UCHWAŁA NR 4467/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 4467/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 marca 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 4467/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Turnieju gry planszowej Potentaci soku, skierowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Wielkopolski, realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach partnerskiego Projektu PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej z Programu Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U nr 142 poz ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Przyjmuje się Regulamin Turnieju gry planszowej Potentaci soku, skierowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Wielkopolski, realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach partnerskiego Projektu PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej z Programu 2. Regulamin Konkursu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały nr 4467/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Turnieju gry planszowej Potentaci soku, skierowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Wielkopolski, realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach partnerskiego Projektu PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej z Programu Uchwała dotyczy realizacji Turnieju gry planszowej Potentaci soku, organizowanego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjów z Wielkopolski, realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach partnerskiego Projektu PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Turniej zorganizowany zostanie dla 40 dwuosobowych drużyn uczniowskich, które pochodzić będą z 20 gimnazjów i 20 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Turniej odbędzie sie 26 marca 2014 r. w godz. 10:00-15:00. Celem zorganizowania Turnieju gry planszowej, która została stworzona na potrzeby realizacji Projektu, jest pobudzenie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród uczniów/ uczennic z Wielkopolskich szkół podstawowych i gimnazjów. Spośród drużyn biorących udział w Turnieju, zostaną wyłonione zwycięskie dwuosobowe drużyny w kategorii Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Każdy członek dwuosobowej drużyny otrzyma: 1 miejsce - 1 x tablet (łączna ilość tabletów 4 szt.); 2 miejsce - 1 x czytnik książek elektronicznych (łączna ilość czytników 4 szt.); 3 miejsce - 1 x pamięć zewnętrzna (łączna ilość pamięci zewnętrznej 4 szt.). Środki na zakup nagród (w łącznej wysokości PLN) zabezpieczone zostały w budżecie Projektu PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej z Programu Dział 853, rozdział 85395, 4217 kwota: PLN, 4219 kwota: PLN. W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione. Tomasz Bugajski Członek Zarządu

3 Projekt PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt jest realizowany w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Poznańskiego Akademickiego Regulamin Turnieju Gry Potentaci Soku Dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Województwa Wielkopolskiego

4 1 Ogólne zasady Turnieju 1. Turniej gry planszowej Potentaci soku realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. 2. Turniej realizowany jest w ramach Projektu PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Cel Turnieju 1. Celem Gry Potentaci Soku jest odwzorowanie w dostosowany do wieku uczestników sposób realiów rynkowych, tak by zaszczepić dzieciom i młodzieży myślenie kategoriami przedsiębiorczości, współpracy i inwestowania. 2. Gra planszowa Potentaci soku wprowadza w prosty sposób dzieci i młodzież w arkana świata biznesu i finansów, rozwijając w uczniach cechy niezbędne do bycia przedsiębiorczym. 3. Gra Potentaci Soku polega na podejmowaniu logicznych decyzji i realizowaniu celów strategicznych, symulacji gospodarowania zasobami i inwestowania. 4. Dodatkowym celem organizacji Turnieju Gry Potentaci soku jest upowszechnienie wypracowanego modelu pobudzania kreatywności i pracy zespołowej poprzez przedsiębiorczość dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 3 Sędziowie 1. Nad turniejem czuwać będzie: 10 sędziów stolikowych oraz 1 sędzia główny. 2. Sędzia główny będzie pełnić nadzór nad prawidłowym przebiegiem Turnieju, pracą sędziów stolikowych, rozstrzygając kwestie sporne, przy czym jego decyzja jest ostateczna. 3. Sędziowie stolikowi pełnią funkcję tzw. Prezesa, który jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie gry przy stolikach. 4 Uczestnicy 1. Turniej skierowany jest do Szkół Podstawowych i Gimnazjów Województwa Wielkopolskiego. 2. Szkoły, które biorą udział w Turnieju Gry Planszowej Potentaci Soku, zostały wyłonione poprzez rekrutację przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski

5 Województwa Wielkopolskiego, na postawie zgłoszeń przesłanych przez Szkoły. 3. W Turnieju bierze udział 40 dwuosobowych drużyn: z podziałem na 20 drużyn ze Szkół Podstawowych i 20 z Gimnazjów. 4. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wypełnienie i przesłanie: a. Karty uczestnictwa (zał. nr 1 do Regulaminu Turnieju) wypełniane przez Dyrektora Szkoły zgłoszonej do udziału w Turnieju; b. Oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 do Regulaminu Turnieju) wypełniane przez rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika zadeklarowanego do udziału w Turnieju; c. Deklaracji udziału w Projekcie (zał. nr 3 do Regulaminu Turnieju, część druga) wypełniane przez rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika zgłoszonego do udziału w Turnieju. 5 Przebieg Turnieju 1. Turniej odbędzie się na terenie miasta Poznań w dniu r. w godzinach od 10:00 do 15:00 2. Turniej rozegrany zostanie w dwóch kategoriach: Szkoły podstawowe; Gimnazja. 3. Turniej dzieli się na 2 rozgrywki, gdzie jedna rozgrywka trwać będzie maksymalnie 2h. Każda rozgrywka rozpoczyna się losowaniem stolików. 4. Przy jednym stoliku zasiadają 4 drużyny, przy czym szkoły podstawowe nie mogą siedzieć przy jednym stoliku ze szkołami gimnazjalnymi. 5. Wszystkie drużyny (Spółki) otrzymują zasoby gry: Planszę Spółki; Kartę Konta; 2 zestawy cyfr licytacji; Kalkulator. 6. Na każdym stoliku znajdować się będą elementy potrzebne do rozegrania gry, takie jak: Plansza gry; Instrukcja; 16 kart Zdarzeń; 16 kart Los; 60 kart Aktywów. 7. Każda drużyna wybiera jednego z graczy do prowadzenia zapisów księgowych na Koncie, drugi gracz będzie pełnił rolę właściciela Spółki, który kontroluje sytuację rynkową (postępów innej Spółki) oraz podejmuje decyzję inwestycyjne. 8. W momencie rozdania wszystkich potrzebnych zasobów gry, sędzia stolikowy rozpoczyna pierwszą rozgrywkę. 9. Drużyny księgują na swoim Koncie przychody wg opisanych zasad w instrukcji gry. 10. Każda drużyna ma prawo kontrolowania bilansu pozostałych drużyn zasiadających przy stoliku. 11. Każda z drużyn jednorazowo podczas każdej rozgrywki ma prawo do wnioskowania do

6 sędziego stolikowego o przerwę w celu dokładnego przeliczenia Konta Spółki. 6 Sposób punktacji 1. Punkty Spółki obliczane są poprzez zsumowanie posiadanych aktywów, które zostały wylicytowane podczas danej rozgrywki. 2. Laureaci turnieju zostają wyłonieni na podstawie zsumowania wszystkich swoich Kapitałów na Koncie Spółki, zebranych podczas wszystkich rozgrywek. 3. W przypadku równej liczby punktów, wygrywa drużyna, która uzyskała najwyższy wynik w jednym z rozdań. 7 Nagrody 1. Nagrody otrzymują dwuosobowe drużyny, które zajęły I, II i III miejsce w kategorii szkoła podstawowa oraz I, II, III miejsce w kategorii Gimnazjum. 2. Laureaci otrzymują nagrodę w postaci: a. Kategoria szkoła podstawowa : I miejsce 2 szt. tabletów; II miejsce 2 szt. elektronicznych czytników książek; III miejsce 2 szt. pamięci zewnętrznej. b. Kategoria Gimnazjum : I miejsce 2 szt. tabletów; II miejsce 2 szt. elektronicznych czytników książek; III miejsce 2 szt. pamięci zewnętrznej. 8 Postanowienia końcowe Kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz organizacją i przebiegiem Turnieju rozstrzyga Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Harmonogram Turnieju r. Godz. 10:00 12:00 Otwarcie Turnieju Losowanie stolików Prezentacja drużyn Rozpoczęcie pierwszej rozgrywki

7 12:00 12:15 Przerwa na poczęstunek 12:15 14:15 Rozpoczęcie drugiej rozgrywki 14:15 14:30 Zakończenie rozgrywek Podliczenie punktacji drużyn 14:30 14:40 Ogłoszenie wyników 14:40 15:00 Rozdanie nagród Poczęstunek 15:00 Zakończenie turnieju

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo