INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI, NAPRAWY BIEżąCEJ ORAZ SERWISU SPIS TREŚĆI WAŻNE INFORMACJE... 4 ZESTAWIENIE I MONTAŻ... 9 ZASTOSOWANIE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI, NAPRAWY BIEżąCEJ ORAZ SERWISU SPIS TREŚĆI WAŻNE INFORMACJE... 4 ZESTAWIENIE I MONTAŻ... 9 ZASTOSOWANIE..."

Transkrypt

1

2 Z 64 Z 7

3 SPIS TREŚĆI WAŻNE INFORACJE OZNACZENIE CE UWAGI Uwagi ogólne Ogólne uwagi bezpieczeństwa Uwagi bezpieczeństwa odnośnie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym INFORACJE O VYROBU Cel i zastosowanie Opis wyrobu DANE TECHNICZNE Wyposażenie dodatkowe... 8 ZESTAWIENIE I ONTAŻ INSTALACJA Instalacja Warunki środowiska ZASTOSOWANIE OPIS FUNKCJONOWANIA WYROBU Sprężarka Suszarka adsorpcyjna Jednostka sterownicza LOGO! NAPRAWA BIEŻĄCA WYROBU Zamiana wkładki filtracyjnej Wymiana pływaka w separatorze wody Zamiana wkładki filtracyjnej suszarki Kontrola funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa Zamiana wkładki filtracyjnej filtru Nastawienie ciśnienia wyjściowego za pośrednictwem regulatora ciśnienia Interwały serwisowe Komplety serwisowe WYSZUKIWANIE USTEREK ORAZ ICH USUWANIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEÓW WSPÓLNYCH INFORACJE O SŁUŻBIE NAPRAWCZEJ ZAŁĄCZNIKI... 0 SCHEAT POŁĄCZENIA DK 50 6X2VT/... 0 SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH... 1 SCHEAT PNEUATYCZNY WYKAZ KOPONENTÓW ZAKRES DOSTAWY... 4 NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

4 WAŻNE INFORACJE 1. OZNACZENIE CE Wyroby oznaczone znakiem zgodności CE odpowiadają przepisom bezpieczeństwa (9/42/EEC) Únii Europejskiej. 2. UWAGI 1.1. Uwagi ogólne Instrukcja instalacji, obsługi i naprawy bieżącej stanowi część składową urządzenia. Powinna być zawsze do dyspozycji w pobliżu urządzenia. Dokładne przestrzeganie niniejszej instrukcji stanowi warunek właściwego stosowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jego właściwej obsługi. Bezpieczeństwo obsługującego personelu oraz bezawaryjna eksploatacja urządzenia są gwarantowane tylko przy stosowaniu oryginalnych części zamiennych urzadzenia. Stosować można tylko wyposażenie oraz części zapasowe wskazane w dokumentacji technicznej lub wyraźnie zezwolone przez producenta. W przypadku zastosowania innego wyposażenia lub materiału zużywającego producent nie może udzielić żadnej gwarancji bezpiecznej eksploatacji oraz bezpiecznego funkcjonowania wyrobu. Do szkód, które powstały w wyniku zastosowania innego wyposażenia lub materiału konsumpcyjnego niż przepisanego lub polecanego przez producenta, gwarancja nie odnosi się. Producent bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność oraz właściwe funkcjonowanie tylko wtedy, kiedy: - instalację, nowe nastawienia, zmiany, rozszerzenia oraz naprawy wykonuje producent lub jego reprezentant lub organizacja serwisowa upoważniona przez producenta, - urzadzenie jest stosowane zgodnie z instrukcją instalacji, obsługi i naprawy bieżącej. Instrukcja instalacji, obsługi i naprawy bieżącej w czasie jej drukowania odpowiada wykonaniu urzadzenia oraz jego stanu według odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz norm technicznych. Producent zastrzega sobie wszystkie prawa ochrony wymienionych połączeń, metod oraz nazw Ogólne uwagi bezpieczeństwa Producent rozwiązał i skonstruował urzadzenie w taki sposób, aby zostały wykluczone jakiekolwiek jego uszkodzenia przy właściwym stosowaniu zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent uważa za swój obowiązek opisać następujące środki bezpieczeństwa, aby zostały wykluczone pozostałe uszkodzenia. Podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać przepisów prawnych oraz przepisów regionalnych obowiązujących w miejscu stosowania urzadzenia. Co do bezpiecznego przebiegu pracy są za przestrzeganie przepisów odpowiedzialni eksploatator oraz użytkownik. Oryginalne opakowanie należy zachować na wypadek ewentualnego zwrotu urządzenia. Tylko oryginalne opakowanie zapewnia optymalną ochronę urzadzenia podczas transportu. Jeżeli w czasie okresu gwarancyjnego zajdzie potrzeba zwrotu urządzenia, producent nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek niewłaściwego zapakowania. Przed każdym zastosowaniem urządzenia użytkownik powinien przekonać się o właściwym funkcjonowaniu oraz bezpiecznym stanie urzadzenia. Użytkownik powinien zapoznać się z obsługą urządzenia. Jeżeli bezpośrednio z eksploatacją urządzenia nastąpi niepożądane zdarzenie, użytkownik o zdarzeniu tym powinien bezzwłocznie zawiadomić swego dostawcę. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

5 1.. Uwagi bezpieczeństwa odnośnie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Urządzenie może być podłączone tylko do właściwie zainstalowanego gniazdka z podłączeniem ochronnym. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie oraz częstotliwość sieci wskazane na urządzeniu odpowiadają wartościom sieci zasilającej. Przed uruchomieniem należy skontrolować ewentualne uszkodzenia urządzenia oraz podłączanego rozprowadzenia powietrza. Uszkodzone przewody oraz rozgałęźniki powinny zostać natychmiast zamienione. W przypadku niebezpiecznych sytuacji lub awarii technicznych urządzenie należy natychmiast odłączyć od sieci. Przy wszystkich pracach związanych z naprawami oraz naprawą bieżącą powinna być: - wtyczka sznura wyciągnięta z gniazdka - przewody ciśnieniowe odpowietrzone - wypuszczone ciśnienie z naczynia ciśnieniowego Urządzenie może zainstalować tylko fachowiec wykwalifikowany. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

6 2. INFORACJE O VYROBU 2.1. Cel i zastosowanie Zestaw sprężarek służy jako źródło suchego, czystego bezolejowego powietrza sprężonego przeznaczonego do napędu pneumatycznych instrumentów oraz urządzeń. Dzięki swojej wydajności oraz gospodarnej eksploatacji nadaje się jako centralne źródło powietrza sprężonego dla dużych klinik dentystycznych oraz laboratoriów, działów szpitali z zapotrzebowaniem na powietrze sprężone o wymaganej jakości, jak również dla innych dziedzin służby zdrowia, dla przemysłu spożywczego oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest czyste i suche powietrze sprężone oraz gdzie swoim wykonaniem, wydajnością i ciśnieniem eksploatacyjnym odpowiada danym wymogom. Typy sprężarek: DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, DK50 15x2VT - Zespół składa się z 4, 6, 9, 12 lub 15 agregatów sprężarek. DK50 4x2VT/, DK50 6x2VT/, DK50 9x2VT/, DK50 12x2VT/, DK50 15x2VT/ Zespół składa się z 4, 6, 9, 12 lub 15 agregatów sprężarek i z adsorpcyjnej suszarki powietrza. 1. Agregaty sprężarek 2. Zbiorniki powietrza. Suszarka adsorpcyjna 4. Szafa rozdzielcza BOX 5. Rama stalowa 6. Łącznik ciśnieniowy 7. Zawór wyjściowy 8. Chłodnica 9. Wyposażenie dodatkowe 10. Sygnalizacja świetlna Rys.1 DK50 6x2VT/ Rys. 2 Puszka rozgałęźna DK50 6x2VT/ 1. Ochronnik trójbiegunowy FA1 (FA 16)* 2. Ochronnik jednobiegunowy FA14 (FA 17)*. Elektronika sterownicza LOGO 4. Sygnalizacja świetlna 5. Przekaźnik cieplny nadprądowy FA1-FA12 (FA1-FA15)* * (DK50 15x2VT) 2.2. Opis wyrobu (Rys.1) Zespół składa się z 4 szt., 6 szt., 9 szt., 12 szt. lub 15 szt. bezolejowych, tłokowych, dwucylindrowych agregatów sprężarek (1), które są umieszczone w pewnej ramie stalowej (5) rys.1. W podobnej ramie są umieszczone dwie lub trzy pneumatycznie połączone naczynia ciśnieniowe zbiorniki powietrza (2) z niezbędnym osprzętem pneumatycznym. Jeżeli zestaw posiada adsorpcyjną suszarkę powietrza typu ONZUN (), ta jest przymocowana do bocznej ściany ramy. Nad nią jest umieszczona elektryczna szafa rozdzielcza (4), w której znajdują się elementy służące do sterowania agregatów sprężarek i suszarki oraz zabezpieczenia silników przed przeciążeniem i zwarciem. Na wyjściu zbiornika powietrza znajduje się zawór zamykający G/4 (7). NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

7 (Rys.) Wyposażenie dodatkowe, jeżeli stanowi część składową dostawy towaru (filtr regulacyjny, filtr, mikrofiltr) (F), jest przymocowane do listwy na bocznej stronie ramy zespołu.. DANE TECHNICZNE Sprężarki zostały skonstruowane dla środowiska wewnętrznego, gdzie temperatura powietrza waha się w zakresie od +5 o C do +40 o C, względna wilgotność powietrza nie przekracza 70 %, bezwzględna wilgotność powietrza nie przekracza 15 g/m. Tab.1 DK50 4x2VT/ DK50 6x2VT/ DK50 9x2VT/ DK50 12x2VT/ DK50 15x2VT/ oc /l/min/ oc z suszarką /l/min/ Napięcie / częstotliwość oc pobierana /A/ Zbiornik powietrza /l/ Ciśnienie robocze /bar/ Zawór bezpieczeństwa /bar/ Poziom dźwięku /db/ asa 560** 840** 1260** 1680** 2100** x 400V / 50Hz x 400V / 50Hz x 400V / 50Hz x 400V / 50Hz x 400V / 50Hz 14, /kg/ 0** 420** 510** 625** 715** asa z suszarką /kg/ Wymiary /mm/ (sz x w x g) Wymiary z suszarką (sz x w x g) /mm/ 215**x1740x **x1740x **x1740x550 15**x1740x **x1850x *x1740x *x1740x *x1740x *x1740x *x1850x550 Tryb eksploatacji S1 S1 S1 S1 S1 Wskazan objętość wymiany powietrza chłodzącego [m/hod] Stopień suszenia sprężarki z suszarką (atmosfer. punkt rosy) Wykonanie typ B urządzenia klasa I. * (rozmiar bez dodatkoweho wyposażenia) **(bez suszarki) o C - 20 o C - 20 o C - 20 o C - 20 o C typ B klasa I. typ B klasa I. typ B klasa I. typ B klasa I. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

8 .1. Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe nie stanowi części składowej dostawy wyrobu, lecz można go zamówić oddzielnie. Opcje - według życzenia klienta: 1) Komplet filtrów dla DK50 4x2VT/, DK50 6x2VT/, DK50 9x2VT/ Typ 4CA-15 - zamówienie nr szt. Jednostka filtracyjna: - Filtr / regulator EAW 4000-F06 (filtracja 5 µm) - ikrofiltr EAF 4000-F06 (filtracja 0, µm) - Wyposażenie - wstawka G/4 zamówienie nr ) Komplet filtrów dla DK50 12x2VT/, DK50 15x2VT/, DK50 18x2VT/ Typ 4CA zamówienie nr szt. Jednostka filtracyjna: - Regulator EAR 4000-F06 - Filtr EAFF11B-F06D (filtracja µm) - ikrofiltr EA 450-F06D (filtracja 0, µm) - Wyposażenie ) Komplet filtrów dla DK50 12x2VT/, DK50 15x2VT/ Typ 4CA-7 - zamówienie nr szt Jednostka filtracyjna : - ikrofiltr AF 40-F06 G/4 (filtracja 0, µm) - Submikrofiltr AD 450-F06D G/4(filtracja 0,01 µm) - Filtr z węglem aktywnym AF 50-F G1/2 - Wyposażenie W przypadku wymagania wyższego stopnia filtracji powietrza można do każdego ze wskazanych kompletów filtrów dodać submikrofiltr s filtracją 0,01 mikrometra. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

9 ZESTAWIENIE I ONTAŻ 4. INSTALACJA 4.1. Instalacja (rys. ) Po wypakowaniu, ustawieniu i zrównoważeniu zespołu sprężarki należy usunąć wszystkie elementy zabezpieczające! Instalację może wykonywać tylko pracownik posiadający odpowiednią kwalifikację elektrotechniczną! wypakować zestaw sprężarek z opakowania, uwolnić zabezpieczenia transportowe na palecie, ustawić zestaw w miejscu jego umieszczenia oraz usunąć zabezpieczenia transportowe agregatów (X,Y, Z). mechanicznie połączyć regały śrubami 8 - (A). złączyć rozłączone przewody ochronne PE, przewód połączenia ochronnego (B). podłączyć rozłączone kable elektryczne (H) do listwy zaciskowej w skrzynkach silników elektrycznych oraz kable łączników cieplnych obowiązuje tylko dla DK50 12x2VT/ oraz DK50 15x2VT/. Kable należy włożyć do rowków elektroinstalacyjnych i przykryć zaślepką. Dla DK50 15x2VT/ należy połączyć w rowku łączę XC1. rozprowadzanie pneumatyczne podłączyć w punkcie (C), w przypadku zespołu DK50 12x2VT/ oraz 15x2VT/ połączyć gałęzie rozprowadzania pneumatycznego poszczególnych stojaków w punktach (E) i urządzenie podłączyć do rozprowadzania powietrza ciśnieniowego z wyjścia zaworu kulowego z gwintem G/4 (rys. 1) wolny sznur podłączyć do łącznika ciśnieniowego SP zgodnie ze schematem, śruby dokręcić i zabezpieczyć farbą. Podłączyć przewód sieci elektrycznej TN-S do listwy zaciskowej w szafie rozdzielczej urządzenia (D). Część elektryczną urządzenia podłączyć do układu elektrycznego zgodnie z obowiązującymi normami elektrotechnicznymi oraz przepisami regionalnymi Rys. (Rys. 4) NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

10 W wyniku nowych doświadczeń eksploatacyjnych sprężarek DK50 4x2VT/, DK50 6x2VT/, DK50 9x2VT/, DK50 12x2VT/ został do rozprowadzania pneumatycznego między chłodnicę suszarki i separator kondensatu suszarki wstawiony nowy typ zaworu nadciśnieniowego. Zawór nadciśnieniowy (PRV) powietrza jest przeznaczony do zapobieżenia podwyższeniu ciśnienia w obwodzie ciśnieniowym sprężarki ponad wartość dozwoloną, co zabezpiecza ochronę poszczególnych części pneumatycznych, przede wszystkim agregatów sprężarek, przed niekorzystnymi działaniami niewłaściwego ciśnienia. PRV posiada nastawione ciśnienie otwierające 11 bar. PRV zamontowany jest do przewodu ciśnieniowego sprężarek między chłodnicę suszarki i separator kondensatu suszarki. Przy montażu dodatkowym zaworu nadciśnieniowego należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa wskazanych w rozdziale Naprawa bieżąca wyrobu w Instrukcji instalacji, obsługi, naprawy bieżącej i serwisu. Podczas eksploatacji nie jest potrzebna szczególna naprawa bieżąca. (Rys.4) 1. Zawór nadciśnieniowy 2. Suszarka. Solenoidowy zawór wyjściowy 4. Dopływ do suszarki 5. Separator kondensatu suszarki 6. Zawór sterujący Warunki środowiska 1 2 Zespół sprężarek może zostać zainstalowany i eksploatowany tylko w suchych, dobrze wentylowanych i niezapylonych pomieszczeniach. Zespół powinien zostać zainstalowany w taki sposób, aby był łatwo dostępny w celu obsługi i remontu bieżącego, jak również aby była dostępna tabliczka znamionowa. Zespół powinien stać na równym i dostatecznie stabilnym podłożu (uwaga na masę sprężarek, zobacz dane techniczne). Zespół powinien być umieszczony minimalnie 50 mm od ściany w celu umożliwienia przepływu powietrza chłodzącego. Sznur zasilający służący do podłączenia do sieci elektrycznej oraz węże powietrza nie mogą być złamane. Linia zasiłowa energii elektrycznej nie może być naprężana siłą rozciągającą, powinna być zawsze wolna (jest wzbronione dawać na nią jakiekolwiek przedmioty), jest wzbronione w jakikolwiek sposób naprężać ją cieplnie. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

11 Temperatura w pomieszczeniu, względna oraz bezwzględna wilgotność powietrza powinna być w zakresie wskazanym przez producenta (zobacz dane techniczne), ponieważ w odwrotnym razie nie jest zapewniona bezawaryjna praca sprężarki. Około 70% energii elektrycznej zużytkowanej przez agregaty sprężarek zmienia się na ciepło i następuje jej przekazywanie do środowiska, dlatego w pomieszczeniu, w którym zespół sprężarek jest instalowany, wentylacja powinna być rozwiązana w taki sposób, aby zabezpieczała dostateczną wymianę powietrza chłodzącego w celu odprowadzania emitowanej energii cieplnej agregatów. Uwaga, gorąca powierzchnia! Podczas czynności sprężarki niektóre części agregatu mogą zagrzać się do temperatury niebezpiecznej w przypadku kontaktu z obsługującym personelem lub materiałem. Niebezpieczeństwo pożaru! ZASTOSOWANIE 5. OPIS FUNKCJONOWANIA WYROBU 5.1. Sprężarka Po włączeniu włącznika ciśnieniowego SP (6), wyłącznika automatycznego FA1 (1) i FA14 (2) do pozycji I po kolei uruchomią się agregaty sprężarki (agregaty w drugiej kolumnie lub regale z 2s opóźnieniem ). Wyłącznikiem głównym jest wyłącznik automatyczny FA1. Agregaty sprężarki są włączane (przy 6 bar) i wyłączane (przy 8 bar) automatycznie przez jednostkę sterowniczą LOGO! i włącznik ciśnieniowy SP, w zależności od zużycia sprężonego powietrza. Po podwyższeniu temperatury powierzchni silników ponad 40 o C za pośrednictwem łączników ciśnieniowych ST (12) automatycznie włączą się wentylatory chłodzące agregatów, wyłączą się po obniżeniu temperatury poniżej około 2 o C. Zmiana granicy ciśnienia łącznika ciśnieniowego zespołu sprężarek jest możliwa tylko na podstawie konsultacji z producentem. Przestawianie ciśnienia zaworu bezpieczeństwa jest wzbronione! Przy podwyższeniu ciśnienia w obwodzie ciśnieniowym sprężarki do wartości nastawionego ciśnienia otwierającego PRV zacznie samoczynnie przepuszczać powietrze z systemu. Po spadku ciśnienia PRV zamknie się. Podwyższenie ciśnienia w obwodzie ciśnieniowym może nastąpić tylko w wyniku podwyższenia oporu przepływu rozprowadzania pneumatycznego lub przy awarii suszarki (np. niefunkcjonujące zawory solenoidowe, podwyższony opór przepływowy materiału osuszającego itp.), dlatego przy ponownym otwarciu zaworu nadciśnieniowego jest konieczna kontrola funkcjonowania suszarki, ewentualnie jej naprawa! W przypadku zaworu nadciśnieniowego jest wzbronione samowolne przestawianie ciśnienia otwierającego, jest to możliwe zawsze tylko na podstawie uzgodnienia z producentem! W przypadku zaworu nadciśnieniowego nie mogą być zamykane otwory wyjściowe ani też nie można ograniczać wyjścia powietrza sprężonego przez nie. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

12 5.2. Suszarka adsorpcyjna Powietrze sprężone z agregatów sprężarki jest chłodzone w chłodnicy płytkowej (zobacz schemat podłączenia) oraz wysuszone w dwukomorowej suszarce adsorpcyjnej 5 w dwóch cyklach. Najpierw w pierwszej komorze przebiega filtracja oraz suszenie powietrza i równocześnie w drugiej komorze regeneracja materiału suszącego oraz wydzielenie oddzielonej wody do zbiormika. Do regeneracji stosuje się część suchego powietrza z pierwszej komory. W drugim cyklu kolejność czynności w komorach zmieni się. W celu podwyższenia skuteczności suszenia powietrza w komorach stosuje się regeneracja dodatkowa za pośrednictwem dodatkowego powietrza regeneracyjnego przy dłuższym biegu sprężarki i częściowo także podczas przerwy. Ewentualny kondensat zatrzymywany jest w separatorze kondensatu. 5.. Jednostka sterownicza LOGO! Jednostka służy do sterowania agregatami sprężarki, zaworami suszarki, ocenia i sygnalizuje stany alarmowe (opisane poniżej), wyświetla ilość godzin eksploatacji. Tworzy ją moduł podstawowy i moduł poszerzający. oduł podstawowy zawiera wyświetlacz, przyciski kursorowe (sterownicze),,,, OK i ESC. oduł poszerzający ma LED indykacje stanu RUN / STOP. W warunkach normalnych nie należy nastawiać ew. konfigurować parametry w tej jednostce. Po włączeniu urządzenia do sieci zasilania na module poszerzającym powinna świecić LED indykacja na zielono i wyświetlacz powinien pokazywać stan licznika godzin eksploatacji. Operating hour counter 0 hours Wyświetlana ilość godzin służy tylko do ilustracji. Jeżeli indykacja nie świeci na zielono, należy postępować wg rozdz. 8. Jeżeli nie wyświetla się licznik godzin eksploatacji, może to oznaczać, że jednostka była dłuższy czas bez napięcia zasilającego i trzeba ją uruchomić. Jednostka sterownicza, która odłączono z zasilania na czas dłuższy niż 80 godzin, nie umie archiwizować datę i czas. Dlatego przy pierwszym uruchomieniu urządzenia jak i przy wyłączeniu, trwającym dłużej niż wyżej określony czas, należy skonfigurować te dane. Na wyświetlaczu pokazuje się menu podstawowe. >Program Card.. Setup.. Start Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Setup. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Wyświetli się menu >Clock.. LCD.. enu lang NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

13 Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Clock. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Wyświetli się menu >Set Clock.. S/W time Sync Poprzez naciśniecie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Set Clock. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Wyświetli się menu Set Clock Su 00:00 YYYY--DD Poprzez naciśniecie lub należy wybrać dzień tygodnia Poprzez naciśniecie lub należy przesunąć kursor na kolejną pozycje Poprzez naciśniecie lub należy ustawić pożądaną wartość Powyższe dwa kroki należy powtarzać podczas ustawiania daty i czasu Należy potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Wyświetli się >Set Clock.. S/W time Sync Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk ESC na jednostce sterowniczej dopóki nie wyświetli się menu podstawowe. >Program Card.. Setup.. Start Program jednostki sterowniczej uruchomi się w następujący sposób Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Start. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Nigdy nie należy naciskać przycisku OK, jeśli kursor > znajduje się w pozycji Program! Przez przełączenie się do tego menu uzyska się dostęp do okien zawierających zestawy funkcji oprogramowania. Zmiana parametrów w tych zestawach ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie urządzenia! NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

14 6..1 Stany alarmowe i ich sygnalizacja Urządzenie automatycznie kontroluje funkcjonowanie poszczególnych części urządzenia i sygnalizuje, kiedy nastąpi potrzeba konserwacji. W przypadku gdy funkcjonowanie urządzenia nie spełnia standardowych warunków, jednostka sterownicza oceni ten stan jako tzn. stan alarmowy. Poszczególne stany alarmowe są indykowane przez sygnał alarmowy, który tworzony jest przez zapalenie światła błyskowego HA, (10) i uzupełniony o jedną albo więcej wiadomości na wyświetlaczu jednostki sterowniczej. Stany alarmowe rozdzielone są według ważności na stan alarmowy o niskim priorytecie wynika z przekroczenia interwału serwisowego. I = n x 2000 godzin (n = 1, 2,,..), przy czym urządzenie dostarcza powietrze do centralnego przewodu rozdzielczego za pomocą wszystkich agregatów, ten stan jest sygnalizowany przez ciągłe świecenie światła błyskowego HA i wiadomość na wyświetlaczu. stan alarmowy o średnim priorytecie wynika z awarii jednego lub więcej agregatów, urządzenie dostarcza powietrze do centralnego przewodu rozdzielczego tylko za pomocą działających agregatów, ten stan jest sygnalizowany przez migotanie światła błyskowego HA i wiadomość na wyświetlaczu. Urządzenie jest wyposażone w inteligentny system alarmowy, który generuje sygnał alarmowy według jego ważności (stan alarmowy o średnim priorytecie ma wyższy priorytet niż stan alarmowy o niskim priorytecie) 6..2 Stan alarmowy o niskim priorytecie Urządzenie jest wyposażone w obserwowanie i sygnalizacje interwalów serwisowych. Interwały serwisowe są całkowite wielokrotności 2000 godzin eksploatacji I = n x 2000 godzin (n = 1, 2,,..). Jeśli upłynie czas interwalu serwisowego, należy przeprowadzić konserwację wymaganych części wg załączonej tabelki 2. Ten stan jest sygnalizowany przez ciągłe świecenie światła błyskowego HA i na wyświetlaczu pojawia się wiadomość, AINTENANC E TIE Press & hold Esc + sec. for interval reset Odliczanie interwalów serwisowych aktywuje się od pierwszego uruchomienia urządzenia. Tą tabelkę należy załączyć do księgi serwisowej sprężarki razem z Tab. gdzie będą zaznaczone interwencje serwisowe, przebieg kontroli urządzenia przy każdej interwencji serwisowej, ew. inne zapisy dotyczące urządzenia. Po zakończeniu interwencji serwisowej na podstawie sygnalizacji interwalu serwisowego jest niezbędne wyciszyć tą sygnalizację przez naciśnięcie i przytrzymanie podczas sek kombinacji przycisków Esc i. Przez wyciszenie sygnalizacji licznik interwalu także ustawi się z powrotem na wartość NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

15 6.. Stan alarmowy o średnim priorytecie Urządzenie jest wyposażone w obserwowanie i sygnalizacje braku funkcjonowania niektórego z agregatów. Ten może nastąpić na skutek awarii mechanicznej ew. elektrycznej na niektórym agregacie. Awarii często towarzyszy podwyższony odbiór prądu. To spowoduje wyłączenie (niebieski przycisk jest w pozycji i żółty wskaźnik wyłączenia nie jest zaciśnięty) ochrony cieplnej nadprądowej FA odpowiedniego agregatu, ew. agregatów. Ten stan alarmowy sygnalizowany jest przez migotanie światła błyskowego HA i wyświetlenie na wyświetlaczu następnej wiadomości OTOR FAILURE CALL SERVICE! Press & hold Esc + sec. foralarm reset Po usunięciu awarii agregatu światło błyskowe będzie wciąż migotać. Aby wyciszyć sygnalizację, należy nacisnąć i przytrzymać podczas sek kombinację przycisków Esc i. Podczas naprawy można użyć funkcję wyłączenia migotania światła błyskowego przez naciśnięcie i przytrzymanie podczas sek kombinacji przycisków Esc i. Awaria będzie tymczasowo sygnalizowana przez migotanie wyświetlacza jednostki sterowniczej i następnej wiadomości If display is flashingthen motor remains! Check motors or relays FA Ta wiadomość automatycznie zniknie po usunięciu awarii agregatu i po jego uruchomieniu. Sygnalizacja stanów alarmowych ma pierwszeństwo przed sygnalizacją interwalów serwisowych. Dlatego w wypadku stanu alarmowego niektórego z agregatów sygnał świetlny sygnalizuje ten stan. Po skończeniu stanu alarmowego interwal serwisowy ponownie sygnalizowany jest przez ciągle świecenie światła błyskowego HA Wyłączenie urządzenia Jeżeli z powodu serwisu lub z innego powodu potrzebne jest wyłączenie całego urządzenia, najpierw należy wyłączyć program jednostki sterowniczej. Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk, dopóki na wyświetlaczu nie wyświetli się wiadomość z aktualną datą i czasem Su 12: Należy nacisnąć przycisk ESC i wyświetli się następne menu >Stop Set Param Set.. Prg Name W pozycji Set.. można ustawić aktualny czas. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

16 Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Stop oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Nigdy nie należy naciskać przycisku OK, jeśli kursor > znajduje się w pozycji Set Param! Przez przełączenie się do tego menu wyświetlą się okna zawierające zestawy funkcji oprogramowania. Zmiana parametrów w tych zestawach ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie urządzenia! Pojawi się pytanie kontrolne, czy program naprawdę ma się skończyć Stop Prg >No Yes Poprzez naciśnięcie lub należy przesunąć kursor > na wyświetlaczu do pozycji Yes. oraz potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku OK Teraz można wyłączyć wyłączniki automatyczne FA1, FA14. Przez odłączenie od centralnego przewodu rozdzielczego i otworzenie zaworu wyjściowego (rys. 1) ew. zaworów odmulających rozhermetyzuje się zbiorniki powietrza. 6. NAPRAWA BIEŻĄCA WYROBU Uwaga! Podmiot obsługujący ma obowiązek zagwarantować, że wszystkie testy urządzeń są powtarzane co najmniej raz na 24 miesiące (EN 625) lub w odstępach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawne w danym kraju. Z wyników testów musi zostać sporządzony raport (np. zgodnie z EN 625, aneks G), z uwzględnieniem zastosowanych metod pomiarów. Urządzenie jest skonstruowane i wykonane w taki sposób, aby jeho naprawa bieżąca była minimalna. W celu rzetelnej i niezawodnej czynności sprężarki należy jednak wykonywać prace według niniejszego opisu. Przed rozpoczęciem wykonywania prac dotyczących naprawy bieżącej sprężarki należy skontrolować, czy jest możliwe odłączenie sprężarki od odbiornika, aby w wyniku tego nie powstała możliwość uszkodzenia lub zagrożenia życia osoby korzystającej z odbiornika! Podczas czynności sprężarek lub bezpośrednio po jej ukończeniu mają części sprężarek (głowica, cylinder, wąż ciśnieniowy) wysoką temperaturę nie dotykać wymienionych części! Dalej wymienione prace może w miejscu pracy wykonać tylko przeszkolony pracownik w sposób następujący: NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

17 6.1. Zamiana wkładki filtracyjnej (Rys. 5) Przy regularnej eksploatacji sprężarki należy wymienić filtry ułożone w wieku szafy agregatów sprężarki. V pokrywie karteru sprężarki znajduje się filtr wejściowy (1) i przedfiltr (). Wymiana filtru wejściowego: Ręcznie wyciągnąć gumowy korek (2). Usunąć zużyty i zanieczysczony filtr. Wsadzić nowy filtr i założyć gumowy.korek Wymiana przedfiltra: Ręcznie wyciągnąć przedfiltr (). Zamienić na nowy i wsadzić z powrotem. Rys.5 Przed rozpoczęciem wykonywania prac wyłączyć główny ochronnik do pozycji O i zaczekać, zanim ukończy się regeneracja suszarki powietrze przestanie wychodzić z wyjściowych zaworów solenoidowych Wymiana pływaka w separatorze wody (Rys. 6) Przy regularnej eksploatacji suszarki należy wymienić pływak w separatorze wody. A) Zwolnić ciśnienie. B) Demontować pojemniczek separatora. C) Wyciągnąć separator kondensatu. D) Zwolnić nakrętkę pływaka na spodniej stronie pojemniczka. E) Wyciągnąć zużyty pływak separatora i wymienić na nowy. F) Pływak należy zabezpieczyć nakrętką na spodniej stronie pojemniczka. G) Włożyć separator kondensatu z powrotem zgodnie z rysunkiem. H) Nasunąć z powrotem pojemniczek separatora i przykręcić. Pojemniczek jest zabezpieczony aż w punkcie symbolu. A B C D E F G H I NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

18 6.. Zamiana wkładki filtracyjnej suszarki (Rys.7) Przy regularnej eksploatacji urządzenia należy w wyznaczonom czase (tab.2) zamienić wkładkę filtracyjną znajdującą się w górnej głowicy suszarki Podczas regularnego użytkowania suszarki należy wymieniać filtr suszarki w górnej części, także po usunięciu awarii, która spowodowała zanieczyszczenie. Przez skręcenie w lewo odkręcić korek (1) na głowicy (4). Wymienić filtr (2) i wyczyścić sitko (). Po wybraniu sitka można sprawdzić zawartość suszarki, ew. ją wymienić. Korek wsadzić do głowicy (4) i zakręcić go w prawo Kontrola funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa (Rys.8) Rys.7 Zawór bezpieczeństwa został u producenta nastawiony na 8 bar, sprawdzony oraz oznaczony. Zmiana nastawionej wartości jest wzbroniona! Śrubę zaworu bezpieczeństwa należy skręcić kilka razy w lewo, zanim przez zawór bezpieczeństwa odsapnie powietrze. Zawór bezpieczeństwa powinien tylko krótko swobodnie odsapnąć. Śrubę skręcić w prawo (w kierunku strzałek zegara) aż do końca, zawór powinien być znów zamknięty. Rys.8 Zaworu bezpieczeństwa nie można stosować do obniżania ciśnienia zbiornika ciśnieniowego. oże to zagrozić jego funkcjonowanie Zamiana wkładki filtracyjnej filtru (jeżeli stanowi część składową wyrobu) (Rys. 9) Przed pracą z urządzeniem należy obniżyć ciśnienie powietrza w zbiorniku powietrza do zera i urządzenie odłączyć od sieci elektrycznej. Rozluzować zabezpieczenie filtru przez pociągnięcie w dół. Skręcić pokrywę filtru w lewo i wyciągnąć. Skręcić uchwyt filtru w lewo i wyciągnąć. Zamienić filtr, nowy filtr włożyć z powrotem do korpusu i zabezpieczyć uchwytem filtru przez skręcenie w prawo. Wsadzić pokrywkę filtru i zabezpieczyć przez skręcenie w prawo aż do zadziałania zabezpieczenia. Rys.9 NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

19 6.6. Nastawienie ciśnienia wyjściowego za pośrednictwem regulatora ciśnienia (jeżeli stanowi część składową wyrobu) (Rys. 9) Nastawienie należy wykonać przy zbiornikach powietrza pod ciśnieniem oraz przy wyłączonych agregatach (tj. podczas przerwy w biegu, bezpośrednio po wyłączeniu agregatów). Gałkę regulatora należy wyciągnąć i przez jej kręcenie nastawić ciśnienie wyjściowe sprężarki. Ciśnienie wyjściowe należy nastawić o 0,2 bar powyżej wymaganego (wynika to z konstrukcji regulatora) dla eksploatacji sprężarki. Po nastawieniu ciśnienia gałkę należy zabezpieczyć przeciwko samowolnemu skręceniu przez jej zaciśnięcie. NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

20 6.7. Interwały serwisowe Podane interwały serwisowe są ważne tylko dla urządzenia o maksymalnym ciśnieniem eksploatacyjnym 8 bar! Tab. 2 Interwały serwisowe Interwal czasowy [godz] Znak czynności Czynność serwisowa Rysunek A Przegląd kontrolny urządzenia Rys. 1 B Kontrola szczelności połączeń Rys. 1 C Kontrola czynności zaworów zwrotnych - D Kontrola włączania włącznika ciśnieniowego Rys. 1 E Kontrola zaworu ciśnieniowego Rys. 4 F Kontrola wentylatorów chłodzących - G Wymiana wkładki filtracyjnej filtra (jeżeli stanowi ona cześć produktu) Rys. 9 A Przegląd kontrolny urządzenia Rys. 1 B Kontrola szczelności połączeń Rys. 1 C Kontrola czynności zaworów zwrotnych - D Kontrola włączania włącznika ciśnieniowego Rys. 1 E Kontrola zaworu ciśnieniowego Rys. 4 F Kontrola wentylatorów chłodzących - G Wymiana wkładki filtracyjnej filtra (jeżeli stanowi ona cześć produktu) Rys. 9 H Kontrola zaworu bezpieczeństwa Rys. 8 I. Kontrola zaworów solenoidowych Załącznik J Wymiana wkładki filtracyjnej agregatu Rys. 5 K Wymiana adsorbentu w suszarce Załącznik L Wymiana wkładki filtracyjnej suszarki Rys. 7 Wymiana wkładki filtracyjnej separatora kondensatu Rys. 6 NP-DK50-Nx2VT--PL-5_

LISTOPAD 2011. Z496 Do nomera produkcji: E 1372-09-2011

LISTOPAD 2011. Z496 Do nomera produkcji: E 1372-09-2011 LISTOPAD 2011 Z496 Do nomera produkcji: E 1372-09-2011 SPIS TREŚCI OPIS WYROBU... 4 1. Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem... 4 2. DANE TECHNICZNE... 4 3. Opis funkcji... 5 INSTALACJA... 8 4. Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów

Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów Spis treści Typ kompresora Nr strony Pole Position 221 3 GV 34-24 PCM 3 6 B 2800 I/50 9 B 2800 B/100 12 B 3800 B/200 15 B 4900/200

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

GUDEPOL katalog produktów strona 3

GUDEPOL katalog produktów strona 3 GUDEPOL katalog produktów strona 3 1 sprężarki tłokowe sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim Te urządzenia mogą być używane jako źródło sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT Do oryginalnej instrukcji obsługi sprężarek tłokowych

SUPLEMENT Do oryginalnej instrukcji obsługi sprężarek tłokowych SUPLEMENT Do oryginalnej instrukcji obsługi sprężarek tłokowych MEGAPRESS 570-15/500 z rozruchem Y/ MEGAPRESS 930-15/500 z rozruchem Y/ Producent: ABAC Aria Compressa S.p.A., Via Einaudi 6 10070 Robassomero

Bardziej szczegółowo

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z Instrukcja obsługi Informacje ogólne: Opisywane wodne chłodnice przeznaczone są do chłodzenia w sprężarkowniach jak i w innych miejscach instalacji sprężonego. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA. E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu

STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA. E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu I N S T RU KC JA O B S Ł U G I STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME 1 Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umoŝliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Plazma często jest nazywana czwartym stanem materii. Zwykle myślimy o trzech

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT MSL seria 2,2-15 kw Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT Seria MSL Sprężarki MSL, w sposób idealny łączą w sobie prostotę budowy oraz przystępność cenową sprężarek

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE... 2 1. OZNACZENIE CE... 2 2. UWAGI... 2 6. OPIS WYROBU... 5 7. OPIS FUNKCJI... 6 INSTALACJA... 10

WAŻNE INFORMACJE... 2 1. OZNACZENIE CE... 2 2. UWAGI... 2 6. OPIS WYROBU... 5 7. OPIS FUNKCJI... 6 INSTALACJA... 10 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE...... 2 1. OZNACZENIE CE... 2 2. UWAGI... 2 3. ZNAKI OSTRZEGAWC ZE I SYMBOLE... 3 4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ TRAN SPORTU... 3 5. DANE TECHN ICZNE... 4 6. OPIS WYROBU......

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo