Tworzenie stron WWW z Aligatorem Ćwiczenia praktyczne z programem Selteco Alligator Flash Desginer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie stron WWW z Aligatorem Ćwiczenia praktyczne z programem Selteco Alligator Flash Desginer"

Transkrypt

1 Tworzenie stron WWW z Aligatorem Ćwiczenia praktyczne z programem Selteco Alligator Flash Desginer dla liceum i technikum

2 Spis treści Schemat strony www 3 Szkielet projektu 4 Menu główne 6 Strona główna 8 Pokaz slajdów 9 Podstrona O mnie 10 Podstrona Moje hobby 12 Podstrona Galeria 12 Podstrona Kontakt 13 Stopka 14 Oprawa graficzna strony 17 Tytuł i opis 19 Umieszcznie strony www w internecie 20 Program graficzny Alligator Flash Designer dla Windows jest środkiem dydaktycznym zalecanym do uŝytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na poziomie szkoły podstawowej 4-6, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie rozszerzonym) oraz do nauczania technologii informacyjnej na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym) na podstawie recenzji rzeczoznawców dr. Rafała Kołodzieja (Uniwersytet Warszawski) oraz mgr Józefa Truszkowskiego (Akademia Podlaska). Numer zalecenia 2362/2008

3 Informacje dla nauczycieli Niniejszy zestaw ćwiczeń został przygotowany zgodnie z obowiązującą reformą programową. PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU INFORMATYKA IV etap edukacyjny poziom podstawowy Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z róŝnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. Uczeń: znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z róŝnych dziedzin tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń: edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje róŝnice między tymi typami obrazów przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów opracowuje obrazy i filmy pochodzące z róŝnych źródeł, tworzy albumy zdjęć projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami i elementami programowania poziom rozszerzony Uczeń: opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych, tworzy i edytuje obrazy rastrowe i wektorowe z uwzględnieniem warstw i przekształceń przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry 2

4 Schemat strony www Twoim zadaniem na zajęciach będzie stworzenie strony www na temat "Ja i moje hobby". Za pomocą programu Alligator Flash Designer stworzysz interaktywną i multimedialną stronę www w technologii Flash. Napiszesz kilka słów o sobie oraz o tym, czym lubisz się zajmować w wolnym czasie. Na stronie umieścisz zdjęcia, tekst, efekty animacji oraz linki do swoich profili na serwisach społecznościowych. Na koniec opublikujesz swoją stronę www w internecie. Temat strony: Ja i moje hobby to... Z pewnością chodzenie do szkoły to nie jedyne twoje zajęcie. Zastanów się co lubisz robić, a odpowiesz sobie na pytanie, jakie jest twoje hobby. MoŜe jest to sport, podróŝe, granie na gitarze lub siedzenie na ławce. JeŜeli wiesz juŝ, jaka jest twoja ulubiona czynność, przejdź do następnego kroku. Lista podstron Twoja strona powinna się składać z następujących podstron: 1. Strona główna: Powitanie i krótki opis 2. O mnie: Parę słów o sobie 3. Co robię: Opis swojego hobby 4. Galeria: Zdjęcia związane z hobby 5. Kontakt: Jak mnie złapać w sieci Zastanów się teraz nad zawartością kaŝdej podstrony. WaŜnym etapem pracy jest wcześniejsze przygotowanie zdjęć i tekstów tak, aby praca przy komputerze przebiegała sprawnie. Materiał zdjęciowy W celu przygotowania materiału zdjęciowego wybierz kilka lub kilkanaście zdjęć, które mogłyby nadawać się na opublikowanie w internecie. Przejrzyj swoją kolekcję zdjęć i poszukaj takiego zdjęcia samego siebie, które uwaŝasz za udane. Następnie spróbuj znaleźć zdjęcia związane z twoim hobby. JeŜeli masz mało zdjęć lub wcale, poproś kolegę lub koleŝankę, aby ci asystowali i wybierz się na sesję zdjęciową. JeŜeli nie masz nikogo do pomocy, uŝyj statywu oraz samowyzwalacza w aparacie. Plan ogólny Zrób kilka zdjęć, które obejmują całe budynki np. szkołę, klub, ośrodek kultury lub miejsce publiczne, np. plac lub boisko. Ustaw się wystarczająco daleko aparatu tak, aby twoja postać była małym elementem całej fotografii. Zdjęcia te pozwolą widzowi zorientować się w skali miejsca oraz w jego topologii. Plan średni Przygotuj i ustaw statyw lub poproś swojego asystenta, aby zrobił ci kilka zdjęć, w czasie gdy zajmujesz się swoim hobby, na przykład podczas grania w piłkę lub rozmowy z koleŝanką. Ustaw aparat tak, aby było widać całe postacie od stóp do głów. Aby pozować do zdjęcia udawaj, Ŝe wykonujesz daną czynność i zastygnij na moment potrzebny na zrobienie zdjęcia, wtedy zdjęcie będzie wyraźne i nie rozmazane. Najlepsze są zdjęcia niepozowane, gdy nie spoglądasz w obiektyw aparatu, ale takie, aby widać było wyraz twojej twarzy. Często będziesz musiał podnieść lekko głowę i skierować ją tak, aby twoje oczy były widoczne na zdjęciu. 3

5 PółzbliŜenia Teraz ustaw aparat bliŝej, tak aby postacie były widoczne od klatki piersiowej w górę a twarze wyraźnie widoczne. Powtarzaj te same lub inne czynności w celu wykonania zdjęć. Postaraj się takŝe, aby twoja twarz ukazywała emocje związane z wykonywaną czynnością, na przykład radość, strach lub zamyślenie, dzięki czemu zdjęcia będą ciekawsze. KaŜde ujęcie przejrzyj na miejscu i powtórz je, jeŝeli uwaŝasz za nieudane. Detale Wykonaj takŝe kilka zdjęć przedmiotów związanych w twoim hobby, ale tak, aby nie obejmowały całego przedmiotu lecz jedynie jego część. Na przykład, jeŝeli grasz na gitarze, zrób zdjęcie ręki trzymającej gryf. MoŜesz teŝ zrobić zdjęcie nogi kopiącej piłkę lub jadącej na deskorolce. Wykonaj takŝe zdjęcia samych przedmiotów, na przykład głowy konika szachowego lub zbliŝenie przyborów do makijaŝu. Prawidłowym sposobem wykonywania zbliŝeń jest przytrzymywanie przedmiotów w czasie robienia zdjęcia tak, aby znajdowały się na jednolitym tle, oddalonym od fotografowanego przedmiotu. W ten sposób tło zdjęcia będzie nieostre i nie będzie zakłócało elementu w pierwszym planie. Na koniec przegraj wszystkie zdjęcia na pendrive tak, abyś mógł wziąść je ze sobą do szkoły. Materiał tekstowy Przygotuj wstępną listę tematów, które rozwiniesz na swojej stronie. Napisz kilka słów o sobie, ile masz lat, gdzie mieszkasz. Napisz takŝe o swojej szkole i co o niej myślisz. Zastanów się teraz nad swoim hobby i pomyśl dlaczego lubisz robić to co robisz. Jaka jest historia twojego hobby i co cię zainspirowało (ksiąŝka, kolega, strona www). Przypomnij sobie swoje sukcesy i poraŝki. Spytaj takŝe innych, co myślą o twoim hobby. Zapisz swoje wstępne spostrzeŝenia w pliku tekstowym na pendrive. Po przygotowaniu materiałów, moŝesz nareszcie przejść do właściwego tworzenia strony. Szkielet projektu Zanim dodasz zdjęcia i teksty, musisz stworzyć plik i szkielet strony www. Uruchamianie programu Po włączeniu komputera, odszukaj na pulpicie ikonkę programu i kliknij ją dwukrotnie: Program, po uruchomieniu, zada ci pytanie, od czego chciałbyś zacząć. Wybierz opcję Pusty projekt Flash i kliknij OK. 4

6 Ustalenie rozmiaru strony www Wybierz polecenie Ramka Rozmiar ramki i wpisz odpowiednie wartości: 900 jako szerokość i 900 jako wysokość. Kliknij OK. Taka strona zmieści się na szerokość na ekranie większości komputerów i będzie dawała się przewijać z góry na dół. Ustalenie ilości podstron Na początku plik zawiera tylko jedną ramkę czyli podstronę. Wybierz polecenie Ramka Wstaw, wpisz Ilość: 4 i kliknij OK. Program doda 4 nowe ramki tak, aby razem liczba podstron równała się 5. Ramki nazywają się kolejno Frame 1, Frame 2 itd. Dodawanie ramki matrycy Ramka matryca to ramka, na której umieszcza się elementy wspólne dla wszystkich podstron. Elementy wspólne to najczęściej menu główne, grafika na górze strony nazywana nagłówkiem oraz napisy na dole strony nazywane stopką. Cokolwiek umieścisz na ramce matrycy, element ten pojawi się takŝe w tym samym miejscu na wszystkich pozostałych podstronach. Wybierz polecenie Film Dodaj matrycę. Matrycja pojawi się na liście ramek jako ramka o nazwie Master Frame (1). Przechodzenie pomiędzy ramkami Nazwa aktualnej ramki wyświetlana jest nad powierzchnią ramki w lewym górnym rogu. W razie potrzeby przewiń widok do góry, aby zobaczyć nazwę aktualnej ramki. Wciskaj klawisze PageUp i PageDown, aby przechodzić pomiędzy ramkami lub kliknij nazwę ramki na liście ramek. Wciśnij klawisz PageUp, aby przejść do ramki Master Frame (1). Stopowanie ramek Na początku kaŝda ramka ma czas wyświetlania ustalony na 3 sekundy. Po upływie tego czasu program przejdzie do następnej ramki. Podstrony jednak nie powinny się zmieniać w sekwencji tak, jak na przykład w przypadku prezentacji. Zmiana podstrony powinna nastąpić tylko w wyniku kliknięcia myszką. Aby to zmienić, przejdź na ramkę Frame 1 i wybierz polecenie Ramka Czas ramki. Zaznacz opcje Zatrzymaj na tej ramce oraz Zastosuj do wszystkich ramek i kliknij OK. Zapis pliku Wybierz polecenie Plik Zapisz, wpisz nazwę pliku z projektem strony i kliknij Zapisz. Na następnych zajęciach otworzysz swój projekt poleceniem Plik Otwórz. Zamknij program Alligator Flash Designer i odszukaj ikonkę swojego projektu. Kliknij go dwukrotnie, aby sprawdzić czy plik zapisał się prawidłowo i czy się otwiera. 5

7 Menu główne Przejdź na ramkę Master Frame (1) i przygotuj menu, które będzie wspólne dla wszystkich podstron: Tło przycisków 1. Wybierz narzędzie Okrąg i narysuj kółko. 2. Wybierz polecenie Obiekt Grubość linii 8px. 3. Wybierz polecenie Obiekt Rozciągnij i wpisz wartości 130 x 130 i kliknij OK. 4. Wybierz polecenie Obiekt Przejście tonalne a następnie Centralny, Skala: 200%, kliknij Opcje i ustaw Przesunięcie X: 0, Przesunięcie Y: 75, kliknij OK. Kolor w środku: Czerwony 255, Zielony 190, Niebieski 100 i kliknij OK, Kolor z brzegu: Czerwony 255, Zielony 50, Niebieski 0 i kliknij OK i ponownie OK. 5. Wybierz polecenie Obiekt Kolor linii: Czerwony 255, Zielony 120, Niebieski 0 i kliknij OK. 6. Wybierz Akcja Rollovery i wybierz Kolor najechania, odznacz Brak i ustaw Czerwony 35, Zielony 160, Niebieski 255 i kliknij OK, Poświata/Najechanie: Czerwony 190, Zielony 140, Niebieski 255 i kliknij OK i ponownie OK. Wciśnij klawisz F9 lub wybierz polecenie Film Odtwórz animację i sprawdź czy kółko zmienia kolor po najechaniu myszką. Zamknij podgląd i wybierz Edycja Przesuń do, a następnie wpisz wartości X: 45 i Y: 250. Kliknij OK a kółko ustawi się przy lewym brzegu strony. Opis przycisku Wybierz narzędzie Tekst, kliknij na kółku i wpisz napis start. Ustaw kolor na biały, Wyrównaj na Wyśrodkowany a Cień na Podcień. Kliknij OK. UŜywanie narzędzia Wskaźnik Narzędzie Wskaźnik słuŝy do zaznaczania i przesuwania obiektów. Aby zaznaczyć element, kliknij go. Aby odznaczyć element, kliknij na pustym polu, gdziekolwiek poza istniejącymi elementami. 6

8 Aby zaznaczyć kilka elementów, kliknij na pustym polu poza elementami i obrysuj elementy tak, aby znalazły się całkowicie wewnątrz obrysu. Inną metodą zaznaczania kilku elementów na raz jest przytrzymanie klawisza Shift na klawiaturze i kolejne klikanie na elementach. Teraz przy pomocy narzędzia Wskaźnik, zaznacz tekst start i ustaw go na środku przycisku. Wciskaj klawisze strzałek na klawiaturze, aby precyzyjnie ustawić zaznaczony tekst. Refleks świetlny Dodatkowe odbicie światła w górnej części przycisku stworzy iluzję trójwymiarowości. 1. Wybierz narzędzie Okrąg i narysuj kółko na przycisku. 2. Wybierz polecenie Obiekt Rozciągnij i wpisz wartości 70 x Wybierz polecenie Obiekt Przejście tonalne, a następnie Pionowo, ustaw Górny kolor: Czerwony 255, Zielony 255, Niebieski 255, Krycie 50% i kliknij OK, Dolny kolor: Czerwony 255, Zielony 255, Niebieski 255, Krycie 1% i kliknij OK i ponownie OK. 4. Wybierz Edycja Przesuń do, a następnie wpisz wartości X: 75 i Y: 255. Kliknij OK a refleks ustawi się w górnej części przycisku. Powielanie przycisku Wybierz Edycja Zaznacz Wszystko a potem Edycja Powiel. Wpisz wartości Przesunięcie X: 170 i Przesunięcie Y: 0, Ilość: 4 i kliknij OK. Przycisk zostanie powielony w poziomie 4 razy. Zmiana opisów przycisków Kliknij dwukrotnie kaŝdy tekst i zmień tytuły swoich podstron. Wpisz kolejno: start, o mnie, hobby, galeria, kontakt. Przypisanie linków do przycisków Przy pomocy narzędzia Wskaźnik zaznacz pomarańczowe tło przycisku z napisem start i wybierz polecenie Akcja Kliknięcie. Wybierz opcję Skok do ramki i zaznacz ramkę Frame 1, która będzie twoją stroną tytułową. Kliknij OK. W ten sam sposób, przypisz akcje skoku do ramki dla pozostałych przycisków, dla tła przycisku o mnie: skok do ramki Frame 2, dla tła przycisku hobby: skok do ramki Frame 3, galeria: skok do ramki Frame 4, kontakt: skok do ramki Frame 5. 7

9 Strona główna Pierwsza strona zawiera powitanie oraz zachętę do dalszego przeglądania witryny. Przejdź na Frame 1 i wybierz narzędzie Tekst Artystyczny, a następnie kliknij pod przyciskami menu, w miejscu, gdzie chcesz dodać tekst. Pojawi się okienko do wpisywania tekstu: MoŜesz wpisać po prostu Witajcie! lub wymyślić inny tekst, który przyciągnie uwagę. Wpisz tekst i kliknij OK. Następnie za pomocą narzędzia Wskaźnik wyrównaj tekst pod przyciskami menu. Animacja Intro Zaznacz tekst powitania jeŝeli nie jest zaznaczony i wybierz polecenie Intro Animacja intro. Ta animacja określa sposób, w jaki tekst pojawi się na ekranie. W tym przypadku obiekt wleci zza prawej krawędzi ekranu. Zaznacz opcję Włącz animację, wybierz efekt Wleć oraz Kierunek: od prawej krawędzi ekranu. Ustaw czas trwania animacji na 1 sekundę. Teraz dopisz pod napisem powitalnym tekst zachęcający do obejrzenia twojej strony. Wybierz narzędzie Paragraf Tekstu i narysuj prostokąt ograniczający tekst, pod napisem powitalnym. Pojawi się okienko do wpisywania tekstu. Wpisz tekst i ustaw kolor tekstu na czarny. Zaznacz wpisany tekst i wybierz polecenie Intro Animacja intro. Zaznacz opcję Włącz animację, wybierz efekt Wleć oraz Kierunek: od dolnej krawędzi ekranu. Ustaw czas trwania animacji na 1 sekundę. Sformatuj kolumnę tekstu tak, aby zajmowała połowę szerokości strony. W tym celu pociągnij za prawy uchwyt tekstu i zmniejsz jego szerokość do połowy strony. Zostaw z prawej strony miejsce na grafikę, którą wykonasz samodzielnie na następnych zajęciach. Wciśnij klawisz F9 lub polecenie Film Odtwórz animację, aby uruchomić stronę w podglądzie. 8

10 Pokaz slajdów Pokaz slajdów, złoŝony z kilku zdjęć i zmieniających się co jakiś czas, umieszczony zostanie nad menu głównym i będzie wyświetlał się na kaŝdej stronie. Przygotuj na pendrive zdjęcia swojego hobby. Zapisz lub zapamiętaj nazwy co najmniej 3 zdjęć, które będą w pokazie. Zapamiętaj takŝe, w jakiej kolejności będą pojawiać się na ekranie. Warto zacząć od zdjęcia ogólnego, następnie zdjęcia z twoim udziałem a zakończyć zdjęciem ze zbliŝeniem jakiegoś elementu. Przejdź na Master Frame (1). Wybierz narzędzie Sprite i narysuj kwadrat. Program doda nowy sprite i przejdzie do edycji jego ramek. Wciśnij klawisz Esc, aby wyjść z edycji sprite. Sprite (czyt. sprajt) to film, który ma własne ramki i odtwarza się niezaleŝnie od głównej strony. Dzięki temu zdjęcia będą mogły zmieniać się we własnym tempie, niezaleŝnie od pozostałych elementów. Zaznacz sprite, jeŝeli nie jest zaznaczony i wybierz polecenie Obiekt Właściwości. Wpisz nazwę Slajdy, zaznacz Kadruj zawartość i kliknij OK. Następnie wybierz polecenie Edycja Przesuń do. Wpisz wartości X: 0, Y: 0, Szerokość: 900, Wysokość: 300 i kliknij OK. Sprite zostanie rozciągnięty i umieszczony na górze strony, częściowo pokrywając się z przyciskami menu. Wybierz Edycja Pod spód, aby to sprite był przykryty przyciskami a nie odwrotnie. Kliknij sprite dwukrotnie, aby przejść do edycji ramek wewnątrz sprite. Wybierz Wstaw Obraz. Odszukaj na pendrive to zdjęcie, które ma pojawić się jako pierwsze w pokazie slajdów, zaznacz je i kliknij Otwórz. JeŜeli zdjęcie jest za duŝe, program spyta o automatyczne zmniejszenie zdjęcia, kliknij OK, aby to potwierdzić. Po załadowaniu zdjęcia wybierz Obiekt Rozciągnij i wpisz Szerokość: 900. Kliknij OK. Zdjęcie przeskaluje się do szerokości strony. Następnie wybierz Edycja Przesuń do i wpisz X: 0 i Y: Kliknij OK. Upewnij się, Ŝe zdjęcie jest zaznaczone i wybierz Intro Pojawienie a potem Outro Wygaszenie. Na koniec wybierz Animacja Ruch, wybierz opcję Ruch: 2 (wolny) i kliknij OK. 9

11 Wciśnij klawisz F9 lub wybierz polecenie Film Odtwórz animację, aby sprawdzić czy zdjęcie pojawia się i przesuwa. Powolne przesuwanie się zdjęcia nazywa się panoramą lub panoramowaniem. Aby dodać kolejne zdjęcia, wybierz polecenie Ramka Wstaw i kliknij OK. Dodana zostanie nowa ramka wewnątrz pokazu slajdów. Wybierz Wstaw Obraz i dodaj w ten sam sposób co powyŝej następne zdjęcie. Ustaw dla niego te same animacje Intro, Outro i Ruch co dla poprzedniego zdjęcia. Dodaj więcej zdjęć tak, aby pokaz slajdów miał co najmniej 3 fotografie. Wciśnij F9, aby sprawdzić czy wszystkie zdjęcie pojawiają się i przesuwają w cyklu. W przypadku, gdy interesująca część zdjęcia nie zdąŝy odkryć się w całości lub w ogóle, przesuń zdjęcie nieznacznie do góry tak, aby panoramowanie zaczynało się trochę wcześniej. Po zakończeniu dodawania zdjęć do pokazu slajdów, wciśnij Esc, aby wyjść ze sprite i powrócić do edycji głównej strony. Dodaj teraz przejście tonalne biegnące od pokazu slajdów w dół. Przy pomocy narzędzia Prosotokąt narysuj prostokąt. Wybierz polecenie Edycja Przesuń do i wpisz X: 0 i Y: 300, Szerokość: 900, Wysokość: 150 i kliknij OK. Następnie Obiekt Przejście tonalne. Wybierz Pionowo, Górny kolor: Czerwony: 255, Zielony: 230 Niebieski: 160, Kliknij OK. Dolny kolor: Czerwony: 255, Zielony: 255, Niebieski: 255, kliknij OK i ponownie OK. Na koniec wybierz polecenie Edycja Pod spód, aby przejście tonalne znalazło się pod przyciskami menu. Podstrona O mnie Przejdź na Frame 1 i przy pomocy narzędzia Wskaźnik zaznacz tekst Witajcie! na głównej stronie. Wybierz Edycja Kopiuj, aby przenieść element do schowka. 10

12 Teraz przejdź na ramkę Frame 2 i wybierz Edycja Wklej, aby skopiować element ze schowka na stronę. Następnie kliknij dwukrotnie na wklejonym elemencie i wpisz tekst O mnie. Kliknij OK. UwaŜaj, aby nie przesunąć przypadkowo wklejonego tekstu. Tytuły wszystkich podstron powinny być w tym samym miejscu, aby tekst nie przesuwał się nieznacznie w czasie zmieniania podstron. Powtórz te same kroki, aby wkleić i wpisać tytuły wszystkich podstron. Na Frame 3 wpisz tekst Hobby, na Frame 4 wpisz tekst Galeria a na Frame 5 wpisz Kontakt. Wciśnij klawisz F9 lub wybierz polecenie Film Odtwórz animację i klikaj na przyciski w menu głównym, aby sprawdzić, czy moŝna przechodzić pomiędzy podstronami. Przejdź na ramkę Frame 2 czyli O mnie i wybierz polecenie Wstaw Ikona. Wybierz ikonę z postacią i kliknij Otwórz. Umieść ikonę pod napisem O mnie. Z prawej strony ikony dodaj tekst przy pomocy narzędzia Paragraf Tekstu i wpisz parę słów o tym jak się nazywasz i gdzie mieszkasz. Ustaw kolor tekstu na czarny. Dodaj jeszcze kilka innych ikon i wpisz o sobie to, co uwaŝasz za stosowne. Gotowa strona powinna zawierać co najmniej 3 zdania na twój temat. Zaznacz wszystkie ikony i wybierz polecenie Intro Wsuń z lewej. Następnie zaznacz wszystkie teksty znajdujące się przy ikonach i wybierz polecenie Intro Wsuń z prawej. 11

13 Podstrona Hobby Przejdź na stronę Frame 3 czyli Hobby i przy pomocy narzędzia Paragraf Tekstu wpisz historię swojego hobby. Wymyślenie tekstu zajmie ci na pewno wiele czasu. JeŜeli brak ci natchnienia, na początek wpisz cokolwiek, co przychodzi ci do głowy. Tekst moŝesz zmienić w późniejszym etapie. Ustaw kolor tekstu na czarny. Podstrona Galeria Przejdź na stronę Frame 4 czyli Galeria i wybierz Wstaw Obraz. Odszukaj na pendrive zdjęcia do galerii. Zaznacz zdjęcie i wybierz Otwórz. JeŜeli program zapyta o automatyczne zmniejszenie zdjęć, potwierdź to klikając OK. Teraz zmniejsz zdjęcie, pociągając za jego uchwyty. Po zmniejszeniu moŝesz obciąć zdjęcie tak, aby usunąć niepotrzebny brzeg lub tak, aby miało niestandardowe proporcje, na przykład utworzyć zdjęcie pionowe lub panoramiczne. 12 Aby obciąć zdjęcie, wybierz narzędzie Obetnij. Następnie pociągnij za jeden z uchwytów zdjęcia w ten sam sposób, jak przy zmniejszaniu zdjęcia. Na koniec do kaŝdego zdjęcia dodaj ramkę i cień. Wybierz narzędzie Wskaźnik i kliknij dwukrotnie na zdjęciu. Wpisz Grubość linii: 4, Kolor linii: Czerwony: 255, Zielony: 255, Niebieski: 255 i kliknij OK, Linia zewnętrzna: 1, Kolor linii: Czerwony: 128, Zielony: 128, Niebieski: 128 i kliknij OK, ustaw takŝe Cień: Ciemna poświata i kliknij OK. Przy pomocy narzędzia Tekst dodaj podpis pod kaŝdym zdjęciem. Ustaw kolor tekstu na czarny lub jakikolwiek inny pasujący do zdjęć. W ten sam sposób zaimportuj pozostałe zdjęcia do twojej galerii. Ustaw zdjęcia tak, aby nachodziły rogami na siebie, lub jeŝeli lubisz porządek, ustaw zdjęcia w równych rządkach.

14 Na koniec zaznacz wszystkie zdjęcia i wybierz polecenie Intro Rozciągnięcie. Podstrona Kontakt Przejdź do ramki Frame 5 czyli Kontakt. Na tej stronie moŝesz podać informacje kontaktowe do siebie, numer telefonu, adres lub link do profilu na innym serwisie. Wybierz polecenie Wstaw Ikona, wstaw ikonkę telefonu komórkowego i przesuń ją pod napis Kontakt. Numer telefonu wpisz przy pomocy narzędzia Tekst. Następnie zaznacz tekst przy pomocy narzędzia wskaźnik i wybierz polecenie Intro Rozciągnięcie. Potem polecenie Intro Animacja Tekstu, zaznacz Włącz animację liter i kliknij OK. Ta opcja spowoduje, Ŝe cyfry numeru telefonu będą pojawiały się jedna po drugiej. 13

15 Wybierz polecenie Wstaw Ikona, wstaw ikonkę laptopa i przesuń ja pod ikonkę telefonu. Link do swojego profilu wpisz przy pomocy narzędzia Tekst, zmień kolor tekstu na czarny i kliknij OK. Wybierz polecenie Akcja Kliknięcie. Zaznacz Otwórz URL lub plik i wpisz link do swojego profilu. Na koniec wybierz polecenie Wstaw Ikona i wstaw ikonkę poczty elektronicznej. Link do swojego a wpisz przy pomocy narzędzia Tekst zmień kolor tekstu na czarny i kliknij OK. Wybierz polecenie Akcja Kliknięcie. Zaznacz Otwórz URL lub plik i wpisz adres poprzedzony tekstem mailto: Aby zmienić kolor tekstu po najechaniu kursorem myszy, zaznacz tekst adresu i wybierz komendę Akcja Kolor najechania. Ustaw dowolny kolor i kliknij OK. Wciśnij klawisz F9 lub wybierz polecenie Film Odtwórz animację i przejdź na stronę Kontakt. Najedź myszką na adres i sprawdź, czy kolor tekstu zmienia się na ten, który przed chwilą ustawiłeś. Stopka Stopka to część strony zamykająca ją od dołu. W stopce umieszcza się często linki do podstron, informacje o prawach autorskich oraz dane kontaktowe. Stopka powinna pojawić się na kaŝdej z podstron, naleŝy zatem umieścić ją na ramce matrycy. Przejdź na ramkę Master Frame (1) i wybierz narzędzie Prostokąt. Narysuj na dole strony prostokąt. Następnie polecenie Edycja Przesuń do i wpisz X: 0 Y: 850, Szerokość: 900 i Wysokość: 50. Kliknij OK a prostokąt wyrówna się do dolnej krawędzi strony. Teraz wybierz polecenie Obiekt Przejście tonalne. Wybierz Pionowo, Kolor górny Czerwony: 255, Zielony: 255 Niebieski: 255, Kliknij OK. Kolor dolny: Czerwony: 255, Zielony: 100, Niebieski: 0, kliknij OK. 14

16 Wpisz, kto jest autorem strony i posiadaczem praw autorskich. Wybierz narzędzie Paragraf Tekstu i na stopce narysuj prostokąt ograniczający wpisywany tekst: Pojawi się okienko do wpisywania tekstu. Na początek musisz wpisać znak Copyright. Wybierz z menu Start systemu Windows polecenie Uruchom. Wpisz polecenie charmap i wciśnij Enter: Z listy liter kliknij dwukrotnie znak Copyright a następnie przycisk Kopiuj. Zamknij program Tablica Znaków i przełącz się z powrotem do programu Alligator Flash Designer. W okienku do wpisywania paragrafu tekstu wybierz polecenie Wklej niesformatowany: Następnie dopisz, kto jest autorem strony oraz skąd pochodzą inne elementy strony, na przykład zdjęcia. Dopisek Wszelkie prawa zastrzeŝone ostrzega innych, Ŝe wymieniona w stopce osoba jest posiadaczem praw autorskich i majątkowych do pracy. Ustaw kolor tekstu na czarny i kliknij OK. Prawa autorskie to prawo do podpisania pracy swoim nazwiskiem lub pseudonimem. To ty wymyśliłeś układ strony, kolorystykę oraz połączyłeś wszystkie elementy tak, aby wzajemnie do siebie pasowały. Prawa autorskie są niezbywalne, to znaczy nikt inny oprócz autora nie moŝe twierdzić, Ŝe to on stworzył dane dzieło. JeŜeli w swojej pracy wykorzystałeś zdjęcia innych osób, powinieneś dopisać ich jako współautorów, na przykład: Zdjęcia - Józek Kowalski z IIa. Prawa majątkowe to prawo do decydowania o tym, gdzie twoja praca moŝe być wykorzystana oraz do pobierania ewentualnych opłat za wykorzystanie twojej pracy. Na początku prawa majątkowe przysługują autorowi pracy. Prawa majątkowe są zbywalne, czyli mogą być przekazane lub sprzedane innej osobie. W szczególności zabronione jest kopiowanie pracy w całości lub w częściach bez zgody posiadacza praw majątkowych. 15

17 Menu stopki W stopce umieszcza się takŝe linki do głównych podstron tak, aby uŝytkownik nie musiał przewijać widoku do góry strony w celu przejścia na inną podstronę. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij na stopce po prawej stronie od informacji o prawach autorskich. Wpisz napis start, wybierz biały kolor tekstu oraz wyśrodkowanie, następnie zmień rozmiar czcionki na 14. Kliknij OK. Następnie polecenie Edycja Przesuń do i wpisz X: 425 Y: 865, Szerokość i Wysokość pozostaw bez zmian. Kliknij OK a tekst ustawi się odpowiedniej pozycji na stopce. Na koniec wybierz polecenie Akcja Kolor najechania. Ustaw następujący kolor: Czerwony: 90, Zielony: 160, Niebieski: 255 i kliknij OK. Teraz wybierz polecenie Edycja Powiel i wpisz Przesunięcie X: 100, Przesunięcie Y: 0 Ilość: 4. Kliknij OK a tekst zostanie skopiowany 4 razy. Kliknij dwukrotnie na kaŝdym tekście i wpisz odpowiednie nazwy podstron: Przy pomocy narzędzia Prostokąt narysuj kwadrat pomiędzy napisami start i o mnie. Wybierz polecenie Edycja Przesuń do i wpisz X: 485 Y: 873, Szerokość: 12 i Wysokość: 12. Kliknij OK a prostokąt zostanie umieszczony idealnie pomiędzy napisami. Wybierz Obiekt Kolor wypełnienia i ustaw kolor prostokąta, na przykład czerwony. Na koniec skopiuj prostokąt trzykrotnie, wybierz polecenie Edycja Powiel i wpisz Przesunięcie X: 100, Przesunięcie Y: 0 Ilość: 3. Kliknij OK a kwadrat zostanie skopiowany 3 razy w odpowiednie miejsca. Dodanie linków do tekstów w stopce Dla kaŝdego tekstu w stopce ustaw odpowiedni skok do ramki. Zaznacz tylko tekst start i wybierz Akcja Kliknięcie. Wybierz Skok do ramki i ramkę Frame 1. Kliknij OK. W ten sam sposób ustaw skok do odpowiednich ramek dla tekstów o mnie, hobby, galeria, kontakt. Wciśnij klawisz F9 lub wybierz polecenie Film Odtwórz animację i sprawdź, czy linki w stopce działają i czy stopka pojawia się na wszystkich podstronach. 16

18 Oprawa graficzna Element graficzny umieścisz w prawej kolumnie na głównej stronie na prawo od tekstu powitalnego. Powinien być to przedmiot kojarzący się z twoim hobby. Najprostszym sposobem na dodanie grafiki jest wyszukanie obrazków w internecie i skopiowanie ich do własnego projektu. Musisz jednak liczyć się z tym, Ŝe są to prace innych osób i są objęte prawem autorskim. Oznacza to, Ŝe aby je wykorzystać, powinieneś uzyskać zgodę właściciela tej pracy. Jak zatem wykonać własną grafikę bez potrzeby proszenia się kogokolwiek o zgodę? Najłatwiej po prostu samemu wykonać zdjęcia i przenieść je do komputera. Nie mogą być to jednak zwykłe fotografie, ale takie, aby tło moŝna łatwo usunąć. W tym celu fotografowane przedmioty musisz umieścić na tle białej kartki. JeŜeli przedmiot jest duŝy, ustaw go na tle białej ściany lub rozciągniętego prześcieradła. Zdjęcie musisz wykonać na wprost tak, aby cały przedmiot znajdował się na jasnym tle. Przenieś wykonane zdjęcie do komputera a następnie uruchom program Selteco Photo Lab i otwórz fotografię przedmiotu poleceniem Plik Otwórz. Wybierz narzędzie Obetnij i zaznacz tą część zdjęcia, która zawiera interesujący cię fragment. Po zaznaczeniu kliknij wewnątrz zaznaczonego obszaru, aby zatwierdzić obcięcie zdjęcia. Po obcięciu zdjęcia wybierz polecenie Dostosuj Jasność/Kontrast. Przesuwając suwak kontrastu lub jasności w prawo, zwiększaj kontrast lub jasność tak, aby jasne tło stało się zupełnie białe. Kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany. Przy pomocy narzędzia Pipeta najedź na białe tło i sprawdź w prawym dolnym rogu programu, czy odczytane wartości R, G i B wykazują wartości 255 kaŝda. Oznacza to, Ŝe tło stało się całkowicie białe. JeŜeli nie jest, ponownie zwiększ kontrast i jasność, tak jak w poprzednim kroku. 17

19 Po wstępnym wybieleniu zdjęcia, część tła moŝe pozostać nieusunięta. Szczególnie te partie, w których element dotyka podłoŝa lub jest trzymany ręką. Wybierz narzędzie Gumka i klikając na nieusuniętych pikselach usuwaj niepotrzebne tło. JeŜeli zachodzi taka potrzeba, przybliŝ widok poleceniem Widok ZbliŜenie. W ostatnim kroku zmniejsz zdjęcie przy pomocy polecenia Zdjęcie Rozmiar i wpisz taką wysokość i szerokość, aby Ŝaden z rozmiarów nie przekraczał 300 pikseli. Kliknij OK, aby zmniejszyć zdjęcie. W przypadku zdjęć waŝne jest, aby usuwanie tła przeprowadzać na pliku o moŝliwie największej rozdzielczości. Wszelkie niedoskonałości w usuwaniu tła gumką, na przykład przypadkowe zahaczenie gumką o element lub niedokładne odtworzenie zarysu elementu, nie będą widoczne po zmniejszeniu rozdzielczości. Na koniec zapisz plik na pendrive poleceniem Plik Zapisz jako. W programie Alligator Flash Designer, przejdź na ramkę Frame 1 i wybierz polecenie Plik Importuj obraz. Zaznacz plik ze swoim zdjęciem opracowanym wcześniej w programie Selteco Photo Lab. Kliknij Otwórz, aby umieścić zdjęcie na stronie. Zmniejsz i przesuń zaimportowaną grafikę na prawo od tekstu. Spróbuj wkomponować zdjęcie w istniejące elementy, zmniejszając je lub zmniejszając szerokość tekstu. JeŜeli musisz obrócić rysunek, uŝyj komend w menu Obiekt Obróć. Wciśnij klawisz F9 lub wybierz polecenie Film Odtwórz animację, aby sprawdzić kompozycję całości. 18

20 Tytuł i opis Tytuł to napis pojawiający się na belce tytułowej przeglądarki po otwarciu danej strony. Wybierz polecenie Film Tytuł/Słowa kluczowe, wpisz odpowiednio tytuł i opis swojej strony i kliknij OK. Tytuł i opis strony pojawiają się w wynikach wyszukiwania, o ile twoja strona zostanie umieszczona w internecie i zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki. Pozycja twojej strony w wynikach wyszukiwania zaleŝy od ilości innych stron, które zawierają linki wskazujące na twoją stronę. Na początku zatem twoja strona będzie w wynikach wyszukiwania na szarym końcu. JeŜeli chcesz przejść na wyŝszą pozycję, poproś innych, aby dodali odnośniki do twojej strony na swoich stronach. Tło przeglądarki Powierzchnia poza wnętrzem strony jest domyślnie biała, ale moŝna ustawić, aby w tym miejscu wyświetlało się zdjęcie lub grafika. Wybierz polecenie Film Tło przeglądarki i wybierz tło pasujące do twojej strony. 19

21 Umieszczanie strony www w internecie Zapisz ukończoną stronę przy pomocy polecenia Plik Zapisz. Następnie wybierz Plik Eksport strony HTML i wybierz opcję Strona WWW i kliknij OK. Podczas eksportu strony www program utworzy na dysku 2 pliki: Najpierw program spyta o nazwę pliku z rozszerzeniem SWF. MoŜesz wpisać nazwę strona.swf lub dowolną inną nazwę. Nazwa ta nie moŝe zawierać spacji ani polskich znaków. W następnym kroku program spyta o nazwę pliku HTML. Powinna to być nazwa domyślna, czyli index.htm. W razie wątpliwości zapytaj nauczyciela, jaką nazwę powinien mieć plik do umieszczenia w internecie. Twoja strona otworzy się w przeglądarce. Aby opublikować ją w internecie wróć do programu Alligator Flash Designer i wybierz Plik Uruchom FTP. Następnie przy pomocy programu FTP zaloguj się do serwera, załóŝ na serwerze www katalog i umieść w nim obydwa pliki. GRATULACJE! UŜywając przeglądarki internetowej wpisz adres do swojej strony. Twoje hobby zaistnieje w internecie. Teraz moŝesz podać adres strony swoim kolegom i koleŝankom. JeŜeli w przyszłości dokonasz zmian na swojej stronie, musisz jeszcze raz utworzyć powyŝsze pliki komendą Plik Eksport strony HTML, a następnie ponownie wgrać obydwa pliki przez FTP. Powodzenia w dalszym tworzeniu stron www! 20

Prezentacje Multimedialne z Aligatorem Ćwiczenia praktyczne z programem Selteco Alligator Flash Desginer

Prezentacje Multimedialne z Aligatorem Ćwiczenia praktyczne z programem Selteco Alligator Flash Desginer Prezentacje Multimedialne z Aligatorem Ćwiczenia praktyczne z programem Selteco Alligator Flash Desginer dla gimnazjum Spis treści Temat i plan prezentacji 3 Szkielet prezentacji 4 Plansza tytułowa 6 Opis

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nauczycieli

Informacje dla nauczycieli Spis treści Temat i plan prezentacji 3 Szkielet prezentacji 4 Plansza tytułowa 6 Opis 8 Zalety 9 Wady 13 Galeria 14 Podsumowanie 15 Oprawa graficzna prezentacji 16 Obróbka skanowanej grafiki 17 Wstawianie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn

Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn Program do tworzenia projektu strony - Microsoft SharePoint Designer 2007 Kliknij > aby dowiedzieć się o nowej aplikacji do tworzenia stron

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Przygoda z Aligatorem

Przygoda z Aligatorem Przygoda z Aligatorem Ćwiczenia praktyczne z programem Selteco Alligator Flash Desginer dla szkoły podstawowej Klasy 5-6 Spis treści 1. Poznajemy program Alligator Flash Designer 2. Rysujemy kształty oraz

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem lekcji, upewnij się, że komputer został włączony a interaktywna tablica SMART Board jest

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3.

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3. Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK 1 1. Logowanie Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:

Bardziej szczegółowo

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ T U T O R I A L Z A W I E R A : 1. W P R O W A D Z E N I E D O Z A P L E C Z A W O R D P R E S S A 2. D O D A W A N I E G A L E R I I 3. D O D A

Bardziej szczegółowo

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB?

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? W kreatorze Click Web bez trudu wzbogacisz projekt swojej strony o galerie zdjęć, pokazy slajdów, filmy, muzykę i pliki do pobrania. To elementy stron uwielbiane

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB?

JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB? JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB? Czy można zbudować atrakcyjną stronę WWW w czasie krótkiej przerwy na kawę? W kreatorze Click Web zrobisz to bez trudu. Wystarczy, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO Niezwykle uŝyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy moŝna tekst wzbogacać róŝnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami czy

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

JAK ZAMÓWIĆ ZDJĘCIA PRZEZ PROGRAM FOTOSENDER? 1. POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU FOTOSENDER

JAK ZAMÓWIĆ ZDJĘCIA PRZEZ PROGRAM FOTOSENDER? 1. POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU FOTOSENDER Foto Nowak Studio Nowe Brzesko, ul. Lubelska 42, 32-120 Nowe Brzesko Tel.: 12 385 24 58, Tel.: 601 95 38 32, e-mail: fotonowak@poczta.fm Foto Nowak Studio Proszowice, ul. 3 Maja 89, 32-100 Proszowice Tel.:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Follow up

Tworzenie wiadomości Follow up Tworzenie wiadomości Follow up W tym przewodniku dowiesz się jak Stworzyć ciekawe wiadomości follow up, które z pewnością przykują uwagę Twoich Odbiorców. Tworzenie wiadomości Follow up 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Ile wart byłby porządny film bez efektów specjalnych. Przecież to właśnie one nadają charakter dla filmu i przykuwają uwagę widza. Dlaczego nie wykorzystać by tego w prezentacjach?

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Grant Edukacyjny Engram English

Grant Edukacyjny Engram English Grant Edukacyjny Engram English Jak uczyć się z Engramowej Fiszkoteki? 1. Wejdź na stronę internetową Engramowej Fiszkoteki: www.sp114krk-engram.fiszkoteka.pl 2. Zaloguj się (prawy górny róg!) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa. Zajęcia X

Grafika Komputerowa. Zajęcia X Grafika Komputerowa Zajęcia X Ćwiczenie 1. Miękkie krawędzie zdjęcia 1. Uruchom program Corel Photo-Paint. 2. Otwórz zdjęcie kerala.jpg 3. Utwórz maskę obejmującą niemal całe wnętrze zdjęcia pozostawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl

Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl 1. Wejdź na stronę www.twojobiekt.pl, następnie zaloguj się do Panelu klienta używając loginu i hasła które otrzymałeś/aś od nas przy zakupie

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker?

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Windows Movie Maker to program do tworzenia/edytowania filmów. Jest on standardowo dorzucany do systemu operacyjnego Windows. Program jest prosty w obsłudze i w

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo