AB 584. Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowanie kierownika ZHW w czasie jego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AB 584. Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowanie kierownika ZHW w czasie jego"

Transkrypt

1 Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu Wrocław ul. Januszowicka 48, tel/fax: (0-71) i 17, wew AB 584 Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowa kierownika ZHW w czasie jego obecności lek. wet. Beata Ślanda kierownik ds. jakości mgr inŝ. Monika Dziedziak 1 2 Pracow ZHW Wrocław Pracownia Chemii Środków SpoŜywczych i Pasz Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii Kierownicy mgr Anna Pietrzak-Kawa lek. wet Beata Ślanda 3 Pracownia Diagnostyki Włośni lek. wet. Małgorzata Smolarska 4 Pracownia Serologii, ul. Legnicka 12, Ziemnice Legnica Tel./fax: lek. wet. Barbara Górecka 1

2 W ZHW we Wrocławiu zatrudnionych jest 49 osób w tym: 1 - Kierownik ZHW, 4 - Kierowników Pracowni, 11- starszych asystentów, 3 - asystentów, 20 starszych laborantów, 1- laborant, 8 - pomocy laboratoryjnych, 1 starszy rzemieślnik. 20 osób zatrudnionych w ZHW we Wrocławiu posiada wyższe wykształce. Badania środków spoŝywczych Badania chemiczne Lp. 1 Badane obiekty Mięso i przetwory mięsne Badane cechy i metody badawcze Zawartość NaCl Met.miareczkowa- Mohra Normy i/lub udokumentowane procedury PN-73/A Akredytacja stosowanej metody* (jeśli brak akredytacji podać przewidywalny termin otrzymania) 2 Zawartość azotynów i zotanów Metoda spektrometryczna I-05/CH ed.01 z Zawartość wody. Metoda wagowa PN-ISO 1442:2000 Zawartość azotu 4 i przelicza na białko. Metoda miareczkowa- PB-11/CH ed.03 z dn Kjeldahla Zawartość fosforu ogólnego 5 Metoda wagowa Zawartość fosforu PN-A-82060:1999 dodanego z obliczeń 2

3 6 Zawartość tłuszczu wolnego PN-ISO 1444:2000 Metoda wagowa 7 Zawartość popiołu Metoda wagowa PN ISO 936:2000 Zawartość hydroksyproliny 8 Metoda spektrometryczna PN ISO 3496:2000 Zawartość kolagenu Metoda obliczeniowa 9 Tkanki zwierzęce i Ŝywność Zawartość kadmu Zawartość ołowiu Metoda GF-AAS PB-07/CH ed. 02 z dn Tkanki 10 zwierzęce i Ŝywność Zawartość rtęci Metoda CV-AAS PB-01/CH ed.04 z dn Tkanki zwierzęce i Ŝywność Zawartość arsenu Metoda HG-AAS PB-03/CH ed.03 z dn Mięś jaja, mocz, woda, 13 mleko Chloramfenikol met.elisa I-10/PIW ed I -11/PIW ed Mięś mleko, jaja Oznacza sulfonamidów Metoda HPLC I-01/PIW ed Wątroba, mleko Oznacza makrocyklicznych PB-27/CH ed.01 X

4 16 Nerki 17 Nerki, mocz Lak tonów. Met.HPLC z dn Oznacza PB-20/CH neuroleptyków: ed.01 Azaperon, Karazolol z dn Met.HPLC/DAD Oznacza PB-20/CH chloropromazyna ed.01 Met.HPLC/DAD z dn Wątroba, mocz,woda Oznacza β- agonistów Met.LC/MS/MS I-41/PIW ed Wątroba, mleko Oznacza pestycydów fosforoorganicznych Met GC- NPD I-08/CH ed.01 z Miód Oznacza. sulfonamidów Met HPLC PB-24/CH ed.01 z dn X Wątroba Oznacza. Lazalocidu Met.HPLC I-06/PIW ed Oznacza zieleni malachitowej PB-12/CH 22 Ryby Zieleń malachitowa Zieleń leukomalchitowa ed.03 z dn Met.HPLC/DAD 23 Mięs, jaja, mleko, osocze Metabolity nitrofuranów Met.LC/MS/MS PB-28/CH ed.01 z dn X Woda Nitrofurany Met.HPLC PB-25/CH ed. 01 z dn X Jaja, mięś, osocze, woda Nitroimidazole i metabolity nitroimidazoli Met. LC/MS/MS PB-19/CH ed. 01 z dn Mięś Oznacza PB-21/CH 4

5 fluorochinolonów ed. 01 Met. HPLC/FLD z dn Oznacza substancji 27 Mięs przeciw bakteryjnych metoda LC/MS/MS I-45/PIW ed Oznacza substancji 28 Jaja przeciw bakteryjnych metoda LC/MS/MS I-47/PIW ed Wątroba Kokcydiostatyki metodą LC/MS/MS PB-29/CH ed X Mięs, mocz Tyreostatyki Metoda LC/MS/MS PB-23/CH ed. 01 z dn X 2014 Zawartość radionuklidów Cezu 31 śywność 134 i137 Metoda PB-08/CH ed. 02 z dn spektrometryczna gamma 32 śywność o wysokiej zawartości tłuszczu Zawartość kongenerów PCB Metoda GC- ECD PN-EN : śywność o wysokiej zawartości tłuszczu Zawartość pestycydów chloroorganicznych Metoda GC-ECD PN-EN : Mięs Oznacza tetracyklin metodą HPLC PB-26/CH ed.01 z dn X Tłuszcze Liczba nadtlenkowa Metoda miareczkowa Liczba kwasowa Metoda miareczkowa PN-ISO 3960:2005 I-02/CH CH ed.01 z Surowica Zawartość sodu,potasu, I-06/CH CH 5

6 miedzi, magnezu, ed.01 z wapnia Metoda FG-AAS 38 Zawartość fosforu Metoda spektrometryczna I-07/CH CH ed.01 z Obecność pałeczek Salmonella spp. Badania mikrobiologiczne 1 śywność Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem PN-EN ISO 6579:2003 biochemicznym i serologicznym Obecność pałeczek 2 Mięso świeŝe drobiowe i tuszki drobiowe-skórki z szyjek drobiowych Salmonella Enteritidis i Typhimurium metoda uzupełniona potwierdzem biochemicznym i serotypowam wg White a Kaufmanna PN-EN ISO 6579:2003 Le Minora Obecność pałeczek Salmonella spp. Metoda 3 Wymazy metodą gąbki ściernej hodowlana uzupełniona potwierdzem biochemicznym PN-EN ISO 6579:2003 i serologicznym 4 Obecność kwasu PB-01/ZM 6

7 nukleinowego DNA ed.04 specyficznego dla z dn Salmonella spp. Metoda real-time PCR Obecność pałeczek Salmonella spp. Metoda hodowlana 5 uzupełniona potwierdzem bioche PN-EN ISO 6579:2003 micznym i serologicznym Ogólna liczba drobnoustrojów w temp C.Zakres: od 1 jtk/cm 2 (dla wymazów z powierzchni 6 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu Ŝywnością: wymazy ograniczonej szablonem) od 1jtk/ml wymazu (dla powierzchni ograniczonej szablonem) Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność Listeria PN-EN ISO : monocytogenes 7 Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem PN-EN ISO :1999+A1:2005 biochemicznym i mikroskopowym Liczba Enterobacteriaceae 8 w temp C Zakres: od 1 jtk/cm 2 (dla PN-ISO :2005 wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem) 7

8 od 1jtk/ml wymazu (dla powierzchni ogra- niczonej szablonem) Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba Enterobacteriaceae 9 w temp C Zakres: od 5 jtk/cm 2 ; Metoda PN-ISO :2005 płytkowa, posiew Wycinki z tusz wgłębny zwierząt Ogólna liczba drobnoustrojów 10 w temp C Zakres: od 5 jtk/cm 2 PN-EN ISO : Metoda płytkowa, posiew wgłębny Ogólna liczba drobnoustrojów w 11 temp C. Zakres: od 1 jtk/ml od 10 jtk/g PN-EN ISO : Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba β- śywność glukuronidazododatnich Eschericha coli. 12 Zakres: od 1 jtk/ml PN-ISO :2004 od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny 13 Obecność Listeria monocytogenes PN-EN ISO :1999+A1:2005 8

9 Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem biochemicznym i mikroskopowym Liczba Listeria monocytogenes Zakres: PN-EN ISO od 1 jtk/ml od 10 jtk/g 2:2000+ A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy Liczba Enterobacteriaceae w temp C 15 Zakres: od 1 jtk/ml PN-ISO :2005 od 10 jtk/g Metoda płytkowa, ( posiew wgłębny ) 16 Tkanka mięśniowa i nerki bydła, trzody.tkanka mięśniowa i wątroba kurcząt, gęsi i indyków Obecność pozostałości substancji przeciwbakteryjnych (Grupa B1). Metoda dyfuzji w Ŝelu agarowym (5-płytkowa) PB-08/ZM ed.01 z dn Obecność kwasu 17 Produkty mięsne surowe nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. PB-01/ZM ed. 04 z dn Metoda real-time PCR Produkty Obecność kwasu PB-06/ZM 18 mięsne przetworzone nukleinowego DNA specyficznego dla ed. 01 z dn

10 termicz Listeria monocytogenes Metoda real-time PCR Obecności antybiotyków, sulfonamidów i innych PB-07/ZM 19 Mleko surowe substancji hamujących w mleku surowym ed. 01 z dn Metoda: test DELVOTEST SP-NT Liczba komórek 20 somatycznych. Zakres: ( ) komórek/ml PN-EN ISO :2009 Metoda mikroskopowa Ogólna liczba drobnoustrojów w temp C 21 Zakres: od 1 jtk/ml PN-EN ISO : od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus 22 śywność i innych gatunków) Zakres: od 1 jtk/ml PN-EN ISO :2001+A1:2004 od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny 10

11 Ogólna liczba Wymazy sanitarne (Rodac) drobnoustrojów w 30 0 C na pow. 1 cm 2. Metoda płytkowa w temp C Liczba Enterobacteriaceae na pow. 1 cm 2 Metoda płytkowa w temp. PN-EN ISO : PN-ISO : C śywność ( produkty Obecność kwasu 25 mleczne, produkty jajeczne, nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. PB-01/ZM ed. 04 z dn wyroby Metoda real-time PCR garmaŝeryjne) Obecność kwasu 26 śywność (oprócz wędlin) nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes. PB-06/ZM edycja 01 z dn Metoda real-time PCR Obecność pozostałości substancji 27 śywność (woda, jaja) przeciwbakteryjnych (Grupa B1). Metoda PB-08/ZM edycja 01 z dnia X 2014 dyfuzji w Ŝelu agarowym (5 płytkowa). 11

12 L.p Badane obiekty Badania chemiczne 1 Pasze Badania pasz Badane cechy i metody badawcze Zawartość azotu i przelicze na białko Met. miareczkowa Kjeldahla Zawartość białka strawnego Met. miareczkowa Kjeldahla Zawartość włókna surowego metoda wagowa Zawartość tłuszczu surowego. Metoda wagowa Zawartość NaCl Met. miareczkowa Normy i/lub udokumentowane procedury PB-11/CH ed.03 z dn I-03/CH ed.01 z PB-04/CH ed.02 z dn PN-ISO 6492:2005 Rozporządze Komisji (WE) nr 152/2009z dn Obecność kokcydiostatyków I-19/PIW ed r. Akredytacja stosowanej metody* (jeśli brak akredytacji podać przewidywalny termin otrzymania) X

13 jonoforowych Met jakościowa Zawartość liczby nadtlenkowej PN ISO 3960 : 2005 metoda miareczkowa zawartość liczby kwasowej I-02/CH ed Met. miareczkowa Zawartość popiołu surowego Met. wagowa Zawartość popiołu PB-06/CH ed.01 z dn rozpuszczalnego w 10% PN-76/R HCl. Met. wagowa Wilgotność Met. wagowa PN-ISO 6496:2002 Azotyny Met. spektrometryczna I-20/IZKLP Lublin Aflatoksyna B1 B2 G1 G2 Met. fluorometryczna I-23/PIW ed Zawartość ochratoksyny A PB-09/CH Met HPLC/FLD ed.03 z dn Zawartość Zearalenonu PB-14/CH Met.HPLC/ FLD ed. 02 z dn Zawartość Deoksywanilenolu I-17 /PIW ed Pasze Met HPLC Zawartość Fumonizyny Met. HPLC I-40 /PIW ed.01 z Zawartość sodu wapnia, potasu, magnezu Met FG-AAS Zawartość miedzi,cynku, PB-05/CH ed. 02 z dn Ŝelaza, manganu PN-EN ISO 6869: Metoda FG-AAS 19 Zawartość fosforu PN ISO 6491:

14 Metoda spektrometryczna 20 Zawartość ołowiu, kadmu Metoda GF-AAS I-38/PIW ed Zawartość arsenu Metoda HG-AAS Zawartość rtęci Metoda CV-AAS PCB Metoda GC ECD Zawartość pestycydów chloro organicznych metoda GC ECD Zawartość pestycydów fosforoorganicznych i inne metoda GC/MS/MS PB-03/CH ed. 03 z dn PB-01/CH ed.04 z dn PB-10/CH ed. 03 z dn PB-15/CH ed. 01z dn PB-22/CH ed. 01 z dn Zawartość selenu Metoda HG-AAS Zawartość radionuklidów PB-13/CH ed. 02 z dn cezu Cez 134 i137 Metoda spektrometryczna PB-08/CH ed. 02 z dn gamma Obecność przetworzonego białka zwierzęcego Metoda mikroskopowa Zawartość zaczyszczń botanicznych Metoda wizualno-ilosciowa Rozp komisji (UE)Nr 51/2013 z PB-17/CH ed.02 z dn Szkodniki Metoda jakościowa PB-16/CH ed. 01 z dn Obecność pałeczek Badania mikrobiologiczne 1 Pasze Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona PN-EN ISO 6579:

15 potwierdzem biochemicznym i serologicznym Obecność pałeczek Salmonella spp. 2 Woda z poideł dla zwierząt Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem PN-EN ISO 6579:2003 biochemicznym i serologicznym Ogólna liczba drobnoustrojów 3 Pasze w temp C Zakres: od 10 jtk/g PN-EN ISO : Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność Clostridium spp. Metoda hodowlana 4 uzupełniona potwierdzem biochemicznym i mikroskopowym PN-R :1994 Obecność Clostridium 5 Pasze perfringens. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem PN-R :1994 biochemicznym i mikroskopowym 15

16 Liczba Enterobacteriaceae w temp C 6 Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew PN-ISO :2005 wgłębny Obecność antybiotyków lub innych substancji o 7 działaniu przeciwbakteryjnym. PB-02/ZM, ed. 03 z dn Metoda dyfuzji w Ŝelu agarowym (8 płytkowa) Obecność kwasu 8 nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella PB-01/ZM ed. 04 z dn spp. Metoda real-time PCR Obecność beztlenowych laseczek 9 przetrwalnikujących. Metoda hodowlana PN-R-64791:1994 uzupełniona potwierdzem mikroskopowym Ogólna liczba droŝdŝy i pleśni 10 Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew PN-ISO :2009 powierzchniowy Liczba gronkowców koagulazo dodatnich (Staphylococcus aureus 11 Pasze i innych gatunków) Zakres: Od 1,0 jtk/ml PN EN ISO : A1: Od 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny 16

17 Ogólna liczba droŝdŝy i 12 pleśni Metoda płytkowa (posiew PN ISO : powierzchniowy) L.p Badane obiekty Badania zwierząt Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury Akredytacja stosowanej metody* (jeśli brak akredytacji podać przewidywalny termin otrzymania) Badania serologiczne/ wirusologiczne 1 Surowica krwiświ ge wirusa choroby Aujeszkyego (PRV). Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) PB-01/S ed.04.z dn Surowica krwibydło, kozy, owce Brucella spp.. Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP); PB-02/S edycja 03 z dnia Surowica krwibydło Brucella abortus. Metoda aglutynacji probówkowej (OA) PB-04/S ed.02 z dn r. 4 Surowica krwikoniowate: ko, kuce, osły, wirusowi dokrwistości zakaźnej koni. Metoda PB-03/S ed.04. z dn r. 17

18 zebry,muły immunodyfuzji w Ŝelu agarowym (AGID) 5 Surowica krwi - bydło wirusowi enzootycznej białaczki bydłą(blv). Metoda PB-05/S ed. 04 z dn r immunoenzymatyczna (ELISA) 6 Surowica krwiświ, dziki wirusowi klasycznego pomoru świń. Metoda PB-06/S ed. 03 z dn r immunoenzymatyczna (ELISA) 7 Surowica krwibydło Brucella abortus. Metoda odczynu wiązania dopełniacza PB-07/S ed. 02 z dn r (OWD) 8 Surowica krwidrób Mycoplasma gallisepticum (MG). Metoda odczynu aglutynacji PB-08/S ed. 02.z dn r płytowej (SPA) Surowica krwi- 9 koniowate: ko, kuce, osły, zebry, Burkholderia maleli (nosacizna) Metoda odczynu wiązania PB-10/S ed.02 z dn r muły dopełniacza (OWD) 10 Surowica krwibydło, owce, kozy wirusowi choroby bieskiego języka (BTV). Metoda PB-15/S ed.02 z dn r. immunoenzymatyczna (ELISA) 11 Surowica krwikoniowate: ko, kuce, osły, zebry, muły Trypanosoma equiperdumzaraza stadnicza koni. Metoda odczynu iązania dopełniacza (OWD) PB-12/S ed. 02 z dn r. 12 Surowica krwi- PB-13/S ed. 02 z dn r 18

19 bydło, owce, kozy Coxiella burnetii (gorączka Q) Metoda odczynu wiązania dopełniacza (OWD) 13 Surowica krwibydło gb wirusa zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (BHV1). Metoda immunoenzymatyczna PB-14/S ed. 02 z dn r (ELISA). 14 Surowica krwibydło ge wirusa zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu BHV1. Metoda immunoenzymatyczna PB-16/S ed. 06 z dn r (ELISA). 15 Surowica krwi - świ wirusowi zespołu rozrodczo oddechowego (PRRS). Metoda PB-19/S ed. 01 z dn r. immunoenzymatyczna (ELISA). Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko białku 16 Surowica krwi - bydło P-80 wirusa wirusowej biegunki bydła, choroby błon śluzowych PB-20/S ed. 01 z dn r. (BVD-MD). Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Wykrywa obecności kwasu nukleinowego RNA 17. Krew - przeŝuwacze specyficznego dla wirusa choroby bieskiego języka PB-18/S Ed. 03 z dn r. X 2014 metodą PCR w czasie rzeczywistym 18 Mózg: pień mózgu Obecność patologicznej formy PB-03/ZM edycja nr 03 z dnia 19

20 białka prionowego Metoda ELISA Mózg: róg Obecność antygenu wirusa 19 Ammona, pień mózgu, móŝdŝek wścieklizny Metoda immunofluorescencji bezpośredj IF PB-04/ZM edycja 03 z dnia Izolacja wirusa wścieklizny 20 Mózg (ssaki) w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (nerwiaka). PB-13/ZM Edycja 01 z dnia X 2014 Metoda jakościowa Mikrobiologia zakaźna 1 Materiał biologiczny pochodzący od zwierząt i próbki środowiskowe z etapu produkcji pierwotnej Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. Metoda uzupełniona potwierdzem biochemicznym i serotypowam wg White a Kaufmanna Le Minora PN-EN ISO 6579:2003+A1: Szczep Salmonella RóŜnicowa szczepu Salmonella terenowego od szczepu szczepionkowego I-13/ZM Ed.01 z dnia Szczepy bakteryjne Określa lekooporności PB-09/ZM Edycja 01 z dnia Materiał biologiczny pochodzący od Obecność bakterii w badanym materiale biologicznym. Metoda jakościowa PB-11/ZM Edycja 01 z dnia zwierząt (wymazy, 4 wydzieliny, wydaliny, narządy wewnętrzne, Obecność grzybów w badanym materiale biologicznym. Metoda jakościowa PB-11/ZM Edycja 01 z dnia zeskrobiny) 5 Wydzielina Obecność bakterii PB-12/ZM Edycja 01 20

21 gruczołu w wydzieli gruczołu z dnia mlekowego mlekowego. Metoda jakościowa Obecność grzybów w wydzieli gruczołu mlekowego. PB-12/ZM Edycja 01 z dnia Metoda jakościowa Płód wycinki Instrukcja nr 46/2003 łoŝyska, błon Obecność Brucela spp. GLW 6 płodowych, mleko, siara w badanym materiale. Metoda jakościowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. NR GIWzVII.420/lab- (bydło) 23/2003 Wymazy sanitarne Ogólna liczba bakterii Instrukcja nr 51 Min. Rol.-Dep. Wet. 7 z zakładów wylęgu Ogólna liczba grzybów w badanym materiale Ogólna liczba grzybów w badanym materiale z drobiu dnia Bada bakteriologiczne 8 Wymazy, kał, narządy wewnętrzne gołębi ogólne (Salmonella, gronkowce, paciorkowce, E.coli) i mykologiczne. PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 PB-11/ZM ed.01 z dn Metoda jakościowa Bada parazytologiczne 9 Wymazy, kał gołębi w kierunku obecności pasoŝytów w kale. I-19/ZM Edycja 01 z dnia Metoda jakościowa Obecność bakterii Paenibacillus larvae PB-05/ZM 10 Czerw, miód Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzem biochemicznym edycja 02 z dnia i mikroskopowym 11 Pszczoły, czerw, osyp Obecność roztoczy Varroa destructor Metoda mikroskopowa PB-10/ZM edycja 01 z dnia Pszczoły i czerw Wykrywa obecność Acarapis woodi. I-17/ZM Edycja 01 z dnia

22 Metoda jakościowa Wykrywa obecności grzybów z rodzaju Aspergillus (grzybica kropidlakowa, kamienna). I-16/ZM Edycja 01 z dnia Metoda jakościowa Wykrywa obecności Ascosphaera Apis ( grzybica otorbielakowa, wapienna). I-14/ZM Edycja 01 z dnia Metoda jakościowa Wykrywa obecności Nosema spp. Metoda jakościowa I-04/ZM Edycja 01 z dnia Wykrywa obecności małego chrząszcza ulowego. Metoda jakościowa I-18/ZM Edycja 01 z dnia Czerw pszczeli Diagnostyka laboratoryjna zgnilca europejskiego I-01/ZM Edycja 01 z dnia

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 1 6 maja 2008 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ności usługowe wykraczające poza zakres działalności podstawowej CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH L.P. I. II. III.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ. Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/

CENNIK BADAŃ. Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/ CENNIK BADAŃ Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/ 1 Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej: 1. drobiu w wieku do dwóch tygodni życia 20,00 2. drobiu w wieku powyżej dwóch tygodni

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ ZHW W OPOLU

CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ ZHW W OPOLU Załącznik NR 1 do zarządzenia Nr D. 110.14.2013 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 12 kwietnia 2013 r. CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ ZHW W OPOLU Część

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 3 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 313

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Roman Jędryczko ul. Ostródzka 49 11-036 Gietrzwałd Laboratorium posiada Certyfikat

KONTAKTY Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Roman Jędryczko ul. Ostródzka 49 11-036 Gietrzwałd Laboratorium posiada Certyfikat KONTAKTY Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Roman Jędryczko Laboratorium posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wydany przez Laboratorium- (89) 512-30-50; 512-30-51; Fax.- (89) 512-30-52

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 27 Data wydania: 5 lipca 2013 r. Nazwa i adres J.S. HAMILTON

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo