Laboratorium EEB w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium EEB w Polsce"

Transkrypt

1 rozwiązania biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju Laboratorium EEB w Polsce Wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność Energetyczna Budynków

2 Członkowie projektu WBCSD EEB 2.0 zaangażowani w Laboratorium EEB w Polsce (lider projektu) Partnerzy Laboratorium EEB w Polsce CONSTRUCTION MARKETING GROUP Secure Sustainable Together Sustainable Buildings and Climate Initiative Promoting Policies and Practices for Sustainability O WBCSD World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, pl. Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) to organizacja działających perspektywicznie firm, której celem jest pobudzenie globalnej społeczności biznesowej do dbałości o zrównoważoną przyszłość biznesu, społeczeństwa i środowiska. Rada, mająca pozycję lidera merytorycznego, tworzy konstruktywne rozwiązania i podejmuje wspólne działania. Wykorzystując swe ścisłe stosunki z interesariuszami, jako czołowy rzecznik biznesu Rada skłania do debat i zmiany polityki na korzyść rozwiązań w ramach zrównoważonego rozwoju. WBCSD stanowi forum dla 200 firm członkowskich reprezentujących wszystkie sektory biznesu, działających na wszystkich kontynentach i mających łączne obroty w wysokości ponad 7 bilionów USD. Celem forum jest dzielenie się najlepszymi praktykami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz opracowywanie innowacyjnych narzędzi, które zmieniają obecny stan rzeczy. Rada korzysta również z sieci 60 krajowych i regionalnych rad biznesu i organizacji partnerskich, których większość ma swoje siedziby w krajach rozwijających się. Członkowie projektu EEB 2.0: Lafarge (współprzewodniczący) United Technologies (współprzewodniczący) AGC AkzoNobel ArcelorMittal GDF SUEZ Infosys Schneider Electric SGS Siemens Skanska

3 Spis treści Streszczenie 2 Efektywność energetyczna budynków: szersze spojrzenie 4 Laboratorium EEB w Polsce 6 Główne wnioski 12 Szczegółowa analiza i zalecenia 16 Działania i zobowiązania 28 Platforma EEB w zakresie efektywności energetycznej budynków 34 Załączniki 36 Partnerzy Laboratorium EEB Projekt WBCSD EEB 2.0 Podziękowania 1

4 2 Streszczenie

5 Laboratorium Efektywność Energetyczna Budynków (EEB Lab) w Polsce zgromadziło szerokie grono lokalnych interesariuszy i międzynarodowych ekspertów, którzy badali zarówno bariery, jak i czynniki wspierające coraz większy udział budynków energooszczędnych w polskim rynku. Laboratorium zostało zorganizowane przez WBCSD wraz z członkami i partnerami projektu prowadzonego pod nazwą Efektywność Energetyczna Budynków (EEB 2.0). Dzięki wywiadom z interesariuszami i tematycznym debatom, EEB Lab opracowało 20 zaleceń dotyczących działań odnoszących się do najważniejszych barier w przekształceniu rynku, zidentyfikowanych przez jego uczestników podczas wywiadów przeprowadzonych podczas Laboratorium. Zalecenia dotyczą czterech ogólnych kategorii przeszkód: więc ograniczenie emisji i złagodzenie zmian klimatu. Energooszczędne budynki mogą także przynosić szereg krajowych, regionalnych i osobistych korzyści, takich jak zwiększone bezpieczeństwo energetyczne czy zatrudnienie, a także korzyści społeczne i zdrowotne. Efektywność energetyczna budynków posiada silne uzasadnienie biznesowe, a wśród międzynarodowych inwestorów i najemców zauważalny jest popyt na wysoce energooszczędne budynki. W innych segmentach rynku, takich jak segment mieszkaniowy, prowadzone są projekty pilotażowe, jednak potencjał tych sektorów pozostaje w większości niewykorzystany. Uczestnicy Laboratorium zauważyli, że faktycznie istnieje dwupoziomowy rynek budownictwa energooszczędnego. Budowa nowych obiektów dla międzynarodowych deweloperów, których grupą docelową są międzynarodowi najemcy i inwestorzy, stanowiący relatywnie niewielki rynek, wymaga efektywności energetycznej opisywanej zazwyczaj w odniesieniu do systemów oceny budynków ekologicznych, takich jak LEED i BREEAM. Z drugiej strony, rynek, którego grupą docelową są lokalni, prywatni najemcy i właściciele/inwestorzy, kieruje się możliwie najniższym kosztem budowy, bez jakiegokolwiek zainteresowania efektywnością energetyczną. W Postanowiono więc powołać Platformę wielostronnej współpracy Platforma EEB w celu promocji budownictwa energooszczędnego, założoną przez siedem organizacji partnerskich. Platforma ta pozwoli członkom na wzajemne uzupełnianie swoich działań związanych z budownictwem energooszczędnym oraz na informowanie się o prowadzonych pracach. Umożliwi także współpracę z sektorem publicznym w ramach opracowywania długoterminowej strategii dotyczącej budownictwa energooszczędnego oraz angażowanie się w konsultacje dotyczące polityki UE poprzez kanały udostępniane przez międzynarodowe organizacje partnerskie. Członkowie Platformy będą podejmować rekomendowane działania, takie jak organizacja długoterminowej kampanii kształtującej świadomość w zakresie efektywności energetycznej, wspieranej przez nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe; opracowywanie długoterminowej strategii budownictwa energooszczędnego oraz rozważenie strategii przetargowych, zachęcających do większej integracji w obrębie łańcucha dostaw. Zaleca się, aby przedsiębiorstwa przejęły inicjatywę poprzez udostępnianie swojej polityki i charakterystyki energetycznej swoich budynków, a także udoskonalanie szkoleń dla użytkowników w momencie oddania budynków do użytku. 1. Braku świadomości i działań przywódczych; 2. Braku szerokiego dostępu do wiedzy i umiejętności; 3. Braku wsparcia dla działań długoterminowych; 4. Braku wielostronnego zaangażowania. Zalecenia dotyczące działań zostały szczegółowo przedstawione w części głównej niniejszego raportu (patrz: str. 16 i 30). Partnerzy EEB Lab dotychczas zobowiązali się do podjęcia ponad połowy zaproponowanych działań (patrz: str. 30). Będą także wspólnie pracować, aby wskazać podmioty odpowiedzialne za pozostałe zalecenia jako członkowie nowej Platformy EEB (patrz poniżej). W Polsce budynki odpowiadają za znacznie ponad 40% końcowego zużycia energii. Poprawa efektywności energetycznej budynków umożliwia konsekwencji efektywność energetyczna nie jest priorytetem dla właścicieli budynków, deweloperów i innych uczestników rynku, a Polska pozostaje w tyle w porównaniu z innymi państwami pod względem wdrażania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej (UE). Laboratorium wykazało jednak znaczną chęć działania i współpracy prowadzącej do zmian. Napędza ją świadomość korzyści i obecność dowodów z segmentu rynku prowadzonego przez międzynarodowych najemców i inwestorów. Laboratorium EEB, które odbyło się w Warszawie w czerwcu 2014 r. i trwało trzy dni, stanowiło część trzeciego lokalnego wydarzenia w zakresie projektu WBCSD EEB 2.0, który rozpoczął się w 2013 r. Celem EEB 2.0 jest uruchomienie realnie wykonalnych energooszczędnych inwestycji, które nie są realizowane ze względu na przeszkody natury finansowej, prawnej, organizacyjnej i inne przeszkody niezwiązane z aspektem technicznym, a także doprowadzenie do przekształcenia w obrębie rynków lokalnych i krajowych. 3

6 Efektywność Energetyczna Budynków: szersze spojrzenie 4

7 Kluczowe znaczenie budynków dla przeciwdziałania zmianie klimatu Budynki to najwięksi konsumenci energii na świecie. Są odpowiedzialne za ponad jedną trzecią całkowitego końcowego zużycia energii (w Polsce znacznie powyżej 40%) oraz około 30% światowej emisji dwutlenku węgla. Działanie energochłonnych sektorów, takich jak przemysł transportowy czy ciężki, jest bardziej widoczne, jednakże zużycie energii przez budynki powinno odgrywać istotną rolę w każdej strategii korporacyjnej i krajowej dotyczącej przeciwdziałania zmianie klimatu. To właśnie dlatego WBCSD stworzyła projekt Efektywność Energetyczna Budynków (EEB), uważając, że jest to jeden z kluczowych obszarów przeciwdziałania zmianie klimatu. Pokonywanie barier w celu przekształcenia rynku Pierwszy projekt EBB, poprzedzony czteroletnim projektem badawczym, wskazał sposoby pokonywania barier w osiągnięciu efektywności energetycznej budynków. Raport Transforming the Market (pl. Przekształcając Rynek) przedstawiał zalecenia i kompleksowy plan działań mających na celu przekształcenie zużycia energii w budynkach. Projekt EEB pokazał, że do przeprowadzenia transformacji rynku potrzebne jest zaangażowanie całego przemysłu budowlanego, począwszy od deweloperów i właścicieli budynków, aż po ustawodawców. Od badań do działań w projekcie EEB 2.0 Drugi projekt EEB (EEB 2.0) rozpoczął się 2013 r. i dąży do wdrożenia zalecanych działań oraz pobudzenia zmian. Jego celem jest uruchomienie realnie wykonalnych energooszczędnych inwestycji, które nie są realizowane ze względu na przeszkody natury finansowej, prawnej, organizacyjnej i inne przeszkody niezwiązane z aspektem technicznym. EEB 2.0 współpracuje z lokalnymi i międzynarodowymi interesariuszami, wraz z różnymi grupami decydentów, w celu opracowania biznesowego uzasadnienia efektywności energetycznej budynków oraz w celu przedstawienia zaleceń dotyczących działań. Ożywienie rynku poprzez Laboratoria EEB Projekt EEB 2.0 opracował zorganizowany, powtarzalny proces angażowania interesariuszy w celu zdiagnozowania i pokonania kluczowych barier w zakresie efektywności energetycznej na lokalnych rynkach nieruchomości. Program ten Rysunek 1: Jak przekształcić zużycie energii w budynkach Siła robocza Rozwijanie zdolności siły roboczej do oszczędzania energii Technologia Opracowywanie i korzystanie z zaawansowanej technologii w celu umożliwienia zachowań energooszczędnych Odpowiedź rynku wspierana działaniami rządu jest pionierski na co najmniej dziewięciu rynkach w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Brazylii, Polsce, Belgii/ Holandii, Singapurze i Niemczech. EEB 2.0 działa jako mediator zwłaszcza poprzez Laboratorium EEB, którego celem jest: Zapewnienie jasnego zrozumienia rynku poprzez identyfikację lokalnych barier i czynników wspierających, które mogą stymulować zmiany; Definiowanie działań mających na celu pokonanie barier oraz działanie jako katalizator dla czynników wspierających w zakresie przemian rynkowych; Pozyskanie kluczowych interesariuszy w celu opracowania i wdrożenia planu działań, który ma zostać zastosowany na całym rynku. EEB Lab gromadzi lokalnych interesariuszy i ekspertów technicznych celem wskazania problemów i priorytetów oraz stworzenia koalicji uczestników rynku, którzy napędzą jego transformację. Niniejszy raport przedstawia działania i rezultaty Laboratorium EEB, które odbyło się w Warszawie w dniach czerwca 2014 r. Mobilizacja Mobilizacja dla kultury świadomej w zakresie energii Kodeksy i przejrzystość zaostrzenie wymagań zawartych w przepisach prawa i oznakowania w celu zwiększenia przejrzystości Sygnały cenowe Korzystanie z sygnałów cenowych i dotacji w celu stymulowania inwestycji w efektywność energetyczną Integracja Korzystanie z pasywnych i aktywnych rozwiązań projektowych i innowacji Źródło: Transforming the Market (pl. Przekształcając Rynek), WBCSD, 2009 r. 5

8 3 Laboratorium EEB w Polsce 6

9 Warszawa była trzecim po Szanghaju i San Francisco miejscem przeprowadzenia Laboratorium EEB. WBCSD wybrała Polskę ze względu na rozmiar i postrzeganą kondycję rynku nieruchomości, interes publiczny w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz oznaki rosnącego zainteresowania efektywnością energetyczną. Ponadto, członkowie i partnerzy projektu wykazali zainteresowanie Polską i posiadają w niej jednostki operacyjne, a uczestnictwo w projekcie pozwoli na lepsze wykorzystanie ich lokalnych sieci i zasobów. Przebieg Laboratorium EEB Laboratorium zostało poprzedzone przygotowaniami zakrojonymi na szeroką skalę i odbyło się w ciągu trzech dni, przy zaangażowaniu międzynarodowych i lokalnych organizacji partnerskich. Pierwszego dnia Komitet Techniczny przeprowadził wywiady z głównymi przedstawicielami rynku, a następnie dokonał analizy spostrzeżeń zebranych podczas tych rozmów. Spostrzeżenia te zostały włączone w dyskusje przy okrągłych stołach, które odbywały się drugiego dnia Laboratorium. Ostatni dzień wydarzenia zgromadził wszystkich uczestników na sesji plenarnej wysokiego szczebla. Przygotowania Komitet Techniczny stanowi kluczowy element każdego Laboratorium EEB. Łączy on krajowych i międzynarodowych ekspertów, którzy pomagają w definiowaniu konkretnych celów Laboratorium, przeprowadzają wywiady z lokalnymi interesariuszami oraz łączą ustalenia w formie rzeczowych zaleceń dotyczących zobowiązań i działań. Komitet Techniczny w Polsce składał się z 30 ekspertów (szczegóły dot. partnerów patrz: Tabela nr 1 i załącznik). Tabela 1: Organizacje reprezentowane w Komitecie Technicznym Laboratorium EEB Firmy członkowskie EEB 2.0 Skanska (lider projektu) AGC AkzoNobel ArcelorMittal Cofely / GDF SUEZ Lafarge Schneider Electric Siemens SGS United Technologies JLL (gość projektu) Partnerzy Laboratorium Buildings Performance Institute Europe (BPIE) Construction Marketing Group (CMG) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD, pl. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) Institute for Environmental Economics (IEE, pl. Instytut Ekonomii Środowiska) Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE) Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS, pl. Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców) UNEP Sustainable Building and Climate Initiative World Green Building Council 7

10 1. Cele Podczas spotkania przygotowawczego, które odbyło się przed rozpoczęciem Laboratorium EEB, Komitet Techniczny omówił obecną sytuację na rynku, wskazał kluczowych interesariuszy, którzy mogą zaangażować się w projekt, a także ustalił porządek wydarzenia oraz listę uczestników. Komitet Techniczny określił następujące cele Laboratorium: Przedstawienie korzyści płynących z budownictwa energooszczędnego w celu przekonania i zaangażowania interesariuszy w inwestowanie w efektywność energetyczną budynków, Opracowanie rzeczowego planu działań dla Polski w ramach efektywności energetycznej budynków, Uruchomienie samodzielnej sieci interesariuszy łączącej graczy posiadających wiedzę w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz jej promocji, mogących nawiązać kontakt z organizacjami rządowymi, które będą dalej napędzać postępowe działania w ramach efektywności energetycznej budynków. 2. Wkład Aby wesprzeć przebieg Laboratorium EEB 2.0, lokalne organizacje partnerskie przygotowały raport Przegląd Rynku. Przegląd stanowi wkład merytoryczny w proces wywiadów i dyskusji przy okrągłych stołach. Podsumowuje on informacje dostępne w momencie wydarzenia, jednocześnie nie aspirując do funkcjonowania jako wyczerpujący opis polskiego rynku nieruchomości. Przegląd Rynku dostępny jest na stronie internetowej buildings.aspx. Podczas wywiadów rozmówcy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego podstawowych informacji o ich działalności i percepcji rynku, mogących wesprzeć przebieg Laboratorium. (Podsumowanie odpowiedzi znajduje się w ramce na kolejnej stronie.) Zdjęcie z sesji plenarnej: Roman Wieczorek ze Skanska prowadzący prezentację będącą wprowadzeniem do laboratorium. Rysunek 2: Koncepcja Laboratorium EEB Dzień 1 Interesariusze EEB Dzień 2 Komitet Techniczny Dzień 3 Szersze grono odbiorców Wkład wiedzy Analiza W kierunku działań Wywiady z interesariuszami w celu wskazania przeszkód-czynników wspierających kluczowych interesariuszy możliwych działań Notatki z przeprowadzonych wywiadów Warsztaty i okrągłe stoły w celu dalszego zdobywania informacji Pierwsza lista zalecanych działań Sesja plenarna wysokiego szczebla: Informacje zwrotne dotyczące działań, omówienie zobowiązań i kolejnych kroków z udziałem partnerów lokalnych Rozpoczęcie procesu angażowania 8

11 Temat przewodni Jak ważna jest efektywność energetyczna budynków? Efektywność energetyczna budynków jest bardzo istotna i posiada silne biznesowe uzasadnienie. Przeciętny wynik wynosił 4,2 w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało nieistotna, a 5 bardzo istotna). Kwestia ta stanie się w przyszłości jeszcze ważniejsza wynik wzrósł do 4,6 w ciągu kolejnych 3-5 lat. Zagadnienie to jest najistotniejsze z punktu widzenia dostawców materiałów (wyłącznie dużych międzynarodowych dostawców materiałów), a następnie architektów, konsultantów i projektantów. Wszystkie grupy ankietowanych wskazały na uzasadnienie biznesowe. Najniższe wyniki pochodziły od deweloperów, którzy zdają się nie posiadać konkretnej polityki firmowej dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Niektórzy z nich, zwłaszcza ci inwestujący w obiekty komercyjne, wspominali o certyfikatach budownictwa ekologicznego. Wszyscy deweloperzy komercyjni podali pozytywne biznesowe uzasadnienie efektywności energetycznej budynków jako jeden z głównych motorów napędowych, a typowym argumentem było stwierdzenie bardziej atrakcyjny obiekt brak dodatkowej wartości lub premii. Stwierdzili oni jednak, że nie jest to ważne dla klientów głównie inwestorów/nabywców i najemców domów zwłaszcza dla najemców. Natomiast ich główni dostawcy wykonawcy, architekci, konsultanci, projektanci oraz instytucje finansowe uznają tę kwestię za średnio istotną. Większość architektów, konsultantów i projektantów nie podała żadnych konkretnych polityk firmowych dotyczących efektywności energetycznej budynków, natomiast nawiązała do korzystania przez ich klientów z międzynarodowych metod certyfikacji budynków takich jak BREEAM czy też LEED. Niektórzy z nich posiadają jednak polityki dotyczące efektywności energetycznej, koncentrujące się na ich własnych budynkach oraz kształtujące świadomość wśród pracowników. Ponad połowa ankietowanych podała pozytywne biznesowe uzasadnienie efektywności energetycznej budynków wiele korzyści dla deweloperów, inwestorów i najemców jako jeden z głównych powodów jej istotności. Pomimo tego, efektywność energetyczna budynków w odczuciu ankietowanych w odniesieniu do klientów głównie wykonawców, deweloperów oraz inwestorów/nabywców domów została ogólnie oceniona jako średnio istotna. Według architektów i konsultantów projektowych, efektywność energetyczna budynków staje się coraz ważniejsza dla ich klientów, głównie w odniesieniu do międzynarodowych systemów certyfikacji budynków (dla budynków komercyjnych). Brak jest jednoznacznych poglądów co do oceny ważności efektywności energetycznej budynków przez dostawców. Dostawcy materiałów potwierdzili, że w ich własnych budynkach, w tym zazwyczaj również w zakładach produkcyjnych, wdrożone są polityki dotyczące efektywności energetycznej. Wszyscy ankietowani uznali jako siłę napędową zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego, ale dwie trzecie wspomniało również o pozytywnym uzasadnieniu biznesowym. Ocenili oni ważność efektywności energetycznej budynków dla swoich klientów jako średnią w przypadku deweloperów, wykonawców i inwestorów/ nabywców domów oraz wysoką w przypadku dostawców materiałów lub sprzętu. Nie przedstawiono natomiast jednoznacznej opinii na temat znaczenia efektywności energetycznej budynków dla dostawców dostawców innych materiałów (surowców) lub sprzętu. Ponieważ wśród ankietowanych znalazło się niewiele instytucji finansowych, trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek wnioski odnośnie tej grupy interesariuszy. Warto jednak podkreślić odpowiedź jednej z międzynarodowych firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami, według której efektywność energetyczna budynków jest istotna w ich firmie, a jej znaczenie wzrośnie jeszcze bardziej na przestrzeni kolejnych 3-5 lat. W firmie wdrożona jest polityka zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzone zostały plany biznesowe na poziomie aktywów, zawierające wymierne cele w procesie redukowania wykorzystania energii i produkcji odpadów. Firma ta bierze udział w sondażu Global Real Estate Sustainability Benchmark (pl. Ogólnoświatowej Analizy Porównawczej Zrównoważonego Rozwoju w Nieruchomościach). Główną siłą napędową jest tutaj pozytywne uzasadnienie biznesowe efektywności energetycznej budynków. Uwaga: Podsumowanie to oparte jest na odpowiedziach w ramach kwestionariusza udzielonych przez 23 uczestników, głównie deweloperów, dostawców materiałów, architektów, konsultantów, projektantów oraz instytucji finansowych. 9

12 Trzydniowe Laboratorium EEB Dzień 1 Wywiady Komitet Techniczny przeprowadził 43 wywiady z interesariuszami z całego rynku nieruchomości, którzy reprezentowali większość aktywnych segmentów. Ta seria rozmów stanowi kluczowy element każdego Laboratorium i w tym przypadku dostarczyła istotnych informacji na temat barier, czynników wspierających oraz działań odpowiednich dla Polski. Tabela 2: Organizacje, z którymi przeprowadzono rozmowy. Architekci, konsultanci i projektanci Arup APA Wojciechowski Architekci WXCA Visio PRC Kuryłowicz & Associates BuroHappold Engineering Roger Preston WSP Polska ESCO Imtech Polska Deweloperzy BPI Agena Development Capital Park Ecoville Skanska Residential Development Poland UBM Polska Hines Polska Ghelamco Poland Kulczyk Silverstein Properties Echo Investment Bouygues Immobilier Polska Doradcy w dziedzinie nieruchomości CBRE Arcadis Jones Lang LaSalle Grontmij CDP Dentons Kapitał bankowy i finanse Heitman Financial Związek Banków Polskich LHI Dostawcy materiałów/ komponentów BASF Philips Rockwool Saint-Gobain Zarządzanie obiektami Knight Frank Colliers SPIE Polska Organizacje pozarządowe Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KAPE Szkoły wyższe Politechnika Warszawska Dzień 2 Analiza i dyskusje Na koniec pierwszego oraz podczas drugiego dnia wydarzenia Komitet Techniczny pracował nad skonsolidowaniem wyników przeprowadzonych rozmów. Równolegle do tego spotkania WBCSD i jej partnerzy wspomagali dyskusje przy okrągłych stołach, w których wzięli udział przedstawiciele różnych sektorów rynku nieruchomości. Rozmowy te dotyczyły najważniejszych barier, które wstrzymują realizację ekologicznych inwestycji. Okrągły stół nr 1 Uwzględnienie efektywności energetycznej i energii odnawialnej w wycenie nieruchomości, wspierany przez RenoValue Temat przewodni: Wycena nieruchomości jest niezwykle istotna dla kształtowania świadomości dotyczącej wartości inwestowania w efektywność energetyczną wśród deweloperów i inwestorów oraz innych interesariuszy. Patrz: str. 23. Okrągły stół nr 2 Wydajność energetyczna i cechy ekologicznego projektowania jako czynniki zwiększające korzyści społeczne, prowadzony przez World Green Business Council (WGBC) oraz Construction Marketing Group (CMG) Temat przewodni: wspólne korzyści społeczne wynikające z efektywności energetycznej budynków, takie jak dobre samopoczucie i produktywność użytkowników, mogą stanowić główny czynnik wspierający, umacniając jednocześnie uzasadnienie biznesowe. Patrz: str. 19. Okrągły stół nr 3 Finansowanie energooszczędnych projektów budowlanych w Polsce współorganizowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) oraz Hines. Temat przewodni: Mierniki i przykłady dobrych praktyk, które mogą dostarczyć dowody na korzyść inwestycji w efektywność energetyczną budynków. Patrz: str

13 Dzień 3 Sesja plenarna Laboratorium zakończyło się sesją plenarną na wysokim szczeblu: Wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski efektywność energetyczna budynków, zorganizowaną we współpracy z organizacją Corporate Leaders Group Europe Office (EU CLG). Podczas sesji plenarnej został osiągnięty główny cel Laboratorium przekazanie wniosków z Laboratorium ponad 100 interesariuszom wysokiego szczebla reprezentującym sektor budowlany a także cel wspierania i stymulowania dalszych działań. Przebieg sesji i lista znamienitych prelegentów znajdują się w Tabeli nr 3. Tabela nr 3: Sesja plenarna Wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce Efektywność Energetyczna Budynków Otwarcie Roland Hunziker, Dyrektor, Zrównoważone Budownictwo / Projekt Efektywności Energetycznej Budynków (EEB), WBCSD Korzyści płynące z efektywności energetycznej Dan Staniaszek, Starszy ekspert ds. efektywności energetycznej w Building Performance Institute Europe (BPIE) Zmiana Klimatu przy Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Mieczysław Godzisz, Dyrektor zarządzający Hines Polska Bezpieczeństwo energetyczne i efektywność energetyczna Beata Jaczewska, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Doradca w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki Robert Tromop, Przewodniczący Jednostki Efektywności Energetycznej przy International Energy Agency (IEA) Paul King, Dyrektor generalny UK Green Building Council oraz Przewodniczący Sieci Europejskiej Stowarzyszeń GBC Finanse publiczno-prywatne Leszek Drogosz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd Miasta Warszawy, Polska Alexander Hadzhiivanov, Główny inżynier, Efektywność Energetyczna i Podsumowanie i droga ku przyszłości Sandrine Dixson-Declève, Dyrektor CLG/CISL EU Office (Moderator) Roman Wieczorek, Wiceprezes zarządzający, Skanska AB 11

14 4 Główne wnioski 12

15 Polska poczyniła ogromny postęp gospodarczy i w szybkim tempie staje się jedną z głównych gospodarek europejskich. Jej rozwój napędzany jest przez bardzo silny sektor energetyczny, opierający się na bogatych złożach węgla. Dlatego też dotychczas krajowa polityka dotycząca energii nie koncentrowała się na ograniczeniu jej zużycia. Według uczestników Laboratorium brak podkreślenia kwestii efektywności energetycznej stanowi kluczową barierę, co ukazuje fakt, iż Polska opóźnia się z wdrażaniem dyrektyw UE związanych z efektywnością energetyczną budynków. W konsekwencji Polska nie korzysta z wielu wspólnych korzyści, które efektywność energetyczna budynków może przynieść prywatnym osobom i gospodarce narodowej, takich jak zwiększone bezpieczeństwo energetyczne lub dodatkowe zatrudnienie. Rynek efektywności energetycznej budynków w Polsce Uczestnicy Laboratorium zauważyli, że faktycznie istnieje dwupoziomowy rynek budownictwa energooszczędnego. Konstrukcja nowych budynków dla międzynarodowych deweloperów, których grupą docelową są międzynarodowi najemcy i inwestorzy, wymaga efektywności energetycznej opisywanej zazwyczaj w odniesieniu do systemów oceny budynków ekologicznych, takich jak LEED i BREEAM. Pomimo faktu, iż systemy te nie zawierają konkretnych celów w zakresie efektywności energetycznej, projekty ubiegające się o certyfikat dostarczają dowodów istnienia pozytywnego uzasadnienia biznesowego i zaczynają inspirować innych właścicieli/ deweloperów. W segmencie tym obserwowano jednakże dość ograniczone działania związane z modernizacją pod kątem efektywności energetycznej prawdopodobnie ze względu na fakt, że zasoby budowlane są relatywnie młode, a także ze względu na czynniki motywacyjne podzielone pomiędzy właściciela i najemcę, hamujące prowadzenie działań. Z drugiej strony, rynek, którego grupą docelową są lokalni, prywatni najemcy i właściciele/inwestorzy, kieruje się możliwie najniższym kosztem budowy. Ci lokalni najemcy nie wykazują najmniejszego zainteresowania efektywnością energetyczną i zależy im jedynie na wynajęciu powierzchni generującej jak najmniejsze koszty. W obliczu braku popytu ze strony najemców i braku premii ze sprzedaży bardziej wydajnych budynków, deweloperom brakuje czynników motywujących do inwestowania w efektywność energetyczną. Część tych zachowań można tłumaczyć faktem, iż większość deweloperów zbywa budynki krótko po ich ukończeniu, maksymalnie zwiększając zysk z inwestycji, co nie pozostawia żadnych czynników motywujących do zoptymalizowania całkowitego kosztu własności. prywatnego pod kątem energii praktycznie nie istnieje z powodu braku zainteresowania i regulacji wymagających udoskonaleń energetycznych w niewydajnych obiektach pomimo dostępności regionalnych i lokalnych programów wsparcia i czynników motywujących. Polska w tyle za innymi państwami pod względem wdrażania ustawodawstwa UE UE zamierza ograniczyć roczne zużycie energii pierwotnej w Europie o 20% do 2020 roku. Poprzez odpowiednią transpozycję i wdrożenie ustawodawstwa UE dotyczącego efektywności energetycznej budynków, państwa członkowskie UE mogą poczynić znaczne oszczędności energii, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i uniknąć emisji gazów cieplarnianych. Najważniejsze przepisy znajdują się w dwóch kluczowych dyrektywach: Podczas Laboratorium nie znaleziono dowodów istnienia popytu na wprowadzenie efektywności energetycznej wśród długoterminowych właścicieli/ lokatorów. Według uczestników, modernizacja budynków z sektora 13

16 Lipiec 2014 r. Komisja Europejska przekazała sprawę Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyniku nieprzeprowadzenia przez Polskę pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Termin dokonania transpozycji dyrektywy do prawa krajowego upłynął 9 lipca 2012 r. Dyrektywa UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD 2010/31/UE). Na mocy wersji przekształconej dyrektywy EPBD przyjętej w 2010 r., państwa członkowskie są zobowiązane do: określenia i spełniania minimalnych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej nowych i istniejących budynków; zapewnienia świadectw charakterystyki energetycznej budynków. (Informacje o świadectwach charakterystyki energetycznej znajdują się w ramce na str. 25); sporządzenia krajowych planów zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) oraz zapewnienia, że wszystkie nowe budynki są budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, najpóźniej do roku Polska nie przedłożyła Komisji Europejskiej powyższego planu krajowego, ale Minister Infrastruktury i Rozwoju powołał Grupę zadaniową ds. przygotowania krajowego planu zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii 1 (rozporządzenie nr 28 z dnia 16 czerwca 2014 r.). Robert Tromop z IEA mówiący o efektywności energetycznej jako największym zasobie energetycznym, przynoszącym wiele korzyści o charakterze międzynarodowym, krajowym, sektorowym i osobistym. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED 2012/27/UE). Uczestnicy Laboratorium zwrócili uwagę na niewystarczający odzew na dyrektywę EED. Weszła ona w życie 4 grudnia 2012 r., a termin wdrożenia większości jej postanowień upłynął 5 czerwca 2014 r. Począwszy od 1 stycznia 2014 r., co roku 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych i/lub chłodzonych budynków, posiadanych i zajmowanych przez rząd centralny, należy poddać modernizacji tak, aby spełniać co najmniej minimalne wymogi w zakresie charakterystyki energetycznej ustalone przez rząd. Najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r., rządy były zobowiązane do przedstawienia Komisji długoterminowej strategii stymulowania inwestycji w modernizację krajowego zasobu budowlanego, zarówno mieszkalnego, jak i komercyjnego. Polska nie przedstawiła jeszcze swojej strategii. Najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r., a następne raz na trzy lata, rządy są zobowiązane do przedkładania Komisji krajowego planu działań związanych z efektywnością energetyczną (NEEAP). Projekt NEEAP, ważny do roku 2020, został ogłoszony przez Ministra Gospodarki w dniu 10 września 2014 r. 2 14

17 Temat przewodni Korzyści płynące z modernizacji budynków Obszerna, szczegółowa analiza potencjału modernizacji budynków ukazała wiele korzyści natury gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Analiza ta, przeprowadzona przez ekspertów w Polsce i na poziomie UE, wspiera zalecenia dotyczące znacznie dalej idącego zobowiązania do przeprowadzenia modernizacji budynków w odpowiedzi na projekt strategii modernizacyjnej polskiego rządu, opublikowany w maju 2014 r. Celem projektu przygotowanego przez rząd było spełnienie wymogów zawartych w art. 4 dyrektywy EU w sprawie efektywności energetycznej, jednakże projekt ten nie spełnił oczekiwań wielu graczy na arenie efektywności energetycznej budynków. Laboratorium dobiegło końca, a rosnąca liczba interesariuszy z całego łańcucha dostaw tworzy obecnie koalicję w celu uzasadnienia skutecznej długoterminowej strategii modernizacji budynków w Polsce. Zdjęcie z sesji plenarnej: Dan Staniaszek uzasadniający efektywność energetyczną budynków i przedstawiający ambitny kompleksowy plan działań związanych z modernizacją. Szczegóły analizy i informacje o zaangażowanych partnerach są dostępne pod adresem pl/ (w języku polskim). 15

18 5 Szczegółowa analiza i zalecenia 16

19 Na kolejnych stronach przedstawiona została szczegółowa analiza barier wskazanych przez interesariuszy rynku nieruchomości, z którymi przeprowadzone zostały wywiady podczas Laboratorium, a także zaleceń dotyczących działań opracowanych przez Komitet Techniczny w następujących czterech obszarach: 1 Braku świadomości i działań przywódczych w zakresie efektywności energetycznej budynków; 2 Braku szerokiego dostępu do wiedzy i umiejętności; 3 Braku wsparcia dla długoterminowych działań w zakresie efektywności energetycznej budynków; oraz 4 Braku wielostronnego zaangażowania w efektywność energetyczną budynków. 21% deweloperów poddanych badaniu nie wiedziało, że nakład kosztów projektu i konstrukcji ekologicznego budynku może zostać zrekompensowany. Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce, Construction Marketing Group (CMG) 1. Brak świadomości i działań przywódczych w zakresie efektywności energetycznej budynków Barierą hamującą szersze wdrożenie efektywności energetycznej budynków najczęściej sygnalizowaną podczas Laboratorium jest brak świadomości nie tylko opinii publicznej, ale również specjalistów z branży budowlanej. Uniemożliwia to decydentom opowiadanie się za efektywnością energetyczną w inwestycjach budowlanych i wynika z szeregu czynników: Relatywnie niskiej ceny energii mimo faktu, iż idea oszczędzania energii staje się coraz ważniejsza 3, niskie ceny energii nie motywują do oszczędzania energii, przez co wciąż jesteśmy świadkami częstych zachowań konsumenckich nie uwzględniających zużycia energii. Braku komunikacji/edukacji w zakresie hamowania zmian klimatu, udziału energooszczędnych budynków w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, ograniczaniu emisji oraz stopnia zanieczyszczania środowiska i tym podobnych zjawisk. Braku zdecydowanego przywództwa w zakresie efektywności energetycznej budynków wielu uczestników Laboratorium stwierdziło, że rynek energooszczędnych budynków kierowany jest przez relatywnie niewielką grupę międzynarodowych najemców i inwestorów, którzy bardziej opierają się na certyfikatach budownictwa ekologicznego niż na konkretnych charakterystykach energetycznych. Różnic w postrzeganiu specjaliści z branży budowlanej uważają, iż koszt wybudowania czy modernizacji energooszczędnego lub ekologicznego budynku jest zbyt wysoki, jednakże uczestnicy Laboratorium zdecydowanie potwierdzili, że dodatkowy koszt poniesiony w celu stworzenia energooszczędnego budynku jest rekompensowany późniejszymi oszczędnościami w zużyciu energii. Luki informacyjnej Wielu uczestników przywołało brak przejrzystych informacji dotyczących faktycznej charakterystyki energetycznej polskich budynków. Zalecenia w odniesieniu do braku świadomości i działań przywódczych w zakresie efektywności energetycznej budynków Komitet Techniczny przygotował następujące zalecenia dotyczące działań mających na celu kształtowanie świadomości opinii publicznej oraz specjalistów z branży budowlanej, w tym stworzenie zdecydowanego przywództwa w sektorach publicznym i prywatnym. Świadomość 01 Stworzenie skoordynowanej i długotrwałej kampanii kształtującej świadomość, wspieranej przez sektory publiczny i prywatny, ukierunkowanej na różne segmenty społeczeństwa, odwołując się do ich odpowiednich wartości. 02 Opracowanie materiałów szkoleniowych dla programów nauczania, których grupą docelową są młodzi ludzie. Wielu uczestników stwierdziło, że kluczowe w rozwijaniu efektywności energetycznej budynków jest edukowanie młodych ludzi przyszłych decydentów którzy są prawdopodobnie bardziej otwarci na korzyści społeczne płynące z efektywności energetycznej. 03 Opracowywanie i rozpowszechnianie przez firmy polskich studiów przypadku, prezentujących biznesowe uzasadnienie nowych i zmodernizowanych budynków energooszczędnych, w celu pogłębiania świadomości i wiarygodności Według uczestników, informacje dotyczące faktycznej charakterystyki budynków oraz studia przypadku są niezbędne do wykroczenia poza niepotwierdzone informacje. Aby osiągnąć przejrzystość, wiarygodność i rozpowszechnienie na szeroką skalę, istotne jest wykonanie charakterystyki energetycznej i obliczenie korzyści wynikających z efektywności 17

20 energetycznej do celów tych studiów przypadku oraz przedstawienie ich w spójny sposób. Wyniki te powinny być również ogólnie dostępne. Pierwsze kroki powinny więc obejmować określenie formatu studium przypadku oraz metodologię obliczeń, wraz ze strategią rozpowszechniania obejmującą uzgodniony kanał komunikacji dla tych studiów przypadku. 04 Uwzględnienie w studiach przypadku i materiałach komunikacyjnych korzyści związanych z dobrym samopoczuciem i podwyższoną produktywnością w miejscu pracy płynących z budynków energooszczędnych na podstawie zastosowania globalnych mierników korzyści związanych ze zdrowiem i produktywnością w biurach (patrz: informacje związane z Okrągłym stołem dot. wspólnych korzyści, str. 19). Materiały te powinny zawierać komunikaty dotyczące zasobów ludzkich oraz plan edukacyjny w celu wspierania działów ds. zasobów ludzkich w zrozumieniu ich roli w mierzeniu i poprawianiu zdrowia i produktywności w biurach. Przywództwo Kształtowanie świadomości i stymulowanie zmian wymaga przejrzystych i inspirujących działań przywódczych. Uczestnicy stwierdzili, że w Polsce brak jest zdecydowanego przywództwa zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Nie charakteryzuje on niektórych władz miejskich oraz międzynarodowych firm stosujących przepisy dotyczące efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, jednakże ich działania wciąż nie wywołały bardziej zdecydowanego przywództwa wśród uczestników rozdrobnionego sektora prywatnego oraz publicznego. Kluczowym krokiem dla rządów i firm zwłaszcza tych operujących w sektorze budowlanym jest efektywne zarządzanie energią w swoich własnych budynkach. 05 Publicznie udostępniały charakterystykę energetyczną budynków, które zajmują dotyczy to zwłaszcza firm działających w sektorze budowlanym. Firmy powinny rozważyć prezentację swojego zaangażowania poprzez podpisanie Manifestu WBCSD i/ lub zobowiązanie się do ujawnienia charakterystyk budynków za pomocą inicjatyw takich jak GRESB, Greenprint i/lub poprzez korzystanie z systemów certyfikacji. 06 Publikowały swoją politykę dotyczącą budowania i wynajmowania energooszczędnych budynków, a także inwestowania w nie dotyczy to zwłaszcza firm międzynarodowych będących obecnie liderami w tym zakresie. Publikując polityki korporacyjne i zapewniając większą przejrzystość, firmy będące obecnie liderami mogą dalej kształtować świadomość i być inspiracją dla innych. Wszyscy uczestnicy potwierdzili potencjał dobrze skoordynowanego, przejmującego inicjatywę sektora publicznego największego klienta wysoce rozdrobnionego rynku nieruchomości. Ponadto, budynki zajmowane przez sektor publiczny zwłaszcza przez organizacje świadczące usługi publiczne mogą zostać wykorzystane do rozpowszechniania informacji i wspierania kształtowania świadomości w zakresie efektywności energetycznej budynków. Potencjał ten stanowi podstawę wzorcowej roli sektora publicznego, wymaganej na mocy dyrektyw UE (patrz: ramka na str. 20). Uczestnicy Laboratorium zasugerowali, że inne priorytety uniemożliwiały do tej pory nadanie bardziej znaczącej roli sektorowi publicznemu, a także powodowały ogólny brak świadomości. Następujące zalecenia dla sektora publicznego odpowiadają na te braki: Zdjęcie z sesji plenarnej: Paul King z UKGBC i WGBC przedstawiający biznesowe uzasadnienie budownictwa ekologicznego Aby doprowadzić do bardziej zdecydowanego przywództwa w sektorze prywatnym oraz konsekwentnie kształtować świadomość dotyczącą efektywności energetycznej budynków, zaleca się, aby firmy: 18

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Business Project Projekt biznesowy: Budownictwo energooszczędne Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Liubov Diachevska, Ágnes Fülep, Katarzyna Pająk, Mateusz Smoter, Paulina Wójcik

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk WERSJA KONFERENCYJNA Raport dla EURELECTRIC, ESPU oraz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo