INSTRUKCJA ZAŁĄCZANIA ZDJĘĆ DO POLIS PORTALOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZAŁĄCZANIA ZDJĘĆ DO POLIS PORTALOWYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ZAŁĄCZANIA ZDJĘĆ DO POLIS PORTALOWYCH

2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP ZAŁĄCZANIE ZDJĘĆ KROK PO KROKU LOKALIZACJA MODUŁU WARUNKI, W KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZAŁĄCZENIE ZDJĘĆ FILTROWANIE POLIS DO KTÓRYCH NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ZDJĘCIA SZYBY POLISOWANIE ZA POMOCĄ ZAKŁADKI KALKULATORY KOMUNIKACJA SZYBY POLISOWANIE ZA POMOCĄ MODUŁU KONTYNUACJI W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZAŁĄCZAĆ ZDJĘCIA? PRZEGLĄDANIE ZAŁĄCZONYCH ZDJĘĆ BLOKADA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA POLIS Strona 2 z 15

3 1 Wstęp Niniejszy dokument opisuje działanie modułu służącego do załączania zdjęć do polis portalowych. 2 Załączanie zdjęć krok po kroku 2.1 Lokalizacja modułu Moduł zlokalizowany jest w istniejącej zakładce MENU głównego: MÓJ PORTAL POLISY 2.2 Warunki, w których wymagane jest załączenie zdjęć Ryzyko AC 1 Jeśli na polisie ryzyko AC jest kontynuowane bezszkodowo wówczas nie ma konieczności załączania zdjęć do polisy nie pojawi się niebieska ikona auta 2 Jeśli na polisie nie zostało zawarte ryzyko AC oraz Szyby nie ma konieczności załączania zdjęć do polisy nie pojawi się niebieska ikona auta 3 Jeśli na polisie jest nowe ryzyko AC to wówczas wymagane jest załączenie min. 4 zdjęć do polisy, wówczas na poziomie wniosku wymagane jest uzupełnienie pól Data oględzin pojazdu oraz Liczba wykonanych zdjęć. System wymaga załączenia zdjęć do polisy pojawi się niebieska ikona auta Strona 3 z 15

4 4 Jeśli na polisie dla kontynuowanego ryzyka AC została zgłoszona szkoda na tym ryzyku wówczas wymagane jest załączenie min. 4 zdjęć do polisy. Jeśli podczas wystawiania polisy, na poziomie kalkulacji w polu liczba szkód w AC zostanie wpisana wartość inna niż 0 (zero), wówczas na poziomie wniosku wymagane jest uzupełnienie pól Data oględzin pojazdu oraz Liczba wykonanych zdjęć. System wymaga załączenia zdjęć do polisy pojawi się niebieska ikona auta 5 Jeśli ryzyko AC zostanie wykupione dla pojazdów fabrycznie nowych nie będzie konieczności załączania zdjęć do polisy. Podczas wystawiania polisy na poziomie wniosku, system nie będzie wymagał uzupełniania pól Data oględzin pojazdu oraz Liczba wykonanych zdjęć. Dotyczy pojazdów, które spełniają jednocześnie następujące warunki: Ilość dni od daty 1 rejestracji do dnia zawarcia umowy mniejsza niż 30 dni Z bieżącego roku produkcji N i/lub pojazdów w wieku do jednego roku N-1 Nie pojawi się niebieska ikona auta 6 W przypadku sprzedaży samego ryzyka OC istniała będzie możliwość załączenia zdjęć do polisy. Na poziomie zakładki Moje polisy będzie miał możliwość załączenia zdjęć do polisy za pomocą szarej ikonki auta. Ryzyko Szyby: 1 Jeśli na polisie ryzyko Szyby było jest kontynuowane (na kalkulacji polisy należy zaznaczyć check-box Kontynuacja/wznowienia ) wówczas we wniosku pola data oględzin oraz ilość zdjęć są ukryte, w związku z tym nie ma konieczności załączania zdjęć do polisy nie pojawi się niebieska ikona auta 2 Jeśli na polisie jest nowe ryzyko Szyby to wówczas wymagane jest załączenie 1 zdjęcia (szyby czołowej) do polisy, wówczas na poziomie wniosku wymagane jest uzupełnienie pól Data oględzin pojazdu oraz Liczba wykonanych zdjęć. System wymaga załączenia zdjęć do polisy pojawi się niebieska ikona auta 3 Jeśli na polisie dla kontynuowanego ryzyka Szyby została zgłoszona szkoda na tym ryzyku wówczas wymagane jest załączenie 1 zdjęcia do polisy. Jeśli podczas wystawiania polisy, na poziomie kalkulacji w polu liczba szkód przy Szybach zostanie wpisana wartość inna niż 0 (zero), wówczas na poziomie wniosku wymagane jest uzupełnienie pól Data oględzin pojazdu oraz Liczba wykonanych zdjęć. System wymaga załączenia 1 zdjęcia do polisy pojawi się niebieska ikona auta Warunki załączania zdjęć obrazuje poniższa tabela: AC Kontynuowane Brak szkód Kontynuowane Szkodowe AC Nowe Szyby Kont. Bez szkód Szyby Kont. Szkoda Szyby Nowe Zdjęcia NIE TAK (zdjęcia do szyb) NIE TAK (zdjęcia do AC) TAK (zdjęcia do AC) TAK (zdjęcia do AC) TAK (zdjęcia do AC) TAK (zdjęcia do AC) TAK (zdjęcia do AC) Strona 4 z 15

5 OC Kontynuowane Brak szkód Kontynuowane Szkoda NIE TAK (zdjęcia do szyb) TAK (zdjęcia do szyb) NIE TAK (zdjęcia do szyb) TAK (zdjęcia do szyb) W celu uproszczenia komunikacji między Agentem a administratorem (CR), zostało wprowadzone wyróżnienie za pomocą kolorów ikonki auta: Niebieska ikonka oznacza, że do danej polisy wymagane jest załączenie zdjęć lub nie wszystkie zdjęcia zostały załączone. Po załączeniu odpowiedniej ilości zdjęć przez użytkownika ikona auta zmienia kolor na żółty. Żółta ikona oznacza, że do danej polisy zostały już załączone zdjęcia i użytkownik oczekuje na akceptację administratora (CR). Po zaakceptowaniu wszystkich zdjęć przez CR ikona auta zmienia kolor na zielony. Natomiast jeśli CR odrzuci chociaż jedno z załączonych zdjęć do polisy to ikona auta zmienia kolor na czerwony. Zielona ikonka oznacza, że CR zaakceptował wszystkie zdjęcia do polisy. Czerwona ikonka oznacza, że CR nie zaakceptował zdjęć do polisy (tzn. jakieś zdjęcia zostały odrzucone i trzeba je wymienić i/lub brakuje zdjęcia). Po wymianie zdjęć i/lub uzupełnieniu zdjęć ikona auta zmienia kolor na żółty czyli zdjęcia otrzymują status Oczekujące Szara ikonka oznaczała, że do danej polis nie jest konieczne załączanie zdjęć, ale jest możliwe, np. w przypadku samego OC to wtedy po wystawieniu polisy w zakładce Mój portal>polisy pojawi się szara ikonka auta. Reasumując: W przypadku, gdy załączenie zdjęć będzie wymagane ikonki będą w kolorze niebieskim lub czerwonym. 2.3 Filtrowanie polis do których należy załączyć zdjęcia Aby nie przeszukiwać całej bazy z wystawionymi polisami, w zakładce Mój portal>polisy należy zaznaczyć check-box Polisy do których należy załączyć zdjęcia. Po zaznaczeniu tego checkboxu i kliknięciu Szukaj portal wyfiltruje tylko te polisy do których należy załączyć zdjęcia (pojawi się niebieska lub/i czerwona ikona auta) Strona 5 z 15

6 2.4 Szyby polisowanie za pomocą zakładki Kalkulatory Komunikacja Jeżeli użytkownik zaznaczył check-box Szyby należy pamiętać o uzupełnieniu nowego pola dotyczącego Szyb, poniżej screen (czerwona ramka): Strona 6 z 15

7 Strona 7 z 15

8 Jeżeli Klient chce kontynuować w InteRrisk ryzyko Szyby należy zaznaczyć check-box Kontynuacja/wznowienie. Zaznaczenie tego check-boxu spowoduje, że portal nie będzie wymagał załączenia zdjęć do polisy (szczegóły dot. wymagalności zdjęć opisane są w pkt. 2.2). Jeżeli Szyby są kontynuowane (zaznaczony chec-box Kontynuacja/wznowienie) ale powstała szkoda, należy w polu Liczba szkód (przy szybach) wpisać wartość inną niż Szyby polisowanie za pomocą modułu kontynuacji W module kontynuacji automatycznej portal będzie sam sprawdzał czy na poprzedniej polisie zawarte było ryzyko Szyby oraz weryfikował będzie szkodowość ryzyka. W związku z tym na ekranie pośrednim wprowadzona została informacja o szkodach na ryzyku Szyby oraz wysokość składki z poprzedniej polisy, poniżej screeen: Po przejściu do kalkulacji w polu Szyby z automatu jest zaznaczony check-box Kontynuacja/wznowienie bez możliwości odznaczenia, poniżej screen: Strona 8 z 15

9 2.6 W jaki sposób należy załączać zdjęcia? Opis procesu dla użytkowników posiadających zainstalowany komponent Silverlight Niebieska ikona będzie widoczna przy zaakceptowanych polisach komunikacyjnych z ryzykiem AC i/lub Szyby (szczegóły wymagalności zdjęć opisane w pkt 2.2). Po kliknięciu w ikonę auta następującej zawartości: użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do ekranu o Strona 9 z 15

10 1. Dane polisy okno: seria i numer wartości nieedytowalne 2. Lista zdjęć do załączenia 3. Komunikat informujący o dopuszczalnym rozmiarze zdjęcia / zdjęć, przy czym jeśli użytkownik nie zmniejszy zdjęcia do odpowiedniego rozmiaru to system zrobi to za niego. 4. Formatka do wgrywania wielu zdjęć na raz poprzez kliknięcie na przycisk Przeglądaj (1) i wybraniu kilku zdjęć lub można zdjęcie Przeciągnąć i upuścić 5. Akceptacja wybranych zdjęć następuje za pomocą przycisku Załącz pliki (2) 6. Podczas załączenia plików następuje automatyczne zmniejszanie zdjęć i odbywa się według zasad zachowania proporcji. Zmniejszanie będzie do 1024 szerokości. Wysokość zależna będzie od wyniku zmniejszenia szerokości. 7. Lista zdjęć załączanych do polisy jest widoczna po kliknięciu na przycisk Pokaż 8. Przycisk Powrót będzie kierował użytkownika do listy polis Polisy (poprzedniej formatki jeden krok wstecz, z wybranymi wcześniej kryteriami wyszukiwania polis). Powyżej opisana funkcjonalność znacznie ułatwi załączanie zdjęć do polis i przyspieszy przesyłanie zdjęć na serwer. Screen po kliknięciu Załącz pliki pokazywanie paskiem postępu etapu załączania poszczególnego zdjęcia Strona 10 z 15

11 Aby obejrzeć załączone zdjęcia najpierw należy kliknąć w przycisk Pokaż a następnie Wyświetl, screen poniżej Opis procesu dla użytkowników, którzy nie mają zainstalowanego komponentu Silverlight W przypadku, gdy użytkownik nie będzie miał zainstalowanego komponentu Microsoft Silverlight, wówczas system wyświetli kontrolkę załączania zdjęć z informacją o tym, że można używać innego sposobu załączania zdjęć Silverlight (screen poniżej) Użytkownik klika ikonkę następującej zawartości: co powoduje automatyczne przekierowanie do ekranu o Strona 11 z 15

12 1. Dane polisy okna: seria i numer wartości nieedytowalne 2. Lista zdjęć do załączenia 3. Komunikat informujący o dopuszczalnym rozmiarze zdjęcia / zdjęć 4. Formatka do wgrywania zdjęć poprzez kliknięcie na przycisk Przeglądaj (1) 5. Pod formatką znajduje się napis Dodaj (2), jego kliknięcie powoduje wyświetlenie analogicznej formatki do wgrania zdjęcia, maksymalnie istnieje możliwość wyświetlenia 15 formatek na raz 6. Użytkownik klika na Przeglądaj, wybiera zdjęcie które ma zostać dodane poprzez dwukrotne kliknięcie na nie, albo klika raz na zdjęcie a następnie klika na przycisk Otwórz. W Celu dodania kolejnego zdjęcia należy kliknąć na przycisk Dodaj. 7. Akceptacja wybranych plików następuje za pomocą przycisku Załącz pliki (3) 8. Jeśli wgrane pliki posiadają akceptowalny format oraz rozmiar (pojedynczy lub sumaryczny) zostanie wyświetlony komunikat: Zdjęcie zostało załączone pomyślnie. Jeśli zaś pliki nie będą spełniać kryteriów zostanie wyświetlony komunikat: Rozmiar pliku przekracza dopuszczalną wartość lub Wgrywany plik zawiera niedopuszczalne rozszerzenie. W związku z tym należy zmniejszyć rozmiar zdjęcia i/lub zmienić rozszerzenie i spróbować wgrać zdjęcia jeszcze raz. 3 Przeglądanie załączonych zdjęć Aby przejść do wgranych zdjęć należy wejść z poziomu MENU głównego MÓJ PORTAL ZDJĘCIA Strona 12 z 15

13 Po wejściu w zakładkę Zdjęcia zostanie zaprezentowana formatka wyszukiwania zdjęć. Widok z zainstalowanym komponentem Silverlight. Po kliknięciu Szukaj lub po wybraniu któregoś z kryteriów wyszukiwania i kliknięciu Szukaj zostanie pod wyszukiwarką wyświetlona tabela polis z załączonymi zdjęciami Strona 13 z 15

14 Zakres prezentowanych wyników: Numer pośredniaka załączającego zdjęcia (ważne: Agent widzi wszystkie załączone zdjęcia w agencji (swoje i swoich OFWCA; OFWCA widzi tylko swoje załączone zdjęcia) Seria i numer polisy Dane ubezpieczonego pojazdu Data załączenia zdjęcia Status (możliwe statusy: Oczekuje/Zatwierdzone/Odrzucone) rodzaj wyświetlanego statusu zależny jest od tego czy CR zweryfikował już zdjęcia Weryfikujący login osoby z CR, która weryfikowała zdjęcie Pole Komentarz wypełniane jest przy statusie zdjęcia Odrzucone. Prezentowanie komentarza następuje poprzez kliknięcie na odrzucone zdjęcie co powoduje otwarcie okna modalnego z następującą tabelą: screen poniżej: Strona 14 z 15

15 Usuń kliknięcie Usuń przy danym zdjęciu powodować będzie jego usunięcie. Nie można usunąć zdjęć, które posiadają status Zatwierdzone. Uwaga: Jeśli użytkownik nie wpisze żadnego kryterium do wyszukiwarki i kliknie Szukaj - w tabeli zostaną zaprezentowane WSZYSTKIE zdjęcia jakie dodał do wszystkich polis (a więc dla użytkownika w roli Agenta jego zdjęcia oraz podległych mu OFWCA, dla użytkownika w roli OFWCA tylko jego zdjęcia). 4 Blokada możliwości wystawiania polis Blokada możliwości wystawiania polis uruchamiana będzie w przypadku, gdy: Do zatwierdzonej polisy wymagane były zdjęcia (niebieska lub czerwona ikona auta), a nie zostały załączone zdjęcia w ciągu 14 dni od momentu zaakceptowania polisy. Użytkownik we wniosku zadeklarował ilość zdjęć do załączenia więcej niż 4 i załączył mniej niż 4 zdjęcia. Uwaga, jeśli zadeklarował więcej niż 4 i załączył 4 blokada nie będzie uruchamiana Wyjątek stanowi polisa bez AC a z ryzykiem SZYBY wymagane będzie tylko jedno zdjęcie (szyby czołowej) Nie będzie stosowana blokada gdy przy danej polisie pojawi się szara ikonka auta. Do takiej polisy można ale nie trzeba załączać zdjęć. UWAGA!!! Blokada portalu w przypadku nie załączenia zdjęć do polis na chwilę obecną nie została włączona. O uruchomieniu blokady wszyscy użytkownicy zostaną wcześniej poinformowani Strona 15 z 15

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC Spis treści 1 OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA... 3 2 WZNOWIENIE POLISY... 3 2.1 POLISY ZAWIERAJĄCE TYLKO RYZYKO OC:... 3 2.2 POLISY ZAWIERAJĄCE TYLKO RYZYKA

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu AS

Instrukcja obsługi programu AS Instrukcja obsługi programu AS Wsparcie techniczne i użytkowe świadczone jest przez producenta programu firmę m6 software za pośrednictwem: e-maila: tuw@m6.pl strony internetowej: www.tuw.m6.pl oraz numerów

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo