Regulamin sklepu internetowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego www.mamamore.pl"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego 1. Właścicielem sklepu internetowego jest GREG architekci pracownia projektowa Grzegorz Górka z numerem ewidencyjnym NIP: oraz numerem REGON: , z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żeromskiego 52/20, , zwany dalej Sprzedawcą. Konto Bankowe: BZWBK o/wrocław Dane kontaktowe: Biuro sprzedaży: telefon komórkowy: (+48) (kontakt telefoniczny w dniach pon. sob., w godz. 9-18). 2. Sklep internetowy mamamore pod adresem prowadzi sprzedaż towarów (stworzonych na podstawie autorskich projektów marki mamamore ) wyłącznie drogą internetową z miejscem dostaw na terenie całej Polski (sprzedaż towarów za granicę następuje po uzgodnieniu drogą elektroniczną ze Sprzedawcą). 3. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 4. Towary prezentowane w sklepie internetowym wraz z cenami stanowią zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty ich zakupu, po cenie tam wskazanej, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa. 5. Złożenie zamówienia możliwe jest po przesłaniu wiadomości na adres Sprzedającego. Wiadomość ma zawierać podstawowe informacje dotyczące produktów, którymi Klient jest zainteresowany (nr produktu/ów, ilości, rozmiar/y, kolor/y itp.). Warunkiem przystąpienia do procedury realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest podanie przez Klienta danych (danych produktów będących przedmiotem zamówienia oraz danych osobowych w tym imię, nazwisko, poprawny adres ) umożliwiających Sprzedającemu przedstawienie spójnej oferty (podsumowania zamówienia). Adres klienta będzie adresem do korespondencji drogą elektroniczną.

2 6. Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odbywać będzie się przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagać będą zachowania innej formy komunikacji. 7. Złożenie zamówienia odbywa się w procedurze składającej się z trzech etapów. W pierwszej kolejności poprzez wybór pola zamawiam (odnośnik do wysłania wiadomości ) Klient wysyła wiadomość , która powinna określać numery wybranych produktów, ilości zamawianych produktów, ich rozmiarów oraz ewentualne pytania lub uwagi. 8. W drugim etapie składania zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres kompletne podsumowanie zamówienia zawierające: a. wyszczególnienie wszystkich zamówionych produktów wraz z określeniem ilości i rozmiarów, cen jednostkowych i łącznych, b. szczegóły dotyczące dostawy (w tym precyzyjne określenie kosztów), c. informacje o przysługujących rabatach lub promocjach uwzględnionych przy ostatecznej wartości zamówienia, d. dane dotyczące wyboru formy płatności i sposobu jej realizacji, e. przewidywany termin realizacji zamówienia, f. numer transakcji, g. tabelę lub formularz tekstowy dotyczący danych osobowych Klienta oraz potwierdzenia zamówienia. h. odpowiedzi na ewentualne pytania lub uwagi. 9. W odpowiedzi na przesłane przez Sprzedającego drogą elektroniczną podsumowanie zamówienia określone w pkt. 8 Klient jest zobowiązany do potwierdzenia lub doprecyzowania następujących danych i informacji zawartych w tabeli lub formularzu wspomnianym w pkt.8g Regulaminu: a. pełny i dokładny adres dostawy na terenie Polski, nie będący adresem skrzynki pocztowej (o ile adres jest inny niż podany w formularzu zamówienia), b. numer telefonu, c. dane do wystawienia ewentualnej faktury w przypadku zgłoszenia zamiaru jej otrzymania (w tym zgodną z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji nazwą firmy, adresem siedziby oraz numerem NIP),

3 d. określenie wybranego sposobu płatności e. potwierdzenie akceptacji warunków zamówienia określonych w u przesłanym przez Sprzedającego 9. Po otrzymaniu potwierdzenia akceptacji warunków zamówienia Sprzedający przystępuje do jego realizacji. 10. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności: a. płatności przelewem tradycyjnym na konto bankowe przesłane w mailu z podsumowaniem zamówienia b. płatności osobiście przy odbiorze (po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym drogą elektroniczną) Ponoszone przez Klienta koszty przelewu, transakcji za pośrednictwem banku internetowego określone są w tabelach opłat banku lub innego operatora i potrącane przez tenże bank lub operatora. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powyższe koszty. 11. Kwota płatności opiewać będzie na cenę sprzedaży towarów oraz koszty dostawy zgodnie z wybraną opcją dostawy po uwzględnieniu ewentualnych rabatów lub promocji. 12. Koszty dostawy towaru/ów przy kwocie pojedynczego zamówienia nie wyższej niż 1000 zł z VAT ponosi Klient. Koszty dostawy towaru/ów przy kwocie pojedynczego zamówienia wyższej niż 1000 zł z VAT ponosi Sprzedawca. 13. Klient powinien odnotować i zachować numer transakcji w celu posłużenia się nim w przypadku ewentualnej reklamacji płatności. 14. Wszystkie produkty w sklepie internetowym mamamore produkowane są na zamówienie klienta. Do produkcji zamówionego produktu Sprzedający przystąpi po otrzymaniu należności za zamówione towary wraz z kosztami dostawy. Termin realizacji zamówienia określony w wiadomości , określającej podsumowanie zamówienia jest liczony od momentu odnotowania wpłaty (o ile Sprzedający nie ustalił inaczej z Klientem w drodze korespondencji pocztą elektroniczną). 15. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymywania przez Sprzedawcę z zachowanie określonego na stronie sklepu oraz w przesłanym podsumowaniu zamówienia terminu realizacji.

4 16. W przypadku niedostępności niektórych towarów ujętych w zamówieniu, Klient jest niezwłocznie informowany o towarach niedostępnych oraz informuje Sprzedawcę o dalszym toku postępowania, tj. o woli częściowej realizacji zamówienia, z pominięciem towarów niedostępnych lub anulowaniu całości zamówienia. Sprzedawca wstrzyma się z realizacją dostawy do czasu uzyskania wspomnianej informacji od Klienta. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi Klienta w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę informacji o towarach niedostępnych Sprzedawca zrealizuje dostawę według treści zamówienia, z pominięciem towarów niedostępnych, dokonując jednocześnie zwrotu ceny należnej za towary niedostępne, jeśli wpłynęła ona do Sprzedawcy i informując Klienta na podany adres poczty o przyczynach częściowej realizacji zamówienia. 17. Zwrot należności w przypadku, o którym mowa w pkt 16 Regulaminu zostanie dokonany na koszt Sprzedawcy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 18. W przypadku, gdy towar niedostępny jest jedyną pozycją zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, z jednoczesnym zwrotem ceny należnej za towary niedostępne, jeśli wpłynęła ona do Sprzedawcy. 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości, informując Klienta na podany adres poczty o przyczynie braku realizacji zamówienia, dokonując niezwłocznie zwrotu zapłaty za zamówienie, jeśli wpłynęła ona do Sprzedawcy. 20. Dostawa realizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze. 21. Przewidywany czas dostawy wysłanego towaru określony jest na stronie firmy Kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski: 1. Sposoby i czas dostawy w Polsce: 1. firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską. 2. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy, do 3 dni roboczych. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską 2. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej: 1. firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych 2. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską. 3. Koszt dostawy towarów wysyłanych do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski) będzie przy każdym zamówieniu określany indywidualnie.

5 22. Koszty dostawy towaru określone są na stronie w zakładce Informacje ogólne ( ) dostępnej na każdej stronie produktu. 23. Klient zobowiązany jest odebrać przesyłkę zawierającą towar zgodny z zamówieniem, potwierdzając odbiór podmiotowi realizującemu dostawę. 24. W przypadku niepodjęcia przez Klienta przesyłki awizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską i jej zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci się do Klienta na podany adres z prośbą o wskazanie dalszego toku postępowania z zamówionym towarem. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz do zwrotu należności, jeśli wpłynęła ona do Sprzedawcy. Zwrot należności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres zamieszkania, z potrąceniem opłaty za zwrotne przesłanie pieniędzy oraz kosztów wysyłki towaru. 25. W przypadku poinformowania przez Klienta o woli powtórnego przesłania towaru koszt powtórnego przesłania towaru może być pokryty w formie przelewu na konto Sprzedawcy z podaniem numeru zamówienia i tytułu wpłaty; w tym wypadku przesyłka zostanie wysłana po otrzymaniu wpłaty 26. Zgodnie z art. 7 i nast. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania Klientowi towaru. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot towaru do Sprzedawcy następuje na koszt Klienta. 27. Klient powinien zwrócić towar wraz z fakturą VAT jeśli była wystawiona oraz paragonem, rachunkiem (lub ich kopią), opakowaniem, w stanie niezmienionym (tj. w stanie kompletnym, nie zniszczony, nie uszkodzony, nie noszący śladów użytkowania), podając informację o sposobie zwrotu należności (przelew na wskazany numer bankowy, przekaz pocztowy),przesyłką poleconą lub paczką pocztową. W przypadku, gdy była wystawiona faktura VAT Sprzedawca wystawi fakturę korygującą. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6 28. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży 29. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy zgodnie z pkt Regulaminu zwrot należności obejmuje wysokość ceny zwróconego towaru. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Klienta koszty dostawy towaru do Klienta. 30. Sprzedawca odpowiada za wady towaru i niezgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Klientów nie będących konsumentami okres rękojmi z tytułu wad wynosi 6 miesięcy licząc od daty odbioru towaru, 31. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności towaru z umową, za które w świetle obowiązującego prawa odpowiada Sprzedawca Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wystąpieniu tych wad lub niezgodności wysyłając Sprzedawcy listem poleconym lub paczką pocztową reklamowany towar oraz stosowne zawiadomienie wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura lub ich kopia), podając: imię, nazwisko, numer i datę zamówienia, opisując przy tym wadę towaru lub jego niezgodność z umową. 32. W razie uznania reklamacji za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na niewadliwy i zgodny z umową i przesłany na koszt Sprzedawcy, a jeśli będzie to niemożliwe z powodu niedostępności towaru Sprzedawca zaoferuje Klientowi do wyboru inne podobne, dostępne produkty lub zwróci cenę zakupu wraz z kosztami przesłania towaru do Sprzedawcy. 33. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, bądź niemożnością jego użytkowania z przyczyn, za które Sprzedawca nie odpowiada oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu, za które Sprzedawca nie odpowiada. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Klienta 34. Zdjęcia towarów zamieszczone w sklepie internetowym mogą, ze względów związanych z niedokładnością odwzorowania, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego ich wyglądu, w szczególności z uwagi na zastosowaną przez Klienta rozdzielczość lub konfigurację ekranu.

7 35. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 36. Wszystkie Ceny Towarów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki. Zamówienie można złożyć w innej walucie. 37. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 38. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia oraz danych osobowych. 39. Czas realizacji zamówienia tj. skompletowania zamówienia, produkcji i nadania przesyłki przez Sprzedawcę wynosi średnio 5-7 dni roboczych (z uwagi na realizację produktów na zamówienie ). Do tego czasu trzeba doliczyć czas dostawy, określony w niniejszym Regulaminie. 40. Wszystkie towary prezentowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. 41. Wszystkie towary prezentowane w sklepie internetowym są autorskim projektem marki mamamore. Towary są realizowane bezpośrednio przez pracownię krawiecką współpracującą z projektantem. Wszystkie towary i ich projekty chronione są prawem autorskim w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Marka mamamore zastrzega sobie w stosunku do towarów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego wszelkie prawa wynikające z ustawy o obowiązującym prawie autorskim. 42. Podając dane osobowe Klient upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania w celu realizacji zamówienia (m.in. w celu nadania przesyłki) oraz w celach promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami). 43. Sprzedawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do realizacji zamówień, obsługi reklamacji, informowania o promocjach oraz do realizacji usprawiedliwionych celów Administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu internetowego wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną z prośbą o usunięcie danych.

8 44. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyn, przy czym zmienione postanowienia Regulaminu nie będą stosowane do zamówień złożonych przez opublikowaniem zmiany. Zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie 45. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, a także do wszelkich spraw związanych z towarami zamówionymi na podstawie takich zamówień, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania danego zamówienia. 46. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 47. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 DEFINICJE 1. E-Sklep Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.visal.pl., z którym Umowa sprzedaży lub świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I Przyjmowanie i realizacja zamówień

I Przyjmowanie i realizacja zamówień I Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza pod adresem www.rynekagd.com 2. Zamówienia od Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo