Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie"

Transkrypt

1 Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie Hubert Turaj Kjersti Corneliussen Raport pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych Pani Haliny Olendzkiej Kraków, Grudzień 2007

2 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Struktura raportu 4 3. Założenia 5 4. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych 6 5. Ocena strony głównej i podstrony ubezpieczenia - analiza 8 6. Obliczenie składki analiza Zakup składki - analiza Wyniki łączne Rady jak tworzyć przyjazne serwisy internetowe Making Waves 25

3 1. Streszczenie Raport niniejszy prezentuje wyniki analizy serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli komunikacyjnych. Cele raportu stwierdzenie, w jakim stopniu ubezpieczyciele wykorzystują potencjał Internetu do promocji i sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC, ocena użyteczności stron i formularzy ubezpieczycieli. Przy ocenie nie braliśmy pod uwagę oferty i korzyści, a jedynie łatwość dostępu do informacji i intuicyjność serwisu. Użyteczność, oprócz oferty, jest jednym z najistotniejszych czynników mogących decydować o zakupie polisy przez Internet, szczególnie w grupie mniej doświadczonych użytkowników Wyniki Większość z analizowanych serwisów nie umożliwia zakupu ani obliczenia składki jest to duże zaniedbanie, z którego korzystają z pewnością firmy oferujące ubezpieczenia direct, Firmy umożliwiające obliczenie i zakup składki mają dobrze wykonane serwisy, ale stwierdziliśmy też dużą liczbę błędów i niedopatrzeń, które powinny zostać wyeliminowane. Firmą, która wykorzystuje potencjał Internetu w najlepszy sposób, jest naszym zdaniem Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A, właściciel serwisu Libertydirect. Serwis tej firmy oceniliśmy średnio na 4,9 w sześciostopniowej skali. Kolejne miejsca w naszym rankingu zajęły serwisy Link4 i Allianzdirect. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie 20 raportu. Wnioski Doświadczenia z rynków krajów wysoko zinformatyzowanych sugerują, że bardzo duża część kierowców w naszym kraju może w niedalekiej przyszłości chcieć ubezpieczać się przez Internet. Dlatego też niezwykle istotne staje się stworzenie im takiej możliwości oraz zapewnienie jak najprostszego narzędzia do obliczenia składki i dokonania zakupu. Jak wskazuje nasz raport, kilka firm radzi sobie z tym całkiem dobrze. Przed większością stoi jednak duże wyzwanie, jeśli chcą skutecznie konkurować w internetowym kanale sprzedaży. Making Waves Poland /25

4 2. Struktura raportu Główną częścią raportu jest analiza elementów serwisów internetowych pod względem ich użyteczności. Ocenione zostały serwisy 20 firm ubezpieczeniowych działających na rynku polskim. Przed przejściem do samej analizy i wyników, proponujemy zapoznanie się z założeniami, które przyświecały nam w trakcie tworzenia raportu. Następujący po nich krótki opis rynku ubezpieczeń może pozwolić spojrzeć na naszą analizę w szerszym kontekście. Sama analiza użyteczności została podzielona na trzy części z uwagi na różnice między serwisami ubezpieczycieli. Większość z nich nie prowadzi sprzedaży online dlatego w części pierwszej oceniliśmy jakość stron głównych pod względem promowania ubezpieczenia komunikacyjnego. Druga i trzecia część analizy to oceny formularzy i interakcji, z jakimi zetknąć się można obliczając składkę i kupując polisę przez Internet, na stronach tych firm, które udostępniają taką możliwość. W końcowej części dokumentu znajdują się wypływające z naszych doświadczeń wskazówki na temat tworzenia skutecznych serwisów e-commerce. Dokładny opis kryteriów stosowanych przez nas w trakcie oceny udostępniono do bezpłatnego pobrania w naszym serwisie Making Waves Poland /25

5 3. Założenia Cel raportu Głównym celem przyświecającym nam przy tworzeniu tego raportu była analiza użyteczności serwisów ubezpieczynanie firm ubezpieczeniowych pod Głównym celem raportu jest porówcieli. Drugim ocenianym aspektem był kątem wykorzystania potencjału, jaki zakres usług, które dana firma promuje stwarza Internet. i udostępnia w Internecie. Łącznie te dwa czynniki stanowią podstawę oceny, w jaki sposób dana firma wykorzystuje potencjał Internetu przy promocji i sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. W zgodnej opinii ekspertów potencjał ten jest bardzo duży. Oceniając serwisy ubezpieczycieli nie braliśmy pod uwagę oferty firmy ani innych czynników związanych z jej produktami. Zdajemy sobie sprawę, że cena, wizerunek marki, jakość świadczonych usług czy opinie klientów są głównymi czynnikami determinującym wybór ubezpieczyciela, ale w naszym przekonaniu skuteczne działania w Internecie również mogą przyczynić się do budowania relacji z klientami i w efekcie zwiększania sprzedaży. Z tego względu warto brać je pod uwagę tworząc rozwiązania sprzedaży direct. Jako entuzjaści Internetu chcemy promować dobre praktyki oraz postawę szanowania potrzeb i oczekiwań użytkowników. Metodologia Nasz raport jest rodzajem oceny eksperckiej metody, która obok testów z użytkownikami, jest sposobem oceny użyteczności serwisu internetowego. Ocena ekspercka polega na zastosowaniu kryteriów opartych na standardach użyteczności. Jest szybsza niż przeprowadzanie testów, ale jednocześnie wiąże się z pewną subiektywnością. Specjalista ds. użyteczności stworzył kryteria, na podstawie których ocenił użyteczność wszystkich ocenianych serwisów. Ponadto dwie inne osoby dokonały niezależnie od siebie oceny w oparciu o te same kryteria. Prezentowane wyniki są rezultatem porównania zebranych ocen trzech osób, dzięki czemu wyniki analizy są bardziej rzetelne. Ocena jakościowa nigdy nie jest w pełni obiektywna, ale wierzymy, że wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie stworzyliśmy analizę, który może służyć jako inspiracja i zestaw dobrych praktyk. Przeprowadzając ocenę stosowaliśmy skalę 6-cio stopniową, gdzie 6 oznaczało wynik celujący rozwiązanie wzorcowe, a 1 rozwiązanie bardzo złe lub brak ocenianego elementu. Nasza analiza użyteczności podzielona jest na trzy kategorie - analizę strony głównej, kalulatora składki i procesu zakupu polisy. Oceny zostały przeprowadzone między 29 listopada a 2 grudnia 2007 roku. Ocenie poddaliśmy serwisy zakładów ubezpieczeń majątkowych działających na rynku polskim, oferujących ubezpieczenia komunikacyjne. Nie braliśmy pod uwagę serwisów pośredników ubezpieczeniowych. Making Waves Poland /25

6 4. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych Ubezpieczenia online szanse i zagrożenia Nie każdy kierowca da się przekonać do zakupu ubezpieczenia przez Internet. Być może sprzedaż taka nie jest również priorytetem niektórych firm. Jednak faktem jest, że dla obu stron przeniesienie transakcji do Internetu może wiązać się ze znacznymi korzyściami. Ubezpieczyciel może zredukować wydatki na utrzymywanie kosztownej sieci sprzedaży. Dzięki takim oszczędnościom może obniżyć nieco cenę, co jest korzystne dla kierowcy, który z kolei ma możliwość nabycia polisy o dowolnie wybranej przez siebie porze, nie wychodząc z domu. Dlatego też wydaje nam się, że Internet jest bardzo obiecującym kanałem sprzedaży, który warto promować, i w który warto inwestować. Niestety pojawiają się pewne problemy związane dystrybucją ubezpieczeń drogą elektroniczną. Jak wskazuje niedawny raport firmy Gemius ( Ubezpieczenia online. Allianz i jego konkurenci. Case study. ) część użytkowników ma ciągle obawy przed kupowaniem polis w sieci. Do najważniejszych problemów zaliczono: brak możliwości kontaktu osobistego, brak zaufania, obawę, czy dokument wystawiony przez Internet jest ważny, trudności i bariery związane z zakupem online. Chcąc przekonać Internautów do ubezpieczania się w systemie direct należy koniecznie uczynić zadość tym obawom i niedogodnościom. Ogromną rolę może tutaj odegrać użyteczność strony, gdyż wpływa ona na łatwość dokonywania transakcji oraz buduje zaufanie do serwisu. Ubezpieczyciele zwrócić muszą również uwagę na umożliwienie kontaktu osobistego (telefon, chat). Sama świadomość, że w każdej chwili porozumieć się można z konsultantem, daje poczucie pewności, a kontakt taki w niektórych sytuacjach może pomóc utrzymać relację z klientem. Rynek ubezpieczeń direct w Polsce Rynek ubezpieczeń w naszym kraju rozwija się bardzo silnie wiąże się to z rosnącą liczbą samochodów oraz rosnącą ich wartością. Polska ment direct przypadnie 10-15% (...) w ciągu pięciu lat na seg- jest największym, dynamicznie rozwijającym się przychodów z polis komunikacyjnych. rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej, na którym funkcjonuje ponad 13 mln samochodów. Należy oczekiwać, że szybki rozwój ekonomiczny naszego kraju przyczyni się do systematycznego zwiększenia tej liczby. twierdzi Rafał Karski, dyrektor marketingu Liberty Direct [Gazeta Finansowa, 28/09/2007]. Nie bez znaczenia jest również spadek liczby wypadków i kradzieży, co ma istotne znaczenie dla ubezpieczycieli. Rynek ubezpieczeń direct obejmuje dwa kanały telefon i Internet, jednak są one ściśle ze sobą Making Waves Poland /25

7 związane i uzupełniają się nawzajem klienci Internetowi często szukają porad u konsultantów telefonicznych, a osoby kupujące telefonicznie mogą prowadzić wstępne rozeznanie w ofertach internetowych. Sprzedaż direct w Polsce znajduje się w bardzo wczesnej fazie rozwoju i stanowi jedynie około 2% całości sprzedaży. Eksperci przewidują jednak najbardziej dynamiczny wzrost właśnie w tym zakresie. Na podstawie doświadczeń z Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych, spodziewać się można znaczącego zwiększenia jej udziału w całości sprzedaży. Za dziesięć lat w ten sposób będzie pozyskiwane około 30% składek z polis komunikacyjnych ocenia Adam Uszpolewicz, prezes Commercial Union. Michał Kwieciński, dyrektor Liberty Direct, szacuje, że w ciągu pięciu lat na segment direct przypadnie 10-15% przychodów z polis komunikacyjnych. [Gazeta Prawna, Nr 206 (2076)]. Zaletą polis direct jest ich niższa cena, ale jak wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG [Piotr Kondratowicz, Gazeta Prawna, Nr 206 (2076)] największą zaletą kupowania polis direct postrzeganą przez potencjalnych klientów jest oszczędność czasu i wygoda (70% respondentów). Dla prawie jednej piątej ankietowanych istotnym czynnikiem była możliwość łatwego porównania ofert. Wyniki te sugerują, że o konkurencyjności internetowej polisy świadczy nie tylko cena, ale także łatwość poznania oferty. Making Waves Poland /25

8 5. Ocena strony głównej i podstrony ubezpieczenia - analiza W uproszczeniu proces nabywania polisy przez Internet opisać można w czterech etapach: Dotarcie do serwisu» Informacja o ubezpieczeniu» Obliczenie składki» Zakup polisy Na początku klient znajduje ofertę ubezpieczyciela w Internecie lub mediach tradycyjnych. W raporcie nie zajmujemy się tym aspektem, aczkolwiek, obejmując tradycyjnie kampanie reklamowe oraz działania w wyszukiwarkach internetowych (SEO/SEM), jest on kluczowy z marketingowego punktu widzenia. Drugim etapem jest znalezienie informacji o ubezpieczeniu, jego dostępności, dodatkowych usługach, gwarancjach, zaletach i promocjach. Następnie klient chce zapoznać się z ofertą oblicza więc cenę polisy. Wreszcie zdecydować się może na zakup. Wszyscy analizowani przez nas ubezpieczyciele prezentują na swojej stronie jakąś informację na temat OC, ale jedynie część z nich umożliwia obliczenie składki i jej zakup online. Inne firmy zamiast tego proponują kontakt z konsultantem lub zakup polisy przez telefon. W tej części raportu ocenie zostały poddane strony główne i sposób, w jaki firmy promują ubezpieczenie OC. W następnej części analizujemy serwisy pod względem użyteczności kalkulatora składki. W części 7 poddajemy ocenie proces zakupu polisy. Strona główna prostota i przejrzystość Strona główna jest często, acz nie zawsze, miejscem pierwszego kontaktu z internetowym klientem. Bardzo często odwiedzają ją internauci, którzy nazwę firmy lub jej adres zobaczyli lub usłyszeli w reklamie. Strona główna musi być przejrzysta, by pozwolić w kilka sekund zorientować się w ofercie firmy. Przykładem, który najlepiej spełnia tę funkcję jest w naszej ocenie serwis MTU, który w doskonały sposób informuje o dostępnych produktach. Ponadto w skrócie podaje najważniejsze korzyści oraz zawiera informację o kontakcie telefonicznym. Making Waves Poland /25

9 Drugą stroną główną, która uzyskała najwyższą notę jest serwis Cigna. W serwisie tym zastosowano nieco inne podejście, ale podział na usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych jest niezwykle intuicyjny. Wszelkie inne informacje poza usługami są zredukowane do minimum, dzięki czemu nie odciągają uwagi od najważniejszych treści. Link do strony OC Aby maksymalnie ułatwić użytkownikom zadanie, firmy powinny umieszczać na stronie głównej element prowadzący do podstrony poświęconej ubezpieczeniom samochodowym. Stawia to w trudniejszej sytuacji duże firmy ubezpieczeniowe, które mają bardzo szeroki wachlarz produktów, jednak mądrze przemyślana architektura informacji pozwala na pogodzenie skutecznej prezentacji szerokiej oferty i przejrzystości strony głównej. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia ekonomii użytkownika wydaje się umieszczenie wyraźnego punktu startowego, który będzie odsyłał do kalkulatora składki. Przykłady takich rozwiązań prezentujemy poniżej. Idealny punkt startowy w tym przypadku powinien dobrze się wyróżniać, sugerować kliknięcie i informować o możliwości zakupu online. Making Waves Poland /25

10 Wyszukiwarka Jeśli klient nie znajduje błyskawicznie tego, czego szuka prawdopodobnie przejdzie na stronę konkurencji lub zdecyduje się użyć wyszukiwarki (jeśli jest wystarczająco zdeterminowany). Dlatego też sprawdziliśmy, jakie rezultaty prezentują wyszukiwarki w odpowiedzi na kilka podstawowych fraz ( OC, ubezpiecznie OC itp.). Niestety większość firm nie ma wyszukiwarki w ogóle albo działa ona mało efektywnie. Jednym z niewielu pozytywnych przykładów jest serwis Cigna. Wyszukiwarka odpowiada na większość słów związanych z OC i podaje adekwatne linki do właściwych stron. W czasie programowania i testowania wyszukiwarki należy brać pod uwagę dwie kwestie sposób działania silnika wyszukiwarki (jak dobrze kojarzy poszukiwane frazy z treścią stron, jakie ustala priorytety) oraz sposób prezentacji wyników. Muszą one być opisane w sposób odpowiadający celom użytkowników i jednoznacznie informować, do jakiej strony prowadzą oraz jakie informacje będzie można tam znaleźć. Kontakt z konsultantem Jedną z głównych bolączek zakupów przez Internet, najczęściej wymienianą przez klientów, jest brak możliwości osobistego kontaktu. W przypadku sprzedawania usług takich jak ubezpieczenia ma to niezwykle duże znaczenie. Dlatego też firmy powinny dołożyć wszelkich starań, aby upewnić klienta, że w razie jakichkol- Making Waves Poland /25

11 wiek pytań czy problemów będzie w stanie skontaktować się z kompetentną i pomocną osobą. Z tego względu istotnym czynnikiem, który analizowaliśmy, było zamieszczenie w widocznym miejscu numeru telefonu (bądź chata). Dobrze też, jeśli obok czytelnego wezwania do kontaktu i numeru telefonu znajduje się zdjęcie konsultanta. Wyniki - strony główne Średni wynik uzyskany przez strony ubezpieczycieli w kontekście promowania ubezpieczeń OC to nieco powyżej 3, przy czym większość stron wypadła najgorzej pod względem wyszukiwania i umieszczania linku do specyficznej podstrony z ubezpieczeniem. Stosunkowo dobrze rozwiązana jest sprawa umieszczania kontaktu do konsultanta. Główny wniosek płynący z tej części analizy jest taki, że z wyjątkiem kilku firm, których strony prezentują wysoki poziom użyteczności, większość ubezpieczycieli powinna wprowadzić zmiany, które ułatwią zdobycie informacji o ubezpieczeniu komunikacyjnym. Nazwa firmy Obliczenie składki Strona główna Link do strony OC Wyszukiwarka Kontakt z konsultantem Suma MTU Tak ,7 Libertydirect Tak ,7 Link4 Tak ,5 Generali Tak ,5 Cigna Nie ,2 AXA Tak ,0 PZM TU Nie ,7 Commercial Union Nie ,7 Allianz Tak ,5 Hestia Nie ,2 Compensa Nie ,2 PZU Nie ,0 PTU Nie ,0 Warta Nie ,0 Uniqa Nie ,7 BRE Ubezpieczenia Nie * ,2 TUW "TUZ" Nie ,2 Benefia Tak ,2 Concordia Group Nie ,0 HDI Asekuracja Nie ,0 Pocztowe TUW Nie ,7 Średnia 3,8 2,9 2,3 4,0 3,3 * BRE Ubezpieczenia TU S.A. sprzedaje swoje produkty poprzez mbank i MultiBank Making Waves Poland /25

12 6. Obliczenie składki analiza Obliczenie składki jest kluczowym zdaniem, którego wykonanie powinna umożliwiać strona ubezpieczyciela. Wiele osób wykorzystuje Internet jako narzędzie pozwalające szybko zapoznać się z ofertą kilku firm ubezpieczeniowych. Dlatego też kalkulator składki powinien być jak najprostszy (przy zachowaniu koniecznej dokładności), a ponadto umożliwiać zapisanie obliczeń w celu ich późniejszego odtworzenia, edycji i wreszcie zakupienia polisy. W czasie naszej analizy byliśmy w stanie obliczyć składkę na stronach siedmiu firm. Strona BRE Ubezpieczenia nie została uwzględniona, gdyż umożliwia obliczenie składki tylko poprzez mbank i MultiBank dla zarejestrowanych klientów. Ocenie poddaliśmy: elementy zachęcające do obliczenia składki, spójność i łatwość formularzy oraz dodatkowe elementy, takie jak polityka prywatności czy informacja o kontakcie z konsultantem. Każdą z ocenianych cech opisaliśmy w krótkim punkcie. Wezwanie do działania (Call to action) Doświadczenia specjalistów od marketingu pokazują jednoznacznie, że nie tylko treść, ale i forma komunikatu ma znaczenie. Wyraźnie sformułowany komunikat w trybie rozkazującym jest w większości przypadków zdecydowanie bardziej skuteczny niż komunikat, który nie zawiera jasno zdefiniowanego wezwania do działania. Informacja ta powinna być zatem bardzo dobrze widoczna i przyciągać uwagę. Najlepiej, jeśli uzupełniona jest podaniem jakiejś korzyści, na którą może liczyć kupujący, tak jak widać to na przykładzie z serwisu Libertydirect. Informacja o postępie Informacja o postępie spełnia kilka funkcji po pierwsze wskazuje na aktualną pozycję, po drugie informuje ile i jakich kroków pozostało do ukończenia danej czynności. W przypadku szczególnie żmudnych i długotrwałych procesów podanie takiej informacji bardzo pomaga, a wiedza o postępie motywuje do ukończenia aktywności. Idealna informacja o postępie powinna zawierać jasne nazwy wszystkich kroków i wskazywać wyraźne aktualną pozycję. Poniższy przykład z serwisu Libertydirect oceniliśmy najwyżej, gdyż spełnia on idealnie swoją funkcję. Making Waves Poland /25

13 W kolejnym przykładzie postęp został również czytelnie opisany, ale brak jest dokładnego odzwierciedlenia między kolejnymi krokami, a etapami procesu. Powoduje to zamieszanie i w rezultacie element ten traci częściowo swoją informacyjną funkcję. Podobnie, gdy brakuje opisu kolejnych kroków użytkownik nie wie, czego może się spodziewać i jak dużo czasu mu to zajmie. Wreszcie ostatni przykład pokazuje sytuację, gdzie informacja jest bardzo ograniczona. W tym szczególnym przypadku (bardzo duża liczba kroków) brak opisów może wręcz zniechęcać do kontynuowania procesu. Przycisk dalej Przycisk Dalej jest prostym elementem pozwalającym kontynuować wypełnianie formularza. Należy pamiętać, aby był on zlokalizowany w podobnym miejscu formularza na każdej podstronie. Powinien być on konsekwentnie i wyraźnie oznaczony z tego powodu spośród dwóch poniższych przykładów lepszym rozwiązaniem jest to, w którym przyciski są oznaczone na żółto. Dobrą praktyką jest zróżnicowanie i rozdzielenie przycisku dalej od przycisku wstecz, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo, że użytkownik popełni błąd i anuluje wypełnioną część formularza. Komunikaty błędów Komunikaty błędów, to elementy, o których jakości często się zapomina, a które mogą mieć duże znaczenie, jeśli użytkownik musi wprowadzać skomplikowane dane. Oczywiście najlepiej, jeśli system będzie w ogóle uniemożliwiał popełnienie błędu lub temu zapobiegał. Pierwszy przykład ilustruje, jak nie powinien reagować system, jeśli informacja może być bez trudu przekształcona lub automatycznie dostosowana do odpowiedniego formatu. W niektórych sytuacjach błędy będą się jednak pojawiać należy wtedy zwrócić uwagę, aby komunikat wyświetlany był w odpowiednim miejscu (tam, gdzie wymagana jest akcja) oraz jasno wyjaśniał, co się stało i w jaki sposób użytkow- Making Waves Poland /25

14 nik może błąd ten poprawić. Poniższy komunikat pojawia się we właściwym miejscu, ale nie informuje, jakie działanie musi podjąć użytkownik, aby rozwiązać ten problem. Kolejny komunikat natomiast (pomijając fakt, że system nie powinien traktować tego wpisu jako błędnego) w miarę dobrze informuje o tym, czego system wymaga od użytkownika. Format danych Drobiazgi często mogą popsuć początkowe dobre wrażenie. W przypadku Internetu powtarzające się drobne niedogodności mogą wywołać frustrację, a w rezultacie rezygnację z zakupu. Przykładem takich problemów jest nieakceptowanie przez system prawidłowych danych wprowadzanych przez użytkownika. Szczególnie często można się z taką sytuacją zetknąć przy kodach pocztowych, datach, numerach telefonicznych. Skutecznym rozwiązaniem jest albo akceptowanie wszelkiego rodzaju danych (system sam je dopasowuje do odpowiedniego formatu) albo sprytne wymuszanie właściwego ich zapisu przez stosowanie odpowiedniej długości pól dialogowych, kalendarzy itp. Rozwiązaniem minimum jest podanie informacji o wymaganym formacie niestety w kilku formularzach nie zastosowano żadnego z powyższych rozwiązań. Making Waves Poland /25

15 Obowiązkowe pola Pola do obowiazkowego wypełnienia powinny być wyraźnie oznaczone (najlepiej czerwoną gwiazdką to dobrze akceptowany standard sieciowy). Interesy wypełniającego i zbierającego dane są bowiem doskonale rozbieżne osoba kupująca chce w jak największym stopniu pozostać anonimowa i jak najszybciej dokonać transakcji. Z kolei sprzedający chce zebrać jak najwięcej informacji. Dane powinny być jednak udostępnianie przez użytkowników dobrowolnie, wobec czego wymagać można od nich wypełnienia jedynie absolutnie niezbędnych pól. W przypadku, kiedy wszystkie pola są obowiązkowe powinno zostać to wyrażone explicite. Zachowanie obliczeń Zaletą kupowania w systemie direct jest łatwy dostęp do oferty wielu ubezpieczycieli. Klienci, zanim zdecydują się na zakup, często sprawdzają oferty kliku firm. Z tego powodu stworzona powinna zostać możliwość zachowania wyliczeń i powrotu do nich później, kiedy już podjęta zostanie decyzja zakupu. Możliwość ta powinna być dostępna na każdym etapie wypełniania wniosku, a stworzenie własnego konta powinno być tak proste, jak to tylko możliwe. W większości ocenianych serwisów ten element sprawia niestety drobne lub duże problemy odpowiednie linki są słabo widoczne, możliwość zachowania pojawia się dopiero po przejściu całego procesu lub utworzenie konta jest zbyt pracochłonne. Logowanie się/odzyskiwanie obliczeń Wracający na stronę klient powinien mieć możliwość łatwego zalogowania się i edycji swoich wyliczeń oraz zakupu przygotowanej polisy. Ciekawy sposób odzyskania swoich danych proponuje AXA podając numer wyliczenia i oferując możliwość wysłania ich na adres e- mail. Niestety w wysyłanym liście otrzymujemy statyczny tekst bez możliwości otworzenia swojego formularza i zmodyfikowania go lub dokonania zakupu polisy. Dodanie linku do aktywnego formularza znacznie ułatwiłoby klientom transakcję. Ubezpieczyciele powinni też usprawnić proces tworzenia konta i logowania się do swoich danych. Making Waves Poland /25

16 Polityka prywatności Jest to element istotny nie tyle w samym procesie wypełniania formularzy, co budujący zaufanie, a ponadto jest wymagany w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje o zasadach zbierania, przechowywania i przetwarzania naszych danych powinny być przejrzyście zredagowane i dostępne w formie nieinwazyjnego linku na każdej z podstron. Kontakt z konsultantem Podobnie jak w przypadku strony głównej, w trakcie całego procesu powinien być widoczny numer kontaktowy do konsultanta tak, aby w przypadku napotkania problemów lub wątpliwości, klient mógł zadzwonić i otrzymać konieczną pomoc. W niektórych przypadkach klient może rozpocząć proces w serwisie internetowym, ale sfinalizować go dzwoniąc do konsultanta. Ogólna prostota formularza Każdy z ubezpieczycieli może kierować się innymi przesłankami przy tworzeniu kalkulatorów polis, jednak z pewnością im jest on krótszy, im mniej kroków wykonać musi klient oraz im mniej niezrozumiałych i trudnych zadań musi wykonać, tym lepiej. Większość ocenianych firm wypadła tu słabo wielu ubezpieczycieli powinno przemyśleć sposób zbierania danych i zastanowić się jak jeszcze bardziej uprościć te procedury, by uczynić interakcję mniej żmudną. Inne uwagi Dokonana analiza z pewnością nie wyczerpuje wszystkich zagadnień opisaliśmy jedynie aspekty najważniejsze z punktu widzenia prostoty i intuicyjności procesu dokonywania obliczeń. Jednym z czynników, który musi być zawsze brany pod uwagę jest używanie odpowiedniego języka. Serwis nie powinien zawierać słów zbyt trudnych, niezrozumiałych lub branżowych (np.: kwotacja). Warto także sprawdzić układ pól i innych elementów oraz ich jednoznaczne opisanie. Poniżej prezentujemy przykład ilustrujący, jak element radio button może wprowadzać w błąd, jeśli nie jest starannie rozmieszczony użytkownik może nie być pewien, czy wartość należy do pola po lewej czy prawej stronie Making Waves Poland /25

17 Wyniki - obliczanie składki Ocena serwisów większości firm pod względem użyteczności obliczania kalkulacji wypada dobrze firmy prezentują profesjonalne podejście i starają się stworzyć przyjazne rozwiązania dla użytkowników. Nie znaczy to jednak, że wystrzegają się błędów, przeciwnie w wielu przypadkach rzucają się w oczy niedopatrzenia czy brak dopracowania podstawowych elementów. Nasza ocena ma na celu zwrócenie uwagi na możliwość poprawy doświadczenia użytkowników przez uproszczenie i udoskonalenie procesu wyliczania polisy. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie firm, oceny przyznane w poszczególnych kategoriach oraz wynik średni. Nazwa firmy Zachęta do obliczenia Informacja o postępie Przycisk "dalej" Komunikaty błędów Format danych Obowiązkowe pola Zachowanie obliczeń Zalogowanie się/ odzyskanie danych Polityka prywatności Kontakt z konsultantem Ogólna prostota formularza Średnia Libertydirect ,8 Allianzdirect ,9 Benefia ,9 Link ,6 AXA ,5 MTU ,0 Generali ,8 Średnia 4,1 3,4 5 4,1 4,1 2,4 2,6 3,4 2,9 4,6 3,6 3,7 Making Waves Poland /25

18 7. Zakup składki - analiza Ostatnim elementem transakcji jest zakup polisy. Jest to najbardziej newralgiczny punkt procesu, gdyż wiąże się z ostateczną deklaracją ze strony klienta. Użytkownicy, którzy doszli do tego punktu powinni być traktowani ze szczególną atencją, gdyż w większości są już zdecydowani na dokonanie zakupu. Na tym etapie najważniejsze jest zapewnienie ich o bezpieczeństwie transakcji, umożliwienie, w razie potrzeby, kontaktu z konsultantem oraz dokładne podsumowanie warunków transakcji (danych klienta, charakterystyki produktu). Zachęta do zakupu Aby skusić niezdecydowanych warto zamieścić wyraźną zachętę do zakupu spełnia ona funkcję perswazyjną, a jednocześnie umożliwia szybkie przejście do sfinalizowania transakcji. Element taki powinien się bardzo dobrze wyróżniać. Informacje o bezpieczeństwie Jednym z czynników ograniczających rozwój e-commerce jest obawa przed nadużyciami finansowymi, oszustwami i wykradaniem danych. Dlatego też właściciele serwisów wykorzystujących płatności powinni dołożyć wszelkich starań, aby przed i w trakcie transakcji wykorzystywać techniki gwarantujące bezpieczeństwo oraz informować o tym klientów. Takimi sygnałami są oznaczenia połączenia szyfrowanego czy ikony systemów płatności lub kart kredytowych. Szczególnie te ostatnie mogą mieć wpływ na chęć dokonywania transakcji, gdyż klienci czują się pewniej, widząc, że firma wykorzystuje znany im i zaufany system płatności. Opis produktów Oferty różnych ubezpieczycieli mogą znacznie się różnić pod względem warunków umowy. Bardzo często firmy oferują dodatkowe usługi w ramach pakietów lub łączą ubezpieczenie OC i Auto Casco. W związku z tym klient powinien być w trakcie procesu zakupu dokładnie poinformowany, jakie ubezpieczenie nabywa i jakich usług w ramach niego może oczekiwać. Dobrze, jeśli wybór taki następuje już po Making Waves Poland /25

19 obliczeniu składki, dzięki czemu podana jest dokładna cena poszczególnych pakietów. Bardzo dobre merytorycznie i technicznie rozwiązanie zostało zastosowane na stronie Libertydirect. Opisy są początkowo ukryte pod linkami, które płynnie rozszerzają się, prezentując zwięzły i konkretny opis wybranego produktu. Podsumowanie zamówienia W tradycyjnym sklepie klient widzi produkt, który nabywa wystarczy rzut oka na koszyk. W przypadku Internetu kontrola taka jest utrudniona. Z tego powodu przed sfinalizowaniem transakcji zawsze warto przypomnieć klientowi, co nabywa i jaka jest ostateczna cena, którą musi zapłacić. Drugą istotną informacją są dane teleadresowe. W przypadku ubezpieczeń dochodzą jeszcze informacje o pojeździe i rodzaju jego użytkowania. Z uwagi na dużą liczbę informacji łatwo o błąd. Aby wyeliminować szansę pomyłki, wszystkie istotne dane powinny być jeszcze raz podsumowane oraz połączone z możliwością łatwej edycji. Daje to użytkownikowi pełne poczucie kontroli nad przebiegiem procesu, oraz jest czytelnym sygnałem, że po zaakceptowaniu tej listy przejdzie on do płatności. Dla sprzedającego jest to sposób na zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez klientów, które wiążą się z późniejszym angażowanie działów obsługi klienta. Kontakt z konsultantem Jak w dwóch poprzednich etapach, tak i tutaj konieczne jest stworzenie możliwości łatwego kontaktu z konsultantem. Szukając ważnej informacji o bezpieczeństwie albo mając obawy co do ważności polisy wykupionej przez Internet, klient może chcieć skontaktować się z kompetentną osobą, która rozwieje jego wątpliwości. Wyniki - zakup polisy Poziom ocen w tej kategorii przekracza 4, a Libertydirect uzyskał ocenę 5. Dobrze, że twórcy serwisów świadomi są wagi tego etapu i konieczności dołożenia wszelkich starań, aby zatrzymać klientów. Najsłabiej ocenionym elementem była prezentacja i opis produktów w kilku miejscach mieliśmy spore problemy z odnalezieniem dokładnej informacji o zakresie polisy. Wszystkie oceny w tej kategorii prezentuje tabela. Nazwa firmy Zachęta do zakupu Informacje o bezpieczeństwie Opis produktów Podsumowanie zamówienia Kontakt z konsultantem Średnia Libertydirect ,0 Link ,6 Allianzdirect ,4 Benefia ,8 AXA ,6 MTU ,2 Średnia 4,3 4,0 3,7 4,0 4,5 4,1 Making Waves Poland /25

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie Monika Telega Hubert Turaj Raport pod patronatem Gazety Bankowej Kraków, Grudzień 2008 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Efektywne i intuicyjne serwisy WWW www.webusability.pl 1 Efektywne i intuicyjne serwisy WWW WERSJA ROZWOJOWA 1.2 Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest

Bardziej szczegółowo

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Partnerzy Wydawca

Bardziej szczegółowo

Przegląd portali online majątkowych Towarzystw Ubezpieczeń

Przegląd portali online majątkowych Towarzystw Ubezpieczeń KPMG W POLSCE Przegląd portali online majątkowych Towarzystw Ubezpieczeń Ubezpieczenia w zasięgu ręki kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 Najważniejsze wnioski 5 3 O badaniu 9 4

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Rola User Experience w powodzeniu e-usług

Rola User Experience w powodzeniu e-usług Rola User Experience w powodzeniu e-usług Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autorzy: Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UBIK Business Consulting

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży w wyszukiwarce

Biuro podróży w wyszukiwarce 2012 Biuro podróży w wyszukiwarce Pozycjonowanie krok po kroku zasady pozycjonowania stron turystycznycha elementy decydujące o wysokiej pozycjia prawidłowy sposób wyboru słów kluczowycha bezpłatne narzędzia

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r.

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013 Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. SPIS TREŚCI 5 7 13 25 29 41 45 51 57 61 65 71 75 81 87 WPROWADZENIE GDZIE UKRYWA SIĘ E-HANDEL BEZPIECZNY ESKLEP

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Ranking serwisów internetowych ubezpieczycieli direct w Polsce 2014

Ranking serwisów internetowych ubezpieczycieli direct w Polsce 2014 2014 Ranking serwisów internetowych ubezpieczycieli direct w Polsce 2014 Raport mfind we współpracy z Usability LAB oraz Tonik Studio 2 Spis treści 1. O raporcie...3 6.8 AXA Direct...31 2. Rynek ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Jakość obsługi klienta w Polsce

Jakość obsługi klienta w Polsce Jakość obsługi klienta w Polsce Raport z jakościowo-ilościowego projektu badawczego Warszawa, kwiecień 2013 Spis treści slajd 3 INFORMACJE O BADANIU slajd 5 JAKOŚĆ OBSŁUGI OGÓLNA PERCEPCJA slajd 21 KANAŁY

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

marketing w sieci - studia przypadków -

marketing w sieci - studia przypadków - marketing w sieci - studia przypadków - Kraków 2012 Redakcja Łukasz Leszczyński Projekt graficzny okładki Monika Pletnia Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11 31-033

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci

Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci 15 28 sierpnia 2014 r. 25 E-COMMERCE fot: fotolia Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci Płatności są nudne, po prostu mają się dziać. Ale pieniądze są ekscytujące i ciekawe większość z nas

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł E-mail marketing obiektów hotelarskich Autor dr Rafał Marek Copyright by Rafał Marek 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest

Bardziej szczegółowo