REGULAMIN SKLEPU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU. www.cezal24.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU 1. Postanowienia ogólne: 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów w sklepie internetowym, działającym pod adresem prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPECJAŁ Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 8, Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS , NIP: PL , REGON , rachunek bankowy BRE Bank S.A. w Rzeszowie ,wysokośćkapitałuzakładowego: ,00zł., zwaną w dalszej części regulaminu sklep internetowy 2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, zwani w dalszej części regulaminu klientem. 3. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione i opisane w katalogu sklepu internetowego (w informacji handlowej) zamieszczonym na stronie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, zwanych w dalszej części regulaminu towarem. 4. Informacje podane przez sklep internetowy zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Stosowany przez sklep internetowy system umożliwia pracownikom sklepu internetowego w szczególności edycję danych, korygowanie błędów we wprowadzonych danych. 2. Zamówienia: 1. Przed złożeniem zamówienia należy założyć konto (wypełnić formularz rejestracyjny) lub zalogować się w sklepie internetowym. 2. Zamówienia mogą być składane: a) przez 24 godziny na dobę: - za pośrednictwem strony internetowej poprzez kliknięcie w link zamówienie i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia; kliknięcie w link dodaj do koszyka. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka zatwierdzenie zamówienia poprzez klawisz zamów; - em na adres: podając nazwę produktu, ilość, dane Klienta (firma /siedziba; nazwisko i imię, ulica, numer domu i nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon, adres , NIP) oraz adres dostawy - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziba Klienta. Sklep internetowy wysyła do Klienta a z informacją o otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta w w/w formach. W w/w u znajduje się link, w który należy kliknąć celem potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Powyższe dane zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, pracownik sklepu internetowego weryfikuje zamówienie w szczególności: sprawdza czy wszystkie wymagane dane zostały podane w formularzu zamówienia, ustala czy zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. Po dokonaniu weryfikacji zamówienia pracownik sklepu internetowego informuje Klienta (w formie a) o wyniku weryfikacji zamówienia, w tym informuje czy zamówiony towar

2 jest dostępny w sprzedaży internetowej. b) telefonicznie dzwoniąc pod nr: wew. 27, 28 lub telefon komórkowy od poniedziałku do piątku w godzinach od do lub faxem pod nr wew. 26 podając nazwę produktu, ilość, dane zamawiającego (firma / nazwisko i imię, ulica, numer domu i nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon lub adres , NIP) oraz adres dostawy - jeżeli jest inny niż adres zamawiającego; Klient uzyska od pracownika sklepu internetowego informację o przyjęciu zamówienia do weryfikacji. Pracownik sklepu internetowego w zakresie weryfikacji zamówienia w szczególności sprawdza czy zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. 3. Katalog towarów oraz informacje o nich (informacja handlowa) zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie mają charakter reklamowy. Są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Przyjmuje się, że złożenie zamówienia przez Klienta (pkt 2 ust.2 niniejszego regulaminu) stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru. Ustala się, że umowa sprzedaży towaru pomiędzy sklepem internetowym a Klientem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu internetowego, że zamówiony przez Klienta towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. Powyższe dane zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Na żądanie Klienta sklep internetowy udostępni w szczególności poniższe dane: zamówienie złożone przez Klienta, przesłane przez sklep internetowy potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta, potwierdzenie, że zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej (w celu uzyskania w/w danych należy skontaktować się telefonicznie lub elektronicznie z pracownikiem sklepu internetowego). Ponadto sklep internetowy nieodpłatnie udostępnia Klientom na stronie treść niniejszego regulaminu. Sklep internetowy w zakresie zabezpieczenia w/w danych stosuje system uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do ich treści w szczególności serwery administratora sklepu internetowego znajdują się w profesjonalnych serwerowniach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep internetowy: dostęp do witryny WWW ogólnie dostępne przeglądarki www (rekomendowane IE), posiadanie aktywnego konta , używanie ogólnodostępnych systemów operacyjnych (rekomendowany Windows). 5. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta może nastąpić do czasu wyczerpania zapasu towaru w magazynie producenta. 6. Zamówienia należy składać w języku polskim. 7. Pracownik sklepu internetowego w trakcie weryfikacji zamówienia złożonego przez Klienta ma prawo do telefonicznego kontaktu z Klientem pod numerem telefonu podanym w formularzu zamówienia. Numer ten może także służyć kurierowi do kontaktu w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki. 8. Zamówienia na kwotę poniżej 50,00 PLN brutto nie będą realizowane przez sklep internetowy. 9. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone przez Klienta w ciągu 7 dni od jego złożenia zostanie anulowane. 3. Dostawa: 1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem: - firm kurierskich, - Poczty Polskiej S.A. na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres dostawy lub Klient odbierze je osobiście w sklepie medycznym. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. 2. Zamówione towary zostaną doręczone zgodnie z danymi adresowymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient odbierając zamówiony towar zobowiązany jest do jego zbadania, a także sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika w szczególności spisać, w obecności przewoźnika protokół uszkodzenia towaru i skontaktować się z pracownikami sklepu internetowego (dane kontaktowe: na stronie internetowej sklepu internetowego)

3 4. Koszty dostawy na terenie kraju: 1. Zamówienie na kwotę brutto powyżej 500,00 PLN na towary do 10 kg przesyłka gratis., 2. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient, z wyjątkiem kosztów dostawy zamówionego towaru na kwotę brutto powyżej 500,00 zł na towary do 10 kg, wówczas koszty dostawy ponosi sklep internetowy. 3. Koszty dostawy, o których mowa powyżej, ustalone zostaną w oparciu o cennik Poczty Polskiej S.A. lub cennik firmy świadczącej usługi kurierskiej, w tym OPEK Przesyłki Kurierskie, Łomianki k/warszawy, ul. Kolejowa 323, NIP , REGON , wg. aktualnego cennika w/w firm. Koszt dostawy zamówionego towaru uzależniony jest od wagi zamówionego towaru (towar wraz z opakowaniem) oraz opcji transportu (poczta lub kurier). Poczta Polska S.A. wg aktulanego cennika Poczty Polskiej S.A. POCZTA POLSKA S.A. CENTRALA UL.RAKOWIECKA WARSZAWA PRZESYŁKI POBRANIOWE Przesyłka pobraniowa, przekazanie PRIORYTETOWA Kwoty pobrania na rachunek bankowy GABARYT A GABARYT B DO 0,5 KG 13,50 15,50 OD 0,5 KG DO 1 KG 15,50 18,50 OD 1 KG DO 2 KG 17,00 20,50 OD 2 KG DO 5 KG 19,00 23,50 OD 5 KG DO 10 KG 26,00 32,50 Paczka pocztowa, w tym nadana na poste restante PACZKI POCZTOWE PRIORYTETOWA GABARYT B GABARYT A DO 1 KG 11,00 14,50 OD 1 KG DO 2 KG 13,00 17,00

4 OD 2 KG DO 5 KG 14,50 19,00 OD 5 KG DO 10 KG 20,50 26,00 GABARYT A : MINIMUM WYMIARY STRONY ADRESOWEJ NIE MOGĄ BYĆ MNIEJSZE NIŻ 90X140 MM MAXIMUM ŻADEN Z WYMIARÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ: DŁ.600MM, SZER. 500 MM, WYS. 300MM GABARYT B : MINIMUM JEŚLI CHOĆ JEDEN Z WYMIARÓW PRZEKRACZA DŁ. 600MM, SZER. 500MM, WYS.300MM MAXIMUM SUMA DŁUGOŚCI I NAJWIĘKSZEGO OBWODU MIERZONEGO W INNYM KIERUMKU NIŻ DŁ.3000MM, PRZY CZYM NAJWIĘKSZY WYMIAR NIEMOŻE PRZEKROCZYĆ 1500 MM. POCZTA POLSKA S.A. CENTRALA UL.RAKOWIECKA WARSZAWA 2. Firma kurierska Opek Sp. z o.o, ul. Kolejowa Łomianki. o przesyłka do 30 kg: 19,00 PLN + 23 % VAT o przesyłka powyżej 30 kg: (19,00 PLN + 4,50 PLN za każde następne 5 kg) + 23% VAT o za pobraniem do wartości przesyłki 3 500,00 PLN: (5,00 PLN + 1% wartości pobrania) + 23% VAT o za pobraniem powyżej 3 500,00 PLN do 7 000,00 PLN wartości przesyłki: 1,5% PLN wartości pobrania + 23%VAT za pobraniem powyżej 7 000,00 PLN do ,00 PLN wartości przesyłki: 2% wartości pobrania + 23%VAT 4. Koszt przesyłek pobraniowych ostrożnie wg cennika kuriera (tylko kurier). 5. Strony umowy sprzedaży (sklep internetowy, klient) mogą ustalić, że koszty dostawy zamówionego towaru zostaną doliczone do ceny towaru. 5 Termin realizacji: 1. Zamówienia potwierdzone przez Klienta w sobotę, niedzielę lub święta będą weryfikowane w pierwszym dniu roboczym. 2. Zamówienia potwierdzone przez Klienta po godzinie będą weryfikowane kolejnego dnia roboczego. W powyższym przypadku wysyłka towaru w formie wybranej przez Klienta następuje następnego dnia roboczego. 3. Zamówienie zostanie zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie. Termin dostawy: od potwierdzenia zamówienia przez Klienta do otrzymania zamówionego towaru upływa przeciętnie od 03 do 14 dni roboczych, w zależności od wybranej przez Klienta opcji transportu. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie, termin realizacjii zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem wraz z przesłaniem e- maila z dokładną datą realizacji zamówienia; 4. W przypadku promocji lub wyprzedaży realizacja następuje w kolejności napływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów. 6. Formy płatności, faktury: 1. Klient może korzystać z następujących form płatności:

5 - za pobraniem płatność przy odbiorze paczki: doręczycielowi, w urzędzie pocztowym lub kurierowi, Klient płaci wartość zamówienia (cena zamówionego towaru) + koszty jego dostawy (w przypadkach, gdy koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient); - przedpłata przelewem na konto sklepu internetowego wartość zamówienia (cena zamówionego towaru) + koszty jego dostawy (w przypadkach, gdy koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient) na rachunek ; 2. W tytule przelewu prosimy wpisać: zamówienie internetowe nr;imię i nazwisko. - przelew Klienci hurtowi, którzy spełnili określone wymagania (bliższe informacje u Sprzedawcy); 3. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 2 000,00 PLN brutto forma i termin płatności ceny zamówionego towaru i kosztów jego przesyłki zostaną indywidualnie ustalone z Klientem. 4. Klienci dokonujący zamówień wraz z towarem otrzymują paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT. 7. Ceny, rabaty: 1. Ceny podane przy towarach wymienionych w katalogu zawierają podatek VAT i są wyrażone w PLN. 2. Podane w katalogu (informacji handlowej) ceny towarów obowiązują do czasu wyczerpania zapasów towarów w magazynach producentów a po ich wyczerpaniu mogą ulec zmianie. 8. Odstąpienie od umowy, zwrot świadczeń wzajemnych ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zgodnie z u stawą z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient mający status konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania zamówionego towaru. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 w/w ustawy jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy, 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 6) dostarczania prasy, 7) usług w zakresie gier hazardowych. ZWROT ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH 1. W razie skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zwrotowi ulega to, co strony umowy wzajemnie sobie świadczyły. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient zwraca towar w stanie niezmienionym (tzn. gdy będzie on odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił żadnych oznak używalności). W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w niniejszym punkcie Klient pokrywa koszty zwrotu towaru. Przed dokonaniem zwrotu towaru Klient powinien wypełnić formularz zwrot dostępny na stronie głównej w zakładce Pobierz. Zwracany towar wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) oraz wypełnionym formularzem zwrot należy odesłać na adres sklepu CEZAL, Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 5 (jako adresata korespondencji należy wskazać PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o.) W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy sklep internetowy dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot, w tym ceny towaru na podany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku sprzedaży na fakturę VAT, sklep internetowy wystawi i prześle Klientowi fakturę korygującą na adres podany przez Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 07 dni sklep internetowy dokona zwrotu zapłaty na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6 2. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych za pobraniem. 9. Reklamacja 1. Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 2. W przypadku pomyłki Klienta co do ilości zamawianego towaru lub błędnego obliczenia wartości zamówionych towarów przez system, Klient ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia ( w formie a przesłanego na adres sklepu internetowego podany na stronie Po dokonaniu korekty zamówienia sklep internetowy przesyła a na adres podany przez Klienta, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje. 3. Sklep internetowy odpowiada wobec Klienta (konsumenta) jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W takim przypadku Klient (konsument) korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz z póź. zm.). 4. Klient składając reklamację powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na na adres sklepu ul. Boya Żeleńskiego 5, Rzeszów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT) oraz druk reklamacji dostępny jest na stronie głównej w zakładce Pobierz. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy: kodeksu cywilnego-dotyczy Klientów mających status przedsiębiorcy; ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz z póź. zm.) - dotyczy Klientów mających status konsumenta oraz ustawy z dnia r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 27 póź. zm.). 10. Ochrona danych osobowych: 1. Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym Klient rejestruje się w systemie prowadzonym przez sklep internetowy poprzez wypełnienie formularza rejestrowego dostępnego na stronie Klient rejestrując się w sklepie internetowym poprzez wypełnienie w/w formularza lub składając zamówienie w formach wskazanych w niniejszym regulaminie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep internetowy w celu i zakresie określonym w niniejszym regulaminie. 2. Sklep internetowy ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży pomiędzy nim a Klientem, w tym wystawienia faktury. 3. Poprawne wypełnienie formularza rejestrowego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie. 4. Klient, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (po zalogowaniu się Klient ma możliwość edycji swoich danych osobowych) oraz ich poprawiania (w tym celu należy przesłać a do sklepu internetowego, na adres podany na stronie internetowej).podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 11. Postanowienia końcowe: 1. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z póź. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz z póź. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz z póź. zm.),) ustawy z dnia r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 27 póź. zm.). 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki REGULAMIN SPRZEDAŻY W RAMACH PORTALU AUKCYJNEGO ALLEGRO.PL DEFINICJE 1. Sklep sklep internetowy prowadzący sprzedaż poprzez portal ALLEGRO.PL 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania. Regulamin sklepu online www.karpmania.com Definicje 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.com 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego La Barbe

Regulamin sklepu internetowego La Barbe Regulamin sklepu internetowego La Barbe I. Słownik pojęć 1. Sprzedawca Equi Store Michał Pec, ul. Marsylska 3/52, NIP: 521-297-34-25. REGON: 140319233. 2. Sklep, sklep.labarbe.pl - serwis internetowy należący

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl, prowadzącego sprzedaż m.in. za pośrednictwem platformy handlowej Allegro,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r 4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r I. Informacje ogólne 1 Wszystkie ceny widoczne na stronie www.4auto.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2 Opony sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług firmy pod nazwą Termy Krakowskie prowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.st. Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Sklep internetowy multicobooks.pl sklep działający pod adresem http://www.multicobooks.pl, sprzedający

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.pzugdyniapolmaraton.pl Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

4. Podczas składania zamówienia Klient dokonuje: 1. wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości; 3. wyboru sposobu płatności

4. Podczas składania zamówienia Klient dokonuje: 1. wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości; 3. wyboru sposobu płatności Regulamin I. INFORMACJE OGÓLNE Sklep internetowy trimex24.pl prowadzony jest przez: TRIMEX Sp. z o.o., z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Zamojskiej 5, 22-460 Szczebrzeszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Sprzedawcą jest: Regulamin Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok; Numer NIP: 542-23-83-747, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design. 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy

Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design. 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy 1. Sklep internetowy OldFashion Design działający pod adresem www.ofdesign.com.pl prowadzony jest przez Renatę Bzówkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.triathlonenergy.pl Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.d ogspassion.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest:

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Regulamin Sklepu Massada The Natural Therapy Poland I. Informacje Ogólne 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Transformulas-Poland Adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów internetowych prowadzonych przez Sprzedającego na platformie www.wszystko.pl. Sprzedającym jest CGL Spółka z o. o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Regulamin sklepu internetowego Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt 1. Informacje ogólne. 1.1. Internetowy sklep AGROPUNKTprzyjmuje zamówienia 24h na dobę na stronie agropunkt@poczta.onet.pl 1.2. Właścicielem sklepu internetowego jest PPHU AGROPUNT TŁUŚCIEC JÓZEF WĘGRZYNIAK

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Marantess.pl obowiązujący do dnia

Regulamin sklepu internetowego Marantess.pl obowiązujący do dnia Regulamin sklepu internetowego Marantess.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014. Sklep internetowy Marantess.pl (zwany dalej także Sklepem ), działający pod domeną www.marantess.pl, prowadzony jest przez Klaudynę

Bardziej szczegółowo

Sklep sklep internetowy działający pod adresem www.verbumt.pl, sprzedający towar za pośrednictwem Internetu.

Sklep sklep internetowy działający pod adresem www.verbumt.pl, sprzedający towar za pośrednictwem Internetu. Regulamin Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2015 roku. Sklep internetowy Verbum Trans dostępny pod adresem internetowym: www.verbumt.pl jest prowadzony przez firmę Verbum Trans sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ WARUNKI OGÓLNE 1. Prowadzącym sklep internetowy https://mediagraf.rwsoft.net/ jest Magdalena Urbanek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mediagraf Magdalena Urbanek, ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane. Regulamin sklepu internetowego swiatdziecka.net.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie swiatdziecka.net.pl, prowadzony przez PH Paulina Napert sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młodej 7, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pro-Project Henryk Kartaszyński. w Chełmie

Regulamin. Pro-Project Henryk Kartaszyński. w Chełmie Regulamin Pro-Project Henryk Kartaszyński w Chełmie I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lumagmaszyny.pl Sprzedającym jest firma FHU Jago-Bud z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. c) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

1. Wstęp. c) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu. 1. Wstęp a) Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zonazielona.pl (zwanym dalej "Sklepem" lub zonazielona ) za pośrednictwem witryny dostępnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej i zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo