14) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Postanowienia ogólne 1 Sklep internetowy, który dostępny jest pod adresem wwwsklepeuropasystemspl (dalej Sklep ), a którego dotyczy niniejszy regulamin organizujący proces zamawiania i sprzedaży towarów, stanowi własność Europa Systems Sp z oo z siedzibą przy ul Żurawiej 45, Warszawa, spółki zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , o kapitale zakładowym PLN, REGON zwaną dalej w skrócie ES Kontakt ze Sklepem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres telefonicznie - pod numerem , pisemnie - na adres: Europa Systems sp z oo, Żabów 76B, Pyrzyce Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące definicje: ES spółka Europa Systems Sp z oo z siedzibą w Żabowie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w Sklepie Konsument osoba fizyczna dokonująca z ES czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Sklep prowadzony przez ES sklep internetowy działający pod adresem wwwsklepeuropasystemspl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu Ustawa ustawa z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz U z 2014 r, poz 827) Przyjmowanie i realizacja zamówień 2 1) Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie wwwsklepeuropasystemspl, kierowane przez ES do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań 2) Sklep oferuje Klientom wyłącznie produkty znajdujące się w ofercie na stronach internetowych Sklepu Zdjęcia produktów są przykładowe i służą wizualnej ich prezentacji Ich charakter jest wyłącznie orientacyjny 3) Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych 4) Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki ponoszonych przez Klienta Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy płatności i formy dostawy Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

2 5) Prezentowane w Sklepie ceny są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek VAT Sklep zastrzega sobie prawo ich zmiany z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji 6) Zamówienia należy składać za pośrednictwem gotowego formularza Sklepu Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia z ES Dopuszcza się składanie zamówień drogą ową 7) Zamówienia za pośrednictwem gotowego formularza Sklepu lub drogą ową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Zamówienia realizowane są przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz , z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie 8) Aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru, w szczególności adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu 9) W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu ) 10) Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego wwsklepeuropasystemspl, zaznaczając i dodając od Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz zamówienia lub formularz rejestracyjny 11) Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub formularza rejestracyjnego, ewentualnie wysłanie dokładnej informacji na temat zamawianego towaru lub towarów na adres poczty elektronicznej (adres ) Sklepu i podanie prawidłowych danych osobowych i teleadresowych Zamówienia w Sklepie internetowym realizowane są na terenie Polski 12) Istnieje możliwość wysyłki zakupionych towarów poza granice Polski po uprzednim, indywidualnym ustaleniu z Klientem kosztów transportu i zasad przesyłki 13) Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub owego potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sklep może odmówić realizacji zamówienia, informując o tym Klienta drogą elektroniczną 14) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep 15) Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia 16) Złożenie zamówienia przez stronę internetową jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych: a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna); b) włączona obsługa apletów Javy w przeglądarce Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

3 17) Klient będący Konsumentem powinien powiadomić Sklep, iż dokonuje zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza lub podanie tej informacji w korespondencji skierowanej do Sklepu W takim przypadku bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta, Sklep informuje go o: a) głównych cechach świadczenia; b) łącznej cenie za towar, którą ponosi Konsument z uwzględnieniem kosztów przesyłki; c) sposobie i terminie zapłaty; d) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sklep; e) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy W przypadku zamówień składanych drogą ową powyższe informacje Sklep przesyła wraz z aktualnym Regulaminem na adres podany przez Konsumenta W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem gotowego formularza Sklepu, powyższe informacje oraz Regulamin wyświetlają się na stronie internetowej Sklepu jako podsumowanie zamówienia, które Klient musi zatwierdzić Przed złożeniem zamówienia Konsument potwierdza, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty w drodze stosownego oświadczenia na formularzu lub przez wybór odpowiedniego okienka na stronie internetowej Sklepu Po złożeniu oświadczenia dotyczącego odpłatności, Konsument składa zamówienie Po otrzymaniu zamówienia Konsumenta, Sklep przesyła Konsumentowi podsumowanie zamówienia stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy, a umowa uznana jest za zawartą 18) Orientacyjne terminy realizacji zamówień zostały określone poniżej Spis terminów realizacji dla poszczególnych towarów ze sklepu internetowego:* 1 Listwy rolkowe LR28, LRK28 - termin realizacji do 3 dni roboczych** 2 Elementy kulowe serii 3000 i termin realizacji do 3 dni roboczych** 3 Rolki transportowe: a) seria RT0, RT1, RT2 (do 100szt) - termin realizacji do 3 dni roboczych** b) seria RT2K2 (do 50szt) - termin realizacji do 7 dni roboczych** 4 Magazyn palet - termin realizacji minimum 4 tygodnie*** 5 Stoły hydrauliczne - termin realizacji od 2 do 8 tygodni**** 6 Przenośniki rolkowe nienapędzane - termin realizacji do 10 dni roboczych** 7 Obrotnica profili konstrukcyjnych - termin minimum 6 tygodni*** 8 Koła łańcuchowe - termin realizacji do 3 dni roboczych** Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

4 * podane terminy realizacji odnoszą się dni roboczych spedycji (od poniedziałku do piątku), ewentualne opóźnienia mogą wynikać min ze złych warunków atmosferycznych czy dni wolnych od pracy np świąt, w przypadku wystąpienia ewentualnych opóźnień Klient zostanie niezwłocznie o nich poinformowany ** podane terminy są terminami przykładowymi, które zostaną dochowane, jeśli poszczególne komponenty znajdują się w danym momencie na stanie magazynowym W przypadku braków magazynowych mogą wystąpić ewentualne opóźnienia, o których Klient zostanie niezwłocznie poinformowany *** podane terminy zostaną zachowane przy założeniu, że poddostawcy pneumatyki/hydrauliki ES dotrzymają określonych przez siebie terminów dostaw **** podane terminy są zależne od stanu magazynowego szwedzkiej firmy Marko, głównego producenta stołów hydraulicznych, którego jedynym przedstawicielem na Polskę jest ES Dostawa 3 1) Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić 2) Klient będący Konsumentem może wybrać dogodną dla siebie formę dostawy w momencie finalizowania zakupów, poprzez zaznaczenie odpowiedniego wariantu na stronie internetowej Sklepu Sklep informuje o akceptowalnych sposobach płatności i ewentualnych ograniczeniach dostawy na stronie www Sklepu, na początku składania zamówienia 3) Płatność za zamówienie następuje w drodze przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu na podstawie faktury proforma 4) Klient zobowiązany jest dokonać przelewu na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia Nieotrzymanie ceny lub potwierdzenia zapłaty ceny w tym terminie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia i jego unieważnieniem 5) Istnieje możliwość anulowania zamówienia przez Klienta, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia (telefonicznie lub poprzez ) 6) Towar zamówiony w Sklepie zostanie dostarczony kurierem wybranym przez Sklep na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres Możliwość wyboru kuriera wyłącznie przez Sklep podyktowana jest właściwościami i przeznaczeniem oferowanego towaru, wymagającego specjalnej procedury transportu i dedykowanych zabezpieczeń 7) Klient ma możliwość odbioru zakupionego towaru także w siedzibie ES 8) Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

5 Procedura reklamacji/gwarancja 4 1) ES udziela Klientom gwarancji jakości na zakupione towary Zakres gwarancji jakości zależy od rodzaju towaru i jest określony w dokumencie gwarancyjnym załączonym do towaru Okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy od daty dostawy produktów, przy założeniu jednozmianowego okresu pracy urządzenia tj na maksimum 2080 godzin pracy w roku (którekolwiek wydarzy się pierwsze) Odpowiedzialność ES z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (nie dotyczy Konsumentów) 2) ES zobowiązana jest do wydania Konsumentowi towaru bez wad W przypadku stwierdzenia wady Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy 3) W przypadku wad towaru lub innych nieprawidłowości związanych z realizacją zamówienia, reklamacje można składać elektronicznie (adres lub w formie pisemnej (adres do korespondencji: Europa Systems Sp z oo, Żabów 76 B, Pyrzyce) korzystając z gotowego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu lub sporządzając własne pismo reklamacyjne zawierające informacje o Kliencie: a) imię i nazwisko; b) nr telefonu lub adres ; c) rodzaj i ilość zakupionego towaru oraz dowód zakupu; d) przyczynę reklamacji; e) żądanie reklamującego 4) Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu W przypadku uznania reklamacji wadliwego towaru, ES zobowiązuje się doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową lub do zwrotu płatności na rzecz Klienta, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klient może dochodzić roszczeń na drodze procesu sądowego lub podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu Odstąpienie od umowy przez Konsumenta 5 1) Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy do Sklepu Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art 27 Ustawy) Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, a w przypadku dostawy obejmujących wiele rzeczy, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem 2) Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu 3) Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Konsumenta towaru albo dowodu nadania towaru, ES zwraca Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

6 Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru Konsumentowi, z zastrzeżeniem 5 pkt 1 ES dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument 4) W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument Z uwagi na konieczność zabezpieczenia towaru, zwrot powinien nastąpić przesyłką kurierską TNT Wysokość tych kosztów będzie zależna od rozmiaru przesyłki i odległości Szacunkową wysokość kosztów zwrotu towaru określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Zwracany towar musi być kompletny Towar należy odesłać na adres ES określony w 1 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem Przetwarzanie danych osobowych 6 1) Wraz z akceptacją Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel Sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz U z 2014r poz 1182), niezbędne dla procesu realizacji zamówienia oraz celów marketingowych 2) Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ww ustawy jest ES 3) Dane osobowe przekazywane są firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom 4) ES zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz U z 2014r poz 1182), tzn umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych 5) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: Europa Systems Sp z oo, Żabów 76B, Pyrzyce, z dopiskiem Dane Osobowe Postanowienia końcowe 7 1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta 2) W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz U z 2014 r, poz 121 z późn zm) Spór może zostać poddany pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej ( WIIH ), o ile obie strony umowy wyrażą na to zgodę Konsument może również zwrócić się do WIIH o przeprowadzenie mediacji, z zastrzeżeniem uzyskania zgody ES na przeprowadzenie mediacji Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

7 3) ES zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do Konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania 4) Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Data opublikowania Regulaminu: roku Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

8 Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy [Data, miejsce sporządzenia oświadczenia] [Imię i nazwisko Konsumenta] [Adres Konsumenta] Europa Systems Sp z oo Żabów 76B, Pyrzyce Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży [proszę wpisać przedmiot umowy sprzedaży] zawartej w dniu [proszę wpisać dzień zawarcia umowy] Informuję, że towar otrzymałem w dniu [proszę wpisać datę doręczenia towaru przez kuriera] [podpis Konsumenta] Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

9 Załącznik nr 2 Orientacyjny koszt zwrotu towaru Rodzaj paczki Wymiary maksymalne (w metrach) Waga maksymalna (w kg) Orientacyjny koszt zwrotu towaru niespaletyzowana niespaletyzowana spaletyzowana 24 x 12 x x 12 x Europa Systems Spółka z oo, Warszawa, ul Żurawia 45

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Regulamin sklepu internetowego z numizmatami Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. ARTYKUŁ 1. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: MP1766 Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN sklepu internetowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.tymbark.com lub www.sklep.kubus.pl. 2.

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Wojenna.pl, działający pod adresem http://www.wojenna.pl, prowadzony jest przez

Sklep internetowy Wojenna.pl, działający pod adresem http://www.wojenna.pl, prowadzony jest przez Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski Podstawowe definicje: Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca

Bardziej szczegółowo