AUTOREFERAT. w zakresie: analizy farmaceutycznej i środowiskowej z dnia 21 VIII 1997 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT. w zakresie: analizy farmaceutycznej i środowiskowej z dnia 21 VIII 1997 roku"

Transkrypt

1 AUTOREFERAT 1. Imię i Nazwisko: Tomasz Mroczek 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne: I. Dyplom doktora nauk farmaceutycznych: nadany przez Akademię Medyczną w Lublinie, decyzją Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 21 stycznia 2003 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej o tytule:,,badania fitochemiczne nad alkaloidami pirolizydynowymi w wybranych surowcach z rodziny Boraginaceae i Compositae II. Dyplom magistra farmacji: w zakresie: analizy farmaceutycznej i środowiskowej z dnia 21 VIII 1997 roku III. Prawo wykonywania zawodu aptekarza: nadane przez Okręgową Radę Aptekarską w Lublinie, dnia 2 VI 1999 roku 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych 1 X I 2004 asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Akademii Medycznej w Lublinie 1 II 2004 do chwili obecnej adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu (dawniej Akademii) Medycznego w Lublinie 1

2 4. Osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.) a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Przedstawionym do oceny osiągnięciem jest jednotematyczny cykl 10 publikacji opublikowanych w latach , o łącznym IF wynoszącym 26,797 (223 pkt KBN/MNiSW) oraz temacie:,,analiza oraz identyfikacja związków alkaloidowych oraz wybranych niealkaloidowych w substancjach roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych sprzężonych z detekcją DAD i MS oraz bioautografii pod kątem zdolności zahamowania enzymów acetylo- i butyrylocholinoesterazy. b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa: W skład tego cyklu wchodzą następujące publikacje: [1] T. Mroczek, S. Baj, A. Chrobok, K. Głowniak.,,Screening for pyrrolizidine alkaloids in plant materials by electron ionization RP-HPLC-MS with thermabeam interface. (2004). Biomed. Chromatogr. Vol. 18: (IF 1,069; 9 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, wykonanie procedur esktrakcji, analiz LC/MS, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (70%) [2] T. Mroczek, K. Ndjoko, K. Głowniak, K. Hostettmann.,,On-line structure characterization of pyrrolizidine alkaloids in Onosma stellulatum and Emilia coccinea by liquid chromatography-ion-trap mass spectrometry. (2004). J. Chromatogr. A., Vol. 1056: (IF 3,359; 13 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, wykonanie procedur esktrakcji, izolacja alkaloidów, analiza LC/MS, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (65%) [3] T. Mroczek, K. Ndjoko-Ioset, K. Głowniak, A. Miętkiewicz-Capała, K. Hostettmann.,,Investigations of Symphytum cordatum alkaloids by liquid-liquid partitioning, thin-layer chromatography and liquid chromatography-ion-trap mass 2

3 spectrometry. (2006). Anal. Chim. Acta, Vol. 566: (IF 2,894; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, izolacja alkaloidów, analiza LC/MS, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (50%) [4] T. Mroczek, J. Widelski, K. Głowniak.,,Optimization of extraction of pyrrolizidine alkaloids from plant material. (2006). Chem. Anal. (Warszawa) Vol. 51 (4): (IF 0,560; 10 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, analizy UV-VIS, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (75%) [5] T. Mroczek, J. Mazurek, K. Głowniak.,,Badania fitochemiczne alkaloidów indolowych w grzybach halucynogennych. (2006). Proceedings I seminarium nt. Znaczenie i użytkowanie grzybów trujących w tym halucyogennych na terenie Polski i krajów ościennych. Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, Skierniewice (wyd.): (6 pkt KBN/MNiSW). Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, analiza HPTLC-densytometryczna, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (75%) [6] T. Mroczek, K. Głowniak, J. Kowalska.,,Solid-liquid extraction and cation-exchange solid-phase extraction using a mixed-mode polymeric sorbent of Datura and related alkaloids. (2006). J. Chromatogr. A, Vol. 1107: (IF 3,554; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, izolacja alkaloidów, analiza HPTLC-densytometryczna i RP-HPLC/DAD, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (80%) [7] T. Mroczek, J. Mazurek.,,Pressurized liquid extraction and anticholinesterease activitybased thin-layer chromatography with bioautography of Amaryllidaceae alkaloids. (2009) Anal. Chim. Acta, Vol. 633: (IF 3,757; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, izolacja alkaloidów, analiza HPTLC-densytometryczna i RP-HPLC/DAD, wykonanie testów bioautografii TLC, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (80%) [8] T. Mroczek.,,Highly efficient, selective and sensitive molecular screening of acetylcholinesterase inhibitors of natural origin by solid-phase extraction-liquid chromatography/electrospray ionisation-octopole-orthogonal acceleration time-of-flight-mass 3

4 spectrometry and novel thin-layer chromatography-based bioautography. (2009) J. Chromatogr. A, Vol. 1216, Issue 12: (IF 4,101; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Przygotowanie publikacji, ekstrakcja i izolacja alkaloidów, analiza LC/MS z optymalizacją i walidacją, opracowanie i walidacja bioautografii TLC, identyfikacja oraz interpretacja wyników analiz (100%) [9] K. Skalicka-Woźniak, T. Mroczek, I. Garrard, K. Głowniak.,,Isolation of the new minor constituents dihydropyranochromone and furanocoumarin from the fruits of Peucedanum alsaticum L. by high-speed counter-current chromatography. (2009) J. Chromatogr. A, Vol. 1216, Issue 30: (IF 4,101; 24 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Współopracowywanie materiału publikacji, wykonanie analiz LC/MS, identyfikacja struktury związków w oparciu o widma MS, UV, NMR (35%) [10] K. Skalicka-Woźniak, T. Mroczek, I. Garrard, K. Głowniak. Isolation of the new minor and rare constituents from fruits of Peucedanum alsaticum L. using high-performance counter-current chromatography. (2012) J. Sep. Sci. Vol. 35, Issue 7: (IF 2,733; 30 pkt KBN/MNiSW) Wkład habilitanta: Współopracowywanie materiału publikacji, wykonanie analiz LC/MS, identyfikacja struktury związków w oparciu o widma MS, UV, NMR (35%) Ponadto, wyniki badań wchodzące w skład ww. cyklu zaprezentowałem na kongresach naukowych zagranicznych, krajowych oraz kursach szkoleniowych w postaci wystąpień referatowych. Są to następujące wystąpienia: [W1] T. Mroczek, K. Głowniak.,,Highly efficient, sensitive and selective molecular screening of acetylcholinesterase inhibitors of natural origin by SPE-LC/ESI-TOF-MS and novel TLC-based bioauthography. (2009), Planta Med., Vol. 75, SL th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Geneve, Switzerland, August 16-20, [W2] T. Mroczek. Rapid screening of acetylcholinesterase inhibitors in plant samples by PLESPE followed by HPLC-ESI-TOF-MS and TLC with bioauthography. Lecture at II Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Poznań, March,

5 [W3] T. Mroczek. Zastosowanie metody HPLC/DAD/ESI-TOF-MS z fragmentacją w źródle jonów (in-source) w badaniach strukturalnych metabolitów wtórnych w ekstraktach roślinnych. Warsztat szkoleniowy z zastosowania metody LC-MS, Perlan Technologies, Warszawa, [W4] T. Mroczek, K. Głowniak.,,Natural inhibitors of cholinoesterases analysis by hyphenated chromatographic techniques and bioauthography. Nieformalne Spotkanie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Roślinnych Europejskiej Agencji Leków w Warszawie w ramach prezydencji polskiej w UE, 6-7 październik, [W5] T. Mroczek.,,Metody analizy naturalnych inhibitorów cholinoesterazy w materiale roślinnym. 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, września 2011, s. 83. [W6] T. Mroczek.,,Metody analizy naturalnych inhibitorów cholinoesterazy w materiale roślinnym. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskie kolekcje roślin leczniczych Źródłem Materiału Badawczego, Lublin, czerwca 2011, s. 29. [W7] T. Mroczek, K. Głowniak.,,Differentiation of various classes of Narcissus alkaloids by hyphenated LC/DAD/ESI-TOF-MS with bioauthography towards acetyl- and butyrylcholinoesterase inhibitory activity. 8 th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Lublin, May 17-20, 2012, s. 44. c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 4.1. WSTĘP I CEL NAUKOWY Alkaloidy stanowią bardzo zróżnicowaną zarówno pod względem chemicznym jak i aktywności farmakologicznej grupę związków naturalnych. Obejmują one typy struktur chemicznych pochodzące biogenetycznie zarówno od aminokwasów alifatycznych, takich jak np.: ornityna, lizyna, glicyna jak też aromatycznych pochodnych: fenyloalaniny, tyrozyny, tryptofanu, czy tez histydyny. Często są to związki o bardzo skomplikowanej budowie 5

6 chemicznej jak chociażby paklitaksel oraz batrachotoksyna. Budzą szerokie zainteresowanie fitochemików nie tylko ze względu na znane od niepamiętnych czasów ich działanie na ośrodkowy układ nerwowy (o.u.n.) takie jak np.: analgetyczne, psychostymulujące, sedatywne czy też antydepresyjne, ale wywierają również wpływ na obwodowy układ nerwowy (np. hioscyjamina, pilokarpina) oraz posiadają aktywność poza ośrodkowym czy też obwodowym układem nerwowym (jak np. przeciwmalaryczne, cytostatyczne, przeciwwirusowe i inne). Wreszcie, związki te stanowią markery chemotaksonomiczne obecne w substancjach roślinnych z rodzin np. Fabaceae (alkaloidy chinolizydynowe), czy też Rutaceae (alkaloidy furanochinolinowe). Czasem spotyka się związki stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, z racji ich działania hepatotoksycznego, kancerogennego oraz pneumotoksycznego (np. nienasycone alkaloidy pirolizydynowe). Wraz z rozwojem technik ekstrakcyjnych, separacyjnych oraz detekcji związków pochodzenia naturalnego pojawiła się potrzeba opracowania nowszych, bardziej wydajnych, czułych i bardziej precyzyjnych metod analizy szerokiego wachlarzu związków alkaloidowych obecnych w substancjach roślinnych. Szczególne znaczenie we współczesnej fitochemii, analizie fitochemicznej przypisuje się technikom chromatograficznym sprzężonym z metodami spektroskopowymi, takimi jak detekcja UV czy tez MS. Metody te umożliwiają szybką dereplikację znanych związków w oparciu o analizę ich widm UV oraz MS. Ponadto, poznanie mechanizmów fragmentacji w widmach MS umożliwia zaproponowanie typu struktury nowych pochodnych obecnych w ekstraktach roślinnych (z wyłączeniem określenia konfiguracji przy centrach chiralnych, co wymaga dodatkowych badań z wykorzystaniem dichroizmu kołowego CD). Od roku ok wraz z wprowadzeniem analizatorów mas wysokorozdzielczych o wysokiej dokładności pomiaru masy (w zakresie 0-2 ppm) takich jak wysoce dokładny analizator czasu przelotu (TOF) oraz stosunkowo niedawno opracowany analizator typu Orbitrap, możliwa jest precyzyjna analiza mas oraz wyznaczenie wzorów sumarycznych związków badanych z bardzo wąskim marginesem błędu, co znajduje ogromne zastosowanie w badaniach strukturalnych metabolitów wtórnych obecnych w substancjach roślinnych. Moje badania związków alkaloidowych obejmowały kilka grup chemicznych, takich jak: alkaloidy pirolizydynowe (zarówno związki toksyczne nienasycone jak i nietoksyczne nasycone pochodne necyn), alkaloidy indolowe z rodzaju Psilocybe, alkaloidy tropanowe, a także bardzo obszerną i zróżnicowaną pod względem chemicznym grupę alkaloidów określanych wspólnym mianem jako alkaloidy Amaryllidaceae. Oprócz opracowania metod separacji oraz detekcji ww. grup alkaloidów z wykorzystaniem metod chromatograficznych 6

7 sprzężonych z detekcją DAD oraz MS (z wykorzystaniem źródeł jonów typu elektrorozpylanie ESI i jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym APCI oraz analizatorów mas typu TOF oraz pułapka jonów IT), badania obejmowały opracowanie wydajnych metod ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek z wykorzystaniem nowoczesnych technik ekstrakcyjnych takich jak ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa PLE (ASE) oraz ekstrakcja ciecz-ciało stałe (SPE). Brak w dostępnej literaturze naukowej podejścia badawczego obejmującego komplementarne wykorzystanie różnych nowoczesnych technik ekstrakcyjnych oraz separacyjnych sprzężonych z metodami spektroskopowymi detekcji ww. grup alkaloidów, dlatego zainteresowałem się tym tematem badawczym, którego efektem jest opisany poniżej cykl publikacji rozprawy habilitacyjnej. Zakres badawczy poszerzyłem również o analizę i identyfikację przykładowych związków nie-alkaloidowych (kumaryn oraz chromonów), korzystając z techniki chromatograficznej HPLC sprzężonej z detekcją UV oraz wysoce dokładnym i wysokorozdzielczym analizatorem TOF-MS z czułym źródłem ESI. W ten sposób wykazałem przydatność takiego podejścia analitycznego w analizie związków nie-alkaloidowych. Nowe związki z tych grup zidentyfikowałem dodatkowo w oparciu o metodę NMR zarówno 1D ( 1 H) jak i 2D (COSY, NOESY). Bardzo ważnym zagadnieniem we współczesnej farmakognozji jest wyznaczanie aktywności biologicznej analizowanych związków, co czyni badania naukowe potencjalnie bardziej przydatnymi w sensie biomedycznym. Stąd też, z racji podjęcia się badań nad szeroką grupą alkaloidów Amaryllidaceae ze szczególnym uwzględnieniem galantaminy i pochodnych obecnych w ekstraktach roślinnych z rodziny Amaryllidaceae, podjąłem się opracowania nowej, bardziej czułej niż dotychczas opisane w literaturze, metody bioautografii TLC, która umożliwia skrining jakościowy jak i ilościowy (np. poprzez porównanie ze znanym inhibitorem, jak galantaminą) inhibitorów acetylo- oraz butyrylocholinoesterazy, które znajdują bardzo szerokie zastosowanie w terapii łagodnej, średnio-nasilonej oraz na podst. najnowszych badań również bardziej zaawansowanej (terapia kombinowana) chorobie Alzheimera. Związki te wykazują również wyraźne właściwości antydepresyjne. Badania te poszerzyłem również o alkaloidy z innych grup chemicznych: pirolizydynowe, steroidowe oraz zidentyfikowane związki kumarynowe i chromony. Niniejsza rozprawa stanowi zamknięty cykl badań składający się trzech głównych wątków badawczych: 7

8 1) Opracowanie wydajnych metod ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek zawierających aktywne farmakologicznie związki alkaloidowe obecne w ekstraktach roślinnych publikacje [3], [4], [5], [6], [7], [8] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W4], [W5], [W6] 2) Analiza oraz identyfikacja związków alkaloidowych oraz wybranych niealkaloidowych w oparciu o techniki chromatograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem metod: (HPTLC-densytometria-UV; HPLC/DAD; HPLC/DAD/APCI-IT-MS; HPLC/DAD/ESI-TOF-MS), oraz analiza NMR wyizolowanych związków publikacje [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [10] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7] 3) Bioautografia-TLC w analizie potencjalnych inhibitorów cholinoesteraz obecnych w ekstraktach roślinnych publikacje [7], [8] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W4], [W5], [W6], [W7] Poniżej omówiłem wyniki badań dotyczące poszczególnych wątków badawczych. 4.2 Opracowanie wydajnych metod ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek zawierających aktywne farmakologicznie związki alkaloidowe obecne w ekstraktach roślinnych publikacje [3], [4], [5], [6], [7] [8] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W4], [W5], [W6] Zagadnienie zoptymalizowania procesów ekstrakcji, oczyszczania oraz zatężania próbek zawierających składniki aktywne obecne w substancjach roślinnych jest jednym z kluczowych zagadnień analitycznych. Odpowiednio dobrana metoda ekstrakcji umożliwia wydzielenie z matrycy roślinnej znaczącej ilości składników aktywnych, z kolei odpowiednie metody oczyszczania i koncentracji tych ekstraktów zapewniają usunięcie substancji balastowych, które często mogą powodować znaczące podniesienie linii tła zarówno w separacji z wykorzystaniem detekcji UV oraz MS, gdzie często składniki balastowe mogą powodować supresję jonów analizowanych związków. Ponadto, dzięki usunięciu tych balastów możliwe jest znaczące obniżeniem limitów detekcji (LOD) związków badanych. W badaniach własnych nad alkaloidami pirolizydynowymi (PAs) porównałem efektywność tradycyjnych metod ekstrakcji jak: ekstrakcję na łaźni wodnej (lub płaszczach grzewczych, także perkolacja) oraz metod bardziej nowoczesnych, jak chociażby metoda ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami - UAE) z wykorzystaniem całej palety rozpuszczalników: 8

9 metanolu, etanolu, dodatków kwasowych do metanolu takich jak: 1% kwas winowy w metanolu, 2,5% kwas solny, 5% kwas octowy, czy też alkaliczną fazę organiczną (chloroform-metanol); opisanych w publikacji [4]. Badałem wpływ temperatury oraz czasu ekstrakcji na wydajność ekstrakcji toksycznych alkaloidów pirolizydynowych. Stężenie alkaloidów obliczałem w oparciu o metodę spektrofotometrii UV-VIS wg metody Dann- Mattock sa oraz poziom substancji koekstrahujących się w postaci podniesienia tła w widmie UV-VIS adduktów 3,4-dehydro-PAs w odniesieniu do substancji wzorcowej monokrotaliny. Najlepszą wydajność ekstrakcji oraz najmniejszy poziom substancji balastowych stwierdziłem podczas ekstrakcji 2h wrzącym 1% r-rem kwasu winowego w metanolu, co nie zostało dotychczas opisane w literaturze naukowej z zakresu ekstrakcji PAs. Powyższą metodę ekstrakcji PAs zostosowałem na większą skalę w celu wyodrębnienia frakcji alkaloidowych z żywokostu sercowatego (publikacja [3]). Następnym zadaniem analitycznym, przed którym stanąłem było opracowanie metod oczyszczania ekstraktów zawierających PAs pod kątem analizy z wykorzystaniem metody HPLC/DAD/APCI-IT-MS, również rozwiązanym w tej publikacji. W tym celu wykorzystałem na początku tradycyjne podejście w oparciu o zwykłą ekstrakcję ciecz-ciecz (LLP), którą następnie rozwinąłem na ciecz-ciecz na sorbencie stałym (SSLLP- solid supported liquid-liquid partitioning), z wykorzystaniem niedrogiego szerokoporowatego adsorbentu na bazie ziemi okrzemkowej (Extrelut). Metoda SSLLP okazała się znaczniej bardziej ekonomiczna i mniej czasochłonna niż tradycyjna LLP, a także dała lepsze odzyski substancji wzorcowych, które zostały dodane do surowych ekstraktów przed samym procesem SSLLP (72,83% odzysk dla retrorsyny oraz 117,78% odzysk dla N-tlenku retrorsyny). Jest to nowa metoda wydzielania obu form PAs w oparciu o proces SSLLP. W publikacji [5], w której opisałem wstępne wyniki ekstrakcji głównych alkaloidów indolowych z rodzaju Psilocybe: psylocybiny i beocystyny ekstrahowanych z Psilocybe semilanceata L., zasugerowałem konieczność podjęcia bardziej szczegółowych badań nad ekstrakcją tych związków z materiału roślinnego. Po wcześniejszej ekstrakcji na łaźni wodnej 75% r-rem metanolu w wodzie, a następnie tym samym rozpuszczalnikiem na łaźni ultradźwiękowej (metoda UAE) okazało się, że sama ekstrakcja na łaźni wodnej nie jest wystarczająca, aby móc całkowicie wyekstrahować oba te alkaloidy z grzybów halucynogennych. Ponadto, pozostałość po ekstrakcji UAE zawiera również pewną zawartość: psylocybiny i beocystyny, które są wyekstrahowane dopiero chloroformem. Badania te nie były dalej kontynuowane, jednakże wyraźnie wskazują na konieczność optymalizowania nie 9

10 tylko rodzaju rozpuszczalnika, czasu ekstrakcji, ale też zastosowanej metody ekstrakcji aktywnych farmakologicznie związków alkaloidowych. Powyższe uwagi zastosowałem również w badaniach naukowych opublikowanych w kolejnych dwóch publikacjach [6] i [7], które dotyczyły opracowania najbardziej wydajnych metod ekstrakcji oraz oczyszczania ekstraktów zawierających alkaloidy tropinowe [6] oraz Amaryllidaceae [7]. Do badań nad ekstrakcją włączyłem również nowoczesną metodę ekstrakcji PLE (ASE), które pozwala znacząco skrócić czas ekstrakcji oraz dzięki zastosowaniu podwyższonego ciśnienia oraz gazu obojętnego (azotu) również temperatury często wyraźnie przekraczającej temp. wrzenia rozpuszczalnika stosowanego do ekstrakcji. W badaniach na ekstrakcją hioscyjaminy i skopolaminy z roślin z rodzaju Datura sp. [6] wykorzystywałem szeroki wachlarz technik ekstrakcyjnych obejmujący metody oparte na ekstrakcji pod ciśnieniem atmosferycznym jak: ekstrakcja w płaszczach grzewczych, maceracja w temp. pokojowej, UAE, oraz oparte na procesie PLE z wykorzystaniem zarówno metanolu jak też 1% kwasu winowego w metanolu, który wcześniej okazał się wydajnym medium do ekstrakcji PAs [4]. Najwyższe odzyski hioscyjaminy zanotowałem dla metanolu w metodzie PLE (3 x 5 min, 110 o C), podczas gdy skopolamina w największym stopniu ekstrahowana była z wykorzystaniem 1% kwasu winowego w metanolu w płaszczach grzewczych w temp. 90 o C (15 min). Badania te po raz pierwszy opisane z wykorzystaniem metody PLE do ekstrakcji alkaloidów tropanowych wskazują, że nawet w obrębie bardzo zbliżonych chemicznie alkaloidów tropinowych istnieje możliwość różnic w efektywności ekstrakcji w zależności od wykorzystanego rozpuszczalnika jak i techniki ekstrakcji. Kolejnym ważnym zagadnieniem analitycznym opisanym w tej publikacji [6] było opracowanie metody ekstrakcji ciecz-ciało stałe [SPE], która umożliwiłaby jednoczesną ekstrakcję różnych typów alkaloidów tropanowych jak: zasady III rzędowe (hioscyjamina, skopolamina), sole IV-rzędowe (N-metylbromek skopolaminy) oraz N-tlenki (N-tlenek skopolaminy). W tym celu zastosowałem sorbent SPE tzw. mixed-mode o podwójnym mechanizmie sorpcji: RP oraz jonowymiennym (kationie) Oasis MCX, oraz podwójną następującą po sobie elucję: 1) metanol-10% r-r wodorotlenku amonu (3:1), 2) tetrahydrofuran-metanol-25% wodorotlenek amonu (6:1:3). Odzyski substancji wzorcowych dodawanych do 2 różnych matrycy roślinnych mierzyłem przy 3 różnych stężeniach wzbogacenia próbki mieszaniną 4 wzorców (w oparciu o metodę HPTLC-densytometria-UV opisaną w p. 4.3). Wcześniej mierzyłem odzyski wzorców w zależności od stężenia poszczególnych rozpuszczalników wchodzących w skład eluentów do SPE. Zanotowałem bardzo wysokie odzyski wolnych zasad oraz N-tlenku na poziomie % oraz średnie 10

11 odzyski dla soli IV-rzędowej: 53-56%. Jest to po raz pierwszy opisana w literaturze naukowej metoda SPE umożliwiająca wydajną ekstrakcję z matryc roślinnych alkaloidów tropanowych o różnych typach struktur i polarnościach. Ponadto, z racji efektywnego usunięcia polarnych balastów, głównie natury polifenolowej, stosowane metody separacyjne HPTLCdensytometria-UV oraz HPLC/DAD wykonane były przy λ max zaledwie 205 nm, bez konieczności stosowania derywatyzacji (omówione w p. 4.3). Ciśnieniową ekstrakcję cieczową (PLE) zastosowałem również po raz pierwszy jako wysoce wydajną metodę ekstrakcji cennych farmakologicznie alkaloidów Amaryllidaceae (publikacja [7]). Na początku przebadałem wpływ typu rozpuszczalnika w warunkach defaultowych (120 o C, p = 60 bar, 10 min, 1 cykl). W tym celu zastosowałem szeroką gamę rozpuszczalników: od polarnych jak woda, metanol, 1% r-r kwasu winowego w wodzie oraz metanolu, poprzez średniopolarne jak octan etylu, do apolarnych jak toluen. Dodatkowo wykonałem również ekstrakcję w płaszczach grzewczych wrzącym 1% r-r kwasu winowego w metanolu. Analizowałem koncentrację likoryny oraz galantaminy oraz stosunek zawartości tych 2 alkaloidów. Najwyższe zawartości obu tych alkaloidów zanotowałem dla ekstrakcji metanolem oraz 1% r-rem kwasu winowego w metanolu w warunkach defaultowych w metodzie PLE, z kolei najwięcej galantaminy w stosunku do likoryny zostało wyekstrahowane w metodzie PLE z użyciem toluenu. Dwa ww. najbardziej efektywne rozpuszczalniki użyte w metodzie PLE przebadałem w całym zakresie temperatur od o C. W przypadku badania efektywności ekstrakcji galantaminy, wraz ze wzrostem temperatury od 20 o C do 150 o C obserwowałem wzrost koncentracji tego alkaloidu, z maksimum dla temp. 150 o C, zarówno dla metanolu jak i 1 % r-ru kwasu winowego w metanolu, po czym koncentracja zaczęła spadać wraz z dalszym wzrostem temperatury. W przypadku likoryny sytuacja była zbliżona z tym, że najwyższe koncentracje tego związku zanotowałem dla temp. 125 o C w obu systemach ekstrakcyjnych. Opracowana metoda PLE ekstrakcji obu tych cennych farmakologicznie alkaloidów Amaryllidaceae jest najbardziej efektywną metodą ich ekstrakcji w porównaniu do metod tradycyjnych, jak też bardziej nowoczesnych jak UAE czy też ekstrakcja mikrofalami (MAE microwave assisted extraction) [nie publikowane dane]. Po opracowaniu wydajnej metody ekstrakcji alkaloidów Amaryllidaceae podjąłem się zadania opracowania metody oczyszczania i koncentracji ekstraktów zawierającym alkaloidy Amaryllidaceae w oparciu o nowoczesną metodę SPE. Wyniki tych badań opublikowałem w publikacjach [7] i [8]. 11

12 W pierwszym podejściu [7] zastosowałem sorbent typu mixed-mode, Oasis MCX i frakcje alkaloidowe były eluowane mieszaniną metanol-10% r-r wodorotlenku amonu (3:1, v/v). Badałem odzysk galantaminy, likoryny i hippeastryny na 3 poziomach stężeń i w 2 matrycach roślinnych. Zanotowałem bardzo wysokie odzyski wszystkich alkaloidów bez względu na rodzaj matrycy roślinnej na poziomie %. Czyste frakcje alkaloidowe były następnie analizowane metodami HPTLC-densytometria-UV oraz RP-HPLC-DAD (p. 4.3). Opracowana metoda SPE okazała się niezwykle przydatna w takim podejściu analitycznym. Zastosowanie metody separacji oraz analizy alkaloidów Amaryllidaceae w oparciu o technikę HPLC/DAD/ESI-TOF-MS skłoniło mnie do opracowania innej metody SPE, która z jednej strony zapewniłaby usunięcie polarnych balastów nie-alkaloidowych, a z drugiej byłaby w pełni zintegrowana ze źródłem jonów typu ESI (publikacja [8]). W tym celu zastosowałem sorbent typu HLB (hydrophilic-lipophilic balance), który na początku w celu zwiększenia retencji alkaloidów był kondycjonowany fazą wodno-organiczną o ph alkalicznym, a do elucji użyłem eluent o ph kwasowym z dodatkiem reagentów oraz substancji jonowych, które gwarantują wytworzenie wysokiego natężenia jonów w źródle typu ESI. Takie podejście do ekstrakcji SPE alkaloidów Amaryllidaceae zostało opisane w literaturze naukowej po raz pierwszy. Ponownie badałem odzyski po wzbogaceniu wzorcami 3 matryc roślinnych. Odzyski były bardzo wysokie w przedziale %, co potwierdza wysoką przydatność tej metody SPE do oczyszczania próbek zawierających alkaloidy Amaryllidaceae. Wyniki badań nad procesami ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek zawierających związki alkaloidowe prezentowałem również podczas następujących wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych: [W1], [W2], [W4], [W5], [W6]. 4.3 Analiza oraz identyfikacja związków alkaloidowych oraz wybranych niealkaloidowych w oparciu o techniki chromatograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem metod: (HPTLC-densytometria-UV; HPLC/DAD; HPLC/DAD/APCI-IT-MS; HPLC/DAD/ESI-TOF-MS), oraz analiza NMR wyizolowanych związków publikacje [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [10] oraz wystąpienia [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7] Metody oparte na HPTLC-densytometrii-UV oraz (vs) RP-HPLC/DAD 12

13 We wstępnych badaniach skringowych a także badaniach odzysku związków alkaloidowych dodawanych do surowych ekstraktów stosowałem stosunkowo niedrogą metodę HPTLC w połączeniu z densytometrią-uv (publikacje [5], [6], [7], [8]). Opracowania te dotyczyły: pochodnych indolowych (z rodzaju Psilocybe sp.) [5], alkaloidów tropinowych [6] oraz Amaryllidaceae [7], [8]. Badania alkaloidów indolowych w rodzaju Psilocybe sp. miały na celu opracowanie prostej metody jakościowej i ilościowej HPTLC w połączeniu z densytometrią-uv psylocybiny (Pb), beocystyny (BeO), psylocyny (Ps) razem z tryptofanem, 5-hydroksytryptofanem oraz tryptaminą [5], gdyż brakowało w literaturze metod, które umożliwiałyby równoczesną analizę różnych form indolowych obecnych w grzybach halucynogennych. W tym celu prowadziłem optymalizację rozdziału tych związków na różnych typach sorbentów jak: żel krzemionkowy, faza diolowa, cyjanowa, stosując eluenty zarówno kwasowe jak i zasadowe, rozwijanie izokratyczne, grantientowe oraz wielokrotne (MD multiple development). Eluenty zasadowe z gradientem skokowym na żelu krzemionkowych zapewniły nie tylko znacząco lepszą separację głównych alkaloidów Pb i BeO, lecz także Ps, tryptofanu, jego pochodnych oraz tryptaminy. Z kolei nasycanie octanu etylu wodą znacząco poprawiło symetrię pasm alkaloidów indolowych. W celu oznaczenia koncentracji głównych alkaloidów Psilocybe wykorzystałem fakt wysokiej korelacji widm UV tych alkaloidów alkaloidów z widmem L-tryptofanu (dla λ = 217 nm, widma te wykazują tez same wartości absorbancji w układzie znormalizowanym), który użyty został jako wzorzec wewnętrzny, co znacząco pozwoliło zredukować koszt analizy ilościowej, bez konieczność zakupu dość drogich wzorców alkaloidów indolowych. Ponadto, pomiar ilościowy metodą densytometrii-uv okazał się bardziej precyzyjny niż w oparciu o densytometrię-vis (wideodensytometrię), z racji niestabilnych kompleksów alkaloidów indolowych z odczynnikiem Ehrlicha. Opracowana metoda jest stosunkowo tania, nieskomplikowana i może być wykorzystana w analizie alkaloidów indolowych w grzybach halucynogennych. Rozdział HPTLC 4 różnych form alkaloidów tropanowych (2 zasad III-rzędowych), N-tlenku oraz zasady IV-rzędowej, opisanych w p. 4.2 oraz w publikacji [6], był dużym wyzwaniem analitycznym z racji znaczących różnic w ich polarnościach oraz oddziaływaniu z powierzchnią adsorbentu. Stosując jako adsorbent żel krzemionkowy oraz system 2 eluentów stosowanych kolejno po sobie udało się go rozwiązać. Pierwszy system na bazie: aceton-metanol-woda-25% r-r wodorotlenku amonu (82:5:5:8, v/v/v/v) na dystansie 9,5 cm umożliwił rozdzielenie hioscyjaminy i skopolaminy, podczas gdy drugi system pseudo-rp zawierający: acetonitryl-wodę-85% r-r kwasu mrówkowego (120:5:5, v/v/v) na dystansie 5,5 13

14 cm umożliwił separację N-tlenku skopolaminy oraz N-metylobromku skopolaminy. Opracowana metoda HPTLC w połączeniu z densytometrią-uv umożliwiła analizę ilościową tych związków obecnych w ekstraktach z rodzaju Datura sp. oraz w ekstraktach wzbogaconych o te substancje wzorcowe. Z racji bardzo wydajnej metody SPE (p. 4.2) nie było konieczności zastosowania derywatyzacji, a skany wykonywano jedynie przy 205 nm. Metodę tę zwalidowano w zakresie precyzji R F, limitu detekcji (LOD) oraz limitu oznaczenia ilościowego (LOQ). Wartości LOD były stosunkowo niskie i mieściły się w przedziale 0,73-0,95 ng/µl (S/N 3:1). Wyniki densytometrii skorelowałem również z drugą metodą analityczną w oparciu o analizę RP-HPLC/DAD na sorbencie typu charge transfer (XTerra- RP18) oraz w gradiencie acetonitrylu w 15mM r-rze wodorotlenku amonu, wykazując wysoką korelację obu tych metod w zakresie analizy ilościowej różnych alkaloidów tropinowych (współczynniki korelacji r były w przedziale 0, ,99995, odpowiednio dla hioscyjaminy i skopolaminy), co potwierdza wysoką przydatność obu tych metod (metoda RP-HPLC/DAD była 1,5-7 bardziej czuła) w analizie ilościowej różnych alkaloidów tropinowych obecnych w ekstraktach roślinnych. W kolejnych dwóch publikacjach [7] i [8] opisałem efektywne i nieskomplikowane metody analizy jakościowej i ilościowej różnych typów alkaloidów Amaryllidaceae jak: galantamina i pochodne, likoryna i pochodne, czy też hippeastryna i związki pokrewne, opierające się na rozdzieleniu na płytkach HPTLC z żelem krzemionkowym oraz densytometrii-uv. Stwierdziłem porównywalną efektywność zbliżonych do siebie faz ruchomych złożonych z chloroformu, metanolu i 25% r-ru wodorotlenku amonu (9:0,5:0,5; v/v/v oraz 8:1:1, v/v/v). Z racji różnic w widmach UV tych 3 głównych grup alkaloidów Amaryllidaceae (galantamina i pochodne λ max 207 nm, likoryna i pochodne 290 nm i hippeastryna i pochodne 313 nm), możliwe było rozróżnienie tych grup związków w badaniach skringowych HPTLC. Oba systemy chromatograficzne zostały w pełni zwalidowane w zakresie precyzji parametrów R F, wyznaczenia LOD i LOQ, precyzji nastrzyku, precyzji pośredniej inter- i intra-day RSD, parametrów krzywych kalibracji oraz korelacji widm UV. Metody te okazały się bardzo czułe umożliwiając analizę ilościową już przy nastrzyku alkaloidu na poziomie 5-10 ng/plamkę [7] i [8]. Charakteryzowały się również wysoką precyzją nastrzyku, a także zanotowałem stosunkowo niskie wartości inter- i intra-day RSD [7] i [8], co potwierdza przydatność tych metod w rutynowej analizie HPTLC-densytometrycznej różnych typów alkaloidów Amaryllidaceae obecnych w ekstraktach roślinnych. W podobny sposób jak to było opisane dla analizy alkaloidów tropanowych [6] wykonałem również analizę RP-HPLC/DAD ekstraktów z roślin z rodziny Amaryllidaceae 14

15 z wykorzystaniem sorbentu XTerra RP-18 oraz gradientu acetonitrylu w 15 mm wodorotlenku amonu [7]. Skorelowałem wyniki analizy jakościowej i ilościowej dla obu metod analizy alkaloidów Amaryllidaceae (HPTLC-densytometra-UV vs RP-HPLC/DAD). Zmierzone wartości współczynników korelacji r dla wyznaczonych zawartości galantaminy i likoryny wyniosły odpowiednio 0,98823 oraz 0,99081 [7], co wskazuje wysoką korelację wyników oznaczeń ilościowych dla obu komplementarnie zastosowanych metod chromatograficznych. Metoda RP-HPLC/DAD była ok. 10 razy bardziej czuła od metody HPTLC-densytometria-UV oraz była nieco bardziej precyzyjna Metody oparte na połączeniu HPLC z podwójną detekcją DAD oraz MS Wprawdzie niedrogie i nieskomplikowane w sensie użytego aparatu analitycznego metody opierające się na HPTLC-densytometrii-UV czy tez RP-HPLC/DAD mogą być wydajnie użyte do badań zarówno jakościowych jak i ilościowych różnych typów alkaloidów, co opisano powyżej, to jednak nie możliwa jest dokładniejsza analiza typów struktur, czy też poszukiwanie nowych związków naturalnych z ich użyciem, gdyż informacje oparte tylko na analizie widm UV nie są wystarczające. To skłoniło mnie do zainteresowania się technikami opartymi na metodach HPLC z podwójną detekcją UV oraz MS. Wyniki tych badań oraz wynikające z nich inklinacje strukturalne zawarłem w publikacjach: [1], [2], [3], [8], [9], [10] oraz podczas wystąpień konferencyjnych oraz kursach szkoleniowych: [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7]. W badaniach alkaloidów pirolizydynowych początkowo zastosowałem metodę RP-HPLC na sorbencie RP-18 typu stable bond i fazie ruchomej w postaci gradientu acetonitrylu w 0,1% r-rze kwasu mrówkowego w wodzie połączonej z detekcją DAD oraz EI MS (źródło typu thermabeam) [1]. W zakresie DAD widma alkaloidów pirolizydynowych nagrywałem przy 220 nm, natomiast analizator EI MS był ustawiony zarówno w trybie Całkowitego Prądu Jonowego (TIC) jak SIM (Selected Ion Monitoring wyselekcjonowanych wartości m/z : 119, 120, 136, 219, 220), a więc wartości m/z charakterystycznych dla toksycznych, hepatokancerogennych alkaloidów pirolizydynowych. Ten typ źródła oraz analizatora mas był stosunkowo mało czuły oraz wykazywał się bardzo wysoką efektywnością fragmentacji, ze stosunkowo małym natężeniem jonów molekularnych, jednakże stanowiąc nieskomplikowane i szybkie narzędzie w poszukiwaniu kancerogennych, toksycznych PAs w substancjach roślinnych. W ten sposób, stosunkowo krótkim czasie możliwe jest określenie 15

16 występowania toksycznych PAs w substancjach roślinnych, co najczęściej dyskwalifikuje tę substancję roślinna ze stosowania w terapii do stosowania wewnętrznego. W kolejnych dwóch publikacjach [2] i [3] opisałem bardzo efektywne wykorzystanie połączenia metody RP-HPLC z detekcją DAD oraz APCI-IT-MS w badaniach strukturalnych zarówno toksycznych jak i nietoksycznych PAs. Alkaloidy obecne w ekstraktach roślinnych uprzednio oczyszczone i zatężone w oparciu o metodę SPE na sorbencie jonowymiennym kationicie [2] lub z wykorzystaniem metody SSLLP [3] opisanej w p 4.2. rozdzielałem na sorbencie RP-18 typu charge transfer w gradiencie acetonitrylu w 15 mm wodorotlenku amonu. Polarne N-tlenki PAs jak i niepolarne zasady III-rzędowe analizowałem z wykorzystaniem bardzo czułego połączenia źródła typu APCI z analizatorem mas typu pułapka jonów (IT-MS). W ten sposób przebadałem szereg ekstraktów roślinnych zawierających PAs. W przykładowym ekstrakcie uzyskanym z ziela Onosma stelulatum (Compsitae) bazując na uzyskanych widmach fragmentacyjnych APCI-IT-MS oraz zmierzonych masach sprotonowanych jonów [M+H] + określiłem po raz pierwszy w tej substancji roślinnej 12 różnych typów struktur PAs obejmujących: N-tlenek leptantyny, N- tlenek likopsaminy, likopsaminę, N-tlenek trachelantaminy, dihydroechinatynę, leptantynę, N- tlenek heliospatuliny, 7-acetylointermedynę, uplandycynę, echimidynę oraz N-tlenek echimidyny. Poszerzyłem również zakres uprzednio zidentyfikowanych PAs w zielu Emilia coccinea (Compositae) o następujące typy struktur PAs: N-tlenek platyfylliny, platyfyllinę, ligularydynę, neoligularydynę oraz neosenkirkinę. Stosując to samo połączenie RP-HPLC/DAD/APCI-IT-MS po raz pierwszy zidentyfikowałem w korzeniach Symphytum cordatum (Boraginaceae) 18 typów struktur PAs [3], obejmujących: N-tlenek echimidyny (3 diastereoizomery), 7-saracynylo-9-wiridifloryloretronecynę (2 diastereoizomery), echimidynę (2 diastereoizomery), likopsaminę (2 diastereoizomery), N- tlenek dihydroechinatyny, N-tlenek dihydroheliospatuliny, N-tlenek likopsaminy (3 diastereoizomery), N-tlenek 7-acetylolikopsaminy, N-tlenek symfytyny (2 diastereoizomery) oraz N-tlenek 2,3 -epoksyechiuminy. W ten sposób wykazałem wysoką przydatność tej techniki chromatograficznej sprzężonej z detekcją UV oraz APCI-IT- MS w badaniach strukturalnych bardzo złożonych PAs często występujących w śladowych stężeniach w ekstraktach roślinnych. Moje kolejne zainteresowania nad wykorzystaniem technik chromatograficznych sprzężonych z DAD i MS skierowałem na bardzo złożoną pod względem strukturalnym grupę alkaloidów Amaryllidaceae, która obejmuje kilkanaście różnych typów struktur, wśród których należy wymienić pochodne: likoryny, galantaminy, likoraminy, homolikoryny, haemantaminy, 16

17 pankratystatyny, assoaniny, kryniny, likoreniny czy tazettyny. Wykazują one również szeroki wachlarz działań farmakologicznych: jak przydatne w chorobie Alzheimera jako inhibitory acetylo- i butyrylocholinoesterazy; przeciwwirusowe, przeciwmalaryczne, przeciwnowotworowe, antydepresyjne, przeciwbólowe i inne. Swoją uwagę naukową skierowałem na połączenie metody HILIC (hydrophilic-interaction liquid chromatography, czyli chromatografii podziałowej opierającej się na równowadze hydrofilowo-lipofilowej), która charakteryzuje się wysoką zdolnością jonizacji w połączeniu z detekcją ESI-MS, z racji stosowania faz ruchomych o wysokiej koncentracji organicznych dodatków. Ponownie stosowałem podwójny system detekcji: zarówno DAD jak też po raz pierwszy bardzo czułe źródło jonizacji typu ESI oraz wysokorozdzielczy analizator mas typu TOF. Szczegółowe wyniki optymalizacji metody HILIC/DAD/ESI-TOF-MS zawarłem w publikacji [8]. Chromatogramy DAD nagrywałem przy 3 długościach fali charakterystycznych dla: galantaminy (207 nm), likoryny i kryniny (290 nm) oraz homolikoryny (313 nm). Skład fazy ruchomej opierającej się gradiencie acetonitrylu w wodzie zawierającej dodatkowo mrówczanu amonu oraz kwas mrówkowy o ph kwasowym został zoptymalizowany tak, aby zapewnić analizę różnych typów alkaloidów Amaryllidaceae z wysoką czułością. Metoda HILIC/ESI-TOF-MS wykazała się najwyższą czułością spośród dotychczas opisanych w literaturze metod analizy tych alkaloidów, z LOD na poziomie fg (dla galantaminy: 43 fg w nastrzyku, S/N 13:1, dla likoryny: 50 fg, S/N 13:1). Nawet na poziomie pg możliwe było uzyskanie dokładnych widm wysokorozdzielczych ESI-TOF-MS celem badań strukturalnych różnych typów alkaloidów Amaryllidaceae obecnych w ekstraktach roślinnych. Na początku poznałem mechanizmy fragmentacji analizując widma ESI-TOF-MS likoryny, galantaminy, hippeastryny, unsewiny, ungeriny i innych. Przykładowy schemat fragmentacji likoraminy (dihydrogalantaminy) zawarłem w ww. publikacji [8]. Co jest warte podkreślenia, masy wysokorozdzielcze zarówno dla jonów [M+H] + oraz produktów fragmentacji (in-source CID w źródle jonów) w większości przypadków zostały zmierzone na poziomie dokładności 0-2 ppm, co nie zostało wcześniej opisane w literaturze naukowej, stąd też zostało zminimalizowane ryzyko błędnego określenia wzorów sumarycznych dla danych produktów fragmentacji czy też jonów sprotonowanych cząsteczek. Stosując tę strategię przebadałem ekstrakty z 21 różnych substancji roślinnych z rodzaju Narcissus sp. (głównie cebule), Crinum sp. (cebule), Boophane sp. (cebule), Leucojum sp. (cebule i ziele), Galanthus sp. (cebule i ziele). Ponadto stosując tę samą metodę analizowałem alkaloidy steroidowe z cebul Fritillaria officinalis var. lutea i var. rubra maxima, polihydroksylowe alkaloidy pirrolizydynowe z rodzaju Muscari sp. i Ipomea sp. oraz 17

18 produkty powstałe podczas biotransformacji galantaminy pod wpływem szczepów Aspergillus cellulosae i A. niger. Wyniki tych badań jeszcze nie opublikowanych w sporych częściach prezentowałem podczas wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych: [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7]. Poniżej w skrócie omówię najważniejsze fakty dotyczące tych badań. Celem określenia typów strukturalnych, a więc rozróżnienia różnych typów budowy chemicznej w obrębie alkaloidów Amaryllidaceae stosowałem na początku strategię, którą nazwałem KNOW-KNOWN, czyli bazując na ekstraktach, w których stwierdzono uprzednio występowanie określonych znanych typów alkaloidów Amaryllidaceae. Celem poznania mechanizmów fragmentacji tych znanych związków (podobnie jak to było w przypadku badania widm ESI-TOF-MS wzorców wyznaczyłem widma fragmentacyjne wysokorozdzielcze (in-source CID). Poszerzyłem w ten sposób wiedzę odnośnie charakterystyki ESI-TOF-MS dla znanych związków. Możliwa była również szybka dereplikacja tych związków w różnych substancjach roślinnych, a także szybka identyfikacja nieznanych alkaloidów na niskim poziomie stężeń, zawierających często dodatkowy podstawnik np. O-etylowy, czy tez form nor-, O-benzoilo- czy innych (strategia KNOW- UNKNOWN). Widma in-source CID ESI-TOF-MS charakteryzowały się występowaniem najbardziej znaczących produktów fragmentacji, co też ułatwiało identyfikację. Problem z niskim natężeniem produktów fragmentacji w oparciu o przegrupowanie rda, można było rozwiązać przeładowując masowo jony sprotonowanych cząsteczek. W oparciu o tę strategię zidentyfikowałem typy struktur dla szeregu nowych pochodnych, takich jak: 2-O-metylopluwiina, O-metyloamarbellisyna, N-tlenek deokso-dihydromooreiny, O-etylobulbispermina, dideoksynarciklazyna, O-benzoilo-nor-galantamina, O-benzoilo-norlikoramina, O-demetylotortuozyna, 2-acetylooksy-6-O-metylodulina, tetradehydro-noraugustamina, dihydrobikoloryna, dihydromesembrynol, O,O-didemetylolikozynina B, N-tlenek didehydro-trihydroksyfarnezylogalantaminy, N-metylosanguinina, czy też formy dimeryczne. Dalsze badania z wykorzystaniem technik dichroizmu kołowego (CD) oraz NMR (w toku) posłużą określeniu steroizomerii zidentyfikowanych nowych pochodnych. Poniżej na kilku rycinach przedstawiłem charakterystykę ESI-TOF-MS wybranych typów strukturalnych alkaloidów Amaryllidaceae (głównie nowe zidentyfikowane pochodne). W samym rodzaju Narcissus sp. rozróżniłem 16 różnych typów struktur (Rys. 1). 18

19 19

20 Rys. 1 Typy strukturalne zidentyfikowanych alkaloidów Amaryllidaceae w rodzaju Narcissus sp. : LK21 - likoryna; AS2 nor-oksoassoanina; KR16 krynina; HA15 haemantamina; HO4 homolikoryna; LR12 likorenina; TA1 3-epimakronina; AU2 nor-augustamina; PA1- narciklazyna; CH1 cherylina; GA28 galantamina; LA5 likoramina; TB1 dihydrobikoloryna; DI1 dimer pseudodihydrobikoloryny i dihydrolikoryny; ME1 dihydromesembrynol; IN1 O,Odidemetylolikozynina B; (cyfra przy typie odnosi się do numeru związku wg czasu jego retencji w obrębie grupy); [wystąpienie W7] Rys. 2 Widmo ESI-TOF-MS oraz wyjaśnienie fragmentacji N-metylosanguininy (nowy typ struktury) oraz bulbisperimy z ekstraktu z cebul Scadoxus puniceus [W7] 20

Znaczenie inhibitorów cholinoesteraz w terapii zespołów otępiennych towarzyszących chorobie Alzheimera oraz ich poszukiwanie w materiale roślinnym

Znaczenie inhibitorów cholinoesteraz w terapii zespołów otępiennych towarzyszących chorobie Alzheimera oraz ich poszukiwanie w materiale roślinnym Znaczenie inhibitorów cholinoesteraz w terapii zespołów otępiennych towarzyszących chorobie Alzheimera oraz ich poszukiwanie w materiale roślinnym Dr hab. n. farm. Tomasz Mroczek Katedra i Zakład Farmakognozji

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O O

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O O Zastosowanie spektrometrii mas do określania struktury związków organicznych (opracowała Anna Kolasa) Uwaga: Informacje na temat nowych technik jonizacji, budowy analizatorów, nowych metod detekcji jonów

Bardziej szczegółowo

-- w części przypomnienie - Gdańsk 2010

-- w części przypomnienie - Gdańsk 2010 Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 4. --mechanizmy retencji i selektywności -- -- w części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC MK-EG-AS Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2009 Chromatograficzne układy faz odwróconych (RP) Potocznie: Układy chromatograficzne, w których

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC

PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego 1. Wstęp Chromatografia jest techniką umożliwiającą rozdzielanie składników

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS)

OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS) KREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYC TKSYN PRZY ZASTSWANIU TECNIKI CRMATGRAFII CIECZWEJ SPRZĘŻNEJ ZE SPEKTRMETREM MASWYM (PLC-MS) Dr inż.agata Kot-Wasik Dr anna Mazur-Marzec Katedra Chemii Analitycznej, Wydział

Bardziej szczegółowo

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej 1. Jak wpłynie 50% dodatek MeOH do wody na retencję kwasu propionowego w układzie faz odwróconych? 2. Jaka jest kolejność retencji kwasów mrówkowego, octowego

Bardziej szczegółowo

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia podstawa metod analizy laboratoryjnej GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia gr. chromatos = barwa grapho = pisze Michaił Siemionowicz Cwiet 2 Chromatografia jest metodą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedstawione niżej szczegółowe parametry zamawianej aparatury są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować

Bardziej szczegółowo

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu Kreacja aromatów Techniki przygotowania próbek Identyfikacja składników Wybór składników Kreacja aromatu Techniki przygotowania próbek Ekstrakcja do fazy ciekłej Ekstrakcja do fazy stałej Desorpcja termiczna

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis

Ćwiczenie nr 3. Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis Ćwiczenie nr 3 Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis 1.Wprowadzenie Analiza tuszu jest wykonywana w laboratoriach kryminalistycznych w celu potwierdzenia lub

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO,

Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO, KWASU JABŁKOWEGO I KWASU CYTRYNOWEGO W JABŁKACH, GRUSZKACH I BRZOSKWINIACH Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Przemysław Malec Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian

Bardziej szczegółowo

Chromatografia. Chromatografia po co? Zastosowanie: Podstawowe rodzaje chromatografii. Chromatografia cienkowarstwowa - TLC

Chromatografia. Chromatografia po co? Zastosowanie: Podstawowe rodzaje chromatografii. Chromatografia cienkowarstwowa - TLC Chromatografia Chromatografia cienkowarstwowa - TLC Chromatografia po co? Zastosowanie: oczyszczanie wydzielanie analiza jakościowa analiza ilościowa Chromatogram czarnego atramentu Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska agawasik@pg.gda.pl ROZDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH

METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH I KAROTENÓW W OWOCACH BRZOSKWINI METODĄ CHROMATOGRAFICZNĄ Autorzy: dr inż. Monika Mieszczakowska-Frąc

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) Prowadzący: mgr inż. Anna Banel 1 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych HPLC cz.1 ver. 1.0 Literatura: 1. Witkiewicz Z. Podstawy chromatografii 2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej 3. Snyder L.R., Kirkland J.J., Glajch J.L. Practical HPLC Method Development

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ i STOSOWANEJ Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 Tel. +42 635 57 69, Fax +42 665 51 62 e-mail: romanski@uni.lodz.pl Sprawozdanie z badania potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Chromatografia. Chromatografia po co? Zastosowanie: Optymalizacja eluentu. Chromatografia kolumnowa. oczyszczanie. wydzielanie. analiza jakościowa

Chromatografia. Chromatografia po co? Zastosowanie: Optymalizacja eluentu. Chromatografia kolumnowa. oczyszczanie. wydzielanie. analiza jakościowa Chromatografia Chromatografia kolumnowa Chromatografia po co? Zastosowanie: oczyszczanie wydzielanie Chromatogram czarnego atramentu analiza jakościowa analiza ilościowa Optymalizacja eluentu Optimum 0.2

Bardziej szczegółowo

masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp.. silanizowanyżel krzemionkowy

masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp.. silanizowanyżel krzemionkowy CHROMATOGRAFIA WYKLUCZANIA (dawniej ŻELOWA PC/SEC) Układy chromatograficzne typu GPC / SEC 1. W warunkach nie-wodnych - eluenty: THF, dioksan, czerochloroetylen, chlorobenzen, ksylen; fazy stacjonarne:

Bardziej szczegółowo

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów BADANIA PROCESU SORPCJI JONÓW ZŁOTA(III), PLATYNY(IV) I PALLADU(II) Z ROZTWORÓW CHLORKOWYCH ORAZ MIESZANINY JONÓW NA SORBENCIE DOWEX OPTIPORE L493 IMPREGNOWANYM CYANEXEM 31 Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki,

Bardziej szczegółowo

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC)

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC) Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC) Chromatografia jest fizykochemiczną metodą rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku ich różnego podziału

Bardziej szczegółowo

3. Jak zmienią się właściwości żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej, jeśli zwiążemy go chemicznie z grupą n-oktadecylodimetylosililową?

3. Jak zmienią się właściwości żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej, jeśli zwiążemy go chemicznie z grupą n-oktadecylodimetylosililową? 1. Chromatogram gazowy, na którym widoczny był sygnał toluenu (t w =110 C), otrzymany został w następujących warunkach chromatograficznych: - kolumna pakowana o wymiarach 48x0,25 cala (podaj długość i

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania. Upowszechnianie zasad ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO pociąga za sobą konieczność:

Nowe wyzwania. Upowszechnianie zasad ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO pociąga za sobą konieczność: Nowe wyzwania Upowszechnianie zasad ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO pociąga za sobą konieczność: Wprowadzenia do laboratoriów analitycznych ZASAD (12) ZIELONEJ CHEMII Można, więc mówić o ZIELONEJ CHEMII ANALITYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody chromatograficzne: Chromatografia cienkowarstwowa

Współczesne metody chromatograficzne: Chromatografia cienkowarstwowa Ćwiczenie 2: Chromatografia dwuwymiarowa (TLC 2D) 1. Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie rozdziału mieszaniny aminokwasów w dwóch układach rozwijających. Aminokwasy: Asp, Cys, His, Leu, Ala, Val (1% roztwory

Bardziej szczegółowo

Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH

Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 48, 2011 r. Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH APPLICATION OF CHROMATOGRAPHIC

Bardziej szczegółowo

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej WPROWADZENIE Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest uniwersalną techniką analityczną, stosowaną

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ (SPE)

EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ (SPE) EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ (SPE) Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Celem procesu analitycznego jest uzyskanie informacji o interesującym nas przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Chromatografia kolumnowa planarna

Chromatografia kolumnowa planarna Chromatografia kolumnowa planarna Znaczenie chromatografii w analizie i monitoringu środowiska lotne zanieczyszczenia organiczne (alifatyczne, aromatyczne) w powietrzu, glebie, wodzie Mikrozanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Spektrometria mas (1)

Spektrometria mas (1) pracował: Wojciech Augustyniak Spektrometria mas (1) Spektrometr masowy ma źródło jonów, które jonizuje próbkę Jony wędrują w polu elektromagnetycznym do detektora Metody jonizacji: - elektronowa (EI)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl/laboratorium Laboratorium jest częścią modułu biotechnologicznego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia. poprzez:

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczenia substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 3. Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 3. Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD. inż. Janusz Kurleto

PROGRAM. PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD. inż. Janusz Kurleto PROGRAM PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r. 11.00 11.15 ROZPOCZĘCIE 11.15 12.00 WYKŁAD Instruktaż ogólny z zakresu BHP dla osób uczestniczących w szkoleniach prowadzonych przez IES inż. Janusz Kurleto 12.00

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ W BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ W BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ Wstęp: ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ W BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ Chromatografią cieczową nazywamy chromatografię, w której eluentem jest ciecz, zwykle rozpuszczalnik organiczny. HPLC (ang. High

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. Ćwiczenie nr 9 Zatężanie z wody związków organicznych techniką SPE (solid phase extraction)

1.Wstęp. Ćwiczenie nr 9 Zatężanie z wody związków organicznych techniką SPE (solid phase extraction) 1.Wstęp Ćwiczenie nr 9 Zatężanie z wody związków organicznych techniką SPE (solid phase extraction) W analizie mikrośladowych ilości związków organicznych w wodzie bardzo ważny jest etap wstępny, tj. etap

Bardziej szczegółowo

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP)

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Inductively Coupled Plasma Ionization Opracowane z wykorzystaniem materiałów dr Katarzyny Pawlak z Wydziału Chemicznego PW Schemat spektrometru ICP MS Rozpylacz

Bardziej szczegółowo

Spektrometria Mas. Możesz skorzystać z gotowego programu sprawdzając powyższe parametry.

Spektrometria Mas. Możesz skorzystać z gotowego programu sprawdzając powyższe parametry. Spektrometria Mas Analiza jakościowa i ilościowa benzokainy za pomocą wysokorozdzielczego chromatografu gazowego sprzęgniętego ze spektrometrem mas z jonizacją elektronami (EI) Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1:

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI

SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI Ogólne zasady badania migracji globalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 6 ZASTSWANIE DWUWYMIARWEJ CHRMATGRAFII CIENKWARSTWWEJ D SEPARACJI KUMARYN

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie dwóch kationów obok siebie metodą miareczkowania spektrofotometrycznego (bez maskowania) jest możliwe, gdy spełnione są

Bardziej szczegółowo

4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP

4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP 4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP Opracował: Krzysztof Kaczmarski I. WPROWADZENIE W chromatografii adsorpcyjnej rozdzielanie mieszanin jest uwarunkowane różnym powinowactwem adsorpcyjnym składników

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej W analizie ilościowej z zastosowaniem techniki HPLC wykorzystuje się dwa możliwe schematy postępowania: kalibracja zewnętrzna sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody Lowry ego do oznaczenia białka w cukrze białym

Zastosowanie metody Lowry ego do oznaczenia białka w cukrze białym Zastosowanie metody Lowry ego do oznaczenia białka w cukrze białym Dr inż. Bożena Wnuk Mgr inż. Anna Wysocka Seminarium Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Łódź 10 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na różnych etapach procesu termooksydacji metodą spektrofotometrii UV-VIS Jolanta Drabik, Ewa Pawelec Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp

Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp Pracownia dyplomowa III rok Ochrona Środowiska Licencjat (OŚI) Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp Chromatografia jest metodą fizykochemiczną metodą rozdzielania składników jednorodnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD II ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD II ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS ZASTSWANIA SPEKTRMETRII MAS W CHEMII RGANICZNEJ I BICHEMII WYKŁAD II ZASTSWANIA SPEKTRMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii rganicznej PAN Warszawa PYTANIA, NA KTÓRE MŻE DPWIEDZIEĆ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 5 Oznaczanie BTEX oraz n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA

ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA Chromatografia jest to metoda chemicznej analizy instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji (w przeciwprądzie) między fazę nieruchomą i fazę ruchomą.

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)-

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- - narzędzie dla poprawy jakości wyników analitycznych Jacek NAMIEŚNIK i Piotr KONIECZKA 1 Wprowadzenie Wyniki analityczne uzyskane w trakcie

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

KALIBRACJA. ważny etap procedury analitycznej. Dr hab. inż. Piotr KONIECZKA

KALIBRACJA. ważny etap procedury analitycznej. Dr hab. inż. Piotr KONIECZKA KALIBRAJA ważny etap procedury analitycznej 1 Dr hab. inż. Piotr KONIEZKA Katedra hemii Analitycznej Wydział hemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 8-233 GDAŃK e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia chromatografii

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII KOD UCZNIA... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII Termin: 12 marzec 2008 r. godz. 10 00 Czas pracy: 90 minut ETAP III Ilość punktów za rozwiązanie zadań Część I Część II Część III Numer zadania 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie witaminy E w oleju metodą HPLC ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 3. Łukasz Berlicki

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 3. Łukasz Berlicki Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 3 Łukasz Berlicki Rozdział chromatograficzny Przepływ Faza ruchoma mieszanina Faza stacjonarna Chromatografia cieczowa adsorbcyjna Faza stacjonarna:

Bardziej szczegółowo

UWAGA SPECJALIZUJĄCY!

UWAGA SPECJALIZUJĄCY! Uprzejmie informuję, że w dniach 31 stycznia -8 lutego 2011 r. odbędzie się kurs dla diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Deproteinizacja jako niezbędny etap przygotowania próbek biologicznych

Deproteinizacja jako niezbędny etap przygotowania próbek biologicznych Deproteinizacja jako niezbędny etap przygotowania próbek biologicznych Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 1. Wstęp Określenie próbka biologiczna jest

Bardziej szczegółowo

Odkrycie. Patentowanie. Opracowanie procesu chemicznego. Opracowanie procesu produkcyjnego. Aktywność Toksykologia ADME

Odkrycie. Patentowanie. Opracowanie procesu chemicznego. Opracowanie procesu produkcyjnego. Aktywność Toksykologia ADME Odkrycie Patentowanie Opracowanie procesu chemicznego Opracowanie procesu produkcyjnego Aktywność Toksykologia ADME Optymalizacja warunków reakcji Podnoszenie skali procesu Opracowanie specyfikacji produktu

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Walidacja metody oznaczania paracetamolu, kofeiny i witaminy C metodą RP-HPLC.

Temat ćwiczenia: Walidacja metody oznaczania paracetamolu, kofeiny i witaminy C metodą RP-HPLC. Temat ćwiczenia: Walidacja metody oznaczania paracetamolu, kofeiny i witaminy C metodą RP-HPLC. H H N CH 3 CH 3 N N N N H 3 C CH 3 H H H H H Paracetamol Kofeina Witamina C Nazwa chemiczna: N-(4- hydroksyfenylo)acetamid

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco: HYDROLIZA SOLI Hydroliza to reakcja chemiczna zachodząca między jonami słabo zdysocjowanej wody i jonami dobrze zdysocjowanej soli słabego kwasu lub słabej zasady. Reakcji hydrolizy mogą ulegać następujące

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska ROZTWORY BUFOROWE Roztworami buforowymi nazywamy takie roztwory, w których stężenie jonów wodorowych nie ulega większym zmianom ani pod wpływem rozcieńczania wodą, ani pod wpływem dodatku nieznacznych

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZJAWISKA CHEMILUMINESCENCJI DO OZNACZANIA POLIFENOLI W UKŁADACH PRZEPŁYWOWYCH

WYKORZYSTANIE ZJAWISKA CHEMILUMINESCENCJI DO OZNACZANIA POLIFENOLI W UKŁADACH PRZEPŁYWOWYCH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY Edyta Monika Nalewajko-Sieliwoniuk WYKORZYSTANIE ZJAWISKA CHEMILUMINESCENCJI DO OZNACZANIA POLIFENOLI W UKŁADACH PRZEPŁYWOWYCH (streszczenie) Praca

Bardziej szczegółowo

Strategia realizacji spójności pomiarów chemicznych w laboratorium analitycznym

Strategia realizacji spójności pomiarów chemicznych w laboratorium analitycznym Slide 1 Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Strategia realizacji spójności pomiarów chemicznych w laboratorium analitycznym Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide

Bardziej szczegółowo

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO

IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO Schemat raportu końcowego w ramach ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Badanie struktury związków organicznych 1. Symbol kodujący identyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie herbicydów z grupy triazyn z zastosowaniem techniki HPLC

Oznaczanie herbicydów z grupy triazyn z zastosowaniem techniki HPLC Instrukcja ćwiczeń laboratoryjnych analityka zanieczyszczeń środowiska Oznaczanie herbicydów z grupy triazyn z zastosowaniem techniki HPLC WSTĘP Herbicydy - środki chwastobójcze, stosowane do selektywnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne 1) OZNACZANIE ROZKŁADU MASY CZĄSTECZKOWEJ POLIMERÓW Z ASTOSOWANIEM CHROMATOGRAFII ŻELOWEJ; 2) PRZYGOTOWANIE PRÓBKI Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

PP7: Wymiana jonowa i chromatografia jonowymienna oznaczanie kationów i anionów

PP7: Wymiana jonowa i chromatografia jonowymienna oznaczanie kationów i anionów PP7: Wymiana jonowa i chromatografia jonowymienna oznaczanie kationów i anionów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych - ćwiczenie nr 7 przedmiot: Metody Analizy Technicznej kierunek studiów: Technologia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA KWASY

PRZYKŁADOWE ZADANIA KWASY PRZYKŁADOWE ZADANIA KWASY Zadanie 1014 (3 pkt) Pr.XII/2004 A2 Określ typ podanych niżej reakcji: I. C 17 H 33 COOH + Br 2 C 17 H 33 Br 2 COOH Al 2O 3, temp II. C 2 H 5 OH C 2 H 4 + H 2 O hγ III. CH 4 +

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Granica wykrywalności i granica oznaczalności Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dla medycznych laboratoriów w zakresie diagnostyki toksykologicznej

Rekomendacje dla medycznych laboratoriów w zakresie diagnostyki toksykologicznej Rekomendacje dla medycznych laboratoriów w zakresie diagnostyki toksykologicznej Ewa Gomółka 1, 2 1 Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych, Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ROBENIDYNY W PRÓBKACH PASZY ZWIERZĘCEJ

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ROBENIDYNY W PRÓBKACH PASZY ZWIERZĘCEJ OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ROBENIDYNY W PRÓBKACH PASZY ZWIERZĘCEJ Opracowali: dr inz. Agata Kot-Wasik dr inŝ. Andrzej Wasik mgr inŝ. Joanna Wilga CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest porównanie czasochłonności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 CHROMATOGRAFIA GAZOWA WPROWADZENIE DO TECHNIKI ORAZ ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Jolanta Jaroszewska-Manaj 1. i identyfikacji związków organicznych. Jolanta Jaroszewska-Manaj 2

Jolanta Jaroszewska-Manaj 1. i identyfikacji związków organicznych. Jolanta Jaroszewska-Manaj 2 Jolanta Jaroszewska-Manaj 1 1 Chromatograficzne metody rozdzielania i identyfikacji związków organicznych Jolanta Jaroszewska-Manaj 2 Jolanta Jaroszewska-Manaj 3 Jolanta Jaroszewska-Manaj 4 Jolanta Jaroszewska-Manaj

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie dekstranu w sokach cukrowniczych

Oznaczanie dekstranu w sokach cukrowniczych Oznaczanie dekstranu w sokach cukrowniczych mgr inż. Aneta Antczak Instytut Chemicznej Technologii Żywności Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej Instytut Chemicznej Technologii Żywności

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII

TEST SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII TEST SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII Test przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Zadania zawarte w teście obejmują obszerny zakres wiadomości z chemii, które ujęte są w podstawach programowych. Większa część

Bardziej szczegółowo