Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1:"

Transkrypt

1 Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem metod analizy instrumentalnej: GC, GC-MS, HPLC, HPLC-MS, HPLC-MS-MS, ASA (płomieniowabezpłomieniowa), spektrofotometria w zakresie UV-VIS o symbolu: TP-12/II/2015 z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej odbędzie się w terminie 9 17 marca 2015 r. Dokumenty: formularz zgłoszenia udziału oraz dowód wpłaty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 2 marca 2015 r. (faxem, mailem, pocztą). Miejsce kursu: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna ul. Westerplatte Kraków UWAGA SPECJALIZUJĄCY! Koszt kursu: 2400 zł Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto: Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, Łódź, ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ NA NUMER KONTA : KONIECZNIE : w rubryce tytułem należy podać symbol kursu oraz dopisek Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza, włącznie z aktualnym numerem telefonu, datą i podpisem umożliwi to szybkie przekazanie informacji w przypadku wszelkich zmian.

2 W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym pracowników Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego. Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY wystawionej przez UM dla podmiotu gospodarczego opłacającego szkolenie powinny wypełnić druk przelewu/ wpłaty gotówkowej podając w rubryce nazwa zleceniodawcy- nazwę i adres podmiotu gospodarczego, a w rubryce tytułem dodatkowo obok w/w : nazwisko i imię kursanta. Osoby fizyczne wypełniają druk podając swoje dane, a jeśli chcą otrzymać fakturę w rubryce tytułem obok symbolu kursu i dopisku zamieszczają dopisek Faktura. Podstawą do wystawienia faktury jest druk wpłaty (nie formularz zgłoszeniowy). Prawidłowo wypełniony druk wpłaty powinien zawierać wszystkie powyżej podane dane. Nazwa wpisanego podmiotu gospodarczego na druku wpłaty musi być zgodna z danymi na formularzu zgłoszenia. Na druku wpłaty nie ma konieczności wpisywania NIP. PROGRAM KURSU r. Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów PONIEDZIAŁEK 9 marca 2015r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD Ogólne zagadnienia analizy toksykologicznej (rodzaje materiału i jego zabezpieczanie; trucizny, leki, zasoby rynku narkotykowego, suplementy diety, toksyny, jady, środki dopingowe; rodzaje metod - przesiewowe, potwierdzające, ukierunkowane, walidacja, testy kompetencji) WYKŁAD Regulacje prawne w toksykologii klinicznej i sądowej (trucizny, leki, alkohol etylowy, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki podobnie działające do alkoholu, pestycydy) WYKŁAD Izolacja trucizn nieorganicznych (mineralizacja - na sucho i mokro, wspomagana mikrofalami, ekstrakcja, dializa) PRZERWA WYKŁAD Techniki chromatografii cieczowej (LC) z różnymi rodzajami detekcji (DAD, FL, MS, MS- MS) i elektroforezy kapilarnej (EC) w analizie materiału biologicznego 6

3 WYKŁAD Izolacja trucizn organicznych (LLE, SPE, SPME, roztwarzanie matrycy (włosy), hydroliza, derywatyzacja, mikrodyfuzja) WTOREK 10 marca 2015r ĆWICZENIA grupa I Izolacja trucizn organicznych - ekstrakcja ciecz/ciecz zależna od ph, derywatyzacja ĆWICZENIA grupa I Przesiewowa metoda wykrywania i oznaczania nowych narkotyków (syntetyczne kannabinole, katynony) w materiale biologicznym ĆWICZENIA grupa II Oznaczanie zanieczyszczeń alkoholu dr Juliusz Adamski ĆWICZENIA grupa II System identyfikacji leków we krwi metodą HPLC-DAD wspomagany własną bazą danych dr Dominika Gil PRZERWA ĆWICZENIA grupa II Izolacja trucizn organicznych - ekstrakcja ciecz/ciecz zależna od ph, derywatyzacja ĆWICZENIA grupa II Przesiewowa metoda wykrywania i oznaczania nowych narkotyków (syntetyczne kannabinole, katynony) w materiale biologicznym ĆWICZENIA grupa I Oznaczanie zanieczyszczeń alkoholu dr Juliusz Adamski ĆWICZENIA grupa I System identyfikacji leków we krwi metodą HPLC-DAD wspomagany własną bazą danych dr Dominika Gil ŚRODA 11 marca 2015r ĆWICZENIA grupa I Analiza farmaceutyków będących w nielegalnym obrocie mgr Bogumiła Byrska 7

4 ĆWICZENIA grupa II Zastosowanie metody ICP OES do analizy przesiewowej materiału biologicznego na obecność metali PRZERWA WYKŁAD Dioksyny i im podobne zanieczyszczenia. Szkodliwe działanie, analityka i regulacje prawne dr hab. Adam Grochowalski ĆWICZENIA grupa I Demonstracja oznaczania dioksyn w akredytowanym laboratorium dr hab. Adam Grochowalski ĆWICZENIA grupa II Demonstracja oznaczania dioksyn w akredytowanym laboratorium dr hab. Adam Grochowalski ĆWICZENIA grupa I Oznaczanie HbCO metodą GC-FID z użyciem metanizera dr Juliusz Adamski ĆWICZENIA grupa II Zastosowanie mikrodyfuzji i metod spektrofotometrycznych do oznaczania lotnych związków na przykładzie cyjanków CZWARTEK 12 marca 2015r WYKŁAD Charakterystyczne odczyny chemiczne i metody spektrofotometryczne w analizie trucizn nieorganicznych WYKŁAD Metody przesiewowe (ICP OES i ICP-MS) w analizie materiału biologicznego na obecność trucizn nieorganicznych WYKŁAD Charakterystyka substancji toksycznych występujących w preparatach na odchudzanie PRZERWA 8

5 ĆWICZENIA grupa I Zastosowanie metody ICP OES do analizy przesiewowej materiału biologicznego na obecność metali ĆWICZENIA grupa I Przesiewowa metoda wykrywania i oznaczania trucizn organicznych we krwi techniką LC- MS-ESI dr Agnieszka Skulska ĆWICZENIA grupa I Zastosowanie mikrodyfuzji i metod spektrofotometrycznych do oznaczania lotnych związków na przykładzie cyjanków ĆWICZENIA grupa II Oznaczanie HbCO metodą GC-FID z użyciem metanizera dr Juliusz Adamski ĆWICZENIA grupa II Identyfikacja morfiny i innych alkaloidów opium w słomie makowej oraz produktów jej przetwarzania ĆWICZENIA grupa II Identyfikacja zanieczyszczeń mefedronu w próbkach zabezpieczonych na rynku narkotykowym dr hab. Dariusz Zuba ĆWICZENIA grupa II Identyfikacja lotnych związków organicznych (rozpuszczalniki, metanol, glikol etylenowy) metodami GC-FID i GC-MS-HS dr Bogdan Tokarczyk PIĄTEK 13 marca 2015r ĆWICZENIA grupa I Izolacja trucizn organicznych z krwi metodą SPE ĆWICZENIA grupa I Analiza środków odurzających i substancji psychotropowych we krwi metodami LC-MS-MS z liniową pułapką jonową dr Bogdan Tokarczyk ĆWICZENIA grupa II Oznaczanie niemetali (fluorków i jodków) metodami spektrofotometrycznymi po mikrodyfuzji i spopieleniu 9

6 ĆWICZENIA grupa II Izolacja trucizn organicznych z krwi metodą SPE ĆWICZENIA grupa II Efekty matrycowe w LC-MS PRZERWA ĆWICZENIA grupa I Efekty matrycowe w LC-MS ĆWICZENIA grupa I Identyfikacja zanieczyszczeń mefedronu w próbkach zabezpieczonych na rynku narkotykowym dr hab. Dariusz Zuba ĆWICZENIA grupa I Identyfikacja syntetycznych kannabinoidów z użyciem metod GC-MS i LC-QTOF-MS ĆWICZENIA grupa II Analiza farmaceutyków będących w nielegalnym obrocie mgr Bogumiła Byrska ĆWICZENIA grupa II Analiza środków odurzających i substancji psychotropowych we krwi metodami LC-MS-MS z liniową pułapką jonową dr Bogdan Tokarczyk SOBOTA 14 marca 2015r WYKŁAD Strategia analityczna badania produktów pochodzących z rynku narkotykowego (klasyczne narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze) dr hab. Dariusz Zuba WYKŁAD Metody oznaczania etanolu w materiale biologicznym dr hab. Dariusz Zuba PRZERWA WYKŁAD Techniki spektrofotometryczne, immunochemiczne oraz szybkie testy w analizie trucizn organicznych 10

7 WYKŁAD Analiza wody z różnych zbiorników (ujęcia wody pitnej, studnie, jeziora, rzeki) WYKŁAD Interpretacja wyników analizy chemiczno-toksykologicznej. Analiza przypadków PONIEDZIAŁEK 16 marca 2015r WYKŁAD Technika chromatografii gazowej (GC) z różnymi rodzajami detekcji (FID, NPD, ECD, MS), jonizacji (EI, CI), fragmentacji (pojedyncza, wielokrotna) jonów (+) i (-) oraz różnymi analizatorami mas (Q, ITrap, TOF, QTOF) PRZERWA ĆWICZENIA grupa I Izolacja substancji psychoaktywnych z materiałów alternatywnych (ślina, włosy) dr Joanna Gieroń ĆWICZENIA grupa I Oznaczanie niemetali (fluorków i jodków) metodami spektrofotometrycznymi po mikrodyfuzji i spopieleniu ĆWICZENIA grupa I Oznaczanie metali metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (CV AAS i ET AAS) ĆWICZENIA grupa I Identyfikacja morfiny i innych alkaloidów opium w słomie makowej oraz produktów jej przetwarzania ĆWICZENIA grupa II Przesiewowa metoda wykrywania i oznaczania trucizn organicznych we krwi techniką HPLC- MS-ESI dr Agnieszka Skulska ĆWICZENIA grupa II Identyfikacja syntetycznych kannabinoidów z użyciem metod GC-MS i LC-QTOF-MS ĆWICZENIA grupa II Oznaczanie metali metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (CV AAS, ET AAS) 11

8 WTOREK 17 marca 2015r WYKŁAD - sala konferencyjna Analiza związków chemicznych występujących w preparatach stosowanych w gospodarstwie domowym ĆWICZENIA grupa I Identyfikacja lotnych związków organicznych (rozpuszczalniki, metanol, glikol etylenowy) metodami GC-FID i GC-MS-HS dr Bogdan Tokarczyk ĆWICZENIA grupa II Izolacja substancji psychoaktywnych z materiałów alternatywnych (ślina, włosy) dr Joanna Gieroń PRZERWA WYKŁAD Techniki AAS (F AAS, ET AAS, CV AAS, HG AAS) w analizie trucizn nieorganicznych WYKŁAD Katastrofy ekologiczne KOLOKWIUM 12

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE SĄDOWEJ Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2003 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Alkoholizm i Narkomania, Tom 14, Nr l, ss. 151~163 ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Bogdan Sznka!ski Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie DRUGS OF AnUSE

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Piotr Rudzki Zakład Farmakologii, w Warszawie Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Łódź, 25 VI 2009 r. Prace badawczo-wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA I USŁUGI DLA LEPSZYCH WYNIKÓW. Aparatura Analityczna i Usługi Laboratoryjne Broszura przeglądowa

ROZWIĄZANIA I USŁUGI DLA LEPSZYCH WYNIKÓW. Aparatura Analityczna i Usługi Laboratoryjne Broszura przeglądowa ROZWIĄZANIA I USŁUGI DLA LEPSZYCH WYNIKÓW Aparatura Analityczna i Usługi Laboratoryjne Broszura przeglądowa Aparatura Spektroskopia Spectrum Two TM Dzięki połączeniu doskonałych osiągów i prostoty obsługi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości

Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości Dokument doradczy EA-4/18: 2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości CEL Celem niniejszego dokumentu jest promowanie harmonizacji pomiędzy jednostkami akredytującymi

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE OPAKOWANIA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE OPAKOWANIA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE OPAKOWANIA WYBÓR MATERIAŁÓW, BADANIA I KONTROLA JAKOŚCI OPAKOWAŃ, WYMOGI PRAWNE WOBEC OPAKOWAŃ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ, WERYFIKACJA KOSZTÓW BADAŃ 1 ANALIZY ZWIEDZANIE LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym?

Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym? diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 2 197-203 Praca poglądowa Review Article Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym?

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: Chemia Kosmeceutyczna, od

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Senatu UMK z dnia 28 lutego 2012 r. zawierającej wytyczne odnośnie do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Program studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną.

Oferta specjalna. Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną. Oferta specjalna Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp Opracowano: 10 lutego 2014 r. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną. Będzie ono także okazją do konfrontacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki. zaprasza na

Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki. zaprasza na zaprasza na Specjalistyczny kurs dla Diagnostów laboratoryjnych DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA MĘSKIEJ PŁODNOŚCI [ STANDARDOWE BADANIE NASIENIA ] Data/miejsce kursów: I termin: 21-23.10.2010, Kraków II termin:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji związanych z zamówieniem i realizacją rezerwacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH

REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH Gdańsk Przedmiotem Regulaminu są zasady realizacji współpracy w zakresie umów badań klinicznych pod

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

II Kongres Działów Rejestracji

II Kongres Działów Rejestracji Drugie spotkanie przedstawicieli działów rejestracji firm farmaceutycznych II Kongres Działów Rejestracji 23 24, 25 stycznia 2007 r. hotel Marriott, Warszawa Kluczowe tematy spotkania: sposoby skrócenia

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Miarodajność wyników badań WALIDACJA A MIARODAJNOŚĆ Dr inż. 2012 1 Miarodajny taki, któremu można wierzyć Środki zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW

MIĘDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIĘDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW wersja 2.0 20 lutego 2003 PREAMBUŁA Międzynarodowy Standard dla Laboratoriów Światowego Kodeksu Antydopingowego jest obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne - teoria

Ćwiczenia laboratoryjne - teoria UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Ćwiczenia laboratoryjne - teoria Benzoesan denatonium środek skażający do etanolu ANALIZA CHEMICZNA W KRYMINALISTYCE FIZYKOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo