I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych"

Transkrypt

1 Instrukcja dot. filtrowania i wyszukiwania danych, korespondencji papierowej i elektronicznej (BAZA TELE ADRESOWA OPZZ) I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych 1. FILTROWANIE Możliwe jest filtrowanie danych i drukowanie rezultatów filtrowania czyli wyciągów z bazy w podziałach na województwo i/lub nazwę organizacji nadrzędnej (organizacji członkowskiej OPZZ) i/lub nazwę Branży OPZZ. Możliwe jest filtrowanie jedno, lub wielostopniowe, przebieg czynności jest standardowy przy zastosowaniu filtru zawartości kolumn w MS Excel. Przykład 1 (filtrowanie jednostopniowe). Interesują nas dane teleadresowe wyłącznie organizacji zakładowych z branży Metalowcy w tym celu należy: kliknąć myszką w czarny trójkąt w małym szarym kwadracie (rozwinięcie listy zadań filtru/sortu) w komórce E1 BRANŻA, kliknąć myszką w kwadrat przy pierwszej pozycji na liście zaznacz wszystko nastąpi odznaczenie wszystkich pozycji, kliknąć myszką w kwadrat przy pozycji METALOWCY nastąpi zaznaczenie jednej pozycji, Kliknąć przycisk ok, (w bazie widoczne są tylko organizacje zakładowe z branży Metalowcy ). Przykład 2 (Filtrowanie dwustopniowe). Interesują nas dane teleadresowe wyłącznie organizacji zakładowych z branży Metalowcy z województwa mazowieckiego w tym celu należy: Str. 1

2 przeprowadzić Przykład 1 (powyżej), analogicznie postąpić w komórce WOJEWÓDZTWO w wierszu nr 1 zaznaczając Mazowieckie, (w bazie widoczne są tylko organizacje zakładowe z branży Metalowcy z województwa mazowieckiego) Przykład 3 (filtrowanie trzystopniowe). Interesują nas dane teleadresowe wyłącznie organizacji zakładowych z branży Metalowcy z województwa mazowieckiego zrzeszonych w Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce w tym celu należy: przeprowadzić Przykłady 1 i 2 oraz analogicznie postąpić w komórce PRZYNALEŻNOŚĆ DO OOC, RW lub ORG. ZWIĄZKOWEJ w wierszu nr 1., (w bazie widoczne są tylko organizacje zakładowe z branży Metalowcy z województwa mazowieckiego zrzeszone w Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce) Drukowanie rezultatów odbywa się w sposób standardowy dla programu MS Excel. 2. WYSZUKIWANIE Możliwe jest szybkie wyszukiwanie pojedynczych organizacji zakładowych znając ich nazwę lub imię i nazwisko Przewodniczącego lub też adres korespondencyjny. Przykład 1. (znamy nazwę) Interesują nas dane organizacji zakładowej MNZZ Pracowników ARCELORMITTAL WARSZAWA Sp. z o.o. w tym celu należy: Str. 2

3 rozwinąć listę filtru/sortu w komórce NAZWA PODMIOTU BAZY TELEADRESOWEJ w wierszu nr 1. (patrz przykład 1, ptk. 1) i w okienku wyszukaj rozpocząć wpisywanie nazwy organizacji zakładowej, po wpisaniu kilku/kilkunastu liter na liście poniżej widoczna będzie tylko pozycja szukanej organizacji zakładowej, kliknąć ok, (w bazie widoczne są dane wyłącznie szukanej przez nas organizacji zakładowej) Przykład 2. (znamy imię i nazwisko Przewodniczącego) Interesują nas dane teleadresowe organizacji, której Przewodniczącym jest Pan Jan Kowalski w tym celu należy: postąpić analogicznie do przykładu pierwszego w komórce IMIĘ i NAZWISKO w wierszu nr 1. WYCIĄGI i WYDRUKI generujemy z Pliku BAZA TELE ADRESOWA OPZZ (BTA) WYCIĄGI (wydruki) II. Korespondencja papierowa (Korespondencja seryjna) W celu wygenerowania pliku do druku kopert i pism używamy plików MS Excel i MS Word: 1. KOPERTY (oddzielnie z listami) Przykład. Interesuje nas wygenerowanie pliku do druku kopert do organizacji zakładowych z branży Metalowcy, z województwa śląskiego, zrzeszonych w Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w PL w tym celu należy: Str. 3

4 otworzyć nowy dokument programu MS Word, wejść w zakładkę korespondencja (na pasku zakładek na samej górze), rozwinąć na listę zadań Rozpocznij koresp. ser., kliknąć pozycję Koperty, w zakładce Opcje kopert wybrać wielkość koperty i ustawić pola, w które wpiszemy nazwę nadawcy oraz będziemy importować nazwy odbiorców i/lub wybrać czcionkę. w drugiej zakładce Opcje drukowania wybrać właściwy podajnik papieru Multi purpose Tray oznacza podajnik boczny i ze względu na grubość koperty właśnie ten podajnik musi być najczęściej używany (w zależności od drukarki), należy również wybrać metodę podania kopert (w zależności od drukarki). (Najwygodniej jednak po wybraniu wielkości koperty kliknąć OK widok dokumentu uległ zmianie i widoczny jest układ koperty. Wszelkie ustawienia są przeważnie automatycznie wybrane zgodnie z wymaganiami naszej drukarki domyślnej). wpisać w lewym górnym rogu nazwę nadawcy, będzie ona widoczna na każdej stronie. klikając myszką w puste pole na dole koperty szukamy pola adresata, po kliknięciu w obrębie pola pojawi się nam kwadratowy obrys, który możemy dowolnie ustawić na kopercie przesuwając z wciśniętym na jego krawędzi lewym przyciskiem myszy. kliknąć na listę zadań Wybierz adresatów, kliknąć pozycję Użyj istniejącej listy, w oknie wybierz źródła danych znaleźć i wybrać plik BAZA TELE ADRESOWA OPZZ (BTA), w oknie Wybieranie tabeli kliknąć BTA ZOZ ZRZESZONE W OC, Str. 4

5 kliknąć ok (lista adresatów została wybrana) kliknąć na listę zadań Edytuj listę adresatów, następnie w oknie adresaci korespondencji seryjnej odpowiednio przefiltrować dane w sposób analogiczny do tego co robiliśmy w pliku MS Excel (powyżej); 1) filtr BRANŻY 2) filtr PRZYNALEŻNOŚCI (nazwa organizacji członkowskiej OPZZ) 3) filtr WOJEWÓDZTWA Następnie w celu wyłączenia wierszy, w których mamy dane niewystarczające do wysłania korespondencji musimy Dopracować listę adresatów kliknąć niebieskie polecenie filtruj, w oknie filtrowanie i sortowanie na liście pole w pierwszym wolnym wierszu wybrać pozycję KORESPONDENCJA (NAZWA/NR ULICY, NR LOKALU), na liście Porównaj w odpowiadającym wierszu wybrać Nie jest puste, kliknąć ok i ponownie ok ( przeprowadziliśmy edycję listy adresatów importowane będą dane wyłącznie wybranej przez nas grupy adresatów i tylko tych, którzy podali pełne dane niezbędne do wysyłania korespondencji papierowej). Znaleźć ponownie pole adresata i po otwarciu listy Wstaw pola koresp. ser. wstawić w kolejnych wierszach: «PŁEĆ_» «IMIĘ_i_NAZWISKO» «STANOWISKO» Str. 5

6 «KORESPONDENCJA_NAZWA_INSTYTUCJI» «KORESPONDENCJA NAZWANR_ULICY_NR_LOKA» «KORESPONDENCJA KOD MIASTO» kliknąć polecenie Podgląd wyników (na górze), przejrzeć kolejne wyniki, wracając na chwilę do Narzędzia główne można zmienić czcionkę lub rozmiar czcionki, pogrubić tekst, wrócić do zakładki Korespondencja i otworzyć listę zadań Zakończ i scal (po prawej stronie na górze) i tu są dwie opcje: 1) Drukuj dokumenty Scalamy do drukarki, pojawi się okno ustawień drukarki musimy wejść w ustawienia drukarki i wybrać w page size i output size Envelope C5 (dla kopert C5) lub inny odpowiedni, oraz ustawić Źródło papieru na podajnik boczny. Następnie drukujemy. 2) Chcąc zapisać lub edytować (stylistycznie) dokument w niepowiązanym pliku MS Word klikamy edytuj poszczególne dokumenty i scalamy do nowego dokumentu. Otrzymujemy nowy plik MS Word przygotowany do druku kopert do konkretnej grupy odbiorców, który nie jest powiązany z Plikiem MS Excel (baza T A) W niepowiązanym pliku można dowolnie zmieniać dane w sposób standardowy tak jak w każdym innym dokumencie MS Word indywidualnie dla każdej koperty Zapisany w naszym komputerze Plik MS Word (dokument, który edytowaliśmy) powiązany z plikiem źródłowym MS Excel (Baza T A), będzie przy każdorazowym otwarciu generował koperty z uwzględnieniem aktualizacji wprowadzonych w pliku źródłowym MS Excel. Warto jest taki plik zapisać. Str. 6

7 2. LISTY (oddzielnie z Kopertami) Przykład. Interesuje nas wygenerowanie listów do powyższej grupy adresatów w tym celu należy: otworzyć nowy dokument MS Word (lub papier firmowy), wybrać analogicznie: Korespondencja seryjna > Listy, analogicznie do postępowania w przypadku kopert wybrać i edytować plik MS Excel BAZA TELE ADRESOWA OPZZ (BTA) wpisać w dokumencie standardowo miejsce i datę i/lub inne informacje, które sobie życzymy, kilka wierszy niżej wstawić pola korespondencji seryjnej (z lewej strony): «PŁEĆ_» «IMIĘ_i_NAZWISKO» «STANOWISKO_» «NAZWA_PODMIOTU_BAZY_TELEADRESOWEJ» Odstęp «WIERSZ_POZDROWIENIA» ( wiersz pozdrowienia będzie pobierany również z naszego pliku MS Excel) zaznaczyć/zakreślić myszką pola 1 4 do odstępu widzimy zaznaczone pozycje na szarym tle, wybrać obszar, w którym chcemy mieć dane adresata przesuwamy w górnej linii (wymiar) mały szary kwadrat (przesunie się łącznie dwoma małymi szarymi trójkątami) z początku do 7 lub 8 widzimy że przesunęły się również pola. Przesuwamy mały trójkąt z prawej strony z końca na 15 lub dalej, Str. 7

8 (Miejsce pól danych adresata zostało wyznaczone). wybrać rozmiar lub pogrubić czcionkę w polach adresata i wierszu pozdrowienia, wkleić/wpisać tekst pisma i dane do podpisu (standardowo), wydrukować lub zapisać analogicznie do kopert. Tak jak w przypadku kopert zapisany plik MS Word powiązany z odpowiednim plikiem MS Excel będzie dla nas bardzo użyteczny. 3. Koperty i Listy (Łącznie) W celu wygenerowania w jednym pliku kopert i pism należy rozpocząć korespondencję seryjną > listy, następnie kliknąć w prawym górnym rogu polecenie Koperty, wybrać wielkość koperty i kliknąć w okienku na dole Dodaj do dokumentu widzimy na górze kopertę, niżej pismo. Edytujemy Plik MS Word analogicznie do przypadków powyżej (kopert i listów generowanych oddzielnie). W celu drukowania kopert i listów jednocześnie należy wprowadzić odpowiednie ustawienia drukarki (co druga strona inny papier/inny podajnik). W niektórych drukarkach nie ma takiej możliwości. Str. 8

9 III. Korespondencja elektroniczna (e mail) W celu wysłania wiadomości do określonej grupy odbiorców należy: przeprowadzić filtrowanie danych, skopiować dane z komórek kolumny E MAIL, od wiersza drugiego do ostatniego z wybranej poprzez filtrowania grupy (zaznaczyć zakreślić myszką wszystkie komórki trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, kliknąć prawy przycisk i wybrać kopiuj ), wkleić dane w polu adresowym wiadomości. Program MS Outlook automatycznie znajdzie i usunie duplikaty. (wiadomość jest zaadresowana) Opracował: MACIEJ DOBROWOLSKI ( ) Str. 9

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu AS

Instrukcja obsługi programu AS Instrukcja obsługi programu AS Wsparcie techniczne i użytkowe świadczone jest przez producenta programu firmę m6 software za pośrednictwem: e-maila: tuw@m6.pl strony internetowej: www.tuw.m6.pl oraz numerów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl SPIS TREŚCI Działania...3 Szczegóły zadania...4 Powiadomienia...5

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika systemu CMS

Instrukcja Użytkownika systemu CMS Instrukcja Użytkownika systemu CMS podportal.sochaczew.pl firmy webstruments.pl Page 1 of 45 Spis treści 1. Wprowadzenie do CMS.... 3 a. Logowanie.... 4 b. Menu części CMS.... 5 2. Ustawienia.... 7 3.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10A/1 tel. (12) 262-02-95, 788-654-748 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo