Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE PL (06.07) JS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS"

Transkrypt

1 Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS

2 Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena UE - Pośwadczene zgodnośc typu Przegląd typów Zakres dostawy Dane urządzena Osprzęt dodatkowy (patrz cennk) Wymary Budowa kotła ZS Budowa kotła ZW Schemat elektryczny Ops dzałana Ogrzewane Cepła woda użytkowa Pompa Naczyne wzborcze Dane technczne 10 2 Przepsy 12 3 Montaż Wskazówk ogólne Mejsce montażu Mnmalne odległośc Mocowane szyny płyty montażowej Montaż nstalacj Montaż urządzena Instalacja szuflady na zegar c.o Kontrola przyłączy 16 5 Uruchomene Przed uruchomenem Włączane wyłączane kotła Włączane ogrzewana Regulacja c.o. za pomocą regulatora temperatury w pomeszczenu Nastawa temperatury zasobnka (ZS..) Temperatura dostępna lość c.w.u Praca w okrese letnm (tylko c.w.u.) Ochrona przecw zamarzanu Zabezpeczene przed zablokowanem sę pompy Dagnozowane usterek 23 6 Ustawena nstalacj gazowej Ustawena fabryczne Tryb serwsowy Znamonowe obcążene ceplne Regulacja metodą cśnena na dyszach Regulacja metodą objętoścową Moc grzewcza Regulacja metodą cśnena na dyszach Regulacja metodą objętoścową Przezbrojene na nny rodzaj gazu 28 7 Konserwacja Prace konserwacyjne Opróżnane nstalacj grzewczej Uruchomene po konserwacj Dagnostyka kotła 31 8 Usterk 35 4 Podłączene elektryczne Podłączene urządzena Podłączene regulatora ogrzewana Podłączene zasobnka (ZS..) 20 2

3 Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa Jeśl poczujesz zapach gazu: B Zamknj zawór gazu. B Otwórz okna. B Ne przełączaj żadnych przełącznków. B Zgaś otwarte płomene. B Natychmast wezwj pogotowe gazowe. Jeśl poczujesz spalny: B Wyłącz urządzene (patrz. str. 22). B Otwórz okna drzw. B Powadom autoryzowany serws. Montaż, zmany B Montaż kotła zlecać wyłączne uprawnonemu nstalatorow. B Ne zmenać elementów odprowadzających spalny. B Ne zasłanać ne zmnejszać otworów wentylacyjnych w drzwach, oknach ścanach. W przypadku montażu szczelnych oken należy zagwarantować dopływ powetrza do spalana. Konserwacja B Zaleca sę wykonywane okresowych konserwacj co najmnej raz w roku. Producent oferuje specjalną umowę serwsową, która szczegółowo opsana jest w ksążce gwarancyjnej. B Użytkownk jest odpowedzalny za bezpeczeństwo urządzena nstalacj. B Stosować tylko orygnalne częśc zamenne! Objaśnene symbol Słowa wytłuszczone oznaczają możlwe nebezpeczeństwo, jeśl ne będze sę przestrzegało odpowednch zaleceń. Uwaga oznacza, że mogą nastąpć lekke uszkodzena przedmotów. Ostrzeżene oznacza, że może dojść do lekkego uszkodzena cała, lub cęższych uszkodzeń przedmotów. Nebezpeczeństwo oznacza, ze może dojść do uszkodzena cała W szczególnych przypadkach zagrożone może być życe. Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa będą oznaczone w tekśce trójkątem ostrzegawczym szarym polem. Wskazówk w tekśce będą oznaczone znajdującym sę obok symbolem. Będą one ogranczone pozomym lnam nad pod tekstem. Wskazówk zawerają ważne nformacje w przypadkach, gdy ne stneje nebezpeczeństwo dla ludz sprzętu. Materały wybuchowe łatwopalne B Ne wolno składować an używać w poblżu urządzena materałów łatwopalnych (paper, rozpuszczalnk, farby, tp.). Powetrze do spalana (w pomeszczenu) B Powetrze do spalana (w pomeszczenu) pownno być wolne od agresywnych substancj (zawerające zwązk chloru fluoru). Unkne sę w ten sposób korozj. Przeszkolene użytkownka B Ponformować użytkownka o sposobe dzałana przeszkolć w zakrese obsług kotła. B Należy zwrócć uwagę klentow, że ne pownen wykonywać samodzelne żadnych zman napraw. 3

4 Dane urządzena 1 Dane urządzena 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc typu Nr dentyfkacyjny wyrobu Kategora Rodzaj urządzena Tab. 1 Urządzene to odpowada aktualnym dyrektywom Un Europejskej 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/ EWG, 89/336/EWG oraz opsanemu w certyfkace UE wzorcow konstrukcyjnemu. 1.2 Przegląd typów CE 0085 BO 0215 II 2E LwLs 3P B/P B 11BS ZS14-2 D V K E 23 ZW14-2 D V K E 23 Tab. 2 Z Urządzene centralnego ogrzewana S Przyłącze zasobnka (wbudowany zawór trójdrogowy) W przepływowe podgrzewane c.w.u. 14 Moc grzewcza 14 kw -2 Wersja urządzena D Wyśwetlacz LCD V Ponowe podłączene do kotła K Urządzene z podłączenem komnowym E Zapłon automatyczny 23 Symbol gazu zemnego GZ50 Oznaczene lczbowe nformuje o rodzaju gazu wg EN 437: Oznaczene lczbowe Rodzaj Gazu 23 1) Gaz zemny Lw (GZ 41,5) Gaz zemny E (GZ 50) 21 1) Gaz zemny Ls (GZ 35) 31 1) Propan P Tab. 3 1) Wskazówka: możlwe przezbrojene kotła na gaz płynny (propan), GZ 41,5 oraz GZ 35 Szyna montażowa do zamocowana na ścane Elementy mocujące (śruby tp.) Zestaw montażowy (uszczelk) Uchwyt do napełnana nstalacj c.o. Dokumentacja technczna kotła Płyta montażowa. 1.4 Dane urządzena Kocoł do montażu naścennego Wyśwetlacz LCD z sygnalzacją pracy palnka, odczytem temperatury, dagnozą usterek oraz kontrolą pracy urządzena. Palnk atmosferyczny na gaz zemny / płynny Zapłon elektronczny Pompa c.o. z odpowetrznkem automatycznym Zmenna moc c.o. z ogranczenem mnmum/ maksmum, nezależne od pracy c.w.u. Zmenna moc c.w.u. z ogranczenem mnmum/ maksmum, nezależne od pracy c.o. Naczyne wzborcze Moduł z wymennym fltrem, detektorem przepływu oraz czujnkem lośc przepływu wody Manometr Urządzena zabezpeczające: Kontrola jonzacj płomena Zawór bezpeczeństwa (dla obegu c.o.) Zabezpeczający ograncznk temperatury Czujnk spaln Podłączene elektryczne: 230 V, 50 Hz. 1.5 Osprzęt dodatkowy (patrz cennk) Regulator temperatury pomeszczeń: TR 12 TRZ 12-2 z programem tygodnowym Zestawy przezbrojenowe na nne rodzaje gazu Szuflada zegara EU9D Zegar tygodnowy EU 9D do programowana pracy kotła. 1.3 Zakres dostawy Kocoł gazowy c.o. w wersj wszącej 4

5 Dane urządzena 1.6 Wymary Rys obudowa 88 panel sterujący 90 szyna montażowa do zamocowana na ścane 5

6 Dane urządzena 1.7 Budowa kotła ZS.. Rys. 2 2 Elektroda zapłonowa 3 Elektroda jonzacyjna 5 Palnk 6 Dysza 7a Krócec pomarowy cśnena gazu w palnku 7b Krócec do pomaru cśnena w przyłączu gazu 19 Śruba regulacyjna gazu MAX 20 Gaz 21 Fltr gazu 31 Ograncznk temperatury 32 Czujnk spaln (cągu komnowego) 40 Armatura gazowa 42 Wyśwetlacz cyfrowy 54 Manometr 56 Powrót z obegu c.o. 57 Powrót z zasobnka c.w.u. 58 Zaslane zasobnka c.w.u. 59 Zaslane c.o 62 Pompa c.o. z automatycznym odpowetrznkem 64 Napęd zaworu trójdrogowego 66 Czujnk temperatury zaslana c.o. 69 Odpowetrznk automatyczny 70 Zawór do napełnana azotem 71 Naczyne wzborcze 75 Zawór bezpeczeństwa (c.o.) 76 By-pass 77 Zawór trójdrogowy 6

7 Dane urządzena 1.8 Budowa kotła ZW.. Rys. 3 2 Elektroda zapłonowa 3 Elektroda jonzacyjna 5 Palnk 6 Dysza 7a Krócec pomarowy cśnena gazu w palnku 7b Krócec do pomaru cśnena w przyłączu gazu 14 Regulator przepływu wody z fltrem 19 Śruba regulacyjna gazu MAX 20 Gaz 21 Fltr gazu 31 Ograncznk temperatury 32 Czujnk spaln (cągu komnowego) 40 Armatura gazowa 42 Wyśwetlacz cyfrowy 54 Manometr 56 Powrót z obegu c.o. 57 Woda zmna 58 Cepła woda użytkowa 59 Zaslane c.o 62 Pompa c.o. z automatycznym odpowetrznkem 64 Napęd zaworu trójdrogowego 66 Czujnk temperatury zaslana c.o. 67 Czujnk temperatury obegu wtórnego (NTC) 68 Detektor przepływu 69 Odpowetrznk automatyczny 70 Zawór do napełnana azotem 71 Naczyne wzborcze 75 Zawór bezpeczeństwa (c.o.) 76 By-pass 77 Zawór trójdrogowy 78 Zawór serwsowy 79 Płytowy wymennk cepła 80 Czujnk przepływu 7

8 Dane urządzena 1.9 Schemat elektryczny 1.10 Ops dzałana Ogrzewane W momence zgłoszena zapotrzebowana na cepło przez regulator c.o. : włącza sę pompa c.o. (62), zawór 3-drogowy (77) otwera powrót z obegu c.o. (56). Urządzene sterujące uruchama zapłon w momence otwarca armatury gazowej: Na skutek wysokego napęca mędzy elektrodam zapłonowym (2) wytwarzana jest skra zapłonowa, która zapala meszankę gazu z powetrzem. Elektroda jonzacyjna (3) przejmuje kontrolę płomena. Wyłączene ze wzgl. bezpeczeństwa w przypadku braku skutecznego zapłonu Jeżel w trakce określonej wymogam bezpeczeństwa przerwy (8s) ne pojaw sę płomeń, układ automatyczne próbuje doprowadzć do zapłonu po raz drug trzec. Przy braku zapłonu następuje awaryjne wyłączene. Rys. 4 2 Elektroda zapłonowa 3 Elektroda jonzacyjna 18 Armatura gazowa 31 Ograncznk temperatury 32 Czujnk spaln 34 Doda elektrolumnescencyjna 62 Pompa c.o. 64 Napęd zaworu trójdrogowego 66 Czujnk temperatury zaslana c.o. 67 Czujnk NTC temperatury c.w.u. 68 Czujnk przepływu wody Wyłączene ze wzgl. bezpeczeństwa przy zbyt wysokej temperaturze zaslana c.o Urządzene sterujące rejestruje temperaturę wody zaslającej c.o. za pośrednctwem: Czujnk temperatury zaslana c.o. (66) Jeżel temperatura jest zbyt wysoka, zabezpeczający ograncznk temperatury powoduje wyłączene ze względów bezpeczeństwa. Ograncznk temperatury (31). W celu ponownego włączena kotła należy: B wcsnąć przycsk resetujący Cepła woda użytkowa Kotły dwufunkcyjne (ZW...) Jeżel następuje pobór wody użytkowej, czujnk przepływu wysyła odpowedn sygnał do urządzena sterującego. Sygnał ten powoduje: Uruchomene pompy (62). Zapłon palnka. Przełączene zaworu trójdrogowego (77) na obeg c.w.u.. Urządzene sterujące rejestruje temperaturę wody c.w.u. za pośrednctwem czujnka NTC (66) dopasowuje moc palnka do aktualnego zapotrzebowana. 8

9 Dane urządzena Kotły z zasobnkem (ZS...) Jeżel czujnk temperatury c.w.u. w zasobnku zmerzy zbyt nską temperaturę, wysyła sygnał, który powoduje: Uruchomene pompy (62). Zapłon palnka. Zamknęce obwodu grzejnego przez zawór trójdrogowy (77) rozpoczęce ładowana zasobnka Pompa Jeżel do kotła ne podłączono żadnego dodatkowego regulatora temperatury to pompa pracuje jak długo kocoł znajduje sę w trybe c.o. W nstalacjach wyposażonych w dodatkowy regulator temperatury, pompa włącza sę jeżel: temperatura pomeszczena jest nższa nż temperatura ustawona w regulatorze (TR 12). kocoł jest włączony, lecz temperatura w pomeszczenu jest nższa nż temperatura ustawona w regulatorze (TRZ 12-2). kocoł pracuje w trybe pracy temperatury obnżonej, a temperatura w pomeszczenu jest nższa od zadanej temperatury obnżonej (TRZ 12-2). Pracuje zgodne z ustawenam zegara EU 9 D. Cśn. maks. (bar) Pojemność wodna c.o. (l) Tab. 4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1, W celu zwększena tych wartośc: B Otworzyć zawór do napełnana azotem (26) zmnejszyć cśnene wstępne do 0,5 bar. Stopeń I Stopeń II Stopeń III Rys. 5 Charakterystyka pompy 1.11 Naczyne wzborcze Kocoł wyposażony jest w naczyne wzborcze o pojemnośc 6l cśnenu wstępnym 0,75 bar. Naczyne wzborcze służy do wyrównana wzrostu cśnena wskutek wzrostu temperatury w trakce pracy kotła. Dla maks. temperatury zaslana wody grzewczej na pozome 90 C można na podstawe maks. cśnena w nstalacj c.o. określć maks. dopuszczalną pojemność wodną nstalacj. 9

10 Dane urządzena 1.12 Dane technczne Jednostka ZS/ZW 14-2 KE.. Moc Obeg c.w.u. nomnalna moc ceplna nomnalne obcążene ceplne Obeg c.o. nomnalna moc ceplna nomnalne obcążene ceplne Zużyce gazu Gaz zemny GZ 50 Gaz zemny GZ 41,5 Gaz zemny GZ 35 kw kw kw kw m 3 /h m 3 /h m 3 /h 7,0-23,6 8,4-26,5 8,0-14,0 9,5-16,0 2,8 3,4 3,9 Gaz płynny propan kg/h 2,1 Dopuszczalne cśnene w przyłączu gazowym Gaz zemny GZ 50 Gaz zemny GZ 41,5 Gaz zemny GZ 35 mbar mbar mbar 20 (16-25) 20 (17,5-23) 13 (10,5-16) Gaz płynny propan mbar 36 (29-44) Naczyne wzborcze Cśnene wstępne bar 0.75 Pojemność całkowta l 6 Parametry spaln Masowy przepływ spaln kg/h 82 Temperatura spaln C 130 Wymagany cąg komnowy mbar 0,015 Obeg c.o. Temperatura C Maksymalne cśnene robocze bar 3 Nomnalny przepływ wody przy t=20k, 14 kw l/h 600 Cśnene dyspozycyjne przy nomnalnej lośc wody c.o. bar 0,2 Obeg c.w.u. (ZW..) Pokrętło temperatury c.w.u. w położenu maksmum: Temperatura C 60 Przepływ wody l/mn 1,8-6,8 Pokrętło temperatury c.w.u. w położenu mnmum: Temperatura C 40 Tab. 5 10

11 Dane urządzena Przepływ wody l/mn 1,8-8,0 Max. przepływ wody o temp. 60 C (przy temp. wody wejścowej 10 C) l/mn 6,8 Maksymalne cśnene wody bar 10 Mnmalne cśnene robocze bar 0,35 Przepływ wody przy T = 25K l/mn 13,5 Charakterystyczny przepływ dla t = 30 K, wg EN 625 1) l/mn 11,8 Dane ogólne Wymary (wys. x szer. x głęb.) mm 700 x 400 x 298 Wymary z szufladą (wys. x szer. x głęb.) mm 750 x 400 x 298 Waga brutto kg 32 Waga netto kg 30 Napęce elektryczne VAC 230 Częstotlwość Hz 50 Pobór mocy W 90 Stopeń ochrony IP X4D Badane zgodne z EN 297 Tab. 5 Jednostka ZS/ZW 14-2 KE.. 1) Podany przez producenta przepływ c.w.u. dotyczy wzrostu temperatury o 30 K gwarantowany jest przez kocoł przy dwóch następujących po sobe poborach. 11

12 Przepsy 2 Przepsy Podczas montażu wykonywana wszelkch prac przy urządzenu należy przestrzegać następujących przepsów: Rozporządzene Mnstra Infrastruktury z dna 12 kwetna 2002 w sprawe warunków techncznych, jakm pownny odpowadać budynk ch usytuowane (Dzennk Ustaw, Nr 75 z 2002 r. poz. 690). wraz ze wszystkm póżnejszym zmanam. Zmany: Dz.U Dz.U Warunk technczne wykonana odboru robót budowlano-montażowych, Tom II, Instalacje santarne przemysłowe. ARKADY, Warszawa 1988 r. Warunk tecznczne wykonana odboru kotłown na palwa gazowe olejowe. Wydawca: Polska Korporacja Technk Santarnej, Grzewczej, Gazowej Klmatyzacj, Warszawa 1995 r. Rozporządzene Mnstra Spraw Wewnętrznych Admnstracj z dna 16 czerwca 2003 r. w sprawe ochrony przecwpożarowej budynków, nnych obektów budowlanych terenów (Dz.U. 2003, Nr. 121, poz. 1138). PN-B-02414:1999 Ogrzewnctwo cepłownctwo - Zabezpeczene nstalacj ogrzewań wodnych systemu zamknętego z naczynam wzborczym przeponowym - Wymagana PN-B :1999 Ogrzewnctwo - Kotłowne wbudowane na palwa gazowe o gęstośc względnej mnejszej nż 1 - Wymagana. Oprócz przepsów podanych powyżej należy równeż przestrzegać lokalnych wymogów przepsów właścwego Zakładu Gazownczego, Zakladu Energetycznego Straży Pożarnej. 3 Montaż Prace zwązane z montażem, podłączenem elektrycznym, podłączenem gazu oraz odprowadzana spaln mogą być przeprowadzane wyłączne przez uprawnonych nstalatorów. Perwsze uruchomene mus być wykonane przez Autoryzowany Serws Junkers. Urządzene można nstalować jedyne w krajach wymenonych na tablczce znamonowej. 3.1 Wskazówk ogólne B Przed podłączenem kotła do nstalacj gazowej należy uzyskać warunk technczne podłączena przydzał gazu na cele c.o. c.w.u. od dostawcy gazu (odpowedn Rejon Gazownczy). B Kocoł montować tylko w zamknętych systemach ogrzewana wodnego zgodne z PN-B :1999. Ne jest wymagana mnmalna lość wody obegowej c.o. B Otwarte nstalacje grzewcze przebudować na nstalacje zamknęte. B W przypadku ogrzewana grawtacyjnego: podłączyć kocoł do stnejącej nstalacj za pomocą sprzęgła hydraulcznego. B Ne stosować grzejnków rur ocynkowanych. Pozwala to unknąć powstawana gazów. B Jeśl zastosowano regulator temperatury w pomeszczenu: na grzejnku w pomeszczenu wodącym ne montować głowc termostatycznych. B Przy każdym grzejnku zamontować odpowetrznk (ręczny lub automatyczny), a w najnższym punkce nstalacj zawór spustowy zawór do napełnana nstalacj. Przed włączenem kotła: B Wypłukać nstalację w celu usunęca ewentualnych zaneczyszczeń cząsteczek tłuszczu, które mogłyby zakłócć prawdłową pracę kotła. W trakce czyszczena ne stosować rozpuszczalnków an środków zawerających węglowodory aromatyczne (benzyna, nafta tp.). B W charakterze środka antykorozyjnego można użyć Vardos 1+1 (Schllng Cheme). B Zawór gazowy zamontować w jak najblższej odległośc od kotła. B Po zakończenu prac zwązanych z nstalacją gazową, oprócz starannego wyczyszczena nstalacj, należy przeprowadzć także test cśnenowy. Test ten pownen być przeprowadzony przy zamknętym zaworze gazowym. W ten sposób, w raze wystąpena nadcśnena unkne sę obrażeń cała. B Sprawdzć, czy zamontowany kocoł odpowada występującemu rodzajow gazu. B Sprawdzć, czy przepływ oraz cśnene w sec odpowadają warunkom techncznym (patrz punkt 1.12). B Należy zamontować pod kotłem przewód odpływowy, dla zapewnena odpływu wodze wydobywającej sę z zaworu bezpeczeństwa. Dla ułatwena montażu przewodu odpływowego, 12

13 Montaż należy przekręcć zawór bezpeczeństwa o 90 Poluzować śrubę znajdującą sę w górnej cześc zaworu. W ten sposób spust ne będze koldował z szufladą. B Jeżel przewody c.w.u. wykonane są z tworzywa sztucznego, dopływ wody zmnej oraz wyjśce wody gorącej (ZW..) pownne być zrobone z przewodów metalowych na mnmalnej długośc 1,5 m. B W raze występowana wody o dużej zawartośc jonów wapna, zaleca sę stosowane specjalnych systemów uzdatnających wodę. 3.2 Mejsce montażu Przy wyborze mejsca montażu należy uwględnć: B Ne wolno nstalować urządzena w pomeszczenach o kubaturze mnejszej nż 8m 3. B Urządzene pownno być zamontowane zgodne z obowązującym przepsam normam B Koneczność zachowana mnmalnych odległośc od nnych wcześnej zanstalowanych urządzeń. Powetrze do spalana Kocoł zamontować w mejscu dobrze wentylowanym zabezpeczonym przed zamarzanem. Aby unknąć korozj, powetrze do spalana ne pownno zawerać substancj agresywnych. Czynnk mocno korozyjne to m.n. zwązk chloru fluoru, będące składnkam farb, lakerów, rozpuszczalnków, klejów, aerozol oraz środków czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. Wszystke urządzena pownny być podłączone do komna, na całej długośc atestowanym przewodam spalnowym, gwarantującym odpowedne parametry cągu spalnowego. Przewód odprowadzana spaln pownen: być zanstalowany ponowo (część pozoma pownna być maksymalne zredukowana) zolowany termczne zakończony ponowo w przewodze zewnętrznym Dopływ powetrza Mejsce, w którym ma być zamontowany kocoł mus meć odpowedn dostęp strumena powetrza, zgodne z tabelą: Urządzene ZW 14-2 KE 200 cm 2 Tab. 6 mnmalna powerzcha użytkowa Oprócz przepsów podanych powyżej należy równeż przestrzegać lokalnych wymogów przepsów. Temperatura obudowy kotła Maksymalna temperatura obudowy kotła jest nższa nż 85 C. Zgodne z TRGI oraz TRF (przepsy nemecke) ne ma potrzeby stosowana szczególnych zabezpeczeń materałów łatwopalnych mebl. Należy przestrzegać stosownych przepsów obowązujących w Polsce. 3.3 Mnmalne odległośc Przy wyborze mejsca montażu należy uwzględnć: B koneczność zachowana maksymalnych odległośc od wszelkch nerównośc powerzchn (przewody elastyczne, rury, występy muru tp.). B koneczność zachowana mnmalnych odległośc umożlwających wykonane prac montażowych serwsowych patrz Rys. 6. Rys. 6 A B C Mnmalne odległośc Z przodu 0.5 cm, z boku 1 cm 40 cm 10 cm 3.4 Mocowane szyny płyty montażowej Mocowane do ścany B Zamocować szablon montażowy w mejscu gdze ma być zamontowany kocoł (patrz 3.3). B Zaznaczyć na ścane mejsca mocowana szyny płyty montażowej, a następne wykonać otwory. B Zdjąć szablon montażowy. B Zamocować szynę montażową na ścane przy pomocy załączonych kołków śrub, ne dokręcać śrub. 13

14 Montaż B Zamocować płytę montażową na ścane przy pomocy załączonych kołków śrub ne dokręcać śrub. B Sprawdzć prawdłowość zamocowana szyny montażowej, w raze konecznośc wyrównać dokręcć śruby. wystarczajacy przepływ wody w punktach poboru. B Do napełnana odpowetrzana nstalacj zamontować we własnym zakrese w najnższym punkce nstalacj zawór napełnający spustowy. B Przewody gazowe dobrać w sposób gwarantujący doprowadzene gazu do wszystkch przyłączonych urządzeń. B Instalację połączyć bez naprężeń. 3.6 Montaż urządzena Uwaga: Zaneczyszczena w rurach mogą uszkodzć urządzene. B Wypłukać nstalację celem usunęca zaneczyszczeń. B Rozpakować urządzene zwracając uwagę na umeszczone na opakowanu wskazówk. B Sprawdzć czy zawartość opakowana jest kompletna. B Wyjąć kork z przyłączy gazu wody. Rys. 7 Szyna + płyta montażowa Podłączene gazu wody Demontaż obudowy modułu obsługowego Obudowa zabezpeczona jest przed dostępem osób trzecch za pomocą dwóch śrub (zabezpeczene elementów elektrycznych). Obudowę należy zawsze zabezpeczać za pomocą tych śrub. B Usunąć śruby zabezpeczające. Rys. 9 Śruby zabezpeczające Rys. 8 Płyta montażowa 3.5 Montaż nstalacj B Instalację c.w.u. oraz armaturę dobrać w tak sposób, aby w zależnośc od cśnena wody w sec wodocągowej zagwarantować 14

15 Montaż B Wyjąć z zatrzasków część obsługową zawesć w pozycj serwsowej. B Usunąć śruby mocujące obudowę. Rys. 12 Obudowa B Zdjąć obudowę w kerunku do przodu. Zamocować urządzene Rys. 10 Pozycja serwsowa. B Aby całkowce zdjąć moduł obsługowy należy ustawć go w pozycj przedstawonej na rysunku, a następne lekko podneść wycągnąć do przodu. B Założyć uszczelk na złączk płyty montażowej. B Umeścć kocoł na przygotowanych przyłączach. B Uneść lekko kocoł zawesć na szyne montażowej. B Sprawdzć, czy uszczelk znajdują sę w prawdłowym położenu, a następne dokręcć nakrętk kontrujące przyłączy. Przyłączane osprzętu przewodu spalnowego Kocoł mus zostać przyłączony do odpowedno zwymarowanego przewodu spalnowego w sposób stały absolutne szczelny. B Uwzględnć wymagane nachylene przewodu spalnowego: Długość Nachylene (cm/m) do 2 m 5 Tab. 7 B Przewód spalnowy nałożyć na krócec spalnowy kotła wcsnąć do oporu. B Wyrównać zamocować przewód spalnowy. B W trakce dalszego montażu należy przestrzegać zaleceń zawartych w załączonych nstrukcjach. 3.7 Instalacja szuflady na zegar c.o. Ostrzeżene: Szufladę pownno sę montować po zakończenu montażu kotła. Rys. 11 Wyjmowane modułu obsługowego 15

16 Montaż B Uchwyt mocujący odcągnąć w dół, zgodne z rys. 13. Rys. 13 Uchwyty mocujące B Prowadnce szuflady umeścć w rowkach pod panelem sterującym kotła, zgodne z rys. 14. Ustawene szuflady pod kotłem pownno być bardzo dokładne, w celu ułatwena jej montażu oraz umożlwena późnejszych czynnośc serwsowych. Rys. 15 Uchwyt do napełnana B Sprawdzć szczelność połączeń gwntowanych mejsc uszczelnana (cśnene kontrolne: maks. 1,5 bar na manometrze. B W celu odpowetrzena kotła otworzyć wbudowany automatyczny odpowetrznk (Rys. 16). Rys. 14 Ułożene szuflady B Przymocować szufladę do kotła utrzymując uchwyty mocujące w pozycj odchylonej. 3.8 Kontrola przyłączy Przyłącza wodne B W kotłach typu ZW: otworzyć zawór odcnający dopływ wody zmnej napełnć obeg c.w.u. (cśnene kontrolne maks. 10 bar). B Otworzyć zawory serwsowe po strone zaslana powrotu c.o. napełnć nstalację. Zamontować dostarczony z kotłem uchwyt wspomagający operowane zaworem serwsowym, zgodne z rys. 15. Ne usuwać uchwytu już zamontowanego. Rys. 16 Zawór odpowetrzający Po odpowetrzenu urządzena automatyczny odpowetrznk pozostawć otwarty. B Włączyć urządzene sprawdzć cśnene w nstalacj. Podczas nstalacj urządzena, mogą wystąpć spadk cśnena. W takm przypadku należy powtarzać proces napełnana do czasu osągnęca wskazanego cśnena 1,5 bar. 16

17 Montaż Wszystke grzejnk muszą być odpowetrzone. Inaczej, ne osągne sę zamerzanego komfortu c.o. a kocoł może nadmerne hałasować. Przewód gazowy B Zamknąć zawór gazowy celem zabezpeczena armatury gazowej przed nadcśnenem (cśnene maks. 150 mbar). B Sprawdzć przewód gazowy. B Po próbe szczelnośc obnżyć cśnene próbne w nstalacj. Prowadzene spaln B Sprawdzć szczelność przewodu spalnowego. B Sprawdzć przelot końcówk przewodu spalnowego ewentualne zamontowanej osłony przed watrem. 17

18 Podłączene elektryczne 4 Podłączene elektryczne Nebezpeczeństwo: porażene prądem! B Przed rozpoczęcem prac na elementach elektrycznych odłączyć napęce zaslające (bezpecznk, przełącznk LS). 4.2 Podłączene regulatora ogrzewana B Pocągnąć uchwyt łączący w dół (patrz str. 15). B Otworzyć moduł obsługowy. Kocoł dostarczany jest z przewodem secowym zamontowanym na stałe wyposażonym we wtyczkę. Wszystke podzespoły regulacyjne, sterujące zabezpeczające są fabryczne sprawdzone okablowane. Uwaga: Burze B Kocoł mus meć samodzelne podłączene do sec elektrycznej chronone wyłącznkem różncowym 30mA oraz uzemenem. W obszarze występowana częstych burz, pownen być zamontowany porunochron. 4.1 Podłączene urządzena Podłączene elektryczne mus odpowadać aktualnym przepsom dotyczącym nstalacj elektrycznych w gospodarstwach domowych. B Przewód secowy włączyć do uzemonego gnazda. Rys Bezpecznk 82 Przyłącze secowe 83 Przyłącze regulatora temperatury (TR 12, TRZ 12-2) oraz zegara EU 9D a podłączena dla: ograncznka temperatury, czujnka przepływu wody, czujnka c.o. oraz c.w.u., czujnka cągu komnowego oraz LED b Wtyk przyłączenowy elektrody jonzacyjnej c Przyłącze przewodu ochronnego płyty głównej d Wtyk przyłączenowy pompy c.o. e Przyłącze przewodu ochronnego pompy c.o. armatury gazowej f Wtyk przyłączenowy armatury gazowej g Wtyk przyłączenowy zaworu trójdrogowego 18

19 Podłączene elektryczne Regulator temperatury w pomeszczenu: B Zdjąć mostek 1-4 (Rys. 17, poz. 83). B Przyłączyć regulatory temperatury TR 12, TRZ 12-2 w sposób pokazany na ponższym rysunku. Rys. 20 EU 9 D 4.3 Podłączene zasobnka (ZS..) Rys. 18 TR 12 Zasobnk ogrzewany pośredno wyposażony w czujnk NT Czujnk typu NTC w zasobnkach mark JUNKERS podłączane są bezpośredno do płyty głównej kotła. Kabel z wtyczką dostarczany jest w komplece z zasobnkem. Rys. 19 TRZ 12-2 Rys

20 Podłączene elektryczne Możlwe jest także zamontowane nnego zasobnka. W tym celu należy wezwać pracownka autoryzowanego serwsu frmy Junkers, który zamontuje odpowedne podzespoły adaptacyjne. Potrzebny jest też czujnk temperatury typu NTC z przewodem przyłączenowym oraz odpowedn wtyk przyłączenowy do płyty głównej urządzena. Głowca czujnka posada średncę 6 mlmetrów należy ją umeścć w przeznaczonym do tego uchwyce. 20

21 Uruchomene 5 Uruchomene przód tył dół Rys Gaz 34 Doda elektrolumnescencyjna 42 Detektor przepływu 51 Wyłącznk główny 52 Przycsk resetujący 53 Regulator temperatury zaslana c.o. 54 Manometr 55 Regulator temperatury c.w.u. 56 Powrót z obegu c.o. 57 Przyłącze wody zmnej 58 Wylot c.w.u. 59 Zaslane c.o. 60 Zawory odcnające c.o. 61 Zawór odcnający dopływ zmnej wody 85 Zawór cepłej wody 5.1 Przed uruchomenem Uwaga: B Przed uruchomenem napełnć urządzene wodą. B Perwsze uruchomene pownno zostać dokonane przez autoryzowany serws producenta, co zapewn właścwą pracę urządzena a ponadto użytkownk otrzyma wszelke potrzebne nformacje. B W przypadku wody o dużej twardośc: zastosować system odwapnana wody albo napełnć obeg grzewczy wodą ne zawerającą wapna. B Dopasować cśnene wstępne przeponowego naczyna wzborczego do statycznej wysokośc nstalacj c.o. B Urządzena typu ZW: Otworzyć zawór odcnający wody zmnej (61). 21

22 Uruchomene B Otworzyć zawory przygrzejnkowe. B Otworzyć zawory odcnające (76). B Otworzyć zawór serwsowy (78) powol napełnać nstalację do momentu, aż cśnene w nej będze wynosć 1-2 bar. B Odpowetrzyć grzejnk. B Sprawdzć, czy automatyczny odpowetrznk obegu centralnego ogrzewana (69) jest otwarty. B Ponowne napełnć nstalację grzewczą do cśnena 1-2 bar. B Sprawdzć czy podany na tablczce znamonowej rodzaj gazu odpowada rodzajow gazu w sec. B Otworzyć zawór gazowy. B Sprawdzć szczelność przyłączy gazowych. 5.3 Włączane ogrzewana Wartość temperatury zaslana c.o. można ustawć w zakrese od 45 do 88 C. Regulator dopasowuje w sposób cągły moc palnka do aktualnego zapotrzebowana. B Obracając pokrętło dopasować temperaturę zaslana c.o. do potrzeb nstalacj (zakres regulacj 45 do 88 C). Na wyśwetlaczu cyfrowym pokaże sę symbol a wskaźnk wybranej temperatury zaczne mgać. Podczas pracy palnka na wyśwetlaczu cyfrowym pokazuje sę symbol.termometr wskazuje temperaturę w obegu perwotnym (centralnego ogrzewana). 5.2 Włączane wyłączane kotła Włączene Po rozpoczęcu pracy urządzene przeprowadza kontrolę wewnętrzną, podczas której wyśwetlacz LCD pokazuje wybrane parametry technczne. B Wcsnąć włącznk główny urządzena. LED zmena kolor na nebesk, a wyśwetlacz LCD wskazuje temperaturę w obegu perwotnym, urządzene pracuje. Podczas pracy palnka wyśwetlacz LCD pokazuje symbol. Wyśwetlacz LCD pokazuje temperaturę w obegu perwotnym (centralnego ogrzewana). Rys. 24 zabezpeczene przed zamarzanem ustawene termostatu w tej pozycj gwarantuje temperaturę w obegu perwotnym (centralnego ogrzewana) na pozome wyższym nż 6 C. 5.4 Regulacja c.o. za pomocą regulatora temperatury w pomeszczenu B W regulatorze temperatury (TR...) ustawć żądaną temperaturę pomeszczena. Rys. 23 Wyłączene B Wcsnąć przełącznk główny. Ostrzeżene: Porażene prądem B Przed wykonanem jakchkolwek czynnośc należy odłączyć źródło zaslana. Rys

23 Uruchomene W celu zapewnena dogodnej temperatury pomeszczena zaleca sę ustawene na termostace pokojowym wartośc temperatury na pozome 20 C. 5.5 Nastawa temperatury zasobnka (ZS..) Ostrzeżene: Nebezpeczeństwo poparzena! B W normalnej eksploatacj ne ustawać temperatury wyższej nż 60 C. B Wartośc do 70 C można ustawać tylko na krótk okres czasu (dezynfekcja termczna). Zasobnk z czujnkem typu NTC B Temperaturę zasobnka ustawć za pomocą pokrętła. Wskaźnk.temperatury c.w.u. na zasobnku pokazuje jej aktualną wartość. 5.6 Temperatura dostępna lość c.w.u W urządzenach typu ZW temperaturę c.w.u. można za pomocą pokrętła ustawć w zakrese 40 C do 60 C Rys 26. Wybraną wartość temperatury wskazuje wyśwetlacz cyfrowy. Wyśwetlacz mga do chwl osągnęca żądanej wartośc. Dostępna lość c.w.u. ogranczona jest do 8 l/mn. Pozycja pokrętła Do oporu w lewo Do oporu w prawo Tab. 9 Temperatura c.w.u. ok. 40 C ok. 60 C 5.7 Praca w okrese letnm (tylko c.w.u.) B Pokrętło przekręcć w lewo do oporu. Instalacja c.o. jest wyłączona. Podgrzewana jest cepła woda oraz doprowadzane napęce zaslające regulatora zegara sterującego. Na wyśwetlaczu cyfrowym przez ok. 3s mga oznaczene "Su" (lato). 5.8 Ochrona przecw zamarzanu B Ogrzewane pozostawć włączone. -lub- B Do wody grzewczej dodać środek zabezpeczający przed zamarzanem np. FSK (Schellng Cheme) lub Glythermn N (BASF) w stężenu 20-50% (zabezpeczona zostaje tylko nstalacja c.o.!) Rys. 26 Pozycja pokrętła Do oporu w lewo Temperatura c.w.u. ok. 10 C (zabezpeczene przed zamarzanem) Do oporu w prawo ok. 70 C Tab. 8 Zaleca sę ne ustawać temperatury maksymalnej powyżej 60 C. 5.9 Zabezpeczene przed zablokowanem sę pompy Zawsze gdy kocoł jest włączony włącznkem głównym, pompa c.o. włączana jest co 24 1) godzny na okres 1 mnuty, aby zapobec blokowanu sę pompy po dłuższej przerwe w użytkowanu Dagnozowane usterek Kocoł posada wbudowany system dagnostyczny wykrywana usterek. Wykrywane usterek następuje za pośrednctwem LED, a na wyśwetlaczu cyfrowym ukazuje sę kod błędu. Urządzene ponowne zaczyna pracować po usunęcu usterk nacśnęcu przycsku resetującego. B Zajrzyj do rozdzału 8 nstrukcj w celu zapoznana sę z kodam usterek. 1) od ostatnego włączena 23

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 320 0 1 Dysza 2 Podkładka PL (06.07) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej 4 1.1 Przezbrojene

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 376 0/ 8 719 002 395 0/ 8 719 002 396 0/ 8 719 002 397 0 1 Dysza 2 Podkładka PL (2007.02) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE Przezbrojene na nny rodzaj gazu kotłów EUROLINE ZS 23-1 AE/KE 23 ZW 23-1 AE/KE 23 ZS 23-1 AE/KE 21 ZW 23-1 AE/KE 21 PL (04.02) AL Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE (2009/12) PL

Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE (2009/12) PL Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE 23 PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienia symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............3 1.1

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienia symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństw 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV KE (2009/12) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV KE (2009/12) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZS 12-2 DV KE 23 6 720 680 119 (2009/12) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.......................... 3 1.1 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo

Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31. Gazowy kocioł wiszący (2015/12) PL

Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31. Gazowy kocioł wiszący (2015/12) PL ZW 24-2 DV KEP 31 Gazowy kocioł wiszący PL 2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...................................... 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31. Gazowy kocioł wiszący (2016/05) PL

Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31. Gazowy kocioł wiszący (2016/05) PL ZW 24-2 DV KEP 31 Gazowy kocioł wiszący PL 2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa........ 3 1.1 Objaśnienie symboli..................................... 3

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23

Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 PL (06.07) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12 Schematy nstalacj 0 Kotły stojące od 80 kw Wymennk cepła spalny/woda Zasobnkowe podgrzewacze c.w.u. Elektrocepłowne blokowe Zasada dzałana Schematy hydraulczne Podzespoły Połączena elektryczne Wydane /0

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV AE (2013/10) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV AE (2013/10) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZS 12-2 DV AE 23 6 720 680 124 (2013/10) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE (2013/10) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE (2013/10) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 680 117 (2013/10) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE (2013/10) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE (2013/10) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE 23 6 720 680 127 (2013/10) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE (2013/10) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE (2013/10) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 680 121 (2013/10) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (04.01) AL Spis treści Spis treści Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23 Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23 PL (05.12) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu 4

Bardziej szczegółowo

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy . Ops 443 Głowca termostatyczna HR9EE posada certyfkat eu.bac.. Zakres dostawy Opakowane głowcy termostatycznej zawera: 4 Głowcę termostatyczną z łącznkem zaworu z gwntem M3 x,5, z bateram Łącznk zaworu

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE (2012/09) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE (2012/09) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 30-2 DV AE 23 ZS 30-2 DV AE 23 6 720 680 127 (2012/09) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV AE PL (06.12) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZS 12-2 DV AE PL (06.12) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZS 12-2 DV AE 23 PL (06.12) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc typu 4 1.2 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12 Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40* CE 2161400-[ ] oraz urządzena AMP 5K/40* CE 2161500-[ ] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsług 409-10204-PL, 30 maja 12 INFORMACJE WSTĘPNE!................... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa Instrukcja montaŝu obsług central wentylacyjnej z odzyskem cepła DUOLIX Grupa N NM Data 4 4026 10/2009 Wskaźnk modyf. J Sps treśc Zastosowane budowa...1 Instalacja montaŝ...2 MontaŜ...2 Schemat sec kanałów...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej strone Instrukcja nstalacj Kolektory słoneczne SRD. V Montaż na dachu płaskm dachu skośnym SPIS TREŚCI INSTRUKCJ Wskazówk do nstrukcj.... Dokumentacja produktu.... Objaśnene symbol...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż w połac dachu kolektorów płaskch FKC- dla nstalacj solarnych Junkers 604975.00-.SD 6 70 6 99 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Wspomagamy procesy automatyzacj od 1986 r. Instrukcja obsług SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Instrukcja montażu uruchomena Przed rozpoczęcem użytkowana oprogramowana należy dokładne zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (04.10) AL Spis treści Spis treści Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23 ZW 23 AE 23 ZS 23 AE 21 ZW 23 AE 21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Informacje na temat urządzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Ciepło, które polubisz. Gazowe kotły konwencjonalne. Technika konwencjonalna rozsądny wybór zarówno pod względem ceny jak i trwałości urządzenia

Ciepło, które polubisz. Gazowe kotły konwencjonalne. Technika konwencjonalna rozsądny wybór zarówno pod względem ceny jak i trwałości urządzenia Gazowe kotły konwencjonalne Technika konwencjonalna rozsądny wybór zarówno pod względem ceny jak i trwałości urządzenia Gazowe kotły grzewcze Ciepło, które polubisz - kompaktowa budowa, łatwy montaż Dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 AE 23 ZW 23-1 AE 23 ZS 23-1 AE 21 ZW 23-1 AE 21 PL (04.01) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne OEM Siłowniki elektryczne do zaworów VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... Napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący Siła pozycjonowania 300 N Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 KE 23 ZW 23 KE 23 ZS 23 KE 21 ZW 23 KE 21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Informacje na temat urządzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY KARTA SERWISOWA VICTRIX 26 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY Zdejmowanie obudowy - zdemontować dolną plastikową kratkę ochronną (1) odkręcając dwie śruby (2) znajdujące się u dołu, po bokach;

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60965.0-.SD 6 70 6 988 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu. Vitotrol 100 Typ UTDB-RF

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu. Vitotrol 100 Typ UTDB-RF Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitotrol 100 Typ UTDB-RF Regulator sterowany temperaturą pomieszczenia z cyfrowym zegarem sterującym i odbiornikiem radiowym Nr katalog.: 7426

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo