AUTOREFERAT. w zakresie: analizy farmaceutycznej i środowiskowej z dnia 21 VIII 1997 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT. w zakresie: analizy farmaceutycznej i środowiskowej z dnia 21 VIII 1997 roku"

Transkrypt

1 AUTOREFERAT 1. Imię i Nazwisko: Tomasz Mroczek 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne: I. Dyplom doktora nauk farmaceutycznych: nadany przez Akademię Medyczną w Lublinie, decyzją Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 21 stycznia 2003 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej o tytule:,,badania fitochemiczne nad alkaloidami pirolizydynowymi w wybranych surowcach z rodziny Boraginaceae i Compositae II. Dyplom magistra farmacji: w zakresie: analizy farmaceutycznej i środowiskowej z dnia 21 VIII 1997 roku III. Prawo wykonywania zawodu aptekarza: nadane przez Okręgową Radę Aptekarską w Lublinie, dnia 2 VI 1999 roku 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych 1 X I 2004 asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Akademii Medycznej w Lublinie 1 II 2004 do chwili obecnej adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu (dawniej Akademii) Medycznego w Lublinie 1

2 4. Osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.) a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Przedstawionym do oceny osiągnięciem jest jednotematyczny cykl 10 publikacji opublikowanych w latach , o łącznym IF wynoszącym 26,797 (223 pkt KBN/MNiSW) oraz temacie:,,analiza oraz identyfikacja związków alkaloidowych oraz wybranych niealkaloidowych w substancjach roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych sprzężonych z detekcją DAD i MS oraz bioautografii pod kątem zdolności zahamowania enzymów acetylo- i butyrylocholinoesterazy. b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa: W skład tego cyklu wchodzą następujące publikacje: [1] T. Mroczek, S. Baj, A. Chrobok, K. Głowniak.,,Screening for pyrrolizidine alkaloids in plant materials by electron ionization RP-HPLC-MS with thermabeam interface. (2004). Biomed. Chromatogr. Vol. 18: (IF 1,069; 9 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, wykonanie procedur esktrakcji, analiz LC/MS, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (70%) [2] T. Mroczek, K. Ndjoko, K. Głowniak, K. Hostettmann.,,On-line structure characterization of pyrrolizidine alkaloids in Onosma stellulatum and Emilia coccinea by liquid chromatography-ion-trap mass spectrometry. (2004). J. Chromatogr. A., Vol. 1056: (IF 3,359; 13 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, wykonanie procedur esktrakcji, izolacja alkaloidów, analiza LC/MS, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (65%) [3] T. Mroczek, K. Ndjoko-Ioset, K. Głowniak, A. Miętkiewicz-Capała, K. Hostettmann.,,Investigations of Symphytum cordatum alkaloids by liquid-liquid partitioning, thin-layer chromatography and liquid chromatography-ion-trap mass 2

3 spectrometry. (2006). Anal. Chim. Acta, Vol. 566: (IF 2,894; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, izolacja alkaloidów, analiza LC/MS, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (50%) [4] T. Mroczek, J. Widelski, K. Głowniak.,,Optimization of extraction of pyrrolizidine alkaloids from plant material. (2006). Chem. Anal. (Warszawa) Vol. 51 (4): (IF 0,560; 10 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, analizy UV-VIS, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (75%) [5] T. Mroczek, J. Mazurek, K. Głowniak.,,Badania fitochemiczne alkaloidów indolowych w grzybach halucynogennych. (2006). Proceedings I seminarium nt. Znaczenie i użytkowanie grzybów trujących w tym halucyogennych na terenie Polski i krajów ościennych. Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, Skierniewice (wyd.): (6 pkt KBN/MNiSW). Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, analiza HPTLC-densytometryczna, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (75%) [6] T. Mroczek, K. Głowniak, J. Kowalska.,,Solid-liquid extraction and cation-exchange solid-phase extraction using a mixed-mode polymeric sorbent of Datura and related alkaloids. (2006). J. Chromatogr. A, Vol. 1107: (IF 3,554; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, izolacja alkaloidów, analiza HPTLC-densytometryczna i RP-HPLC/DAD, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (80%) [7] T. Mroczek, J. Mazurek.,,Pressurized liquid extraction and anticholinesterease activitybased thin-layer chromatography with bioautography of Amaryllidaceae alkaloids. (2009) Anal. Chim. Acta, Vol. 633: (IF 3,757; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, izolacja alkaloidów, analiza HPTLC-densytometryczna i RP-HPLC/DAD, wykonanie testów bioautografii TLC, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (80%) [8] T. Mroczek.,,Highly efficient, selective and sensitive molecular screening of acetylcholinesterase inhibitors of natural origin by solid-phase extraction-liquid chromatography/electrospray ionisation-octopole-orthogonal acceleration time-of-flight-mass 3

4 spectrometry and novel thin-layer chromatography-based bioautography. (2009) J. Chromatogr. A, Vol. 1216, Issue 12: (IF 4,101; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, ekstrakcja i izolacja alkaloidów, analiza LC/MS z optymalizacją i walidacją, opracowanie i walidacja bioautografii TLC, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (100%) [9] K. Skalicka-Woźniak, T. Mroczek, I. Garrard, K. Głowniak.,,Isolation of the new minor constituents dihydropyranochromone and furanocoumarin from the fruits of Peucedanum alsaticum L. by high-speed counter-current chromatography. (2009) J. Chromatogr. A, Vol. 1216, Issue 30: (IF 4,101; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Współopracowywanie materiału publikacji, wykonanie analiz LC/MS, identyfikacja struktury związków w oparciu o widma MS, UV, NMR (35%) [10] K. Skalicka-Woźniak, T. Mroczek, I. Garrard, K. Głowniak. Isolation of the new minor and rare constituents from fruits of Peucedanum alsaticum L. using high-performance counter-current chromatography. (2012) J. Sep. Sci. Vol. 35, Issue 7: (IF 2,733; 30 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Współopracowywanie materiału publikacji, wykonanie analiz LC/MS, identyfikacja struktury związków w oparciu o widma MS, UV, NMR (35%) Ponadto, wyniki badań wchodzące w skład ww. cyklu zaprezentowałem na kongresach naukowych zagranicznych, krajowych oraz kursach szkoleniowych w postaci wystąpień referatowych. Są to następujące wystąpienia: [W1] T. Mroczek, K. Głowniak.,,Highly efficient, sensitive and selective molecular screening of acetylcholinesterase inhibitors of natural origin by SPE-LC/ESI-TOF-MS and novel TLC-based bioauthography. (2009), Planta Med., Vol. 75, SL th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Geneve, Switzerland, August 16-20, [W2] T. Mroczek. Rapid screening of acetylcholinesterase inhibitors in plant samples by PLESPE followed by HPLC-ESI-TOF-MS and TLC with bioauthography. Lecture at II Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Poznań, March,

5 [W3] T. Mroczek. Zastosowanie metody HPLC/DAD/ESI-TOF-MS z fragmentacją w źródle jonów (in-source) w badaniach strukturalnych metabolitów wtórnych w ekstraktach roślinnych. Warsztat szkoleniowy z zastosowania metody LC-MS, Perlan Technologies, Warszawa, [W4] T. Mroczek, K. Głowniak.,,Natural inhibitors of cholinoesterases analysis by hyphenated chromatographic techniques and bioauthography. Nieformalne Spotkanie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Roślinnych Europejskiej Agencji Leków w Warszawie w ramach prezydencji polskiej w UE, 6-7 październik, [W5] T. Mroczek.,,Metody analizy naturalnych inhibitorów cholinoesterazy w materiale roślinnym. 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, września 2011, s. 83. [W6] T. Mroczek.,,Metody analizy naturalnych inhibitorów cholinoesterazy w materiale roślinnym. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskie kolekcje roślin leczniczych Źródłem Materiału Badawczego, Lublin, czerwca 2011, s. 29. [W7] T. Mroczek, K. Głowniak.,,Differentiation of various classes of Narcissus alkaloids by hyphenated LC/DAD/ESI-TOF-MS with bioauthography towards acetyl- and butyrylcholinoesterase inhibitory activity. 8 th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Lublin, May 17-20, 2012, s. 44. c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 4.1. WSTĘP I CEL NAUKOWY Alkaloidy stanowią bardzo zróżnicowaną zarówno pod względem chemicznym jak i aktywności farmakologicznej grupę związków naturalnych. Obejmują one typy struktur chemicznych pochodzące biogenetycznie zarówno od aminokwasów alifatycznych, takich jak np.: ornityna, lizyna, glicyna jak też aromatycznych pochodnych: fenyloalaniny, tyrozyny, tryptofanu, czy tez histydyny. Często są to związki o bardzo skomplikowanej budowie 5

6 chemicznej jak chociażby paklitaksel oraz batrachotoksyna. Budzą szerokie zainteresowanie fitochemików nie tylko ze względu na znane od niepamiętnych czasów ich działanie na ośrodkowy układ nerwowy (o.u.n.) takie jak np.: analgetyczne, psychostymulujące, sedatywne czy też antydepresyjne, ale wywierają również wpływ na obwodowy układ nerwowy (np. hioscyjamina, pilokarpina) oraz posiadają aktywność poza ośrodkowym czy też obwodowym układem nerwowym (jak np. przeciwmalaryczne, cytostatyczne, przeciwwirusowe i inne). Wreszcie, związki te stanowią markery chemotaksonomiczne obecne w substancjach roślinnych z rodzin np. Fabaceae (alkaloidy chinolizydynowe), czy też Rutaceae (alkaloidy furanochinolinowe). Czasem spotyka się związki stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, z racji ich działania hepatotoksycznego, kancerogennego oraz pneumotoksycznego (np. nienasycone alkaloidy pirolizydynowe). Wraz z rozwojem technik ekstrakcyjnych, separacyjnych oraz detekcji związków pochodzenia naturalnego pojawiła się potrzeba opracowania nowszych, bardziej wydajnych, czułych i bardziej precyzyjnych metod analizy szerokiego wachlarzu związków alkaloidowych obecnych w substancjach roślinnych. Szczególne znaczenie we współczesnej fitochemii, analizie fitochemicznej przypisuje się technikom chromatograficznym sprzężonym z metodami spektroskopowymi, takimi jak detekcja UV czy tez MS. Metody te umożliwiają szybką dereplikację znanych związków w oparciu o analizę ich widm UV oraz MS. Ponadto, poznanie mechanizmów fragmentacji w widmach MS umożliwia zaproponowanie typu struktury nowych pochodnych obecnych w ekstraktach roślinnych (z wyłączeniem określenia konfiguracji przy centrach chiralnych, co wymaga dodatkowych badań z wykorzystaniem dichroizmu kołowego CD). Od roku ok wraz z wprowadzeniem analizatorów mas wysokorozdzielczych o wysokiej dokładności pomiaru masy (w zakresie 0-2 ppm) takich jak wysoce dokładny analizator czasu przelotu (TOF) oraz stosunkowo niedawno opracowany analizator typu Orbitrap, możliwa jest precyzyjna analiza mas oraz wyznaczenie wzorów sumarycznych związków badanych z bardzo wąskim marginesem błędu, co znajduje ogromne zastosowanie w badaniach strukturalnych metabolitów wtórnych obecnych w substancjach roślinnych. Moje badania związków alkaloidowych obejmowały kilka grup chemicznych, takich jak: alkaloidy pirolizydynowe (zarówno związki toksyczne nienasycone jak i nietoksyczne nasycone pochodne necyn), alkaloidy indolowe z rodzaju Psilocybe, alkaloidy tropanowe, a także bardzo obszerną i zróżnicowaną pod względem chemicznym grupę alkaloidów określanych wspólnym mianem jako alkaloidy Amaryllidaceae. Oprócz opracowania metod separacji oraz detekcji ww. grup alkaloidów z wykorzystaniem metod chromatograficznych 6

7 sprzężonych z detekcją DAD oraz MS (z wykorzystaniem źródeł jonów typu elektrorozpylanie ESI i jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym APCI oraz analizatorów mas typu TOF oraz pułapka jonów IT), badania obejmowały opracowanie wydajnych metod ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek z wykorzystaniem nowoczesnych technik ekstrakcyjnych takich jak ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa PLE (ASE) oraz ekstrakcja ciecz-ciało stałe (SPE). Brak w dostępnej literaturze naukowej podejścia badawczego obejmującego komplementarne wykorzystanie różnych nowoczesnych technik ekstrakcyjnych oraz separacyjnych sprzężonych z metodami spektroskopowymi detekcji ww. grup alkaloidów, dlatego zainteresowałem się tym tematem badawczym, którego efektem jest opisany poniżej cykl publikacji rozprawy habilitacyjnej. Zakres badawczy poszerzyłem również o analizę i identyfikację przykładowych związków nie-alkaloidowych (kumaryn oraz chromonów), korzystając z techniki chromatograficznej HPLC sprzężonej z detekcją UV oraz wysoce dokładnym i wysokorozdzielczym analizatorem TOF-MS z czułym źródłem ESI. W ten sposób wykazałem przydatność takiego podejścia analitycznego w analizie związków nie-alkaloidowych. Nowe związki z tych grup zidentyfikowałem dodatkowo w oparciu o metodę NMR zarówno 1D ( 1 H) jak i 2D (COSY, NOESY). Bardzo ważnym zagadnieniem we współczesnej farmakognozji jest wyznaczanie aktywności biologicznej analizowanych związków, co czyni badania naukowe potencjalnie bardziej przydatnymi w sensie biomedycznym. Stąd też, z racji podjęcia się badań nad szeroką grupą alkaloidów Amaryllidaceae ze szczególnym uwzględnieniem galantaminy i pochodnych obecnych w ekstraktach roślinnych z rodziny Amaryllidaceae, podjąłem się opracowania nowej, bardziej czułej niż dotychczas opisane w literaturze, metody bioautografii TLC, która umożliwia skrining jakościowy jak i ilościowy (np. poprzez porównanie ze znanym inhibitorem, jak galantaminą) inhibitorów acetylo- oraz butyrylocholinoesterazy, które znajdują bardzo szerokie zastosowanie w terapii łagodnej, średnio-nasilonej oraz na podst. najnowszych badań również bardziej zaawansowanej (terapia kombinowana) chorobie Alzheimera. Związki te wykazują również wyraźne właściwości antydepresyjne. Badania te poszerzyłem również o alkaloidy z innych grup chemicznych: pirolizydynowe, steroidowe oraz zidentyfikowane związki kumarynowe i chromony. Niniejsza rozprawa stanowi zamknięty cykl badań składający się trzech głównych wątków badawczych: 7

8 1) Opracowanie wydajnych metod ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek zawierających aktywne farmakologicznie związki alkaloidowe obecne w ekstraktach roślinnych publikacje [3], [4], [5], [6], [7], [8] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W4], [W5], [W6] 2) Analiza oraz identyfikacja związków alkaloidowych oraz wybranych niealkaloidowych w oparciu o techniki chromatograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem metod: (HPTLC-densytometria-UV; HPLC/DAD; HPLC/DAD/APCI-IT-MS; HPLC/DAD/ESI-TOF-MS), oraz analiza NMR wyizolowanych związków publikacje [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [10] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7] 3) Bioautografia-TLC w analizie potencjalnych inhibitorów cholinoesteraz obecnych w ekstraktach roślinnych publikacje [7], [8] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W4], [W5], [W6], [W7] Poniżej omówiłem wyniki badań dotyczące poszczególnych wątków badawczych. 4.2 Opracowanie wydajnych metod ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek zawierających aktywne farmakologicznie związki alkaloidowe obecne w ekstraktach roślinnych publikacje [3], [4], [5], [6], [7] [8] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W4], [W5], [W6] Zagadnienie zoptymalizowania procesów ekstrakcji, oczyszczania oraz zatężania próbek zawierających składniki aktywne obecne w substancjach roślinnych jest jednym z kluczowych zagadnień analitycznych. Odpowiednio dobrana metoda ekstrakcji umożliwia wydzielenie z matrycy roślinnej znaczącej ilości składników aktywnych, z kolei odpowiednie metody oczyszczania i koncentracji tych ekstraktów zapewniają usunięcie substancji balastowych, które często mogą powodować znaczące podniesienie linii tła zarówno w separacji z wykorzystaniem detekcji UV oraz MS, gdzie często składniki balastowe mogą powodować supresję jonów analizowanych związków. Ponadto, dzięki usunięciu tych balastów możliwe jest znaczące obniżeniem limitów detekcji (LOD) związków badanych. W badaniach własnych nad alkaloidami pirolizydynowymi (PAs) porównałem efektywność tradycyjnych metod ekstrakcji jak: ekstrakcję na łaźni wodnej (lub płaszczach grzewczych, także perkolacja) oraz metod bardziej nowoczesnych, jak chociażby metoda ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami - UAE) z wykorzystaniem całej palety rozpuszczalników: 8

9 metanolu, etanolu, dodatków kwasowych do metanolu takich jak: 1% kwas winowy w metanolu, 2,5% kwas solny, 5% kwas octowy, czy też alkaliczną fazę organiczną (chloroform-metanol); opisanych w publikacji [4]. Badałem wpływ temperatury oraz czasu ekstrakcji na wydajność ekstrakcji toksycznych alkaloidów pirolizydynowych. Stężenie alkaloidów obliczałem w oparciu o metodę spektrofotometrii UV-VIS wg metody Dann- Mattock sa oraz poziom substancji koekstrahujących się w postaci podniesienia tła w widmie UV-VIS adduktów 3,4-dehydro-PAs w odniesieniu do substancji wzorcowej monokrotaliny. Najlepszą wydajność ekstrakcji oraz najmniejszy poziom substancji balastowych stwierdziłem podczas ekstrakcji 2h wrzącym 1% r-rem kwasu winowego w metanolu, co nie zostało dotychczas opisane w literaturze naukowej z zakresu ekstrakcji PAs. Powyższą metodę ekstrakcji PAs zostosowałem na większą skalę w celu wyodrębnienia frakcji alkaloidowych z żywokostu sercowatego (publikacja [3]). Następnym zadaniem analitycznym, przed którym stanąłem było opracowanie metod oczyszczania ekstraktów zawierających PAs pod kątem analizy z wykorzystaniem metody HPLC/DAD/APCI-IT-MS, również rozwiązanym w tej publikacji. W tym celu wykorzystałem na początku tradycyjne podejście w oparciu o zwykłą ekstrakcję ciecz-ciecz (LLP), którą następnie rozwinąłem na ciecz-ciecz na sorbencie stałym (SSLLP- solid supported liquid-liquid partitioning), z wykorzystaniem niedrogiego szerokoporowatego adsorbentu na bazie ziemi okrzemkowej (Extrelut). Metoda SSLLP okazała się znaczniej bardziej ekonomiczna i mniej czasochłonna niż tradycyjna LLP, a także dała lepsze odzyski substancji wzorcowych, które zostały dodane do surowych ekstraktów przed samym procesem SSLLP (72,83% odzysk dla retrorsyny oraz 117,78% odzysk dla N-tlenku retrorsyny). Jest to nowa metoda wydzielania obu form PAs w oparciu o proces SSLLP. W publikacji [5], w której opisałem wstępne wyniki ekstrakcji głównych alkaloidów indolowych z rodzaju Psilocybe: psylocybiny i beocystyny ekstrahowanych z Psilocybe semilanceata L., zasugerowałem konieczność podjęcia bardziej szczegółowych badań nad ekstrakcją tych związków z materiału roślinnego. Po wcześniejszej ekstrakcji na łaźni wodnej 75% r-rem metanolu w wodzie, a następnie tym samym rozpuszczalnikiem na łaźni ultradźwiękowej (metoda UAE) okazało się, że sama ekstrakcja na łaźni wodnej nie jest wystarczająca, aby móc całkowicie wyekstrahować oba te alkaloidy z grzybów halucynogennych. Ponadto, pozostałość po ekstrakcji UAE zawiera również pewną zawartość: psylocybiny i beocystyny, które są wyekstrahowane dopiero chloroformem. Badania te nie były dalej kontynuowane, jednakże wyraźnie wskazują na konieczność optymalizowania nie 9

10 tylko rodzaju rozpuszczalnika, czasu ekstrakcji, ale też zastosowanej metody ekstrakcji aktywnych farmakologicznie związków alkaloidowych. Powyższe uwagi zastosowałem również w badaniach naukowych opublikowanych w kolejnych dwóch publikacjach [6] i [7], które dotyczyły opracowania najbardziej wydajnych metod ekstrakcji oraz oczyszczania ekstraktów zawierających alkaloidy tropinowe [6] oraz Amaryllidaceae [7]. Do badań nad ekstrakcją włączyłem również nowoczesną metodę ekstrakcji PLE (ASE), które pozwala znacząco skrócić czas ekstrakcji oraz dzięki zastosowaniu podwyższonego ciśnienia oraz gazu obojętnego (azotu) również temperatury często wyraźnie przekraczającej temp. wrzenia rozpuszczalnika stosowanego do ekstrakcji. W badaniach na ekstrakcją hioscyjaminy i skopolaminy z roślin z rodzaju Datura sp. [6] wykorzystywałem szeroki wachlarz technik ekstrakcyjnych obejmujący metody oparte na ekstrakcji pod ciśnieniem atmosferycznym jak: ekstrakcja w płaszczach grzewczych, maceracja w temp. pokojowej, UAE, oraz oparte na procesie PLE z wykorzystaniem zarówno metanolu jak też 1% kwasu winowego w metanolu, który wcześniej okazał się wydajnym medium do ekstrakcji PAs [4]. Najwyższe odzyski hioscyjaminy zanotowałem dla metanolu w metodzie PLE (3 x 5 min, 110 o C), podczas gdy skopolamina w największym stopniu ekstrahowana była z wykorzystaniem 1% kwasu winowego w metanolu w płaszczach grzewczych w temp. 90 o C (15 min). Badania te po raz pierwszy opisane z wykorzystaniem metody PLE do ekstrakcji alkaloidów tropanowych wskazują, że nawet w obrębie bardzo zbliżonych chemicznie alkaloidów tropinowych istnieje możliwość różnic w efektywności ekstrakcji w zależności od wykorzystanego rozpuszczalnika jak i techniki ekstrakcji. Kolejnym ważnym zagadnieniem analitycznym opisanym w tej publikacji [6] było opracowanie metody ekstrakcji ciecz-ciało stałe [SPE], która umożliwiłaby jednoczesną ekstrakcję różnych typów alkaloidów tropanowych jak: zasady III rzędowe (hioscyjamina, skopolamina), sole IV-rzędowe (N-metylbromek skopolaminy) oraz N-tlenki (N-tlenek skopolaminy). W tym celu zastosowałem sorbent SPE tzw. mixed-mode o podwójnym mechanizmie sorpcji: RP oraz jonowymiennym (kationie) Oasis MCX, oraz podwójną następującą po sobie elucję: 1) metanol-10% r-r wodorotlenku amonu (3:1), 2) tetrahydrofuran-metanol-25% wodorotlenek amonu (6:1:3). Odzyski substancji wzorcowych dodawanych do 2 różnych matrycy roślinnych mierzyłem przy 3 różnych stężeniach wzbogacenia próbki mieszaniną 4 wzorców (w oparciu o metodę HPTLC-densytometria-UV opisaną w p. 4.3). Wcześniej mierzyłem odzyski wzorców w zależności od stężenia poszczególnych rozpuszczalników wchodzących w skład eluentów do SPE. Zanotowałem bardzo wysokie odzyski wolnych zasad oraz N-tlenku na poziomie % oraz średnie 10

11 odzyski dla soli IV-rzędowej: 53-56%. Jest to po raz pierwszy opisana w literaturze naukowej metoda SPE umożliwiająca wydajną ekstrakcję z matryc roślinnych alkaloidów tropanowych o różnych typach struktur i polarnościach. Ponadto, z racji efektywnego usunięcia polarnych balastów, głównie natury polifenolowej, stosowane metody separacyjne HPTLCdensytometria-UV oraz HPLC/DAD wykonane były przy λ max zaledwie 205 nm, bez konieczności stosowania derywatyzacji (omówione w p. 4.3). Ciśnieniową ekstrakcję cieczową (PLE) zastosowałem również po raz pierwszy jako wysoce wydajną metodę ekstrakcji cennych farmakologicznie alkaloidów Amaryllidaceae (publikacja [7]). Na początku przebadałem wpływ typu rozpuszczalnika w warunkach defaultowych (120 o C, p = 60 bar, 10 min, 1 cykl). W tym celu zastosowałem szeroką gamę rozpuszczalników: od polarnych jak woda, metanol, 1% r-r kwasu winowego w wodzie oraz metanolu, poprzez średniopolarne jak octan etylu, do apolarnych jak toluen. Dodatkowo wykonałem również ekstrakcję w płaszczach grzewczych wrzącym 1% r-r kwasu winowego w metanolu. Analizowałem koncentrację likoryny oraz galantaminy oraz stosunek zawartości tych 2 alkaloidów. Najwyższe zawartości obu tych alkaloidów zanotowałem dla ekstrakcji metanolem oraz 1% r-rem kwasu winowego w metanolu w warunkach defaultowych w metodzie PLE, z kolei najwięcej galantaminy w stosunku do likoryny zostało wyekstrahowane w metodzie PLE z użyciem toluenu. Dwa ww. najbardziej efektywne rozpuszczalniki użyte w metodzie PLE przebadałem w całym zakresie temperatur od o C. W przypadku badania efektywności ekstrakcji galantaminy, wraz ze wzrostem temperatury od 20 o C do 150 o C obserwowałem wzrost koncentracji tego alkaloidu, z maksimum dla temp. 150 o C, zarówno dla metanolu jak i 1 % r-ru kwasu winowego w metanolu, po czym koncentracja zaczęła spadać wraz z dalszym wzrostem temperatury. W przypadku likoryny sytuacja była zbliżona z tym, że najwyższe koncentracje tego związku zanotowałem dla temp. 125 o C w obu systemach ekstrakcyjnych. Opracowana metoda PLE ekstrakcji obu tych cennych farmakologicznie alkaloidów Amaryllidaceae jest najbardziej efektywną metodą ich ekstrakcji w porównaniu do metod tradycyjnych, jak też bardziej nowoczesnych jak UAE czy też ekstrakcja mikrofalami (MAE microwave assisted extraction) [nie publikowane dane]. Po opracowaniu wydajnej metody ekstrakcji alkaloidów Amaryllidaceae podjąłem się zadania opracowania metody oczyszczania i koncentracji ekstraktów zawierającym alkaloidy Amaryllidaceae w oparciu o nowoczesną metodę SPE. Wyniki tych badań opublikowałem w publikacjach [7] i [8]. 11

12 W pierwszym podejściu [7] zastosowałem sorbent typu mixed-mode, Oasis MCX i frakcje alkaloidowe były eluowane mieszaniną metanol-10% r-r wodorotlenku amonu (3:1, v/v). Badałem odzysk galantaminy, likoryny i hippeastryny na 3 poziomach stężeń i w 2 matrycach roślinnych. Zanotowałem bardzo wysokie odzyski wszystkich alkaloidów bez względu na rodzaj matrycy roślinnej na poziomie %. Czyste frakcje alkaloidowe były następnie analizowane metodami HPTLC-densytometria-UV oraz RP-HPLC-DAD (p. 4.3). Opracowana metoda SPE okazała się niezwykle przydatna w takim podejściu analitycznym. Zastosowanie metody separacji oraz analizy alkaloidów Amaryllidaceae w oparciu o technikę HPLC/DAD/ESI-TOF-MS skłoniło mnie do opracowania innej metody SPE, która z jednej strony zapewniłaby usunięcie polarnych balastów nie-alkaloidowych, a z drugiej byłaby w pełni zintegrowana ze źródłem jonów typu ESI (publikacja [8]). W tym celu zastosowałem sorbent typu HLB (hydrophilic-lipophilic balance), który na początku w celu zwiększenia retencji alkaloidów był kondycjonowany fazą wodno-organiczną o ph alkalicznym, a do elucji użyłem eluent o ph kwasowym z dodatkiem reagentów oraz substancji jonowych, które gwarantują wytworzenie wysokiego natężenia jonów w źródle typu ESI. Takie podejście do ekstrakcji SPE alkaloidów Amaryllidaceae zostało opisane w literaturze naukowej po raz pierwszy. Ponownie badałem odzyski po wzbogaceniu wzorcami 3 matryc roślinnych. Odzyski były bardzo wysokie w przedziale %, co potwierdza wysoką przydatność tej metody SPE do oczyszczania próbek zawierających alkaloidy Amaryllidaceae. Wyniki badań nad procesami ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek zawierających związki alkaloidowe prezentowałem również podczas następujących wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych: [W1], [W2], [W4], [W5], [W6]. 4.3 Analiza oraz identyfikacja związków alkaloidowych oraz wybranych niealkaloidowych w oparciu o techniki chromatograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem metod: (HPTLC-densytometria-UV; HPLC/DAD; HPLC/DAD/APCI-IT-MS; HPLC/DAD/ESI-TOF-MS), oraz analiza NMR wyizolowanych związków publikacje [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [10] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7] Metody oparte na HPTLC-densytometrii-UV oraz (vs) RP-HPLC/DAD 12

13 We wstępnych badaniach skringowych a także badaniach odzysku związków alkaloidowych dodawanych do surowych ekstraktów stosowałem stosunkowo niedrogą metodę HPTLC w połączeniu z densytometrią-uv (publikacje [5], [6], [7], [8]). Opracowania te dotyczyły: pochodnych indolowych (z rodzaju Psilocybe sp.) [5], alkaloidów tropinowych [6] oraz Amaryllidaceae [7], [8]. Badania alkaloidów indolowych w rodzaju Psilocybe sp. miały na celu opracowanie prostej metody jakościowej i ilościowej HPTLC w połączeniu z densytometrią-uv psylocybiny (Pb), beocystyny (BeO), psylocyny (Ps) razem z tryptofanem, 5-hydroksytryptofanem oraz tryptaminą [5], gdyż brakowało w literaturze metod, które umożliwiałyby równoczesną analizę różnych form indolowych obecnych w grzybach halucynogennych. W tym celu prowadziłem optymalizację rozdziału tych związków na różnych typach sorbentów jak: żel krzemionkowy, faza diolowa, cyjanowa, stosując eluenty zarówno kwasowe jak i zasadowe, rozwijanie izokratyczne, grantientowe oraz wielokrotne (MD multiple development). Eluenty zasadowe z gradientem skokowym na żelu krzemionkowych zapewniły nie tylko znacząco lepszą separację głównych alkaloidów Pb i BeO, lecz także Ps, tryptofanu, jego pochodnych oraz tryptaminy. Z kolei nasycanie octanu etylu wodą znacząco poprawiło symetrię pasm alkaloidów indolowych. W celu oznaczenia koncentracji głównych alkaloidów Psilocybe wykorzystałem fakt wysokiej korelacji widm UV tych alkaloidów alkaloidów z widmem L-tryptofanu (dla λ = 217 nm, widma te wykazują tez same wartości absorbancji w układzie znormalizowanym), który użyty został jako wzorzec wewnętrzny, co znacząco pozwoliło zredukować koszt analizy ilościowej, bez konieczność zakupu dość drogich wzorców alkaloidów indolowych. Ponadto, pomiar ilościowy metodą densytometrii-uv okazał się bardziej precyzyjny niż w oparciu o densytometrię-vis (wideodensytometrię), z racji niestabilnych kompleksów alkaloidów indolowych z odczynnikiem Ehrlicha. Opracowana metoda jest stosunkowo tania, nieskomplikowana i może być wykorzystana w analizie alkaloidów indolowych w grzybach halucynogennych. Rozdział HPTLC 4 różnych form alkaloidów tropanowych (2 zasad III-rzędowych), N-tlenku oraz zasady IV-rzędowej, opisanych w p. 4.2 oraz w publikacji [6], był dużym wyzwaniem analitycznym z racji znaczących różnic w ich polarnościach oraz oddziaływaniu z powierzchnią adsorbentu. Stosując jako adsorbent żel krzemionkowy oraz system 2 eluentów stosowanych kolejno po sobie udało się go rozwiązać. Pierwszy system na bazie: aceton-metanol-woda-25% r-r wodorotlenku amonu (82:5:5:8, v/v/v/v) na dystansie 9,5 cm umożliwił rozdzielenie hioscyjaminy i skopolaminy, podczas gdy drugi system pseudo-rp zawierający: acetonitryl-wodę-85% r-r kwasu mrówkowego (120:5:5, v/v/v) na dystansie 5,5 13

14 cm umożliwił separację N-tlenku skopolaminy oraz N-metylobromku skopolaminy. Opracowana metoda HPTLC w połączeniu z densytometrią-uv umożliwiła analizę ilościową tych związków obecnych w ekstraktach z rodzaju Datura sp. oraz w ekstraktach wzbogaconych o te substancje wzorcowe. Z racji bardzo wydajnej metody SPE (p. 4.2) nie było konieczności zastosowania derywatyzacji, a skany wykonywano jedynie przy 205 nm. Metodę tę zwalidowano w zakresie precyzji R F, limitu detekcji (LOD) oraz limitu oznaczenia ilościowego (LOQ). Wartości LOD były stosunkowo niskie i mieściły się w przedziale 0,73-0,95 ng/µl (S/N 3:1). Wyniki densytometrii skorelowałem również z drugą metodą analityczną w oparciu o analizę RP-HPLC/DAD na sorbencie typu charge transfer (XTerra- RP18) oraz w gradiencie acetonitrylu w 15mM r-rze wodorotlenku amonu, wykazując wysoką korelację obu tych metod w zakresie analizy ilościowej różnych alkaloidów tropinowych (współczynniki korelacji r były w przedziale 0, ,99995, odpowiednio dla hioscyjaminy i skopolaminy), co potwierdza wysoką przydatność obu tych metod (metoda RP-HPLC/DAD była 1,5-7 bardziej czuła) w analizie ilościowej różnych alkaloidów tropinowych obecnych w ekstraktach roślinnych. W kolejnych dwóch publikacjach [7] i [8] opisałem efektywne i nieskomplikowane metody analizy jakościowej i ilościowej różnych typów alkaloidów Amaryllidaceae jak: galantamina i pochodne, likoryna i pochodne, czy też hippeastryna i związki pokrewne, opierające się na rozdzieleniu na płytkach HPTLC z żelem krzemionkowym oraz densytometrii-uv. Stwierdziłem porównywalną efektywność zbliżonych do siebie faz ruchomych złożonych z chloroformu, metanolu i 25% r-ru wodorotlenku amonu (9:0,5:0,5; v/v/v oraz 8:1:1, v/v/v). Z racji różnic w widmach UV tych 3 głównych grup alkaloidów Amaryllidaceae (galantamina i pochodne λ max 207 nm, likoryna i pochodne 290 nm i hippeastryna i pochodne 313 nm), możliwe było rozróżnienie tych grup związków w badaniach skringowych HPTLC. Oba systemy chromatograficzne zostały w pełni zwalidowane w zakresie precyzji parametrów R F, wyznaczenia LOD i LOQ, precyzji nastrzyku, precyzji pośredniej inter- i intra-day RSD, parametrów krzywych kalibracji oraz korelacji widm UV. Metody te okazały się bardzo czułe umożliwiając analizę ilościową już przy nastrzyku alkaloidu na poziomie 5-10 ng/plamkę [7] i [8]. Charakteryzowały się również wysoką precyzją nastrzyku, a także zanotowałem stosunkowo niskie wartości inter- i intra-day RSD [7] i [8], co potwierdza przydatność tych metod w rutynowej analizie HPTLC-densytometrycznej różnych typów alkaloidów Amaryllidaceae obecnych w ekstraktach roślinnych. W podobny sposób jak to było opisane dla analizy alkaloidów tropanowych [6] wykonałem również analizę RP-HPLC/DAD ekstraktów z roślin z rodziny Amaryllidaceae 14

15 z wykorzystaniem sorbentu XTerra RP-18 oraz gradientu acetonitrylu w 15 mm wodorotlenku amonu [7]. Skorelowałem wyniki analizy jakościowej i ilościowej dla obu metod analizy alkaloidów Amaryllidaceae (HPTLC-densytometra-UV vs RP-HPLC/DAD). Zmierzone wartości współczynników korelacji r dla wyznaczonych zawartości galantaminy i likoryny wyniosły odpowiednio 0,98823 oraz 0,99081 [7], co wskazuje wysoką korelację wyników oznaczeń ilościowych dla obu komplementarnie zastosowanych metod chromatograficznych. Metoda RP-HPLC/DAD była ok. 10 razy bardziej czuła od metody HPTLC-densytometria-UV oraz była nieco bardziej precyzyjna Metody oparte na połączeniu HPLC z podwójną detekcją DAD oraz MS Wprawdzie niedrogie i nieskomplikowane w sensie użytego aparatu analitycznego metody opierające się na HPTLC-densytometrii-UV czy tez RP-HPLC/DAD mogą być wydajnie użyte do badań zarówno jakościowych jak i ilościowych różnych typów alkaloidów, co opisano powyżej, to jednak nie możliwa jest dokładniejsza analiza typów struktur, czy też poszukiwanie nowych związków naturalnych z ich użyciem, gdyż informacje oparte tylko na analizie widm UV nie są wystarczające. To skłoniło mnie do zainteresowania się technikami opartymi na metodach HPLC z podwójną detekcją UV oraz MS. Wyniki tych badań oraz wynikające z nich inklinacje strukturalne zawarłem w publikacjach: [1], [2], [3], [8], [9], [10] oraz podczas wystąpień konferencyjnych oraz kursach szkoleniowych: [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7]. W badaniach alkaloidów pirolizydynowych początkowo zastosowałem metodę RP-HPLC na sorbencie RP-18 typu stable bond i fazie ruchomej w postaci gradientu acetonitrylu w 0,1% r-rze kwasu mrówkowego w wodzie połączonej z detekcją DAD oraz EI MS (źródło typu thermabeam) [1]. W zakresie DAD widma alkaloidów pirolizydynowych nagrywałem przy 220 nm, natomiast analizator EI MS był ustawiony zarówno w trybie Całkowitego Prądu Jonowego (TIC) jak SIM (Selected Ion Monitoring wyselekcjonowanych wartości m/z : 119, 120, 136, 219, 220), a więc wartości m/z charakterystycznych dla toksycznych, hepatokancerogennych alkaloidów pirolizydynowych. Ten typ źródła oraz analizatora mas był stosunkowo mało czuły oraz wykazywał się bardzo wysoką efektywnością fragmentacji, ze stosunkowo małym natężeniem jonów molekularnych, jednakże stanowiąc nieskomplikowane i szybkie narzędzie w poszukiwaniu kancerogennych, toksycznych PAs w substancjach roślinnych. W ten sposób, stosunkowo krótkim czasie możliwe jest określenie 15

16 występowania toksycznych PAs w substancjach roślinnych, co najczęściej dyskwalifikuje tę substancję roślinna ze stosowania w terapii do stosowania wewnętrznego. W kolejnych dwóch publikacjach [2] i [3] opisałem bardzo efektywne wykorzystanie połączenia metody RP-HPLC z detekcją DAD oraz APCI-IT-MS w badaniach strukturalnych zarówno toksycznych jak i nietoksycznych PAs. Alkaloidy obecne w ekstraktach roślinnych uprzednio oczyszczone i zatężone w oparciu o metodę SPE na sorbencie jonowymiennym kationicie [2] lub z wykorzystaniem metody SSLLP [3] opisanej w p 4.2. rozdzielałem na sorbencie RP-18 typu charge transfer w gradiencie acetonitrylu w 15 mm wodorotlenku amonu. Polarne N-tlenki PAs jak i niepolarne zasady III-rzędowe analizowałem z wykorzystaniem bardzo czułego połączenia źródła typu APCI z analizatorem mas typu pułapka jonów (IT-MS). W ten sposób przebadałem szereg ekstraktów roślinnych zawierających PAs. W przykładowym ekstrakcie uzyskanym z ziela Onosma stelulatum (Compsitae) bazując na uzyskanych widmach fragmentacyjnych APCI-IT-MS oraz zmierzonych masach sprotonowanych jonów [M+H] + określiłem po raz pierwszy w tej substancji roślinnej 12 różnych typów struktur PAs obejmujących: N-tlenek leptantyny, N- tlenek likopsaminy, likopsaminę, N-tlenek trachelantaminy, dihydroechinatynę, leptantynę, N- tlenek heliospatuliny, 7-acetylointermedynę, uplandycynę, echimidynę oraz N-tlenek echimidyny. Poszerzyłem również zakres uprzednio zidentyfikowanych PAs w zielu Emilia coccinea (Compositae) o następujące typy struktur PAs: N-tlenek platyfylliny, platyfyllinę, ligularydynę, neoligularydynę oraz neosenkirkinę. Stosując to samo połączenie RP-HPLC/DAD/APCI-IT-MS po raz pierwszy zidentyfikowałem w korzeniach Symphytum cordatum (Boraginaceae) 18 typów struktur PAs [3], obejmujących: N-tlenek echimidyny (3 diastereoizomery), 7-saracynylo-9-wiridifloryloretronecynę (2 diastereoizomery), echimidynę (2 diastereoizomery), likopsaminę (2 diastereoizomery), N- tlenek dihydroechinatyny, N-tlenek dihydroheliospatuliny, N-tlenek likopsaminy (3 diastereoizomery), N-tlenek 7-acetylolikopsaminy, N-tlenek symfytyny (2 diastereoizomery) oraz N-tlenek 2,3 -epoksyechiuminy. W ten sposób wykazałem wysoką przydatność tej techniki chromatograficznej sprzężonej z detekcją UV oraz APCI-IT- MS w badaniach strukturalnych bardzo złożonych PAs często występujących w śladowych stężeniach w ekstraktach roślinnych. Moje kolejne zainteresowania nad wykorzystaniem technik chromatograficznych sprzężonych z DAD i MS skierowałem na bardzo złożoną pod względem strukturalnym grupę alkaloidów Amaryllidaceae, która obejmuje kilkanaście różnych typów struktur, wśród których należy wymienić pochodne: likoryny, galantaminy, likoraminy, homolikoryny, haemantaminy, 16

17 pankratystatyny, assoaniny, kryniny, likoreniny czy tazettyny. Wykazują one również szeroki wachlarz działań farmakologicznych: jak przydatne w chorobie Alzheimera jako inhibitory acetylo- i butyrylocholinoesterazy; przeciwwirusowe, przeciwmalaryczne, przeciwnowotworowe, antydepresyjne, przeciwbólowe i inne. Swoją uwagę naukową skierowałem na połączenie metody HILIC (hydrophilic-interaction liquid chromatography, czyli chromatografii podziałowej opierającej się na równowadze hydrofilowo-lipofilowej), która charakteryzuje się wysoką zdolnością jonizacji w połączeniu z detekcją ESI-MS, z racji stosowania faz ruchomych o wysokiej koncentracji organicznych dodatków. Ponownie stosowałem podwójny system detekcji: zarówno DAD jak też po raz pierwszy bardzo czułe źródło jonizacji typu ESI oraz wysokorozdzielczy analizator mas typu TOF. Szczegółowe wyniki optymalizacji metody HILIC/DAD/ESI-TOF-MS zawarłem w publikacji [8]. Chromatogramy DAD nagrywałem przy 3 długościach fali charakterystycznych dla: galantaminy (207 nm), likoryny i kryniny (290 nm) oraz homolikoryny (313 nm). Skład fazy ruchomej opierającej się gradiencie acetonitrylu w wodzie zawierającej dodatkowo mrówczanu amonu oraz kwas mrówkowy o ph kwasowym został zoptymalizowany tak, aby zapewnić analizę różnych typów alkaloidów Amaryllidaceae z wysoką czułością. Metoda HILIC/ESI-TOF-MS wykazała się najwyższą czułością spośród dotychczas opisanych w literaturze metod analizy tych alkaloidów, z LOD na poziomie fg (dla galantaminy: 43 fg w nastrzyku, S/N 13:1, dla likoryny: 50 fg, S/N 13:1). Nawet na poziomie pg możliwe było uzyskanie dokładnych widm wysokorozdzielczych ESI-TOF-MS celem badań strukturalnych różnych typów alkaloidów Amaryllidaceae obecnych w ekstraktach roślinnych. Na początku poznałem mechanizmy fragmentacji analizując widma ESI-TOF-MS likoryny, galantaminy, hippeastryny, unsewiny, ungeriny i innych. Przykładowy schemat fragmentacji likoraminy (dihydrogalantaminy) zawarłem w ww. publikacji [8]. Co jest warte podkreślenia, masy wysokorozdzielcze zarówno dla jonów [M+H] + oraz produktów fragmentacji (in-source CID w źródle jonów) w większości przypadków zostały zmierzone na poziomie dokładności 0-2 ppm, co nie zostało wcześniej opisane w literaturze naukowej, stąd też zostało zminimalizowane ryzyko błędnego określenia wzorów sumarycznych dla danych produktów fragmentacji czy też jonów sprotonowanych cząsteczek. Stosując tę strategię przebadałem ekstrakty z 21 różnych substancji roślinnych z rodzaju Narcissus sp. (głównie cebule), Crinum sp. (cebule), Boophane sp. (cebule), Leucojum sp. (cebule i ziele), Galanthus sp. (cebule i ziele). Ponadto stosując tę samą metodę analizowałem alkaloidy steroidowe z cebul Fritillaria officinalis var. lutea i var. rubra maxima, polihydroksylowe alkaloidy pirrolizydynowe z rodzaju Muscari sp. i Ipomea sp. oraz 17

18 produkty powstałe podczas biotransformacji galantaminy pod wpływem szczepów Aspergillus cellulosae i A. niger. Wyniki tych badań jeszcze nie opublikowanych w sporych częściach prezentowałem podczas wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych: [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7]. Poniżej w skrócie omówię najważniejsze fakty dotyczące tych badań. Celem określenia typów strukturalnych, a więc rozróżnienia różnych typów budowy chemicznej w obrębie alkaloidów Amaryllidaceae stosowałem na początku strategię, którą nazwałem KNOW-KNOWN, czyli bazując na ekstraktach, w których stwierdzono uprzednio występowanie określonych znanych typów alkaloidów Amaryllidaceae. Celem poznania mechanizmów fragmentacji tych znanych związków (podobnie jak to było w przypadku badania widm ESI-TOF-MS wzorców wyznaczyłem widma fragmentacyjne wysokorozdzielcze (in-source CID). Poszerzyłem w ten sposób wiedzę odnośnie charakterystyki ESI-TOF-MS dla znanych związków. Możliwa była również szybka dereplikacja tych związków w różnych substancjach roślinnych, a także szybka identyfikacja nieznanych alkaloidów na niskim poziomie stężeń, zawierających często dodatkowy podstawnik np. O-etylowy, czy tez form nor-, O-benzoilo- czy innych (strategia KNOW- UNKNOWN). Widma in-source CID ESI-TOF-MS charakteryzowały się występowaniem najbardziej znaczących produktów fragmentacji, co też ułatwiało identyfikację. Problem z niskim natężeniem produktów fragmentacji w oparciu o przegrupowanie rda, można było rozwiązać przeładowując masowo jony sprotonowanych cząsteczek. W oparciu o tę strategię zidentyfikowałem typy struktur dla szeregu nowych pochodnych, takich jak: 2-O-metylopluwiina, O-metyloamarbellisyna, N-tlenek deokso-dihydromooreiny, O-etylobulbispermina, dideoksynarciklazyna, O-benzoilo-nor-galantamina, O-benzoilo-norlikoramina, O-demetylotortuozyna, 2-acetylooksy-6-O-metylodulina, tetradehydro-noraugustamina, dihydrobikoloryna, dihydromesembrynol, O,O-didemetylolikozynina B, N-tlenek didehydro-trihydroksyfarnezylogalantaminy, N-metylosanguinina, czy też formy dimeryczne. Dalsze badania z wykorzystaniem technik dichroizmu kołowego (CD) oraz NMR (w toku) posłużą określeniu steroizomerii zidentyfikowanych nowych pochodnych. Poniżej na kilku rycinach przedstawiłem charakterystykę ESI-TOF-MS wybranych typów strukturalnych alkaloidów Amaryllidaceae (głównie nowe zidentyfikowane pochodne). W samym rodzaju Narcissus sp. rozróżniłem 16 różnych typów struktur (Rys. 1). 18

19 19

20 Rys. 1 Typy strukturalne zidentyfikowanych alkaloidów Amaryllidaceae w rodzaju Narcissus sp. : LK21 - likoryna; AS2 nor-oksoassoanina; KR16 krynina; HA15 haemantamina; HO4 homolikoryna; LR12 likorenina; TA1 3-epimakronina; AU2 nor-augustamina; PA1- narciklazyna; CH1 cherylina; GA28 galantamina; LA5 likoramina; TB1 dihydrobikoloryna; DI1 dimer pseudodihydrobikoloryny i dihydrolikoryny; ME1 dihydromesembrynol; IN1 O,Odidemetylolikozynina B; (cyfra przy typie odnosi się do numeru związku wg czasu jego retencji w obrębie grupy); [wystąpienie W7] Rys. 2 Widmo ESI-TOF-MS oraz wyjaśnienie fragmentacji N-metylosanguininy (nowy typ struktury) oraz bulbisperimy z ekstraktu z cebul Scadoxus puniceus [W7] 20

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2011 I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Osiągnięcia naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego stanowią cykl szesnastu publikacji wydanych po uzyskaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ Rozprawa doktorska Trwałość cilazaprilu w fazie stałej Sylwia Katarzyna Paszun Promotor: dr hab. Beata Jadwiga Stanisz

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych kopolimerów akrylowych

Bardziej szczegółowo

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 3, 59-68 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Volatile

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Alkoholizm i Narkomania, Tom 14, Nr l, ss. 151~163 ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Bogdan Sznka!ski Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie DRUGS OF AnUSE

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej ISSN 1505-828X BIULETYN 1(41) 2011 WARSZAWA 2011 KOMITET REDAKCYJNY PRZEWODNICZĄCY: ZASTĘPCA: CZŁONKOWIE: dr inż. Roman JÓŹWIK płk dr inż. Grzegorz NYSZKO mgr Grażyna

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

2. Załącznik do Wniosku AUTOREFERAT

2. Załącznik do Wniosku AUTOREFERAT Załącznik 2 2. Załącznik do Wniosku AUTREFERAT Przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 Ustawy zdnia14marca2003r. Dr inż. Marcin ieńczyk Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS - LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS typu Ion Trap serii MS 500 Spis treści Kiedy sukces naukowy

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu: Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:.1 Morzycki J.W., Kalinowski S., Łotowski Z., Rabiczko J. Synthesis

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO NUMER 2/2014 TEMAT NUMERU Ocena bezpieczeństwa kosmetyku Kosmetologia Filrty UV w preparatach kosmetycznych Starzeć się, czy się nie starzeć? Biotechnologia w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV

Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Chemii Organicznej Agata Kurczyk Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV Rozprawa doktorska Promotor: prof, dr hab. inż. Jarosław Polański

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: Załącznik nr 2 Rzeszów, 27.10.2014 r Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Mariusz Oleksy 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe Stopień doktora Rok uzyskania 2000 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MAGAZYN ILUSTROWANY WYDANIE JESIENNO-ZIMOWE

BEZPŁATNY MAGAZYN ILUSTROWANY WYDANIE JESIENNO-ZIMOWE Rok II 16 STRON! Redakcja i administracja Smakovity Kurier Dział Marketingu REGIS Sp. z.o.o. TEMAT Wydania: Badania i rozwój technologie spożywcze... i nie tylko Miasto Królewskie Kraków ul. Walerego Sławka

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA IR W BADANIACH ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW

SPEKTROSKOPIA IR W BADANIACH ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW AGNIESZKADĘBCZAK 1,JANUSZRYCZKOWSKI Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 10 SPEKTROSKOPIA

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania nowych substancji o potencjalnym

Metody poszukiwania nowych substancji o potencjalnym Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem projektowanie i poszukiwanie cząstki aktywnej, ocena właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska Pracownia

Bardziej szczegółowo