MUR OPOROWY L=20,90m WIDOK OD STRONY SKARPY A-A BETON C20/25. STAL A-IIIN Długość BETON PODKŁADOWY C12/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MUR OPOROWY L=20,90m WIDOK OD STRONY SKARPY A-A BETON C20/25. STAL A-IIIN Długość BETON PODKŁADOWY C12/15"

Transkrypt

1 A-A WIDOK OD STRONY SKARPY MUR OPOROWY L=0,90m Poz. BETON C0/5 ZESTAWIENIE STALI STAL A-IIIN Ilość Średnica Ciężar Ciężar Długość sztuk A - IIIN jednostkowy A - IIIN BETON PODKŁADOWY C/ ,000 0,9 80,9 06 8,60 0,9 67, ,640 0,9 6, ,880 0,9 78, ,780 0,9, ,70 0,9, ,700 0,9, ,500,85,6 Całkowita masa stali wynosi kg Razem 404, 404, UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Poziom chodnika wg projektu drogowego 5 SZCZEGÓŁ DYLATACJI '' (ściany) SZCZEGÓŁ DYLATACJI '' (płyty) 4 od strony wyższego poziomu terenu od strony wyższego poziomu terenu 6 7 8

2 KONSTRUKCJA BRANŻA INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 50-4 Wrocław, pl. Nowy Targ /8 tel. (07) Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 6, Wrocław T lub 90 F E JEDNOSTKA PROJEKTOWA BI IIPPROGEEO PPROJJEEKTT SSpp... zz oo...oo Wrocław, ul. Bukowskiego tel (07) fax (07) 64 95, NAZWA ZADANIA TEMAT OPRACOWANIA Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, w zakresie: Zad..4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów PROJEKT KONSTRUKCYJNY Obszar IVa - odcinek od skrzyżowania ulic Pilczycka-Kozanowska II do skrzyżowania ulic Dokerska-Ignuta LICZBA STRON 8 Kod CPV: Nr egzemplarza: BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY ZP/PN/006/0/009 Zespół projektowy Generalny projektant Koordynator projektu Projektant Sprawdzający Imię i Nazwisko dr inż. Marek Jagiełło mgr inż. Mariusz Świtalski mgr inż. Piotr Kosiniak mgr inż. Kazimierz Grabowski Specjalność Nr uprawnień Zakres Konstrukcyjno- Inżynieryjna 65/94/UW Konstrukcyjno- Budowlana 89/94/UW Konstrukcyjno- Budowlana 9/0/DUW Konstrukcyjno- Inżynieryjna /6 Podpis Data Asystent mgr inż. Arkadiusz Raźny Asystent

3 Zad..4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów Zadanie Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I Zad..4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów Zestawienie opracowań stanowiących Projekt Wykonawczy budowy trasy tramwajowej na Stadion Euro 0 Branża Obszar I Obszar II Obszar III Obszar Iva Obszar Ivb Drogi t t t t t Tory t t t t t Mosty n n t n n Konstrukcje oporowe i fundamenty na peronach tramwajowych t t t t n Trakcja tramwajowa (tylko sieć napowietrzna) Trakcja tramwajowa (bez sieci napowietrznej t t t t t t Sieć trakcyjna i doziemne kable trakcyjne nn Sygnalizacja najazdowa w ul. Gwareckiej t t t n t n n n n t Oświetlenie terenu t t t t t Przebudowy kolizyjnych sieci elektroenergetycznych t t t t t Zasilanie urządzen peronowych w energie elektryczną Sygnalizacje świetlne i instalacje rozproszone Sieci MTKK i przebudowy sieci telefonicznych t t n t n t t t t n t t t t t Sieci ciepłownicze t t n n n Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i odwodneinie t t t t t Sieci gazowe t t t t t Rozbiórki obiektów kubaturowych Organizacja ruchu docelowego Zieleń t t t t t t t --

4 Zad..4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów SPIS TREŚCI Spis treści Opis techniczny 5 Część rysunkowa 8. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWE OPIS KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTÓW... 8 SPIS RYSUNKÓW. FUNDAMENT POD PANEL INFORMACYJNY. FUNDAMENT ŁAWKI JEDNOSTRONNEJ. FUNDAMENT POD POJEMNIK NA ŚMIECI 4. FUNDAMENT POD PYLON INFORMACYJNY H=4,0 m 5. FUNDAMENT POD WIATĘ PRZYSTANKOWĄ JEDNOSTRONNĄ L=5,80m 6. FUNDAMENT POD WIATĘ PRZYSTANKOWĄ JEDNOSTRONNĄ L=7,40m Z BILETOMATEM 7. FUNDAMENT BALUSTRADY DLA ROWERZYSTÓW 8. FUNDAMENTY SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH 9. ŚCIANA OPOROWA DLA KILOMETRAŻU 0+48,5 DO 0+50, 0. ŚCIANA OPOROWA DLA KILOMETRAŻU 0+507,4 DO 0+5,75`. ŚCIANA OPOROWA DLA KILOMETRAŻU 0+57,67 DO 0+550,. ŚCIANA OPOROWA DLA KILOMETRAŻU 0+60,5 DO 0+66,0. ŚCIANA OPOROWA DLA KILOMETRAŻU 0+99,0 DO 0+48,60 4. ŚCIANA OPOROWA PRZY UL. DOKERSKIEJ --

5 Numer umowy: Inwestor: Przedstawiciel Inwestora: Nazwa zadania Opis techniczny konstrukcyjny ZP/PN/006/0/009 GMINA WROCŁAW 50-4 Wrocław, Plac Nowy Targ /8 Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 6 Zad..4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów Nazwa opracowania: ZAD..4 W ZAKRESIE KONSTRUKCJI Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: KONSTRUKCJA -4-

6 Zad..4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów Zad..4 w zakresie dróg. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej fundamentów pod przystanki tramwajowe: wiaty przystankowe, panele informacyjne z nazwą przystanku, pylony informacyjne, ławki, pojemnik na śmieci oraz fundamenty pod balustrady dla rowerzystów i ściany oporowe dla budowy połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów we Wrocławiu.. PODSTAWA OPRACOWANIA.. Projekt budowlany oraz podkłady i wytyczne projektowe ) Projekt budowlany budowy połączenia tramwajowego skrzyżowania uli Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów we Wrocławiu. ) Wytyczne Biprogeo - Projekt Sp. z o.o., ul. M. Bukowskiego, 5-48 Wrocław.. Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego PN-8/B-0000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-8/B-000 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-80/B-000-AZ:006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem PN-EN 99-- Eurokod. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. PN-77/B-00 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem PN-B-064:00 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-8/B-000 Posadowienie bezpośrednie budowli Prace budowlane należy wykonywać również zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I budownictwo ogólne... Przyjęte obciążenia... Obciążenia stałe od warstw wykończeniowych przyjęto według projektu drogowego... Obciążenia śniegiem I strefa Obciążenie charakterystyczne 0,56kN/m (,5). Obciążenie śniegiem zwiększono o 0% zgodnie z Tablicą 5. w PN-EN Obciążenia wiatrem I strefa Charakterystyczne ciśnienie prędkości 0,0 kn/m (,5).4. Metody obliczeń statycznych konstrukcji Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programów obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych oraz na Polskich Normach wymiarowania konstrukcji. Fundamenty żelbetowe obliczono i zwymiarowano przy pomocy programów Autodesk Robot Structural Analysis Professional Materiały konstrukcyjne W projekcie zastosowano następujące materiały konstrukcyjne: - stal zbrojeniowa A-III N (RB500W) - beton podkładowy klasy C/5 (B5) - beton konstrukcyjny klasy C0/5 (B5) -5-

7 Zad..4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów Zad..4 w zakresie dróg. WARUNKI GRUNTOWE Pod projektowane fundamenty nie przewiduje się wykonania oddzielnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Wszystkie fundamenty posadowione będą w sposób bezpośredni na gruncie rodzimym lub na gruncie wzmocnionym dla potrzeb nawierzchni drogowych i tramwajowych.. 4. OPIS KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW Projekt fundamentów pod przystanki tramwajowe: wiaty przystankowe, panele informacyjne z nazwą przystanku, pylony informacyjne, ławki, pojemnik na śmieci, balustrady i ściany oporowe zaprojektowano w konstrukcji betonowej i żelbetowej jak opisano niżej. 4.. Wiata przystankowa jednostronna Fundament wiaty zaprojektowano płytowy żelbetowy z betonu klasy C0/5 zbrojony stalą A-IIIN. Posadowienie fundamentu na głębokości 0,80m poniżej poziomu terenu zniwelowanego wg projektu drogowego. Pod płytę fundamentową przewidziano podkład z betonu C/5 gr. 5cm na podsypce piaskowej zagęszczonej gr. 5cm. Do fundamentu mocowane będą słupki stalowe wiaty za pomocą kotew wklejanych. Wielkość kotew, rozstaw oraz ich ilość będzie dobrana na podstawie szczegółowych obliczeń konstrukcji stalowej wiaty. Dla projektowanego fundamentu przyjęto następujące maksymalne wymiary wiaty: wysokość,0m, wysięg daszku,80m, długości 5,40m, 7,40m. 4.. Fundament pod pylon informacyjny H=4,0m Fundament żelbetowy płytowy z betonu klasy C0/5 zbrojony stalą A-IIIN. Posadowienie fundamentu na głębokości 0,80m poniżej poziomu terenu zniwelowanego wg projektu drogowego. Pod płytę fundamentową przewidziano podkład z betonu C/5 gr. 5cm na podsypce piaskowej zagęszczonej gr. 5cm. Do fundamentu mocowane będą słupki stalowe pylonu informacyjnego za pomocą kotew wklejanych. Wielkość kotew, rozstaw oraz ich ilość będzie dobrana na podstawie szczegółowych obliczeń konstrukcji stalowej wiaty. Dla projektowanego fundamentu przyjęto następujące maksymalne wymiary pylonu: wysokość 4,0m, szerokość,0. Wymiary fundamentu wg rysunku. 4.. Fundament pod panel informacyjny Fundament żelbetowy w kształcie ławy z betonu klasy C0/5 zbrojony stalą A-IIIN. Posadowienie fundamentu na głębokości 0,80m poniżej poziomu terenu zniwelowanego wg projektu drogowego. Pod fundament przewidziano ułożenie folii budowlanej na podsypce piaskowej zagęszczonej gr.5cm. Do fundamentu mocowane będą słupki stalowe panelu informacyjnego za pomocą kotew wklejanych. Wielkość kotew, rozstaw oraz ich ilość będzie dobrana na podstawie szczegółowych obliczeń konstrukcji stalowej panelu informacyjnego. Dla projektowanego fundamentu przyjęto następujące maksymalne wymiary panelu: wysokość,5m, długość,95m. Wymiary fundamentu wg rysunku Fundamenty pod ławki jednostronne Pod oparcia ławek jednostronnych przewidziano fundamenty betonowe blokowe o wymiarach 40x40x5cm z betonu klasy C0/5. Posadowienie fundamentu na głębokości 0,80m poniżej poziomu terenu zniwelowanego wg projektu drogowego. Posadowienie fundamentów bezpośrednio na gruncie rodzimym bez wykonywania podsypki piaskowej ani podkładu betonowego. Kotwienie słupków ławek do fundamentu za pomocą kotew rozporowych, których ilość, średnica, długość i rozstaw zostanie ustalona przez dostawcę ławek. -6-

8 Zad..4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów Zad..4 w zakresie dróg 4.5. Fundamenty pod pojemnik na śmieci Fundament pod pojemnik na śmieci betonowy o wymiarach 40x40x5cm z betonu klasy C0/5. Posadowienie fundamentu na głębokości 0,80m poniżej poziomu terenu zniwelowanego wg projektu drogowego. Posadowienie fundamentu bezpośrednio na gruncie rodzimym bez wykonywania podsypki piaskowej ani podkładu betonowego. Kotwienie pojemnika na śmieci do fundamentu za pomocą kotew rozporowych, których ilość, średnica, długość i rozstaw zostanie ustalona przez dostawcę pojemnika Fundamenty pod barierki dla rowerzystów Fundamenty pod barierki dla rowerzystów betonowe o wymiarach 0x0x65cm z betonu klasy C0/5. Posadowienie fundamentu na głębokości 0,80m poniżej poziomu terenu zniwelowanego wg projektu drogowego. Słupki barierek będą osadzone w fundamencie i obetonowane Fundamenty pod słupki ogrodzenia wzdłuż chodnika Fundamenty pod słupki ogrodzenia betonowe o wymiarach 0x0x65cm z betonu klasy C0/5. Posadowienie fundamentu na głębokości 0,80m poniżej poziomu terenu zniwelowanego wg projektu drogowego.. Słupki ogrodzenia będą osadzone w fundamencie i obetonowane Ściany oporowe Ściany oporowe zaprojektowano o różnych długościach i wysokościach w zależności od poziomu położenia nawierzchni chodników i ukształtowania terenu. Przewidziano posadowienie murów oporowych 80 do 00cm poniżej poziomu chodnika. Mury długie dylatowane co około m. Dylatacje od strony wyższego poziomu terenu mają taśmę dylatacyjną Tricosal DF9 lub równoważną. Wszystkie mury z betonu klasy C0/5 zbrojone stalą A-IIIN. Podkład betonowy pod płyty dolne z betonu klasy C/5. Osadzenie słupków balustrad wykonywać w trakcie betonowania górnej części ściany oporowej Uwaga dotycząca robót ziemnych W projekcie drogowym branży drogowej wykopy będą obejmowały warstwę wierzchnią gruntów o grubości około 0,50m - w miejscach nie występowania nasypów lub nasypów o miąższości mniejszej niż 0,50m. W miejscach występowania gruntów nasypowych o miąższości większej niż 0,50m będą one wybrane według projektu drogowego branży drogowej do poziomu zalegania gruntów nośnych. Wykopy dla potrzeb fundamentów niniejszego projektu będą wykonywane od poziomu wybranych gruntów według projektu drogowego. Zasypanie fundamentów do poziomu warstw drogowych wykonywać piaskiem drobnym i średnim zagęszczonym do Is=0, ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTÓW Wszystkie powierzchnie fundamentów żelbetowych stykające się z gruntem zabezpieczyć poprzez dwukrotne smarowanie DYSPERBITEM lub środkiem równoważnym. Betonu podkładowego pod fundamenty i mury oporowe nie smarować DYSPERBITEM. -7-

9 Zad..4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów Zad..4 w zakresie dróg CZĘŚĆ RYSUNKOWA -8-

10 FUNDAMENT POD PANEL INFORMACYJNY szt.8 BETON C0/5 STAL A-IIIN UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Pozim terenu wg projektu drogowego ZESTAWIENIE STALI Ilość Średnica Długość Ciężar Ciężar Poz. sztuk A-IIIN mm jednostkowy A-IIIN Razem.9 Całkowita masa stali wynosi Całkowita masa stali dla 8 szt..9 kg 55. kg

11 A-A A WIDOK OD STRONY SKARPY A 5 4 ZESTAWIENIE STALI Poz. Ilość Średnica Ciężar Ciężar Długość sztuk A - IIIN jednostkowy A - IIIN 8 40,000 0,9 6,0 80 8,90 0,9 60, ,640 0,9 0, ,80 0,9 68, ,880 0,9 7,8 Razem 9,5 Całkowita masa stali wynosi kg 9,5 MUR OPOROWY L=5,6m BETON C0/5 STAL A-IIIN BETON PODKŁADOWY C/5 UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Poziom chodnika wg projektu drogowego

12 A-A WIDOK OD STRONY SKARPY A Poz. MUR OPOROWY L=,65m BETON C0/5 ZESTAWIENIE STALI STAL A-IIIN Ilość Średnica Ciężar Ciężar Długość sztuk A - IIIN jednostkowy A - IIIN BETON PODKŁADOWY C/ ,000 0,9 95,9 4 8,70 0,9 77, ,640 0,9 8, ,980 0,9 89, ,780 0,9 5, 6 8 0,70 0,9, ,700 0,9, ,500,85 5,4 Całkowita masa stali wynosi kg Razem 447,5 447,5 UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Poziom chodnika wg projektu drogowego A SZCZEGÓŁ DYLATACJI '' (ściany) SZCZEGÓŁ DYLATACJI '' (płyty) 5 4 od strony wyższego poziomu terenu 6 7 8

13 A-A A WIDOK OD STRONY SKARPY MUR OPOROWY L=58,95m BETON C0/5 STAL A-IIIN BETON PODKŁADOWY C/5 UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. A Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Poziom chodnika wg projektu drogowego SZCZEGÓŁ DYLATACJI '' (ściany) SZCZEGÓŁ DYLATACJI '' (płyty) od strony wyższego poziomu terenu ZESTAWIENIE STALI Poz. Ilość Średnica Ciężar Ciężar Długość sztuk A - IIIN jednostkowy A - IIIN 8 95,000 0,9 5,5 98 8,60 0,9 90, ,640 0,9 75, ,880 0,9, ,780 0,9 9, ,70 0,9 0, ,700 0,9 6, ,500,85 4,7 Razem 4, Całkowita masa stali wynosi kg 4,

14 WIDOK OD STRONY CHODNIKA MUR OPOROWY L=9,50m A-A A ZESTAWIENIE STALI Poz. Ilość Średnica Ciężar Ciężar Długość sztuk A - IIIN jednostkowy A - IIIN 8 54,000 0,9 0,0 49 8,00 0,9 9, ,640 0,9, ,80 0,9 44, ,880 0,9 7, ,70 0,9 4, ,700 0,9, ,500,85 Razem,5 5,9 Całkowita masa stali wynosi kg 5,9 BETON C0/5 STAL A-IIIN BETON PODKŁADOWY C/5 UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Poziom chodnika wg projektu drogowego Poziom posadowienia muru +,90 m n.p.m. A SZCZEGÓŁ DYLATACJI '' (ściany) SZCZEGÓŁ DYLATACJI '' (płyty) 5 od strony wyższego poziomu terenu

15 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ BETON C0/5 STAL A-IIIN BETON PODKŁADOWY C/5 UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ŚCIANY OPOROWEJ ZE ŚCIANĄ ISTNIEJĄCĄ Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Poziom chodnika wg projektu drogowego 9 8

16 FUNDAMENT POD WIATĘ JEDNOSTRONNĄ dlugość fundamentu L=5,80m szt. ZESTAWIENIE STALI Ilość Średnica Długość Ciężar Ciężar Poz. sztuk A-IIIN mm jednostkowy A-IIIN BETON C0/5 STAL A-IIIN UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Pozim terenu wg projektu drogowego Razem 0.5 Całkowita masa stali wynosi kg 0.5 Nr

17 A - A B - B FUNDAMENT POD WIATĘ JEDNOSTRONNĄ dlugość fundamentu L=7,40m szt. ZESTAWIENIE STALI Poz. Ilość Średnica Długość Ciężar Ciężar sztuk A-IIIN mm jednostkowy A-IIIN Razem 79.9 Całkowita masa stali wynosi kg 79.9 Całkowita masa stali dla szt. kg BETON C0/5 STAL A-IIIN UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. Nr 5 4 Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Pozim terenu wg projektu drogowego Widok z góry B A B A

18 FUNDAMENTY ŁAWKI JEDNOSTRONNEJ szt.6 dla ławek - - BETON C0/5 Pozim terenu wg projektu drogowego WIDOK Z GÓRY

19 FUNDAMENT POD POJEMNIK NA ŚMIECI szt. - - BETON C0/5 Pozim terenu wg projektu drogowego WIDOK Z GÓRY

20 FUNDAMENT POD PYLON INFORMACYJNY H=4,0m szt. BETON C0/5 STAL A-IIIN UWAGI: Pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym. Otulina: - dolna = 5cm - pozostałe =cm Pozim terenu wg projektu drogowego ZESTAWIENIE STALI Ilość Średnica Długość Ciężar Ciężar Poz. sztuk A-IIIN mm jednostkowy A-IIIN Razem 07. Całkowita masa stali wynosi kg 07. Całkowita masa stali dla szt. kg 4.4 Nr

21 FUNDAMENTY BALUSTRAD DLA ROWERZYSTÓW szt BETON C0/5 Pozim terenu wg projektu drogowego WIDOK Z GÓRY

22 - FUNDAMENTY SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH szt.55 - BETON C0/5 Pozim terenu wg projektu drogowego WIDOK Z GÓRY

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 5-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (71) 777-7- www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 5-59 Wrocław T +48 71 77 1 9 lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław 31-422 Kraków, ul. Powstaoców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 I. Podstawa opracowania: 1. Zlecenie Inwestora: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana.

Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana. Zamawiający: EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO Ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań Projektant: Via Polonia Sp. z o.o. Ul. Bystra 7 61-366 Poznań tel./fax +48 61 87 62 700 Umowa: Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POGEG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 EGON 120974723 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 Inwestor: Nazwa inwestycji: Adres

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

II 1.1-1 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY I ETAPU STANU 0 TOM CZĘŚĆ REWIZJA EGZ. temat tytuł opracowania. i nazwa obiektu. nr tomu. części.

II 1.1-1 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY I ETAPU STANU 0 TOM CZĘŚĆ REWIZJA EGZ. temat tytuł opracowania. i nazwa obiektu. nr tomu. części. temat tytuł opracowania i nazwa obiektu nr tomu i części nazwa części PROJEKT WYKONAWCZY I ETAPU STANU 0 Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Gdańsk ul. Smoluchowskiego, dz.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Plac Zabaw z Placem Parkingowym w Cycowie oraz przyłącze hydrantu. ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo