Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 1, Rzeszów Adres do korespondencji: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13. faks adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej w skrócie Pzp. Nazwa postępowania: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu, promocja i obsługa projektu przewidzianego do realizacji w ramach projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic dofinansowywanego z Programu Priorytet 3: Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu Numer postępowania: ZP Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców III. Opis przedmiotu zamówienia CPV: komputery osobiste komputery przenośne monitory ekranowe torby na komputery przenośne drukarki laserowe 1

2 drukarki atramentowe projektory sprzęt i artykuły biurowe urządzania i artykuły telekomunikacyjne sprzęt fotograficzny Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa 2szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych o parametrach nie gorszych niŝ: 1) Obudowa -Typu SmallFormFactor, - obudowa w kolorze ciemnym, przystosowana do pracy w pionie i poziomie, - standard µatx, - zasilacz o mocy maksymalnej 280W z aktywnym filtrem PFC o typowej sprawności 86%, - minimum jedna zewnętrzna zatoka 5.25 cala, - minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala, - minimum jedna wewnętrzna zatoka 3,5 cala, - Obudowa zapewniająca moŝliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się Ŝadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (moŝliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez uŝytkownika dysku twardego) bez konieczności uŝycia narzędzi, suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niŝ 820mm, -otwierana boczna ściana obudowy umoŝliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, -slot Kensington, -oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką. 2) Procesor min. czterordzeniowy zgodny z x86 osiągający wynik co najmniej 6060pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie 3) Pamięć RAM min. 4GB DDR3-1333MHz (moŝliwość rozbudowy do min. 16 GB). 4) Dysk twardy: min. 500 GB (min. SATA III; min rpm, NCQ/6Gbit, 16mb cache). 5) Napęd optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD. 6) Płyta główna: - w standardzie µatx, 2

3 - zintegrowany kontroler min. 1 x SATA III, - zintegrowany kontroler min. 3 x SATA II, - min 1x PCI Express o szybkości x16, - min 2x PCI Express x, - min 1x PCI 32bit, -MoŜliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie, moŝliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemoŝliwiający moŝliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, -moŝliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), moŝliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające moŝliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma moŝliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej, 7) Karta dźwiękowa - zintegrowana w standardzie High Definition. 8) Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps WoL, PXE. 9) Karta graficzna Zintegrowana lub zewnętrzna, z moŝliwością zaalokowania pamięci współdzielonej do 1500 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM). 10) Porty I/O min. 6 x USB 2.0 (w tym min. 2 na panelu przednim): - min. 1 x RS-232, - min. 1 x LPT, - min. 2 x PS2, - min. 1 x DVI, - min. 1 x D-SUB, - min. 1 x wejście audio, - min. 2 x wyjście audio, - min. 2 x wejście mikrofonowe, - min. 1 x RJ45, nie dopuszcza się moŝliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich uŝycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera. 3

4 11) System operacyjny: Licencja Windows 7 Professional 32bit i 64 bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równowaŝny, rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu uŝytkownika zamiennik umoŝliwiający zgodne z przeznaczeniem uŝytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs uŝytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i moŝliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć moŝliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest teŝ moŝliwość uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową Active Directory wdroŝoną u zamawiającego - uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Instalacja, nośnik, licencja. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane. 12) Klawiatura USB w układzie US z przewodem połączeniowym o długości min. 1,5m. 13) Mysz optyczna 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll), jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, wymagany przewód połączeniowy o długości min. 1,5m. 14) Oprogramowanie dodatkowe: Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - pracę w środowisku Windows XP/Vista/7, DOS, - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację, - odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy, - eksport informacji do plików danych, -MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera. 15) Oprogramowanie wraz z licencją dla pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych typu Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV lub równowaŝne rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu 4

5 uŝytkownika zamiennik umoŝliwiający zgodne z przeznaczeniem uŝytkowanie oprogramowania w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Wymagania odnośnie interfejsu uŝytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu uŝytkownika, b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, c. MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową Active Directory wdroŝoną u Zamawiającego uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Ze względu na wdroŝoną u zamawiającego usługę katalogową Active Directory dostarczone oprogramowanie musi mieć moŝliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów, b. Arkusz kalkulacyjny, c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Edytor tekstów musi umoŝliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, b. Wstawianie oraz formatowanie tabel, c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, f. Automatyczne tworzenie spisów treści, g. Formatowanie nagłówków i stopek stron, h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim, i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŝytkowników, j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), l. Wydruk dokumentów, m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 5

6 n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŝliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem, q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umoŝliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umoŝliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych, b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), e. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŝliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, f Wyszukiwanie i zamianę danych, g. Wykonywanie analiz danych przy uŝyciu formatowania warunkowego, h. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, j. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, k. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, l. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji uŝytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 6

7 m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŝliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy uŝyciu projektora multimedialnego, b. Drukowanie w formacie umoŝliwiającym robienie notatek, c. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, e. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, f. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, g. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, h. OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, i. MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, j. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, k. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010,. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umoŝliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, g. Zarządzanie kalendarzem, h. Udostępnianie kalendarza innym uŝytkownikom, i. Przeglądanie kalendarza innych uŝytkowników, j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, k. Zarządzanie listą zadań, l. Zlecanie zadań innym uŝytkownikom, m. Zarządzanie listą kontaktów, n. Udostępnianie listy kontaktów innym uŝytkownikom, 7

8 o. Przeglądanie listy kontaktów innych uŝytkowników, p. MoŜliwość przesyłania kontaktów innym uŝytkowników, Oprogramowanie winno być dostarczone z bezterminową licencją na uŝytkowanie. 16) Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 22,5" max 24 ; panoramiczy ekran, wielkość plamki max 0,282mm; maksymalna rozdzielczość obrazu nie mniej niŝ 1680x1050 pikseli; częstotliwość odchylania poziomego: min. w zakresie 35-80kHz; częstotliwość odchylania pionowego: min. w zakresie 56-75Hz; jasność: min. 250cd/m2; kontrast: min. 1000:1; czas reakcji matrycy: max 5ms; spełniane normy jakościowe: Energy Star, TCO 03, TCO 5.0, ROHS, EPEAT Silver; moŝliwość pochylenia panela, regulacja cyfrowa (OSD); wbudowane głośniki lub na dodatkowej listwie podłączanej pod monitor; liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; kąt widzenia poziomy/pionowy: min. 170/170 stopni; typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D; przewód połączeniowy zgodny z gniazdem w karcie graficznej zamontowanej w komputerze. Dla wszystkich zestawów wymagane jest dostarczenie tego samego modelu monitora. 17) Listwa zasilająca posiadająca filtr przeciwprzepięciowy, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, min 5 gniazd z bolcem uziemiającym oraz przewód o długości co najmniej 5m. Dostarczony sprzęt winien być gotowym do uŝytku, fabrycznie nowym objętym serwisem gwarancyjnym w Polsce. Gwarancja min. 36 miesięcy 2. Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych o parametrach nie gorszych niŝ: 1) Technologia mobilna, procesor co najmniej dwurdzeniowy uzyskujący w poszczególnych testach wydajnościowych wyniki nie gorsze niŝ: - Windows 7 Index, - Procesor : 6.8, - Pamięć RAM : 5.9, - Karta grafiki: 5.1, - Grafika 3D: 6.2, - Wydajność dysku twardego :5.8, - PCMark Vantage : 5516, - 3DMark 2001 : 23188, - 3DMark 03: 10108, 2) Dodatkowo posiadający pamięć L2 co najmniej 256 KBajtów, L3 co najmniej 3 MBajty, 3) Wbudowana pamięć operacyjna co najmniej 4 GB DDR 1333 MHz, 8

9 4) Przekątna ekranu LCD: pomiędzy :9 lub 16:10 (1366x768) podświetlenie LED, 5) Dysk twardy o pojemności co najmniej 500 GB, 6) Napęd optyczny DVD Super Multi Double Layer, wraz z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD\DVD,, 7) Czytnik kart pamięci : SD, MMC, MS, MS-Pro, XD, 8) Zintegrowana kamera internetowa 2.0 Megapiksela, 9) Wbudowany interfejs komunikacyjny b/g/n, 10) Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000, 11) Interfejsy dodatkowe: 1 Slot Kart Express Card, wejście mikrofonowe, wejście słuchawkowe S/PDIF, port VGA/Mini DSUB 15 dla zewnętrznego monitora, min. dwa porty USB, dołączona przejściówka umoŝliwiająca podłączenie monitora ze złaczem D-SUB, 12) Wbudowane głośniki i mikrofon, 13) Bateria akumulatorowa co najmniej 4000 mah. Czas pracy na baterii min. 3h., 14) Zabezpieczenia: BIOS Booting/HDD Password Protection, 15) Dołączona stacja dokująca zawierająca co najmniej złącza (Zamawiający nie dopuszcza replikacji złącz za pośrednictwem złącza USB): 1x network - Ethernet 10/100/1000, 1x modem - phone line - RJ-11, 4x Hi-Speed USB, 1x serial - RS pin D-Sub (DB-9), 1x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25 pin D-Sub (DB-25), 1x microphone, 1x headphones, 1x display / video - VGA - 15 pin HD D- Sub (HD-15). Wraz ze stacją dokującą dołączone: - zasilacz do stacji dokującej, - klawiatura USB w układzie US z przewodem połączeniowym o długości min. 1,5m, - mysz optyczna 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll), jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, wymagany przewód połączeniowy o długości min. 1,5m., 16) Dołączony zasilacz umoŝliwiający ładowanie poza stacją dokującą., 17) Dołączony Panel LCD o przekątnej min. 24 max 25 o parametrach: Format ekranu monitora panoramiczny, rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli, Częstotliwość odchylania poziomego co najmniej w granicach khz, Częstotliwość odchylenia pionowego co najmniej w granicach Hz, Czas reakcji matrycy max 5ms, Jasność min. 250cd/m2, Kontrast min :1, Kąt widzenia pion/poziom min. 160/160 stopni, Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln, Regulacja cyfrowa (OSD), Typ sygnału wejściowego RGB i DVI, wbudowane głośniki lub na dodatkowej listwie podłączanej pod monitor, dołączony przewód połączeniowy sygnału video zgodny z wyjściem karty graficznej w komputerze, Obrotowa podstawa monitora, 18) System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu uŝytkownika zamiennik umoŝliwiający zgodne z przeznaczeniem uŝytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs 9

10 uŝytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i moŝliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć moŝliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest teŝ moŝliwość uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową Active Directory wdroŝoną u zamawiającego - uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Instalacja, nośnik, licencja. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane. 19) Oprogramowanie wraz z licencją na pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych typu Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV lub równowaŝne rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu uŝytkownika zamiennik umoŝliwiający zgodne z przeznaczeniem uŝytkowanie oprogramowania w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Wymagania odnośnie interfejsu uŝytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu uŝytkownika, b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, c. MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową Active Directory wdroŝoną u Zamawiającego uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Ze względu na wdroŝoną u zamawiającego usługę katalogową Active Directory dostarczone oprogramowanie musi mieć moŝliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO., Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów, b. Arkusz kalkulacyjny, c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)., Edytor tekstów musi umoŝliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, b. Wstawianie oraz formatowanie tabel, 10

11 c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, f. Automatyczne tworzenie spisów treści, g. Formatowanie nagłówków i stopek stron, h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim, i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŝytkowników, j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), l. Wydruk dokumentów, m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŝliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem, q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umoŝliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umoŝliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych, b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 11

12 d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), e. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŝliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, f. Wyszukiwanie i zamianę danych, g. Wykonywanie analiz danych przy uŝyciu formatowania warunkowego, h. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, j. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, k. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, l. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji uŝytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji., Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŝliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy uŝyciu projektora multimedialnego, b. Drukowanie w formacie umoŝliwiającym robienie notatek, c. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, e. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, f. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, g. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, h. OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, i. MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, j. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, k. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umoŝliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 12

13 b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, g. Zarządzanie kalendarzem, h. Udostępnianie kalendarza innym uŝytkownikom, i. Przeglądanie kalendarza innych uŝytkowników, j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, k. Zarządzanie listą zadań, l. Zlecanie zadań innym uŝytkownikom, m. Zarządzanie listą kontaktów, n. Udostępnianie listy kontaktów innym uŝytkownikom, o. Przeglądanie listy kontaktów innych uŝytkowników, p. MoŜliwość przesyłania kontaktów innym uŝytkowników., Oprogramowanie winno być dostarczone z bezterminową licencją na uŝytkowanie. 20) Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane. 21) Dołączona dwukomorowa torba na notebook, w kolorze czarnym, wykonana z materiału odpornego na wodę, konstrukcja umoŝliwiająca pracę na notebooku bezpośrednio z otwartej torby, z tyłu zapinana kieszeń na dokumenty A4, z przodu kieszeń na akcesoria zapinana na zamek lub rzepy, uchwyt do przenoszenia torby, ergonomiczny pasek na ramię, 22) Myszka przewodowa optyczna 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll), jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, wymagany przewód połączeniowy. Dostarczony sprzęt winien być gotowym do uŝytku, fabrycznie nowym objętym serwisem gwarancyjnym w Polsce. Gwarancja min. 36 miesięcy 3. Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego o parametrach nie gorszych niŝ: 1) Proces kopiowania Laserowa wiązka skanująca, 2) Prędkość kopiowania A4/A3 pełnokolorowe min. 30/15 kopii na minutę, 3) Czarno-białe A4/A3 min. 30/15 kopii na minutę, 4) Rozdzielczość 600 dpi, 5) Kopiowanie wielokrotne min. 999, 6) Czas nagrzewania max 25 sekund, 13

14 7) Prędkość wykonania pierwszej kopii Pełnokolorowe max 10 sekund, 8) Czarno-białe max 6,2 sek., 9) Zoom % (w 1% krokach), 10) Pamięć min. 1.5 GB (standardowo), 11) Dysk twardy min.160 GB (standardowo), 12) Pojemność wejściowa papieru min: 2 x 500-arkuszowe kasety na papier, 1x1200-arkuszowa kaseta duŝej pojemności, 1x100-arkuszowa taca ręczna, 13) Wbudowany min. 50-arkuszowy podajnik ARDF, 14) Pojemność wyjściowa papieru min arkuszy, 15) Wbudowany wielo-kasetowy finiszer broszurujący na min arkuszy, 16) Dziurkacz, 17) Rozmiar papieru A6 - A3, 18) Gramatura papieru Kasety na papier g/m², Taca ręczna g/m², 19) Wbudowany dupleks (Drukowanie dwustronne), 20) Obsługa język drukarki PCL5c, PCL6, 21) Rozdzielczość drukarki 600 x 600 DPI, 22) Wbudowany interfejs Ethernet 10 base-t/100 base-tx, USB 2.0, USB Host I/F, 23) Protokół sieciowy TCP/IP, IPX/SPX, 24) Obsługiwane środowiska Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, 25) Wydajność z tonera nie mniejsza niŝ: - czarny min stron /toner, - kolor min stron/ toner, 26) Miesięczne obciąŝenie: min stron / miesiąc. SKANER 27) Prędkość skanowania Cz/B / Pełnokolorowe: 50 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200 dpi), 28) Rozdzielczość 600 dpi, 29) Rozmiar oryginału A5 - A3, 30) Formaty wyjściowe PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF, 31) Sterowniki standardowe Sieciowy TWAIN, 32) Skanowanie do SMTP, POP3, 33) MoŜliwość wysłania zadania do min. 100 odbiorców, 34) MoŜliwość zapisania min. 1000, 35) KsiąŜka adresowa Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym, 36) Skanowanie do folderu SMB, FTP, NCP, FAKS 37) Sieć PSTN, PBX, 38) Kompatybilność ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax, 14

15 39) Prędkość modemu Maksymalnie 33.6 Kbps, 40) Rozdzielczość Standard/podwyŜszona 200 x 100/200 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi, 41) Metoda kompresji MH, MR, MMR, JBIG, 42) Pojemność pamięci min. 2MB z moŝliwością rozbudowy do min. 24MB, 43) Podtrzymanie pamięci., Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy objęty serwisem gwarancyjnym w Polsce. Gwarancja min. 36 miesięcy Urządzenie powinno zostać zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach między 8.00 a Przez instalację Zamawiający rozumie dostawę, rozpakowanie i zmontowanie, konfigurację i uruchomienie urządzenia, a takŝe przeprowadzenie, niezbędnego do uŝytkowania urządzenia, 90 minutowego instruktarzu dla osób, które będą go uŝytkować. Instruktarz powinien obejmować między innymi prezentację: czynności eksploatacyjnych i konfiguracyjnych urządzenia oraz czynności pozwalających na wykorzystanie wszystkich funkcji urządzenia. 4. Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego komputera przenośnego o parametrach nie gorszych niŝ: 1) Technologia mobilna, procesor co najmniej dwurdzeniowy uzyskujący w poszczególnych testach wydajnościowych wyniki nie gorsze niŝ: - PCMark Vantage : 5516, - 3DMark 2001 : 23188, - 3DMark 03: 10108, Dodatkowo posiadający pamięć cache co najmniej 1MBajtów, 2) Wbudowana pamięć operacyjna co najmniej 4 GB DDR 1333 MHz, 3) Przekątna ekranu LCD: w zakresie :9 (1366x768), 4) Dysk twardy o pojemności co najmniej 500 GB, 5) Napęd optyczny DVD±R/DL, wraz z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD\DVD, 6) Czytnik kart pamięci : SD, MMC, 7) Zintegrowana kamera internetowa 2.0 Megapiksela, 8) Wbudowany interfejs komunikacyjny b/g/n, 9) Wbudowana karta sieciowa Ethernet 100/1000, 10) Interfejsy dodatkowe: 1 Slot Kart Express Card, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, port VGA 15 dla zewnętrznego monitora lub DVI (w przypadku złącza DVI naleŝy dołączyć przejściówkę DVI-DSUB), min. trzy porty USB, 11) Wbudowane głośniki i mikrofon, 12) Bateria akumulatorowa Li-Ion 6-komorowa zapewniająca czas pracy min. 4h. Czas pracy na baterii powinien być osiągany bez zastosowania baterii dodatkowych. Dołączony zasilacz, 13) Zabezpieczenia: BIOS Booting/HDD Password Protection, 15

16 14) System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu uŝytkownika zamiennik umoŝliwiający zgodne z przeznaczeniem uŝytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs uŝytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i moŝliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć moŝliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest teŝ moŝliwość uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową Active Directory wdroŝoną u zamawiającego - uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Instalacja, nośnik, licencja. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane. 15) Oprogramowanie wraz z licencją na pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych typu Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV lub równowaŝne rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu uŝytkownika zamiennik umoŝliwiający zgodne z przeznaczeniem uŝytkowanie oprogramowania w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Wymagania odnośnie interfejsu uŝytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu uŝytkownika, b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, c. MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową Active Directory wdroŝoną u Zamawiającego uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Ze względu na wdroŝoną u zamawiającego usługę katalogową Active Directory dostarczone oprogramowanie musi mieć moŝliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów, b. Arkusz kalkulacyjny, c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)., 16

17 Edytor tekstów musi umoŝliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, b. Wstawianie oraz formatowanie tabel, c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, f. Automatyczne tworzenie spisów treści, g. Formatowanie nagłówków i stopek stron, h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim, i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŝytkowników, j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), l. Wydruk dokumentów, m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŝliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem, q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umoŝliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umoŝliwiać: 17

18 a. Tworzenie raportów tabelarycznych, b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), e. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŝliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, f. Wyszukiwanie i zamianę danych, g. Wykonywanie analiz danych przy uŝyciu formatowania warunkowego, h. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, j. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, k. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, l. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji uŝytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŝliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy uŝyciu projektora multimedialnego, b. Drukowanie w formacie umoŝliwiającym robienie notatek, c. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, e. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, f. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, g. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, h. OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, i. MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, j. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 18

19 k. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umoŝliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, g. Zarządzanie kalendarzem, h. Udostępnianie kalendarza innym uŝytkownikom, i. Przeglądanie kalendarza innych uŝytkowników, j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, k. Zarządzanie listą zadań, l. Zlecanie zadań innym uŝytkownikom, m. Zarządzanie listą kontaktów, n. Udostępnianie listy kontaktów innym uŝytkownikom, o. Przeglądanie listy kontaktów innych uŝytkowników, p. MoŜliwość przesyłania kontaktów innym uŝytkowników., Oprogramowanie winno być dostarczone z bezterminową licencją na uŝytkowanie. 16) Dołączona dwukomorowa torba na notebook w kolorze czarnym, wykonana z materiału odpornego na wodę, konstrukcja umoŝliwiająca pracę na notebooku bezpośrednio z otwartej torby, z tyłu zapinana kieszeń na dokumenty A4, z przodu kieszeń na akcesoria zapinana na zamek lub rzepy, uchwyt do przenoszenia torby, ergonomiczny pasek na ramię, 17) Myszka przewodowa przeznaczona dla komputerów przenośnych (dwa przyciski i rolka), 18) Drukarka przenośna o parametrach: technologia druku atramentowa, maksymalny rozmiar nośnika A4, szybkość druku mono min 16str/min, maksymalna szybkość druku w kolorze min. 14 str./min. rozdzielczość 600x600dpi, złącze USB, gramatura papieru min. w zakresie g/m², waga max 2 kg, zasilana przez złącze USB lub z akumulatora (naleŝy wtedy dostarczyć dedykowany, oryginalny akumulator i zasilacz), naleŝy dostarczyć przewód do połączenia z komputerem, 19

20 19) Dołączony przenośny dysk twardy o pojemności co najmniej 500 GB, pamięć cache min 16MB, z etui i przewodem połączeniowym do komputera, 20) Dołączona dwukomorowa torba na drukarkę w kolorze czarnym, wykonana z materiału odpornego na wodę, z tyłu zapinana kieszeń na dokumenty A4, z przodu kieszeń na akcesoria zapinana na zamek lub rzepy, uchwyt do przenoszenia torby, ergonomiczny pasek na ramię. Dostarczony sprzęt winien być gotowym do uŝytku, fabrycznie nowym objętym serwisem gwarancyjnym w Polsce. Gwarancja min. 36 miesięcy 5. Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego komputera przenośnego typu laptop/tablet o parametrach nie gorszych niŝ: 1) Procesor przeznaczony do zastosowań w laptopach, posiadający min. 2 rdzenie, osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik co najmniej 3450, 2) Wbudowana karta graficzna, pamięć karty graficznej przydzielana dynamicznie, moŝliwość przydzielenia karcie graficznej min. 1GB RAM, obsługa rozdzielczości WXGA (1280x800), matryca matowa, dotykowa typu multitouch, moŝliwość obracania ekranu oraz obrócenia ekranu o 180 i złoŝenie laptopa ekranem do zewnętrz, 3) Wbudowana pamięć operacyjna min 4GB DDR3 1333MHz, moŝliwość rozbudowy do co najmniej 8GB, po zainstalowaniu wymaganej pamięci powinien pozostać min. 1 slot wolny umoŝliwiający rozbudowę bez wymiany aktualnie zainstalowanych modułów, 4) Przekątna ekranu LCD: w zakresie :9, 5) Dysk twardy o pojemności co najmniej 500 GB, 6) Wbudowana karta sieciowa WiFi b/g/n, wbudowany Bluetooth, 7) Napęd optyczny DVD±RW, wraz z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD\DVD, 8) Wbudowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki oraz mikrofon, 9) Czytnik kart pamięci, 10)Zintegrowana kamera internetowa min 2.0 Megapiksela, 11)Wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000Mb, 12)Interfejsy dodatkowe: 1 Slot Kart Express Card, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, wbudowane złącza DSUB oraz HDMI lub DVI, min. trzy porty USB, 13)Bateria akumulatorowa Li-Ion 6-komorowa zapewniająca czas pracy min. 8 h. Czas pracy na baterii powinien być osiągany bez zastosowania baterii dodatkowych. Dołączony zasilacz. 14)System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu uŝytkownika zamiennik umoŝliwiający zgodne z przeznaczeniem uŝytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs uŝytkownika w języku polskim, darmową aktualizację w języku 20

21 polskim i moŝliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć moŝliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest teŝ moŝliwość uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową Active Directory wdroŝoną u zamawiającego - uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Instalacja, nośnik, licencja. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane. 15)Oprogramowanie wraz z licencją na pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych typu Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV lub równowaŝne rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu uŝytkownika zamiennik umoŝliwiający zgodne z przeznaczeniem uŝytkowanie oprogramowania w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Wymagania odnośnie interfejsu uŝytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu uŝytkownika, b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, c. MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową Active Directory wdroŝoną u Zamawiającego uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Ze względu na wdroŝoną u zamawiającego usługę katalogową Active Directory dostarczone oprogramowanie musi mieć moŝliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów, b. Arkusz kalkulacyjny, c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)., Edytor tekstów musi umoŝliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, b. Wstawianie oraz formatowanie tabel, 21

22 c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, f. Automatyczne tworzenie spisów treści, g. Formatowanie nagłówków i stopek stron, h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim, i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŝytkowników, j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), l. Wydruk dokumentów, m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŝliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem, q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umoŝliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych., Arkusz kalkulacyjny musi umoŝliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych, b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 22

23 d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), e. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŝliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, f. Wyszukiwanie i zamianę danych, g. Wykonywanie analiz danych przy uŝyciu formatowania warunkowego, h. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, j. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, k. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, l. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji uŝytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji., Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŝliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy uŝyciu projektora multimedialnego, b. Drukowanie w formacie umoŝliwiającym robienie notatek, c. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, e. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, f. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, g. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, h. OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, i. MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, j. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, k. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umoŝliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 23

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

BYŁO. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 12:00. POWINNO BYĆ

BYŁO. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 12:00. POWINNO BYĆ Pątnów, 14.11.2016 r. Znak: I.1300.2.1.2016 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów

Bardziej szczegółowo

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 L.p. Opis Oferowany producent Oferowany model (oznaczenie typu) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1 2 Licencje oprogramowania "biurowego"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: INF-V.271.69.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 65 licencji zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego typu 021-10583 Office Standard

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania w ramach projektu Urząd na piątkę z plusem. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu: Urząd na piątkę z plusem;

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Pakietu aplikacji biurowych na warunkach

Bardziej szczegółowo

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami.

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Załącznik nr 5 do SIWZ... /pieczęć Wykonawcy/ Specyfikacja techniczna/oferta techniczna Dostawa oprogramowania A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Pakiet biurowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Załącznik nr 1f do SIWZ 1. Komputer - 4 szt. 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer nr 1 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe 3. Opis procesora: dwurdzeniowy,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 45-266 Opole ul. mjr Hubala 21 tel. (77) 44-22-929, fax (077) 44-22-928 http://www.pup.opole.pl; e-mail: opop@praca.gov.pl DO-252-18-2/AM/2007 Opole, dn. 05.09.2007r. dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa platformy do subskrypcji oprogramowania oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół w Lubaczowie w ramach projektu Podkarpacie stawia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz PLF.271.17.2015 Grudziądz dnia: 2015-07-14 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-07-14 do

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III 1. Komputer 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach graficznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania Rzeszów, 24 listopada 2011 r. ZP.271.123.2011 Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania Zamawiający publikuje kolejne zapytania i odpowiedzi. Do opisu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD I. KOMPUTER STACJONARNY TYP I - PARAMETRY: 1. Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 3 i 64 bitowe.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2.1do SIWZ znak sprawy PU-3211/1/17 oraz załącznik nr 1 do umowy znak z dnia Część 1 - Sprzedaż i dostawa laptopów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.III.2510.27.2016.RB Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ III 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie niewyłącznych, nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

ZADANIE NR 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1. Komputer nr 1 Lp. Parametry Minimalne wymagania 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL:

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: Załącznik Nr 1B do SIWZ Lp. System operacyjny Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Możliwość dokonywania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

zadanie nr 1 Sprzęt komputerowy KOMPUTER V3250SFF i GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Nazwa produktu

zadanie nr 1 Sprzęt komputerowy KOMPUTER V3250SFF i GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Nazwa produktu zadanie nr 1 KOMPUTER V3250SFF i3-6100 4GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Dell Komputer Informacje podstawowe Typ obudowy komputera Nazwa rodziny produktów Small Form Factor Vostro

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę dodatkowego oraz uaktualnienie już posiadanego oprogramowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, numer sprawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: KZp.2730.30.14 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Komputer przenośny - 1 szt. Lp. Parametr Charakterystyka 1 Typ

Bardziej szczegółowo

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej.

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej. zadanie nr 3 specyfikacja techniczna 1. Nazwa zadania nr 3. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla pracowni komputerowej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu Stacja robocza typ I y komputera klasy x64-32 osiągający w teście PassMark-CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 2855 w teście PassMark - CPU Mark High Mid Range

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do Ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i tonerów na potrzeby realizacji projektu pn.: AS Aktywny Społecznie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/8/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Działu Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 4 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną 2 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 1 szt. Urządzenia wielofunkcyjnego zgodnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1d do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputer 1. Typ: stacjonarny 2. Zastosowanie: aplikacje biurowe 3. Obudowa: małogabarytowa, typu SFF lub MiniTower, wyposażona w 2 zatoki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo