Załącznik nr 2 do OPZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do OPZ"

Transkrypt

1 Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona praca w środowisku graficznym na 1 wszystkich stanowiskach użytkowników. 2 System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Dostępność polskich znaków diakrytycznych wymagana jest w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie - dotyczy także 3 wyszukiwania, sortowania (według kolejności liter w polskim alfabecie), drukowania i wyświetlania na ekranie. Do wszystkich przycisków widocznych w oknie programu przypisane są skróty klawiszowe. Skróty są stosowane konsekwentnie w 4 całym systemie. 5 Opcja podglądu wydruku jest dostępna dla wszystkich drukowalnych dokumentów. 6 Funkcje ogólne związane z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi: a) system w zakresie minimum Ruchu Chorych lecznictwa otwartego i zamkniętego, zleceń medycznych i zleceń leków, apteczek oddziałowych, Apteki rozliczeń z NFZ i dokumentacji medycznej działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux. b) system nie może wymagać korzystania ze specjalnych programów klienckich technologii typu Citrix, VNC w celu realizacji wymagań funkcjonalnych. c) system powinien być być zrealizowany jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application. Wskazane jest więc korzystanie z technologii typu JavaScript, Ajax. d) wykonawca może ponadto stosować powszechnie używane moduły rozszerzające możliwości przeglądarki, wzbogadzające treść aplikacji o technologie takie jak Flash, Java, ShockWave, na przykład w celu realizacji wymagań integracji systemu zrealizowanego jako aplikacja WWW z urządzeniami przechwytywania obrazu lub wideo, czy też drukarkami fiskalnymi, kodów kreskowych, dołączanymi bezpośrednio do stacji roboczej. e) w celu ograniczenia ruchu sieciowego podczas korzystania z systemu, powinna być wykorzystywana pamięć cache przeglądarki na wszystkich stacjach roboczych, które mają taką możliwość. f) centralna aktualizacja systemu na serwerze aplikacji w taki sposób, aby każda stacja robocza natychmiast po aktualizacji mogła działać pod kontrolą najnowszej wersji aplikacji bez konieczności aktualizacji modułów na każdej stacji z osobna. 13 g) centralny mechanizm zarządzania wydrukami. Definiowanie i konfiguracja drukarek odbywa się z jednego miejsca w systemie bez konieczności instalacji sterowników drukarek na stacjach użytkowników, aby zapewnić łatwe zarządzanie jednolitą listą dostępnych drukarek i możliwość drukowania dla bezdyskowych stacji graficznych, tabletów oraz pozostałych stacji roboczych. 14 i) komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji a serwerem aplikacji odbywa się poprzez szyfrowane połączenie, np. https. 15 j) system zaopatrzony jest w moduł weryfikujący działania personelu medycznego. Weryfikacja odbywa się w oparciu o inne dane wprowadzone do sytemu oraz z wykorzystaniem predefiniowanych reguł walidacji (np. wymagane uzupełnienie diagnozy). Istnieje możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności dokumentowania procesu leczniczego i poziomu ostrzeżeń (m.in. ostrzeżenie, ostrzeżenie z blokadą zatwierdzenia). 16 kl) system obsługuje zlecenia wysłanie/skierowanie pacjenta na konsultację, badanie diagnostyczne, laboratoryjne, zabieg, obsługa pacjenta konsultowanego w formie elektronicznej (sieć komputerowa) oraz tradycyjnej (wydruk zlecenia). Wszystkie funkcje opisane w module Zleceń Medycznych można uruchomić bezpośrednio z poziomu dowolnego modułu obsługi pacjenta 17 m) definiowanie dla każdej jednostki organizacyjnej niezależnych zestawów podręcznych rozpoznań, zleceń, na bazie słowników centralnych. 18 n) w trosce o bezpieczeństwo gromadzonych danych system działa w oparciu o komercyjny motor bazy danych, na który Wykonawca dostarcza gwarancję oraz usługę wsparcia producenta. 19 o) w polach opisowych i tekstowych formularzy medycznych system automatycznie weryfikuje wprowadzany tekst z wykorzystaniem słownika ortografii języka polskiego 20 Możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą struktury kont LDAP Możliwość zweryfikowania uprawnienia do świadczeń w systemie ewuś (lub analogicznym systemie weryfikującym uprawnienia pacjenta do świadczeń) dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego sprawdzania tychże uprawnień każdego dnia pobytu pacjenta w szpitalu oraz zapisem kodów autoryzacyjnych i uwzględnianiu ich w komunikacie sprawozdawczo-rozliczeniowym xml przesyłanym do NFZ. INTEGRACJA Z SYSTEMEM SZPITALNYM MODUŁÓW SPECJALIZOWANYCH Minimalny zestaw transakcji HL7 obsługiwanych przez system Ruchu Chorych: Transakcje HIS -> Moduł diagnostyczny Nowe zlecenie ORM^O01 Anulowanie zlecenia ORM^O01 Transakcje Moduł diagnostyczny -> HIS Nowe zlecenie ORM^O01 Zmiana danych zlecenia ORM^O01 Anulowanie zlecenia ORM^O01 Zmiana statusu zlecenia ORM^O02 Wyniki ORU^R01 1

2 ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I SŁOWNIKAMI 23 Użytkownicy/uprawnienia 24 Wyszukiwanie użytkowników według następujących kryteriów: nazwisko, kod, login, typ użytkownika, aktywność. 25 Sortowanie użytkowników według następujących kryteriów: typ personelu, typ użytkownika. 26 Możliwość dodawania nowych użytkowników. 27 Dostęp do listy użytkowników z możliwością zmiany danych wybranego użytkownika. 28 Prezentacja daty ostatniej zmiany hasła przez użytkownika. 29 Możliwość usuwania użytkownika z listy aktywnych. 30 Dostęp do listy uprawnień z poziomu użytkownika uprawnionego do administrowania systemem. 31 Możliwość dodawania / odbierania uprawnień wybranemu użytkownikowi. 32 Zarządzanie typami/grupami użytkowników. 33 Wyszukanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa, aktywność. 34 Sortowanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa. 35 Możliwość dodawania oraz edytowania nowych typów/grup użytkowników. 36 Możliwość dodawania oraz odbierania uprawnień typowi/grupom użytkownika. 37 Możliwość przypisania grupy użytkowników do listy jednostek organizacyjnych szpitala (w celu ograniczenia uprawnień do wybranych jednostek w strukturze organizacyjnej szpitala). 38 Export / import danych użytkowników do pliku. 39 Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. 40 Możliwość dodawania nowego pracownika z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - dane osobowe, - dane o zatrudnieniu, - przynależność do grupy zawodowej, - numer prawa wykonywania zawodu (dla lekarzy). 41 Dostęp do listy personelu z możliwością zmiany danych wybranego pracownika. 42 Przypisanie pracownikowi funkcji w systemie (lekarz, pielęgniarka, konsultant) 43 Możliwość wprowadzenia informacji dodatkowych dla pracownika, jak: - rodzaj i stopień specjalizacji, - znajomość języków obcych, na potrzeby realizacji funkcji systemu medycznego. 44 Możliwość określenia dodatkowych informacji dotyczących usług, które wykonuje lekarz (lista usług, wiek pacjenta). 45 Zarządzanie strukturą organizacyjną 46 Definiowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej jednostki Zamawiającego. 47 Możliwość dodawania nowej jednostki organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - kod i nazwa jednostki, - NIP, REGON, - dane adresowe, - rodzaj jednostki, - kod resortowy jedn. organizacyjnej. 48 Dostęp do listy struktury organizacyjnej z możliwością zmiany danych wybranej jednostki. 49 Wyszukiwanie jednostki organizacyjnej według następujących kryteriów: kod, nazwa, rodzaj jednostki. 50 Widok struktury organizacyjnej w postaci drzewa hierarchii. 51 Zarządzanie grupami jednostek organizacyjnych z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji oraz przypisania wybranych jednostek organizacyjnych do grupy. 52 Export / import danych jednostek organizacyjnych do pliku. 53 Zarządzanie słownikiem usług i procedur medycznych. 54 Zarządzanie słownikami 55 Aktualizacja słownika kodów terytorialnych oraz miejscowości bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS. 56 Zarządzanie listą lekarzy kierujących 57 Zarządzanie listą jednostek kierujących 58 Zarządzanie wydrukami ZARZĄDZANIE SŁOWNIKAMI RUCHU CHORYCH PACJENTÓW 59 Definiowanie zakresu, rodzaju i struktury danych opisowych zbieranych podczas pobytu pacjenta w szpitalu. 60 Możliwość określenia uprawnień do zapisu, odczytu i modyfikacji każdej danej opisowej. 61 Definiowanie strukturyzowanych formularzy do opisu wizyty/pobytu pacjenta. 62 Konfiguracja opcji aplikacji. 63 System umożliwia zdefiniowanie liczby dostępnych łóżek na oddziale/ w sali. 64 Zarządzanie słownikiem rodzajów łóżek z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji. 65 Możliwość określenia na wybranej jednostce organizacyjnej rodzaju dyżurów, wraz z czasem trwania tego dyżuru i typu personelu, jaki będzie ten dyżur wykonywał. 66 Zarządzanie słownikiem rodzajów dyżurów z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji. 67 Definiowanie okresów obowiązywania procedur medycznych na potrzeby wyszukiwania w innych modułach systemu. 68 Możliwość tworzenia słownika kodyfikacji/tagów które potem można przypisać do pacjenta lub epizodu leczenia. 2

3 KOMUNIKATOR 69 Funkcje komunikatora dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi 70 Moduł umożliwia wymianę informacji w tekstowej pomiędzy użytkownikami on-line (chat) 71 Moduł umożliwia w przypadku wykrycia błędu aplikacji przesłanie jej do działu informatyki Zamawiającego. Moduł umożliwia też przesyłanie tą drogą uwag dotyczących oprogramowania do Działu Informatyki Zamawiającego. 72 Moduł posiada zaimplementowaną komputerową komunikację, umożliwiającą przekazywanie wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami systemu minimum w zakresie modułów medycznych w tym: ruch chorych, zlecenia medyczne, dokumentacja medyczna, diagnostyka, poradnia, blok operacyjny, patomorfologia. 73 System powinien umożliwić adresowanie komunikatów do: nazwanego uzytkownika, pełnionej funkcji (lekarz, pielęgniarka) jednostki organizacyjnej, użytkowników modułu z zastosowaniem kombinacji w/w 74 Wiadomości są oznaczone jako: pilna lub zwykła. System powinien wymuszać przyjęcie wiadomości o statusie "pilny". CENTRALNY SERWER WYDRUKÓW 75 Funkcje dostępne przynajmniej dla modułów obsługi pacjenta z wyjątkiem bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi. 76 System zapewnia możliwość drukowanai bez konieczności instalacji sterowników na stacji roboczej. 77 System musi zapewniać obsługę drukarek systemu Linux i Windows 78 System musi umożliwiać kolejkowanie wydruków 79 System musi umożliwiać zbieranie statystyk o liczbie wydruków z podziałem na rodzaj wydruku i urządzenie na jakie wydruk został zlecony 80 System musi umożliwiać centralne zarządzanie drukarkami (dodawnie, usuwanie, modyfikacja sterownika, nadawanie nazwy) 81 poprzez graficzny interface System musi umożliwiać definiowanie kilku odrębnych kolejek wydruków widocznych w systemie dla jednej fizycznej drukarki, wykorzystując inne opcje wydruku (wydruk dwustronny, wydruk na domyślnym formacie A3, itp.) 82 System musi umożliwiać konfigurację drukarek JetDirect/Socket/AppSocket 83 System musi umożliwiać konfigurację drukarek IPP (Internet Printing Protocol) 84 System musi umożliwiać konfigurację drukarek LPD 85 System musi umożliwiać konfigurację drukarek SMB/Windows Printers 86 System musi umożliwiać zdalny start, stop i restart usługi centralnego systemu wydruków 87 System musi umożliwiać centralne dołączanie sterowników dla drukarek 88 System musi umożliwiać odświeżanie listy drukarek w systemie automatycznie i na żądanie 89 System musi umożliwiać konfigurację domyślnych drukarek dla stacji roboczej 90 System musi umożliwiać wydruk z systemu na dowolnej drukarce skonfigurowanej w systemie 91 System musi umożliwiać mapowanie nazw drukarek (możliwość nadania innej nazwy w systemie operacyjnym, a innej w aplikacji) 92 System musi umożliwiać weryfikację pracy (dostępności, listy niewykonanaych zadań, status) wszystkich drukarek z jednego miejsca PULPIT LEKARZA I PIELĘGNIARKI 93 System musi zawierać pulpity użytkowników umożliwiające bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji, do jakich użytkownik posiada uprawnienia 94 Powinny istnieć zdefiniowane pulpity, co najmniej w zakresie pulpitu lekarza, położnej i pielęgniarki 95 Pulpit użytkownika powinien zawierać, co najmniej bezpośredni dostęp do 96 - pacjentów: oddziału, moich pacjentów czyli tych dla których zalogowany lekarz jest lekarzem prowadzącym i dyżurującym, zaplanowanych na wizytę i konsultacje, umówionych na dzisiaj 97 - wyników badań z podziałem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z możliwością wyświetlenia tylko najnowszych wyników (np. z ostatnich 24godzin) 98 - zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje 99 - dokumentacji medycznej pacjentów oddziału, moich, umówionych na wizytę, z odbytych wizyt i konsultacji terminarz użytkownika uwzględniający jego: dyżury, nieobecności, zadania, zaplanowane dla niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty z możliwością rezerwacji wizyt w oparciu o terminarz 101 Ma istnieć możliwość samodzielnego, przez użytkowników lub administratorów, definiowania pulpitu lub jego modyfikacji 102 Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika 103 Możliwość konfiguracji, który z paneli i w jakim miejscu jest prezentowanych na ekranie 3

4 GENERATOR FORMULARZY System umożliwia zdefiniowanie formularzy związanych obsługą pacjenta (z wyjątkiem dedykowanych modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi) na potrzeby Zamawiającego przez personel Zamawiającego. Moduł ten jest integralną częścią systemu. Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne), walidacjami pomiędzy polami formularza oraz wartościami z pola formularza o danymi przechowywanymi w systemie i ułożonymi na ekranie. Możliwość definiowania bezpośrednio przez personel Zamawiającego strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. Na wszystkich formularzach można umieścić pola opisowe, liczbowe, pola tekstowe, daty, słownikowe z własnymi słownikami, słownikowe z wykorzystaniem istniejących słowników w systemie, pola wyboru wielokrotnego, pola wyboru jednokrotnego, grafikę. 108 W polach opisowych przy wypełnianiu w systemie formularzy istnieje możliwość dodania i użycia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności: - ogólnodostępnych - ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego 109 formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej czy formatujące tekst. 110 Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. GENERATOR RAPORTÓW 111 Zarządzanie raportami 112 Generator raportów stanowi integralną część Systemu 113 Możliwość tworzenia nowych raportów w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL 114 Możliwość tworzenia raportów kolumnowych oraz formatowanych w oparciu o widoki dostępne w Systemie 115 System powinien wygenerowane raporty zapisywać w formacie xls. WYSTAWIANIE RECEPT 116 Moduł umożliwia wystawianie recept dla wskazanego pacjenta wybranego z indeksu pacjentów Systemu. 117 Funkcje dostępne są minimum z modułów Gabinet, Izba przyjęć, Oddział. 118 Wydruku recepty lekarskiej zgodny z zobowiązującymi przepisami. 119 Użytkownik ma dostęp do wyszukiwania leków z następujących słowników: baza leków, leków recepturowych, leków preferowanych, refundowanych, zamienników według nazwy lub składu chemicznego. 120 Pojedynczy element w liście wyszukiwania leków opisuje minimum: skład chemiczny, postać, dawkę oraz opakowanie, a w przypadku leków recepturowych nazwę oraz skład chemiczny. 121 Możliwość tworzenia słownika leków recepturowych zarządzania tym słownikiem. 122 Moduł umożliwia tworzenie podręcznego słownika leków preferowanych przez użytkownika. Dodanie nowej pozycji słownika jest możliwe z poziomu listy wyszukanych leków z bazy leków lub leków recepturowych. 123 Użytkownik po wybraniu leku ma możliwość wskazania liczby opakowań, dawkowania, dodania komentarza oraz zastrzeżenia zamiany leku Na receptę automatycznie nanoszony jest oddział NFZ lub kod państwa w przypadku pacjentów zagranicznych, a także niezbędne dane pacjenta. W przypadkach, gdy pacjent jest nieubezpieczony, automatycznie ustawiany jest brak ubezpieczenia. Dane świadczeniodawcy nanoszą się automatycznie na formularz i wydruk recepty. Odpowiedni świadczeniodawca wybierany jest automatycznie na podstawie miejsca pobytu pacjenta (oddział/poradnia). Na receptę automatycznie nanoszony jest zalogowany lekarz, data wystawienia oraz termin realizacji. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem, na receptę wstawia się lekarz prowadzący lub lekarz z wizyty. Użytkownik może te dane zmieniać, przy czym lekarza może wybrać ze słownika lekarzy w Systemie. 127 Użytkownik ma możliwość oznaczenia pilności recepty. 128 Użytkownik może zdefiniować uprawnienia oraz informacje o chorobach przewlekłych z rozwijanej listy możliwych do wyboru pozycji. W celu przyspieszenia wystawiania recept pozycje te są uzupełnione automatycznie pozycją "X". 129 Użytkownik ma możliwość wyboru drukarki z centralnego serwera wydruków, na której nastąpi wydruk. 130 System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza. 131 Numery recept zapisują się na lekarza i świadczeniodawcę. 132 Jeśli placówka medyczna ma wiele lokalizacji wskazany we wprowadzaniu zakresów recept lekarz może mieć oddzielną pulę numerów na każdą z przychodni, w których udziela świadczeń. 133 System podczas wprowadzania numerów recept automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonego numeru recepty. 134 System automatycznie rejestruje i numeruje recepty ze zdefiniowanej listy numerów recept lekarza. 135 System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza z uwzględnieniem świadczeniodawcy wybieranego ze słownika jednostek organizacyjnych szpitala w Systemie 136 System automatycznie wyświetla licznik numerów recept pozostałych do wykorzystania. 137 System ewidencjonuje wszystkie leki przepisywane pacjentowi. 138 Układ formularza do tworzenia/edycji recepty jest zgody z wydrukiem. 139 Układ formularza do tworzenia/edycji listy leków jest zgodny z wydrukiem. 4

5 140 Zapis recepty jest możliwy gdy: - uzupełniony jest lekarz wystawiający receptę - uzupełniona jest data wystawiania i data realizacji od dnia - liczba pozostałych numerów recept jest większa od 0 - poprawnie zostały ustawione dane świadczeniodawcy - wybrany pacjent posiada wymagane dane - ustawiony kod oddziału NFZ lub kod państwa lub X-brak ubezpieczenia - dodany jest co najmniej jeden lek 141 W przypadku wystawiania recept dla dzieci nieposiadających numeru PESEL, na wydruku umieszczany jest PESEL jednego z rodziców lub opiekunów. 142 Istnieje możliwość zapisu recepty w celu późniejszego jej wydrukowania lub modyfikacji. 143 System umożliwia usuwanie recept. Usunięcie recepty skutkuje odzyskaniem numeru recepty i włączeniu go do puli numerów recept do wykorzystania. 144 Usunięcie recept wydrukowanych jest możliwe tylko dla użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami. 145 System ostrzega użytkownika w przypadku próby edycji wydrukowanej recepty. 146 System ostrzega przed próbą ponownego wydrukowania tej samej recepty 147 System ostrzega przed usunięciem zapisanej/wydrukowanej recepty 148 Wydrukowanie recepty skutkuje automatycznym jej zapisem. 149 Możliwość ewidencjonowania leków bez recepty przepisywanych pacjentowi. 150 Zapisane recepty są widoczne w funkcji wystawiania recept po ponownym uruchomieniu funkcji. 151 Zachowane recepty i listy leków bez recepty prezentowane są w postaci zakładek i są zapisane na pobyt/wizytę. 152 Zachowana recepta lub lista leków prezentowana jest w postaci formularza zgodnego z wydrukiem. 153 System umożliwia wydrukowanie listy leków dla pacjenta z dawkowaniem. 154 System prezentuje listę wystawionych recept i wydanych list leków dla pacjenta z dawkowaniem w kontekście wybranego pobytu. 155 System umożliwia kopiowanie recept i leków na podstawie historii wystawionych recept. 156 System w funkcji wystawiania recept prezentuje leki, które przyjmuje pacjent. Prezentowane są w dodatkowej zakładce z możliwością ich wyboru i naniesienia na receptę. ZLECENIA MEDYCZNE 157 Funkcje zleceń medycznych dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta 158 Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: 159 Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (pracownia diagnostyczna). 160 Możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia. 161 Możliwość korelacji i porównania wyników badań diagnostycznych z dawkami leków oraz wykonanymi zabiegami i procedurami np.: poziom glukozy we krwi a dawki insuliny czy obraz morfologii przed zabiegiem, po zabiegu i reakcja na podany lek 162 Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (wyniku badania). 163 Możliwość przechowywania skanowanych kart anestezjologicznych lub ich wrpowadzenia w system. 164 Możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych apteczek oddziałowych i bloku operacyjnego i anestezjologicznych na podstawie zewidencjonowanego zużycia. 165 Automatyczne kodowanie ICD9 na podstawie zleceń medycznych. Badanie/operacja/konsultacja/środki fafmaceutyczne/wyroby medyczne, itp., może mieć przypisany kod lub kody ICD9. Jej wykonanie w module zleceń skutkuje automatycznym zakodowaniem ICD9, np. do NFZ/PZH czy jest wykorzystywane w grupowaniu JGP. Dodatkowo w chwili wprowadzania wyniku zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ICD9, które zostało automatycznie zakodowane przez system, jeżeli do zleconej usługi jest przyporządkowane więcej niż jedno ICD9. Zmiany ICD9 w takim przypadku są spójne (nie występuje redundancja danych) niezależnie czy zostały dokonane w module statystyka czy w module zleceń medycznych. 166 System powinien wyświetlić zlecenia w kontekście: pacjenta (dodtyczące wszystkich pobytów), hospitalizacji, pobytu czy wizyty Możliwość powtarzania zleceń na podstawie już istniejących. Funkcja dostępna jest z ekranu prezentującego zlecenia i wyniki pacjenta. Użytkownik ma możliwość wyboru zleceń, które chce powtórzyć. Możliwość prezentacji aktualnych zleceń pacjenta w chwili zlecania (każdy użytkownik indywidualnie dla siebie może włączyć lub wyłączyć tą funkcję) Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy. Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator/położna/pielęgniarka/lekarz oddziału Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy. Możliwość rejestrowania wartości Wagi i Wzrostu pacjenta poprzez: formularz wprowadzania wyniku badania, formularz wywiadu. System przy zapisie formularzy aktualizuje te atrybuty w rekordzie medycznym pacjenta i przy kolejnych badaniach automatycznie podpowiada ostatnio uzupełnioną wartość. Możliwość konfiguracji priorytetów zlecanych badań oraz definiowania terminów, na jakie badanie z danym priorytetem może być zlecane (np. CITO na czas bieżący, rutynowy na dzień następny na godzinę 12:00). Możliwość definiowania podręcznego panelu zleceń (np. najczęstsze dyżurowe z SOR): - definiowanie panelu ogólnego jaki i spersonalizowanego dla użytkownika lub jednostki organizacyjnej na której przebywa pacjent, - możliwość dodawania usług do panelu, - możliwość dodawania grupy usług do panelu i wprowadzenia nazwy grupy, - możliwość zlecania usług/grup usług z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku, - możliwość zlecania wszystkich pozycji z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku. 174 Stworzone grupy usług wyszukują się również w polu wyszukiwania usług. 5

6 SZPITAL RUCH CHORYCH - IZBA PRZYJĘĆ Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: * imię, * nazwisko, * nazwisko rodowe pacjenta, * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, * PESEL, * wiek, * płeć, * data urodzenia, * Numer Księgi Głównej, * data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, * Numer karty RUM, * Miejscowość, ulica, kod administracyjny, * Diagnozy/wykonane usługi, * Zakodowane świadczenia NFZ oraz ICD, czasu pobytu. daty zabiegu operacyjnego. 177 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego/opiekuna. 178 Możliwość przypisania lekarza prowadzącego przy przeniesieniu pacjenta na Oddział z Izby Przyjęć. 179 System posiada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość. Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych: Nazwisko - Płeć. 181 Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - dane osobowe, - dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji), - dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego), - dane o ubezpieczeniu, - dane o zatrudnieniu. 182 Możliwość generowania wydruków bezpośrednio z ekranu przyjęcia pacjenta - dostępne wydruki są konfigurowane w module administracyjnym. 183 System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta. 184 System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR. 185 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. 186 System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta. 187 System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z tzw. błędnym numerem PESEL (m.in. na potrzeby obsługi zdarzających się błędnie wydanych numerów PESEL). 188 System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL. 189 Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze. 190 Możliwość oznaczenia pacjentów będących osobami publicznymi lub VIP, co skuktuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych. 191 System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta. 192 Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć z możliwością odnotowania następujących danych: - tryb przyjęcia, - dane skierowania, - rozpoznania ze skierowania, - dane o płatniku, - lekarz przyjmujący. Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: - dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu, - usunięcie istniejącego wpisu. System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego, ratownika, położnej. Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu oraz ratownika, położnej. 197 Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM 6

7 198 Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów. 199 Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem w Izbie Przyjęć: - rozpoznanie wstępne, - rozpoznanie ze skierowania, - wywiad, - badania, - zastosowane leczenie, - zalecenia. 200 Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. 201 Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w Izbie Przyjęć elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). 202 Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych w Izbie Przyjęć zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta wg ICD9 203 Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala wg ICD10 automatyczny wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. 204 Odnotowanie powodu odmowy przyjęcia i skierowania pacjenta. 205 Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej 206 Możliwość generowania wydruków bezpośrednio z ekranu porady ambulatoryjnej - dostępne wydruki są konfigurowane w module administracyjnym. 207 Zakończenie porady ambulatoryjnej przyjęciem na oddział. 208 Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje, z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta. 209 Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. 210 Przyjęcie pacjenta do oddziału bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem zarejestrowanych w niej danych pacjenta. 211 Skierowanie pacjenta do oddziału z możliwością odnotowania trybu przyjęcia, określenia lekarza i jednostki kierującej, wydruku pierwszej strony historii choroby. 212 Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu. Przynajmniej wprowadzenie informacji tekstowej z listą zostawionych przedmiotów oraz wydruk opaski dla pacjenta. 213 Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta do oddział. 214 Blokada możliwości przyjęcia w Izbę Przyjęć pacjenta aktualnie przebywającego w szpitalu (w izbie przyjęć, bądź na oddziale). 215 Blokada możliwości udzielenia porady ambulatoryjnej pacjentowi aktualnie przebywającemu na oddziale. 216 Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek w oddziale podczas przyjmowania pacjenta do oddział. 217 Podgląd stanu łóżek na oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział. 218 Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta na Izbie Przyjęć wraz z wpisem do Księgi Zgonów. 219 Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: - wstępnych ze skierowania, - dodatkowych, - przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta). 220 Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. 221 Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania pobytu, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta. 222 Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Główna, - Księga Oddziałowa, Księga Oczekujących, - Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych, - Księga Zgonów. 224 Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Izbie Przyjęć w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Karta Informacyjna Izby Przyjęć, - Karta informacyjna pacjenta z UE, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgonu. 225 System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu). 7

8 226 System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu 227 pacjenta. 228 System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD Przy przyjęciu pacjenta system ostrzega, że pacjent był już hospitalizowany w okresie krótszym niż 14 dni. System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i 230 raportów. Możliwość nadawania pacjentom priorytetów/klasyfikacji TRIAGE np. Nagły (czerwony), Pilny (źółty), Stabilny. Wpływa to na 231 prezentację pobytu pacjenta w danych pobytu i na listach prezentujących pacjentów przebywających w szpitalu (prezentacja danych z użyciem koloru). RUCH CHORYCH - ODDZIAŁ Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 232 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: * imię, * nazwisko, * nazwisko rodowe pacjenta, * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, * PESEL, * wiek, 233 * płeć, * data urodzenia, * lekarz prowadzący, * Numer Księgi Głównej, * data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, * Numer karty RUM, * Miejscowość, ulica, kod administracyjny, * Diagnozy/wykonane usługi/zakodowanie świadczenia NFZ. 234 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego. System poziada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. 235 System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość. System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania 236 danych adresowych pacjenta. System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych 237 przy użyciu czytników OCR. Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych: * Nazwisko 238 * PESEL - przy braku z uwagą, że PESEL wymaga uzupełnienia * Płeć. 239 Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - dane osobowe, - dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji), - dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego), - dane o ubezpieczeniu, - dane o zatrudnieniu. 240 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. 241 System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta. 242 System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z błędnym numerem PESEL. 243 System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL. 244 Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku 245 wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze. Możliwość oznaczenia pacjentów będących osobami publicznymi lub VIP, co skuktuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych. 246 System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta 247 Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów. 248 Przyjęcie pacjenta na oddział z możliwością odnotowania następujących danych: - tryb przyjęcia, - dane skierowania, - rozpoznania ze skierowania, - dane o płatniku, - lekarz przyjmujący. 249 Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu. 250 Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta na oddział. 251 Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta na Izbie Przyjęć w oddziale wraz z wpisem do Księgi Zgonów Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu słownika, - usunięcie istniejącego wpisu słownika. System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. 8

9 254 Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu. 255 Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM 256 Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów. 257 Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje. Z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta. 258 Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. 259 Blokada możliwości ponownego przyjęcia na oddział pacjenta już przebywającego w tym czasie w szpitalu. 260 Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek na oddziale podczas przyjmowania pacjenta na oddział. 261 Podgląd stanu łóżek w oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział. 262 Możliwość anulowania przyjęcia pacjenta do oddziału wraz z wycofaniem danych pacjenta z Izbie Przyjęć. 263 Przeniesienie pacjenta na inny oddział z automatycznym wpisem do Księgi Oddziałowej i do ruchu chorych. 264 Przy przenoszeniu pacjenta do innego oddziału lub salę system podpowiada salę i lekarza prowadzącego na podstawie poprzednich pobytów pacjenta w ramach tej samej/wcześniejszej hospitalizacji. 265 Możliwość anulowania przeniesienia do innego oddziału. Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem w oddziale: - Rozpoznanie - Rozpoznanie ze skierowania - Wywiad Badania - Zastosowane leczenie - Przeprowadzenie procedury, wykonane zabiegi, wykonane operacje - Epikryza - Zalecenia. 267 System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD W przypadku braku rozpoznania głównego na którymkolwiek oddziale w ramach hospitalizacji system pozwala na skopiowanie na ten pobyt diagnozy głównej z oddziału wypisowego. 269 System automatycznie podpowiada kodowanie diagnoz hospitalizacji na podstawie zakodowanych diagnoz w poszczególnych pobytach na oddziałach. 270 Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI 271 Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. 272 Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w oddziale elementów leczenia zgodnie z ICD9 (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). 273 Możliwość odnotowania zużytych materiałów i leków do przeprowadzonych w oddziale zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta wgodnie z ICD9 274 Prowadzenie karty TISS w systemie. 275 Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: - wstępnych ze skierowania, - końcowych (rozpoznanie zasadnicze, dodatkowe, współistniejące) - przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta) zgodnie z ICD Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. 277 Możliwość anulowania system automatycznie anuluje zlecone badania, leki i rezerwacje z chwilą umieszczenia pacjenta na ekranie zgonu pacjenta. 278 Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania pobytu, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta. 279 Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. 280 Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale. 281 Obsługa przepustek. Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Główna, Księga Oddziałowa, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. 283 Możliwość zarezerwowania wizyty z poziomu modułu 'Oddział'. Prowadzenie i możliwość wydruku Historii Choroby: dane przyjęciowe, wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), przebieg 284 leczenia, epikryza, zastosowane leczenie, wykonane badania, zastosowane procedury. 285 Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Historia Choroby, - Karta Wypisowa, - Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala, - Karta Informacyjna. 9

10 Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych: - Karta Statystyczna, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, Karta Zgonu, - Skierowania, - Zlecenia, - Zapotrzebowania. - Wnioski. 287 Możliwość prowadzania oceny Ryzyka powstania odleżyn - wg skali Nortona 288 System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu), - zestawienia wg jednostki chorobowej. System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i 289 raportów. Przegląd i aktualizacja danych personalnych, ubezpieczeniowych z możliwością generowania regularnych przypomnień o 290 konieczności aktualizacji tych danych (alerty o pacjentach z dokładnością do Oddziału, w momencie zalogowania użytkownika). System musi mieć możliwość definiowania które pola będą objęte alertami. Możliwość nadawania pacjentom priorytetów/klasyfikacji np. Nagły (czerwony), Pilny (źółty), Stabilny. Wpływa to na prezentację 291 pobytu pacjenta w danych pobytu i na listach prezentujących pacjentów przebywających w szpitalu (prezentacja danych z użyciem koloru). 292 Możliwość odnotowywania faktu udzielenia informacji o pobycie pacjenta. 10

11 RUCH CHORYCH - STATYSTYKA Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 293 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, data urodzenia, - numer Księgi Głównej i nr dokumentacji medycznej, - data przyjęcia na Izbę Przyjęć lub oddział, - lekarz prowadzący, - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ. 295 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego. 296 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych 297 formularzowych). 298 Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale. 299 Automatyczna aktualizacja karty statystycznej Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Historia Choroby, - Karta Wypisowa, - Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala, - Karta Informacyjna. Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych: - Karta Statystyczna, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, - Karta Zakażenia Szpitalnego, - Karta Statystyczna Psychiatryczna, - Karta Zgonu oraz Pisemne Zgłoszenie Urodzenia Dziecka. System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - historia zmian numerów ksiąg głównych, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, po wybraniu pozycji na raporcie możliwość automatycznego wejścia do właściwego ekranu edycji kodowania), - zestawienia wg jednostki chorobowej, - miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, - średni czas pobytu wg jednostki chorobowej. System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów oraz możliwość zapisu wybranych danych w bazach MS Access i MS Excel. Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienia ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie. Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi: - Centra Zdrowia Publicznego, - NFZ, - Ministerstwo Zdrowia i GUS. 306 System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. 307 System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta. 308 Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać, w których dniach ma zostać zakodowany produkt. 309 Dla chemioterapeutyków z załącznika do obowiązującego zarządzenia system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'. System posiada moduł Archiwum Dokumentacji Medycznej prowadzony po numerze dokumentacj i numerze księgi głównej 310 pacjenta oraz zawierający niezbędne raporty (dokumentacje zamówione, wypożyczone, z przekroczoną datą zwrotu, nowa dokumentacja nie dostarczona w terminie do archiwum, dokumentacja zdana do archiwum) 311 Możliwość weryfikacji kompletności danych w zakresie sprawozdawczości do NFZ, PZH, WCZP i GUS (sprawozdania: ZD-3; MZ/Szp- 11; MZ-29; MZ-12 i inne wymagane w przyszłości przez instytucje nadrzędne) 312 Możliwość kodowania procedur i pobytu pacjenta w szpitalu z wskazaniem do jakiej grupy wg NFZ pacjent się kwalifikuje 11

12 MODUŁ ZAKAŻEŃ 313 Prowadzenie i wydruk Karty Zakażeń. 314 Ewidencja danych o patogenach alarmowych. 315 Prowadzenie rejestru on-line wszystkich zakażeń wewnątrzszpitalnych. -Zestawienie wg kwalifikacji zakażenia -Zestawienie wg rozpoznania zakażenia -Zestawienie wg czynników ryzyka zakażenia -Zestawienie wg rodzaju zakażenia -Zestawienie wg rodzaju zakażenia roz. 316 Dostęp do wyników antybiogramów. 317 Dostęp do rejestru i wyników badań bakteriologicznych. 318 Prowadzenie Karty rejestracji drobnoustroju alarmowego System umożliwia generowanie za pomocą wewnętrznego systemu powiadomień, informacji o akcjach użytkowników typu: zlecenie 319 leku, stworzenie karty zakażenia. Można zdefiniowac powiadomienie zespołu do spraw zakażeń, ordynatora oddziału i lekarza prowadzącego. 320 Wprowadzanie informacji o szczepach HIS powinien mieć mozliwość wykorzystania danych mikrobiologicznych do analiz oraz do grupowania i przetwarzania na potrzeby tworzenia profili bakteryjnych dla pojedyńczych oraz grupowanych jednostek organizacyjnych Instytutu. HIS powinien mieć zaimplementowany System Biernej i Czynnej Rejestracji Zakażeń Szpitalnych zsynchronizowany ze standardami i wymogami europejskiego centrum kontroli i profilaktyki zakażeń tzw. Europejskiego ECDC oraz powinien być także zintegrowany z programem IPSE (Improving Patient Safety In Europe. DOKUMENTACJA MEDYCZNA W SZPITALU Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). 324 Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. 325 W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic kompletny) Możliwość zapisu następujących elementów dokumentacji medycznej: obserwacje lekarskie, obserwacje pielęgniarskie, zalecenia, epikryza, notatki, wywiad epidemiologiczny, badanie, rozpoznanie. Dodatkowo administrator może podzielić poszczególne elementy na grupy i zakładki. Możliwość definiowania wywiadów, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisac zaznaczone punkty. 329 Raport Lekarski i pielęgniarski automatycznie pobierają informacje z modułu zleceń o zleconych badaniach, lekach, procedurach Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym time oriented Możliwość wydruku następujących elementów dokumentacji medycznej: zaświadczenia dla pacjenta karta zgłoszenia nowotworu karta zgłoszenia choroby zakaźnej karta informacyjna Możliwość zdefiniowania w systemie karty informacyjnej dla pacjenta zawierającej wyniki badań i procedur wykonanych podczas pobytu. Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności 334 powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy. Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. 335 Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. MODUŁ ZLECANIA DIET 336 Możliwość zlecenia diet dla poszczególnych pacjentów. 337 Możliwość zmiany zleconej diety dla poszczególnych pacjentów. Możliwość zlecania diet w trybie non-stop (od chwili zlecenia system codziennie ponawia zlecenie diety dla pacjenta do momentu 338 zmiany lub zatrzymania). Możliwość zlecenia dodatkowych produktów żywieniowych w ramach diety dla pacjenta oraz automatyczne zakończenie zlecenia diety w przypadku wypisu lub zgonu pacjenta. Rejesracja odrębnych posiłków (grup posiłków) w ramach zlecanej diety (podział na min. śniadanie, obiad, kolacja) oraz rejestracja cen odrębnych posiłków (grup posiłków) w ramach zlecanej diety (podział na min. śniadanie, obiad, kolacja) 341 Możliwość generowania zestawień zleconych diet w ujęciu dziennym, tygodniowym. 342 Możliwość definiowania w systemie słownika diet. 12

13 343 OPIEKA PIELĘGNIARSKA Moduł jest przeznaczony dla pielęgniarek i dostępny w module Oddział. Umożliwia zarządzanie procesem dokumentowania czynności opieki pielęgniarskiej, w szczególności w zakresie zapisu diagnoz i procedur, leczenia i pielęgnowania. 344 System umożliwia zdefiniowanie planu opieki pacjenta, a następnie w razie potrzeby dodawanie dodatkowych pozycji w planie. 345 System umożliwia rejestrowania wykonań "czynności pielęgniarskich" na podstawie zdefiniowanego planu opieki. 346 System umozliwia wprowadzanie/podgląd komentarzy w planie opieki oddzielnie dla każdego dyżuru pielęgniarskiego. Możliwość zapisu diagnoz i procedur (z uwzględnieniem klasyfikacji ICD9, ICD10) ze wskazaniem osób wchodzących w skład 347 zespołów operacyjnych i znieczulających oraz ewentualnych uwag dotyczących przebiegu danego etapu leczenia, epikryzy, planowanego dalszego postępowania z pacjentem, zaleceń w postaci opisowej. 348 Kody klasyfikacji ICD mogą być przypisane do dowolnego fragmentu pobytu w szpitalu (w przypadku zmiany lekarza, oddziału). 349 W zapisywanych diagnozach ICD wyróżnia się diagnozę podstawową oraz diagnozy dodatkowe. 350 Możliwy jest zapis wielu kodów diagnoz i procedur. 351 Kody procedur pielęgniarskich identyfikują czynności diagnostyczne, terapeutyczne i pielęgnacyjne wykonywane przez pielęgniarkę podczas hospitalizacji. 352 Dane opisowe, jakkolwiek są związane z konkretnymi zdarzeniami pacjenta, mogą być odnotowywane w sposób ciągły. 353 Definiowanie planu opieki pielęgniarskiej. W momencie rozpoczęcia opieki nad pacjentem pielęgniarka może: zdefiniować plan działań, wybrać elementy ze słownika i dodać je do listy, wybrać od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych. 357 Wybrane punkty będą poddawane obserwacjom podczas kolejnych dyżurów 358 Definiując plan można posłużyć się gotowym szablonem. 359 Wybrany zestaw czynności pielęgniarka może zapisać w kontekście pacjenta. 360 Można zapisać zestaw czynności jako nowy szablon, który będzie ogólnodostępny. 361 Rozwiązanie umożliwia odnotowanie realizacji czynności planu opieki pielęgniarskiej. 362 Dostępny jest panel zawierający wybrane diagnozy oraz wynikające z nich czynności, które będą wykonywane w trakcie hospitalizacji pacjenta. Rozwiązanie umożliwia: określenie kryterium zawężenia czasu dla wyświetlanych danych określenie osoby dokumentującej czynności przeglądanie czynności opieki pielęgniarskiej w czasie 366 Możliwość odznaczenia w systemie wykonanych czynności. Możliwość korekty w przypadku pomyłki. 367 Każda pielęgniarka po zakończonym dyżurze może wpisać w systemie ocenę działań w postaci danej opisowej (z możliwością użycia szablonów opisów i dodaniem własnych szablonów opisów). 368 Możliwość nadania użytkownikom uprawnień do funkcji. 369 Możliwość zarządzania słownikiem czynności pielęgniarskich. 370 Możliwość zdefiniowania dyżuru przynajmniej w podziale na części: dzień i noc. SYSTEM IDENTYFIKACJI PACJENTA 371 System zaopatruje pacjenta w niezbędne znaki identyfikacyjne umieszczone na opaskach dedykowanych dla noworodków, dzieci, dorosłych bez konieczności korzystania z innej aplikacji niż moduł ruch chorych Systemu. 372 Znak identyfikacyjny powinien zawierać informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. 373 Każda opaska może być zaopatrzona w skrócone informacje o szpitalu (krótka nazwa lub graficzny znak logo). 374 Drukowanie opaski pacjenta na sieciowej drukarce bez konieczności podglądu wydruku. 375 Współpraca z termiczną drukarką opasek, która nadrukowuje znaki identyfikacyjne dla pacjentów na systemach Windows oraz Linux. Wymienialne kasetki z opaskami w trakcie pracy. Rozdzielczość wydruku opasek 12 punktów na mm/300 dpi 376 Dostępność materiałów eksploatacyjnych u dystrybutorów w UE: opaski pokryte powłoką antybakteryjną, z wysoką odpornością na działanie wody i środków chemicznych, rozmiary dostosowane dla dzieci (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), dorosłych (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), niemowląt (standard oraz miękkie nylonowe). 377 Możliwość załączenia fotografii pacjenta. 378 Obsługa pacjentów NN. Wyszukiwanie pacjentów NN wg opisu zamieszczonego w systemie 379 Integracja z centralnym serwerem wydruków systemu szpitalnego. 380 Możliwość wyszukania pacjenta lub badań lub podań leków pacjenta wg identyfikatora z kodu kreskowego 1D w każdym module obsługi pacjenta z wyjątkiem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi. 381 Możliwość wyszukiwania pacjenta wg idntyfiktora zamieszczonego na opasce, co najmniej w modułach Oddział, Izba przyjęć, Gabinet/Poradnia, Diagnostyka obrazowa, Blok operacyjny, Dializy, Patomorfologia, Statystyka 13

14 382 MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej. RAPORTY: 383 Chorzy przyjęci do wybranej kliniki 384 Dane historyczne numerów ksiąg głównych 385 Dziennik ruchu chorych oddziału 386 Jednostki kierujące 387 Księga chorych oddziału 388 Księga główna - część przyjęciowa 389 Księga główna - część wypisowa 390 Księga główna przyjęć i wypisów 391 Księga oczekujących na udzielenie świadczenia 392 Księga raportów lekarskich 393 Księga wykonanych operacji 394 Księga porodów 395 Księga zabiegów przeprowadzonych w Oddziałach 396 Księga raportów pielęgniarskich 397 Księga zgonów 398 Lista pacjentów przebywających w szpitalu na oddziale 399 Lista pacjentów przyjętych do szpitala 400 Lista pacjentów według diagnoz 401 Lista pacjentów wypisanych ze szpitala 402 Lista świadczeń wg jednostek organizacyjnych 403 Miesięczne zestawienie ilości procedur 404 Pacjenci na liście oczekujących 405 Pacjenci przyjęci do szpitala spoza regionu 406 Pacjenci według długości pobytu 407 Pacjenci z odmową przyjęcia 408 Podsumowanie zdarzeń szpitalnych 409 Raport akcji użytkowników 410 Raport audytu danych osobowych 411 Raport dzienny 412 Raport księgi głównej 413 Raport lekarski 414 Raport list oczekujących 415 Raport martwych urodzeń 416 Raport niepełnych danych do PZH 417 Raport niepełnych danych pacjenta 418 Raport niezakodowanych pobytów 419 Raport nowotworowy 420 Raport obłożenia łóżek 421 Raport obłożenia oddziału 422 Raport pacjentów na liście oczekujących 423 Raport pacjentów na przepustkach 424 Raport pacjentów przeniesionych 425 Raport pacjentów z ICD9 i ICD Raport pielęgniarski 427 Raport podwójnych pacjentów 428 Raport statystyki noworodkowej 429 Raport świadczeń 430 Raport wskaźników szpitalnych 431 Raport wykonanych świadczeń 432 Ruch chorych 433 Spis chorych szpitala 434 Sprawozdanie z pomocy doraźnej 435 Stan łóżek w szpitalu 436 Średni czas pobytu według jednostki 437 Zestawienie diagnoz i procedur 438 Zestawienie pobytów na liście oczekujących 439 Zestawienie przyjęć i wypisów 440 Zestawienie wypisów 441 Zestawienie zbiorcze do PZH 442 Zestawienie zgonów 14

15 WYDRUKI: 443 Badanie przedmiotowe 444 Dane opisowe zbiorczo 445 Epikryza 446 Historia choroby pacjenta 447 Karta depozytowa 448 Karta informacyjna Izby przyjęć 449 Karta informacyjna pacjenta z UE 450 Karta statystyczna 451 Karta wypisowa 452 Karta wypisowa z wynikami (uzupełniona automatycznie zgromadzonymi w systemie danymi; możliwość wyboru badań, które mają znaleźć się na karcie wypisowej danego pacjenta) 453 Karta zakażenia szpitalnego 454 Karta zgłoszenia choroby zakaźnej 455 Karta zgłoszenia nowotworu 456 Karta zgonu 457 Naklejki 458 Naklejki na probówki pacjenta 459 Obserwacje lekarskie 460 Odmowa przyjęcia 461 Porada ambulatoryjna (Izba przyjęć) 462 Raport kosztów pacjenta 463 Skierowanie do poradni specjalistycznej 464 Skierowanie do szpitala 465 Upoważnienie 466 Wydruk zaświadczenia pacjenta 467 Wywiad 468 Wywiad epidemiologiczny 469 Zaświadczenie lekarskie 15

16 SYSTEMY AMBULATORYJNE PORADNIA GABINET Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 470 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, data urodzenia, - numer dokumentacji pacjenta, - dane wizyty (data, poradnia, lekarz). - data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ oraz ICD, czasu pobytu i daty leczenia operacyjnego. 472 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego. 473 Obsługa list zablokowanych kart RUM 474 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania 475 danych adresowych pacjenta. System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych 476 przy użyciu czytników OCR. 477 Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu. 478 Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z wizytą pacjenta: - Rozpoznanie, - Wywiad, - Badania, - Zastosowane leczenie, - Zalecenia. 479 Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI 480 Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. 481 Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w trakcie wizyty elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). 482 Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych podczas wizyty zabiegów. 483 Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej 484 System weryfikuje zapisy ambulatoryjne względem szpitalnych ze względu na wpisy wykluczające się zgodnie z wymogami NFZ. 485 Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów oczekujących na wizytę w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje oraz możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta 486 Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu wizyty pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. 487 Możliwość anulowania zaplanowanej wizyty pacjentowi. 488 Możliwość zakończenia wizyty poprzez odnotowanie faktu nie przyjęcia pacjenta do gabinetu z powodu: ucieczki, braku wolnego terminu, zgonu pacjenta. Anulowanie przyjęcia z podaniem powodu anulowania wizyty. 489 Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. 490 Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania wizyty, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich wizyt pacjenta. 491 Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. 492 Automatyczne nadanie numeru w Księdze Przychodni w momencie rejestracji pacjenta. 493 Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Przychodni, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. 494 System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu 495 System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. 496 System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta. 497 System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów. 16

17 PORADNIA POZ 499 Możliwość odnotowania w systemie faktu złożenia przez pacjenta Deklaracji POZ 500 Możliwość zdefiniowania użytkownikowi uprawnień oddzielnie do deklaracji typu: 501 -modyfikacja deklaracji POZ typu L (lekarz), P (pielęgniarka), O (położna); modyfikacja deklaracji POZ typu S(szkolne), modyfikacja deklaracji POZ typu KAOS(C i H). 503 Rozliczenie zapisanych w systemie deklaracji z wykorzystaniem modułu rozliczeń z NFZ 504 Archiwizacja informacji o rozliczeniach i ich statusie 505 Raporty związane z rozliczeniami POZ wymagane przez NFZ 506 Raport Liczby Deklaracji dla Wieku 507 Raport wizyt bez deklaracji POZ 508 Możliwość śledzenia historii zmian w Deklaracji POZ danego pacjenta. KARTA SZCZEPIEŃ 509 System umożliwia odnotowanie informacji, że podany lek jest szczepieniem i dokonanie wpisu w karcie szczepień pacjenta. 510 Obsługa różnych typów szczepień wynikających z Programu Szczepień Ochronnych: - szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku, - szczepienia obowiązkowe osób szczególnie narażonych na zakażenie, - szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie MZ. Program szczepień - prezentacja programu szczepiń dla dzieci i mlodzieży z informacją o już wykonanych, zakwalifikowanych czy 511 zaplanowanych szczepieniach. Możliwość planowania szczepienia oraz wprowadzania informacji o odroczeniu/nieobecności pacjenta/ odmowie pacjenta/ 512 zakwalifikowaniu/zwolnieniu ze szczepienia. 513 Odnotowanie informacji o wykonanym szczepieniu. Przy odnotowaniu szczepienia zdjęcie szczepionki z magazynu leków poradni - w przypadku wykorzystania funkcji magazynu leków 514 poradni. PORADNIA STATYSTYKA Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 515 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, data urodzenia, - numer dokumentacji pacjenta, - dane wizyty (data, poradnia, lekarz). - data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ. 517 Obsługa list zablokowanych kart RUM 518 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego. 519 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych 520 formularzowych). 521 W przypadku połączenia z systemem szpitalnym dostęp do informacji o hospitalizacjach pacjenta Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Przychodni, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienie ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie. Integracja z gruperem AOS wyznaczanie poprawnych grup AOS dla wizyt bezpośrednio z ekranu kodowania wizyt z wykorzystaniem wbudowanego grupera. Dla zleceń badań diagnostycznych, które zostały wykonane przed wizytą i nie zostały jeszcze konsultowane przez lekarza specjalistę, system automatycznie podpowiada uwzględnienie ich kodów ICD9 w rozliczeniu z NFZ oraz grupowaniu na etapie kodowania wizyty. 526 Dla chemioterapeutyków wg obowiązujących przepisów system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'. 527 System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów. 17

18 528 DOKUMENTACJA MEDYCZNA W PORADNI Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). 529 Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania 530 wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna. 532 Możliwość zdefiniowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisac zaznaczone punkty. 533 Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym time oriented 534 Możliwość wydruku wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w poradni Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy. Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. 18

19 538 MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej. RAPORTY: 539 Cennik usług 540 Dane raportu MZ Dostępnosć usług na podstawie zajętości grafika 542 Grafik gabinetów 543 Grafik zasobów wg gabinetu 544 Grafik zasobów wg zasobu 545 Historia zmian w grafikach 546 Jednostki kierujące 547 Księga główna przychodni 548 Księga przyjęć dla poradni 549 Księga wizyt 550 Lista lokalizacji 551 Lista personelu 552 Lista porad 553 Lista usług niezafakturowanych 554 Lista wizyt 555 Lista wizyt dla lekarza 556 Lista wizyt dla rejestracji 557 Lista wizyt na gabinet 558 Lista wizyt rozszerzona z danymi osobowymi 559 Pacjenci na liście oczekujących 560 POZ - wizyty bez deklaracji 561 Raport akcji użytkowników 562 Raport audytu danych osobowych 563 Raport list oczekujących 564 Raport niepełnych danych pacjentów 565 Raport podwójnych pacjentów 566 Raport struktury wiek-płeć 567 Raport usług według płatnika 568 Raport wykonanych świadczeń 569 Rozszerzona lista wizyt 570 Sprawozdanie z ambulatoryjnej op. 571 Zestawienie diagnoz i procedur 572 Zestawienie operacji WYDRUKI: 573 Karta informacyjna dla lekarza kierującego 574 Karta informacyjna pacjenta UE 575 Karta konsultacyjna 576 Karta rejestracji 577 Nadruk na kopertę pacjenta 578 Naklejki pacjenta 579 Orzeczenie lekarskie 580 Skierowanie do poradni specjalistycznej 581 Skierowanie do szpitala 582 Skierowanie na badania morfologiczne, biochemiczne, radiologiczne, USG itd Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 584 Upoważnienie / brak upoważnienia 585 Wydruk danych pacjenta 586 Wydruk historii rezerwacji 587 Wydruk karty statystycznej 588 Wydruk listy wizyt 589 Wydruk podsumowania rezerwacji wizyt 590 Wydruk wizyty 591 Zaświadczenie lekarskie 19

20 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ROZLICZENIA Z NFZ ROZLICZENIA Z NFZ 592 Moduł Rozliczenia z NFZ dziala w oparciu o tę samą bazę danych co moduły ruchu chorych i przychodni. 593 W module dostępna jest pomoc kontekstowa. 594 Wczytywanie elektronicznych wersji umów oraz aneksów z NFZ. 595 Tworzenie listy jednostek organizacyjnych na podstawie pliku umów. 596 Przeglądanie wczytanych umów (zakresy, produkty kontraktowe, produkty jednostkowe, limity). 597 Import danych do modułu rozliczeniowego w postaci arkusza kalkulacyjnego bądź pliku w formacie xml. 598 Zawansowana weryfikacja danych statystycznych na podstawie umowy jak i walidacji ogłaszanych w komunikatach NFZ 599 Generowanie komunikatów I fazy statystycznej z możliwościową wysłania danych z dokładnością do umowy, produktu kontraktowego (zakresu ), pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej. 600 Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu I fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu. 601 Eksport danych statystycznych w formacie otwartym. 602 Generowanie komunikatów II fazy rozliczeniowej ze wskazaniem pozycji wg kolejności narzuconej przez NFZ oraz podglądem 603 wpływu wskazanych pozycji na stan realizacji zakresów umowy w kontekście limitu. Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu II fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu. 604 Obsługa modelu naliczania świadczeń po stronie OW NFZ ("żądanie zapłaty"). 605 Wczytanie komunikatów zwrotnych ZRZ(R_UMX) żądania rozliczenia. 606 Automatyczne wysyłanie komunikatów na portal świadczeniodawcy. 607 Tworzenie sprawozdań finansowych/faktur w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych na podstawie szablonów rachunków do NFZ-tu. 608 Tworzenie korekt do sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu. 609 Możliwość ręcznego wpisywania wielkości wykonanych świadczeń na zestawieniu finansowym. 610 Generowanie wydruków sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu. 611 Tworzenie elektronicznych rachunków refundacyjnych - rfx na podstawie wygenerowanych sprawozdań finansowych/faktur. 612 Prowadzenie ewidencji faktur za leki z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych z możliwością generowania komunikatu faktur zakupu w formacie -fzx. 613 Rozliczanie świadczeń POZ z zakresów: działań lekarza POZ działań pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki medycznej transportu sanitarnego POZ 619 Generowanie komunikatu danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. 620 Kodowanie i rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 621 Na ekranie kodowania świadczeń NFZ użytkownik może wyszukać już zakodowane mogąc zdefinoować: - kryterium czasu od - do - ze wszystkich skierowań z bieżącej poradni dla danego pacjenta - z bieżącego skierowania - z bieżącej wizyty - dla wybranej diagnozy ICD10 wyszukanej w słowniku diagnoz 622 Integracja z gruperem wyznaczanie poprawnych grup JGP I REH dla pobytów szpitalnych oraz ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych 623 Możliwość podania liczby jednostek wykorzystanych w innym systemie rozliczeniowym z NFZ. 624 Zapisywanie w systemie świadczeń w zakresie leczenia onkologicznego i programów lekowych zgodne z zaleceniami NFZ. 625 Rozliczanie świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - pacjentów Unii Europejskiej oraz z Decyzji wójta/burmistrza. 626 Monitoring wykonania kontraktu z możliwością generowania raportów z realizacji kontraktu. 627 Prowadzenie ewidencji świadczeń z możliwością wyszukiwania po umowie, produkcie kontraktowym, zestawie świadczeń, świadczeniu, pacjencie, pozycji oraz diagnozie w zakresie dat. 628 Kwotowe i punktowe podsumowania zbiorcze wyszukanych pozycji I, II fazy, komunikatów sprawozdawanych do NFZ-tu wg umowy, produktów kontraktowych i jednostkowych. 629 Automatyczne wyliczanie wielkości wykonanych świadczeń na podstawie analitycznej ewidencji realizacji kontraktu. 630 Prowadzenie ewidencji pozycji rozliczonych wstecznie zweryfikowanych przez NFZ. 631 Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze stanem po wczytaniu aneksu umowy ( ze wstecznym okresem obowiązwania) z możliwością automatycznego przekodowania. 632 Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian: numeru umowy zakresu świadczeń wyróżnika produktu jednostkowego 637 Archiwizacja opisanych komentarzem komunikatów rozliczeniowych 20

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna (dot. Zapytania Ofertowego z dnia 09.11.2016 r.) 1. System HIS - Rejestracja - aktualizacja SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Opis procedury generowania recept

Opis procedury generowania recept Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-09-31 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja tworzenia statystyk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Tworzenie statystyk... 3 Statystyka grup dyspanseryjnych... 5 Statystyka skierowań do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Zielona Góra 2012-12-31 Opis funkcjonalny Program ezoz pozwala

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Portalu Personelu:

Instrukcja obsługi Portalu Personelu: Instrukcja obsługi Portalu Personelu: 1. Zakładanie konta..2 2. Logowanie.2 3. Zmiana hasła 3.1. Aktualne hasło jest znane...3 3.2. Aktualne hasło nie jest znane..3 4. Wprowadzenie/zmiana danych do odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta.

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta. Raport Nr 44/2012 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.03.0.05 z dnia 2012-10-23 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M11 TERMINARZ 1. Poprawiono błąd zapytania, który mógł powodować

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.7 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Katowice, październik 2016 Spis treści 1. Rejestracja wniosku o dostęp do Portalu NFZ... 3 1.1. Gdzie należy zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/SAN/ZP/99/2013 Sanok dnia 06.05.2013

SPZOZ/SAN/ZP/99/2013 Sanok dnia 06.05.2013 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE SPZOZ/SAN/ZP/99/2013 Sanok dnia 06.05.2013 do wszystkich uczestników postępowania dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści e-pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Pierwsze logowanie... 3 2. Umawianie wizyt... 3 3. Przegląd umówionych

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 Automat ewuś DOKUMENTACJA PROCESU WDROŻENIA SYSTEMU Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 W systemie dodany został mechanizm automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne Dokumentacja programu e Zoz Opis biblioteki PhantomAPI.dll Wersja 1.22.1.5 Zielona Góra 2010-08-26 1. Opis ogólny Biblioteka programistyczna PhantomAPI.dll służy do integracji oprogramowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo