Laboratorium EEB w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium EEB w Polsce"

Transkrypt

1 rozwiązania biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju Laboratorium EEB w Polsce Wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność Energetyczna Budynków

2 Członkowie projektu WBCSD EEB 2.0 zaangażowani w Laboratorium EEB w Polsce (lider projektu) Partnerzy Laboratorium EEB w Polsce CONSTRUCTION MARKETING GROUP Secure Sustainable Together Sustainable Buildings and Climate Initiative Promoting Policies and Practices for Sustainability O WBCSD World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, pl. Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) to organizacja działających perspektywicznie firm, której celem jest pobudzenie globalnej społeczności biznesowej do dbałości o zrównoważoną przyszłość biznesu, społeczeństwa i środowiska. Rada, mająca pozycję lidera merytorycznego, tworzy konstruktywne rozwiązania i podejmuje wspólne działania. Wykorzystując swe ścisłe stosunki z interesariuszami, jako czołowy rzecznik biznesu Rada skłania do debat i zmiany polityki na korzyść rozwiązań w ramach zrównoważonego rozwoju. WBCSD stanowi forum dla 200 firm członkowskich reprezentujących wszystkie sektory biznesu, działających na wszystkich kontynentach i mających łączne obroty w wysokości ponad 7 bilionów USD. Celem forum jest dzielenie się najlepszymi praktykami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz opracowywanie innowacyjnych narzędzi, które zmieniają obecny stan rzeczy. Rada korzysta również z sieci 60 krajowych i regionalnych rad biznesu i organizacji partnerskich, których większość ma swoje siedziby w krajach rozwijających się. Członkowie projektu EEB 2.0: Lafarge (współprzewodniczący) United Technologies (współprzewodniczący) AGC AkzoNobel ArcelorMittal GDF SUEZ Infosys Schneider Electric SGS Siemens Skanska

3 Spis treści Streszczenie 2 Efektywność energetyczna budynków: szersze spojrzenie 4 Laboratorium EEB w Polsce 6 Główne wnioski 12 Szczegółowa analiza i zalecenia 16 Działania i zobowiązania 28 Platforma EEB w zakresie efektywności energetycznej budynków 34 Załączniki 36 Partnerzy Laboratorium EEB Projekt WBCSD EEB 2.0 Podziękowania 1

4 2 Streszczenie

5 Laboratorium Efektywność Energetyczna Budynków (EEB Lab) w Polsce zgromadziło szerokie grono lokalnych interesariuszy i międzynarodowych ekspertów, którzy badali zarówno bariery, jak i czynniki wspierające coraz większy udział budynków energooszczędnych w polskim rynku. Laboratorium zostało zorganizowane przez WBCSD wraz z członkami i partnerami projektu prowadzonego pod nazwą Efektywność Energetyczna Budynków (EEB 2.0). Dzięki wywiadom z interesariuszami i tematycznym debatom, EEB Lab opracowało 20 zaleceń dotyczących działań odnoszących się do najważniejszych barier w przekształceniu rynku, zidentyfikowanych przez jego uczestników podczas wywiadów przeprowadzonych podczas Laboratorium. Zalecenia dotyczą czterech ogólnych kategorii przeszkód: więc ograniczenie emisji i złagodzenie zmian klimatu. Energooszczędne budynki mogą także przynosić szereg krajowych, regionalnych i osobistych korzyści, takich jak zwiększone bezpieczeństwo energetyczne czy zatrudnienie, a także korzyści społeczne i zdrowotne. Efektywność energetyczna budynków posiada silne uzasadnienie biznesowe, a wśród międzynarodowych inwestorów i najemców zauważalny jest popyt na wysoce energooszczędne budynki. W innych segmentach rynku, takich jak segment mieszkaniowy, prowadzone są projekty pilotażowe, jednak potencjał tych sektorów pozostaje w większości niewykorzystany. Uczestnicy Laboratorium zauważyli, że faktycznie istnieje dwupoziomowy rynek budownictwa energooszczędnego. Budowa nowych obiektów dla międzynarodowych deweloperów, których grupą docelową są międzynarodowi najemcy i inwestorzy, stanowiący relatywnie niewielki rynek, wymaga efektywności energetycznej opisywanej zazwyczaj w odniesieniu do systemów oceny budynków ekologicznych, takich jak LEED i BREEAM. Z drugiej strony, rynek, którego grupą docelową są lokalni, prywatni najemcy i właściciele/inwestorzy, kieruje się możliwie najniższym kosztem budowy, bez jakiegokolwiek zainteresowania efektywnością energetyczną. W Postanowiono więc powołać Platformę wielostronnej współpracy Platforma EEB w celu promocji budownictwa energooszczędnego, założoną przez siedem organizacji partnerskich. Platforma ta pozwoli członkom na wzajemne uzupełnianie swoich działań związanych z budownictwem energooszczędnym oraz na informowanie się o prowadzonych pracach. Umożliwi także współpracę z sektorem publicznym w ramach opracowywania długoterminowej strategii dotyczącej budownictwa energooszczędnego oraz angażowanie się w konsultacje dotyczące polityki UE poprzez kanały udostępniane przez międzynarodowe organizacje partnerskie. Członkowie Platformy będą podejmować rekomendowane działania, takie jak organizacja długoterminowej kampanii kształtującej świadomość w zakresie efektywności energetycznej, wspieranej przez nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe; opracowywanie długoterminowej strategii budownictwa energooszczędnego oraz rozważenie strategii przetargowych, zachęcających do większej integracji w obrębie łańcucha dostaw. Zaleca się, aby przedsiębiorstwa przejęły inicjatywę poprzez udostępnianie swojej polityki i charakterystyki energetycznej swoich budynków, a także udoskonalanie szkoleń dla użytkowników w momencie oddania budynków do użytku. 1. Braku świadomości i działań przywódczych; 2. Braku szerokiego dostępu do wiedzy i umiejętności; 3. Braku wsparcia dla działań długoterminowych; 4. Braku wielostronnego zaangażowania. Zalecenia dotyczące działań zostały szczegółowo przedstawione w części głównej niniejszego raportu (patrz: str. 16 i 30). Partnerzy EEB Lab dotychczas zobowiązali się do podjęcia ponad połowy zaproponowanych działań (patrz: str. 30). Będą także wspólnie pracować, aby wskazać podmioty odpowiedzialne za pozostałe zalecenia jako członkowie nowej Platformy EEB (patrz poniżej). W Polsce budynki odpowiadają za znacznie ponad 40% końcowego zużycia energii. Poprawa efektywności energetycznej budynków umożliwia konsekwencji efektywność energetyczna nie jest priorytetem dla właścicieli budynków, deweloperów i innych uczestników rynku, a Polska pozostaje w tyle w porównaniu z innymi państwami pod względem wdrażania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej (UE). Laboratorium wykazało jednak znaczną chęć działania i współpracy prowadzącej do zmian. Napędza ją świadomość korzyści i obecność dowodów z segmentu rynku prowadzonego przez międzynarodowych najemców i inwestorów. Laboratorium EEB, które odbyło się w Warszawie w czerwcu 2014 r. i trwało trzy dni, stanowiło część trzeciego lokalnego wydarzenia w zakresie projektu WBCSD EEB 2.0, który rozpoczął się w 2013 r. Celem EEB 2.0 jest uruchomienie realnie wykonalnych energooszczędnych inwestycji, które nie są realizowane ze względu na przeszkody natury finansowej, prawnej, organizacyjnej i inne przeszkody niezwiązane z aspektem technicznym, a także doprowadzenie do przekształcenia w obrębie rynków lokalnych i krajowych. 3

6 Efektywność Energetyczna Budynków: szersze spojrzenie 4

7 Kluczowe znaczenie budynków dla przeciwdziałania zmianie klimatu Budynki to najwięksi konsumenci energii na świecie. Są odpowiedzialne za ponad jedną trzecią całkowitego końcowego zużycia energii (w Polsce znacznie powyżej 40%) oraz około 30% światowej emisji dwutlenku węgla. Działanie energochłonnych sektorów, takich jak przemysł transportowy czy ciężki, jest bardziej widoczne, jednakże zużycie energii przez budynki powinno odgrywać istotną rolę w każdej strategii korporacyjnej i krajowej dotyczącej przeciwdziałania zmianie klimatu. To właśnie dlatego WBCSD stworzyła projekt Efektywność Energetyczna Budynków (EEB), uważając, że jest to jeden z kluczowych obszarów przeciwdziałania zmianie klimatu. Pokonywanie barier w celu przekształcenia rynku Pierwszy projekt EBB, poprzedzony czteroletnim projektem badawczym, wskazał sposoby pokonywania barier w osiągnięciu efektywności energetycznej budynków. Raport Transforming the Market (pl. Przekształcając Rynek) przedstawiał zalecenia i kompleksowy plan działań mających na celu przekształcenie zużycia energii w budynkach. Projekt EEB pokazał, że do przeprowadzenia transformacji rynku potrzebne jest zaangażowanie całego przemysłu budowlanego, począwszy od deweloperów i właścicieli budynków, aż po ustawodawców. Od badań do działań w projekcie EEB 2.0 Drugi projekt EEB (EEB 2.0) rozpoczął się 2013 r. i dąży do wdrożenia zalecanych działań oraz pobudzenia zmian. Jego celem jest uruchomienie realnie wykonalnych energooszczędnych inwestycji, które nie są realizowane ze względu na przeszkody natury finansowej, prawnej, organizacyjnej i inne przeszkody niezwiązane z aspektem technicznym. EEB 2.0 współpracuje z lokalnymi i międzynarodowymi interesariuszami, wraz z różnymi grupami decydentów, w celu opracowania biznesowego uzasadnienia efektywności energetycznej budynków oraz w celu przedstawienia zaleceń dotyczących działań. Ożywienie rynku poprzez Laboratoria EEB Projekt EEB 2.0 opracował zorganizowany, powtarzalny proces angażowania interesariuszy w celu zdiagnozowania i pokonania kluczowych barier w zakresie efektywności energetycznej na lokalnych rynkach nieruchomości. Program ten Rysunek 1: Jak przekształcić zużycie energii w budynkach Siła robocza Rozwijanie zdolności siły roboczej do oszczędzania energii Technologia Opracowywanie i korzystanie z zaawansowanej technologii w celu umożliwienia zachowań energooszczędnych Odpowiedź rynku wspierana działaniami rządu jest pionierski na co najmniej dziewięciu rynkach w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Brazylii, Polsce, Belgii/ Holandii, Singapurze i Niemczech. EEB 2.0 działa jako mediator zwłaszcza poprzez Laboratorium EEB, którego celem jest: Zapewnienie jasnego zrozumienia rynku poprzez identyfikację lokalnych barier i czynników wspierających, które mogą stymulować zmiany; Definiowanie działań mających na celu pokonanie barier oraz działanie jako katalizator dla czynników wspierających w zakresie przemian rynkowych; Pozyskanie kluczowych interesariuszy w celu opracowania i wdrożenia planu działań, który ma zostać zastosowany na całym rynku. EEB Lab gromadzi lokalnych interesariuszy i ekspertów technicznych celem wskazania problemów i priorytetów oraz stworzenia koalicji uczestników rynku, którzy napędzą jego transformację. Niniejszy raport przedstawia działania i rezultaty Laboratorium EEB, które odbyło się w Warszawie w dniach czerwca 2014 r. Mobilizacja Mobilizacja dla kultury świadomej w zakresie energii Kodeksy i przejrzystość zaostrzenie wymagań zawartych w przepisach prawa i oznakowania w celu zwiększenia przejrzystości Sygnały cenowe Korzystanie z sygnałów cenowych i dotacji w celu stymulowania inwestycji w efektywność energetyczną Integracja Korzystanie z pasywnych i aktywnych rozwiązań projektowych i innowacji Źródło: Transforming the Market (pl. Przekształcając Rynek), WBCSD, 2009 r. 5

8 3 Laboratorium EEB w Polsce 6

9 Warszawa była trzecim po Szanghaju i San Francisco miejscem przeprowadzenia Laboratorium EEB. WBCSD wybrała Polskę ze względu na rozmiar i postrzeganą kondycję rynku nieruchomości, interes publiczny w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz oznaki rosnącego zainteresowania efektywnością energetyczną. Ponadto, członkowie i partnerzy projektu wykazali zainteresowanie Polską i posiadają w niej jednostki operacyjne, a uczestnictwo w projekcie pozwoli na lepsze wykorzystanie ich lokalnych sieci i zasobów. Przebieg Laboratorium EEB Laboratorium zostało poprzedzone przygotowaniami zakrojonymi na szeroką skalę i odbyło się w ciągu trzech dni, przy zaangażowaniu międzynarodowych i lokalnych organizacji partnerskich. Pierwszego dnia Komitet Techniczny przeprowadził wywiady z głównymi przedstawicielami rynku, a następnie dokonał analizy spostrzeżeń zebranych podczas tych rozmów. Spostrzeżenia te zostały włączone w dyskusje przy okrągłych stołach, które odbywały się drugiego dnia Laboratorium. Ostatni dzień wydarzenia zgromadził wszystkich uczestników na sesji plenarnej wysokiego szczebla. Przygotowania Komitet Techniczny stanowi kluczowy element każdego Laboratorium EEB. Łączy on krajowych i międzynarodowych ekspertów, którzy pomagają w definiowaniu konkretnych celów Laboratorium, przeprowadzają wywiady z lokalnymi interesariuszami oraz łączą ustalenia w formie rzeczowych zaleceń dotyczących zobowiązań i działań. Komitet Techniczny w Polsce składał się z 30 ekspertów (szczegóły dot. partnerów patrz: Tabela nr 1 i załącznik). Tabela 1: Organizacje reprezentowane w Komitecie Technicznym Laboratorium EEB Firmy członkowskie EEB 2.0 Skanska (lider projektu) AGC AkzoNobel ArcelorMittal Cofely / GDF SUEZ Lafarge Schneider Electric Siemens SGS United Technologies JLL (gość projektu) Partnerzy Laboratorium Buildings Performance Institute Europe (BPIE) Construction Marketing Group (CMG) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD, pl. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) Institute for Environmental Economics (IEE, pl. Instytut Ekonomii Środowiska) Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE) Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS, pl. Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców) UNEP Sustainable Building and Climate Initiative World Green Building Council 7

10 1. Cele Podczas spotkania przygotowawczego, które odbyło się przed rozpoczęciem Laboratorium EEB, Komitet Techniczny omówił obecną sytuację na rynku, wskazał kluczowych interesariuszy, którzy mogą zaangażować się w projekt, a także ustalił porządek wydarzenia oraz listę uczestników. Komitet Techniczny określił następujące cele Laboratorium: Przedstawienie korzyści płynących z budownictwa energooszczędnego w celu przekonania i zaangażowania interesariuszy w inwestowanie w efektywność energetyczną budynków, Opracowanie rzeczowego planu działań dla Polski w ramach efektywności energetycznej budynków, Uruchomienie samodzielnej sieci interesariuszy łączącej graczy posiadających wiedzę w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz jej promocji, mogących nawiązać kontakt z organizacjami rządowymi, które będą dalej napędzać postępowe działania w ramach efektywności energetycznej budynków. 2. Wkład Aby wesprzeć przebieg Laboratorium EEB 2.0, lokalne organizacje partnerskie przygotowały raport Przegląd Rynku. Przegląd stanowi wkład merytoryczny w proces wywiadów i dyskusji przy okrągłych stołach. Podsumowuje on informacje dostępne w momencie wydarzenia, jednocześnie nie aspirując do funkcjonowania jako wyczerpujący opis polskiego rynku nieruchomości. Przegląd Rynku dostępny jest na stronie internetowej buildings.aspx. Podczas wywiadów rozmówcy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego podstawowych informacji o ich działalności i percepcji rynku, mogących wesprzeć przebieg Laboratorium. (Podsumowanie odpowiedzi znajduje się w ramce na kolejnej stronie.) Zdjęcie z sesji plenarnej: Roman Wieczorek ze Skanska prowadzący prezentację będącą wprowadzeniem do laboratorium. Rysunek 2: Koncepcja Laboratorium EEB Dzień 1 Interesariusze EEB Dzień 2 Komitet Techniczny Dzień 3 Szersze grono odbiorców Wkład wiedzy Analiza W kierunku działań Wywiady z interesariuszami w celu wskazania przeszkód-czynników wspierających kluczowych interesariuszy możliwych działań Notatki z przeprowadzonych wywiadów Warsztaty i okrągłe stoły w celu dalszego zdobywania informacji Pierwsza lista zalecanych działań Sesja plenarna wysokiego szczebla: Informacje zwrotne dotyczące działań, omówienie zobowiązań i kolejnych kroków z udziałem partnerów lokalnych Rozpoczęcie procesu angażowania 8

11 Temat przewodni Jak ważna jest efektywność energetyczna budynków? Efektywność energetyczna budynków jest bardzo istotna i posiada silne biznesowe uzasadnienie. Przeciętny wynik wynosił 4,2 w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało nieistotna, a 5 bardzo istotna). Kwestia ta stanie się w przyszłości jeszcze ważniejsza wynik wzrósł do 4,6 w ciągu kolejnych 3-5 lat. Zagadnienie to jest najistotniejsze z punktu widzenia dostawców materiałów (wyłącznie dużych międzynarodowych dostawców materiałów), a następnie architektów, konsultantów i projektantów. Wszystkie grupy ankietowanych wskazały na uzasadnienie biznesowe. Najniższe wyniki pochodziły od deweloperów, którzy zdają się nie posiadać konkretnej polityki firmowej dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Niektórzy z nich, zwłaszcza ci inwestujący w obiekty komercyjne, wspominali o certyfikatach budownictwa ekologicznego. Wszyscy deweloperzy komercyjni podali pozytywne biznesowe uzasadnienie efektywności energetycznej budynków jako jeden z głównych motorów napędowych, a typowym argumentem było stwierdzenie bardziej atrakcyjny obiekt brak dodatkowej wartości lub premii. Stwierdzili oni jednak, że nie jest to ważne dla klientów głównie inwestorów/nabywców i najemców domów zwłaszcza dla najemców. Natomiast ich główni dostawcy wykonawcy, architekci, konsultanci, projektanci oraz instytucje finansowe uznają tę kwestię za średnio istotną. Większość architektów, konsultantów i projektantów nie podała żadnych konkretnych polityk firmowych dotyczących efektywności energetycznej budynków, natomiast nawiązała do korzystania przez ich klientów z międzynarodowych metod certyfikacji budynków takich jak BREEAM czy też LEED. Niektórzy z nich posiadają jednak polityki dotyczące efektywności energetycznej, koncentrujące się na ich własnych budynkach oraz kształtujące świadomość wśród pracowników. Ponad połowa ankietowanych podała pozytywne biznesowe uzasadnienie efektywności energetycznej budynków wiele korzyści dla deweloperów, inwestorów i najemców jako jeden z głównych powodów jej istotności. Pomimo tego, efektywność energetyczna budynków w odczuciu ankietowanych w odniesieniu do klientów głównie wykonawców, deweloperów oraz inwestorów/nabywców domów została ogólnie oceniona jako średnio istotna. Według architektów i konsultantów projektowych, efektywność energetyczna budynków staje się coraz ważniejsza dla ich klientów, głównie w odniesieniu do międzynarodowych systemów certyfikacji budynków (dla budynków komercyjnych). Brak jest jednoznacznych poglądów co do oceny ważności efektywności energetycznej budynków przez dostawców. Dostawcy materiałów potwierdzili, że w ich własnych budynkach, w tym zazwyczaj również w zakładach produkcyjnych, wdrożone są polityki dotyczące efektywności energetycznej. Wszyscy ankietowani uznali jako siłę napędową zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego, ale dwie trzecie wspomniało również o pozytywnym uzasadnieniu biznesowym. Ocenili oni ważność efektywności energetycznej budynków dla swoich klientów jako średnią w przypadku deweloperów, wykonawców i inwestorów/ nabywców domów oraz wysoką w przypadku dostawców materiałów lub sprzętu. Nie przedstawiono natomiast jednoznacznej opinii na temat znaczenia efektywności energetycznej budynków dla dostawców dostawców innych materiałów (surowców) lub sprzętu. Ponieważ wśród ankietowanych znalazło się niewiele instytucji finansowych, trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek wnioski odnośnie tej grupy interesariuszy. Warto jednak podkreślić odpowiedź jednej z międzynarodowych firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami, według której efektywność energetyczna budynków jest istotna w ich firmie, a jej znaczenie wzrośnie jeszcze bardziej na przestrzeni kolejnych 3-5 lat. W firmie wdrożona jest polityka zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzone zostały plany biznesowe na poziomie aktywów, zawierające wymierne cele w procesie redukowania wykorzystania energii i produkcji odpadów. Firma ta bierze udział w sondażu Global Real Estate Sustainability Benchmark (pl. Ogólnoświatowej Analizy Porównawczej Zrównoważonego Rozwoju w Nieruchomościach). Główną siłą napędową jest tutaj pozytywne uzasadnienie biznesowe efektywności energetycznej budynków. Uwaga: Podsumowanie to oparte jest na odpowiedziach w ramach kwestionariusza udzielonych przez 23 uczestników, głównie deweloperów, dostawców materiałów, architektów, konsultantów, projektantów oraz instytucji finansowych. 9

12 Trzydniowe Laboratorium EEB Dzień 1 Wywiady Komitet Techniczny przeprowadził 43 wywiady z interesariuszami z całego rynku nieruchomości, którzy reprezentowali większość aktywnych segmentów. Ta seria rozmów stanowi kluczowy element każdego Laboratorium i w tym przypadku dostarczyła istotnych informacji na temat barier, czynników wspierających oraz działań odpowiednich dla Polski. Tabela 2: Organizacje, z którymi przeprowadzono rozmowy. Architekci, konsultanci i projektanci Arup APA Wojciechowski Architekci WXCA Visio PRC Kuryłowicz & Associates BuroHappold Engineering Roger Preston WSP Polska ESCO Imtech Polska Deweloperzy BPI Agena Development Capital Park Ecoville Skanska Residential Development Poland UBM Polska Hines Polska Ghelamco Poland Kulczyk Silverstein Properties Echo Investment Bouygues Immobilier Polska Doradcy w dziedzinie nieruchomości CBRE Arcadis Jones Lang LaSalle Grontmij CDP Dentons Kapitał bankowy i finanse Heitman Financial Związek Banków Polskich LHI Dostawcy materiałów/ komponentów BASF Philips Rockwool Saint-Gobain Zarządzanie obiektami Knight Frank Colliers SPIE Polska Organizacje pozarządowe Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KAPE Szkoły wyższe Politechnika Warszawska Dzień 2 Analiza i dyskusje Na koniec pierwszego oraz podczas drugiego dnia wydarzenia Komitet Techniczny pracował nad skonsolidowaniem wyników przeprowadzonych rozmów. Równolegle do tego spotkania WBCSD i jej partnerzy wspomagali dyskusje przy okrągłych stołach, w których wzięli udział przedstawiciele różnych sektorów rynku nieruchomości. Rozmowy te dotyczyły najważniejszych barier, które wstrzymują realizację ekologicznych inwestycji. Okrągły stół nr 1 Uwzględnienie efektywności energetycznej i energii odnawialnej w wycenie nieruchomości, wspierany przez RenoValue Temat przewodni: Wycena nieruchomości jest niezwykle istotna dla kształtowania świadomości dotyczącej wartości inwestowania w efektywność energetyczną wśród deweloperów i inwestorów oraz innych interesariuszy. Patrz: str. 23. Okrągły stół nr 2 Wydajność energetyczna i cechy ekologicznego projektowania jako czynniki zwiększające korzyści społeczne, prowadzony przez World Green Business Council (WGBC) oraz Construction Marketing Group (CMG) Temat przewodni: wspólne korzyści społeczne wynikające z efektywności energetycznej budynków, takie jak dobre samopoczucie i produktywność użytkowników, mogą stanowić główny czynnik wspierający, umacniając jednocześnie uzasadnienie biznesowe. Patrz: str. 19. Okrągły stół nr 3 Finansowanie energooszczędnych projektów budowlanych w Polsce współorganizowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) oraz Hines. Temat przewodni: Mierniki i przykłady dobrych praktyk, które mogą dostarczyć dowody na korzyść inwestycji w efektywność energetyczną budynków. Patrz: str

13 Dzień 3 Sesja plenarna Laboratorium zakończyło się sesją plenarną na wysokim szczeblu: Wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski efektywność energetyczna budynków, zorganizowaną we współpracy z organizacją Corporate Leaders Group Europe Office (EU CLG). Podczas sesji plenarnej został osiągnięty główny cel Laboratorium przekazanie wniosków z Laboratorium ponad 100 interesariuszom wysokiego szczebla reprezentującym sektor budowlany a także cel wspierania i stymulowania dalszych działań. Przebieg sesji i lista znamienitych prelegentów znajdują się w Tabeli nr 3. Tabela nr 3: Sesja plenarna Wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce Efektywność Energetyczna Budynków Otwarcie Roland Hunziker, Dyrektor, Zrównoważone Budownictwo / Projekt Efektywności Energetycznej Budynków (EEB), WBCSD Korzyści płynące z efektywności energetycznej Dan Staniaszek, Starszy ekspert ds. efektywności energetycznej w Building Performance Institute Europe (BPIE) Zmiana Klimatu przy Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Mieczysław Godzisz, Dyrektor zarządzający Hines Polska Bezpieczeństwo energetyczne i efektywność energetyczna Beata Jaczewska, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Doradca w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki Robert Tromop, Przewodniczący Jednostki Efektywności Energetycznej przy International Energy Agency (IEA) Paul King, Dyrektor generalny UK Green Building Council oraz Przewodniczący Sieci Europejskiej Stowarzyszeń GBC Finanse publiczno-prywatne Leszek Drogosz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd Miasta Warszawy, Polska Alexander Hadzhiivanov, Główny inżynier, Efektywność Energetyczna i Podsumowanie i droga ku przyszłości Sandrine Dixson-Declève, Dyrektor CLG/CISL EU Office (Moderator) Roman Wieczorek, Wiceprezes zarządzający, Skanska AB 11

14 4 Główne wnioski 12

15 Polska poczyniła ogromny postęp gospodarczy i w szybkim tempie staje się jedną z głównych gospodarek europejskich. Jej rozwój napędzany jest przez bardzo silny sektor energetyczny, opierający się na bogatych złożach węgla. Dlatego też dotychczas krajowa polityka dotycząca energii nie koncentrowała się na ograniczeniu jej zużycia. Według uczestników Laboratorium brak podkreślenia kwestii efektywności energetycznej stanowi kluczową barierę, co ukazuje fakt, iż Polska opóźnia się z wdrażaniem dyrektyw UE związanych z efektywnością energetyczną budynków. W konsekwencji Polska nie korzysta z wielu wspólnych korzyści, które efektywność energetyczna budynków może przynieść prywatnym osobom i gospodarce narodowej, takich jak zwiększone bezpieczeństwo energetyczne lub dodatkowe zatrudnienie. Rynek efektywności energetycznej budynków w Polsce Uczestnicy Laboratorium zauważyli, że faktycznie istnieje dwupoziomowy rynek budownictwa energooszczędnego. Konstrukcja nowych budynków dla międzynarodowych deweloperów, których grupą docelową są międzynarodowi najemcy i inwestorzy, wymaga efektywności energetycznej opisywanej zazwyczaj w odniesieniu do systemów oceny budynków ekologicznych, takich jak LEED i BREEAM. Pomimo faktu, iż systemy te nie zawierają konkretnych celów w zakresie efektywności energetycznej, projekty ubiegające się o certyfikat dostarczają dowodów istnienia pozytywnego uzasadnienia biznesowego i zaczynają inspirować innych właścicieli/ deweloperów. W segmencie tym obserwowano jednakże dość ograniczone działania związane z modernizacją pod kątem efektywności energetycznej prawdopodobnie ze względu na fakt, że zasoby budowlane są relatywnie młode, a także ze względu na czynniki motywacyjne podzielone pomiędzy właściciela i najemcę, hamujące prowadzenie działań. Z drugiej strony, rynek, którego grupą docelową są lokalni, prywatni najemcy i właściciele/inwestorzy, kieruje się możliwie najniższym kosztem budowy. Ci lokalni najemcy nie wykazują najmniejszego zainteresowania efektywnością energetyczną i zależy im jedynie na wynajęciu powierzchni generującej jak najmniejsze koszty. W obliczu braku popytu ze strony najemców i braku premii ze sprzedaży bardziej wydajnych budynków, deweloperom brakuje czynników motywujących do inwestowania w efektywność energetyczną. Część tych zachowań można tłumaczyć faktem, iż większość deweloperów zbywa budynki krótko po ich ukończeniu, maksymalnie zwiększając zysk z inwestycji, co nie pozostawia żadnych czynników motywujących do zoptymalizowania całkowitego kosztu własności. prywatnego pod kątem energii praktycznie nie istnieje z powodu braku zainteresowania i regulacji wymagających udoskonaleń energetycznych w niewydajnych obiektach pomimo dostępności regionalnych i lokalnych programów wsparcia i czynników motywujących. Polska w tyle za innymi państwami pod względem wdrażania ustawodawstwa UE UE zamierza ograniczyć roczne zużycie energii pierwotnej w Europie o 20% do 2020 roku. Poprzez odpowiednią transpozycję i wdrożenie ustawodawstwa UE dotyczącego efektywności energetycznej budynków, państwa członkowskie UE mogą poczynić znaczne oszczędności energii, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i uniknąć emisji gazów cieplarnianych. Najważniejsze przepisy znajdują się w dwóch kluczowych dyrektywach: Podczas Laboratorium nie znaleziono dowodów istnienia popytu na wprowadzenie efektywności energetycznej wśród długoterminowych właścicieli/ lokatorów. Według uczestników, modernizacja budynków z sektora 13

16 Lipiec 2014 r. Komisja Europejska przekazała sprawę Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyniku nieprzeprowadzenia przez Polskę pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Termin dokonania transpozycji dyrektywy do prawa krajowego upłynął 9 lipca 2012 r. Dyrektywa UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD 2010/31/UE). Na mocy wersji przekształconej dyrektywy EPBD przyjętej w 2010 r., państwa członkowskie są zobowiązane do: określenia i spełniania minimalnych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej nowych i istniejących budynków; zapewnienia świadectw charakterystyki energetycznej budynków. (Informacje o świadectwach charakterystyki energetycznej znajdują się w ramce na str. 25); sporządzenia krajowych planów zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) oraz zapewnienia, że wszystkie nowe budynki są budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, najpóźniej do roku Polska nie przedłożyła Komisji Europejskiej powyższego planu krajowego, ale Minister Infrastruktury i Rozwoju powołał Grupę zadaniową ds. przygotowania krajowego planu zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii 1 (rozporządzenie nr 28 z dnia 16 czerwca 2014 r.). Robert Tromop z IEA mówiący o efektywności energetycznej jako największym zasobie energetycznym, przynoszącym wiele korzyści o charakterze międzynarodowym, krajowym, sektorowym i osobistym. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED 2012/27/UE). Uczestnicy Laboratorium zwrócili uwagę na niewystarczający odzew na dyrektywę EED. Weszła ona w życie 4 grudnia 2012 r., a termin wdrożenia większości jej postanowień upłynął 5 czerwca 2014 r. Począwszy od 1 stycznia 2014 r., co roku 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych i/lub chłodzonych budynków, posiadanych i zajmowanych przez rząd centralny, należy poddać modernizacji tak, aby spełniać co najmniej minimalne wymogi w zakresie charakterystyki energetycznej ustalone przez rząd. Najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r., rządy były zobowiązane do przedstawienia Komisji długoterminowej strategii stymulowania inwestycji w modernizację krajowego zasobu budowlanego, zarówno mieszkalnego, jak i komercyjnego. Polska nie przedstawiła jeszcze swojej strategii. Najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r., a następne raz na trzy lata, rządy są zobowiązane do przedkładania Komisji krajowego planu działań związanych z efektywnością energetyczną (NEEAP). Projekt NEEAP, ważny do roku 2020, został ogłoszony przez Ministra Gospodarki w dniu 10 września 2014 r. 2 14

17 Temat przewodni Korzyści płynące z modernizacji budynków Obszerna, szczegółowa analiza potencjału modernizacji budynków ukazała wiele korzyści natury gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Analiza ta, przeprowadzona przez ekspertów w Polsce i na poziomie UE, wspiera zalecenia dotyczące znacznie dalej idącego zobowiązania do przeprowadzenia modernizacji budynków w odpowiedzi na projekt strategii modernizacyjnej polskiego rządu, opublikowany w maju 2014 r. Celem projektu przygotowanego przez rząd było spełnienie wymogów zawartych w art. 4 dyrektywy EU w sprawie efektywności energetycznej, jednakże projekt ten nie spełnił oczekiwań wielu graczy na arenie efektywności energetycznej budynków. Laboratorium dobiegło końca, a rosnąca liczba interesariuszy z całego łańcucha dostaw tworzy obecnie koalicję w celu uzasadnienia skutecznej długoterminowej strategii modernizacji budynków w Polsce. Zdjęcie z sesji plenarnej: Dan Staniaszek uzasadniający efektywność energetyczną budynków i przedstawiający ambitny kompleksowy plan działań związanych z modernizacją. Szczegóły analizy i informacje o zaangażowanych partnerach są dostępne pod adresem pl/ (w języku polskim). 15

18 5 Szczegółowa analiza i zalecenia 16

19 Na kolejnych stronach przedstawiona została szczegółowa analiza barier wskazanych przez interesariuszy rynku nieruchomości, z którymi przeprowadzone zostały wywiady podczas Laboratorium, a także zaleceń dotyczących działań opracowanych przez Komitet Techniczny w następujących czterech obszarach: 1 Braku świadomości i działań przywódczych w zakresie efektywności energetycznej budynków; 2 Braku szerokiego dostępu do wiedzy i umiejętności; 3 Braku wsparcia dla długoterminowych działań w zakresie efektywności energetycznej budynków; oraz 4 Braku wielostronnego zaangażowania w efektywność energetyczną budynków. 21% deweloperów poddanych badaniu nie wiedziało, że nakład kosztów projektu i konstrukcji ekologicznego budynku może zostać zrekompensowany. Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce, Construction Marketing Group (CMG) 1. Brak świadomości i działań przywódczych w zakresie efektywności energetycznej budynków Barierą hamującą szersze wdrożenie efektywności energetycznej budynków najczęściej sygnalizowaną podczas Laboratorium jest brak świadomości nie tylko opinii publicznej, ale również specjalistów z branży budowlanej. Uniemożliwia to decydentom opowiadanie się za efektywnością energetyczną w inwestycjach budowlanych i wynika z szeregu czynników: Relatywnie niskiej ceny energii mimo faktu, iż idea oszczędzania energii staje się coraz ważniejsza 3, niskie ceny energii nie motywują do oszczędzania energii, przez co wciąż jesteśmy świadkami częstych zachowań konsumenckich nie uwzględniających zużycia energii. Braku komunikacji/edukacji w zakresie hamowania zmian klimatu, udziału energooszczędnych budynków w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, ograniczaniu emisji oraz stopnia zanieczyszczania środowiska i tym podobnych zjawisk. Braku zdecydowanego przywództwa w zakresie efektywności energetycznej budynków wielu uczestników Laboratorium stwierdziło, że rynek energooszczędnych budynków kierowany jest przez relatywnie niewielką grupę międzynarodowych najemców i inwestorów, którzy bardziej opierają się na certyfikatach budownictwa ekologicznego niż na konkretnych charakterystykach energetycznych. Różnic w postrzeganiu specjaliści z branży budowlanej uważają, iż koszt wybudowania czy modernizacji energooszczędnego lub ekologicznego budynku jest zbyt wysoki, jednakże uczestnicy Laboratorium zdecydowanie potwierdzili, że dodatkowy koszt poniesiony w celu stworzenia energooszczędnego budynku jest rekompensowany późniejszymi oszczędnościami w zużyciu energii. Luki informacyjnej Wielu uczestników przywołało brak przejrzystych informacji dotyczących faktycznej charakterystyki energetycznej polskich budynków. Zalecenia w odniesieniu do braku świadomości i działań przywódczych w zakresie efektywności energetycznej budynków Komitet Techniczny przygotował następujące zalecenia dotyczące działań mających na celu kształtowanie świadomości opinii publicznej oraz specjalistów z branży budowlanej, w tym stworzenie zdecydowanego przywództwa w sektorach publicznym i prywatnym. Świadomość 01 Stworzenie skoordynowanej i długotrwałej kampanii kształtującej świadomość, wspieranej przez sektory publiczny i prywatny, ukierunkowanej na różne segmenty społeczeństwa, odwołując się do ich odpowiednich wartości. 02 Opracowanie materiałów szkoleniowych dla programów nauczania, których grupą docelową są młodzi ludzie. Wielu uczestników stwierdziło, że kluczowe w rozwijaniu efektywności energetycznej budynków jest edukowanie młodych ludzi przyszłych decydentów którzy są prawdopodobnie bardziej otwarci na korzyści społeczne płynące z efektywności energetycznej. 03 Opracowywanie i rozpowszechnianie przez firmy polskich studiów przypadku, prezentujących biznesowe uzasadnienie nowych i zmodernizowanych budynków energooszczędnych, w celu pogłębiania świadomości i wiarygodności Według uczestników, informacje dotyczące faktycznej charakterystyki budynków oraz studia przypadku są niezbędne do wykroczenia poza niepotwierdzone informacje. Aby osiągnąć przejrzystość, wiarygodność i rozpowszechnienie na szeroką skalę, istotne jest wykonanie charakterystyki energetycznej i obliczenie korzyści wynikających z efektywności 17

20 energetycznej do celów tych studiów przypadku oraz przedstawienie ich w spójny sposób. Wyniki te powinny być również ogólnie dostępne. Pierwsze kroki powinny więc obejmować określenie formatu studium przypadku oraz metodologię obliczeń, wraz ze strategią rozpowszechniania obejmującą uzgodniony kanał komunikacji dla tych studiów przypadku. 04 Uwzględnienie w studiach przypadku i materiałach komunikacyjnych korzyści związanych z dobrym samopoczuciem i podwyższoną produktywnością w miejscu pracy płynących z budynków energooszczędnych na podstawie zastosowania globalnych mierników korzyści związanych ze zdrowiem i produktywnością w biurach (patrz: informacje związane z Okrągłym stołem dot. wspólnych korzyści, str. 19). Materiały te powinny zawierać komunikaty dotyczące zasobów ludzkich oraz plan edukacyjny w celu wspierania działów ds. zasobów ludzkich w zrozumieniu ich roli w mierzeniu i poprawianiu zdrowia i produktywności w biurach. Przywództwo Kształtowanie świadomości i stymulowanie zmian wymaga przejrzystych i inspirujących działań przywódczych. Uczestnicy stwierdzili, że w Polsce brak jest zdecydowanego przywództwa zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Nie charakteryzuje on niektórych władz miejskich oraz międzynarodowych firm stosujących przepisy dotyczące efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, jednakże ich działania wciąż nie wywołały bardziej zdecydowanego przywództwa wśród uczestników rozdrobnionego sektora prywatnego oraz publicznego. Kluczowym krokiem dla rządów i firm zwłaszcza tych operujących w sektorze budowlanym jest efektywne zarządzanie energią w swoich własnych budynkach. 05 Publicznie udostępniały charakterystykę energetyczną budynków, które zajmują dotyczy to zwłaszcza firm działających w sektorze budowlanym. Firmy powinny rozważyć prezentację swojego zaangażowania poprzez podpisanie Manifestu WBCSD i/ lub zobowiązanie się do ujawnienia charakterystyk budynków za pomocą inicjatyw takich jak GRESB, Greenprint i/lub poprzez korzystanie z systemów certyfikacji. 06 Publikowały swoją politykę dotyczącą budowania i wynajmowania energooszczędnych budynków, a także inwestowania w nie dotyczy to zwłaszcza firm międzynarodowych będących obecnie liderami w tym zakresie. Publikując polityki korporacyjne i zapewniając większą przejrzystość, firmy będące obecnie liderami mogą dalej kształtować świadomość i być inspiracją dla innych. Wszyscy uczestnicy potwierdzili potencjał dobrze skoordynowanego, przejmującego inicjatywę sektora publicznego największego klienta wysoce rozdrobnionego rynku nieruchomości. Ponadto, budynki zajmowane przez sektor publiczny zwłaszcza przez organizacje świadczące usługi publiczne mogą zostać wykorzystane do rozpowszechniania informacji i wspierania kształtowania świadomości w zakresie efektywności energetycznej budynków. Potencjał ten stanowi podstawę wzorcowej roli sektora publicznego, wymaganej na mocy dyrektyw UE (patrz: ramka na str. 20). Uczestnicy Laboratorium zasugerowali, że inne priorytety uniemożliwiały do tej pory nadanie bardziej znaczącej roli sektorowi publicznemu, a także powodowały ogólny brak świadomości. Następujące zalecenia dla sektora publicznego odpowiadają na te braki: Zdjęcie z sesji plenarnej: Paul King z UKGBC i WGBC przedstawiający biznesowe uzasadnienie budownictwa ekologicznego Aby doprowadzić do bardziej zdecydowanego przywództwa w sektorze prywatnym oraz konsekwentnie kształtować świadomość dotyczącą efektywności energetycznej budynków, zaleca się, aby firmy: 18

STRATEGIA PROMOCJI BUDYNKÓW O NIEMAL ZEROWYM ZUŻYCIU ENERGII DO ROKU

STRATEGIA PROMOCJI BUDYNKÓW O NIEMAL ZEROWYM ZUŻYCIU ENERGII DO ROKU STRATEGIA PROMOCJI BUDYNKÓW O NIEMAL ZEROWYM ZUŻYCIU ENERGII DO ROKU 2020 PROJEKT PROWADZĄCY DO UWYDATNIENIA ROLI BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO W EUROPIE Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC

PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC O PLGBC WIZJA Budynki, które poprawiają jakość życia ich użytkowników, wpływają na odtwarzanie naturalnych ekosystemów oraz przyczyniają

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED

Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design www.zintegrowaneprojektowanie.pl Dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Opis projektu. Czas trwania:18 miesięcy (listopad maj 2013)

Opis projektu. Czas trwania:18 miesięcy (listopad maj 2013) Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii OŹE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną (BupS Poland) Czas trwania:18

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego 1. Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) jest europejską instytucją, w której osoby odpowiedzialne za treść przepisów budowlanych wraz z osobami przeprowadzającymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Od Estonii do Chorwacji: inteligentne środki oszczędzania energii w budownictwie. Środkowej i Wschodniej INTENSE IEE/07/823/SI2.

Od Estonii do Chorwacji: inteligentne środki oszczędzania energii w budownictwie. Środkowej i Wschodniej INTENSE IEE/07/823/SI2. Od Estonii do Chorwacji: inteligentne środki oszczędzania energii w budownictwie mieszkaniowym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej INTENSE Ogólnie o projekcie Skąd wzięła się idea projektu odpowiedź

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA Dr inż. MACIEJ ROBAKIEWICZ Fundacja Poszanowania Energii Zrzeszenie Audytorów Energetycznych AUDYTY ENERGETYCZNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji?

Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji? Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji? Konferencja: Dzień Urbanisty 10.02.2017 Dr inż. Marcin Gawroński, Sweco Consulting Agenda Profil

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów Porozumienie Burmistrzów Porozumienie między burmistrzami to popularna inicjatywa UE (oddolny ruch europejski) skupiająca władze lokalne i regionalne we wspólnym dążeniu do poprawy jakości życia obywateli

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 W zakresie polityki energetycznej Dania przykłada ogromną wagę do wspierania efektywności energetycznej na różnych etapach, począwszy od produkcji po konsumpcję,

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r.

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budżet na 2012 r. > 67 milionów (+ 5 milionów ) wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji Mając na uwadze że: a. W ramach 33 Konferencji przyjęto nowy regulamin; 1 b. W regulaminie przewidziano, że w ramach sesji zamkniętej określony zostanie

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zadania 6.2 PPT. RenoValue. Impuls do zmian: wzmocnienie roli rzeczoznawców majątkowych w procesie transformacji rynku

Prezentacja zadania 6.2 PPT. RenoValue. Impuls do zmian: wzmocnienie roli rzeczoznawców majątkowych w procesie transformacji rynku Prezentacja zadania 6.2 PPT RenoValue Impuls do zmian: wzmocnienie roli rzeczoznawców majątkowych w procesie transformacji rynku IEE/13/618/SI2.675119 (from 13.02.2014 to 13.02.2016) Tło: dlaczego RenoValue?

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka Opis merytoryczny a. Cel naukowy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu:

W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu: Audytor powinien zalecić wprowadzenie istotnych informacji na temat efektów działań proekologicznych do systemu rachunkowości oraz do sprawozdawczości finansowej. Audyty ekologiczne stały się głównymi

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w warunkach braku własnych środków. międzynarodowe protokoły IPMVP, IEEFP

Finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w warunkach braku własnych środków. międzynarodowe protokoły IPMVP, IEEFP http://www.permanent-project.eu/ Finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w warunkach braku własnych środków międzynarodowe protokoły IPMVP, IEEFP Szymon Liszka FEWE 1 1 Dlaczego poprawa

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone.

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Certyfikacja BREEAM i LEED a efektywność energetyczna budynków Daniel Hojniak Grontmij Polska Poznań, październik 2014 Profil firmy 2 Założona w 1915 Wiodąca europejska

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Jak ograniczyć wpływ budownictwa na środowisko?

Jak ograniczyć wpływ budownictwa na środowisko? Jak ograniczyć wpływ budownictwa na środowisko? W Unii Europejskiej budownictwo odpowiada za ponad 40% końcowego zużycia energii. Jednak wpływ budynków na środowisko nie ogranicza się tylko do zużycia

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym Wnioski i zalecenia Kwiecień 2015 1 Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo