POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA POZNAŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUCJI BUDOWLANYCH BUDYNEK WYSOKI DI-WANG TOWER: OBLICZENIA STATYCZNE, OBLICZENIA DYNAMICZNE I KONSTRUOWANIE 79 STOREY DI-WANG TOWER BUILDING: STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS, DESIGN OF STRUCTURE AUTOR: PIOTR ANTECKI KIERUJĄCY PRACĄ: DR INZ. JACEK POZNAŃ 007 WDOWICKI

2

3 Spis treści 1. WSTĘP CEL PRACY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU DANE OGÓLNE OPIS KONSTRUKCJI OBCIĄŻENIA ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA POWIERZCHNI BIUROWYCH...0 ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA POWIERZCHNI KOMUNIKACYJNYCH...1 ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH... ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA POWIERZCHNI KONDYGNACJI PODZIEMNYCH...3 ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ DLA DACHU WARTOŚCI OBCIĄŻENIA WIATREM PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ...5 OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM OPIS WYKORZYSTYWANYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH BW DLA WINDOWS ROBOT MILLENNIUM PRZYGOTOWANIE MODELU CYFROWEGO KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ WSTĘPNE DOBRANIE PRZEKROJÓW PRZYGOTOWANIE MODELU CYFROWEGO KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ DLA PROGRAMU BW DLA WINDOWS PRZYGOTOWANIE MODELU CYFROWEGO KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ DLA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM WYNIKI ANALIZY STATYCZNEJ KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ BUDYNKU O ZMIENNYM PRZEKROJU W PROGRAMIE BW DLA WINDOWS WARTOŚCI 7.. WARTOŚCI 7.3. WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ NAPRĘŻEŃ W TRZONIE...63 SIŁ W NADPROŻACH WYNIKI ANALIZY STATYCZNEJ KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ BUDYNKU W PROGRAMIE ROBOT MILLENNIUM WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ DLA MODELU WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ DLA MODELU WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ DLA MODELU WARTOŚCI PRZEMIESZCZEŃ DLA MODELU WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ DLA MODELU WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ DLA MODELU WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ DLA MODELU WARTOŚCI SIŁY POPRZECZNEJ W TRZONIE OD OBCIĄŻENIA WIATREM DLA MODELU WARTOŚCI SIŁY POPRZECZNEJ W TRZONIE OD OBCIĄŻENIA WIATREM DLA MODELU WARTOŚCI SIŁ W NADPROŻACH DLA MODELU WARTOŚCI SIŁ W NADPROŻACH DLA MODELU WYNIKI ANALIZY DYNAMICZNEJ BUDYNKU W PROGRAMIE BW DLA WINDOWS WYNIKI ANALIZY MODALNEJ WYNIKI ANALIZY SEJSMICZNEJ WYNIKI ANALIZY DYNAMICZNEJ BUDYNKU W PROGRAMIE ROBOT MILLENNIUM WYNIKI ANALIZY MODALNEJ DLA MODELU WYNIKI ANALIZY MODALNEJ DLA MODELU WYNIKI ANALIZY SEJSMICZNEJ DLA MODELU WYNIKI ANALIZY SEJSMICZNEJ DLA MODELU WYMIAROWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI USZTYWNIAJĄCEJ: ŚCIAN I NADPROŻY ŚCIANY NADPROŻA

4 1. PODSUMOWANIE POZIOME PRZEMIESZCZENIA SZCZYTU BUDYNKU NAPRĘŻENIA W ŚCIANACH TRZONU WYNIKI ANALIZY MODALNEJ WYNIKI ANALIZY SEJSMICZNEJ WARTOŚCI SIŁ W NADPROŻACH OBLICZONE ZBROJENIE PORÓWNANIE PROGRAMÓW OBLICZENIOWYCH ZAKOŃCZENIE LITERATURA ZESTAWIENIE OPROGRAMOWANIA PODZIĘKOWANIA ZAŁĄCZNIKI A. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OBCIĄŻEŃ SEJSMICZNYCH BUDOWLI A.1. A.. A.3. A.4. CO TO JEST TRZĘSIENIE ZIEMI ZNISZCZENIA WYWOŁANE TRZĘSIENIAMI ZIEMI OBCIĄŻENIA WYWOŁYWANE PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI...17 METODA SPEKTRUM ODPOWIEDZI DLA UKŁADÓW O JEDNYM STOPNIU SWOBODY B. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ STATYCZNYCH W PROGRAMIE BW DLA WINDOWS B.1. METODA CIĄGŁYCH POŁĄCZEŃ DLA PŁASKIEGO UKŁADU DWÓCH ŚCIAN USZTYWNIAJĄCYCH B.. OBLICZENIA STATYCZNE WG METODY CIĄGŁYCH POŁĄCZEŃ SFORMUŁOWANIE OGÓLNE WYKORZYSTANE W BW C. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH W PROGRAMIE BW DLA WINDOWS C.1. MODEL DYNAMICZNY BUDYNKU...07 C.. DRGANIA WŁASNE C.3. DRGANIA BUDYNKU PRZY WYMUSZENIACH SEJSMICZNYCH METODA SPEKTRUM ODPOWIEDZI DLA UKŁADÓW DYSKRETNYCH...11 D. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ STATYCZNYCH W PROGRAMIE ROBOT MILLENNIUM D.1. RÓWNANIA ROZWIĄZYWANE PODCZAS OBLICZEŃ KONSTRUKCJI...15 D.. ANALIZA STATYCZNA E. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH W PROGRAMIE ROBOT MILLENNIUM E.1. ANALIZA MODALNA E.. ANALIZA SEJSMICZNA F. OUTRIGGERY F.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OURIGGERACH...19 F.. WPŁYW OUTRIGGERÓW NA PRACĘ BUDYNKU DI-WANGTOWER...0 G. WYZNACZENIE WARTOŚCI OBCIĄŻENIA WIATREM G.1. APROKSYMACJA WYKRESU SIŁ POPRZECZNYCH...3 G.. WYZNACZENIE ROZKŁADU OBCIĄŻENIA WIATREM...5 H. PORÓWNANIE MAS WYBRANYCH ELEMENTÓW MODELI Z PROGRAMU BW I ROBOT MILLENNIUM I. 100 NAJWYŻSZYCH BUDYNKÓW ŚWIATA W 007 WG COUNCIL ON TALL BUILDINGS AND URBAN HABITAT (CTBUH) J. ZDJĘCIA BUDYNKU DI-WANG TOWER K. DANE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BW DLA WINDOWS...37 L. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BW DLA WINDOWS...38 M. DANE DO OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BW DLA WINDOWS

5 N. WYNIKI OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BW DLA WINDOWS...40 O. WYBRANE DANE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM P. WYBRANE WYNIKI Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM Q. SPIS RYSUNKÓW ZWYMIAROWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI TRZONU...43 RYS_1 POZ. 1.1 ELEMENT TRZONU GR. 75 CM SKALA 1: RYS_ POZ. 1. ELEMENT TRZONU GR. 60 CM SKALA 1: RYS_3 POZ..1.1 NADPROŻE ŻELBETOWE SKALA 1: RYS_4 POZ..1. NADPROŻE ŻELBETOWE ZE ZBROJENIEM DIAGONALNYM SKALA 1: RYS_5 POZ..1.3 NADPROŻE STALOWE SKALA 1: RYS_6 POZ...1 NADPROŻE ŻELBETOWE SKALA 1: RYS_7 POZ... NADPROŻE ŻELBETOWE ZE ZBROJENIEM DIAGONALNYM SKALA 1: RYS_8 POZ...3 NADPROŻE STALOWE SKALA 1:

6 1. Wstęp Historia budynków wysokich zaczęła się ponad 130 lat temu. Miejscem ich narodzin jest Chicago, gdzie pod koniec XIX wieku powstała pierwsza szkoła budownictwa wysokiego. Niewątpliwym impulsem do rozwoju budownictwa wysokiego było wynalezienie w 1853 roku przez Elishę Otisa windy, a następnie zainstalowanie w niej w 1880 roku napędu elektrycznego. Od samego początku wieżowce poza funkcjami użytkowymi i estetycznymi (urozmaicanie przestrzeni miast) były symbolem prestiżu inwestora. Doprowadziło to do rozpoczęcia na początku XX wieku pościgu za rekordami wysokości. Jednym z najciekawszych owoców początków tej rywalizacji jest wybudowany w 1931 roku w Nowym Jorku Empire State Building. Przez ponad 40 lat był najwyższym budynkiem świata, a dziś po ponad 70 latach znajduje się wśród dziesięciu najwyższych. Rozwój technologii (szczególnie betonu) pozwolił nie tylko na wznoszenie coraz wyższych wieżowców, ale także na urozmaicanie ich formy i kształtów. Widać to szczególnie w budynkach wysokich z ostatnich dwudziestu lat. Współczesne projekty burzą stereotypy wysokościowców w postaci przeszklonych prostopadłościanów i zaskakują skomplikowanymi formami nawiązującymi do historii, tradycji a nawet religii. Przykładem takiego obiektu są Petronas Towers w Kuala Lumpur. Dwie bliźniacze wieże, których rzuty bazują na planie islamskiej gwiazdy, stanowią symboliczną bramę miasta i całej Malezji. Wieżowce sprzyjają rozwojowi nowatorskich rozwiązań nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także w dziedzinach komunikacji pionowej, ograniczenia zużycia energii, poprawienia komfortu przebywania człowieka w budynku, czy też bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi. Organizacja działania i nowoczesne wyposażenie budynków wysokich sprawia, że zaliczane są one do kategorii budynków inteligentnych. [Paw06], [Paw04], [Kap03] Projektowanie budynków wysokich o skomplikowanych formach ułatwił rozwój technologii komputerowych. Większa moc obliczeniowa komputerów pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych programów inżynierskich, które umożliwiają budowanie modeli coraz lepiej odwzorowujących rzeczywiste konstrukcje. Jednak rozwój programów inżynierskich (np. stosowanie nowych rozwiązań obliczeniowych z innych dziedzin takich jak mechanika i inżynieria kosmiczna) do projektowania konstrukcji jest ograniczony. Szczególnie dotyczy to obliczeń dynamicznych zachowania się budynków podczas trzęsień ziemi i huraganów. Ograniczenie to wynika z niewielkiej liczby badań i pomiarów zachowania się rzeczywistych budynków i uniemożliwia weryfikacje dokładności obliczeń. Niewielu naukowców może pozwolić sobie na udoskonalanie modeli na podstawie pomiarów na rzeczywistych 6

7 konstrukcjach. Nowoczesna aparatura pomiarowa pozwalająca mierzyć wychylenia budynków i przyspieszenia zainstalowana jest w niewielu budynkach. [Li04] Jednym z obiektów wyposażonych w systemy pomiarowe jest Di-Wang Tower. Zlokalizowany w centrum Shenzhen w południowych Chinach, ok. km od granicy z Hongkongiem. Oddany do użytku w 1996 roku budynek ma 79 kondygnacji i 35 metrów wysokości (od poziomu terenu do poziomu dachu). Zastosowano w nim konstrukcję składającą się z wewnętrznego żelbetowego trzonu i zewnętrznych stalowych słupów połączonych z żelbetowym trzonem za pomocą kratownicowych outriggerów (wysięgników) rozmieszczonych na 4 poziomach wzdłuż wysokości budynku. Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami chińskich norm oraz na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym Boundry Layer Wind Tunnel Laboratory na uniwersytecie Western Ontario. [BLWTL], [Kim95], [Li04], [Xu03] W skład apartury pomiarowej zainstalowanej w budynku wchodzą między innymi umieszczone na masztach na wysokości 348 m anenometry (do pomiaru kierunku i prędkości wiatru), zainstalowane na 69 kondygnacji na wysokości 98 m akcelerometry oraz urządzenia do pomiaru przemieszczeń [Xu03]. Dzięki tym urządzeniem udało się zarejestrować zachowanie budynku w czasie dwóch tajfunów: Sally we wrześniu 1996 roku oraz Dujuan we wrześniu 003 roku [Li03], [Xui03c]. Uzyskane pomiary posłużyły do wielu badań, przede wszystkim Q.S. Li, który analizował odpowiedź dynamiczna budynku w czasie tajfunów [Li0], a także porównywał wyniki obliczeń dynamicznych z wynikami pomiarów [Li04]. Rys. 1.1 Widok budynku Di Wang Tower 7

8 . Cel pracy Celem niniejszej pracy jest zbudowanie cyfrowego modelu, wykonanie obliczeń statycznych, dynamicznych i sejsmicznych budynku Di-Wang Tower w dwóch programach obliczeniowych: BW dla Windows oraz Robot Millennium. Następnie na podstawie uzyskanych wartości sił wewnętrznych zwymiarowanie wybranych elementów wewnętrznego trzonu. Informacje o konstrukcji budynku zaczerpnięto z publikacji [Kim95], [Li04] oraz [Xu03]. 8

9 3. Opis techniczny budynku 3.1. Dane ogólne Lokalizacja Ukończony w 1996 roku Di-Wang Tower (Shun Hing Square) zlokalizowany jest w Shenzhen. Miasto to leży w południowo-wschodnich Chinach w prowincji Guangdong ok. km od granicy z Hongkongiem. Ze względu na położenie w strefie przybrzeżnej często występują tam tropikalne cyklony oraz monsunowe wiatry. Shenzhen uzyskało prawa miejskie w 1979 roku. Rok później utworzono tam specjalną strefę ekonomiczną. Dzięki temu w ciągu dwudziestu lat z niewielkiej rybackiej wioski, przerodziło się w wielomilionową nowoczesną metropolię. Obecnie jest wielkim ośrodkiem przemysłowym i naukowo technicznym z sektorem zaawansowanych technologii. Od 30 lipca 1993 roku Sheznhen jest miastem partnerskim Poznania. Miasta współpracują w zakresie gospodarki, handlu, nauki, techniki,edukacji ochrony zdrowia i lecznictwa. [I] Adres budynku : Shun Hing Square - Di Wang Tower, 500 Shen Nan Road East, Shenzhen, GD China Rys. 3.1 Lokalizacja miasta Shenzhen 9

10 3.1.. Opis budynku 79 kondygnacyjny budynek biurowy Di-Wang Tower wraz z 33 kondygnacyjnym budynkiem apartamentowym i 4 kondygnacyjnym centrum handlowym tworzą kompleks Di-Wang Development, Zaprojektowane przez K.Y. Cheung Design Associates obiekty zostały oddane do użytku w 1996 roku. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 6 77 m. Tablica 3.1. Zestawienie danych o budynkach kompleksu Di-Wang Development [Kim95, Li04] Budynek Liczba kondygnacji Funkcje Powierzchnia użytkowa Wysokość budynku Biurowiec 79 Biurowe (68 kond.) Techniczne (11 kond.) m 35 m Apartamentowiec 33 Apartamenty m 114 m Centrum handlowe 4 Centrum handlowe 013 m 1 m Wszystkie budynki posiadają 3 kondygnacje podziemne Zasadnicza część budynku Di-Wang Tower ma 34,95 m wysokości, na jego szczycie zainstalowane są dwa 59 metrowe maszty, które sięgają 383,95 m (od poziomu terenu). Rzut budynku składa się z części prostokątnej o wymiarach 43,5 x 35,5 m, oraz dwóch bocznych półkoli o promieniu 1,5 m. Górna część budynku (od 90 m) zakończona jest dwoma okrągłymi wieżami. W budynku występują dwa rodzaje zagospodarowania powierzchni : open space umożliwiający dowolną aranżacje całej kondygnacji (Rys. 3.) Powierzchnia kondygnacji m Powierzchnia publiczna m Powierzchnia użytkowa m z podziałem na pomieszczenia o powierzchniach od 87 m do 140 m (Rys. 3.3) Powierzchnia kondygnacji m Powierzchnia publiczna m Powierzchnia użytkowa m 10

11 Rys. 3. Zagospodarowanie powierzchni typu open space [Kim95] Rys. 3.3 Zagospodarowanie powierzchni z podziałem na pomieszczenia [Kim95] Na podstawie Rys. 5 z publikacji [Li04] przyjęto wysokości i rzędne kondygnacji. Przekrój pionowy przez budynek przedstawia Rys

12 Tablica 3.. Opis kondygnacji Nr Wysokość Rzędna Nr Wysokość Rzędna Nr Wysokość Rzędna Nr Wysokość Rzędna -3 3,50-14,00 1 3,75 91, ,75 170, ,75 49,40-3,50-10,50 3,75 95,70 4 3,75 174,45 6 3,75 53,15-1 7,00-7,00 3 3,75 99, ,10 178,0 63 3,75 56,90 1 6,00 0,00 4 3,75 103,0 44 4,10 18, ,75 60,65 6,00 6,00 5 3,83 106, ,75 186, ,75 64,40 3 5,00 1,00 6 7,4 110, ,75 193, ,75 68,15 4 7,48 17,00 7 3,75 118,0 47 3,75 196, ,75 71,90 5 7,48 4,48 8 3,75 11, ,75 00, ,75 75,65 6 7,50 31,95 9 3,75 15, ,75 04, ,83 79,40 7 3,75 39, ,75 19, ,75 08, ,4 83,3 8 3,75 43,0 31 3,75 133,0 51 3,75 11, ,65 90,65 9 3,75 46,95 3 3,75 136,95 5 3,75 15,65 7 3,65 94, ,75 50, ,75 140, ,75 19, ,00 97, ,75 54, ,75 144, ,75 3, ,00 301,95 1 3,75 58,0 35 3,75 148,0 55 3,75 6, ,00 305, ,75 61, ,75 151, ,75 30, ,75 309, ,75 65, ,75 155, ,75 34, ,75 313, ,75 69, ,75 159, ,75 38, ,75 317, ,75 73,0 39 3,75 163,0 59 3,75 41, ,75 31,0 17 3,75 76, ,75 166, ,75 45,65 Dach 34, Opis konstrukcji Konstrukcja budynku Di-Wang Tower składa się z wewnętrznego żelbetowego trzonu oraz zewnętrznej stalowej ramy. Oba elementy połączone są ze sobą za pomocą outriggerów (wysięgników) na czterech kondygnacjach. Pomiędzy słupami w osiach B i G zastosowano pionowe stężenie biegnące wzdłuż wysokości budynku. Typowy widok konstrukcji przedstawia Rys Szczegółowy opis elementów konstrukcji przedstawiono poniżej Trzon Symetryczny żelbetowy trzon umieszczony jest centralnie na planie budynku i zajmuje ok. 0% powierzchni rzutu. Składa się on z 6 żelbetowych elementów (dwa ceowe na brzegach i cztery dwuteowe w środku) połączonych stalowymi belkami nadprożowymi (Rys. 3.4). W pracy dyplomowej przyjęto nadproża ze stali 18GA, o przekroju dwuteowym HE 1000x584 i wymiarach: 1000x314x35,5x64 (wys. przekroju x szer. półki x gr. środnika x gr. półki [mm] ) (p ). Trzon sięga do 7 kondygnacji. Grubość jego ścian zmienia się na wysokości, do 45 kondygnacji wynosi 750 mm, od 46 do 7 kondygnacji 600 mm. Nadproża połączone są sztywno z trzonem [Li04, s.1314]. W publikacji [Li04] podano, że trzon wykonany był z betonu C55. Według Polskiej Normy [N5] odpowiada to betonowi C45/55, i taki beton przyjęto w obliczeniach w pracy dyplomowej. Przyjęto zbrojenie stalą AIIIN. 1

13 Rys. 3.4 Opis elementów konstrukcji dla powtarzalnych kondygnacji 3... Rama zewnętrzna Stalowe słupy wraz z łączącymi je stalowymi ryglami tworzą zewnętrzną ramę. Słupy wykonane są z przekrojów skrzynkowych. Do 6 kondygnacji wypełnione są betonem klasy C45/55 w celu zwiększenia ich sztywności. Przekroje poprzeczne mają wymiary od 1600 x 1500 mm do 600 x 600 mm. Zestawienie wszystkich przekrojów zamieszczono w Tablicy 3.3 połączone są sztywno ze słupami [Li04]. Przyjęto rygle o Stalowe rygle przekrojach dwuteowych wg japońskiej normy JIS G 319 (1994): H 500 x 300 x 11 x 15 (wys. przekroju x szer. półki x gr. środnika x gr. półki [mm] ) o w= 418 cm3 (p. 6.1.). Podczas projektowania w pracy dyplomowej rygla ramy zewnętrznej przyjęto stal 18GA. Wzdłuż osi B i G (Rys. 3.5) znajdują się dwa pionowe pasma stężeń łączących słupy 1 i 4. Sięgają one 70 kondygnacji. W zależności od wysokości wykonane są one z różnych profili. Listę profili przedstawiono w Tablicy 3.4, a ich rozmieszczenie wzdłuż wysokości budynku ilustruje rysunek

14 Rys. 3.5 Oznaczenia elementów ramy zewnętrznej Tablica 3.3. Przekroje słupów zewnętrznych (powyżej 6 kondygnacji profile stalowe bez wypełnienia betonem) Przekrój stalowy Nr słupa Wypełnienie betonem h b tw tf Ix Iy As hb bb Ixb Iyb Ab [mm] [mm] [mm] [mm] [cm 4] [cm] [cm] [mm] [mm] [cm 4] [cm 4] [cm] 1* , ,6 ** , ,6 3** , ,6 4* , ,0 5** , ,8 * - źródło [Li04] ** - domysły Tablica 3.4. Profile stężeń stalowych w osiach B i G Nr kondygnacji Oznaczenie profilu h [mm] b [mm] tw [mm] tf [mm] 3 1 H 900 x 300 x x H 900 x 300 x 16 x H 900 x 300 x x RH 800 x 300 x 14 x

15 Rys. 3.6 Rozmieszczenie stężeń pionowych w budynku [Li04] Stropy W części nadziemnej stropy składają się ze stalowych belek zamocowanych przegubowo z jednej strony do żelbetowego trzonu, z drugiej do stalowej ramy. W prostokątnej części budynku rozpiętość belek wynosi ok. 1 m, natomiast w bocznych półkolach od 6 do 1,5 m. W pracy dyplomowej przyjęto przekroje dwuteowe wg japońskiej normy JIS G 319 (1994): H 500 x 300 x 11 x 15 (wys. przekroju x szer. półki x gr. środnika x gr. półki [mm] ) ze stali 18GA (p ). Na belkach ułożona jest płyta żelbetowa grubości 10 cm wykonana na pomostach z blach profilowanych [Li04]. W części podziemnej przyjęto stropy żelbetowe płytowo żebrowe. Grubość płyty 0 cm oraz belki o żelbetowe o wymiarach 70 x 40 cm. Przyjęto beton klasy C45/55, stal zbrojeniową AIIIN patrz punkt

16 3..4. Outriggery Na 6, 6, 45 oraz 70 kondygnacji znajdują się outriggery - wysięgniki. Są to stalowe wiązary łączące słupy ramy zewnętrznej z żelbetowym trzonem. Połączenia te są połączeniami sztywnymi. Na każdej kondygnacji znajduje się 1 outriggerów rozmieszczonych wzdłuż osi od B do G (Rys. 3.). W pracy dyplomowej przyjęto że outriggery wykonane są ze stali 18GA. Wysokości wiązarów na poszczególnych kondygnacjach wynoszą: na kondygnacji 7,50 m na kondygnacji 7,4 m na 41 kondygnacji 6,75 m na 66 kondygnacji 7,4 m Rozwiązanie konstrukcyjnie outriggera na kondygnacji 45 przedstawiona Rys. 3.7 [Li04, s.1316], (Uwaga: w publikacji [Li04, s.1315] podano błędnie, że rysunek przedstawia outrigger na kondygnacji 6 Błąd sprostowano na podstawie porównania wymiarów kształtowników stalowych stężeń pionowych pokazanych na rysunkach 4 i 5 tej publikacji). Wpływ outriggerów na prace budynku opisano w załączniku F. Rys. 3.7 Widok outriggera na kondygnacji 45 [Li04] 16

17 Rys. 3.8 Rozmieszczenie outriggerów: (a) na wysokości, (b) na rzucie Tablica 3.5. Przyjęte przekroje elementów outriggera Elementy outriggera Oznaczenie profilu h [mm] b [mm] tw [mm] tf [mm] Pasy 500x300x80x Skratowanie 1500x300x80x Oznaczenia jak w Tablicy 3. 17

18 3..5. Stężenie portalowe Symbolem Di-Wang Tower jest portalowe wejście do budynku. Składa się ono z dwóch bardzo grubych ścian żelbetowych oraz stalowego stężenia w kształcie litery A (Rys. 3.9). Na podstawie [Kim95] i Rys H. przyjęto że ściana portalu ma 300 cm grubości i wykonana jest z betonu klasy C45/55. Przekroje stężenia przyjęto na podstawie rysunku na stronie 48 [Kim95] ze stali 18GA. Wymiary przekrojów zestawiono w Tablicy 3.6. Rys. 3.9 Portalowe wejście do budynku (oznaczenia jak w Tablicy 3.6) Tablica 3.6. Przyjęte przekroje elementów stężenia portalowego Elementy stężenia portalowego Oznaczenie profilu h [mm] b [mm] tw [mm] tf [mm] x100x60x x500x5x x100x5x Oznaczenia elementów Rys. 3.9 Oznaczenia wymiarów jak w Tablicy Fundamenty Budynek posadowiony jest na kesonach [Kim95]. 18

19 4. Obciążenia Do projektowania rzeczywistej konstrukcji przyjmowano obciążenia zgodnie z przepisami chińskich norm GBJ Chińskie przepisy nie wymagają analizy sejsmicznej dla budynków w mieście Shenzhen, ale władze miasta nakazują wykonanie takich badań dla budynków wysokich. Analizę sejsmiczną dla budynku Di-Wang Tower przeprowadzono zgodnie z przepisami GBJ dla VII strefy aktywności sejsmicznej w skali MM i kategorii gruntu SC II przy 3% tłumieniu [Li04]. Do obliczeń w pracy zebranie obciążeń wykonano zgodnie z przepisami zawartymi w Eurocodach dotyczących oddziaływań na konstrukcje [N1]. Obciążenie wiatrem przyjęto na podstawie [Kim95] (szczegółowy opis w p. 4.6 i Załącznik G). Szczegóły rozwiązań warstw stropów zaczerpnięto z istniejącego budynku biurowego BTA Office Center zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego 34 [I4]. 19

20 4.1. Zebranie obciążeń dla powierzchni biurowych Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Wykładzina podłogowa 0,07 kn/m 0,07 1,35 0,09 Warstwa wyrównawcza z zap. cem. 3 cm 3,00 kn/m3 * 0,03 m 0,69 1,35 0,93 Folia izolacyjna 0,05 kn/m 0,05 1,35 0,07 Wełna mineralna Stroprock 5 cm [I5] 1,61 kn/m3 * 0,05 m 0,08 1,35 0,11 Płyta żelbetowa 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Blacha fałdowa 0,18 kn/m 0,18 1,35 0,4 Stalowe belki stropowe (H 600x30x1x0) 1,47 kn/m /,18 m 0,67 1,35 0,90 0,01 1,35 0,14 4,4 1,35 5,7 3,00 1,50 4,50 Sufit podwieszany 0,01 kn/m Suma Obciążenia użytkowe Powierzchnia użytkowa kategorii B (1) 3,00 kn/m Obciążenie ściankami działowymi 1,0 kn/m () 1,0 1,50 1,80 Suma 4,0 1,50 6,30 Razem 8,44 (1) Powierzchnia użytkowa kategorii B Powierzchnia biurowa [N, Tab. 6.1] () Ścianki działowe o ciężarze własnym 3,0 kn/m [N, pkt ] 0 1,0

21 4.. Zebranie obciążeń dla powierzchni komunikacyjnych Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Płytki granitowe 4 cm 30,00 kn/m3 * 0,04 m 1,0 1,35 1,6 Warstwa wyrównawcza z zap. cem. 3 cm 3,00 kn/m3 * 0,03 m 0,69 1,35 0,93 Folia izolacyjna 0,05 kn/m 0,05 1,35 0,07 Wełna mineralna Stroprock 5 cm 1,61 kn/m3 * 0,05 m 0,08 1,35 0,11 Płyta żelbetowa 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Blacha fałdowa 0,18 kn/m 0,18 1,35 0,4 Stalowe belki stropowe (H 600x30x1x0) 1,47 kn/m /,18 m 0,67 1,35 0,90 Sufit podwieszany 0,01 kn/m 0,01 1,35 0,14 5,35 1,35 7,3 5,00 1,50 7,50 Suma 5,00 1,50 7,50 Razem 10,35 Suma Obciążenia użytkowe Powierzchnia użytkowa kategorii C3 (1) 5,00 kn/m (1) Powierzchnia użytkowa kategorii C3 Powierzchnie, na których mogą gromadzić się ludzie [N, Tab. 6.1] 1 14,73

22 4.3. Zebranie obciążeń dla powierzchni pomieszczeń technicznych Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Warstwa wyrównawcza z zap. cem. 5 cm 3,00 kn/m3 * 0,05 m 1,15 1,35 1,55 Folia izolacyjna 0,05 kn/m 0,05 1,35 0,07 Wełna mineralna Stroprock 5 cm 1,61 kn/m3 * 0,05 m 0,08 1,35 0,11 Płyta żelbetowa 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Blacha fałdowa 0,18 kn/m 0,18 1,35 0,4 Stalowe belki stropowe (H 600x30x1x0) 1,47 kn/m /,18 m 0,67 1,35 0,90 Sufit podwieszany 0,01 kn/m 0,01 1,35 0,14 4,61 1,35 6,3 5,00 1,50 7,50 Suma 5,00 1,50 7,50 Razem 9,61 Suma Obciążenia użytkowe Obciążenie użytkowe 5,00 kn/m (1) (1) Wartość tą przyjęto na podstawie ciężarów przykładowych urządzeń technicznych : Centrala klimatyzacyjna firmy Menerga: Q = 3,0 kn, q = 3,0 kn/m [I6] Rozdzielnica prądowa firmy Transforma: Q = 6,0 kn, q = 5,0 kn/m [I7] 13,73

23 4.4. Zebranie obciążeń dla powierzchni kondygnacji podziemnych Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Posadzka cementowa zbrojona 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Folia izolacyjna 0,05 kn/m 0,05 1,35 0,07 Wełna mineralna Stroprock 5 cm 1,61 kn/m3 * 0,05 m 0,08 1,35 0,11 Płyta żelbetowa 0 cm 4,00 kn/m3 * 0,0 m 4,80 1,35 6,48 Belka żelbetowa (70x40 cm) 4,00 kn/m3 * 0,70m *0,40 m /,18 m 3,08 1,35 4,16 10,41 1,35 14,05 Suma Obciążenia użytkowe Kategoria powierzchni ruchu F (1),50 kn/m,50 1,50 3,75 Suma,50 1,50 3,75 Razem 1,91 (1) Kategoria powierzchni ruchu F ciężar całkowity pojazdu < 30 kn[n, Tab. 6.8] 3 17,80

24 4.5. Zebranie obciążeń dla dachu Wartość Charakterystyczna [kn/m] Rodzaj obciążenia Współczynnik częściowy γ Wartość Obliczeniowa [kn/m] Obciążenia stałe Żwir gruby 10 cm 18,00 kn/m3 * 0,10 m 1,80 1,35,43 Papa wierzchnia (termozgrzewalna) 0,10 kn/m 0,10 1,35 0,14 Papa podkładowa (mocowana mech) 0,10 kn/m 0,10 1,35 0,14 Wełna mineralna Monrock Max 18 cm 1,30 kn/m3 * 0,18 m 0,3 1,35 0,3 Płyta żelbetowa 10 cm 4,00 kn/m3 * 0,10 m,40 1,35 3,4 Blacha fałdowa 0,18 kn/m 0,18 1,35 0,4 0,67 1,35 0,90 5,48 1,35 7,40 1,00 1,50 1,50 Suma 1,00 1,50 1,50 Razem 6,48 Stalowe belki stropowe (H 600x30x1x0) 1,47 kn/m /,18 m Suma Obciążenia użytkowe Kategoria obciążenia pow. dachu H (1) 1,00 kn/m 8,90 (1) Kategoria obciążenia powierzchni dachu H Dach bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw [N, Tab. 6.9] 4

25 4.6. Wartości obciążenia wiatrem przyjęte do obliczeń Podczas projektowania budynku obciążenie wiatrem wyznaczano na podstawie: obliczeń według normy chińskiej [N7] i badań w tunelu aerodynamicznym Boundry Layer Wind Tunnel Laboratory na uniwersytecie Western Ontario [Cro93, BLWTL]. Wartości sił poprzecznych obliczone dla obciążenia wiatrem wg [N7], BLWTL oraz przyjętych do projektowania przedstawiono na rysunku 4.1. [Kim95, Li04] Rys. 4.1 Siły poprzeczne wywołane wiatrem po kierunku Y [Kim95] Rys. 4. Oznaczenie kierunków 5

26 Tablica 4.1 Wartości obciążenia wiatrem q po kierunku y ( q y z ) i x ( q x z ) w kn/m z [m] od poziomu terenu qy z q x z 0,0 67,45 34,93 10,0 76,73 39,73 0,0 86,15 44,6 30,0 95,69 49,56 40,0 105,3 54,54 50,0 115,01 59,56 60,0 14,71 64,58 70,0 134,40 69,60 80,0 144,04 74,59 90,0 153,61 79,55 100,0 163,06 84,44 110,0 17,37 89,7 10,0 181,50 94,00 130,0 190,43 98,6 140,0 199,11 103,11 150,0 07,51 107,47 160,0 15,61 111,66 170,0 3,37 115,68 180,0 30,75 119,50 190,0 37,7 13,11 00,0 44,6 16,49 10,0 50,3 19,63 0,0 55,88 13,51 30,0 60,90 135,11 40,0 65,35 137,41 50,0 69,19 139,40 60,0 7,40 141,07 70,0 74,93 14,38 80,0 76,77 143,33 90,0 77,86 143,90 98,0 78,19 144,07 W pracy dyplomowej na podstawie wykresu sił poprzecznych przyjętych do projektowania (Rys. 4.1) wyznaczono wartości i rozkład obciążenia wiatrem, który przyjęto do obliczeń. Wyprowadzenie wzorów opisujących rozkład obciążenia wiatrem przedstawiono w załączniku G. Wyznaczone w załączniku G obciążenie wiatrem po kierunku podłużnym (Y) 6

27 określa wzór 4.1, a po kierunku poprzecznym (X) wzór 4.. Stablicowane wartości tych funkcji zestawiono w Tablicy 4.1. q y z =67, , z 0,00091 z 0, z q x z = Lx q z Ly y 3 (4.1) (4.) 4.7. Obciążenie śniegiem Zgodnie z informacjami zawartymi [I8] w mieście Shenzhen panuje klimat subtropikalny morski. Charakteryzuje się on długim latem, krótką ciepłą zimą. Z tego względu w obliczeniach budynku pominięto obciążenia śniegiem. 7

28 5. Opis wykorzystywanych programów komputerowych 5.1. BW dla Windows BW jest systemem do modelowania i analizowania budynków wysokich. System umożliwia analizę budynków usztywnionych przestrzennymi układami ścianowymi z nadprożami o dowolnym rzucie, bez nakładania istotnych ograniczeń na wielkość obliczanych konstrukcji. Obliczane budynki mogą być poddane oddziaływaniu obciążeń statycznych: wielu dowolnie rozłożonych obciążeń poziomych, pionowych i osiadań oraz dowolnej liczbie zestawów wymuszeń kinematycznych. System oparty jest na modelu ciągłym. (Dokładniejszy opis metody obliczeń systemu BW dla Windows zamieszczono w załączniku A). System BW składa się z trzech programów: Preprocesora POL-3, Jądra obliczeniowego BW dla Windows, Postprocesora BW-View Preprocesor POL 3 Służy on do budowy modelu konstrukcji, a także definiowania obciążeń. Modelowanie odbywa się w środowisku AutoCAD dzięki czemu do budowy modelu można używać rysunków architektonicznych. Wprowadzanie danych jest intuicyjne dzięki interfejsowi programu POL 3. Kolejność wprowadzania danych sugerują nam opcje w menu. Po wybraniu w menu głównym [Dane] rozwija się lista kategorii danych: Wstępne, Konstrukcja, Obciążenia, Wydruki, Dynamika, Popraw pionowe. [Wstępne] wprowadza się informacje ogólne o budynku, autorze danych, jednostki w których podaje się dane. [Konstrukcja] po wybraniu tej funkcji otwiera się nowe okno służące do budowy modelu konstrukcji. Wprowadza się ściany, nadproża, złącza ścian, skrajnie budynku oraz rzędne wysokości. Wszystkie dane można wprowadzać z rysunków bądź ręcznie. [Obciążenia] - opcja ta służy do wprowadzania obciążeń. Możliwe jest definiowanie różnego rodzaju obciążeń: jednostkowych, poziomych ogólnych, normowych (od wiatru według [N3]), skupionych, pionowych oraz osiadania. Do programu wprowadza się charakterystyczne wartości obciążeń. Zestawy i kombinacje obciążeń definiuje się po wybraniu funkcji Ekstrema. 8

29 [Wydruki] funkcja służąca do określenia danych jakie mają znaleźć się w dokumentacji po zakończeniu obliczeń. [Dynamika] funkcja służąca do wprowadzenia danych potrzebnych do przeprowadzenia analizy dynamicznej między innymi: ciężar stropu, spektrum odpowiedzi, metody sumowania postaci drgań. Rys. 5.1 Interfejs programu POL3 a) widok ogólny, b) zakładka dane Rys. 5.1 Elementy menu: a) Konstrukcja b) Obciążenia c) Dynamika Jądro obliczeniowe BW Program ten jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich obliczeń. Zbudowany jest na podstawie modelu ciągłego według algorytmu w wersji metody sił. Zastosowanie modelu ciągłego znacznie zmniejsza wymiar zadania w porównaniu z modelami dyskretnymi. Jeszcze istotniejszy jest fakt, że zastosowanie modelu ciągłego pozwala uniknąć problemu złego uwarunkowania zadań. BW dla Windows składa się z 4 modułów pierwszego rzędu. Moduły komunikują się między 9

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI 1. PRZYKŁADY... 3 1.1. PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRĘTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM EKRANÓW SYSTEMU ROBOT MILLENNIUM...

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Lista bezpłatnych aktualizacji programów SPECBUD

Lista bezpłatnych aktualizacji programów SPECBUD Lista bezpłatnych programów SPECBUD Opis aktualizacje dla programów Pakietu SPECBUD v.11 124 2014.12.04 SPS 1.1.8.100 124 2014.12.04 BŻ 4.0.20.2196 124 2014.12.04 SP 3.0.24.2100 2. Wprowadzono drobne usprawnienia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Advance Design 2015 / SP2

Advance Design 2015 / SP2 Advance Design 2015 / SP2 Service Pack 2 do ADVANCE Design 2015 przynosi ponad 150 ulepszeń i poprawek. POLSKIE ZAŁĄCZNIKI KRAJOWE DO EUROKODÓW Advance Design 2015 SP2 umożliwia prowadzenie obliczeń z

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:

Bardziej szczegółowo

181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA

181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Praca zaliczeniowa z przedmiotu BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE 181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA 274.bw7 OPRACOWAŁA : Agata

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii ądowej i Środowiska Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Ugięcie końcowe wynikowe w net,fin Składniki ugięcia: w

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM WALL1 (10.92) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do wyznaczania głębokości posadowienia ścianek szczelnych. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do wyznaczanie minimalnej

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

3. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI

3. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 69 3. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI 3.1. Typy konstrukcji W programie Robot Millennium mogą być używane 2-węzłowe elementy prętowe,

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Tabele obciążeń TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ BLACH TRAPEZOWYCH KASET ŚCIENNYCH ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH W Y K O N A W C Y O P

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Nowości w. Dlubal Software. Wersja 5.04.0058 / 8.04.0058

Nowości w. Dlubal Software. Wersja 5.04.0058 / 8.04.0058 Dlubal Software Spis treści Strona 1 Nowe moduły dodatkowe 2 2 Nowe funkcje głównych programów 4 3 Nowe funkcje dodatkowych modułów 5 Nowości w W marcu 2015 Wersja 5.04.0058 / 8.04.0058 Dlubal Software

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

Joanna Dulińska Radosław Szczerba Wpływ parametrów fizykomechanicznych betonu i elastomeru na charakterystyki dynamiczne wieloprzęsłowego mostu żelbetowego z łożyskami elastomerowymi Impact of mechanical

Bardziej szczegółowo

Nowości w programach SPECBUD v.9.0

Nowości w programach SPECBUD v.9.0 B I U R O I NŻYNIERSKIE SPECBUD s.c. 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1c tel./fax 32 234 61 01 kom. 604 167 847 programy@specbud.pl www.specbud.pl Nowości w programach SPECBUD v.9.0 Główne zmiany i rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Modelowanie układów prętowych

Modelowanie układów prętowych Modelowanie kładów prętowych Elementy prętowe -definicja Elementami prętowymi można modelować - elementy konstrkcji o stosnk wymiarów poprzecznych do podłżnego poniżej 0.1, - elementy, które są wąskie

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH KRĘCANIE AŁÓ OKRĄGŁYCH kręcanie występuje wówczas gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego zwanego wałem Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112 Bloki ścienne piwniczne dla budownictwa wielkoblokowego. Bloki (tzw. typ cegła żerańska ) są elementami konstrukcyjnymi, dostosowanymi do przeniesienia obciążeń z 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki w których

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY Projekt nr 1373 00 Obliczenia nr 1373-15 SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY OBLICZENIA DO PROJEKTU: - DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ - DACH ZAPLECZA SOCJALNEGO Projektował: Kierownik zakładu projektowego......

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Advance Design 2015 / SP1

Advance Design 2015 / SP1 Advance Design 2015 / SP1 Dodatek Service Pack SP1 dla programu ADVANCE Design 2015 zawiera ponad 340 ulepszeń i poprawek. Poniżej przedstawiona jest lista najbardziej znaczących poprawek: WYŚWIETLANIE

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KS

Schöck Isokorb typu KS Schöck Isokorb typu 20 1VV 1 Schöck Isokorb typu, QS Spis treści Strona Warianty połączeń 19-195 Wymiary 196-197 Tabela nośności 198 Wskazówki 199 Przykład obliczeniowy/wskazówki 200 Wskazówki projektowe

Bardziej szczegółowo

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń wg PN-EN 81-1 / 2 Wymagania podstawowe: - prowadzenie kabiny, przeciwwagi, masy równoważącej - odkształcenia w trakcie eksploatacji ograniczone by uniemożliwić: niezamierzone

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej

Projekt nr 1. Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI Projekt nr 1 Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl BRIDGE CAD ABT & KXG Bridge CAD jest oprogramowaniem dedykowanym do projektowania obiektów mostowych. Obecna wersja programu Bridge CAD zawiera zestaw dwóch, współpracujących modułów: ABT dla projektowania

Bardziej szczegółowo

R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy

R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy Program R2D2-Rama 2D przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich układów prętowych. Dzięki wygodnemu

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2 05/06 Z1/. NLIZ LK ZNI 1 Z1/ NLIZ LK ZNI Z1/.1 Zadanie Udowodnić geometryczną niezmienność belki złożonej na rysunku Z1/.1 a następnie wyznaczyć reakcje podporowe oraz wykresy siły poprzecznej i momentu

Bardziej szczegółowo

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 @mw Budownictwo str. 1 Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 Obiekty budowlane składają się z wielu elementów spełniających określone funkcje konstrukcyjne, użytkowe i estetyczne. Można

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

SCHODY. Elementy zabezpieczające np. balustrady i cokoliki

SCHODY. Elementy zabezpieczające np. balustrady i cokoliki SCHODY SCHODY stanowią zespół elementów konstrukcyjnych umożliwiających komunikacyjne powiązania różnych poziomów, dostosowane do ruchu pieszego. Elementami tymi są: Spoczniki (podest piętrowy i podest

Bardziej szczegółowo