PROGRAM STUDIÓW I KATALOG ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW I KATALOG ECTS"

Transkrypt

1 PROGRAM STUDIÓW I KATALOG Dla II i III roku kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, studia I st. Program wygasający - tylko na 2012/13 i 2013/14

2 PROGRAM STUDIÓW EASM I st. [wygasający] Lp. Nazwa A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: 1 Język obcy 4 z oc Technologia informacyjna zal Filozofia 2 zal Estetyka 3 zal Wychowanie fizyczne zal z oc Ochrona własnosci intelektualnej zal A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE: 1 FORTEPIAN 6 z oc HARMONIA z oc. 2, HISTORIA MUZYKI 4 z oc. 1, 2, ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO z oc KSZTAŁCENE SŁUCHU z oc LITERATURA MUZYCZNA z oc CHÓR AKADEMICKI zal CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) zal Harmonia lub Kształcenie słuchu (do wyboru dla studenta) z oc Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) 1 zal Proseminarium pracy dyplomowej z metodologią badań/ruch 11 sceniczny (do wyboru dla studenta) zal B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: 1 DYRYGOWANIE 6 z oc Propedeutyka dyrygowania z oc CZYTANIE PARTYTUR z oc INSTRUMENTACJA z oc. 4, DRUGI INSTRUMENT - GITARA z oc Drugi instrument (do wyboru dla studenta) 4 z oc Nauka akomp. z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru dla st.) z oc NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA z oc. 4, ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE z oc INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste zal Zespół wokalny z oc. 3,4, pracy dyplomowej zal C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 1. PSYCHOLOGIA 2 zal PEDAGOGIKA 4 zal METODYKA NAUCZANIA MUZYKI 6 z oc. 3,4, METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI 5 zal Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych z oc EMISJA GŁOSU z oc RAZEM Egz. po sem. Zaliczenie Godziny zajęć Raze m Wy kł. Ćw Rozkład godzin zajęć II 2012/13 III 2012/13 3 sem. 4 sem 5 sem. 6 sem W Ć ĆW W ĆW W W W ĆW 1. D. PRAKTYKI Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych zal Praktyka z zakresu nauczania rytmiki ( PSM I st., przedszkole) zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 1 zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 2 zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 3 zal Praktyka pedagogiczna ciągła zal godzin RAZEM B. Stankowiak 4 stycznia 2012

3 PUNKTACJA [wygasająca] EASM I st. Lp. Nazwa ETCS ETCS II 2012/13 III 2012/13 3 sem. 4 sem 5 sem. 6 sem Razem Wykł. Ćw W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: 1 Język obcy Technologia informacyjna Filozofia Estetyka Wychowanie fizyczne Ochrona własnosci intelektualnej A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE: 1 FORTEPIAN HARMONIA HISTORIA MUZYKI ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO KSZTAŁCENE SŁUCHU LITERATURA MUZYCZNA CHÓR AKADEMICKI CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) Harmonia/Kształcenie słuchu (do wyboru studenta) Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) Proseminarium pracy dyplomowej/ruch sceniczny B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: 1 DYRYGOWANIE Propedeutyka dyrygowania CZYTANIE PARTYTUR INSTRUMENTACJA DRUGI INSTRUMENT - GITARA DRUGI INSTRUMENT (do wybory dla studenta) Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru studenta) NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste Zespół wokalny pracy dyplomowej C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 1. PSYCHOLOGIA PEDAGOGIKA METODYKA NAUCZANIA MUZYKI Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI EMISJA GŁOSU D. PRAKTYKI 1. Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych Praktyka z zakresu nauczania rytmiki ( PSM I st., przedszkole) Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna ciągła

4 specjalność nauczycielska, WIEDZA O KULTURZE Studia I stopnia (licencjackie) WYBRANE PRZEDMIOTY realizuje rok II i III EASM I st. w 2012/13 l.p Przedmioty kszt. nauczycielskiego Prakt yki ped. Druga specj. nauczycielska; Wiedza o kulturze Nazwa semestr egzaminu W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. n Psychologia zal./zal. z oc Pedagogika zal./zal. z oc Metodyka edukacji plastycznej zal. z oc Integracja sztuk z elementami metodyki zal. z oc Pracownia edukacji twórczej - praktyka śródroczna zal.z oc Emisja głosu zal Praktyka pedagogiczna ciągła ( 4/5 sem.) zal. z oc Praktyka pedagogiczna śródroczna w zakresie plastyki zal. z oc Praktyka pedagogiczna śródroczna w zakresie wiedzy o kulturze zal. z oc Historia sztuki Z Analiza sztuki współczesnej vierstra zal. z oc Problemy formy i wyobraźni artystycznej - teoria dzieła i zamysłu twórczego zal Teoria kultury zal Socjologia sztuki zal. z oc Marketing sztuki kozłowski zal Metody upowszechniania kultury artystycznej vierstra zal Historia muzyki zal. z oc Analiza dzieła muzycznego zal Metodyka nauczania wiedzy o kulturze [vierstra] zal. z oc Wiedza o literaturze P zal Wiedza o teatrze zal Wiedza o filmie zal forma suma godzi godziny zajęć wykła d ćwiczeni a tygodniowa liczba godzin II rok 2012/13 III rok 2012/13 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr RAZEM:

5 KATALOG PRZEDMIOTÓW dla kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA I STOPNIA 13

6 A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 285 godzin: STR. Język obcy 16 Technologia informacyjna 17 Filozofia 19 Estetyka 22 Wychowanie fizyczne 24 Ochrona własności intelektualnej 25 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 godzin: FORTEPIAN 27 HARMONIA 29 HISTORIA MUZYKI 32 ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO 38 KSZTAŁCENE SŁUCHU 39 LITERATURA MUZYCZNA 46 CHÓR AKADEMICKI 50 CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) 53 Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) 56 Proseminarium pracy dyplomowej/ruch sceniczny 59 Polski folklor muzyczny 61 prelekcji i publicystyki muzycznej 62 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 435 godzin: DYRYGOWANIE 65 CZYTANIE PARTYTUR 71 INSTRUMENTACJA 73 DRUGI INSTRUMENT - GITARA 75 DRUGI INSTRUMENT (do wybory dla studenta) 76 NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA 78 Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru studenta) 80 ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE 82 INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste 84 Zespół wokalny 86 pracy dyplomowej 89 D. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 360 godzin: PSYCHOLOGIA 91 PEDAGOGIKA 92 METODYKA NAUCZANIA MUZYKI 95 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych 101 METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI 102 EMISJA GŁOSU 103 E. PRAKTYKI 180 godzin: Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych 110 Praktyka z zakresu nauczania rytmiki 111 Praktyka pedagogiczna śródroczna i ciągła

7 A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 15

8 Nazwa : Język obcy Kod : 09.0-WA-EASM-JO11,-JO12,- JO13,-JO14 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład 1,2,3,4 I,II,/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie z oceną, egzamin 5 Odpowiedzialny za przedmiot: Lektorzy UZ Prowadzący: Lektorzy UZ Zakres tematyczny : Zasadniczym celem kursów oferowanych przez SNJO jest podniesienie ogólnej kompetencji językowej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 (lub B1 dla osób rozpoczynających naukę na poziomie A2) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym: wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych i mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej, kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych oraz wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego. Opis ogólny Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zwartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w zakresie wybranych tematów powiązanych ze studiowaną specjalnością formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Czytanie. Student potrafi: czytać listy raporty, instrukcje broszury informacyjne i inne teksty użytkowe; krytycznie czytać teksty medialne (gazeta, internet itp.);korzystać z encyklopedii i słowników językowych oraz specjalistycznych. 16

9 Nazwa : Technologia informacyjna Kod : 03.2-WA-EASM-TINF Typ : Obowiązkowy Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu technologii informacyjno komunikacyjnych (szkoła średnia). Umiejętność korzystania z: komputera (Internet, komunikatory), mediów i massmediów. godzin w Semestr Rok Wykład III II/3 2 Ćwiczenia 30 2 zaliczenie Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jacek Jędryczkowski Prowadzący: mgr inż. Rafał Olczak Zakres tematyczny : Technologia informacyjna a informatyka. TI podstawowe pojęcia. Rola i miejsce TI w edukacji. Ochrona własności intelektualnej. Komputer podstawowe pojęcia. System; alternatywne systemy operacyjne (bezpieczeństwo systemu). Komputer i sieć komputerowa. Urządzenia peryferyjne. Bezpieczeństwo danych w systemie operacyjnym Windows. Edytory tekstu: Microsoft Word, OpenOffice Writer. Internet korzystanie z zasobów, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna; publikowanie dokumentów HTML (protokół FTP). Arkusze kalkulacyjne: Microsoft Excel, OpenOffice Calc. Bazy danych: Microsoft Access, OpenOffice Base. Pliki multimedialne (wyszukiwanie w Internecie tworzenie i edycja): grafika, dźwięk, film i animacja. Osadzanie multimediów w strukturze hipertekstowej prezentacji multimedialnej (także strony www). Prezentacje multimedialne (np. gry edukacyjne) realizowane w programie Microsoft PowerPoint oraz OpenOffice Impress. Prezentacje sieciowe. Przegląd narzędzi do publikowania multimedialnych witryn w sieci Internet (MS Word lub WebSite X5 Smart Edition PL); Witryny CMS. Student poprawnie korzysta z komputera; zna i podstawowe funkcje w systemu operacyjnego; wykonuje operacje na plikach i folderach; dba o bezpieczeństwo systemu operacyjnego, bezpieczeństwo danych; zna podstawy prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej; rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem technologii informacyjno komunikacyjnych; stosuje: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjnych, bazy danych; tworzy multimedialne komponenty prezentacji multimedialnych; realizuje grafiki prezentacyjne (także wykresy i wizualizacje danych liczbowych), nagrywa i edytuje dźwięki i filmy; korzysta z zasobów Internetu (usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, komunikacja i publikowanie własnych materiałów). Warunki : Warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów, wykonanie planowanych prac oraz uzupełnienie braków powstałych w wyniku ewentualnych nieobecności. 17

10 1. Furmanek M., (red.), Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra Langer M., Po prostu Excel 2002/XP PL, tł. Kowalczyk M., Helion, Gliwice Langer M., Po prostu Word 2003 PL, tł. Masłowskiego K., Helion, Gliwice Pikoń K., ABC internetu. Wydanie V, Helion, Gliwice Schwartz S., Po prostu Access 2003 PL, tł. Koronkiewicz P., Helion, Gliwice 2004 Literatura uzupełniająca: 1. Sokół M., Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0, Helion, Gliwice Hetman J., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z przepisami wykonawczymi, Wyd. Biblioteka Analiz, Warszawa Danowski B., Windows XP. Instalacja i naprawa, Helion, Gliwice Sokół M., Sokół R., Internet. Jak surfować bezpiecznie, Helion, Gliwice

11 Nazwa : Filozofia 1 Kod : 08.1-WA-EASM-FIL1 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład I/3 Zaliczenie 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM (II st. kw. art. Maciej Ogarek, prof. UZ) Prowadzący zajęcia: dr Artur Pastuszek Zakres tematyczny : Przedmiot filozoficznej refleksji. Podstawowe pojęcia filozoficzne. Etymologia, zakres, podstawowe pytania i ich źródła. Główne dyscypliny, działy i związane z nimi obszary refleksji. Różnorodne koncepcje filozofii. Filozofia a nauki szczegółowe. Filozofia jako nauka (wiedza). Poznawcza funkcja filozofii. Filozofia a światopogląd. Problematyka epistemologiczna (gnoseologiczna) w filozofii. Idealizm epistemologiczny a realizm. Pytanie o granice poznania sceptycyzm i agnostycyzm. Idealizm transcendentalny vs. idealizm immanentny. Problem źródeł poznania natywizm a empiryzm genetyczny. Aprioryzm a empiryzm. Racjonalizm a irracjonalizm. Problematyka wartości (aksjologia). Podstawowe pojęcia etyki. Estetyka jako dyscyplina filozoficzna obszar refleksji i główne pojęcia: sztuka, piękno, wzniosłość, smak, przeżycie estetyczne, twórczość, wartość estetyczna, geniusz, ekspresja, treść, forma. Problematyka jedności i wielości sztuki, jej autonomii i swoistości. Rozpoznanie specyfiki filozofii, jej podstawowych koncepcji oraz dyscyplin. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami wraz z wiedzą dotyczącą ich historycznego sensu. Nabycie umiejętności rozumiejącej i krytycznej lektury oraz interpretacji tekstu. Zdolność formułowania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi. (1) K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa (2) C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa (3) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Wyd. PWN, Warszawa (4) S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław (5) Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,Warszawa (6) K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa (7) J. Derrida, Marginesy filozofii, Spacja, Warszawa Literatura uzupełniająca: (1) G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań (2) A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa (3) W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków (4) E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa (5) Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa

12 (6) B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa (7) M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa (8) T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Spacja, Warszawa (9) Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa Nazwa : Filozofia 2 Kod : 08.1-WA-EASM-FIL2 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: zaliczenie kursu : 08.1-WA- EASM-FIL1 Wykład I/3 Egzamin 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM (II st. kw. art. Maciej Ogarek, prof. UZ) Prowadzący zajęcia: dr Artur Pastuszek Zakres tematyczny : Przekrój doktryn filozoficznych od presokratyków, poprzez średniowiecze i nowożytność do koncepcji współczesnych: Główne okresy filozofii - periodyzacja. Początki filozofii oraz jej źródła. Filozofia przyrody oraz klasyczna filozofia grecka. Szkoła jońska, szkoła pitagorejska, szkoła eleacka, grecki atomizm. Sofiści i Sokrates. Platon i Arystoteles. Filozofia średniowieczna: jej główni przedstawiciele i podstawowe problemy. Augustyn, Bonawentura, Tomasz z Akwinu, Wilhelm Ockham. Filozofia nowożytna a rozwój nauk matematyczno-przyrodniczych. Francis Bacon, John Locke, David Hume, George Berkeley. Spór pomiędzy empiryzmem a racjonalizmem. Rene Descartes, Blaise Pascal. Oświecenie i początek władzy krytycznego rozumu. Immanuel Kant, G. W. F. Hegel, Karol Marks. Antyoświeceniowe prądy przełomu XIX i XX wieku. Artur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard. Główne nurty myśli współczesnej. Fenomenologia - Edmund Husserl i Max Scheler. Filozofia egzystencji - Martin Heidegger i Jean Paul Sartre. Hermeneutyka - H. G. Gadamer i Paul Ricoeur. Dyskusje wokół postmodernizmu w filozofii i sztuce. Jean-Francois Lyotard, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida. Rozpoznanie specyfiki filozofii, jej podstawowych koncepcji oraz dyscyplin. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami wraz z wiedzą dotyczącą ich historycznego sensu. Nabycie 20

13 umiejętności rozumiejącej i krytycznej lektury oraz interpretacji tekstu. Zdolność formułowania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi. (1) K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa (2) C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa (3) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Wyd. PWN, Warszawa (4) S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław (5) Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,Warszawa (6) K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa (7) J. Derrida, Marginesy filozofii, Spacja, Warszawa Literatura uzupełniająca: (10) G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań (11) A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa (12) W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków (13) E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa (14) Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa (15) B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa (16) M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa (17) T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Spacja, Warszawa (18) Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa

14 Nazwa : Estetyka Kod : 08.1-WA-EASM-ESTE Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: podstawy wiedzy z filozofii, historii kultury i sztuki Wykład III/3 Egzamin 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Roman Sapeńko Prowadzący: dr hab. Roman Sapeńko Zakres tematyczny : Przedmiot estetyki. Pojęcie estetyki. Kształtowanie się pierwszych wyobrażeń estetycznych. Powstanie estetyki jako nauki. Etapy kształtowania się myśli estetycznej: a) od antyku do lat 30 XIX w.; b) lata 30 koniec XIX w.; c) wiek XX. Struktura świadomości estetycznej. Estetyczne przeżycie, estetyczny smak, estetyczny ideał. Estetyczne poglądy i teorie. Podstawowe estetyczne kategorie. Kategoria harmonii i miary. Kategoria piękna i brzydoty. Kategoria wzniosłości, heroiczności. Kategoria tragiczności i komiczności. Kategoria estetyczności. Estetyka jako metateoria sztuki. Metodologiczne zasady analizy sztuki. Paradygmat sztuki: pojęcie i istota. Intencjonalność jako przedmiot i estetyczna właściwość. Naśladowczo - ekspresyjna natura sztuki. Artystyczność treści i formy. Styl jako kategoria estetyczno - artystyczna. Semiotyka sztuki: obraz artystyczny, symbol, znak. Geneza obrazu artystycznego. Obraz artystyczny jako forma zmysłowości. Zasada antynomiczności i struktura obrazu artystycznego. Znak i konwencja w artystycznym obrazie. Uniwersalia obrazu artystycznego. Asocjacja, metafora i alegoria jako czynniki artystycznego obrazowania. Twórczość artystyczna jak obiekt analizy estetycznej. Historia problemu. Twórczość artystyczna perspektywa interdyscyplinarna. Estetyczne zasady twórczości. Estetyka XX wieku. Psychoanaliza. Psychologia głębi. Intuicjonizm. Fenomenologia. Estetyka XX wieku. Strukturalizm. Egzystencjalizm. Neotomizm. Postmodernizm. Wiedza na temat miejsca estetyki w strukturze humanistyki. Orientacja w badaniach estetyki nad fenomenami: piękna, sztuki, wartości estetycznych. Umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym estetyki w analizie sztuki oraz pozostałych zjawisk kulturowych. Warunki : obecność na zajęciach, egzamin Estetyki filozoficzne XX wieku (red. K Wilkoszewska), Kraków Gołaszewska M. Zarys estetyki. Stępień A., Propedeutyka estetyki, Lublin

15 Szczepańska A. Estetyka Romana Ingardena, Warszawa 1989 Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988 Tatarkiewicz W. Droga przez estetykę, Warszawa 1972 Tatarkiewicz W. Historia estetyki, t Literatura uzupełniająca: Kuczyńska A. Piękno. Mit i rzeczywistość, Warszawa 1972; Stróżewski Wł. Wokół piekna, Kraków 2002, s Fragmenty tekstów źródłowych (Platon, Arystoteles, Kant, Hegel, i inni.) 23

16 Nazwa : Wychowanie fizyczne 1 i 2 Kod : 16.1-WA-EASM-WF11, W12 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: Brak przeciwwskazań lekarskich do podejmowania aktywności fizycznej. Wskazania lekarskie do udziału w zajęciach rehabilitacja. Wykład 1,2 I/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Prowadzący: Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zakres tematyczny : w specjalnościach: ogólnorozwojowe, muzyczno-ruchowe, pływanie, jeździectwo, kulturystyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, rehabilitacja. Utrwalenie nawyku hartowania organizmu dla lepszego przeciwstawienia się negatywnym skutkom cywilizacji. Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz własnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o odpowiedni poziom sprawności psychofizycznej. Przygotowanie studentów do roli organizatorów i animatorów sportu i rekreacji i turystyki w najbliższym kręgu rodziny i znajomych. Warunki : Systematyczny udział i aktywność w zajęciach. Postęp w wynikach testów sprawności fizycznej 24

17 Nazwa : Ochrona własności intelektualnej godzin w Kod : 03.2-WA-EASM-OWIN Typ : Obowiązkowy Wymagania wstępne: - Semestr Rok Wykład 15 1 VI III/3 zaliczenie 1 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM UZ Prowadzący: pracownicy Działu Prawnego UZ Zakres tematyczny : 1. Pojęcie prawa i normy prawnej, 2. Ochrona własności intelektualnej w systemie prawa polskiego i międzynarodowego, 3. Źródła prawa autorskiego. Prawo autorskie jako część prawa cywilnego 4. Podmiot prawa autorskiego 5. Zakres przedmiotowy ochrony praw autorskich 6. Osobiste prawa autorskie, 7. Prawa autorskie majątkowe, 8. Dozwolony użytek chronionych utworów, 9. Czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych 10. Prawa pokrewne 11. Ochrona programów komputerowych 12. Elementy prawa własności przemysłowej w prawie polskim, 12. Patenty, 13. Wzory przemysłowe, 14. Znaki towarowe 15. Europejskie prawo znaków towarowych Orientacja w podstawowych pojęciach związanych z ochroną własności intelektualnej, umożliwiające wykorzystanie ich w przyszłej pracy zawodowej. Warunki : Zaliczenie Prawo autorskie, red. J.Barta, Warszawa 2007, A. Matłak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków Zakamycze 2004, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, J.Szczotka, Prawa autorskie i prawa pokrewne: zarys wykładu, Bydgoszcz 2007, Ochrona własności intelektualnej,; podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego, J. Mierski, J. Szmigrodzki, Warszawa 2007, R. Sikorski, Licencja na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006, J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia z wyborem aktów prawnych, Warszawa- Poznań 2005, M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, H. Żakowska-Henzler, Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu, Warszawa 2006, W. Machała, Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim,warszawa

18 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 26

19 Nazwa : Fortepian 1-6 Kod : 03.2-WA-EASM-FR11,-FR12,- FR13,-FR14,-FR15,-FR16 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Semestr Rok Wykład 1,2,3,4,5,6 I,II,III/3 24 Ćwiczenia 15 1 zal. z oc. (sem. 1-5), egzamin (sem. 6) Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Karol Schmidt Prowadzący: prof.dorota Frąckowiak-Kapała, prof.uz Karol Schmidt, prof.uz Ryszard Zimnicki, ad.i st. Małgorzata Gajlesz, ad. I st. Ludmiła Pawłowska, mgr Alicja Stasierska-Ogarek, mgr Danuta Ługowska Zakres tematyczny : Nauka gry na fortepianie, rozwijanie techniki pianistycznej, biegłości w grze a vista i akompaniowaniu. Poznawanie zróżnicowanego repertuaru,zróżnicowanego fakturowo i stylistycznie. Zakres materiału opracowany wg. stopnia zaawansowania studentów /staż nauki gry na fortepianie przed rozpoczęciem / zasada działania mechanizmu ułożenie aparatu gry, sposoby początki motoryki palcowej, propemetody pracy nad utworem, wykonawstwa publicznego. palcowa, technika dwudźwięków utworów, stylowość w interpretacji artykulacji, dynamiki i pedalizacji, zwalczania/ I zakres ( 0-3 lat nauki gry ) budowa instrumentu, młoteczkowego i pedałów, prawidłowa postawa, wydobycia dźwięku ( artykulacja i dynamika), deutyka pedalizacji, faktura utworów fortepianowych, trema i uwarunkowania akustyczno- instrumentalne II zakres ( 4 i więcej lat nauki gry) motoryka i akordowa, metody pamięciowego opanowania dzieła, paleta brzmieniowa jako wypadkowa gra a vista, swoboda estradowa / trema i metody jej Przygotowanie studenta do profesjonalnego posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru, w grze a vista i akompaniowaniu. 27

20 I zakres Etiudy: St. Raube z. I i II, H. Lemoine op. 37, C. Czerny op.599, W. Sawicka- G. Stempniowa z. I-II (wszystkie pozycie z PWM Edition) Dawne tańce i melodie z. I, PWM, Z dawnych wieków, J. S. Bach Łatwe utwory, J.S.Bach Drobne utwory ( wszystkie pozycje z PWM Ed.) Sonatiny z. I /opr. St. Raube/, Wybór sonatin z. I/opr. J.Hoffman-A.Rieger/-wszystkie pozycje z PWM Ed. B. Bartok Fur Kinder z. I i II (Editio Musica Budapest), Czytanki muzyczne z. I i II, S. Majkapar Biriulki, F. Rybicki Zaczynam grać (wszystkie pozycje z PWM Ed.) II zakres Etiudy: H. Berens op.61, A. Loeschorn op. 66,C. Czerny op. 299 i 821, St. Heller op. 45, 46, 47 wybrane etiudy F.Chopina, M.Moszkowskiego, C.Debussy, (wszystkie pozycie z PWM Edition) Dawne tańce i melodie z. II, J. S. Bach Drobne utwory, Małe preludia, Inwencje 2 i 3- głosowe.,wybrane pozycje z Das Wohltemperierte Klavier, Suity francuskie, G. Haendel Wybrane suity (wszystkie pozycie z PWM Edition) Wybrane sonatiny t.i,ii / red. J.Hoffman, A.Rieger /, Sonatiny z.i,ii /red. St.Raube/ W.A.Mozart 2 sonatiny, Sonatiny wiedeńskie ( wszystkie pozycje PWM Ed.), Fr.Kuhlau Wybór sonatin / Izdatielstwo Muzyka Moskwa), wybrane sonaty, wariacje, ronda klasyków wiedeńskich ( Edition Peters, PWM Ed.) E. Grieg Utwory liryczne op.12, F. Mendelssohn-Bartholdy Pieśni bez słów, Fr. Chopin polonezy op posthum.,walce, preludia oraz inne utwory dostosowane do możliwości wykonawczych studenta, R.Schumann Album dla młodzieży, P.Czajkowski Album dla młodzieży, wybrane utwory kompozytorów polskich /I.J.Paderewski, K.Szymanowski, W.Lutosławski, W.Kilar i in./ (wszystkie pozycje PWM Ed.) 28

21 Nazwa : Harmonia 1 Kod : 03.2-WA-EASM-HR11 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład 2 I/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie z oceną 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz) Prowadzący: dr B. Literska, Prof. UZ J. Karcz Zakres tematyczny : Skale, interwały, koło kwintowe. Trójdźwięk i jego cechy (postać, pozycja i układ). Triada harmoniczna w odmianach dur i moll. Układ czterogłosowy: skale głosów chóralnych (chóru mieszanego), dwojenie składników, odległości między głosami. Budowa i dwojenia składników w trójdźwiękach w pierwszym i drugim przewrocie. Stosunki między akordami. Łączenie trójdźwięków w stosunku sekundy i kwinty. Zasady powtarzania akordu. Kadencje. Dominanta z podwójnym opóźnieniem. Harmonizowanie melodii. [1] zapoznanie studentów z zasadami systemu funkcyjnego [2] opanowanie umiejętności harmonizowania melodii w określonym zakresie materiału [3] opanowanie umiejętności analizowania problemów i zjawisk harmonicznych w przykładach z literatury muzycznej [4] praktyczne przygotowanie do realizacji poznanych zasad w fakturze fortepianowej. 1. K. Sikorski: Harmonia t.i i II, PWM, Kraków, K. Sikorski: Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM, Kraków, A. Poszowski: Harmonia tonalna, PWSM w Gdańsku, Gdańsk Fr. Wesołowski: Materiały do ćwiczeń harmonicznych cz.i i II, PWM, Kraków, 1978 Literatura uzupełniająca: 1. J. Targosz: Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków, 1993 Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki ) Warunki : Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na podstawie kolokwium semestralnego (harmonizacja sopranu) oraz na podstawie praktycznej realizacji przebiegów funkcyjnych (w tonacjach do czterech znaków przykluczowych). 29

22 Nazwa : Harmonia 2 Kod : 03.2-WA-EASM-HR12 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-EASM-HR11 Wykład 3 II/3 Ćwiczenia 30 2 Zal. z oc. 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz) Prowadzący: dr B. Literska, Prof. UZ J. Karcz Zakres tematyczny : Skale, interwały, koło kwintowe. Trójdźwięk i jego cechy (postać, pozycja i układ). Triada harmoniczna w odmianach dur i moll. Układ czterogłosowy: skale głosów chóralnych (chóru mieszanego), dwojenie składników, odległości między głosami. Budowa i dwojenia składników w trójdźwiękach w pierwszym i drugim przewrocie. Stosunki między akordami. Łączenie trójdźwięków w stosunku sekundy i kwinty. Zasady powtarzania akordu. Kadencje. Dominanta z podwójnym opóźnieniem. Harmonizowanie melodii. [1] zapoznanie studentów z zasadami systemu funkcyjnego [2] opanowanie umiejętności harmonizowania melodii w określonym zakresie materiału [3] opanowanie umiejętności analizowania problemów i zjawisk harmonicznych w przykładach z literatury muzycznej [4] praktyczne przygotowanie do realizacji poznanych zasad w fakturze fortepianowej. 5. K. Sikorski: Harmonia t.i i II, PWM, Kraków, K. Sikorski: Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM, Kraków, A. Poszowski: Harmonia tonalna, PWSM w Gdańsku, Gdańsk Fr. Wesołowski: Materiały do ćwiczeń harmonicznych cz.i i II, PWM, Kraków, 1978 Literatura uzupełniająca: 2. J. Targosz: Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków, 1993 Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki ) Warunki : Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na podstawie kolokwium semestralnego (harmonizacja sopranu) oraz na podstawie praktycznej realizacji przebiegów funkcyjnych (w tonacjach do czterech znaków przykluczowych). 30

Filozofia - opis przedmiotu

Filozofia - opis przedmiotu Filozofia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Filozofia Kod przedmiotu 08.1-WA-GrafP-FIL-W-S14_pNadGenVGNQV Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Grafika Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji PSM II st. im. Fryderyka Chopina i OSM II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu Szkolny plan nauczania - INSTRUMENTALISTYKA; CYKL SZEŚCIOLETNI Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I II III IV V

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Z WIEDZĄ O

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 03.2-UZ-UZ-HMU1 Typ przedmiotu: ogólnouczelniany Język nauczania: polski

Kod przedmiotu: 03.2-UZ-UZ-HMU1 Typ przedmiotu: ogólnouczelniany Język nauczania: polski H I S T O R I A M U Z Y K I Kod przedmiotu: 03.2-UZ-UZ-HMU1 Typ przedmiotu: ogólnouczelniany Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: Forma zajęć Liczba godzin w semest rze Liczba godzin w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy ZASADY REKRUTACJI do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy 1 1. Klasa I - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (dzieci 6 i 7- letnie) 1. Spotkania z psychologiem 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 EGZAMINY WSTĘPNE 2014/2015 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do PSM I stopnia

Rekrutacja do PSM I stopnia Rekrutacja do PSM I stopnia Termin składania podań do PSM I st. 01.03.2011r. do 31.05.2011r. Do klasy I cyklu 6 letniego przyjmowane są dzieci w wieku 6 10 lat (roczniki 2005,2004, 2003,2002). Instrumenty:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI Moduł/Przedmiot: Estetyka muzyki Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału

Akademia Muzyczna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału dr hab. szt. Ewa Kowalska Zając, prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015

STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015 STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015 Uwaga! moduły podlegające wyborowi zapisane są kursywą godziny kontaktowe Przedmioty kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 EGZAMINY WSTĘPNE 2015/2016 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gana A-dur

Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gana A-dur Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gamy durowe C,G,D Hymn UE IX symfonia L.V. Beethovena forma symfonii

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Harmonia Kod modułu: Koordynator modułu: dr hab. Wojciech Olszewski Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Wymagania wstępne sprecyzowane są w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów.

Wymagania wstępne Wymagania wstępne sprecyzowane są w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów. Kod przedmiotu EM1-05a Nazwa przedmiotu Ćwiczenia z harmonii Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność Edukacja muzyczna Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych Typ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Studia orkiestrowe z grą a vista Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Jarosław Thiel Punkty ECTS: 3 Status

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A Skrzypce Etiuda, Altówka Wiolonczela Kontrabas gama durowa,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/2 Nazwa przedmiotu w języku polskim Kanon piękna w kulturze europejskiej w języku angielskim Canon of Beauty in European culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Technologie informacyjne - opis przedmiotu Technologie informacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Kod przedmiotu 11.3-WP-PSP-TI-L_pNadGen0POXX Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na I rok studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2010/2011 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 Sposób Rodz.

Plan studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 Sposób Rodz. Kierunek studiów: Reżyseria dźwięku (studia stacjonarne pierwszego stopnia) rok akademicki 2013/2014. przedmio tów Lp I/ II/ III/ Liczba 1 Reżyseria muzyczna W G/I 1 z 3 1 zo 3 1 z 3 1 zo 3 2 z 6 2 zo

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej absolwent:

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej absolwent: AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA I stopnia Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Analiza dzieła muzycznego Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Monika Kędziora Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/0 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE I sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na fortepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie gra na fortepianie Kształci

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Gra liturgiczna Kod modułu: Koordynator dr Jakub Pankowiak Punkty 3 modułu: ECTS: Status przedmiotu: Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna

Specjalność : Edukacja muzyczna Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE KIERUNEK: Wychowanie fizyczne SPECJALNOŚC: wychowanie fizyczne w szkole Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. MAC OCENA CELUJĄCA zna wszystkie tańce narodowe oraz stroje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika

Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Przesłuchania końcoworoczne. 3. Przesłuchanie końcowe jako część składowa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Muzykologia specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku Muzykologia specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: MUZYKOLOGIA SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ POZIOM STUDIÓW: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Kod 1 Efekty kształcenia dla kierunku Muzykologia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia: Nauczanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej

Podyplomowe Studia: Nauczanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej Objaśnienie oznaczeń: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Podyplomowe Studia: Nauczanie EFEKTY KSZTAŁCENIA K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Dyrygentura symfoniczno - operowa. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Dyrygentura symfoniczno - operowa. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Dyrygentura STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu nr 114/213/2015 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA (GRA NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2012/2013 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA I STOPNIA KSZTAŁCENIE SŁUCHU Klasa I Anna Miazga Pomoce dydaktyczne do kształcenia

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: Semestr IV: Semestr V: 30 Z - 3 ECTS Semestr VI: 30 E - 3 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: Semestr IV: Semestr V: 30 Z - 3 ECTS Semestr VI: 30 E - 3 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Formy muzyczne Kod modułu: Wok/lic3/17 Koordynator modułu: prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/06 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu

Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Umuzykalnienie z rytmiką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-UR2 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne )

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne ) Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MUZYKA KOŚCIELNA STUDIA I STOPNIA Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2015/2016 SZKOŁA I STOPNIA RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I Anna Miazga Pomoce dydaktyczne do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Improwizacja i czytanie nut głosem Kod modułu: Wok/lic4/12 Koordynator modułu: mgr Wiesława Żok Warchalewska,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne:

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Egzamin promocyjny. 3. Egzamin dyplomowy. 4. Konkursy międzyszkolne obowiązkowe: - etiud,

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe )

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe ) Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie PRZEDMIOT - - FORTEPIAN DODATKOWY opracowanie: mgr Ewa Wachta mgr Alicja Migielska Kraków, 2011 1 Wstęp Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU IN.AG.I.A3 IN.F.I.A3 IN.P.I.A3 IN.SD.I.A3. kod kursu (wypełnia. koordynator ds. JK)

KARTA KURSU IN.AG.I.A3 IN.F.I.A3 IN.P.I.A3 IN.SD.I.A3. kod kursu (wypełnia. koordynator ds. JK) Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny kierunek: Instrumentalistyka specjalność: Wszystkie specjalności poziom: studia I stopnia forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki KARTA KURSU A.

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania

Szczegółowe kryteria oceniania Przedmiotowy System Oceniania z kształcenia słuchu w klasach IV VI cyklu sześcioletniego PSM I stopnia Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania - informowanie ucznia o postępach w nauce oraz poziomie jego

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Praca z akompaniatorem Kod modułu: Koordynator modułu: as. Natalia Hyżak Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karta opisu przedmiotu A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Podstawy filozofii. Jednostka prowadząca Instytut Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2016 r. (poz...) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6 letni cykl

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Forma studiów i poziom kształcenia I stopnia Kryterium zakres kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Filozofia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: wykład Wymiar semestr zimowy 30 semestr

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, zal, 1 ECTS Semestr IV: 15, zal, 1 ECTS Semestr V: 15, zal, 1 ECTS Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, zal, 1 ECTS Semestr IV: 15, zal, 1 ECTS Semestr V: 15, zal, 1 ECTS Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Nauka akompaniamentu z grą a vista Kod modułu: Koordynator modułu: dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant Punkty

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

Gama C-dur chromatyzowana regularnie.

Gama C-dur chromatyzowana regularnie. Kształcenie słuchu w klasach IV-V-VI. Materiał nauczania Wymagania edukacyjne na poszczególnych etapach edukacji - umiejętności ucznia po klasie IV-V-VI Klasa IV Klasa V Klasa VI Zagadnienia tonalne Gamy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Praca z akompaniatorem Kod modułu: Koordynator modułu: as. Natalia Hyżak Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu: Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo