Regulamin Sklepu Rojam Store

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sklepu Rojam Store"

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu Rojam Store I. Informacje o Sklepie Internetowym Sklep internetowy Rojam Store, działa pod adresem sklep.rojam.eu i prowadzony jest przez Rojam Major, Predkiel sp.j. z siedzibą w Gdyni, ul. Sanocka 14, , o numerze NIP , oraz REGON wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS Na potrzeby niniejszego Regulaminu Rojam Major, Predkiel sp.j. zwana jest dalej " Rojam Store ". Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy Rojam Store zwany jest dalej Sklepem Rojam Store podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę sklep.rojam.eu kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów. Zamawiający w sklepie internetowym Rojam Store zwany Klientem powinien zapozna ć się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie sklep.rojam.eu lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check box. Rojam Store udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu klienta. II. Strony transakcji Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem"). Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Rojam Store, zwany także Sprzedawcą. III. Produkty Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej Produktami ). Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz ze zmianami). Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

2 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów. IV. Ceny Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są w yrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie. V. Zamówienia Zamówienia na towar przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefoniczną. Każdorazowe zamówienie musi być potwierdzone przez pracownika sklepu. Aby złożyć zamówienie nie konieczne rejestrowanie sie przez użytkownika. W przypadku zamówien za posrednictwem naszego sklepu internetowego prosimy w szczególności o sprawdzenie podanego numeru telefonu, ułatwi to nam kontakt z Państwem. Aby złożyć zamówienie musisz mieć skończone 14 lat lub posiadać zgodę rodziców. Wysyłki są realizowane na terenie Polski. Wysyłki zagraniczne traktowane są indywidualnie, po wcześniejszych ustaleniach. Klient ma prawo zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu, ale tylko wtedy kiedy towar nie posiada wad (oprócz wad objętych gwarancją) oraz jest czysty i nie posiada śladów użytkowania. VI. Koszty i czas realizacji zamówienia Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje terminu dostawy firm kurierskich ani Poczty Polskiej. W przypadku chwilowego braku danego produktu w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenie okresu realizacji zamówienia bądź jego anulacji, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym. Nasza firma w związku z niskimi cenami produktów nie prowadzi stanów magazynowych, oferowany towar pozyskiwany jest bezpośrednio od krajowych dystrybutorów danej marki, dlateg o może się zdarzyć, iż nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa zamówienia z przyczyn od nas niezależych. Przesyłki są wysyłane firmą kurierską lub Pocztą Polską, a ich koszt zależy od ciężaru i kwoty na jaką jest zrobione zamówienie. Dla stałych klientów koszt przesyłek jest ustalany indywidualnie. Jeżeli suma zamówienia przekroczy wartość 2000 zł. nie jest pobierana opłata za wysyłkę. Reguła ta dotyczy przesyłek na terenie polski opłaconej przelewem bankowym w formie przedpłaty. Przesyłki powyżej 10 kg będą wysyłane za pomocą kuriera. Paczki wysłane przez nas nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

3 W przypadku wysyłki poza teren Polski opłata wylicznaja jest indywidualnie. VII. Odstąpienie od umowy Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Rojam Store, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w po siadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór znajduje się w załącznikach do regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. W przypadku, gdy klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświa dczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Rojam Store (Rojam Major, Predkiel sp.j.) ul. Sanocka 14, Gdynia z sugerowanym dopiskiem odstąpienie od umowy. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e -mail niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. W przypadku, gdy klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4 VIII. Reklamacje wad produktów Rojam Store przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poi nformował sprzedawcę, została wydana kupującemu w stanie niezupełnym np. czołówka sprzedana bez baterii, choć powinna być w zestawie, zgodnie z opisem. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez klienta towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W sytuacji wystąpienia wady klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i za żądać jednego z czterech działań: a) wymiany towaru na nowy; b) naprawy towaru; c) obniżenia ceny; d) odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; b) charakter wady istotna czy nieistotna; c) to, czy towar był wcześniej reklamowany. Jeśli klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez klient: a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadm iernych kosztów. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli sprzedawca nie dochowa tego terminu, klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

5 Sprzedawca odpowiada wobec klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pise mnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne klient może przekazać sprzedawacy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres Jeżeli żądanie złożone przez klienta przy reklamacji dotyczy: a) naprawy towaru, b) wymiany towaru na nowy, c) obniżenia ceny towaru, to na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres sprzedawcyz dopiskiem "Reklamacja Rojam Store" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w siedzibie, w której dokonano odbioru. Koszty poniesione przez kleinta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez sprzedwacę. IX. Ochrona danych i polityka prywatności Rojam Store jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Rojam Store przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Rojam Store w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne. Rojam Store za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Sprzedawca za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

6 Klient zapisując się na newsletter Rojam Store wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Rojam Store. XI. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem sklep.rojam.eu Strona internetowa sklep.rojam.eu (dalej również strona www ) jest administrowana i redagowana przez Rojam Major, Predkiel sp.j. z siedzibą w Gdyni, ul. Sanocka 14, , o numerze NIP , oraz REGON zwaną dalej również Administratorem. Strona www służy nabywaniu przez kleintów towarów znajdujących się w ofercie Rojam Store. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez klienta na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub n owszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny Rojam Store przez Klienta, umożliwiających: a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych, b) utrzymania sesji Klienta, c) dostosowania strony sklep.rojam.eu do potrzeb Klientów, d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego, e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny Rojam Store 10. Witryna Rojam Store może wykorzystywać tzw. web beacons w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Sklep internetowy Rojam Store używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacj e dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: lub listownie na adres sprzedawcy

7 Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej ( ). Klient składa takie oświadczenie na adres Sprzedwaca składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres kleinta. Realizacja zamówień produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu. XII. Płatność Rojam Store oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie: GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w w siedzibie Rojam Store PRZELEWEM internetowym na podane konto Płatność KARTĄ przy odbiorze produktu w w siedzibie Rojam Store Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentó w oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami). Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość Rojam Store, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa.

8 W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt. Obsługa sklepu internetowego. Załącznik Nr 1 - Regulamin bonów podarunkowych Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sklepu na wybrany przez Zamawiającego adres e-mail.

3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sklepu na wybrany przez Zamawiającego adres e-mail. Regulamin 1. Regulamin Sklepu Internetowego jezykiobce.pl i samosedno.com.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów na stronach www.jezykiobce.pl i www.samosedno.com.pl. Złożenie przez Klienta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. I. Informacje o Sklepie Internetowym Sklep internetowy Światbaterii.pl, działa pod adresem www.swiatbaterii.pl i prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia Wstępne Regulaminu

I Postanowienia Wstępne Regulaminu fininiejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem ) 1. FIRMA 1. Sklep internetowy działający pod adresem edugaleria.pl (zwany dalej Sklepem ) prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów biznesowych

Regulamin dla Klientów biznesowych Regulamin dla Klientów biznesowych obowiązujący od dnia 01.06.2015r. Definicje 1. OPERATOR - Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre, al. Grunwaldzka 472/A, /80-309/

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Regulamin sklepu internetowego z numizmatami Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. ARTYKUŁ 1. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: MP1766 Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski Podstawowe definicje: Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Postanowienia ogólne. Dane kontaktowe

Regulamin. Postanowienia ogólne. Dane kontaktowe Regulamin Właścicielem Sklepu Internetowego sklep.mampsa.pl jest firma Success Best Point z siedzibą przy ulicy Trybunalskiej 48, 60-325 w Poznaniu. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej numer 64110-4774/2005.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo