Biuletyn ZPPZ Lewiatan 41(73) r. Komentarz Lewiatana dla wzp24.pl. Spis treści. Kompleksowa reforma rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn ZPPZ Lewiatan 41(73)2013 16.12.2013 r. Komentarz Lewiatana dla wzp24.pl. Spis treści. Kompleksowa reforma rynku pracy"

Transkrypt

1 Biuletyn ZPPZ Lewiatan 41(73) r. Komentarz Lewiatana dla wzp24.pl Kompleksowa reforma rynku pracy W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ZPPZ Lewiatan popiera kompleksową reformę rynku pracy, która przewiduje, m.in. dopuszczenie do części usług firm prywatnych czy motywacyjne wynagradzanie urzędników. Proponowana przez resort pracy nowelizacja ustawy ma na celu zwiększenie efektywności usług rynku pracy i poprawę funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, które będą oceniane za skuteczność we wprowadzaniu osób bezrobotnych na rynek pracy. Lewiatan od dawna czeka na gruntowne zmiany na rynku pracy i ma nadzieję, że Sejm i Senat szybko uchwalą nowe rozwiązania. Pracodawcy pozytywnie oceniają pomysł zlecania usług aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym. Sektor niepubliczny dzięki większej elastyczności, doświadczeniu i wysokiej specjalizacji może realizować usługi, które chociażby z przyczyn formalnych nie mogą być świadczone przez urzędy pracy, jak np. wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia osób. Tym samym proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców, którzy zyskują dostęp do kandydatów przygotowanych pod ich specyficzne potrzeby i konkretne stanowiska pracy. Efektywność tego modelu opiera się na wysokiej indywidualizacji usług przywracania do trwałego zatrudnienia, co zwłaszcza w przypadku osób oddalonych od rynku pracy stanowi istotne wsparcie dopasowane do Spis treści Komentarz Lewiatana Wydarzenia Lewiatana Opinie ekspertów Rekomendujemy potrzeb i możliwości klienta. Efektywność tego modelu polega również na uzyskiwaniu najwyższych rezultatów dzięki temu, że podmioty prywatne, realizujące usługi, wynagradzane są za efekt, jakim jest przywrócenie na rynek pracy określonej liczby bezrobotnych i utrzymanie ich w zatrudnieniu, co najmniej 6 miesięcy

2 Działania firm prywatnych są komplementarne wobec usług urzędów pracy, co powoduje, że system oparty na partnerstwie zwiększa liczbę osób mających szanse na szybszy powrót na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia. Dlatego zlecanie usług aktywizacyjnych podmiotom prywatnym, na powyższych zasadach, powinno mieć możliwie szeroki charakter. Takie programy aktywizacyjne funkcjonują w większości krajów europejskich. W Wielkiej Brytanii, od lat 90-tych wdrażane są wieloletnie programy ogólnokrajowe o charakterze systemowym oparte na współpracy obydwu sektorów na rzecz przywrócenia do trwałego zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i osób z barierami w powrocie na rynek pracy. Podobne rozwiązania stosowane są we Francji, w Niemczech itd. W Polsce realizowane są obecnie projekty pilotażowe na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku, Mazowszu i Małopolsce. Ich celem jest wypracowanie szczegółowych rekomendacji dotyczących modelu zlecania usług. Wydarzenia Lewiatana Twój Czas, Twój Kapitał W dniu 11 grudnia 2013 r. w Park Hotelu odbyła się konferencja skierowana do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego pn. Twój Czas, Twój Kapitał. Celem konferencji jest przedstawienie różnych instrumentów finansowania inwestycji. Każda firma potrzebuje inwestycji, które są kosztowne, wymagają zaangażowania dużego własnego lub pożyczonego kapitału. Uczestnicy konferencji uzyskali odpowiedzi szereg ważnych pytań: Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania? Jak zminimalizować ryzyko i pozyskać kapitał na współfinansowanie inwestycji? Jak ułatwić dostęp do finansowania działalności i rozwoju dla firm z sektora MŚP? Wydarzenie otworzyła Pani Magdalena Kotnis, Prezeska ZARR oraz ekspertka ZPPZ Lewiatan ds. inżynierii finansowej. Następnie Pani Anna Pawlak, reprezentująca Bank Gospodarstwa Krajowego, zaprezentowała inicjatywę JEREMIE, która zyskuje coraz

3 większą popularność wśród przedsiębiorców. Pan Ryszard Kruk z Enterprise Investors powiedział kilka słów na temat inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, których celem jest osiągnięcie średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Pan Paweł Wróbel z Departamentu Produktów Bankowości Przedsiębiorstw w Banku BPH pokrótce omówił temat poręczeń portfelowych, które można wykorzystać przy zaspokojeniu potrzeb finansowych przedsiębiorstwa. Część pierwszą zakończył Szymon Kurzyca z Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan, omawiając kluczowy element finansowania start-up'ów. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się warsztaty fakultatywne prowadzone przez prelegentów. Opinie ekspertów Indeks Biznesu Lewiatana dalej pnie się w górę Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w listopadzie br. w notowaniu rocznym pozostał na poziomie 33 pkt, ale w ujęciu kwartalnym skoczył o kolejne trzy punkty, do 35 pkt. Indeks półroczny ustabilizował się i osiągnął 35 pkt., co sugeruje, że czwarty kwartał nie będzie gorszy od trzeciego. Oczekiwana w drugiej połowie bieżącego roku poprawa koniunktury właśnie nastąpiła, a ożywienie w gospodarce nie ma charakteru przejściowego, lecz nabiera cech trwałej tendencji. Dane za trzeci kwartał okazały się lepsze od oczekiwanych. Szczególnie ważne wydaje się ożywienie popytu krajowego po pięciu miesiącach tendencji spadkowej. Gospodarka nie jedzie już tylko na jednym silniku, eksporcie, ale wyraźnie z dołka wychodzi spożycie, a nawet w inwestycjach przełamany został trwający od pół roku trend spadkowy. Wyniki pierwszego miesiąca czwartego kwartału również napawają optymizmem, bo wskazują na utrzymywanie się w gospodarce pozytywnych tendencji z poprzedniego kwartału. Nadal rośnie produkcja sprzedana przemysłu oraz sprzedaż detaliczna. Jest to skutkiem utrzymującej się dodatniej dynamiki płac realnych przy niskiej inflacji oraz malejącego tempa spadku zatrudnienia. Stabilizacja stopy bezrobocia podnosi zaufanie konsumentów, a dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz rosnący portfel zamówień pozwalają przedsiębiorcom optymistycznie spoglądać w przyszłość i decydować się na inwestycje. Niska inflacja i rosnąca nadwyżka w handlu zagranicznym wzmacniają też stabilność równowagi makroekonomicznej, tak

4 wewnętrznej jak i zewnętrznej, a reforma OFE daje przynajmniej w krótkiej perspektywie szanse na ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i długu publicznego. Firmy koncentrują się na utrzymaniu na rynku Małe i średnie przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku gorzej niż w latach poprzednich. Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw rozwojowych rynków, na których działają wynika z badania Lewiatana. Dla coraz większej grupy małych i średnich przedsiębiorstw najważniejszym celem staje się utrzymanie na rynku cele ekspansywne tracą na znaczeniu. Badania z ostatnich 3 lat ( ) wskazują, że osłabienie gospodarcze spowodowało wzrost odsetka MSP, które koncentrują się na utrzymaniu na rynku (wzrost z 39,4 proc. w 2011 r. do 45,4 proc. w 2013 r.). Nastąpił również spadek liczby firm stawiających na wzrost sprzedaży, zysku i udziału w rynku. Firmy zmieniają podejście do konkurowania. Mimo osłabienia gospodarczego zdecydowanie odeszły od postrzegania i wykorzystywania ceny jako kluczowego czynnika mogącego zapewnić im sukces. W latach wzrósł odsetek firm, które budują swoją pozycję na jakości produktu/usługi (z 43,4 proc. w 2011 r. do 49,7 proc. w 2013 r.). Jednocześnie spadł odsetek firm bazujących na cenie (z 15,4 proc. w 2011 r. do 10,4 proc. w 2013 r.). Jeszcze w 2007 r. takich firm było ponad 70 proc. Problem w tym, że już dzisiaj jakość produktu/usługi może nie być wystarczająca dla skutecznego i efektywnego konkurowania na rynku. Potrzebne są innowacyjne produkty i usługi. W latach zmniejszył się odsetek MSP wdrażających innowacje, ale plany na najbliższą przyszłość zakładają wzrost wdrożeń. Inwestycje o charakterze innowacyjnym i wprowadzanie innowacyjnych produktów są dla rosnącej liczby MSP priorytetem na najbliższe dwa lata. Rośnie znaczenie kredytu jako źródła finansowania. Chociaż barierą może być ciągle dość konserwatywne podejście MSP do finansowania rozwoju działalności 52 proc. firm uważa, że nawet jeżeli dostęp do kredytu nie jest przeszkodą, a rynek pozwala na szybki rozwój, biznes należy rozwijać powoli, ale w oparciu o środki własne. TK pomógł uczelniom niepublicznym Zasady przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji państwowej powinna regulować ustawa, a nie rozporządzenie orzekł Trybunał Konstytucyjny. Teraz trzeba podjąć działania legislacyjne, które zagwarantują tym uczelniom prawo do ubiegania się o środki z budżetu. Kwestia finansowania uczelni niepublicznych jest nierozwiązana od 2005 roku. Od tego czasu minister nauki nie wydał rozporządzenia o warunkach na jakich

5 uczelnie mogłyby się ubiegać o publiczne dotacje. - Cieszymy się, że Trybunał Konstytucyjny przyznał nam rację mówi Tadeusz Pomianek, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji. Od ośmiu lat domagaliśmy się, aby uczelnie niepubliczne, podobnie jak publiczne, mogły otrzymywać dotację budżetową na finansowanie studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich. Szkoda, że ten wyrok zapadł tak późno. Może, gdyby uczelnie niepubliczne korzystały z dotacji, nie wpadłyby aż w tak duże tarapaty. W ostatnich latach ich sytuacja, z powodu niżu demograficznego, znacznie się pogorszyła, szczególnie lepszych, ponieważ dobre wykształcenie kosztuje. Po wyroku TK będziemy naciskać na posłów i senatorów, aby szybko uregulowali kwestie finansowania uczelni niepublicznych. Konieczne zmiany ustawowe powinny doprowadzić do zmiany systemu finansowania kształcenia zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. I co jest istotne skalę dotacji powinny uzależnić od jakości kształcenia. I dopiero wówczas, kiedy oba sektory szkolnictwa wyższego będą miały wsparcie budżetowe, mocno zależne od jakości kształcenia, będzie możliwa uczciwa konkurencja, służąca dobrym uczelniom publicznym i niepublicznym. Efektem tych zmian będzie zaś wyższy poziom studiów. Jesteśmy bardzo wdzięczni Rzecznikowi Praw Obywatelskich Irenie Lipowicz, za to, że wsparła nas i przygotowała znakomity wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dodaje Tadeusz Pomianek. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Na co czekamy? Koalicja Klimatyczna i Konfederacja Lewiatan wystosowały wspólny apel do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie wdrażania ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków to jeden z pilniejszych aktów prawnych, które powinniśmy wprowadzić w życie, aby móc w pełni korzystać z unijnych środków w najbliższych latach. Na chwilę obecną, czeka nas jednak raczej płacenie kar za każdy dzień zwłoki we wdrażaniu unijnej dyrektywy 2010/31/UE regulującej kwestie efektywności energetycznej nowych budynków. Projekt ustawy jest tymczasem gotowy, wiele środowisk go popiera i apeluje o jego pilne procedowanie, ale od dłuższego czasu z niewiadomych przyczyn nie wyszedł poza rządowe gmachy. Polska ma już prawie 16-miesięczne opóźnienie w implementacji jednego z najważniejszych aktów prawnych, który dotyczy zarówno administracji publicznej, przedsiębiorców, zwłaszcza sektora budowlanego, jak też osób indywidualnych. Wiele organizacji pozarządowych jak też biznes zgadzają się, że ta ustawa jest pilnie potrzebna. Mamy nadzieję, że zmiany w składzie rządu nie spowodują odłożenia projektu ustawy do szuflady na kolejne miesiące, bo nie możemy sobie już na to pozwolić. Pani Wicepremier w swoim inauguracyjnym przemówieniu wspomniała o potrzebie przestawienia polskiej gospodarki na innowacje. Sektor budowlany jest jednym z tych, który tego najpilniej potrzebuje. powiedziała Agnieszka Tomaszewska z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

6 Z naszych informacji wynika, że prace nad projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków są na etapie finalizacji. Projekt czeka na akceptację Rady Ministrów. Ostatnio mówiło się, że powinno to nastąpić do końca października, potem do końca listopada, a mamy już prawie połowę grudnia. Co jest jeszcze potrzebne, aby projekt został przekazany do Sejmu? Mamy nadzieję, że nie kolejna groźba kar finansowych dla Polski, jak stało się w przypadku wdrażania dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy. Komisja Europejska zażądała wtedy nałożenia na Polskę kar w wysokości 70 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki w jej transpozycji. Mamy wrażenie, że nie powinniśmy też czekać na groźbę utraty tej części środków w nowej perspektywie finansowej UE, z której mamy dokonywać inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną, w tym efektywność energetyczną. Więcej. Rekomendujemy Platforma B2B Konfederaci Konfederatom" Platforma B2B Konfederaci Konfederatom" jest miejscem gdzie członkowie Konfederacji prezentują specjalne oferty handlowe dla firm zrzeszonych w Lewiatanie. Głównym celem projektu jest wspieranie budowania relacji biznesowych, pozyskiwanie nowych klientów i obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna, dostępna jest także pomoc konsultanta. Dostęp do platformy mają tylko członkowie Konfederacji Lewiatan. Zamieszczanie ofert jak i korzystanie z ofert specjalnych jest bezpłatne. Platforma znajduje się pod adresem: i dostęp do niej jest możliwy tylko po zalogowaniu. Konfederaci Konfederatom" umożliwia m.in.: - nawiązanie nowych kontaktów biznesowych zarówno w branży, jak i regionie - zaprezentowanie oferty firmy - obniżenie kosztów działalności poprzez korzystanie z ofert specjalnych przygotowanych przez innych - kontakt mailowy z innymi członkami Konfederacji zarejestrowanymi na platformie. Od momentu aktywowania konta zgodnie z instrukcją przesłaną z systemu, najwięcej zależy od firmy. Polecamy następujące kroki: Uzupełnienie wizytówki firmy (logo, dane kontaktowe, geolokalizacja poprzez mapkę w platformie) Umieszczenie opisu firmy (jaka branża, dla kogo, podstawowa działalność) Umieścić opisu oferty (dla kogo: indywidualni, biznesowi, itd. co dokładnie, jakie usługi, narzędzia) Umieszczenie oferty specjalnej dla firm z Lewiatana Użycie wbudowanego modułu pocztowego i wysłanie oferty do firm zrzeszonych w Konfederacji. Wysłanie informacji o ofercie specjalnej do Pawła Kaczmarczyka, (zostanie umieszczona na stronie głównej w rubryce POLECANE).

7 Widzisz DOBRO wokół siebie? Nominuj Dobroczyńcę Roku Jeśli Twoja firma robi coś dla innych, lub organizacja pozarządowa, w której działasz współpracuje z taką firmą, zgłoś ją do Konkursu! Dobro musi zyskać rozgłos, by pozytywnie zarazić innych! Trwa nabór wniosków w XVII edycji Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje pozarządowe, fundacje firm mogą nominować czyniące dobro firmy na stronie Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Kim jest Dobroczyńca Roku"? To dobra firma, która nie siedzi z założonymi rękami i nie pyta, czy pomoc innym jej się opłaci. Pomaga, bo czuje, że tak trzeba I już. W efekcie czynione dobro powraca do niej. Nie w przenośni, ale naprawdę - w postaci zaufania i szacunku ze strony innych. Dobroczyńca Roku" jest po to, by już nikt nigdy nie dzielił firm na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym. Dobro jest jedno! Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku" jest najstarszym w Polsce konkursem promującym społeczne zaangażowanie firm - tych dużych i tych małych. Aby zgłosić firmę (lub fundację utworzoną przez firmę), która była dobra w 2013 roku, wystarczy: 1. Utworzyć na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl konto użytkownika i zalogować się. 2. Wypełnić wniosek dla odpowiedniej kategorii. 3. Zgłoszenie uznaje się za ważne po wypełnieniu formularza na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl i zakończeniu procesu rejestracji zgłoszenia poprzez Internet. Do wniosku można załączać dodatkowe materiały w formie cyfrowej. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan ul. Ks. Warcisława I-go 20c/2, Szczecin tel. (+48 91) ,

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013

BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013 BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013 UWAGA! W związku z faktem, iż Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan działa w oparciu o Ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 2 Spis treści Wstęp 4 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami 5 Nowe cele strategiczne 6 Priorytety biznesowe

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE Ujęcie wg sekcji gospodarki Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek RAPORT W UJĘCIU WG SEKCJI GOSPODARKI z wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo