Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów"

Transkrypt

1 Odbiorcy indywidualni Konsument. Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów e-imb.pl (e- Internetowy Market Budowlany.pl) prowadzony jest w ramach działalności Nanochem B.Gajek w Krakowie ul. Oboźna 31, Kraków. Firma posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Regon ; tel.:/fax.: NIP: Regon: Wpis do ewidencji działalności; nr /2013 Bank/nr. konta PEKAO SA / Zwanym w dalszej części regulaminu e-imb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. e-imb realizuje sprzedaż detaliczną oraz hurtową materiałów budowlanych zwanymi również produktami. Sprzedaż realizowana jest za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem: na podstawie zamówień składanych w sposób, o którym mowa w regulaminie. 2. Regulamin obowiązuje od dnia r 2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAKUPÓW 1. Zakupy w sklepie internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie a/definicja: odbiorca indywidualny ( konsument) osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową b/ Definicja : odbiorca instytucjonalny (przedsiębiorca) w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Zamieszczona oferta sklepu obowiązuje na terenie Polski 3. Zakupy w sklepie internetowym dla odbiorców instytucjonalnych odbywają się na podstawie odrębnego regulaminu, zamieszczonego na stronie 4. Zakupy w sklepie internetowym z usługą montażu zakupionych produktów odbywają się na podstawie odrębnego regulaminu, zamieszczonego na stronie 5. Warunkiem bezwzględnym podczas realizacji zakupów przez konsumenta jest prawidłowe wypełnienie zamówienia na stronie internetowej sklepu, oznacza to akceptację zasad sprzedaży opisanych w regulaminie oraz zobowiązuje konsumenta do ich przestrzegania. 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie są przeznaczone do sprzedaży oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 7. Przyjęcie każdego złożonego zamówienia przez konsumenta jest potwierdzane drogą elektroniczną lub telefonicznie. 8. Składając zamówienie w sklepie internetowym, konsument potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez konsumenta zamówienie w sklepie internetowym zostaje unieważnione o czym konsument zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 9. Sklep przyjmuje zamówienia drogą elektroniczną w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta potwierdzane będą w terminie 48h w dniu roboczym na który przypada pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia błędnie lub częściowo wypełnionych

2 formularzy zamówienia. 11. Podobnie, zamówienia nie będą podlegały realizacji w przypadku: a/ we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew na wskazane przez e-imb konto, PEKAO SA / w należnej wysokości. b/ braku autoryzacji płatności z pośrednictwem portalu płatność.pl c/ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zwrócona. d/zamawiany produkt nie występuje u dostawcy e/ cena zamawianego produktu uległa zmianie z przyczyn niezależnych i nastąpiła przed potwierdzeniem zamówienia przez pracowników sklepu 12. Zamówienia należy składać w języku Polskim i mogą być realizowane na terenie polski 13. Konsument może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, które związane są z danymi formalnymi i teleadresowymi oraz dane niezbędne do wystawienia stosownych dokumentów i tylko do momentu potwierdzenia przez pracownika sklepu. Przyjętą formą zmiany przez konsumenta jest forma elektroniczna na adres : lub w trakcie rozmowy telefonicznej. 14. Wszystkie ceny podawane w sklepie e-imb wyrażone są w złotych polskich (pln) i zawierają należny podatek VAT e-imb zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, wprowadzania nowych produktów i usuwania ich. Zmianami cenowymi sklep nie obejmuje zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone. 15. Obsługa sklepu e-imb dba aby opisy techniczne i dane sprzedawanych produktów na stronach były zgodne z danymi ich producentów. Jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w podanych parametrach i właściwości oraz ich przeznaczeniu bądź ich nagłą zmianę przez producenta. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronach internetowych sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty otrzymania produktu (-ów) ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 16. Konsument zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie rejestrowania w systemie i w trakcie składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 17. e-imb prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT. 18. Mimo dołożenia wszelkich starań firma e-imb nie gwarantuje, że publikowane dane dotyczące opisów technicznych produktu oraz zdjęcia nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o kontakt z Działem Obsługi Klienta na adres: lub pod nr telefonu sklepu e-imb 19. Kontakt telefoniczny lub faksowy możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 Kontakt drogą elektroniczną czynny przez całą dobę. 20. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na podstawie regulaminu są: konsument oraz Nanochem B.Gajek w Krakowie Korzystanie z portalu internetowego oraz jego zasobów informacyjnych e-imb jest wolne od opłat. 3 WARUNKI DOSTAW I ZAMÓWIEŃ 1. Szczegółowe warunki dostaw określają regulaminy dostawców, firm kurierskich :Raben, UPS, DHL, OPEK i Poczty Polskiej \ 2. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju. 3. Dostawy realizuje e-imb za pomocą firmy kurierskiej na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, w uzgodnionym terminie. 4. Koszty dostawy pokrywa konsument, według cen określonych w cenniku transportu. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża konsumenta. W przypadku towarów o niestandardowych wymiarach koszt transportu będzie ustalany indywidualnie.

3 5. Dostawy towarów w przypadku których wymagana jest kontrolowana temperatura przewozu w okresie zimowym, czas realizacji dostawy będzie ustalany indywidualnie. 6. Faktura VAT zostanie dostarczona wraz z dostawą lub wysłana zostanie do konsumenta w terminie do 7 dni od dnia realizacji dostawy. 7. Termin dostawy ustalany jest z konsumentem. Konsument zobowiązany jest do odbioru towaru w określonym miejscu i czasie. Odbiór będzie dokonywany osobiście bądź przez upoważnioną osobę. 8. Odbiór przesyłki konsument lub osoba upoważniona potwierdza na liście przewozowym lub dokumencie WZ. Z tą chwilą na konsumenta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 9. Odbierając towar konsument jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem konsument zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera protokołu szkody. Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń. 10. e-imb nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umowy przewozu. 11. Rozładunku towaru konsument dokonuje we własnym zakresie. 12.W razie nieobecności konsumenta lub osoby upoważnionej pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki. Konsument obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z e-imb bądź firmą kurierską. Koszty ponownej dostawy ponosi konsument. 13. e-imb rozpatruje złożone zamówienie przez konsumenta w dni robocze w ciągu 48h od momentu złożenia przez konsumenta zamówienia na stronach sklepu e-imb Zamówienie musi spełniać wymogi j opisane w 2 pkt Po złożeniu zamówienia przez konsumenta automatycznie zostanie wysłany z prośbą o potwierdzenie tegoż zamówienia. 15. Każde zamówienie określa dane formalne i teleadresowe zamawiającego, oczekiwany termin realizacji wraz z miejscem dostawy, ilość zamawianych produktów i cenę, warunki i koszty dostawy, formy i sposoby płatności oraz dane niezbędne do wystawienia stosownych dokumentów. 16. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu jest dokonanie przez konsumenta przedpłaty za zamówione produkty w wybrany przez siebie sposób a/ przelewem na rachunek bankowy b/ za pośrednictwem portalu płatność pl. 17. Przedpłata obejmuje również koszty dostawy. 18. Zamówienie złożone przez konsumenta traktowane jest jako czynność prawna zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 19. Realizacja zmówienia to czas obejmujący okres po dokonaniu przedpłaty przez konsumenta a momentem nadania przesyłki, przy uwzględnieniu wyłącznie dni roboczych. Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności zamawianego produktu i jego ilości. 20. Mimo dołożenia wszelkich starań odnośnie prezentowanej oferty (dostępność, ceny), e-imb zastrzega sobie prawo do realizacji oraz wysyłki produktów tylko dla zamówień potwierdzonych przez pracownika sklepu e-imb 21. W przypadku braku produktu zamawiający zostaje poinformowany natychmiastowo o powyższym fakcie co do możliwości realizacji zamówienia lub jego zmianie, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowaniu. Upoważnia to konsumenta do podjęcia decyzji co do dalszego postępowania z złożonym zamówieniem. 22. W przypadku, gdy została uregulowana płatność za złożone zamówienie przez konsumenta (PEKAO SA / ), a z przyczyn niezależnych od sklepu zamawiany towar nie jest dostępny u dostawcy bądź jego cena uległa zmianie przed potwierdzeniem zamówienia z wyłączeniem opisanym w 3 pkt.15, e-imb niezwłocznie poinformuje o tym konsumenta oraz zwróci wpłaconą kwotę na wskazane konto w terminie do 3 dni roboczych. 23. Po potwierdzeniu zamówienia przez pracownika sklepu nie można go już modyfikować.

4 4 WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW 1. e-imb oświadcza że wszystkie sprzedawane produkty są nowe. 2. Odbierając towar konsument jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem konsument zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera protokołu szkody. Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń. 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu złożone przez konsumenta będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. 4. Konsument w przypadku reklamacji produktu powinien zgłosić reklamację, korzystając z formularza reklamacji lub pisząc na adres 5. Konsument korzystając z przysługującego mu prawa może żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli e-imb nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, konsument ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 6. e-imb zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu na ustosunkowanie się do zgłoszonych żądań, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować konsumenta. Jeżeli warunki gwarancji zakupionego produktu będą wymagały dodatkowych ekspertyz technicznych do oceny reklamowanego produktu, termin ten może zostać wydłużony zgodnie z posiadaną gwarancją lub po uzgodnieniu z konsumentem. 7. Wysyłka reklamowanego produktu odbywa się na koszt konsumenta i nie podlega zwrotowi. Konsument jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki,oraz ustalenia z e-imb adresu pod jaki należy ją wysłać. Za ewentualne uszkodzeni powstałe podczas transportu odpowiada konsument. Uszkodzenia te nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym. 8. Wysyłka zwrotna naprawionego towaru odbywa się na koszt e-imb 5 WARUNKI ZWROTÓW ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW 1. Konsument w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia, na podstawie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a/ świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą. b/ świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 3. Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie nienaruszonym.produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt nie powinien być uszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia produktu, a produkt może zostać użyty pod warunkiem, że to użycie nie będzie prowadziło do zmiany jego zawartości i stanu lub uszkodzeń. 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy,zakupiony produkt należy odesłać. Koszt

5 wysyłki ponosi konsument, na adres wskazany przez e-imb. W celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt elektroniczny na Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć, kserokopię faktury VAT oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. e-imb w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem poleconym. Konsument zobowiązany jest podpisać kopię faktury korygującej wraz z datą dokonania podpisu w sposób czytelny i odesłać na adres e-imb, dopiero po otrzymaniu kopi Faktury korygującej,podpisanej w prawidłowy sposób w ciągu 7 dni kalendarzowych, e-imb dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta,pomniejszony o koszt transportu dostawy. 5. e-imb nie odbiera przesyłek za pobraniem. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. e-imb.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu, ani za szkody wynikłe z wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych. 2. W przypadku zmiany regulaminu,jego doręczenia użytkownikom systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenia zaktualizowanej treści na stronach serwisu 3. e-imb zastrzega sobie prawo do: a/ Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia. b/ Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego e-imb c/ Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego e-imb d/ Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. e/dane osobowe konsumenta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Konsument ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-imb zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych". f/w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego Życzymy udanych zakupów. Zespół Obsługi sklepu e-imb

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1.2 Regulamin niniejszy regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Regulamin niniejszy regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. REGULAMIN CENTRUM DRUKU Niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Warszawa. Firma jest czynnym podatnikiem VAT od towarów oraz usług i posiada numer NIP 5342481689 oraz numer Regon 146771603.

Regulamin sklepu. Warszawa. Firma jest czynnym podatnikiem VAT od towarów oraz usług i posiada numer NIP 5342481689 oraz numer Regon 146771603. Regulamin sklepu Sklep internetowy Star Wines działający pod adresem www.starwines.com.pl (dalej Sklep Internetowy ) jest platformą prowadzoną przez STAR WINES POLAND Daniel Wasilewski z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. I. Informacje o Sklepie Internetowym Sklep internetowy Światbaterii.pl, działa pod adresem www.swiatbaterii.pl i prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Sklep internetowy lispol.com, dostępny pod adresem www.lispol.com, prowadzony jest przez Łukasza Lisa od 19.01.2004r., w formie jednoosobowej działalności

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL Niniejszy regulamin określa politykę prywatności oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BOA DRUK Olga Baraniecka, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo