CO TRZYLATEK UMIEC POWINIEN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO TRZYLATEK UMIEC POWINIEN..."

Transkrypt

1 Kwartalnik nr /2015

2 OD REDAKCJI Serdecznie zapraszamy naszych drogich Czytelników do lektury Puchatkowych Wieści. Polecamy Państwa uwadze relację z akcji Cała Polska Czyta Dzieciom a także artykuły umieszczone w naszej stałej rubryce. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie (szczegóły w numerze). Życzymy przyjemnej lektury! Serdecznie Witamy w przedszkolu naszych najmłodszych wychowanków. Mamy nadzieję, że lata spędzone w przedszkolu przyniosą Wam mnóstwo radości i ciekawych przeżyć. Rodziców pragniemy zaprosić do współpracy i zaangażowania w życie przedszkola. Pamiętajmy, że okres wczesnego dzieciństwa to okres intensywnego poszerzania się pojemności pamięci ludzkiej. TRZYLATKU wiersz I. Salach Mój mały trzylatku usiądź z nami w kole. Pani ci pokaże twoje przedszkole. W szatni schowaj butki a zabawki w sali, w łazience powieś ręcznik. Zuch jesteś choć mały.

3 CO TRZYLATEK UMIEC POWINIEN... Dzieci w tym wieku zwykle otwarte i gotowe do w półpracy. pogodne i średnio konfliktowe. Rodzice czę to za tanawia ię Co powinien ie trzylatek. Oto próba zebrania z do tępne literat ry - wskazanych na ten wiek ie ętności. Rozwój intelektualny Potrafi ówi krótkie zdania i prowadzi krótk roz owę Utrzy e wa ę na roz ówcy przez kilka do kilk na t in t owinien zna kilka wier zyków i pio enek niekoniecznie odtwarza linię elodyczn ) Czasem w mowie ię zacina l b powtarza łowa zcze ólnie w e oc ac ) ięk zoś te o co ówi e t zroz iałe Zada e d o pyta o otacza cy świat Zaczyna dokonywa wyborów, w oparciu o przewidywanie konsekwencji, a nie o działanie Rozwi z e proste problemy logiczne, lubi je Rozró nia e coś e t takie a e l b inne Zna i ię wo e o przy aciela l bi porz dkowanie wokoło azywa pod tawowe kolory ie e pokaza Rozró nia po ęcie tera nie zości przy złości oczywiście tak e yli wczora i tro) Układa kilk ele entowe p zzle okaz e nazwane rzeczy i ie tak e a nazwa więk zoś otra i przeliczy 2-3 rzeczy otra i powiedzie ak ię nazywa i pokaza ile a lat potra i poda i iona rodziców i zwierzęcia do owe o y naliz e co l bi a cze o nie c o e zcze nie zaw ze wie dlacze o Rozwój społeczny i emocjonalny U ie bawi ię a ale i z inny i dzie i otra i dzieli ię z inny i ykon e pro te polecenia nawet zło one z kilk ele entów) L bi zabawy w do rodzinę ( tzw. symboliczne) Rozró nia płe dzieci i doro łyc intere e o wła na płe otra i pro to opowiedzie o woi proble ie c o nie wie ak o rozwi za ) kaz e iłoś bli ki wielbia ię przyt la i oczek e ci łyc zapewnie o iłości opiek nów) C ętnie po a a w do owyc pro tyc czynnościac ot e prz ta, pomaga w zak pac ) Rozwój fizyczny i ruchowy a y e zęby roz ie po co to robi i wie e to ryt ał: przy dyskretnej pomocy rodzica) a e cza e a e zcze kłopoty ale wie co to po iłek i powinien z ada wo porc ę) a odzielnie y e ręce l bi bawi ię wod i w wodzie

4 otra i nala napó z b telki czy dzbanka byle nie or cy), pije z k bka przez r rkę eśli do rzało to korzy tania z toalety to potra i z nie korzy ta kontrol e wo e potrzeby iz olo iczne lepie radz obie dziewczynki ni c łopcy) kłada b ty nie wi e zn rówek ale wie który lewy a który prawy ie zapi rzepa) otra i ię bra i rozebra (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach bły kawicznyc itp.) - lepiej idzie rozbieranie Ry e kwadraty i koła oczywiście nie ak z zablon ale wida ró nicę) Zaczyna ię po ł iwa ię no yczka i zaw ze z zaokr lony i ko ca i) U ie pod koczy na nodze przez c wilę na nie toi ez proble korzy ta z rz dze na plac zabaw Radzi z o i anie prze zkód na drodze w bie tak e) Kopie i rz ca piłkę, lubi gry i zabawy zręcznościowe bez ele ent rywalizac i e dzi na 3 kołowy rowerk Trzeba ednak pa ięta e ka de dziecko rozwi a ię inacze poda ę więc o ólne in or ac e zawarte w k i kac o rozwo dziecka. L Z CK U C T RZ L MNIEJ, POTRZEBNA JEST RACA Y YR A CYTY. Źródło: Dorota Zawadzka-Psycholog rozwojowy. Jak oduczyć dziecko nadmiernego jedzenia słodyczy? Co zrobi kiedy e t za pó no i na ze pociec y edz za d o łodyczy? Jak od czy dziecko bezwiedne o ię ania po łodkości dy tylko nadarzy ię k te okazja? oni e kilka porad które o po óc rodzico w walce z ty proble e. Gdy dziecko jest całkiem małe:. od koły ki cz y dziecko edzenia ró norodnyc aków: wraz z roz zerzanie diety nie owlęcia nie bó y ię podawa wy ały pociec o ró nych warzyw i owoców zarówno otowanyc ak i rowyc tak by wiedziało co to łodkie słone kwaśne orzkie ostre. 2. Gdy na ze dziecko ko czy wiek nie owlęcy i rozpoczyna edzenie tałyc pokar ów unikajmy czekolady i ciastek na rzecz z kania łodkie o ak w owocach, warzywach, okac b d a odzielnie przy otowanyc ki ielac. 3. Je eli nie c ce y do diety dziecka wprowadza łodyczy a pozo tali członkowie rodziny to bo kot po tara y ię ic przekona do swego punktu widzenia. Gdy te o nie zan dzielnie bro y woic rac i i nie pozwól y te ranicy przekracza. Gdy dziecko jest już przedszkolakiem : 1. Zdiagnozujmy problem, przeanalizujmy, kiedy my (jako rodzice), jak i nasze dziecko ię a y po łodycze np. czy robimy to dla poprawienia nastroju, z braku czasu na przy otowanie wartościowe o po iłk z powod zwiększenia zapotrzebowania kaloryczne o po wy iłk izyczny ze tre z a otności, dla uspokojenia czy z powodu nawyku, etc..? Po postawieniu diagnozy i znalezieniu problemu postarajmy ię wypracowa inne strategie radzenia sobie w tych sytuacjach. 2. ranicza y po ywanie łodyczy wo e dzieck rób y to poko nie i stopniowo, bo co na le to po diable.

5 3. a ięta y e eśli pozwala y dziecio na edzenie łodyczy to tara y ię by po ywały e po łównyc po iłkac. 4. Rozmawiajmy ze swoim dzieckiem o negatywny k tkac edzenia łodyczy podawa y obrazowe przykłady nawet dybyś y ieli to robi kilkakrotnie, pa ięta y o ar entowani w oparci o konkrety w porz dk przyczyna skutek. 5. nó y doświadczenia akowe we o dziecka poprzez w pólne otowanie czy y z te o wielk zabawę i ra dę niec to będzie na z w pólny cza pozwól y dziecku na inwenc ę i kreatywnoś. 6. eśli e teś y przyzwycza eni do pod adania podcza o l dania TV edz y przek ski z warzyw i owoców orzec ów i rodzynek. 7. ie na radza y łodycza i i nie dawa y ic w prezencie. 8. a ięta y e więk zoś z na ię a po łodycze dlate o by zniwelowa tre pokoi ię polep zy wó na tró dlate o dawa y we dzieck bli koś, poczucie bezpiecze twa b d y otwarci na roz owę bo to na lep zy po ób rozładowania napięcia. 9. rowad y aktywny tryb ycia - nie nika y aktywności fizycznej, bo to najlepszy przykład dla na zyc dzieci a tak e świetny po ób na palenie zbędnyc kalorii. 10. Dba y o aktywnoś r c ow na zyc dzieci.. ako rodzice b d y zaw ze kon ekwentni pa ięta y e ra y do te a e bra ki. ie o e by tak e eden rodzic wprowadza za adę a dr i ła ie to dotyczy tak e babci i dziadków). 2. a i od ywia y ię w po ób zdrowy i ró norodny. 3. a ięta y e nie wolno popada w kra ności i e zakazany owoc smakuje najbardziej tal y więc cza rodza i iloś łodyczy które o na jeś. Tekst pochodzi ze strony Właściwe żywienie dziecka w wieku przedszkolnym opis grup żywieniowych ira ida Żywienia rzed zkolaka kłada ię z ied i pięter obraz cyc iede r p ywnościowyc które powinny wc odzi w kład prawidłowe diety przed zkolaka. Co zawiera r py prod któw? GRUPA 1. Produkty zbożowe - cenne ródło wę lowodanów zło onyc oraz błonnika pokar owe o a tak e białka roślinne o - bo ate w kładniki ineralne: a nez cynk ied i elazo oraz wita iny z r py. Produkty zalecane : ie zane pieczywo ra a razowe p zenne z dodatkie pełne o ziarna) wielozbo owe płatki śniadaniowe ró ne o rodza ka ze - ęcz ienna a lana ryczana k k rydziana kus-kus, ry biały i br zowy) akarony prod kowane z ró nyc k p zenne ytnie ow iane ) potrawy z ki i zbó np. naleśniki kl ki piero i. GRUPA 2. Warzywa i ziemniaki - ródło wita in na wa nie ze z nic to: beta-karoten (prekursor witaminy A), witamina C, kwas foliowy, witamina K, niacyna, witamina E, - ródło kładników ineralnyc : pota elaza a nez i wapnia - zawiera błonnik pokarmowy.

6 Produkty zalecane : warzywa rowe - wykorzy ta do przy otowania rówek i oków: marchew, seler, buraki, kalarepa kap ty ałata por po idory o órki zielone i ki zone kap ta ki zona dynia kalafior i inne, warzywa ro one - mieszanki warzywne, groszek, kalafior i inne. Gotuj na parze, podawaj w po taci arzynki oraz ałatek arzynowyc dodawa do z p i o ów warzywa otowane/d zone: a olka zpara owa c kinia bakła an brok ły zpinak i inne. ykorzy t codziennie do po iłk obiadowe o i/l b kolac i zie niaki na lepie z wody l b pieczone bez dodatk tł zcz. GRUPA 3. Owoce - bo ate ródło wita in C beta-karotenu) - ródło kładników ineralnyc : pota wapnia a nez i elaza - zawiera wę lowodany tak e zło one - owoce z wy tkie awokado a zniko zawartoś tł zcz i ni k wartoś ener etyczn Produkty zalecane : świe e owoce np. abłka kiwi r zki owoce ezonowe ak tr kawki czereśnie śliwki aliny wiśnie porzeczki i in. owoce cytr owe wyci kane ze świe yc owoców oki owoce zone np. rodzynki i i śliwki orele to dobra alternatywa dla łodyczy) owoce ro one ak tr kawki śliwki porzeczki wiśnie o na e wykorzy tywa w okresie jesienno zimowym), ko poty owocowe z iarkowana ilości c kr. GRUPA 4. Mleko i produkty mleczne - wa ne ródło wapnia który b d e kości i zęby - zawiera białko - do tarcza kładników ineralnyc : o or pota a nez cynk i wiel innyc - ob it w wita iny z r py zwła zcza 2) oraz rozp zczalne w tł zcz : A i. Dzieci iędzy 3 a 6 rokie ycia potrzeb co na nie mg wapnia dziennie (w przypadk aler ii dziecka na białko leka alternatyw o by prod kty o owe). Produkty zalecane : leko zawartoś tł zcz nie nie za ni 2%) leko akowe leczne napo e er entowane np. o rt aślanka ke ir na lepie nat ralne) ery białe twaro owe ery ółte i topione b dynie i inne potrawy z leka z iarkowan ilości c kr kokta le i de ery leczne z iarkowan ilości c kr. GRUPA 5. Mięso, wędliny, ryby i jaja Produkty zalecane : drób cielęcina królik wołowina c da wieprzowina c de wędliny np. polędwica zynka drobiowa ryby ró ne rodza e na lepie or kie) a a. GRUPA 6. Tłuszcze - tł zcze na bardzie koncentrowany ródłe ener ii 9 kcal w 1 gramie), - tł zcze roślinne cenny ródłe wita iny nie zawiera c ole terol - a ło ob it e w wita iny A i zawiera tak e c ole terol - tł zcze nie tanowi a odzielne o po iłk tylko dodatkie. Produkty zalecane: do a enia wybieraj olej rzepakowy, do ałatek bardzie odpowiedni będzie dodatek ole łonecznikowe o z pe tek wino ron lub sojowego, oliwy z oliwek,

7 do arowania pieczywa wybiera a ło l b wy okie akości iękk ar arynę (o niskiej zawartości kwa ów tł zczowyc typ tran ). Produkty nie zalecane : tł zcze zwierzęce takie ak: łó alec łonina potrawy a one w łęboki tł zcz np. rytki krokiety p czki itp. GRUPA 7. Nasiona strączkowe i orzechy - na iona roślin tr czkowyc oprócz białka ob it w wiele kładników ineralnych: elazo wap cynk a tak e wita iny z r py - świe e a tak e c e tr czkowe cenny ródłe błonnika pokar owe o które o czę to brak e w codzienne diecie - orzec y zawiera poro białka oraz cenne kwa y tł zczowe z rodziny o e a-3. Produkty zalecane : ziarna łonecznika dyni i inne na iona roślin tr czkowyc : oczewica cieciorka a ola biała a ola czerwona nie olone orzec y i dały a ło orzec owe i inne pa ty z orzec ów (UWAGA prod kty te o cz la ). Uwa a: na iona roślin tr czkowyc nale do r py prod któw cię ko trawnyc dlate o nie nale y podawa ic zbyt d o/czę to zwła zcza na łod zy dziecio! Produkty nie zalecane : tł zcze zwierzęce takie ak: łó alec łonina potrawy a one w łęboki tł zcz np. rytki krokiety p czki itp. Pozostałe produkty: Cukier i słodycze rod kty nie wz lędnione w wy e wy ienionyc r pac prod któw to ywnoś wy okokaloryczna. loś ener ii w nic zawarte przewy za zwykle ic wartoś od ywcz. late o nale y podawa e dzieck w iarkowanyc ilościach, jako ewentualny dodatek, a nie ako b tyt t zalecane o po ywienia. ziecko powinno wiedzie e ywnoś z tej kategorii jest dozwolona w ograniczonych ilościac. Unikaj : tł tyc cia t ranc kic tortów z d ilości kre ów aślanyc prze y łowo wytwarzanyc cia t cia teczek ar olad tł tyc kre ów wyrobów czekoladopodobnyc. Tekst pochodzi ze strony

8 Pierwsi i najważniejsi nauczyciele Autorytet rodziców ierw zy obraz świata dziecko wyno i z rodzinne o do. To od na rodziców nasz al c po raz pierw zy dowiad e ię o obie a y o relac ac po iędzy l d i o na wa nie zyc wartościac. przeno i obraz rodzinne o ini świata na wiz ę świata zewnętrzne o. Rodziców w c wili po awienia ię dziecka potyka coś z pełnie niezwykłe o i niepowtarzalne o w adne inne yciowe yt ac i zy k a torytet o który nie z ię tara ani zabie a. To o ro na zan a otwiera ca d o o liwości ale ednocześnie eśli zo tanie le wykorzy tana równie d o za ro e. late o te ako rodzice i y bez tannie pa ięta e dla prawidłowe o rozwo na zyc dzieci niezbędne e t aby autorytet rodziciel ki oparty był na prawdziwy zac nk i y patii a nie na trac i ylnie roz iane władzy. ozwól y te aby w odpowiedni o encie za t piła o zczera przy a. Kim są mama i tata dla przedszkolaka? rzed zkolak wkracza w okre w który zaczyna wyra nie odcz wa wo odrębnoś do a a ię coraz więk ze niezale ności. i o to rodzice od rywa bardzo wa n rolę w e o yci : - dziecko naślad e po tawy i zac owania rodziców cza e na przykład pra nie podobni ię do rodzica te a e płci np. dziewczynki zakłada b ty na obca ac wo e a y); - rodzice tanowi wyrocznię w wiel i totnyc prawac w dy k ac z rówieśnika i al c powoł e ię na opinie rodziców ako na prawdę niepodwa aln nie podle a c dyskusji); - rodzice azyle bezpiecze twa; - a a i tata do konały towarzy ze ró norodnyc zabaw; - rodzice powiernika i radości i tków oraz pocie zyciela i woic dzieci. ak wida poczywa na na nie ała odpowiedzialnoś. ie oznacza to oczywiście e aby wyc owa zczęśliwe dzieci nie wolno na popełnia adnyc błędów. e teś y przecie zwykły i l d i ze woi i wada i i niedo konałościa i. la na zyc dzieci na wa nie ze e t aby cz ły ię bezwar nkowo akceptowane i koc ane przez a ę i tatę. Co wolno, a czego absolutnie nie wolno rodzicom rzede w zy tki i y obie zda prawę e dziecko czy ię za ad nkc onowania w świecie nie tylko poprzez ko nikaty łowne akie od na otrzy e ale przede w zy tki dzięki codzienny ob erwac o. al c bacznie przy l da ię na zy reakc o widzi cz cia akie ł cz rodziców ic to nki z inny i l d i. Uczy ię na przykładac. late o te edn z na wa nie zyc praw w relac ac rodzic-dziecko e t czciwoś to, o czy ówi y powinno by pó ne z ty co faktycznie robimy. TAK ak na lepie wykorzy ta przywile owan rolę rodzica? - po tępowa tak ak c cielibyś y aby po tępowało na ze dziecko; - zanowa dziecko ako niezale n edno tkę czyli np. dawa równie prawo do

9 błędów); -c wali ; - akceptowa w zy tkie cz cia dziecka zarówno pozytywne ak i negatywne); -w piera w trudnych sytuacjach; - dawa dzieck prawo do wła nyc wyborów. NIE Co winno by bezwz lędnie zakazane w relac ac z wła ny dzieckie? - obra anie dziecka i e o cz przykle anie etykiet: e teś ł pi e teś niezdar itd.); - krytykowanie dziecka ako o oby a nie e o konkretnyc zac owa ); - dawanie dzieck do zroz ienia e a do płacenia akiś dł wobec rodziców; - obarczanie dziecka woi i nie pełniony i a bicjami; - war nkowanie iłości rodziców od po dane o zac owania dziecka iłoś rodziciel ka jest bezwarunkowa); - tra zenie dziecka e e zo tawi y op ści y nawet w artac takie zac owanie e t niedopuszczalne). Rodzice w relacjach ze swoim dzieckiem o da eden z dwóc ko nikatów: Jesteś ważny i kochany e eli dziecko ły zy e e t wa ne i koc ane to czy ię wyra a wo e potrzeby wierzy e e t warte te o co dobre i przy e ne a a odwa ę odrz ci to co e t dla nie o złe. Jesteś nieważny, nie zasługujesz na bycie kochanym ły z c ten ko nikat dziecko y e w lęk i pocz ci bycia or zy nie wyra a woic potrzeb nie broni ię przed doświadczan krzywd. piera y zate na ze dzieci i po a a y i zroz ie e po awiły ię na świecie, aby prze y wła ne zczęśliwe ycie a rol rodziców e t po a a i i towarzy zy w pokonywaniu kolejnych szczebli rozwoju. Drodzy Rodzice, eśli relac e w a ze rodzinie oparte na wza e ne iłości zac nk i zczerości a dziecko stanowi e pełnoprawne o członka o ecie pa poko nie. a z przed zkolak z pewności wyrośnie na człowieka o ilny pocz ci wartości odwa ne o i potra i ce o odnale ię w aty akc on cyc relac ac z inny i l d i. Źródło:

10 O przedszkolakach bawiących się zbyt krótko i tak jak młodsze dzieci Alinka wyci a z wózka lalkę i prób e po adzi przy tolik. Lalka i tolik przewrac ię. ziewczynka ze złości rozrz ca pozo tałe lalki i bie nie w inny k t. Alinka pode e zabawę w pewne intenc i dy po awia ię tr dnośc bo lalka i tolik przewraca ię dziewczynka rozrz ca zabawki. ote bie nie do inne o przed iot który k pił e wa ę. Za e ię ni i króciótko anip l c ni. Alinka a cyn e ię nowy i zabawka i przez c wilę o l da e i ob ac e palca i poczy zabawaka l d e na zie i. ie tety coraz więce przed zkolaków bawi ię zbyt krótko. e t to niepoko ce poniewa dzciecięca zabawa e t inten ywny proce e czenia ię. arto e t tali dlacze o ię tak dzie e i co o na zrobi aby to z ieni. atrz c na wyrośnięte o pięciolatka dorośli oczek e dziecko będzie ię bawiło to ownie do wiek i e ie cze tniczy w zabawac te atycznyc. ie do trze a innyc aktywności dziecka takic ak na przykład bie anie z ki e w ręk czy b rzenie kon tr kc i. orośli or aniz zbyt ko plikowane zabawy te atyczne i dziwi ię e ono nie c ce w nic cze tniczy yka ic wadze e zbyt zło ona yt ac a zabawowa w to nk do o liwości y łowyc dziecka przek ztałca ię w erie tr dnyc do wykonywania zada. b yp dziecko nowy i zabawka i lecz nie pokaz ak ię ni i bawi. kaz e ię e dziecko pontanicznie pode e tak zabawę która pozwala z ro adzi o liwie d o doświadcze przydatnyc do te o co ak rat k ztałt e ię w e o yśle. onadto e t zaintere owane dan zabaw i powtarza tak dł o a z ro adzi tyle doświadcze ile potrzeb e do zb dowania w woe łowie c e at zac owania. a a Ka i pytała: lacze o o a córka ało ię bawi? Trzeba e ci le k powa nowe zabawki. ak do tanie now tylko o l dnie i porz ci. Żeby to wy aśni trzeba znow co n ię do okre dy dziecko iedzi w ko c. o tało i eczkę- przy l da ię e dotyka palca ii t ka ni o podło ę przytyka i eczkę do t obliz e i wyrz ca. Za pokoiło potrzebę poznania przed iot i c ce cze oś nowe o. e eli doro łe zale y eby dziecko ponownie zaintere owało ię i eczkę i pokaza nowe o liwości e o na wkłada do nie drobne przed ioty potrz a ni i tak aby rzec otały wy ypywa e itd. eśeli doro ły nie poka e- nie nauczy- w aki po ób zabawk o na ię bawi dziecko po zza poko eni pierw ze ciekawości odrz ci. b erw c dzieci w przed zkol łatwo rozpozna te z który i dorośli ię bawi. Takie dzieci wc odz do ali wybiera zabawki i bawi ię ni i przez dł zy cza. nacze zac ow ię dzieci który rodzice poświęca zbyt ało cza. ior do ręki przed iot na który w dany o encie k piły wa ę o l da o przez c wilę i rz ca na podło ę. ak doro ły o e po óc dziecio w zabawie? al c y c ętnie ię bawi w c orobę. y tarczy aby doro ły po rzał z tro k na i ia i powiedział ewno twó iś e t c ory. ziecko zapewne twierdzi Tak. C ory trzeba o wyleczy. Kładzie i ia i nakrywa o ty co a pod ręk. ote iedzi przy ni c wilkę. tar ze dzieci realiz tę zabawę w wer i rozb dowane. ie po ób przeceni zabaw z klocka i bo rozwi a dziecięce roz owanie i k ztałt prawności r c owe. częście dziecko bawi ię klockami, tym lepiej.

11 d e y do dla lalek. otrzebne zwycza ne klocki ale i ic by d o. oro ły propon e dzieck : Zb d e y do dla lalki. odawa klocki i b d ze n. y tarczy zb dowa więk z bra ę ieści w nie laleczkę i podziwia nowy do ek. Teraz z iana ról: dziecko b d e i e o po y ły na wa nie ze. oro ły zac ęca poda e klocki i po a a e tawia. a koniec w pólnie zac wyca ię b dowl. Trzeba poło y i ia pa. oro ły przy l da ię i iowi i twierdza: pa ię c ce ziewa. ziecko c ce natyc ia t ło y i ia i nakry o kocykie. oro ły dziwi ię : a br dne łapki i or any no ek i pewno e t tro zeczkę łodny. Takie podpowiadanie prawia e dziecięca zabawa rob dow e ię i trwa znacznie dł e. oprawdy warto czy dzieci dre zabawy bo opłaci ię to tokrotnie. ie a bowie nic lep ze o dla rozwi ania dzięcięcyc y łów dla po a ania dziecio w kon tr owani pla tycznyc i rozwiniętyc kryptów w ty tak e w zakresie ie ętności a oob ł owyc. Źródło: Prof. Dr hab. Edyta Gruszczyk- Kolczy ka Krótkie wykłady o dobry wyc owani PROGRAM DLA RODZICÓW W CELU STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA WOLNIEJ ROZWIJAJĄCEGO SIĘ (przeznaczony do wspomagania dzieci w wieku przedszkolnym). wiczenia koordynac i r c owe. ). Rozwi anie o ólne prawności r c owe i ar oni ności r c ów: * pod koki ze koki w pinanie ię śtanie na śtawce bie i pokonywanie tor prze zkód c odzenie po ławeczce azdę na rowerk la nodze kopanie i zatrzy ywanie piłki no łapanie i odrz canie piłki zabawy na alac zabaw do tępnyc w na zy ieście). * czę zczanie z dzie i na terapię inte rac i en oryczne. * czę zczanie z dzieckie na ba en. * dział dzieci w za ęciac z ipoterapii. 2). Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. * wrz canie piłeczki do po e ników o ró ne wielkości * rz ty do cel piłeczk kółkie trzałk woreczkie itp. * podbi anie piłeczki rakiet * kopanie piłki do bra ki * kładanie pira idek z ele entów o ro n ce wielkości * kładanki kont rowe * kładanie p zzli w zale ności od o liwości dziecka. * przekładanie z edne o naczynia do dr ie o a oli roc akaron itd.. wiczenia podno z ce pozio prawności an alne 1).Rozwijanie p yc o otoryki w półpraca analizatora wzrokowe o i r c owe o: a) zwalnianie napięcia ięśniowe o wyrabianie płynnyc r c ów ra ienia i przedra ienia:

12 - alowanie palca i ob r k ednocześnie - alowanie palca i a pote r by pędzle ró nokolorowyc linii poziomych i pionowych, - alowanie na d y ark z papier całe powierzc ni kartki. b) k ztałtowanie r c ów d yc ró norodnyc : - ry owanie kreda na tablicy i d yc ark zac papier rozło onyc na podłodze ró norodnyc linii kół śli aczków itp. - zabawy ruchowo- ra iczne: odtwarzanie dyna iczne o r c np. bie i w rzędac o i anie prze zkód zabawa w berka wę a z kanie rzybków itp. c) ry owanie na tacy z kolorowy pia kie ró nyc wzorów zlaczków itd. 2). wiczenia orientacji przestrzennej i kierunkowej: a) porównywanie w trakcie działania określenie ró ne wielkości) wzbo acanie łownictwa biernego i czynnego: *z za to owanie ateriałów konkretnyc np. klocki piłeczki kółka patyczki piórka) *ró nicowanie w otoczeni i porównywanie np. d y- ały dł i-krótki) b) zapoznanie ze c e ate ciała: *obry owywanie kont r ciała dziecka na d y ark z zare o papier alowanie ele entów twarzy bior. 3). Zabawy kon tr kcy ne i kładanki * kładanki eo etryczne, * kładanki obrazkowe * b dowanie z klocków * przybi anki * kładanie z koralików klocków d yc i ałyc ) b dowli po azdów ebli roślin figur, * kładanie z patyczków: płotków drabin do ków itp. * kładanie z ele entów i r eo etrycznyc : po taci l dzi zwierz t b dowli itp. * loteryjki obrazkowe, * ry typ e ory 4). Koordynac a r k i w półpraca palców: * z niatanie papierowyc k l ob r cz i edn ręk * wydzieranki, * lepienie: ugniatanie masy solnej, plasteliny, modeliny, ciastoliny, wylepianie, obwiedzionej kont re powierzc ni na papierze toczenie k lek wałeczków próby lepienia i rek. * nawlekanie na zn rek l b nitkę drewnianyc koralików akaron na yłkę.. wiczenia po trze ania na ateriale konkretny prawnia ce nkc e wzrokowe wzbo acanie łownictwa bierne o i czynne o. ). wiczenia przy otowawcze prawnia ce nkc e wzrokowe na ateriale obrazkowy wzbo acanie łownictwa bierne o i czynne o: a) rozpoznawanie i nazywanie obrazków Co to e t? oka dzie e t? o cze o to ł y?) * zapa iętywanie treści ek ponowanyc obrazków * wy z kiwanie w kazane o przed iot zwierzęcia o oby na plan zy yt acy ne * dobieranie par ednakowyc obrazków * wy z kiwanie zcze ółów ró ni cyc dwa obrazki b) wiczenia na materiale abstrakcyjnym * wy z kiwanie ednakowyc podpi ów do obrazka * wyszukiwanie par jednakowych liter, * wyszukiwanie w tekstach, zbiorach literowych wskazanych liter. V. wiczenia prawnia ce nkc e ł c owe ).Rozwi anie nkc i łuchowych poprzez rozpoznawanie i odtwarzanie: * wiczenia oparte na ek ponowany ateriale wzrokowo- ł c owy i czynnościac ruchowych, * odtwarzanie rytmu,

13 * tworzenie zwi zków ł c owo-wzrokowych: - rozpoznawanie ły zane o d więk dziecko o e dobra obrazek do ły zane o d więk nazwa to co e t na obrazk o e naśladowa np. otorek wiertarka d więki zwierz t a oc ód itp.) - w kazywanie obiekt będ ce o ródłe d więk - ró nicowanie d więków oparte na zyce i ryt ice. V. Stymulacja rozwoju mowy dziecka. ). wiczenia owy bierne i czynne. * Zalewanie ow ko entowanie działa dziecka co robi co teraz c ce zrobi co to e t dla cze o to robi?). azywanie przed iotów które bierze do rak w kazywanie na ic i totne cec y ówienie co ię dzie e z ty i przed iota i w dany o encie np. to e t a oc ód. a oc ód e t d y. e t niebie ki. toi w zere za a oc ode ały który e t zielony. oda i niebie ki a oc ód i tp. 2). wiczenia prawnia ce narz dy artyk lacy ne: * wiczenia ęzyka war policzków c wy * wiczenia oddec owe * wiczenia onacy ne na a o ło kac 3). o tarczanie dzieck poprawnyc wzorców ęzykowyc poprzez czytanie ba ek historyjek, wierszy. U ywanie k i eczek il trowanyc tanowi do konał po oc przy rozb dzani wyobra ni dziecka. * czenie ię na pa ię wier zyków. *wci anie dziecka w roz owę i zac ęcanie do a odzielnyc wypowiedzi rozwi a ie ętnoś yślenia i wyra ania wła nyc yśli). *nat ralne reakc e podcza czytania naśladowanie i określenie po taci rozwi anie te at i tory ki poc walanie pewnyc zac owa powtarzanie) przy a rozwo owi owy u dziecka. 4). wiczenia owy bierne i czynne na ateriale obrazkowy prezentac a in tr kta owa logopedy). 5). wiczenia d więkonaśladowcze rozpoznawanie i próba naśladowania ły zanyc d więków. Bibliografia: mgr Tatiana Sawicka neurologopeda. G. a trzębow ka od tawy teorii i dia nozy lo opedyczne pole Linda Clark Cat erine reland Uczy y ię ówi ówi y by ię czy ozna ał orzata łynar ka To a z ereka yc o ty lacy na etoda k ztałtowania i rozwo owy oraz yślenia ar zawa M. Walczak- ele y ka Aby ęzyk iętki rocław G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1998

14 Wkładka dla mamy, taty, babci i dziadka: Bajka terapeutyczna O króliczku który wszystko jadł łapkami ardzo daleko t d w piękne zaw ze zielone krainie poło one po iędzy trze a wz órza i tała ale ka drewniana c atka pro ta i zadbana. Zna dowała ię t obok drzewa licz ce o obie trzy ta lat które dawało cie i c roniło od wiatr. C atkę za ie zkiwała rodzina króliczków. Tata królik był tolarze potra ił zrobi z drzewa wszystko, a na pięknie ze rzeczy pow tawały przy śpiewie ptaków. ato ia t a a królik za owała ię do e o rode i tró k dzieci. a łod zy z króliczków nazywał ię Adaś i iał cztery latka. Uwielbiał bawi ię ze woi i przy aciół i i po a a inny zwierz tko. edyn e o łabości było łako two. Zaw ze pó niał ię na obiad a kiedy iedział przy tole zkoda było cza na edzenie no e i widelce. Króliczek w zy tko adł łapka i a z pę wypi ał przec yla c talerz. ie było adne o po ob aby na czy o po ł iwania ię zt ca i. ie po a ały ani prośby a y ani ro ne łowa taty. Adaś nie zwracał nawet wa i na złośliwe docinki wo e o rodze twa. i ał dzie po dni a ały króliczek dale robił co c ciał i nie ł c ał niko o prote tował krzykie oraz płacze a kiedy yt ac a w do tawała ię nieznośna c wytał coś do edzenia i wybie ał z do. dni e o zó tyc rodzin do tał wiele w paniałyc prezentów. a a króliczka piekła wielki tort i kiedy pokroiła o na kawałki Adaś nie wytrzy ał i rz cił ię na nie o ni zcz c ednocześnie nowy weterek w który e o a a wło yła wiele erca i dł o nad ni pracowała. idz c to pani królik rozpłakała ię. Ada iowi zrobiło ię al a i więc po tanowił wypra wó weterek w pobli ki stru ieni. ie zdradza c woic za iarów wybie ł z do i dał ię co prędze nad wodę. Kiedy był Ŝ na ie c wrz cił branie do wody. ie tety n rt był zbyt ilny i weterek króliczka zacz ł odpływa. Adaś próbował o do oni ale na pró no. yła to nauczka dla nie o ednak wcale ię nie prze ł i nie z ienił woic zwycza ów. Gdy lato dobie ało ko ca ały króliczek po raz pierw zy po zedł do przed zkola. Ada iowi bardzo ię ta podobało i był naprawdę zac wycony ale dy przy zła pora obiadowa z przera enie zobaczył e w zy tkie dzieci edz zt ca i. C wycił więc za nó i widelec ale nie wiedział co a z ni i zrobi. Króliczek pobladł zrobiło ię or co to znow zi no był ednak zbyt łako y eby od ówi obie po iłk i zacz ł eś łapka i. zieci wyb c nęły ś iec e a Adaś rozpłakał ię i ciekł do do. Ze łza i w oczac opowiedział cał i torię a ie a na koniec krzykn ł e i tak ię nie z ieni. ieczore dy Adaś ię pokoił i do zedł do iebie poło ył ię do łó ka. Zapadł w twardy en. rzyśniło ię e wędrował po le ie z ka c odpowiednie kry ówki a t na le zobaczył c atkę i w ty te o encie pocz ł o ro ny łód. Zbli ył ię do nie i po c wili wa ania w zedł do środka.

15 Ta rzał dł i tół ina cy ię od cię ar przeró nyc akołyków. d raz zabrał ię do edzenia ale dy tylko c ciał c wyci kawał cia ta po trze ł e za ia t lewe łapki a widelec a za ia t prawe łapki nó. e o przera a cy krzyk rozle ł ię po cały le ie a łzy napłynęły do ocz. Króliczek był coraz bardzie łodny nie tety nie ó ł z eś ani kawałka cia ta poniewa nie iał po ł iwa ię zt ca i. Kiedy Adaś zerwał ię z łó ka z płacze a a przy ni iedziała i powiedziała e to był tylko zły en. Te o wieczora Adaś obiecał a ie e na czy ię ładnie eś no e i widelce. Nasze przedszkole uczestniczy w akcji Cała Polska czyta dzieciom Przez cały rok odwiedzać nas będą ludzie różnych zawodów. ako pierw zy odwiedził na p. olic ant arek a łow ki który przeczytał dziecio ba kę olic ant. ie yckie o. Podczas potkania z ały i czytelnika i polic ant przybli ył za ady bezpieczne o por zania ię po drodze zadawał za adki o r c dro owy oraz odpowiadał na dociekliwe pytania dzieci o e o pracę zawodow.

16 odcza potkania zo tał o ło zony konk r pla tyczny na na ciekaw za il trac ę do przeczytane ba ki olic ant ari za ie yckie o. Zapra za y do obe rzenia prac dzieci. konk r ie wzięli dział: - Filip Krawczyk grupa Kangurki - ikoła aterna r pa kierki - Karina Atamaniuk r pa e yków - dalia Kowal ka r pa e yków - a ia Koralew ka r pa Kra nol dków - Z zanna alczak r pa Ty ry ków Autor: Filip Krawczyk

17 autor: Mikołaj Materna

18 Autor: Karina Atamaniuk

19 Autor: Basia Koralewska

20 Autor: Zuzanna Walczak

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Jedzmy zdrowo na kolorowo!

Jedzmy zdrowo na kolorowo! Jedzmy zdrowo na kolorowo! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa? Ponieważ są źródłem: -witamin: głównie: beta-karoten, witamina C, kwas foliowy oraz witaminy K, niacyna oraz witaminy E -składników mineralnych:

Bardziej szczegółowo

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch.

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Echo Dobrocina Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Kwiecień 2015 Ważne aspekty wychowania fizycznego Aby poznać pojęcie wychowania fizycznego należy najpierw zaznajomić się z definicją kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. 1 Urozmaicenie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej diety, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 5. i 6. miesiąc życia

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 5. i 6. miesiąc życia Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego 5. i 6. miesiąc życia 1 5 miesiąc 6 miesiąc KROK 4 KROK 3 KROK 2 KROK 1 Celem do którego należy dążyć jest wyłączne karmienie piersią

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Co należy jeść, a czego lepiej unikać, by odżywiać się zdrowo?

Co należy jeść, a czego lepiej unikać, by odżywiać się zdrowo? Co należy jeść, a czego lepiej unikać, by odżywiać się zdrowo? Według definicji zdrowe odżywianie to sposób jedzenia, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu jego zapewnienia

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE PIRAMIDY EGIPSKIE Piramidy to budowle, które przetrwały tysiące lat. Najbardziej trwała była ich podstawa, czyli część zbudowana na ziemi. PIRAMIDA ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Temat: Samodzielna ocena swojego żywienia i aktywności fizycznej. Cele: zapoznanie ucznia z praktycznymi aspektami układania prawidłowo zbilansowanej

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Wysiłek fizyczny codziennie ok. 30-60 minut Codzienna aktywność fizyczna wpływa na dobre samopoczucie i lepsze funkcjonowanie organizmu. Każdy wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

SMERFY MAJ. W maju omawialiśmy dwa bloki tematyczne: Znam różne zwierzęta, Mama i tata są ważni.

SMERFY MAJ. W maju omawialiśmy dwa bloki tematyczne: Znam różne zwierzęta, Mama i tata są ważni. SMERFY MAJ W maju omawialiśmy dwa bloki tematyczne: Znam różne zwierzęta, Mama i tata są ważni. W obszarze aktywności społecznej, przyrodniczej i zdrowotnej dzieci poznały zwierzęta żyjące na wsi oraz

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne:

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne: Wielokierunkowa aktywność dzieci Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA Cele ogólne: - Zapoznanie z pracą krawcowej. Poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania teg - Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zadania dla Rodziców na czas wakacji

Zadania dla Rodziców na czas wakacji Zadania dla Rodziców na czas wakacji Wdrażanie do samoobsługi Organizowanie kontaktów z rówieśnikami Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi Zorganizowanie życia dziecka

Bardziej szczegółowo

Drogie dzieci, Autorki

Drogie dzieci, Autorki Drogie dzieci, przekazujemy Wam kolejny zeszyt prac domowych. Możecie w nim rysować, pisać, liczyć. Zawarte w nim ćwiczenia pomogą mile spędzić czas i wprowadzą Was w tajemniczy i bogaty świat wiedzy.

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Normy wyżywienia Racje pokarmowe Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Normy wyżywienia (zalecane racje pokarmowe) (recommended pattern of food use) dzienne zestawy produktów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja ywienia i us ug gastronomicznych Oznaczenie kwalifikacji: T.15 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Autorka: Renata Knurowska Obszar podstawy programowej: 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Grupa zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

IRENA CELEJOWA. ŻYWiENiE. w SI AORCIE U PZWL

IRENA CELEJOWA. ŻYWiENiE. w SI AORCIE U PZWL IRENA CELEJOWA ŻYWiENiE w SI AORCIE U PZWL prof. nadzw. dr hab. IRENA C E LEJ OWA w S P «;l^ C IE & PZWL W s t ę p... 9 I. CZĘŚĆ O G Ó L N A... 11 1. Potrzeby energetyczne sp o r to w c ó w... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Bajka logopedyczna i nie tylko Dla: nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i logopedów Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela żeby język sprawny był, czyli jak usprawnić artykulatory

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka Poznajmy się PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich Treści programowe Temat tygodnia Temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele operacyjne Czas

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORTY przygotowanie do edukacji wczesnoszkolnej WEWNĄTRZSZKOLNE DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ Maj 22 Przedszkole i

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ. Kwiecień 2014. 2014r.

MIESIĘCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ. Kwiecień 2014. 2014r. MIESIĘCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ Kwiecień 2014 Edukacyjno- wychowawcza tematyka wiodąca Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej Rozwijanie zmysłu smaku Rozwijanie zmysłu słuchu Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

W grupie jest 19 dzieci (4 latki), 2 nauczycieli i pedagog specjalny.

W grupie jest 19 dzieci (4 latki), 2 nauczycieli i pedagog specjalny. Grupa integracyjna z przedszkola w Mirkowie, rozpoczęła realizację projektu Akademii Zdrowego Przedszkolaka pt. Zboża zjadamy energię z nich mamy w październiku 2013 roku. W grupie jest 19 dzieci (4 latki),

Bardziej szczegółowo

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW CO POWINNY JEŚĆ DZIECI WITAMINY PRODUKTY ZBOŻOWE PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZETWORY MLECZNE ZASADY ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

W przedszkolu Nikt w przedszkolu się nie nudzi Oj nie, nie! Oj nie, nie! Nie grymasi, nie marudzi, Bo tu nam fajnie jest.

W przedszkolu Nikt w przedszkolu się nie nudzi Oj nie, nie! Oj nie, nie! Nie grymasi, nie marudzi, Bo tu nam fajnie jest. SMERFY WRZESIEŃ W tym miesiącu zajmowaliśmy się tematami takimi jak: Jestem przedszkolakiem i Bawimy się razem. Poprzez aktywność społeczną i zdrowotną dzieci nauczyły się zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy To NASZ Zielony sklepik w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach! ZIELONKI = Zielony Sklepik = zdrowe i smaczne jedzenie Mamy coś do powiedzenia o piramidzie zdrowego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCJI PRZYRODY

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCJI PRZYRODY SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCJI PRZYRODY Hasło: Czynności życiowe człowieka. Czym się odżywiamy? Temat: Składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu. Cele: 1. Poziom wiadomości - uczeń - zna podstawowe składniki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Myślę co jem - profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci. Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak

Myślę co jem - profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci. Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak 1. Cel główny Uczeń ocenia swój sposób żywienia Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak 2. Cele szczegółowe Uczeń: ocenia wielkość porcji poszczególnych grup produktów spożywczych identyfikuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ CO POWINNY JEŚĆ DZIECI? PIRAMIDA ZDROWIA

SCENARIUSZ CO POWINNY JEŚĆ DZIECI? PIRAMIDA ZDROWIA SCENARIUSZ CO POWINNY JEŚĆ DZIECI? PIRAMIDA ZDROWIA CELE: 1. Zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowia pożądanym modelem zdrowego odżywiania. 2. Zapoznanie dzieci z produktami ważnymi w ich diecie. 3. Podjęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2015 w grupie 5 latków Smerfy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2015 w grupie 5 latków Smerfy PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2015 w grupie 5 latków Smerfy Grudzień tydzień drugi. Tematyka tygodnia: Nadchodzi zima Ćwiczenia poranne zestaw XIV (ułożone przez autora). Zabawa ruchowa

Bardziej szczegółowo

sfera fizyczna sfera poznawcza (intelektualna) sfera emocjonalna sfera kontaktów społecznych rzadko chodzi, często biega kopie i rzuca piłkę jeździ na rowerku biegowym albo 3kołowym chodzi do tyłu coraz

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum 8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum Temat: Wybory żywieniowe produkty zalecane i niezalecane w żywieniu. Cel: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zdobyte

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu prawidłowych postaw żywieniowych pomysły na działania i edukację w szkołach

Podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu prawidłowych postaw żywieniowych pomysły na działania i edukację w szkołach Podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu prawidłowych postaw żywieniowych pomysły na działania i edukację w szkołach W wieku szkolnym NAUCZYCIELE NADAL mogą być wzorem do naśladowania NAŚLADOWANIE

Bardziej szczegółowo

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska )

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska ) 4 LATKI marzec 1. Poznajemy zawody 2. wiosno przyjdź 3. Nadeszła wiosna 4. Egzotyczne zwierząt 1. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów ; poznanie czynności

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ CO POWINNY JEŚĆ DZIECI? PIRAMIDA ZDROWIA

SCENARIUSZ CO POWINNY JEŚĆ DZIECI? PIRAMIDA ZDROWIA SCENARIUSZ CO POWINNY JEŚĆ DZIECI? PIRAMIDA ZDROWIA CELE: 1. Zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowia pożądanym modelem zdrowego odżywiania. 2. Zapoznanie dzieci z produktami ważnymi w ich diecie. 3. Podjęcie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum

Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum Autor: mgr Beata Draczko Temat lekcji: Wiem, co jem. Zasady racjonalnego odżywiania się człowieka. Cel ogólny: - zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach NORMY ŻYWIENIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W POLSCE OPRACOWANO W INSTYTUCIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA I ZATWIERDZONE ZOSTAŁY PRZEZ INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z j zyka rosyjskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNI TE Zadanie 1. ze s

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY ENERGIĘ Z NICH MAMY w Miejskim Przedszkolu nr 99 w

Sprawozdanie z realizacji programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY ENERGIĘ Z NICH MAMY w Miejskim Przedszkolu nr 99 w Sprawozdanie z realizacji programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY ENERGIĘ Z NICH MAMY w Miejskim Przedszkolu nr 99 w Katowicach Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 99 w

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych. Integralny ośrodek {sms-dostep tematyczny: g2} CZEKAM NA MIKOŁAJA Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

M E N U O B I A D O W E

M E N U O B I A D O W E M E N U O B I A D O W E OD 01.06 DO 01.07 ŚRODA 01.06. Zupa: Pomidorowa z ryżem parabolicznym Drugie danie: Hamburgery domowe zapiekane ziemniaczki surówka z kapusty marchewki i jabłka z koperkiem Napój:

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki: pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna.

Metody i techniki: pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna. Scenariusz zajęć Temat: Wakacyjne podróże. Cele operacyjne: Uczeń: wskazuje elementy krajobrazu nadmorskiego, górskiego i nizinnego, tworzy zbiory elementów o takich samych cechach, porównuje wielkości

Bardziej szczegółowo

Co jadłem/jadłam wczoraj?

Co jadłem/jadłam wczoraj? 1 Co jadłem/jadłam wczoraj? 2 Talerz zdrowia 2 Pieczywo i produkty zbożowe Podstawowe źródło węglowodanów złożonych w diecie i pokarm o stosunkowo dużej wartości odżywczej. Produkty zbożowe dostarczają

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO CELE PRIORYTETOWE: 1. LITERATURA Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci umiejętności

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu. Akademii Zdrowego Przedszkolaka ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY

Sprawozdanie z realizacji projektu. Akademii Zdrowego Przedszkolaka ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY Sprawozdanie z realizacji projektu Akademii Zdrowego Przedszkolaka ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY Przedszkole nr 117 im. Czecha Os. Piastowskie 105 Poznań W roku szkolnym 2013/2014 wszystkie grupy

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo