Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy piszę te słowa 2 września, a więc bezpośrednio po przyjęciu przez Sejm, 30 sierpnia 2013r., ważnej dla nas nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, przynoszącej nie tylko, w swym założeniu, skrócenie czasu trwania i uproszczenia postępowań przed sądami, ale także nadającej radcom prawnym, począwszy od 1 stycznia 2015r., kompetencje do obron w sprawach karnych. To historyczna dla naszego zawodu zmiana i wielki sukces samorządu radców prawnych, stanowiący zwieńczenie wieloletnich starań. To nie koniec procesu legislacyjnego. Jesteśmy jednak już znacznie bliżej uprawnień do obron w sprawach karnych. Zmiana ta przyniesie przede wszystkim istotną poprawę dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Zmiana ta bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i przejrzystości rynku usług prawnych. Przyniesie też możliwość wykonywania zawodu przez radców prawnych na nowym obszarze. Z uwagi na zakres przedmiotowy świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych oraz formy wykonywania zawodu zwiększy się atrakcyjność naszego zawodu. To duża zawodowa szansa dla nas wszystkich, szczególnie dla najmłodszego radcowskiego pokolenia. Podkreślić także trzeba, że jest to możliwość, szansa nie obowiązek. Radcowie prawni nie będą bowiem zobowiązani do pomocy prawnej z urzędu w zakresie obron karnych jeśli nie wyrażą takiej woli i nie wpiszą się na listę prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych. Będziemy, jako samorząd, podejmować działania mające na celu wzmacnianie konkurencyjności naszego zawodu także na tym nowym polu aktywności. Lato przyniosło jeszcze inne, ważne dla naszego środowiska zmiany. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 23 lipca 2013r. Poz. 829, przynosi, w ramach tzw. deregulacji, m.in. zmiany w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. Szczegółowe omówienie nowelizacji wykracza poza ramy tego tekstu. Kilka kwestii wymaga jednak przynajmniej zasygnalizowania. Ustawa liberalizuje wymogi w zakresie dostępu do zawodu radcy prawnego oraz poszerza krąg osób do których nie stosuje się wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego oraz uprawnionych do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji radcowskiej. I czyni to w części poprzez obniżenie progu wymagań. W tym zakresie niesie za sobą z jednej strony ryzyko zmniejszenia bezpieczeństwa prawnego korzystających z pomocy prawnej, z drugiej strony zaś ryzyko zmniejszenia zainteresowania aplikacją radcowską, jako drogą do zawodu radcy prawnego. Kolejne zmiany w ustawie dotyczą uprawnień pracownika wpisanego na listę aplikantów radcowskich, w tym w zakresie prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych oraz zasad urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Uwagi wymagają zmiany w zakresie dotyczącym zastępowania radcy prawnego przez aplikanta radcowskiego. W szczególności uregulowana została kwestia zastępowania po zakończeniu aplikacji regulacja w tym zakresie od dawna była postulowana. Zmiany dotyczą także egzaminu radcowskiego. Wskazać należy m.in. na zniesienie, słusznie krytykowanej, części testowej egzaminu oraz wprowadzenie nowej części obejmującej rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Zgodnie z postanowieniami

4 przepisów przejściowych zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu radcowskiego w latach 2014 i 2015, z wyłączeniem przepisów dotyczących komisji przeprowadzających te egzaminy, odbywa się na podstawie ustawy o radcach prawnych w brzmieniu dotychczasowym, z tym że egzaminy te nie będą obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu. Kontynuując budowę struktury organizacyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w tej kadencji Rada powołała Komisję ds. Aplikantów i Aplikacji oraz dokonała wyboru jej składu osobowego. Przewodniczącym Komisji został Lech Witkowski, który pełni także funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów. Zastępcą Kierownika Szkolenia Aplikantów został wybrany Grzegorz Rajczak. Rada dokonała także kolejnych wyborów składów osobowych Komisji. Pełną informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w tym numerze Tylnej 14. Prezydium Rady powierzyło Czesławie Kołudzie funkcję Przewodniczącej Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej w OIRP w Łodzi. Przewodniczącej Komisji w latach dr Małgorzacie Wysoczyńskiej składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w organizację kolokwiów na aplikacji radcowskiej w naszej Izbie, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej i samorządowej. Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy nowy cykl szkoleń dla radców prawnych. Poza tradycyjnymi szkoleniami czwartkowymi będziemy także proponowali Państwu cykliczne szkolenia specjalistyczne. A już dzisiaj zapraszam na szkolenie wyjazdowe. Tym razem spotkamy się w Uniejowie, w dniach października. Zachęcam do zapoznawania się z bieżącą ofertą szkoleniową na stronie internetowej Izby oraz w naszym kwartalniku. Zawsze potrzebna jest integracja i wspólne spotkania w gronie Koleżanek i Kolegów, poza codziennymi kontaktami zawodowymi. Tradycją Izby stał się już Rajd Pieszy Tylnej 14. W tym roku już po raz trzeci wyruszymy na powitanie jesieni i spotkanie z Historią na szlak Ziemi Łódzkiej. To jednak nie wszystko, co chcemy zaproponować Państwu w najbliższym czasie. Zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Filmowego Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich OIRP w Łodzi. We współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi spróbujemy budować tradycję tak niegdyś popularnych DKF ów. Na początek cztery spotkania. Jeżeli ta propozycja Państwu się spodoba, będziemy kontynuować spotkania z X Muzą. O szczegółach pisze w tym numerze inicjator radcowskiego DKF u Jacek Wawrzynkiewicz. W dniu 27 września 2013r. obędzie się egzamin wstępny na aplikację radcowską. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi zamierza do niego przystąpić 197 osób. Uwzględniając okoliczność, że na III roku aplikacji jest aktualnie 72 aplikantów, prawdopodobne jest, że w przyszłym roku w porównaniu z obecnym liczba aplikantów w naszej Izbie ulegnie zwiększeniu. Grzegorz Wyszogrodzki Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 2

5 Spis treści: Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy... 1 Koleżanki i Koledzy... 4 Wieści z KIRP... 5 Komisje Rady OIRP w Łodzi... 7 Ślubowanie Radców Prawnych... 9 DKF Tylna 14 - zaproszenie Quiz filmowy Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Życzenia Szkolenie w Uniejowie Szkolenia w Łodzi Szkolenia w Piotrkowie Trybunalskim Szkolenia w Sieradzu i Wieluniu Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Wyłączać, czy nie wyłączać Pokrzywdzony w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia praktyki NICEA - LOCUS AMOENUS Ściana w Warszawie, czyli Roger Waters The Wall Live Cztery brzegi wakacji Umierający detektyw In vino veritas

6 Dla większości z nas zakończył się czas wakacji, czas wypoczynku, czas poznawania nowych ciekawych miejsc, czas aktywności fizycznej, a także czas leniuchowania. No cóż c est la vie. Wakacje zwieńczyło uchwalenie w dniu 30 sierpnia 2013 r przez Sejm nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego i niektórych innych ustaw nadającej między innymi radcom prawnym począwszy od 1 stycznia 2015r. uprawnienia do obron w sprawach karnych. Jak wiemy to jeszcze nie koniec procesu ustawodawczego nad nowelizacjami, będziemy śledzić jego dalsze losy. Myślę, że nie będzie łatwo. W prasie ukazują się teksty członków innego samorządu prawniczego, którzy w nierzadko niewybredny sposób starają się podważyć nasze radców prawnych kompetencje. Między innymi Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo oraz memorandum do Marka Biernackiego, ministra sprawiedliwości, w którym czytamy przyjęcie przez Sejm RP rządowej propozycji przyznania radcom prawnym uprawnień do obron w sprawach karnych i karnych skarbowych będzie oznaczać, że obrońcami w tych sprawach mogą być tajni współpracownicy służb specjalnych. Mam nadzieję, że nasz samorząd będzie w sposób stanowczy reagował na tego typu nieuprawnione stwierdzenia i bronił dobrego imienia radców prawnych. Póki co życie toczy się dalej, bieżący numer Tylnej 14 przynosi mam nadzieję wiele interesujących tekstów i wiadomości. Z inicjatywy redakcji Tylnej 14 na jesieni rozpocznie działalność Dyskusyjny Klub Filmowy Okręgowej Izby Radców Prawnych. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w projekcjach i dyskusjach, mamy nadzieje że oprócz przeżyć artystycznych wynikających z obcowania z interesującymi filmami nasza inicjatywa będzie okazją do spotkań i integracji środowiska radców prawnych. Po raz pierwszy na naszych łamach można przeczytać tekst autorstwa Marka Woźniaka pod intrygującym tytułem Wyłączać czy też nie wyłączać?. Autor w interesujący sposób porusza tematykę roli wójta, burmistrza, prezydenta miasta w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu prowadzonym na wniosek Gminy. Dr Małgorzata Wysoczyńska tekstem Pokrzywdzony w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia praktyki powoli wprowadza nas w tematykę związaną z postępowaniem przed sądami karnymi. Numer przynosi też informacje o planowanych na jesień szkoleniach, w tym zaproszenie na szkolenie wyjazdowe w Uniejowie w dniach października 2013 r. Zapraszam również do lektury pozostałych, jak inne interesujących artykułów, które trudno wymienić we wstępniaku. Cóż, czasopismo jak się wydaje okrzepło i proponuje co raz więcej interesujących tekstów. Jacek Wawrzynkiewicz 4

7 Wieści z KIRP W dniach 7 9 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się X Krajowy Zjazd Radców Prawnych. To dobra okazja do podsumowań. Samorząd radców prawnych w 2013 roku to: Największy samorząd prawniczy w Polsce: ponad radców prawnych ponad aplikantów radcowskich 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych. Samorząd dbający o pozycję zawodową swoich członków. Przyjętą w dniu 30 sierpnia 2013 r. przez Sejm RP nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, przyznano radcom prawnym uprawnienia w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i sprawach karno skarbowych. Samorząd dbający o standardy etyczne. Zasady etyki radcy prawnego zostały uchwalone przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 r. Trwają prace nad dostosowaniem Kodeksu Etyki Radcy Prawnego do aktualnych warunków wykonywania zawodu. Uchwalenie nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przewiduje się podczas X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Samorząd promujący zawód W 2013 r. podjęto ogólnopolską akcję wizerunkową Z radcą prawnym bezpieczniej, której kolejna edycja rozpoczyna się we wrześniu br. Poza kontynuacją akcji bilbordowej, prowadzona będzie w wersji internetowej i radiowej, a także w telewizjach gospodarczych. Samorząd modernizujący aplikację radcowską poprzez nowy program aplikacji w pełni wdrożony od 1 stycznia 2013 r. W 2013 r. wydano podręczniki autorstwa sędziów Sądu Najwyższego: Zajęcia z postępowania cywilnego, Zajęcia z prawa pracy, Zajęcia z prawa ubezpieczeń społecznych, które będą wykorzystywane przez prowadzących zajęcia w procesie kształcenia aplikantów. Samorząd wymagający od swoich członków podnoszenia kwalifikacji zawodowych W szkoleniach organizowanych i dotowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Radców Prawnych w 2012 r. wzięło udział ponad radców prawnych, w tym prawie w szkoleniach jednodniowych w pełni finansowanych przez Centrum. W roku 2013 szkolenia są kontynuowane. Samorząd poprzez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji wykonujący funkcję opiniotwórczą wobec projektów aktów prawnych. Samorząd dbający o Seniorów poprzez swoją agendę Kapituła Seniora. 5

8 Samorząd integrujący swych członków W ramach integracji organizowane są ogólno polskie imprezy: Turniej radców prawnych i aplikantów radcow skich w tenisie ziemnym, Rajd Bieszczadzki, Mistrzostwa Narciarskie. Samorząd propagujący alternatywne metody rozwiązywania sporów KRRP powołała Centrum Mediacji Gospodarczej, jako niezależne działające non profit, którego misją jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów w drodze mediacji. Samorząd walczący z wykluczeniem prawnym Polaków poprzez akcję Niebieski Parasol. Samorząd inicjujący edukację prawniczą młodych Polaków Jako pierwszy w Polsce i unikalny w skali Unii Europejskiej samorząd radców prawnych stworzył: program praktycznej nauki prawa realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych Świadomy Swoich Praw Obywatel, projekt pod nazwą Powszechna nauka prawa praktyczny sposób na zlikwidowanie zjawiska wykluczenia prawnego obywateli Z młodzieżą o prawie, który objął swym zasięgiem wszystkie łódzkie licea, film edukacyjny Spacer po prawie, którego celem jest zapoznanie młodych Polaków z systemem prawa obowiązującego w naszym kraju, film Autorytety o prawie w którym najwybitniejsi przedstawiciele szeroko rozumia nego wymiaru sprawiedliwości przybliżają specyfikę polskiego systemu prawnego. Samorząd aktywny w prawniczych organizacjach międzynarodowych: Council of the Bars and Law Societies of Europe (CCBE), której wiceprezeydentem została nasza koleżanka radca prawny Maria Ślązak, European Association of Lawyers (AEA EAL), European Company Lawyers Association (ECLA), International Bars Association ( IBA). Najnowocześniejszy i najbardziej innowacyjny samorząd zawodów prawniczych w Polsce nowoczesna i innowacyjna platforma e learningowa Akademia KIRP uruchomiona w marcu 2012, jako pierwsza w Polsce i druga w Europie po duńskim samorządzie adwokackim, wyszukiwarka radców prawnych, portal Radca Prawny Dziennik nowoczesny portal skierowany do prawników (nie tylko radców prawnych), TV KIRP własna, radcowska telewizja, Radca prawny nowoczesny miesięcznik wraz z wersją elektroniczną przeznaczoną dla aplikantów radcowskich, media KIRP dostępne na najnowocześniejszych nośnikach takich jak i phone i i pad. Samorząd, który ma wizję przyszłości zawodów prawniczych. Na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych gościli w Polsce oraz przeprowadzali szkolenia i warsztaty m.in: Richard Susskind autor książki Koniec świata prawników i Julie McFarlane z Uniwersytetu Windsor w Kanadzie. Ewa Stompor Nowicka 6

9 Komisje Rady OIRP w Łodzi W ostatnich dniach sierpnia ukonstytuowały się poszczególne komisje działające przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Poniżej prezentujemy składy komisji. 5) radca prawny Wojciech Płóciennik, 6) radca prawny Magdalena Szablewska Gmerek, 7) radca prawny dr Małgorzata Wysoczyńska. Komisja ds. Aplikantów i Aplikacji Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Lech Witkowski przewodniczący, 2) radca prawny Halina Chrzanowska członek, 3) radca prawny Czesława Kołuda członek 4) radca prawny Barbara Nowicka Dyśko członek, Komisja ds. Informacji Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Przemysław Fiuk przewodniczący, 2) radca prawny Robert Czapnik, 3) radca prawny Michał Raj, 4) radca prawny Sylwia Pastwa 5) apl. radc. Katarzyna Lamperska. 5) radca prawny Grzegorz Rajczak członek, 6) radca prawny dr Michał Wojewoda członek, 7) radca prawny dr Małgorzata Wysoczyńska członek. Komisja ds. Integracji Środowiskowej Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Sylwia Pastwa przewodnicząca, 2) radca prawny Agnieszka Alksnin, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Przemysław Zawalski przewodniczący, 2) radca prawny Jakub Gajownik, 3) radca prawny Andrzej Domański, 3) radca prawny Robert Czapnik, 4) radca prawny Przemysław Fiuk, 5) radca prawny Joanna Gawdzik Zawalska, 6) radca prawny Ewa Siwińska Beck, 7) radca prawny Jacek Wawrzynkiewicz. 4) radca prawny Bartosz Marchel, 7

10 Komisja ds. Legislacji Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Marek Woźniak przewodniczący 2) radca prawny dr Małgorzata Wysoczańska, 3) radca prawny prof. dr hab. Piotr Korzeniowski, 4) radca prawny Elżbieta Niedźwiedzińska. 4) radca prawny Jacek Klimkowski, 5) radca prawny Antoni Krzemieniewski, 6) radca prawny Sylwia Pastwa, 7) radca prawny Dorota Śniegucka, 8) radca prawny Paweł Walter, 9) radca prawny Justyna Wiatr. Komisja ds. Ochrony Zawodu Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawnych Wojciech Płóciennik przewodniczący, 2) radca prawny Patrycja Kimla, 3) radca prawny Bartosz Marchel, 4) radca prawny Aleksandra Niedziałek. Komisja ds. Wpisów na Listę Radców Prawnych Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Marek Pilc przewodniczący 2) radca prawny Mikołaj Budziarek, 3) radca prawny Barbara Nowicka Dyśko, 4) radca prawny Magdalena Modro Prym, 5) radca prawny Grzegorz Rajczak. Komisja ds. Socjalnych Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Katarzyna Kranik Salech przewodnicząca 2) radca prawny Elżbieta Madej, 3) radca prawny Jolanta Miśkiewicz, 4) radca prawny Dorota Śniegucka. Komisja ds. Wizerunku Zawodu Rady Prawnego Rady OIRP w Łodzi 1) radca prawny Jacek Wawrzynkiewicz przewodniczący 2) radca prawny Magdalena Bartochowska, Okręgowy Zespół Wizytatorów Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 1) radca prawny Jolanta Koper Belhabiri przewodnicząca 2) radca prawny Joanna Kulpińska Michalak zastępca przewodniczącej 3) radca prawny Anna Dorman członek 4) radca prawny Andrzej Kurek członek 5) radca prawny Grażyna Obin członek 6) radca prawny Małgorzata Szukalska Skalska członek 7) radca prawny Jolanta Blados członek. 3) radca prawny Łukasz Bonisławski, 8

11 Ślubowanie radców prawnych W środę 31 lipca 2013 roku w hali Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie radców prawnych wpisanych na listę prowadzoną przez OIRP w Łodzi. Ślubowanie w tym dniu złożyło 186 aplikantów radcowskich, którym w tym szczególnym dniu towarzyszyli patroni i rodziny. Na ślubowaniu byli obecni przedstawiciele władz OIRP w Łodzi, VIII i IX kadencji, którym przewodniczył Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, między innymi: Wiceprezes KRRP Dariusz Sałajewski, Sekretarz KRRP Ewa Stompor Nowicka, Prezes WSA w Łodzi SNSA Tomasz Zbrojewski, Prokurator Apelacyjny w Łodzi Jerzy Ojrzyński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Łodzi SSA Wiesława Kuberska, Wicedziekan ORA w Łodzi Maciej Lenart, SSA dr Jolanta Grzegorczyk. Zdjęcie: Jarosław Kawczyński Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki w wystąpieniu poprzedzającym ślubowanie pogratulował ślubującym ukończenia aplikacji życząc sukcesów w dalszej, ciężkiej pracy. Serdeczne gratulacje składali także przybyli goście, podkreślając w swoich wystąpieniach, jak dużego trudu i wysiłku wymagała od zebranych droga do uzyskania tytułu zawodowego. Zwracali jednocześnie uwagę, że zawód radcy prawnego to praca, która daje wiele satysfakcji, ale to także misja, z którą wiąże 9

12 się ogromna odpowiedzialność, o czym warto pamiętać na tej nowej drodze, na którą wkraczają młodzi radcowie. W dalszej części Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki odebrał ślubowanie, a następnie wręczono radcom prawnym akty ślubowania. Podczas uroczystości Prezydium Rady wyróżniło 7 aplikantów, którzy najlepiej zdali egzamin, tradycyjnie wręczając im togi. Byli to: Agata Grasewicz, Patrycja Kimla, Rafał Kapica, Katarzyna Niciak, Wojciech Szlawski, Jan Ulański, Michał Zbrojewski. Wyróżniono także Starostów Roku: Justynę Budner Dłabich oraz Magdalenę Moczak oraz aplikantów zaangażowanych w pracę samorządu: Olgę Wojtanię, Aleksandrę Goździk, Patrycję Kimlę. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele ślubujących radców prawnych podziękowali władzom OIRP w Łodzi, opiekunom szkolenia, wykładowcom oraz pracownikom Biura za opiekę, pomoc i zaangażowanie podczas aplikacji. Wszystkim nowym radcom prawnym serdecznie gratulujemy. Życzymy sukcesów, które uskrzydlają, a porażek tylko takich, które motywują do jeszcze cięższej pracy. Aleksandra Grocholska - Jankowska 10 Zdjęcia: Jarosław Kawczyński

13 11

14 Program: piątek Godz KINEMATOGRAF (2009), 12 reżyseria: Tomasz Bagiński CINEMA PARADISO / Nouvo Cinema Paradiso (1988), Francja, Włochy; 155 pojawia się Elena, najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, w której zapatrzony w filmowe romanse Salvatore szaleńczo się zakochuje piątek Godz TANGO (1980), 8 reżyseria: Zbigniew Rybczyński ZWIĄŻ MNIE! / Atame! (1990), Hiszpania; 111 reżyseria: Giuseppe Tornatore, scenariusz: Giuseppe Tornatore, Peter Fernandez; zdjęcia: Blasco Giurato; muzyka: Ennio Morricone; obsada: Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Antonella Attili, Jacques Perrin, Agnese Nano, Brigitte Fossey, Nino Terzo Cinema Paradiso nagrodzony Oscarem za najlepszy film zagraniczny (1990) opowiada dzieje małomiasteczkowego kina w pewnej wiosce na Sycylii. Jednak to tylko pretekst, aby ukazać historię wielkiej przyjaźni małego chłopca - Salvatore i kinowego operatora - Alfredo oraz miłości ich obu do kina. Chłopiec dzień po dniu spędza w ciemnej kinowej sali, chłonąc pojawiające się na ekranie obrazy i marząc o samodzielnym robieniu filmów. Kino staje się także dla niego źródłem pierwszych miłosnych doświadczeń. Oto reżyseria: Pedro Almodóvar; scenariusz: Pedro Almodóvar, Yuyi Beringola; zdjęcia: José Luis Alcaine; muzyka: Ennio Morricone; obsada: Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles León, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy de Palma, Francisco Rabal Antonio Banderas debiutował w filmie Pedro Almodóvara Labirynt namiętności w

15 roku. Zagrał potem jeszcze w kilku filmach tego reżysera, między innymi Matadorze i Kobietach na skraju załamania nerwowego. Zwiąż mnie! - ostatni ich wspólny film, uważany jest przez aktora za najważniejszy w jego współpracy z Almodóvarem. Ricky wychodzi ze szpitala dla umysłowo chorych. Pierwsze kroki kieruje do byłej kochanki, gwiazdki kina porno, Mariny. Dziewczyna odtrąca adoratora. Zdesperowany Ricky nachodzi ją w domu, a gdy Marina nie chce go wpuścić, ogłusza ją uderzeniem w głowę. Nieprzytomną zaciąga do sypialni i przywiązuje do łóżka. Dziewczyna staje się więźniem we własnym domu. Z czasem więzy, które początkowo były torturą, stają się elementem zmysłowej, erotycznej gry, w której nagrodą jest prawdziwe uczucie. się w córce herszta bandy. Na ekranie króluje Pola Negri, wielka gwiazda polskiego pochodzenia z okresu kina niemego. Nazywano ją kobietą wampem. Była przyjaciółką Charlie Chaplina, wtorek Godz KOMEDIE SLAPSTICKOWE Z CHAR- LIE CHAPLINEM DZIKA KOTKA / Die Bergkatze (1921), Niemcy; 82 reżyseria: Ernst Lubitsch; scenariusz: Hanns Kräly, Ernst Lubitsch; zdjęcia: Theodor Sparkuhl; obsada: Pola Negri, Victor Janson Pewien porucznik, prawdziwy pożeracz serc, wyrzucony dyscyplinarnie z wojska, zakochuje 13

16 Rudolpha Valentino. Słynna jest anegdota, opowiadająca o premierze filmu, podczas której jedna ze scen zbulwersowała nacjonalistyczną widownię. Bohaterka grana przez Polę Negri śmiała spoliczkować austriackich oficerów. Improwizacja muzyczna na żywo: Alex Kędra absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Pianistka, improwizatorka, taperka. Do swoich poszukiwań twórczych włącza różne dyscypliny sztuki piątek Godz KAŚKA, BIMBER I MOTOCYKL (1999), 12 Film nagrodzony m.in. Grand Prix na V Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w roku 1978; Nagrodą Jury Ekumenicznego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes i Syreną Warszawską, nagrodą Polskiej Krytyki Filmowej, przyznanymi w roku Obraz zaliczany do najważniejszych utworów kina moralnego niepokoju, ceniony szczególnie za znakomitą rolę Zbigniewa Zapasiewicza oraz przenikliwe obserwacje psycho- i socjologiczne, pozwalające zrozumieć mechanizm niszczenia nieprzeciętnych jednostek w PRL-u. Znany dziennikarz, Jerzy Michałowski, po powrocie z zagranicy dowiaduje się od żony, że postanowiła od niego odejść. Nie rozumie tej decyzji i nie chce się z nią pogodzić. Ma też liczne kłopoty zawodowe. Jego wystąpienie telewizyjne i prace nie zyskują uznania, jego wykłady na uniwersytecie zawieszono, odwołano też jego wyjazd za granicę, na który bardzo liczył. reżyseria: Sławomir Fabicki BEZ ZNIECZULENIA Polska; 125 reżyseria: Andrzej Wajda; scenariusz: Agnieszka Holland, Andrzej Wajda; zdjęcia: Edward Kłosiński; muzyka: Jerzy Derfel, Wojciech Młynarski; obsada: Zbigniew Zapasiewicz, Ewa Dałkowska, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Roman Wilhelmi, Emilia Krakowska, Jerzy Stuhr 14

17 15

18 Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne pod redakcją Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej to publikacja, w której usystematyzowano i przystępnie przedstawiono zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, z jakimi w codziennej praktyce spotykają się prawnicy. Autorzy omawiają najistotniejsze kwestie, na które powinni zwrócić uwagę prawnicy w swojej pracy, jeżeli mają do czynienia z przedmiotami chronionymi przez prawo własności intelektualnej. W przejrzysty i praktyczny sposób zaprezentowano zagadnienia związane z kontraktowym prawem własności intelektualnej w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych. Szczególnym walorem książki jest wskazanie praktycznych aspektów związanych z konstruowaniem takich umów. Omówiono również zagadnienia procesowe związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, w szczególności związane z zabezpieczeniem roszczeń, wskazując na najczęściej występujące w praktyce problemy dotyczące skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw w toku postępowania sądowego. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo autorstwa Małgorzaty Ma-nowskiej zawiera kompleksowe omówienie problematyki związanej z apelacją jako środkiem zaskarżenia oraz z postępowaniem apelacyjnym. Publikacja uwzględnia tematykę zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej. Szczególny nacisk położono na problematykę konstrukcji apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. Komentarz zawiera również propozycje rozwiązania wielu problemów praktycznych, spotykanych na co dzień w postępowaniu apelacyjnym. Podstawę proponowanych rozwiązań stanowi przede wszystkim wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczące apelacji i postępowania apelacyjnego. Uwzględniono przy tym nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające. Książka zawiera schematy ułatwiające czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu apelacyjnym, uwzględniające m.in. występowanie w tym postępowaniu współuczestnictwa procesowego czy zależność pomiędzy rodzajem zarzutów i wniosków apelacji. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego, przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory poszczególnych elementów apelacji. 16

19 W poprzednim numerze ogłosiliśmy konkurs fotograficzny, w którym nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo LexisNexis otrzymują: Piotr Cepa - Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające za zdjęcia pod tytułem Bornholm - raj dla rowerzystów oraz Elżbieta Czerwińska - Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć za piękne zdjęcia okolic Giżycka. Poniżej publikujemy wyróżnione prace. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Jacek Wawrzynkiewicz Zdjęcia: Piotr Cepa 17

20 18 Zdjęcia Elżbieta Czerwińska

21 Zdjęcia Piotr Cepa 19

22 20

23 Uprzejmie informujemy, że w dniach października 2013 r. organizowane jest szkolenie wyjazdowe w MEDICAL SPA HOTEL Lawendowe Termy w Uniejowie MEDICAL SPA HOTEL LAWENDOWE TERMY to czterogwiazdkowy hotel położony w Uniejowie W hotelu znajduje się centrum rehabilitacji i balneologii służące odnowie biologicznej, wyposażone w najnowocześniejszy, certyfikowany sprzęt. Baseny z jacuzzi zasilane solanką termalną, wanny do kąpieli solankowej, perełkowej z hydromasażem, z koloro i muzykoterapią, gabinety fizykoterapii, kinezyterapii, krio kabina. Tematyka szkolenia obejmuje: 1. Etyka Zawodowa Radcy Prawnego. Najczęstsze przewinienia dyscyplinarne radca prawny dr Małgorzata Wysoczyńska 2.Prawo Cywilne materialne, prawo cywilne procesowe. Jak skutecznie dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie weksla radca prawny Marek Trębala 3. Etyka zawodów prawniczych prof. dr hab. Małgorzata Zofia Król Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej. 21

24 Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,- zł. Proszę o zgłaszanie swojego udziału w szkoleniu pod numerem telefonu (42) ,bądź mailowo na adres : Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, że istnieje możliwość dojazdu na miejsce wynajętymi przez Izbę autokarami. Wszystkich zainteresowanych transportem zorganizowanym prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Izby tel. (42) najpóźniej do dnia 10 października 2013 r. 22

25 23

26 24

27 25

28 Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi Wyrok z dnia 16 maja 2012 r. I ACa 1137/11 Przewodniczący: SSA Małgorzata Stanek Sędziowie: SA Anna Cesarz (spr.) SA Alicja Myszkowska Jeśli dojdzie do powstania szkody wyrządzonej przez ruch pojazdu prowadzonego przez kierowcę pracownika, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi pracodawca samoistny posiadacz pojazdu, a za niego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zakład ubezpieczeń. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r. sprawy z powództwa Arkadiusza S. przeciwko H. ( ) A. Towarzystwu Ubezpieczeń SA z siedzibą w W. Oddział w Ł. oraz Krzysztofowi H. o zapłatę i ustalenie na skutek apelacji powoda i pozwanego H. ( ) A. Towarzystwa Ubezpieczeń SA z siedzibą w W. od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 29 lipca 2011 r. I. z apelacji powoda Arkadiusza S. zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1,9,10 i 11 w ten tylko sposób, że: w pkt. 1 podwyższa zasądzone zadośćuczynienie z kwoty zł do kwoty zł, przy czym odsetki ustawowe od dnia 9 czerwca 2011 r. będą należne od kwoty zł w miejsce kwoty zł; w pkt. 9 podwyższa należność z tytułu kosztów zastępstwa procesowego z kwoty zł do kwoty zł; w pkt. 11 podwyższa należność z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych z kwoty zł do kwoty zł; 26

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 108/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz Sygn. akt III CZ 65/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 101/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 635/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II UK 275/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 653/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 519/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 kwietnia 2016 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Władysław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 145/12. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 145/12. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CZ 145/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 124/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2010 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A.(...)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 561/13. Dnia 4 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 561/13. Dnia 4 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 561/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 czerwca 2014 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CZ 120/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. I PK 125/05

Wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. I PK 125/05 Wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. I PK 125/05 Prokurent spółki handlowej może być uznany za osobę zarządzającą zakładem pracy w imieniu pracodawcy w rozumieniu art. 241 26 2 w związku z art. 3 1 1 k.p. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 czerwca 1998 r. II UKN 92/98

Wyrok z dnia 2 czerwca 1998 r. II UKN 92/98 Wyrok z dnia 2 czerwca 1998 r. II UKN 92/98 Jeżeli pracownik jako osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiera ze swym pracodawcą umowę agencyjną lub umowę zlecenia, to dochód otrzymywany z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.)

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.) Sygn. akt VI ACa 942/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 107/11. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 107/11. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 107/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt III CSK 266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 278/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Irena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus Sygn. akt V CK 296/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2005 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 57/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 39/12. Dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 39/12. Dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 39/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 maja 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 77/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 77/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 77/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 października 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III PZ 5/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2009 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie z powództwa W.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt I PZ 33/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 marca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSA Maciej Piankowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 47/12. Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 47/12. Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 47/12 POSTANOWIENIE Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 85/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSA Jolanta Frańczak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt II PZ 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PZ 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 8/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa małoletniego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98 Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98 Wniosek o rentę inwalidzką osoby prowadzącej działalność gospodarczą podlega rozpoznaniu na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 173/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 października 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Anna

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) 126 Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12 Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Maria Szulc Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III PZ 4/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 maja 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa M. K.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 534/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 maja 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Marta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 marca 2003 r., III CKN 907/00

Wyrok z dnia 20 marca 2003 r., III CKN 907/00 Wyrok z dnia 20 marca 2003 r., III CKN 907/00 W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych art. 814 2 k.c. ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus Sygn. akt II CK 382/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 stycznia 2005 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I BP 11/14. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 389/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSA Agata Pyjas-Luty

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 655/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97

Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97 Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97 Wypadek, jakiemu rolnik uległ podczas lub w związku z udziałem w czynnościach organizacji społecznej, jaką jest samorząd rolniczy (Izba Rolnicza) nie jest

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PK 256/13. Dnia 13 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Iwulski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PK 256/13. Dnia 13 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Iwulski Sygn. akt I PK 256/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Józef Iwulski w sprawie z powództwa J. M., J. O., D. W. przeciwko D. Spółce Akcyjnej w Z. o wynagrodzenie, wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 marca 2017 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) w sprawie z odwołania M.P. przeciwko

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 531/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSA Katarzyna Polańska-Farion

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 600/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt II PZ 32/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt I CZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97

Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97 Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97 Rolniczka, pobierająca zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakończoną podczas tej choroby, nie podlega

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi wniesionej w związku z niewydaniem przez organ rentowy decyzji w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2017 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09

Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09 Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09 Wypadek osoby prowadzącej działalność polegającą na doradztwie w zakresie sprzętu komputerowego oraz baz danych, w czasie dojazdu do siedziby kontrahenta w celu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak Sygn. akt I CSK 459/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 236/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) w sprawie dłużnika

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca) Sygn. akt V CK 537/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Ocena, czy ustalenie treści stosunku zobowiązaniowego lub jego celu jest dopuszczalne w odniesieniu do zagadnień, które ustawa normuje w sposób imperatywny,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 118/11. Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 118/11. Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 118/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 lutego 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 377/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 kwietnia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 40/16. Dnia 13 października 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 40/16. Dnia 13 października 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 40/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 października 2016 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Rączka w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) nie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 9/11. Dnia 18 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 9/11. Dnia 18 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III PZ 9/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Właściwym urzędem w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt II CSK 195/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2017 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 63/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2005 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wasilewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo