Regulamin sklepu internetowego MultiFoto.pl obowiązujący do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego MultiFoto.pl obowiązujący do 24.12.2014"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego MultiFoto.pl obowiązujący do I. Informacja o firmie 1. Właścicielem sklepu internetowego MultiFoto jest firma Gemini Trading Michał Piętowski z siedzibą przy al. Jana Pawła II 43a/36a, w Warszawie. NIP: Regon: Dane kontaktowe: adres: MultiFoto.pl al. Jana Pawła II 43a/36a Warszawa telefon: (22) adres punkt odbioru/sklep stacjonarny: al. Jana Pawła II 43a/36a Warszawa formularz reklamacyjny: II. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep. 2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej. 3. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Użytkownik zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając znacznikiem odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia. 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne - dostęp do sieci Internet wraz z przeglądarką Internetową - adres poczty III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu 2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" (więcej na temat plików cookies znajduje się w pkt XII regulaminu - Pliki Cookies ) 3. Zalecana rozdzielczość ekranu nie mniej niż 800x600 pikseli IV. Rejestracja i Logowanie 1. Podczas procesu składania zamówienia, każdy Klient może zadecydować czy chce zakładać Konto Klienta czy chce dokonać zamówienia, podając swoje dane jednorazowo 2. W przypadku składania zamówienia bez rejestracji, Klient nie będzie miał dostępu do historii swoich zamówień, gdyż taka ewidencja nie jest w takim przypadku prowadzona. 3. Klient w celu założenia Konta Klienta dokonuje rejestracji podając: login, adres , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT. 4. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu oraz nowego hasła. 5. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne, dobrowolne i nie wymagane do składania zamówień przez stronę 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim. 7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres link aktywacyjny do strony internetowej konta.

2 8. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu. V. Realizacja zamówień 1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod adresem umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych umożliwiających poprawną realizację zamówienia 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób: - dodanie do koszyka wybranych produktów - wybór sposobu dostawy i płatności - jednorazowe podanie danych do dostawy lub skorzystanie z wcześniej utworzonego Konta Klienta poprzez podanie loginu i hasła - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk zamawiam i płacę po zapoznaniu się z regulaminem i prawem odstąpienia od umowy 5. Potwierdzenie złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy na odległość, wysłane będzie wiadomością z możliwością zapisania na trwałym nośniku lub wydrukowania 6. Potwierdzenie wysyłane do Klienta zawiera: - dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres oraz nr telefonu - opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary, okres gwarancji) - jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów - wartość zamówienia (łączny koszt produktów + koszty wykonania płatności i dostawy) - sposób płatności - informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni wraz z odnośnikiem do strony internetowej - odnośnik do regulaminu sklepu VI. Formy płatności 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach: - przelewem przedpłatą na wskazane w potwierdzeniu zamówienia konto bankowe sklepu MultiFoto.pl - systemem płatności on-line której operatorem jest spółka PayU - gotówką przy odbiorze zamówienia (płatne u kuriera lub przy odbiorze w kasie sklepu) - kartą płatniczą (przy odbiorze w kasie sklepu) 2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia podczas jego składania i w wiadomości e- mail potwierdzającej zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. VII. Ceny i koszty przesyłki 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna. 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku do koszyka nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem. 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest wartość podana na stronie Sklepu w podsumowaniu, zawierająca zamówione przez Klienta produkty wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy. Klient akceptuje i potwierdza zamówienie przyciskiem zamawiam i płacę. 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości na adres podany przez Klienta.

3 VIII. Dostawa 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy podczas składania zamówienia, z listy dostępnych sposobów dostawy dla wybranych produktów. 2. Termin dostawy to maksymalnie 7 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy. 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę. 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 6. Towary dostarczane są tylko na terenie Polski. IX. Prawo odstąpienia od umowy Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w dowolnej formie (rekomendujemy: telefonicznie, drogą e- mail, pisemnie lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie MultiFoto.pl). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: MultiFoto.pl al. Jana Pawła II 43a/36a Warszawa tel: Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, ostępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału. 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony wiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MultiFoto.pl, al. Jana Pawła II 43a/36a, Warszawa 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. 5. Koszty doręczenia towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu/wartości całego zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu 9. Zwracana rzecz nie powinna nosić śladów użycia wykraczających poza zwykłe sprawdzenie, typowe dla zwracanego produktu.

4 10. Konsumenci, którzy wraz z zamówieniem otrzymali oryginał paragonu fiskalnego, proszeni są o jego odesłanie wraz ze zwracanym produktem, celem dokonania jego korekty. X. Prawo Konsumenta do rękojmi 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania. 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana: a) poprzez formularz reklamacyjny on-line znajdujący się na stronie b) poprzez wysłanie zgłoszenia na adres c) poprzez wysłanie zgłoszenia pisemnie na adres: MultiFoto.pl, al. Jana Pawła II 43a/36a, Warszawa d) telefonicznie pod numerem infolinii: W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną (rekomendujemy składanie reklamacji przez formularz reklamacyjny on-line dostepny na stronie sklepu 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta. 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientówi równowartość ceny reklamowanego produktu, a w przypadku gdy ten stanowił całość zawartej umowy całości kosztów dokonanej transakcji. 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. XI. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe zbierane przez sklep MultiFoto.pl podczas przyjmowania zamówienia do jego realizacji, są niezbędnym minimum do prawidłowego zrealizowania zamówienia i kontaktu z kupującym. Inne dane nie są zbierane. 2. Firma Gemini Trading Michał Piętowski zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. 3. Dane te są poufne, stanowią tajemnicę firmy i nie są przekazywane firmom i osobom trzecim niezwiązanym z realizacją i obsługą zamówienia. 4 Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia ) 5. W każdej chwili mają Państwo możliwość nieodpłatnej informacji o przechowywanych przez Nas danych, jak również prawo do ich korekty lub trwałego skasowania. XII. Pliki cookies 1. Podczas wizyty na Naszej stronie, zbierane są anonimowe dane w tzw. plikach cookies 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

5 4. W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies), stałe (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych. 5. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 6. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej a nawet uniemożliwić poprawne działanie sklepu internetowego. XII. Newsletter 1. Każdy Kllient ma możliwość zapisania się na bezpłatną subskrypcję wiadomości z aktualnościami i nowościami sklepu MultiFoto.pl podając swój adres i wyrażając zgodę na wysyłkę wiadomości (newsletter) 2. Do zapisania się na newsletter nie jest konieczne składanie zamówienia - opcja dostępna jest z poziomu strony głównej dla każdego odwiedzającego stronę 3. Złożenie zamówienia, nie oznacza automatycznej zgody na wysyłkę wiadomości. 4. Aby uniknąć przypadkowego wpisania Klienta na listę subskrybentów, w pierwszej wiadomości po rejestracji otrzymają Państwo link do aktywacji usługi. 5. W każdej chwili można się wypisać z usługi newsletter, klikając na specjalny link znajdujący się w stopce przesyłanych wiadomości lub wysyłając taką prośbę na adres: XIII. Pozostałe 1. Regulamin jest dostępny pod adresem sklepu MultiFoto.pl: 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu. 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Bałuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ narzedziasklep.eu 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BOA DRUK Olga Baraniecka, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Fotookazja.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Fotookazja.pl,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo