MGM PARTNER Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MGM PARTNER Sp. z o.o."

Transkrypt

1 MGM PARTNER Sp. z o.o Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ- ŚREDNIOWIECZNEJ, HUTA SZKLANA DZ. 11/1, GM. BIELINY Branża: Inwestor: Gmina Bieliny ul. Partyzantów Bieliny Projektował: Opracował: Sprawdził: Imię i nazwisko Data Podpis Nr uprawnień mgr inż. Tomasz Kozera mgr inż. Krzysztof Zapała mgr inż. Marcin Nosek SWK/0008/ POOK/10 SWK/0111/ POOK/06 Kielce, wrzesień 2012

2 mgr inż. Tomasz Kozera Kielce Nr upr. SWK/0008/POOK/10 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa SWK/BO/0156/10 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ- ŚREDNIOWIECZNEJ, HUTA SZKLANA DZ. 11/1, GM. BIELINY BRANŻA: został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTUJĄCY: mgr inż. Tomasz Kozera Podstawa prawna: art.20 ust.4 Prawo Budowlane

3 mgr inż. Marcin Nosek Kielce Nr upr. SWK/0111/POOK/06 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa SWK/BO/0024/07 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ- ŚREDNIOWIECZNEJ, HUTA SZKLANA DZ. 11/1, GM. BIELINY BRANŻA: został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Nosek Podstawa prawna: art.20 ust.4 Prawo Budowlane

4 Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Założenia, 6. Ogólny opis budynku, 7. Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych budynku, 8. Kolejność wykonywania robót, 9. Izolacje, impregnacje, 10. Normy i literatura, 11. Dokładność obliczeń, 12. Uwagi końcowe. II. OBLICZENIA STATYCZNE Obliczenia statyczne. III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. 1.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU skala 1: RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ skala 1:100

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ODBUDOWY I PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ ŚREDNIOWIECZNEJ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budynek Karczmy na terenie wioski Słowiańskiej -Średniowiecznej w miejscowości Huta Szklana dz. nr11/1 gmina Bieliny Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie będzie służyło do uzyskania pozwolenia na budowę Opracowanie swym zakresem obejmuje: Odbudowę dachu budynku po pożarze, wraz ze zmianą użytkowania poddasza z magazynowego na pokoje hotelowe. opis techniczny elementów konstrukcyjnych i technologii wykonania robót, obliczenia statyczne, rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i układem elementów konstrukcyjnych, 2

6 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej, Projekt budowlany "Budynku karczmy w projekcie Wioski Słowiańskiej- Średniowiecznej" wykonany przez Pracownię Projektową G-2 w grudniu 2008r. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmę USŁUGI GEOLOGICZNE inż. Janusz Sowiński w październiku 2008r Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura techniczna. 4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE. Na podstawie przeprowadzonych wierceń oraz badań polowych wg [3] stwierdzono, że w podłożu projektowanego budynku występują pyły i gliny pylaste, a także grunty starszego podłoża - kwarcyty. Posadowienie budynku wykonano na stropie skał. Projektowana odbudowa i przebudowa budynku nie ingeruje w istniejące fundamenty, a także nie powoduje wzrostu obciążeń w stosunku do pierwotnego projektu. 5. ZAŁOŻENIA Założone obciążenia: Stałe: Warstwy pokrycia, konstrukcja dachu 0,35 kn/m2 sufit podwieszony do krokwi 0,53 kn/m 2 strop na belkach drewnianych 0,53 kn/m 2 warstwy posadzkowe stropów parteru, piętra 0,78kN/m 2 warstwy posadzkowe i wyprawa schodów żelbetowych 0,73 kn/m Zmienne: pokoje hotelowe 1,5 kn/m 2 strop poddasza (nad płatwiami) 0,5 kn/m 2 klatka schodowa 3,0 kn/m 2 ścianki działowe 0,5 kn/m 2 3

7 Obciążenie klimatyczne: III strefa obciążenia śniegiem I strefa obciążenia wiatrem teren A 5.2. Warunki eksploatacji Środowisko. Wewnątrz będzie panowała wilgotność naturalna środowisko suche, I klasa środowiska Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Budynek wykonany w klasie C odporności pożarowej Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie C : konstrukcja nośna R 60 konstrukcja dachu R 15 strop REI 60 ściana zew. EI 30 (dotyczy pasa międzykondygnacyjnego) ściana wew. EI 15 przekrycie dachu RE 15 Drewnianą konstrukcje stropów należy zabezpieczć do klasy REI 60 atestowanymi rozwiązaniami np. firmy PROMAT. Piwnica wydzielona przegrodami REI 60 i zamknięta drzwiami EI 30 Kotłownia wydzielona ścianami EI 60, stropem REI 60. Skład opału i żużlownia wydzielone ścianami EI 120, stropem REI 120 i zamknięte drzwiami EI Materiały Beton. fundamenty C20/25 (B25) belki schody, wieńce C20/25 (B25) 4

8 Stal Zbrojeniowa. Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN RB500W i gładka A-0 St0S-b Stal profilowa. Stal profilowa S235JR Drewno. więźba dachowa C30 wymiany, belki stropu nad parterem C Przyjęte schematy statyczne, rozwiązania. Konstrukcja piwnic murowa o mieszanym układzie konstrukcyjnym (ścian nośnych). Sztywność konstrukcji zapewniają powiązane ze sobą ściany poprzeczne i podłużne, wzmocnione rdzeniami żelbetowymi. Stropy piwnic monolityczne krzyżowo zbrojone tworzą poziome tarcze oparte na ścianach i zapewniają współpracę pomiędzy elementami pionowymi w przenoszeniu obciążeń poziomych. Ściany parteru z bali drewnianych, ułożone na wręby. Ściany wewnętrzne murowane, usztywniające drewnianą konstrukcję stropu parteru i dachu. W wyniku zmiany nachylenia połaci bocznych, część słupków dachu oparta na słupach drewnianych parteru za pośrednictwem stalowych i drewnianych wymianów. Istniejące drewniane podciągi główne stropu pracują jako belki ciągłe, a belki poprzeczne jako wolno podparte przenoszące obciążenia tylko ze stropu parteru. Schody płytowe z biegami opartymi na ścianach i belkach spocznikowych Założenia do przebudowy i odbudowy. Na podstawie wizji lokalnej i analizy istniejącej konstrukcji budynku karczmy po pożarze, stwierdzono, że konstrukcja budynku powyżej stropu poddasza uległa zniszczeniu, natomiast strop poddasza i konstrukcja piwnic i parteru nie odniosła znacznych uszkodzeń i można ją wykorzystać do odbudowy i przebudowy. Pierwotnie budynek był przykryty strzechą (1,05kN/m 2 ), obecnie projektuje się pokrycie blachą gontopodobną i poddasze z sufitem podwieszanym (0,88kN/m 2 ). Użytkowanie stropu zmieniono z magazynowego (2,0kN/m 2 ), na pokoje hotelowe z ściankami działowymi( 1,5+0,5kN/m 2 ). Zatem obciążenia od dachu i stropu parteru nie uległy zwiększeniu. 5

9 6.0. OGÓLNY OPIS BUDYNKÓW. Budynek karczmy jest budynkiem dwukondygnacyjnym, z nieużytkowym poddaszem (przed pożarem), wybudowanym na planie prostokąta o wymiarach w osiach zewnętrznych 20,26*12,76m. Przyziemie jest kondygnacją murowaną przekrytą żelbetowym stropem. Parter wykonano z drewnianym stropem opartym na ścianach zewnętrznych z bali, wewnętrznych murowanych i słupach drewnianych. Budynek przed pożarem z dachem drewnianym płatwiowo-kleszczowym, czterospadowym, pokrytym trzciną o nachyleniu połaci głównych 42 o i bocznych 55 o. Obecnie projektuje się dach główny i boczny o nachyleniu połaci 42 o i poddasze dachu jako użytkowe SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU Belki żelbetowe. Projektuje się belki żelbetowe pod oparcie płyty spocznika górnego schodów. Wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN i A-0 oprate na słupach żelbetowych i ścianach nośnych. Wykonać wg rysunków projektu wykonawczego Belki stalowe. Projektuje się belki (wymiany) stalowe w postaci rusztu z dwutewników HEB200 i HEB160 pod oparcie słupków więźby dachowej. Belki należy oprzeć na istniejących słupach drewnianych za pomocą 4cm podkładki. Belki wykonać ze stali 235JR wg rysunków projektu wykonawczego Strop nad parterem. Istniejące elementy konstrukcyjne stropu drewnianego należy wykorzystać pod nowo projektowany strop. Przewiduje się demontaż zniszczonej podłogi, legarów, ocieplenia i sufitu. Do istniejącej konstrukcji stropu należy przymocować nowo projektowany sufit z płyt promatec na systemowym ruszcie. O od góry na belkach drewnianych projektuje się podłogę z desek na legarach. 6

10 Lokalnie projektuje się wstawienie dodatkowej i wymianę istniejącej belki stropowej o przekroju 16x26cm na przekrój 22x26cm pod oparcie słupków więźby dachowej. Między istniejącymi i projektowanymi belkami przewiduje się wstawienie wymianów o przekroju 12x16cm i 16x16cm. Wszystkie projektowane belki i wymiany należy opierać na istniejących belkach, słupach i ścianach drewnianych za pomocą wrębów i systemowych łączników ciesielskich. Szczegóły wg projektu wykonawczego Wieńce. Projektuje się wieńce żelbetowe z betonu B25 w poziomie stropu parteru pod oparcie płyty spocznika górnego schodów, zbrojone 4 prętami #12 ze stali A-IIIN i strzemionami φ6 co 25cm ze stali A-0. Pręty zbrojenia wieńców łączyć na zakład Lz>50cm, w narożach ścian stosować dodatkowe pręty kątowe 2#12 po zewnętrznej stronie wieńca (ramiona 75cm + 75cm). Wykonać wg projektu wykonawczego Nadproża. W budynkach projektuje się na poddaszu nadproże wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN i A-0. Wykonać wg projektu wykonawczego Ściany, kominy. Projektuje się ściany parteru i poddasza wokół schodów. Ściany nośne gr. 25cm i ścianę działową gr. 12cm z cegły kratówki klasy M15 na zaprawie cementowej marki M5. Ściany wewnętrzne działowe z płyty g-k na stelażu systemowym Istniejące kominy wentylacyjne i spalinowe rozebrać do poziomu stropu parteru, a następnie odbudować okładając systemowe kształtki wentylacyjne cegła pełną klasy M15 na zaprawie cementowej marki M5. Do zapraw cementowych stosować plastyfikatory nie obniżające ich wytrzymałości. Zapewnić wykonanie wszystkich robót murarskich w kategorii A. Stosować materiał na ściany w kategorii I. 7

11 7.7. Schody. Schody żelbetowe, płytowe, trzybiegowe monolityczne gr. 14cm z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN. Płyta pierwszego biegu oparta dołem na istniejącej belce i górą na ścianie nośnej za pośrednictwem dwuteownika C160 wkutego w ścianę. Płyta drugiego biegu oparta na płycie pierwszego i trzeciego biegu. Płyta trzeciego biegu oparta dołem na ścianie za pośrednictwem dwuteownika, a góra na belce podestowej.wykonać wg rysunków projektu wykonawczego Więźba dachowa. Więźba dachowa o konstrukcji płatwiowo kleszczowej. krokwie o wymiarach 8*20cm w rozstawie max. co 100cm. płatwie o wymiarach 20*24cm i 14x16cm belki stropowe 2*5*22cm ( z przewiązkami co 80cm) krokwie narożne - 20x24cm miecze -12x16cm murłaty - 14x14cm słupki - 20x20cm, 12x14cm i 12x12cm Połączenia elementów więźby dachowej na typowe złącza ciesielskie lub systemowe łączniki metalowe. Maksymalny zacios na krokwi: podparcie na płatwi, murłacie gr. 3cm, wcięcie na połączeniu z belką stropową max 2cm. Do połączeń elementów więźby zastosować systemowe, atestowane, łączniki metalowe np. BMF. Więźbę zabezpieczyć mykologicznie oraz biologicznie preparatem nie powodującym korozji łączników stalowych. Pokrycie dachowe z blachy gontopodobnej. Konstrukcję dachu wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH. Roboty budowlano montażowe prowadzić w następującej kolejności: demontaż spalonej konstrukcji dachu, demontaż podłogi, sufitu stropu parteru, 8

12 rozebranie istniejących kominów do poziomu stropu nad partem, rozebranie ścinki działowej przy klatce i wymurowanie ściany nośnej, wykonanie schodów, belek i płyty spocznikowej, wykonanie rusztu i wymianów pod słupki dachowe, murowanie kominów dymowych i wentylacyjnych, wykonanie konstrukcji dachu, przykrycia i obróbek blacharskich, wykonanie podłóg, instalacji i ścian działowych poddasza, inne roboty wykończeniowe IMPREGNACJE, IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Izolacje termiczne wg rysunków architektonicznych Izolacje antykorozyjne. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi chemoodpornymi Impregnacje. Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć preparatami ochronnymi od grzybów i owadów oraz środkami ogniochronnymi np. Drewnosol, Mycetox B lub innymi o podobnych właściwościach technicznych i posiadające aprobaty ITB. Stosować wg instrukcji na opakowaniu. 10. NORMY I LITERATURA. Obciążenie stałe i zmienne PN-82/B i PN-82/B Obciążenie wiatrem PN-77/B-02011:1977/Az1 Obciążenie śniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-3264:2002 Posadowienie bezpośrednie budowli PN-81/B Konstrukcje żelbetowe J. Kobiak, W. Stachurski Konstrukcje betonowe M. Kamiński, J.Pędziwiatr, D.Styś Mechanika gruntów i fundamentowanie R.Czarnota-Bojarski 9

13 11. DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ. Obliczenia wykonano w programie Specbut, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 i Microsoft Excel. 12. UWAGI KOŃCOWE. Nadzór nad robotami budowlano montażowymi winien sprawować doświadczony kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane Realizację inwestycji prowadzić na podstawie projektu wykonawczego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Szczególną uwagę zwrócić na: zastosowanie betonu odpowiedniej marki oraz odpowiedniej klasy stali, właściwą pielęgnację betonu, elementów betonowych i żelbetowych (płyty, podciągi, słupy, wieńce) w zależności od temperatury powietrza, konstrukcje wsporcze podpierać do czasu osiągnięcia przez beton 80% wytrzymałości R 28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantującego stateczność konstrukcji, w każdej fazie robót rozbiórkowych i montażowych zapewnić istniejącej i projektowanej konstrukcji, stateczność i geometryczną niezmienność, przez zastosowanie dodatkowych podpór i zastrzałów. bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować z autorem opracowania Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Opracował: mgr inż. Tomasz Kozera mgr inż. Marcin Nosek Kielce, wrzesień 2012 r. 10

14 ODBUDOWY I PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ ŚREDNIOWIECZNEJ HUTA SZKLANA DZ. 11/1 GM. BIELINY OBLICZENIA STATYCZNE Projektował: mgr inż. Tomasz Kozera upr. bud. SWK/0008/POOK/10 Sprawdził: mgr inż. Marcin Nosek upr. bud. SWK/0111/POOK/06 KIELCE, WRZESIEŃ 2012r.

15 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz.1 Więźba dachowa, drewniana. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Dach czterospadowy o kącie nachylenia połaci 42 stopnie. Pokrycie z blachy gontopodobnej. Wiązary płatwiowo-kleszczowe w rozstawie max. 100cm. Budynek znajduje się w III strefie obciążenia śniegiem i w I strefie obciążenia wiatrem. Zestawienie obciążeń: * obciążenia stałe (PN-82/B-02001) α= 42 º Wyszczególnienie obciążeń obc. charakt. obc. kn/m 2 wsp. obc. oblicz. - blacha gontopodobna + ciężar konstrukcji 0,35 1,2 0,42 - wełna mineralna gr.20cm 1,2*0,20= 0,24 1,2 0,29 - folia izolacyjna 0,02 1,2 0,02 - ruszt stalowy 0,10 1,2 0,12-2x płyta Promaxon gr.1cm 2*0,085= 0,17 1,2 0,20 Σg = 0,88 1,2 1,06 Σg bez pokrycia i konstrukcji = 0,53 1,2 0,64 * obciążenia zmienne (PN-82/B-02003) obc. charakt. obc. Wyszczególnienie obciążeń kn/m 2 wsp. obc. oblicz. - obciążenie użytkowe belek stropowych 0,50 1,2 0,60 * obciążenie śniegiem PN-80/B /Az1:2006 ( III strefa obciążenia) - obc. charakterystyczne śniegiem A = 476 m.n.p.m Q k =0,006*A-0,6= 2,256 <1,2 przyjmuję: Q k = 2,256 kn/m 2 - współczynnik kształtu dachu C 1 = 0,48 C 2 = 0,72 - współczynnik obciążenia γ f = 1,5 - obciążenie charakterystyczne śniegiem dachu S k1 = Q k *C 1 = 1,083 kn/m 2 S 1 = S k *γ f = 1,624 kn/m 2 S k2 = Q k *C 2 = 1,624 kn/m 2 S 2 = S k *γ f = 2,436 kn/m 2 * obciążenie wiatrem PN-80/B ( I strefa obciążenia) A = 476 m.n.p.m - wysokość budynku z = 12,6 m - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q k = 0,367 kn/m 2 - współczynnik ekspozycji (A teren otwarty) C e = 1,052 - współczynnik działania porywów wiatru β = 1,8 a) połać nawietrzna wariant I - współczynnik aerodynamiczny C z = -0,045*(40-α)= -0,09 - wartość charakterystyczna obciążenia p k1 = q k *C z *C e *β= -0,062 kn/m 2 - współczynnik obciążenia γ f = 1,5 - wartość obliczeniowa obciążenia p O1 =p k *γ f = -0,094 kn/m 2

16 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, b) połać nawietrzna wariant II - współczynnik aerodynamiczny C z = 0.015*α-0,2= 0,43 - wartość charakterystyczna obciążenia p k1 = q k *C z *C e *β= 0,299 kn/m 2 - współczynnik obciążenia γ f = 1,5 - wartość obliczeniowa obciążenia p O1 =p k *γ f = 0,448 kn/m 2 c) połać zawietrzna - współczynnik aerodynamiczny C = -0,4 - wartość charakterystyczna obciążenia p k2 = q k *C*C e *β= -0,278 kn/m 2 - współczynnik obciążenia γ f = 1,5 - wartość obliczeniowa obciążenia p O1 =p k *γ f = -0,417 kn/m 2 * Obciążenia pionowe. q k v = (g k1 +g k2 )/cosα+s k2 +p k2 *cosα= 3,03 kn/m 2 q o v = (g o1 +g o2 )/cosα+s 2 +p 2 *cosα= 4,19 kn/m 2 q o v /g k v = 1,38 Poz.1.1. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych dachu. Szkic układu poprzecznego Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

17 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara l = 15,06 m Rozstaw podpór w świetle murłat l s = 12,64 m Rozstaw osiowy płatwi l gx = 4,74 m Rozstaw krokwi a = 1,00 m Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią h s = 3,75 m Dane materiałowe: - krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C30 - płatew 20/24 cm z drewna C30 - słup 20/20 cm z drewna C30 - belki stropowe 2x 5/22 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 80 cm z drewna C30 - murłata 14/14 cm z drewna C30 WYNIKI Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30 f m,k = 30 MPa, f t,0,k = 18 MPa, f c,0,k = 23 MPa, f v,k = 3 MPa, E 0,mean = 12 GPa, ρ k = 380 kg/m 3 Krokiew 8/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

18 Smukłość λ y = 93,7 < 150 λ z = 0,0 < 150 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K11 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90 wiatr (podatność)+0,80 zmienne na płatwi (podatność) = 5,38 knm, N = 9,61 kn M y f m,y,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,15 MPa σ m,y,d = 10,10 MPa, σ c,0,d = 0,60 MPa k c,y = 0,346 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,670 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,385 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr = -6,04 knm, N = 5,27 kn M y f m,y,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,15 MPa σ m,y,d = 15,67 MPa, σ c,0,d = 0,39 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,850 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) decyduje kombinacja: K9 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) u fin = 18,57 mm < u net,fin = l / 200 = 5409/ 200 = 27,05 mm (68,7%) Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K9 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) u fin = 13,71 mm < u net,fin = 2 l / 200 = / 200 = 15,34 mm (89,4%) Płatew 20/24 cm Smukłość λ y = 14,4 < 150 λ z = 17,3 < 150 Obciążenia obliczeniowe q z,max = 21,72 kn/m q y,max = 1,29 kn/m Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek B - C) decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie+0,80 obc.zmienne N = -64,48 kn M y = -17,39 knm, M z = 3,34 knm f m,y,d = 18,46 MPa, f m,z,d = 18,46 MPa, f t,0,d = 11,08 MPa σ t,0,d = 1,34 MPa σ m,y,d = 9,06 MPa, σ m,z,d = 2,09 MPa σ t,0,d /f t,0,d + σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,691 < 1 σ t,0,d /f t,0,d + k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,578 < 1 Maksymalne ugięcie (odcinek A - B) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 5,84 mm < u net,fin = l / 200 = 12,25 mm (47,7%) Słup 20/20 cm Smukłość (słup D) λ y = 111,9 < 150 λ z = 65,0 < 150

19 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Maksymalne siły i naprężenia (słup B) decyduje kombinacja: K6 stałe-max+śnieg+0,90 obc.zmienne+0,80 wiatr-parcie = 0,35 knm, N = 114,20 kn M y f m,y,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,15 MPa σ m,y,d = 0,26 MPa, σ c,0,d = 2,86 MPa k c,y = 0,258, k c,z = 0,639 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,795 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,330 < 1 Belki stropowe 2x 5/22 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 80 cm Smukłość λ y = 74,6 < 150 λ z = 130,6 < 175 Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K6 stałe-max+montażowe M y = 3,24 knm f m,y,d = 13,85 MPa σ m,y,d = 8,03 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,580 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K6 stałe-max+zmienne u fin = 18,87 mm < u net,fin = l / 200 = 4740/ 200 = 23,70 mm (79,6%) Murłata 14/14 cm Część murłaty leżąca na ścianie Obciążenia obliczeniowe q z,max = 11,59 kn/m q y,max = 3,04 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K4 stałe-max+wiatr M z = 0,73 knm f m,z,d = 20,77 MPa σ m,z,d = 1,60 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,077 < 1 Część wspornikowa murłaty Obciążenia obliczeniowe q z,max = 11,59 kn/m, q y,max = 3,04 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr+0,90 śnieg = 0,49 knm, M z = -0,14 knm M y f m,y,d = 18,46 MPa, f m,z,d = 18,46 MPa σ m,y,d = 1,08 MPa, σ m,z,d = 0,30 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,070 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,057 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 0,03 mm < u net,fin = 2 l / 200 = 2 300/ 200 = 3,00 mm (1,0%) Poz.1.2. Płatew poprzeczna, naczułka dachu.

20 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, zestawienie obciążeń obc. współcz. obc. Rodzaj obciążenia obliczenie charakt. obc. obl. q k [kn/m] q [kn/m] obciążenie pionowe obciążenia stałe ciężar płatwi 7*0,12*0,16= 0,13 1,1 0,15 z dachu; pasmo 2,4m 0,88*2,4/cosa= 2,84 1,20 3,41 Razem stałe 2,98 1,20 3,56 obciażenia zmienne od śniegu; pasmo 2,4m 1,62*2,4= 3,89 1,50 5,83 z poddasza; pasmo 0,5m 0,5*0,5= 0,25 1,40 0,35 od wiatru ; pasmo 2,4m 0,299*2,4= 0,72 1,50 1,08 Razem zmienne q k = 4,86 1,49 7,26 obciążenie poziome wiatrem; pasmo 2,4m 0,299*2,4/cosa*sina= 0,65 1,50 0,97 Schemat, obciążenie ramy Siły wewnętrzne Momenty zginające My [knm] Siły osiowe Fx [knm]

21 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Reakcje Wymiarowanie płatwi Wymiarowanie słupka

22 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz.1.3. Wymiarowanie krokwi narożnej. Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 20,0 cm Wysokość h = 24,0 cm Zacios na podporach t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30 f m,k = 30 MPa, f t,0,k = 18 MPa, f c,0,k = 23 MPa, f v,k = 3 MPa, E 0,mean = 12 GPa, ρ k = 380 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 1 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowych α = 42,0 o WYNIKI: Zginanie decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Moment obliczeniowy: M podp = -17,81 knm Warunek nośności - podpora: σ m,y,d = 19,45 MPa, f m,y,d = 20,77 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,936 < 1 Ugięcie (odcinek środkowy): U fin = 27,88 mm < u net,fin = l / 200 = 33,61 mm (82,9%)

23 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz.2. Strop drewniany piętra. zestawienie obciażęń powierzchniowych Rodzaj obciażenia obliczenie obc. współcz. obc. charakt. obc. obl. g k [kn/m 2 ] obciąż. g d [kn/m 2 ] Obciążenia stałe -deski gr. 4,2cm 6,0*0,042= 0,25 1,2 0,30 -legary 6,0*0,06*0,12/1,2= 0,04 1,1 0,04 -wełna mineralna 1,2*0,7= 0,08 1,2 0,10 -izolacja 0,02 1,2 0,02 -belki stropowe 6,0*0,16*0,26/1,8= 0,14 1,1 0,15 -ruszt pod płyty 0,10 1,2 0,12 -płyty promatec 2x10mm 2*0,085= 0,17 1,2 0,20 -instalacje 0,15 1,2 0,18 Stałe bez ciężaru belek i legarów Razem stałe z ciężarem belek 0,78 1,20 0,93 0,95 1,18 1,12 obciążenia zmienne obciążenia użytkowe pokoje 1,50 1,4 2,10 ścianki działowe 0,50 1,2 0,60 obciążenia użytkowe komunukacja 2,00 1,4 2,80 Razem zmienne pokoje + ścianki działowe 2,00 1,35 2,70 Razem stałe +zmienne 2,95 1,33 3,92

24 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Poz.2.1. Sprawdzenie istniejącego stropu pod nowymi obciążeniami poddasza i od dachu. Schemat statyczny, numery prętów projektowane belki stropu 22x26cm projektowane wymiany stropu 12x16cm projektowany wymian stropu 16x16cm

25 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Obciążenia stałe -ciężar własny konstrukcji

26 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Obciążenia stałe ( od warstw stropowych)

27 Obciążenia zmienne - użytkowe stropu WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA przypadki 3do5

28 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Obciążenia od dachu ( od słupków i murłaty na belkę wejścia) Reakcja od słupka dachu wg poz.1.3 P1=27,5/1,38= 19,93 kn Reakcja od słupka wg poz 1.2 P3=(34,78+33,98)/1,38= 49,8 kn

29 Momenty zginające WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

30 Siły poprzeczne WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

31 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Reakcje podporowe dla wybranych węzłów

32 Mapa wytężenia prętów WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

33 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Wymiarowanie podciągów głównych-wyniki skrócone Wymiarowanie belek poprzecznych-wyniki skrócone

34 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Wymiarowanie legarów poprzecznych-wyniki skrócone dla wybranych elementów Wymiarowanie wymianów i belek pod słupkami dachu ( między osiami A-B)-wyniki skrócone

35 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz Wymiany stropu pod słupki dachu. Zestawienie obciążeń obc. współcz. obc. Rodzaj obciążenia obliczenie charakt. obc. obl. q k [kn/m] q [kn/m] wymian ciężar wg programu ze stropu parteru; pasmo 1,6m 2,95*1,6= 4,72 1,33 6,28 Razem w rejonie ścianki kolankowej q k = 4,72 1,33 6,28 Reakcja od słupka dachu wg poz.1.3 P1=27,5/1,38= 19,93 kn P2=22,92/1,38= 16,61 kn Reakcja od słupka w g poz 1.2 P3=(18,38+33,98)/1,38= 37,9 kn Obciążenie, schemat Siły wewnętrzne Momenty zginające

36 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Siły poprzeczne, reakcje Wymiarowanie Poz.2.3.1Sprawdzenie istniejącego słupa drewnianego S2. Zestawienie obciążeń reakcja ze słupka więźby dachowej reakcja od podciągu stropu reakcja od wymianu poz ,76 kn 98,2 kn 33,97 kn Razem S2= 230,93 kn Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 22,0 cm Wysokość h = 22,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C27 f m,k = 27 MPa, f t,0,k = 16 MPa, f c,0,k = 22 MPa, f v,k = 2,8 MPa, E 0,mean = 11,5 GPa, ρ k = 370 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 1 Obciążenia: Siła ściskająca N c = 230,93 kn Klasa trwania obciążenia: Długość wyboczeniowa Długość wyboczeniowa stałe l ey = 4,33 m l ez = 4,33 m A = 484 cm 2 Wy = 1775 cm 3 Wz = 1775 cm 3 Jy = cm 4 Jz = cm 4 m = 17,9 kg/m y z z 22 y 22 WYNIKI: Ściskanie równoległe: N c = 230,93 kn Warunek smukłości: λ y = 68,18 < λ c = 150 (45,5%) λ z = 68,18 < λ c = 150 (45,5%) Warunek nośności: k c,y = 0,597; k c,z = 0,597 σ c,y,d = 7,99 MPa < f c,0,d = 10,15 MPa (78,6%) σ c,z,d = 7,99 MPa < f c,0,d = 10,15 MPa (78,6%)

37 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz.3. Klatka schodowa. Poz Płyta żelbetowa podestu. Zestawienie obciążeń Rodzaj obciążenia obliczenie obc. współcz. obc. charakt. obc. obl. g k [kn/m 2 ] g o [kn/m 2 ] Obciążenia stałe posadzka 0,44 1,2 0,53 wylewka cem. 5cm 21*0,05= 1,05 1,3 1,37 styropian 5cm 0,45*0,05= 0,02 1,3 0,03 izolacja 0,02 1,2 0,02 płyta żelbetowa 25*0,12= 3,00 1,1 3,30 tynk cem -wap. 19*0,015= 0,29 1,3 0,37 stałe bez ciężaru własnego 1,82 1,27 2,32 razem stałe 4,82 1,17 5,62 obciążenia zmienne obciążenie zmienne, komunikacja 3,00 1,4 4,20 Razem stałe +zmienne 7,82 1,26 9,82 Sily wewnętrzne, płyta wolnopodparta l eff1 = 1,78 M sd =1/8*q k *l 2 eff = 3,89 V sd =1/2*q k *l eff = 8,74 m kn*m/m kn/m charakterystyki geometryczne przekroju h [cm] a [cm] b [cm] d [cm] z [cm] 12 2, ,5 7,0 dane betonu i stali Beton B25 zbrojenie gł. A-IIIN f cd f ck f ctd f ctm E cm f yd f yk 1,33 2,0 0,100 0, Wymiarowanie na zginanie x eff =d-(d 2-2*M max /(f cd *b w )) -2 = 0,31 cm ξ eff =x eff /d= 0,03 < ξ eff,lim = 0,50 pole zbrojenia głównego A S1 =x eff *b w *f cd /f yd = 0,99 cm 2 Przyjęto zbrojenie - nośne f 8 co 14 cm A S1 = 3,59 cm 2 /m stopień zbrojenia ρ min = 0,13% < ρ = A S1 / b* d = 0,38%

38 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz Biegi schodów. wysokość stopnia h s = 0,171 m szerokość stopnia b s = 0,28 m grubość płyty biegu h= 0,14 m grubość płyty podestu h p = 0,14 m długość w poziomie l eff = 3,20 m cosα = 0,853 Zestawienie obciążeń na płytę biegową Obciąż. współ- Obciąż. Rodzaj obciążenia obliczenie charakt. czynnik oblicz. q k1 [kn/m 2 ] obciąż. q o1 [kn/m 2 ] obciążenia stałe płytki gresowe 0,44+0,44*h s /b= 0,71 1,2 0,85 stopnie 22*h s /2= 1,881 1,1 2,07 płyta żelbetowa 25*h/cosα= 4,10 1,1 4,51 tynk cem.-wap. 19*0,015/cosα= 0,33 1,3 0,43 Razem stałe 7,02 1,12 7,86 Stałe bez ciężaru płyty 2,92 1,15 3,35 obciążenia zmienne obciążenia użytkowe 3,00 1,30 3,90 RAZEM OBCIĄŻENIA 10,02 1,17 11,76 Zestawienie obciążeń na płytę podestową Obciąż. współ- Obciąż. Rodzaj obciążenia obliczenie charakt. czynnik oblicz. q k2 [kn/m 2 ] obciąż. q o2 [kn/m 2 ] obciążenia stałe płytki gresowe 0,44 1,2 0,53 płyta żelbetowa 25*h p = 3,50 1,1 3,85 tynk cem.-wap. 19*0,015= 0,29 1,3 0,37 Razem stałe 4,23 1,12 4,75 Stałe bez ciężaru płyty 0,73 1,24 0,90 obciążenia zmienne obciążenia użytkowe 3,00 1,30 3,90 RAZEM OBCIĄŻENIA 7,23 1,20 8,65 dane betonu i stali Beton B25 zbrojenie gł. A-IIIN f cd f ck f ctd f ctm E cm f yd f yk 1,33 2,0 0,100 0,

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA 1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: Przedmiotem opracowania jest remont kuchni oraz pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU Obiekt, adres: Inwestor: Autor projektu: Asystenci : BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZÓW-GORCE, UL.SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana.

Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana. Zamawiający: EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO Ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań Projektant: Via Polonia Sp. z o.o. Ul. Bystra 7 61-366 Poznań tel./fax +48 61 87 62 700 Umowa: Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 I. Podstawa opracowania: 1. Zlecenie Inwestora: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Kazimierz CZAPLIŃSKI, Jan SUWALSKI PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Duże znaczenie w projektowaniu technicznym, a także w koncepcjach napraw przedstawionych w ekspertyzach, odgrywa

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo