Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem prowadzony jest przez firmę Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowska 6, Białystok, NIP , REGON , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwaną w niniejszym regulaminie Luxury Products. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Sklep Internetowy sklep działający pod adresem w którym Klienci mogą dokonywać zakupów towarów luksusowych oferowanych przez Luxury Products; Klient osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów; Konsument Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia czas, w jakim Luxury Products przygotuje towary objęte zamówieniem i przekaże je do wysłania za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Klienta, lub przygotuje je do odbioru przez Klienta; Koszyk element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, itp.; Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat towaru; Newsletter gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Luxury Products, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na towary, niezbędny jest: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego; aktywne konto poczty elektronicznej ( ). 2 Rejestracja i logowanie W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym należy wybrać zakładkę Twoje kontorejestracja, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając: adres (wykorzystywany później jako login), ustalone przez Klienta hasło, oraz dane osobowe, nr telefonu i adres. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Luxury Products danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem Zarejestruj. Następnie Luxury Products prześle na adres , podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy

2 procedurę rejestracyjną. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu , jako loginu, oraz hasła. W zakładce Edytuj profil Klient może także dokonać zmiany danych, hasła oraz przeglądać historię swoich zamówień w Sklepie Internetowym. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty e- mail, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Luxury Products nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła do konta Klienta w Sklepie Internetowym przez osobę nieuprawnioną. 3 Zakupy w Sklepie Internetowym Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać Klienci zarejestrowani oraz Klienci, którzy, z pominięciem procesu rejestracji, podali, przy złożeniu zamówienia, swoje dane osobowe, adres, numer telefonu, adres oraz zaakceptowali niniejszy regulamin, a także wyrazili zgodę na przetwarzanie przez Luxury Products danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym. W przypadku podejrzenia, że Klient podał, przy rejestracji lub przy złożeniu zamówienia, nieprawdziwe dane, Luxury Products zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji lub nie przyjęcia zamówienia do realizacji i jego usunięcia ze Sklepu Internetowego. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku. W celu złożenia zamówienia, Klient wskazuje towar, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem Do koszyka. W zamówieniu ( Twój koszyk ), Klient wskazuje: ilość zamawianego towaru; kraj dostawy; formę wysyłki; sposób płatności. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem Zamawiam na stronie z podsumowaniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Luxury Products oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres poczty , zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Luxury Products zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Luxury Products o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Klient może dokonywać modyfikacji złożonego zamówienia, w zakresie ilości towaru, adresu dostawy, prośby o wystawienie faktury, aż do momentu nadania przesyłki zawierającej zamówiony towar. 4

3 Informacje o produktach Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny wskazane na Stronach produktowych Sklepu Internetowego: zawierają podatek VAT i podawane są w PLN, a w wersji: angielskojęzycznej Sklepu Internetowego: w EUR lub USD, rosyjskojęzycznej Sklepu Internetowego: w RUB; b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostarczenia towaru pokrywa Klient. Koszt dostawy towaru przesyłką standardową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podawany jest przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy przesyłką standardową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. W przypadku zamówienia towarów, które wymagają dostawy przesyłką niestandardową, Luxury Products, na wskazany adres , przesyła informację o kosztach takiej dostawy. W przypadku zamiaru złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub przesyłką ekspresową, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Luxury Products na adres: lub telefonicznie w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy towarów objętych takim zamówieniem. Ceną wiążącą i ostateczną towaru jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. Luxury Products zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Do sprzedaży promocyjnej, oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Luxury Products ma prawo do udzielenia rabatów. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 5 Formy płatności i dostawy Zapłaty za zamówione towary można dokonać: gotówką przy odbiorze towaru od kuriera lub innego podmiotu dostarczającego zamówiony towar ( za pobraniem ); przelewem za pośrednictwem systemu PayU, przelewem za pośrednictwem systemu Paypal, zwykłym przelewem na rachunek bankowy. Przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarcza firma UPS Polska Sp. z o.o. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w Luxury Products. Przesyłki drogocenne dostarczane są osobiście przez pracowników Luxury Products.

4 Przesyłki zawierające towary zamówione w Sklepie internetowym są bardzo dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jednakże przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody lub skontaktować się jak najszybciej z przedstawicielem Luxury Products na adres: lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy i otrzymania wskazówek co do dalszego postępowania. Na prośbę Klienta, zgłoszone przed złożeniem zamówienia, Luxury Products wystawia, i dostarcza wraz z towarem, fakturę VAT dokumentująca dokonany przez Klienta zakup. W przypadku braku takiego zgłoszenia Luxury Products wystawia, i dostarcza wraz z towarem, paragon fiskalny. 6 Realizacja zamówienia Na Stronie produktowej prezentowany jest orientacyjny Czas realizacji zamówienia. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania stanów magazynowych zamówionego towaru w Sklepie Internetowym. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionego towaru w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany, na wskazany adres , o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia. Jeżeli na Stronie produktowej wskazana jest zależność Czasu realizacji zamówienia od stanu magazynowego, Klient może zasięgnąć informacji o Czasie realizacji zamówienia takiego towaru u przedstawiciela Luxury Products pod adresem: lub telefonicznie. W przypadku zamówienia takiego towaru, Klient zostanie poinformowany, na wskazany adres mailowy, o Czasie realizacji złożonego zamówienia oraz o możliwości zmiany zamówienia lub anulowaniu zamówienia, jeżeli Czas realizacji zamówienia jest zbyt odległy. Czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych: w przypadku płatności przy odbiorze towaru od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Luxury Products; w przypadku płatności przed odbiorem towaru (płatność z góry) od dnia odnotowaniu wpłaty za zamówiony towar na koncie bankowym Luxury Products. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę nadania przesyłki zawierającej zamówiony towar kurierowi lub innemu podmiotowi dostarczającemu zamówiony towar. Klient jest każdorazowo informowany przez kuriera, na wskazany adres mailowy, o wysyłce zamówionego towaru wraz ze wskazaniem numeru listu przewozowego. Na podstawie odrębnego zlecenia Klienta, po zamówieniu towaru przez Klienta, Luxury Products wykonuje usługi grawerowania oraz inne usługi przewidziane na Stronie produktowej. Warunkiem terminowej realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w szczególności adresu Klienta, przy rejestracji lub złożeniu zamówienia. W przeciwnym wypadku realizacja zamówienia może się opóźnić. Jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane i przesyłka z zamówionym towarem zostanie zwrócona do Sklepu Internetowego, Klient zostanie obciążony kosztami ponownej wysyłki towaru. Klient, będący Konsumentem, wraz z dostawą towaru otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę, rodzaj oraz przedmiot świadczenia, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, wzór formularza reklamacji, jeden egzemplarz niniejszego regulaminu, oraz gwarancję producenta lub dystrybutora (jeżeli została udzielona). 7

5 Niezgodność towaru z umową i gwarancja Luxury Products odpowiada wobec Klienta, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz z późn. zm.). Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową mogą być składane do Luxury Products z użyciem formularza dostarczonego wraz z towarem lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres: Luxury Products Cylwik Spółka Jawna ul. Marczukowska 6, Białystok, pocztą elektroniczną na adres lub telefonicznie. Luxury Products zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Towar oferowany w Sklepie Internetowym może być objęty gwarancją producenta lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z towarem. Luxury Products nie ponosi odpowiedzialności za nie uznanie reklamacji gwarancyjnej, a wszelkie koszty poniesione z tego tytułu obciążają Klienta. 8 Prawo do odstąpienia od umowy Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), w okresie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania zamówionego towaru, Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), m.in. w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. W związku z tym w szczególności nie podlegają zwrotowi towary zakupione w Sklepie Internetowym, które na zlecenie Klienta zostały poddane grawerunkowi. Wskazane w ust. 1 powyżej, ustawowe prawo odstąpienia od umowy, Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z użyciem wzoru dostarczanego wraz z towarem. Skorzystanie z załączonego wzoru jest dobrowolne. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt Klienta na adres Sklepu internetowego lub zwrócony osobiście. Sklep Internetowy nie odbiera towarów odesłanych przesyłką za pobraniem. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. Odstąpienie od umowy uważa się za nieskuteczne, a Luxury Productsy może odmówić przyjęcia

6 zwracanego towaru i zwrotu ceny, jeżeli towar nie został zwrócony w stanie, w jakim został wydany, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 9 Newsletter Sklepu Internetowego Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Luxury Products korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Luxury Products. 10 Dane osobowe W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym lub w trakcie zamawiania towaru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Luxury Products danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Administratorem danych osobowych Klienta jest Luxury Products. Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest zarejestrowany u Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod nr Nr księgi: Luxury Products przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 11 Bony zakupowe Luxury Products oferuje bony zakupowe, za pomocą których można dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym. Wydawcą bonów zakupowych jest Luxury Products. Nabywca, w chwili opłacenia bonu zakupowego, otrzymuje bon w postaci karty, zapakowanej w kopertę, z potwierdzeniem nominału i zakupu w postaci noty księgowej i pieczątki Luxury Products. Okres ważności bonu zakupowego wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Bon niewykorzystany w terminie traci ważność. Bon zakupowy nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może zostać zwrócony wydawcy. Bon zakupowy może być wykorzystany w celu zakupu towarów wyłącznie w Sklepie Internetowym. Każdy bon zakupowy posiada indywidualny i niepowtarzalny kod, który umożliwia, po wpisaniu

7 kodu przy zamówieniu towaru w panel Twój koszyk, zapłatę za zamówione towary. Gdy wartość zamówienia jest wyższa niż kwota bonu zakupowego, jej posiadacz zobowiązany jest do zapłaty powstałej różnicy dostępną w Sklepie Internetowym formą płatności. Posiadacz bonu zakupowego może z niego skorzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty ujętej w nominale bonu. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu bonu zakupowego posiadacz otrzyma rekompensatę w formie nowego bonu zakupowego o wartości odpowiadającej cenie zwracanego towaru. Zakup bonu zakupowego jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu dotyczących bonów zakupowych. Nabywca bonu zakupowego ma obowiązek poinformować przyszłego użytkownika bonu o postanowień niniejszego regulaminu dotyczących bonów zakupowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec nabywcy bonu, które został następnie utracony i wykorzystany przez osobę nieuprawnioną. 12 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.). Wszystkie nazwy produktów oraz znaki towarowe zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i są chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Wykorzystywanie tych nazw i znaków bez zgody osób uprawnionych jest zabronione. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego oraz uwagi i pytanie związane z jego działalnością oraz treścią niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane na adres Luxury Products zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Luxury Products, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Warszawa. Firma jest czynnym podatnikiem VAT od towarów oraz usług i posiada numer NIP 5342481689 oraz numer Regon 146771603.

Regulamin sklepu. Warszawa. Firma jest czynnym podatnikiem VAT od towarów oraz usług i posiada numer NIP 5342481689 oraz numer Regon 146771603. Regulamin sklepu Sklep internetowy Star Wines działający pod adresem www.starwines.com.pl (dalej Sklep Internetowy ) jest platformą prowadzoną przez STAR WINES POLAND Daniel Wasilewski z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BOA DRUK Olga Baraniecka, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 DEFINICJE 1. E-Sklep Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.visal.pl., z którym Umowa sprzedaży lub świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo