POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA POZNAŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUCJI BUDOWLANYCH BUDYNEK WYSOKI DI-WANG TOWER: OBLICZENIA STATYCZNE, OBLICZENIA DYNAMICZNE I KONSTRUOWANIE 79 STOREY DI-WANG TOWER BUILDING: STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS, DESIGN OF STRUCTURE AUTOR: PIOTR ANTECKI KIERUJĄCY PRACĄ: DR INZ. JACEK POZNAŃ 007 WDOWICKI

2

3 Spis treści 1. WSTĘP CEL PRACY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU DANE OGÓLNE OPIS KONSTRUKCJI OBCIĄŻENIA ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA POWIERZCHNI BIUROWYCH...0 ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA POWIERZCHNI KOMUNIKACYJNYCH...1 ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH... ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA POWIERZCHNI KONDYGNACJI PODZIEMNYCH...3 ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA DACHU WARTOŚCI OBCIĄŻENIA WIATREM PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ...5 OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM OPIS WYKORZYSTYWANYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH BW DLA WINDOWS ROBOT MILLENNIUM PRZYGOTOWANIE MODELU CYFROWEGO KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ WSTĘPNE DOBRANIE PRZEKROJÓW PRZYGOTOWANIE MODELU CYFROWEGO KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ DLA PROGRAMU BW DLA WINDOWS PRZYGOTOWANIE MODELU CYFROWEGO KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ DLA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM WYNIKI ANALIZY STATYCZNEJ KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ BUDYNKU O ZMIENNYM PRZEKROJU W PROGRAMIE BW DLA WINDOWS WARTOŚCI 7.. WARTOŚCI 7.3. WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ NAPRĘŻEŃ W TRZONIE...63 SIŁ W NADPROŻACH WYNIKI ANALIZY STATYCZNEJ KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ BUDYNKU W PROGRAMIE ROBOT MILLENNIUM WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ DLA MODELU WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ DLA MODELU WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ DLA MODELU WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ DLA MODELU WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ DLA MODELU WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ DLA MODELU WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ DLA MODELU WARTOŚCI SIŁY POPRZECZNEJ W TRZONIE OD OBCIĄŻENIA WIATREM DLA MODELU WARTOŚCI SIŁY POPRZECZNEJ W TRZONIE OD OBCIĄŻENIA WIATREM DLA MODELU WARTOŚCI SIŁ W NADPROŻACH DLA MODELU WARTOŚCI SIŁ W NADPROŻACH DLA MODELU WYNIKI ANALIZY DYNAMICZNEJ BUDYNKU W PROGRAMIE BW DLA WINDOWS WYNIKI ANALIZY MODALNEJ WYNIKI ANALIZY SEJSMICZNEJ WYNIKI ANALIZY DYNAMICZNEJ BUDYNKU W PROGRAMIE ROBOT MILLENNIUM WYNIKI ANALIZY MODALNEJ DLA MODELU WYNIKI ANALIZY MODALNEJ DLA MODELU WYNIKI ANALIZY SEJSMICZNEJ DLA MODELU WYNIKI ANALIZY SEJSMICZNEJ DLA MODELU WYMIAROWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ: ŚCIAN I NADPROŻY ŚCIANY NADPROŻA

4 1. PODSUMOWANIE POZIOME PRZEMIESZCZENIA SZCZYTU BUDYNKU NAPRĘŻENIA W ŚCIANACH TRZONU WYNIKI ANALIZY MODALNEJ WYNIKI ANALIZY SEJSMICZNEJ WARTOŚCI SIŁ W NADPROŻACH OBLICZONE ZBROJENIE PORÓWNANIE PROGRAMÓW OBLICZENIOWYCH ZAKOŃCZENIE LITERATURA ZESTAWIENIE OPROGRAMOWANIA PODZIĘKOWANIA ZAŁĄCZNIKI A. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OBCIĄŻEŃ SEJSMICZNYCH BUDOWLI A.1. A.. A.3. A.4. CO TO JEST TRZĘSIENIE ZIEMI ZNISZCZENIA WYWOŁANE TRZĘSIENIAMI ZIEMI OBCIĄŻENIA WYWOŁYWANE PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI...17 METODA SPEKTRUM ODPOWIEDZI DLA UKŁADÓW O JEDNYM STOPNIU SWOBODY B. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ STATYCZNYCH W PROGRAMIE BW DLA WINDOWS B.1. METODA CIĄGŁYCH POŁĄCZEŃ DLA PŁASKIEGO UKŁADU DWÓCH ŚCIAN USZTYWNIAJĄCYCH B.. OBLICZENIA STATYCZNE WG METODY CIĄGŁYCH POŁĄCZEŃ SFORMUŁOWANIE OGÓLNE WYKORZYSTANE W BW C. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH W PROGRAMIE BW DLA WINDOWS C.1. MODEL DYNAMICZNY BUDYNKU...07 C.. DRGANIA WŁASNE C.3. DRGANIA BUDYNKU PRZY WYMUSZENIACH SEJSMICZNYCH METODA SPEKTRUM ODPOWIEDZI DLA UKŁADÓW DYSKRETNYCH...11 D. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ STATYCZNYCH W PROGRAMIE ROBOT MILLENNIUM D.1. RÓWNANIA ROZWIĄZYWANE PODCZAS OBLICZEŃ KONSTRUKCJI...15 D.. ANALIZA STATYCZNA E. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH W PROGRAMIE ROBOT MILLENNIUM E.1. ANALIZA MODALNA E.. ANALIZA SEJSMICZNA F. OUTRIGGERY F.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OURIGGERACH...19 F.. WPŁYW OUTRIGGERÓW NA PRACĘ BUDYNKU DI-WANGTOWER...0 G. WYZNACZENIE WARTOŚCI OBCIĄŻENIA WIATREM G.1. APROKSYMACJA WYKRESU SIŁ POPRZECZNYCH...3 G.. WYZNACZENIE ROZKŁADU OBCIĄŻENIA WIATREM...5 H. PORÓWNANIE MAS WYBRANYCH ELEMENTÓW MODELI Z PROGRAMU BW I ROBOT MILLENNIUM I. 100 NAJWYŻSZYCH BUDYNKÓW ŚWIATA W 007 WG COUNCIL ON TALL BUILDINGS AND URBAN HABITAT (CTBUH) J. ZDJĘCIA BUDYNKU DI-WANG TOWER K. DANE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BW DLA WINDOWS...37 L. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BW DLA WINDOWS...38 M. DANE DO OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BW DLA WINDOWS

5 N. WYNIKI OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BW DLA WINDOWS...40 O. WYBRANE DANE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM P. WYBRANE WYNIKI Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM Q. SPIS RYSUNKÓW ZWYMIAROWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI TRZONU...43 RYS_1 POZ. 1.1 ELEMENT TRZONU GR. 75 CM SKALA 1: RYS_ POZ. 1. ELEMENT TRZONU GR. 60 CM SKALA 1: RYS_3 POZ..1.1 NADPROŻE ŻELBETOWE SKALA 1: RYS_4 POZ..1. NADPROŻE ŻELBETOWE ZE ZBROJENIEM DIAGONALNYM SKALA 1: RYS_5 POZ..1.3 NADPROŻE STALOWE SKALA 1: RYS_6 POZ...1 NADPROŻE ŻELBETOWE SKALA 1: RYS_7 POZ... NADPROŻE ŻELBETOWE ZE ZBROJENIEM DIAGONALNYM SKALA 1: RYS_8 POZ...3 NADPROŻE STALOWE SKALA 1:

6 1. Wstęp Historia budynków wysokich zaczęła się ponad 130 lat temu. Miejscem ich narodzin jest Chicago, gdzie pod koniec XIX wieku powstała pierwsza szkoła budownictwa wysokiego. Niewątpliwym impulsem do rozwoju budownictwa wysokiego było wynalezienie w 1853 roku przez Elishę Otisa windy, a następnie zainstalowanie w niej w 1880 roku napędu elektrycznego. Od samego początku wieżowce poza funkcjami użytkowymi i estetycznymi (urozmaicanie przestrzeni miast) były symbolem prestiżu inwestora. Doprowadziło to do rozpoczęcia na początku XX wieku pościgu za rekordami wysokości. Jednym z najciekawszych owoców początków tej rywalizacji jest wybudowany w 1931 roku w Nowym Jorku Empire State Building. Przez ponad 40 lat był najwyższym budynkiem świata, a dziś po ponad 70 latach znajduje się wśród dziesięciu najwyższych. Rozwój technologii (szczególnie betonu) pozwolił nie tylko na wznoszenie coraz wyższych wieżowców, ale także na urozmaicanie ich formy i kształtów. Widać to szczególnie w budynkach wysokich z ostatnich dwudziestu lat. Współczesne projekty burzą stereotypy wysokościowców w postaci przeszklonych prostopadłościanów i zaskakują skomplikowanymi formami nawiązującymi do historii, tradycji a nawet religii. Przykładem takiego obiektu są Petronas Towers w Kuala Lumpur. Dwie bliźniacze wieże, których rzuty bazują na planie islamskiej gwiazdy, stanowią symboliczną bramę miasta i całej Malezji. Wieżowce sprzyjają rozwojowi nowatorskich rozwiązań nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także w dziedzinach komunikacji pionowej, ograniczenia zużycia energii, poprawienia komfortu przebywania człowieka w budynku, czy też bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi. Organizacja działania i nowoczesne wyposażenie budynków wysokich sprawia, że zaliczane są one do kategorii budynków inteligentnych. [Paw06], [Paw04], [Kap03] Projektowanie budynków wysokich o skomplikowanych formach ułatwił rozwój technologii komputerowych. Większa moc obliczeniowa komputerów pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych programów inżynierskich, które umożliwiają budowanie modeli coraz lepiej odwzorowujących rzeczywiste konstrukcje. Jednak rozwój programów inżynierskich (np. stosowanie nowych rozwiązań obliczeniowych z innych dziedzin takich jak mechanika i inżynieria kosmiczna) do projektowania konstrukcji jest ograniczony. Szczególnie dotyczy to obliczeń dynamicznych zachowania się budynków podczas trzęsień ziemi i huraganów. Ograniczenie to wynika z niewielkiej liczby badań i pomiarów zachowania się rzeczywistych budynków i uniemożliwia weryfikacje dokładności obliczeń. Niewielu naukowców może pozwolić sobie na udoskonalanie modeli na podstawie pomiarów na rzeczywistych 6

7 konstrukcjach. Nowoczesna aparatura pomiarowa pozwalająca mierzyć wychylenia budynków i przyspieszenia zainstalowana jest w niewielu budynkach. [Li04] Jednym z obiektów wyposażonych w systemy pomiarowe jest Di-Wang Tower. Zlokalizowany w centrum Shenzhen w południowych Chinach, ok. km od granicy z Hongkongiem. Oddany do użytku w 1996 roku budynek ma 79 kondygnacji i 35 metrów wysokości (od poziomu terenu do poziomu dachu). Zastosowano w nim konstrukcję składającą się z wewnętrznego żelbetowego trzonu i zewnętrznych stalowych słupów połączonych z żelbetowym trzonem za pomocą kratownicowych outriggerów (wysięgników) rozmieszczonych na 4 poziomach wzdłuż wysokości budynku. Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami chińskich norm oraz na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym Boundry Layer Wind Tunnel Laboratory na uniwersytecie Western Ontario. [BLWTL], [Kim95], [Li04], [Xu03] W skład apartury pomiarowej zainstalowanej w budynku wchodzą między innymi umieszczone na masztach na wysokości 348 m anenometry (do pomiaru kierunku i prędkości wiatru), zainstalowane na 69 kondygnacji na wysokości 98 m akcelerometry oraz urządzenia do pomiaru przemieszczeń [Xu03]. Dzięki tym urządzeniem udało się zarejestrować zachowanie budynku w czasie dwóch tajfunów: Sally we wrześniu 1996 roku oraz Dujuan we wrześniu 003 roku [Li03], [Xui03c]. Uzyskane pomiary posłużyły do wielu badań, przede wszystkim Q.S. Li, który analizował odpowiedź dynamiczna budynku w czasie tajfunów [Li0], a także porównywał wyniki obliczeń dynamicznych z wynikami pomiarów [Li04]. Rys. 1.1 Widok budynku Di Wang Tower 7

8 . Cel pracy Celem niniejszej pracy jest zbudowanie cyfrowego modelu, wykonanie obliczeń statycznych, dynamicznych i sejsmicznych budynku Di-Wang Tower w dwóch programach obliczeniowych: BW dla Windows oraz Robot Millennium. Następnie na podstawie uzyskanych wartości sił wewnętrznych zwymiarowanie wybranych elementów wewnętrznego trzonu. Informacje o konstrukcji budynku zaczerpnięto z publikacji [Kim95], [Li04] oraz [Xu03]. 8

9 3. Opis techniczny budynku 3.1. Dane ogólne Lokalizacja Ukończony w 1996 roku Di-Wang Tower (Shun Hing Square) zlokalizowany jest w Shenzhen. Miasto to leży w południowo-wschodnich Chinach w prowincji Guangdong ok. km od granicy z Hongkongiem. Ze względu na położenie w strefie przybrzeżnej często występują tam tropikalne cyklony oraz monsunowe wiatry. Shenzhen uzyskało prawa miejskie w 1979 roku. Rok później utworzono tam specjalną strefę ekonomiczną. Dzięki temu w ciągu dwudziestu lat z niewielkiej rybackiej wioski, przerodziło się w wielomilionową nowoczesną metropolię. Obecnie jest wielkim ośrodkiem przemysłowym i naukowo technicznym z sektorem zaawansowanych technologii. Od 30 lipca 1993 roku Sheznhen jest miastem partnerskim Poznania. Miasta współpracują w zakresie gospodarki, handlu, nauki, techniki,edukacji ochrony zdrowia i lecznictwa. [I] Adres budynku : Shun Hing Square - Di Wang Tower, 500 Shen Nan Road East, Shenzhen, GD China Rys. 3.1 Lokalizacja miasta Shenzhen 9

10 3.1.. Opis budynku 79 kondygnacyjny budynek biurowy Di-Wang Tower wraz z 33 kondygnacyjnym budynkiem apartamentowym i 4 kondygnacyjnym centrum handlowym tworzą kompleks Di-Wang Development, Zaprojektowane przez K.Y. Cheung Design Associates obiekty zostały oddane do użytku w 1996 roku. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 6 77 m. Tablica 3.1. Zestawienie danych o budynkach kompleksu Di-Wang Development [Kim95, Li04] Budynek Liczba kondygnacji Funkcje Powierzchnia użytkowa Wysokość budynku Biurowiec 79 Biurowe (68 kond.) Techniczne (11 kond.) m 35 m Apartamentowiec 33 Apartamenty m 114 m Centrum handlowe 4 Centrum handlowe 013 m 1 m Wszystkie budynki posiadają 3 kondygnacje podziemne Zasadnicza część budynku Di-Wang Tower ma 34,95 m wysokości, na jego szczycie zainstalowane są dwa 59 metrowe maszty, które sięgają 383,95 m (od poziomu terenu). Rzut budynku składa się z części prostokątnej o wymiarach 43,5 x 35,5 m, oraz dwóch bocznych półkoli o promieniu 1,5 m. Górna część budynku (od 90 m) zakończona jest dwoma okrągłymi wieżami. W budynku występują dwa rodzaje zagospodarowania powierzchni : open space umożliwiający dowolną aranżacje całej kondygnacji (Rys. 3.) Powierzchnia kondygnacji m Powierzchnia publiczna m Powierzchnia użytkowa m z podziałem na pomieszczenia o powierzchniach od 87 m do 140 m (Rys. 3.3) Powierzchnia kondygnacji m Powierzchnia publiczna m Powierzchnia użytkowa m 10

11 Rys. 3. Zagospodarowanie powierzchni typu open space [Kim95] Rys. 3.3 Zagospodarowanie powierzchni z podziałem na pomieszczenia [Kim95] Na podstawie Rys. 5 z publikacji [Li04] przyjęto wysokości i rzędne kondygnacji. Przekrój pionowy przez budynek przedstawia Rys

12 Tablica 3.. Opis kondygnacji Nr Wysokość Rzędna Nr Wysokość Rzędna Nr Wysokość Rzędna Nr Wysokość Rzędna -3 3,50-14,00 1 3,75 91, ,75 170, ,75 49,40-3,50-10,50 3,75 95,70 4 3,75 174,45 6 3,75 53,15-1 7,00-7,00 3 3,75 99, ,10 178,0 63 3,75 56,90 1 6,00 0,00 4 3,75 103,0 44 4,10 18, ,75 60,65 6,00 6,00 5 3,83 106, ,75 186, ,75 64,40 3 5,00 1,00 6 7,4 110, ,75 193, ,75 68,15 4 7,48 17,00 7 3,75 118,0 47 3,75 196, ,75 71,90 5 7,48 4,48 8 3,75 11, ,75 00, ,75 75,65 6 7,50 31,95 9 3,75 15, ,75 04, ,83 79,40 7 3,75 39, ,75 19, ,75 08, ,4 83,3 8 3,75 43,0 31 3,75 133,0 51 3,75 11, ,65 90,65 9 3,75 46,95 3 3,75 136,95 5 3,75 15,65 7 3,65 94, ,75 50, ,75 140, ,75 19, ,00 97, ,75 54, ,75 144, ,75 3, ,00 301,95 1 3,75 58,0 35 3,75 148,0 55 3,75 6, ,00 305, ,75 61, ,75 151, ,75 30, ,75 309, ,75 65, ,75 155, ,75 34, ,75 313, ,75 69, ,75 159, ,75 38, ,75 317, ,75 73,0 39 3,75 163,0 59 3,75 41, ,75 31,0 17 3,75 76, ,75 166, ,75 45,65 Dach 34, Opis konstrukcji Konstrukcja budynku Di-Wang Tower składa się z wewnętrznego żelbetowego trzonu oraz zewnętrznej stalowej ramy. Oba elementy połączone są ze sobą za pomocą outriggerów (wysięgników) na czterech kondygnacjach. Pomiędzy słupami w osiach B i G zastosowano pionowe stężenie biegnące wzdłuż wysokości budynku. Typowy widok konstrukcji przedstawia Rys Szczegółowy opis elementów konstrukcji przedstawiono poniżej Trzon Symetryczny żelbetowy trzon umieszczony jest centralnie na planie budynku i zajmuje ok. 0% powierzchni rzutu. Składa się on z 6 żelbetowych elementów (dwa ceowe na brzegach i cztery dwuteowe w środku) połączonych stalowymi belkami nadprożowymi (Rys. 3.4). W pracy dyplomowej przyjęto nadproża ze stali 18GA, o przekroju dwuteowym HE 1000x584 i wymiarach: 1000x314x35,5x64 (wys. przekroju x szer. półki x gr. środnika x gr. półki [mm] ) (p ). Trzon sięga do 7 kondygnacji. Grubość jego ścian zmienia się na wysokości, do 45 kondygnacji wynosi 750 mm, od 46 do 7 kondygnacji 600 mm. Nadproża połączone są sztywno z trzonem [Li04, s.1314]. W publikacji [Li04] podano, że trzon wykonany był z betonu C55. Według Polskiej Normy [N5] odpowiada to betonowi C45/55, i taki beton przyjęto w obliczeniach w pracy dyplomowej. Przyjęto zbrojenie stalą AIIIN. 1

13 Rys. 3.4 Opis elementów konstrukcji dla powtarzalnych kondygnacji 3... Rama zewnętrzna Stalowe słupy wraz z łączącymi je stalowymi ryglami tworzą zewnętrzną ramę. Słupy wykonane są z przekrojów skrzynkowych. Do 6 kondygnacji wypełnione są betonem klasy C45/55 w celu zwiększenia ich sztywności. Przekroje poprzeczne mają wymiary od 1600 x 1500 mm do 600 x 600 mm. Zestawienie wszystkich przekrojów zamieszczono w Tablicy 3.3 połączone są sztywno ze słupami [Li04]. Przyjęto rygle o Stalowe rygle przekrojach dwuteowych wg japońskiej normy JIS G 319 (1994): H 500 x 300 x 11 x 15 (wys. przekroju x szer. półki x gr. środnika x gr. półki [mm] ) o w= 418 cm3 (p. 6.1.). Podczas projektowania w pracy dyplomowej rygla ramy zewnętrznej przyjęto stal 18GA. Wzdłuż osi B i G (Rys. 3.5) znajdują się dwa pionowe pasma stężeń łączących słupy 1 i 4. Sięgają one 70 kondygnacji. W zależności od wysokości wykonane są one z różnych profili. Listę profili przedstawiono w Tablicy 3.4, a ich rozmieszczenie wzdłuż wysokości budynku ilustruje rysunek

14 Rys. 3.5 Oznaczenia elementów ramy zewnętrznej Tablica 3.3. Przekroje słupów zewnętrznych (powyżej 6 kondygnacji profile stalowe bez wypełnienia betonem) Przekrój stalowy Nr słupa Wypełnienie betonem h b tw tf Ix Iy As hb bb Ixb Iyb Ab [mm] [mm] [mm] [mm] [cm 4] [cm] [cm] [mm] [mm] [cm 4] [cm 4] [cm] 1* , ,6 ** , ,6 3** , ,6 4* , ,0 5** , ,8 * - źródło [Li04] ** - domysły Tablica 3.4. Profile stężeń stalowych w osiach B i G Nr kondygnacji Oznaczenie profilu h [mm] b [mm] tw [mm] tf [mm] 3 1 H 900 x 300 x x H 900 x 300 x 16 x H 900 x 300 x x RH 800 x 300 x 14 x

15 Rys. 3.6 Rozmieszczenie stężeń pionowych w budynku [Li04] Stropy W części nadziemnej stropy składają się ze stalowych belek zamocowanych przegubowo z jednej strony do żelbetowego trzonu, z drugiej do stalowej ramy. W prostokątnej części budynku rozpiętość belek wynosi ok. 1 m, natomiast w bocznych półkolach od 6 do 1,5 m. W pracy dyplomowej przyjęto przekroje dwuteowe wg japońskiej normy JIS G 319 (1994): H 500 x 300 x 11 x 15 (wys. przekroju x szer. półki x gr. środnika x gr. półki [mm] ) ze stali 18GA (p ). Na belkach ułożona jest płyta żelbetowa grubości 10 cm wykonana na pomostach z blach profilowanych [Li04]. W części podziemnej przyjęto stropy żelbetowe płytowo żebrowe. Grubość płyty 0 cm oraz belki o żelbetowe o wymiarach 70 x 40 cm. Przyjęto beton klasy C45/55, stal zbrojeniową AIIIN patrz punkt

16 3..4. Outriggery Na 6, 6, 45 oraz 70 kondygnacji znajdują się outriggery - wysięgniki. Są to stalowe wiązary łączące słupy ramy zewnętrznej z żelbetowym trzonem. Połączenia te są połączeniami sztywnymi. Na każdej kondygnacji znajduje się 1 outriggerów rozmieszczonych wzdłuż osi od B do G (Rys. 3.). W pracy dyplomowej przyjęto że outriggery wykonane są ze stali 18GA. Wysokości wiązarów na poszczególnych kondygnacjach wynoszą: na kondygnacji 7,50 m na kondygnacji 7,4 m na 41 kondygnacji 6,75 m na 66 kondygnacji 7,4 m Rozwiązanie konstrukcyjnie outriggera na kondygnacji 45 przedstawiona Rys. 3.7 [Li04, s.1316], (Uwaga: w publikacji [Li04, s.1315] podano błędnie, że rysunek przedstawia outrigger na kondygnacji 6 Błąd sprostowano na podstawie porównania wymiarów kształtowników stalowych stężeń pionowych pokazanych na rysunkach 4 i 5 tej publikacji). Wpływ outriggerów na prace budynku opisano w załączniku F. Rys. 3.7 Widok outriggera na kondygnacji 45 [Li04] 16

17 Rys. 3.8 Rozmieszczenie outriggerów: (a) na wysokości, (b) na rzucie Tablica 3.5. Przyjęte przekroje elementów outriggera Elementy outriggera Oznaczenie profilu h [mm] b [mm] tw [mm] tf [mm] Pasy 500x300x80x Skratowanie 1500x300x80x Oznaczenia jak w Tablicy 3. 17

18 3..5. Stężenie portalowe Symbolem Di-Wang Tower jest portalowe wejście do budynku. Składa się ono z dwóch bardzo grubych ścian żelbetowych oraz stalowego stężenia w kształcie litery A (Rys. 3.9). Na podstawie [Kim95] i Rys H. przyjęto że ściana portalu ma 300 cm grubości i wykonana jest z betonu klasy C45/55. Przekroje stężenia przyjęto na podstawie rysunku na stronie 48 [Kim95] ze stali 18GA. Wymiary przekrojów zestawiono w Tablicy 3.6. Rys. 3.9 Portalowe wejście do budynku (oznaczenia jak w Tablicy 3.6) Tablica 3.6. Przyjęte przekroje elementów stężenia portalowego Elementy stężenia portalowego Oznaczenie profilu h [mm] b [mm] tw [mm] tf [mm] x100x60x x500x5x x100x5x Oznaczenia elementów Rys. 3.9 Oznaczenia wymiarów jak w Tablicy Fundamenty Budynek posadowiony jest na kesonach [Kim95]. 18

19 4. Obciążenia Do projektowania rzeczywistej konstrukcji przyjmowano obciążenia zgodnie z przepisami chińskich norm GBJ Chińskie przepisy nie wymagają analizy sejsmicznej dla budynków w mieście Shenzhen, ale władze miasta nakazują wykonanie takich badań dla budynków wysokich. Analizę sejsmiczną dla budynku Di-Wang Tower przeprowadzono zgodnie z przepisami GBJ dla VII strefy aktywności sejsmicznej w skali MM i kategorii gruntu SC II przy 3% tłumieniu [Li04]. Do obliczeń w pracy zebranie obciążeń wykonano zgodnie z przepisami zawartymi w Eurocodach dotyczących oddziaływań na konstrukcje [N1]. Obciążenie wiatrem przyjęto na podstawie [Kim95] (szczegółowy opis w p. 4.6 i Załącznik G). Szczegóły rozwiązań warstw stropów zaczerpnięto z istniejącego budynku biurowego BTA Office Center zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego 34 [I4]. 19

20 4.1. Zebranie obciążeń dla powierzchni biurowych Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Wykładzina podłogowa 0,07 kn/m 0,07 1,35 0,09 Warstwa wyrównawcza z zap. cem. 3 cm 3,00 kn/m3 * 0,03 m 0,69 1,35 0,93 Folia izolacyjna 0,05 kn/m 0,05 1,35 0,07 Wełna mineralna Stroprock 5 cm [I5] 1,61 kn/m3 * 0,05 m 0,08 1,35 0,11 Płyta żelbetowa 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Blacha fałdowa 0,18 kn/m 0,18 1,35 0,4 Stalowe belki stropowe (H 600x30x1x0) 1,47 kn/m /,18 m 0,67 1,35 0,90 0,01 1,35 0,14 4,4 1,35 5,7 3,00 1,50 4,50 Sufit podwieszany 0,01 kn/m Suma Obciążenia użytkowe Powierzchnia użytkowa kategorii B (1) 3,00 kn/m Obciążenie ściankami działowymi 1,0 kn/m () 1,0 1,50 1,80 Suma 4,0 1,50 6,30 Razem 8,44 (1) Powierzchnia użytkowa kategorii B Powierzchnia biurowa [N, Tab. 6.1] () Ścianki działowe o ciężarze własnym 3,0 kn/m [N, pkt ] 0 1,0

21 4.. Zebranie obciążeń dla powierzchni komunikacyjnych Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Płytki granitowe 4 cm 30,00 kn/m3 * 0,04 m 1,0 1,35 1,6 Warstwa wyrównawcza z zap. cem. 3 cm 3,00 kn/m3 * 0,03 m 0,69 1,35 0,93 Folia izolacyjna 0,05 kn/m 0,05 1,35 0,07 Wełna mineralna Stroprock 5 cm 1,61 kn/m3 * 0,05 m 0,08 1,35 0,11 Płyta żelbetowa 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Blacha fałdowa 0,18 kn/m 0,18 1,35 0,4 Stalowe belki stropowe (H 600x30x1x0) 1,47 kn/m /,18 m 0,67 1,35 0,90 Sufit podwieszany 0,01 kn/m 0,01 1,35 0,14 5,35 1,35 7,3 5,00 1,50 7,50 Suma 5,00 1,50 7,50 Razem 10,35 Suma Obciążenia użytkowe Powierzchnia użytkowa kategorii C3 (1) 5,00 kn/m (1) Powierzchnia użytkowa kategorii C3 Powierzchnie, na których mogą gromadzić się ludzie [N, Tab. 6.1] 1 14,73

22 4.3. Zebranie obciążeń dla powierzchni pomieszczeń technicznych Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Warstwa wyrównawcza z zap. cem. 5 cm 3,00 kn/m3 * 0,05 m 1,15 1,35 1,55 Folia izolacyjna 0,05 kn/m 0,05 1,35 0,07 Wełna mineralna Stroprock 5 cm 1,61 kn/m3 * 0,05 m 0,08 1,35 0,11 Płyta żelbetowa 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Blacha fałdowa 0,18 kn/m 0,18 1,35 0,4 Stalowe belki stropowe (H 600x30x1x0) 1,47 kn/m /,18 m 0,67 1,35 0,90 Sufit podwieszany 0,01 kn/m 0,01 1,35 0,14 4,61 1,35 6,3 5,00 1,50 7,50 Suma 5,00 1,50 7,50 Razem 9,61 Suma Obciążenia użytkowe Obciążenie użytkowe 5,00 kn/m (1) (1) Wartość tą przyjęto na podstawie ciężarów przykładowych urządzeń technicznych : Centrala klimatyzacyjna firmy Menerga: Q = 3,0 kn, q = 3,0 kn/m [I6] Rozdzielnica prądowa firmy Transforma: Q = 6,0 kn, q = 5,0 kn/m [I7] 13,73

23 4.4. Zebranie obciążeń dla powierzchni kondygnacji podziemnych Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Posadzka cementowa zbrojona 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Folia izolacyjna 0,05 kn/m 0,05 1,35 0,07 Wełna mineralna Stroprock 5 cm 1,61 kn/m3 * 0,05 m 0,08 1,35 0,11 Płyta żelbetowa 0 cm 4,00 kn/m3 * 0,0 m 4,80 1,35 6,48 Belka żelbetowa (70x40 cm) 4,00 kn/m3 * 0,70m *0,40 m /,18 m 3,08 1,35 4,16 10,41 1,35 14,05 Suma Obciążenia użytkowe Kategoria powierzchni ruchu F (1),50 kn/m,50 1,50 3,75 Suma,50 1,50 3,75 Razem 1,91 (1) Kategoria powierzchni ruchu F ciężar całkowity pojazdu < 30 kn[n, Tab. 6.8] 3 17,80

24 4.5. Zebranie obciążeń dla dachu Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Żwir gruby 10 cm 18,00 kn/m3 * 0,10 m 1,80 1,35,43 Papa wierzchnia (termozgrzewalna) 0,10 kn/m 0,10 1,35 0,14 Papa podkładowa (mocowana mech) 0,10 kn/m 0,10 1,35 0,14 Wełna mineralna Monrock Max 18 cm 1,30 kn/m3 * 0,18 m 0,3 1,35 0,3 Płyta żelbetowa 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Blacha fałdowa 0,18 kn/m 0,18 1,35 0,4 0,67 1,35 0,90 5,48 1,35 7,40 1,00 1,50 1,50 Suma 1,00 1,50 1,50 Razem 6,48 Stalowe belki stropowe (H 600x30x1x0) 1,47 kn/m /,18 m Suma Obciążenia użytkowe Kategoria obciążenia pow. dachu H (1) 1,00 kn/m 8,90 (1) Kategoria obciążenia powierzchni dachu H Dach bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw [N, Tab. 6.9] 4

25 4.6. Wartości obciążenia wiatrem przyjęte do obliczeń Podczas projektowania budynku obciążenie wiatrem wyznaczano na podstawie: obliczeń według normy chińskiej [N7] i badań w tunelu aerodynamicznym Boundry Layer Wind Tunnel Laboratory na uniwersytecie Western Ontario [Cro93, BLWTL]. Wartości sił poprzecznych obliczone dla obciążenia wiatrem wg [N7], BLWTL oraz przyjętych do projektowania przedstawiono na rysunku 4.1. [Kim95, Li04] Rys. 4.1 Siły poprzeczne wywołane wiatrem po kierunku Y [Kim95] Rys. 4. Oznaczenie kierunków 5

26 Tablica 4.1 Wartości obciążenia wiatrem q po kierunku y ( q y z ) i x ( q x z ) w kn/m z [m] od poziomu terenu qy z q x z 0,0 67,45 34,93 10,0 76,73 39,73 0,0 86,15 44,6 30,0 95,69 49,56 40,0 105,3 54,54 50,0 115,01 59,56 60,0 14,71 64,58 70,0 134,40 69,60 80,0 144,04 74,59 90,0 153,61 79,55 100,0 163,06 84,44 110,0 17,37 89,7 10,0 181,50 94,00 130,0 190,43 98,6 140,0 199,11 103,11 150,0 07,51 107,47 160,0 15,61 111,66 170,0 3,37 115,68 180,0 30,75 119,50 190,0 37,7 13,11 00,0 44,6 16,49 10,0 50,3 19,63 0,0 55,88 13,51 30,0 60,90 135,11 40,0 65,35 137,41 50,0 69,19 139,40 60,0 7,40 141,07 70,0 74,93 14,38 80,0 76,77 143,33 90,0 77,86 143,90 98,0 78,19 144,07 W pracy dyplomowej na podstawie wykresu sił poprzecznych przyjętych do projektowania (Rys. 4.1) wyznaczono wartości i rozkład obciążenia wiatrem, który przyjęto do obliczeń. Wyprowadzenie wzorów opisujących rozkład obciążenia wiatrem przedstawiono w załączniku G. Wyznaczone w załączniku G obciążenie wiatrem po kierunku podłużnym (Y) 6

27 określa wzór 4.1, a po kierunku poprzecznym (X) wzór 4.. Stablicowane wartości tych funkcji zestawiono w Tablicy 4.1. q y z =67, , z 0,00091 z 0, z q x z = Lx q z Ly y 3 (4.1) (4.) 4.7. Obciążenie śniegiem Zgodnie z informacjami zawartymi [I8] w mieście Shenzhen panuje klimat subtropikalny morski. Charakteryzuje się on długim latem, krótką ciepłą zimą. Z tego względu w obliczeniach budynku pominięto obciążenia śniegiem. 7

28 5. Opis wykorzystywanych programów komputerowych 5.1. BW dla Windows BW jest systemem do modelowania i analizowania budynków wysokich. System umożliwia analizę budynków usztywnionych przestrzennymi układami ścianowymi z nadprożami o dowolnym rzucie, bez nakładania istotnych ograniczeń na wielkość obliczanych konstrukcji. Obliczane budynki mogą być poddane oddziaływaniu obciążeń statycznych: wielu dowolnie rozłożonych obciążeń poziomych, pionowych i osiadań oraz dowolnej liczbie zestawów wymuszeń kinematycznych. System oparty jest na modelu ciągłym. (Dokładniejszy opis metody obliczeń systemu BW dla Windows zamieszczono w załączniku A). System BW składa się z trzech programów: Preprocesora POL-3, Jądra obliczeniowego BW dla Windows, Postprocesora BW-View Preprocesor POL 3 Służy on do budowy modelu konstrukcji, a także definiowania obciążeń. Modelowanie odbywa się w środowisku AutoCAD dzięki czemu do budowy modelu można używać rysunków architektonicznych. Wprowadzanie danych jest intuicyjne dzięki interfejsowi programu POL 3. Kolejność wprowadzania danych sugerują nam opcje w menu. Po wybraniu w menu głównym [Dane] rozwija się lista kategorii danych: Wstępne, Konstrukcja, Obciążenia, Wydruki, Dynamika, Popraw pionowe. [Wstępne] wprowadza się informacje ogólne o budynku, autorze danych, jednostki w których podaje się dane. [Konstrukcja] po wybraniu tej funkcji otwiera się nowe okno służące do budowy modelu konstrukcji. Wprowadza się ściany, nadproża, złącza ścian, skrajnie budynku oraz rzędne wysokości. Wszystkie dane można wprowadzać z rysunków bądź ręcznie. [Obciążenia] - opcja ta służy do wprowadzania obciążeń. Możliwe jest definiowanie różnego rodzaju obciążeń: jednostkowych, poziomych ogólnych, normowych (od wiatru według [N3]), skupionych, pionowych oraz osiadania. Do programu wprowadza się charakterystyczne wartości obciążeń. Zestawy i kombinacje obciążeń definiuje się po wybraniu funkcji Ekstrema. 8

29 [Wydruki] funkcja służąca do określenia danych jakie mają znaleźć się w dokumentacji po zakończeniu obliczeń. [Dynamika] funkcja służąca do wprowadzenia danych potrzebnych do przeprowadzenia analizy dynamicznej między innymi: ciężar stropu, spektrum odpowiedzi, metody sumowania postaci drgań. Rys. 5.1 Interfejs programu POL3 a) widok ogólny, b) zakładka dane Rys. 5.1 Elementy menu: a) Konstrukcja b) Obciążenia c) Dynamika Jądro obliczeniowe BW Program ten jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich obliczeń. Zbudowany jest na podstawie modelu ciągłego według algorytmu w wersji metody sił. Zastosowanie modelu ciągłego znacznie zmniejsza wymiar zadania w porównaniu z modelami dyskretnymi. Jeszcze istotniejszy jest fakt, że zastosowanie modelu ciągłego pozwala uniknąć problemu złego uwarunkowania zadań. BW dla Windows składa się z 4 modułów pierwszego rzędu. Moduły komunikują się między 9

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 13 1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium Ten przykład przedstawia

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko

ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko v. 0.1, marzec 2009 2 1. Definicjazadania 6m 1m 4m 1m ściana20cm Beton B30 grubość: 20 cm 2m ściana25cm otwór ściana25cm 2m obciążenie równomierne:

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI 1. PRZYKŁADY... 3 1.1. PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRĘTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM EKRANÓW SYSTEMU ROBOT MILLENNIUM...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT. Wysokość = 6.0 m

WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT. Wysokość = 6.0 m WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT Wysokość = 6.0 m PROJEKT TYPOWY Autor : mgr inż. Piotr A. Kopczynski OBLICZENIA STATYCZNE KRATOWEGO SŁUPA ALUMINIOWEGO - o wysokości 6 m - zlokalizowanego w I strefie

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji to bardzo ważny temat, który ma istotne znaczenie praktyczne. Standardowy proces projektowy wykorzystuje możliwości optymalizacji w niewielkim stopniu.

Bardziej szczegółowo

Lista bezpłatnych aktualizacji programów SPECBUD

Lista bezpłatnych aktualizacji programów SPECBUD Lista bezpłatnych programów SPECBUD Opis aktualizacje dla programów Pakietu SPECBUD v.11 124 2014.12.04 SPS 1.1.8.100 124 2014.12.04 BŻ 4.0.20.2196 124 2014.12.04 SP 3.0.24.2100 2. Wprowadzono drobne usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Advance Design 2015 / SP2

Advance Design 2015 / SP2 Advance Design 2015 / SP2 Service Pack 2 do ADVANCE Design 2015 przynosi ponad 150 ulepszeń i poprawek. POLSKIE ZAŁĄCZNIKI KRAJOWE DO EUROKODÓW Advance Design 2015 SP2 umożliwia prowadzenie obliczeń z

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Podstawa formalna (prawna) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 Projektowanie konstrukcyjne obiektów budowlanych polega ogólnie na określeniu stanów granicznych, po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości)

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości) Poszukiwanie formy Jednym z elementów procesu optymalizacji konstrukcji może być znalezienie optymalnej formy bryły, takiej, by zostały spełnione wymagane założenia projektowe. Oczywiście są sytuacje,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) METODA ELEMENTÓW W SKOŃCZONYCH 1 Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) stałych własnościach

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki Zimnogięte

Kształtowniki Zimnogięte Kształtowniki Zimnogięte Doskonały kształt stali 3 Kształtowniki zimnogięte Galver Kształtowniki zimnogięte ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane we współczesnym budownictwie i

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii ądowej i Środowiska Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Ugięcie końcowe wynikowe w net,fin Składniki ugięcia: w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM WALL1 (10.92) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do wyznaczania głębokości posadowienia ścianek szczelnych. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do wyznaczanie minimalnej

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA

181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Praca zaliczeniowa z przedmiotu BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE 181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA 274.bw7 OPRACOWAŁA : Agata

Bardziej szczegółowo

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS OBLICZENIA STATYCZNE DO AKTUALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH REMONTU ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI I NAPRAWĄ RYS ORAZ REMONTU PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ŻELAZNEJ 64 r/ KROCHMALNEJ TOM I POZ. 1 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mostów i Kolei Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Dr inż. Mieszko KUŻAWA 0.03.015 r. III. Obliczenia wstępne dźwigara głównego Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo