INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI, NAPRAWY BIEżąCEJ ORAZ SERWISU SPIS TREŚĆI WAŻNE INFORMACJE... 4 ZESTAWIENIE I MONTAŻ... 9 ZASTOSOWANIE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI, NAPRAWY BIEżąCEJ ORAZ SERWISU SPIS TREŚĆI WAŻNE INFORMACJE... 4 ZESTAWIENIE I MONTAŻ... 9 ZASTOSOWANIE..."

Transkrypt

1

2 Z 64 Z 7

3 SPIS TREŚĆI WAŻNE INFORACJE OZNACZENIE CE UWAGI Uwagi ogólne Ogólne uwagi bezpieczeństwa Uwagi bezpieczeństwa odnośnie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym INFORACJE O VYROBU Cel i zastosowanie Opis wyrobu DANE TECHNICZNE Wyposażenie dodatkowe... 8 ZESTAWIENIE I ONTAŻ INSTALACJA Instalacja Warunki środowiska ZASTOSOWANIE OPIS FUNKCJONOWANIA WYROBU Sprężarka Suszarka adsorpcyjna Jednostka sterownicza LOGO! NAPRAWA BIEŻĄCA WYROBU Zamiana wkładki filtracyjnej Wymiana pływaka w separatorze wody Zamiana wkładki filtracyjnej suszarki Kontrola funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa Zamiana wkładki filtracyjnej filtru Nastawienie ciśnienia wyjściowego za pośrednictwem regulatora ciśnienia Interwały serwisowe Komplety serwisowe WYSZUKIWANIE USTEREK ORAZ ICH USUWANIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEÓW WSPÓLNYCH INFORACJE O SŁUŻBIE NAPRAWCZEJ ZAŁĄCZNIKI... 0 SCHEAT POŁĄCZENIA DK 50 6X2VT/... 0 SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH... 1 SCHEAT PNEUATYCZNY WYKAZ KOPONENTÓW ZAKRES DOSTAWY... 4 NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

4 WAŻNE INFORACJE 1. OZNACZENIE CE Wyroby oznaczone znakiem zgodności CE odpowiadają przepisom bezpieczeństwa (9/42/EEC) Únii Europejskiej. 2. UWAGI 1.1. Uwagi ogólne Instrukcja instalacji, obsługi i naprawy bieżącej stanowi część składową urządzenia. Powinna być zawsze do dyspozycji w pobliżu urządzenia. Dokładne przestrzeganie niniejszej instrukcji stanowi warunek właściwego stosowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jego właściwej obsługi. Bezpieczeństwo obsługującego personelu oraz bezawaryjna eksploatacja urządzenia są gwarantowane tylko przy stosowaniu oryginalnych części zamiennych urzadzenia. Stosować można tylko wyposażenie oraz części zapasowe wskazane w dokumentacji technicznej lub wyraźnie zezwolone przez producenta. W przypadku zastosowania innego wyposażenia lub materiału zużywającego producent nie może udzielić żadnej gwarancji bezpiecznej eksploatacji oraz bezpiecznego funkcjonowania wyrobu. Do szkód, które powstały w wyniku zastosowania innego wyposażenia lub materiału konsumpcyjnego niż przepisanego lub polecanego przez producenta, gwarancja nie odnosi się. Producent bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność oraz właściwe funkcjonowanie tylko wtedy, kiedy: - instalację, nowe nastawienia, zmiany, rozszerzenia oraz naprawy wykonuje producent lub jego reprezentant lub organizacja serwisowa upoważniona przez producenta, - urzadzenie jest stosowane zgodnie z instrukcją instalacji, obsługi i naprawy bieżącej. Instrukcja instalacji, obsługi i naprawy bieżącej w czasie jej drukowania odpowiada wykonaniu urzadzenia oraz jego stanu według odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz norm technicznych. Producent zastrzega sobie wszystkie prawa ochrony wymienionych połączeń, metod oraz nazw Ogólne uwagi bezpieczeństwa Producent rozwiązał i skonstruował urzadzenie w taki sposób, aby zostały wykluczone jakiekolwiek jego uszkodzenia przy właściwym stosowaniu zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent uważa za swój obowiązek opisać następujące środki bezpieczeństwa, aby zostały wykluczone pozostałe uszkodzenia. Podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać przepisów prawnych oraz przepisów regionalnych obowiązujących w miejscu stosowania urzadzenia. Co do bezpiecznego przebiegu pracy są za przestrzeganie przepisów odpowiedzialni eksploatator oraz użytkownik. Oryginalne opakowanie należy zachować na wypadek ewentualnego zwrotu urządzenia. Tylko oryginalne opakowanie zapewnia optymalną ochronę urzadzenia podczas transportu. Jeżeli w czasie okresu gwarancyjnego zajdzie potrzeba zwrotu urządzenia, producent nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek niewłaściwego zapakowania. Przed każdym zastosowaniem urządzenia użytkownik powinien przekonać się o właściwym funkcjonowaniu oraz bezpiecznym stanie urzadzenia. Użytkownik powinien zapoznać się z obsługą urządzenia. Jeżeli bezpośrednio z eksploatacją urządzenia nastąpi niepożądane zdarzenie, użytkownik o zdarzeniu tym powinien bezzwłocznie zawiadomić swego dostawcę. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

5 1.. Uwagi bezpieczeństwa odnośnie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Urządzenie może być podłączone tylko do właściwie zainstalowanego gniazdka z podłączeniem ochronnym. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie oraz częstotliwość sieci wskazane na urządzeniu odpowiadają wartościom sieci zasilającej. Przed uruchomieniem należy skontrolować ewentualne uszkodzenia urządzenia oraz podłączanego rozprowadzenia powietrza. Uszkodzone przewody oraz rozgałęźniki powinny zostać natychmiast zamienione. W przypadku niebezpiecznych sytuacji lub awarii technicznych urządzenie należy natychmiast odłączyć od sieci. Przy wszystkich pracach związanych z naprawami oraz naprawą bieżącą powinna być: - wtyczka sznura wyciągnięta z gniazdka - przewody ciśnieniowe odpowietrzone - wypuszczone ciśnienie z naczynia ciśnieniowego Urządzenie może zainstalować tylko fachowiec wykwalifikowany. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

6 2. INFORACJE O VYROBU 2.1. Cel i zastosowanie Zestaw sprężarek służy jako źródło suchego, czystego bezolejowego powietrza sprężonego przeznaczonego do napędu pneumatycznych instrumentów oraz urządzeń. Dzięki swojej wydajności oraz gospodarnej eksploatacji nadaje się jako centralne źródło powietrza sprężonego dla dużych klinik dentystycznych oraz laboratoriów, działów szpitali z zapotrzebowaniem na powietrze sprężone o wymaganej jakości, jak również dla innych dziedzin służby zdrowia, dla przemysłu spożywczego oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest czyste i suche powietrze sprężone oraz gdzie swoim wykonaniem, wydajnością i ciśnieniem eksploatacyjnym odpowiada danym wymogom. Typy sprężarek: DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, DK50 15x2VT - Zespół składa się z 4, 6, 9, 12 lub 15 agregatów sprężarek. DK50 4x2VT/, DK50 6x2VT/, DK50 9x2VT/, DK50 12x2VT/, DK50 15x2VT/ Zespół składa się z 4, 6, 9, 12 lub 15 agregatów sprężarek i z adsorpcyjnej suszarki powietrza. 1. Agregaty sprężarek 2. Zbiorniki powietrza. Suszarka adsorpcyjna 4. Szafa rozdzielcza BOX 5. Rama stalowa 6. Łącznik ciśnieniowy 7. Zawór wyjściowy 8. Chłodnica 9. Wyposażenie dodatkowe 10. Sygnalizacja świetlna Rys.1 DK50 6x2VT/ Rys. 2 Puszka rozgałęźna DK50 6x2VT/ 1. Ochronnik trójbiegunowy FA1 (FA 16)* 2. Ochronnik jednobiegunowy FA14 (FA 17)*. Elektronika sterownicza LOGO 4. Sygnalizacja świetlna 5. Przekaźnik cieplny nadprądowy FA1-FA12 (FA1-FA15)* * (DK50 15x2VT) 2.2. Opis wyrobu (Rys.1) Zespół składa się z 4 szt., 6 szt., 9 szt., 12 szt. lub 15 szt. bezolejowych, tłokowych, dwucylindrowych agregatów sprężarek (1), które są umieszczone w pewnej ramie stalowej (5) rys.1. W podobnej ramie są umieszczone dwie lub trzy pneumatycznie połączone naczynia ciśnieniowe zbiorniki powietrza (2) z niezbędnym osprzętem pneumatycznym. Jeżeli zestaw posiada adsorpcyjną suszarkę powietrza typu ONZUN (), ta jest przymocowana do bocznej ściany ramy. Nad nią jest umieszczona elektryczna szafa rozdzielcza (4), w której znajdują się elementy służące do sterowania agregatów sprężarek i suszarki oraz zabezpieczenia silników przed przeciążeniem i zwarciem. Na wyjściu zbiornika powietrza znajduje się zawór zamykający G/4 (7). NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

7 (Rys.) Wyposażenie dodatkowe, jeżeli stanowi część składową dostawy towaru (filtr regulacyjny, filtr, mikrofiltr) (F), jest przymocowane do listwy na bocznej stronie ramy zespołu.. DANE TECHNICZNE Sprężarki zostały skonstruowane dla środowiska wewnętrznego, gdzie temperatura powietrza waha się w zakresie od +5 o C do +40 o C, względna wilgotność powietrza nie przekracza 70 %, bezwzględna wilgotność powietrza nie przekracza 15 g/m. Tab.1 DK50 4x2VT/ DK50 6x2VT/ DK50 9x2VT/ DK50 12x2VT/ DK50 15x2VT/ oc /l/min/ oc z suszarką /l/min/ Napięcie / częstotliwość oc pobierana /A/ Zbiornik powietrza /l/ Ciśnienie robocze /bar/ Zawór bezpieczeństwa /bar/ Poziom dźwięku /db/ asa 560** 840** 1260** 1680** 2100** x 400V / 50Hz x 400V / 50Hz x 400V / 50Hz x 400V / 50Hz x 400V / 50Hz 14, /kg/ 0** 420** 510** 625** 715** asa z suszarką /kg/ Wymiary /mm/ (sz x w x g) Wymiary z suszarką (sz x w x g) /mm/ 215**x1740x **x1740x **x1740x550 15**x1740x **x1850x *x1740x *x1740x *x1740x *x1740x *x1850x550 Tryb eksploatacji S1 S1 S1 S1 S1 Wskazan objętość wymiany powietrza chłodzącego [m/hod] Stopień suszenia sprężarki z suszarką (atmosfer. punkt rosy) Wykonanie typ B urządzenia klasa I. * (rozmiar bez dodatkoweho wyposażenia) **(bez suszarki) o C - 20 o C - 20 o C - 20 o C - 20 o C typ B klasa I. typ B klasa I. typ B klasa I. typ B klasa I. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

8 .1. Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe nie stanowi części składowej dostawy wyrobu, lecz można go zamówić oddzielnie. Opcje - według życzenia klienta: 1) Komplet filtrów dla DK50 4x2VT/, DK50 6x2VT/, DK50 9x2VT/ Typ 4CA-15 - zamówienie nr szt. Jednostka filtracyjna: - Filtr / regulator EAW 4000-F06 (filtracja 5 µm) - ikrofiltr EAF 4000-F06 (filtracja 0, µm) - Wyposażenie - wstawka G/4 zamówienie nr ) Komplet filtrów dla DK50 12x2VT/, DK50 15x2VT/, DK50 18x2VT/ Typ 4CA zamówienie nr szt. Jednostka filtracyjna: - Regulator EAR 4000-F06 - Filtr EAFF11B-F06D (filtracja µm) - ikrofiltr EA 450-F06D (filtracja 0, µm) - Wyposażenie ) Komplet filtrów dla DK50 12x2VT/, DK50 15x2VT/ Typ 4CA-7 - zamówienie nr szt Jednostka filtracyjna : - ikrofiltr AF 40-F06 G/4 (filtracja 0, µm) - Submikrofiltr AD 450-F06D G/4(filtracja 0,01 µm) - Filtr z węglem aktywnym AF 50-F G1/2 - Wyposażenie W przypadku wymagania wyższego stopnia filtracji powietrza można do każdego ze wskazanych kompletów filtrów dodać submikrofiltr s filtracją 0,01 mikrometra. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

9 ZESTAWIENIE I ONTAŻ 4. INSTALACJA 4.1. Instalacja (rys. ) Po wypakowaniu, ustawieniu i zrównoważeniu zespołu sprężarki należy usunąć wszystkie elementy zabezpieczające! Instalację może wykonywać tylko pracownik posiadający odpowiednią kwalifikację elektrotechniczną! wypakować zestaw sprężarek z opakowania, uwolnić zabezpieczenia transportowe na palecie, ustawić zestaw w miejscu jego umieszczenia oraz usunąć zabezpieczenia transportowe agregatów (X,Y, Z). mechanicznie połączyć regały śrubami 8 - (A). złączyć rozłączone przewody ochronne PE, przewód połączenia ochronnego (B). podłączyć rozłączone kable elektryczne (H) do listwy zaciskowej w skrzynkach silników elektrycznych oraz kable łączników cieplnych obowiązuje tylko dla DK50 12x2VT/ oraz DK50 15x2VT/. Kable należy włożyć do rowków elektroinstalacyjnych i przykryć zaślepką. Dla DK50 15x2VT/ należy połączyć w rowku łączę XC1. rozprowadzanie pneumatyczne podłączyć w punkcie (C), w przypadku zespołu DK50 12x2VT/ oraz 15x2VT/ połączyć gałęzie rozprowadzania pneumatycznego poszczególnych stojaków w punktach (E) i urządzenie podłączyć do rozprowadzania powietrza ciśnieniowego z wyjścia zaworu kulowego z gwintem G/4 (rys. 1) wolny sznur podłączyć do łącznika ciśnieniowego SP zgodnie ze schematem, śruby dokręcić i zabezpieczyć farbą. Podłączyć przewód sieci elektrycznej TN-S do listwy zaciskowej w szafie rozdzielczej urządzenia (D). Część elektryczną urządzenia podłączyć do układu elektrycznego zgodnie z obowiązującymi normami elektrotechnicznymi oraz przepisami regionalnymi Rys. (Rys. 4) NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

10 W wyniku nowych doświadczeń eksploatacyjnych sprężarek DK50 4x2VT/, DK50 6x2VT/, DK50 9x2VT/, DK50 12x2VT/ został do rozprowadzania pneumatycznego między chłodnicę suszarki i separator kondensatu suszarki wstawiony nowy typ zaworu nadciśnieniowego. Zawór nadciśnieniowy (PRV) powietrza jest przeznaczony do zapobieżenia podwyższeniu ciśnienia w obwodzie ciśnieniowym sprężarki ponad wartość dozwoloną, co zabezpiecza ochronę poszczególnych części pneumatycznych, przede wszystkim agregatów sprężarek, przed niekorzystnymi działaniami niewłaściwego ciśnienia. PRV posiada nastawione ciśnienie otwierające 11 bar. PRV zamontowany jest do przewodu ciśnieniowego sprężarek między chłodnicę suszarki i separator kondensatu suszarki. Przy montażu dodatkowym zaworu nadciśnieniowego należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa wskazanych w rozdziale Naprawa bieżąca wyrobu w Instrukcji instalacji, obsługi, naprawy bieżącej i serwisu. Podczas eksploatacji nie jest potrzebna szczególna naprawa bieżąca. (Rys.4) 1. Zawór nadciśnieniowy 2. Suszarka. Solenoidowy zawór wyjściowy 4. Dopływ do suszarki 5. Separator kondensatu suszarki 6. Zawór sterujący Warunki środowiska 1 2 Zespół sprężarek może zostać zainstalowany i eksploatowany tylko w suchych, dobrze wentylowanych i niezapylonych pomieszczeniach. Zespół powinien zostać zainstalowany w taki sposób, aby był łatwo dostępny w celu obsługi i remontu bieżącego, jak również aby była dostępna tabliczka znamionowa. Zespół powinien stać na równym i dostatecznie stabilnym podłożu (uwaga na masę sprężarek, zobacz dane techniczne). Zespół powinien być umieszczony minimalnie 50 mm od ściany w celu umożliwienia przepływu powietrza chłodzącego. Sznur zasilający służący do podłączenia do sieci elektrycznej oraz węże powietrza nie mogą być złamane. Linia zasiłowa energii elektrycznej nie może być naprężana siłą rozciągającą, powinna być zawsze wolna (jest wzbronione dawać na nią jakiekolwiek przedmioty), jest wzbronione w jakikolwiek sposób naprężać ją cieplnie. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

11 Temperatura w pomieszczeniu, względna oraz bezwzględna wilgotność powietrza powinna być w zakresie wskazanym przez producenta (zobacz dane techniczne), ponieważ w odwrotnym razie nie jest zapewniona bezawaryjna praca sprężarki. Około 70% energii elektrycznej zużytkowanej przez agregaty sprężarek zmienia się na ciepło i następuje jej przekazywanie do środowiska, dlatego w pomieszczeniu, w którym zespół sprężarek jest instalowany, wentylacja powinna być rozwiązana w taki sposób, aby zabezpieczała dostateczną wymianę powietrza chłodzącego w celu odprowadzania emitowanej energii cieplnej agregatów. Uwaga, gorąca powierzchnia! Podczas czynności sprężarki niektóre części agregatu mogą zagrzać się do temperatury niebezpiecznej w przypadku kontaktu z obsługującym personelem lub materiałem. Niebezpieczeństwo pożaru! ZASTOSOWANIE 5. OPIS FUNKCJONOWANIA WYROBU 5.1. Sprężarka Po włączeniu włącznika ciśnieniowego SP (6), wyłącznika automatycznego FA1 (1) i FA14 (2) do pozycji I po kolei uruchomią się agregaty sprężarki (agregaty w drugiej kolumnie lub regale z 2s opóźnieniem ). Wyłącznikiem głównym jest wyłącznik automatyczny FA1. Agregaty sprężarki są włączane (przy 6 bar) i wyłączane (przy 8 bar) automatycznie przez jednostkę sterowniczą LOGO! i włącznik ciśnieniowy SP, w zależności od zużycia sprężonego powietrza. Po podwyższeniu temperatury powierzchni silników ponad 40 o C za pośrednictwem łączników ciśnieniowych ST (12) automatycznie włączą się wentylatory chłodzące agregatów, wyłączą się po obniżeniu temperatury poniżej około 2 o C. Zmiana granicy ciśnienia łącznika ciśnieniowego zespołu sprężarek jest możliwa tylko na podstawie konsultacji z producentem. Przestawianie ciśnienia zaworu bezpieczeństwa jest wzbronione! Przy podwyższeniu ciśnienia w obwodzie ciśnieniowym sprężarki do wartości nastawionego ciśnienia otwierającego PRV zacznie samoczynnie przepuszczać powietrze z systemu. Po spadku ciśnienia PRV zamknie się. Podwyższenie ciśnienia w obwodzie ciśnieniowym może nastąpić tylko w wyniku podwyższenia oporu przepływu rozprowadzania pneumatycznego lub przy awarii suszarki (np. niefunkcjonujące zawory solenoidowe, podwyższony opór przepływowy materiału osuszającego itp.), dlatego przy ponownym otwarciu zaworu nadciśnieniowego jest konieczna kontrola funkcjonowania suszarki, ewentualnie jej naprawa! W przypadku zaworu nadciśnieniowego jest wzbronione samowolne przestawianie ciśnienia otwierającego, jest to możliwe zawsze tylko na podstawie uzgodnienia z producentem! W przypadku zaworu nadciśnieniowego nie mogą być zamykane otwory wyjściowe ani też nie można ograniczać wyjścia powietrza sprężonego przez nie. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

12 5.2. Suszarka adsorpcyjna Powietrze sprężone z agregatów sprężarki jest chłodzone w chłodnicy płytkowej (zobacz schemat podłączenia) oraz wysuszone w dwukomorowej suszarce adsorpcyjnej 5 w dwóch cyklach. Najpierw w pierwszej komorze przebiega filtracja oraz suszenie powietrza i równocześnie w drugiej komorze regeneracja materiału suszącego oraz wydzielenie oddzielonej wody do zbiormika. Do regeneracji stosuje się część suchego powietrza z pierwszej komory. W drugim cyklu kolejność czynności w komorach zmieni się. W celu podwyższenia skuteczności suszenia powietrza w komorach stosuje się regeneracja dodatkowa za pośrednictwem dodatkowego powietrza regeneracyjnego przy dłuższym biegu sprężarki i częściowo także podczas przerwy. Ewentualny kondensat zatrzymywany jest w separatorze kondensatu. 5.. Jednostka sterownicza LOGO! Jednostka służy do sterowania agregatami sprężarki, zaworami suszarki, ocenia i sygnalizuje stany alarmowe (opisane poniżej), wyświetla ilość godzin eksploatacji. Tworzy ją moduł podstawowy i moduł poszerzający. oduł podstawowy zawiera wyświetlacz, przyciski kursorowe (sterownicze),,,, OK i ESC. oduł poszerzający ma LED indykacje stanu RUN / STOP. W warunkach normalnych nie należy nastawiać ew. konfigurować parametry w tej jednostce. Po włączeniu urządzenia do sieci zasilania na module poszerzającym powinna świecić LED indykacja na zielono i wyświetlacz powinien pokazywać stan licznika godzin eksploatacji. Operating hour counter 0 hours Wyświetlana ilość godzin służy tylko do ilustracji. Jeżeli indykacja nie świeci na zielono, należy postępować wg rozdz. 8. Jeżeli nie wyświetla się licznik godzin eksploatacji, może to oznaczać, że jednostka była dłuższy czas bez napięcia zasilającego i trzeba ją uruchomić. Jednostka sterownicza, która odłączono z zasilania na czas dłuższy niż 80 godzin, nie umie archiwizować datę i czas. Dlatego przy pierwszym uruchomieniu urządzenia jak i przy wyłączeniu, trwającym dłużej niż wyżej określony czas, należy skonfigurować te dane. Na wyświetlaczu pokazuje się menu podstawowe. >Program Card.. Setup.. Start Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Setup. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Wyświetli się menu >Clock.. LCD.. enu lang NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

13 Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Clock. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Wyświetli się menu >Set Clock.. S/W time Sync Poprzez naciśniecie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Set Clock. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Wyświetli się menu Set Clock Su 00:00 YYYY--DD Poprzez naciśniecie lub należy wybrać dzień tygodnia Poprzez naciśniecie lub należy przesunąć kursor na kolejną pozycje Poprzez naciśniecie lub należy ustawić pożądaną wartość Powyższe dwa kroki należy powtarzać podczas ustawiania daty i czasu Należy potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Wyświetli się >Set Clock.. S/W time Sync Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk ESC na jednostce sterowniczej dopóki nie wyświetli się menu podstawowe. >Program Card.. Setup.. Start Program jednostki sterowniczej uruchomi się w następujący sposób Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Start. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Nigdy nie należy naciskać przycisku OK, jeśli kursor > znajduje się w pozycji Program! Przez przełączenie się do tego menu uzyska się dostęp do okien zawierających zestawy funkcji oprogramowania. Zmiana parametrów w tych zestawach ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie urządzenia! NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

14 6..1 Stany alarmowe i ich sygnalizacja Urządzenie automatycznie kontroluje funkcjonowanie poszczególnych części urządzenia i sygnalizuje, kiedy nastąpi potrzeba konserwacji. W przypadku gdy funkcjonowanie urządzenia nie spełnia standardowych warunków, jednostka sterownicza oceni ten stan jako tzn. stan alarmowy. Poszczególne stany alarmowe są indykowane przez sygnał alarmowy, który tworzony jest przez zapalenie światła błyskowego HA, (10) i uzupełniony o jedną albo więcej wiadomości na wyświetlaczu jednostki sterowniczej. Stany alarmowe rozdzielone są według ważności na stan alarmowy o niskim priorytecie wynika z przekroczenia interwału serwisowego. I = n x 2000 godzin (n = 1, 2,,..), przy czym urządzenie dostarcza powietrze do centralnego przewodu rozdzielczego za pomocą wszystkich agregatów, ten stan jest sygnalizowany przez ciągłe świecenie światła błyskowego HA i wiadomość na wyświetlaczu. stan alarmowy o średnim priorytecie wynika z awarii jednego lub więcej agregatów, urządzenie dostarcza powietrze do centralnego przewodu rozdzielczego tylko za pomocą działających agregatów, ten stan jest sygnalizowany przez migotanie światła błyskowego HA i wiadomość na wyświetlaczu. Urządzenie jest wyposażone w inteligentny system alarmowy, który generuje sygnał alarmowy według jego ważności (stan alarmowy o średnim priorytecie ma wyższy priorytet niż stan alarmowy o niskim priorytecie) 6..2 Stan alarmowy o niskim priorytecie Urządzenie jest wyposażone w obserwowanie i sygnalizacje interwalów serwisowych. Interwały serwisowe są całkowite wielokrotności 2000 godzin eksploatacji I = n x 2000 godzin (n = 1, 2,,..). Jeśli upłynie czas interwalu serwisowego, należy przeprowadzić konserwację wymaganych części wg załączonej tabelki 2. Ten stan jest sygnalizowany przez ciągłe świecenie światła błyskowego HA i na wyświetlaczu pojawia się wiadomość, AINTENANC E TIE Press & hold Esc + sec. for interval reset Odliczanie interwalów serwisowych aktywuje się od pierwszego uruchomienia urządzenia. Tą tabelkę należy załączyć do księgi serwisowej sprężarki razem z Tab. gdzie będą zaznaczone interwencje serwisowe, przebieg kontroli urządzenia przy każdej interwencji serwisowej, ew. inne zapisy dotyczące urządzenia. Po zakończeniu interwencji serwisowej na podstawie sygnalizacji interwalu serwisowego jest niezbędne wyciszyć tą sygnalizację przez naciśnięcie i przytrzymanie podczas sek kombinacji przycisków Esc i. Przez wyciszenie sygnalizacji licznik interwalu także ustawi się z powrotem na wartość NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

15 6.. Stan alarmowy o średnim priorytecie Urządzenie jest wyposażone w obserwowanie i sygnalizacje braku funkcjonowania niektórego z agregatów. Ten może nastąpić na skutek awarii mechanicznej ew. elektrycznej na niektórym agregacie. Awarii często towarzyszy podwyższony odbiór prądu. To spowoduje wyłączenie (niebieski przycisk jest w pozycji i żółty wskaźnik wyłączenia nie jest zaciśnięty) ochrony cieplnej nadprądowej FA odpowiedniego agregatu, ew. agregatów. Ten stan alarmowy sygnalizowany jest przez migotanie światła błyskowego HA i wyświetlenie na wyświetlaczu następnej wiadomości OTOR FAILURE CALL SERVICE! Press & hold Esc + sec. foralarm reset Po usunięciu awarii agregatu światło błyskowe będzie wciąż migotać. Aby wyciszyć sygnalizację, należy nacisnąć i przytrzymać podczas sek kombinację przycisków Esc i. Podczas naprawy można użyć funkcję wyłączenia migotania światła błyskowego przez naciśnięcie i przytrzymanie podczas sek kombinacji przycisków Esc i. Awaria będzie tymczasowo sygnalizowana przez migotanie wyświetlacza jednostki sterowniczej i następnej wiadomości If display is flashingthen motor remains! Check motors or relays FA Ta wiadomość automatycznie zniknie po usunięciu awarii agregatu i po jego uruchomieniu. Sygnalizacja stanów alarmowych ma pierwszeństwo przed sygnalizacją interwalów serwisowych. Dlatego w wypadku stanu alarmowego niektórego z agregatów sygnał świetlny sygnalizuje ten stan. Po skończeniu stanu alarmowego interwal serwisowy ponownie sygnalizowany jest przez ciągle świecenie światła błyskowego HA Wyłączenie urządzenia Jeżeli z powodu serwisu lub z innego powodu potrzebne jest wyłączenie całego urządzenia, najpierw należy wyłączyć program jednostki sterowniczej. Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk, dopóki na wyświetlaczu nie wyświetli się wiadomość z aktualną datą i czasem Su 12: Należy nacisnąć przycisk ESC i wyświetli się następne menu >Stop Set Param Set.. Prg Name W pozycji Set.. można ustawić aktualny czas. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

16 Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Stop oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Nigdy nie należy naciskać przycisku OK, jeśli kursor > znajduje się w pozycji Set Param! Przez przełączenie się do tego menu wyświetlą się okna zawierające zestawy funkcji oprogramowania. Zmiana parametrów w tych zestawach ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie urządzenia! Pojawi się pytanie kontrolne, czy program naprawdę ma się skończyć Stop Prg >No Yes Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Yes. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Teraz można wyłączyć wyłączniki automatyczne FA1, FA14. Przez odłączenie od centralnego przewodu rozdzielczego i otworzenie zaworu wyjściowego (rys. 1) ew. zaworów odmulających rozhermetyzuje się zbiorniki powietrza. 6. NAPRAWA BIEŻĄCA WYROBU Uwaga! Podmiot obsługujący ma obowiązek zagwarantować, że wszystkie testy urządzeń są powtarzane co najmniej raz na 24 miesiące (EN 625) lub w odstępach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawne w danym kraju. Z wyników testów musi zostać sporządzony raport (np. zgodnie z EN 625, aneks G), z uwzględnieniem zastosowanych metod pomiarów. Urządzenie jest skonstruowane i wykonane w taki sposób, aby jeho naprawa bieżąca była minimalna. W celu rzetelnej i niezawodnej czynności sprężarki należy jednak wykonywać prace według niniejszego opisu. Przed rozpoczęciem wykonywania prac dotyczących naprawy bieżącej sprężarki należy skontrolować, czy jest możliwe odłączenie sprężarki od odbiornika, aby w wyniku tego nie powstała możliwość uszkodzenia lub zagrożenia życia osoby korzystającej z odbiornika! Podczas czynności sprężarek lub bezpośrednio po jej ukończeniu mają części sprężarek (głowica, cylinder, wąż ciśnieniowy) wysoką temperaturę nie dotykać wymienionych części! Dalej wymienione prace może w miejscu pracy wykonać tylko przeszkolony pracownik w sposób następujący: NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

17 6.1. Zamiana wkładki filtracyjnej (Rys. 5) Przy regularnej eksploatacji sprężarki należy wymienić filtry ułożone w wieku szafy agregatów sprężarki. V pokrywie karteru sprężarki znajduje się filtr wejściowy (1) i przedfiltr (). Wymiana filtru wejściowego: Ręcznie wyciągnąć gumowy korek (2). Usunąć zużyty i zanieczysczony filtr. Wsadzić nowy filtr i założyć gumowy.korek Wymiana przedfiltra: Ręcznie wyciągnąć przedfiltr (). Zamienić na nowy i wsadzić z powrotem. Rys.5 Przed rozpoczęciem wykonywania prac wyłączyć główny ochronnik do pozycji O i zaczekać, zanim ukończy się regeneracja suszarki powietrze przestanie wychodzić z wyjściowych zaworów solenoidowych Wymiana pływaka w separatorze wody (Rys. 6) Przy regularnej eksploatacji suszarki należy wymienić pływak w separatorze wody. A) Zwolnić ciśnienie. B) Demontować pojemniczek separatora. C) Wyciągnąć separator kondensatu. D) Zwolnić nakrętkę pływaka na spodniej stronie pojemniczka. E) Wyciągnąć zużyty pływak separatora i wymienić na nowy. F) Pływak należy zabezpieczyć nakrętką na spodniej stronie pojemniczka. G) Włożyć separator kondensatu z powrotem zgodnie z rysunkiem. H) Nasunąć z powrotem pojemniczek separatora i przykręcić. Pojemniczek jest zabezpieczony aż w punkcie symbolu. A B C D E F G H I NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

18 6.. Zamiana wkładki filtracyjnej suszarki (Rys.7) Przy regularnej eksploatacji urządzenia należy w wyznaczonom czase (tab.2) zamienić wkładkę filtracyjną znajdującą się w górnej głowicy suszarki Podczas regularnego użytkowania suszarki należy wymieniać filtr suszarki w górnej części, także po usunięciu awarii, która spowodowała zanieczyszczenie. Przez skręcenie w lewo odkręcić korek (1) na głowicy (4). Wymienić filtr (2) i wyczyścić sitko (). Po wybraniu sitka można sprawdzić zawartość suszarki, ew. ją wymienić. Korek wsadzić do głowicy (4) i zakręcić go w prawo Kontrola funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa (Rys.8) Rys.7 Zawór bezpieczeństwa został u producenta nastawiony na 8 bar, sprawdzony oraz oznaczony. Zmiana nastawionej wartości jest wzbroniona! Śrubę zaworu bezpieczeństwa należy skręcić kilka razy w lewo, zanim przez zawór bezpieczeństwa odsapnie powietrze. Zawór bezpieczeństwa powinien tylko krótko swobodnie odsapnąć. Śrubę skręcić w prawo (w kierunku strzałek zegara) aż do końca, zawór powinien być znów zamknięty. Rys.8 Zaworu bezpieczeństwa nie można stosować do obniżania ciśnienia zbiornika ciśnieniowego. oże to zagrozić jego funkcjonowanie Zamiana wkładki filtracyjnej filtru (jeżeli stanowi część składową wyrobu) (Rys. 9) Przed pracą z urządzeniem należy obniżyć ciśnienie powietrza w zbiorniku powietrza do zera i urządzenie odłączyć od sieci elektrycznej. Rozluzować zabezpieczenie filtru przez pociągnięcie w dół. Skręcić pokrywę filtru w lewo i wyciągnąć. Skręcić uchwyt filtru w lewo i wyciągnąć. Zamienić filtr, nowy filtr włożyć z powrotem do korpusu i zabezpieczyć uchwytem filtru przez skręcenie w prawo. Wsadzić pokrywkę filtru i zabezpieczyć przez skręcenie w prawo aż do zadziałania zabezpieczenia. Rys.9 NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

19 6.6. Nastawienie ciśnienia wyjściowego za pośrednictwem regulatora ciśnienia (jeżeli stanowi część składową wyrobu) (Rys. 9) Nastawienie należy wykonać przy zbiornikach powietrza pod ciśnieniem oraz przy wyłączonych agregatach (tj. podczas przerwy w biegu, bezpośrednio po wyłączeniu agregatów). Gałkę regulatora należy wyciągnąć i przez jej kręcenie nastawić ciśnienie wyjściowe sprężarki. Ciśnienie wyjściowe należy nastawić o 0,2 bar powyżej wymaganego (wynika to z konstrukcji regulatora) dla eksploatacji sprężarki. Po nastawieniu ciśnienia gałkę należy zabezpieczyć przeciwko samowolnemu skręceniu przez jej zaciśnięcie. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

20 6.7. Interwały serwisowe Podane interwały serwisowe są ważne tylko dla urządzenia o maksymalnym ciśnieniem eksploatacyjnym 8 bar! Tab. 2 Interwały serwisowe Interwal czasowy [godz] Znak czynności Czynność serwisowa Rysunek A Przegląd kontrolny urządzenia Rys. 1 B Kontrola szczelności połączeń Rys. 1 C Kontrola czynności zaworów zwrotnych - D Kontrola włączania włącznika ciśnieniowego Rys. 1 E Kontrola zaworu ciśnieniowego Rys. 4 F Kontrola wentylatorów chłodzących - G Wymiana wkładki filtracyjnej filtra (jeżeli stanowi ona cześć produktu) Rys. 9 A Przegląd kontrolny urządzenia Rys. 1 B Kontrola szczelności połączeń Rys. 1 C Kontrola czynności zaworów zwrotnych - D Kontrola włączania włącznika ciśnieniowego Rys. 1 E Kontrola zaworu ciśnieniowego Rys. 4 F Kontrola wentylatorów chłodzących - G Wymiana wkładki filtracyjnej filtra (jeżeli stanowi ona cześć produktu) Rys. 9 H Kontrola zaworu bezpieczeństwa Rys. 8 I. Kontrola zaworów solenoidowych Załącznik J Wymiana wkładki filtracyjnej agregatu Rys. 5 K Wymiana adsorbentu w suszarce Załącznik L Wymiana wkładki filtracyjnej suszarki Rys. 7 Wymiana wkładki filtracyjnej separatora kondensatu Rys. 6 NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż.

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż. KEUV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER Opracowanie: mgr inż. Anna Szewc Zatwierdził: Petr Daniš EuroClean Polska Sp. z o.o. Ul. Feliksa Szlachtowskiego

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek:

Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek: Agregaty chłodzące EVO-COOL Instrukcja montażu i obsługi Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek: Montaż, konserwacja, czyszczenie, naprawa mogą być przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo