Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej"

Transkrypt

1 Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia (www.chnia.ump.edu.pl) Patronat Honorowy J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. Jacek Wysocki Poznań, r. 1

2 Miejsce Konferencji Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 Wykłady i Postery Wykłady (20min), komunikaty (10min) i postery (90x100cm) powinny być prezentowane w języku polskim. Prezentacje wykładów i komunikatów powinny zostać przygotowane w programie MS PowerPoint 2003 lub nowszym (*.ppt, *pptx). Postery należy wywiesić 18 września w godz do

3 Komitet Naukowy Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Pachecka Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak Prof. dr hab. Renata Jachowicz Prof. dr hab. Anna Jelińska Prof. dr hab., dr H.C. Roman Kaliszan Prof. dr hab. Ryszard Kocjan Prof. dr hab. Zenon Kokot Dr Ewa Leciejewicz Ziemecka Prof. dr hab. Michał Marszałł Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk Prof. dr hab. Janusz Pluta Komitet Organizacyjny Przewodniczący: Prof. dr hab. Zenon J. Kokot Dr Bartosz Urbaniak Dr Barbara Ćwiertnia Dr Anna Lutka Dr Jan Matysiak Dr Barbara Urbaniak - Szafran Lic. Jolanta Zagozda 3

4 Program Konferencji: Czwartek - 17 września 2015 r. 17:00 Uroczyste Otwarcie Konferencji; Wystąpienia Gości 17:15 Wykład Plenarny 1. - R. Kaliszan Współczesne trendy rozwojowe w farmacji 17:45 Wykład Plenarny 2. - Z. Fijałek, K. Sarna Przestępczość farmaceutyczna - Epidemia XXI wieku 18:15 Wykład Plenarny 3 I. Zaremba, A. Surażyński, W. Miltyk, J. Pałka Blokowanie szlaku sygnałowego EGFR i β3-integrynowego indukuje prolino-zależną apoptozę w komórkach nowotworowych 18:45 Przyjęcie okolicznościowe Piątek 18 września 2015 r. Sesja Posterowa 8:00 15:30 Sesja posterowa poświęcona pamięci prof. dr hab. Jana Krzeka Sesja I - Analiza farmaceutyczna i metody farmakopealne 8:00 8:20 M. Wesołowski Metody analityczne w procesie preformulacji stałych postaci leki. Wybrane przykłady 8:20 8:40 P. Szymański, E. Mikiciuk-Olasik Analiza radiofarmaceutyków wg. Farmakopei na przykładzie 18F Fluorodeoksyglukozy 8:40 9:00 E. Leciejewicz-Ziemecka Farmakopealne metody badania produktów leczniczych 9:00 9:20 A. Jóźwiak Metody analityczne stosowane w kontroli jakości produktów leczniczych roślinnych 9:20 9:40 Przerwa na kawę Sesja II Bioanaliza w ochronie zdrowia 9:40 10:00 Z.J. Kokot: Spektrometria mas w bioanalizie, 10:00 10:20 W.D. Sroka, M.P. Marszałł Oznaczanie wybranych związków małocząsteczkowych w moczu chorych na raka stercza oraz z łagodnym przerostem stercza. 10:20 10:40 A. Kotłowska, P. Szefer, M. Grembecka, S. Narkowicz, B. Kiełbratowska, D. Rachoń, K. Sworczak, J. Namieśnik, P. Stepnowski Zastosowanie metabolomiki do poszukiwania biomarkerów schorzeń endokrynnych oraz narażenia na substancje toksyczne i dodatki do żywności 10:40 11:00 P. Tomaszewski, G. Kubiak-Tomaszewska, J. Pachecka Nowoczesne metody analizy i oceny indywidualnego zróżnicowania efektywności biotransformacji toksyn środowiskowych. 4

5 11:00 11:20 D. Kowalczuk, A. Gładysz, R. Pietras Charakterystyka immobilizacji substancji przeciwbakteryjnej w matrycy opatrunku o potencjalnym zastosowaniu leczniczym. 11:20 11:50 Przerwa na kawę Sesja III - Sfałszowane produkty lecznicze, suplementy diety, nowe substancje psychoaktywne, substancje stosowane w dopingu 11:50 12:10 Z. Fijałek, K. Sarna Nowe substancje psychoaktywne - narastające zagrożenia dla zdrowia publicznego 12:10 12:30 M. Popławska, A. Błażewicz, K. Stypułkowska, M. Kilian, Z. Fijałek, E. Bednarek, J. Sitkowski, W. Bocian, L. Kozerski Problemy w analizie środków zastępczych - Identyfikacja i oznaczanie syntetycznych kannabinoidów bez materiałów odniesienia 12:30 12:50 S. Wilczyński, L. Koprowski, B. Błońska-Fajfrowska Zastosowanie obrazowania w zakresie bliskiej podczerwieni do analizy różnicowej leków oryginalnych i sfałszowanych 12:50 13:10 A. Pokrywka Techniki analityczne wykorzystywane w walce z dopingiem w sporcie 13:10 13:30 E. Kuriata Przestępczość farmaceutyczna. Odwrócony łańcuch Lunch 13:30 14:30 Sesja IV sekcja doktorantów i młodych naukowców 14:30 14:50 J. Lulek Chromatografia w naukach farmaceutycznych 14:50 15:00 M. Napierała, J. Mazela, K. Mielnik, T.A. Merritt, D. Barałkiewicz, E. Florek Poziom wybranych metali ciężkich w mleku kobiet palących 15:00 15:10 J. Matysiak, J. Hajduk, F. Mayer, R. Hebeler, Zenon J. Kokot Charakterystyka jadu pszczelego z wykorzystaniem metod LC-MALDI-ToF/ToF MS i LC-ESI-QToF MS 15:10 15:20 A. Klupczyńska, P. Dereziński, J. Matysiak, W. Dyszkiewicz, Z. Kokot Oznaczanie wybranych czynników proangiogennych jako potencjalnych biomarkerów raka płuca Sesja V Sesja posterowa - poświęcona pamięci prof. dr hab. Jana Krzeka. 15:20 15:30 Sesja posterowa podsumowanie 15:30 Podsumowanie i Zakończenie Konferencji 5

6 Postery PA1 Prof. dr hab. Jan Krzek działalność naukowa, Pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej PA2 Prof. dr hab. Jan Krzek działalność zawodowa i organizacyjna, Pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej P1 Oznaczanie dimepranolu oraz izoprynozyny w tabletkach metodą HS-GC-FID, Rafał Pietraś, Joanna Drozd, Martyna Nowicka, Dorota Kowalczuk P2 Porównanie składu chemicznego olejków eterycznych otrzymanych z kwiatów i liści Sambucus nigra 1 Marcin Szymański, 1 Marlena Dudek-Makuch, 1 Ewa Witkowska-Banaszczak, 1 Wiesława Bylka, 2 Arkadiusz Szymański P3 Badanie kinetyki procesu fotodegradacji itrakonazlu oraz identyfikacja powstałych fotoproduktów techniką UPLC/MS/MS, A. Kryczyk 1, P. Żmudzki 2, U. Hubicka 1 P4 Wpływ wybranych jonów metali oraz promieniowania UVA na stabilność lomefloksacyny w roztworach, Urszula Hubicka1, Joanna Łagoda2, Barbara Żuromska-Witek3 P5 Opracowanie i walidacja metody HPLC oznaczania lomefloksacyny obok produktów jej fotodegradacji. Wpływ promieniowania UVA oraz TiO2 na stabilność lomefloksacyny w roztworach Urszula Hubicka1, Barbara Żuromska-Witek2, Katarzyna Irmina Stępień3, Beata Owsianka4 P6 Wykorzystanie sztucznych soków trawiennych do badania poziomu uwalniania biopierwiastków i metabolitów wtórnych z wybranego materiału biologicznego, Włodzimierz Opoka1, Bożena Muszyńska2 P7 Owocniki grzybów jadalnych źródłem cynku, Bożena Muszyńska1, Włodzimierz Opoka2, Magdalena Zając2, Katarzyna Kała1 P8 Ocena fotostabilności indapamidu oraz torasemidu w roztworze i fazie stałej, Anna Gumieniczek1, Justyna Gałęza1, Beata Jopa1, Rafał Pietraś1, Hanna Trębacz2, Agnieszka Szczęsna2 P9 Badanie kinetyki procesu fotodegradacji itrakonazolu oraz identyfikacja powstałych fotoproduktów techniką UPLC/MS/MS, A. Kryczyk1, P. Żmudzki2, U. Hubicka1 P10 Oznaczanie zawartości syntetycznych barwników spożywczych w płukankach do jamy ustnej przy pomocy spektrofotometrii UV/VIS lub ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii cienkowarstwowej/densytometrii, Anna W. Sobańska1, Jakub Krzemiński, Paulina Jakubczyk, Elżbieta Brzezińska P11 Opracowanie metody spektrofotometrycznego oznaczania glukozaminy z wykorzystaniem 1,2- naftochinono-4-sulfonianu sodu (NQS), Aleksandra Matczak, Agnieszka Sobczak, Izabela Muszalska, Anna Jelińska P12 Zastosowanie metody spektrofotometrycznej do jednoczesnego oznaczania wybranych kwasów fenolowych, Anna Apola, Mariusz Stolarczyk, Anna Maślanka, Włodzimierz Opoka, Natalia Padlik 6

7 P13 Zastosowanie spektrofotometrii pochodnej do bezpośredniego oznaczania substancji czynnych z grupy beta-blokerów w mieszaninach oraz materiale biologicznym, Mariusz Stolarczyk, Anna Apola, Anna Maślanka, Włodzimierz Opoka, Edyta Wrona P14 Oznaczenie zawartości kwasu rozmarynowego w wybranych, roślinnych preparatach leczniczych dostępnych na terenie Polski, Katarzyna Bolesta1, Małgorzata Wojcińska1, Aldona Krawczyk2... P15 Opracowanie metody oznaczania kwasów tłuszczowych omega-3 w produktach farmaceutycznych, Monika Dąbrowska, Małgorzata Starek, Włodzimierz Opoka, Malwina Radosz P16 Analiza kwasów tłuszczowych omega-3 w suplementach diety i produktach spożywczych, Małgorzata Starek, Monika Dąbrowska, Włodzimierz Opoka, Kinga Sokalska P17 Badania preformulacyjne tabletek rozpadających się w jamie ustnej z trimetazydyną i różnymi substancjami rozsadzającymi, Beata Sarecka-Hujar, Barbara Majka, Aneta Ostróżka-Cieślik, Andrzej Jankowski, Anna Banyś P18 Analiza wieloskładnikowych preparatów farmaceutycznych z paracetamolem, Bogdan Suchacz, Marek Wesołowski P19 Oznaczanie zawartości chlorowodorku metforminy w preparatach farmaceutycznych metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR), Jarosław Pyzowski, Marta Lenartowicz, Elżbieta Brzezińska P20 Ocena trwałości zopiklonu w środowisku kwasowym, Anna Maślanka, Anna Apola, Mariusz Stolarczyk, Włodzimierz Opoka, Anna Śreniawska P21 Metabolomiczne badania Hypogymnia physodes przy użyciu 1 H NMR, Elżbieta Studzińska-Sroka; Wiesława Bylka P22 Badania elektrochemiczne porfirazyn z podstawnikami benzylosulfanylowymi i pentafluorobenzylosulfanylowymi, Michał Kryjewski 1, Tomasz Rębiś 2, Grzegorz Milczarek 2, Tomasz Gośliński 3, Jadwiga Mielcarek 1 P23 Oznaczanie moksifloksacyny i ryfampicyny metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem błonkowej elektrody rtęciowej, Marek Szlósarczyk1, Anna Milc1, Robert Piech2, Włodzimierz Opoka1 P24 Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne kokryształów wybranych substancji leczniczych, Patrycja Saganowska, Marek Wesołowski P25 Właściwości antyoksydacyjne in vitro i całkowita zawartość związków fenolowych w ekstraktach wybranych roślin leczniczych, Beata Ulewicz-Magulska, Marek Wesołowski P26 Identyfikacja substancji farmakologicznie aktywnych w wybranych sfałszowanych i nielegalnych produktach leczniczych oraz suplementach diety metodą tandemowej spektrometrii mas z analizatorem czasu przelotu, Agata Błażewicz2, Małgorzata Warowna-Grześkiewicz1,2, Magda Popławska2, Zbigniew Fijałek2,3, Katarzyna Sarna2, Monika Kiljan2, Dagmara Kwiatkowska-Różycka3 P27 Opracowanie metody oznaczania kwasów tłuszczowych omega-3 w suplementach diety metodą gc-fid, Monika Dąbrowska, Małgorzata Starek, Malwina Radosz, Włodzimierz Opoka P28 analiza kwasów tłuszczowych omega-3 w suplementach diety oraz olejach roślinnych metodą TLC Małgorzata Starek, Monika Dąbrowska, Kinga Sokalska, Włodzimierz Opoka 7

8 P29 Analiza ilościowa antybiotyków aminoglikozydowych oraz ich zanieczyszczeń z zastosowaniem detektora wyładowań koronowych, Karolina Stypułkowska 1, Agata Błażewicz 1, Zbigniew Fijałek 1,2 P30 Oznaczanie furosemidu metodą spektrofotometrii pochodnej w formulacjach farmaceutycznych, Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar P31 Opracowanie procedury oznaczania metylowych analogów resweratrolu z zastosowaniem techniki LC-MS/MS, Anna Sulej-Suchomska1, Agnieszka Klupczyńska1, Hanna Piotrowska2, Marek Murias2, Marcin Wierzchowski3, Jadwiga Jodynis- Liebert2, Zenon Kokot1 P32 Opracowanie i optymalizacja metody ekstrakcji niektórych antybiotyków z mieszanin do żywienia pozajelitowego, Aleksandra Kordyla, Karolina Wełnic, Maciej Stawny, Aleksandra Gostyńska P33 Opracowanie metody oznaczania niektórych antybiotyków w mieszaninach do żywienia pozajelitowego, Klaudia Lisowska, Karolina Wełnic, Maciej Stawny, Aleksandra Gostyńska P34 Wpływ rodzaju podłoża na uwalnianie kwasu salicylowego z maści, Anna Banyś1, Renata Dyja1, Andrzej Jankowski1, Dorota Sobocińska1, Beata Sarecka-Hujar1, Ewa Długosz2 P35 Ocena trwałości radiochemicznej nadololu w fazie stałej, Magdalena Ogrodowczyk 1, Katarzyna Dettlaff 1, Barbara Ćwiertnia2, Grzegorz Spólnik 3, Witold Danikiewicz 3 P36 Ocena trwałości ceftazydymu i cefotaksymu w mieszaninach do żywienia pozajelitowego, Agnieszka Dołhań, Maciej Stawny, Paulina Grabska, Aleksandra Sulżycka, Anna Jelińska P37 Ocena trwałości preparatów zawierających piperacylinę i tazobaktam, Maria Popielarz-Brzezińska, Anna Dumska P38 Klasyfikacja i ocena jakości miodów pszczelich w oparciu o widma FTIR-ATR, obrazy fluorescencyjne i chromatogramy fingerprint w połączeniu z analizą PARAFAC i PLS-DA, Anna Fajkiel, Joanna Kocemba, Łukasz Ledziński, Paweł Tomaszewski, Bogumiła Kupcewicz P39 Modyfikacja metody HPLC-FLD oznaczania kortyzolu i kortyzonu w osoczu i moczu pacjentek ciężarnych, Katarzyna Kosicka 1, Anna Siemiątkowska 1, Mariola Krzyścin 2, Grzegorz H. Bręborowicz 2, Matylda Resztak 1, Aleksandra Majchrzak-Celińska 3, Franciszek K. Główka 1 P40 Analityczne aspekty badania fotostabilności oraz fotobezpieczeństwa leków i kosmetyków, Gumieniczek, Beata Jopa Anna P41 Jakość leków recepturowych i aptecznych pobranych podczas kontroli prowadzonych przez inspektorów farmaceutycznych w aptekach ogólnodostępnych w latach , Krzysztof Czech1, Jolanta Długaszewska1,2, Irena Szymańska1, Justyna Karpiesiuk1, Anna Magdziarz-Tabaczka1, Aleksandra Matejko1, Grzegorz Pakulski1 P42 Zastosowanie obrazowania w zakresie bliskiej podczerwieni do analizy różnicowej leków oryginalnych i sfałszowanych, Sławomir Wilczyński 1, Robert Koprowski 2, Barbara Błońska-Fajfrowska P43 Walidacja metody HPLC oznaczania ksantozyno-5`-monofosforanu jako markera aktywności dehydrogenazy inozyno-5-monofosforanowej, Marszałek D., Skubis-Zegadło J.1, Bojarczuk A., Pawiński T. P44 Porównanie wartości stężeń takrolimusu w pełnej krwi i tkance wątrobowej pacjentów po przeszczepie narządowym, oznaczonych metodą LC-MS/MS, Magdalena Bodnar-Broniarczyk 1, Tomasz 8

9 Pawiński 1, Dorota Marszałek 1, Jadwiga Majchrzak 2, Arkadiusz Urbanowicz 3, Magdalena Durlik 2, Andrzej Chmura 3 P45 Suplementacja sprzężonymi dienami kwasu linolowego (CLA) a aktywność 6- i 5-desaturazy w warunkach procesu nowotworowego, Agnieszka Stawarska, Andrzej Tokarz P46 Biologiczna aktywność nowych pochodnych trans-stilbenu w poszukiwaniu inhibitorów COX-2 o działaniu przeciwnowotworowym, Miłosz Regulski1, Hanna Piotrowska1, Katarzyna Regulska2, Wiesław Prukała3, Beata Stanisz4, Marek Murias1 P47 Przesiewowy model oceny biozgodności nowych pochodnych kwasu imminodioctowego, Magdalena Markowicz, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Joanna Sikora, P48 Oznaczanie bromowodorku citalopramu i jego aktywnego metabolitu w ślinie ludzkiej metodą UHPLC, Ewelina Dziurkowska, Marek Wesołowski P49 Poziom wenlafaksyny i demetylowenlafaksyny w ślinie kobiet z depresją oznaczany metodą HPLC z detekcją UV, Ewelina Dziurkowska1, Marek Wesołowski1, Maciej Dziurkowski2 P50 PCR-RFLP in the analysis of common variants of HSD11B2 gene, Katarzyna Kosicka 1, Anna Siemiątkowska 1, Agnieszka Pękal 1, Julia Kwaśnikowska 1, Aleksandra Majchrzak-Celińska 3, Mariola Krzyścin 2, Grzegorz Bręborowicz 2, Franciszek Główka 1 P51 Metoda HPLC-MS/MS oznaczania treosulfanu i jego monoepoksypochodnej w tkankach u szczurów Anna Kasprzyk, Michał Romański, Agnieszka Widerowska, Franciszek Główka P52 Badanie zmian w przejściach elektronowych benazeprilu pod wpływem rozpuszczalników o różnej stałej dielektrycznej i ph metodami spektroskopowymi oraz modelowania molekularnego, K. Stelmaszczyk, T. Inglot, A. Gumieniczek P53 Wpływ sterylizacji radiacyjnej na trwałość ceftiofuru sodowego w fazie stałej, Piotr Garbacki 1, Waldemar Bednarski 2, Kornelia Lewandowska 2, Magdalena Ratajczak 3, Przemysław Zalewski 1, Judyta Cielecka-Piontek 1, Anna Jelińska 1 P54 Ocena zależności budowy chemicznej od trwałości w fazie stałej dla dikarboksylowcyh inhibitorów konwertazy angiotensyny (I-ACE) metodą QSPR 2D, Katarzyna Regulska1,2, Miłosz Regulski3, Marek Murias3, Beata J. Stanisz1 P55 Analiza trwałości wybranych estrów trójcyklicznej pochodnej acyklowiru w środowisku kwasowym, Monika Agnieszka Leśniewska 1, Tomasz Ostrowski 2, Joanna Zeidler 2, Izabela Muszalska P56 Przykłady zastosowań technik chemometrycznych w badaniach stałych postaci leków, Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar P57 Badanie trwałości repaglinidu w roztworach metodą HPLC, Katarzyna Stępień1, Aleksandra Kluz1, Anna Berecka2, Anna Gumieniczek2 P58 Badanie trwałości metforminy w roztworach metodą HPLC, Joanna Skarbek, Magdalena Jakubowska, Anna Berecka, Anna Gumieniczek P59 Charakterystyka immobilizacji substancji przeciwbakteryjnej w matrycy opatrunku o potencjalnym zastosowaniu leczniczym, Dorota Kowalczuk, Agata Gładysz, Rafał Pietraś 9

10 P60 Modelowanie zależności struktura-retencja flawonoidów z wykorzystaniem regresji wielokrotnej oraz metody CoMFA, Mariusz Zapadka 1, Mateusz Kaczmarek 2, Bogumiła Kupcewicz 1, Adam Kokotkiewicz 3, Maria Łuczkiewicz 3, Adam Buciński 2 P61 Rozdział kinetyczny leków β-adrenolitycznych, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak, Michał Piotr Marszałł P62 Czy terapeutyczne monitorowanie stężenia metabolitów mykofenolanu mofetylu w dzieci z zespołem nerczycowym jest uzasadnione?, Joanna Sobiak1, Matylda Resztak1, Danuta Ostalska- Nowicka2, Jacek Zachwieja2, Karolina Gąsiorowska1, Wiktoria Piechanowska1, Maria Chrzanowska1 P63 Nowa metoda charakterystyki jadu pszczelego oparta o wielowymiarową chromatografię cieczową sprzężoną z MALDI-TOF/TOF-MS, Jan Matysiak, Joanna Hajduk, Agata Światły, Zenon J. Kokot, Natalia Naskręt 10

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości W dniach 4 6 czerwca 2013 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265)

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 1/2013 Z życia Uczelni Prof. Zdzisław Wajda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego str. 12 Dzień Wykładu

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2011 I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Dzień I - 10.12.2014 r.

Dzień I - 10.12.2014 r. Panelowe spotkania dyskusyjne PAN O/ Lublin sale audytoryjne Targi Lublin, ul. Dworcowa 11 Dzień I - 10.12.2014 r. 08.30-09.00- Rejestracja uczestników 09.00-09.15- Uroczyste otwarcie Spotkań Panelowych

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego Środa, 9 września 2015 r. 14.00 15.30 SPOTKANIE SEKCJI PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO SALA MANRU 14.00 14.30 Regulacje prawne NFZ w alergologii Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa) 14.30 15.00 Rola pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ Rozprawa doktorska Trwałość cilazaprilu w fazie stałej Sylwia Katarzyna Paszun Promotor: dr hab. Beata Jadwiga Stanisz

Bardziej szczegółowo

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Projekt graficzny okładki: Sebastian Białasz Skład tekstu: Arkadiusz Gola Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Przedruk

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii Karpacz 31 maja - 3 czerwca, 2015 r.

PROGRAM XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii Karpacz 31 maja - 3 czerwca, 2015 r. Niedziela 31.05.2015 11 3o 13 oo 13 oo 14 oo 14 oo 15 45 15 45 16 oo 16 oo 18 oo 18 oo 19 oo 18 30 Dyskoteka PUB Przyjazd gości i zakwaterowanie Obiad Otwarcie Seminarium - prof. Henryk Koroniak Obrady

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko Uczelnia Wydział Tytuł pracy Ogółem Stypendium w wysokości do

Imię Nazwisko Uczelnia Wydział Tytuł pracy Ogółem Stypendium w wysokości do Lista doktorantów, którym przyznano stypendia w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja" w roku akademickim 2014/2015 (nabór 1-17 października 2014 r.) Lp. Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I STRESZCZENIA

PROGRAM I STRESZCZENIA PROGRAM I STRESZCZENIA ZŁOCI SPONSORZY: BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST. JUDE MEDICAL SPONSORZY: BOEHRINGER INGELHEIM FIRMY WSPIERAJĄCE: BARD, BIOSENSE-WEBSTER, GE, HAGMED,HAMMERMED, ITAM, POLPHARMA,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2011 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2011r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Szanowni Państwo, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przygotował dla

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Spis treś ci 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Prace oryginalne 127 Marta Bażydło, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Liliana Zaremba-Pechmann, Iwona Rotter, Beata Karakiewicz Analiza stosowania leków

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZATOR XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kobieta XXI wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 41-100 Tychy, ul. Edukacji 102 Tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE KOMISJA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK VI SYMPOZJUM WSPÓŁCZESNA MYŚL TECHNICZNA W NAUKACH MEDYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH MATERIAŁY KONFERENCYJNE Wrocław, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo