Raport Centrum AMRON: Co przyniesie kolejny rok na rynku nieruchomości?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Centrum AMRON: Co przyniesie kolejny rok na rynku nieruchomości?"

Transkrypt

1 Raport Centrum AMRON: Co przyniesie kolejny rok na rynku nieruchomości? Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych Co prawda nie podsumowano jeszcze wyników akcji kredytowej za ostatni miesiąc 2014 roku, ale z całą pewnością można stwierdzić, że zarówno pod względem liczby udzielonych kredytów hipotecznych, jak również ich wartości, wynik mijającego roku będzie najsłabszy od 10 lat! To był najsłabszy rok dla sektora hipotecznego od roku Zarówno liczba szacowana na 172 tys. sztuk kredytów udzielonych w roku 2014, jak i ich wartość sięgająca 37 mld złotych zamknęły się wynikiem słabszym nawet od tego uzyskanego w kryzysowym roku 2009 jak i w najsłabszym w tym okresie roku Zarówno wyjątkowo niskie oprocentowanie kredytów złotowych jak i atrakcyjne ceny, które zdaje się osiągnęły w większości lokalizacji swoje lokalne minima nie były w stanie nakłonić potencjalnych nabywców mieszkań do zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania hipotecznego. Nie zadziałał nawet motywator w postaci znowelizowanej Rekomendacji S, zgodnie z którą jedynie do końca minionego roku można było uzyskać kredyt dysponując wkładem własnym w symbolicznej wysokości 5 % wartości inwestycji (maksymalny wskaźnik LtV = 95%). Zapowiedź podwyższenia wymaganego wkładu własnego do 10 % z początkiem stycznia 2015 roku nie skutkowała wzrostem zainteresowania zaciągnięcia kredytu przed końcem mijającego roku. Wykres 1. Liczba czynnych umów i nowych umów o kredyt mieszkaniowy w latach r * liczba nowych umów (tys.) liczba czynnych umów (tys.) * prognoza na koniec roku na podstawie danych cząstkowych z okresu X-XI 2014 r. Źródło: ZBP - SARFiN 1

2 Wykres 2. Wartość nowo podpisanych umów i całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych (w mld zł) w latach r. 313,7 316,3 330,8 350,0 263,6 192,6 214,9 116,8 42,0 77,7 55,9 57,1 38,7 48,7 49,2 39,1 36,5 37, * wartość nowo podpisanych umów (mld zł) stan zadłużenia (mld zł) * prognoza na koniec roku na podstawie danych cząstkowych z okresu X-XI 2014 r. Źródło: ZBP - SARFiN Bardzo niskie stopy procentowe spowodowały wzrost zdolności kredytowej Polaków, dlatego minimalnie spada liczba kredytów mieszkaniowych udzielanych na kwoty poniżej 100 tys. zł, jednak średnia wartość kredytu udzielanego na zakup mieszkania już od kilku lat oscyluje w granicach 200 tys. zł. Już dziś warunki udzielania kredytów hipotecznych są wygórowane, a zwiększenie wymagań od nowego roku nie spowoduje radykalnej zmiany tej wartości. Chociaż w portfelach banków ciągle dominują kredyty z LtV powyżej 80% to od początku roku 2014 systematycznie spada udział kredytów z najniższym oraz najwyższym LtV rośnie udział kredytów mieszkaniowych o LtV od 50 do 80%, a w związku z wejściem w życie kolejnych wymogów Rekomendacji S spadkowy trend poziomu LtV będzie się pogłębiał. Nadal ponad 60% kredytów mieszkaniowych udzielanych jest w największych miastach Polski, gdzie ceny transakcyjne są najwyższe i w związku z tym najtrudniej jest zakupić mieszkanie z własnych środków finansowych. Jednak od kilku kwartałów udział poszczególnych miast w ogólnej liczbie nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych systematycznie spada na rzecz Warszawy. Program Mieszkanie dla Młodych Wyniki pierwszego roku funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych potwierdziły sygnalizowany wcześniej przeze mnie sceptycyzm. W każdym kolejnym kwartale mijającego roku zainteresowanie udziałem w Programie MdM spadało. W ostatnim okresie funkcjonowania poprzedniego programu RnS co czwarty udzielany przez banki kredyt uczestniczył w programie. Obecnie tylko co 13 kredytobiorca może skorzystać z programu MdM. Do 20 grudnia 2014 roku zawarto umów kredytowych ze wsparciem programu MdM. Rząd liczył, że dopłata do mieszkania skłoni młode małżeństwa do powiększania rodziny. Tymczasem, jak podał właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zarządza programem, przeszło połowa jego beneficjentów to... single. W gronie kredytobiorców, którym bank przyznał dopłatę, jest 2

3 zaledwie 36 rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci. Na niewiele sią zdadzą sygnalizowane przez autorów programu zmiany, sprowadzające się de facto do podwyższenia wysokości pomocy państwa dla uczestników tego Programu. Wątpliwości wobec zasadności tego programu wyrazili ostatnio publicznie ekonomiści z Instytutu Ekonomicznego przy NBP. Jak już informowaliśmy w poprzednich raportach AMRON-SARFiN dostrzegalny jest już negatywny efekt tego programu w postaci wzrostu cen mieszkań w lokalizacjach, dla których zdefiniowano wyższe limity cen. Ponadto dopłatą objęte są mieszkania głównie na peryferiach, więc prowadzi to do niekontrolowanego rozlewania się miast, co z kolei oznacza dodatkowe koszty dla lokalnych samorządów. Groźne jest też i to, że rząd funduje młodym wkład własny, który dzięki zaleceniu Komisji Nadzoru Finansowego jest warunkiem uzyskania kredytu. W tej sytuacji dostają go często ludzie, którzy w życiu nie zaoszczędzili ani złotówki. Jest to swoista forma płaconej przez państwo premii za ryzyko zakupu mieszkania i zaciągnięcia kilkudziesięcioletniego zobowiązania kredytowego. Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Okazję do zakupów na rynku mieszkaniowym przy niskich cenach i rosnącej ofercie mieszkań na rynku pierwotnym wykorzystali w roku 2014 ci, którzy dysponowali gotówką lub wycofali swoje oszczędności z lokat bankowych oraz innych instrumentów finansowych i zainwestowali je w nieruchomości przeznaczane na wynajem. Rentowność z najmu zwłaszcza w Warszawie zdecydowanie przewyższa zwroty oferowane przez instytucje finansowe. Z takiego obrotu sprawy zadowoleni byli deweloperzy, dla których wyniki sprzedaży porównywalne były z wynikami z lat przedkryzysowych. Ten optymizm deweloperów przełożył się na wzrost liczby pozwoleń na budowę, jak również wzrost liczby rozpoczynanych budów. Zarówno liczba wydanych pozwoleń na budowę, jak i liczba rozpoczętych budów ogółem w okresie od stycznia do października 2014 roku wzrosła wydano pozwolenia na budowę mieszkań i rozpoczęto budowę mieszkań (wzrost odpowiednio o 14,2% oraz 15,6% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku). Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w tym samym okresie minimalnie spadła. Wykres 3. Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania w okresie I X 2013 i I X 2014 r wydane pozwolenia budowy rozpoczęte mieszkania oddane do użytkowania I-X 2013 I-X 2014 Źródło: GUS 3

4 W przypadku mieszkań wybudowanych przez deweloperów porównując okres I-X 2013 i I-X 2014 różnica jest jeszcze większa. Deweloperzy z optymizmem patrzą w przyszłość, co widać w liczbie wydanych pozwoleń na budowę wzrost o (czyli o 39,4%) oraz liczbie budów rozpoczętych o (czyli 34,8%). Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania również wzrosła, jednak zaledwie o 854 (1,9%). W ostatnim kwartale 2014 roku zapewne wzrośnie liczba mieszkań oddanych do użytkowania sądząc po ilości rozpoczętych budów w 2012 roku (budowa trwa około 2 lat) liczba ta na koniec roku może osiągnąć poziom 60 tys. mieszkań. W roku 2013 deweloperzy rozpoczęli relatywnie mało nowych inwestycji, dlatego w roku 2015 można się spodziewać nieznacznego spadku liczby oddanych mieszkań do użytkowania, natomiast liczba rozpoczynanych budów powinna nadal rosnąć (z uwagi na dużo wydanych pozwoleń na budowę w ostatnich miesiącach). Wykres 4. Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w okresie 2012 r. I-X 2014 r. w ujęciu rocznym I-X 2014 budowy rozpoczęte mieszkania oddane do użytkowania wydane pozwolenia Źródło: GUS Ceny transakcyjne na rynku nieruchomości mieszkaniowych Ceny transakcyjne w największych miastach Polski już od początku 2013 roku podlegają jedynie nieznacznym wahaniom. Druga połowa mijającego roku, po części za sprawą programu Mieszkanie dla Młodych, po części w wyniku zakupu mieszkań na cele inwestycyjne, charakteryzowała się delikatnymi wzrostami średnich jednostkowych cen transakcyjnych w Łodzi (o 1,36%), Gdańsku (o 1,30%), Poznaniu (o 0,52%) oraz w aglomeracji katowickiej (o 0,32%). W pozostałych badanych miastach zanotowano spadki, największe w Krakowie i Wrocławiu odpowiednio o 82 (1,37%) i 64 zł/m 2 (1,18%). Utrudnienia w dostępie do kredytu, które wejdą w życie od nowego roku (podwyższenie wymaganego wkładu własnego), a także ciągle rosnąca liczba mieszkań w ofercie nie sprzyja wzrostowi średnich jednostkowych cen transakcyjnych. Natomiast za wzrostem cen przemawia dostępność programu Mieszkanie dla Młodych, który umożliwia zakup mieszkania osobom nie dysponującym wystarczającym wkładem własnym oraz bardzo niskie stopy procentowe, wpływające na oprocentowanie kredytów i zdolność kredytową. W kolejnym roku istotny 4

5 wpływ na wysokość średnich cen transakcyjnych będą miały również limity obowiązujące w programie Mieszkanie dla Młodych. W miastach o wysokich limitach, gdzie duża część dostępnej oferty spełnia kryteria programu (np. Łódź, Gdańsk, Poznań) można się spodziewać niewielkiego wzrostu średnich cen jednostkowych. Wykres 5. Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w okresie I kw r. IV kw r I kw.ii kw. III kw Warszawa Białystok aglomeracja katowicka Wrocław Gdańsk Kraków Poznań Łódź IV kw.* * stan na 22 grudnia 2014 r. Źródło: AMRON Rok 2014 był okresem wyhamowania trwającego przez 5 lat spadku średnich cen lokali mieszkalnych w największych miastach Polski. Analizując zmiany cen w ostatnich kilku kwartałach można stwierdzić, że osiągnęły one w większości analizowanych aglomeracji swoje minima i w najbliższych kwartałach będziemy świadkami ich nieznacznych wahań, aż do otrzymania przez rynek wyraźnego impulsu. Wszystko zależy od tego, która strona przeważy: popytowa czy podażowa. Biorąc jednak pod uwagę wciąż zbyt wysokie ceny w stosunku do zarobków w najbliższym czasie nie należy spodziewać się trwałego wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych. Co przyniesie rok 2015 na rynku nieruchomości mieszkaniowych? Od lat Związek Banków Polskich monitoruje rynek kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe. Analiza wyników pozwalała przez kolejne lata definiować tzw. organiczną zdolność polskiego rynku do generowania rocznego wolumenu kredytów hipotecznych na poziomie co najmniej mld zł, przy liczbie co najmniej tys. sztuk kredytów hipotecznych udzielanych przez sektor bankowy niezależnie od tego, czy w danym roku państwo w jakiejkolwiek formie wspierało kredytobiorców, czy też nie. Ostatnie dwa lata mijający rok 2014 oraz rok 2013 uprawniają do skorygowania w dół tego poziomu finansowania obrotu na rynku mieszkaniowym komercyjnym kredytem hipotecznym. 5

6 Na chwilę obecną brak jest argumentów pozwalających na prognozowanie akcji kredytowej w obszarze finansowania zakupu mieszkań na poziomie odbiegającym znacznie od tego co miało miejsce w latach 2013 i Stopy procentowe już są na bardzo niskim poziomie i nawet kolejny ich spadek nie spowoduje istotnych zmian w poziomie akcji kredytowej, natomiast podwyższenie wkładu własnego utrudni dostęp do kredytów części polskiego społeczeństwa, która aktualnie nie posiada żadnych oszczędności lub chce je przeznaczyć na remont nowo zakupionego mieszkania. Są to głównie osoby poszukujące mieszkań z najniższej półki cenowej a cześć z nich poradzi sobie z wymogiem kapitału własnego korzystając z programu Mieszkanie dla Młodych. Zatem podniesienie poziomu wkładu własnego nie będzie sprzyjało wzrostowi dostępności kredytu, jednak nie powinno spowodować spadku akcji kredytowej w przyszłym roku. Taką prognozę potwierdzają badania przeprowadzone przez TNS Polska dla otodom.pl w okresie kwietnia 2014 roku, w wyniku których ustalono, że 23% ankietowanych 1 kupiło mieszkanie/dom bez udziału kredytu, a spośród 67% respondentów korzystających z kredytu mieszkaniowego tylko 12 % zaciągając kredyt hipoteczny dysponowało wkładem własnym w wysokości poniżej 10% wartości inwestycji. Nawet deklarowane w ostatnich dniach dalsze uatrakcyjnianie pomocy państwa w programie Mieszkanie dla Młodych nie wpłynie na wzrost liczby kredytów, gdyż nie jest rolą tego programu generowanie nowych kredytobiorców. Po ten program sięgają jeśli mogą spełnić jego warunki ci, którzy i tak zdecydowaliby się na zakup mieszkania na kredyt. Pozostaje więc liczyć na to, że obserwowane w mijającym roku ożywienie koniunktury gospodarczej oraz wzrastające zatrudnienie przełoży się w roku 2015 na wzrost inwestycji na rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. Hamując mój wrodzony optymizm oceniam potencjał naszego rynku na tys. nowych kredytów, które zostaną udzielone w roku 2015, dzięki czemu wartość nowo podpisanych umów powinna oscylować w granicach mld zł. Bez szybkiego działania rządu i odważnych decyzji parlamentu, podjętych ponad podziałami politycznymi, jeszcze przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, nie widzę szansy na poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym w kolejnych latach. Tymczasem problemy mieszkaniowe polskich rodzin są wymieniane w różnego typu badaniach i sondażach jako jedna z dwóch podstawowych przyczyn emigracji, kryzysu demograficznego i niezadowolenia. Straciliśmy kolejny rok! Szansą na pobudzenie rynku finansowania budownictwa mieszkaniowego i poprawę sytuacji mieszkaniowej jest nadal czekające na rzetelną ocenę przez administrację rządową rekomendowane przez Związek Banków Polskich uruchomienie w naszym kraju systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe opartego o model kas budowlanych. 1 próba: 501 pełnoletnich mieszkańców nowych osiedli/inwestycji, które powstały w ciągu ostatnich 2 lat w pięciu największych miastach w Polsce: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu (po 20% ankietowanych w każdym mieście) 6

7 Dr Jacek Furga Centrum AMRON Związek Banków Polskich 7

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości Doświadczenie buduje zaufanie 1/214maj 214 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 19, data publikacji: 22 maja

Bardziej szczegółowo

2/2014. Raport AMRON SARFiN. sierpień 2014 WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 20, data publikacji: 20 sierpnia 2014

2/2014. Raport AMRON SARFiN. sierpień 2014 WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 20, data publikacji: 20 sierpnia 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2014 sierpień 2014 WERSJA SKRÓCONA Doświadczenie buduje zaufanie Raport nr 20, data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011czerwiec 2011 Raport nr 8, data publikacji: 31 sierpień 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 2013

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 2013 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/luty 213 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 213 Raport AMRON SARFiN 4/ WERSJA

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. 2/2013sierpień 2013 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 16, data publikacji: 27 sierpnia 2013

Raport AMRON SARFiN. 2/2013sierpień 2013 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 16, data publikacji: 27 sierpnia 2013 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2013sierpień 2013 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 16, data publikacji: 27 sierpnia 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/212maj 212 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 212 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r.

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - i WARSZAWA, LUTY 2015 r. wprowadzenie Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością przedstawiamy drugą edycję raportu E-VALUER

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Rynek kredytów hipotecznych podsumowanie i przewidywania

Rynek kredytów hipotecznych podsumowanie i przewidywania Raport Open Finance, 29 grudnia 2008 r. Rynek kredytów hipotecznych podsumowanie i przewidywania Rok 2008 w zakresie liczby i wartości udzielonych kredytów hipotecznych zapowiadał się na przynajmniej nie

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker Prognozy Drodzy Czytelnicy, Przełom roku to tradycyjnie czas podsumowań i prognoz. W tym czasie Home Broker i Lion s House pytają swoich doradców o to, jakich tendencji na rynku nieruchomości spodziewają

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 12 marca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

Rynek deweloperski mieszkań

Rynek deweloperski mieszkań 25 września 2007 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float PLN Deweloperzy Polska WIG-Deweloperzy (3mies) - 12,9% Średni dzienny obrót (3 mies.) Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 Celem artykułu jest analiza wybranych czynników, które warunkują rozwój

Bardziej szczegółowo

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 I. Cechy charakterystyczne rynku nieruchomości Niezależnie od koniunkturalnych, przejściowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w III kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w III kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 17 grudnia 2011 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo