Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania Temat 1: Technika mikroprocesora Opis zajęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania Temat 1: Technika mikroprocesora Opis zajęć"

Transkrypt

1 1. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania Temat 1: Technika mikroprocesora Każdy piątek w godz. od stanowisk komputerowych 1. Programowanie w języku asemblera sterowanie pracą urządzeń typu załącz-wyłącz. 2. Sterowanie urządzeń za pomocą mikroprocesora. Słuchacze zapoznają się z ogólnym schematem systemu mikroprocesowego. Poznają wybrane elementy architektury mikroprocesora Intel 8051, tj. rejestry, porty. Elementy składni asemblera, tj.: operacje na bitach, wywoływanie podprogramu, rozkłady skoku i przesłań. Sterowanie prostych urządź typu dioda świecącą LED oraz brzęczek za pomocą dydaktycznego systemu mikroprocesowego DSM51. Dr hab. inż. Sławomir Gryś tel.: Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania Temat 2: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 1. Realizacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych na procesorze sygnałowym. Ćwiczenie prezentuje programowanie procesora sygnałowego TI C6713 z poziomu schematów blokowych stanowisk Malab-Simulink. Obejmuje projektowanie graficznych schematów i efektów dźwiękowych (pogłos) i pokazuje ich działanie w czasie rzeczywistym. Przetworzone sygnały są obserwowane na oscyloskopie i odsłuchiwane z głośników. 2. Sterowanie układu mechatronicznego Ćwiczenie prezentuje możliwości stabilizacji niestabilnych obiektów sterowania (różne wersje układu z odwróconym wahadłem) za pomocą układu sterowania z serwomotorem prądu stałego i procesorem TI C6713. Algorytmy regulacji są tworzone za pomocą graficznych schematów blokowych środowiska Matlab-Simulink. Przebieg wielkości w układzie regulacji są obserwowane na

2 ekranie komputera. Każdy piątek w godz. od Do ustalenia Dr inż. Janusz Baran tel.: Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania Temat 3: Komputerowe systemy pomiarowe Każdy piątek w godz. od Do ustalenia Dr inż. Janusz Mrożek tel.: Synchroniczne układy sekwencyjne Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi metodami projektowania sekwencyjnych układów synchronicznych. Układ pomiarowy składa się z dwóch części: pierwsza służy do zamodelowania prostych układów sekwencyjnych w oparciu o tablice przejść i wyjść, natomiast druga do budowania złożonych układów sekwencyjnych w oparciu o metodę opisu słownego. 2. Zasady przetwarzania A/C przetwornikami typu FLASH Celem ćwiczenia jest przedstawienie zasad działania przetworników z bezpośrednim porównaniem równoległym (typu Flash ) oraz niektórych ich rozwiązań konstrukcyjnych. Przy pomocy programu Electronics Workbench zaprezentowane zostały: sposoby przetwarzania przy pomocy omawianych przetworników, błędy wynikające z zastosowania metody, błędy wynikające z niedokładności wykonania elementów, błędy kwantyzacji oraz pośrednio przyczyny powstania szpilek na wyjściu przetwornika C/A.

3 Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej Temat 4: Energoelektronika-wybrane zagadnienia Każdy piątek w godz. od stanowisk komputerowych Dr inż. Krzysztof Olesiak tel.: Instytut Elektroenergetyki Temat 5: Technika Wysokich Napięć 1. Rozwój wykładania elektrycznego w powietrzu dla różnej geometrii elektrod. Celem ćwiczenia jest zapoznanie z właściwościami powietrza jako najczęściej stosowanego dielektryka gazowego. Ćwiczenie omawia warunki niezbędne do rozwoju wyładowania elektrycznego w powietrzu oraz fazy rozwoju tych wyładowań w zależności od geometrii elektrod. W ćwiczeniu prezentowane są wyładowania w układzie elektrod ostrzowych oraz układzie walców koncentrycznych. 2. Wyładowania elektryczne w układzie kulowym i ich zastosowania praktyczne. Celem ćwiczenia jest zapoznanie z mechanizmami rozwoju wyładowania w powietrzu w układzie elektrod kulistych, wpływ warunków atmosferycznych na to wyładowanie. Ćwiczenie prezentuje również metody pomiaru wartości maksymalnych napięć przemiennych o częstotliwości sieciowej, jako praktyczne zastosowanie układu elektrod kulistych. Dr hab. inż. Krzysztof Chwastek tel.:

4 Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej Temat 6: Ochrona Przepięciowa w Telekomunikacji 1. Zjawiska falowe w liniach transmisyjnych Ćwiczenie składa się z generatora przebiegu prostokątnego, linii kablowej i oscyloskopu. Fale elektromagnetyczne potrzebują czasu na przebycie pewnej drogi w przewodniku. Podłączenie oscyloskopu do linii kablowej umożliwia obserwację przesunięcia czasowego pomiędzy przebiegami na początku i na końcu tej linii. Dodatkowo, widoczne są nałożone fale odbite co wykorzystywane jest przy określeniu np. miejsca zwarcia kabla. 2. Materiały magnetyczne pętla histerezy Ćwiczenie skład się z ferrometru i oscyloskopu. Materiały magnetyczne znajdują zastosowanie w różnych urządzenia codziennego użytku począwszy od mebli a skończywszy na komputerach. Materiały te są charakterystyczne między innymi przez pętle histeryzy, która można zaobserwować na ekranie oscyloskopu dla różnych materiałów. 3. Pomiar wyładowań elektrycznych Ćwiczenie składa się z cewki wysokonapięciowej samochodowej, generatora, dzielnika napięciowego i prądowego oraz oscyloskopu. Zasada generacji wykorzystana jest przykładowo w samochodach i paralizatorach. Stanowisko laboratoryjne umożliwia zapoznanie ćwiczących z zasadą pomiaru prądu i wysokiego napięcia. Każdy poniedziałek w godz. od Dr inż. Wojciech Pluta tel.:

5 Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej Temat 7: Technika świetlna wybrane zagadnienia 1. Technika świetlna Wprowadzenie do techniki oświetlania, Zasady oświetlania: ogólne kryterium oświetlania: zasady fizjologiczne, estetyczne i ekonomiczne; współzależność zasad, Oświetlanie wnętrz światłem elektrycznym, Przesłanki doboru źródeł światła i opraw oświetleniowych, Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, Wymagania i zalecenia w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. 2. Oprawy oświetleniowe Budowa i zasada działania, Parametry elektryczne urządzeń i instalacji oświetleniowych, Przykładowe przebiegi i wartości parametrów opraw ( pomiar i pokaz opraw LED) 3. Projektowanie oświetlania Projekty oświetlenia ze wspomaganiem komputerowym, Prezentacja wspomagania komputerowego w zakresie projektowania oświetlenia elektrycznego wnętrz, Prezentacja wspomagania komputerowego w zakresie projektowania oświetlenia elektrycznego dróg, ulic i palców, Wykonanie projektu iluminacji obiektu z wykorzystaniem projektu iluminacji obiektu z wykorzystaniem wizualizacji komputerowej. Do ustalenia 16 stanowisk komputerowych Dr inż. Marek Kurkowski tel.:

6 Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Temat 8: Inteligentne budynki 1. Współczesne budynki inteligentne W ramach zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem, budową i wyposażeniem instalacji systemowych stosowanych we współczesnych budynkach integralnych. Uczniowie poznają możliwość stworzenia domu inteligentnego na bazie zwykłej centrali alarmowej wyposażonej w dodatkowe moduły, sensory i elementy wykonawcze. Wykorzystując model inteligentnego domu zostanie zaprezentowany sposób programowania i parametryzacji instalacji budynku. Uczestnicy będą mogli połączyć się z rzeczywistym domem inteligentnym, monitorować wybrane jego parametry, obecność w nim, sterować elementami domu (rolety, oświetlenie, zawory gazu, wody, kamery, ogrzewanie, etc.). Uczniowie poznają również możliwość monitorowania i sterowania w instalacji inteligentnego za pośrednictwem smartfona z systemem Android. Do ustalenia Do ustalenia Dr inż. Marek Gała tel.: Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania Temat 9: Inteligentne budynki Do ustalenia Do ustalenia Dr inż. Artur Wojciechowski tel.: Lasery budowa, zasady działania, właściwości, zastosowanie w technikach pomiarowych. 2. Nowoczesne materiały dla optoelektroniki

7 Instytut Informatyki Temat 10: Skanowanie 3D W ramach zajęć zostanie zaprezentowany skaner 3D z linii Skanerów 3D ScanBright. Jest to nowoczesny system pomiaru bezdotykowego. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak przebiega pomiar bezdotykowy 3D obiektu. Omówione zostaną zasady przeprowadzania pomiarów bezdotykowych i ich wykorzystania w szybkim prototypowaniu. Uczestnicy wezmą czynny udział w procesie pomiaru bezdotykowego bryły i transformacji trójwymiarowych danych pochodzących ze skanera laserowego w trójwymiarowe modele cyfrowe służące do inżynierii odwrotnej oraz tworzenia projektów. Do ustalenia Grupa maksymalnie 10 osób Dr inż. Iwona Iskierka tel.: WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII Katedra Inżynierii Środowiska Temat: Biologia molekularna od kuchni izolacja DNA z cebuli i pomidora 1. Ćwiczenie laboratoryjne polegać będzie na izolacji materiału genetycznego z cebuli i pomidora dostępnymi w gospodarstwach domowych środkami. Uczestnik laboratorium będzie wykonywał doświadczenie osobiście, ale będzie miał również możliwość obserwacji i uczestniczenia w profesjonalnej izolacji DNA w pracowni biologii molekularnej. - kwiecień, maj, czerwiec Do 20 osób Dr Małgorzata Worwąg tel.:

8 Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków Temat: Hodowla glonów z rodzaju Selenastrum capricornutum w warunkach laboratoryjnych i oznaczanie wybranych wskaźników jakości wody Kwiecień Do 20 osób 1. Uczestnicy zapoznają się z charakterystyka glonów z rodzaju Selenastrum capricornuntum oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania. Ponadto zaprezentowane zostaną: - procedury przygotowania podłoża hodowlanego oraz prowadzenia hodowli, - warunki jakie należy spełnić, aby zapobiec zasiedleniu podłoża innymi mikroorganizmami, - metody oznaczania stężenia hodowlanej biomasy Mgr inż. Katarzyna Kipigroch tel.: Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Temat: Rola energii w życiu człowieka 1. Wizyta w laboratorium techniki fluidalnej. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z największą w Polsce laboratoryjną instalacją do spalania paliw w warstwie fluidalnej, wykorzystywaną w licznych projektach międzynarodowych. Zaprezentowane zostaną również zimne modele kotłów w skali 1:16, dzięki którym, poprzez pleksiglasową szybę można zajrzeć do wnętrza kotła i zobaczyć jak wyglądają przepływy paliwa- w temperaturze pokojowej. Kwiecień, Maj, Czerwiec Do 15 osób Dr inż. Rafał Rajczyk tel.:

9 3. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Temat Krótkie wprowadzenie do tworzenia gier komputerowych w oparciu o silnik Unity 3D Unity 3d to w pełni profesjonalne, darmowe narzędzie do tworzenia gier komputerowych. Środowisko posiada wiele funkcji niezbędnych do stworzenia gry komputerowej na dowolną platformę. Wymaga jednak od użytkownika wiedzy z wielu dziedzin związanych z tworzeniem gier komputerowych. Zadaniem tych zajęć jest krótkie wprowadzenie przedstawiające proces tworzenia gry komputerowej. Do 15 osób Dr Artur Jakubski, tel.: (034) Przykładowy teren gry

10 Instytut Maszyn Cieplnych Temat 1 Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury W ramach zajęć zostanie zaprezentowana kamera termowizyjna VIGO v50 wraz z oprogramowaniem THERM. W pierwszej części odbędzie się prezentacja multimedialna, w której pokazane zostaną przykłady zastosowania kamery termowizyjnej w budownictwie, motoryzacji, energetyce, ratownictwie itp. Następnie przeprowadzone zostaną pomiary temperatury różnych obiektów codziennego użytku (m.in. telefonu komórkowego i laptopa), grzejnika oraz ciała ludzkiego. Na koniec zajęć będzie można wykonać grupowe lub indywidualne zdjęcia uczniów w podczerwieni (termogramy). Do 15 osób mgr inż. Tomasz Musiał, tel. kom mgr inż. Krzysztof Wolski, tel. kom

11 Temat 2 Wykorzystanie kolektora słonecznego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej W ramach zajęć uczestnicy poznają jeden ze sposobów wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzania wody, używanej potem w gospodarstwie domowym do celów bytowych. Zaprezentowane zostanie stanowisko dydaktyczne z kolektorem słonecznym, na którym proces przygotowania ciepłej wody użytkowej przeprowadzony zostanie w sposób praktyczny. Dokonane pomiary parametrów charakterystycznych stanowiska umożliwiają obliczenie mocy użytecznej kolektora słonecznego i jego sprawności. (a) (b) (c) Widok ogólny stanowiska z kolektorem słonecznym (a), schemat obiegu cieplnego stanowiska (b), oraz przebiegi czasowe parametrów zmierzonych w czasie eksperymentu (c) (maj, czerwiec 2015) Do 15 osób Dr inż. Marian Wysocki tel.: (034) tel. kom.: mgr inż. Adam Kępiński tel.: (034) tel. kom.:

12 Instytut Matematyki Temat Interesujące oblicze MATEMATYKI zastosowanie pakietu komputerowego Maple W ramach zajęć zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia matematyki w trochę innym wydaniu. Uczniowie będą mogli się przekonać, że matematyka to nie tylko wzory, twierdzenia i definicje. Po zaprezentowaniu kilku animacji, na zakończenie uczniowie przy pomocy programu Maple będą samodzielnie mogli tworzyć ciekawe grafiki oraz wykresy zarówno 2D jak i 3D. Do 20 osób Przykładowe grafiki wygenerowane przy pomocy programu Maple Dr Tomasz Błaszczyk, tel.: (034) Dr Jolanta Borowska, tel.: (034)

13 Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Temat Współczesne techniki komputerowe stosowane w projektowaniu robotów. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane możliwości współczesnych programów komputerowych stosowanych do projektowania i modelowania urządzeń mechatronicznych i maszyn (CATIA i SolidWorks rys. 1). Ponadto zostanie pokazany łazik marsjański (rys. 2) budowany w ramach projektu Generacja Przyszłości. Uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego zamodelowania wybranej części robota oraz prowadzenie symulacji pracy jego ruchów. Przykładowe projekty zrealizowane w programie CATIA i SolidWorks Łazik marsjański budowany w ramach projektu Generacja Przyszłości Do 12 osób

14 Dr hab. inż. Dawid Cekus prof. PCz. tel.: (034) Dr inż. Paweł Waryś, tel.: (034) Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Temat Od zdjęcia 2D do modelu 3D twarzy W ramach zajęć pokazane zostaną nowoczesne techniki tworzenia trójwymiarowych modeli twarzy bazując na sekwencji zdjęć dwuwymiarowych. Techniki te wykorzystywane są w dziedzinie biometrycznego rozpoznawania twarzy i grafice komputerowej. Uczestnicy początkowo poznają teoretyczne zasady tworzenia modelu 3D z wykorzystaniem odbicia lambertowskiego, a następnie będą mogli stworzyć trójwymiarowe modele swoich twarzy. Do końca maja 2015 Do 20 osób Dr hab. inż. Janusz Starczewski, mgr inż. Sebastian Pabiasz tel. (034)

15 Instytut Technologii Mechanicznych Temat 1 Temat 2: Świat pomiarów w skali mili-, mikro- i nanometrów W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość poznania podstaw analizy stereometrii powierzchni w układzie przestrzennymi i płaskim (profilografometr New Form Talysurf 120-2D/3D Taylor Hobson) oraz przebiegu kompleksowego pomiaru kształtu powierzchni walcowych wraz z możliwością wyznaczenia trójwymiarowych wykresów odchyłek kształtu zmieniających się na długości przedmiotów walcowych - mapping 3D (laboratoryjny system pomiarowy Talyrond 365 Taylor Hobson). Do 12 osób Dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz tel. (034) Nowoczesna obróbka skrawaniem z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi technikami wytwarzania z zastosowaniem tokarki sterowanej numerycznie TPS20 N1 OSA 200 oraz frezarki FYS 16NM z układami sterowania Mitsubishi Melas 50L. Podczas pokazu technologicznego zostanie zaprezentowana obróbka na tokarce konturu kształtowego wałka wykonanego ze stali C45. Ponadto na frezarce zostanie zaprezentowana dokładna obróbka otworów oraz obróbka frezowaniem z dużymi prędkościami. Uczniowie również poznają ogólne zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie. Do 12 osób Dr inż. Rafał Gołębski tel. (034) , (034) Dr inż. Piotr Paszta tel. (034)

16 4. WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW Temat: Zwiedzanie laboratoriów naukowych i dydaktycznych 1. Wizyta w laboratoriach naukowych i dydaktycznych Instytutów i Katedr Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Kwiecień, Maj, Czerwiec Do 30 osób Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki tel , WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Temat: Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji 1. W ramach zajęć przedstawiona zostanie problematyka podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem rozwiązań cechujących się umiejętnością uczenia i adaptacji do nowych warunków otoczenia. Omówione zostaną wybrane metody sztucznej inteligencji w kontekście ich wykorzystania w procesie budowy systemów wspomagających podejmowanie decyzji w organizacjach gospodarczych. Dr inż. Artur Wrzalik Tel.:

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Szanowni Państwo, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przygotował dla

Bardziej szczegółowo

Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015

Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015 Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015 www.merazet.pl Fizyka Chemia Biologia Technika motoryzacyjna Energia odnawialna Inżynieria elektryczna Merazet działa na rynku aparatury kontrolno pomiarowej od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Interaktywne Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. Szczegółowe wytyczne dla projektów wykonawczych eksponatów oraz aranżacji ekspozycji i wyposażenia

Interaktywne Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. Szczegółowe wytyczne dla projektów wykonawczych eksponatów oraz aranżacji ekspozycji i wyposażenia Interaktywne Centrum Nauki i Techniki w Łodzi Szczegółowe wytyczne dla projektów wykonawczych eksponatów oraz aranżacji ekspozycji i wyposażenia WERSJA ROBOCZA Adres obiektu budowlanego: ul. Targowa 1/3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Dr Wojciech Walat Technika lub Technika i technologie informacyjne Nowelizowana podstawa programowa w zakresie techniki wprowadza nowy jej model, którego istotą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym Spis treści 2/2009 Wydarzenia, Informacje...6 Porady Nocne oświetlanie obiektów monitorowanych przez systemy telewizji dozorowej Andrzej Walczyk... 22 Publicystyka Metodyka SABSA biznesowe ujęcie kwestii

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT...

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 STRESZCZENIE... 3 1. WSTĘP... 5 2. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM PULSATORA HYDRAULICZNEGO... 8 2.1. Historia badań zmęczeniowych...8 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo