Montaż Podłączenie Obsługa Wyszukiwanie błędów Zastosowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Montaż Podłączenie Obsługa Wyszukiwanie błędów Zastosowania"

Transkrypt

1 Montaż Podłącze Obsługa Wyszukiwa błędów Zastosowania Dziękujemy za zakup produktu firmy Roto. Prosimy o dokładne przeczyta instrukcji, aby móc w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia.

2 Spis treści Dane techniczne i przegląd funkcji... 2 Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Prawa autorskie Instalacja Montaż Podłącze elektryczne Standardowy system solarny System solarny i dogrzewa Obsługa i działa Przyciski ustawień Wyświetlacz Wyświetla rodzaju wartości Pasek symboli Ekran systemu Migające kody Migające kody wyświetlacza systemu LED migające kody Regulowane parametry Przegląd kanałów Wyświetlane kanały Regulowane kanały Wskazówki do wyszukiwania błędów Pozostałe usterki Wyposaże Wskazówki bezpieczeństwa: Proszę uważ przeczytać następujące wskazówki montażu i uruchomienia przed rozpoczęciem użytkowania. Instalację i uruchomie należy wykonać według powszech uznanych przepisów technicznych. Prosimy o przestrzega przepisów stowarzyszenia zawodowego o zapobieganiu szczęśliwym wypadkom: Niedopuszczalne stosowa jak i rówż bezprawne zmiany przy montażu prowadzą do wykluczenia wszelkich odpowiedzialności prawnych. Należy szczegól przestrzegać następujących przepisów technicznych. DIN 4757, część1 Systemy słonecznego ogrzewania z wodą i wodnymi mieszankami jako nośniki ciepła; wykona wymaga przestrzegania przepisów technicznych DIN 4757, część 2 Systemy solarnego ogrzewania z organicznymi nośnikami ciepła; wykona wymaga przestrzegania przepisów technicznych DIN 4757, część 3 Systemy solarnego ogrzewania; kolektory słoneczne; pojęcia; wymaga przestrzegania przepisów technicznych; kontrola temperatury stagnacji DIN 4757, część 4 Termiczne systemy solarne; kolektrory słoneczne; definicja sprawności, pojemność cieplna i spadek ciśnia. Ostateczne prace nad europejskimi normami CE nadal trwają: PrEN Termiczne systemy solarne wraz z komponentami; Kolektory, część 1: Generalne wymagania PrEN Termiczne systemy solarne wraz z komponentami; Kolektory; część 2: Metoda testowa PrEN Termiczne systemy solarne wraz z komponentami; Prefabrykowane systemy, część 1: Generalne wymagania PrEN Termiczne systemy solarne wraz z komponentami; Prefabrykowane systemy, część 2: Metoda testowa PrEN Termiczne systemy solarne wraz z komponentami; systemy dostosowane do obsugi klienta, część 1: Generalne wymagania PrEN Termiczne systemy solarne wraz z komponentami; systemy klienta, część 2: Metoda testowa PrEN Termiczne systemy solarne wraz z komponentami; systemy dostosowane do obsługi klienta, część 3: Kontrola efektywności zasobników ciepłej wody. Prawa autorskie Wszelkie prawa dotyczące następującej instrukcji montażu i obsługi zastrzeżone.użycie tego materiału poza prawem autorskim wymaga zgody firmy Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.. Szczegól dotyczy to kopiowania, tłumaczeń, mikrofotokopii i wczytywania danych do pamięci elektronicznych systemów. Ważne wskazówki: Teksty i rysunki powstały z najwyższą starannością i dokładnością. W związku z tym, że błędy są wykluczone, chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące wskazówki: Podstawą Państwa planów powinny być wyłącz własne obliczenia i planowania według ważnych norm. Nie gwarantujemy kompletności wszystkich w tej instrukcji zawartych rysunków i tekstów / one stanowią wyłącz charakter przykładowy. Za użycie i realizację wszelkich w tej instrukcji obsługi zawartych instrukcji odpowiada użytkownik. Wydawca ponosi odpowiedzialności za odpowied, kompletne lub właściwe dane i za wszystkie z tego wynikające szkody. Pomyłki i techniczne zmiany zastrzeżone. l 2

3 Wyświetlacz System monitoring funkcji Aż aż do do 4 czujników czujników temperatury Pt1000 temperatury Pt1000 Bilans Bilans Kontrola funkcji Kontrola funkcji Prosta obsługa Prosta Prosty montaż obsługaobudowy, wybitne ukształtowa Prosty montaż obudowy Opcjonalna regulacja Opcjonalna prędkości obrotowej, regulacja licznik prędkości roboczogodzin obrotowej, i funkcja licznik termostatu roboczogodzin i funkcja termostatu! Zawartość dostawy: Zawartość dostawy: 1 x DeltaSol BS 1 x akcesoria 1 x bezpiecznik zapasowyt4a 2 x śruby i kołki 4 x odciąże zaciski kabli i i śruby wkręty Dodatkowo w kompletnym zestawie: Dodatkowo 1 x czujnik w kompletnym FKP6 zestawie: 1 x czujnik FKP6 2 x czujnik FRP6 Wersja regulatora Wersja urządzenia PG przekaźnik półprzewodnik. przekaźnik standardowy licznik roboczogodzin reg. prędkości obrotowej funkcja termostatu bilans RESOL deltasol_bs.monpl.indd Dane techniczne Obudowa: Plastik, Obudowa: PC-ABS und PMMA Typ Plastik, ochrony: PC-ABS IP 20 und / DIN PMMA Typ ochrony: IP 20 / DIN Temperatura otoczenia.: otoczenia: C C Wymiary: x 110 x 110 x 46 x 46 mm mm Instalacja: Montaż do do ściany, ściany, możliwość możliwość wbudowania wbudowania do do tablicy tablicy rozdzielczej rozdzielczej Wyświetlacz: do wizualizacji systemu, 16-segmentowy Monitor ekranowy: oraz System 7-segmentowy wyświetlacz, Monitoring do wizualizacji 8 symboli systemu, 16-segmentowy wyświetlacz, statusu systemu i kontrolka pra- 7-segmentowy wyświetlacz, 8 symboli statusu systemu i kontrolka pracy cy stacji Obsługa: przez trzy przyciski na stacji przodzie obudowy Obsługa: przez trzy przyciski na przodzie obudowy Funkcje: Regulator Regulacja różnicy temperatury, z opcjonalnymi dołączalne opcjonalne funkcjami funkcje obsługi systemu. urządzeń kontrola systemu. funkcji według Kontrola dyrektywy według BAW, licznik dyrektywy roboczogodzin BAW, funkcji licznik pompy roboczogodzin solarnej, funkcja pompy kolektora solarnejrowego, funkcja regulator kolektora prędkości rurowego, obrotowej ru- regulator (PG prędkości und PG 69.30) obrotowej i bilans. (PG Wejścia: dla i PG 4 czujników 69.30) i bilans. temperatury Wejścia: Pt1000 dla 4 czujników temperatury Wyjścia: Pt1000 zależy od wersji, przegląd Wyjścia: Wersja urządzenia zależy od wersji, przegląd Wersja urządzenia Zasila: V~ Pełne zasila: Zasila: 4 (2) A 250 V~ V~ Pełne zasila: 4 (2) A 250 V~ Sposób działania: Sposób działania Typ 1.b (wersje 66.30, 68.30) Typ Typ 1.b 1.y (wersje (wersje 66.30, 67.30, 68.30) 69.30) Moc Typ 1.y załączenia (wersje 67.30, poszczególnego 69.30) przekaźnika: Moc załączenia poszczególnego przekaźnika: półprzewodnikowy: 1 przekaźnik (1) A (220 półprzewodnikowy: ) V~ przekaźnik 1 (1) A (220 elektromechaniczny: ) V~ 2 (1) A ( ) V~ przekaźnik elektromechaniczny : 2 (1) A ( ) V~ 3 l

4 RESOL deltasol_bs.monpl.indd RESOL deltasol_bs.monpl.indd zapewnić kompletne rozłącze od przysłona urządzenia na silne promieniowane elektromagnetyczne sieci. aby zapobiec zakłóceniu funkcji. Regulator dysponuję dodatkowym Montaż powin urządzem być o wyłącz długości min. przeprowadzany 3 milimetrów lub w przycisk bezpiecznikem warunkach temperatury za pomocą pokojowej. którego można Należy go komplet narażać odłączyć urządzenia od na sieci silne według promieniowane aktualnych wskazówek elektromagnetyczne instalacji. Przy aby zapobiec montowaniu zakłóceniu należy funkcji. zapewnić Regulator oddzielne dysponuję przeprowadzenidatkowym przewodów urządzem przyłączenia o długości do min. sieci 3 milimetrów i przyłączenia lub do- bezpiecznikt4a przycisk czujników. bezpiecznikem za pomocą którego można go komplet 1. izolacja Instalacja kabli monitor Uwaga! 1. zawiesze odłączyć od wyświetlacz monitor Uwaga! sieci według aktualnych wskazówek instalacji z odciążem Instalacja Montaż 1. Wykręcić Przed śrubę z każdym rowkiem krzyżowym otwarciem z przysłony obudowy i Przy montowaniu Przed każdym należy zapewnić otwarciem oddzielne obudowy przeprowadze przewodów 1.1 Montaż bezpiecznikt4a zdjąć ją z zapewnić obudowy zciągając kompletne w dół. rozłącze od zapewnić odłączyć przyłączenia urządze do kompletne od sieci rozłącze sieci. i przyłączenia 2. Zaznaczyć zawiesze do podłoża i następ od czujników. sieci. zamontować sieci. dybel z odpowiednym wkrętem. zawiesze Montaż Powiesić Wykręcić powin obudowę śrubę być z rowkiem w wyłącz miejscu krzyżowym zawieszenia, przeprowadzany z przysłony zaznaczyć i w Montaż warunkach przymocowa zdjąć powin ją temperatury z obudowy być być wyłącz podłoża zciągając pokojowej. (rozstaw przeprowadzany w dół. Należy 130 mm), narażać w w przysłona warunkach urządzenia 2. wprowadzić Zaznaczyć temperatury silne zawiesze dolny promieniowane dybel. pokojowej. do podłoża Należy elektromagnetyczne i następ narażać pokrywa przysłona urządzenia aby 4. zapobiec Zawiesić zamontować na silne zakłóceniu obudowe dybel promieniowane u z funkcji. odpowiednym góry i zamocować Regulator elektromagnetyczndatkowym 3. elektromagnetyczne wkrętem dysponuję do dolnej. śruby. do- przycisk aby aby Powiesić zapobiec urządzem obudowę zakłóceniu w funkcji. o miejscu długości funkcji. Regulator zawieszenia, min. Przy 3 montowaniu dysponuję milimetrów zaznaczyć dodatkowym należy bezpiecznikem przymocowa zapewnić urządzem za oddzielne pomocą do lub przycisk o podłoża długości przeprowadze którego (rozstaw min. można milimetrów go przewodów odłączyć przyłączenia za pomocą którego można go komplet mm), komplet lub izolacja kabli bezpiecznikem izolacja kabli wprowadzić od sieci dolny według sieci dybel. aktualnych i przyłączenia wskazówek czujników. instalacji. z odciążem odłączyć od sieci według aktualnych wskazówek instalacji. z odciążem zaciski kabli Przy montowaniu należy zapewnić oddzielne przeprowadze Wykręcić montowaniu przewodów śrubę należy z gniazdem przyłączenia zapewnić krzyżowym do oddzielne sieci z i pokrywy przyłączenia przepro- przymocowa bezpiecznikt4a 4. Zawiesić obudowe u góry i zamocować do dolnej śruby. Przy 1. bezpiecznikt4a wadze i zdjąć czujników. ją z przewodów obudowy zciągając przyłączenia w dół. do sieci i przyłączenia Dostawa energii do regulatora musi nastąpić przez 1.2 Przyłącze do zawiesze sieci czujników. 2. Zaznaczyć zawiesze do podłoża i następ 1. zewnętrzny Wykręcić śrubę wyłącznik z rowkiem sieciowy krzyżowym (ostatni z krok przysłony w instalacji!) i zawieszka zawiesze 1. zamontować Wykręcić śrubę dybel z rowkiem odpowiednim krzyżowym wkrętem z przysłony. PG und przymocowa napięcie zdjąć ją musi z obudowy wynosić zciągając w dół. V~ ( Hz). i Giętkie 3. Powiesić zdjąć ją z obudowę obudowy zciągając w miejscu w zawieszenia, bezpiecznik 2. przewodniki Zaznaczyć zawiesze należy przymocować do podłoża dół. do i następ budowy razem z 2. zaznaczyć Zaznaczyć przymocowa zawiesze do do podłoża podłoża i następ (rozstaw 130 odciążem Dostawa zamontować energii napięcia dybel do z odpowiednym i regulatora odpowiednimi musi wkrętem śrubkami. nastąpić. przez 1.2 Przyłącze do sieci mm), 3. zamontować wprowadzić dybel dolny z odpowiednym dybel. wkrętem Powiesić Zawiesić Zależ zewnętrzny Powiesić od obudowę obudowę obudowę wersji wyłącznik regulator w miejscu sieciowy w u miejscu góry i wyposażony zawieszenia, (ostatni krok zamocować jest zaznaczyć zawieszenia, do zaznaczyć dolnej w jeden instalacji!) przewodnik napięcie przymocowa (PG musi wynosić do und podłoża PG )...(rozstaw 250 lub V~ dwa ( przewodniki mm), 60 Hz). Giętkie (PG PG und śruby. przymocowa podłoża (rozstaw 130 mm), 2 bezpiecznik przewodniki wprowadzić und PG dolny należy 69.30), dybel. przymocować do których można do podłączyć budowy razem odbiornik odciążem Zawiesić jak pompe, obudowe dolny napięcia zawór z 4. wprowadzić dybel. u góry i tym odpowiednimi i podobne: zamocować śrubkami. do dolnej śruby. 4. Zawiesić obudowe u góry i zamocować do dolnej śruby. Zależ Przekaźnik od wersji 1 regulator wyposażony jest w jeden przewodnik 18 = przewód (PG R1 und PG 67.30) lub dwa przewodniki (PG = und przewód PG 69.30), zerowy do N których można podłączyć odbiornik 13 jak = zacisk pompe, uziemiający zawór i tym podobne: przymocowa zacisk przymocowa czujnikowy zacisk uziemiający zacisk dla odbiorcy przekaźnik Przekaźnik 21 (PG i 69.30) zacisk do siecidostawa = przewód energii R1 do R2 regulatora musi nastąpić przez 1.2 Przyłącze do sieci Dostawa energii do do regulatora musi musi nastąpić nastąpić przez przez 1.2 Przyłącze Podłącze do elektryczne zewnętrzny PG und sieci = przewód wyłącznik zerowy sieciowy N N (ostatni krok w instalacji!) PG und zewnętrzny napięcie wyłącznik sieciowy (ostatni krok w w instalacji!) instalacji!) napięcie musi wynosić musi wynosić V~...( V~ 60 Hz). (50... Giętkie 60 bezpiecznik = musi zacisk wynosić uziemiający V~ ( Hz). Giętkie PG zacisk und czujnikowy napięcie zacisk uziemiający zacisk bezpiecznik dla odbiorcy przewodniki bezpiecznik przewodniki Hz). Czujniki przekaźnik należy Giętkie temperatury 2 (PG przymocować przewody należy przymocować należy i 69.30) do budowy razem z podłączyć przymocować do budowy (S1 S4) razem obudowy. polaryzacją 16 = przewód z dowolną z zacisk do sieci odciążem napięcia i odpowiednimi śrubkami. odciążem Zależ napięcia do od następujących R2 wersji i odpowiednimi regulator zacisków: wyposażony śrubkami. jest w PG und Zależ 15 = od przewód wersji regulator zerowy wyposażony N jest w jeden przewodnik 14 = (PG zacisk uziemiający und PG 67.30) lub dwa przewodniki (PG Zależ jeden 1 / 2 przewód od Czujnik wersji (PG regulator (z. B. i czujnik wyposażony PG 67.30) kolektor lub jest 1) dwa w jeden przewody przewodnik (PG / 4 (PG i Czujnik PG und 2 (z. PG do B ) czujnik których lub zasobnik można dwa przewodniki podłączyć 1) 2 bezpiecznik und PG 69.30), do których można podłączyć odbior- (PG odbiornik 5 Czujniki / und 6 = PG jak temperatury Czujnik pompę, 69.30), 3 (z. do zawór należy B. których czujnik i podłączyć tym można TSPO) podobne: (S1 do S4) z dowolną jak pompe, zawór i tym podobne: podłączyć odbiornik 6 jak / 7 pompe, = Czujnik do następujących polaryzacją zawór 4 (z. i tym B. podobne: czujnik zacisków: TRL) Przekaźnik 1 Przekaźnik 1 Przyłącze / 2 = Czujnik 1 do 1 sieci (z. B. następuje czujnik kolektor przy zaciskach: 1) 2 Przekaźnik 18 = przewód R R / 4 = Czujnik R1 2 (z. B. czujnik zasobnik 1) 17 = przewód zerowy N 17 5 zerowy zacisk czujnikowy / 6 = przewód Czujnik zerowy L 3 (z. B. czujnik TSPO) zacisk uziemiający zacisk odbiorcy 13 = zacisk uziemiający N zacisk czujnikowy / = 7 = zacisk zacisk Czujnik uziemiający 4 (z. B. czujnik TRL) zacisk uziemiający zacisk dla odbiorcy zacisk przekaźnik 2 (PG i 69.30) zacisk Wskazówka: czujników czujnikowy zacisk uziemiający zacisk dla pompy przekaźnik (PG ) odbiorcy Przyłącze do sieci następuje przy zaciskach: zacisk do sieci przekaźnik 16 = przewód 2 (PG R2 i 69.30) Przekaźniki są wykonane w formie przekaźników półprzewodnikowych 16 R2 zacisk zasila do sieci zerowy R2 N PG und = przewód zerowy N do regulacji prędkości obrotowej, które potrzebują minimalną moc 15 zerowy N PG zacisk und czujnikowy przewód L zacisk uziemiający zacisk bezpiecznik odbiorcy 14 = zacisk uziemiający zerowy wynoszącą 20 W (pobór mocy odbiorcy)aby bezbłęd funkcjonować. 14 zacisk bezpiecznik = zacisk uziemiający Przy podłączeniu przekaźników pomocniczych, kondensator, zacisk Czujniki temperatury Elektrostatyczne należy rozładowa podłączyć może (S1 (S1 do doprowadzić do S4) S4) z dowolną uszkodzenia polaryzacją do następujących elektronicznych należy do następujących podłączyć zacisków: komponentów! (S1 do zacisków: S4) z dowolną Wskazówka: który jest zawarty w materiale do montażu musi być podłączony Czujniki z polaryzacją dowolną temperatury Przekaźniki równolegle są do wykonane odpowiedgo w formie wyjścia przekaźników przekaźnika. półprzewodnikowych polaryzacją 1 / 2 do następujących 1 (z. B. zacisków: do Uwaga: regulacji Przy prędkości dołączeniu obrotowej, przekaźników które pomocniczych potrzebują minimalną lub zaworów moc 1 / 2 = Czujnik Niebezpieczne 1 (z. B. napięcie czujnik dotykowe! kolektor 1) 2 wynoszącą 13 / (z. B. kolektor 1) ustawić minimalną 20 W (pobór prędkość mocy obrotową odbiorcy)aby na bezbłęd 100 %. funkcjonować. 3 / 4 = Czujnik 2 (z. B. czujnik zasobnik 1) Przy podłączeniu przekaźników 2pomocniczych, kondensator, 35 / 46 Elektrostatyczne 32 (z. B. rozładowa zasobnik może 1) doprowadzić do uszkodzenia 43 4 (z. (z. elektronicznych B. B. czujnik TSPO) TRL) komponentów! 5 5 / 6 = Czujnik 3 (z. B. czujnik TSPO) który jest zawarty w materiale do montażu musi być podłączony 56 6 / 6 / 77 = Czujnik równolegle do odpowiedgo wyjścia przekaźnika. 6 Przyłącze / 7 = Czujnik 4 (z. B. czujnik TRL) Uwaga: Przy dołączeniu przekaźników pomocniczych lub zaworów Niebezpieczne do sieci następuje napięcie dotykowe! przy zaciskach: Przyłącze 19 przewód do sieci następuje przy zaciskach: ustawić minimalną prędkość obrotową na 100 %. 19 = przewód zerowy N przewód zerowy zacisk czujnikowy 20 = przewód L N zacisk uziemiający zacisk odbiorcy zacisk czujnikowy zacisk przewód zacisk uziemiający L 5 uziemiający 12 = zacisk uziemiający zacisk odbiorników odbiorcy zacisk Wskazówka: 12 = zacisk uziemiający zacisk zasila Wskazówka: Przekaźniki są wykonane w formie przekaźników półprzewodnikowych Przekaźniki do regulacji są prędkości wykonane obrotowej, w formie przekaźników które potrzebują półprzewodnikowych minimalną moc do wynoszącą regulacji prędkości 20 W (pobór obrotowej, mocy odbiorcy)aby które potrzebują bezbłęd minimalną funkcjonować. moc moc wynoszącą Przy podłączeniu 20 W (pobór (moc przekaźników odbiornika) mocy odbiorcy)aby pomocniczych, bezbłęd bezbłęd funkcjonować. kondensator, Elektrostatyczne rozładowa może doprowadzić do uszkodzenia elektronicznych rozładowa komponentów! może może doprowadzić doprowadzić usz- Przy który podłączeniu jest zawarty przekaźników w materiale pomocniczych, do montażu kondensator musi być kondensator, podłączony musi być Elektrostatyczne podłączony który równolegle jest zawarty równolegle do odpowiedgo w materiale do odpowiedgo do wyjścia montażu przekaźnika. wyjścia musi przekaźnika. być podłączony do kodzenia uszkodzenia elektronicznych elektronicznych komponentów! komponentów! równolegle Uwaga: Przy Przy do odpowiedgo dołączeniu przekaźników wyjścia pomocniczych przekaźnika. pomocniczych lub zaworów lub zaworów Niebezpieczne napięcie dotykowe! ustawić Uwaga: ustawić Przy minimalną dołączeniu prędkość prędkość przekaźników obrotową obrotową na pomocniczych na %. %. lub zaworów Niebezpieczne napięcie napięcie dotykowe! elektryczne! ustawić minimalną prędkość obrotową na 100 %. 5 l 4 5 DeltaSol izolacja kabli DeltaSol przysłona BS z odciążem BS

5 1.2.1 Założe zacisków system 1 Standardowy system słoneczny z pojedyńczym zasobnikiem, jedną pompą i trzema czujnikami. Czujnik S4 / TRL może być opcjonalne używany do bilansowania Standardowy system solarny ciepła. Rozmieszcze zacisków ANL 1 System z pojedyńczym zasobnikiem, jedną pompą i dwoma czujnikami. S1 Czujnik S4 / TRL może być opcjonalne używany do bilansowania ciepła. DeltaSol BS R1 Założe zacisków system 1 Standardowy system słoneczny z pojedyńczym zasobnikiem, jedną pompą i trzema czujnikami. Czujnik Symbol Opis S4 / TRL może być opcjonalne używany do bilansowania ciepła. S1 czujnik kolektora dolny czujnik zasobnika S4 / TRL ANL 1 górny czujnik zasobnika (opcjonal) S1 S4 / czujnik licznika ilości TRL ciepła (optional) R1 pompa słoneczna Założe zacisków system 2 (PG und PG 69.30) R1 ANL S4 / TRL 2 S1 System słoneczny i dogrzewa z 1 zasobnikiem 3 czujnikami i dogrzewam. Czujnik S4 / TRL może być opcjonalne używany do bilansowania ciepła. Symbol S1 S4 / TRL R1 Opis czujnik kolektora dolny czujnik zasobnika górny czujnik zasobnika (opcjonal) czujnik licznika ilości ciepła (optional) (opcjonal) pompa pompa stacji słoneczna solarnej Założe zacisków system 2 R1(PG und PG 69.30) S4 / TRL ANL 2 S1 6 R2 System słoneczny Symbol i dogrzewa z 1 Opis zasobnikiem 3 czujnikami i dogrzewam. S1 Czujnik czujnik S4 / TRL kolektora może być opcjonalne używany do bilansowania dolny czujnik ciepła. zasobnika czujnik zasobnika / czujnik termostatu S4 / czujnik ilości ciepła TRL (opcjonal) pompa słoneczna R1 powtórne ładowa 5 l

6 ANL 1 S1 DeltaSol BS Założe zacisków system 1 Standardowy system słoneczny z pojedyńczym zasobnikiem, jedną pompą i trzema czujnikami. Czujnik S4 / TRL może być opcjonalne używany do bilansowania ciepła. R System solarny i dogrzewa Rozmieszcze zacisków Symbol Opis (PG i PG 69.30) S1 czujnik kolektora ANL 1 dolny czujnik zasobnika S4 / TRL S1 górny czujnik zasobnika System z 1 zasobnikiem, 3 czujnikami i dogrzewam. Czujnik S4 / TRL może być opcjonalne używany do (opcjonal) bilansowania ciepła. S4 / czujnik licznika ilości TRL ciepła (optional) R1 pompa słoneczna R1Założe zacisków system 2 (PG und PG 69.30) S4 / TRL ANL 2 S1 System słoneczny i dogrzewa z 1 zasobnikiem 3 czujnikami i dogrzewam. Czujnik S4 / TRL może być opcjonalne używany Symbol do bilansowania Opis ciepła. S1 czujnik kolektora dolny czujnik zasobnika górny czujnik zasobnika (opcjonal) S4 / czujnik licznika ilości TRL ciepła (optional) R1 pompa słoneczna Założe zacisków system 2 (PG und PG 69.30) R1 ANL 2 S4 / TRL S1 R2 System słoneczny i dogrzewa z 1 zasobnikiem 3 czujnikami i dogrzewam. Czujnik S4 / TRL może być opcjonalne używany Symbol do bilansowania ciepła. Opis S1 czujnik kolektora dolny czujnik zasobnika czujnik zasobnika / S4 / TRL R1 czujnik termostatu czujnik ilości ciepła (opcjonal) pompa pompa stacji słoneczna solarnej powtórne ładowa RESOL deltasol_bs.monpl.indd 6 R1 S4 / TRL R2 Symbol S1 S4 / TRL R1 Opis czujnik kolektora dolny czujnik zasobnika czujnik zasobnika / czujnik termostatu czujnik ilości ciepła (opcjonal) pompa słoneczna powtórne ładowa RESOL deltasol_bs.monpl.indd l 6

7 DeltaSol BS RESOL RESOL deltasol_bs.monpl.indd deltasol_bs.monpl.indd 2. Obsługa i funkcja 2.1 Przycisk nastawczy DeltaSol DeltaSol BS BS Regulator można obsługiwać za pomocą trzech przycisków poniżej ekranu. Przycisk 1 służy posuwaniu DeltaSol BS się naprzód przez menu lub powiększaniu wartości 2. 2 Obsługa 2. Obsługa i i funkcja działa i funkcja nastawczych. Przycisk 2 potrzebny jest do odwrotnej 2.1 Przyciski 2.1 Przycisk nastawczy ustawień nastawczy funkcji. Regulator Regulator można obsługiwać można obsługiwać za pomocą za trzech pomocą przy- trzech przycisków ekranu. poniżej kanale trzymać Przycisk ekranu. 1 palec służy Przycisk 1 służy na poruszaniu przy- posuwaniu 1 służy posuwaniu 2. Obsługa do tyłu i funkcja do przodu Do regulacji cisków po poniżej ostatnim 2.1 Przycisk nastawczy cisku 1 się przez naprzód dwie się przez naprzód sekundy. menu przez Jeżeli lub lub menu na powiększaniu wyświetlaczu lub powiększaniu wartości wartości wartości 2 1 Regulator jest do 3 pojawi można nastawczych. się wartość obsługiwać nastawczych. nastawcza, Przycisk pomocą 2 Przycisk na potrzebny ekra trzech 2 potrzebny przycisków symbol poniżej funkcji. ekranu.. Następ funkcji. Przycisk można 1 zmienić służy posuwaniu na tryb nastaw- jest ukaże do się odwrotnej jest do odwrotnej się naprzód czy za pomocą przez menu przycisku lub powiększaniu 3. wartości do tyłu do tyłu do przodu nastawczych. do przodudo W Przycisk regulacji celu regulacji Do 2 po potrzebny regulacji ostatnim ostatj po jest kanale ostatnim trzymać do odwrotnej trzymać kanale palec na palec trzymać przycisku na przycisku 1 przez cisku dwie 1 przez sekundy. dwie sekundy. Jeżeli na Jeżeli wyświetlaczu na wyświetlaczu palec 1 na przy- Wybrać przez kanał dwie za sekundy. pomocą Jeżeli przycisków na wyświetlaczu 1 i 2 funkcji Nacisnąć przycisk 3 i krótko nastawna, go przytrzymać, ekra ukaże na się 3 3 pojawi się pojawi wartość się nastawcza, wartość nastawcza, ekra na ukaże ekra się ukaże się do tyłu do przodu Do regulacji ekra po symbol ostatnim miga symbol. kanale. Następ (tryb trzymać.) Następ można palec zmienić powrócić można przycisku 1 Wybrać przez czy przedni dwie wartość za pomocą sekundy. za czy pomocą za za przycisku pomocą Jeżeli przycisku przycisków na przycisku 3. wyświetlaczu i 2 na zmienić na tryb tryb nastaw- po- tryb nastaw pojawi SET się Nacisnąć wartość przycisk nastawcza, 3 i krótko na ekra go przytrzymać, ukaże się symbol za 1 i 2 i (wybór / ustawia ) symbol. ukaże Następ Wybrać się permanent, można kanał Wybrać za zmienić kanał pomocą wybrana za tryb przycisków pomocą wartość nastawczy za pomocą zachowana. przycisków zosta- 1 i 2 1 i 2 Nacisnąć przycisku Nacisnąć przycisk 3. 3 przycisk i 3 krótko i i krótko go 3 go i krótko przytrzymać, go przytrzymać, na na na 2.2 Ekran monitora System Monitoring ekra miga ekra miga (tryb ) (tryb ) Wybrać kanał Wybrać za pomocą wartość Wybrać przycisków za wartość pomocą 1 za i przycisków 2 pomocą przycisków 11 i 2i i 2 1 i 2 Nacisnąć przycisk! i SET Nacisnąć 3 i przycisk krótko go 3 i krótko przytrzymać, go przytrzymać, na SET Nacisnąć przycisk 3 i krótko go przytrzymać, symbol symbol ekra Ekran miga monitora System się Monitoring składa się z trzech (wybór / / ustawia ) ) ukaże (tryb się ) (wybór / ustawia ) ukaże permanent, się permanent, wybrana wartość wybrana zosta- wartość zosta zachowana. przycisków 1 i 2 Wybrać pól: Wyświetlacza wartość zachowana. kanału, paska symboli i ekranu zachowana. pomocą 2.2 Systemu (aktywny schemat instalacji). Ekran Wyświetlacz 2.2 SET monitora Ekran monitora System System Monitoring Nacisnąć Monitoring przycisk 3 i krótko go przytrzymać, symbol pełen (wybór ekran / ustawia Monitoring-Display ) ukaże się permanent, wybrana wartość zosta zachowana.!!! Ekran Wyświetlacz monitora Ekran składa monitora System się z Monitoring trzech System pól: Monitoring składa wyświetlacza się składa z trzech się z trzech Ekran Wskaźnik monitora dla kanału System Monitoring rodzaju wartości, paska symboli i ekranu Wskaźnik pól: kanału Wyświetlacza pól: składa Wyświetlacza się kanału, z dwóch paska kanału, linijek. symboli paska Górna symboli i i ekranu i ekranu systemu! linijka to Systemu alfanumeryczny Systemu (aktywny 16-segmentowy (aktywny schemat instalacji). schemat wyświetlacz instalacji). Ekran monitora System Monitoring składa się z trzech pełen ekran pełen Monitoring-Display ekran Monitoring-Display (wyświetlacz tekstu) w którym głów są pokazywane pól: Wyświetlacza kanału, paska symboli i ekranu nazwy kanałów / punkty menu. W dolnym 7-segmentowym wyświetlaczu Wskaźnik rodzaju są pokazywane wartości składa wartości się kanałów z dwóch lini- Systemu (aktywny schemat instalacji) Wskaźnik Wyświetla Wskaźnik dla kanału rodzaju dla kanału wartości pełen ekran wyłącz Monitoring-Display wskaźnik dla kanału i nastawcze Wskaźnik jek. Górna parametry. Wskaźnik kanału linijka Temperatury to składa alfanumeryczny kanału się składa i z różnice dwóch 16-segmentowy się temperatury w z linijek. dwóch Górna linijek. Górna linijka wyświetlacz jednostce to alfanumeryczny linijka (wyświetlacz lub to alfanumeryczny K. 16-segmentowy tekstu) w 16-segmentowy którym wyświetlacz głów wyświetlacz są Wskaźnik dla kanału (wyświetlacz pokazywane (wyświetlacz tekstu) nazwy kanałów w tekstu) którym / w punkty głów którym menu. są głów pokazywane W dolnym symbole 7-segmentowym składa kanałów nazwy się paska / kanałów / są pokazywane Pasek symboli Wskaźnik Dodatkowe kanału nazwy z punkty dwóch symboli wyświetlaczu menu. / punkty linijek. pokazują W menu. Górna dolnym są aktualny pokazywane W 7-segmen- dolnym 7-segmentowym kanałów 16-segmentowy wyświetlaczu i nastawcze są pokazywane wyświetlacz są parametry. pokazywane wartości Temperatury kanałów wartości kanałów linijka status to alfanumeryczny systemu. towym wartości wyświetlaczu wyłącz tylko wskaźnik wskaźnik wyłącz rodzaju dla wskaźnik kanału wartości dla kanału (wyświetlacz Symboli tekstu) i normalny nastawcze różnice w i temperatury którym nastawcze parametry. głów w parametry. Temperatury jednostce migający są pokazywane Temperatury O C lub i i różnice K. temperatury / punkty i różnice temperatury menu. W dolnym nazwy kanałów przekaźnik w jednostce 1 aktywny w jednostce lub K. 7-segmentowym wyświetlaczu są pokazywane wartości kanałów lub K. wyłącz Pasek wskaźnik symboli dla Pasek kanałusymboli i nastawcze parametry. Dodatkowe przekaźnik Dodatkowe 2 Temperatury aktywny symbole paska symbole i różnice symboli paska temperatury w jednostce status Maksymalne systemu. lub status ogranicze K. systemu. Funkcja chłodzenia kolek- pokazują symboli pokazują aktualny aktualny tylko pasek symboli Symbol zasobnika normalny Symbol uaktywnione normalny / tora uaktywnione migający migający Pasek symboli Dodatkowe symbole maksymalna paska przekaźnik temperatura symboli pokazują chłodze aktualny powrotne uak- 1 przekaźnik aktywny 1 aktywny status systemu. zasobnika przekroczona tywnione Symbol normalny przekaźnik 2 przekaźnik migający aktywny Minimalne 2 aktywny ogranicze tylko tylko pasek pasek tylko symboli Opcja ochrony przed zamarzam zasobnika aktywna funkcja ochrony przed uaktywnione zasobnika uaktywnione // tora uaktywnione / tora uaktywnione kolektora aktywne symboli pasek symboli przekaźnik 1 aktywny Maksymalne Maksymalne ogranicze ogranicze Funkcja chłodzenia Funkcja kolek- chłodzenia kolek- przekaźnik 2 aktywny maksymalna zamarzam aktywne maksymalna temperatura temperatura chłodze powrotne chłodze uak- powrotne uaktywnione tylko pasek symboli Maksymalne ogranicze zasobnika przekroczona zasobnika Funkcja Awaryjne chłodzenia przekroczona tywnione wyłącze kolektora uaktywnione kolektora uaktywnione zasobnika uaktywnione / Minimalne Minimalne ogranicze ogranicze maksymalna temperatura Opcja ochrony Opcja chłodze przed ochrony lub za- awaryjne powrotne przed wyłącze kolektora zamarzam aktywna tywnione zasobnika. aktywna funkcja ochrony funkcja przed ochrony przed zamarzam aktywne + Minimalne ogranicze uak- aktywne, kolektora aktywne zasobnika przekroczona marzam zamarzam aktywna aktywne Czujnik jest uszkodzony Opcja ochrony przed zamarzam aktywna funkcja ochrony kolektora przed uaktywnione kolektora uaktywnione kolektora aktywne Awaryjne wyłącze Awaryjne wyłącze zamarzam Manualne aktywne lub sterowa awaryjne lub wyłącze awaryjne wyłącze + Awaryjne uaktywnione wyłącze zasobnika. zasobnika. kolektora + Zmiany uaktywnione + w Czujnik ustawach lub awaryjne jest uszkodzony kanałów, wyłącze Czujnik jest uszkodzony tryb SET zasobnika. Manualne sterowa Manualne 7 sterowa Czujnik jest uszkodzony uaktywnione uaktywnione RESOL deltasol_bs.monpl.indd + Zmiany w ustawach Zmiany w ustawach Manualne sterowa kanałów, tryb kanałów, SET tryb SET uaktywnione Zmiany w ustawach 7 l kanałów, tryb SET 7

8 2.2.3 Ekran systemu tylko system screen Ekran systemu (aktywny schemat instalacji) pokazuje wybrane schematy w w regulatorze. Składa Składa się on się z wie- on z wielu symboli symboli komponentów komponentów systemu, systemu, które które migają migają w za- w zależności od od stanu stanu instalacji, instalacji, są permanent są permanent pokazywane lub są widoczne. pokazywane lub są widoczne. Czujniki Czujnik górnego górny zasobnika Kolektor 22 Instalacja Obwód grzejny grzewcza Kolektor 1 Zawór Pompy Zawór Wentyl Czujnik Dotatkowy symbol aktywności palnika Wymiennik ciepła zasobnika zasobnik zasobnik zasobnik 2 lub 2 wtórne lub wtórne ogrzewa ogrzewa (z dodatkowym symbolem) (z dodatkowym symbolem) Kolektory z czujnikami Kolektory kolektora z czujnikiem kolektora Zasobnik 1 i i 2 z z wymiennikem ciepła wymiennikem ciepła Czujnik temperatury Obwód grzejny Pompa 3-drogowy-zawór Stale pokazuje wyłącz Stale pokazuje wyłącz kierunek przypływu lub moc kierunek przypływu lub moc załączalną załączalną. Dogrzewa z symbolem palnika 2.3 Migające kody kody Migające kody wyświetlacza systemu LED migające kody l 8 Symbol pompy miga w ciągu fazy włączenia. Symbole czujników migają, gdy na w wskaźniku wybrany wybrany jest kanał jest kanał wskazujący wskazujący odpowiedni odpowiedni czujnik. czujnik. Przy defekcie czujnika, szybko szybko migają migają symbole symbole czujników. Przy aktywnym wtórnym ogrzewaniu miga symbol Przy aktywnym wtórnym ogrzewaniu, miga symbol palnika Niezmien na zielono: wszystko w porządku Niezmien Miga czerwono na / zielono: zielono: przejście wszystko w tryb w pracy porządku ręcznej Miga czerwono na czerwono: / zielono: sensor faza jest uszkodzony inicjalizacji sterowania manualnego Miga na czerwono: sensor jest uszkodzony RESOL deltasol_bs.monpl.indd

9 4. 3 Regulowane parametry i kanały 3.1 Przegląd kanałów 4.1 Przegląd kanałów Legenda x Odpowiedni kanał jest dostępny. x* Odpowiedni kanał jest dostępny jeżeli przynależna opcja jest uaktywniona. Tylko przy PG i Wskazówka: i S4 są tylko wyświetlane przy podłączonych czujnikach temperatury. 1 Odpowiedni kanał jest dostępny tylko przy uaktywnionej opcji opcji licznika energii cieplnej (OWMZ). 2 uaktywnio- Odpowiedni kanał jest dostępny przy zablokowanej opcji licznika energii cieplnej (OWMZ). MEDT Kanał zawartości ochrony przed zamarzam (MED%) zosta wyświetlony wyłącz jeżeli rodzaj ochrony (MEDT) to woda czy tyfocor LS / G-LS (MEDT 0 lub 3). Kanał SYS Opis strona 1 2* KOL x x Temperatura kolektora 1 TSP x Temperatura zasobnika 1 TSPU x Temperatura dolna zasobnika 1 TSPO x Temperatura górna zasobnika 1 x Temperatura czujnika 3 TRL 1 1 Temperatura czujnika powrotu S4 2 2 Temperatura czujnika 4 n % x Prędkość obrotowa przekaźnik 1 n1 % x Prędkość obrotowa przekaźnik 1 h P x Roboczogodziny przekaźnik 1 h P1 x Roboczogodziny przekaźnik 1 h P2 x Roboczogodziny przekaźnik 2 kwh 1 1 Ilość ciepła kwh MWh 1 1 Ilość ciepła MWh ANL 1-2 System DT E x x Różnica temperatury włączenia DT A x x Różnica temperatury wyłączenia 1 DT S x x Różnica nominalnej temperatury ANS x x Wzrost S MX x x Maksymalna temperatura zasobnika 1 NOT x x Temperatura awaryjna kolektora 1 *System 2 jest tylko ważny dla wersji i Kanał 1 2 Opis stro - na OKX x x Opcja przechłodzenia kolektora kolektor 1 KMX x* x* Maksymalna temperatura kolektor 1 OKN x x Opcja minimalne ogranicze kolektora 1 KMN x* x* Minimalna temperatura kolektora 1 OKF x x Opcja ochrona przed zamarzam kolektor 1 KFR x* x* Temperatura ochrony przed zamarzam kolektor 1 ORUE x x Opcja powrotne ochłodze O RK x x Opcja kolektor rurowy NH E x Temperatua włączania termostatu 1 NH A x Temperatura wyłączania termostatu 1 OWMZ x Opcja licznika ilości ciepła VMAX 1 1 Maksymalny przepływ MEDT 1 1 Rodzaj ochrony przed zamarzam MED% MEDT MEDT Wartość ochrony przed zamarzam nmn x Minimalna prędkość obrotowa przekaźnik 1 n1mn x Minimalna prędkość obrotowa przekaźnik 1 HND x x Ręcz sterowany przekaźnik 1 HND2 x x Ręcz sterowany przekaźnik 2 SPR x x Język PROG XX.XX Numer programu VERS X.XX Numer wersji 10 9 l

10 Wyświetla temperatury kolektora KOL: Temperatura kolektora Skala wyświetlania: C Wskazuje chwilową temperaturę kolektora: KOL: : temperatura Temperatura kolektora Wyświetla temperatury zasobnika TSP, TSPU, TSPO: Temperatury zasobnika Skala wyświetlania: C Wskazuje zasobnik temperaturę temperatury. zasobnika TSP: : temperatura temperatura zasobnika zasobnika TSPU: : temperatura temperatura dolna dolna zasobnika zasobnika TSPO: : temperatura temperatura górna górna zasobnika zasobnika Wyświetla czujnik 3 und i czujnik 4 4, S4: Temperatury czujników Skala wyświetlania: C Wskazuje chwilową temperaturę odpowiednego czujnika zapasowego (bez funkcji regulatora). : temperatura : Temperatura czujnika 33 S4: temperatura : Temperatura czujnika 44 Wskazówka: i S4 są pokazywane wyłącz przy podłączonych czujnikach temperatury (wyświetla) Wyświetla pozostałych temperatur TRL: pozostałe temperatury Skala wyświetlania C Wskazuje chwilową temperaturę czujnika TRL: : temperatura Temperatura powrotu Wyświetla chwilowej prędkości obrotowej n %, n1 %: chwilowa prędkość obrotowa Skala wyświetlania: % (PG i PG 69.30) Licznik roboczogodzin Licznik roboczogodzin h P / h P1 / h P2: Licznik roboczogodzin Ekran monitora monitoru Pokazuje chwilową prędkość pompy. n %%: : chwilowa prędkość obrotowa (1-pompowy system) n1 %%:: chwilowa prękość prędkość obrotowa pompa pompa 1 1 Licznik roboczogodzin podlicza roboczogodziny systemu słonecznego solarnego poszczególnego przekaźnika (h (h P / h P1 / hp2). hp2). Na ekra pokazywane są pełne godziny. Ekran monitora monitoru wyświetla pełne godziny. Podsumowane roboczogodziny mogą być sprowadzone do stanu wyjściowego. Od momentu wybrania kanału roboczogodzin na ekra monitora będzie stale wyświetlany symbol. Należy nacisnąć i trzymać przycisk (3) przez około dwie sekundy, aby dostać się do trybu RESET licznika.symbol ekranu monitora miga na ekra i roboczogodziny są sprowadzone do stanu wyjściowego. Aby zakończyć przebieg procesu RESET trzeba potwierdzić przyciskiem. Aby przerwać przebieg procesu RESET należy ruszać ruszać żadnego żadnego przycisku przycisku przez przez mj mj więcej więcej 5 se- 5 sekund. Regulator Regulator jest automatycz jest automatycz sprowadzony sprowa-ddzony trybu wyświetlania. do podstawowego trybu wyświetlania. l 10 11

11 Pomiar ilości ciepła OWMZ: Pomiar ilości ciepła Zakres regulowania: OFF... ON Ustawie fabryczne OFF VMAX: Objętość przypływu w l/min Zakres regulowania w interwałach o wartości 0.1 Ustawie fabryczne 6,0 MEDT: Typ ochrony przed zamarzam Zakres regulowania Nastawa fabryczna 1 MED%: Zawartość ochrony przed zamarzam w (Vol-%) MED% znik przy MEDT 0 i 3 Zakres regulowania Ustawie fabryczne 45 kwh/mwh:wydajność Wydajność ciepła w kwh / MWh Kanał wyświetlania danych Połącze z przepływomierzem flowmeter umożliwia głów pomiar ilości ciepła. Należy uaktywnić opcję pomiaru ilości ciepła w kanale OWMZ. Objętość przypływu (l/min), którą można odczytać na flowmetrze, należy ustawić w kanale VMAX. Typ ochrony przed zamarzam i zawartość ochrony przed zamarzam są wyświetlane w kanałach MEDT i MED%. Typ ochrony przed zamarzam: 0 : Woda 1 : Glikol propylenowy 2 : Glikol etylenowy 3 : Tyfocor LS / G-LS Za pomocą wskazanej objętośći przypływu i czujników wzorcowych zasilania S1 i powrotu T można zmierzyć dostarczoną ilość ciepła. Ciepło jest specyfikowane w kwh w kanale kwh i w kontyngentach MWh w kanale MWh. Suma obydwu kanałów tworzy całkowitą wydajność ciepła. Z sumowaną wydajność ciepła można sprowadzić do stanu wyjściowego.w momencie kiedy jeden z kanałów wyświetlania ilośći ciepła zosta wybrany, na monitorze będzie stale wyświetlany symbol Nacisnąć przycisk SET (3) i trzymać przez około dwie sekundy aby dostać się do trybu RESET licznika. Symbol ekranu monitora miga i wartość ilości ciepła jest sprowadzona do stanu wyjściowego 0. Aby zakończyć proces przebiegu RESET należy potwierdzić przyciskiem. Aby przerwać proces przebiegu RESET RESET trzeba trzeba przeczekać circa ok. 55 sekund. Regulator automatycz powraca do trybu wyświetlania danych l

12 3.1.8 Regulator ΔT Regulator T DT E: Różnica temperatury włączania Zakres reg. 1, ,0 K Ustawie fabryczne 6.0 DT A: Różnica temperatury wyłączania Zakres reg. 0, ,5 K Ustawie fabryczne 4.0 K Wskazówka: Różnica temperatury włączania musi być przynajmj większa o 1 K od różnicy temperatury wyłączania.. DT S : Nominalna różnica temperatury Zakres reg. 1, ,0 K Ustawie fabryczne 10.0 (PG i PG 69.30) Początkowo regulator funkcjonuje jako standardowy regulator różnicy. Po osiągnięciu różnicy włączenia, (DT E) włącza się pompa. Impuls zrywczy powoduje,że pompa (10 s)* sterowana jest z minimalną prędkością obrotową (nmn = 30 %). W momencie kiedy różnica temperatury osiąg nastawioną wartość planową (DT S) (wyłącz PG i PG 69.30), prędkość obrotowa zosta podwyższona o jeden stopień (10 %). Przy wzroście różnicy o 2 K (ANS) (wyłącz PG i PG 69.30) prędkość obrotowa zosta podsiona o 10 % aż do maksimum o 100%. Za pomocą parametru Anstieg (wzrost) można przystosować funkcję regulatora. Jeżeli różnica temperatury wyłączania (DT A) spad poniżej ustawionej wartości, regulator zosta wyłączony AUS. * przez 10 sek. 100 % prędkość obrotowej. ANS : wzrost Zakres reg K Ustawie fabryczne 2 K (PG i PG 69.30) Maksymalna temperatura zasobnika S MX : Maksymalna temperatura zasobnika Zakres reg C Ustawie fabryczne 60 C Jeśli nastawiona nastawiona maksymalna maksymalna temperatura temperatura zosta zosta przekroczona, kolejne kolejne ładowa ładowa zasobnika zasobnika jest - jest możliwe, co rówż co rówż zapobiega zapobiega szkodliwemu szkodliwym przegrza- przegrzaniu. Przy Przy przekroczonej maksymalnej maksymalnej temperaturze temperatur- przekroczona, zasobnika, ze na ekra na ekra monitora monitora ukaże ukaże się symbol się symbol. Wskazówka: Regulator Regulator posiada posiada wyłącznik bezpieczeń- wyłącznik bezpieczeństwa zasobnika, który zasobnika, zapobiega który jego zapobiega przegrzaniu. kolejnemu ładowaniu. l 12 13

13 DeltaSol DeltaSol BS BS Minimalna temperatura kolektora Po przekroczeniu ustawionej maksymalnej temperatury kolektora (NOT) pompa słoneczna (R1) zosta tempera Minimalna temperatura kolektora Po przekroczeniu ustawionej maksymalnej temperatury Wyłącznik awaryjny kolektora Wyłącznik awaryjny kolektora kolektora tury kolektora (NOT) (NOT) pompa pompa stacji solarnej słoneczna (R1) (R1) zosta wyłączona zosta wyłączona aby zapobiec aby aby zapobiec szkodliwemu szkodliwemu przegrzaniu szkodliwemu przegrzaniu się przegrzaniu się się NOT: komponentów komponentów solarnego solarnego systemu (wyłącznik systemu (wyłącznik awaryjny awaryjny komponentów solarnego systemu (wyłącznik awaryjny Minimalna NOT: temperatura kolektora). kolektora). Maksymalna Maksymalna temperatura temperatura jest fabrycz jest fabrycz kolektora). Maksymalna temperatura jest fabrycz kolektora Minimalna temperatura ustawiona ustawiona 140 C, na może 140 C, być może jednak być jednak regulowana regulowana ustawiona na 140 C, może być jednak regulowana Zakres regulowania kolektora w zakresie w zakresie C Jeżeli C. ustawiona Jeżeli ustawiona maksymalna temperatura kolektora zosta przekroczona, na ekra- maksymalna w zakresie C. Jeżeli ustawiona maksymalna temperatura kolektora zosta przekroczona, Zakres C regulowania Ustawie 100 fabryczne C na ekra monitora monitora zosta wyświetlony symbol Ustawie fabryczne (migający). 140 C (migający). na ekra monitora zosta wyświetlony symbol 140 C (migający) Chłodze systemu Chłodze systemu W momencie kiedy ustawiona maksymalna temperatura zasobnika W momencie zosta kiedy osiągnięta, ustawiona system maksymalna będzie tempe- OKX: Opcja chłodzenia OKX: systemu wyłączony. ratura W wypadku zasobnika wzrostu zosta temperatury osiągnięta, kolektora system będzie Zakres regulowania Opcja chłodzenia systemu do maksymalej wyłączony. temperatury W wypadku kolektora wzrostu (KMX) temperatury, pompa kolektora OFF... ON Zakres regulowania zosta do długo maksymalej uaktywniona temperatury aż temperatura kolektora spad poniżej zosta tej wartośći długo granicznej. uaktywniona Równocześ aż temperatura spad- (KMX), pompa Ustawie OFF fabryczne... ON OFF KMX: Ustawie fabryczne OFF temperatura zasobnika poniżej tej możę wartośći się ponow granicznej. podść Równocześ Maksymalna KMX: temperatura (drugorzęd temperatura aktywna zasobnika maksymalna możę może się temperatura zasobnika), (drugorzęd jednak tylko aktywna do 95 maksymalna C (wyłącznik temperatu- ponow podść kolektora Maksymalna temperatura Zakres regulowania kolektora bezpieczeństwa ra zasobnika), zasobnika). jednak tylko do 95 C (wyłącznik Zakres C regulowania bezpieczeństwa zasobnika). Ustawie 100 fabryczne C 120 C Jeżeli temperatura zasobnika leży powyżej maksymalnej temperatury Jeżeli temperatura zasobnika zasobnika (S MX), a temperatura leży powyżej maksy- Ustawie fabryczne 120 C malnej temperatury zasobnika (S MX), a temperatura Przy dodatkowo uaktywnionej opcji ORUE: kolektorów conajmj o 5 K poniżej temperatury Przy dodatkowo uaktywnionej opcji ORUE: zasobnika, kolektorów system będzie conajmj długo o 5 uaktywniony K poniżej temperatury aż zasobnik zosta zasobnika, schłodzony system będzie przez kolektor długo i rurociągi uaktywniony aż do nastawionej zasobnik maksymalnej zosta schłodzony temperatury przez zasobnika kolektor i rurociągi S MX). Przy do nastawionej uaktywnionym maksymalnej chłodzeniu temperatury systemu, na zasobnika S MX). Przy uaktywnionym chłodzeniu systemu, na ekra monitora ukaże się (migający symbol). Funkcja chłodząca ekra monitora powoduję, ukaże system się solarny (migający jest symbol) Opcja minimalnego ograniczenia kolektora powoduję, że system solarny jest Opcja minimalnego ograniczenia kolektora dłużej uaktywniony Funkcja chłodząca w ciągu gorących powodujedni letnich oraz OKN: powoduje dłużej cieplne uaktywniony odciąże w pola ciągu kolektora gorących i nośnika dni letnich oraz Minimalne OKN: ogranicze ciepła. powoduje cieplne odciąże pola kolektora i nośnika kolektora Minimalne ogranicze ciepła. Zakres regulowania kolektora Minimalna temperatura kolekora jest minimalą Zakres regulowania kolekora minimalą OFF / ON temperaturą Minimalna włączenia, temperatura która musi kolektora zostać przekroczona aby temperaturą pompa solarna włączenia, (R1) została która musi włączona. zostać przekro- jest minimalną OFF / ON przekroc- Ustawie fabryczne OFF Ustawie fabryczne OFF Minimalna czona temperatura aby pompa powinna solarna zapobiec (R1) została włączona. KMN: włączaniu Minimalna się solarnej temperatura pompy przy powinna niskich zapobiec tempera-częstemturach kolektora. włączaniu Jeżeli się solarnej temperatura pompy spad przy niskich poniżej tempera- Minimalna KMN: temperatura kolektora Minimalna temperatura wymaganego turach minimum, kolektora. na Jeżeli ekra temperatura monitora będzie spad poniżej Zakres regulowania: kolektora wymaganego minimum, na ekra monitora będzie wyświetlony symbol (migający) C Zakres regulowania: wyświetlony symbol (migający). Ustawie 10 fabryczne C 10 C Opcja Ustawie ochrony fabryczne przez zamarzam 10 C OKF: Opcja ochrony przez zamarzam Funkcja ochrony OKF: przed Przy ustawionej temperaturze ochrony przed zamarzam, funkcja Przy ustawionej ochrony przed temperaturze zamarzam ochrony włącza przed zamarza- zamarzam Funkcja ochrony przed Zakres regulowania zamarzam obwód ładowania m, funkcja aby chronić ochrony medium przed przed zamarzam zamarzam lub zagęszczam. obwód ładowania W aby momencie chronić medium przekroczenia przed zamarza- włącza OFF / ON Zakres regulowania Ustawie OFF fabryczne / ON OFF ustawionej m temperatury lub zagęszczam. ochrony przed W momencie zamarzam przekroczenia o KFR: Ustawie fabryczne OFF 1 stopień, ustawionej obwód ładowania temperatury zosta ochrony wyłączonony. przed zamarzam o Temperatura KFR: ochrony przed 1 stopień, obwód ładowania zosta wyłączonony. zamarzam Temperatura ochrony przed Wskazówka: Wskazówka: Zakres regulowania zamarzam Poważ funkcja ochrony przed zamarzam dysponuje tylko ograniczoną ilością ciepła, powinna ona Poważ funkcja ochrony przed zamarzam dysponuje tylko ograniczoną ilością ciepła, powinna ona C Zakres regulowania Ustawie -10 fabryczne C być stosowana w obszarach w których temperatura 4,0 C być stosowana w obszarach w których temperatura Ustawie fabryczne 4,0 C około zamarzania występuje częściej jak pare dni w roku. około zamarzania występuje częściej jak pare dni w roku l RESOL deltasol_bs.monpl.indd

14 DeltaSol BS BS Funkcja chłodzenia powrotnego Po Po osiągnięciu nastawionej maksymalnej maksymalnej temperatury temperatury zasob- zasob- zasobnika (SMAX) (SMAX) (SMAX) pompa pompa pompa solarna solarna będzie solarna będzie pracowała, będzie pracowała, pracowała, aby aby zapobiec zapobiec ORUE: ORUE: przegrzaniu aby przegrzaniu zapobiec się przegrzaniu się kolektora. kolektora. Możliwe, się Możliwe, kolektora. że że przy przy Możliwe, tym tym podsie podsie że się się Opcja Opcja chłodzenia chłodzenia powrotnegrotnego awaryjny wyżej awaryjny do zasobnika). 95 zasobnika). C (wyłącznik awaryjny zasobnika). pow- temperatura przy temperatura tym podsie zasobnika, zasobnika, się temperatura lecz lecz najwyżej najwyżej zasobnika, do do C C (wyłącznik lecz (wyłącznik naj- Zakres Zakres regulacji regulacji Pompa stacji solarna solarna solarnej zosta zosta zosta włączona włączona szybko szybko szybko jak jak to jak to jest jest OFF OFF... ON... ON możliwe to możliwe jest możliwe (zależne (zależne (zależne od od pogody) pogody) od i pogody) i długo długo i aż aż zasobnik długo zasobnik aż zosta zasobnik schłodzony zosta poprzez poprzez schłodzony kolektory kolektory poprzez i rurociąg i rurociąg kolektory do do swojej swojej i nastawio- rurociąg nastawio- zosta schłodzony Nastawa Nastawa fabryczna fabryczna OFF OFF nej do nej swojej maksymalnej maksymalnej nastawionej temperatury. temperatury. maksymalnej temperatury Funkcja Funkcja kolektora rurowego O RK: O RK: Funkcja Funkcja kolektora kolektora rurowegwego ruro- Zakres Zakres regulacji regulacji OFF OFF... ON... ON Nastawa Nastawa fabryczna fabryczna OFF OFF Funkcja termostatu (ANL (ANL = 2) = 2) 2) Dogrzewa Dogrzewa Użytkowa Użytkowa nadmiaru nadmiaru ciepła ciepła Jeżeli Jeżeli regulator regulator zmierzy zmierzy wzrost wzrost temperatury temperatury o o 2 2 K wobec K wobec wobec ostatj ostatj ostatj zachowanej zachowanej zachowanej temperatury temperatury temperatury kolektora, kolektora, kolektora, pompa pompa solarna solarna pompa zosta zosta zosta włączona włączona włączona 100% 100% na przez przez 100% sekund, przez sekund, 30 aby sekund, aby zmierzyć zmierzyć aby chwilową chwilową zmierzyć temperaturę temperaturę chwilową medium.po temperaturę medium.po zakończeniu zakończeniu medium. czasu czasu obieggu zakończeniu pompy pompy solarnej, solarnej, czasu chwilowa chwilowa obiegu temperatura pompy temperatura solarnej, kolektora kolektora chwilowa będzie będzie obie- Po temperatura zachowana zachowana jako kolektora jako nowa nowa wartość będzie wartość odsiena. zachowana odsiena. Kiedy jako Kiedy zmierzona nowa zmierzona wartość temperatura temperatura odsiena. (nowa (nowa wartość Kiedy wartość zmierzona referencji) referencji) temperatura będzie będzie ponow ponow (nowa przekroczona przekroczona wartość o 2 referencji) o K, 2 K, pompa pompa będzie znów znów się ponow się włączy włączy na przekroczona Gdyby Gdyby o 2 w K, ciągu w pompa ciągu obiegu obiegu znów pompy się pompy włączy solarnej solarnej na lub 30 lub w sekund. czasie w czasie przestoju przestoju na sekund. sekund. Gdyby systemu, systemu, w różnica ciągu różnica obiegu włączenia włączenia pompy między między lub kolektorem w kolektorem czasie i przestoju zasobnikiem i zasobnikiem systemu, została została przekroczona, różnica przekroczona, włączenia regulator regulator między automatycz automatycz kolektorem sie sie przełączy i zasob- przełączy nikiem na na solarne solarne została ładowa. ładowa. przekroczona, regulator automatycz sie Jeżeli Jeżeli przełączy w ciągu w ciągu na postoju solarne postoju temperatura ładowa. temperatura kolektora kolektora spad spad o 2 o 2 Jeżeli K, K, punkt punkt w ciągu włączania włączania postoju dla dla funkcji temperatura funkcji kolektora kolektora kolektora rurowego rurowego spad zosta zosta o ponow 2 ponow K, punkt obliczony. obliczony. włączania dla funkcji kolektora rurowego zosta ponow obliczony. Funkcja Funkcja termostatu pracuje pracuje zależ od od od pracy solarnego solarnego systemu systemu systemu i może i może być i może być stosowana, stosowana, być stosowana, n.p.do n.p.do użycia np. użycia do nadmiaru użycia nadmiaru solarnego nadmiaru ciepła ciepła lub lub ciepła dogrzewania. dogrzewania. lub dogrzewania. NH NH NH E E < E NH < < A NH NH A A funkcja funkcja funkcja termostatu termostatu termostatu jest jest jest stosowana stosowana do do dogrzewania NH NH NH E E > E NH > > A NH NH A A funkcja termostatu jest stosowana do dogrzewania funkcja funkcja termostatu termostatu jest jest stosowana stosowana do dogrzewania dogrzewania Przy włączonym drugim wyjściu przekaźnika Przy Przy włączonym włączonym drugim drugim wyjściu wyjściu przekaźnika przekaźnika symbol symbol jest wyświetlony na ekra monitora. jest jest wyświetlony wyświetlony na na ekra ekra monitora. monitora. RESOL deltasol_bs.monpl.indd NH NH E: E: NH NH A: A: temperatura temperatura włączenia włączenia termostatmostatstatstatu ter- temperatura temperatura wyłączenia wyłączenia termo- termo- Zakres Zakres r egulowania: r egulowania: Zakres Zakres re re gulowania: gulowania: 0,0 0, , ,0 C C 0,0 0, , ,0 C C Ustawie Ustawie fabryczne: fabryczne: Ustawie Ustawie fabryczne: fabryczne: 40,0 40,0 C C 45,0 45,0 C C l

15 Regulacja prędkości obrotowej nmn: Regulacja prędkości obrotowej Zakres regulowania: Ustawie fabryczne: 30 (PG i PG 69.30) Opcje trybu trybu uruchamiania HAND / HND1 / HND2: Tyb trybu uruchamiania Zakres regulowania: OFF, AUTO, ON Ustawie fabryczne: AUTO Kanał regulowany nmn wyznacza relatywną minimalną prędkość obrotową dla wyjścia przekaźnika R1 i podłączonej pompy. Uwaga: Przy użyciu regulowanych odbiorników (np. (np. zaworów) zaworów) wartość wartość musi musi być być nastawiona nastwiona na 100 % aby dezaktywować regulację prędkości obrotowej. Aby móc wykonać prace kontrolne i obsługi techniczne typ trybu uruchamiania regulatora może być nastawio- nastawiony ręcz. Dodatkowo trzeba uruchomić wartość regulowaną MM, która którą umożliwia następujące wprowadzania: HAND / HND1 / HND2 Typ trybu uruchamiania OFF : Przekaźnik wyłączony (miga) + AUTO : Przekaźnik automatycz regulowany ON : Przekaźnik włączony (miga) Język (SPR) SPR: Ustawie języka w zakresie: de, En, It Ustawie fabryczne: de Za pomocą tego kanału można ustawić język menu. de : Niemiecki En : Angielski It : Włoski l

16 45. Wskazówki Wskazówki do wyszukiwania do wyszukiwania błędów błędów bezpiecznik T4A W wypadku awarii komunikat o błędzie zosta wyświetlony na ekra monitora: 2 Sygnał ostrzegawczy Kontrolka Kontrolka świeci na czerwono. Na ekra monitora pokaże się symbol ; symbol miga. Kontrolka się świeci Defekt czujnika. W odpowiednim kanale czujnika zamiast temperatury zosta kod błędny W wypadku zgaszonej kontrolki należy sprawdzić zasila energii regulatora. ok Pęknięcie przewodu. Sprawdzić przewód Z warcie.należy sprawdzić przewód. Bezpiecznik regulatora jest uszkodzony. Jest dostępny po zdjęciu zaślepki i może zostać wymieniony (Rezerwowy bezpiecznik jest w torebce z akcesoriami). Rozłączone czujniki temperatury Pt1000 można sprawdzić za pomocą przyrządu do mierzenia oporu. Wartości oporu czujników przy odpowiednich temperaturach są pokazane w dolnej tabeli.. Wartośći oporu czujniki Pt1000 l 16 17

17 Sprawy Pozostałe różne usterki Pompa sie przegrzała, jednakże ciepło zostało prze- sione od kolektora do zasobnika, temperatura przypływ zasilania i odpływ i powrotu jest a jest a sama; sama; ewentualne ewentualne bulgota bulgota w prze- w przewodzie. Pompa włącza się na krótko, znów się wyłącza,. Powietrze w systemie? Czy obwód jest zapchany w osadniku zaczyszczeń? ja Przewietrzyć system; Ciś systemu powinno być conajmj na poziomie ciśnia statycznego 0,5 bar ; ewentual podść ciś; krótko włączyć i wyłączyć pompę. Osadnik zaczyszczeń oczyścić Różnica przy regulatorze za mała? Czujnik sensora źle ustawiony? Kontrola funkcji opcji kolektora rurowego Twłączenia i i Twyłaczenia wyłączenia należy należy odpowiednio zmienić. ok Pozycjonować czujnik kolektora przy przypływie solarnym (najcieplejsze wyjście kolektora); użyć osłonę termometryczną odpowiedgo kolektora. Pompa została włączona z opóźm W czasie pracy regulatora różnica temperatury między zasobnikiem i kolektorem będzie duża; obwód kolektora jest w sta odprowadzić ciepła. Czy różnica temperatury włączenia jest za duża T? Defekt pompy obwodu kolektora? T włączenia i T und T wyłączenia odpowiednio odpowiednio zmienić. zmienić Sprawdzić / Wymienić Czujnik kolektora jest źle ustawiony (n.p. (np. czujniki zakładane zamiast czujników czujników zanurzanych)? zanurzanych)? Ewentual uaktywnić funkcje kolektora rurowego. o.k. Wymiennik ciepła zakamieniony? zwapniony? Wymiennik ciepła zapchany? Odkamienić Odwapnić Przepłukać Wymiennik ciepła za mały? Nowe oblicze wymiarów wymia l

18 Zasobniki są schłodzone w trakcie nocy. Czy pompa obwodu kolektora pracuje nocą? Czy temperatura kolektora jest nocą wyższa od temperatury zewnętrznej? Czy izolacja zasobnika jest wystarczająca? Sprawdzić funkcję kolektora Sprawdzić funkcję zaworu zwrotnego w ruchu do przodu i tyłu Wzmocnić izolację. a Sprawdzić zawór zwrotny w cyrkulacji wody gorącej - o.k. Cyrkulacja ciążenia w obwodzie cyrkulacji jest za mocna;należy użyć zalub pobiegacza powrotu wmontować elektryczny zawór rozdzielczy o dwóch przełączach za pompą cyrkulacyjną; jeżeli pompa jest uaktywniona, zawór jest otwarty, w przeciwnym razie zamknięty; pompę i zawór należy podłączyć równolegle; ponow uaktywnić cyrkulację. regulacja prędkości obrotowej musi zostać wyłączone. b Także sprawdzić dalsze pompy, które są połączone z słonecznym zasobnikiem. Przeczyścić lub. wymienić. Czy izolacja zasobnika jest obcisła? Czy połączenia zasobnika są odizolowane? Gorąca Wody gorąca woda wypływa górą? Wymienić lub wzmocnić izolację. Izolować połączenia. Rozsunąć połączenia lub wmontować rurę ssawną (zgięcie na dół); czy teraz straty zasobnika są mjsze? Czy kontrolka-led się świeci? Czy pompa da się włączyć ręcz? Czy połącze pompy jest odblokowande od regulatora? ma prądu; sprawdzić bezpiecznik / wymienić i sprawdzić zasile. Czy nastawiona różnica temperatury włączenia pompy jest za duża; ustawić sensowną wartość. Czy pompa jest zablokowana Czy cyrkulacja wody gorącej trwa za długo? nein a a l 18 Wyłączyć pompe pompę cyrkulacyjną i zablokować ujścia na jedną noc; czy utraty zasobnika się zmjszyły? Wmontować pompę pompę cyrkulacyjną cyrkulającji z zegarem z zegarem ste- sterującym i i wyłączalnym termostatem (energo/ef- efektywna cyrkulacja). Sprawdzić czy pompy wtórnego ogrzewania auf chodzą w w nocy nocy i czy zawór i czy zawór zwrotny zwrotny jest uszkodzony; czy problem czy problem jest jest uszkodzony; jest rozwiązany? b o.k. Czy bezpiecznik przy regulatorze jest o.k.? Wymienić bezpiecznik. Uruchomić pompę pompe falistą śrubokrętem; czy znów działa? Pompa uszkodzona należy ją wymienić. Regulator jest uszkodzony, należy go wymienić. - 19

19 56. Wyposaże Czujniki Sensory Nasza oferta obejmuje czujniki wysokotemperaturowe, czujniki płaskie, czujniki temperatury zewnętrznej, czujniki tempe- Nasza oferta obejmuje czujniki wysokotemperaturowe, czujniki płaskie, czujniki temperatury zewnętrznej, czujniki temperatury pokojowej, czujniki rurowe i czujniki ratury pokojowej, czujniki rurowe i czujniki napromieniowania, rówż jako kompletne czujniki z pokrywą. napromieniowania, rówż jako kompletne czujniki z pokrywą. Ochrona przepięćiowa Ochrona przepięciowa przepięciowa firmy firmy RESOL RESOL SP1 SP1 powinna powinna być być głów używana używana do do ochrony ochrony wrażliwych wrażliwych czujników czujników temperatury albo przy temperatury albo kolektorze przy kolektorze przed przepięciami przed przepięciami jak burze. imi jak pioruny. Flowmeter Do Do realizacji bilansu i i mierzenia mierzenia przepływu przepływu w w systemie. systemie. RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Heiskampstraße 10 D Hattingen Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Dystrybucja przez: Uwaga Projekt i specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia Ilustracje i rysunki mogą się różnić od modeli produkcyjnych l

20 Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o. ul. Lubelska Lubartów tel , 24, 25 fax Autoryzowany Partner Roto Sunroof Chęt odpowiemy na Państwa pytania. Numer Infolinii Roto: (0,24 PLN/min.)

RESOL D e lt a S o l *48000450* Montaż Podłączenie Obsługa Wyszukiwanie błędów Zastosowania

RESOL D e lt a S o l *48000450* Montaż Podłączenie Obsługa Wyszukiwanie błędów Zastosowania RESOL D e lt a S o l BS Montaż Podłącze Obsługa Wyszukiwa błędów Zastosowania *48000450* 48000450 Dziękujemy za zakup produktu firmy RESOL. Prosimy aby dokład przeczytać tą instrukcję, aby móc w pełni

Bardziej szczegółowo

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi

DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW ul. SŁONECZNIKOWA 12. Fax;074... 8319058 ; 0601723580 e-mail :biuro@energiasloneczna.com

Bardziej szczegółowo

SOLAR Instrukcja obsługi

SOLAR Instrukcja obsługi SOLAR Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS URZĄDZENIA I ZALECEŃ 3 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA 4 3.1. Uruchomienie 4 3.2. Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu 5 3.3. Eliminacja

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u.

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1 z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek:

Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek: Agregaty chłodzące EVO-COOL Instrukcja montażu i obsługi Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek: Montaż, konserwacja, czyszczenie, naprawa mogą być przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo