Oferta Spółki na sprzedaż. Offer for company for sale. SAWA DWA Spółka Komandytowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Spółki na sprzedaż. Offer for company for sale. SAWA DWA Spółka Komandytowa"

Transkrypt

1 Oferta Spółki na sprzedaż Offer for company for sale Nazwa SAWA DWA Spółka Komandytowa Forma prawna/ Legal form Spółka Komandytowa / limited partnership Data założenia / Date of deed of association Siedziba/ Statutory seat Warszawa , ul. Solec 81B lok. A-51 Suma komandytowa 2.400,- PLN Rejestracja/ Registration Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS / KRS number Data rejestracji/date of registration VAT registration Zarejestrowany płatnik VAT i VAT-UE w III US Warszawa Śródmieście Registered tax payer and VAT/EU tax payer VAT/NIP number REGON/ Statistic Registration (REGON) Cena brutto 6.700,- Cena zawiera kompletną procedurę sprzedaży udziałów oraz zmiany zarządu wraz z rejestracją zmian w KRS Price 6.700,- Price includes complete procedure of registration of sale of shares and change of management board. Przedmiot działalności/ Subject of the company: 1) 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW // CONSTRUCTION OF BUILDINGS Z Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Development of building projects Construction of residential and non-residential buildings 2) 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ // CIVIL ENGINEERING Z Roboty związane z budową dróg i autostrad Construction of roads and motorways Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Construction of railways and underground railways Z Roboty związane z budową mostów i tuneli Construction of bridges and tunnels Z Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Construction of utility projects for fluids Construction of utility projects for electricity and telecommunications Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Construction of water projects Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Construction of other civil engineering projects n.e.c.

2 3) 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE // SPECIALISED CONSTRUCTION ACTIVITIES Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Demolition Z Przygotowanie terenu pod budowę Site preparation Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich Test drilling and boring Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Electrical installation Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Plumbing, heat and air-conditioning installation Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Other construction installation Z Tynkowanie Plastering Z Zakładanie stolarki budowlanej Joinery installation Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Floor and wall covering Z Malowanie i szklenie Painting and glazing Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Other building completion and finishing Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roofing activities Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Other specialised construction activities n.e.c. 4) 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH // WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES Z Z Z Z Z Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sale of cars and light motor vehicles Sale of other motor vehicles Maintenance and repair of motor vehicles Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories Retail trade of motor vehicle parts and accessories Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 5) 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI // WHOLESALE TRADE, EXCEPT OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

3 46.11.Z Z Z Z Z Z Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished good Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals Agents involved in the sale of timber and building materials Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods Agents involved in the sale of food, beverages and Tobacco Z Z Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Agents specialised in the sale of other particular products Agents involved in the sale of a variety of goods Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Wholesale of flowers and plants Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Wholesale of live animals Z Sprzedaż hurtowa skór Wholesale of hides, skins and leather Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wholesale of fruit and vegetables Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wholesale of meat and meat products Z A B Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Wholesale of tobacco products Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices

4 46.38.Z Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Wholesale of textiles Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wholesale of clothing and footwear Z Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Wholesale of electrical household appliances Wholesale of china and glassware and cleaning materials Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Wholesale of perfume and cosmetics Z Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wholesale of pharmaceutical goods Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Wholesale of watches and jewellery Z Z Z Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wholesale of other household goods Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek Wholesale of machine tools Z Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Wholesale of machine tools Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Wholesale of office furniture Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Wholesale of other office machinery and equipment Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wholesale of other machinery and equipment Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wholesale of metals and metal ores

5 46.73.Z Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wholesale of chemical products Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wholesale of other intermediate products Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wholesale of waste and scrap Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Non-specialised wholesale trade 6) 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI // RETAIL TRADE, EXCEPT OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w Retail sale in non-specialised with food, beverages or tobacco predominating Other retail sale in non-specialised Retail sale of fruit and vegetables in specialised Retail sale of meat and meat products in specialised Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised Retail sale of beverages in specialised Retail sale of tobacco products in specialised Other retail sale of food in specialised Retail sale of automotive fuel in specialised Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised Retail sale of telecommunications equipment in specialised

6 47.43.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzonaw Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzonaw Retail sale of audio and video equipment in specialised Retail sale of textiles in specialised Retail sale of hardware, paints and glass in specialised Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised Retail sale of electrical household appliances in specialised Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised Retail sale of books in specialised Retail sale of newspapers and stationery in specialised Retail sale of music and video recordings in specialised Retail sale of sporting equipment in specialised Retail sale of games and toys in specialised Retail sale of clothing in specialised Retail sale of footwear and leather goods in specialised Dispensing chemist in specialised Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised Retail sale of watches and jewellery in specialised

7 47.78.Z Z Z Z Z Z Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Other retail sale of new goods in specialised Retail sale of second-hand goods in Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear Retail sale via stalls and markets of other goods Retail sale via mail order houses or via Internet Other retail sale not in, stalls or markets 7) 49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI // FREIGHT TRANSPORT BY ROAD AND REMOVAL SERVICES Z Transport drogowy towarów Freight transport by road Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Removal services 8) 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT // WAREHOUSING AND SUPPORT ACTIVITIES FOR TRANSPORTATION A B Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Service activities incidental to land transportation A Działalność usługowa wspomagająca transport morski Service activities incidental to water transportation B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Service activities incidental to land transportation Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Service activities incidental to air transportation A B C A B C Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w portach śródlądowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność morskich agencji transportowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Cargo handling Other transportation support activities

8 9) 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA // POSTAL AND COURIER ACTIVITIES Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Postal activities under universal service obligation Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska Other postal and courier activities 10) 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM // ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE A B Z Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restaurants and mobile food service activities Event catering Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Other food service activities Z Przygotowywanie i podawanie napojów Beverage serving activities 11) 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI // INFORMATION AND COMMUNICATION Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Data processing, hosting and related activities Z Działalność portali internetowych Web portals Z Działalność agencji informacyjnych News agency activities Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Other information service activities n.e.c. 12) 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI // REAL ESTATE ACTIVITIES Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Buying and selling of own real estate Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rental and operating of own or leased real estate Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Real estate agencies Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Real estate activities on a fee or contract basis 13) 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM // ACTIVITIES OF HEAD OFFICES; MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Activities of head offices Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Public relations and communication activities

9 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Business and other management consultancy activities 14) 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE // ARCHITECTURAL AND ENGINEERING ACTIVITIES; TECHNICAL TESTING AND ANALYSIS Z Działalność w zakresie architektury Architectural activities Z A B Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania i analizy związane z jakością żywności Pozostałe badania i analizy techniczne Engineering activities and related technical consultancy Technical testing and analysis 15) 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ // ADVERTISING AND MARKET RESEARCH Z Działalność agencji reklamowych Advertising agencies A B C D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Media representation Z Badanie rynku i opinii publicznej Market research and public opinion polling 16) 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA // OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Specialised design activities Z Działalność fotograficzna Photographic activities Z Działalność związana z tłumaczeniami Translation and interpretation activities Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 17) 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA // RENTAL AND LEASING ACTIVITIES Z Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rental and leasing of cars and light motor vehicles Rental and leasing of trucks

10 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Rental and leasing of recreational and sports goods Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Rental of video tapes and disks Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Rental and leasing of other personal and household goods Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Rental and leasing of agricultural machinery and equipment Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Rental and leasing of office machinery and equipment (including computers) Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Rental and leasing of water transport equipment Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Rental and leasing of air transport equipment Z Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 18) 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI // SERVICES TO BUILDINGS AND LANDSCAPE ACTIVITIES Z Z Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Combined facilities support activities General cleaning of buildings Other building and industrial cleaning activities Z Pozostałe sprzątanie Other cleaning activities Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Landscape service activities 19) 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ // OFFICE ADMINISTRATIVE, OFFICE SUPPORT AND OTHER BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Combined office administrative service activities

11 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Photocopying, document preparation and other specialised office support activities Z Działalność centrów telefonicznych (call center) Activities of call centres Z Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Organisation of conventions and trade shows Activities of collection agencies and credit bureaus Z Działalność związana z pakowaniem Packaging activities Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Other business support service activities n.e.c.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale

Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale Nazwa/Name Polskie Centrum Medyczne Forma prawna/ Legal form Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Limited Liability Company Data założenia /

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Przedmiot Lp. 1. ŚLEBIODA ARELIA 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych 2011.12.01 8267 PIELĘGNIARKA Milewskiego 21 DYPLOMOWANA Ślebioda

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18953. BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIE- SZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000496214. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi EUROSYSTEM Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są: Wanda Wołkowicz, Jarosław Tamborski, Krzysztof Grębowicz, Janina Grębowicz, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stan na 01.10.2009 Lp. Nr wpisu Oznaczenie przedsiębiorcy Przedmiot działalności Miejsce wykonywania działalności lub siedziba 1. 2/89 Zdzisława Miłkowska Krawiectwo

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo