AB 584. Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowanie kierownika ZHW w czasie jego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AB 584. Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowanie kierownika ZHW w czasie jego"

Transkrypt

1 Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu Wrocław ul. Januszowicka 48, tel/fax: (0-71) i 17, wew AB 584 Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowa kierownika ZHW w czasie jego obecności lek. wet. Beata Ślanda kierownik ds. jakości mgr inŝ. Monika Dziedziak 1 2 Pracow ZHW Wrocław Pracownia Chemii Środków SpoŜywczych i Pasz Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii Kierownicy mgr Anna Pietrzak-Kawa lek. wet Beata Ślanda 3 Pracownia Diagnostyki Włośni lek. wet. Małgorzata Smolarska 4 Pracownia Serologii, ul. Legnicka 12, Ziemnice Legnica Tel./fax: lek. wet. Barbara Górecka 1

2 W ZHW we Wrocławiu zatrudnionych jest 49 osób w tym: 1 - Kierownik ZHW, 4 - Kierowników Pracowni, 11- starszych asystentów, 3 - asystentów, 20 starszych laborantów, 1- laborant, 8 - pomocy laboratoryjnych, 1 starszy rzemieślnik. 20 osób zatrudnionych w ZHW we Wrocławiu posiada wyższe wykształce. Badania środków spoŝywczych Badania chemiczne Lp. 1 Badane obiekty Mięso i przetwory mięsne Badane cechy i metody badawcze Zawartość NaCl Met.miareczkowa- Mohra Normy i/lub udokumentowane procedury PN-73/A Akredytacja stosowanej metody* (jeśli brak akredytacji podać przewidywalny termin otrzymania) 2 Zawartość azotynów i zotanów Metoda spektrometryczna I-05/CH ed.01 z Zawartość wody. Metoda wagowa PN-ISO 1442:2000 Zawartość azotu 4 i przelicza na białko. Metoda miareczkowa- PB-11/CH ed.03 z dn Kjeldahla Zawartość fosforu ogólnego 5 Metoda wagowa Zawartość fosforu PN-A-82060:1999 dodanego z obliczeń 2

3 6 Zawartość tłuszczu wolnego PN-ISO 1444:2000 Metoda wagowa 7 Zawartość popiołu Metoda wagowa PN ISO 936:2000 Zawartość hydroksyproliny 8 Metoda spektrometryczna PN ISO 3496:2000 Zawartość kolagenu Metoda obliczeniowa 9 Tkanki zwierzęce i Ŝywność Zawartość kadmu Zawartość ołowiu Metoda GF-AAS PB-07/CH ed. 02 z dn Tkanki 10 zwierzęce i Ŝywność Zawartość rtęci Metoda CV-AAS PB-01/CH ed.04 z dn Tkanki zwierzęce i Ŝywność Zawartość arsenu Metoda HG-AAS PB-03/CH ed.03 z dn Mięś jaja, mocz, woda, 13 mleko Chloramfenikol met.elisa I-10/PIW ed I -11/PIW ed Mięś mleko, jaja Oznacza sulfonamidów Metoda HPLC I-01/PIW ed Wątroba, mleko Oznacza makrocyklicznych PB-27/CH ed.01 X

4 16 Nerki 17 Nerki, mocz Lak tonów. Met.HPLC z dn Oznacza PB-20/CH neuroleptyków: ed.01 Azaperon, Karazolol z dn Met.HPLC/DAD Oznacza PB-20/CH chloropromazyna ed.01 Met.HPLC/DAD z dn Wątroba, mocz,woda Oznacza β- agonistów Met.LC/MS/MS I-41/PIW ed Wątroba, mleko Oznacza pestycydów fosforoorganicznych Met GC- NPD I-08/CH ed.01 z Miód Oznacza. sulfonamidów Met HPLC PB-24/CH ed.01 z dn X Wątroba Oznacza. Lazalocidu Met.HPLC I-06/PIW ed Oznacza zieleni malachitowej PB-12/CH 22 Ryby Zieleń malachitowa Zieleń leukomalchitowa ed.03 z dn Met.HPLC/DAD 23 Mięs, jaja, mleko, osocze Metabolity nitrofuranów Met.LC/MS/MS PB-28/CH ed.01 z dn X Woda Nitrofurany Met.HPLC PB-25/CH ed. 01 z dn X Jaja, mięś, osocze, woda Nitroimidazole i metabolity nitroimidazoli Met. LC/MS/MS PB-19/CH ed. 01 z dn Mięś Oznacza PB-21/CH 4

5 fluorochinolonów ed. 01 Met. HPLC/FLD z dn Oznacza substancji 27 Mięs przeciw bakteryjnych metoda LC/MS/MS I-45/PIW ed Oznacza substancji 28 Jaja przeciw bakteryjnych metoda LC/MS/MS I-47/PIW ed Wątroba Kokcydiostatyki metodą LC/MS/MS PB-29/CH ed X Mięs, mocz Tyreostatyki Metoda LC/MS/MS PB-23/CH ed. 01 z dn X 2014 Zawartość radionuklidów Cezu 31 śywność 134 i137 Metoda PB-08/CH ed. 02 z dn spektrometryczna gamma 32 śywność o wysokiej zawartości tłuszczu Zawartość kongenerów PCB Metoda GC- ECD PN-EN : śywność o wysokiej zawartości tłuszczu Zawartość pestycydów chloroorganicznych Metoda GC-ECD PN-EN : Mięs Oznacza tetracyklin metodą HPLC PB-26/CH ed.01 z dn X Tłuszcze Liczba nadtlenkowa Metoda miareczkowa Liczba kwasowa Metoda miareczkowa PN-ISO 3960:2005 I-02/CH CH ed.01 z Surowica Zawartość sodu,potasu, I-06/CH CH 5

6 miedzi, magnezu, ed.01 z wapnia Metoda FG-AAS 38 Zawartość fosforu Metoda spektrometryczna I-07/CH CH ed.01 z Obecność pałeczek Salmonella spp. Badania mikrobiologiczne 1 śywność Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem PN-EN ISO 6579:2003 biochemicznym i serologicznym Obecność pałeczek 2 Mięso świeŝe drobiowe i tuszki drobiowe-skórki z szyjek drobiowych Salmonella Enteritidis i Typhimurium metoda uzupełniona potwierdzem biochemicznym i serotypowam wg White a Kaufmanna PN-EN ISO 6579:2003 Le Minora Obecność pałeczek Salmonella spp. Metoda 3 Wymazy metodą gąbki ściernej hodowlana uzupełniona potwierdzem biochemicznym PN-EN ISO 6579:2003 i serologicznym 4 Obecność kwasu PB-01/ZM 6

7 nukleinowego DNA ed.04 specyficznego dla z dn Salmonella spp. Metoda real-time PCR Obecność pałeczek Salmonella spp. Metoda hodowlana 5 uzupełniona potwierdzem bioche PN-EN ISO 6579:2003 micznym i serologicznym Ogólna liczba drobnoustrojów w temp C.Zakres: od 1 jtk/cm 2 (dla wymazów z powierzchni 6 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu Ŝywnością: wymazy ograniczonej szablonem) od 1jtk/ml wymazu (dla powierzchni ograniczonej szablonem) Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność Listeria PN-EN ISO : monocytogenes 7 Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem PN-EN ISO :1999+A1:2005 biochemicznym i mikroskopowym Liczba Enterobacteriaceae 8 w temp C Zakres: od 1 jtk/cm 2 (dla PN-ISO :2005 wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem) 7

8 od 1jtk/ml wymazu (dla powierzchni ogra- niczonej szablonem) Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba Enterobacteriaceae 9 w temp C Zakres: od 5 jtk/cm 2 ; Metoda PN-ISO :2005 płytkowa, posiew Wycinki z tusz wgłębny zwierząt Ogólna liczba drobnoustrojów 10 w temp C Zakres: od 5 jtk/cm 2 PN-EN ISO : Metoda płytkowa, posiew wgłębny Ogólna liczba drobnoustrojów w 11 temp C. Zakres: od 1 jtk/ml od 10 jtk/g PN-EN ISO : Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba β- śywność glukuronidazododatnich Eschericha coli. 12 Zakres: od 1 jtk/ml PN-ISO :2004 od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny 13 Obecność Listeria monocytogenes PN-EN ISO :1999+A1:2005 8

9 Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem biochemicznym i mikroskopowym Liczba Listeria monocytogenes Zakres: PN-EN ISO od 1 jtk/ml od 10 jtk/g 2:2000+ A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy Liczba Enterobacteriaceae w temp C 15 Zakres: od 1 jtk/ml PN-ISO :2005 od 10 jtk/g Metoda płytkowa, ( posiew wgłębny ) 16 Tkanka mięśniowa i nerki bydła, trzody.tkanka mięśniowa i wątroba kurcząt, gęsi i indyków Obecność pozostałości substancji przeciwbakteryjnych (Grupa B1). Metoda dyfuzji w Ŝelu agarowym (5-płytkowa) PB-08/ZM ed.01 z dn Obecność kwasu 17 Produkty mięsne surowe nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. PB-01/ZM ed. 04 z dn Metoda real-time PCR Produkty Obecność kwasu PB-06/ZM 18 mięsne przetworzone nukleinowego DNA specyficznego dla ed. 01 z dn

10 termicz Listeria monocytogenes Metoda real-time PCR Obecności antybiotyków, sulfonamidów i innych PB-07/ZM 19 Mleko surowe substancji hamujących w mleku surowym ed. 01 z dn Metoda: test DELVOTEST SP-NT Liczba komórek 20 somatycznych. Zakres: ( ) komórek/ml PN-EN ISO :2009 Metoda mikroskopowa Ogólna liczba drobnoustrojów w temp C 21 Zakres: od 1 jtk/ml PN-EN ISO : od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus 22 śywność i innych gatunków) Zakres: od 1 jtk/ml PN-EN ISO :2001+A1:2004 od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny 10

11 Ogólna liczba Wymazy sanitarne (Rodac) drobnoustrojów w 30 0 C na pow. 1 cm 2. Metoda płytkowa w temp C Liczba Enterobacteriaceae na pow. 1 cm 2 Metoda płytkowa w temp. PN-EN ISO : PN-ISO : C śywność ( produkty Obecność kwasu 25 mleczne, produkty jajeczne, nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. PB-01/ZM ed. 04 z dn wyroby Metoda real-time PCR garmaŝeryjne) Obecność kwasu 26 śywność (oprócz wędlin) nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes. PB-06/ZM edycja 01 z dn Metoda real-time PCR Obecność pozostałości substancji 27 śywność (woda, jaja) przeciwbakteryjnych (Grupa B1). Metoda PB-08/ZM edycja 01 z dnia X 2014 dyfuzji w Ŝelu agarowym (5 płytkowa). 11

12 L.p Badane obiekty Badania chemiczne 1 Pasze Badania pasz Badane cechy i metody badawcze Zawartość azotu i przelicze na białko Met. miareczkowa Kjeldahla Zawartość białka strawnego Met. miareczkowa Kjeldahla Zawartość włókna surowego metoda wagowa Zawartość tłuszczu surowego. Metoda wagowa Zawartość NaCl Met. miareczkowa Normy i/lub udokumentowane procedury PB-11/CH ed.03 z dn I-03/CH ed.01 z PB-04/CH ed.02 z dn PN-ISO 6492:2005 Rozporządze Komisji (WE) nr 152/2009z dn Obecność kokcydiostatyków I-19/PIW ed r. Akredytacja stosowanej metody* (jeśli brak akredytacji podać przewidywalny termin otrzymania) X

13 jonoforowych Met jakościowa Zawartość liczby nadtlenkowej PN ISO 3960 : 2005 metoda miareczkowa zawartość liczby kwasowej I-02/CH ed Met. miareczkowa Zawartość popiołu surowego Met. wagowa Zawartość popiołu PB-06/CH ed.01 z dn rozpuszczalnego w 10% PN-76/R HCl. Met. wagowa Wilgotność Met. wagowa PN-ISO 6496:2002 Azotyny Met. spektrometryczna I-20/IZKLP Lublin Aflatoksyna B1 B2 G1 G2 Met. fluorometryczna I-23/PIW ed Zawartość ochratoksyny A PB-09/CH Met HPLC/FLD ed.03 z dn Zawartość Zearalenonu PB-14/CH Met.HPLC/ FLD ed. 02 z dn Zawartość Deoksywanilenolu I-17 /PIW ed Pasze Met HPLC Zawartość Fumonizyny Met. HPLC I-40 /PIW ed.01 z Zawartość sodu wapnia, potasu, magnezu Met FG-AAS Zawartość miedzi,cynku, PB-05/CH ed. 02 z dn Ŝelaza, manganu PN-EN ISO 6869: Metoda FG-AAS 19 Zawartość fosforu PN ISO 6491:

14 Metoda spektrometryczna 20 Zawartość ołowiu, kadmu Metoda GF-AAS I-38/PIW ed Zawartość arsenu Metoda HG-AAS Zawartość rtęci Metoda CV-AAS PCB Metoda GC ECD Zawartość pestycydów chloro organicznych metoda GC ECD Zawartość pestycydów fosforoorganicznych i inne metoda GC/MS/MS PB-03/CH ed. 03 z dn PB-01/CH ed.04 z dn PB-10/CH ed. 03 z dn PB-15/CH ed. 01z dn PB-22/CH ed. 01 z dn Zawartość selenu Metoda HG-AAS Zawartość radionuklidów PB-13/CH ed. 02 z dn cezu Cez 134 i137 Metoda spektrometryczna PB-08/CH ed. 02 z dn gamma Obecność przetworzonego białka zwierzęcego Metoda mikroskopowa Zawartość zaczyszczń botanicznych Metoda wizualno-ilosciowa Rozp komisji (UE)Nr 51/2013 z PB-17/CH ed.02 z dn Szkodniki Metoda jakościowa PB-16/CH ed. 01 z dn Obecność pałeczek Badania mikrobiologiczne 1 Pasze Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona PN-EN ISO 6579:

15 potwierdzem biochemicznym i serologicznym Obecność pałeczek Salmonella spp. 2 Woda z poideł dla zwierząt Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem PN-EN ISO 6579:2003 biochemicznym i serologicznym Ogólna liczba drobnoustrojów 3 Pasze w temp C Zakres: od 10 jtk/g PN-EN ISO : Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność Clostridium spp. Metoda hodowlana 4 uzupełniona potwierdzem biochemicznym i mikroskopowym PN-R :1994 Obecność Clostridium 5 Pasze perfringens. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem PN-R :1994 biochemicznym i mikroskopowym 15

16 Liczba Enterobacteriaceae w temp C 6 Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew PN-ISO :2005 wgłębny Obecność antybiotyków lub innych substancji o 7 działaniu przeciwbakteryjnym. PB-02/ZM, ed. 03 z dn Metoda dyfuzji w Ŝelu agarowym (8 płytkowa) Obecność kwasu 8 nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella PB-01/ZM ed. 04 z dn spp. Metoda real-time PCR Obecność beztlenowych laseczek 9 przetrwalnikujących. Metoda hodowlana PN-R-64791:1994 uzupełniona potwierdzem mikroskopowym Ogólna liczba droŝdŝy i pleśni 10 Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew PN-ISO :2009 powierzchniowy Liczba gronkowców koagulazo dodatnich (Staphylococcus aureus 11 Pasze i innych gatunków) Zakres: Od 1,0 jtk/ml PN EN ISO : A1: Od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny 16

17 Ogólna liczba droŝdŝy i 12 pleśni Metoda płytkowa (posiew PN ISO : powierzchniowy) L.p Badane obiekty Badania zwierząt Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury Akredytacja stosowanej metody* (jeśli brak akredytacji podać przewidywalny termin otrzymania) Badania serologiczne/ wirusologiczne 1 Surowica krwiświ ge wirusa choroby Aujeszkyego (PRV). Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) PB-01/S ed.04.z dn Surowica krwibydło, kozy, owce Brucella spp.. Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP); PB-02/S edycja 03 z dnia Surowica krwibydło Brucella abortus. Metoda aglutynacji probówkowej (OA) PB-04/S ed.02 z dn r. 4 Surowica krwikoniowate: ko, kuce, osły, wirusowi dokrwistości zakaźnej koni. Metoda PB-03/S ed.04. z dn r. 17

18 zebry,muły immunodyfuzji w Ŝelu agarowym (AGID) 5 Surowica krwi - bydło wirusowi enzootycznej białaczki bydłą(blv). Metoda PB-05/S ed. 04 z dn r immunoenzymatyczna (ELISA) 6 Surowica krwiświ, dziki wirusowi klasycznego pomoru świń. Metoda PB-06/S ed. 03 z dn r immunoenzymatyczna (ELISA) 7 Surowica krwibydło Brucella abortus. Metoda odczynu wiązania dopełniacza PB-07/S ed. 02 z dn r (OWD) 8 Surowica krwidrób Mycoplasma gallisepticum (MG). Metoda odczynu aglutynacji PB-08/S ed. 02.z dn r płytowej (SPA) Surowica krwi- 9 koniowate: ko, kuce, osły, zebry, Burkholderia maleli (nosacizna) Metoda odczynu wiązania PB-10/S ed.02 z dn r muły dopełniacza (OWD) 10 Surowica krwibydło, owce, kozy wirusowi choroby bieskiego języka (BTV). Metoda PB-15/S ed.02 z dn r. immunoenzymatyczna (ELISA) 11 Surowica krwikoniowate: ko, kuce, osły, zebry, muły Trypanosoma equiperdumzaraza stadnicza koni. Metoda odczynu iązania dopełniacza (OWD) PB-12/S ed. 02 z dn r. 12 Surowica krwi- PB-13/S ed. 02 z dn r 18

19 bydło, owce, kozy Coxiella burnetii (gorączka Q) Metoda odczynu wiązania dopełniacza (OWD) 13 Surowica krwibydło gb wirusa zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (BHV1). Metoda immunoenzymatyczna PB-14/S ed. 02 z dn r (ELISA). 14 Surowica krwibydło ge wirusa zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu BHV1. Metoda immunoenzymatyczna PB-16/S ed. 06 z dn r (ELISA). 15 Surowica krwi - świ wirusowi zespołu rozrodczo oddechowego (PRRS). Metoda PB-19/S ed. 01 z dn r. immunoenzymatyczna (ELISA). Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko białku 16 Surowica krwi - bydło P-80 wirusa wirusowej biegunki bydła, choroby błon śluzowych PB-20/S ed. 01 z dn r. (BVD-MD). Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Wykrywa obecności kwasu nukleinowego RNA 17. Krew - przeŝuwacze specyficznego dla wirusa choroby bieskiego języka PB-18/S Ed. 03 z dn r. X 2014 metodą PCR w czasie rzeczywistym 18 Mózg: pień mózgu Obecność patologicznej formy PB-03/ZM edycja nr 03 z dnia 19

20 białka prionowego Metoda ELISA Mózg: róg Obecność antygenu wirusa 19 Ammona, pień mózgu, móŝdŝek wścieklizny Metoda immunofluorescencji bezpośredj IF PB-04/ZM edycja 03 z dnia Izolacja wirusa wścieklizny 20 Mózg (ssaki) w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (nerwiaka). PB-13/ZM Edycja 01 z dnia X 2014 Metoda jakościowa Mikrobiologia zakaźna 1 Materiał biologiczny pochodzący od zwierząt i próbki środowiskowe z etapu produkcji pierwotnej Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. Metoda uzupełniona potwierdzem biochemicznym i serotypowam wg White a Kaufmanna Le Minora PN-EN ISO 6579:2003+A1: Szczep Salmonella RóŜnicowa szczepu Salmonella terenowego od szczepu szczepionkowego I-13/ZM Ed.01 z dnia Szczepy bakteryjne Określa lekooporności PB-09/ZM Edycja 01 z dnia Materiał biologiczny pochodzący od Obecność bakterii w badanym materiale biologicznym. Metoda jakościowa PB-11/ZM Edycja 01 z dnia zwierząt (wymazy, 4 wydzieliny, wydaliny, narządy wewnętrzne, Obecność grzybów w badanym materiale biologicznym. Metoda jakościowa PB-11/ZM Edycja 01 z dnia zeskrobiny) 5 Wydzielina Obecność bakterii PB-12/ZM Edycja 01 20

21 gruczołu w wydzieli gruczołu z dnia mlekowego mlekowego. Metoda jakościowa Obecność grzybów w wydzieli gruczołu mlekowego. PB-12/ZM Edycja 01 z dnia Metoda jakościowa Płód wycinki Instrukcja nr 46/2003 łoŝyska, błon Obecność Brucela spp. GLW 6 płodowych, mleko, siara w badanym materiale. Metoda jakościowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. NR GIWzVII.420/lab- (bydło) 23/2003 Wymazy sanitarne Ogólna liczba bakterii Instrukcja nr 51 Min. Rol.-Dep. Wet. 7 z zakładów wylęgu Ogólna liczba grzybów w badanym materiale Ogólna liczba grzybów w badanym materiale z drobiu dnia Bada bakteriologiczne 8 Wymazy, kał, narządy wewnętrzne gołębi ogólne (Salmonella, gronkowce, paciorkowce, E.coli) i mykologiczne. PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 PB-11/ZM ed.01 z dn Metoda jakościowa Bada parazytologiczne 9 Wymazy, kał gołębi w kierunku obecności pasoŝytów w kale. I-19/ZM Edycja 01 z dnia Metoda jakościowa Obecność bakterii Paenibacillus larvae PB-05/ZM 10 Czerw, miód Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem biochemicznym edycja 02 z dnia i mikroskopowym 11 Pszczoły, czerw, osyp Obecność roztoczy Varroa destructor Metoda mikroskopowa PB-10/ZM edycja 01 z dnia Pszczoły i czerw Wykrywa obecność Acarapis woodi. I-17/ZM Edycja 01 z dnia

22 Metoda jakościowa Wykrywa obecności grzybów z rodzaju Aspergillus (grzybica kropidlakowa, kamienna). I-16/ZM Edycja 01 z dnia Metoda jakościowa Wykrywa obecności Ascosphaera Apis ( grzybica otorbielakowa, wapienna). I-14/ZM Edycja 01 z dnia Metoda jakościowa Wykrywa obecności Nosema spp. Metoda jakościowa I-04/ZM Edycja 01 z dnia Wykrywa obecności małego chrząszcza ulowego. Metoda jakościowa I-18/ZM Edycja 01 z dnia Czerw pszczeli Diagnostyka laboratoryjna zgnilca europejskiego I-01/ZM Edycja 01 z dnia

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek. wet Beata

Bardziej szczegółowo

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW Zakład Higieny Weterynaryjnej Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rzemieślnicza 6 tel: 044 646-46-76 zhwpiotrkowtryb@om.pl AB 434 Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych : ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek.wet Beata

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 12 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 620 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Świadczonych przez z Zakład Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu. Weterynarii we Wrocławiu

Cennik usług. Świadczonych przez z Zakład Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu. Weterynarii we Wrocławiu Załącznik 1 Do zarządzenia nr 32 DWLW z dnia 24 czerwca 2014 Cennik usług Świadczonych przez z Zakład Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu 1. Ceny obejmują wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW w Opolu. mgr Anna Ryfiak lek. wet. Magdalena. Korach- Czapor m.czapor@wiw.opole.pl

Kierownictwo ZHW w Opolu. mgr Anna Ryfiak lek. wet. Magdalena. Korach- Czapor m.czapor@wiw.opole.pl Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu - 8 Opole, ul. Wrocławska 0 Tel.: 00 wew. Fax: 00 zhw.sekretariat@wiw.opole.pl Kierownictwo ZHW w Opolu Kierownik ZHW Kierownik ds. jakości Pełnomocnik ds. technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 grudnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Dział badań serologicznych i diagnostyki TSE. lek. wet. Małgorzata Waśkowiak. Dział badań mikrobiologicznych i

Dział badań serologicznych i diagnostyki TSE. lek. wet. Małgorzata Waśkowiak. Dział badań mikrobiologicznych i Pracownia w Lesz Nr akredytacji AB 807 64-00 Leszno ul. Święciechowska 50 Tel./fax. (65) 520-64-98,529-58-0 zhw.leszno@wiw.poznan.pl bse.leszno@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Lesz Dział badań serologicznych

Bardziej szczegółowo

AB 620. Kierownictwo ZHW Łódź lek. wet. Hanna Kornicka-Dędek mgr Marzena Arendt mgr Urszula Siniarska. Kierownicy 1

AB 620. Kierownictwo ZHW Łódź lek. wet. Hanna Kornicka-Dędek mgr Marzena Arendt mgr Urszula Siniarska. Kierownicy 1 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi 93-569 Łódź ul. Proletariacka 2/6 tel: 042 635-14-14, fax: 042 636-86-24 zhwlodz@wp.pl AB 620 kierownik ZHW z-ca kierownika ZHW kierownik ds. jakości Kierownictwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Zlecenie na wykonanie badań. Zleceniodawca:... (nazwa i adres)

Zlecenie na wykonanie badań. Zleceniodawca:... (nazwa i adres) Str.01/05 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Oddział w Łomży tel. 86 2163458, fax 86 2162605 WYPEŁNI KLIENT Zlecenie na wykonanie badań Zleceniodawca:.... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW w Opolu

Kierownictwo ZHW w Opolu Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu 5-8 Opole, ul. Wrocławska 10 Tel.: 55010 wew. 1 Fax: 100 zhw.sekretariat@wiw.opole.pl Kierownictwo ZHW w Opolu Kierownik ZHW lek. wet. Witold Dereń Z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ. Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/

CENNIK BADAŃ. Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/ CENNIK BADAŃ Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/ 1 Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej: 1. drobiu w wieku do dwóch tygodni życia 20,00 2. drobiu w wieku powyżej dwóch tygodni

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ obowiązuje od 16.05.2014 Rodzaj badań

CENNIK BADAŃ obowiązuje od 16.05.2014 Rodzaj badań L.p. 1 2 3 CENNIK BADAŃ obowiązuje od 16.05.2014 Rodzaj badań Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej: 1. drobiu w wieku do dwóch tygodni życia 2. drobiu w wieku powyżej dwóch tygoni życia

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 526 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

AB 594. Kierownictwo ZHW Gorzów Wlkp.

AB 594. Kierownictwo ZHW Gorzów Wlkp. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Boh. Warszawy 4 tel. 0-95 720 42 63 fax 0-95 720 42 64 gorzowwlkp.zhw@wet.zgora.pl AB 594 Kierownictwo ZHW Gorzów Wlkp. Kierownik

Bardziej szczegółowo

AB 531 1/20. Kierownictwo ZHW Kraków lek. wet. Anna Piróg - Komorowska lek. wet. Jolanta Staniak mgr inŝ. Agata Policht

AB 531 1/20. Kierownictwo ZHW Kraków lek. wet. Anna Piróg - Komorowska lek. wet. Jolanta Staniak mgr inŝ. Agata Policht AB 531 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie 30-695 Kraków 69 ul. Brodowicza 13 b tel.: 0-12 411 81 22, 411 30 90, fax: 0-12 411 82 18 sekretariat@zhwkrakow.internetdsl.pl Kierownik ZHW z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW Krosno. Kierownik (Koordynator) ds. Technicznych. mgr inż. Halina Such. Pracownie ZHW w Krośnie

Kierownictwo ZHW Krosno. Kierownik (Koordynator) ds. Technicznych. mgr inż. Halina Such. Pracownie ZHW w Krośnie Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 A 38-400 Krosno tel: 13 43 259 23; 13 43 259 45, fax: 013 43 259 45 wew. 44 e-mail: krosno.zhw@wetgiw.gov.pl Akredytacja w 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Badana cecha, zakres oznaczania, stosowana technika. Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

Badana cecha, zakres oznaczania, stosowana technika. Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Pozostałe metody badawcze: Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz (DM) Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego (MŻ) Lp Obecność gronkowców

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Badania środków spożywczych. Badania zwierząt enzootyczna białaczka bydła bruceloza zwierząt (Brucella abortus, melitensis, suis) gorączka Q

Badania środków spożywczych. Badania zwierząt enzootyczna białaczka bydła bruceloza zwierząt (Brucella abortus, melitensis, suis) gorączka Q ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ GDAŃSK, UL. KAPRÓW 0 Bada L.p. Badane obiekty Bada GMO Próbki pasz Bada GMO Próbki pasz Badania mięsa na obecność włośni Mięso świń i dzików Badania środków spożywczych Badane

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 777 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r. Nazwa i adres AB 777 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2016

Zarządzenie nr 8/2016 Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 12.04.2016 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie wprowadzenia Cennika za usługowe badania laboratoryjne wykonywane przez laboratorium Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 29 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 604 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW Bydgoszcz. z-ca kierownika ZHW lek. wet. Elwira Buczek-Szwenke kierownik ds. jakości mgr inŝ. Kamilla Piątkiewicz

Kierownictwo ZHW Bydgoszcz. z-ca kierownika ZHW lek. wet. Elwira Buczek-Szwenke kierownik ds. jakości mgr inŝ. Kamilla Piątkiewicz Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 10 tel.: 0-52 349-33-38, fax: 052 349-33-41 bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl bydgoszcz.zhw@wp.pl www.bydgoszczwiw.neostrada.pl/zhw.htm

Bardziej szczegółowo

Laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii

Laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii Laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii 1. J.S. Hamilton Mazowsze Sp. z o. o. ul. 06-200 Maków Mazowiecki Przemysłowa 5,,Tel/fax : (029) 71 73 009, e-mail: lammzowsze@poczta.onet.pl,www.lhzmazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 446 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 446 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii

Laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii Laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii 1. J.S. Hamilton Mazowsze Sp. z o. o. ul. 06-200 Maków Mazowiecki Przemysłowa 5,,Tel/fax : (029) 71 73 009, e-mail: lammzowsze@poczta.onet.pl,www.lhzmazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2012 Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 30.11.2012r.

Str. 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2012 Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 30.11.2012r. Str. 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2012 Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 30.11.2012r. Cennik sprzedaży usług zleconych w zakresie badań laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 1 6 maja 2008 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ności usługowe wykraczające poza zakres działalności podstawowej CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH L.P. I. II. III.

Bardziej szczegółowo

1. Ceny ustalone w niniejszym załączniku obejmują koszty zużytych odczynników, materiałów, środków farmaceutycznych i sanitarnych, biopreparatów itp.

1. Ceny ustalone w niniejszym załączniku obejmują koszty zużytych odczynników, materiałów, środków farmaceutycznych i sanitarnych, biopreparatów itp. Załącznik NR 1 do zarządzenia Nr D.110.19.2015 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 18 września 2015 r. CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ ZHW W OPOLU Część

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ ZHW W OPOLU

CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ ZHW W OPOLU Załącznik NR 1 do zarządzenia Nr D. 110.14.2013 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 12 kwietnia 2013 r. CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ ZHW W OPOLU Część

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 9 marca 2016 r. Nazwa i adres EUROFINS POLSKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.wiw.gov.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.wiw.gov.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.wiw.gov.pl/index.php?cnt=10 Katowice: Dostawa antygenów, surowic, odczynników i testów

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW Warszawa. lek. wet. GraŜyna Wawrykowicz. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Kierownictwo ZHW Warszawa. lek. wet. GraŜyna Wawrykowicz. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Zakład Higieny Weterynaryjnej W Warszawie 02-156 Warszawa, ul. Lechicka 21 Tel.(22) 846 30 51; fax. 0-22 846 30 54 lub 846 30 51-53 wew. 40 e-mail: zhw.wawa@wiw.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH. z dnia 01.08.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH. z dnia 01.08.2012 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2012 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.08.2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku (z późn. zmianami) w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

Wypełnij tylko białe pola Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wypełnij tylko białe pola Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH ZLECENIOBIORCA Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 A, 38-400 Krosno tel.:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 27 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Dziennik Ustaw Nr 8 589 Poz. 38 38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram badań biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne PIWet-PIB w 2014 roku.

Harmonogram badań biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne PIWet-PIB w 2014 roku. Harmonogram badań biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne PIWet-PIB w 2014 roku. Lp. Nazwa laboratorium Kierunek badań Proponowany termin badań biegłości (miesiąc) Nazwisko i imię osoby

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03 WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. III; z dnia 25.03.2015r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 2 lutego 2016 r. Nazwa i adres AM 010 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza adania materiału klinicznego i sporali. L.p. Rodzaj oznaczenia / pomiaru Metoda badawcza Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. akteriologiczne badanie krwi w kierunku bakterii tlenowych instrukcja badawcza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

(zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 138, Dz.U. 2011 Nr 93, poz. 544, Dz.U. 2010 Nr 227, poz. 1483)

(zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 138, Dz.U. 2011 Nr 93, poz. 544, Dz.U. 2010 Nr 227, poz. 1483) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa Zakres badań Ŝywności i metody badawcze w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie Badany obiekt Badane cechy Metody badawcze Ziarno zbóŝ i przetwory zboŝowe zboŝowe owocowowarzywne Owoce, warzywa i ich przetwory

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki

Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki Strona / Stron 1 / 7 Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki Imię i nazwisko Stanowisko/ Funkcja Opracował Sprawdził Zatwierdził mgr Elżbieta Kaczmarek młodszy asystent

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG NA ZLECENIE

CENNIK USŁUG NA ZLECENIE CENNIK USŁUG NA ZLECENIE Lp. RODZAJ BADANIA cena netto I. Badania żywności, produktów spożywczych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 1/ Badania chemiczne, sensoryczne 1 Alkohol

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 września 2007 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 26 stycznia 2016 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; Zał. nr 12 wyd. I; z dnia 15.03.2012r. do PO-02 wyd. XII z dnia 15.03.2012r. strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 548 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo