R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31"

Transkrypt

1 R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31 Poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 1 FILOZOFIA Psychologia 2 RELIGIA. TEOLOGIA 272 Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia Statystyka. Demografia 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 33 Nauki ekonomiczne 331 Praca 336 Finanse. Podatki 338/339 Gospodarka. Handel Turystyka /354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia 61 Medycyna 62 Technika Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna 622 Górnictwo 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657 Rachunkowość. Księgowość 658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791/792 Film. Teatr 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 912 Atlasy. Mapy 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438) Historia Polski

2 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) Bibliografia polska = Polish bibliography T. 16, Jednodniówki A-Ż / red. tomu Ewa Dombek, Hanna Machnik. Warszawa : Biblioteka Narodowa, XIII, [1], 648 s., 16 s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. Na rozkładowej s. tyt. także tyt. równol. fr., niem., ros. ISBN (t. 16) ISBN (całość) 1. Bibliografia narodowa polska 2. Jednodniówki historia Polska r. 015 b x 2014/21508 DOBOSZ, Andrzej (1935- ). Z różnych półek / Andrzej Dobosz. Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja Teologii Politycznej, , [3] s. ; 21 cm. (Literatura z Ideą ; t. 1) Indeks. Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ISBN : zł Książka Polska 21 w. 2. Felieton polski 21 w b /21509 Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, września 2013 r. / pod red. Urszuli Ganakowskiej i Mirosławy Różyckiej ; Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, s. : il. ; 24 cm. (Seria Bibliotekarza Zachodniopomorskiego ; t. 13) Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy niektórych ref. ISBN Zbiory biblioteczne opracowanie 2. Materiały konferencyjne b /21510 Jerzy K. Andrzejewski - bibliografia / [red. Maria Łysiak-Konopacka]. Łódź : Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, , [4] s., [4] k. tabl. luzem : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN Andrzejewski, Jerzy K. ( ) 2. Bibliotekarstwo 3. Bibliografia osobowa b /21511 ŁUNARSKI, Jerzy. Normalizacja i standaryzacja / Jerzy Łunarski. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. : il. ; 24 cm. Na książce wyłącznie błędny ISBN. Dla studentów różnych kierunków, na których omawiane są zagadnienia normalizacji i standaryzacji. Bibliogr. s Indeks. ISBN Normalizacja 2. Podręczniki akademickie 006 (075.8) b /21512 BLACHOWSKI, Jan.: Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim = poz DZIEJE Centralnego Biura Technicznego Przemysłu Papierniczego = poz JAWORSKI, Jan: Stal stosowana na narzędzia do przeróbki plastycznej metali z klasyfikacją i oznaczaniem stali według PN-EN = poz MARCINKOWSKI, Tadeusz: Skarby pamięci = poz MAZUR, Damian.: Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego = poz MUZEUM w Zielonej Górze = poz PANKALLA, Andrzej.: Kultura psychologów = poz PROFESOR Kazimierz Kosiniak-Kamysz = poz SYMPOZJUM Klubu Polskie Forum ISO 9000: Metrologia w systemach zarządzania - 7 = poz WASZKIEWICZ, Jerzy.: Zagroda sitarska = poz ZARZĄDZANIE procesami a nowe wymagania normy ISO 9001 = poz ŻYLSKI, Wiesław.: Sterowanie ruchem nadążnym robotów manipulacyjnych = poz

3 004 Informatyka Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązań i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej specjalizacji województwa lubelskiego : raport z badania pogłębionego / [zespół odpowiedzialny za przygot. raportu Aleksander Buczacki, Tomasz Klimczak, Adam Miller, Patrycja Rumińska]. Warszawa : PSDB, s. : il. ; 30 cm. Tyt. okł.: Raport z badania pogłębionego: Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązań i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej specjalizacji województwa lubelskiego. Na s. tyt. i okł. nazwa projektu: Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Streszcz. ang. Bibliogr. s Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN Automatyka Polska 21 w. 2. Innowacje stosowanie gospodarka Polska 21 w. 3. Informatyka Polska 21 w. 4. Lubelskie, województwo (od 1999) gospodarka (438) b x 2014/21513 Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym. Kraków : StatSoft Polska, s. : il. ; 24 cm. Materiały na seminarium org. przez StatSoft Polska, maj 2014 r., Warszawa. Bibliogr. przy ref. ISBN Przemysł farmaceutyczny oprogramowanie 2. SEWSS 3. Statistica (informat.) stosowanie przemysł 4. Materiały konferencyjne b /21514 PRAUZNER, Tomasz. Symulacja komputerowa układów elektronicznych w programie Electronics Workbench : wirtualne laboratorium / Tomasz Prauzner ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, , [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. Dla studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz dla uczniów średnich szkół ekonomicznych. Bibliogr. s. [93]. ISBN Electronics Workbench 2. Układy elektroniczne badanie oprogramowanie 3. Podręczniki akademickie (075.8) b x 2014/21515 SKRZAT, Andrzej. Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i przepływów ciepła w programie ABAQUS / Andrzej Skrzat. Wyd. 2. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, , [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Skrypt dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa z przedmiotu Metoda elementów skończonych. Bibliogr. s. [134]. ISBN ABAQUS 2. Ciało stałe mechanika badanie oprogramowanie 3. Ciepło badanie oprogramowanie 4. Metoda elementów skończonych stosowanie technika 5. Podręczniki akademickie /.64 (075.8) b /21516 Statystyka w badaniach biomedycznych. Kraków : StatSoft Polska, s. : il. ; 24 cm. Materiały na seminarium org. przez StatSoft Polska, maj 2014 r., Warszawa. Bibliogr. przy ref. ISBN Statistica (informat.) stosowanie medycyna 2. Statystyka matematyczna stosowanie medycyna 3. Materiały konferencyjne b /21517 BLACHOWSKI, Jan.: Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim = poz NOWOCZESNE technologie - źródło zagrożeń i narzędzie ochrony bezpieczeństwa = poz QUALITATIVE content analysis in research conducted in cyberspace = poz SKRZAT, Andrzej.: Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i przepływów ciepła w programie ANSYS Workbench = poz SYMPOZJUM Klubu Polskie Forum ISO 9000: Jakość w biznesie - 7 = poz

4 SZCZEPAŃSKI, Antoni: Obwody i sygnały = poz WAWER, Rafał.: Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej = poz WYBRANE aspekty prawa nowych technologii = poz WYZWANIA informatyki bankowej = poz Zarządzanie. Biurowość SYMPOZJUM KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 (7 ; 2014 ; Łomża). Jakość w biznesie - 7 : bezpieczeństwo informacji w biznesie : Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, / [pod red. Elżbiety Krodkiewskiej-Skoczylas]. Warszawa : Klub Polskie Forum ISO 9000, s. : il. ; 30 cm. Na okł. podtyt.: materiały sympozjum. Bibliogr. przy ref. ISBN Bezpieczeństwo informacyjne 2. Systemy informatyczne ochrona 3. Materiały konferencyjne b /21518 Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr., netogr. przy pracach. ISBN Zarządzanie jakością b /21519 Zarządzanie międzynarodowe : teoria i praktyka / red. nauk. Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop , [29] s. : il. ; 24 cm. Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych i menedżerów. Bibliogr. przy rozdz. ISBN : zł 64,90 1. Przedsiębiorstwo wielonarodowe zarządzanie 2. Podręczniki akademickie (075.8) b /21520 Zarządzanie procesami a nowe wymagania normy ISO 9001 : seminarium szkoleniowe. Warszawa : Klub Polskie Forum ISO 9000, [2], 12, 14 s. : il. ; 30 cm. Tekst częśc. w postaci reprod. prezentacji w PowerPoint. ISBN Normy ISO /.8 b /21521 KOŻUSZNIK, Barbara.: Zachowania człowieka w organizacji = poz LEWANDOWSKI, Jerzy.: Organizacja systemów produkcyjnych = poz MIETLIŃSKA, Anna.: Rosyjska korespondencja handlowa = poz OSMAN, Marcin.: Biznes ci ucieka = poz RAK, Janusz Ryszard: Problematyka ryzyka w wodociągach = poz SEMINARIUM Klubu Polskie Forum ISO 9000: Proces współpracy z klientem = poz SEMINARIUM Klubu Polskie Forum ISO 9000: Zarządzanie programem auditów = poz SYMPOZJUM Klubu Polskie Forum ISO 9000: Metrologia w systemach zarządzania - 7 = poz FILOZOFIA CATHCART, Thomas (1940- ). Dylemat wagonika / Thomas Cathcart ; tł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka. Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop , [2] s. : il. ; 21 cm. Tyt. oryg.: The trolley problem or would you throw the fat guy off the bridge? : a philosophical conundrum ISBN : zł 34,90 1. Etyka 2. Anegdoty amerykańskie 21 w (73)-36 b /21522 FILABER, Wojciech. Sekretna hawajska metoda przebaczania i akceptacji : huna i ho oponopono / Wojciech Filaber. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, , [1] s. ; 20 cm. 4

5 Bibliogr., netogr. s. 106-[107]. ISBN Huna b /21523 Jewish and Polish philosophy / ed. Jan Woleński, Yaron M. Senderowicz, Józef Bremer. Kraków ; Budapeszt : Austeria Publishing House, , [4] s. ; 21 cm. Materiały z konf., grudzień 2011 r., Kraków. Tekst częśc. hebr. Bibliogr. przy niektórych ref. ISBN Filozofia historia Polska 2. Filozofia żydowska historia 3. Materiały konferencyjne 1(438) 1(=411.16) b /21524 MAREK-BIENIASZ, Anna. Naukotwórcze znaczenie sporów w neodarwinizmie a kryzys ekologiczny / Anna Marek-Bieniasz ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. ; 25 cm. Bibliogr. s Indeksy. ISBN Darwinizm krytyka 2. Filozofia ekologiczna /119: b x 2014/21525 STOIŃSKI, Andrzej. Tożsamość a moralność w świetle koncepcji Dereka Parfita / Andrzej Stoiński. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop , [1] s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 171-[177]. ISBN Parfit, Derek (1942- ) 2. Etyka historia Wielka Brytania 20 w. 3. Tożsamość (filoz.) historia Wielka Brytania 20 w. 1(410) b /21526 TROCZYŃSKI, Konstanty ( ). Wybór pism estetycznych / Konstanty Troczyński ; wprow., wybór i oprac. Teresa Pękala. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop , [2] s. : il. ; 24 cm. (Klasycy Estetyki Polskiej) Bibliogr. s Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ISBN : zł Estetyka 20 w b /21527 FAVRET-SAADA, Jeanne: Odczynianie uroków = poz HYBSZ, Dawid.: Anatomia zła = poz PIECH, Henryk: Logika i modelowanie wartości etycznych = poz Psychologia Ciemna strona człowieka. Warszawa : Burda Publishing Polska, cop , [3] s. ; 19 cm. (Focus Cywilizacje) ISBN : zł 16,90 1. Psychohistoria 2. Wydawnictwa popularne b x 2014/21528 LOVATO, Demi (1992- ). Bądź swoją siłą przez 365 dni roku / Demi Lovato ; [przekł. Dariusz Rossowski, Maria Zalasa]. Łódź : Wydawnictwo JK - Feeria Wydawnictwo, [412] s. : il. ; 21 cm. Tyt. oryg.: Staying strong 365 days a year ISBN : zł 34,90 1. Samorealizacja 2. Wydawnictwa popularne b /21529 NAPORA, Elżbieta. Komunikacja matek w parach z córką i synem w rodzinach o różnej strukturze / Elżbieta Napora ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. ; 21 cm. 5

6 Tyt. grzb.: Komunikacja matek... Streszcz. ang. Bibliogr. s Finansowanie: Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa). Wydział Nauk Społecznych ISBN Komunikacja interpersonalna psychologia 2. Macierzyństwo psychologia 3. Macierzyństwo socjologia Polska 21 w. 4. Matki i córki psychologia 5. Matki i synowie psychologia 6. Młodzież psychologia 7. Młodzież socjologia Polska 21 w. 8. Łódzkie, województwo (od 1999) socjologia 9. Śląskie, województwo (od 1999) socjologia 10. Świętokrzyskie, województwo socjologia (438) (438) (438) b /21530 OSMAN, Marcin. Biznes ci ucieka / Marcin Osman. Warszawa : OSM Consult, s. ; 21 cm. ISBN : zł Przedsiębiorczość (postawa) 2. Samorealizacja 3. Sukces 4. Wydawnictwa popularne b /21531 PANKALLA, Andrzej. Kultura psychologów : wprowadzenie do psychologii (historyczno-kulturowej) / Andrzej Pankalla. Katowice : Wydawnictwo Altermed, s. : il. ; 21 cm. Bibliogr. s Indeksy. ISBN Kultura psychologia 2. Materiały pomocnicze dla szkół wyższych (075.8) b /21532 ROTH, Gabrielle ( ). Uwolnij ciało, ucieleśnij duszę : transformacja poprzez 5 rytmów / Gabrielle Roth ; przekł. Magdalena Janicka. Komorzno : Wydawnictwo Free Bird Magdalena Janicka, cop , [4] s. ; 20 cm. Tyt. oryg.: Sweat your prayers : movement as spiritual practice ISBN Choreoterapia 2. Medytacja :7 b /21533 Siła emocji, potęga umysłu. Warszawa : Burda Publishing Polska, cop , [2] s. ; 19 cm. (Focus Psychologia) ISBN : zł 16,90 1. Uczucia psychologia 2. Umysł psychologia 3. Wydawnictwa popularne b /21534 Triki psychiki. Warszawa : Burda Publishing Polska, cop , [2] s. ; 19 cm. (Focus Cywilizacje) ISBN : zł 16,90 1. Mózg fizjologia 2. Psychofizjologia 3. Wydawnictwa popularne b x 2014/21535 WITOWSKA, Ania. Babskie fanaberie / Ania Witowska. Łódź : Wydawnictwo JK - Feeria Wydawnictwo, s. : il. ; 21 cm. Na okł. podtyt.:...czyli w cholerę z tym wszystkim!. ISBN : zł 27,90 1. Kobieta psychologia 2. Samorealizacja 3. Wydawnictwa popularne b /21536 BROWN, Michael Harold: Ostatnia godzina = poz GILBERT, Brad: Sztuka wygrywania w tenisie = poz GRÜN, Anselm: Cisza w rytmie życia = poz KOŻUSZNIK, Barbara.: Zachowania człowieka w organizacji = poz WAWER, Rafał.: Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej = poz WYZWANIA XXI wieku a człowiek i wiedza = poz

7 2 RELIGIA. TEOLOGIA BERGOGLIO, Jorge Mario (1936- ). Rozum i wiara, modlitwa, godność, solidarność / Jorge Mario Bergoglio, Abraham Skórka, Marcelo Figueroa ; [tł. Barbara Obroniecka]. Kraków : Wydawnictwo M, cop , [1] s. ; 21 cm. Tyt. oryg.: [Fe, dignidad, oración, solidaridad : diálogos de Jorge Mario Bergoglio (papa Francisco) con el rabino Abraham Skorka y el doctor Marcelo Figueroa] ISBN : zł 24,90 1. Etyka chrześcijańska 2. Etyka judaizm Skórka, Abraham (1950- ).; Figueroa, Marcelo. b /21537 BIBLIA (pol.) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu : wydanie pamiątkowe z okazji kanonizacji Jana Pawła II / w przekł. z jęz. oryg. oprac. Kazimierz Romaniuk ; [il. Gustave Doré]. Ed. limitowana. Kraków : Wydawnictwo M, , [1] s. : il. ; 29 cm. Tekst oprac. na podstawie Biblii Warszawsko-Praskiej, wyd. 3. Indeksy. ISBN Biblia 27-23/-24 b /21538 BROWN, Michael Harold (1952- ). Ostatnia godzina / Michael H. Brown ; tł. Mariusz Szerocki. Kraków : Wydawnictwo M, cop , [1] s. ; 21 cm. Tyt. oryg.: The final hour ISBN : zł 39,90 1. Koniec świata 2. Objawienia maryjne 3. Przepowiednie / b /21539 CLÉMENT, Olivier ( ). Źródła : początki mistyki chrześcijańskiej. T. 2, Inicjacja i walka / Olivier Clément ; przekł. Henryk Paprocki. Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, s. ; 21 cm. (Signa Fidei) Tyt. oryg.: Sources : les mystiques chrétiens des origines : textes et commentaires ISBN : zł 29,90 1. Bóg chrześcijaństwo 2. Mistyka chrześcijaństwo 3. Teologia duchowości religijnej b /21540 DATKO, Andrzej. Księga relikwii / Andrzej Datko. Kraków : Wydawnictwo M, , [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. Bibliogr. s ISBN : zł Relikwie 2. Święci i błogosławieni 3. Biografie / b /21541 Eucharystia pierwszych chrześcijan : Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii / wybór i oprac. Marek Starowieyski ; wstęp Marek Starowieyski, Jan Miazek, Andrzej Luft. Kraków : Wydawnictwo M, cop , [1] s. : il. ; 21 cm. (Biblioteka Ojców Kościoła) Indeksy. ISBN : zł Eucharystia teologia historia 2-8 w. 2. Patrologia historia 2-8 w b /21542 LES, We. Religie a realia : przez wieki minione do współczesności / We Les. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, , [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm. Bibliogr. s ISBN Religia historia 2 b /21543 PAWSON, J. David (1930- ). Piekło : mit czy rzeczywistość? / David Pawson ; [przekł. Tomasz Pompowski]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, cop s. ; 20 cm. 7

8 Tyt. oryg.: The road to hell. ISBN : zł 34,99 1. Biblia analiza i interpretacja 2. Piekło w Biblii 274/ / / b /21544 SROKA, Artur (1976- ). Giganci i anioły upadłe : zakazane fakty / Artur Sroka. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, , [1] s. : il. ; 20 cm. Bibliogr. s ISBN Pochodzenie życia teologia / /.4 b x 2014/21545 SYLWAN (św. ; ). Z zapisków / Sylwan z Góry Atos ; przeł. Andrzej Wojnowski. Wyd. 3. Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, , [6] s. ; 17 cm. (Pustelnia) Tyt. oryg.: Žizn i poučeniâ. Przy wyborze wykorzystano cz. 2. oryg. pt. Pisaniâ starca Siluana. ISBN : zł Duchowość prawosławna w b /21546 SZWEDA, Piotr (1971- ) rzeczy o Miłosierdziu Bożym i św. Faustynie / Piotr Szweda, Andrzej Witko. Kraków : Wydawnictwo M, cop , [1] s. : il. ; 21 cm. Bibliogr. s ISBN : zł 29,90 1. Maria Faustyna Kowalska (św. ; ) 2. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 3. Miłosierdzie Boże 4. Mistyka katolicyzm historia Polska 20 w. 5. Święci i błogosławieni Polska 20 w. 6. Biografie / (438) 19 Witko, Andrzej (1966- ). b /21547 ŚLIWA, Tadeusz (1925- ). Błogosławiony ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz ( ) / Tadeusz Śliwa. Przemyśl : Tadeusz Śliwa, , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. Bibliogr. B. Markiewicza s. 64 i bibliogr. s ISBN Bronisław Markiewicz (bł. ; ) 2. Salezjanie biografie Polska w. 3. Święci i błogosławieni Polska w. 4. Biografie / (438) (438) 19 b /21548 ŚWIDERKÓWNA, Anna ( ). O przypowieściach, św. Pawle i Apokalipsie / Anna Świderkówna. Kraków : Wydawnictwo M, , [1] s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD). ISBN : zł 24,90 1. Paweł Apostoł (św. ; ca 8-ca 67) 2. Biblia analiza i interpretacja 3. Koniec świata katolicyzm 4. Przypowieści ewangeliczne analiza i interpretacja 5. Publicystyka polska 21 w / /-188 b /21549 FILABER, Wojciech.: Sekretna hawajska metoda przebaczania i akceptacji = poz LECTIONARIUM missae (Versio Polonica): Ewangeliarz z komentarzami Jana Pawła II = poz PIKUS, Tadeusz: Pojednajcie się z Bogiem! = poz ŚW. SZYMON Stock i pobożność szkaplerzna. = poz URBAŃSKA, Bożenna.: Przewodnik po Kolegiacie średzkiej = poz Kościół rzymskokatolicki Apostoł wielkiej dobroci : Sługa Boży ksiądz Kazimierz Rolewski : praca zbiorowa / [aut. Aneta Franc, Małgorzata Juda-Mieloch, Renata Kania-Weiss, Adam Kraska, Alfred Mąka]. Ostrów Wielkopolski : Republika Ostrowska, s. : il. ; 25 cm. 8

9 Nazwy aut. w cop. Współfinansowanie: Miasto Ostrów Wielkopolski ISBN Rolewski, Kazimierz Jan Adam ( ) 2. Arcybiskupie Seminarium Duchowne (Poznań) biografie 20 w. 3. Duchowieństwo katolickie Polska 20 w 4. Biografie (438) 19 b /21550 Droga krzyżowa ostrowskich środowisk twórczych. Ostrów Wielkopolski : Republika Ostrowska, [28] s. : il. ; 15 cm. Współfinansowanie: Miasto Ostrów Wielkopolski ISBN Droga krzyżowa b /21551 Droga krzyżowa ostrowskich środowisk twórczych. Ostrów Wielkopolski : Republika Ostrowska, [28] s. : il. ; 15 cm. Współfinansowanie: Miasto Ostrów Wielkopolski ISBN Droga krzyżowa b /21552 FRANCISZEK (papież ; ). Mama czyli Maryja / papież Franciszek ; tł. Irena Burchacka. Warszawa : Promic Wydawnictwo Księży Marianów, , [4] s. : il. kolor. ; 15 cm. Tyt. oryg.: Mamma come Maria. ISBN : zł 4,90 1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) kult katolicyzm 2. Rozmyślania religijne b x 2014/21553 Gdzie spotykamy Jezusa? : pytania o Kościół, sakramenty i wiarę : dzieci pytają - naukowcy odpowiadają / pod red. Alberta Biesingera i Helgi Kohler-Spiegel ; współpr. Simone Hiller ; il. Mascha Greune ; przekł. Kamil Markiewicz. Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo. Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop s. : il. kolor. ; 25 cm. Tyt. oryg.: Was macht Jesus in dem Brot? : Wissen rund um Kirche, Glaube, Christentum : Kinder fragen - Forscherinnen und Forscher antworten ISBN : zł 29,90 1. Kościół katolicki 2. Sakramenty katolicyzm 3. Wiara katolicyzm 4. Wydawnictwa dla dzieci / ( ) b /21554 GIRARDIN, Jean-Marie. Miesiąc dusz czyśćcowych / Jean-Marie Girardin ; przeł. Anna Nagórka. Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów, , [1] s. ; 18 cm. Tyt. oryg.: Le mois des âmes du purgatoire : méditations quotidiennes pour le mois de novembre ISBN : zł 18,90 1. Czyściec katolicyzm 2. Rozmyślania religijne b /21555 GRÜN, Anselm (1945- ). Cisza w rytmie życia : sztuka bycia samemu / Anselm Grün ; przeł. Barbara Grunwald-Hajdasz. Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, cop , [3] s. ; 20 cm. Tyt. oryg.: Stille im Rythmus des Lebens : von der Kunst, allein zu sein. Bibliogr. s. 153-[154]. ISBN : zł Duchowość katolicka 2. Samopoznanie 3. Samotność b /21556 JAN PAWEŁ II (papież ; ). Encykliki / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik, Tadeusz Dzidek, Zdzisław J. Kijas, Janusz Poniewierski, Grzegorz Ryś, Piotr Słabek, Jacek Urban]. Kraków : Wydawnictwo M, [2014]. 872 s. ; 30 cm. 9

10 Zawiera: Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II, w której na początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli ; Encyklika Dives in misericordia Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu ; Encyklika Laborem exercens Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum ), w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli ; Encyklika Slavorum apostoli Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącletnią rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego ; Encyklika Dominum et vivificantem Ojca Świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata ; Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła ; Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio ; Encyklika Redemptoris missio Ojca Świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego ; Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum ; Encyklika Veritatis splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła ; Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego ; Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej ; Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem ; Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła. Na s. tyt.: Edycja specjalna z okazji 50. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Teksty na podstawie wyd.: Libreria Editrice Vaticana. Indeksy. ISBN Encykliki od 1965 r (044.6) b /21557 LASOTA, Marek (1960- ). Wojtyła na podsłuchu / Marek Lasota. Kraków : Wydawnictwo M, , [1] s. : il. ; 24 cm. Książka zawiera nieznane homilie Karola Wojtyły nagrywane i spisywane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa lub pozyskane droga operacyjną. ISBN : zł Kazania katolicyzm 20 w (042) b /21558 LECTIONARIUM MISSAE (Versio Polonica) Ewangeliarz z komentarzami Jana Pawła II / w przekł. z jęz. oryg. oprac. Kazimierz Romaniuk. Kraków : Wydawnictwo M, , [1] s. ; 20 cm. Tekst Pisma Świętego oprac. na podstawie Biblii warszawsko-praskiej, wyd. 3. ISBN Jan Paweł II (papież ; ) nauczanie 2. Biblia. NT. Ewangelie analiza i interpretacja 3. Ewangeliarze katolicyzm b /21559 MALIŃSKI, Mieczysław (1923- ). Czy umiesz żyć? / Mieczysław Maliński. Kraków : Wydawnictwo M, , [2] s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD). ISBN : zł 24,90 1. Duchowość katolicka b /21560 MARTINI, Carlo Maria ( ). Nowenna do Matki Bożej / Carlo Maria Martini ; tł. Irena Burchacka. Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów, , [2] s. ; 15 cm. Tyt. oryg.: Stella del Mattino : novena a Maria ISBN : zł 6,90 1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) kult katolicyzm 2. Nowenna b /21561 MIKUCKI, Andrzej. Posługa charytatywno-wychowawcza Caritas Diecezji Łomżyńskiej w latach / Andrzej Mikucki ; red. tomu Jarosław Sokołowski ; Wydział Teologiczny. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Łomża ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. : il. kolor. ; 21 cm. (Episteme, ISSN ; 109) Streszcz. ang. Spis treści także ang. Bibliogr. s ISBN Caritas Diecezji Łomżyńskiej 2. Młodzież wychowanie katolicyzm Polska od 1989 r. 3. Organizacje katolickie Polska od 1989 r. 4. Łomżyńska, diecezja (katol.) od 1989 r b /21562 Modlitwy o pokój / [wybór i oprac. Bogna Paszkiewicz]. Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów, s. ; 12 cm. 10

11 ISBN : zł 3,90 1. Modlitewniki katolicyzm b /21563 Orędzia Matki Bożej z Medziugorja / [zebr. i oprac. Jerzy Gwiazda]. Wyd. 2. popr. i uzup. Warszawa ; Częstochowa : Fundacja Królowej Pokoju, , [2] s. : il. ; 24 cm. Na okł.: 33 lata objawień Królowej Pokoju. Tekst częśc. tł. z różnych jęz. Indeks. ISBN Objawienia maryjne w Medjugoriu b /21564 PEARL, Michael (1945- ). Zanim poprosisz ją o rękę / Michael Pearl ; [przekł. Justyna Przybyłowska]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, cop s. : il. ; 24 cm + dodatek : 11 s. ; 19 cm. Tyt. oryg.: In search of a help meet : for those seeking their forever love-mate 2013, Pornography : road to hell, Dok. towarzyszący: Droga do piekła / Michael Pearl ; przekł. Laura Bigaj. ISBN : zł 33,99 ISBN (dod.) 1. Małżeństwo katolicyzm 2. Mężczyzna katolicyzm b /21565 Pierwsza Komunia Święta z Papieżem Franciszkiem / [red. prowadzący Piotr Słabek]. Kraków : Wydawnictwo M, [32] s. : il. kolor. ; 29 cm. ISBN : zł 19,90 1. Franciszek (papież ; ) 2. Jezuici biografie Argentyna od 1945 r. 3. Papieże od 1965 r. 4. Pierwsza Komunia Święta 5. Biografie 6. Wydawnictwa dla dzieci (82) (82) 20 ( ) b /21566 PIKUS, Tadeusz (1949- ). Pojednajcie się z Bogiem! / Tadeusz Pikus. Warszawa : Wydawnictwo Pastoralne, s. ; 20 cm. Bibliogr. s ISBN Bóg katolicyzm 2. Ekumenizm b /21567 RONCALLI, Marco. Papież Jan Święty / Marco Roncalli ; [przekł. Wiesława Dzieża]. Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, , [3] s. ; 22 cm. Tyt. oryg.: Papa Giovanni : il Santo, Bibliogr. s ISBN : zł Jan XXIII (papież ; ) 2. Duchowieństwo katolickie Włochy w. 3. Papieże r. 4. Święci i błogosławieni Włochy w. 5. Biografie (450) (450) 19 b /21568 SAINT-JURE, Jean Baptiste ( ). Zaufanie Opatrzności Bożej : źródło pokoju i szczęścia / Jean-Baptiste Saint-Jure ; przekł. Lilla Danilecka ; wstęp do wyd. pol. Wojciech Giertych. Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, , [1] s. ; 17 cm. Tyt. oryg.: Confiance en la Divine Providence : secret de paix et de bonheur, ISBN : zł 18,90 1. Bóg teologia katolicyzm 17 w. 2. Wiara teologia katolicyzm 17 w. 3. Wola teologia katolicyzm 17 w b /21569 STAFFA, Giuseppe (1973- ). Zbrodnie Kościoła : złoczyńcy ze znakiem krzyża / Giuseppe Staffa ; [tł. Anna Horeczy, Maciej Durkiewicz]. Warszawa : Olé - Grupa Wydawnicza Foksal, cop s. ; 20 cm. 11

12 Tyt. oryg.: I personaggi più malvagi della Chiesa U dołu okł. i na grzb.: Fanatyzm, rozwiązłość, zbrodnie. Bibliogr. s Indeks. ISBN : zł 49,90 1. Duchowieństwo katolickie 2. Kościół katolicki historia 3. Biografie b x 2014/21570 STĘPIEŃ, Marek (1960- ). Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski : studium prawno-historyczne / Marek Stępień. Kraków : Wydawnictwo Spes, s. ; 24 cm. Streszcz. ang., wł. Spis treści także ang., wł. Bibliogr. s ISBN Konferencja Episkopatu Polski 2. Kościół katolicki organizacja Polska 3. Prawo kanoniczne b /21571 Św. Szymon Stock i pobożność szkaplerzna. Poznań : Flos Carmeli, [2014]. 79 s. : il. ; 21 cm. (Biblioteka Formacyjna Rodziny Szkaplerznej : materiały formacyjne dla Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych ; 4) ISBN Maria (Matka Jezusa Chrystusa) kult katolicyzm Polska 2. Szymon Stock (św. ; 1165?-1265) 3. Bractwa szkaplerzne Polska 21 w. 4. Szkaplerz karmelitański 5. Święci i błogosławieni Wielka Brytania w. 6. Biografie b /21572 Święcenia prezbiteratu : w roku kanonizacji dwóch wielkich papieży / [oprac. Edmund Skalski]. Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, , [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 17 cm. ISBN Kapłaństwo liturgia katolicyzm b /21573 WIELEK, Marta. Radość i uśmiech : Jan Paweł II, Jan XXIII / Marta Wielek. Kraków : Wydawnictwo M, , [1] s. ; 21 cm. Bibliogr. s ISBN : zł 19,90 1. Jan XXIII (papież ; ) 2. Jan Paweł II (papież ; ) 3. Duchowieństwo katolickie Polska w. 4. Duchowieństwo katolickie Włochy 20 w. 5. Papieże w. 6. Święci i błogosławieni Polska w. 7. Święci i błogosławieni Włochy w. 8. Biografie (438) (438) (450) 19 b /21574 ZATWARDNICKI, Sławomir (1975- ). Pomoc przeciw nieprzyjaciołom twoim czyli Jak chwalić Maryję i bronić jej godności / Sławomir Zatwardnicki. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. ; 21 cm. Bibliogr. s ISBN : zł 39,90 1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) kult katolicyzm 2. Rozmyślania religijne b /21575 ZIEJKA, Franciszek (1940- ). Jan Paweł II i polski świat akademicki / Franciszek Ziejka. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop , [1] s., [24] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm. Indeks. ISBN : zł Jan Paweł II (papież ; ) a nauka 2. Jan Paweł II (papież ; ) nauczanie 3. Doktorzy honoris causa Polska 4. Szkolnictwo wyższe Polska od 1944 r. 5. Mowy i homilie papieskie od 1965 r. 6. Mowy polskie od 1944 r (438) (042) b /21576 ŻUCHOWSKI, Paweł. Uzdrowił mnie Jan Paweł II / Paweł Żuchowski. Kraków : Wydawnictwo M, cop , [2] s., [8] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. 12

13 Na okł.: Okoliczności kostarykańskiego cudu oraz kulisy pierwszego opublikowanego w Polsce wywiadu z Floribeth Morą Diaz. ISBN Mora Díaz, Floribeth (1963- ) 2. Jan Paweł II (papież ; ) cuda 3. Chorzy z tętniakiem mózgu Kostaryka 4. Uzdrowienia cudowne Kostaryka od 1989 r. 5. Wydawnictwa popularne b /21577 KAŁUŻA, Henryk: Windą do nieba... = poz SZWEDA, Piotr: 1001 rzeczy o Miłosierdziu Bożym i św. Faustynie = poz ŚLIWA, Tadeusz: Błogosławiony ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz ( ) = poz ŚWIDERKÓWNA, Anna: O przypowieściach, św. Pawle i Apokalipsie = poz NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA CZECHOWSKA, Lucyna (1984- ). W centrum uwagi : wiedza o społeczeństwie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony. Cz. 2 / Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki. Warszawa : Nowa Era, s., [1] k. luzem : il. kolor. ; 25 cm. Na okł. podtyt.: podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony. Do nowej podstawy programowej. Z dostępem do Matura-ROM-u. Aut. cz. 1.: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz. Indeksy. ISBN ISBN (zestaw) 1. Wychowanie obywatelskie szkoły ponadgimnazjalne 2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych 3 ( ) Janicki, Arkadiusz (1972- ).; Święcicki, Klaudiusz. b /21578 MAĆKOWSKI, Tomasz.: Wczoraj i dziś = poz MAĆKOWSKI, Tomasz.: Wczoraj i dziś = poz WCZORAJ i dziś 5 = poz Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia Dziennikarze piszą o... Europejskim Funduszu Społecznym : prace nagrodzone w VI edycji konkursu dla dziennikarzy Ludzka Twarz EFS. Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Wdrażania Funduszu Europejskiego, [2013]. 108 s. : il. ; 18x21 cm. Bezpł. 1. Europejski Fundusz Społeczny 2. Ludzka Twarz EFS (6 ; 2012) laureaci 3. Polityka społeczna Polska 21 w. 4. Antologie 5. Publicystyka polska 21 w. 6. Publicystyka polska konkursy i festiwale 21 w. 304(438) 331.5(438) 339.7(4-67) b /21579 QUALITATIVE content analysis in research conducted in cyberspace = poz Statystyka. Demografia. RAUZIŃSKI, Robert (1933- ). Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego / Robert Rauziński, Kazimierz Szczygielski ; [Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu]. Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut Śląski, s., [32] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Bibliogr. s ISBN (PIN-IŚ) 1. Opole (woj. opolskie ; okręg) ludność od 1989 r (438) Szczygielski, Kazimierz. b /21580 ANDERSON, Chris.: Futbol i statystyki = poz Socjologia AZYMUT, Gabriela. Miłość siłą przetrwania / Gabriela Azymut. Poznań : DM Sorus, s. ; 22 cm. 13

14 ISBN Azymut, Gabriela 2. Wieś Polska w. 3. Podhale w. 4. Pamiętniki polskie w (438) (438) (438) 20 b /21581 BARAŃSKA, Dorota. Brak absolutu : pojęcie dobra i zła w japońskiej popkulturze / Dorota Barańska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop s. ; 21 cm. Bibliogr. s Indeks. Współfinansowanie: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ISBN : zł Kultura masowa Japonia 316.7(520) b /21582 HYBSZ, Dawid. Anatomia zła : rzecz o mentalności śmierci / Dawid Hybsz. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, s. ; 21 cm. ISBN Zło antropologia społeczna b /21583 The identity: global, European and local perspective : anthology / sci. ed. Wanda Musialik ; [tł. na jęz. ang. Ewa Badura, Lingua Lab]. Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, s. : il. ; 21 cm. (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN ; z. 367) Streszcz. pol. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN Świadomość narodowa 2. Świadomość społeczna : b /21584 Jakość życia w obszarze przygranicznym : wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego / red. nauk. Tadeusz Borys, Robert Knippschild ; [aut. Bartosz Bartniczak, Zygmunt Bobowski, Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Marta Kusterka-Jefmańska, Robert Knippschild, Agnieszka Panasiewicz, Zbigniew Piepiora, Adam Płachciak, Michał Ptak, Piotr Rogala, Anja Schmotz, Paweł Skowron, Sabina Zaremba-Wernke, Daniel Wätzig, Anetta Zielińska ; tł. Monika Bilik-Jaśków, Sabina Zaremba-Warnke, Bartosz Bartniczak]. Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem, s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. Tekst częśc. tł. z niem. Bibliogr., netogr. s Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN Regiony przygraniczne jakość życia Niemcy 2. Regiony przygraniczne jakość życia Polska 3. Görlitz (Niemcy ; okręg) jakość życia 4. Zgorzelec (woj. dolnośląskie ; okręg) jakość życia (438) (430) b /21585 KOŻUSZNIK, Barbara. Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. Wyd. 4. zm. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop , [1] s. : il. ; 24 cm. Dla studentów ekonomii, zarządzania, politologii, socjologii, psychologii i dziennikarstwa oraz praktyków zarządzania. Bibliogr. przy rozdz. ISBN : zł 64,90 1. Kadry polityka 2. Organizacje socjologia 3. Zachowanie psychologia 4. Podręczniki akademickie / (075.8) b /21586 Lebensqualität im Grenzraum : Stärkung grenzüberschreitender Verflechtungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung und -planung / Hrsg. Tadeusz Borys und Robert Knippschild ; [aut. Bartosz Bartniczak, Zygmunt Bobowski, Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Marta Kusterka-Jefmańska, Robert Knippschild, Agnieszka Panasiewicz, Zbigniew Piepiora, Adam Płachciak, Michał Ptak, Piotr Rogala, Anja Schmotz, Paweł Skowron, Sabina Zaremba-Wernke, Daniel Wätzig, Anetta Zielińska ; Übers. Monika Bilik-Jaśków, Karolina Larek-Drewniak, Michał Scheuer]. Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem, s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. 14

15 Tyt. wersji pol.: [Jakość życia na obszarze przygranicznym] Tekst częśc. tł. z pol. Bibliogr., netogr. s Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN Regiony przygraniczne jakość życia Niemcy 2. Regiony przygraniczne jakość życia Polska 3. Görlitz (Niemcy ; okręg) jakość życia 4. Zgorzelec (woj. dolnośląskie ; okręg) jakość życia (438) (430) b /21587 Opolszczyzna : Instytut Śląski, socjologiczne warsztaty doktoranckie / pod red. Krzysztofa Frysztackiego ; [Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu]. Opole : Stowarzyszenie Instytut Śląski : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, s. ; 25 cm. Streszcz. ang. Bibliogr. s Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ISBN (PIN-IŚ) 1. Opole (woj. opolskie ; okręg) socjologia (438) b /21588 Qualitative content analysis in research conducted in cyberspace / ed. by Luba Jakubowska. Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. przy pracach. ISBN Internet socjologia 2. Socjologia metody / b /21589 SZWED, Magdalena. Aktywność kulturalna seniorek : studium socjologiczne na przykładzie Częstochowy / Magdalena Szwed. Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. Bibliogr., netogr. s Indeks. ISBN Kobieta socjologia Polska 21 w. 2. Ludzie starzy kultura Polska 21 w. 3. Częstochowa (woj. śląskie) socjologia 21 w (438) (438) 316.7(438) b /21590 W poszukiwaniu jakości życia : studium interdyscyplinarne : księga jubileuszowa dedykowana Romualdowi Derbisowi / red. Arkadiusz Wudarski. Frankfurt nad Odrą ; Częstochowa [etc.] : Akademia im. Jana Długosza [etc.], s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 25 cm. Tyt. okł.: Quaestiones de qualitate vitae : liber sollemnis ad honorem professoris Romualdi Derbis. Tyt. grzb.: Liber sollemnis ad honorem Romualdi Derbis. Tekst częśc. ang., fr., niem., ros. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang. Bibliogr. prac R. Derbisa s Finansowanie: Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa) ISBN Derbis, Romuald (1952- ) 2. Jakość życia 3. Psychologia społeczna 4. Księgi pamiątkowe b /21591 WAWER, Rafał. Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej / Rafał Wawer ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s Współfinansowanie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) ISBN Muzealnictwo socjologia Polska 21 w. 2. Środki masowego przekazu socjologia Polska 21 w. 3. Wzrok badanie metody 4. Wzrok psychologia (438) b /21592 Wyzwania XXI wieku a człowiek i wiedza : materiały z IV ogólnopolskiej sesji kół naukowych / red. Paweł Maciaszczyk, Lidia Kaliszczak. Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. : il. ; 25 cm. (Prace Naukowe Studentów / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ; 3) 15

16 Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. ISBN Pluralizm społeczny 2. Psychologia 3. Wychowanie 4. Materiały konferencyjne b /21593 CHALLENGES of sustainable development = poz FELIKSIAK, Elżbieta: Antropologia literatury = poz KALBARCZYK, Marek.: 16 kolorów w talii = poz KISIEL, Marian: Zmiana = poz LIS, Michał: Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku = poz MAZUR, Damian.: Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego = poz NAPORA, Elżbieta.: Komunikacja matek w parach z córką i synem w rodzinach o różnej strukturze = poz NOWACKI, Marek.: Atrakcje turystyczne = poz PENN, Shana.: Sekret Solidarności = poz POLSKA wieś 2014 = poz Nauki polityczne. Polityka. Aspects of national security : local safety components / ed. by Jacek Dworzecki ; [chap. aut. Jacek Dworzecki, Andrzej Urbanek, Grzegorz Pietrek, Stanisław Zarobny, Štefan Kočan, Lucia Kováčová, Štěpán Kavan, Remigiusz Wiśniewski]. New York : Iglobal Writer ; [Słupsk] : Pro Pomerania Fundation Poland, , [1] s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s Indeks. ISBN Bezpieczeństwo narodowe 21 w /.57 b /21594 Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : teraźniejszość i przyszłość. T. 1, Polityka, gospodarka, zasoby naturalne i logistyka / Piotr Kwiatkiewicz (red. nauk.). Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii : Esus Agencja Reklamowo- -Wydawnicza, s. : il. ; 24 cm. Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy pracach. Spis treści także ang. Bibliogr. przy pracach. ISBN (FnRCE) 1. Bezpieczeństwo energetyczne państwa polityka od 1989 r. 2. Energetyka polityka od 1989 r / b x 2014/21595 KACZYŃSKI, Andrzej (1947- ). 25 lat wolności / [oprac. Andrzej Kaczyński]. Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, , [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. ISBN Polska polityka od 1989 r. 32(438) b /21596 MANISZEWSKA, Katarzyna (1978- ). Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii / Katarzyna Maniszewska. Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron, s. : il. ; 21 cm. Tyt. grzb.: Pionierzy terroryzmu europejskiego. Bibliogr. s ISBN Rote-Armee-Fraktion 2. Terroryzm Niemcy (Republika Federalna) (430) b /21597 Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego / pod red. Wojciecha Kotowicza, Wojciecha Tomasza Modzelewskiego, Arkadiusza Żukowskiego. Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. : il. ; 24 cm. 16

17 Tyt. równol.: Poland s Eastern policy and international cooperation of Warmia and Mazury Voivodeship. Tekst częśc. ros. Spis treści także ang. Bibliogr. przy pracach. ISBN Regiony przygraniczne Polska od 1989 r. 2. Regiony przygraniczne Europa Środkowo-Wschodnia od 1989 r. 3. Europa Środkowo- -Wschodnia polityka Polska od 1989 r. 4. Polska polityka Europa Środkowo-Wschodnia od 1989 r. 5. Warmińsko-mazurskie, województwo gospodarka 327(438) 327( ) (438) ( ) b /21598 POPCZYK, Jan. Energetyka prosumencka : o dynamice interakcji dwóch trajektorii rozwoju w energetyce pomostowej-zstępującej i nowej- -wstępującej / Jan Popczyk. Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, [2014]. 92 s. : il. ; 24 cm. (Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego) Bibliogr. przy niektórych rozdz. ISBN Bezpieczeństwo energetyczne państwa Polska 21 w. 2. Energetyka odnawialna 3. Energetyka prosumencka 4. Odnawialne źródła energii /.57(438) b /21599 POTOCKI, Łukasz. Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej / Łukasz Potocki. Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Wydawnictwo Officina Simonidis, s. : il. ; 24 cm. (Monografie i Opracowania / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ; nr 18) Bibliogr. s ISBN Unia Europejska a Rosja 2. Rosja a Unia Europejska 327(4-67) (47+57) b /21600 Przyszłość Europy : polska perspektywa / [red. Filip Tereszkiewicz]. Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, , [1] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. Indeks. ISBN Unia Europejska polityka (4-67) b x 2014/21601 Transformacja systemowa i procesy integracji we współczesnej Europie Środkowo-Wschodniej : polsko-ukraińskie dysputy studenckie / red. Łukasz Potocki, Andrij Rybak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska w Ostrogu. Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica. Wydawnictwo Officina Simonidis, , [1] s. : il. ; 24 cm. (Monografie i Opracowania / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ; nr 21) Tyt. równol.: Sistemnì transformacìï ta ìntegracìjnì procesi v sučasnìj Central no-shìdnìj Êvropí : pol s ko-ukraïnskì students kì debati. Tekst częśc. ukr. Wstęp i spis treści także ukr. Bibliogr. przy niektórych pracach. ISBN Ukraina polityka od 1991 r. 32(477) b /21602 CZŁOWIEK, społeczeństwo, państwo w sytuacjach kryzysu. = poz KAMPF, Bryan.: W niewoli czasu = poz KOŁACZKOWSKI, Bartosz.: Stowarzyszenia akademickie i studenckie w systemie regulacji prawnej wolności zrzeszania się w latach = poz KOPROWSKI, Marek A.: Na gruzach Marchlewszczyzny = poz MACKIEWICZ, Stanisław: Nie! = poz OBARA, Stefania.: Chwalebne dziedzictwo = poz PENN, Shana.: Sekret Solidarności = poz POLITYKA państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku = poz WOŁYŃ 1943 = poz

18 33 Nauki ekonomiczne BOHDZIEWICZ-LULEWICZ, Marta. Monitoring ekonomii społecznej w Małopolsce : wybrane zagadnienia : skrócony raport z badań 2012 / [oprac. Marta Bohdziewicz-Lulewicz]. Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, s. : il. kolor. ; 21 cm. Opis wg okł. Dostępne również w formie elektronicznej. ISBN : bezpł. 1. Ekonomia społeczna Polska 2. Przedsiębiorstwo społeczne Polska 3. Małopolskie, województwo gospodarka 4. Dane statystyczne (438) b /21603 Środowiska innowacyjne w perspektywie społeczno-kulturowej / red. Aneta Pachura. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. : il. ; 24 cm. (Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN ; nr 289) Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN Innowacje stosowanie gospodarka Polska 21 w. 2. Polityka regionalna Polska 21 w. 3. Przedsiębiorstwa małe i średnie organizacja Polska 21 w (438) (438) b /21604 MULTIASPECTUAL approach to ESP training and use verbal and non-verbal facets = poz OCENA możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązań i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej specjalizacji województwa lubelskiego = poz ROLA Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich = poz ZARZĄDZANIE międzynarodowe = poz Praca JUCHNOWICZ, Marta (1948- ). Satysfakcja zawodowa pracowników : kreator kapitału ludzkiego / Marta Juchnowicz. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s ISBN : zł 54,90 1. Satysfakcja zawodowa b /21605 DZIENNIKARZE piszą o... Europejskim Funduszu Społecznym = poz GRYZ, Krzysztof.: Ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach fizykoterapeutycznych = poz JANKOWSKI, Tomasz: Ocena skuteczności ochrony pracowników przed łącznym zagrożeniem cząstkami aerozoli cieczy i ciał stałych = poz ORGANIZACJA pracy kontrolerów ruchu lotniczego = poz PENN, Shana.: Sekret Solidarności = poz WYZWANIA XXI wieku a gospodarka i ekologia = poz Finanse. Podatki. KRAŚ, Ireneusz. Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach / Ireneusz Kraś ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. ; 25 cm. Bibliogr., netogr. s ISBN Narodowy Bank Polski polityka od 1989 r. 2. Pieniądz polityka Polska od 1989 r. 3. Polska gospodarka polityka od 1989 r (438) (438) (438) b /21606 MARTYNIUK, Teresa (1948- ). Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych / red. nauk. Teresa Martyniuk ; aut. Teresa Martyniuk, Agnieszka Mroczkiewicz, Wojciech Wyrzykowski. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop s. : il. ; 24 cm. 18

19 Bibliogr. s ISBN : zł 64,90 1. Podatek rachunkowość Polska (438) 657 Mroczkiewicz, Agnieszka.; Wyrzykowski, Wojciech. b /21607 NADER, Piotr. Polskie znaki pieniężne : poradnik kasjera / Piotr Nader. Wyd. 2. zaktualizowane i popr. wg stanu z dnia 1 maja Poznań : Wydawnictwo Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji, s. : il. kolor. ; 24 cm. ISBN Pieniądz fałszerstwo 2. Pieniądz Polska 3. Poradniki (438) (438) b x 2014/21608 Współczesne problemy finansów i rachunkowości : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Władysławowi Filarowi / red. nauk. Halina Chłodnicka, Adriana Kaszuba-Perz, Grzegorz Lew. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. Na książce wyłącznie błędny ISBN. Bibliogr. wybranych prac Wł. Filara s i bibliogr., netogr. przy pracach. ISBN Filar, Władysław 2. Finanse 3. Rachunkowość 4. Księgi pamiątkowe b /21609 Wyzwania informatyki bankowej : materiał przygotowany na podstawie seminariów IT w instytucjach finansowych organizowanych przez Gdańską Akademię Bankową / [pod red. Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza]. Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, s. : il. ; 24 cm. (Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego) ISBN Banki komputeryzacja b /21610 XXV LAT przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym = poz /339 Gospodarka. Handel INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS OF THE EUROREGION S NEISSE HIGH SCHOOLS IN JELENIA GORA (7 ; 2013 ; Jelenia Góra). Young Scientist 2013 : 7 International Conference of Young Scientists of the Euroregion s Neisse High Schools in Jelenia Gora / [sci. ed. Franciszek Adamczuk] ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem, s. : il. ; 21 cm. Streszcz. pol. przy niektórych ref. Bibliogr. przy ref. ISBN Europa Środkowo-Wschodnia gospodarka 21 w. 2. Materiały konferencyjne 338.1( ) b /21611 LIS, Michał (1935- ). Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku / Michał Lis ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut Śląski, s. ; 24 cm. Streszcz. ang., niem. ISBN (PIN-IŚ) 1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polska 2. Opole (woj. opolskie ; okręg) od 1989 r (438) (438) b /21612 MAZUR, Damian. Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Damian Maksymilian Mazur, Marek Jan Mazur. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop , [3] s. : il. ; 24 cm. 19

20 Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Organizacje gospodarcze międzynarodowe 2. Społeczeństwo informacyjne Mazur, Marek Jan. b x 2014/21613 Polska wieś 2014 : raport o stanie wsi / pod red. nauk. Iwony Nurzyńskiej i Walentego Poczty ; [zespół aut. Agnieszka Baer-Nawrocka, Andrzej Czyżewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jerzy Głuszyński, Izasław Frenkel, Jerzy Kozyra, Anna Matuszczak, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta, Grzegorz Siebielec, Jerzy Wiklin] ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN Wieś Polska 21 w. 2. Dane statystyczne (438) (438) b /21614 Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia : materiały z IV ogólnopolskiej sesji kół naukowych / red. Aleksander Kasprzyk, Lidia Kaliszczak. Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. : il. ; 25 cm. (Prace Naukowe Studentów / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ; 3) Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. ISBN Ekologia Polska 21 w. 2. Rynek pracy Polska 21 w. 3. Polska gospodarka 21 w. 4. Materiały konferencyjne 338.1(438) 331.5(438) /.14 b /21615 DZIENNIKARZE piszą o... Europejskim Funduszu Społecznym = poz KRAŚ, Ireneusz.: Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach = poz POLSKA polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego = poz Turystyka NOWACKI, Marek. Atrakcje turystyczne : koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających / Marek Nowacki. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. : il. ; 24 cm. (Monografia Naukowa / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN ; nr 389) Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Satysfakcja konsumentów Polska 21 w. 2. Turystyka socjologia Polska 21 w :316(438) 366.1(438) b x 2014/21616 KULTURA fizyczna a rozwój człowieka i społeczeństwa = poz /354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna CARNEY, Scott (1978- ). Czerwony rynek : na tropie handlarzy organów, złodziei kości, producentów krwi i porywaczy dzieci / Scott Carney ; przeł. Janusz Ochab. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, , [4] s. ; 22 cm. (Reportaż) Tyt. oryg.: The red market : on the trail of the world s organ brokers, bone thieves, blood farmers, and child traffickers Bibliogr. s ISBN : zł 34,90 1. Handel ludźmi 2. Handel narządami ludzkimi 3. Przestępczość zorganizowana w. 4. Reportaż amerykański 21 w b /21617 Człowiek, społeczeństwo, państwo w sytuacjach kryzysu. 3 / Małgorzata Kuć, Teresa Węglarz (red. nauk.). Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. : il. ; 24 cm. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 3) Na grzb. wyłącznie tyt. serii. Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang. Bibliogr. przy pracach. ISBN Bezpieczeństwo narodowe Polska od 1989 r. 2. Bezpieczeństwo publiczne Polska od 1989 r (438) /.57(438) b /

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32

R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32 R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32 Poz. 22181-22813 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 Poz. 16990-17576 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 Poz. 11317-11810 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 Poz. 16660-16989 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a Poz. 28411-29055 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 Poz. 10760-11316 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 Poz. 14610-15281 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo