Innowacyjna oferta naukowo badawcza dla gospodarki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjna oferta naukowo badawcza dla gospodarki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy"

Transkrypt

1 Innowacyjna oferta naukowo badawcza dla gospodarki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Dr hab. Jan Grajewski, prof. nadzw. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

2 Aktualnie realizowana współpraca Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW z gospodarką (grudzień 2012): Firma: Solbet Spółka z o.o. Zakres merytoryczny: Wykorzystanie metod badań struktury i własności mechanicznych do charakterystyki betonów komórkowych, Formy: badania doktorantów, umowy indywidualne, Firma: Quartec, Spółka z o.o., Wszomirów, Zakres merytoryczny: Opracowanie metody diagnostycznej płyt cementowocelulozowych, Formy: umowa konsorcyjna, przygotowanie wniosku do NCBiR, Firmy: Bohamet, Ciele, oraz Biuro Konstrukcyjno Wdrożeniowe Piotr Domanowski, Solec Kujawski, Zakres merytoryczny: Opracowanie przemysłowej metody kontroli jakości zolożeli Formy: realizacja Vouchera badawczego.

3 Wydział Humanistyczny UKW przykłady związków nauka-biznes-gospodarka W ramach studiów I i II stopnia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe: przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w instytucjach zarządzania kryzysowego dziennikarstwo i komunikacja społeczna: przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w sytuacjach komunikacyjnych W ramach studiów podyplomowych: zarządzanie i komunikacja menedżerska: doskonalenie w zakresie umiejętności menedżerskich zarządzanie informacją w instytucjach publicznych: doskonalenie w zakresie kompetencji komunikacyjnych bezpieczeństwo lokalne i regionalne: doskonalenie w zakresie kompetencji zarządzania kryzysowego rozwój lokalny i regionalny i zarządzania funduszami europejskimi: doskonalenie w zakresie doskonalenia wiedzy dot. funkcjonowano struktur europejskich

4

5 Wydział Nauk Przyrodniczych Katedra Genetyki Identyfikacja osobnicza drzew i krzewów, oraz identyfikacja odmian rozmnażanych wegetatywnie. Analiza zmienności genetycznej drzewostanów, plantacji nasiennych i nasion, oraz ich przydatności w programach hodowli drzew. Genetyczna weryfikacja pochodzenia materiału rozmnożeniowego z konkretnych drzew (np. nasion lub zrazów z drzew doborowych). Opracowanie na potrzeby certyfikowanych laboratoriów analiz sądowych wysoce wydajnych technik genotypowania drzew i krzewów umożliwiających zastosowanie ich w ekspertyzach sądowych, zlecanych przez Prokuraturę, Policję, czy osoby poszkodowane

6 właściciele lasów i plantacji, producenci leśnego materiału rozmnożeniowego (nasion, siewek, zrazów), firmy ogrodnicze produkujące drzewa i krzewy, firmy zajmujące się projektowaniem oraz utrzymaniem terenów zielonych, laboratoria analiz genetycznych organy wymiaru sprawiedliwości np. policja, prokuratura, sądy

7 ANALIZY DNA DREWNA NA POTRZEBY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Artur Dzialuk, Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Przyrodniczych Ekspertyzy wykonywane na zlecenia: policji, prokuratury, sądów Lasów Państwowych, w tym Straży Leśnej prywatnych właścicieli lasów Szkolenia dla Straży Leśnej Dowody z opinii Katedry Genetyki UKW to niepodważalne dowody uznawane przez sądy m.in. w sprawach kradzieży drewna i niszczenia drzew. Innowacyjne narządzie do zwalczania szkodnictwa leśnego na terenie całej Polski i testowania hipotez śledczych przez policję.? Wysoka skuteczność wydanych blisko 20 opinii wyroki skazujące złodziei drewna Silny efekt prewencyjny TVP1, Teleexpress, r. Gazeta Wyborcza, wydanie ogólnopolskie, r.

8 Zakład Biotechnologii doradztwo technologiczne dla przemysłu fermentacyjnego i biopaliw (biotechnologia przemysłowa): rozwiązania energooszczędne, redukcja kosztów optymalizacja wykorzystania surowca, technologie bezodpadowe zagospodarowania produktów ubocznych Analizy surowców i produktów dla sektora spirytusowego i producentów napojów alkoholowych.

9 Przemysł spirytusowy, gorzelnie rolnicze Producenci bioetanolu paliwowego Zakłady odwadniania bioetanolu paliwowego Producenci napojów alkoholowych Podmioty zajmujące się handlem napojami alkoholowymi Biegli sądowi

10 Współpraca Instytutu Biologii Środowiska z gospodarką: 1. Raporty oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie flory, fauny, zbiorowisk roślinnych oraz chronionych typów siedlisk (dyrektywa siedliskowa) a) Współpraca z Transprojektem, Scott & Wilson i innymi firmami zajmującymi się budową i modernizacją dróg; b) Współpraca z Urzędem Miejskim w Bydgoszczy; c) Współpraca z MWiK; d) Współpraca z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska; e) Współpraca z Pienińskim Parkiem Narodowym. 2. Współpraca z zakładami przemysłowymi a) Współpraca z Zakładem Przemysłu Wapienniczego TRZUSKAWICA S.A. i zakładami produkcyjnymi SODA POLSKA CIECH w zakresie wpływu antropogenicznych oddziaływań na środowisko. 3. Projekty europejskie a) Udział w europejskim projekcie REURIS (REvitalisation of Urban River Spaces) związanym z rewitalizacją fragmentu parku nad Starym Kanałem Bydgoskim; b) Opracowywanie ekspertyz na potrzeby programów rolnośrodowiskowych - PROW

11

12 Współpraca i oferta analityczna Zakładu Fizjologii i Toksykologii oraz Laboratorium Badawczego Mikotoksyn Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

13 Zgony na nowotwory (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców)

14 Formy współpracy Umowy Prace badawczo-rozwojowe Ekspertyzy Wspólny projekt celowy Staże Szkolenia zbiorowe i indywidualne Konferencje naukowo-techniczne Projekty badawcze

15 Sanepid Służba medyczna Służba weterynaryjna Adresaci oferty Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych Przemysł spożywczy Przemysł paszowy Hodowcy zwierząt Przemysł budowlany Użytkownicy zagrzybionych mieszkań Biegli sądowi

16 Liczba umów na wykonanie prac naukowobadawczych i badawczo-rozwojowych podpisana przez Laboratorium Badawcze Mikotoksyn Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy : 2008: : : : : 43

17 Umowy Jarosław Wojciechowski, Grudziądz 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 3. Gospodarstwo Rolne Marek Witkowski, Rekowo 4. Newcorn Sp. z o.o., Siechnice 5. GlobalMalt Polska Sp. z o.o., Bydgoszcz 6. Wytwórnia Pasz i Koncentratów Zenon Bąkowski, Maria Bąkowska, Krusza Podlotowa 7. Wytwórnia Pasz i Koncentratów TASOMIX, Biskupice Ołoboczne 8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp. z o.o., Bedlno Radzyńskie 9. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków 10. Gospodarstwo Rolne Marek Uszok, Piątkowo 11. Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe SMAGRO Sp. z o.o. 12. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Pracownia w Szczecinie 13. CEDROB S.A., Ciechanów 14. Delacon Polska Sp. z o.o., Stara Iwiczna 15. Tugeb Polbud Sp. z o.o., Sławoszowice 16. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o., Bydgoszcz/ Oddział w Szczecinku 17. Gospodarstwo Rolne Ferma drobiu, Mirosław Bogdał, Chorzewa 18. Polcargo International sp. z o.o., Szczecin 19. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZNICZ, Bydgoszcz 20. PROBIO Sp. z o.o., Snopków 21. Ciepło-Klima-Went, Bydgoszcz

18 22. AGRO-SOKOŁÓW F1 Sp. z o.o., Piecki 23. Dr. Lorenz - Institut für Innenraumdiagnostik, Düsseldorf, Niemcy 24. Eckardt Johanning, M.D., M.Sc. Occupational and Environmental Life Science Fungal Research Group, Inc., Albany, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 25. AGROCENTRUM Sp. z o.o., Kolno 26. Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii z siedzibą w Łodzi 27. POL-PASZ Sp. z o.o., Siedlce 28. SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski 29. Gabinet Weterynaryjny Malec i Janowscy Sp.j., Dębówka 30. AGRO-TYMIANKA s.c., Piotr Włodawiec, Łukasz Miszczuk, Tymianka 31. Wytwórnia Pasz Morawski, Kcynia 32. EKOPLON S.A., Grabki Duże 33. Gospodarstwo Hodowlane Trzody Chlewnej Dubiel 34. Hubbard Polska Sp. z o.o., Pawłów Trzebnicki 35. Ferma Drobiu Müller Bogdan, Wróblowice 36. AGRO-SOKOŁÓW Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne w Jagodnem, Jagodne Małe 37. Prof. Dr. Dr. Manfred Gareis, Max Rubner Institute, Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie, KULMBACH, NIEMCY 38. Dr. Stefan Mayer, Berufsgenossenschaft Handel und Werendistribution, Direktion Mannheim, Prävention, Mannheim, NIEMCY 39. Anbus Analytik GMBH, Fürth in Bayern, Niemcy 40. Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, Złotów 41. Fermą Drobiu Robert Wiśniewski, Mierzynek 42. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiska, Kraków 43. Probio Profesjonalne Żywienie Paweł Benedykciński, Radziejów

19 Problemy badawcze Zanieczyszczenie pasz i żywności mikotoksynami Ustalenie wpływu skażenia mikotoksynami produktów rolnospożywczych na rozwój nowotworu prostaty u mężczyzn Wpływ skażenia środowiska grzybami pleśniowymi na alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych Test MTT do oznaczania zanieczyszczenia mikotoksynami w łańcuchu pokarmowym Skażenie kolb kukurydzy w łanach wielkoobszarowych przez grzyby pleśniowe i mikotoksyny, a ich wpływ na mikotoksykozę zearalenonową w populacji dzików Skażenia pomieszczeń przez patogenne pleśnie i mikotoksyny

20 Rodzaj oferty Ocena skażenia żywności, pasz i narządów patogennymi grzybami pleśniowymi i mikotoksynami Metody detoksykacji mikotoksyn in vivo i in vitro Analiza mikotoksyn (HPLC, HPLC MS/MS) Analiza lotnych kwasów tłuszczowych i alkoholu metodą (HPLC) Ocena ryzyka zagrzybienia przegród budowlanych i mikroklimatu pomieszczeń Test cytotoksyczności MTT do oceny toksycznych skażeń

21 Najbliższa przyszłość Rozbudowa Laboratorium badawczego Mikotoksyn o Pracownię Hodowli Komórek i Testów Toksyczności

22 Kontakt Dr hab. inż. Jan Grajewski, prof. nadzw. UKW Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel

NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego

NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego Czym jest innowacyjność, czym są działania innowacyjne? Działania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Mariusz S. Kubiak Adiunkt mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10

dr inż. Mariusz S. Kubiak Adiunkt mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10 Adiunkt e-mail: mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10 Obszar działalności badawczej dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa żywności ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka ANALIZA I PROGNOZA ROZWOJU POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE STRUKTURY KSZTAŁCENIA, POTRZEB REGIONU I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych WYKŁADOWCY Wykładowcy prowadzący zajęcia a ze słuchaczami to przede wszystkim praktycy, menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej, rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 WYDZIAŁ ROLNICZO- EKONOMICZNY 1 INSTYTUT EKONOMICZNO SPOŁECZNY...

Bardziej szczegółowo

SUKCESY PRZEDSIĘBIORSTW

SUKCESY PRZEDSIĘBIORSTW Przedsiębiorco sprawdź jak instytucje wspierające biznes pomagają osiągać SUKCESY PRZEDSIĘBIORSTW zajrzyj i skorzystaj z pomocy animatora współpracy i pamiętaj połączeni wiedzą więcej INNOWACJA KOOPERACJA

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus Wydział: Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo