Wykonawca: Marek Smyczek Bytom r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r."

Transkrypt

1 Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 4.0 d Wykonawca: Marek Smyczek Bytom r.

2 Program Electronics Workbench 4.0 d jest profesjonalnym narzędziem pozwalającym w prosty sposób badać zachowanie się zbudowanego układu elektronicznego. Układy mogą być analogowe lub cyfrowe; do dyspozycji mamy także szereg mierników i wskaźników wizualnych. Nie jest to jedyny dostępny program tego typu. Oprócz niego spotkać można jeszcze inne aplikacje o podobnym przeznaczeniu. Przykładem może być PC SPICE, PCB czy też Digital Works. Swoją łatwością i intuicyjnością obsługi program Electronics Workbench zdaje się jednak przewyższać wspomniane aplikacje, dlatego też warto przyjrzeć mu się z większą uwagą. Aby móc korzystać z programu należy go najpierw zainstalować. Procedura ta dla systemu Windows ma przebieg standardowy. W pierwszej kolejności przechodzimy w używanym eksploratorze dysku do katalogu, gdzie znajduje się wersja instalacyjna programu, odszukujemy plik Setup.exe i uruchamiamy go. W pierwszej kolejności program instalacyjny zapyta się o katalog docelowy, do którego mają zostać przekopiowane pliki programu Workbench (standardowo C:\WEWB4); później po skopiowaniu plików zostaniemy poproszeni o wpisanie nazwy grupy, z której mają być dostępne skróty w menu Start do programu (standardowo Electronic Workbench 4.0). Po zakończeniu instalacji możemy uruchomić program z menu Start. Program najprościej odinstalować poprzez skrót o nazwie Uninstall znajdujący się w tej samej grupie menu Start co skrót do samego programu. Okno programu składa się zasadniczo z 5 części w skład których wchodzą : 1. Pasek menu, zawierający w pięciu kategoriach tematycznych wszystkie opcje i funkcje programu. 2. Pasek urządzeń. Znajdują się tu wskaźniki wizualne i generator przebiegów. 3. Pasek elementów. Stąd mamy dostęp do konkretnych elementów elektronicznych i elektrycznych ujętych w 10 kategorii. 4. Pole z konkretnymi elementami elektronicznymi, do których mamy dostęp po wybraniu jednej z dziesięciu kategorii na pasku elementów. 5. Pole robocze, zajmujące największą część okna programu. To właśnie tutaj można budować konkretne układy elektroniczne.

3 Główne okno programu Electronics Workbench 4.0 d Pasek menu Pasek elementów Pasek urządzeń Główny włącznik Pole elementów Pole robocze Opis paska menu. 1. Polecenie File New pozwala na stworzenie całkiem nowego szablonu pracy (nowe puste pole robocze). Jeżeli aktualnie pracowaliśmy nad jakimś układem i dotychczas nie był on zachowywany, to pojawi się stosowny komunikat ostrzegający o tym. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed przypadkową utratą dotychczas wykonanej pracy. Open daje możliwość otwarcia i edycji już istniejącego dokumentu (układu). Po wybraniu tej opcji pojawia się okno pokazane poniżej. Podobnie jak przy poleceniu New jeżeli nie zachowywaliśmy dotychczasowej pracy, to pojawi się odpowiedni komunikat.

4 Okno pojawiające się po wybraniu polecenia open Otwarte menu File Save wybierając to polecenie aktualizujemy aktualnie otwarty szablon. Za każdym razem, gdy wybieramy tą opcje program wyświetla pytanie czy na pewno chcemy zastąpić stary układ nowszą jego wersją. Save as... pozwala na zapisanie aktualnie otwartego układu na dysku pod nową nazwą (standardową jest Untitled.ca4). Okno pojawiające się po wybraniu tej opcji jest niemal identyczne jak to, które pojawia się po wybraniu opcji Open. Revert to Saved... daje możliwość przywrócenia ostatnio zapisanej wersji szablonu. Opcję tę stosujemy wtedy, gdy uznamy, że wprowadzone przez nas zmiany w jakimś otwartym układzie są złe. Jako zabezpieczenie przed przypadkową utratą dotychczasowej pracy program wyświetla przedstawiony obok komunikat informujący, że wszystkie dokonane zmiany będą utracone. Print po wybraniu tej opcji wyświetlane jest przedstawione obok okno, w którym możemy zdefiniować, które elementy pola roboczego chcemy wydrukować. Print Setup powoduje wyświetlenie zaawansowanych opcji drukowania. Wyświetlane okno nie jest już oknem programu, lecz oknem systemowym (Windows`owym).

5 Exit pozwala na opuszczenie programu. Jeżeli nie zachowano ostatnio zmodyfikowanego układu, to wyświetlony zostanie stosowny komunikat. Install... daje możliwość doinstalowania wybranych komponentów programu i uaktualnień. Wyświetlane wtedy okno przedstawione jest obok. Import from SPICE pozwala otworzyć szablon z układem wykonanym w konkurencyjnym programie PC SPICE. Export to SPICE powoduje zapisanie aktualnie otwartego dokumentu w formacie obsługiwanym przez program PC SPICE. Export to PCB - powoduje zapisanie aktualnie otwartego dokumentu w formacie obsługiwanym przez program PCB. 2. Polecenie Edit Cut wycina zaznaczony fragment układu. Copy kopiuje zaznaczony fragment układu. Paste wkleja zaznaczony fragment układu. Delete usuwa zaznaczony fragment układu. Select All powoduje zaznaczenie całego układu. Copybits daje możliwość skopiowania zaznaczonego fragmentu układu i wklejenia go do innego dokumentu w postaci rysunku. Show Clipboard pokazuje zawartość schowka. 3. Polecenie Circuit Activate powoduje iż w utworzonym obwodzie zaczyna płynąć wyimaginowany prąd. Stop polecenie odwrotne do Activate. Pause oznacza chwilowe wstrzymanie przepływu prądu. Label przypisuje zaznaczonemu elementowi dowolnie zdefiniowaną etykietę. Przykład wyświetlanego okna po dwukrotnym kliknięciuk na przykład na węźle obwodu znajduje się obok. Value pozwala zmienić wartość i (lub) parametry wybranego elementu. Przykładowe okno dla rezystora jest podobne do innych tego typu na przykład dla kondensatora czy źródła napięcia stałego.

6 Model daje możliwość zmiany jakiegoś elementu na inny tego samego typu (na przykład tranzystor 2N2218 na 2N2222A). Dokładniejsze informacje o dostępnych w programie modelach elementów znajdują się w części poświęconej bibliotekom elementów. Zoom po zaznaczeniu wskaźnika wizualnego i wybraniu tej opcji otwiera okno tegoż wskaźnika (na przykład po zaznaczeniu oscyloskopu okno przebiegów w tym oscyloskopie). Rotate pozwala obrócić element o kąt prosty. Fault... opcje dotyczące symulacji uszkodzenia się elementu. Subcircuit... zastępuje wybraną część obwodu czarną skrzynką z wyprowadzeniami wewnętrznego obwodu. Ukryty w czarnej skrzynce obwód można bezproblemowo modyfikować. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na wybranej czarnej skrzynce. Wire Color... pozwala zmienić kolor przewodu ( również po dwukrotnym jego kliknięciu ). Opcja jest bardzo przydatna na przykład podczas analizowania jednocześnie dwóch podobnych przebiegów w oscyloskopie ( równolegle z kolorami przewodów zmieniają się kolory przebiegów ). Okno pojawiające po wybraniu tej opcji znajduje się obok. Preferences... wyświetla opcje wyświetlania. Pokazane obok menu umożliwia włączyć kolejno : wyświetlanie linii siatki, przeciąganie do nich, pokazywanie etykiet, modelu i wartości danego elementu. Analysis Options opcje analizera. W przedstawionym z prawej strony oknie możliwe jest ustawienie : typu analizy, założenia o liniowości analizowanych przebiegów, sposobu wyświetlania przebiegów przez oscyloskop, tolerancji analizera, wielkości tymczasowego pliku zawierającego obliczenia własne programu.

7 Dg 4. Polecenie Window Arrange powoduje przesunięcie wszystkich okien programu do standardowych położeń. Circuit przekłada pole robocze na pierwszy plan Description umożliwia opisanie układu w specjalnym polu edycyjnym. Dalsze polecenia powodują uaktywnienie wybranej grupy elementów z lewej strony okna programu (można to zrobić również korzystając z paska elementów ). Custom w tej grupie znajdują się często używane i zdefiniowane przez użytkownika elementy. Standardowo okno to nie zawiera żadnych elementów. Aby jakiś dodać, na przykład rezystor, należy najpierw przejść do grupy elementów Passive, odszukać rezystor, przeciągnąć go na pole robocze, później uaktywnić grupę Custom i przeciągnąć rezystor z pola roboczego do tej grupy. Poniżej znajdują się szczegółowe opisy dostępnych w programie elementów. W nawiasach za nazwą elementu wypisano te pojęcia wartości, które można zmieniać. Dokonać tego można klikając podwójnie na wybrany element i konfigurując znajdującą się tam wartość domyślną. Passive elementy bierne. Wśród nich znaleźć można: Węzeł, do którego można przyłączyć maksymalnie 4 gałęzie. Uziemienie.. Źródło napięcia stałego (wartość napięcia). Źródło prądu stałego (wartość prądu źródłowego). Źródło napięcia sinusoidalnego (napięcie skuteczne, częstotliwość, faza przebiegu).. Źródło prądu przemiennego sinusoidalnego (wartość skuteczna prądu, częstotliwość przebiegu, faza).. Rezystor ( wartość rezystancji).. Kondensator (pojemność). Cewka (induktywność). Transformator (m.in. przekładnia, rezystancja uzwojenia pierwotnego i wtórnego Bezpiecznik (maksymalna wartość płynącego prądu bez przepalenia). Źródło napięcia stałego 5V. Rezystor podciągający napięcie do wartości napięcia zasilania (rezystancja, podciągnięte napięcie).

8 Potencjometr (klawisz skrótu, którego przyciśnięcie powoduje zmniejszanie się rezystancji, zaś przyciśnięcie tego samego klawisza łącznie z SHIFT`em powoduje zwiększanie się rezystancji; wartość rezystancji; domyślna wartość rezystancji standardowo ustawiona na potencjometrze; procent całkowitej rezystancji, o którą zmieniać się będzie aktualnie ustawiona wartość przy manipulowaniu klawiszem skrótu do potencjometra). Kondensator o nastawnej pojemności (z wyjątkiem ustawianej wartości całkowitej pojemności wszystkie inne wartości są tego samego typu jak w potencjometrze). Cewka o nastawnej indukcyjności ( z wyjątkiem indukcyjności wszystkie inne wartości są tego samego typu jak w potencjometrze ). Kondensator elektrolityczny (wartość pojemności). Zegar do układów synchronicznych (częstotliwość, współczynnik wypełnienia, napięcie). Matryca rezystorowa (wartość rezystancji). Active elementy aktywne. Wszystkie elementy z tej grupy posiadają zaawansowane parametry, które można zmieniać. Okno właściwości otwiera podwójne kliknięcie na danym elemencie. Dioda Dioda Zenera Tranzystor bipolarny typu NPN. Tranzystor bipolarny typu PNP. Dioda elektroluminescencyjna; gdy jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia świeci określonym w opcjach kolorem. Wzmacniacz operacyjny Wzmacniacz operacyjny serii 741 Tyrystor Diak Triak

9 Motek prostowniczy. Układ realizujący równanie Vwyj = k * Vx * Vy, gdzie k stała układu którą można zmieniać. Field Effect Transistors elementy FET. Tranzystor unipolarny złączowy JFET typu N Tranzystor unipolarny złączowy JFET typu P Tranzystor unipolarny MOSFET (B-S) z kanałem zubożanym typu N Tranzystor unipolarny MOSFET (B-S) z kanałem zubożanym typu P Tranzystor unipolarny MOSFET z kanałem zubożanym typu N Tranzystor unipolarny MOSFET z kanałem zubożanym typu P Tranzystor unipolarny MOSFET (B-S) z kanałem wzbogacanym typu N Tranzystor unipolarny MOSFET (B-S) z kanałem wzbogacanym typu P Tranzystor unipolarny MOSFET z kanałem wzbogacanym typu N Tranzystor unipolarny MOSFET z kanałem wzbogacanym typu P Control w tej kategorii znajdują się różnego rodzaju przełączniki i przekaźniki. Przełącznik przełączany spacją. Przełącznik przełączany automatycznie po upływie ustalonego w opcjach czasu. Przełącznik przełączany napięciem (ustawić można wartość napięcia załączania i wyłączania). Przełącznik przełączany prądem (ustawić można wartość prądu załączania i wyłączania). Przekaźnik sterowany prądowo (zmienić można indukcyjność cewki, prąd załączający i podtrzymujący kotwicę). Źródło napięciowe sterowane napięciem. Źródło prądowe sterowane prądowo. Źródło prądowe sterowane napięciowo. Źródło napięciowe sterowane prądowo.

10 Hybrid elementy analogowo cyfrowe. Przetwornik analogowo cyfrowy. Zamienia doprowadzony sygnał analogowy na 8 bitowe słowo cyfrowe. Przetwornik cyfrowo analogowy. Zmienia doprowadzone 8 bitowe słowo na proporcjonalną wartość prądu.. Przetwornik cyfrowo analogowy. Zmienia doprowadzone 8 bitowe słowo na proporcjonalną wartość napięcia. Monostabilny multiwibrator. 555 Timer; używany często jako astabilny multiwibrator. Indicators różnego rodzaju wskaźniki i mierniki; przydatne przy analizowaniu układów. Woltomierz z możliwością regulacji rezystancji wewnętrznej i trybu pracy (napięcie stałe lub zmienne). Amperomierz z możliwością regulacji rezystancji wewnętrznej i trybu pracy (prąd stały lub zmienny). Żarówka o regulowanej mocy i napięciu. Jeżeli przekroczymy ustalone parametry pracy, to żarówka ulegnie przepaleniu. Jedno końcówkowa dioda, która świeci się gdy doprowadzony zostanie potencjał. Wyświetlacz cyfrowy. Każde wyprowadzenie odpowiada jednemu segmentowi wyświetlacza. Wyświetlacz cyfrowy. Do czterech wejść doprowadza się 4 bitowe słowo binarne a wyświetlacz pokazuje jego hexadecymalną wartość. Układ umożliwia zapisanie do określonego pliku tekstowego przebiegu zmienności napięcia w funkcji czasu. Możliwe jest zarejestrowanie aż ośmiu linii sygnałowych. Urządzenie to umożliwia wykorzystanie głośniczka znajdującego się w komputerze. Jeżeli do jego zacisków przyłożymy napięcie to usłyszymy dźwięk z komputera. Gates elementy cyfrowe bramki logiczne. AND OR NOT NAND NOR

11 Ex-OR Ex-NOR Bramka buforująca. Pełni ona rolę zaworu sterowanego stanem podawanym na boczne wejście. Jeżeli na boczne wejście podamy stan wysoki, to na wyjściu pojawi się stan wejściowy. Jeżeli natomiast na boczne wejście podamy stan niski, to na wyjściu pojawi się wysoka impedancja (stan niski) bez względu na stan znajdujący się na wejściu. Tablica prawdy tej bramki przedstawia się następująco: Wejście U ster. Wyjście Wzmacniacz sygnału wejściowego. Pozwala na przyłączenie do wyjścia większej liczby odbiorników. Combinational układy kombinacyjne. Układ sumatora liczb binarnych posiadający możliwość realizacji przeniesienia. Tablica prawdy przedstawia się następująco: A B Σ C o Układ sumatora liczb binarnych posiadający możliwość realizacji przeniesienia i uwzględniający przeniesienie z poprzedniego segmentu. Tablica prawdy przedstawia się następująco: C i A B Σ C o Multiplekser 1 z 8

12 Demultiplekser 8 do 1 Dekoder pozwalający zamieniać 4 bitowe słowa binarne BCD na impulsy sterujące siedmiosegmentowym wyświetlaczem cyfr. Dekoder 3 do 8 Enkoder 8 do 3 Sequential układy sekwencyjne. Przerzutnik RS Przerzutnik JK z wejściami asynchronicznymi wysokiego poziomu Przerzutnik JK z wejściami asynchronicznymi niskiego poziomu Przerzutnik D Przerzutnik D z wejściami asynchronicznymi niskiego poziomu Czterobitowy licznik słów binarnych Uniwersalny 4 bitowy rejestr przesuwny Integrated Circuits układy zintegrowane. Ta kategoria zawiera układy serii: 74XX, 741XX, 742XX, 743XX, 744XX, 4XXX. Po wybraniu odpowiedniego układu należy wybrać jeszcze konkretny model. Przykład takiego blokowego układu przedstawia rysunek obok.

13 5. Polecenie Help Help pomoc tematyczna. Dostępna w programie pomoc jest w języku angielskim. Help Index... alfabetyczny spis haseł. About Electronics Workbench informacje o programie. W prawie wszystkich podoknach menu obok konkretnej funkcji programu znajdują się skróty klawiaturowe, które umożliwiają korzystanie z tych opcji bez konieczności każdorazowego sięgania do danego menu. Opis narzędzi dostępnych z paska urządzeń Wygląd paska urządzeń 1. Multimeter Za pomącą multimetru można mierzyć wartości prądu i napięcia stałego jak i zmiennego, opór elektryczny oraz decybele. Pod przyciskiem SETTINGS kryją się zaawansowane właściwości tego urządzenia.

14 Po dwukrotnym kliknięciu symbolu miernika pojawi się okno widoczne z prawej strony. Własności tego urządzenia można dodatkowo zmieniać w kolejnym oknie, które kryje, jak już wspomniano, się pod przyciskiem SETTINGS. Ustawić tu można: rezystancję amperomierza, rezystancję woltomierza, prąd omomierza i standard decybeli. Jak instruuje pomoc programu, nie należy ustawiać zbyt dużej rezystancji woltomierza w obwodach o małej rezystancji i bardzo małej rezystancji amperomierza w obwodach o dużej rezystancji gdyż może to spowodować pojawienie się komunikatu o błędzie. W oknie jednostek rezystancji prądu i napięcia dostrzec można literę ą zamiast Ω Błąd ten występuje we wszystkich oknach dialogowych, w których ustawia się wartość rezystancji. Na schemacie na szczęście widnieje jednak prawidłowy już symbol jednostki Ω 2. Function Generator Po dwukrotnym kliknięciu symbolu generatora pojawi się okno widoczne z prawej strony. Urządzenie to potrafi generować trzy rodzaje przebiegów: sinusoidalne, piłokształtne i prostokątne. Dodatkowo można ustawić: Frequency częstotliwość Duty cycle współczynnik wypełnienia Amplitude amplituda przebiegu Offset - przesunięcie fazowe Generator umożliwia zasilanie symetryczne. 3. Oscilloscope Do oscyloskopu można podłączyć jednocześnie dwa tory sygnałów. Do parametrów, które można regulować należą : Time base podstawa czasu, którą można regulować w zakresie : 0,10 ns/podziałkę 1 s/podziałkę. X Pos parametr umożliwia przesunięcie całego przebiegu w poziomie. Y/T, B/A, A/B Przełączniki umożliwiają wybranie trybu wyświetlania przebiegów. Pierwszy z nich Y/T określa, że na osi X mamy czas a na B Wartość przebiegu w woltach na podziałkę.

15 Drugi B/A umożliwia porównanie przebiegu B względem A. Oś X reprezentuje A (w woltach na podziałkę) a oś Y reprezentuje B (w takich samych jednostkach). Trzeci A/B odpowiada dokładnie drugiemu przełącznikowi z tym że to przebieg A jest porównywany względem B. CHANNEL A określa liczbę woltów sygnału podawanego na kanał A przypadającą na podziałkę. Y POS parametr umożliwia dodanie do sygnału podawanego na kanał A składowej stałej (dodatniej lub ujemnej). Parametr CHANNEL B ma takie samo znaczenie jak CHANNEL A, tyle że w odniesieniu do drugiego toru sygnału wejściowego. W polach określających parametry sygnałów wejściowych znajdują się ponadto trzy przyciski przełączniki, których znaczenie jest następujące: AC pokazuje tylko składową zmienną przebiegu wejściowego 0 pokazuje tylko składową stałą dołączoną do przebiegu parametrem Y POS DC pokazuje cały przebieg wejściowy (składowa stała i zmienna). Okno pojawiające się po dwukrotnym kliknięciu ikony oscyloskopu i zawierające omówione wyżej parametry przedstawia się następująco: Po kliknięciu na przycisku ZOOM pojawi się inne okno zawierające dokładne informacje o przebiegu: Suwak 1 Suwak 2 Pole informacyjne 1 Pole informacyjne 2 Pole informacyjne 3

16 W drugim oknie mamy możliwość dokładnego zbadania zmienności przebiegu za pomocą trzech pól informacyjnych znajdujących się bezpośrednio pod oknem przebiegu. Pierwsze pole zawiera następujące informacje: T1 wartość ta określa dokładny czas, który odpowiada punktowi wyznaczonemu przez miejsce przecięcia się osi czasu z suwakiem pionowym 1 (punkt wyjściowy, od którego rozpoczyna się odmierzanie czasu to chwila włączenia układu). VA1 jest to wartość napięcia, która odpowiada punktowi przecięcia się suwaka 1 z pierwszym przebiegiem. VA2 jest to wartość napięcia, która odpowiada punktowi przecięcia się suwaka 1 z drugim przebiegiem (jeżeli taki w ogóle występuje). Drugie pole informacyjne spełnia takie samo zadanie jak pole pierwsze, tyle że w odniesieniu do suwaka 2. Trzecie pole zawiera następujące dane: T1 T2 różnica pomiędzy czasami T1 a T2 VA2 VA1 różnica napięć VA2 a VA1 VB2 VB1 różnica napięć VB2 a VB1 Znajdujący się pod oknem przebiegów poziomy pasek przewijania umożliwia przeanalizowanie tych części przebiegu, które nie zmieściły się w oknie. Przycisk REDUCE umożliwia powrót do poprzedniego okna oscyloskopu, zaś przycisk SAVE zapisanie przebiegu do pliku (zapis ten ma postać wartości czasów i odpowiadającym im wartości napięć na wejściach oscyloskopu; ponadto zawiera informacje o podstawie czasu, opóźnieniu czasowym początku przebiegu względem czasu załączenia układu, liczbie woltów przypadających na podziałkę dla kanału A i B, wartości dodanej składowej stałej do obu kanałów oraz informację o tym, które kanały wejściowe są zasilone). Przykład takiego pliku z dwoma wpisami otrzymanych wartości znajduje się poniżej (plik należy przeglądać w edytorze tekstu na przykład w notatniku): Oscilloscope data for OE.CA4 Time base: seconds per division Time offset: 0 seconds Channel A sensitivity: 0.1 volts per division Channel A offset: 0 volts Channel B sensitivity: volts per division Channel B offset: 0 volts Channel A connected: yes Channel B connected: yes Column 1 time (seconds) Column 2 channel A voltage Column 3 channel B voltage Time Channel A Channel B e e e e e e+00

17 4. Bode Ploter(Wobuloskop) Ważną rzeczą jest odpowiednie podłączenie urządzenia do układu. Otóż zaciski oznaczone jako IN należy przyłączyć do wejścia układu, zaś te oznaczone jako OUT do wyjścia. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonie elementu ukaże się następujące okno: Dostępny w programie wobuloskop umożliwia badanie wzmocnienia napięciowego i przesunięcia fazowego (przebiegu wyjściowego w stosunku do wejściowego) w zależności od częstotliwości. Aby móc badać wzmocnienie należy kliknąć na przycisku MAGNITUDE, aby badać przesunięcie fazowe PHAZE. W obu przypadkach mamy możliwość konfigurowania osi pionowej (VERTICAL) oraz poziomej (HORIZONTAL). Jeżeli aktualnie badamy wzmocnienie, to na osi pionowej ustawiamy maksymalną F i minimalną I wartość wzmocnienia jaką chcemy obserwować. Jeżeli zaś badamy przesunięcie fazowe, to na osi pionowej ustawiamy maksymalną F i minimalną I wartość przesunięcia w stopniach jaką chcemy obserwować. W obu przypadkach na osi poziomej ustawiamy krańcowe częstotliwości pracy wobuloskopu (maksymalną F i minimalną I). W obu przypadkach mamy też możliwość wybrania odpowiedniej skali (logarytmicznej lub liniowej). Wobuloskop ten zawiera przydatny pionowy suwak, którego współrzędne punktu przecięcia się z wykresem są wyświetlane w oknie położonym w prawym dolnym rogu urządzenia. Dwa przyciski ze strzałkami pozwalają na dokładne ustawienie położenia suwaka. Podobnie jak w przypadku oscyloskopu otrzymane wyniki można zapisać do pliku tekstowego za pomocą przycisku SAVE. 5. Word Generator Urządzenie to jest generatorem słów binarnych definiowanych przez użytkownika. Możliwe jest zdefiniowanie szesnastu słów, które będą się pojawiać na wyjściach generatora w kolejności od zera do piętnastu. Edycji słów dokonuje się w oknie znajdującym się po lewej stronie tak jak w zwykłym edytorze tekstu. Dla ułatwienia w dolnej części okna znajduje się aktualny stan wyjść oraz szesnastkowa liczba będąca odpowiednikiem tego słowa binarnego.

18 Po podwójnym kilikniciu na ikonie generatora pojawi się okno zamieszczone obok. Urządzenie to posiada wiele dodatkowych opcji, których znaczenie jest nast.ępujące: CLEAR resetuje wszystkie wpisane słowa do wartości 0. LOAD opcja pozwala na załadowanie tablicy słów zapisanych wcześniej. SAVE pozwala na zapisanie aktualnej tablicy słów. STEP każde naciśnięcie tego przycisku powoduje podanie na wyjście kolejnego jednego słowa binarnego. BURST naciśnięcie tego przycisku powoduje wykonanie jednego cyklu podawania na wyjście wszystkich zdefiniowanych słów po kolei począwszy od aktualnego podświetlenia. CYCLE naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że generator będzie ciągle podawał na wyjście zdefiniowane słowa po kolei. FREQUENCY parametr daje możliwość zdefiniowania częstotliwości zmian słów binarnych na wyjściu. CLK zegar taktujący wykorzystywany przy układach sekwencyjnych. 6. Logic Analyzer Urządzenie służy do analizowania przebiegów cyfrowych (maksymalnie 8 bitowych słów). Wygląd okna po podwójnym kliknięciu na ikonie urządzenia przedstawia rysunek poniżej: Dla ułatwienia w dolnej części okna znajduje się aktualny stan wejść oraz szesnastkowa liczba będąca odpowiednikiem tego słowa binarnego. CLEAR przycisk służy do czyszczenia aktualnie znajdujących się w oknie przebiegów (reset okna). TIME BASE parametr ten to podstawa czasu. 7. Logic Converter(Analizator cyfrowy) Urządzenie służy do tworzenia kilku transformacji funkcji układu. Można go użyć do konwersji: Układu na tablicę prawdy lub diagram układu. Tablicy prawdy na wyrażenie w algebrze Boolea Wyrażenia w algebrze Boolea na układ lub tablicę prawdy.

19 Oznaczenia zacisków wejściowych b d Oznaczenie zacisku jś i Numer u Przycis ki Tablica prawdy t jś i Pole edycyjne Tablica prawdy stany wyjściowe Wygląd okna po podwójnym kliknięciu ikony urządzenia 1) Konwersja układu na tablicę prawdy Przeciągamy ikonę urządzenia na pole robocze. Przyłączamy wejścia układu cyfrowego (którego tablicę prawdy chcemy znać) do odpowiednich wejść urządzenia (tych oznaczonych od A do H). Przyłączamy wyjście układu cyfrowego do wejścia analizatora oznaczonego OUT. Klikamy podwójnie ikonę analizatora Klikamy pojedynczo te oznaczenia zacisków wejściowych badanego układu cyfrowego, do których zostały dołączone przewody Wciskamy przycisk Zamykamy okno analizatora Włączamy układ Otwieramy okno urządzenia Otrzymujemy w ten sposób kompletną tablicę prawdy badanego układu. 2) Konwersja tablicy prawdy na niezminimalizowane wyrażenie w algebrze Boolea. Postępujemy podobnie jak w poprzednim przypadku, tyle że wciskamy przycisk: W linii znajdującej się na samym dole okna otrzymujemy kompletne wyrażenie opisujące nasz układ. Apostrof za literą oznacza negację. 3) Konwersja tablicy prawdy na zminimalizowane wyrażenie w algebrze Boolea. Postępujemy dokładnie jak w poprzednim przypadku, tyle że wciskamy przycisk: W linii znajdującej się na samym dole okna otrzymujemy wyrażenie zminimalizowane opisujące nasz układ. Apostrof za literą oznacza negację.

20 4) Konwersja wyrażenia w algebrze Boolea na tablicę prawdy. W pole znajdujące się na samym dole okna wpisujemy wzór funkcji (o zmiennych od A do H na przykład: AB'C+ABC'+ABC [negacją jest symbol na klawiszu z cudzysłowem]) Następnie wciskamy przycisk : W polu wyżej otrzymujemy kompletną tablicę prawdy dla podanego wzoru funkcji. Możemy teraz wcisnąć przycisk co spowoduje dodatkowo zminimalizowanie wpisanego wzoru funkcji (w naszym przypadku otrzymamy wyrażenie AB+AC). 5) Realizacja układu logicznego na podstawie wyrażenia zapisanego w algebrze Boolea W pole edycyjne wpisujemy dowolną funkcję logiczną. Następnie wciskamy przycisk : W centralnej części pola roboczego mamy gotowy układ, który dla ułatwienia pracy już jest zaznaczony także można go swobodnie kopiować czy wycinać i wklejać do innych układów. 6) Realizacja układu logicznego za pomocą jedynie bramek NAND i NOT na podstawie wyrażenia zapisanego w algebrze Boolea W pole edycyjne wpisujemy dowolną funkcję logiczną. Następnie wciskamy przycisk : W centralnej części pola roboczego mamy gotowy układ, który podobnie jak w poprzednim przypadku już jest zaznaczony także można go swobodnie kopiować czy wycinać i wklejać do innych układów. Podczas pracy z programem Electronics Workbench nieustannie zachodzi konieczność edycji parametrów różnych elementów elektronicznych i elektrycznych. Najprościej jest to zrobić poprzez dwukrotne kliknięcie na edytowanym przez nas elemencie. Zawsze pojawi się wtedy okno, w którym będziemy mieli możliwość dostosowania danego podzespołu no naszych potrzeb poprzez dokonanie zmian standardowych parametrów na nasze własne. Część elementów posiada tylko kilka podstawowych dających się konfigurować opcji jak na przykład przedstawione poniżej źródło napięcia przemiennego. Jak widać zmienić możemy tutaj tylko napięcie skuteczne, częstotliwość przebiegu oraz jego fazę. Poza tymi trzema parametrami nasze źródło napięcia zachowuje się idealnie. Wiele jest jednak takich elementów, które posiadają o wiele bardziej zaawansowaną konfigurację.

21 Do grupy tej należą elementy półprzewodnikowe (z wyłączeniem niektórych bramek logicznych) oraz transformator. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonie któregokolwiek z tych elementów pojawi się okno podobne do tego poniżej. Mamy do dyspozycji gotowe biblioteki elementów Library, w których znaleźć można konkretne modele elementów Model. Możliwe jest stworzenie własnej biblioteki za pomocą przycisku New Library, bądź też edycja modelu już istniejącego poprzez przycisk Edit. Okno, które się wtedy pojawi przedstawia rysunek poniżej. Na przykładzie prostego sumatora cyfrowego widać, że możemy zmienić próg napięcia wysokiego i niskiego, czas propagacji przy zmianie sygnału z niskiego na wysoki oraz na odwrót, próg napięcia. Inne elementy elektroniczne na przykład tranzystory posiadają jeszcze większą możliwość konfiguracji. Znaczenie innych przycisków jest następujące: Copy pozwala na skopiowanie elementu, Paste wklejenie podzespołu na przykład do innej biblioteki, Delete kasowanie modelu, Rename zmiana nazwy, Accept przyciskiem tym opuszczamy okno edycyjne z zachowaniem dokonanych zmian, Cancel wyjście bez wprowadzania zmian.

22 Z nieznanych powodów niemożliwe jest użycie tych bibliotek, które w nazwie zawierają litery x (na przykład nie można wykorzystać diod z biblioteki oznaczonej jako 1n3xxx). Po zbudowaniu każdego układu konieczne jest jego uruchomienie. Służy do tego celu przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu. Bezpośrednio po włączeniu, jeżeli układ został zbudowany poprawnie obok przycisku pojawi się liczba oznaczająca czas, jaki pozornie upłynął dla układu od chwili jego zasilenia. Jeżeli w dowolnej chwili podczas działania układu przyciśniemy ten przycisk jeszcze raz, to zamiast czasu laki upłynął zobaczymy napis Stopped. Jeżeli zaś po upływie pewnego czasu od włączenia układu nastąpi samoczynne jego wyłączenie połączone z wyświetleniem komunikatu Steady State, to oznacza to, że nastąpiło ustalenie się wszystkich napięć i prądów w obwodzie, co można zresztą zaobserwować na dołączonych miernikach lub oscyloskopie. Może się zdarzyć, że będziemy próbowali uruchomić niepoprawnie zbudowany układ (na przykład w układzie zawierającym transformator oba uzwojenia nie będą uziemione) lub próbując uruchomić dobry układ nie skonfigurujemy odpowiednio opcji programu (na przykład ustawimy zbyt małą tolerancję). Prawdopodobnie program wyświetli wtedy komunikat, który przedstawiono obok. Wnioski i spostrzeżenia 1. Podczas pierwszego zapisywania układu i nadawania mu nazwy najlepiej nie korzystać z polskich liter z ogonkami. Postępowanie takie może się bowiem skończyć niemożnością otworzenia tak nazwanego układu w przyszłości. Program wyświetli wtedy komunikat przedstawiony obok o braku dostępu do pliku. Na szczęście istnieje prosty sposób na wybrnięcie z takiej sytuacji. Wystarczy na przykład w Exploratorze Windows przejść do katalogu, w którym znajduje się nasz zapisany układ i zmienić jego nazwę tak, aby nie zawierała ogonków.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.69 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA pphu KME Marek Kuklis ul. Osiedlowa 4a 95-100 ZGIERZ tel. (0-42) 719-05 - 70 fax (0-42) 719 05-71 tel. kom. (0-601) 22-69 - 61 e-mail: kme@kme.com.pl http://www.kme.com.pl

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011)

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 1 Program obsługi Gabinetu Okulistycznego OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Instrukcja obsługi Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 2 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo