50 lat Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50 lat Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu"

Transkrypt

1 50 lat Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu

2 W X wieku powstało państwo polskie. Książę Polan Mieszko I zjednoczył większość plemion polskich.

3 W 966 roku Mieszko przyjął chrzest. Wydarzenie to uważa się za symboliczną datę powstania państwa polskiego.

4 X wieków później w Polsce rozpoczęły się obchody 1000-lecia państwa polskiego. W całym kraju postawiono wiele pomników upamiętniających to wydarzenie.

5 Z okazji tego święta ówczesne władze Polski postanowiły wybudować w całym kraju 1000 nowych szkół tzw. TYSIĄCLATEK.

6 Budowę pierwszych tysiąclatek rozpoczęto już w roku Oto kilka takich szkół:

7 W naszym mieście, podobnie jak w całym kraju, brakowało szkół głównie podstawowych. Te istniejące były małe, miały ciemne i ciasne sale lekcyjne. Wszystko to, jak czytamy w jednym z dokumentów z tamtego okresu, ujemnie wpływało na wyniki nauczania i wychowania młodzieży. W 1961 r. średnio na jedną salę lekcyjną w Polsce przypadało 74 uczniów..

8 Również w Przemyślu postanowiono wybudować tysiąclatkę. Poniżej dokument z 1956 r. wydany przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w którym władze miasta uzasadniały konieczność wybudowania naszej szkoły.

9 Dosyć długo zastanawiano się nad usytuowaniem szkoły. Oczywiste było, że ma stanąć na Zasaniu, które dynamicznie się rozbudowywało, ale w którym miejscu? Rozważano kilka możliwych lokalizacji. Zastanawiano się nad ul. Krasińskiego, terenem targowiska przy ul. Focha i placem przy ul. St. Augusta.

10 Ostatecznie zdecydowano, że nowa szkoła powstanie przy ul. Borelowskiego, na miejscu starej Szkoły Podstawowej nr 7, która mieściła się w budynkach po dawnej fabryce chemicznej Aja.

11 Z tamtego okresu zachowało się niewiele pamiątek. Jedną z nich jest świadectwo szkolne pana Tadeusza Kroczka (ojca obecnego dyrektora) z 1948r. Warto dodać, że wtedy świadectwa wydawano co pół roku.

12 Starą szkołę zburzono, działkę poszerzono i w roku 1961 rozpoczęły się prace budowlane. Postępowały one w szybkim tempie i już w listopadzie 1963 r. nowa szkoła była gotowa do oddania.

13 Nowy budynek prezentował się okazale. Nasza szkoła architektonicznie nie różniła się od pozostałych tysiąclatek.

14 Finanse na budowę szkoły pochodziły w większości od mieszkańców Przemyśla, którzy zebrali zł była to prawie cała potrzebna kwota. Oto dokument, w którym władze składają mieszkańcom podziękowania za ofiarność.

15 Otwarcie naszej szkoły było ważną uroczystością w życiu miasta. Przybył na nią ówczesny wicepremier Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Piotr Jaroszewicz.

16 Lata 60. XX w. Rozpoczyna się nauka w nowej szkole. Początkowo brakowało wyposażenia sal lekcyjnych i podstawowych pomocy naukowych. Jednak rok później szkoła była już prawie kompletnie urządzona. Otwarto również stołówkę, w której prowadzono dożywianie dzieci z ubogich rodzin.

17 W duchu ideologii PRL-u szkole nadano imię Juliana Marchlewskiego. Używano go do roku Nowe imię Zjednoczonej Europy Czternastka otrzymała w 2003 r.

18 Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Henryk Lenart. Zarządzał placówką w latach

19 Od początku istnienia SP14 słynęła z osiągnięć sportowych. Warto wspomnieć o bardzo lubianych ówcześnie zawodach Dziś zabawa w sport jutro olimpiada, w których dzieci startowały razem ze swoimi rodzicami. Wybitnym trenerem w tamtym okresie był Jarosław Kłymiński, który wprowadzał w tajniki sportu m.in. pana Stanisława Fedorcia obecnego wuefistę Czternastki.

20 W szkole działały klasy z poszerzonym programem wychowania fizycznego.

21 Także nauka stała na wysokim poziomie. Uczniowie SP 14 wielokrotnie zostawali laureatami licznych konkursów przedmiotowych. O ich sukcesach często pisano w lokalnej prasie - Nowinach i Życiu Przemyskim.

22 Rok jubileuszu TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO obchodzono także w Czternastce. Główne uroczystości odbyły się w dniach kwietnia 1966r. Uczniowie z tej okazji uczestniczyli w wielu zabawach i grach dydaktycznych, zorganizowano zajęcia popołudniowe, projekcje filmów historycznych i zawody sportowe.

23 Lata 70. XX w.

24 Drugim dyrektorem Czternastki został p. Józef Żywicki. Zarządzał szkołą w latach

25 Grono pedagogiczne z biegiem lat powiększało się. Na początku liczyło zaledwie 18 osób, a w latach 90. w szkole pracowało aż 60 nauczycieli.

26 W latach 70. naukę w szkole rozpoczęło kilkoro nauczycieli z obecnej kadry. Byli to: Anna Morawska (Król), Piotr Kroczek, Elżbieta Gradowska Gibała, Aneta Równicka. Piotr Kroczek obecny dyrektor (jako drugoklasista na pamiątkowym zdjęciu z okazji I Komunii Świętej). Elżbieta Gradowska obecna polonistka (w III klasie szkoły podstawowej).

27 Pamiątkowe zdjęcia obecnego dyrektora Piotra Kroczka absolwenta Czternastki.

28 Nauka religii w czasach komunizmu odbywała się poza szkołą, w przykościelnych salkach katechetycznych. Świadectwa nauki religii również wydawano oddzielnie.

29 Na zdjęciach długoletnia nauczycielka naszej szkoły p. Aleksandra Równicka.

30 W 1977r. dyrektorem SP14 została pani Wiesława Skotnicka. Pełniła tę funkcję przez kolejnych 14 lat.

31 W 1978r. szkoła otrzymała sztandar. Jego przekazanie było ważną uroczystością w życiu miasta, pisała o nim lokalna prasa ( Nowiny i Życie Przemyskie ), według której uroczystość była... wyrazem społecznego uznania za wkład wniesiony w rozwój oświaty i wychowanie młodego pokolenia.

32 Sztandar Szkoły Podstawowej nr 14 im. Juliana Marchlewskiego. Poczet sztandarowy: Agata Sarna, Andrzej Szpiech, Agnieszka Równicka.

33 W latach 70. władze planowały wprowadzenie reformy oświaty, która zamiast ośmioklasowego, przewidywała dziesięcioklasowy system nauczania. Reformę zaczęto wdrażać w życie. W naszej szkole wykonano nawet zdjęcia z okazji tego wydarzenia. Po kilku latach władze zrezygnowały jednak ze swego pomysłu reformę wycofano.

34 Koniec lat 70. to czas wyżu demograficznego. Nauka w szkole odbywała się wtedy na trzy zmiany i kończyła się o godzinie

35 Działały liczne koła zainteresowań, a zajęcia pozalekcyjne odbywały się w soboty.

36 Lata 80. XX w. Naukę w szkole rozpoczęło dwoje kolejnych nauczycieli z obecnej kadry. Były to Anna Chromiak (Sobejko) kierowniczka świetlicy szkolnej i Ewelina Blatkiewicz Łabińska także pracownica świetlicy. Ewelina Blatkiewicz w szkole podstawowej. Anna Chromiak

37 W tamtym okresie uroczyście obchodzono inne święta niż dzisiaj. W kronice szkolnej na próżno szukać informacji np. o Święcie Niepodległości czy Konstytucji 3 Maja.

38 Zamiast nich co roku odnotowywano kolejne rocznice wyzwolenia Warszawy przez armię radziecką, zjazdy PZPR, rocznice Wielkiej Rewolucji, Dzień Ludowego Wojska Polskiego itp..

39 W szkole istniała Izba Pamięci Narodowej w której gromadzono cenne pamiątki związane z życiem regionu.

40 Wszystkie klasy, podobnie jak dziś, robiły sobie wspólne zdjęcia. Często wyjeżdżano na wycieczki także zagraniczne.

41 Jak wspomina W. Skotnicka Szkoła w tamtych czasach mogła poszczycić się najwyższymi wynikami w zakresie przyjęć absolwentów klas VIII do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie Czternastki brali udział we wszystkich konkursach przedmiotowych, zajmując zawsze czołowe lokaty. Podobnie było w zawodach sportowych.

42 Na zdjęciu p. Bożena Kosztyła z uczniami.

43 Tradycją klas VIII były zabawy organizowane z okazji zakończenia szkoły. Uczniowie często z tej okazji przygotowywali przedstawienia kabaretowe, w których parodiowali swoich ulubionych nauczycieli.

44 Uczniowie młodszych klas mogli uczestniczyć w zabawach choinkowych, andrzejkowych oraz balach karnawałowych.

45 Lata 90. XX w. Kolejnym dyrektorem naszej szkoły został pan Tadeusz Sawicki. Na fotelu dyrektora zasiadał w latach

46 Wielu obecnych nauczycieli Czternastki to jej absolwenci. W latach 90. uczniami naszej szkoły byli: Sabina Bednarczyk polonistka, Magdalena Sobejko (Koszykowska) dziś nauczycielka matematyki, Piotr Zemlak anglista i Bernadetta Pałys (Guzik) - logopeda. Poniżej S. Bednarczyk i M. Koszykowska.

47 Zdjęcie klasowe Piotra Zemlaka.

48 Początek lat 90. to czas ważnych przemian ustrojowych w państwie. Zmiany można było zauważyć także w szkolnictwie. Na godłach nad głową orła pojawiła się korona, do szkoły powróciły lekcje religii. Masowo rezygnowano z komunistycznych patronów szkół. Na świadectwach i innych dokumentach Czternastki przestało się pojawiać imię Juliana Marchlewskiego.

49 Piątym w kolejności dyrektorem Czternastki został pan Maciej Wawrzaszek, który zarządzał szkołą w latach Jak sam napisał Czternastka była jego ukochaną szkołą. Gdy o niej wspomina, serce mu bije dwa razy szybciej i mocniej.

50 W latach 90. prężnie działał Samorząd Uczniowski, organizując zabawy, dyskoteki, wydając szkolną gazetkę. Uczniowie korzystali z zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.

51 Uczniowie korzystali z zajęć dodatkowych i kół zainteresowań. Pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali szkolne akademie, przedstawienia teatralne (wystawiono np. II część Dziadów ).

52 Na zdjęciach p. Izabela Tabisz długoletnia nauczycielka Czternastki.

53 Zdjęcia klasowe Magdaleny Wielgosz uczennicy SP14, obecnej nauczycielki j. angielskiego.

54 W 2000r. dyrektorem naszej szkoły został pan Piotr Kroczek. W tym roku mija 13 lat od kiedy objął tę funkcję. Pod jego opieką drużyny szczypiornistek i szczypiornistów wywalczyły tytuł MISTRZA POLSKI.

55 Czternastka SZKOŁA imienia Zjednoczonej Europy

56 W 2003r. nasza szkoła obchodziła swoje 40-lecie. Ta ważna uroczystość połączona była z nadaniem imienia Zjednoczonej Europy i przekazaniem nowego sztandaru.

57 Od tamtego czasu najbardziej zasłużonym uczniom naszej szkoły przyznawana jest wyjątkowa nagroda MEDAL Jestem przemyślaninem, jestem Europejczykiem.

58 A oto niektórzy laureaci tej zaszczytnej nagrody.

59 Ostatnie 10 lat to pasmo sukcesów sportowych. Uczniowie naszej szkoły zwyciężali głównie w piłce ręcznej, ale też koszykówce i lekkiej atletyce. Kilkakrotnie zdobywali tytuł mistrzów województwa.

60 Od wielu lat nasza szkoła pod względem rywalizacji sportowej jest najlepsza w Przemyślu.

61 Sukcesy naukowe naszych uczniów są równie imponujące. Co roku są oni laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim i miejskim organizowanych w różnych dziedzinach.

62 Warto tu wymienić konkursy przedmiotowe, recytatorskie, czytelnicze, matematyczne, przyrodnicze, historyczne

63 a także konkursy muzyczne, plastyczne i inne.

64 Nasza szkoła znana jest w mieście także z licznych akcji mających na celu szeroko rozumianą pomoc potrzebującym, np. Podaruj dzieciom radość czy Góra grosza.

65 Nauczyciele Czternastki mają wiele oryginalnych i nowatorskich pomysłów.

66 Ostatnie 10 lat to setki kilometrów przemierzone w niezliczonych rajdach organizowanych przez Samorząd Szkolny. Jego opiekunki przygotowują także: zabawy, dyskoteki, konkursy, kolorowe obchody pierwszego dnia wiosny.

67 Na koniec trochę porównań

68 Tak wyglądał sztandar szkoły dawniej, a tak obecnie.

69 Telefony z czasów minionych i współczesnych, a także auta, którymi dyrektorzy przyjeżdżali i przyjeżdżają do pracy.

70 Torby noszone przez uczniów dawniej i obecnie.

71 Zmieniły się nawet kanapki i napoje szkolne.

72 Budynek szkoły przez 50 lat zmienił się niewiele. Dopiero w tym roku szkoła doczekała się nowej elewacji.

73 Zmieniły się także ulubione zabawki dziewczynek i chłopców.

74 Moda szkolna dawniej i dziś.

75 Pierwszoklasiści

76 Grono pedagogiczne z biegiem lat powiększało się.

77 Zmieniły się także podręczniki i przybory do pisania.

78 Akcja Sprzątanie świata, jak widać, znana była także w latach 70.

79 Uczniowie Czternastki zawsze wykazywali miłość do muzyki, choć nie zawsze wystarczało im funduszy na zakup profesjonalnego sprzętu.

80 Komersy klas VIII, a po reformie szkolnictwa klas VI.

81 Życzymy następnych, tak udanych 50 lat.

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ Wielu z nas zna przysłowie: Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Jednak jubileusz, jakim jest 40-lecie szkoły, to z pewnością okoliczność, która

Bardziej szczegółowo

Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły.

Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły. Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły. Wszystko ma swój czas, i każde dzieło ma swój czas pod niebem: jest

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jolanta Lipszyc. Szkoła która ma istnieć sto lat powinna mieć sztandar. Jeden ze sponsorów ofiarował mnóstwo pieniędzy. Na sztandar wystarczy.

Jolanta Lipszyc. Szkoła która ma istnieć sto lat powinna mieć sztandar. Jeden ze sponsorów ofiarował mnóstwo pieniędzy. Na sztandar wystarczy. Jolanta Lipszyc Szkoła która ma istnieć sto lat powinna mieć sztandar. Jeden ze sponsorów ofiarował mnóstwo pieniędzy. Na sztandar wystarczy. Ustaliliśmy dni obchodów dziesięciolecia LXIV Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Z KART HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Z KART HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE Z KART HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE Historia Szkoły Podstawowej nr 10 sięga początków odbudowy szkolnictwa w mieście po długim i dramatycznym okresie okupacji hitlerowskiej.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

HISTORIA TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO W CIESZYNIE

HISTORIA TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO W CIESZYNIE HISTORIA TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO W CIESZYNIE Bezpośrednio po II wojnie światowej rozpoczęto odbudowę zniszczonego państwa. Wielkie spustoszenie w szkolnictwie poczyniły lata wojenne, wiele

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Nasze liceum skończyłam trzy lata temu. Swój czas tam spędzony wspominam bardzo ciepło z uśmiechem, bo przecież dzięki tej szkole dostałam się na

Nasze liceum skończyłam trzy lata temu. Swój czas tam spędzony wspominam bardzo ciepło z uśmiechem, bo przecież dzięki tej szkole dostałam się na Nasze liceum skończyłam trzy lata temu. Swój czas tam spędzony wspominam bardzo ciepło z uśmiechem, bo przecież dzięki tej szkole dostałam się na wymarzone studia, na których dobrze sobie radzę. Chodziłam

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY kwiecień 2009 Miesięcznik * Rok III * Nr 4(16) * nakład 1000 egz. * kwiecień 2009 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Poseł na Sejm RP z wizytą w Dzierzgoniu,

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr 24. Strona1. Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach Nr 24 MAJ 2015r.

Nr 24. Strona1. Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach Nr 24 MAJ 2015r. Strona1 WOŚP 11.01.2015 r. już 23 raz w całej Polsce grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem wolontariusze zbierali na leczenie dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać wtorek 23 marca 2010 nr 34 (LXV) cena: 6 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Katarzyna Stonawska przywiozła Grand Prix s. 3 Polak, Węgier, dwa bratanki s. 4 Czas pomyśleć o

Bardziej szczegółowo

Musimy mieć karetkę w Wołczynie. Znowu pobiegli. W Komorznie ratują najdłuższą aleję kasztanową w Europie. str.4. Magazyn samorządowy gminy Wołczyn

Musimy mieć karetkę w Wołczynie. Znowu pobiegli. W Komorznie ratują najdłuższą aleję kasztanową w Europie. str.4. Magazyn samorządowy gminy Wołczyn Magazyn samorządowy gminy Wołczyn Nr 3 (28) Maj Czerwiec 2010 W Komorznie ratują najdłuższą aleję kasztanową w Europie W pierwszym w historii wioski Europejskim Dniu Kasztana uczestniczyło ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo