CO TRZYLATEK UMIEC POWINIEN...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO TRZYLATEK UMIEC POWINIEN..."

Transkrypt

1 Kwartalnik nr /2015

2 OD REDAKCJI Serdecznie zapraszamy naszych drogich Czytelników do lektury Puchatkowych Wieści. Polecamy Państwa uwadze relację z akcji Cała Polska Czyta Dzieciom a także artykuły umieszczone w naszej stałej rubryce. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie (szczegóły w numerze). Życzymy przyjemnej lektury! Serdecznie Witamy w przedszkolu naszych najmłodszych wychowanków. Mamy nadzieję, że lata spędzone w przedszkolu przyniosą Wam mnóstwo radości i ciekawych przeżyć. Rodziców pragniemy zaprosić do współpracy i zaangażowania w życie przedszkola. Pamiętajmy, że okres wczesnego dzieciństwa to okres intensywnego poszerzania się pojemności pamięci ludzkiej. TRZYLATKU wiersz I. Salach Mój mały trzylatku usiądź z nami w kole. Pani ci pokaże twoje przedszkole. W szatni schowaj butki a zabawki w sali, w łazience powieś ręcznik. Zuch jesteś choć mały.

3 CO TRZYLATEK UMIEC POWINIEN... Dzieci w tym wieku zwykle otwarte i gotowe do w półpracy. pogodne i średnio konfliktowe. Rodzice czę to za tanawia ię Co powinien ie trzylatek. Oto próba zebrania z do tępne literat ry - wskazanych na ten wiek ie ętności. Rozwój intelektualny Potrafi ówi krótkie zdania i prowadzi krótk roz owę Utrzy e wa ę na roz ówcy przez kilka do kilk na t in t owinien zna kilka wier zyków i pio enek niekoniecznie odtwarza linię elodyczn ) Czasem w mowie ię zacina l b powtarza łowa zcze ólnie w e oc ac ) ięk zoś te o co ówi e t zroz iałe Zada e d o pyta o otacza cy świat Zaczyna dokonywa wyborów, w oparciu o przewidywanie konsekwencji, a nie o działanie Rozwi z e proste problemy logiczne, lubi je Rozró nia e coś e t takie a e l b inne Zna i ię wo e o przy aciela l bi porz dkowanie wokoło azywa pod tawowe kolory ie e pokaza Rozró nia po ęcie tera nie zości przy złości oczywiście tak e yli wczora i tro) Układa kilk ele entowe p zzle okaz e nazwane rzeczy i ie tak e a nazwa więk zoś otra i przeliczy 2-3 rzeczy otra i powiedzie ak ię nazywa i pokaza ile a lat potra i poda i iona rodziców i zwierzęcia do owe o y naliz e co l bi a cze o nie c o e zcze nie zaw ze wie dlacze o Rozwój społeczny i emocjonalny U ie bawi ię a ale i z inny i dzie i otra i dzieli ię z inny i ykon e pro te polecenia nawet zło one z kilk ele entów) L bi zabawy w do rodzinę ( tzw. symboliczne) Rozró nia płe dzieci i doro łyc intere e o wła na płe otra i pro to opowiedzie o woi proble ie c o nie wie ak o rozwi za ) kaz e iłoś bli ki wielbia ię przyt la i oczek e ci łyc zapewnie o iłości opiek nów) C ętnie po a a w do owyc pro tyc czynnościac ot e prz ta, pomaga w zak pac ) Rozwój fizyczny i ruchowy a y e zęby roz ie po co to robi i wie e to ryt ał: przy dyskretnej pomocy rodzica) a e cza e a e zcze kłopoty ale wie co to po iłek i powinien z ada wo porc ę) a odzielnie y e ręce l bi bawi ię wod i w wodzie

4 otra i nala napó z b telki czy dzbanka byle nie or cy), pije z k bka przez r rkę eśli do rzało to korzy tania z toalety to potra i z nie korzy ta kontrol e wo e potrzeby iz olo iczne lepie radz obie dziewczynki ni c łopcy) kłada b ty nie wi e zn rówek ale wie który lewy a który prawy ie zapi rzepa) otra i ię bra i rozebra (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach bły kawicznyc itp.) - lepiej idzie rozbieranie Ry e kwadraty i koła oczywiście nie ak z zablon ale wida ró nicę) Zaczyna ię po ł iwa ię no yczka i zaw ze z zaokr lony i ko ca i) U ie pod koczy na nodze przez c wilę na nie toi ez proble korzy ta z rz dze na plac zabaw Radzi z o i anie prze zkód na drodze w bie tak e) Kopie i rz ca piłkę, lubi gry i zabawy zręcznościowe bez ele ent rywalizac i e dzi na 3 kołowy rowerk Trzeba ednak pa ięta e ka de dziecko rozwi a ię inacze poda ę więc o ólne in or ac e zawarte w k i kac o rozwo dziecka. L Z CK U C T RZ L MNIEJ, POTRZEBNA JEST RACA Y YR A CYTY. Źródło: Dorota Zawadzka-Psycholog rozwojowy. Jak oduczyć dziecko nadmiernego jedzenia słodyczy? Co zrobi kiedy e t za pó no i na ze pociec y edz za d o łodyczy? Jak od czy dziecko bezwiedne o ię ania po łodkości dy tylko nadarzy ię k te okazja? oni e kilka porad które o po óc rodzico w walce z ty proble e. Gdy dziecko jest całkiem małe:. od koły ki cz y dziecko edzenia ró norodnyc aków: wraz z roz zerzanie diety nie owlęcia nie bó y ię podawa wy ały pociec o ró nych warzyw i owoców zarówno otowanyc ak i rowyc tak by wiedziało co to łodkie słone kwaśne orzkie ostre. 2. Gdy na ze dziecko ko czy wiek nie owlęcy i rozpoczyna edzenie tałyc pokar ów unikajmy czekolady i ciastek na rzecz z kania łodkie o ak w owocach, warzywach, okac b d a odzielnie przy otowanyc ki ielac. 3. Je eli nie c ce y do diety dziecka wprowadza łodyczy a pozo tali członkowie rodziny to bo kot po tara y ię ic przekona do swego punktu widzenia. Gdy te o nie zan dzielnie bro y woic rac i i nie pozwól y te ranicy przekracza. Gdy dziecko jest już przedszkolakiem : 1. Zdiagnozujmy problem, przeanalizujmy, kiedy my (jako rodzice), jak i nasze dziecko ię a y po łodycze np. czy robimy to dla poprawienia nastroju, z braku czasu na przy otowanie wartościowe o po iłk z powod zwiększenia zapotrzebowania kaloryczne o po wy iłk izyczny ze tre z a otności, dla uspokojenia czy z powodu nawyku, etc..? Po postawieniu diagnozy i znalezieniu problemu postarajmy ię wypracowa inne strategie radzenia sobie w tych sytuacjach. 2. ranicza y po ywanie łodyczy wo e dzieck rób y to poko nie i stopniowo, bo co na le to po diable.

5 3. a ięta y e eśli pozwala y dziecio na edzenie łodyczy to tara y ię by po ywały e po łównyc po iłkac. 4. Rozmawiajmy ze swoim dzieckiem o negatywny k tkac edzenia łodyczy podawa y obrazowe przykłady nawet dybyś y ieli to robi kilkakrotnie, pa ięta y o ar entowani w oparci o konkrety w porz dk przyczyna skutek. 5. nó y doświadczenia akowe we o dziecka poprzez w pólne otowanie czy y z te o wielk zabawę i ra dę niec to będzie na z w pólny cza pozwól y dziecku na inwenc ę i kreatywnoś. 6. eśli e teś y przyzwycza eni do pod adania podcza o l dania TV edz y przek ski z warzyw i owoców orzec ów i rodzynek. 7. ie na radza y łodycza i i nie dawa y ic w prezencie. 8. a ięta y e więk zoś z na ię a po łodycze dlate o by zniwelowa tre pokoi ię polep zy wó na tró dlate o dawa y we dzieck bli koś, poczucie bezpiecze twa b d y otwarci na roz owę bo to na lep zy po ób rozładowania napięcia. 9. rowad y aktywny tryb ycia - nie nika y aktywności fizycznej, bo to najlepszy przykład dla na zyc dzieci a tak e świetny po ób na palenie zbędnyc kalorii. 10. Dba y o aktywnoś r c ow na zyc dzieci.. ako rodzice b d y zaw ze kon ekwentni pa ięta y e ra y do te a e bra ki. ie o e by tak e eden rodzic wprowadza za adę a dr i ła ie to dotyczy tak e babci i dziadków). 2. a i od ywia y ię w po ób zdrowy i ró norodny. 3. a ięta y e nie wolno popada w kra ności i e zakazany owoc smakuje najbardziej tal y więc cza rodza i iloś łodyczy które o na jeś. Tekst pochodzi ze strony Właściwe żywienie dziecka w wieku przedszkolnym opis grup żywieniowych ira ida Żywienia rzed zkolaka kłada ię z ied i pięter obraz cyc iede r p ywnościowyc które powinny wc odzi w kład prawidłowe diety przed zkolaka. Co zawiera r py prod któw? GRUPA 1. Produkty zbożowe - cenne ródło wę lowodanów zło onyc oraz błonnika pokar owe o a tak e białka roślinne o - bo ate w kładniki ineralne: a nez cynk ied i elazo oraz wita iny z r py. Produkty zalecane : ie zane pieczywo ra a razowe p zenne z dodatkie pełne o ziarna) wielozbo owe płatki śniadaniowe ró ne o rodza ka ze - ęcz ienna a lana ryczana k k rydziana kus-kus, ry biały i br zowy) akarony prod kowane z ró nyc k p zenne ytnie ow iane ) potrawy z ki i zbó np. naleśniki kl ki piero i. GRUPA 2. Warzywa i ziemniaki - ródło wita in na wa nie ze z nic to: beta-karoten (prekursor witaminy A), witamina C, kwas foliowy, witamina K, niacyna, witamina E, - ródło kładników ineralnyc : pota elaza a nez i wapnia - zawiera błonnik pokarmowy.

6 Produkty zalecane : warzywa rowe - wykorzy ta do przy otowania rówek i oków: marchew, seler, buraki, kalarepa kap ty ałata por po idory o órki zielone i ki zone kap ta ki zona dynia kalafior i inne, warzywa ro one - mieszanki warzywne, groszek, kalafior i inne. Gotuj na parze, podawaj w po taci arzynki oraz ałatek arzynowyc dodawa do z p i o ów warzywa otowane/d zone: a olka zpara owa c kinia bakła an brok ły zpinak i inne. ykorzy t codziennie do po iłk obiadowe o i/l b kolac i zie niaki na lepie z wody l b pieczone bez dodatk tł zcz. GRUPA 3. Owoce - bo ate ródło wita in C beta-karotenu) - ródło kładników ineralnyc : pota wapnia a nez i elaza - zawiera wę lowodany tak e zło one - owoce z wy tkie awokado a zniko zawartoś tł zcz i ni k wartoś ener etyczn Produkty zalecane : świe e owoce np. abłka kiwi r zki owoce ezonowe ak tr kawki czereśnie śliwki aliny wiśnie porzeczki i in. owoce cytr owe wyci kane ze świe yc owoców oki owoce zone np. rodzynki i i śliwki orele to dobra alternatywa dla łodyczy) owoce ro one ak tr kawki śliwki porzeczki wiśnie o na e wykorzy tywa w okresie jesienno zimowym), ko poty owocowe z iarkowana ilości c kr. GRUPA 4. Mleko i produkty mleczne - wa ne ródło wapnia który b d e kości i zęby - zawiera białko - do tarcza kładników ineralnyc : o or pota a nez cynk i wiel innyc - ob it w wita iny z r py zwła zcza 2) oraz rozp zczalne w tł zcz : A i. Dzieci iędzy 3 a 6 rokie ycia potrzeb co na nie mg wapnia dziennie (w przypadk aler ii dziecka na białko leka alternatyw o by prod kty o owe). Produkty zalecane : leko zawartoś tł zcz nie nie za ni 2%) leko akowe leczne napo e er entowane np. o rt aślanka ke ir na lepie nat ralne) ery białe twaro owe ery ółte i topione b dynie i inne potrawy z leka z iarkowan ilości c kr kokta le i de ery leczne z iarkowan ilości c kr. GRUPA 5. Mięso, wędliny, ryby i jaja Produkty zalecane : drób cielęcina królik wołowina c da wieprzowina c de wędliny np. polędwica zynka drobiowa ryby ró ne rodza e na lepie or kie) a a. GRUPA 6. Tłuszcze - tł zcze na bardzie koncentrowany ródłe ener ii 9 kcal w 1 gramie), - tł zcze roślinne cenny ródłe wita iny nie zawiera c ole terol - a ło ob it e w wita iny A i zawiera tak e c ole terol - tł zcze nie tanowi a odzielne o po iłk tylko dodatkie. Produkty zalecane: do a enia wybieraj olej rzepakowy, do ałatek bardzie odpowiedni będzie dodatek ole łonecznikowe o z pe tek wino ron lub sojowego, oliwy z oliwek,

7 do arowania pieczywa wybiera a ło l b wy okie akości iękk ar arynę (o niskiej zawartości kwa ów tł zczowyc typ tran ). Produkty nie zalecane : tł zcze zwierzęce takie ak: łó alec łonina potrawy a one w łęboki tł zcz np. rytki krokiety p czki itp. GRUPA 7. Nasiona strączkowe i orzechy - na iona roślin tr czkowyc oprócz białka ob it w wiele kładników ineralnych: elazo wap cynk a tak e wita iny z r py - świe e a tak e c e tr czkowe cenny ródłe błonnika pokar owe o które o czę to brak e w codzienne diecie - orzec y zawiera poro białka oraz cenne kwa y tł zczowe z rodziny o e a-3. Produkty zalecane : ziarna łonecznika dyni i inne na iona roślin tr czkowyc : oczewica cieciorka a ola biała a ola czerwona nie olone orzec y i dały a ło orzec owe i inne pa ty z orzec ów (UWAGA prod kty te o cz la ). Uwa a: na iona roślin tr czkowyc nale do r py prod któw cię ko trawnyc dlate o nie nale y podawa ic zbyt d o/czę to zwła zcza na łod zy dziecio! Produkty nie zalecane : tł zcze zwierzęce takie ak: łó alec łonina potrawy a one w łęboki tł zcz np. rytki krokiety p czki itp. Pozostałe produkty: Cukier i słodycze rod kty nie wz lędnione w wy e wy ienionyc r pac prod któw to ywnoś wy okokaloryczna. loś ener ii w nic zawarte przewy za zwykle ic wartoś od ywcz. late o nale y podawa e dzieck w iarkowanyc ilościach, jako ewentualny dodatek, a nie ako b tyt t zalecane o po ywienia. ziecko powinno wiedzie e ywnoś z tej kategorii jest dozwolona w ograniczonych ilościac. Unikaj : tł tyc cia t ranc kic tortów z d ilości kre ów aślanyc prze y łowo wytwarzanyc cia t cia teczek ar olad tł tyc kre ów wyrobów czekoladopodobnyc. Tekst pochodzi ze strony

8 Pierwsi i najważniejsi nauczyciele Autorytet rodziców ierw zy obraz świata dziecko wyno i z rodzinne o do. To od na rodziców nasz al c po raz pierw zy dowiad e ię o obie a y o relac ac po iędzy l d i o na wa nie zyc wartościac. przeno i obraz rodzinne o ini świata na wiz ę świata zewnętrzne o. Rodziców w c wili po awienia ię dziecka potyka coś z pełnie niezwykłe o i niepowtarzalne o w adne inne yciowe yt ac i zy k a torytet o który nie z ię tara ani zabie a. To o ro na zan a otwiera ca d o o liwości ale ednocześnie eśli zo tanie le wykorzy tana równie d o za ro e. late o te ako rodzice i y bez tannie pa ięta e dla prawidłowe o rozwo na zyc dzieci niezbędne e t aby autorytet rodziciel ki oparty był na prawdziwy zac nk i y patii a nie na trac i ylnie roz iane władzy. ozwól y te aby w odpowiedni o encie za t piła o zczera przy a. Kim są mama i tata dla przedszkolaka? rzed zkolak wkracza w okre w który zaczyna wyra nie odcz wa wo odrębnoś do a a ię coraz więk ze niezale ności. i o to rodzice od rywa bardzo wa n rolę w e o yci : - dziecko naślad e po tawy i zac owania rodziców cza e na przykład pra nie podobni ię do rodzica te a e płci np. dziewczynki zakłada b ty na obca ac wo e a y); - rodzice tanowi wyrocznię w wiel i totnyc prawac w dy k ac z rówieśnika i al c powoł e ię na opinie rodziców ako na prawdę niepodwa aln nie podle a c dyskusji); - rodzice azyle bezpiecze twa; - a a i tata do konały towarzy ze ró norodnyc zabaw; - rodzice powiernika i radości i tków oraz pocie zyciela i woic dzieci. ak wida poczywa na na nie ała odpowiedzialnoś. ie oznacza to oczywiście e aby wyc owa zczęśliwe dzieci nie wolno na popełnia adnyc błędów. e teś y przecie zwykły i l d i ze woi i wada i i niedo konałościa i. la na zyc dzieci na wa nie ze e t aby cz ły ię bezwar nkowo akceptowane i koc ane przez a ę i tatę. Co wolno, a czego absolutnie nie wolno rodzicom rzede w zy tki i y obie zda prawę e dziecko czy ię za ad nkc onowania w świecie nie tylko poprzez ko nikaty łowne akie od na otrzy e ale przede w zy tki dzięki codzienny ob erwac o. al c bacznie przy l da ię na zy reakc o widzi cz cia akie ł cz rodziców ic to nki z inny i l d i. Uczy ię na przykładac. late o te edn z na wa nie zyc praw w relac ac rodzic-dziecko e t czciwoś to, o czy ówi y powinno by pó ne z ty co faktycznie robimy. TAK ak na lepie wykorzy ta przywile owan rolę rodzica? - po tępowa tak ak c cielibyś y aby po tępowało na ze dziecko; - zanowa dziecko ako niezale n edno tkę czyli np. dawa równie prawo do

9 błędów); -c wali ; - akceptowa w zy tkie cz cia dziecka zarówno pozytywne ak i negatywne); -w piera w trudnych sytuacjach; - dawa dzieck prawo do wła nyc wyborów. NIE Co winno by bezwz lędnie zakazane w relac ac z wła ny dzieckie? - obra anie dziecka i e o cz przykle anie etykiet: e teś ł pi e teś niezdar itd.); - krytykowanie dziecka ako o oby a nie e o konkretnyc zac owa ); - dawanie dzieck do zroz ienia e a do płacenia akiś dł wobec rodziców; - obarczanie dziecka woi i nie pełniony i a bicjami; - war nkowanie iłości rodziców od po dane o zac owania dziecka iłoś rodziciel ka jest bezwarunkowa); - tra zenie dziecka e e zo tawi y op ści y nawet w artac takie zac owanie e t niedopuszczalne). Rodzice w relacjach ze swoim dzieckiem o da eden z dwóc ko nikatów: Jesteś ważny i kochany e eli dziecko ły zy e e t wa ne i koc ane to czy ię wyra a wo e potrzeby wierzy e e t warte te o co dobre i przy e ne a a odwa ę odrz ci to co e t dla nie o złe. Jesteś nieważny, nie zasługujesz na bycie kochanym ły z c ten ko nikat dziecko y e w lęk i pocz ci bycia or zy nie wyra a woic potrzeb nie broni ię przed doświadczan krzywd. piera y zate na ze dzieci i po a a y i zroz ie e po awiły ię na świecie, aby prze y wła ne zczęśliwe ycie a rol rodziców e t po a a i i towarzy zy w pokonywaniu kolejnych szczebli rozwoju. Drodzy Rodzice, eśli relac e w a ze rodzinie oparte na wza e ne iłości zac nk i zczerości a dziecko stanowi e pełnoprawne o członka o ecie pa poko nie. a z przed zkolak z pewności wyrośnie na człowieka o ilny pocz ci wartości odwa ne o i potra i ce o odnale ię w aty akc on cyc relac ac z inny i l d i. Źródło:

10 O przedszkolakach bawiących się zbyt krótko i tak jak młodsze dzieci Alinka wyci a z wózka lalkę i prób e po adzi przy tolik. Lalka i tolik przewrac ię. ziewczynka ze złości rozrz ca pozo tałe lalki i bie nie w inny k t. Alinka pode e zabawę w pewne intenc i dy po awia ię tr dnośc bo lalka i tolik przewraca ię dziewczynka rozrz ca zabawki. ote bie nie do inne o przed iot który k pił e wa ę. Za e ię ni i króciótko anip l c ni. Alinka a cyn e ię nowy i zabawka i przez c wilę o l da e i ob ac e palca i poczy zabawaka l d e na zie i. ie tety coraz więce przed zkolaków bawi ię zbyt krótko. e t to niepoko ce poniewa dzciecięca zabawa e t inten ywny proce e czenia ię. arto e t tali dlacze o ię tak dzie e i co o na zrobi aby to z ieni. atrz c na wyrośnięte o pięciolatka dorośli oczek e dziecko będzie ię bawiło to ownie do wiek i e ie cze tniczy w zabawac te atycznyc. ie do trze a innyc aktywności dziecka takic ak na przykład bie anie z ki e w ręk czy b rzenie kon tr kc i. orośli or aniz zbyt ko plikowane zabawy te atyczne i dziwi ię e ono nie c ce w nic cze tniczy yka ic wadze e zbyt zło ona yt ac a zabawowa w to nk do o liwości y łowyc dziecka przek ztałca ię w erie tr dnyc do wykonywania zada. b yp dziecko nowy i zabawka i lecz nie pokaz ak ię ni i bawi. kaz e ię e dziecko pontanicznie pode e tak zabawę która pozwala z ro adzi o liwie d o doświadcze przydatnyc do te o co ak rat k ztałt e ię w e o yśle. onadto e t zaintere owane dan zabaw i powtarza tak dł o a z ro adzi tyle doświadcze ile potrzeb e do zb dowania w woe łowie c e at zac owania. a a Ka i pytała: lacze o o a córka ało ię bawi? Trzeba e ci le k powa nowe zabawki. ak do tanie now tylko o l dnie i porz ci. Żeby to wy aśni trzeba znow co n ię do okre dy dziecko iedzi w ko c. o tało i eczkę- przy l da ię e dotyka palca ii t ka ni o podło ę przytyka i eczkę do t obliz e i wyrz ca. Za pokoiło potrzebę poznania przed iot i c ce cze oś nowe o. e eli doro łe zale y eby dziecko ponownie zaintere owało ię i eczkę i pokaza nowe o liwości e o na wkłada do nie drobne przed ioty potrz a ni i tak aby rzec otały wy ypywa e itd. eśeli doro ły nie poka e- nie nauczy- w aki po ób zabawk o na ię bawi dziecko po zza poko eni pierw ze ciekawości odrz ci. b erw c dzieci w przed zkol łatwo rozpozna te z który i dorośli ię bawi. Takie dzieci wc odz do ali wybiera zabawki i bawi ię ni i przez dł zy cza. nacze zac ow ię dzieci który rodzice poświęca zbyt ało cza. ior do ręki przed iot na który w dany o encie k piły wa ę o l da o przez c wilę i rz ca na podło ę. ak doro ły o e po óc dziecio w zabawie? al c y c ętnie ię bawi w c orobę. y tarczy aby doro ły po rzał z tro k na i ia i powiedział ewno twó iś e t c ory. ziecko zapewne twierdzi Tak. C ory trzeba o wyleczy. Kładzie i ia i nakrywa o ty co a pod ręk. ote iedzi przy ni c wilkę. tar ze dzieci realiz tę zabawę w wer i rozb dowane. ie po ób przeceni zabaw z klocka i bo rozwi a dziecięce roz owanie i k ztałt prawności r c owe. częście dziecko bawi ię klockami, tym lepiej.

11 d e y do dla lalek. otrzebne zwycza ne klocki ale i ic by d o. oro ły propon e dzieck : Zb d e y do dla lalki. odawa klocki i b d ze n. y tarczy zb dowa więk z bra ę ieści w nie laleczkę i podziwia nowy do ek. Teraz z iana ról: dziecko b d e i e o po y ły na wa nie ze. oro ły zac ęca poda e klocki i po a a e tawia. a koniec w pólnie zac wyca ię b dowl. Trzeba poło y i ia pa. oro ły przy l da ię i iowi i twierdza: pa ię c ce ziewa. ziecko c ce natyc ia t ło y i ia i nakry o kocykie. oro ły dziwi ię : a br dne łapki i or any no ek i pewno e t tro zeczkę łodny. Takie podpowiadanie prawia e dziecięca zabawa rob dow e ię i trwa znacznie dł e. oprawdy warto czy dzieci dre zabawy bo opłaci ię to tokrotnie. ie a bowie nic lep ze o dla rozwi ania dzięcięcyc y łów dla po a ania dziecio w kon tr owani pla tycznyc i rozwiniętyc kryptów w ty tak e w zakresie ie ętności a oob ł owyc. Źródło: Prof. Dr hab. Edyta Gruszczyk- Kolczy ka Krótkie wykłady o dobry wyc owani PROGRAM DLA RODZICÓW W CELU STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA WOLNIEJ ROZWIJAJĄCEGO SIĘ (przeznaczony do wspomagania dzieci w wieku przedszkolnym). wiczenia koordynac i r c owe. ). Rozwi anie o ólne prawności r c owe i ar oni ności r c ów: * pod koki ze koki w pinanie ię śtanie na śtawce bie i pokonywanie tor prze zkód c odzenie po ławeczce azdę na rowerk la nodze kopanie i zatrzy ywanie piłki no łapanie i odrz canie piłki zabawy na alac zabaw do tępnyc w na zy ieście). * czę zczanie z dzie i na terapię inte rac i en oryczne. * czę zczanie z dzieckie na ba en. * dział dzieci w za ęciac z ipoterapii. 2). Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. * wrz canie piłeczki do po e ników o ró ne wielkości * rz ty do cel piłeczk kółkie trzałk woreczkie itp. * podbi anie piłeczki rakiet * kopanie piłki do bra ki * kładanie pira idek z ele entów o ro n ce wielkości * kładanki kont rowe * kładanie p zzli w zale ności od o liwości dziecka. * przekładanie z edne o naczynia do dr ie o a oli roc akaron itd.. wiczenia podno z ce pozio prawności an alne 1).Rozwijanie p yc o otoryki w półpraca analizatora wzrokowe o i r c owe o: a) zwalnianie napięcia ięśniowe o wyrabianie płynnyc r c ów ra ienia i przedra ienia:

12 - alowanie palca i ob r k ednocześnie - alowanie palca i a pote r by pędzle ró nokolorowyc linii poziomych i pionowych, - alowanie na d y ark z papier całe powierzc ni kartki. b) k ztałtowanie r c ów d yc ró norodnyc : - ry owanie kreda na tablicy i d yc ark zac papier rozło onyc na podłodze ró norodnyc linii kół śli aczków itp. - zabawy ruchowo- ra iczne: odtwarzanie dyna iczne o r c np. bie i w rzędac o i anie prze zkód zabawa w berka wę a z kanie rzybków itp. c) ry owanie na tacy z kolorowy pia kie ró nyc wzorów zlaczków itd. 2). wiczenia orientacji przestrzennej i kierunkowej: a) porównywanie w trakcie działania określenie ró ne wielkości) wzbo acanie łownictwa biernego i czynnego: *z za to owanie ateriałów konkretnyc np. klocki piłeczki kółka patyczki piórka) *ró nicowanie w otoczeni i porównywanie np. d y- ały dł i-krótki) b) zapoznanie ze c e ate ciała: *obry owywanie kont r ciała dziecka na d y ark z zare o papier alowanie ele entów twarzy bior. 3). Zabawy kon tr kcy ne i kładanki * kładanki eo etryczne, * kładanki obrazkowe * b dowanie z klocków * przybi anki * kładanie z koralików klocków d yc i ałyc ) b dowli po azdów ebli roślin figur, * kładanie z patyczków: płotków drabin do ków itp. * kładanie z ele entów i r eo etrycznyc : po taci l dzi zwierz t b dowli itp. * loteryjki obrazkowe, * ry typ e ory 4). Koordynac a r k i w półpraca palców: * z niatanie papierowyc k l ob r cz i edn ręk * wydzieranki, * lepienie: ugniatanie masy solnej, plasteliny, modeliny, ciastoliny, wylepianie, obwiedzionej kont re powierzc ni na papierze toczenie k lek wałeczków próby lepienia i rek. * nawlekanie na zn rek l b nitkę drewnianyc koralików akaron na yłkę.. wiczenia po trze ania na ateriale konkretny prawnia ce nkc e wzrokowe wzbo acanie łownictwa bierne o i czynne o. ). wiczenia przy otowawcze prawnia ce nkc e wzrokowe na ateriale obrazkowy wzbo acanie łownictwa bierne o i czynne o: a) rozpoznawanie i nazywanie obrazków Co to e t? oka dzie e t? o cze o to ł y?) * zapa iętywanie treści ek ponowanyc obrazków * wy z kiwanie w kazane o przed iot zwierzęcia o oby na plan zy yt acy ne * dobieranie par ednakowyc obrazków * wy z kiwanie zcze ółów ró ni cyc dwa obrazki b) wiczenia na materiale abstrakcyjnym * wy z kiwanie ednakowyc podpi ów do obrazka * wyszukiwanie par jednakowych liter, * wyszukiwanie w tekstach, zbiorach literowych wskazanych liter. V. wiczenia prawnia ce nkc e ł c owe ).Rozwi anie nkc i łuchowych poprzez rozpoznawanie i odtwarzanie: * wiczenia oparte na ek ponowany ateriale wzrokowo- ł c owy i czynnościac ruchowych, * odtwarzanie rytmu,

13 * tworzenie zwi zków ł c owo-wzrokowych: - rozpoznawanie ły zane o d więk dziecko o e dobra obrazek do ły zane o d więk nazwa to co e t na obrazk o e naśladowa np. otorek wiertarka d więki zwierz t a oc ód itp.) - w kazywanie obiekt będ ce o ródłe d więk - ró nicowanie d więków oparte na zyce i ryt ice. V. Stymulacja rozwoju mowy dziecka. ). wiczenia owy bierne i czynne. * Zalewanie ow ko entowanie działa dziecka co robi co teraz c ce zrobi co to e t dla cze o to robi?). azywanie przed iotów które bierze do rak w kazywanie na ic i totne cec y ówienie co ię dzie e z ty i przed iota i w dany o encie np. to e t a oc ód. a oc ód e t d y. e t niebie ki. toi w zere za a oc ode ały który e t zielony. oda i niebie ki a oc ód i tp. 2). wiczenia prawnia ce narz dy artyk lacy ne: * wiczenia ęzyka war policzków c wy * wiczenia oddec owe * wiczenia onacy ne na a o ło kac 3). o tarczanie dzieck poprawnyc wzorców ęzykowyc poprzez czytanie ba ek historyjek, wierszy. U ywanie k i eczek il trowanyc tanowi do konał po oc przy rozb dzani wyobra ni dziecka. * czenie ię na pa ię wier zyków. *wci anie dziecka w roz owę i zac ęcanie do a odzielnyc wypowiedzi rozwi a ie ętnoś yślenia i wyra ania wła nyc yśli). *nat ralne reakc e podcza czytania naśladowanie i określenie po taci rozwi anie te at i tory ki poc walanie pewnyc zac owa powtarzanie) przy a rozwo owi owy u dziecka. 4). wiczenia owy bierne i czynne na ateriale obrazkowy prezentac a in tr kta owa logopedy). 5). wiczenia d więkonaśladowcze rozpoznawanie i próba naśladowania ły zanyc d więków. Bibliografia: mgr Tatiana Sawicka neurologopeda. G. a trzębow ka od tawy teorii i dia nozy lo opedyczne pole Linda Clark Cat erine reland Uczy y ię ówi ówi y by ię czy ozna ał orzata łynar ka To a z ereka yc o ty lacy na etoda k ztałtowania i rozwo owy oraz yślenia ar zawa M. Walczak- ele y ka Aby ęzyk iętki rocław G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1998

14 Wkładka dla mamy, taty, babci i dziadka: Bajka terapeutyczna O króliczku który wszystko jadł łapkami ardzo daleko t d w piękne zaw ze zielone krainie poło one po iędzy trze a wz órza i tała ale ka drewniana c atka pro ta i zadbana. Zna dowała ię t obok drzewa licz ce o obie trzy ta lat które dawało cie i c roniło od wiatr. C atkę za ie zkiwała rodzina króliczków. Tata królik był tolarze potra ił zrobi z drzewa wszystko, a na pięknie ze rzeczy pow tawały przy śpiewie ptaków. ato ia t a a królik za owała ię do e o rode i tró k dzieci. a łod zy z króliczków nazywał ię Adaś i iał cztery latka. Uwielbiał bawi ię ze woi i przy aciół i i po a a inny zwierz tko. edyn e o łabości było łako two. Zaw ze pó niał ię na obiad a kiedy iedział przy tole zkoda było cza na edzenie no e i widelce. Króliczek w zy tko adł łapka i a z pę wypi ał przec yla c talerz. ie było adne o po ob aby na czy o po ł iwania ię zt ca i. ie po a ały ani prośby a y ani ro ne łowa taty. Adaś nie zwracał nawet wa i na złośliwe docinki wo e o rodze twa. i ał dzie po dni a ały króliczek dale robił co c ciał i nie ł c ał niko o prote tował krzykie oraz płacze a kiedy yt ac a w do tawała ię nieznośna c wytał coś do edzenia i wybie ał z do. dni e o zó tyc rodzin do tał wiele w paniałyc prezentów. a a króliczka piekła wielki tort i kiedy pokroiła o na kawałki Adaś nie wytrzy ał i rz cił ię na nie o ni zcz c ednocześnie nowy weterek w który e o a a wło yła wiele erca i dł o nad ni pracowała. idz c to pani królik rozpłakała ię. Ada iowi zrobiło ię al a i więc po tanowił wypra wó weterek w pobli ki stru ieni. ie zdradza c woic za iarów wybie ł z do i dał ię co prędze nad wodę. Kiedy był Ŝ na ie c wrz cił branie do wody. ie tety n rt był zbyt ilny i weterek króliczka zacz ł odpływa. Adaś próbował o do oni ale na pró no. yła to nauczka dla nie o ednak wcale ię nie prze ł i nie z ienił woic zwycza ów. Gdy lato dobie ało ko ca ały króliczek po raz pierw zy po zedł do przed zkola. Ada iowi bardzo ię ta podobało i był naprawdę zac wycony ale dy przy zła pora obiadowa z przera enie zobaczył e w zy tkie dzieci edz zt ca i. C wycił więc za nó i widelec ale nie wiedział co a z ni i zrobi. Króliczek pobladł zrobiło ię or co to znow zi no był ednak zbyt łako y eby od ówi obie po iłk i zacz ł eś łapka i. zieci wyb c nęły ś iec e a Adaś rozpłakał ię i ciekł do do. Ze łza i w oczac opowiedział cał i torię a ie a na koniec krzykn ł e i tak ię nie z ieni. ieczore dy Adaś ię pokoił i do zedł do iebie poło ył ię do łó ka. Zapadł w twardy en. rzyśniło ię e wędrował po le ie z ka c odpowiednie kry ówki a t na le zobaczył c atkę i w ty te o encie pocz ł o ro ny łód. Zbli ył ię do nie i po c wili wa ania w zedł do środka.

15 Ta rzał dł i tół ina cy ię od cię ar przeró nyc akołyków. d raz zabrał ię do edzenia ale dy tylko c ciał c wyci kawał cia ta po trze ł e za ia t lewe łapki a widelec a za ia t prawe łapki nó. e o przera a cy krzyk rozle ł ię po cały le ie a łzy napłynęły do ocz. Króliczek był coraz bardzie łodny nie tety nie ó ł z eś ani kawałka cia ta poniewa nie iał po ł iwa ię zt ca i. Kiedy Adaś zerwał ię z łó ka z płacze a a przy ni iedziała i powiedziała e to był tylko zły en. Te o wieczora Adaś obiecał a ie e na czy ię ładnie eś no e i widelce. Nasze przedszkole uczestniczy w akcji Cała Polska czyta dzieciom Przez cały rok odwiedzać nas będą ludzie różnych zawodów. ako pierw zy odwiedził na p. olic ant arek a łow ki który przeczytał dziecio ba kę olic ant. ie yckie o. Podczas potkania z ały i czytelnika i polic ant przybli ył za ady bezpieczne o por zania ię po drodze zadawał za adki o r c dro owy oraz odpowiadał na dociekliwe pytania dzieci o e o pracę zawodow.

16 odcza potkania zo tał o ło zony konk r pla tyczny na na ciekaw za il trac ę do przeczytane ba ki olic ant ari za ie yckie o. Zapra za y do obe rzenia prac dzieci. konk r ie wzięli dział: - Filip Krawczyk grupa Kangurki - ikoła aterna r pa kierki - Karina Atamaniuk r pa e yków - dalia Kowal ka r pa e yków - a ia Koralew ka r pa Kra nol dków - Z zanna alczak r pa Ty ry ków Autor: Filip Krawczyk

17 autor: Mikołaj Materna

18 Autor: Karina Atamaniuk

teatralna Edukacja w wiecie sztuki Ma y odkrywca Aspergera Dziecko z zespo em Ekoporady Segregujemy odpady Uwaga! Ucze ma alergi

teatralna Edukacja w wiecie sztuki Ma y odkrywca Aspergera Dziecko z zespo em Ekoporady Segregujemy odpady Uwaga! Ucze ma alergi EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO DLA NA UC ZY CIE LI Nr 8 WRZESIE 2013 749 (LXVIII) indeks 38514X CENA 18,50 Z (w tym 5% VAT) Ma y odkrywca w wiecie sztuki Uwaga! Ucze ma alergi Dziecko z zespo em Aspergera

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

BEBIKO JUNIOR dla Twojego dziecka. O czym przeczytasz w poradniku?

BEBIKO JUNIOR dla Twojego dziecka. O czym przeczytasz w poradniku? ... BEBIKO JUNIOR dla Twojego dziecka Twoje dziecko skończyło rok, ale jego dieta nadal powinna różnić się od diety dorosłych. Dziecko do 3. roku życia potrzebuje znacznie więcej witaminy D i wapnia w

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

BEBIKO 2 dla Twojego dziecka. O czym przeczytasz w poradniku?

BEBIKO 2 dla Twojego dziecka. O czym przeczytasz w poradniku? BEBIKO 2 dla Twojego dziecka Bebiko 2 to modyfikowane mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Dzięki kompletnej formule z opatentowaną kompozycją prebiotyków NUTRICIA (fruktooligosacharydów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji TEMAT: Turniej ortograficzny dla klas IV CELE: rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT PPRACOWANIE MERYTORYCZNE: DR INŻ. ANNA HARTON KATEDRA DIETETYKI SGGW W WARSZAWA 2011-01-31 Zawartość opracowania

Bardziej szczegółowo

Wiosną chce się żyć!

Wiosną chce się żyć! ISSN 1642-2457 kwartalnik nr 2, kwiecień 2008 (29) FOT. A. KULIKOWSKA Wiosną chce się żyć! Bywa, że czujemy się obciążeni nieustanną obecnością innych ludzi: w pracy, na ulicy, w gwarnym, pełnym ludzi

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ZBOŻA ZJADAMY ENERGIĘ Z NICH MAMY

ZBOŻA ZJADAMY ENERGIĘ Z NICH MAMY ZBOŻA ZJADAMY ENERGIĘ Z NICH MAMY WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 3-6 LAT KONSPEKTY ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI Drodzy Nauczyciele! Rozpoczynamy kolejną, piątą edycję akcji Piramida Żywienia Przedszkolaka.

Bardziej szczegółowo

Święta już tuż, tuż i każdy z nas będzie mógł zdecydować jak wykorzystać te wolne chwile.

Święta już tuż, tuż i każdy z nas będzie mógł zdecydować jak wykorzystać te wolne chwile. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Święta już tuż,

Bardziej szczegółowo

Właściwe żywienie dziecka w wieku przedszkolnym grupy żywieniowe.

Właściwe żywienie dziecka w wieku przedszkolnym grupy żywieniowe. Właściwe żywienie dziecka w wieku przedszkolnym grupy żywieniowe. W Miejskim Przedszkolu Numer 13 w Zgierzu przystąpiliśmy do kolejnej edycji programu Piramida Żywienia Przedszkolaka pod hasłem Zboża zjadamy,

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA Nr 2/2014 magazyn PKUconnect NOWY ROK SZKOLNY PRZYGOTUJ SIĘ DO NIEGO Z NAMI ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA SPOSOBY NA DIETĘ W POŚPIECHU ZDRADZA MARIA

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo!

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo! REKOMENDACJE I OPINIE Szanowni Państwo! Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji Projektu Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu

Bardziej szczegółowo

rodziców TYLKO PORADY & INSPIRACJE w wyprawce małego złośnika Ząbki małpka ,,W Jungli wydanie specjalne: Wyprawka przedszkolaka

rodziców TYLKO PORADY & INSPIRACJE w wyprawce małego złośnika Ząbki małpka ,,W Jungli wydanie specjalne: Wyprawka przedszkolaka ISSN: 1732-0151 nr 36 sierpień 2008 r. cena: 1,90 zł (w tym 7% VAT) wydanie specjalne: Wyprawka przedszkolaka www.usmiechrodzicow.pl Co powinno się znaleźć w wyprawce przedszkolaka? Jak poskromić małego

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Nr 13 Grudzień 2014. W numerze między innymi:

Nr 13 Grudzień 2014. W numerze między innymi: ISSN 2353-7434 POPPPiDM Nr 13 Grudzień 2014 W numerze między innymi: Uczniowie w działaniu czyli Komunikacja wizualna w przestrzeni szkolnej, Projekt Uganda. Edukacja międzykulturowa przedszkolak w Afryce,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-8687. nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

ISSN 1898-8687. nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA ISSN 1898-8687 moj@klanza.org.pl OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAG GÓW I ANIMATORÓW nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA moj@klanza.org.pl Kwartalnik

Bardziej szczegółowo