MGM PARTNER Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MGM PARTNER Sp. z o.o."

Transkrypt

1 MGM PARTNER Sp. z o.o Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ- ŚREDNIOWIECZNEJ, HUTA SZKLANA DZ. 11/1, GM. BIELINY Branża: Inwestor: Gmina Bieliny ul. Partyzantów Bieliny Projektował: Opracował: Sprawdził: Imię i nazwisko Data Podpis Nr uprawnień mgr inż. Tomasz Kozera mgr inż. Krzysztof Zapała mgr inż. Marcin Nosek SWK/0008/ POOK/10 SWK/0111/ POOK/06 Kielce, wrzesień 2012

2 mgr inż. Tomasz Kozera Kielce Nr upr. SWK/0008/POOK/10 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa SWK/BO/0156/10 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ- ŚREDNIOWIECZNEJ, HUTA SZKLANA DZ. 11/1, GM. BIELINY BRANŻA: został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTUJĄCY: mgr inż. Tomasz Kozera Podstawa prawna: art.20 ust.4 Prawo Budowlane

3 mgr inż. Marcin Nosek Kielce Nr upr. SWK/0111/POOK/06 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa SWK/BO/0024/07 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ- ŚREDNIOWIECZNEJ, HUTA SZKLANA DZ. 11/1, GM. BIELINY BRANŻA: został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Nosek Podstawa prawna: art.20 ust.4 Prawo Budowlane

4 Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Założenia, 6. Ogólny opis budynku, 7. Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych budynku, 8. Kolejność wykonywania robót, 9. Izolacje, impregnacje, 10. Normy i literatura, 11. Dokładność obliczeń, 12. Uwagi końcowe. II. OBLICZENIA STATYCZNE Obliczenia statyczne. III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. 1.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU skala 1: RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ skala 1:100

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ODBUDOWY I PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ ŚREDNIOWIECZNEJ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budynek Karczmy na terenie wioski Słowiańskiej -Średniowiecznej w miejscowości Huta Szklana dz. nr11/1 gmina Bieliny Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie będzie służyło do uzyskania pozwolenia na budowę Opracowanie swym zakresem obejmuje: Odbudowę dachu budynku po pożarze, wraz ze zmianą użytkowania poddasza z magazynowego na pokoje hotelowe. opis techniczny elementów konstrukcyjnych i technologii wykonania robót, obliczenia statyczne, rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i układem elementów konstrukcyjnych, 2

6 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej, Projekt budowlany "Budynku karczmy w projekcie Wioski Słowiańskiej- Średniowiecznej" wykonany przez Pracownię Projektową G-2 w grudniu 2008r. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmę USŁUGI GEOLOGICZNE inż. Janusz Sowiński w październiku 2008r Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura techniczna. 4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE. Na podstawie przeprowadzonych wierceń oraz badań polowych wg [3] stwierdzono, że w podłożu projektowanego budynku występują pyły i gliny pylaste, a także grunty starszego podłoża - kwarcyty. Posadowienie budynku wykonano na stropie skał. Projektowana odbudowa i przebudowa budynku nie ingeruje w istniejące fundamenty, a także nie powoduje wzrostu obciążeń w stosunku do pierwotnego projektu. 5. ZAŁOŻENIA Założone obciążenia: Stałe: Warstwy pokrycia, konstrukcja dachu 0,35 kn/m2 sufit podwieszony do krokwi 0,53 kn/m 2 strop na belkach drewnianych 0,53 kn/m 2 warstwy posadzkowe stropów parteru, piętra 0,78kN/m 2 warstwy posadzkowe i wyprawa schodów żelbetowych 0,73 kn/m Zmienne: pokoje hotelowe 1,5 kn/m 2 strop poddasza (nad płatwiami) 0,5 kn/m 2 klatka schodowa 3,0 kn/m 2 ścianki działowe 0,5 kn/m 2 3

7 Obciążenie klimatyczne: III strefa obciążenia śniegiem I strefa obciążenia wiatrem teren A 5.2. Warunki eksploatacji Środowisko. Wewnątrz będzie panowała wilgotność naturalna środowisko suche, I klasa środowiska Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Budynek wykonany w klasie C odporności pożarowej Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie C : konstrukcja nośna R 60 konstrukcja dachu R 15 strop REI 60 ściana zew. EI 30 (dotyczy pasa międzykondygnacyjnego) ściana wew. EI 15 przekrycie dachu RE 15 Drewnianą konstrukcje stropów należy zabezpieczć do klasy REI 60 atestowanymi rozwiązaniami np. firmy PROMAT. Piwnica wydzielona przegrodami REI 60 i zamknięta drzwiami EI 30 Kotłownia wydzielona ścianami EI 60, stropem REI 60. Skład opału i żużlownia wydzielone ścianami EI 120, stropem REI 120 i zamknięte drzwiami EI Materiały Beton. fundamenty C20/25 (B25) belki schody, wieńce C20/25 (B25) 4

8 Stal Zbrojeniowa. Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN RB500W i gładka A-0 St0S-b Stal profilowa. Stal profilowa S235JR Drewno. więźba dachowa C30 wymiany, belki stropu nad parterem C Przyjęte schematy statyczne, rozwiązania. Konstrukcja piwnic murowa o mieszanym układzie konstrukcyjnym (ścian nośnych). Sztywność konstrukcji zapewniają powiązane ze sobą ściany poprzeczne i podłużne, wzmocnione rdzeniami żelbetowymi. Stropy piwnic monolityczne krzyżowo zbrojone tworzą poziome tarcze oparte na ścianach i zapewniają współpracę pomiędzy elementami pionowymi w przenoszeniu obciążeń poziomych. Ściany parteru z bali drewnianych, ułożone na wręby. Ściany wewnętrzne murowane, usztywniające drewnianą konstrukcję stropu parteru i dachu. W wyniku zmiany nachylenia połaci bocznych, część słupków dachu oparta na słupach drewnianych parteru za pośrednictwem stalowych i drewnianych wymianów. Istniejące drewniane podciągi główne stropu pracują jako belki ciągłe, a belki poprzeczne jako wolno podparte przenoszące obciążenia tylko ze stropu parteru. Schody płytowe z biegami opartymi na ścianach i belkach spocznikowych Założenia do przebudowy i odbudowy. Na podstawie wizji lokalnej i analizy istniejącej konstrukcji budynku karczmy po pożarze, stwierdzono, że konstrukcja budynku powyżej stropu poddasza uległa zniszczeniu, natomiast strop poddasza i konstrukcja piwnic i parteru nie odniosła znacznych uszkodzeń i można ją wykorzystać do odbudowy i przebudowy. Pierwotnie budynek był przykryty strzechą (1,05kN/m 2 ), obecnie projektuje się pokrycie blachą gontopodobną i poddasze z sufitem podwieszanym (0,88kN/m 2 ). Użytkowanie stropu zmieniono z magazynowego (2,0kN/m 2 ), na pokoje hotelowe z ściankami działowymi( 1,5+0,5kN/m 2 ). Zatem obciążenia od dachu i stropu parteru nie uległy zwiększeniu. 5

9 6.0. OGÓLNY OPIS BUDYNKÓW. Budynek karczmy jest budynkiem dwukondygnacyjnym, z nieużytkowym poddaszem (przed pożarem), wybudowanym na planie prostokąta o wymiarach w osiach zewnętrznych 20,26*12,76m. Przyziemie jest kondygnacją murowaną przekrytą żelbetowym stropem. Parter wykonano z drewnianym stropem opartym na ścianach zewnętrznych z bali, wewnętrznych murowanych i słupach drewnianych. Budynek przed pożarem z dachem drewnianym płatwiowo-kleszczowym, czterospadowym, pokrytym trzciną o nachyleniu połaci głównych 42 o i bocznych 55 o. Obecnie projektuje się dach główny i boczny o nachyleniu połaci 42 o i poddasze dachu jako użytkowe SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU Belki żelbetowe. Projektuje się belki żelbetowe pod oparcie płyty spocznika górnego schodów. Wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN i A-0 oprate na słupach żelbetowych i ścianach nośnych. Wykonać wg rysunków projektu wykonawczego Belki stalowe. Projektuje się belki (wymiany) stalowe w postaci rusztu z dwutewników HEB200 i HEB160 pod oparcie słupków więźby dachowej. Belki należy oprzeć na istniejących słupach drewnianych za pomocą 4cm podkładki. Belki wykonać ze stali 235JR wg rysunków projektu wykonawczego Strop nad parterem. Istniejące elementy konstrukcyjne stropu drewnianego należy wykorzystać pod nowo projektowany strop. Przewiduje się demontaż zniszczonej podłogi, legarów, ocieplenia i sufitu. Do istniejącej konstrukcji stropu należy przymocować nowo projektowany sufit z płyt promatec na systemowym ruszcie. O od góry na belkach drewnianych projektuje się podłogę z desek na legarach. 6

10 Lokalnie projektuje się wstawienie dodatkowej i wymianę istniejącej belki stropowej o przekroju 16x26cm na przekrój 22x26cm pod oparcie słupków więźby dachowej. Między istniejącymi i projektowanymi belkami przewiduje się wstawienie wymianów o przekroju 12x16cm i 16x16cm. Wszystkie projektowane belki i wymiany należy opierać na istniejących belkach, słupach i ścianach drewnianych za pomocą wrębów i systemowych łączników ciesielskich. Szczegóły wg projektu wykonawczego Wieńce. Projektuje się wieńce żelbetowe z betonu B25 w poziomie stropu parteru pod oparcie płyty spocznika górnego schodów, zbrojone 4 prętami #12 ze stali A-IIIN i strzemionami φ6 co 25cm ze stali A-0. Pręty zbrojenia wieńców łączyć na zakład Lz>50cm, w narożach ścian stosować dodatkowe pręty kątowe 2#12 po zewnętrznej stronie wieńca (ramiona 75cm + 75cm). Wykonać wg projektu wykonawczego Nadproża. W budynkach projektuje się na poddaszu nadproże wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN i A-0. Wykonać wg projektu wykonawczego Ściany, kominy. Projektuje się ściany parteru i poddasza wokół schodów. Ściany nośne gr. 25cm i ścianę działową gr. 12cm z cegły kratówki klasy M15 na zaprawie cementowej marki M5. Ściany wewnętrzne działowe z płyty g-k na stelażu systemowym Istniejące kominy wentylacyjne i spalinowe rozebrać do poziomu stropu parteru, a następnie odbudować okładając systemowe kształtki wentylacyjne cegła pełną klasy M15 na zaprawie cementowej marki M5. Do zapraw cementowych stosować plastyfikatory nie obniżające ich wytrzymałości. Zapewnić wykonanie wszystkich robót murarskich w kategorii A. Stosować materiał na ściany w kategorii I. 7

11 7.7. Schody. Schody żelbetowe, płytowe, trzybiegowe monolityczne gr. 14cm z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN. Płyta pierwszego biegu oparta dołem na istniejącej belce i górą na ścianie nośnej za pośrednictwem dwuteownika C160 wkutego w ścianę. Płyta drugiego biegu oparta na płycie pierwszego i trzeciego biegu. Płyta trzeciego biegu oparta dołem na ścianie za pośrednictwem dwuteownika, a góra na belce podestowej.wykonać wg rysunków projektu wykonawczego Więźba dachowa. Więźba dachowa o konstrukcji płatwiowo kleszczowej. krokwie o wymiarach 8*20cm w rozstawie max. co 100cm. płatwie o wymiarach 20*24cm i 14x16cm belki stropowe 2*5*22cm ( z przewiązkami co 80cm) krokwie narożne - 20x24cm miecze -12x16cm murłaty - 14x14cm słupki - 20x20cm, 12x14cm i 12x12cm Połączenia elementów więźby dachowej na typowe złącza ciesielskie lub systemowe łączniki metalowe. Maksymalny zacios na krokwi: podparcie na płatwi, murłacie gr. 3cm, wcięcie na połączeniu z belką stropową max 2cm. Do połączeń elementów więźby zastosować systemowe, atestowane, łączniki metalowe np. BMF. Więźbę zabezpieczyć mykologicznie oraz biologicznie preparatem nie powodującym korozji łączników stalowych. Pokrycie dachowe z blachy gontopodobnej. Konstrukcję dachu wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH. Roboty budowlano montażowe prowadzić w następującej kolejności: demontaż spalonej konstrukcji dachu, demontaż podłogi, sufitu stropu parteru, 8

12 rozebranie istniejących kominów do poziomu stropu nad partem, rozebranie ścinki działowej przy klatce i wymurowanie ściany nośnej, wykonanie schodów, belek i płyty spocznikowej, wykonanie rusztu i wymianów pod słupki dachowe, murowanie kominów dymowych i wentylacyjnych, wykonanie konstrukcji dachu, przykrycia i obróbek blacharskich, wykonanie podłóg, instalacji i ścian działowych poddasza, inne roboty wykończeniowe IMPREGNACJE, IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Izolacje termiczne wg rysunków architektonicznych Izolacje antykorozyjne. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi chemoodpornymi Impregnacje. Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć preparatami ochronnymi od grzybów i owadów oraz środkami ogniochronnymi np. Drewnosol, Mycetox B lub innymi o podobnych właściwościach technicznych i posiadające aprobaty ITB. Stosować wg instrukcji na opakowaniu. 10. NORMY I LITERATURA. Obciążenie stałe i zmienne PN-82/B i PN-82/B Obciążenie wiatrem PN-77/B-02011:1977/Az1 Obciążenie śniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-3264:2002 Posadowienie bezpośrednie budowli PN-81/B Konstrukcje żelbetowe J. Kobiak, W. Stachurski Konstrukcje betonowe M. Kamiński, J.Pędziwiatr, D.Styś Mechanika gruntów i fundamentowanie R.Czarnota-Bojarski 9

13 11. DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ. Obliczenia wykonano w programie Specbut, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 i Microsoft Excel. 12. UWAGI KOŃCOWE. Nadzór nad robotami budowlano montażowymi winien sprawować doświadczony kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane Realizację inwestycji prowadzić na podstawie projektu wykonawczego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Szczególną uwagę zwrócić na: zastosowanie betonu odpowiedniej marki oraz odpowiedniej klasy stali, właściwą pielęgnację betonu, elementów betonowych i żelbetowych (płyty, podciągi, słupy, wieńce) w zależności od temperatury powietrza, konstrukcje wsporcze podpierać do czasu osiągnięcia przez beton 80% wytrzymałości R 28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantującego stateczność konstrukcji, w każdej fazie robót rozbiórkowych i montażowych zapewnić istniejącej i projektowanej konstrukcji, stateczność i geometryczną niezmienność, przez zastosowanie dodatkowych podpór i zastrzałów. bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować z autorem opracowania Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Opracował: mgr inż. Tomasz Kozera mgr inż. Marcin Nosek Kielce, wrzesień 2012 r. 10

14 ODBUDOWY I PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU KARCZMY NA TERENIE WIOSKI SŁOWIAŃSKIEJ ŚREDNIOWIECZNEJ HUTA SZKLANA DZ. 11/1 GM. BIELINY OBLICZENIA STATYCZNE Projektował: mgr inż. Tomasz Kozera upr. bud. SWK/0008/POOK/10 Sprawdził: mgr inż. Marcin Nosek upr. bud. SWK/0111/POOK/06 KIELCE, WRZESIEŃ 2012r.

15 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz.1 Więźba dachowa, drewniana. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Dach czterospadowy o kącie nachylenia połaci 42 stopnie. Pokrycie z blachy gontopodobnej. Wiązary płatwiowo-kleszczowe w rozstawie max. 100cm. Budynek znajduje się w III strefie obciążenia śniegiem i w I strefie obciążenia wiatrem. Zestawienie obciążeń: * obciążenia stałe (PN-82/B-02001) α= 42 º Wyszczególnienie obciążeń obc. charakt. obc. kn/m 2 wsp. obc. oblicz. - blacha gontopodobna + ciężar konstrukcji 0,35 1,2 0,42 - wełna mineralna gr.20cm 1,2*0,20= 0,24 1,2 0,29 - folia izolacyjna 0,02 1,2 0,02 - ruszt stalowy 0,10 1,2 0,12-2x płyta Promaxon gr.1cm 2*0,085= 0,17 1,2 0,20 Σg = 0,88 1,2 1,06 Σg bez pokrycia i konstrukcji = 0,53 1,2 0,64 * obciążenia zmienne (PN-82/B-02003) obc. charakt. obc. Wyszczególnienie obciążeń kn/m 2 wsp. obc. oblicz. - obciążenie użytkowe belek stropowych 0,50 1,2 0,60 * obciążenie śniegiem PN-80/B /Az1:2006 ( III strefa obciążenia) - obc. charakterystyczne śniegiem A = 476 m.n.p.m Q k =0,006*A-0,6= 2,256 <1,2 przyjmuję: Q k = 2,256 kn/m 2 - współczynnik kształtu dachu C 1 = 0,48 C 2 = 0,72 - współczynnik obciążenia γ f = 1,5 - obciążenie charakterystyczne śniegiem dachu S k1 = Q k *C 1 = 1,083 kn/m 2 S 1 = S k *γ f = 1,624 kn/m 2 S k2 = Q k *C 2 = 1,624 kn/m 2 S 2 = S k *γ f = 2,436 kn/m 2 * obciążenie wiatrem PN-80/B ( I strefa obciążenia) A = 476 m.n.p.m - wysokość budynku z = 12,6 m - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q k = 0,367 kn/m 2 - współczynnik ekspozycji (A teren otwarty) C e = 1,052 - współczynnik działania porywów wiatru β = 1,8 a) połać nawietrzna wariant I - współczynnik aerodynamiczny C z = -0,045*(40-α)= -0,09 - wartość charakterystyczna obciążenia p k1 = q k *C z *C e *β= -0,062 kn/m 2 - współczynnik obciążenia γ f = 1,5 - wartość obliczeniowa obciążenia p O1 =p k *γ f = -0,094 kn/m 2

16 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, b) połać nawietrzna wariant II - współczynnik aerodynamiczny C z = 0.015*α-0,2= 0,43 - wartość charakterystyczna obciążenia p k1 = q k *C z *C e *β= 0,299 kn/m 2 - współczynnik obciążenia γ f = 1,5 - wartość obliczeniowa obciążenia p O1 =p k *γ f = 0,448 kn/m 2 c) połać zawietrzna - współczynnik aerodynamiczny C = -0,4 - wartość charakterystyczna obciążenia p k2 = q k *C*C e *β= -0,278 kn/m 2 - współczynnik obciążenia γ f = 1,5 - wartość obliczeniowa obciążenia p O1 =p k *γ f = -0,417 kn/m 2 * Obciążenia pionowe. q k v = (g k1 +g k2 )/cosα+s k2 +p k2 *cosα= 3,03 kn/m 2 q o v = (g o1 +g o2 )/cosα+s 2 +p 2 *cosα= 4,19 kn/m 2 q o v /g k v = 1,38 Poz.1.1. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych dachu. Szkic układu poprzecznego Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

17 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara l = 15,06 m Rozstaw podpór w świetle murłat l s = 12,64 m Rozstaw osiowy płatwi l gx = 4,74 m Rozstaw krokwi a = 1,00 m Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią h s = 3,75 m Dane materiałowe: - krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C30 - płatew 20/24 cm z drewna C30 - słup 20/20 cm z drewna C30 - belki stropowe 2x 5/22 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 80 cm z drewna C30 - murłata 14/14 cm z drewna C30 WYNIKI Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30 f m,k = 30 MPa, f t,0,k = 18 MPa, f c,0,k = 23 MPa, f v,k = 3 MPa, E 0,mean = 12 GPa, ρ k = 380 kg/m 3 Krokiew 8/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

18 Smukłość λ y = 93,7 < 150 λ z = 0,0 < 150 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K11 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90 wiatr (podatność)+0,80 zmienne na płatwi (podatność) = 5,38 knm, N = 9,61 kn M y f m,y,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,15 MPa σ m,y,d = 10,10 MPa, σ c,0,d = 0,60 MPa k c,y = 0,346 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,670 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,385 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr = -6,04 knm, N = 5,27 kn M y f m,y,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,15 MPa σ m,y,d = 15,67 MPa, σ c,0,d = 0,39 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,850 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) decyduje kombinacja: K9 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) u fin = 18,57 mm < u net,fin = l / 200 = 5409/ 200 = 27,05 mm (68,7%) Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K9 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) u fin = 13,71 mm < u net,fin = 2 l / 200 = / 200 = 15,34 mm (89,4%) Płatew 20/24 cm Smukłość λ y = 14,4 < 150 λ z = 17,3 < 150 Obciążenia obliczeniowe q z,max = 21,72 kn/m q y,max = 1,29 kn/m Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek B - C) decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie+0,80 obc.zmienne N = -64,48 kn M y = -17,39 knm, M z = 3,34 knm f m,y,d = 18,46 MPa, f m,z,d = 18,46 MPa, f t,0,d = 11,08 MPa σ t,0,d = 1,34 MPa σ m,y,d = 9,06 MPa, σ m,z,d = 2,09 MPa σ t,0,d /f t,0,d + σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,691 < 1 σ t,0,d /f t,0,d + k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,578 < 1 Maksymalne ugięcie (odcinek A - B) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 5,84 mm < u net,fin = l / 200 = 12,25 mm (47,7%) Słup 20/20 cm Smukłość (słup D) λ y = 111,9 < 150 λ z = 65,0 < 150

19 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Maksymalne siły i naprężenia (słup B) decyduje kombinacja: K6 stałe-max+śnieg+0,90 obc.zmienne+0,80 wiatr-parcie = 0,35 knm, N = 114,20 kn M y f m,y,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,15 MPa σ m,y,d = 0,26 MPa, σ c,0,d = 2,86 MPa k c,y = 0,258, k c,z = 0,639 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,795 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,330 < 1 Belki stropowe 2x 5/22 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 80 cm Smukłość λ y = 74,6 < 150 λ z = 130,6 < 175 Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K6 stałe-max+montażowe M y = 3,24 knm f m,y,d = 13,85 MPa σ m,y,d = 8,03 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,580 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K6 stałe-max+zmienne u fin = 18,87 mm < u net,fin = l / 200 = 4740/ 200 = 23,70 mm (79,6%) Murłata 14/14 cm Część murłaty leżąca na ścianie Obciążenia obliczeniowe q z,max = 11,59 kn/m q y,max = 3,04 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K4 stałe-max+wiatr M z = 0,73 knm f m,z,d = 20,77 MPa σ m,z,d = 1,60 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,077 < 1 Część wspornikowa murłaty Obciążenia obliczeniowe q z,max = 11,59 kn/m, q y,max = 3,04 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr+0,90 śnieg = 0,49 knm, M z = -0,14 knm M y f m,y,d = 18,46 MPa, f m,z,d = 18,46 MPa σ m,y,d = 1,08 MPa, σ m,z,d = 0,30 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,070 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,057 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 0,03 mm < u net,fin = 2 l / 200 = 2 300/ 200 = 3,00 mm (1,0%) Poz.1.2. Płatew poprzeczna, naczułka dachu.

20 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, zestawienie obciążeń obc. współcz. obc. Rodzaj obciążenia obliczenie charakt. obc. obl. q k [kn/m] q [kn/m] obciążenie pionowe obciążenia stałe ciężar płatwi 7*0,12*0,16= 0,13 1,1 0,15 z dachu; pasmo 2,4m 0,88*2,4/cosa= 2,84 1,20 3,41 Razem stałe 2,98 1,20 3,56 obciażenia zmienne od śniegu; pasmo 2,4m 1,62*2,4= 3,89 1,50 5,83 z poddasza; pasmo 0,5m 0,5*0,5= 0,25 1,40 0,35 od wiatru ; pasmo 2,4m 0,299*2,4= 0,72 1,50 1,08 Razem zmienne q k = 4,86 1,49 7,26 obciążenie poziome wiatrem; pasmo 2,4m 0,299*2,4/cosa*sina= 0,65 1,50 0,97 Schemat, obciążenie ramy Siły wewnętrzne Momenty zginające My [knm] Siły osiowe Fx [knm]

21 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Reakcje Wymiarowanie płatwi Wymiarowanie słupka

22 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz.1.3. Wymiarowanie krokwi narożnej. Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 20,0 cm Wysokość h = 24,0 cm Zacios na podporach t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30 f m,k = 30 MPa, f t,0,k = 18 MPa, f c,0,k = 23 MPa, f v,k = 3 MPa, E 0,mean = 12 GPa, ρ k = 380 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 1 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowych α = 42,0 o WYNIKI: Zginanie decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Moment obliczeniowy: M podp = -17,81 knm Warunek nośności - podpora: σ m,y,d = 19,45 MPa, f m,y,d = 20,77 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,936 < 1 Ugięcie (odcinek środkowy): U fin = 27,88 mm < u net,fin = l / 200 = 33,61 mm (82,9%)

23 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz.2. Strop drewniany piętra. zestawienie obciażęń powierzchniowych Rodzaj obciażenia obliczenie obc. współcz. obc. charakt. obc. obl. g k [kn/m 2 ] obciąż. g d [kn/m 2 ] Obciążenia stałe -deski gr. 4,2cm 6,0*0,042= 0,25 1,2 0,30 -legary 6,0*0,06*0,12/1,2= 0,04 1,1 0,04 -wełna mineralna 1,2*0,7= 0,08 1,2 0,10 -izolacja 0,02 1,2 0,02 -belki stropowe 6,0*0,16*0,26/1,8= 0,14 1,1 0,15 -ruszt pod płyty 0,10 1,2 0,12 -płyty promatec 2x10mm 2*0,085= 0,17 1,2 0,20 -instalacje 0,15 1,2 0,18 Stałe bez ciężaru belek i legarów Razem stałe z ciężarem belek 0,78 1,20 0,93 0,95 1,18 1,12 obciążenia zmienne obciążenia użytkowe pokoje 1,50 1,4 2,10 ścianki działowe 0,50 1,2 0,60 obciążenia użytkowe komunukacja 2,00 1,4 2,80 Razem zmienne pokoje + ścianki działowe 2,00 1,35 2,70 Razem stałe +zmienne 2,95 1,33 3,92

24 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Poz.2.1. Sprawdzenie istniejącego stropu pod nowymi obciążeniami poddasza i od dachu. Schemat statyczny, numery prętów projektowane belki stropu 22x26cm projektowane wymiany stropu 12x16cm projektowany wymian stropu 16x16cm

25 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Obciążenia stałe -ciężar własny konstrukcji

26 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Obciążenia stałe ( od warstw stropowych)

27 Obciążenia zmienne - użytkowe stropu WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA przypadki 3do5

28 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Obciążenia od dachu ( od słupków i murłaty na belkę wejścia) Reakcja od słupka dachu wg poz.1.3 P1=27,5/1,38= 19,93 kn Reakcja od słupka wg poz 1.2 P3=(34,78+33,98)/1,38= 49,8 kn

29 Momenty zginające WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

30 Siły poprzeczne WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

31 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Reakcje podporowe dla wybranych węzłów

32 Mapa wytężenia prętów WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

33 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Wymiarowanie podciągów głównych-wyniki skrócone Wymiarowanie belek poprzecznych-wyniki skrócone

34 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Wymiarowanie legarów poprzecznych-wyniki skrócone dla wybranych elementów Wymiarowanie wymianów i belek pod słupkami dachu ( między osiami A-B)-wyniki skrócone

35 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz Wymiany stropu pod słupki dachu. Zestawienie obciążeń obc. współcz. obc. Rodzaj obciążenia obliczenie charakt. obc. obl. q k [kn/m] q [kn/m] wymian ciężar wg programu ze stropu parteru; pasmo 1,6m 2,95*1,6= 4,72 1,33 6,28 Razem w rejonie ścianki kolankowej q k = 4,72 1,33 6,28 Reakcja od słupka dachu wg poz.1.3 P1=27,5/1,38= 19,93 kn P2=22,92/1,38= 16,61 kn Reakcja od słupka w g poz 1.2 P3=(18,38+33,98)/1,38= 37,9 kn Obciążenie, schemat Siły wewnętrzne Momenty zginające

36 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Siły poprzeczne, reakcje Wymiarowanie Poz.2.3.1Sprawdzenie istniejącego słupa drewnianego S2. Zestawienie obciążeń reakcja ze słupka więźby dachowej reakcja od podciągu stropu reakcja od wymianu poz ,76 kn 98,2 kn 33,97 kn Razem S2= 230,93 kn Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 22,0 cm Wysokość h = 22,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C27 f m,k = 27 MPa, f t,0,k = 16 MPa, f c,0,k = 22 MPa, f v,k = 2,8 MPa, E 0,mean = 11,5 GPa, ρ k = 370 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 1 Obciążenia: Siła ściskająca N c = 230,93 kn Klasa trwania obciążenia: Długość wyboczeniowa Długość wyboczeniowa stałe l ey = 4,33 m l ez = 4,33 m A = 484 cm 2 Wy = 1775 cm 3 Wz = 1775 cm 3 Jy = cm 4 Jz = cm 4 m = 17,9 kg/m y z z 22 y 22 WYNIKI: Ściskanie równoległe: N c = 230,93 kn Warunek smukłości: λ y = 68,18 < λ c = 150 (45,5%) λ z = 68,18 < λ c = 150 (45,5%) Warunek nośności: k c,y = 0,597; k c,z = 0,597 σ c,y,d = 7,99 MPa < f c,0,d = 10,15 MPa (78,6%) σ c,z,d = 7,99 MPa < f c,0,d = 10,15 MPa (78,6%)

37 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz.3. Klatka schodowa. Poz Płyta żelbetowa podestu. Zestawienie obciążeń Rodzaj obciążenia obliczenie obc. współcz. obc. charakt. obc. obl. g k [kn/m 2 ] g o [kn/m 2 ] Obciążenia stałe posadzka 0,44 1,2 0,53 wylewka cem. 5cm 21*0,05= 1,05 1,3 1,37 styropian 5cm 0,45*0,05= 0,02 1,3 0,03 izolacja 0,02 1,2 0,02 płyta żelbetowa 25*0,12= 3,00 1,1 3,30 tynk cem -wap. 19*0,015= 0,29 1,3 0,37 stałe bez ciężaru własnego 1,82 1,27 2,32 razem stałe 4,82 1,17 5,62 obciążenia zmienne obciążenie zmienne, komunikacja 3,00 1,4 4,20 Razem stałe +zmienne 7,82 1,26 9,82 Sily wewnętrzne, płyta wolnopodparta l eff1 = 1,78 M sd =1/8*q k *l 2 eff = 3,89 V sd =1/2*q k *l eff = 8,74 m kn*m/m kn/m charakterystyki geometryczne przekroju h [cm] a [cm] b [cm] d [cm] z [cm] 12 2, ,5 7,0 dane betonu i stali Beton B25 zbrojenie gł. A-IIIN f cd f ck f ctd f ctm E cm f yd f yk 1,33 2,0 0,100 0, Wymiarowanie na zginanie x eff =d-(d 2-2*M max /(f cd *b w )) -2 = 0,31 cm ξ eff =x eff /d= 0,03 < ξ eff,lim = 0,50 pole zbrojenia głównego A S1 =x eff *b w *f cd /f yd = 0,99 cm 2 Przyjęto zbrojenie - nośne f 8 co 14 cm A S1 = 3,59 cm 2 /m stopień zbrojenia ρ min = 0,13% < ρ = A S1 / b* d = 0,38%

38 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, Poz Biegi schodów. wysokość stopnia h s = 0,171 m szerokość stopnia b s = 0,28 m grubość płyty biegu h= 0,14 m grubość płyty podestu h p = 0,14 m długość w poziomie l eff = 3,20 m cosα = 0,853 Zestawienie obciążeń na płytę biegową Obciąż. współ- Obciąż. Rodzaj obciążenia obliczenie charakt. czynnik oblicz. q k1 [kn/m 2 ] obciąż. q o1 [kn/m 2 ] obciążenia stałe płytki gresowe 0,44+0,44*h s /b= 0,71 1,2 0,85 stopnie 22*h s /2= 1,881 1,1 2,07 płyta żelbetowa 25*h/cosα= 4,10 1,1 4,51 tynk cem.-wap. 19*0,015/cosα= 0,33 1,3 0,43 Razem stałe 7,02 1,12 7,86 Stałe bez ciężaru płyty 2,92 1,15 3,35 obciążenia zmienne obciążenia użytkowe 3,00 1,30 3,90 RAZEM OBCIĄŻENIA 10,02 1,17 11,76 Zestawienie obciążeń na płytę podestową Obciąż. współ- Obciąż. Rodzaj obciążenia obliczenie charakt. czynnik oblicz. q k2 [kn/m 2 ] obciąż. q o2 [kn/m 2 ] obciążenia stałe płytki gresowe 0,44 1,2 0,53 płyta żelbetowa 25*h p = 3,50 1,1 3,85 tynk cem.-wap. 19*0,015= 0,29 1,3 0,37 Razem stałe 4,23 1,12 4,75 Stałe bez ciężaru płyty 0,73 1,24 0,90 obciążenia zmienne obciążenia użytkowe 3,00 1,30 3,90 RAZEM OBCIĄŻENIA 7,23 1,20 8,65 dane betonu i stali Beton B25 zbrojenie gł. A-IIIN f cd f ck f ctd f ctm E cm f yd f yk 1,33 2,0 0,100 0,

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Warunki eksploatacji, 6.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania:

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1 4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny konstrukcyjny z częścią obliczeniową. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Warunki gruntowo - wodne. 1.3. Opis ogólny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a :

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : CZERWIEC 2013R Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : Opis techniczny Przedmiot i podstawa opracowania Stan projektowany Opinia możliwości realizacji inwestycji w świetle stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10 KONSTRUKCJE BUDOWLNE I INŻYNIERSKIE STTYK.PL www.statyk.pl, NIP: 635-183-01-96, REG: 242840669, KRS: 0000409301 Konto: PKO BP 04 1020 2313 0000 3602 0401 4452 PROJ NR: 130102 B/O PROJEKT BUDOWLNY KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku. Spis zawartości I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1 Przedmiot opracowania...3 2 Podstawa merytoryczna opracowania...3 3 Zakres opracowania...3 4 Normy, normatywy i wykorzystane materiały...3 II. OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI. Spis treści

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI. Spis treści STRONA: 2. Część opisowa Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 5. Zastosowane schematy

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09 KONSTRUKCJA I. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K-01 RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100 K-02 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA skala 1:100 K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. Opis techniczny II. Część rysunkowa III. rys. K.0 Rzut fundamentów rys. K.02 Elementy konstrukcyjne przyziemia. Konstrukcja stropów

Bardziej szczegółowo