REGULAMIN: 1 Dane podstawowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN: 1 Dane podstawowe:"

Transkrypt

1 REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: Sklep internetowy sklep.elawenda.com jest prowadzony przez przedsiębiorcę Magdę Marczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "LAWENDA Magda Marczewska", Armii Ludowej 52, Toruń, REGON , NIP , prowadzącą działalność na terenie całego kraju, zarejestrowaną przez Urząd Miasta Torunia i wpisaną do CEIDG, zwaną dalej Sprzedawcą. Dane teleadresowe Sprzedawcy: Adres do korespondencji: Armii Ludowej 52, Toruń Strona internetowa Telefon: Magazyny sklepu: Armii Ludowej 52, Toruń godz. otwarcia: pon-pt , sob , tel Słowniczek: Sklep internetowy sklep.elawenda.com prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową: Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego sklep.elawenda.com i dokonująca zakupów; Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym sklep.elawenda.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny); Punkt Odbioru magazyn sklepu w Toruniu 2 Postanowienia ogólne: 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.elawenda.com, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2 Do korzystania ze sklepu internetowego sklep.elawenda.com, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,; b) włączenie obsługi plików ciasteczka i javascript, c) aktywne konto poczty elektronicznej ( ). 3 Klient powinien korzystać ze sklepu internetowego sklep.elawenda.com zgodnie z jego przeznaczeniem. 4 Klient powinien powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby

2 wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego sklep.elawenda.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 3 Zamówienia, wysyłka i dostawa towaru: 1 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 2 Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę sklep.elawenda.com. Po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłana em informacja o jego otrzymaniu przez Sprzedawcę. 3 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i wybiera spośród następujących alternatyw:- wydłużenie czasu oczekiwania- anulowanie całości zamówienia 4 Warunkiem wysłania zamówionego towaru Klientowi jest w przypadku: zamówień płatnych przelewem potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia em oraz wpłynięcie na konto zapłaty za zamówiony towar i kosztów dostawy 5 Klient wybiera sposób dostarczenia towaru spośród następujących możliwości: dostawa przesyłką Paczkomaty Inpost dostawa przesyłką pocztową ekonomiczną lub priorytetową dostawa przesyłką PaczkaEkstra24, Paczka24, Paczka48 odbiór osobisty zamawianego towaru w uzgodnionym Punkcie Odbioru w godzinach otwarcia danego magazynu. 6 Koszty dostawy pokrywa Klient wg. aktualnego cennika kosztów dostawy. O wysokości kosztów dostawy Klient jest każdorazowo informowany przed zawarciem umowy sprzedaży. - Cennik w przypadku przesyłki powyżej 30 kg uzgadniany jest indywidualnie. - Cennik przesyłki Paczkomaty Inpost: (max. 25kg) gabaryt A: 8x38x zł - Cennik przesyłki pocztowej: do 1kg: ekonomiczna 12zł, priorytetowa 15zł od 1kg do 2kg: ekonomiczna 15zł, priorytetowa 17zł od 2kg do 5kg: ekonomiczna 17zł, priorytetowa 19zł od 5kg do 10kg: ekonomiczna 22zł, priorytetowa 26zł - Cennik przesyłki PaczkaEkstra24, Paczka24, Paczka48: Do 5kg: PaczkaEstra24 21zł, Paczka24 16zł, Paczka48 14zł Od 5kg do 10kg: PaczkaEkstra24 26zł, Paczka24 21zł, Paczka48 19zł Od 10kg do 20kg: PaczkaEkstra24 31zł, Paczka24 26zł, Paczka48 24zł Od 20kg do 30kg: PaczkaEkstra24 36zł, Paczka24 31zł, Paczka48 29zł Podane ceny za przesyłkę zawierają podatek VAT. UWAGA! Jeśli zamówienie jest na tyle duże, że musimy je wysłać w kilku paczkach, Klient ponosi koszt zwielokrotnionej wysyłki. W takich przypadkach koszt dostawy ustalany będzie indywidualnie z Klientem przed zawarciem umowy. 7 Cena za przesyłkę i transport nie obejmuje wnoszenia towaru. 8 Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie do 7 dni

3 roboczych. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki plus czas przesyłki właściwy dla firmy ją realizującej. 9 Za każdy zakupiony towar Klient otrzymuje rachunek. 10 W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Klienta będącego Konsumentem w uzgodnionym terminie Sprzedawca wezwie Klienta w sposób z nim uzgodniony oraz pisemnie do odbioru zakupionego towaru w wyznaczonym dodatkowo terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem naliczenia opłaty za bezumowne przechowywanie rzeczy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy według aktualnej stawki rynkowej powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości opłaty za bezumowne przechowywanie w wezwaniu do odbioru rzeczy. 11 W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, zgodnie z art k.c. 4 Płatność: 1. Formy płatności za zamówiony towar : 1 gotówka - odbiór osobisty we wskazanym Punkcie Odbioru w godzinach pracy magazynu, przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie następnego dnia po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie w ciągu 7 dni od wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. 2 Opłatę za zakupiony towar oraz transport należy wpłacić na podane niżej konto: LAWENDA Magda Marczewska, Armii Ludowej 52, Toruń Bank Spółdzielczy w Toruniu nr konta Odstąpienie od umowy i zwrot towaru: 1 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować o tym sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy). 3 Przy odstąpieniu od umowy można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 4 Konsument odstępujący od umowy może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklepu sklep.elawenda.com. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w formie mailowej na wskazany przez Klienta adres. 5 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4 6 Odesłanie lub przekazanie rzeczy należy dokonać na adres korespondencyjny Sprzedawcy (Lawenda Magda Marczewska, Armii Ludowej 52, Toruń) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 7 Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. 8 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 9 Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 10 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 12 W przypadku gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zapłacić za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 13 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 6 Reklamacje: 1 Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, jednak w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży były rzeczy używane, termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 1 (jeden) rok. 2 W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres Sklepu LAWENDA Magda Marczewska Armii Ludowej 52, Toruń. Proponujemy przesyłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną. 3 Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu

5 ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 5 Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta o inny sposób zaspokojenia. 6 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 7 Kupujący nie będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 8 Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 9 W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 10 Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy 11 Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 7 Dane osobowe: 1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez siebie danych osobowych, w procesie korzystania ze sklepu internetowego sklep.elawenda.com i dokonywania w tym sklepie zakupów. Podanie danych

6 osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym. 2 Administratorem danych osobowych jest Magda Marczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LAWENDA Magda Marczewska", Armii Ludowej 52, Toruń, REGON , NIP , zarejestrowana przez Urząd Miasta Torunia, wpisana do CEIDG. 3 Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz w celu wystawienia rachunku. 4 Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 5 Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 6 Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu poświęconej Polityce Prywatności. 8 Postanowienia końcowe: 1 Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 2 Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U poz. 1410, ze zm.). 3 Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie nie obowiązuje w przypadku zamówień już przez Klienta złożonych. Zamówienia są realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 4 Ewentualne spory powstałe między Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 5 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 6 W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies ). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 7 Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się

7 skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ narzedziasklep.eu 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo