Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy piszę te słowa 2 września, a więc bezpośrednio po przyjęciu przez Sejm, 30 sierpnia 2013r., ważnej dla nas nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, przynoszącej nie tylko, w swym założeniu, skrócenie czasu trwania i uproszczenia postępowań przed sądami, ale także nadającej radcom prawnym, począwszy od 1 stycznia 2015r., kompetencje do obron w sprawach karnych. To historyczna dla naszego zawodu zmiana i wielki sukces samorządu radców prawnych, stanowiący zwieńczenie wieloletnich starań. To nie koniec procesu legislacyjnego. Jesteśmy jednak już znacznie bliżej uprawnień do obron w sprawach karnych. Zmiana ta przyniesie przede wszystkim istotną poprawę dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Zmiana ta bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i przejrzystości rynku usług prawnych. Przyniesie też możliwość wykonywania zawodu przez radców prawnych na nowym obszarze. Z uwagi na zakres przedmiotowy świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych oraz formy wykonywania zawodu zwiększy się atrakcyjność naszego zawodu. To duża zawodowa szansa dla nas wszystkich, szczególnie dla najmłodszego radcowskiego pokolenia. Podkreślić także trzeba, że jest to możliwość, szansa nie obowiązek. Radcowie prawni nie będą bowiem zobowiązani do pomocy prawnej z urzędu w zakresie obron karnych jeśli nie wyrażą takiej woli i nie wpiszą się na listę prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych. Będziemy, jako samorząd, podejmować działania mające na celu wzmacnianie konkurencyjności naszego zawodu także na tym nowym polu aktywności. Lato przyniosło jeszcze inne, ważne dla naszego środowiska zmiany. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 23 lipca 2013r. Poz. 829, przynosi, w ramach tzw. deregulacji, m.in. zmiany w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. Szczegółowe omówienie nowelizacji wykracza poza ramy tego tekstu. Kilka kwestii wymaga jednak przynajmniej zasygnalizowania. Ustawa liberalizuje wymogi w zakresie dostępu do zawodu radcy prawnego oraz poszerza krąg osób do których nie stosuje się wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego oraz uprawnionych do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji radcowskiej. I czyni to w części poprzez obniżenie progu wymagań. W tym zakresie niesie za sobą z jednej strony ryzyko zmniejszenia bezpieczeństwa prawnego korzystających z pomocy prawnej, z drugiej strony zaś ryzyko zmniejszenia zainteresowania aplikacją radcowską, jako drogą do zawodu radcy prawnego. Kolejne zmiany w ustawie dotyczą uprawnień pracownika wpisanego na listę aplikantów radcowskich, w tym w zakresie prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych oraz zasad urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Uwagi wymagają zmiany w zakresie dotyczącym zastępowania radcy prawnego przez aplikanta radcowskiego. W szczególności uregulowana została kwestia zastępowania po zakończeniu aplikacji regulacja w tym zakresie od dawna była postulowana. Zmiany dotyczą także egzaminu radcowskiego. Wskazać należy m.in. na zniesienie, słusznie krytykowanej, części testowej egzaminu oraz wprowadzenie nowej części obejmującej rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Zgodnie z postanowieniami

4 przepisów przejściowych zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu radcowskiego w latach 2014 i 2015, z wyłączeniem przepisów dotyczących komisji przeprowadzających te egzaminy, odbywa się na podstawie ustawy o radcach prawnych w brzmieniu dotychczasowym, z tym że egzaminy te nie będą obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu. Kontynuując budowę struktury organizacyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w tej kadencji Rada powołała Komisję ds. Aplikantów i Aplikacji oraz dokonała wyboru jej składu osobowego. Przewodniczącym Komisji został Lech Witkowski, który pełni także funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów. Zastępcą Kierownika Szkolenia Aplikantów został wybrany Grzegorz Rajczak. Rada dokonała także kolejnych wyborów składów osobowych Komisji. Pełną informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w tym numerze Tylnej 14. Prezydium Rady powierzyło Czesławie Kołudzie funkcję Przewodniczącej Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej w OIRP w Łodzi. Przewodniczącej Komisji w latach dr Małgorzacie Wysoczyńskiej składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w organizację kolokwiów na aplikacji radcowskiej w naszej Izbie, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej i samorządowej. Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy nowy cykl szkoleń dla radców prawnych. Poza tradycyjnymi szkoleniami czwartkowymi będziemy także proponowali Państwu cykliczne szkolenia specjalistyczne. A już dzisiaj zapraszam na szkolenie wyjazdowe. Tym razem spotkamy się w Uniejowie, w dniach października. Zachęcam do zapoznawania się z bieżącą ofertą szkoleniową na stronie internetowej Izby oraz w naszym kwartalniku. Zawsze potrzebna jest integracja i wspólne spotkania w gronie Koleżanek i Kolegów, poza codziennymi kontaktami zawodowymi. Tradycją Izby stał się już Rajd Pieszy Tylnej 14. W tym roku już po raz trzeci wyruszymy na powitanie jesieni i spotkanie z Historią na szlak Ziemi Łódzkiej. To jednak nie wszystko, co chcemy zaproponować Państwu w najbliższym czasie. Zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Filmowego Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich OIRP w Łodzi. We współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi spróbujemy budować tradycję tak niegdyś popularnych DKF ów. Na początek cztery spotkania. Jeżeli ta propozycja Państwu się spodoba, będziemy kontynuować spotkania z X Muzą. O szczegółach pisze w tym numerze inicjator radcowskiego DKF u Jacek Wawrzynkiewicz. W dniu 27 września 2013r. obędzie się egzamin wstępny na aplikację radcowską. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi zamierza do niego przystąpić 197 osób. Uwzględniając okoliczność, że na III roku aplikacji jest aktualnie 72 aplikantów, prawdopodobne jest, że w przyszłym roku w porównaniu z obecnym liczba aplikantów w naszej Izbie ulegnie zwiększeniu. Grzegorz Wyszogrodzki Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 2

5 Spis treści: Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy... 1 Koleżanki i Koledzy... 4 Wieści z KIRP... 5 Komisje Rady OIRP w Łodzi... 7 Ślubowanie Radców Prawnych... 9 DKF Tylna 14 - zaproszenie Quiz filmowy Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Życzenia Szkolenie w Uniejowie Szkolenia w Łodzi Szkolenia w Piotrkowie Trybunalskim Szkolenia w Sieradzu i Wieluniu Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Wyłączać, czy nie wyłączać Pokrzywdzony w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia praktyki NICEA - LOCUS AMOENUS Ściana w Warszawie, czyli Roger Waters The Wall Live Cztery brzegi wakacji Umierający detektyw In vino veritas

6 Dla większości z nas zakończył się czas wakacji, czas wypoczynku, czas poznawania nowych ciekawych miejsc, czas aktywności fizycznej, a także czas leniuchowania. No cóż c est la vie. Wakacje zwieńczyło uchwalenie w dniu 30 sierpnia 2013 r przez Sejm nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego i niektórych innych ustaw nadającej między innymi radcom prawnym począwszy od 1 stycznia 2015r. uprawnienia do obron w sprawach karnych. Jak wiemy to jeszcze nie koniec procesu ustawodawczego nad nowelizacjami, będziemy śledzić jego dalsze losy. Myślę, że nie będzie łatwo. W prasie ukazują się teksty członków innego samorządu prawniczego, którzy w nierzadko niewybredny sposób starają się podważyć nasze radców prawnych kompetencje. Między innymi Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo oraz memorandum do Marka Biernackiego, ministra sprawiedliwości, w którym czytamy przyjęcie przez Sejm RP rządowej propozycji przyznania radcom prawnym uprawnień do obron w sprawach karnych i karnych skarbowych będzie oznaczać, że obrońcami w tych sprawach mogą być tajni współpracownicy służb specjalnych. Mam nadzieję, że nasz samorząd będzie w sposób stanowczy reagował na tego typu nieuprawnione stwierdzenia i bronił dobrego imienia radców prawnych. Póki co życie toczy się dalej, bieżący numer Tylnej 14 przynosi mam nadzieję wiele interesujących tekstów i wiadomości. Z inicjatywy redakcji Tylnej 14 na jesieni rozpocznie działalność Dyskusyjny Klub Filmowy Okręgowej Izby Radców Prawnych. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w projekcjach i dyskusjach, mamy nadzieje że oprócz przeżyć artystycznych wynikających z obcowania z interesującymi filmami nasza inicjatywa będzie okazją do spotkań i integracji środowiska radców prawnych. Po raz pierwszy na naszych łamach można przeczytać tekst autorstwa Marka Woźniaka pod intrygującym tytułem Wyłączać czy też nie wyłączać?. Autor w interesujący sposób porusza tematykę roli wójta, burmistrza, prezydenta miasta w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu prowadzonym na wniosek Gminy. Dr Małgorzata Wysoczyńska tekstem Pokrzywdzony w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia praktyki powoli wprowadza nas w tematykę związaną z postępowaniem przed sądami karnymi. Numer przynosi też informacje o planowanych na jesień szkoleniach, w tym zaproszenie na szkolenie wyjazdowe w Uniejowie w dniach października 2013 r. Zapraszam również do lektury pozostałych, jak inne interesujących artykułów, które trudno wymienić we wstępniaku. Cóż, czasopismo jak się wydaje okrzepło i proponuje co raz więcej interesujących tekstów. Jacek Wawrzynkiewicz 4

7 Wieści z KIRP W dniach 7 9 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się X Krajowy Zjazd Radców Prawnych. To dobra okazja do podsumowań. Samorząd radców prawnych w 2013 roku to: Największy samorząd prawniczy w Polsce: ponad radców prawnych ponad aplikantów radcowskich 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych. Samorząd dbający o pozycję zawodową swoich członków. Przyjętą w dniu 30 sierpnia 2013 r. przez Sejm RP nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, przyznano radcom prawnym uprawnienia w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i sprawach karno skarbowych. Samorząd dbający o standardy etyczne. Zasady etyki radcy prawnego zostały uchwalone przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 r. Trwają prace nad dostosowaniem Kodeksu Etyki Radcy Prawnego do aktualnych warunków wykonywania zawodu. Uchwalenie nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przewiduje się podczas X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Samorząd promujący zawód W 2013 r. podjęto ogólnopolską akcję wizerunkową Z radcą prawnym bezpieczniej, której kolejna edycja rozpoczyna się we wrześniu br. Poza kontynuacją akcji bilbordowej, prowadzona będzie w wersji internetowej i radiowej, a także w telewizjach gospodarczych. Samorząd modernizujący aplikację radcowską poprzez nowy program aplikacji w pełni wdrożony od 1 stycznia 2013 r. W 2013 r. wydano podręczniki autorstwa sędziów Sądu Najwyższego: Zajęcia z postępowania cywilnego, Zajęcia z prawa pracy, Zajęcia z prawa ubezpieczeń społecznych, które będą wykorzystywane przez prowadzących zajęcia w procesie kształcenia aplikantów. Samorząd wymagający od swoich członków podnoszenia kwalifikacji zawodowych W szkoleniach organizowanych i dotowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Radców Prawnych w 2012 r. wzięło udział ponad radców prawnych, w tym prawie w szkoleniach jednodniowych w pełni finansowanych przez Centrum. W roku 2013 szkolenia są kontynuowane. Samorząd poprzez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji wykonujący funkcję opiniotwórczą wobec projektów aktów prawnych. Samorząd dbający o Seniorów poprzez swoją agendę Kapituła Seniora. 5

8 Samorząd integrujący swych członków W ramach integracji organizowane są ogólno polskie imprezy: Turniej radców prawnych i aplikantów radcow skich w tenisie ziemnym, Rajd Bieszczadzki, Mistrzostwa Narciarskie. Samorząd propagujący alternatywne metody rozwiązywania sporów KRRP powołała Centrum Mediacji Gospodarczej, jako niezależne działające non profit, którego misją jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów w drodze mediacji. Samorząd walczący z wykluczeniem prawnym Polaków poprzez akcję Niebieski Parasol. Samorząd inicjujący edukację prawniczą młodych Polaków Jako pierwszy w Polsce i unikalny w skali Unii Europejskiej samorząd radców prawnych stworzył: program praktycznej nauki prawa realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych Świadomy Swoich Praw Obywatel, projekt pod nazwą Powszechna nauka prawa praktyczny sposób na zlikwidowanie zjawiska wykluczenia prawnego obywateli Z młodzieżą o prawie, który objął swym zasięgiem wszystkie łódzkie licea, film edukacyjny Spacer po prawie, którego celem jest zapoznanie młodych Polaków z systemem prawa obowiązującego w naszym kraju, film Autorytety o prawie w którym najwybitniejsi przedstawiciele szeroko rozumia nego wymiaru sprawiedliwości przybliżają specyfikę polskiego systemu prawnego. Samorząd aktywny w prawniczych organizacjach międzynarodowych: Council of the Bars and Law Societies of Europe (CCBE), której wiceprezeydentem została nasza koleżanka radca prawny Maria Ślązak, European Association of Lawyers (AEA EAL), European Company Lawyers Association (ECLA), International Bars Association ( IBA). Najnowocześniejszy i najbardziej innowacyjny samorząd zawodów prawniczych w Polsce nowoczesna i innowacyjna platforma e learningowa Akademia KIRP uruchomiona w marcu 2012, jako pierwsza w Polsce i druga w Europie po duńskim samorządzie adwokackim, wyszukiwarka radców prawnych, portal Radca Prawny Dziennik nowoczesny portal skierowany do prawników (nie tylko radców prawnych), TV KIRP własna, radcowska telewizja, Radca prawny nowoczesny miesięcznik wraz z wersją elektroniczną przeznaczoną dla aplikantów radcowskich, media KIRP dostępne na najnowocześniejszych nośnikach takich jak i phone i i pad. Samorząd, który ma wizję przyszłości zawodów prawniczych. Na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych gościli w Polsce oraz przeprowadzali szkolenia i warsztaty m.in: Richard Susskind autor książki Koniec świata prawników i Julie McFarlane z Uniwersytetu Windsor w Kanadzie. Ewa Stompor Nowicka 6

9 Komisje Rady OIRP w Łodzi W ostatnich dniach sierpnia ukonstytuowały się poszczególne komisje działające przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Poniżej prezentujemy składy komisji. 5) radca prawny Wojciech Płóciennik, 6) radca prawny Magdalena Szablewska Gmerek, 7) radca prawny dr Małgorzata Wysoczyńska. Komisja ds. Aplikantów i Aplikacji Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Lech Witkowski przewodniczący, 2) radca prawny Halina Chrzanowska członek, 3) radca prawny Czesława Kołuda członek 4) radca prawny Barbara Nowicka Dyśko członek, Komisja ds. Informacji Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Przemysław Fiuk przewodniczący, 2) radca prawny Robert Czapnik, 3) radca prawny Michał Raj, 4) radca prawny Sylwia Pastwa 5) apl. radc. Katarzyna Lamperska. 5) radca prawny Grzegorz Rajczak członek, 6) radca prawny dr Michał Wojewoda członek, 7) radca prawny dr Małgorzata Wysoczyńska członek. Komisja ds. Integracji Środowiskowej Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Sylwia Pastwa przewodnicząca, 2) radca prawny Agnieszka Alksnin, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Przemysław Zawalski przewodniczący, 2) radca prawny Jakub Gajownik, 3) radca prawny Andrzej Domański, 3) radca prawny Robert Czapnik, 4) radca prawny Przemysław Fiuk, 5) radca prawny Joanna Gawdzik Zawalska, 6) radca prawny Ewa Siwińska Beck, 7) radca prawny Jacek Wawrzynkiewicz. 4) radca prawny Bartosz Marchel, 7

10 Komisja ds. Legislacji Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Marek Woźniak przewodniczący 2) radca prawny dr Małgorzata Wysoczańska, 3) radca prawny prof. dr hab. Piotr Korzeniowski, 4) radca prawny Elżbieta Niedźwiedzińska. 4) radca prawny Jacek Klimkowski, 5) radca prawny Antoni Krzemieniewski, 6) radca prawny Sylwia Pastwa, 7) radca prawny Dorota Śniegucka, 8) radca prawny Paweł Walter, 9) radca prawny Justyna Wiatr. Komisja ds. Ochrony Zawodu Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawnych Wojciech Płóciennik przewodniczący, 2) radca prawny Patrycja Kimla, 3) radca prawny Bartosz Marchel, 4) radca prawny Aleksandra Niedziałek. Komisja ds. Wpisów na Listę Radców Prawnych Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Marek Pilc przewodniczący 2) radca prawny Mikołaj Budziarek, 3) radca prawny Barbara Nowicka Dyśko, 4) radca prawny Magdalena Modro Prym, 5) radca prawny Grzegorz Rajczak. Komisja ds. Socjalnych Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Katarzyna Kranik Salech przewodnicząca 2) radca prawny Elżbieta Madej, 3) radca prawny Jolanta Miśkiewicz, 4) radca prawny Dorota Śniegucka. Komisja ds. Wizerunku Zawodu Rady Prawnego Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Jacek Wawrzynkiewicz przewodniczący 2) radca prawny Magdalena Bartochowska, Okręgowy Zespół Wizytatorów Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 1) radca prawny Jolanta Koper Belhabiri przewodnicząca 2) radca prawny Joanna Kulpińska Michalak zastępca przewodniczącej 3) radca prawny Anna Dorman członek 4) radca prawny Andrzej Kurek członek 5) radca prawny Grażyna Obin członek 6) radca prawny Małgorzata Szukalska Skalska członek 7) radca prawny Jolanta Blados członek. 3) radca prawny Łukasz Bonisławski, 8

11 Ślubowanie radców prawnych W środę 31 lipca 2013 roku w hali Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie radców prawnych wpisanych na listę prowadzoną przez OIRP w Łodzi. Ślubowanie w tym dniu złożyło 186 aplikantów radcowskich, którym w tym szczególnym dniu towarzyszyli patroni i rodziny. Na ślubowaniu byli obecni przedstawiciele władz OIRP w Łodzi, VIII i IX kadencji, którym przewodniczył Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, między innymi: Wiceprezes KRRP Dariusz Sałajewski, Sekretarz KRRP Ewa Stompor Nowicka, Prezes WSA w Łodzi SNSA Tomasz Zbrojewski, Prokurator Apelacyjny w Łodzi Jerzy Ojrzyński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Łodzi SSA Wiesława Kuberska, Wicedziekan ORA w Łodzi Maciej Lenart, SSA dr Jolanta Grzegorczyk. Zdjęcie: Jarosław Kawczyński Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki w wystąpieniu poprzedzającym ślubowanie pogratulował ślubującym ukończenia aplikacji życząc sukcesów w dalszej, ciężkiej pracy. Serdeczne gratulacje składali także przybyli goście, podkreślając w swoich wystąpieniach, jak dużego trudu i wysiłku wymagała od zebranych droga do uzyskania tytułu zawodowego. Zwracali jednocześnie uwagę, że zawód radcy prawnego to praca, która daje wiele satysfakcji, ale to także misja, z którą wiąże 9

12 się ogromna odpowiedzialność, o czym warto pamiętać na tej nowej drodze, na którą wkraczają młodzi radcowie. W dalszej części Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki odebrał ślubowanie, a następnie wręczono radcom prawnym akty ślubowania. Podczas uroczystości Prezydium Rady wyróżniło 7 aplikantów, którzy najlepiej zdali egzamin, tradycyjnie wręczając im togi. Byli to: Agata Grasewicz, Patrycja Kimla, Rafał Kapica, Katarzyna Niciak, Wojciech Szlawski, Jan Ulański, Michał Zbrojewski. Wyróżniono także Starostów Roku: Justynę Budner Dłabich oraz Magdalenę Moczak oraz aplikantów zaangażowanych w pracę samorządu: Olgę Wojtanię, Aleksandrę Goździk, Patrycję Kimlę. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele ślubujących radców prawnych podziękowali władzom OIRP w Łodzi, opiekunom szkolenia, wykładowcom oraz pracownikom Biura za opiekę, pomoc i zaangażowanie podczas aplikacji. Wszystkim nowym radcom prawnym serdecznie gratulujemy. Życzymy sukcesów, które uskrzydlają, a porażek tylko takich, które motywują do jeszcze cięższej pracy. Aleksandra Grocholska - Jankowska 10 Zdjęcia: Jarosław Kawczyński

13 11

14 Program: piątek Godz KINEMATOGRAF (2009), 12 reżyseria: Tomasz Bagiński CINEMA PARADISO / Nouvo Cinema Paradiso (1988), Francja, Włochy; 155 pojawia się Elena, najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, w której zapatrzony w filmowe romanse Salvatore szaleńczo się zakochuje piątek Godz TANGO (1980), 8 reżyseria: Zbigniew Rybczyński ZWIĄŻ MNIE! / Atame! (1990), Hiszpania; 111 reżyseria: Giuseppe Tornatore, scenariusz: Giuseppe Tornatore, Peter Fernandez; zdjęcia: Blasco Giurato; muzyka: Ennio Morricone; obsada: Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Antonella Attili, Jacques Perrin, Agnese Nano, Brigitte Fossey, Nino Terzo Cinema Paradiso nagrodzony Oscarem za najlepszy film zagraniczny (1990) opowiada dzieje małomiasteczkowego kina w pewnej wiosce na Sycylii. Jednak to tylko pretekst, aby ukazać historię wielkiej przyjaźni małego chłopca - Salvatore i kinowego operatora - Alfredo oraz miłości ich obu do kina. Chłopiec dzień po dniu spędza w ciemnej kinowej sali, chłonąc pojawiające się na ekranie obrazy i marząc o samodzielnym robieniu filmów. Kino staje się także dla niego źródłem pierwszych miłosnych doświadczeń. Oto reżyseria: Pedro Almodóvar; scenariusz: Pedro Almodóvar, Yuyi Beringola; zdjęcia: José Luis Alcaine; muzyka: Ennio Morricone; obsada: Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles León, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy de Palma, Francisco Rabal Antonio Banderas debiutował w filmie Pedro Almodóvara Labirynt namiętności w

15 roku. Zagrał potem jeszcze w kilku filmach tego reżysera, między innymi Matadorze i Kobietach na skraju załamania nerwowego. Zwiąż mnie! - ostatni ich wspólny film, uważany jest przez aktora za najważniejszy w jego współpracy z Almodóvarem. Ricky wychodzi ze szpitala dla umysłowo chorych. Pierwsze kroki kieruje do byłej kochanki, gwiazdki kina porno, Mariny. Dziewczyna odtrąca adoratora. Zdesperowany Ricky nachodzi ją w domu, a gdy Marina nie chce go wpuścić, ogłusza ją uderzeniem w głowę. Nieprzytomną zaciąga do sypialni i przywiązuje do łóżka. Dziewczyna staje się więźniem we własnym domu. Z czasem więzy, które początkowo były torturą, stają się elementem zmysłowej, erotycznej gry, w której nagrodą jest prawdziwe uczucie. się w córce herszta bandy. Na ekranie króluje Pola Negri, wielka gwiazda polskiego pochodzenia z okresu kina niemego. Nazywano ją kobietą wampem. Była przyjaciółką Charlie Chaplina, wtorek Godz KOMEDIE SLAPSTICKOWE Z CHAR- LIE CHAPLINEM DZIKA KOTKA / Die Bergkatze (1921), Niemcy; 82 reżyseria: Ernst Lubitsch; scenariusz: Hanns Kräly, Ernst Lubitsch; zdjęcia: Theodor Sparkuhl; obsada: Pola Negri, Victor Janson Pewien porucznik, prawdziwy pożeracz serc, wyrzucony dyscyplinarnie z wojska, zakochuje 13

16 Rudolpha Valentino. Słynna jest anegdota, opowiadająca o premierze filmu, podczas której jedna ze scen zbulwersowała nacjonalistyczną widownię. Bohaterka grana przez Polę Negri śmiała spoliczkować austriackich oficerów. Improwizacja muzyczna na żywo: Alex Kędra absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Pianistka, improwizatorka, taperka. Do swoich poszukiwań twórczych włącza różne dyscypliny sztuki piątek Godz KAŚKA, BIMBER I MOTOCYKL (1999), 12 Film nagrodzony m.in. Grand Prix na V Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w roku 1978; Nagrodą Jury Ekumenicznego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes i Syreną Warszawską, nagrodą Polskiej Krytyki Filmowej, przyznanymi w roku Obraz zaliczany do najważniejszych utworów kina moralnego niepokoju, ceniony szczególnie za znakomitą rolę Zbigniewa Zapasiewicza oraz przenikliwe obserwacje psycho- i socjologiczne, pozwalające zrozumieć mechanizm niszczenia nieprzeciętnych jednostek w PRL-u. Znany dziennikarz, Jerzy Michałowski, po powrocie z zagranicy dowiaduje się od żony, że postanowiła od niego odejść. Nie rozumie tej decyzji i nie chce się z nią pogodzić. Ma też liczne kłopoty zawodowe. Jego wystąpienie telewizyjne i prace nie zyskują uznania, jego wykłady na uniwersytecie zawieszono, odwołano też jego wyjazd za granicę, na który bardzo liczył. reżyseria: Sławomir Fabicki BEZ ZNIECZULENIA Polska; 125 reżyseria: Andrzej Wajda; scenariusz: Agnieszka Holland, Andrzej Wajda; zdjęcia: Edward Kłosiński; muzyka: Jerzy Derfel, Wojciech Młynarski; obsada: Zbigniew Zapasiewicz, Ewa Dałkowska, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Roman Wilhelmi, Emilia Krakowska, Jerzy Stuhr 14

17 15

18 Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne pod redakcją Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej to publikacja, w której usystematyzowano i przystępnie przedstawiono zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, z jakimi w codziennej praktyce spotykają się prawnicy. Autorzy omawiają najistotniejsze kwestie, na które powinni zwrócić uwagę prawnicy w swojej pracy, jeżeli mają do czynienia z przedmiotami chronionymi przez prawo własności intelektualnej. W przejrzysty i praktyczny sposób zaprezentowano zagadnienia związane z kontraktowym prawem własności intelektualnej w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych. Szczególnym walorem książki jest wskazanie praktycznych aspektów związanych z konstruowaniem takich umów. Omówiono również zagadnienia procesowe związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, w szczególności związane z zabezpieczeniem roszczeń, wskazując na najczęściej występujące w praktyce problemy dotyczące skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw w toku postępowania sądowego. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo autorstwa Małgorzaty Ma-nowskiej zawiera kompleksowe omówienie problematyki związanej z apelacją jako środkiem zaskarżenia oraz z postępowaniem apelacyjnym. Publikacja uwzględnia tematykę zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej. Szczególny nacisk położono na problematykę konstrukcji apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. Komentarz zawiera również propozycje rozwiązania wielu problemów praktycznych, spotykanych na co dzień w postępowaniu apelacyjnym. Podstawę proponowanych rozwiązań stanowi przede wszystkim wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczące apelacji i postępowania apelacyjnego. Uwzględniono przy tym nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające. Książka zawiera schematy ułatwiające czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu apelacyjnym, uwzględniające m.in. występowanie w tym postępowaniu współuczestnictwa procesowego czy zależność pomiędzy rodzajem zarzutów i wniosków apelacji. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego, przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory poszczególnych elementów apelacji. 16

19 W poprzednim numerze ogłosiliśmy konkurs fotograficzny, w którym nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo LexisNexis otrzymują: Piotr Cepa - Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające za zdjęcia pod tytułem Bornholm - raj dla rowerzystów oraz Elżbieta Czerwińska - Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć za piękne zdjęcia okolic Giżycka. Poniżej publikujemy wyróżnione prace. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Jacek Wawrzynkiewicz Zdjęcia: Piotr Cepa 17

20 18 Zdjęcia Elżbieta Czerwińska

21 Zdjęcia Piotr Cepa 19

22 20

23 Uprzejmie informujemy, że w dniach października 2013 r. organizowane jest szkolenie wyjazdowe w MEDICAL SPA HOTEL Lawendowe Termy w Uniejowie MEDICAL SPA HOTEL LAWENDOWE TERMY to czterogwiazdkowy hotel położony w Uniejowie W hotelu znajduje się centrum rehabilitacji i balneologii służące odnowie biologicznej, wyposażone w najnowocześniejszy, certyfikowany sprzęt. Baseny z jacuzzi zasilane solanką termalną, wanny do kąpieli solankowej, perełkowej z hydromasażem, z koloro i muzykoterapią, gabinety fizykoterapii, kinezyterapii, krio kabina. Tematyka szkolenia obejmuje: 1. Etyka Zawodowa Radcy Prawnego. Najczęstsze przewinienia dyscyplinarne radca prawny dr Małgorzata Wysoczyńska 2.Prawo Cywilne materialne, prawo cywilne procesowe. Jak skutecznie dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie weksla radca prawny Marek Trębala 3. Etyka zawodów prawniczych prof. dr hab. Małgorzata Zofia Król Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej. 21

24 Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,- zł. Proszę o zgłaszanie swojego udziału w szkoleniu pod numerem telefonu (42) ,bądź mailowo na adres : Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, że istnieje możliwość dojazdu na miejsce wynajętymi przez Izbę autokarami. Wszystkich zainteresowanych transportem zorganizowanym prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Izby tel. (42) najpóźniej do dnia 10 października 2013 r. 22

25 23

26 24

27 25

28 Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi Wyrok z dnia 16 maja 2012 r. I ACa 1137/11 Przewodniczący: SSA Małgorzata Stanek Sędziowie: SA Anna Cesarz (spr.) SA Alicja Myszkowska Jeśli dojdzie do powstania szkody wyrządzonej przez ruch pojazdu prowadzonego przez kierowcę pracownika, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi pracodawca samoistny posiadacz pojazdu, a za niego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zakład ubezpieczeń. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r. sprawy z powództwa Arkadiusza S. przeciwko H. ( ) A. Towarzystwu Ubezpieczeń SA z siedzibą w W. Oddział w Ł. oraz Krzysztofowi H. o zapłatę i ustalenie na skutek apelacji powoda i pozwanego H. ( ) A. Towarzystwa Ubezpieczeń SA z siedzibą w W. od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 29 lipca 2011 r. I. z apelacji powoda Arkadiusza S. zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1,9,10 i 11 w ten tylko sposób, że: w pkt. 1 podwyższa zasądzone zadośćuczynienie z kwoty zł do kwoty zł, przy czym odsetki ustawowe od dnia 9 czerwca 2011 r. będą należne od kwoty zł w miejsce kwoty zł; w pkt. 9 podwyższa należność z tytułu kosztów zastępstwa procesowego z kwoty zł do kwoty zł; w pkt. 11 podwyższa należność z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych z kwoty zł do kwoty zł; 26

TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109. W numerze miêdzy innymi:

TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109. W numerze miêdzy innymi: TYLNA 14 Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109 W numerze miêdzy innymi: - Wybory 2013 wyniki i sk³ad nowych w³adz - Wywiad z Dziekanem Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronie internetowej naszej Izby.

dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronie internetowej naszej Izby. Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy 1 lipca 2015r. otwiera nowy etap w historii naszego zawodu i Samorządu. Uzyskujemy pełne spectrum zawodowych uprawnień. Wchodzi również w życie nowy

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Przyszłość e-sądu

Temat numeru: Przyszłość e-sądu 3/2013 KwartalniK Informacyjny ministerstwa sprawiedliwości Temat numeru: Przyszłość e-sądu ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Debata NW: Prawo rodzinne - czas na zmiany Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2010 Wyboru i opracowania orzeczeń dokonało Kolegium Redakcyjne Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego:

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media 4(7)/2011 KWARTALNIK INFORMACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Wywiad: Dzialuk, Pietraszko Dobre praktyki: Relacje sąd-media Opinie: Kwiatkowski, Safjan, Romer, Zoll, Bodnar ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Wizyta gen. bryg. Leszka Elasa, Komendanta Głównego Straży Granicznej 10.05.2011 r.

Wizyta gen. bryg. Leszka Elasa, Komendanta Głównego Straży Granicznej 10.05.2011 r. Wizyta gen. bryg. Leszka Elasa, Komendanta Głównego Straży Granicznej 10.05.2011 r. Konferencja Bezpieczeństwo obywatelskie na przykładzie miasta Białegostoku 12.05.2011 r. Wstęp...3 Kalendarium...4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 / 2012

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 / 2012 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 / 2012 WYDZIAŁ PRAWA 5 października 2011 r. Wstęp...3 Kalendarium...4 10 pytań do dr Ewy Kowalewskiej-Borys...5 Aktualności legislacyjne i orzecznicze...6-7 VIII Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ - / kwartalnik Redaguje Kolegium w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Pankowiec Członkowie: SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena Pankowiec

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi: Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie 20-607 Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) 532-06-95, fax (081) 534-44-96 e-mail: poczta@oirp.lublin.pl numer konta: 66 1240 2500 1111

Bardziej szczegółowo

- złamany kompromis. Ustawa o państwowych egzaminach prawniczych. Social media i prawnicy Efekt odrzucenia

- złamany kompromis. Ustawa o państwowych egzaminach prawniczych. Social media i prawnicy Efekt odrzucenia Numer 115/116 lipiec sierpień 2011 Ustawa o państwowych egzaminach prawniczych - złamany kompromis ISSN 1230-1426 Tajemnica zawodowa zagrożona! VAT od spraw z urzędu Social media i prawnicy Efekt odrzucenia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I N F O R M A C J A O DZIAŁALNOŚCI SĄDU NAJWYŻSZEGO W ROKU

Bardziej szczegółowo

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZĘDOWY Seria A Warszawa, dnia 31 maja 2011 r. Nr 4 (141) TREŚĆ poz. WYROKI I POSTANOWIENIA str. 31 wyrok z dnia 5 maja 2011 r., sygn. P 110/08...

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 09 (76) WRZESIEŃ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Wentylacja pożarowa parkingów podziemnych Systemy rynnowe

PL ISSN 1732-3428 NR 09 (76) WRZESIEŃ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Wentylacja pożarowa parkingów podziemnych Systemy rynnowe 9 2010 NR 09 (76) WRZESIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA OSUSZANIE FUNDAMENTÓW PO POWODZI Wentylacja pożarowa parkingów podziemnych Systemy rynnowe SPIS TREŚCI 2 INŻYNIER

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 Białostocka Akademia Samorządowa - konferencja podsumowująca 20.01.2012 r. Seminarium Poradnictwo prawne na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

lat Czytaj na stronach 5-13 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne

lat Czytaj na stronach 5-13 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne Sierpień 2012 r. Nr (69) 3 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne lat Artykuł 435 1 kc w świetle orzecznictwa Yes We Did Śmierć z kwiatami w dłoni

Bardziej szczegółowo

Kobiety sukcesu udowadniają, że można pogodzić pracę z życiem rodzinnym. Ofiary liczą na prawników Nieśmiało na giełdę

Kobiety sukcesu udowadniają, że można pogodzić pracę z życiem rodzinnym. Ofiary liczą na prawników Nieśmiało na giełdę Numer 126 Czerwiec 2012 Kobiety sukcesu udowadniają, że można pogodzić pracę z życiem rodzinnym Ofiary liczą na prawników Nieśmiało na giełdę Rozmowa z prof. Julie Macfarlane Palenie ognia w Strasburgu

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. kwartalnik policyjny. CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim

W NUMERZE. kwartalnik policyjny. CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim kwartalnik policyjny CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat: (22)

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE PROJEKTÓW. Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

SPRAWDZANIE PROJEKTÓW. Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 10 2007 Nr 10 (44) Październik 2007 PL ISNN 1732-3428 Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa SPRAWDZANIE PROJEKTÓW Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły Zawód Inżynier 7 Prezesi

Bardziej szczegółowo