REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska z siedzibą w Brwinowie , ul. Kępińska 11, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP , REGON Adres pocztowy: In & Out Katarzyna Trzcińska, ul. Kępińska 11, Brwinów Adres Numer telefonu: DEFINICJE Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje: 1. Informacja Handlowa - informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz U 2002 nr 144 poz 1204 z poźn. zm. w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu; 2. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą). 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca w ramach Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art Kodeksu cywilnego; 4. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 5. Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 43, poz. 296 z późn. zm.); 6. Regulamin niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami. 7. Sklep internetowy, Sklep sklep internetowy dostępny pod adresem za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów oraz korzystać z innych usług oferowanych w ramach Sklepu; 8. Towar produkty prezentowane w ramach Sklepu. 9. Sprzedawca/Usługodawca/Właściciel/Administrator/Wydawca: In & Out Katarzyna Trzcińska z siedzibą w Brwinowie , ul. Kępińska 11, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP , REGON Adres pocztowy: In & Out Katarzyna Trzcińska, ul. Kępińska 11, Brwinów Adres Numer telefonu: Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 Poz z późn. zm.); 12. Zamówienie czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 13. Usługa elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego. 14. Usługobiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej. 15. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827 ze zm.) 16. Dzień roboczy jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 17. Formularz rejestracji formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 18. Formularz zamówienia Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 19. Konto Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (adresem ) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

2 20. Newsletter Usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e- mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym. 21. Bon upominkowy - oznacza elektroniczny bon towarowy na okaziciela o unikatowym kodzie wydany przez Usługodawcę, uprawniający każdorazowego posiadacza bonu do jego realizacji w sklepie Usługodawcy. 22. Gwarancja - oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy Towar. 23. Rękojmia - oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez Konsumenta od Sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego Towaru, określony w przepisach Kodeksu cywilnego. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów na odległość, a także korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną. 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Właściciel zamieszcza za pośrednictwem internetu informacje na temat swojej oferty na stronie Sklepu i świadczy drogą elektroniczną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - następujące usługi: umożliwia kupowanie Towarów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą Formularza zamówień, umożliwia zamieszczanie opinii o Towarach znajdujących się w bazie Sklepu, umożliwia subskrypcję newsletter-a zawierającego informacje handlowe. 4. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 tego kodeksu. 5. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin. 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady korzystania ze Sklepu, warunki i zasady składania Zamówień, zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, formy, koszty i terminy dostawy zamówionych Towarów, zasady zwrotów zamówionych Towarów, procedurę reklamacyjną, warunki techniczne korzystania ze Sklepu, zasady subskrypcji newsletter-a. 7. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja w sposób wskazany 3 ust. 5 lub 8 poniżej. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 8. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak: posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, zainstalowanie na tym urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, posiadanie aktywnego konta poczty , 9. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu przez Klienta w celu utrzymania aktywnej sesji Klienta, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Klienta oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu internetowego. 10. Klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. 11. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności zamieszczone są na stronie informacyjnej Sklepu w zakładce "Polityka prywatności" oraz jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 3 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie i składanie Zamówień możliwe jest zarówno za pośrednictwem zarejestrowanego Konta na stronie Sklepu lub bez konieczności trwałej rejestracji w Sklepie. 2. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Konta Klienta należy wejść na stronę internetową Sklepu i zarejestrować się poprzez wypełnienie stosownego Formularza rejestracyjnego. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie linku aktywacyjnego, zawartego w informacji mailowej przesłanej na wskazany adres . Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany Klient może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć. 3. Celem rejestracji w Sklepie konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, adres dostawy, adres a także wskazanie czy Klient jest osobą prywatną czy firmą. W przypadku firm dodatkowo należy podać nazwę firmy i NIP ustalone przez Klienta hasło, 4. W wyniku rejestracji w Sklepie dla danego Klienta zostanie utworzone indywidualne Konto, dostępne dla niego za pomocą podanego przez Klienta w procesie rejestracji adresu i hasła.

3 5. Warunkiem koniecznym do założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka (checkbox) oznaczonego jako Akceptuję warunki regulaminu, umieszczonego pod Formularzem rejestracyjnym. 6. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, brać udział w programie lojalnościowym, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło lub korzystać z innych dostępnych opcji. 7. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu (adresu ) i hasła osobom trzecim. 8. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie bez rejestracji Konta konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka (checkbox) oznaczonego jako "Akceptuję warunki regulaminu" umieszczonego na jednej z zakładek w trakcie składania Zamówienia. Klient składa Zamówienie bez rejestracji Konta, podążając za komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu. 9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj, kolor oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka. 10. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy. 11. W trakcie składania Zamówienia do momentu kliknięcia w przycisk Potwierdzam zakup. Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy. 12. Przedstawiona w koszyku informacja dotycząca wartości Zamówienia uwzględnia całkowite koszty, do poniesienia których zobowiązany jest Klient w związku z zakupem Towaru, w tym w szczególności koszty dostawy, podatki jak również wszelkie inne koszty dodatkowe. 13. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje: określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów, całkowita wartość Zamówienia (cena Towarów, koszty dostawy, udzielone rabaty oraz wszelkie inne, ewentualne koszty dodatkowe) dane osobowe zamawiającego Klienta, forma odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru, dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia). Jeżeli klient nie zaznaczył iż chce otrzymać fakturę VAT, proszę zignorować wyskakujące informacje na temat faktury. 14. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy: złożyć Zamówienie na stronie Sklepu, poprzez Formularz zamówienia (koszyk) potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności. 15. W celu potwierdzenia Zamówienia wymagane jest aktywowanie linku aktywacyjnego, zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres Klienta, gdzie Właściciel Sklepu przekazuje Klientowi w jasny i wyraźny sposób, informacje dotyczące złożonego Zamówienia, a w szczególności: głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe podanych w Formularzu zamówienia: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych Towarów wszelkie uwagi które Klient umieścił w Formularzu zamówienia treść niniejszego regulaminu wraz z załącznikami (w postaci pliku pdf) W przypadku niespełnienia postanowień 3 pkt 15 Regulaminu Klient nie jest związany Umową lub Zamówieniem. Zamówienia, które nie zostały potwierdzone w ciągu trzech dni od daty złożenia nie są realizowane. 16. Klient będzie otrzymywał wiadomości z informacjami o zmianach statusu złożonego Zamówienia. Dzięki temu będzie wiedział co się dzieje z zamówionym Towarem. Klient może również sprawdzać aktualny status zamówienia korzystając z Konta lub z otrzymanego bezpośredniego odnośnika do złożonego Zamówienia. 17. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. 18. Właściciel Sklepu dostarcza Klientowi w momencie wydania Towaru paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym w tej sytuacji jest zwrot przez Klienta oryginału paragonu. 4 PROMOCJE 1. Promocje ogłaszane przez Właściciela Sklepu dotyczą zakupów tylko w Sklepie internetowym. 2. Rabaty wynikające z promocji nie łączą się z innymi indywidualnie przyznanymi rabatami. 5 CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła. 2. Ceny Towarów znajdujące się na stronie Sklepu nie zawierają kosztów wysyłki. 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach Towarów oferowanych przez Usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie Towaru do Usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły Zamówienia bądź zawarły Umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

4 4. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony Towar, wedle własnego wyboru: za pobraniem płatne gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Opcja możliwa dla przesyłek dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL. przelewem - płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu tj. In & Out Katarzyna Trzcińska, ul. Kępińska 11, Brwinów prowadzony przez mbank o numerze W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia i ewentualnie imię i nazwisko osoby zamawiającej. za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl Obsługę płatności elektronicznych prowadzi serwis: Przelewy24.pl Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, Poznań, NIP , REGON , Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS , wysokość kapitału zakładowego: zł płatne gotówką przy odbiorze płatność w formie gotówki płatnej w siedzibie Właściciela Sklepu pod adresem ul. Kępińska 11, Brwinów, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. jednorazowym, Bonem upominkowym zakupionym w Sklepie internetowym lub uzyskanym od osoby trzeciej. Zasady korzystania z Bonów upominkowych zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Wszystkie możliwe do wyboru formy płatności widoczne są na początku składania Zamówienia (w koszyku zamówień). Są one przedstawione w sposób jasny i wyraźny. 6. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem lub za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl za zamówiony Towar, płatność taka powinna zostać dokonana w terminie 5 dni, od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie zostaje anulowane. 6 CZAS REALIZACJI 1. Czas realizacji = czas przygotowania do wysyłki + czas doręczenia przesyłki. Na czas, po którym przesyłka trafi do Twoich rąk, składa się czas potrzebny nam na jej przygotowanie do wysyłki i czas potrzebny na jej dostarczenie. 2. Czas przygotowania do wysyłki: To czas, który upłynie od przyjęcia przez nas zamówienia (tj. od jego potwierdzenia lub potwierdzenia i opłacenia w przypadku przedpłaty) do czasu nadania przesyłki. Zdecydowaną większość towaru posiadamy we własnym magazynie co umożliwia błyskawiczną wysyłkę (nawet tego samego dnia). Jednak termin wysyłki całego zamówienia szacowany jest na podstawie tego, jak długo może zająć nam przygotowanie Towaru, na który trzeba czekać najdłużej. Dlatego jeśli zależy Ci na czasie, podziel swoje zamówienie. 3. Przewidywany czas potrzebny na przygotowanie zamówienia do wysyłki podajemy na stronie każdego produktu. 4. Przewidywany czas wysyłki paczki zawierającej zamawiane Towary to: 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności Klient wskazał pobranie lub płatność gotówką przy odbiorze (dla Towarów oznaczonych jako dostępne wysyłka 24h); 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności Klient wskazał przedpłatę na konto bankowe lub płatność elektroniczną Przelewy24.pl (dla Towarów oznaczonych jako dostępne wysyłka 24h); 5 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności Klient wskazał pobranie lub płatność gotówką przy odbiorze (dla Towarów oznaczonych jako dostępne wysyłka 5 dni); 5 do 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności Klient wskazał przedpłatę na konto bankowe lub płatność elektroniczną Przelewy24.pl (dla Towarów oznaczonych jako dostępne wysyłka 5 dni); 14 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności Klient wskazał przedpłatę na konto bankowe lub płatność elektroniczną Przelewy24.pl (dla Towarów oznaczonych jako na zamówienie wysyłka 14 dni); Uwaga. Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłki były wysyłane jak najszybciej, dla większości Towarów będzie to do 24h od potwierdzenia zamówienia lub od otrzymania płatności. 5. Przewidywany czas doręczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po wysłaniu paczki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy Towarów nie powinien przekroczyć 6 dni (dla Towarów oznaczonych jako dostępne wysyłka 24h) oraz 10 dni (dla Towarów oznaczonych jako dostępne wysyłka 5 dni) od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy. 6. Zamówienia płatne za pobraniem realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia. 7. Zamówienia płatne przelewem tradycyjnym zaczynamy realizować w chwili, gdy otrzymamy potwierdzenie o zaksięgowaniu płatności na naszym koncie, czyli maksymalnie na drugi dzień po wykonaniu przelewu. W przypadku przelewów dokonanych w sobotę i dni świąteczne, realizacja zamówień nastąpi najpóźniej w najbliższym dniu roboczym po otrzymaniu płatności. 8. Zamówienia płatne poprzez systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl zaczynamy realizować w chwili otrzymania potwierdzenia o otrzymaniu płatności (najczęściej jest to do 15 min od wykonania przelewu). Uwaga!!! Nie wszystkie banki realizują płatności online przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W celu sprawdzenia takiej możliwości skontaktuj się biurem obsługi swojego banku. 9. Zamówienia płatne gotówka (tylko odbiór osobisty w siedzibie Właściciela Sklepu) zaczynamy realizować niezwłocznie po potwierdzeniu Zamówienia - termin odbioru Zamówienia należy ustalić telefonicznie FORMY DOSTAWY 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i możliwa jest za pośrednictwem: InPost - Paczkomatów 24/7 Poczty Polskiej S.A.- Kurier 48 Firmy kurierskiej DHL - Paczka kurierska DHL Standard Krajowy Odbioru osobistego Warszawa (Centrum) - Odbiór osobisty zamówionego towaru u przedstawiciela sklepu po wcześniejszym ustaleniu terminu. Dowóz Brwinów i okolice Dowóz w promieniu 10 km od Brwinowa (po godzinie 19 w dni robocze) po wcześniejszym ustaleniu terminu Odbiór osobisty: Siedziba firmy: In & Out Katarzyna Trzcińska, ul. Kępińska 11, Brwinów po wcześniejszym ustaleniu terminu

5 2. Opis usług świadczonych przez wybranego przewoźnika: InPost (Paczkomaty 24/7) Paczkomaty InPost to system skrytek pocztowych, służący do odbierania paczek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Osoba robiąca zakupy przez Internet po zamówieniu przesyłki do Paczkomatu InPost - otrzyma SMS i z kodem odbioru. Aby odebrać przesyłkę wystarczy wpisać na panelu Paczkomatu InPost numer telefonu komórkowego oraz otrzymany kod odbioru, a skrytka z oczekiwaną przesyłką otworzy się. Odbiór paczki jest możliwy o dowolnej porze dnia czy nocy. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki w ciągu 3 dni, zostanie ona przewieziona do najbliższego Oddziału InPost. O adresie, pod którym paczka będzie czekać do odbioru Klient zostanie poinformowany SMS-em i em. W przypadku nieodebrania przesyłki w ciągu 14 dni od momentu doręczenia jej do Paczkomatu InPost, InPost zwróci przesyłkę Nadawcy na jego koszt, pobierając opłatę równą kwocie nadania tej przesyłki. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm a dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg. Poczta Polska S.A. (Kurier 48) Kurier 48 to usługa świadczona przez Pocztę Polską S.A.. Przesyłka trafi bezpośrednio w twoje ręce a w przypadku braku możliwości doręczenia, kurier pozostawi awizo z informacją gdzie można zgłosić się po odbiór paczki. Przesyłka oczekuje na odbiór maksymalnie 14 dni a w tym czasie po 7 dni następuje ponowna próba jej doręczenia pod wskazany adres. W przypadku braku odbioru w terminie 14 dni od dostawy, przesyłka zwracana jest do Nadawcy na jego koszt. Maksymalne wymiary przesyłki "Kurier 48" wynoszą 100 cm x 60 cm x 40 cm a dopuszczalna masa przesyłki to 30 kg, dzięki temu jesteśmy w stanie przesłać tą formą dowolny Towar ze Sklepu. DHL (Paczka kurierska DHL Standard Krajowy) Paczka kurierska DHL Standard Krajowy to standardowa forma przesyłki kurierskiej oferowana przez doskonale znaną firmę DHL. W przypadku tej formy dostawy przesyłkę otrzymasz na wskazany przez siebie adres. W przypadku braku możliwości odbioru próba doręczenia zostanie ponowiona dnia następnego. Maksymalne wymiary przesyłki "DHL Standard Krajowy" wynoszą 140 cm x 60 cm x 60 cm a dopuszczalna masa przesyłki to 31,5 kg, dzięki temu jesteśmy w stanie przesłać tą formą dowolny Towar ze Sklepu. Dowóz Brwinów i okolice (Dowóz w promieniu 10 km od Brwinowa po godzinie 19 w dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu terminu) Dowozimy zakupiony towar własnym transportem pod wskazany adres i w ustalonym wcześniej terminie. Dostawa możliwa jest w promieniu 10 km od Brwinowa po godzinie 19 od poniedziałku do piątku. Odbiór osobisty Warszawa (Centrum) Jest to możliwość odebrania zakupionego i opłaconego z góry Towaru u przedstawiciela naszego Sklepu codziennie od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Odbiór w centrum Warszawy w pobliżu skrzyżowania ulic Wawelskiej i Niepodległości. Odbiór osobisty w siedzibie Właściciela Sklepu Jest to możliwość odebrania zamówionego Towaru bezpośrednio w siedzibie Właściciela Sklepu tj. In & Out Katarzyna Trzcińska, ul. Kępińska 11, Brwinów po wcześniejszym ustaleniu terminu. 8 KOSZT DOSTAWY 1. Koszt dostawy Towaru ponosi kupujący. W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez Klienta Towarów przekroczy wartości kwotowe podane w cennikach poniżej, Klient będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia Towarów. 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych Towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Podsumowanie kosztów dostawy dokonywane jest w pierwszym etapie składania Zamówienia. Jest przedstawione w sposób jasny i wyraźny. InPost - Paczkomaty 24/7 Łączna cena zamawianych towarów Przedpłata Koszty dostawy Pobranie 0-399,99 zł 9,50 zł - > 400 zł GRATIS - Poczta Polska S.A.- Kurier 48 Łączna cena zamawianych towarów Przedpłata Koszty dostawy Pobranie 0-349,99 zł 13 zł 18 zł > 350 zł GRATIS GRATIS

6 DHL - Paczka kurierska DHL Standard Krajowy Łączna cena zamawianych towarów Przedpłata Koszty dostawy Pobranie 0-649,99 zł 16 zł 20 zł > 650 zł GRATIS GRATIS Dowóz Brwinów i okolice - Dowóz w promieniu 10 km od Brwinowa (po godz. 19) po wcześniejszym ustaleniu terminu Łączna cena zamawianych towarów Przedpłata Koszty dostawy Pobranie 0-199,99 zł 10 zł - > 200 zł GRATIS - Odbiór osobisty Warszawa (Centrum) - Po wcześniejszym ustaleniu terminu Łączna cena zamawianych towarów Przedpłata Koszty dostawy Pobranie ,99 zł GRATIS - > 5000 zł - - Odbiór osobisty - Odbiór osobisty w siedzibie Właściciela Sklepu po wcześniejszym ustaleniu terminu - GRATIS!!! 9 REKLAMACJE 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, co do zasady wolne od wad fizycznych, są wolne także od wad prawnych legalnie wprowadzone na rynek polski. 2. Właściciel Sklep oświadcza, iż nie jest producentem oferowanych Towarów. 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za zgodność Towaru z zawartą Umową Sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego. 4. Reklamacje Towarów zakupionych w Sklepie internetowym będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz.U 2014 poz.827 i w Kodeksie Cywilnym. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania Towaru, Klient jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru: wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby Właściciela Sklepu; wysyłając zawiadomienie na adres ustnie w siedzibie Właściciela Sklepu 6. W celu zawiadomienia Sprzedawcy można skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia reklamacyjnego, do pobrania na stronie informacyjnej "Reklamacje" lub bezpośrednio tutaj. Korzystanie z naszego druku nie jest wymagane. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku zawierające dane wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 7. Zawiadomienie składane nie korzystając z naszego wzoru powinny zawierać przynajmniej następujące informacje: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego Towaru (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar, ilość), dowód zakupu reklamowanego Towaru, opis niezgodności Towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację a w przypadku przesłania zgłoszenia em zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu adresu zgłaszającego.

7 8. Klient powinien o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z Umowy Sprzedaży lub z przepisów prawa dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Właściciela Sklepu bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Sprzedawcy dokonania oględzin Towaru oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenie reklamacji. Przekazywany Towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. 9. W przypadku uznania roszczeń Klienta za zasadne Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez Sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami). 10. Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (żądać zwrotu pieniędzy), żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo żądać usunięcia wady Towaru. 11. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Właściciela Sklepu, albo Właściciel Sklepu nie wykonał obowiązku wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo nie usunął wady Towaru. Jeżeli Klient jest Konsumentem może on zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady Towaru żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo zamiast wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Właściciela Sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna. 12. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji także pisemnie przesyłką poleconą. 13. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie oraz wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 10 ZWROT TOWARU 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres lub na adres siedziby Właściciela Sklepu. 2. Formularz odstąpienia od umowy (Zwrotu Towaru) dołączany jest do każdego zakupionego Towaru, jak również jest dostępny do pobrania na stronie informacyjnej Sklepu "Zwrot i wymiana" lub bezpośrednio tutaj. Możliwe jest również złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia w którym informuje się o swojej decyzji odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 3. Okres odstąpienia tj. 14 (czternaście dni), jest dotrzymany, jeżeli Konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły. 5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. 6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Właściciel Sklepu dokona zwrotu płatności z użyciem takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem lub takiego jaki został wskazany przez Konsumenta. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Właściciela Sklepu. 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Konsument odsyła Towar albo przekazuje je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem okresu czternastu dni. 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 10. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym ze względu na swój charakter mogą zostać odesłane na przykład pocztą lub w inny wybrany przez Klienta sposób. Koszt odesłania może zostać oszacowany przez Klienta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. lub innej wybranej przez Klienta firmy jeszcze przed zawarciem umowy na odległość. 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku umów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu tj: świadczenie usług, jeżeli Właściciel Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8 11 WYMIANA TOWARU 1. Niezależnie od przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient w terminie wskazanym w 10 ust.1 ma możliwość wymiany dostarczonego Towaru na inny z oferty Sklepu w ramach rozliczenia należnej kwoty za dotychczasowe Zamówienie. Aby skorzystać z prawa wymiany zakupionego Towaru, Klient może skontaktować się z obsługą Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub telefonicznie pod numerem: Kontakt z obsługą Sklepu zapewni możliwość rezerwacji Towaru, którym Klient jest zainteresowany. 2. W przypadku wymiany Towaru, gdy wartość nowego Zamówienia jest wyższa aniżeli wartość zakupionego Towaru podlegającego wymianie, wówczas Klient może dopłacić brakującą kwotę w sposób opisany w 5 ust. 4 Regulaminu lub inny uzgodniony z Właścicielem Sklepu. W przypadku gdy wartość nowego Zamówienia jest niższa aniżeli wartość zakupionego Towaru podlegającego wymianie, wówczas Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu nadpłaconej przez Klienta kwoty na konto bankowe Klienta lub w inny sposób, który Klient wybrał dla dokonania płatności przy składaniu Zamówienia, w każdym przypadku w związku z tym zwrotem Klient nie ponosi kosztów. 3. Koszt odesłania Towaru do Sklepu pokrywa Klient. 12 REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU 1. Właściciel Sklepu internetowego podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego oraz świadczonych drogą elektroniczną usług i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów. 2. Klient chcący zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, powinien powiadomić obsługę Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu wedle własnego wyboru np. poprzez wysłanie stosownej informacji na adres lub wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy Sklepu. 3. Klient może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, 4. W przypadku przesłania przez Klienta zgłoszenia em, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu adresu zgłaszającego. 5. Właściciel Sklepu zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klienta. 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu. 2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności Administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie Administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych. 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z pożn.zm. Każdy Klient którego dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub usunięcia. Zarejestrowani Klienci mogą przeglądać oraz zmieniać swoje dane po zalogowaniu się do Sklepu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta. 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych w celu realizacji Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz w przypadku wyrażenia takiej chęci do przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter). 14 ZAMIESZCZANIE OPINII O TOWARACH 1. Właściciel Sklepu umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o Towarach dostępnych w ofercie handlowej Sklepu internetowego. 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę Klienta na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych Klientów Sklepu internetowego oraz Właściciela Sklepu internetowego. Opinie publikowane są na stronie Sklepu internetowej na podstronie zawierającej szczegóły Towarów których dotyczyły. Umieszczane są po wcześniejszej weryfikacji przez obsługę Sklepu i umieszczane na czas nieoznaczony. 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności: naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych), nawołujące do nienawiści czy przemocy, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi, pozostających w sprzeczności z interesem Właściciela Sklepu (nieuczciwa konkurencja) 4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

9 15 POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Klient, który założył Konto w serwisie Sklepu zgodnie z zapisami 3 ust. 2-6 Regulaminu zawiera z Właścicielem Sklepu umowę o korzystanie z Konta. Umowa o korzystanie z Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn. Powyższe uprawnienie do rozwiązania umowy o korzystanie z Konta nie narusza praw i obowiązków nabytych przez każdą ze stron przed jej rozwiązaniem. Klient może rozwiązać umowę o korzystanie z Konta Klienta, zgłaszając Właścicielowi Sklepu żądanie usunięcia Konta z systemu bazy danych Sklepu. 2. Klient, który wyraża wolę otrzymywania bieżących informacji handlowych dotyczących aktualności, nowości, specjalnych ofert i akcji promocyjnych w Sklepie, może skorzystać z usługi Newsletter oferowanej w ramach Sklepu. 3. W celu skorzystania z usługi Newsletter Klient na stronie Sklepu w polu Newsletter powinien wpisać adres , na który chce otrzymywać informacje handlowe. W celu potwierdzenia dodania adresu Klienta do listy Newslettera Sklepu, na adres wskazany przez Klienta zostanie wysłany link aktywacyjny. Poprzez kliknięcie na link aktywacyjny w sposób opisany w wiadomości przesłanej do Klienta, adres Klienta zostanie dodany do listy Newslettera. 4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Klienta na link aktywacyjny, o którym mowa w 15 ust. 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, bez podania przyczyny. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Newsletter poprzez ponowne wpisanie swojego adresu w polu Newsletter. Po tej czynności otrzyma on z linkiem dezaktywacyjnym usługę Newsletter, kliknięcie w link spowoduje usunięcie z listy Newslettera. Instrukcje pozwalające rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter są podawane w każdym otrzymywanym Newsletterze. 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Klient: podał dane osobowe nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu, dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą). 6. Pozbawienie Klienta dostępu do Sklepu o którym mowa w ust. 5 nie ma wpływu na Zamówienia przez niego już złożone. 7. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowanie, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu, niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu), korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą). 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204). 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie na stronie informacyjnej "Regulamin" oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Dodatkowo aktualny regulamin dołączany jest każdorazowo do składanego zamówienia jako załącznik (w formacie PDF) w otrzymywanej wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia. 5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży lub o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian. 6. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie i przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

10 Załącznik nr 1 Polityka Prywatności Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do celów niniejszej Polityki Prywatności stosuje się definicje zawarte w regulaminie Sklepu internetowego wypad.com.pl 2. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu internetowego. 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego wypad.com.pl jest firma In & Out Katarzyna Trzcińska, ul. Kępińska 11, Brwinów NIP , REGON , adres poczty elektronicznej: numer telefonu kontaktowego: zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą. 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U Nr 133, poz. 883 ze zm.) zwana dalej: (Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U Nr 144, poz ze zm.). 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora: zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto). marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Usługobiorców lub Klienta Sklepu Internetowego: W przypadku Usługobiorcy/Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską (w tym przesyłką paczkomatową), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Usługobiorcy lub Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie internetowym. Zakres wymaganych danych potrzebnych do zawarcia umowy zamieszczony jest na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu. 3 COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep internetowy). 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu internetowego w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani, zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia, zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego, dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego,

11 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego. 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia). 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są na stronach pomocy poszczególnych przeglądarek internetowych. 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. 4 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest: uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora 5 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do: wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu internetowego. 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, a także przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, dostęp do Konta jedynie po podaniu loginu i hasła. 4. Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

12 Załącznik nr 2 Regulamin elektronicznego bonu upominkowego Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia DEFINICJE Do celów niniejszego regulaminu stosuje się definicje zawarte w regulaminie Sklepu internetowego wypad.com.pl chyba ze podane poniżej definicje zmieniają ich znaczenie: 1. Wydawca - oznacza: In & Out Katarzyna Trzcińska z siedzibą w Brwinowie, ul. Kępińska 11, Brwinów, NIP , REGON prowadzącą działalność gospodarczą: w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość z wykorzystaniem internetu (Sklep internetowy działający pod adresem wypad.com.pl) pod adresem In & Out Katarzyna Trzcińska, ul. Kępińska 11, Brwinów 2. Nabywca - oznacza osobę, która otrzymuje od Wydawcy elektroniczny Bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych; 3. Użytkownik - oznacza każdorazowego posiadacza Bonu upominkowego. 4. Bon upominkowy/bon - oznacza elektroniczny bon towarowy na okaziciela o unikatowym kodzie wydany przez Wydawcę, uprawniający każdorazowego posiadacza bonu do jego realizacji w sklepie Wydawcy. 5. Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 6. Kod - unikalny numer przypisany każdemu Bonowi upominkowemu niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu upominkowego. 2 WARUNKI OGÓLNE 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, elektronicznego Bonu i do przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym wypad.com.pl oraz w siedzibie firmy przy ul. Kępińskiej 11, Brwinów. Przekazanie Nabywcy elektronicznego Bonu może być dokonane wyłącznie drogą mailową, tj. przesłane w formie pliku (PDF) na podany adres Nabywcy. 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu. Zapłata za Bon musi nastąpić przelewem w formie przedpłaty: na konto bankowe (mbank): In & Out Katarzyna Trzcińska, ul. Kępińska 11, Brwinów lub korzystając z płatności obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl 3. Bon może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym wypad.com.pl lub siedzibie firmy przy ul. Kępińskiej 11, Brwinów 4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. 5. Zakupiony Bon Upominkowy nie podlega zwrotowi. 6. Realizacja Bonu będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie elektronicznego Bonu w sposób nieuprawniony. 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały nieumyślnie przekazane osobom trzecim czy skradzione po ich przekazaniu Nabywcy. Unikatowy Kod Bonu może być zrealizowany do zapłaty za zamówienie wyłącznie jeden raz. Nabywca zobowiązany jest do należytej ochrony kodu Bonu i ujawnienia go wyłącznie osobom pożądanym. 8. W przypadku utraty Bonu upominkowego lub jeżeli nieuprawniona osoba weszła w posiadanie Kodu Bonu, Nabywca lub Użytkownik Bonu powinien niezwłocznie skontaktować się z Wydawcą telefonicznie ( ) lub wysłać wiadomość na adres Utracony bon zostanie zablokowany i jeżeli nie został jeszcze wykorzystany. Nabywca lub Użytkownik Bonu otrzyma nowy Bon o takiej samej wartości. 9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty skutecznie przekazanego mu elektronicznego Bonu. 10. Bon jest ważny i aktywny przez okres 3 (trzech) miesięcy od momentu zakupu tj. daty uregulowania płatności za Bon. 11. Nabywca wraz z otrzymaniem Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów 3 ZASADY KORZYSTANIA Z BONU 1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Bony aktywne w rozumieniu 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

13 2. Bon można zrealizować tylko i wyłącznie w przypadku kiedy wartość zamawianych Towarów jest równa lub wyższa niż wartość nominalna Bonu. 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gdy wartość zamawianego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonów. Użytkownik może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z dostępnymi formami płatności oferowanymi przez Wydawcę. 4. Użytkownik może posłużyć się Bonem tylko jednorazowo. 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu w następujących przypadkach: upływu terminu ważności Bonu, braku technicznej możliwości realizacji Bonu (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę), przy czym odmowa taka ma charakter wyłącznie czasowy i nie narusza praw Nabywcy lub Użytkownika do realizacji Bonu w terminie późniejszym. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby techniczne przeszkody usunięte zostały bez zbędnej zwłoki. 6. Aby skorzystać z Bonu należy wpisać jego Kod w trakcie składania zamówienia w pole Kupon rabatowy 7. Wartość Bonu przeliczana jest przez system Sklepu internetowego z wartości kwotowej na procentową zniżkę do wartości całego zamówienia. W związku z tym może wystąpić sytuacja, że po wpisaniu Kodu Bonu jego wartość będzie się nieznacznie różnić od wartości nominalnej Bonu. Sytuacja ta jest związana z zaokrągleniami przy przeliczaniu wartości nominalnej Bonu na zniżkę procentową. Różnice te nie powinny wynosić więcej jak 10 groszy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji prosimy o skorygowanie wartości zamówienia oraz o zapłatę kwoty zamówienia pomniejszonej o odjętą poprawna wartość nominalną Bonu. Za możliwość wystąpienia takiej sytuacji bardzo przepraszamy. 8. W trakcie składania zamówienia można zrealizować tylko 1 Bon jednocześnie. 4 INFORMACJE O BONACH 1. Bony są Bonami tylko i wyłącznie na okaziciela. 2. Aktywacja Bonu następuje tylko i wyłącznie poprzez zapłatę pełnej wartości nominalnej Bonu. 3. Bon z przekroczonym terminem ważności jest nieaktywny. 4. Bony nie mogą zostać użyte do zakupu kolejnych Bonów. 5 ROZLICZENIA I REKLAMACJE BONÓW 1. Bon z unikatowym Kodem zostanie przesłany w postaci pliku PDF na wskazany podczas zamówienia adres w przeciągu 24h od momentu otrzymania przez Wydawcę płatności za Bon (licząc tylko dni robocze). 2. Po realizacji Bonu, Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT na zakupione Towary tak jakby zakupów dokonywał w tradycyjny sposób. 3. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Bonów będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego wypad.com.pl 4. Nabywca lub Użytkownik może złożyć reklamację, zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego wypad.com.pl 5. Wszystkie Towary opłacone Bonami mogą być reklamowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu internetowego wypad.com.pl, a odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność Towaru z umową kupna sprzedaży, liczona jest od dnia faktycznej dostawy(wcześniejsza data aktywacji samego Bonu nie skraca okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar) 6. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Bonu upominkowego Nabywca lub Użytkownik otrzyma rekompensatę w formie nowego Bonu upominkowego o takiej samej wartości jak Bon wykorzystany do zakupu a ewentualna różnica miedzy ceną Towaru a wartością Bonu zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego wypad.com.pl 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Użytkownik poprzez realizację Bonu potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu w takim zakresie, w jakim użycie Bonu będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę. Oznacza to również zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem elektronicznego Bonu upominkowego. 2. Wydanie Bonu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 3. Bon w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon jest elektroniczną formą Bonu towarowego. 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie Sklepu internetowego wypad.com.pl oraz jako integralna część Regulaminu Sklepu internetowego wypad.com.pl jako załącznik nr Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej wypad.com.pl, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na zasady realizacji Bonów zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

14 Załącznik nr 3 1. Dane konsumenta (wypełnia klient): Imię i nazwisko:.. DRUK REKLAMACJI Sklepu internetowego wypad.com.pl.....,... Miejscowość Data Adres :.. ul. Kępińska Adresat: In & Out Katarzyna Trzcińska Brwinów telefon:... tel Informacje o reklamowanym towarze (wypełnia klient): Nazwa towaru, producent, model, rozmiar, kolor:.. Cena sprzedaży: Ilość: Rodzaj i numer dokumentu zakupu:.. Data zakupu:.. Data stwierdzenia wady:... Numer zamówienia. Przyczyna reklamacji oraz dokładny opis wad: Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wady: 3. Żądanie reklamującego (wypełnia klient): naprawa wymiana obniżka ceny zwrot gotówki inne Inne:... Proszę zaznaczyć wybrane pole. Sprzedawca poinformował nabywcę, że ustosunkuje się do żądania w terminie czternastu dni. Przekazywany do oględzin towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. Czytelny podpis klienta Podpisując niniejsze zgłoszenie reklamacyjne wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach firmy In & Out do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. nr 133 poz Adnotacje Sprzedawcy - decyzja dotycząca reklamacji (wypełnia sprzedawca): Data otrzymania reklamacji:. Osoba rozpatrująca reklamację:. Data rozpatrzenia reklamacji:.. Reklamacja została uznana / nie uznana z następujących powodów: Pieczątka i podpis Sprzedawcy Dalsze postepowanie reklamacyjne - informacja dla Klienta:

15 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).....,... Miejscowość Data Dane konsumenta: Imię i nazwisko:.. Adres : telefon:... Adresat: In & Out Katarzyna Trzcińska (wypad.com.pl) ul. Kępińska Brwinów tel Oświadczam, że zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży towaru: (Prosimy wyraźnie wskazać numer zamówienia, nazwę towaru/ kolor/ rozmiar/ ilość sztuk/ datę odbioru towaru) Dowód zakupu (prosimy wypełnić właściwe): Paragon numer:.. Faktura numer: Inny: (np. numer czy data zamówienia):... Proszę o zwrot kwoty zł (słownie:.. ) przelewem na rachunek bankowy: Imię i nazwisko właściciela rachunku:... Nazwa Banku: przekazem pocztowym:.. inną metodą:. Czytelny podpis klienta

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. Postanowienia ogólne Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Spółka KRATER prowadzącą

Bardziej szczegółowo

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH Borowa, dn. 09.12.2015 POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PANBOGDAN.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO. RawDecor.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO. RawDecor.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO RawDecor.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bi-Bag Polska jest firma SoVi Marta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego oraz zasady realizacji transakcji w Sklepie Internetowym Vitrochem Group Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  z dnia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ www.kreacjaciala.pl z dnia 31.05.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.1000podlog.pl prowadzony jest przez JAROSŁAWA SOBIERAJA prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 15.04.2014r. Informacje podstawowe: Sklep internetowy KODY Wnętrza Design& Concept Store, działający pod domeną http://sklep.kodywnetrza.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Natalia Rynkowska prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Regulamin i Warunki świadczenia usług przez Serwis Internetowy www.wycena.net prowadzonego przez Nieruchomości Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. Treść regulaminu z 03.03.2015r I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin Sklepu Internetowego obiciowe24.pl I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: html Regulamin można także utrwalić,

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:  html Regulamin można także utrwalić, Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://mera.auto.pl/pliki/regulaminsklepu. html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r.

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy Esklep, dostępny pod adresem internetowym http://macconsulting.isklep24.pl/, prowadzony jest przez Management Accounting Consulting

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z 23.04.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (DO )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (DO ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (DO 2016-04-27) SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo