REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem Sklepu Internetowego (dalej Sklep ) jest INFIX Spółka cywilna Anna Broda, Małgorzata Wojciechowska, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą z siedzibą w Będzinie, przy ul. Modrzejewskiej 95, REGON , NIP Kontakt telefoniczny: , Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ). 1.3 Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski lub za granicą, jak również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą na terytorium Polski lub za granicą (dalej Klient ). 1.4 Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie ceny podane są w PLN. 1.5 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin. 1.6 Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych. II. Zamówienia 2.1 Podstawą złożenia zamówienia jest założenie przez Klienta konta (zarejestrowanie się) w Sklepie 2.2 Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktów, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie produktowej polecenia Do koszyka a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, adresu dostawy oraz potwierdzenie zamówienia.

2 2.3 Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane automatycznie drogą ową, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. 2.4 Od momentu potwierdzenie złożenia zamówienia, warunki zamówienia wskazane w potwierdzeniu, a w szczególności cena towaru, są równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem i jest wiążące dla obu stron. 2.5 W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Klienta (np. błędny ) lub w przypadku braku możliwości weryfikacji odbiorcy złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sklepu. 2.6 Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości a w szczególności zamówień zawierających omyłki pisarskie, błędy spowodowane działaniem serwera bądź oprogramowania oraz zamówień niezawierających adresu , numeru telefonu, bądź też w których adres lub numer telefonu zostały błędnie podane. 2.7 Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku zamówień wzbudzających wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty. 2.8 Zamówienia spersonalizowane lub większe zamówienia (hurt) realizowane są wyłącznie po dokonaniu zapłaty. 2.9 Do każdej umowy sprzedaży wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT. Paragon fiskalny/faktura VAT wystawiane są z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki Zamówienia w Sklepie można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez "INFIX s.c. Anna Broda, Małgorzata Wojciechowska (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).

3 2.13 Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu Każdy Klient, który zarejestruje się w Sklepie ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji. W celu usunięcia danych z bazy Sklepu należy wystąpić o ich usunięcie pisząc na adres administratora III. Płatności i wysyłka 3.1 Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a) zapłata za pomocą płatności online (Przelewy24, PayPal) b) zapłata za całość zamówienia przelewem podane poniżej konto Sklepu: ING W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia lub nr przesłanej przez Sklep faktury proformy. c) zapłata gotówką podczas odbioru osobistego w siedzibie Sklepu - Będzin, ul. Modrzejowska 95, w godzinach 9:00-17:00 w dni powszednie. d) Za pobraniem. 3.2 Klient ma do wyboru następujące formy przesyłek: a) Poczta Polska (list polecony ) b) Kurier c) Za pobraniem d) Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu E) Odbiór w punkcie F)Przesyłka za Granicę 3.3 Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów wysyłki. 3.4 Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów zakupionych produktów oraz ich ilości oraz wagi.

4 3.5 Koszty wysyłki zamówionego towaru pokrywa Klient lub Sklep, zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie Dostawa Towaru. 3.6 Koszty wysyłki doliczane są do ceny sprzedaży w Koszyku i łącznie stanowią kwotę do zapłaty. 3.7 Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 3.8 W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. 3.9 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Poczty Polskiej i Kuriera, w tym przede wszystkim za niedoręczenie przesyłki lub doręczenie jej w późniejszym niż ustalono terminie. Sklep dokłada wszelkich starań w odnalezieniu zagubionej przesyłki przez wyżej wymienione podmioty, jednak każdorazowa reklamacja złożona do przewoźnika wymaga pisemnego jej rozpatrzenia przez Pocztę Polską, lub Kuriera, na którą należy poczekać przed dalszym postępowaniem reklamacyjnym. IV. Realizacja zamówienia 4.1 Realizacja zamówienia zazwyczaj rozpoczyna się do 2 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku wpłaty lub złożeniu zamówienia przy wybraniu formy płatności za pobraniem. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji i prawidłowe złożenie zamówienia. 4.2 Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu. Zamawiając towar w Sklepie Klient otrzymuje przesyłkę pod wskazany adres Sklep dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne, zdjęcia i opisy umieszczonych w sklepie towarów były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Niemniej jednak zawsze istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, dostępności towaru itd.) ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

5 4.4 Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 4.5 Czas wykonania zamówienia związany jest z możliwościami produkcyjnymi producentów oraz dostępnością danego artykułu. Z reguły wynosi on do 2 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. przy większej ilości towaru lub zamówieniu spersonalizowanym, na którego wykonanie potrzeba więcej czasu) może się przedłużyć, o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową. 4.6 Czas wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności takich jak: siła wyższa, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp. 4.7 Pod pojęciem siły wyższej rozumie się trzęsienie ziemi, działanie wiatru, pary, wody, elektryczności, ognia, zagrożenia atakiem o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym, zamknięcie zakładu przez pracodawcę (lock-out) lub producenta lub dostawcę, rozruchy, strajki, zamieszki, demonstracje, przerwy w dostawie towarów i usług oraz zdarzenia pozostające poza ekonomicznym wpływem Sklepu. 4.8 Dostawy realizowane są wyłącznie w dni robocze. 4.9 O dacie wysyłki Klient informowany jest za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres Sklep nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku dostawy wynikającej z błędnego podania adresu przez Klienta lub nieodebrania przesyłki W przypadku nieodebrania przesyłki za pierwszym razem przesyłka zostanie wysłana ponownie na wskazany uprzednio przez Klienta adres, ponowny koszt wysyłki pokrywa Klient Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości wykonania zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin wykonania zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do wykonania danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni

6 kalendarzowych od anulowania zamówienia. V. Reklamacje i zwroty 5.1 Przy odbiorze towaru należy zwrócić uwagę czy przesyłka nie jest uszkodzona i czy jest kompletna. W przypadku uszkodzeń opakowania lub wewnątrz paczki, należy niezwłocznie spisać protokół szkody w obecności kuriera/dostawcy towaru. Następnie, niezwłocznie należy skontaktować się ze Sklepem. 5.2 Wszelkie towary dostępne w Sklepie są towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi oraz objęte są 2 letnią gwarancją producenta. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. 5.3 Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie. Reklamacjom nie podlegają również wady produktów stanowiące opisane przyczyny ich przeceny lub wyprzedaży. Pozostałe produkty podlegają reklamacjom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5.4 Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia jego wady. 5.5 Reklamację należy zgłosić na adres mailowy lub zgłosić w formie pisemnej na adres: INFIX Spółka cywilna Anna Broda, Małgorzata Wojciechowska ul. Modrzejewskiej 95, Będzin 5.6 W treści maila/pisma należy opisać dokładnie jakie wady posiada zamówiony towar. Prosimy również o załączenie zdjęć towarów, na których wyraźnie widać wykryte wady, co pozwoli na przyśpieszenie procedury reklamacyjnej. 5.7 W treści pisma należy opisać dokładnie jakie wady posiada zamówiony towar. Prosimy również o załączenie zdjęć towarów, na których wyraźnie widać wykryte wady, co pozwoli na przyśpieszenie procedury reklamacyjnej. 5.8 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni roboczych od ich

7 wpłynięcia. 5.9 Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru koszty dostawy ponosi Sklep Towar wadliwy, źle nadrukowany, omyłkowo wysłany, niezgodny z zamówieniem rozmiar lub kolor należy odesłać do siedziby Sklepu. Po otrzymaniu reklamowanego towaru, Sklep wysyła nowy, zgodny z zamówieniem towar lub zwraca całość poniesionych kosztów przez Klienta (towar, przesyłka). VI. Odstąpienie od umowy 6.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. 6.2 Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej). 6.3 Klient nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni jeżeli dostarczany produkt został zmodyfikowany specjalnie na życzenie Klienta. 6.4 Odstąpienie od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 6.5 Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, posiadać oryginalne opakowanie oraz nie może nosić śladów eksploatacji. Koszt transportu towaru w przypadku zwrotu ponosi Klient.

8 6.6 Nie jest wymagany zwrot dodatkowych materiałów promocyjnych (ulotki, gadżety reklamowe), które nie były uwzględnione przez Klienta w chwili składania zamówienia. 6.7 W przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru od Klienta Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. 6.8 Zwrot Klientowi zapłaconej kwoty następuję w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 6.9 W przypadku niespełnienia przez Klienta warunków określonych w ust 6.2, 6.4 i 6.5 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. VII. Newsletter 7.1 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera. VIII. Własność intelektualna 8.1 Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, itp.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania wyżej wymienionych praw własności intelektualnych. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9 8.2 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sklepu. IX. Postanowienie końcowe 9.1 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie i przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 9.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. 9.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie 9.4 Sklep informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z internetu może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci internet. 9.5 W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Sklep internetowy lispol.com, dostępny pod adresem www.lispol.com, prowadzony jest przez Łukasza Lisa od 19.01.2004r., w formie jednoosobowej działalności

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL Niniejszy regulamin określa politykę prywatności oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo