Prezentacja komputerowego programu doborowego firmy SMAY dla projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja komputerowego programu doborowego firmy SMAY dla projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"

Transkrypt

1 mgr inż. Grzegorz Sypek Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Prezentacja komputerowego programu doborowego firmy SMAY dla projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W artykule przedstawiono charakterystykę oraz możliwości pierwszego w pełni polskiego komputerowego narzędzia wspomagającego proces projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę poprawności działania programu, jakość interfejsu graficznego oraz prezentację i zapis wyników obliczeń pod kątem praktycznego zastosowania w procesie tworzenia projektu. Dla zobrazowania i szczegółowej prezentacji dostępnych funkcji programu w artykule opisano najważniejsze etapy algorytmu doborowego oraz zamieszczono szereg przykładów doboru różnych elementów instalacji wentylacyjnej. Powszechnie wiadomo, że obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama różnorodnych programów wspomagających proces projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, których zastosowanie znacznie ułatwia tworzenie projektu oraz skraca czas jego wykonania. Ważną grupę takich narzędzi stanowią komputerowe programy umożliwiające dobór poszczególnych elementów instalacji zgodnie z wymaganiami projektanta. Komputerowe wspomaganie procesu doboru wydaje się nie tylko jak najbardziej uzasadnione, ale także coraz częściej wręcz nieodzowne. Jak pokazuje praktyka zastosowanie komputerowych narzędzi w procesie tworzenia projektu zwiększa w istotny sposób wydajność pracy. Dotychczas na rynku polskim powszechnie obecne były programy producentów zagranicznych, niekiedy dostępne z polskojęzycznym interfejsem użytkownika. Monopol firm zagranicznych przełamała krakowska firma SMAY tworząc pierwsze w pełni polskie komputerowe narzędzie doborowe. Prace nad programem ukończono w listopadzie 2005 roku, prezentacja dotyczy zupełnie nowej działającej w środowisku Windows aplikacji zawierającej aktualne bazy danych wszystkich produktów oferowanych przez firmę SMAY. W dalszej części artykułu zaprezentowane i omówione zostaną najważniejsze z punktu widzenia projektanta możliwości programu, ze szczególnym uwzględnieniem procedury doborowej oraz możliwości edycji uzyskanych wyników. Interfejs użytkownika jest intuicyjny, czytelny i standardowy dla programów działających w środowisku Windows, dlatego też obsługa programu jest stosunkowo prosta i nie powinna nastręczać trudności nawet początkującym użytkownikom komputera. Dzięki zastosowaniu programu proces doboru elementów instalacji oraz urządzeń jest znacznie uproszczony i prawie w pełni zautomatyzowany. Program oprócz wykonywania operacji doboru umożliwia automatycznie tworzenie projektu wraz z pełną specyfikacją poszczególnych elementów instalacji, co również stanowi jego niewątpliwą zaletę. Po uruchomieniu programu użytkownikowi wyświetla się okno główne programu o nazwie Dobór urządzeń [Rys. 1], podzielone na dwie zakładki: 1

2 Rys. 1 Okno główne Dobór urządzeń programu SMAY Dobór jest to podstawowy tryb pracy programu uruchamiany domyślnie przy jego starcie Zakładka ta umożliwia dobór urządzenia zgodnie z wymaganiami zadanymi określonymi przez projektanta. Pierwszym etapem jest wybór rodzaju urządzenia z ilustrowanej listy widocznej w lewej części ekranu. W bazie danych programu znajdują się kompletna oferta produkcyjna firmy SMAY, program umożliwia dobór następujących urządzeń: Przepustnice Klapy przeciwpożarowe Regulatory przepływu VAV Tłumiki Prefabrykaty Kratki Nawiewniki Elementy zakończające Akcesoria do montażu Aparaty grzewczo-wentylacyjne Po dokonaniu wyboru jednego z powyższych urządzeń program wyświetla w centralnej części ekranu zespół komórek edycyjnych, których wypełnienie jest wymagane dla rozpoczęcia procedury doboru. Każda komórka odpowiada pewnym parametrom pracy urządzenia, zwykle nie jest konieczne wypełnianie wszystkich komórek, jednakże podanie jak największej liczby parametrów pozwala zawęzić znacznie obszar poszukiwań i ograniczyć liczbę wyników wyszukiwania. Po zakończeniu przeszukiwania bazy danych programu zostaje wyświetlona w postaci tabeli lista urządzeń spełniających zadane parametry pracy. Zwykle tabela zawiera kilka lub nawet kilkanaście pozycji, zadaniem projektanta jest w tym momencie wybór optymalnego rozwiązania z listy wyników oraz dodanie go do projektu. W lewej dolnej części ekranu znajduje się okienko, w którym wyświetlana jest numeracja poszczególnych dobieranych elementów instalacji. Numeracja prowadzona jest automatycznie przez program, projektant ma jednak możliwość ustalenia jej postaci oraz określenie punktu rozpoczęcia numeracji. Widać, zatem że pomimo automatyzacji procesu doboru urządzenia decyzja ostateczna należy do projektanta instalacji. Na tym etapie wymagane jest pewne doświadczenie projektowe, które pozwala na wybór optymalnego pod względem ergonomicznymi i ekonomicznym rozwiązania. Cały proces doboru jest elastyczny, bazy danych można przeszukiwać zarówno pod kątem parametrów pracy jak i wymiarów urządzeń. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich okienek. Niekiedy wystarczy podać tylko jeden charakterystyczny parametr pracy urządzenia, aby otrzymać obszerną tabelę wyników. Postać tabeli wyników może być modyfikowana przez projektanta za pomocą zakładki Opcje wyświetlania wyników [Rys. 2]. 2

3 Rys.2 Przykładowe opcje wyświetlania wyników dla przepustnic Korzystając z powyższego menu rozwijalnego projektant może zaznaczyć, które parametry dobranego urządzenia mają być wyświetlone w poszczególnych kolumnach tabeli wyników wyszukiwania. Postać tego menu jest uzależniona od rodzaju dobieranego urządzenia. Dodatkowo dzięki zakładce Rysunek z wymiarami istnieje możliwość wyświetlenia zwymiarowanego rysunku każdego z urządzeń pochodzących z typoszeregu produkcyjnego firmy SMAY umieszczonego w bazie danych programu. Funkcja ta jest przydatna, gdyż dzięki niej istnieje możliwość zapoznania się z ogólnym schematem konstrukcyjnym i gabarytami dobieranego urządzenia. Na uwagę zasługuje zastosowanie przez autora programu dwóch tzw. kontrolek logicznych, które w istotny sposób wpływają na jakość procesu doboru. Za ich pomocą możliwe jest ustalenie obszaru poszukiwań wartości zadanego parametru pracy urządzenia, jest to jednoznaczne z wprowadzeniem pewnej odchyłki dopuszczalnej. W programie zastosowano dwa rodzaje opisanych poniżej kontrolek logicznych: Kontrolki obustronnego zawężania zakresu umieszczone po prawej stronie komórek przeznaczonych do wypełnienia przez projektanta w postaci przycisku ±. Zastosowanie tej kontrolki powoduje, że poszukiwana ściśle określona liczbowa wartość parametru pracy urządzenia zastąpiona zostaje pewnym określonym przez projektanta obustronnie domkniętym przedziałem. Przedział ten obejmuje zarówno wartości mniejsze, jak i większe od zadanej Kontrolki jednostronnego zawężania zakresu - umieszczone po lewej stronie komórek przeznaczonych do wypełnienia przez projektanta w postaci przycisku = (<=; >=). Zastosowanie tej kontrolki powoduje, że poszukiwana ściśle określona liczbowa wartość parametru pracy urządzenia zastąpiona zostaje pewnym określonym przez projektanta jednostronnie domkniętym przedziałem. Zależnie od wybranej opcji poszukiwania prowadzone są również w obszarze wartości mniejszych lub większych od zadanej Podczas wprowadzania danych do poszczególnych komórek przed rozpoczęciem procedury doboru program ustawia domyślne jednostki, w których wyrażane są wartości parametrów pracy urządzenia. Program umożliwia zmianę jednostki, w której wyrażana jest wartość określonego parametru. Zmiana taka ma charakter globalny i dotyczy całej aktualnej zakładki. Zmiana jednostki wyświetlanej jest bardzo prosta i odbywa się poprzez kliknięcie przycisku etykiety danej wielkości, znajdującej się po lewej stronie wypełnianej komórki. Po zakończeniu procedury doboru wybranego urządzenia należy przejść do zakładki Projekt. Przejście pomiędzy poszczególnymi zakładkami odbywa się za pomocą podpisanych przycisków znajdujących się w lewej dolnej części ekranu. Projekt - jest to wtórny tryb pracy programu, w którym tworzona jest specyfikacja dobranych przez projektanta elementów instalacji. Specyfikacja tworzona jest automatycznie przez 3

4 program doborowy i wyświetlana w postaci tabeli zbiorczej [Rys. 3]. Projektant ma możliwość opatrzenia każdego z zatwierdzonych elementów stosownym do potrzeb komentarzem Rys. 3 Zakładka Projekt Tabela specyfikacji Zatwierdzone przez projektanta w zakładce Dobór elementy instalacji lub urządzenia są przenoszone przez program do zbiorczej tabeli i dodawane do specyfikacji. Numeracja elementów każdego ciągu wentylacyjnego jest prowadzona automatycznie. Projektant może dowolnie określić i zmieniać punkt początkowy rozpoczęcia numeracji. Automatyczne tworzenie tabeli specyfikacji poszczególnych elementów instalacji stanowi istotne ułatwienie zarówno dla projektanta, jak i dla producenta urządzeń znacznie upraszczając wykonanie kompleksowej wyceny całości projektu. Dodatkowo w tabeli specyfikacji program umieszcza automatycznie określany przez producenta kod produktu, co ułatwia składania zamówienia. Przydatną funkcją programu jest Eksport wyników w postaci danych zapisanych w pliku *.csv, plik taki może być edytowany w programie MS Excel. Ułatwia to w istotny sposób obróbkę wyników, dodatkowo pozwala na ich przeglądanie w miejscu, w którym projektant nie ma dostępu do programu doborowego SMAY. Prezentowany program doborowy przeznaczony jest dla praktyków, dlatego właśnie postawiono na maksymalne uproszczenie i skrócenie procedury doboru rezygnując z mało istotnych detali. Jednakowoż dla każdego z dobieranych elementów instalacji możliwe jest określenie dodatkowych parametrów, które mogą być istotne z punktu widzenia poprawności jego działania. Poniżej wyszczególniono urządzenia, których dobór umożliwia prezentowany program razem z ich krótkim opisem. Dla niektórych urządzeń zamieszczono proste przykłady obliczeniowe, wraz z graficzną ilustracją wyników generowanych przez program. Algorytm postępowania w przykładach obliczeniowych jest podobny dla każdego z urządzeń, kolejne jego etapy zostały wymienione w pierwszym przykładzie obliczeniowym dotyczącym doboru przepustnicy. Istotne różnice polegają jedynie na liczbie niezbędnych do podania parametrów pracy poszczególnych urządzeń oraz postaci tabeli wyników wyszukiwania. Dlatego właśnie w kolejnych przykładach ograniczono się tylko do nakreślenia problemu oraz prezentacji wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu programu SMAY. Przepustnice - program umożliwia dobór szerokiej gamy przepustnic oraz klap zwrotnych o zróżnicowanych gabarytach. Możliwy jest także dobór nastawy przepustnicy regulacyjnej stosownej do wymaganego spadku ciśnienia. Aby otrzymać wartość nastawy konieczne jest określenie wielkości strumienia objętościowego powietrza. Dla umieszczonych w bazie danych programu przepustnic możliwe jest określenie rodzaju napędu z menu rozwijalnego zakładki Rodzaj napędu oraz szeregu innych parametrów w zależności od rodzaju wykonania urządzenia (Rodzaj obudowy, pióra, sprzężenia, mechanizm). Dodatkowo dla przepustnic wielopłaszczyznowych z łopatkami przeciwbieżnymi i przepustnic ALM dostępne są zakładki z nomogramami pozwalającymi ocenić Wielkość ucieczek powietrza oraz Dopuszczalną różnicę ciśnień Przykład obliczeniowy 1: Dobrać przepustnicę regulacyjną typu B z siłownikiem do okrągłego kanału o średnicy D = 400 [mm] z nastawą umożliwiającą zdławienie ciśnienia d p = 100 [Pa], gdy strumień objętościowy wynosi V t = 2000 [m 3 /h]. 4

5 Uniwersalny algorytm postępowania przy doborze: Z ilustrowanej listy urządzeń w lewej części ekranu należy wybrać rodzaj, a następnie typ urządzenia Kolejny etap stanowi wypełnienie wymaganych do rozpoczęcia procesu doboru komórek edycyjnych, które widnieją w centralnej części ekranu. Liczba komórek oraz ich zawartość różnią się dla poszczególnych urządzeń. Dodatkowo korzystając z zakładek wraz z menu rozwijalnym należy podać szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania urządzenia oraz akcesoriów dodatkowych Do całkowitego wykasowania danych z komórek służy przycisk Wyczyść filtry Po wykonaniu powyższych czynności można uruchomić procedurę doboru przycisk Szukaj W następnym etapie wyświetlona zostaje stabelaryzowana lista wyników przeszukiwania baz danych zaimplementowanych w programie. Poszczególne kolumny tabeli zawierają zestawienie najważniejszych gabarytów oraz podstawowych parametrów pracy dostępnych urządzeń spełniających kryteria wyszukiwania Projektant wybiera z listy urządzenie najlepiej spełniające wymagania określone w projekcie, a następnie klikając na nim prawym klawiszem myszy wybiera z podręcznego menu rozwijalnego opcję Dodaj do projektu Pierwsze dobrane urządzenie zostaje standardowo opatrzone etykietą N-1-1, oznacza to że urządzenie należy do ciągu wentylacyjnego numer 1 i znajduje się w nim na pozycji 1 Tworzona automatycznie tabela specyfikacji poszczególnych elementów projektu jest dostępna w zakładce Projekt Indywidualny algorytm postępowania przy doborze przepustnicy: Z listy ilustrowanej należy wybrać przepustnicę jednopłaszczyznową typu B Do odpowiednich komórek edycyjnych wprowadzić dane z treści przykładu Wybrać przycisk Szukaj Program wyświetli tylko jedno urządzenie spełniające kryterium wyszukiwania, wraz z zespołem istotnych parametrów pracy [Rys. 4] Kolejny etap to dodanie urządzenia do projektu i w razie potrzeby opatrzenie go stosownym komentarzem Po zatwierdzeniu wyboru urządzenia jest ono automatycznie dodawane do projektu i umieszczane w tabeli specyfikacji Rys. 4 Przykładowa tabela doborowa przepustnicy regulacyjnej typu B 5

6 Klapy przeciwpożarowe - zastosowanie programu umożliwia dobór klap o przekroju prostokątnym, dostępne są dodatkowo opcje dotyczące specjalnego wykonania urządzenia (stal nierdzewna), rodzaju napędu (sprężyna, siłownik BELIMO), wersji (prawa/lewa) oraz wyposażenia w złącze stykowe do łączenia z urządzeniami zasilającymi i komunikacyjnymi. Program doborowy oblicza także prędkość powietrza przepływającego przez klapę, towarzyszący mu spadek ciśnienia oraz hałas powstający przy przepływie powietrza przez wybraną klapę. Aby uzyskać wartości liczbowe wymienionych parametrów pracy urządzenia konieczne jest zadanie wielkości strumienia objętościowego powietrza Regulatory VAV - program umożliwia dobór regulatorów VAV zarówno o przekroju kołowym, jak i prostokątnym. Kryterium doboru regulatora jest podanie wartości maksymalnych i minimalnych strumienia objętościowego powietrza lub maksymalnej i minimalnej prędkości strumienia powietrza w przekroju. Po zakończeniu procedury wyszukiwania program wyświetla istotne parametry pracy urządzenia, takie jak: strata ciśnienia oraz poziom hałasu (na wylocie z regulatora oraz do otoczenia) w przypadku maksymalnego otwarcie przepustnicy (V tmax ) oraz minimalnego otwarcie przepustnicy (V tmin ) Przykład obliczeniowy 2: Dobrać regulator VAV do kanału o przekroju kołowym i średnicy D n = 250 [mm] w wersji z izolacją cieplnoakustyczną, gdy maksymalna prędkość powietrza w przekroju wynosi W max = 6 [m/s], minimalna natomiast W min = 2 [m/s]. Ciśnienie w kanale wentylacyjnym przed regulatorem wynosi p = 150 [Pa]. Rys. 5 Przykładowa tabela doborowa regulatora VAV Tłumiki akustyczne - wśród dostępnych w programie opcji znajduje dobór płytowych oraz rurowych tłumików akustycznych. Aby zawęzić obszar poszukiwań konieczne jest podanie wartości liczbowych szeregu parametrów pracy urządzenia. Podstawowe kryteria doboru tłumika to strumień objętościowy powietrza, prędkość przepływu powietrza w przekroju lub powierzchnia efektywna A eff [m 2 ], dodatkowo można określić gabaryty tłumika, jego masę oraz rodzaj kulisy i wymagane tłumienie w poszczególnych pasmach częstotliwości, a także rodzaj połączenia dla tłumików rurowych. Przy doborze tłumika należy zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę tłumienia, zwykle przy wypełnianiu stosownych komórek konieczne jest korzystanie z kontrolek logicznych. Bardzo ważnym parametrem pracy tłumika wyświetlanym przez program doborowy jest poziom szumów własnych L w [db(a)] zależnych od prędkości przepływu powietrza i generowanych przez tłumik przy turbulentnym przepływie powietrza. Parametr ten jest istotny z punktu widzenia komfortu akustycznego przyszłych użytkowników instalacji. Program doborowy wylicza także rzeczywistą prędkość przepływu powietrza przez tłumik oraz spadek ciśnienia na tłumiku 6

7 Prefabrykaty - dzięki zastosowaniu programu możliwy jest dobór szerokiej gamy prefabrykatów wentylacyjnych, takich jak: przewody SPIRO, łuki segmentowe, zwężki symetryczne i niesymetryczne oraz trójniki 90 o. Dobór tego rodzaju elementów instalacji jest bardzo prosty, zwykle wystarczy podać strumień objętościowy powietrza przepływającego przez dany element i wybrać z menu rozwijalnego jego wymiar charakterystyczny. Dodatkowo należy określić rodzaj wykonania elementu (z uszczelką lub bez). W przypadku trójników konieczne jest także określenie sposobu rozdziału powietrza. Program doborowy nie tworzy tutaj listy elementów, podaje natomiast jedno konkretne rozwiązanie. W tabeli wyników oprócz gabarytów dobranych elementów program podaje także spadek ciśnienia na poszczególnych elementach Kratki - program umożliwia elastyczny dobór kratek nawiewnych, wywiewnych oraz wyrównawczych z szerokiej oferty produkcyjnej firmy SMAY. Z menu zakładki Rodzaj kratki należy przede wszystkim wybrać jej rodzaj (nawiewna/wywiewna) oraz podać wartości wymaganych do rozpoczęcia procesu doboru parametrów pracy. Lista tych parametrów w odniesieniu do kratek wentylacyjnych jest bardzo obszerna, podstawę stanowi zadanie wartości strumienia objętościowego powietrza przepływającego przez kratkę lub jego prędkości efektywnej. Dodatkowo, aby zawęzić obszar poszukiwań można podać szereg innych parametrów takich jak: gabaryty oraz masa kratki, prędkość rzeczywista w przekroju, prędkość w odległości Z od kratki, zasięg strugi powietrza, różnica temperatur nawiewu, strata ciśnienia przy przepływie przez kratkę, poziom natężenia dźwięku oraz ugięcie strugi powietrza i tłumienie w poszczególnych pasmach częstotliwości. Przy zadawaniu wartości wymienianych parametrów konieczne jest zwykle wykorzystanie kontrolek logicznych. Za pomocą zakładki Akcesoria możliwe jest wyposażenie kratki w króciec do podłączanie przewodów SPIRO oraz przepustnicę. Istnieje też możliwość dodania do kratki skrzynki rozprężnej o określonych przez projektanta gabarytach, za pomocą zakładki Skrzynka rozprężna. Dodatkowo możliwe jest dokonanie wyboru rodzaju siatki ochronnej kratki wentylacyjnej zakładka Rodzaj siatki oraz wybór profilu wykonania i rodzaju wykończenia kratki. W omawianym programie doborowym występują także komórki, które pozwalają na określenie odległości górnej krawędzi kratki od sufitu oraz kąta ustawienia kierownicy i stopnia otwarcia przepustnicy. Tak szeroka grupa parametrów, których wielkość może być określana zgodnie z wymaganiami projektanta pozwala na bardzo precyzyjny, dopasowany do lokalnych potrzeby wybór stosownego modelu kratki Przykład obliczeniowy 3: Dobrać aluminiową kratkę nawiewną ALS, gdy strumień objętościowy powietrza wynosi V t = 300 [m 3 /h]. Wysokość kratki H <= 200 [mm], prędkość przepływu powietrza V z <= 0,3 [m/s] w odległości Z = 6 [m] od kratki. Poziom natężenia dźwięku L w <= 21 [db(a)], natomiast poziom hałasu w paśmie 250 [Hz] nie może przekraczać 21 [db]. Kratka ma zostać wyposażona w nasadkę do przewodów SPIRO o średnicy 300 [mm], przepustnicę szczelinową o stopniu otwarcia wynoszącym 100 [%], mocowanie na zatrzask z filtrem. Wymagana odległość od sufitu wynosi 0,7 [m], a kąt ustawienia kierownicy wynosi 45 o. 7

8 Rys. 6 Przykładowa tabela doborowa nawiewnej kratki wentylacyjnej ALS Nawiewniki - przy zastosowaniu prezentowanego programu możliwy jest także dobór wszystkich nawiewników oferowanych prze firmę SMAY. Dobór nawiewników podobnie jak omawiany powyżej dobór kratek wentylacyjnych jest bardzo elastyczny, program charakteryzuje się duża tolerancją w odniesieniu do liczby zadawanych parametrów urządzenia. Podobnie jak w poprzednich przypadkach podanie wartości dużej liczby parametrów znacznie zawęża obszar poszukiwań. Oprócz nawiewników wirowych program umożliwia dobór sufitów nawiewnych oraz anemostatów kołowych. Urządzenia z tej grupy mogą być wyposażone w filtr absolutny. Istnieje także możliwość śledzenia rozkładu strumienia powietrza opuszczającego nawiewnik, dzięki zakładce Schematyczny rozkład strumienia. Podstawowym parametrem, na który dobierany jest nawiewnik jest przepływający przezeń strumień objętościowy powietrza. Dodatkowo można zaznaczyć w poszczególnych komórkach edycyjnych wartości następujących parametrów: gabaryty nawiewnika, odległości pomiędzy nawiewnikami, wysokość od sufitu i prędkość na tej wysokości, zasięg strugi i prędkość strugi w odległości równej zasięgowi, strata ciśnienia na nawiewniku oraz poziom hałasu. Konieczne jest określenie przeznaczenia nawiewnika, za pomocą zakładki Przeznaczenie (nadmuch lub wyciąg). Program wyposażono w szereg dodatkowych zakładek pozwalających na precyzyjną konfigurację nawiewnika. Istnieje zatem możliwość określenia kształtu płyty czołowej nawiewnika zakładka Płyta czołowa, sposobu mocowania zakładka Mocowanie, rodzaju króćca przyłączeniowego zakładka Położenie króćca przyłączeniowego, dodanie przepustnicy o zadanym stopniu otwarcia oraz zamówienie nawiewnika w wersji specjalnej zakładka Wykonanie specjalne Elementy zakończające - podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych rodzajów urządzeń, tak i w tym wypadku baza danych jest obszerna. Możliwy jest dobór szerokiego asortymentu elementów, czerpni oraz wyrzutni, podstaw i przejść dachowych, żaluzji i wywietrzaków. Priorytetowe parametry w procesie doboru urządzenia to podobnie jak poprzednio strumień objętościowy powietrza oraz prędkość przepływu powietrza przez dany element. Dodatkowo ważne jest określenie wymaganych gabarytów elementów. Program zapewnia możliwość zamówienia specjalnego wykonania niektórych elementów zakończających zakładka Wykonanie, jak również zadanie rodzaju regulacji zakładka Regulacja. Dla króćców elastycznych istnieje możliwość dodatkowego uzbrojenia zakładka Uzbrojenie Przykład obliczeniowy 4: Dobrać wykonaną z blachy nierdzewnej wyrzutnię ścienną dla przepływającego strumienia objętościowego powietrza V t = 1000 [m 3 /h], Wymagane wymiary wyrzutni: A = 600 [mm], B = 600 [mm]. 8

9 Rys. 7 Przykładowa tabela doborowa wyrzutni ściennej Akcesoria do montażu - na pochwałę zasługuje umieszczenie w bazie danych programu prostych, ale niezbędnych przy realizacji projektu akcesoriów montażowych, takich jak: taśmy, uszczelki samoprzylepne, klamry zaciskowe oraz zawieszenia dla przewodów prostokątnych i okrągłych. W odniesieniu do wymienionych elementów trudno mówić o doborze, jednak możliwość przeglądu oferty tego typu rozwiązań w oknie programu komputerowego z całą pewnością wpływa korzystnie na jego użyteczność. W programie podane są wymiary elementów montażowych oraz ich liczba w opakowaniu. Program wyświetla kody odpowiadające poszczególnym elementom montażowym, co ułatwia składanie zamówienia Aparaty grzewczo-wentylacyjne program umożliwia dobór szerokiej gamy urządzeń o zróżnicowanej wydajności cieplnej i wentylacyjnej. Aparaty w zależności od rodzaju wymiennika ciepła i przeznaczenia podzielone zostały na trzy omówione osobno zasadnicze grupy. Przy doborze aparatów grzewczo-wentylacyjnych program wykorzystuje zaimplementowane w kodzie źródłowym zależności termodynamiczne wiążące w sobie zadawane przez użytkownika parametry. W zależności od tego, które parametry zostaną podane program wylicza i podaje odpowiadające im wartości wynikowe Aparaty z nagrzewnicą wodną w przypadku tej grupy urządzeń w podstawowych komórkach edycyjnych można podać wartości następujących parametrów: Moc cieplna wymiennika Q [kw] lub strumień objętościowy powietrza V t [m 3 /h] Temperatura wody zasilającej wymiennik t wz, [ o C] Temperatura wody opuszczającej wymiennik t wp, [ o C] Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika t p1, [ o C] Temperatura powietrza na wylocie z wymiennika t p2, [ o C] W programie istnieje możliwość dodania komory mieszania, wtedy pojawiają się dodatkowe wielkości: Temperatury wlotowe powietrza t p1 (1), t p1 (2), [ o C] Strumienie powietrza odpowiadające tym temperaturom V t1 (1), V t1 (2), [m 3 /h] Istnieją trzy podstawowe warianty procedury doboru aparatów z nagrzewnicą wodną polegające na: Zadaniu wartości Q, t wz, t wp, t p1 program wylicza V t oraz t p2 i wyświetla listę urządzeń spełniających podane wymagania Zadaniu wartości V t, t wz, t wp, t p1 program wylicza Q oraz t p2 i tworzy listę urządzeń, które spełniają określone przez użytkownika kryteria 9

10 Bezpośrednim wyborze wielkości oraz typu wymiennika i określeniu parametrów dodatkowych. Wybór jest dokonywany z menu rozwijalnych odpowiednich zakładek. Nie jest konieczne podawanie wartości parametrów pracy urządzenia. Z menu zakładki Wybór wielkości i typu wymiennika można wybrać szereg opcji dotyczących gabarytów oraz rodzaju konstrukcji wymiennika ciepła. Dodatkowo istnieje możliwość zadania rodzaju silnika wentylatora (jednofazowy/trójfazowy) zakładka Silnik wentylatora oraz sposobu montażu aparatu (stropowy/naścienny) zakładka Montaż Prezentowany program doborowy przewiduje także możliwość wyposażenia urządzeń w dodatkowe elementy po stronie ssawnej i tłocznej. Na rurociągu tłocznym istnieje możliwość montażu żaluzji nawiewnych oraz dyszy wylotowej. Po stronie ssawnej wyposażenie dodatkowe jest dużo bogatsze, urządzenie może zostać wyposażone we wspomnianą wcześniej komorę mieszania (izolowaną/nieizolowana), filtr, króciec elastyczny, siatkę ochronną i czerpnię (ścienną/dachową). Należy pamiętać, że wyposażenie dodatkowe zwiększa opory przepływu powietrza, a tym samym wpływa na spadek wydajności maksymalnej wentylatora. Istotny jest także fakt, że wielkości strumienia objętościowego powietrza V t oraz strumienia ciepła Q nie są niezależne i są ze sobą sprzężone, dlatego nie ma możliwości jednoczesnego zadania przez użytkownika ich wartości. Wynika to bezpośrednio z postaci zależności termodynamicznych wykorzystywanych przez program w procesie doboru. Przykład obliczeniowy 5: Dobrać aparat grzewczo wentylacyjny z komorą mieszania izolowaną, wyposażony w konsolę montażową, żaluzję, króciec elastyczny i czerpnię ścienną, dla zadanych poniżej parametrów: Ilość powietrza świeżego: V t (1) [m3/h] = 1000, o temperaturze t p1 (1) [ C] = - 20 Ilość powietrza cyrkulacyjnego: V t (2) [m3/h] = 1000, o temperaturze t p2 (2) [ C] = 10 Temperatura wody zasilającej: t wz [ C] = 80 Temperatura wody na powrocie t wz [ C] = 60 Rys. 8 Przykładowa tabela doborowa aparatu grzewczo-wentylacyjnego 10

11 Aparaty z nagrzewnicą elektryczną w przypadku tej grupy urządzeń w podstawowych komórkach edycyjnych można podać wartości następujących parametrów: Moc cieplna wymiennika Q [kw] lub strumień powietrza V t [m 3 /h] Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika t p1 [ o C] Temperatura powietrza na wylocie z wymiennika t p2 [ o C] Z uwagi na konstrukcję i sposób działania wymiennika ciepła liczba zadawanych parametrów jest mniejsza. W zależności od tego jakie parametry poda użytkownik program komputerowy realizuje trzy warianty procedury doborowej: Zadanie wartości Q, V t, t p1 program wylicza t p2 i wyświetla stosowną listę urządzeń Zadanie wartości Q, t p1, t p2 program wylicza V t i wyświetla stosowną listę urządzeń Zadanie wartości V t, t p1, t p2 program wylicza V t i wyświetla stosowną listę urządzeń Podobnie jak dla aparatów z nagrzewnicą wodną istnieje możliwość dodania komory mieszanie i takiego samego wyposażenia dodatkowego po stronie tłocznej i ssawnej identyczne zakładki. Aparaty strefowego odzysku ciepła program umożliwia także dobór urządzeń tego rodzaju, stosowanych głównie w obiektach o dużej kubaturze w celu niwelowania pionowego gradientu temperatury. Zwykle działanie to polega na przemieszczaniu ogrzanego powietrza do strefy przebywania ludzi. Aby dobrać tego rodzaju aparat należy podobnie jak w przypadku poprzednich rodzajów urządzeń podać wartości określonych parametrów poszukiwanego rozwiązania, czyli wypełnić komórki edycyjne. Podanie większej liczby parametrów znacznie zawęża obszar poszukiwań. Podstawowe wielkości na podstawie których realizowana jest procedura doboru to: średnica aparatu i kąt otwarcia nawiewnika. Dodatkowo za pomocą odpowiednich zakładek użytkownik może określić sposób wykonania urządzenia (standardowe/z nagrzewnicą elektryczną) oraz wyposażenie (przewód SPIRO) Przykład obliczeniowy 6: Dobrać aparat strefowego odzysku ciepła o średnicy A = 400 [mm], z nagrzewnicą elektryczną i przewodem SPIRO. Kąt otwarcia nawiewnika α = 60 o. Rys. 9 Przykładowa tabela doborowa aparatu strefowego odzysku ciepła 11

12 Jak wspomniano we wstępie do artykułu prezentowany komputerowy program doborowy firmy SMAY stanowi ciekawą alternatywę dla zagranicznych aplikacji tego rodzaju. Niewątpliwie narzędzie to jest godne polecenia ze względu na przejrzysty interfejs użytkownika, prostą i szybko przeprowadzaną procedurę doboru oraz obszerne bazy danych urządzeń. Jako podsumowanie prezentacji zestawiono wymienione w treści artykułu, najistotniejsze z punktu widzenia praktycznej użyteczności zalety programu: Pierwsze w pełni polskie komputerowe narzędzie doborowe z obszerną bazą danych urządzeń Niewielkie wymagania sprzętowe Program przeznaczony dla praktyków, umożliwia elastyczny dobór szerokiej gamy urządzeń Umożliwia zadanie dużej liczby parametrów pracy urządzenia, co ułatwia precyzyjny dobór Program wylicza i wyświetla istotne z punktu widzenia poprawności funkcjonowania dobieranego urządzenia wielkości Procedura doboru jest wykonywana szybko i sprawnie Program tworzy projekt i tabelę specyfikacji poszczególnych elementów instalacji, co ułatwia składanie zamówienia oraz wycenę Możliwy jest eksport zapisanych wyników oraz ich obróbka w programie MS Excel W programie dostępne są obszerne pliki Pomocy, podobnie jak całe menu w języku polskim 12

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN ASN 1.4.2. Anemostat nawiewny kołowy ANO 1.4.3. Anemostat wywiewny ASW 1.4.4. Nawiewnik wirowy kwadratowy AWR

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

CADENZA. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

CADENZA. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny typu CADENZA przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych. Tłumik można montować również bezpośrednio do wlotu lub wylotu centrali wentylacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model [mm] KV-40 KV-50 KV-80 KV-150 KV-200 KV-230

Opis. Wymiary. Model [mm] KV-40 KV-50 KV-80 KV-150 KV-200 KV-230 Opis Dysza nawiewna serii KV jest nawiewnikiem ściennym. Przeznaczona jest do pomieszczeń o dużej kubaturze typu hale sportowe, widowiskowe, handlowe. Ze względu na niski poziom emisji hałasu, chętnie

Bardziej szczegółowo

HFD KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA. KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA

HFD KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA.  KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA KARTA INFORMACYJNA v.. 205 WERSJA POLSKA KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian HFD nawiewniki Z FILTREM absolutnym fd KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA hfd nawiewniki z filtrem absolutnym

Bardziej szczegółowo

Interfejs, poruszanie si po programie.

Interfejs, poruszanie si po programie. Instrukcja programu Pogram Kalkulator słuŝy jako pomoc w prawidłowym doborze kratek wentylacyjnych do projektowanych instalacji. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe prezentowane charakterystyki kratek wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY Przeznaczenie: Nawiewnik szczelinowy NSAL-70 jest przeznaczony do nawiewu powietrza w pomieszczeniach wymagających wysokiego komfortu (m.in. biura, obiekty użyteczności publicznej,

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Najbardziej uniwersalny aparat wentylacyjno-grzewczy na rynku

Najbardziej uniwersalny aparat wentylacyjno-grzewczy na rynku TANNER MDA Najbardziej uniwersalny aparat wentylacyjno-grzewczy na rynku TANNER MDA to aparat wentylacyjnogrzewczy zasilany wodą grzewczą przystosowany do nadmuchu poziomego i pionowego. Urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian DWB KARTA INFORMACYJNA

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian DWB KARTA INFORMACYJNA KRT INFORMCYJN v. 1.0 2015 WERSJ POLSK KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nawiewniki powietrza wb KRT INFORMCYJN Dwb nawiewniki powietrza PRZEZNCZENIE i TYPY NWIEWNIKÓW Nawiewniki -1 rys:

Bardziej szczegółowo

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych i innych. Szybkie ogrzewanie, bądź chłodzenie pomieszczeń Cicha i wydajna praca aparatu Niskie

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne 1 Przewody wentylacyjne 1 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do m 2 d.1 0102-05 1800 mm - udział kształtek do 55 % 17.30 m 2 17.300 RAZEM 17.300 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie CSD- NS. CSD- NO Opis Produktu

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie CSD- NS. CSD- NO Opis Produktu CSD- NS Cechy Produktu Nowy design Płyta czołowa okrągła, kwadratowa Nieruchome profilowane łopatki Montowany pod i w stropie podwieszonym Lakierowany standardowo RAL9010 Pięć wielkości Zastosowanie Nawiewniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

Anemostat sufitowy rastrowy AR

Anemostat sufitowy rastrowy AR Opis i zastosowanie nemostaty rastrowe przeznaczone są do wentylacji grawitacyjnej, nisko- i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, przede wszystkim wywiewnych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik KHAA. O produkcie. Szybki dobór. Skrzynka przyłączna. Przykład kodu produktu

Nawiewnik KHAA. O produkcie. Szybki dobór. Skrzynka przyłączna. Przykład kodu produktu Nawiewnik KHAA Nawiewnik KHAA przeznaczony jest do instalowania zarówno w pomieszczeniach biurowych jak i przemysłowych. Można go z powodzeniem stosować zarówno do nawiewu chłodnego jak i ciepłego powietrza.

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Standardowo kratka wykonana jest ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Na zamówienie możliwe jest wykonanie

Standardowo kratka wykonana jest ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Na zamówienie możliwe jest wykonanie Opis i zastosowanie Kratki wentylacyjne KSL spełniają funkcję nawiewno-wywiewną i wyrównawczo-przepływową. Kratki posiadają nieruchome żaluzje, w znacznym stopniu przesłaniające widoczność. Ze względu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian GWB KARTA INFORMACYJNA

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian GWB KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA v. 1.0 2015 WERSJA POLSKA KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian GWB Kratki nawiewne i wywiewne wb KARTA INFORMACYJNA gwb Kratki nawiewne i wywiewne PRZEZNACZENIE BUDOWA

Bardziej szczegółowo

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air 5/9/PL/10 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ RN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary 4 Dane aerodynamiczne i akustyczne Szybki dobór 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami

Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami Opis i zastosowanie Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna posiada jeden rząd ruchomych lamel osadzonych w ramce czołowej w układzie poziomym oraz przepustnicę

Bardziej szczegółowo

Okrągły anemostat nawiewny

Okrągły anemostat nawiewny TM Okrągły anemostat nawiewny to okrągły anemostat nawiewny do montażu w pomieszczeniach wysokich i realizowania dużych wydajności jednostkowych. Powietrze może być nawiewane w płaszczyźnie pionowej lub

Bardziej szczegółowo

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air 5/9.1/PL/8 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ EN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary Akcesoria 4 Wymiary 5 Dane aerodynamiczne i akustyczne

Bardziej szczegółowo

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Wodne nagrzewnice powietrza LEO FB produkowane przez firmę FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J. to nowoczesne aparaty grzewcze, które od przeszło 5 lat

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model KM...1 KM...2 KM...3 KM...4 KM...5 KM...6. L [mm]

Opis. Wymiary. Model KM...1 KM...2 KM...3 KM...4 KM...5 KM...6. L [mm] Opis Nawiewniki liniowe serii KM stosowane są w pomieszczeniach komfortu typu: biura, hotele, restauracje, sklepy, sale konferencyjne. Nawiewniki tego typu posiadają przestawne deflektory o kącie ustawienia

Bardziej szczegółowo

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki Cennik urządzeń wentylacyjnych Anemostaty i kratki A-TEC Systemy Instalacyjne Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 31 tel. (058) 309 10 97, tel./fax (058) 322 10 97 e-mail: a-tec@a-tec.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PELICANTM CE HF. Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka PELICAN CE HF

PELICANTM CE HF. Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka PELICAN CE HF PELICANTM CE HF Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją to kwadratowa kratka wyciągowa przeznaczona do montażu w suficie. Kratka może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Wywiewnik

Bardziej szczegółowo

LENTO / LARGO. Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

LENTO / LARGO. Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Kątowe tłumiki akustyczne LENTO i LARGO o wyjątkowej konstrukcji, przeznaczone są do montażu w kanałach prostokątnych lub bezpośrednio do central wentylacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PWW/PWO PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE

PWW/PWO PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE PWW/PWO PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE Przeznaczenie: Przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami współbieżnymi lub przeciwbieżnymi PWW stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach

Bardziej szczegółowo

Regulator stałego przepływu powietrza

Regulator stałego przepływu powietrza 5/9.2/PL/6 Regulator stałego przepływu powietrza Typ VFL do instalowania wewnątrz przewodów wentylacyjnych Spis treści VFL Opis 3 Wymiary Ciężary 3 Oznaczenia 4 Dane techniczne 4 Dane akustyczne 4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

KCR-R REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA

KCR-R REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA KCR-R REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA Przeznaczenie: Regulator może być stosowany dla kanałów wentylacyjnych zarówno nawiewnych jak i wywiewnych. Wyprodukowany z plastiku klasy M1. Zakres pracy do

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza. Ścienny nawiewnik multi - wirowy typu WSA. Rys. 1. Zalecane wydatki powietrza dla wielkości nawiewników WSA.

Systemy dystrybucji powietrza. Ścienny nawiewnik multi - wirowy typu WSA. Rys. 1. Zalecane wydatki powietrza dla wielkości nawiewników WSA. Systemy dystrybucji powietrza Ścienny nawiewnik Ogólnie Nawiewnik wirowy WSA przeznaczony jest do montażu w ścianie. Standardowo jest przeznaczony dla wydatków powietrza od 150 do 800 m 3 /h. Może być

Bardziej szczegółowo

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice wentylacyjne Przepustnice wentylacyjne INFORMACJE TECHNICZNE O systemie Przepustnice wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kompletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwe

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością regulowaną ręcznie. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

1. LISTY CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH PAWILONU SZATNIOWEGO

1. LISTY CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH PAWILONU SZATNIOWEGO ZAŁĄCZNIK. LISTY CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH PAWILONU SZATNIOWEGO.. LISTA CZĘŚCI INSTALACJI NAWIEWNEJ N: INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA N blacha ocynkowana N- Ścienna czerpnia powietrza CWP 200

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Opis Produktu. Nawiew Powietrza. Nawiew poziomy. Nawiew pionowy

Opis Produktu. Nawiew Powietrza. Nawiew poziomy. Nawiew pionowy Tel./Fax: +48 (46) 814 23 73, office@loximide.com.pl, www.loximide.com.pl 1 Opis Produktu Nawiewniki liniowe serii KH stosowane są w pomieszczeniach użyteczności publicznej o podwyższonych warunkach komfortu

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

KRATKI ANEMOSTATY AKCESORIA

KRATKI ANEMOSTATY AKCESORIA KRATKI ANEMOSTATY AKCESORIA KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE DWUKIERUNKOWE SERIA 160 Konstrukcja stalowa Malowane proszkowo na biało Posiadają przepustnicę wielopłaszczyznową O Kąt nawiewu wynosi 30

Bardziej szczegółowo

DKT EXPERT Kraków. Kraków Str. W-7. Wszystkie prawa zastrzeżone -

DKT EXPERT Kraków. Kraków Str. W-7. Wszystkie prawa zastrzeżone - Kraków 2008.06 Str. W-7 - 2. Zestawienie urządzeń i materiałów. DKT EXPERT Kraków Numer Opis Szt. Uwagi/ Producent ZESPÓŁ NW1 STREFA HALI BASENÓW INSTALACJA NAWIEWNA N1-1 N1-1- 1 Centrala nawiewno wywiewna

Bardziej szczegółowo

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym Opór przepływu powietrza w systemie wentylacyjnym, zależy głównie od prędkości powietrza w tym systemie. Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta i opór. To zjawisko

Bardziej szczegółowo

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik KHAA KHAA. Cechy produktu. Szybki dobór

Nawiewnik KHAA KHAA. Cechy produktu. Szybki dobór Nawiewnik KHAA Nawiewnik KHAA przeznaczony jest do instalowania zarówno w pomieszczeniach biurowych jak i przemysłowych. Można go z powodzeniem stosować zarówno do nawiewu chłodnego jak i ciepłego powietrza.

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe. The art of handling air. Typ AIRNAMIC T 2.2/1/PL/1

Nawiewniki wirowe. The art of handling air. Typ AIRNAMIC T 2.2/1/PL/1 T 2.2/1/PL/1 Nawiewniki wirowe Typ AIRNAMIC Doskonałe własności aerodynamiczne w wyniku zastosowania innowacyjnej technologii materiałów polimerowych The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD Spis treści GOLD LP wielkość 05... 44 GOLD LP wielkość 08... 46 Parametry techniczne central GOLD oraz sposoby prezentacji danych technicznych Parametry

Bardziej szczegółowo

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22b, Rawa Mazowiecka, Polska tel , fax: ,

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22b, Rawa Mazowiecka, Polska tel , fax: , 1 SSD - stalowy SD - aluminiowy Nawiewniki kwadratowe SSD, SD CECHY PRODUKTU Płyta czołowa kwadratowa Nieruchome łopatki Regulacja strumienia powietrza na przyłączu i nawiewniku Funkcja pracy: nawiew,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

Kratka ścienna ST-W z ruchomymi lamelami

Kratka ścienna ST-W z ruchomymi lamelami Opis i zastosowanie Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna posiada jeden rząd ruchomych lamel osadzonych w ramce czołowej w układzie poziomym. Zastosowanie w instalacjach nisko- i średniociśnieniowych.

Bardziej szczegółowo

NOWA KOMORA MIESZANIA

NOWA KOMORA MIESZANIA www.flowair.com NOWA KOMORA MIESZANIA POZNAJ NOWE LEO KM LEO KM przystosowane jest do współpracy z nagrzewnicami powietrza LEO FB 25 / 45 / 65. Adapter jest elementem łączącym nagrzewnicę LEO FB z pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Regulatory zmiennego przepływu VAV Typ LVC

Regulatory zmiennego przepływu VAV Typ LVC L VC. X X testregistrierung Regulatory zmiennego przepływu VAV Typ Dysza Venturiego do pomiaru różnicy ciśnienia Montaż w każdych warunkach napływu p M Do systemów z małymi prędkościami przepływu i niskim

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model KUT KU KUT KUT KU KUT KU KUT KU KU KUT KUT KU...

Opis. Wymiary. Model KUT KU KUT KUT KU KUT KU KUT KU KU KUT KUT KU... Opis Nawiewniki sufitowe serii KU5, KU6, KU8 stosowane są w pomieszczeniach użyteczności publicznej typu: markety, hale, hotele, biura. Mogą być także stosowane w pomieszczeniach obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Regulator wydajnoœci RW

Regulator wydajnoœci RW Regulator wydajnoœci RW Regulator wydajności RW jest urządzeniem które możliwia automatyczną regulację strumienia przepływającego powietrza wentylacyjnego. Może być stosowany w układach ze zmienną ilością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Nawiewniki Nawiewnik szczelinowy NSS

2.2. Nawiewniki Nawiewnik szczelinowy NSS 2.2. Nawiewniki 2.2.11. Nawiewnik szczelinowy NSS Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Odpowiedni do nawiewu ciepłego lub zimnego powietrza. Montaż: w skrzynkach rozprężnych

Bardziej szczegółowo

TERM APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE OPIS URZĄDZENIA. APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE

TERM APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE OPIS URZĄDZENIA.  APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE TERM APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE TERM-0, -1, -2 TERM-3, -4 ZASTOSOWANIE Aparaty ogrzewcze TERM z wentylatorami osiowymi, metalową obudową oraz nagrzewnicami II i III rzędowymi

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP

Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP Bezkonkurencyjne zalety Przegląd aparatów grzewczo-wentylacyjnych TIP Przykładowe układy Warianty regulacji Dane techniczne Wymiary Korzyści dla klienta! TIP: Superekonomiczny

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

TERM-E ELEKTRYCZNE APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE

TERM-E ELEKTRYCZNE APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE PRTY OGRZEWZO-WENTYLYJNE ELEKTRYZNE PRTY OGRZEWZO-WENTYLYJNE ZSTOSOWNIE paraty ogrzewcze z wentylatorami osiowymi, metalową obudową oraz nagrzewnicami elektrycznymi przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja NOWOŚĆ LEO Ogrzewanie powietrzne i wentylacja System FLOWAIR LEO w nowej odsłonie KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FLOWAIR posiada kompletny system ogrzewania i wentylacji obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Nazwa Firmy Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Rozbudowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kałcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Cennik. Wazny od: r

Cennik. Wazny od: r Cennik Wazny od: 01.04.2015r Spis treści Elementy wentylacyjne o przekroju okrągłym Rury Spiro [RS]... - 3 - Obejmy z uszczelką... - 3 - Kolana segmentowe... - 4 - Kolana tłoczone... - 5 - Redukcje segmentowe...

Bardziej szczegółowo

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio . X X testregistrierung Regulatory przepływu VAV Typ Do systemów wywiewnych powietrza o wysokich wymaganiach akustycznych i małych prędkościach przepływu Obustronne prostokątne podłączenia Δp M Dowolne

Bardziej szczegółowo

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy.

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. Wstęp 4 listopada 2013r. miała miejsce długo wyczekiwana premiera najnowszej, szóstej już wersji popularnego symulatora

Bardziej szczegółowo

Elastyczne skrzynki rozprężne

Elastyczne skrzynki rozprężne T 2.3/9/PL/1 Elastyczne skrzynki rozprężne Typ FLEXTRO Do nawiewników sufitowych The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Innowacja 3 Budowa Wymiary 4 Montaż Regulacja strumienia powietrza 5 Nawiewniki

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych.

Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych. Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych. Schemat sali operacyjnej REC REC SLM Sala operacyjna Higieniczna kratka wyciągowa Nawiewnik z filtrem HEPA Sala przygotowania pacjenta

Bardziej szczegółowo

RLI CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA. centrale z odzyskiem ciepła. dane podstawowe. wentylatory. Akcesoria

RLI CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA. centrale z odzyskiem ciepła. dane podstawowe. wentylatory. Akcesoria centrale z odzyskiem ciepła CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA budowa i konstrukcja EC CONSTANT flow Obudowa central wykonana jest w całości z podwójnej warstwy blachy stalowej grubości

Bardziej szczegółowo

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m 2/7.1/PL/6 Nawiewniki wirowe z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Przepustnica jednopłaszczyznowa PJ-B

Przepustnica jednopłaszczyznowa PJ-B Opis i zastosowanie Przepustnice jednopłaszczyznowe stosowane są do regulacji natężenia przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych okrągłych oraz często za czerpniami. Dostoswane są do połączeń z przewodami

Bardziej szczegółowo

! "# $ % & '( * % +*

! # $ % & '( * % +* !"#$%&'() *%+*,-!.! KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE Podstawowe informacje dotyczące produkcji kanałów i kształtek prostokątnych 1 1. WYKONANIE 1 2. SZCZELNOŚĆ 1 3. ZASADY USZTYWNIANIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki sufitowe. Typ DLQ ADLQ. zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości m

Nawiewniki sufitowe. Typ DLQ ADLQ. zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości m 2/11/ PL/ Nawiewniki sufitowe Typ DLQ ADLQ zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości 2.0....00 m TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 000 Piaseczno tel.: 22 717 1

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR BIURO PROJEKTOWE FABMAR-MARZENA FABIAN. Stachowice 21c, Świdnica

PRZEDMIAR BIURO PROJEKTOWE FABMAR-MARZENA FABIAN. Stachowice 21c, Świdnica BIURO PROJEKTOWE FABMAR-MARZENA FABIAN Stachowice 21c, 58-100 Świdnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521000- Izolacja cieplna 451000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Opis Produktu. Wymiary. ØA [mm] Model

Opis Produktu. Wymiary. ØA [mm] Model 1 Opis Produktu Nawiewniki liniowe serii KL (KLV) stosowane są w pomieszczeniach użyteczności publicznej typu: kawiarnie, restauracje, kina, biura, hotele, gdzie warunki podwyższonego komfortu są wymagane.

Bardziej szczegółowo