REGULAMIN SKLEPU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU. www.cezal24.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU 1. Postanowienia ogólne: 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów w sklepie internetowym, działającym pod adresem prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPECJAŁ Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 8, Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS , NIP: PL , REGON , rachunek bankowy BRE Bank S.A. w Rzeszowie ,wysokośćkapitałuzakładowego: ,00zł., zwaną w dalszej części regulaminu sklep internetowy 2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, zwani w dalszej części regulaminu klientem. 3. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione i opisane w katalogu sklepu internetowego (w informacji handlowej) zamieszczonym na stronie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, zwanych w dalszej części regulaminu towarem. 4. Informacje podane przez sklep internetowy zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Stosowany przez sklep internetowy system umożliwia pracownikom sklepu internetowego w szczególności edycję danych, korygowanie błędów we wprowadzonych danych. 2. Zamówienia: 1. Przed złożeniem zamówienia należy założyć konto (wypełnić formularz rejestracyjny) lub zalogować się w sklepie internetowym. 2. Zamówienia mogą być składane: a) przez 24 godziny na dobę: - za pośrednictwem strony internetowej poprzez kliknięcie w link zamówienie i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia; kliknięcie w link dodaj do koszyka. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka zatwierdzenie zamówienia poprzez klawisz zamów; - em na adres: podając nazwę produktu, ilość, dane Klienta (firma /siedziba; nazwisko i imię, ulica, numer domu i nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon, adres , NIP) oraz adres dostawy - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziba Klienta. Sklep internetowy wysyła do Klienta a z informacją o otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta w w/w formach. W w/w u znajduje się link, w który należy kliknąć celem potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Powyższe dane zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, pracownik sklepu internetowego weryfikuje zamówienie w szczególności: sprawdza czy wszystkie wymagane dane zostały podane w formularzu zamówienia, ustala czy zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. Po dokonaniu weryfikacji zamówienia pracownik sklepu internetowego informuje Klienta (w formie a) o wyniku weryfikacji zamówienia, w tym informuje czy zamówiony towar

2 jest dostępny w sprzedaży internetowej. b) telefonicznie dzwoniąc pod nr: wew. 27, 28 lub telefon komórkowy od poniedziałku do piątku w godzinach od do lub faxem pod nr wew. 26 podając nazwę produktu, ilość, dane zamawiającego (firma / nazwisko i imię, ulica, numer domu i nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon lub adres , NIP) oraz adres dostawy - jeżeli jest inny niż adres zamawiającego; Klient uzyska od pracownika sklepu internetowego informację o przyjęciu zamówienia do weryfikacji. Pracownik sklepu internetowego w zakresie weryfikacji zamówienia w szczególności sprawdza czy zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. 3. Katalog towarów oraz informacje o nich (informacja handlowa) zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie mają charakter reklamowy. Są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Przyjmuje się, że złożenie zamówienia przez Klienta (pkt 2 ust.2 niniejszego regulaminu) stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru. Ustala się, że umowa sprzedaży towaru pomiędzy sklepem internetowym a Klientem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu internetowego, że zamówiony przez Klienta towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. Powyższe dane zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Na żądanie Klienta sklep internetowy udostępni w szczególności poniższe dane: zamówienie złożone przez Klienta, przesłane przez sklep internetowy potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta, potwierdzenie, że zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej (w celu uzyskania w/w danych należy skontaktować się telefonicznie lub elektronicznie z pracownikiem sklepu internetowego). Ponadto sklep internetowy nieodpłatnie udostępnia Klientom na stronie treść niniejszego regulaminu. Sklep internetowy w zakresie zabezpieczenia w/w danych stosuje system uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do ich treści w szczególności serwery administratora sklepu internetowego znajdują się w profesjonalnych serwerowniach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep internetowy: dostęp do witryny WWW ogólnie dostępne przeglądarki www (rekomendowane IE), posiadanie aktywnego konta , używanie ogólnodostępnych systemów operacyjnych (rekomendowany Windows). 5. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta może nastąpić do czasu wyczerpania zapasu towaru w magazynie producenta. 6. Zamówienia należy składać w języku polskim. 7. Pracownik sklepu internetowego w trakcie weryfikacji zamówienia złożonego przez Klienta ma prawo do telefonicznego kontaktu z Klientem pod numerem telefonu podanym w formularzu zamówienia. Numer ten może także służyć kurierowi do kontaktu w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki. 8. Zamówienia na kwotę poniżej 50,00 PLN brutto nie będą realizowane przez sklep internetowy. 9. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone przez Klienta w ciągu 7 dni od jego złożenia zostanie anulowane. 3. Dostawa: 1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem: - firm kurierskich, - Poczty Polskiej S.A. na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres dostawy lub Klient odbierze je osobiście w sklepie medycznym. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. 2. Zamówione towary zostaną doręczone zgodnie z danymi adresowymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient odbierając zamówiony towar zobowiązany jest do jego zbadania, a także sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika w szczególności spisać, w obecności przewoźnika protokół uszkodzenia towaru i skontaktować się z pracownikami sklepu internetowego (dane kontaktowe: na stronie internetowej sklepu internetowego)

3 4. Koszty dostawy na terenie kraju: 1. Zamówienie na kwotę brutto powyżej 500,00 PLN na towary do 10 kg przesyłka gratis., 2. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient, z wyjątkiem kosztów dostawy zamówionego towaru na kwotę brutto powyżej 500,00 zł na towary do 10 kg, wówczas koszty dostawy ponosi sklep internetowy. 3. Koszty dostawy, o których mowa powyżej, ustalone zostaną w oparciu o cennik Poczty Polskiej S.A. lub cennik firmy świadczącej usługi kurierskiej, w tym OPEK Przesyłki Kurierskie, Łomianki k/warszawy, ul. Kolejowa 323, NIP , REGON , wg. aktualnego cennika w/w firm. Koszt dostawy zamówionego towaru uzależniony jest od wagi zamówionego towaru (towar wraz z opakowaniem) oraz opcji transportu (poczta lub kurier). Poczta Polska S.A. wg aktulanego cennika Poczty Polskiej S.A. POCZTA POLSKA S.A. CENTRALA UL.RAKOWIECKA WARSZAWA PRZESYŁKI POBRANIOWE Przesyłka pobraniowa, przekazanie PRIORYTETOWA Kwoty pobrania na rachunek bankowy GABARYT A GABARYT B DO 0,5 KG 13,50 15,50 OD 0,5 KG DO 1 KG 15,50 18,50 OD 1 KG DO 2 KG 17,00 20,50 OD 2 KG DO 5 KG 19,00 23,50 OD 5 KG DO 10 KG 26,00 32,50 Paczka pocztowa, w tym nadana na poste restante PACZKI POCZTOWE PRIORYTETOWA GABARYT B GABARYT A DO 1 KG 11,00 14,50 OD 1 KG DO 2 KG 13,00 17,00

4 OD 2 KG DO 5 KG 14,50 19,00 OD 5 KG DO 10 KG 20,50 26,00 GABARYT A : MINIMUM WYMIARY STRONY ADRESOWEJ NIE MOGĄ BYĆ MNIEJSZE NIŻ 90X140 MM MAXIMUM ŻADEN Z WYMIARÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ: DŁ.600MM, SZER. 500 MM, WYS. 300MM GABARYT B : MINIMUM JEŚLI CHOĆ JEDEN Z WYMIARÓW PRZEKRACZA DŁ. 600MM, SZER. 500MM, WYS.300MM MAXIMUM SUMA DŁUGOŚCI I NAJWIĘKSZEGO OBWODU MIERZONEGO W INNYM KIERUMKU NIŻ DŁ.3000MM, PRZY CZYM NAJWIĘKSZY WYMIAR NIEMOŻE PRZEKROCZYĆ 1500 MM. POCZTA POLSKA S.A. CENTRALA UL.RAKOWIECKA WARSZAWA 2. Firma kurierska Opek Sp. z o.o, ul. Kolejowa Łomianki. o przesyłka do 30 kg: 19,00 PLN + 23 % VAT o przesyłka powyżej 30 kg: (19,00 PLN + 4,50 PLN za każde następne 5 kg) + 23% VAT o za pobraniem do wartości przesyłki 3 500,00 PLN: (5,00 PLN + 1% wartości pobrania) + 23% VAT o za pobraniem powyżej 3 500,00 PLN do 7 000,00 PLN wartości przesyłki: 1,5% PLN wartości pobrania + 23%VAT za pobraniem powyżej 7 000,00 PLN do ,00 PLN wartości przesyłki: 2% wartości pobrania + 23%VAT 4. Koszt przesyłek pobraniowych ostrożnie wg cennika kuriera (tylko kurier). 5. Strony umowy sprzedaży (sklep internetowy, klient) mogą ustalić, że koszty dostawy zamówionego towaru zostaną doliczone do ceny towaru. 5 Termin realizacji: 1. Zamówienia potwierdzone przez Klienta w sobotę, niedzielę lub święta będą weryfikowane w pierwszym dniu roboczym. 2. Zamówienia potwierdzone przez Klienta po godzinie będą weryfikowane kolejnego dnia roboczego. W powyższym przypadku wysyłka towaru w formie wybranej przez Klienta następuje następnego dnia roboczego. 3. Zamówienie zostanie zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie. Termin dostawy: od potwierdzenia zamówienia przez Klienta do otrzymania zamówionego towaru upływa przeciętnie od 03 do 14 dni roboczych, w zależności od wybranej przez Klienta opcji transportu. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie, termin realizacjii zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem wraz z przesłaniem e- maila z dokładną datą realizacji zamówienia; 4. W przypadku promocji lub wyprzedaży realizacja następuje w kolejności napływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów. 6. Formy płatności, faktury: 1. Klient może korzystać z następujących form płatności:

5 - za pobraniem płatność przy odbiorze paczki: doręczycielowi, w urzędzie pocztowym lub kurierowi, Klient płaci wartość zamówienia (cena zamówionego towaru) + koszty jego dostawy (w przypadkach, gdy koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient); - przedpłata przelewem na konto sklepu internetowego wartość zamówienia (cena zamówionego towaru) + koszty jego dostawy (w przypadkach, gdy koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient) na rachunek ; 2. W tytule przelewu prosimy wpisać: zamówienie internetowe nr;imię i nazwisko. - przelew Klienci hurtowi, którzy spełnili określone wymagania (bliższe informacje u Sprzedawcy); 3. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 2 000,00 PLN brutto forma i termin płatności ceny zamówionego towaru i kosztów jego przesyłki zostaną indywidualnie ustalone z Klientem. 4. Klienci dokonujący zamówień wraz z towarem otrzymują paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT. 7. Ceny, rabaty: 1. Ceny podane przy towarach wymienionych w katalogu zawierają podatek VAT i są wyrażone w PLN. 2. Podane w katalogu (informacji handlowej) ceny towarów obowiązują do czasu wyczerpania zapasów towarów w magazynach producentów a po ich wyczerpaniu mogą ulec zmianie. 8. Odstąpienie od umowy, zwrot świadczeń wzajemnych ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zgodnie z u stawą z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient mający status konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania zamówionego towaru. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 w/w ustawy jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy, 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 6) dostarczania prasy, 7) usług w zakresie gier hazardowych. ZWROT ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH 1. W razie skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zwrotowi ulega to, co strony umowy wzajemnie sobie świadczyły. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient zwraca towar w stanie niezmienionym (tzn. gdy będzie on odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił żadnych oznak używalności). W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w niniejszym punkcie Klient pokrywa koszty zwrotu towaru. Przed dokonaniem zwrotu towaru Klient powinien wypełnić formularz zwrot dostępny na stronie głównej w zakładce Pobierz. Zwracany towar wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) oraz wypełnionym formularzem zwrot należy odesłać na adres sklepu CEZAL, Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 5 (jako adresata korespondencji należy wskazać PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o.) W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy sklep internetowy dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot, w tym ceny towaru na podany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku sprzedaży na fakturę VAT, sklep internetowy wystawi i prześle Klientowi fakturę korygującą na adres podany przez Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 07 dni sklep internetowy dokona zwrotu zapłaty na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6 2. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych za pobraniem. 9. Reklamacja 1. Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 2. W przypadku pomyłki Klienta co do ilości zamawianego towaru lub błędnego obliczenia wartości zamówionych towarów przez system, Klient ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia ( w formie a przesłanego na adres sklepu internetowego podany na stronie Po dokonaniu korekty zamówienia sklep internetowy przesyła a na adres podany przez Klienta, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje. 3. Sklep internetowy odpowiada wobec Klienta (konsumenta) jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W takim przypadku Klient (konsument) korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz z póź. zm.). 4. Klient składając reklamację powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na na adres sklepu ul. Boya Żeleńskiego 5, Rzeszów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT) oraz druk reklamacji dostępny jest na stronie głównej w zakładce Pobierz. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy: kodeksu cywilnego-dotyczy Klientów mających status przedsiębiorcy; ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz z póź. zm.) - dotyczy Klientów mających status konsumenta oraz ustawy z dnia r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 27 póź. zm.). 10. Ochrona danych osobowych: 1. Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym Klient rejestruje się w systemie prowadzonym przez sklep internetowy poprzez wypełnienie formularza rejestrowego dostępnego na stronie Klient rejestrując się w sklepie internetowym poprzez wypełnienie w/w formularza lub składając zamówienie w formach wskazanych w niniejszym regulaminie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep internetowy w celu i zakresie określonym w niniejszym regulaminie. 2. Sklep internetowy ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży pomiędzy nim a Klientem, w tym wystawienia faktury. 3. Poprawne wypełnienie formularza rejestrowego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie. 4. Klient, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (po zalogowaniu się Klient ma możliwość edycji swoich danych osobowych) oraz ich poprawiania (w tym celu należy przesłać a do sklepu internetowego, na adres podany na stronie internetowej).podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 11. Postanowienia końcowe: 1. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z póź. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz z póź. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz z póź. zm.),) ustawy z dnia r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 27 póź. zm.). 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu MegaPower.pl ważny do 24-12-2014. 1 Słownik pojęć

Regulamin sklepu MegaPower.pl ważny do 24-12-2014. 1 Słownik pojęć Regulamin sklepu MegaPower.pl ważny do 24-12-2014 1 Słownik pojęć 1. Sprzedawca Wioletta Kosakowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "ACTIVEBODY" Wioletta Kosakowska, przy ul. Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania. Regulamin sklepu online www.karpmania.com Definicje 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.com 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Zawarcie umowy sprzedaży. 4. Odbiór, dostawa, płatność. 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym : http://www.czarno-biale.pl/sklep/conditions.php http://www.czarno-biale.pl/sklep/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo