REGULAMIN sklepu internetowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN sklepu internetowego WWW.taczki.com.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN sklepu internetowego 1.Sklep dostępny pod adresem internetowym (zwany dalej: sklepem internetowym) prowadzony jest przez PHPU Olejnik Jacek Olejnik (siedziba firmy: ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski), NIP ; adres poczty elektronicznej numer telefonu: (+48) (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). 2.Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą: wózków jednokołowych, wózków ogrodowych, rusztowań, taczek, piecyków, narzędzi i elementów pneumatyki, siatek. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin- niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy. Sklep internetowy - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym Klient- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Konsument- zgodnie z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

2 Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta w sklepie internetowym. Formularz zamówienia- formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. Towar/Produkt - prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca - PHPU Olejnik Jacek Olejnik (siedziba firmy: ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski), NIP ; Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługodawca - PHPU Olejnik Jacek Olejnik (siedziba firmy: ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski), NIP ; Zamówienie- oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

3 Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca. 3. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym. 4. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na umożliwieniu dodawania opinii do produktów prezentowanych w Sklepie internetowym. 5. Metody i środki techniczne służące korygowaniu i wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych. 6. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym. 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. 8. Ogólne warunki sprzedaży Towarów. 9. Dostawa Towarów 10. Sposoby płatności. 11. Postępowanie reklamacyjne związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową 12. Odstąpienie od umowy 13. Dane osobowe. 14. Postanowienia końcowe.

4 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: - prowadzeniu konta w Sklepie internetowym, w tym umożliwieniu złożenia zamówienia przy pomocy formularza zamówienia, -umożliwieniu dodania opinii do Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. II. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca, 1.Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do Internetu. 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych. III. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta obejmuje procedurę rejestracji na stronie sklepu poprzez prawidłowe wypełnienie dostępnego formularza. 2. Aby założyć konto należy nacisnąć ikonkę "zarejestruj" i podać dane wymagane przez system sklepu. Dane potrzebne przy rejestracji to: - nazwa użytkownika, - imię, - nazwisko, - adres , - wprowadź hasło (minimum 7 znaków), - potwierdź hasło, 3. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć na ikonkę "zarejestruj". 4. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym na czas

5 nieoznaczony. 5. Następnie należy zalogować się na swoją skrzynkę pocztową by uzyskać kod wersyfikacji, jaki otrzymaliśmy w mailu potwierdzającym naszą rejestrację na stronie sklepu. 6. Dodatkowo w mailu znajduje się link, który umożliwia nam dokończenie procesu rejestracji. Wystarczy kliknąć na podany link, a system automatycznie przekieruje nas na stronę sklepu, gdzie należy jedynie wpisać hasło i kliknąć przycisk "login". IV. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na umożliwieniu dodawania opinii do produktów prezentowanych w Sklepie internetowym. 1. W celu dodania opinii do danego produktu należy wybrać produkt, który chcemy zaopiniować. 2. W kolumnie "Opinie użytkownika" system informuje nas, iż dodanie opinii wymaga zalogowania się do Konta na sklepie. Jeżeli nie posiadamy konta na sklepie musimy przejść przez procedurę rejestracji opisaną w punkcie III. Regulaminu. 3. Następnie w polu "Opinie użytkownika" wybrać ilość gwiazdek od 1 do 5, a w okienku "komentarz" dokonać oceny produktu. 5. Tak złożoną opinię zatwierdzamy przez przycisk "dodaj opinię". Opinia jest widoczna pod danym produktem. 6. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, a polegająca na dodawaniu opinii zostanie zrealizowana w momencie kliknięcia przycisku "dodaj opinię". V. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych. 1.W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku Sprawdzenie końcowe" Klient (Usługobiorca) ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. 2. Klient (Usługobiorca) może usunąć wcześniej wybrany produkt poprzez zaznaczenie ikony usuń", a następnie kliknięcie przycisku Aktualizuj koszyk".

6 3. W przypadku wykrycia błędu w złożonym zamówieniu, Klient ma prawo dokonywania zmian do momentu skompletowania i przekazania przesyłki z zamówionym Towarem kurierowi. 4. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres lub też telefonicznie pod numerem telefonu 62/ Sklep po dokonaniu korekty w złożonym zamówieniu wyśle wiadomość zawierającą potwierdzenie wprowadzonym zmian w złożonym zamówieniu. VI. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym. 1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym. 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Usługodawcy: lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski). 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym. 4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę. VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem strony elektronicznej można składać poprzez wysłanie wiadomości na adres: lub też telefonicznie pod numerem 62/ , a także na poniższy adres korespondencyjny: PHPU Olejnik Jacek Olejnik, ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski

7 2. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego należy podać: imię i nazwisko, termin (datę) i okoliczności związane z wystąpieniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego. 3. Sklep internetowy ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie. VIII. Ogólne warunki sprzedaży Towarów 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny. 2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia. 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 5. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet poprzez założenie konta: - procedura składania zamówienia rozpoczyna się z chwilą wybrania danego produktu na stronie sklepu poprzez kliknięcie na zdjęcie danego produktu, - następnie należy wskazać ilość zamawianych Towarów poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w wyświetlonym na stronie okienku. - kolejno należy nacisnąć przycisk " dodaj do koszyka", - system wyświetla zawartość naszego koszyka, w tym momencie możemy zdecydować czy dalej robimy zakupy czy przechodzimy do finalizacji zamówienia, - w koszyku mamy możliwość usunięcia produktu, wystarczy zaznaczyć dostępny kwadracik "usuń" i kliknąć na przycisk "aktualizuj koszyk". - aby kontynuować składanie zamówienia system wymaga zalogowania się do konta na sklepie.

8 - w tym miejscu system przekierowuje nas na stronę sklepu gdzie należy się zalogować do swojego konta. -jeżeli nie posiadamy konta na sklepie musimy przejść przez proces rejestracji. Procedura rejestracji została opisana przy umowie polegającej na prowadzeniu konta, - po zalogowaniu do konta przystępujemy do składania zamówienia, w tym celu naciskamy przycisk "sprawdzenie końcowe", który znajduje się w naszym koszyku razem z wybranym produktem. - następnie dokonujemy wyboru formy płatności, typ wysyłki (normalna), wybieramy typ rachunku (Faktura VAT), - poprzez wypełnienie stosownych rubryk wskazujemy adres wysyłki, - następnie sprawdzamy czy podane dane są prawidłowe i jeżeli wszystko się zgadza naciskamy przycisk "wyślij", - w tym momencie zostaje wygenerowany numer zamówienia przyjęty do realizacji, - po naciśnięciu przycisku "wyślij" zamówienie zostaje przesłane do sklepu a na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres zostaje wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep. 6. Możliwe jest także złożenie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres a także telefonicznie pod numerem telefonu 62/ Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości zatytułowanej Potwierdzenie złożenia zamówienia" wraz ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów zamówienia (zestawienia Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta, typu wybranej przez Klienta przesyłki, rachunku i płatności). 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9 IX. Dostawa Towarów 1.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. 2 Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 3. Uwagi dodatkowe dla Klienta: Po dostarczeniu przesyłki na adres Klienta ma on prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona bądź uszkodzona. W przypadku gdy przesyłka doznała uszkodzeń w trakcie transportu Klient (konsument) ma prawo domówić jej przyjęcia, o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. X. Sposoby płatności 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: - płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy (numer rachunku bankowego zostanie przesłany na adres Klienta po wpisaniu przez niego w uwagach zamówienia deklaracji dokonania płatności przelewem za zamówiony Towar). - płatność za pomocą systemu przelewy24.pl, XI. Postępowanie reklamacyjne związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi), termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru. 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient (Konsument) może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. 4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Klienta (Konsumenta) na znaczne niedogodności, Klient (Konsument) może żądać

10 stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Klient (Konsument) nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność Towaru jest nieistotna. 5. Klient (Konsument) traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 6. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz z opisem na czym ona polega oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia o niezgodności towaru należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy lub pisemnie na poniższy adres Sprzedawcy: PHPU Olejnik Jacek Olejnik, ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie. 8. W przypadku niezgodności Towaru z umową, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej. XII. Odstąpienie od umowy 1 Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres owy Sprzedawcy lub drogą korespondencyjną na niżej wskazany adres: PHPU Olejnik Jacek Olejnik, ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski 3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: PHPU Olejnik Jacek Olejnik, ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski

11 4. Koszt dostawy odsyłanego Towaru pokrywa Klient. 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku: towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. XIII. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców (Klientów) jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Usługodawcą (Sprzedawcą). 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) przetwarzane są przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę (Klienta) z Usługodawcą (Sprzedawcą).. 3. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca) zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. 4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są: a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę, c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi. 5. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. 6. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. XIV. Postanowienia końcowe 1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

12 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy). 5. Regulamin obowiązuje od dnia 4 września 2012 roku. Usługobiorca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie jego zmienionej treści na adres wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania a wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. 6. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę (Sprzedawcę) jaki Usługobiorców (Klientów) w terminie 3 dni od momentu opublikowania zmian na stronie sklepu internetowego: 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. 8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: 9. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej:

13 10. Przedstawione na stronie sklepu internetowego o adresie elektronicznym ; Regulamin sklepu internetowego, szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym : http://www.czarno-biale.pl/sklep/conditions.php http://www.czarno-biale.pl/sklep/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Postanowienia ogólne

Regulamin 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne 1.1 Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nakolorowo.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę Cyfrowa Foto Sp. z o.o. pod adresem Rudna

Bardziej szczegółowo

WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN.PDF

WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN.PDF Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN

WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.jasma.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Zawarcie umowy sprzedaży. 4. Odbiór, dostawa, płatność. 5.

Bardziej szczegółowo