Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020"

Transkrypt

1 Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień /04/2015 Internal Komfort International reserves all rigs even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of 1

2 Możliwości dla inwestycji OZE w Polsce Tematyka prezentacji Co rozumiemy przez budownictwo energooszczędne? Regulacje prawne dla budownictwa energooszczędnego Co jest ważne domu efektywnym energetycznie? OZE a efektywność energetyczna budynków Dom słoneczny? Praktyczny przykład Instrumenty wsparcia dla budownictwa energooszczędnego - przykłady 2

3 Co to jest budownictwo energooszczędne? Budownictwo energooszczędne jest technologią budownictwa, umożliwiającą uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego i budowę budynku o niskim zużyciu energii, czyli o niskich kosztach eksploatacji. Uzyskuje się to poprzez ograniczenie zużycia energii w zakresie ogrzewanie budynku, podgrzania ciepłej wody użytkowej i energii elektrycznej. Źródło: KAPE, Instytut na rzecz Ekorozwoju 3

4 Co to jest budynek energooszczędny? W warunkach polskich budynkiem energooszczędnym jest obiekt, dla którego wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania i wentylacji E jest na poziomie mniejszym niż 70 kwh/m2 na rok. Natomiast dla budynków projektowanych jeszcze w 2008 roku wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku mieszkalnego spełniającego wymagania zawarte w obowiązujących wówczas przepisach to około kwh/m2 powierzchni użytkowej na rok. Budynki energooszczędne najczęściej klasyfikuje się podając wartości progowe zużycia energii na metr kwadratowy powierzchni użytkowej np. w litrach oleju opałowego na m2 powierzchni ogrzewanej. Źródło: KAPE, Instytut na rzecz Ekorozwoju 4

5 Co to jest budynek pasywny? Budynek pasywny w strefie klimatu umiarkowanego, to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekracza 15 kwh/m² na rok, Źródło: KAPE, Instytut na rzecz Ekorozwoju 5

6 Co to jest budynek o niemal zerowym zużyciu energii? Dyrektywa EPBD 2010/31/UE Budynek cechujący się bardzo wysoką charakterystyką energetyczną określoną zgodnie z załącznikiem 1 do dyrektywy EPBD (Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). Niemal zerowa, lub bardzo niska ilość wymaganej energii (dostarczanej z zewnątrz), powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, w tym energii z OZE wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu czyli na podstawie definicji przedstawionej w dyrektywie, budynek o niemal zerowym zużyciu energii technicznie oznacza budynek netto zero energetyczny czyli zużywający 0 kwh/(m2/rok) energii pierwotnej 6

7 Udział ciepła w bilansie zużycia energii końcowej brutto w 2010 roku 23% 20% Energia elektryczna Ciepło i chłód Transport 57% Dane: : Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych MG, PIGEO 7

8 Bilans zużycia energii w gospodarstwie domowym 15,1% 2,3% 6,6% 4,5% ogrzewanie wyposażenie elektryczne oświetlenie przygotowanie posiłków podgrzewanie wody 71,5% Źródło: URE 8

9 Straty ciepła w budynku poprzez poszczególne elementy konstrukcyjne Przewody wentylacyjne i kominowe 30-45% Dach 10-25% Okna, drzwi 15-25% Ściany 20-30% Źródło: KAPE Posadzka na gruncie 5-10% 9

10 W jaki sposób można osiągnąć energooszczędność budynku? - Poprzez właściwe zorientowanie budynku względem stron świata, staranne rozmieszczenie pomieszczeń w obiekcie oraz odpowiednie okna i drzwi. - Stosując odpowiednię izolację termiczną budynku i ograniczanie strat ciepła eliminując mostki termiczne - Stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne - rekuperatory, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Tzw. zielone źródła energii pozwalają im zużywać ok. 70% mniej energii niż w domach budowanych w technologii tradycyjnej zastępowanie wentylacji grawitacyjnej - wentylacją mechaniczną nawiewno - wywiewną. Źródło: URE 10

11 Co ma wpływ na uzyskanie energooszczędności budynku? Dobry projekt Staranne wykonawstwo Dobrej jakości materiały budowlane Dobrze dobrana i wykonana instalacja grzewcza 11

12 Koncepcja budowlana Domu Słonecznego - przykład ZAŁOŻENIA TECHNICZNE Kolektory słoneczne o pow m2 Pasywne wykorzystanie energii Słonecznej Sezonowy zasobnik do magazynowania ciepła (woda) 6 40 m3 (ok l/ m² zainstalowanego kolektora) WYNIK: Udział wykorzystania energii Słonecznej w całkowitym zapotrzebowaniu na ciepło dla c.w.u. i c.o Min. 50% - 70% (nawet 95%) 12

13 Zasady rozwiązania Domu Słonecznego Standard Termoizolacji: Nowe budownictwo: HR maks. 0,28 W/m²K, co odpowiada wartosci granicznej wg. EnEV (Energieeinsparverordnung) 2009 minus 30% Modernizowane budynki: HT maks. 0,40 W/m²K ( odpowiada standardom EnEV dla nowego budownictwa Zapotrzebowanie na energię pierwotną: maks. 15 kwh/m²rok (w praktyce: 5-15 kwh/m²rok Pokrycie energetyczne z promieniowania słonecznego: przynajmniej w 50% Uzupełniające źródło energii: możliwie odnawialne np. biomasa Stromy dach ukierunkowany na południe Duży, umieszczony wewnątrz budynku zintegrowany zasobnik ciepłej wody 13

14 Kluczowe elementy budynku i instalacji Komponenty instalacji grzewczej Domu Słonecznego Kolektory słoneczne Ogrzewanie powierzchniowe Zasobnik ciepła Dodatkowe źródło Ciepła np. kocioł na biomasę Źródło: Sonnenhaus Institut.de 14

15 Energia słoneczna w domu Jeden z wyników: całoroczny dom z ponad 90% pokryciem ciepła z energii słonecznej. 69 m² powierzchni kolektorów Pojemność sezonowego zbiornika ciepła 28,7 m² Niskie zapotrzebowanie na ciepło 40 kwh/ m² rok Pokrycie zapotrzebowania na ciepło z energii słonecznej: 95% w teorii, 97% w rzeczywistości Koszt budynku ok. 120 m² powierzchni 225 tys. EUR pod klucz Ogólnie koszt m² budynku pod klucz nie jest droższy więcej niż 15% od standardowego budownictwa Źródło: Soli - Fer Pokrycie % Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru 15

16 Szanse rozwoju w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i poprawy Efektywności Energetycznej: Wiele mniejszych elektrowni i źródeł wytwarzania energii związanych zbudynkami w uzupełnieniu dużej energetyki Energetyka Rozproszona Rozwój nowych technologii w obszarze OZE efektywności energetycznej i termoizolacji mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarki, społeczeństwa i regionów Kraju. W połączeniu z poprawą efektywności energetycznej budynków zastosowanie rozproszonych OZE ułatwi realizację idei budynków zeroenergetycznych 16

17 Otoczenie legislacyjne dla budownictwa niskoenergetycznego w Polsce DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią 17

18 Otoczenie legislacyjne dla budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków - Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 18

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Artykuł 9 Budynki o niemal zerowym zużyciu energii: Państwa członkowskie zapewniają, aby: do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii; oraz po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Państwa członkowskie opracowują krajowe plany mające na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii 19

20 Badania rynku i wnioski W lutym 2013 roku zostały przedstawione wyniki sondażu dotyczącego energooszczędnych rozwiązań stosowanych wśród Polaków. Badanie zostało zrealizowane w ramach kampanii edukacyjnej "Energooszczędność w moim domu" organizowanej przez agencję Effective Public Relations, a przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC. Wyniki badania pokazują, że: 64% osób ankietowanych stwierdza, że w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zastosowało rozwiązania energooszczędne jak choćby: ocieplenie ścian wymiana żarówek, okien czy też sprzętu AGD 22% respondentów zamierza wprowadzić rozwiązania energooszczędne 12% osób zachowuje dystans do wprowadzenia takich zmian tłumacząc się kwestiami finansowymi Źródło: Millward Brown SMG/KRC 20

21 Badania rynku i wnioski Wyniki badania ukazują również, że: 47% osób ankietowanych uznaje aspekt finansowy jako największą korzyść z energooszczędnych rozwiązań 22% osób odpowiada się za ochronną środowiska 16% uznaje poprawę jakości i komfortu życia jako największą korzyść z zastosowania takich rozwiązań 12% uznaje pozytywny wpływ na zdrowie jako najważniejszy aspekt energooszczędnych rozwiązań Źródło: Millward Brown SMG/KRC 21

22 Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. NFOŚiGW Cele: - Uniknięcie emisji CO2 ok Mg/rok - Wsparcie budownictwa energooszczędnego Beneficjenci: - Osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne - Osoby fizyczne kupujące domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych od deweloperów Założenia: - Budżet : 300 mln PLN - Oparcie się na certyfikatach energetycznych - Sprawdzenie projektu przez weryfikatora NF - Dopłata za osiągnięcie standardu Źródło: NFOŚiGW 22

23 Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. NFOŚiGW Kredyt: - Dopłata do kredytu hipotecznego - Realizacja przedsięwzięcia <3lata - Okres kredytowania: wg. banków Przykładowe koszty i dotacje - dom: zł zł Źródło: NFOŚiGW 23

24 Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. NFOŚiGW Przykładowe koszty i dotacje - mieszkanie: zł zł Źródło: NFOŚiGW 24

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KOMFORT INTERNATIONAL WARSZAWA POLSKA 25

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Polskie prawo nie precyzuje pojęcia budownictwa energooszczędnego. Standardowy dom spełniający obowiązujące w Polsce normy budowlane WT2008 charakteryzuje się zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A.

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A. Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Aleksander Panek NAPE S.A. Plan wystąpienia Informacja o NAPE Efektywność energetyczna w Polsce Regulacje prawne instrumenty wspierania

Bardziej szczegółowo

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energooszczędny dom i mieszkanie Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary

Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary Odnawialne Źródła Energii Rozwiązania energooszczędne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej Wydane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław www.umwd.dolnyslask.pl We wspólpracy z partnerami EnercitEE: Saksońskim Urzędem Krajowym ds. Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTENCJAŁU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU

ANALIZA POTENCJAŁU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU ANALIZA POTENCJAŁU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU Autorzy: Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Adam Szurlej ( Rynek Energii nr 6/2013) Słowa kluczowe: efektywność

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energooszczędne to

Budownictwo energooszczędne to Budynki niskoenergetyczne mgr inż. Katarzyna Jarocka W niniejszym artykule poruszony został problem projektowania budynków niskoenergetycznych w dostępnych na rynku polskich programach przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru - zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD Opracowanie: Energia Polska Sp. z o.o. Współtwórcy: Ewaryst Hille, Marek Bryx, Alan Beroud Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo