Regulamin sklepu internetowego dadodesign.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego dadodesign.pl"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego dadodesign.pl 1. Postanowienia wstępne, informacja o podmiocie prowadzącym sklep internetowy dadodesign.pl 1. Sklep internetowy dadodesign.pl prowadzony jest przez INTAR TOOLS Tomasz Rozdejczer i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Falentach Nowych ( Raszyn) przy ulicy Rozbrat 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem o numerze identyfikacji podatkowej NIP: , Regon Regulamin sklepu internetowego dadodesign.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz z późn. zm.) przez INTAR TOOLS T. Rozdejczer i Wspólnicy Sp. J. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 4. W przypadku, gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego dadodesign.pl, rozumie się przez to prawa i obowiązki INTAR TOOLS T. Rozdejczer i Wspólnicy Sp. J. 5. Korespondencję elektroniczną związaną z produktami oferowanymi przez sklep internetowy dadodesign.pl należy wysyłać na adres 2. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia 1. Sklep internetowy dadodesign.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów (fotele, krzesła, stoły, lampy, dekoracje, dodatki) za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu serwisu 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z usług sklepu internetowego dadodesign.pl jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych: a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies, c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego dadodesign.pl jest dokonanie rejestracji. 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu sklepu internetowego dadodesign.pl. 5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do sklepu internetowego dadodesign.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu , jako loginu oraz hasła. Regulamin, Sklep Dado Design, Strona 1 z 6

2 3. Zasady składania zamówienia 1. Sklep internetowy dadodesign.pl przyjmuje zamówienia poprzez serwis internetowy 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia. 2. Klient, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się do sklepu internetowego dadodesign.pl składa zamówienie poprzez wybór towaru i jego parametrów, postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 3. Wybór zamawianych przez Klienta towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 4. Zakupy w sklepie internetowym dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia. 5. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: a) rodzaj i ilość zamawianego towaru, b) dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności pełne dane adresowe i kontaktowe, w tym numer telefonu i adres , c) wybrany sposób płatności, d) wybrany sposób dostarczenia towaru. 6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wybór sposobu płatności oraz naciśnięcie przycisku "Wyślij zamówienie". 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z INTAR TOOLS Tomasz Rozdejczer i Wspólnicy Sp. J. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 8. Sklep internetowy dadodesign.pl potwierdza zamówienie złożone przez Klienta poprzez wysłanie do Klienta a z adresu zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia. 9. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez fax lub , podany w serwisie internetowym Sklep internetowy dadodesign.pl potwierdza zamówienie złożone przez Klienta w sposób określony w ust Dokonanie przez sklep internetowy dadodesign.pl potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 8 i 9, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie. 4. Realizacja zamówienia 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez sklep internetowy dadodesign.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia. 2. Sklep internetowy dadodesign.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem, który odbywał się będzie w dni robocze (pn-pt), w godzinach Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie poprzez telefoniczne lub owe powiadomienie sklepu internetowego dadodesign.pl w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. 4. Sklep internetowy dadodesign.pl może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy: Regulamin, Sklep Dado Design, Strona 2 z 6

3 a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dadodesign.pl dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego dadodesign.pl. 5. Klient sklepu internetowego dadodesign.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W przypadku niedostępności danego towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. 6. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy dadodesign.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu takiej płatności. 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego dadodesign.pl usługami, sklep internetowy dadodesign.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego dadodesign.pl niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze sklepu internetowego dadodesign.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla INTAR TOOLS Tomasz Rozdejczer i Wspólnicy Sp. J., e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego dadodesign.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 5. Ceny i warunki zapłaty 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym dadodesign.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Koszty dostawy podane są w każdym formularzu zamówienia. Klient powinien zaznaczyć je przed wysłaniem formularza zamówienia do sklepu internetowego dadodesign.pl. 3. Sklep internetowy dadodesign.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Regulamin, Sklep Dado Design, Strona 3 z 6

4 4. Zmiana ceny towaru i przesyłek nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego dadodesign.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Chęć otrzymania faktury VAT za zamówiony towar należy zaznaczyć w formularzu zamówienia, podając dane do wystawienia takiej faktury. Paragon lub faktura VAT dostarczane są do Klienta wraz z zamówionym towarem. 6. Płatności 1. Cenę za zamówione towary Klient może uiścić : a) poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego dadodesign.pl w Banku Handlowym S.A o numerze , b) za pośrednictwem szybkich płatności obsługiwanych przez PayU.pl, c) gotówką kurierowi, w przypadku przesyłki za pobraniem, d) gotówką, w przypadku odbioru osobistego. 2. Sklep internetowy dadodesign.pl nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności: a) opłat bankowych za dokonanie przelewu, b) opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia. 3. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez PayU.pl (serwis internetowy Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy (PayU S.A.). 7. Dostawa 1. Towary zamówione w sklepie internetowym dadodesign.pl wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W razie woli wysyłki poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego dadodesign.pl. 2. Zamówione przez Klienta towary dostarczane są przesyłką kurierską. 3. Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie pod pozycją Wysyłka/Odbiór. 4. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona w całkowitej kwocie zamówienia. 5. Opłata związana z dostarczeniem towaru do Klienta będzie osobną pozycją na paragonie lub fakturze VAT, wystawionej przez sklep internetowy dadodesign.pl. 6. Termin realizacji zamówienia wynosi od 8 dni do 120 dni. 7. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy dadodesign.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Klienta przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego dadodesign.pl oraz ponownej przesyłki do Klienta zostaje obciążony Klient. 8. Reklamacje Regulamin, Sklep Dado Design, Strona 4 z 6

5 1. Sklep internetowy dadodesign.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego towaru na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz z późn. zm.). 2. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep internetowy dadodesign.pl, przesyłając wiadomość na adres wraz z dołączonym zdjęciem uszkodzenia. 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez sklep internetowy dadodesign.pl jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji pocztą na adres: INTAR TOOLS Tomasz Rozdejczer i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Błońska Tarczyn 4. Opis reklamacji powinien zawierać: a) imię i nazwisko, b) dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), c) nazwę, ilość, towarów, które są reklamowane, d) powód reklamacji, e) wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem rachunku bankowego klienta, 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją. 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu wraz z kosztami przesyłki lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty. 7. Towary sprzedawane przez sklep internetowy dadodesign.pl są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. 8. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient składa reklamację bezpośrednio do gwaranta (producenta lub dystrybutora), przy czym może to zrobić za pośrednictwem sklepu internetowego dadodesign.pl, b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową. 9. Zwroty zakupionych towarów 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie. 2. Oświadczenie oraz zakupiony towar należy wysłać na poniższy adres: INTAR TOOLS Tomasz Rozdejczer i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Błońska Tarczyn Regulamin, Sklep Dado Design, Strona 5 z 6

6 3. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. O ile to możliwe, towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji. 4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 5. Sklep internetowy dadodesign.pl nie odbiera zwrotów/reklamacji wysłanych za pobraniem. 6. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania). 7. Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony przez sklep internetowy dadodesign.pl zwróci Klientowi pieniądze z przelewem bankowym na rachunek bankowy, wskazany przez Klienta. 10. Postanowienia końcowe 1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu. 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronach sklepu internetowego dadodesign.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 3. Sklep internetowy dadodesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które sklep internetowy dadodesign.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania. 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta. 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INTAR TOOLS T. Rozdejczer i Wspólnicy Sp. J. a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INTAR TOOLS T. Rozdejczer i Wspólnicy Sp. J. a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę INTAR TOOLS T. Rozdejczer i Wspólnicy Sp. J. 7. Sklep internetowy dadodesign.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu sklep internetowy dadodesign.pl zawiadomi Klientów posiadających rejestrację, przesyłając odpowiednią informację na adres Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zamówienia otrzymane przez sklep internetowy dadodesign.pl przed zmianą Regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep internetowy dadodesign.pl zamówienia. 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Regulamin, Sklep Dado Design, Strona 6 z 6

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j. z siedzibą w Łomiankach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 Załączniki: - Polityka prywatności (kliknij aby zobaczyć) - Wzór formularza odstąpienia od umowy zwartej na odległość (kliknij aby zobaczyć) -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Księgarni Vetbooks.pl

Regulamin Księgarni Vetbooks.pl Regulamin Księgarni Vetbooks.pl Obowiązujący do 24.12.2014 roku: 1. DEFINICJE 1. Sprzedawca - MWW Mirosław Matoga z siedzibą w Długołęce 55-095, ul. Chabrowa 6 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin Regulamin sklepu internetowego www.admailer.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo