Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS. Sprawozdanie z działalności za okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS. Sprawozdanie z działalności za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r."

Transkrypt

1

2 Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS Sprawozdanie z działalności za okres od r. do r.

3 Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS ul. Leśna 14c, Myślenice NIP: Spis Treści Sprawozdanie z działalności za okres od r. do r. Sprawozdanie merytoryczne za okres od r. do r. I. Informacje podstawowe o fundacji II. Działania Fundacji 1. Projekt Z cienia do istnienia 2. Projekt Wiedzieć by móc 3. Projekt Czary mary świat jest stary 4. Spotkanie z Duńczykami 5. Inne Sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. I. Rachunek wyników II. Bilans III Informacja Dodatkowa

4 Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS ul. Leśna 14c, Myślenice NIP: Sprawozdanie merytoryczne za okres od do r.

5 Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS ul. Leśna 14c, Myślenice NIP: I. Informacje podstawowe o Fundacji Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS została zarejestrowana dnia roku w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa w Krakowie. Siedziba: Myślenice, ul. Leśna 13A Telefon: Strona internetowa: czarymary.arts-fun.pl Numer konta bankowego Fundacji: NIP: REGON: KRS: Rada Fundacji: Dorota Piasecka Agnieszka Dudek Karina Kiczek Lucyna Kiebuła Zarząd: Prezes Fundacji - Agnieszka Dudek Zastępca Prezesa Fundacji Olgierd Wargowski Członek zarządu Fundacji Alina Słowik Celami Fundacji są: 1) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego oraz historycznych powiązań między Polską a Europą, 2) kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa, 3) integracja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego, 4) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki, 5) poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych, 6) zrównanie statusu społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn, 7) wzrost przedsiębiorczości i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi.

6 Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS ul. Leśna 14c, Myślenice NIP: II. Działania fundacji: Projekt Z cienia do istnienia Projekt w 2009 roku realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w roku z funduszy własnych Fundacji oraz wpłat darczyńców. Powstałe galerie to: Galeria Krzysztofa Kiczkajły, Hanny Zaremby, Ireny Surmy. Projekt ma na celu promocję nieprofesjonalnych artystów ludowych, zamieszkałych na terenie ziemi myślenickiej. Wszystkie galerie dostępne są na stronie internetowej Pod koniec roku odbyło się drugie spotkanie twórców współpracujących z Fundacją, z władzami samorządowymi regionu powiatu myślenickiego, dziennikarzami oraz gośćmi. Odbyło się ono 10 grudnia 2010, w Domu Greckim, w Myślenicach. Projekt Z cienia do istnienia będzie kontynuowany w 2011 roku.

7 Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS ul. Leśna 14c, Myślenice NIP: Projekt Wiedzieć by móc Projekt realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Jego rozpoczęcie przypadło na 1 września Natomiast zakończenie 31 sierpnia 2010 r. Obszar tematyczny projektu to Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego. 1. inwestowanie w zasoby ludzkie Wnioskodawcy, 2. inwestowanie w infrastrukturę i aktywa organizacji Wnioskodawcy, 3. poprawa jakości usług księgowych, audytorskich, ewaluacji oraz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w organizacji Wnioskodawcy, 4. rozwój długookresowych strategii działania. Jednym z założonych działań, są regularne spotkania kontrolne z nowymi członkami, zwane spotkaniami monitorująco konsultacyjnymi. Mają one się odbyć w 2010 roku, kolejno w styczniu, marcu, maju i lipcu. W grudniu 2009 odbył się wyjazd planistyczny, na którym została opracowany schemat strategii rozwoju organizacji. Podczas projektu członkowie i wolontariusze przebyli szkolenia: Imie, nazwisko Temat szkolenia Nazwa organizacji data Agnieszka Dudek 1.Jak lepiej współpracować lokalnie? Ciekawe pomysły na współpracę partnerską. Konferencja 2. Animacja współpracy lokalnej 3. Zarządzanie organizacją 4.Ekonomizacja działalności organizacji 5.Ekonomizacja Działalności organizacji prowadzenie działalności gospodarczej metody tworzenia biznesplanu 6. Public Relations dla organizacji 7.Pozyskiwanie Funduszy 8..Budowanie wizerunku organizacji współpraca z mediami 9.Finansowanie kultury z funduszy europejskich w okresie Zarządzanie cyklem projektu ( ) Pozyskiwanie środków na działalność kulturalną Zarządzanie IDRiE IDRiE Profil

8 11.4 międzynarodowa konferencja Fundraisingu w Polsce. Warsztaty: Podstawy fundraisingu, Narzędzia fundraisingu, Dialog z darczyńcami, Relacje z biznesem i Zarządzanie organizacją. 12. Aktywizacja zawodowa i społeczna w projektach finansowanych w ramach POKL Dorota Piasecka Olgierd Wargowski Alina Słowik Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu MISTIA 1.Budowanie wizerunku organizacji współpraca z mediami 2. Sprawozdawczość w organizacji 3.Ekonomia społeczna - prawne formy organizacyjne podmiotów ekonomi społecznej 4.Liderzy ekonomi społecznej promocja dobrych praktyk Akademia PR Trzeciego Sektora PAFiZ Centrum Ekonomii Społecznej, 1. Animacja współpracy lokalnej 2. Zarządzanie organizacją 3.Ekonomizacja działalności organizacji 4.Ekonomizacja Działalności organizacji prowadzenie działalności gospodarczej metody tworzenia biznesplanu 5. Public Relations dla organizacji 6.Budżet Sponsoring PAFiZ Jak lepiej współpracować lokalnie? Ciekawe pomysły na współpracę partnerską. 2.Zarządzanie finansami 3.Szkolenie z zakresu obsługi programu LeftHand pełna księgowość 4.Pozarządowa akademia finansów i zarządzania sprawozdawczość 5.Konferencja 6. Aktywizacja zawodowa i społeczna w projektach finansowanych w ramach POKL PAFiZ LeftHand PAFiZ MISTIA Księgowość, zarządzanie finansami Bartłomiej Kostecki 1.Podstawy prawne funkcjonowania organizacji i współpraca z samorządem 2. Księgowość w organizacji 3.Współpraca w środowisku lokalnym 4.Planowanie organizacji 5.Praca metodą projektu 6. Zasady konstruowania budżetu w projektach społecznych 7. Przegląd źródeł finansowania organizacji Marek Żupnik E-marketing, PR internetowy 1.Zarządzanie projektami 2.Własność inteketualna 3.PR 4.E-Mrketing PARP PARP PARP

9 Dawid Bartuś Barbara Kostecka Karina Kiczek 1.. Event jako narzędzie PR 2. Zarządzanie projektami 3..Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy 4.Marketing internetowy i E commerce MŚP 5.Praktyczne zagadnienia PR i Marketingu w MŚP 1.Program Kultura Zarządzanie projektami 3.Ekonomia społeczna - prawne formy organizacyjne podmiotów ekonomi społecznej 4.Liderzy ekonomi społecznej promocja dobrych praktyk 5.Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy Punkt Kontaktowy ds. kultury Centrum Ekonomii Społecznej, Finansowanie Kultury z Funduszy Europejskich Pozyskiwanie Funduszy 3.Program Kultura IDRiE Punkt kontaktowy ds.kultury CIC Podstawy komunikacji zewnętrznej I kreowania wizerunku organizacji 5.Konferencja w Starostwie 6.Zarządzanie czasem PARP PARP Karolina Panz 1.Konferencja 2.POKL 3Szkoła liderów MISTIA Lucyna Kiebuła 1. Konferencja 2.Pozyskiwanie Funduszy 3. Sprawozdawczość w organizacji 4.Zarządzanie czasem PAFiZ Grażyna Kostecka Maria Nowak 1.Podstawy prawne funkcjonowania organizacji i współpraca z samorządem 2. Księgowość w organizacji 3.Współpraca w środowisku lokalnym 4.Planowanie organizacji 5.Praca metodą projektu 6. Zasady konstruowania budżetu w projektach społecznych 7. Przegląd źródeł finansowania organizacji 8.Pozarządowa akademia finansów i zarządzania sprawozdawczość 9.Ekonomia społeczna - prawne formy organizacyjne podmiotów ekonomi społecznej 10.Liderzy ekonomi społecznej promocja dobrych praktyk PAFiZ Centrum Ekonomii Społecznej, 1.Podstawy prawne funkcjonowania organizacji i współpraca z samorządem 2. Księgowość w organizacji 3.Współpraca w środowisku lokalnym 4.Planowanie organizacji 5.Praca metodą projektu 6. Zasady konstruowania budżetu w Pozyskiwanie funduszy I PR

10 projektach społecznych 7. Przegląd źródeł finansowania organizacji Małgorzata Trzupek 1.Zarządzanie czasem 2.Aktywizacja zawodowa i społeczna w projektach finansowanych w ramach POKL 3.Ekonomia społeczna-prawne formy organizacyjne podmiotów ekonomi społecznej 4.Ekonomia społeczna-nowe możliwości zatrudnienia i rozwoju lokalnego 5.Strategia polityki społecznej dla europy a polski system polityki społecznej MISTIA Maria BozowskaBolak Sławomir Oleksiak Joanna Motyl Piotr Leśniak Centrum Ekonomi Społecznej Centrum Ekonomi Społecznej Centrum Ekonomi Społecznej Animacja współpracy lokalnej 2. Zarządzanie organizacją 3.Ekonomizacja działalności organizacji 4.Ekonomizacja Działalności organizacji prowadzenie działalności gospodarczej metody tworzenia biznesplanu 5. Public Relations dla organizacji IS Budżet 2.4 międzynarodowa konferencja Fundraisingu w Polsce. Warsztaty: Podstawy fundraisingu, Narzędzia fundraisingu, Dialog z darczyńcami, Relacje z biznesem Zarządzanie organizacją. 3.Ekonomia społeczna-prawne formy organizacyjne podmiotów ekonomi społecznej 4.Ekonomia społeczna-nowe możliwości zatrudnienia i rozwoju lokalnego 5.Strategia polityki społecznej dla europy a polski system polityki społecznej PAFiZ Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Fundraising Sponsoring Centrum Ekonomi Społecznej Centrum Ekonomi Społecznej Centrum Ekonomi Społecznej Animacja współpracy lokalnej 2. Zarządzanie organizacją 3.Ekonomizacja działalności organizacji 4.Ekonomizacja Działalności organizacji prowadzenie działalności gospodarczej metody tworzenia biznesplanu 5. Public Relations dla organizacji Jak lepiej współpracować lokalnie? Ciekawe pomysły na współpracę partnerską. Starostwo Myślenice 2.Pozyskiwanie Funduszy 3 Budżet 4.Event jako narzędzie PR PAFiZ

11 Projekt Czary mary świat jest stary Rozpoczął się w roku zakończy się Finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Młodzież w działaniu Projekt "Czary mary świat jest stary" jest realizowany głównie, by stare opowieści z regionu myślenickiego nie zostały zapomniane. Przed laty zaobserwowano tutaj różne tajemnicze zdarzenia, zjawiska, postaci, które zapoczątkowały opowiadane z pokolenia na pokolenie mroczne, surrealistyczne historie. Najciekawsze z zebranych opowieści opracujemy i utrwalimy w formie tekstowej. Opowieści te zostaną zamieszczone na stronie projektu "Czary mary...". Na podstawie jednej, wybranej powstanie scenariusz, a następnie film niemy, wzorowany na pierwszych w historii kina filmach grozy. Podczas realizacji projektu dowiemy się również na czym polega edukacja międzykulturowa. Nasz film będzie tak nagrany, by nasze koleżanki i koledzy z Unii Europejskiej mogli poznać i zrozumieć opowiadaną przez nas fabułę. Poprzez kontakty nawiązane w Europie - rozpowszechnimy te tajemnicze opowieści.

12 Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS ul. Leśna 14c, Myślenice NIP: Przygotowania do projektów międzynarodowych - współpracy z Grupą z Danii i Zakopiańskim Stowarzyszeniem Kultury Rekreacji. Spotkanie w Zakopanem grupa gimnastyczna z Danii, Stowarzyszenie, Fundacja - Twórcy z Raciechowic i Wiśniowej. Pokaz taneczny, Krupówki - Zakopane 2010

13 Integracja polsko-duńska Zakopane Inne działania W 2010 roku Fundacja ARTS (jej członkowie) oprócz działań projektowych, uczestniczyła w życiu trzeciego sektora, między innymi poprzez spotkania z innymi organizacjami oraz władzami samorządu lokalnego Powiatu myślenickiego, w konsultacjach nad Programem Współpracy JST i NGO. Utrzymywała i nawiązała kontakty z kolejnymi twórcami Małopolski.

14 Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS ul. Leśna 14c, Myślenice NIP: Sprawozdanie finansowe za okres od r. do r.

15

16

17

18

19

20

21

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 GŁÓWNI PARTNERZY RADY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I.Wstęp Rada Organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Opracowanie merytoryczne Kaszubski Instytut Rozwoju we współpracy z organizacjami pozarządowymi Skład Sylwia Gliniecka Projekt okładki Monika śynda

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY es.o.es Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI es.o.es Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 30-070

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012 Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów Leaders and Fundraisers Association Adres siedziby: ul. Parkowa 45A/10, 71-634 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Sprawozdanie z działalności za rok 2012.

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Sprawozdanie z działalności za rok 2012. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Sprawozdanie z działalności za rok 2012. Rok zaczął się od podsumowania kursu zawodowego Profesjonalni Fundraiserzy nowy zawód na rynku pracy. Wydaliśmy przez dwa lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Kraków, 16 czerwca 2014 r. Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP... 4 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo