Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE PL (06.07) JS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS"

Transkrypt

1 Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS

2 Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena UE - Pośwadczene zgodnośc typu Przegląd typów Zakres dostawy Dane urządzena Osprzęt dodatkowy (patrz cennk) Wymary Budowa kotła ZS Budowa kotła ZW Schemat elektryczny Ops dzałana Ogrzewane Cepła woda użytkowa Pompa Naczyne wzborcze Dane technczne 10 2 Przepsy 12 3 Montaż Wskazówk ogólne Mejsce montażu Mnmalne odległośc Mocowane szyny płyty montażowej Montaż nstalacj Montaż urządzena Instalacja szuflady na zegar c.o Kontrola przyłączy 16 5 Uruchomene Przed uruchomenem Włączane wyłączane kotła Włączane ogrzewana Regulacja c.o. za pomocą regulatora temperatury w pomeszczenu Nastawa temperatury zasobnka (ZS..) Temperatura dostępna lość c.w.u Praca w okrese letnm (tylko c.w.u.) Ochrona przecw zamarzanu Zabezpeczene przed zablokowanem sę pompy Dagnozowane usterek 23 6 Ustawena nstalacj gazowej Ustawena fabryczne Tryb serwsowy Znamonowe obcążene ceplne Regulacja metodą cśnena na dyszach Regulacja metodą objętoścową Moc grzewcza Regulacja metodą cśnena na dyszach Regulacja metodą objętoścową Przezbrojene na nny rodzaj gazu 28 7 Konserwacja Prace konserwacyjne Opróżnane nstalacj grzewczej Uruchomene po konserwacj Dagnostyka kotła 31 8 Usterk 35 4 Podłączene elektryczne Podłączene urządzena Podłączene regulatora ogrzewana Podłączene zasobnka (ZS..) 20 2

3 Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa Jeśl poczujesz zapach gazu: B Zamknj zawór gazu. B Otwórz okna. B Ne przełączaj żadnych przełącznków. B Zgaś otwarte płomene. B Natychmast wezwj pogotowe gazowe. Jeśl poczujesz spalny: B Wyłącz urządzene (patrz. str. 22). B Otwórz okna drzw. B Powadom autoryzowany serws. Montaż, zmany B Montaż kotła zlecać wyłączne uprawnonemu nstalatorow. B Ne zmenać elementów odprowadzających spalny. B Ne zasłanać ne zmnejszać otworów wentylacyjnych w drzwach, oknach ścanach. W przypadku montażu szczelnych oken należy zagwarantować dopływ powetrza do spalana. Konserwacja B Zaleca sę wykonywane okresowych konserwacj co najmnej raz w roku. Producent oferuje specjalną umowę serwsową, która szczegółowo opsana jest w ksążce gwarancyjnej. B Użytkownk jest odpowedzalny za bezpeczeństwo urządzena nstalacj. B Stosować tylko orygnalne częśc zamenne! Objaśnene symbol Słowa wytłuszczone oznaczają możlwe nebezpeczeństwo, jeśl ne będze sę przestrzegało odpowednch zaleceń. Uwaga oznacza, że mogą nastąpć lekke uszkodzena przedmotów. Ostrzeżene oznacza, że może dojść do lekkego uszkodzena cała, lub cęższych uszkodzeń przedmotów. Nebezpeczeństwo oznacza, ze może dojść do uszkodzena cała W szczególnych przypadkach zagrożone może być życe. Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa będą oznaczone w tekśce trójkątem ostrzegawczym szarym polem. Wskazówk w tekśce będą oznaczone znajdującym sę obok symbolem. Będą one ogranczone pozomym lnam nad pod tekstem. Wskazówk zawerają ważne nformacje w przypadkach, gdy ne stneje nebezpeczeństwo dla ludz sprzętu. Materały wybuchowe łatwopalne B Ne wolno składować an używać w poblżu urządzena materałów łatwopalnych (paper, rozpuszczalnk, farby, tp.). Powetrze do spalana (w pomeszczenu) B Powetrze do spalana (w pomeszczenu) pownno być wolne od agresywnych substancj (zawerające zwązk chloru fluoru). Unkne sę w ten sposób korozj. Przeszkolene użytkownka B Ponformować użytkownka o sposobe dzałana przeszkolć w zakrese obsług kotła. B Należy zwrócć uwagę klentow, że ne pownen wykonywać samodzelne żadnych zman napraw. 3

4 Dane urządzena 1 Dane urządzena 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc typu Nr dentyfkacyjny wyrobu Kategora Rodzaj urządzena Tab. 1 Urządzene to odpowada aktualnym dyrektywom Un Europejskej 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/ EWG, 89/336/EWG oraz opsanemu w certyfkace UE wzorcow konstrukcyjnemu. 1.2 Przegląd typów CE 0085 BO 0215 II 2E LwLs 3P B/P B 11BS ZS14-2 D V K E 23 ZW14-2 D V K E 23 Tab. 2 Z Urządzene centralnego ogrzewana S Przyłącze zasobnka (wbudowany zawór trójdrogowy) W przepływowe podgrzewane c.w.u. 14 Moc grzewcza 14 kw -2 Wersja urządzena D Wyśwetlacz LCD V Ponowe podłączene do kotła K Urządzene z podłączenem komnowym E Zapłon automatyczny 23 Symbol gazu zemnego GZ50 Oznaczene lczbowe nformuje o rodzaju gazu wg EN 437: Oznaczene lczbowe Rodzaj Gazu 23 1) Gaz zemny Lw (GZ 41,5) Gaz zemny E (GZ 50) 21 1) Gaz zemny Ls (GZ 35) 31 1) Propan P Tab. 3 1) Wskazówka: możlwe przezbrojene kotła na gaz płynny (propan), GZ 41,5 oraz GZ 35 Szyna montażowa do zamocowana na ścane Elementy mocujące (śruby tp.) Zestaw montażowy (uszczelk) Uchwyt do napełnana nstalacj c.o. Dokumentacja technczna kotła Płyta montażowa. 1.4 Dane urządzena Kocoł do montażu naścennego Wyśwetlacz LCD z sygnalzacją pracy palnka, odczytem temperatury, dagnozą usterek oraz kontrolą pracy urządzena. Palnk atmosferyczny na gaz zemny / płynny Zapłon elektronczny Pompa c.o. z odpowetrznkem automatycznym Zmenna moc c.o. z ogranczenem mnmum/ maksmum, nezależne od pracy c.w.u. Zmenna moc c.w.u. z ogranczenem mnmum/ maksmum, nezależne od pracy c.o. Naczyne wzborcze Moduł z wymennym fltrem, detektorem przepływu oraz czujnkem lośc przepływu wody Manometr Urządzena zabezpeczające: Kontrola jonzacj płomena Zawór bezpeczeństwa (dla obegu c.o.) Zabezpeczający ograncznk temperatury Czujnk spaln Podłączene elektryczne: 230 V, 50 Hz. 1.5 Osprzęt dodatkowy (patrz cennk) Regulator temperatury pomeszczeń: TR 12 TRZ 12-2 z programem tygodnowym Zestawy przezbrojenowe na nne rodzaje gazu Szuflada zegara EU9D Zegar tygodnowy EU 9D do programowana pracy kotła. 1.3 Zakres dostawy Kocoł gazowy c.o. w wersj wszącej 4

5 Dane urządzena 1.6 Wymary Rys obudowa 88 panel sterujący 90 szyna montażowa do zamocowana na ścane 5

6 Dane urządzena 1.7 Budowa kotła ZS.. Rys. 2 2 Elektroda zapłonowa 3 Elektroda jonzacyjna 5 Palnk 6 Dysza 7a Krócec pomarowy cśnena gazu w palnku 7b Krócec do pomaru cśnena w przyłączu gazu 19 Śruba regulacyjna gazu MAX 20 Gaz 21 Fltr gazu 31 Ograncznk temperatury 32 Czujnk spaln (cągu komnowego) 40 Armatura gazowa 42 Wyśwetlacz cyfrowy 54 Manometr 56 Powrót z obegu c.o. 57 Powrót z zasobnka c.w.u. 58 Zaslane zasobnka c.w.u. 59 Zaslane c.o 62 Pompa c.o. z automatycznym odpowetrznkem 64 Napęd zaworu trójdrogowego 66 Czujnk temperatury zaslana c.o. 69 Odpowetrznk automatyczny 70 Zawór do napełnana azotem 71 Naczyne wzborcze 75 Zawór bezpeczeństwa (c.o.) 76 By-pass 77 Zawór trójdrogowy 6

7 Dane urządzena 1.8 Budowa kotła ZW.. Rys. 3 2 Elektroda zapłonowa 3 Elektroda jonzacyjna 5 Palnk 6 Dysza 7a Krócec pomarowy cśnena gazu w palnku 7b Krócec do pomaru cśnena w przyłączu gazu 14 Regulator przepływu wody z fltrem 19 Śruba regulacyjna gazu MAX 20 Gaz 21 Fltr gazu 31 Ograncznk temperatury 32 Czujnk spaln (cągu komnowego) 40 Armatura gazowa 42 Wyśwetlacz cyfrowy 54 Manometr 56 Powrót z obegu c.o. 57 Woda zmna 58 Cepła woda użytkowa 59 Zaslane c.o 62 Pompa c.o. z automatycznym odpowetrznkem 64 Napęd zaworu trójdrogowego 66 Czujnk temperatury zaslana c.o. 67 Czujnk temperatury obegu wtórnego (NTC) 68 Detektor przepływu 69 Odpowetrznk automatyczny 70 Zawór do napełnana azotem 71 Naczyne wzborcze 75 Zawór bezpeczeństwa (c.o.) 76 By-pass 77 Zawór trójdrogowy 78 Zawór serwsowy 79 Płytowy wymennk cepła 80 Czujnk przepływu 7

8 Dane urządzena 1.9 Schemat elektryczny 1.10 Ops dzałana Ogrzewane W momence zgłoszena zapotrzebowana na cepło przez regulator c.o. : włącza sę pompa c.o. (62), zawór 3-drogowy (77) otwera powrót z obegu c.o. (56). Urządzene sterujące uruchama zapłon w momence otwarca armatury gazowej: Na skutek wysokego napęca mędzy elektrodam zapłonowym (2) wytwarzana jest skra zapłonowa, która zapala meszankę gazu z powetrzem. Elektroda jonzacyjna (3) przejmuje kontrolę płomena. Wyłączene ze wzgl. bezpeczeństwa w przypadku braku skutecznego zapłonu Jeżel w trakce określonej wymogam bezpeczeństwa przerwy (8s) ne pojaw sę płomeń, układ automatyczne próbuje doprowadzć do zapłonu po raz drug trzec. Przy braku zapłonu następuje awaryjne wyłączene. Rys. 4 2 Elektroda zapłonowa 3 Elektroda jonzacyjna 18 Armatura gazowa 31 Ograncznk temperatury 32 Czujnk spaln 34 Doda elektrolumnescencyjna 62 Pompa c.o. 64 Napęd zaworu trójdrogowego 66 Czujnk temperatury zaslana c.o. 67 Czujnk NTC temperatury c.w.u. 68 Czujnk przepływu wody Wyłączene ze wzgl. bezpeczeństwa przy zbyt wysokej temperaturze zaslana c.o Urządzene sterujące rejestruje temperaturę wody zaslającej c.o. za pośrednctwem: Czujnk temperatury zaslana c.o. (66) Jeżel temperatura jest zbyt wysoka, zabezpeczający ograncznk temperatury powoduje wyłączene ze względów bezpeczeństwa. Ograncznk temperatury (31). W celu ponownego włączena kotła należy: B wcsnąć przycsk resetujący Cepła woda użytkowa Kotły dwufunkcyjne (ZW...) Jeżel następuje pobór wody użytkowej, czujnk przepływu wysyła odpowedn sygnał do urządzena sterującego. Sygnał ten powoduje: Uruchomene pompy (62). Zapłon palnka. Przełączene zaworu trójdrogowego (77) na obeg c.w.u.. Urządzene sterujące rejestruje temperaturę wody c.w.u. za pośrednctwem czujnka NTC (66) dopasowuje moc palnka do aktualnego zapotrzebowana. 8

9 Dane urządzena Kotły z zasobnkem (ZS...) Jeżel czujnk temperatury c.w.u. w zasobnku zmerzy zbyt nską temperaturę, wysyła sygnał, który powoduje: Uruchomene pompy (62). Zapłon palnka. Zamknęce obwodu grzejnego przez zawór trójdrogowy (77) rozpoczęce ładowana zasobnka Pompa Jeżel do kotła ne podłączono żadnego dodatkowego regulatora temperatury to pompa pracuje jak długo kocoł znajduje sę w trybe c.o. W nstalacjach wyposażonych w dodatkowy regulator temperatury, pompa włącza sę jeżel: temperatura pomeszczena jest nższa nż temperatura ustawona w regulatorze (TR 12). kocoł jest włączony, lecz temperatura w pomeszczenu jest nższa nż temperatura ustawona w regulatorze (TRZ 12-2). kocoł pracuje w trybe pracy temperatury obnżonej, a temperatura w pomeszczenu jest nższa od zadanej temperatury obnżonej (TRZ 12-2). Pracuje zgodne z ustawenam zegara EU 9 D. Cśn. maks. (bar) Pojemność wodna c.o. (l) Tab. 4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1, W celu zwększena tych wartośc: B Otworzyć zawór do napełnana azotem (26) zmnejszyć cśnene wstępne do 0,5 bar. Stopeń I Stopeń II Stopeń III Rys. 5 Charakterystyka pompy 1.11 Naczyne wzborcze Kocoł wyposażony jest w naczyne wzborcze o pojemnośc 6l cśnenu wstępnym 0,75 bar. Naczyne wzborcze służy do wyrównana wzrostu cśnena wskutek wzrostu temperatury w trakce pracy kotła. Dla maks. temperatury zaslana wody grzewczej na pozome 90 C można na podstawe maks. cśnena w nstalacj c.o. określć maks. dopuszczalną pojemność wodną nstalacj. 9

10 Dane urządzena 1.12 Dane technczne Jednostka ZS/ZW 14-2 KE.. Moc Obeg c.w.u. nomnalna moc ceplna nomnalne obcążene ceplne Obeg c.o. nomnalna moc ceplna nomnalne obcążene ceplne Zużyce gazu Gaz zemny GZ 50 Gaz zemny GZ 41,5 Gaz zemny GZ 35 kw kw kw kw m 3 /h m 3 /h m 3 /h 7,0-23,6 8,4-26,5 8,0-14,0 9,5-16,0 2,8 3,4 3,9 Gaz płynny propan kg/h 2,1 Dopuszczalne cśnene w przyłączu gazowym Gaz zemny GZ 50 Gaz zemny GZ 41,5 Gaz zemny GZ 35 mbar mbar mbar 20 (16-25) 20 (17,5-23) 13 (10,5-16) Gaz płynny propan mbar 36 (29-44) Naczyne wzborcze Cśnene wstępne bar 0.75 Pojemność całkowta l 6 Parametry spaln Masowy przepływ spaln kg/h 82 Temperatura spaln C 130 Wymagany cąg komnowy mbar 0,015 Obeg c.o. Temperatura C Maksymalne cśnene robocze bar 3 Nomnalny przepływ wody przy t=20k, 14 kw l/h 600 Cśnene dyspozycyjne przy nomnalnej lośc wody c.o. bar 0,2 Obeg c.w.u. (ZW..) Pokrętło temperatury c.w.u. w położenu maksmum: Temperatura C 60 Przepływ wody l/mn 1,8-6,8 Pokrętło temperatury c.w.u. w położenu mnmum: Temperatura C 40 Tab. 5 10

11 Dane urządzena Przepływ wody l/mn 1,8-8,0 Max. przepływ wody o temp. 60 C (przy temp. wody wejścowej 10 C) l/mn 6,8 Maksymalne cśnene wody bar 10 Mnmalne cśnene robocze bar 0,35 Przepływ wody przy T = 25K l/mn 13,5 Charakterystyczny przepływ dla t = 30 K, wg EN 625 1) l/mn 11,8 Dane ogólne Wymary (wys. x szer. x głęb.) mm 700 x 400 x 298 Wymary z szufladą (wys. x szer. x głęb.) mm 750 x 400 x 298 Waga brutto kg 32 Waga netto kg 30 Napęce elektryczne VAC 230 Częstotlwość Hz 50 Pobór mocy W 90 Stopeń ochrony IP X4D Badane zgodne z EN 297 Tab. 5 Jednostka ZS/ZW 14-2 KE.. 1) Podany przez producenta przepływ c.w.u. dotyczy wzrostu temperatury o 30 K gwarantowany jest przez kocoł przy dwóch następujących po sobe poborach. 11

12 Przepsy 2 Przepsy Podczas montażu wykonywana wszelkch prac przy urządzenu należy przestrzegać następujących przepsów: Rozporządzene Mnstra Infrastruktury z dna 12 kwetna 2002 w sprawe warunków techncznych, jakm pownny odpowadać budynk ch usytuowane (Dzennk Ustaw, Nr 75 z 2002 r. poz. 690). wraz ze wszystkm póżnejszym zmanam. Zmany: Dz.U Dz.U Warunk technczne wykonana odboru robót budowlano-montażowych, Tom II, Instalacje santarne przemysłowe. ARKADY, Warszawa 1988 r. Warunk tecznczne wykonana odboru kotłown na palwa gazowe olejowe. Wydawca: Polska Korporacja Technk Santarnej, Grzewczej, Gazowej Klmatyzacj, Warszawa 1995 r. Rozporządzene Mnstra Spraw Wewnętrznych Admnstracj z dna 16 czerwca 2003 r. w sprawe ochrony przecwpożarowej budynków, nnych obektów budowlanych terenów (Dz.U. 2003, Nr. 121, poz. 1138). PN-B-02414:1999 Ogrzewnctwo cepłownctwo - Zabezpeczene nstalacj ogrzewań wodnych systemu zamknętego z naczynam wzborczym przeponowym - Wymagana PN-B :1999 Ogrzewnctwo - Kotłowne wbudowane na palwa gazowe o gęstośc względnej mnejszej nż 1 - Wymagana. Oprócz przepsów podanych powyżej należy równeż przestrzegać lokalnych wymogów przepsów właścwego Zakładu Gazownczego, Zakladu Energetycznego Straży Pożarnej. 3 Montaż Prace zwązane z montażem, podłączenem elektrycznym, podłączenem gazu oraz odprowadzana spaln mogą być przeprowadzane wyłączne przez uprawnonych nstalatorów. Perwsze uruchomene mus być wykonane przez Autoryzowany Serws Junkers. Urządzene można nstalować jedyne w krajach wymenonych na tablczce znamonowej. 3.1 Wskazówk ogólne B Przed podłączenem kotła do nstalacj gazowej należy uzyskać warunk technczne podłączena przydzał gazu na cele c.o. c.w.u. od dostawcy gazu (odpowedn Rejon Gazownczy). B Kocoł montować tylko w zamknętych systemach ogrzewana wodnego zgodne z PN-B :1999. Ne jest wymagana mnmalna lość wody obegowej c.o. B Otwarte nstalacje grzewcze przebudować na nstalacje zamknęte. B W przypadku ogrzewana grawtacyjnego: podłączyć kocoł do stnejącej nstalacj za pomocą sprzęgła hydraulcznego. B Ne stosować grzejnków rur ocynkowanych. Pozwala to unknąć powstawana gazów. B Jeśl zastosowano regulator temperatury w pomeszczenu: na grzejnku w pomeszczenu wodącym ne montować głowc termostatycznych. B Przy każdym grzejnku zamontować odpowetrznk (ręczny lub automatyczny), a w najnższym punkce nstalacj zawór spustowy zawór do napełnana nstalacj. Przed włączenem kotła: B Wypłukać nstalację w celu usunęca ewentualnych zaneczyszczeń cząsteczek tłuszczu, które mogłyby zakłócć prawdłową pracę kotła. W trakce czyszczena ne stosować rozpuszczalnków an środków zawerających węglowodory aromatyczne (benzyna, nafta tp.). B W charakterze środka antykorozyjnego można użyć Vardos 1+1 (Schllng Cheme). B Zawór gazowy zamontować w jak najblższej odległośc od kotła. B Po zakończenu prac zwązanych z nstalacją gazową, oprócz starannego wyczyszczena nstalacj, należy przeprowadzć także test cśnenowy. Test ten pownen być przeprowadzony przy zamknętym zaworze gazowym. W ten sposób, w raze wystąpena nadcśnena unkne sę obrażeń cała. B Sprawdzć, czy zamontowany kocoł odpowada występującemu rodzajow gazu. B Sprawdzć, czy przepływ oraz cśnene w sec odpowadają warunkom techncznym (patrz punkt 1.12). B Należy zamontować pod kotłem przewód odpływowy, dla zapewnena odpływu wodze wydobywającej sę z zaworu bezpeczeństwa. Dla ułatwena montażu przewodu odpływowego, 12

13 Montaż należy przekręcć zawór bezpeczeństwa o 90 Poluzować śrubę znajdującą sę w górnej cześc zaworu. W ten sposób spust ne będze koldował z szufladą. B Jeżel przewody c.w.u. wykonane są z tworzywa sztucznego, dopływ wody zmnej oraz wyjśce wody gorącej (ZW..) pownne być zrobone z przewodów metalowych na mnmalnej długośc 1,5 m. B W raze występowana wody o dużej zawartośc jonów wapna, zaleca sę stosowane specjalnych systemów uzdatnających wodę. 3.2 Mejsce montażu Przy wyborze mejsca montażu należy uwględnć: B Ne wolno nstalować urządzena w pomeszczenach o kubaturze mnejszej nż 8m 3. B Urządzene pownno być zamontowane zgodne z obowązującym przepsam normam B Koneczność zachowana mnmalnych odległośc od nnych wcześnej zanstalowanych urządzeń. Powetrze do spalana Kocoł zamontować w mejscu dobrze wentylowanym zabezpeczonym przed zamarzanem. Aby unknąć korozj, powetrze do spalana ne pownno zawerać substancj agresywnych. Czynnk mocno korozyjne to m.n. zwązk chloru fluoru, będące składnkam farb, lakerów, rozpuszczalnków, klejów, aerozol oraz środków czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. Wszystke urządzena pownny być podłączone do komna, na całej długośc atestowanym przewodam spalnowym, gwarantującym odpowedne parametry cągu spalnowego. Przewód odprowadzana spaln pownen: być zanstalowany ponowo (część pozoma pownna być maksymalne zredukowana) zolowany termczne zakończony ponowo w przewodze zewnętrznym Dopływ powetrza Mejsce, w którym ma być zamontowany kocoł mus meć odpowedn dostęp strumena powetrza, zgodne z tabelą: Urządzene ZW 14-2 KE 200 cm 2 Tab. 6 mnmalna powerzcha użytkowa Oprócz przepsów podanych powyżej należy równeż przestrzegać lokalnych wymogów przepsów. Temperatura obudowy kotła Maksymalna temperatura obudowy kotła jest nższa nż 85 C. Zgodne z TRGI oraz TRF (przepsy nemecke) ne ma potrzeby stosowana szczególnych zabezpeczeń materałów łatwopalnych mebl. Należy przestrzegać stosownych przepsów obowązujących w Polsce. 3.3 Mnmalne odległośc Przy wyborze mejsca montażu należy uwzględnć: B koneczność zachowana maksymalnych odległośc od wszelkch nerównośc powerzchn (przewody elastyczne, rury, występy muru tp.). B koneczność zachowana mnmalnych odległośc umożlwających wykonane prac montażowych serwsowych patrz Rys. 6. Rys. 6 A B C Mnmalne odległośc Z przodu 0.5 cm, z boku 1 cm 40 cm 10 cm 3.4 Mocowane szyny płyty montażowej Mocowane do ścany B Zamocować szablon montażowy w mejscu gdze ma być zamontowany kocoł (patrz 3.3). B Zaznaczyć na ścane mejsca mocowana szyny płyty montażowej, a następne wykonać otwory. B Zdjąć szablon montażowy. B Zamocować szynę montażową na ścane przy pomocy załączonych kołków śrub, ne dokręcać śrub. 13

14 Montaż B Zamocować płytę montażową na ścane przy pomocy załączonych kołków śrub ne dokręcać śrub. B Sprawdzć prawdłowość zamocowana szyny montażowej, w raze konecznośc wyrównać dokręcć śruby. wystarczajacy przepływ wody w punktach poboru. B Do napełnana odpowetrzana nstalacj zamontować we własnym zakrese w najnższym punkce nstalacj zawór napełnający spustowy. B Przewody gazowe dobrać w sposób gwarantujący doprowadzene gazu do wszystkch przyłączonych urządzeń. B Instalację połączyć bez naprężeń. 3.6 Montaż urządzena Uwaga: Zaneczyszczena w rurach mogą uszkodzć urządzene. B Wypłukać nstalację celem usunęca zaneczyszczeń. B Rozpakować urządzene zwracając uwagę na umeszczone na opakowanu wskazówk. B Sprawdzć czy zawartość opakowana jest kompletna. B Wyjąć kork z przyłączy gazu wody. Rys. 7 Szyna + płyta montażowa Podłączene gazu wody Demontaż obudowy modułu obsługowego Obudowa zabezpeczona jest przed dostępem osób trzecch za pomocą dwóch śrub (zabezpeczene elementów elektrycznych). Obudowę należy zawsze zabezpeczać za pomocą tych śrub. B Usunąć śruby zabezpeczające. Rys. 9 Śruby zabezpeczające Rys. 8 Płyta montażowa 3.5 Montaż nstalacj B Instalację c.w.u. oraz armaturę dobrać w tak sposób, aby w zależnośc od cśnena wody w sec wodocągowej zagwarantować 14

15 Montaż B Wyjąć z zatrzasków część obsługową zawesć w pozycj serwsowej. B Usunąć śruby mocujące obudowę. Rys. 12 Obudowa B Zdjąć obudowę w kerunku do przodu. Zamocować urządzene Rys. 10 Pozycja serwsowa. B Aby całkowce zdjąć moduł obsługowy należy ustawć go w pozycj przedstawonej na rysunku, a następne lekko podneść wycągnąć do przodu. B Założyć uszczelk na złączk płyty montażowej. B Umeścć kocoł na przygotowanych przyłączach. B Uneść lekko kocoł zawesć na szyne montażowej. B Sprawdzć, czy uszczelk znajdują sę w prawdłowym położenu, a następne dokręcć nakrętk kontrujące przyłączy. Przyłączane osprzętu przewodu spalnowego Kocoł mus zostać przyłączony do odpowedno zwymarowanego przewodu spalnowego w sposób stały absolutne szczelny. B Uwzględnć wymagane nachylene przewodu spalnowego: Długość Nachylene (cm/m) do 2 m 5 Tab. 7 B Przewód spalnowy nałożyć na krócec spalnowy kotła wcsnąć do oporu. B Wyrównać zamocować przewód spalnowy. B W trakce dalszego montażu należy przestrzegać zaleceń zawartych w załączonych nstrukcjach. 3.7 Instalacja szuflady na zegar c.o. Ostrzeżene: Szufladę pownno sę montować po zakończenu montażu kotła. Rys. 11 Wyjmowane modułu obsługowego 15

16 Montaż B Uchwyt mocujący odcągnąć w dół, zgodne z rys. 13. Rys. 13 Uchwyty mocujące B Prowadnce szuflady umeścć w rowkach pod panelem sterującym kotła, zgodne z rys. 14. Ustawene szuflady pod kotłem pownno być bardzo dokładne, w celu ułatwena jej montażu oraz umożlwena późnejszych czynnośc serwsowych. Rys. 15 Uchwyt do napełnana B Sprawdzć szczelność połączeń gwntowanych mejsc uszczelnana (cśnene kontrolne: maks. 1,5 bar na manometrze. B W celu odpowetrzena kotła otworzyć wbudowany automatyczny odpowetrznk (Rys. 16). Rys. 14 Ułożene szuflady B Przymocować szufladę do kotła utrzymując uchwyty mocujące w pozycj odchylonej. 3.8 Kontrola przyłączy Przyłącza wodne B W kotłach typu ZW: otworzyć zawór odcnający dopływ wody zmnej napełnć obeg c.w.u. (cśnene kontrolne maks. 10 bar). B Otworzyć zawory serwsowe po strone zaslana powrotu c.o. napełnć nstalację. Zamontować dostarczony z kotłem uchwyt wspomagający operowane zaworem serwsowym, zgodne z rys. 15. Ne usuwać uchwytu już zamontowanego. Rys. 16 Zawór odpowetrzający Po odpowetrzenu urządzena automatyczny odpowetrznk pozostawć otwarty. B Włączyć urządzene sprawdzć cśnene w nstalacj. Podczas nstalacj urządzena, mogą wystąpć spadk cśnena. W takm przypadku należy powtarzać proces napełnana do czasu osągnęca wskazanego cśnena 1,5 bar. 16

17 Montaż Wszystke grzejnk muszą być odpowetrzone. Inaczej, ne osągne sę zamerzanego komfortu c.o. a kocoł może nadmerne hałasować. Przewód gazowy B Zamknąć zawór gazowy celem zabezpeczena armatury gazowej przed nadcśnenem (cśnene maks. 150 mbar). B Sprawdzć przewód gazowy. B Po próbe szczelnośc obnżyć cśnene próbne w nstalacj. Prowadzene spaln B Sprawdzć szczelność przewodu spalnowego. B Sprawdzć przelot końcówk przewodu spalnowego ewentualne zamontowanej osłony przed watrem. 17

18 Podłączene elektryczne 4 Podłączene elektryczne Nebezpeczeństwo: porażene prądem! B Przed rozpoczęcem prac na elementach elektrycznych odłączyć napęce zaslające (bezpecznk, przełącznk LS). 4.2 Podłączene regulatora ogrzewana B Pocągnąć uchwyt łączący w dół (patrz str. 15). B Otworzyć moduł obsługowy. Kocoł dostarczany jest z przewodem secowym zamontowanym na stałe wyposażonym we wtyczkę. Wszystke podzespoły regulacyjne, sterujące zabezpeczające są fabryczne sprawdzone okablowane. Uwaga: Burze B Kocoł mus meć samodzelne podłączene do sec elektrycznej chronone wyłącznkem różncowym 30mA oraz uzemenem. W obszarze występowana częstych burz, pownen być zamontowany porunochron. 4.1 Podłączene urządzena Podłączene elektryczne mus odpowadać aktualnym przepsom dotyczącym nstalacj elektrycznych w gospodarstwach domowych. B Przewód secowy włączyć do uzemonego gnazda. Rys Bezpecznk 82 Przyłącze secowe 83 Przyłącze regulatora temperatury (TR 12, TRZ 12-2) oraz zegara EU 9D a podłączena dla: ograncznka temperatury, czujnka przepływu wody, czujnka c.o. oraz c.w.u., czujnka cągu komnowego oraz LED b Wtyk przyłączenowy elektrody jonzacyjnej c Przyłącze przewodu ochronnego płyty głównej d Wtyk przyłączenowy pompy c.o. e Przyłącze przewodu ochronnego pompy c.o. armatury gazowej f Wtyk przyłączenowy armatury gazowej g Wtyk przyłączenowy zaworu trójdrogowego 18

19 Podłączene elektryczne Regulator temperatury w pomeszczenu: B Zdjąć mostek 1-4 (Rys. 17, poz. 83). B Przyłączyć regulatory temperatury TR 12, TRZ 12-2 w sposób pokazany na ponższym rysunku. Rys. 20 EU 9 D 4.3 Podłączene zasobnka (ZS..) Rys. 18 TR 12 Zasobnk ogrzewany pośredno wyposażony w czujnk NT Czujnk typu NTC w zasobnkach mark JUNKERS podłączane są bezpośredno do płyty głównej kotła. Kabel z wtyczką dostarczany jest w komplece z zasobnkem. Rys. 19 TRZ 12-2 Rys

20 Podłączene elektryczne Możlwe jest także zamontowane nnego zasobnka. W tym celu należy wezwać pracownka autoryzowanego serwsu frmy Junkers, który zamontuje odpowedne podzespoły adaptacyjne. Potrzebny jest też czujnk temperatury typu NTC z przewodem przyłączenowym oraz odpowedn wtyk przyłączenowy do płyty głównej urządzena. Głowca czujnka posada średncę 6 mlmetrów należy ją umeścć w przeznaczonym do tego uchwyce. 20

21 Uruchomene 5 Uruchomene przód tył dół Rys Gaz 34 Doda elektrolumnescencyjna 42 Detektor przepływu 51 Wyłącznk główny 52 Przycsk resetujący 53 Regulator temperatury zaslana c.o. 54 Manometr 55 Regulator temperatury c.w.u. 56 Powrót z obegu c.o. 57 Przyłącze wody zmnej 58 Wylot c.w.u. 59 Zaslane c.o. 60 Zawory odcnające c.o. 61 Zawór odcnający dopływ zmnej wody 85 Zawór cepłej wody 5.1 Przed uruchomenem Uwaga: B Przed uruchomenem napełnć urządzene wodą. B Perwsze uruchomene pownno zostać dokonane przez autoryzowany serws producenta, co zapewn właścwą pracę urządzena a ponadto użytkownk otrzyma wszelke potrzebne nformacje. B W przypadku wody o dużej twardośc: zastosować system odwapnana wody albo napełnć obeg grzewczy wodą ne zawerającą wapna. B Dopasować cśnene wstępne przeponowego naczyna wzborczego do statycznej wysokośc nstalacj c.o. B Urządzena typu ZW: Otworzyć zawór odcnający wody zmnej (61). 21

22 Uruchomene B Otworzyć zawory przygrzejnkowe. B Otworzyć zawory odcnające (76). B Otworzyć zawór serwsowy (78) powol napełnać nstalację do momentu, aż cśnene w nej będze wynosć 1-2 bar. B Odpowetrzyć grzejnk. B Sprawdzć, czy automatyczny odpowetrznk obegu centralnego ogrzewana (69) jest otwarty. B Ponowne napełnć nstalację grzewczą do cśnena 1-2 bar. B Sprawdzć czy podany na tablczce znamonowej rodzaj gazu odpowada rodzajow gazu w sec. B Otworzyć zawór gazowy. B Sprawdzć szczelność przyłączy gazowych. 5.3 Włączane ogrzewana Wartość temperatury zaslana c.o. można ustawć w zakrese od 45 do 88 C. Regulator dopasowuje w sposób cągły moc palnka do aktualnego zapotrzebowana. B Obracając pokrętło dopasować temperaturę zaslana c.o. do potrzeb nstalacj (zakres regulacj 45 do 88 C). Na wyśwetlaczu cyfrowym pokaże sę symbol a wskaźnk wybranej temperatury zaczne mgać. Podczas pracy palnka na wyśwetlaczu cyfrowym pokazuje sę symbol.termometr wskazuje temperaturę w obegu perwotnym (centralnego ogrzewana). 5.2 Włączane wyłączane kotła Włączene Po rozpoczęcu pracy urządzene przeprowadza kontrolę wewnętrzną, podczas której wyśwetlacz LCD pokazuje wybrane parametry technczne. B Wcsnąć włącznk główny urządzena. LED zmena kolor na nebesk, a wyśwetlacz LCD wskazuje temperaturę w obegu perwotnym, urządzene pracuje. Podczas pracy palnka wyśwetlacz LCD pokazuje symbol. Wyśwetlacz LCD pokazuje temperaturę w obegu perwotnym (centralnego ogrzewana). Rys. 24 zabezpeczene przed zamarzanem ustawene termostatu w tej pozycj gwarantuje temperaturę w obegu perwotnym (centralnego ogrzewana) na pozome wyższym nż 6 C. 5.4 Regulacja c.o. za pomocą regulatora temperatury w pomeszczenu B W regulatorze temperatury (TR...) ustawć żądaną temperaturę pomeszczena. Rys. 23 Wyłączene B Wcsnąć przełącznk główny. Ostrzeżene: Porażene prądem B Przed wykonanem jakchkolwek czynnośc należy odłączyć źródło zaslana. Rys

23 Uruchomene W celu zapewnena dogodnej temperatury pomeszczena zaleca sę ustawene na termostace pokojowym wartośc temperatury na pozome 20 C. 5.5 Nastawa temperatury zasobnka (ZS..) Ostrzeżene: Nebezpeczeństwo poparzena! B W normalnej eksploatacj ne ustawać temperatury wyższej nż 60 C. B Wartośc do 70 C można ustawać tylko na krótk okres czasu (dezynfekcja termczna). Zasobnk z czujnkem typu NTC B Temperaturę zasobnka ustawć za pomocą pokrętła. Wskaźnk.temperatury c.w.u. na zasobnku pokazuje jej aktualną wartość. 5.6 Temperatura dostępna lość c.w.u W urządzenach typu ZW temperaturę c.w.u. można za pomocą pokrętła ustawć w zakrese 40 C do 60 C Rys 26. Wybraną wartość temperatury wskazuje wyśwetlacz cyfrowy. Wyśwetlacz mga do chwl osągnęca żądanej wartośc. Dostępna lość c.w.u. ogranczona jest do 8 l/mn. Pozycja pokrętła Do oporu w lewo Do oporu w prawo Tab. 9 Temperatura c.w.u. ok. 40 C ok. 60 C 5.7 Praca w okrese letnm (tylko c.w.u.) B Pokrętło przekręcć w lewo do oporu. Instalacja c.o. jest wyłączona. Podgrzewana jest cepła woda oraz doprowadzane napęce zaslające regulatora zegara sterującego. Na wyśwetlaczu cyfrowym przez ok. 3s mga oznaczene "Su" (lato). 5.8 Ochrona przecw zamarzanu B Ogrzewane pozostawć włączone. -lub- B Do wody grzewczej dodać środek zabezpeczający przed zamarzanem np. FSK (Schellng Cheme) lub Glythermn N (BASF) w stężenu 20-50% (zabezpeczona zostaje tylko nstalacja c.o.!) Rys. 26 Pozycja pokrętła Do oporu w lewo Temperatura c.w.u. ok. 10 C (zabezpeczene przed zamarzanem) Do oporu w prawo ok. 70 C Tab. 8 Zaleca sę ne ustawać temperatury maksymalnej powyżej 60 C. 5.9 Zabezpeczene przed zablokowanem sę pompy Zawsze gdy kocoł jest włączony włącznkem głównym, pompa c.o. włączana jest co 24 1) godzny na okres 1 mnuty, aby zapobec blokowanu sę pompy po dłuższej przerwe w użytkowanu Dagnozowane usterek Kocoł posada wbudowany system dagnostyczny wykrywana usterek. Wykrywane usterek następuje za pośrednctwem LED, a na wyśwetlaczu cyfrowym ukazuje sę kod błędu. Urządzene ponowne zaczyna pracować po usunęcu usterk nacśnęcu przycsku resetującego. B Zajrzyj do rozdzału 8 nstrukcj w celu zapoznana sę z kodam usterek. 1) od ostatnego włączena 23

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com 5.961-089 A 2008482 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Türkçe Pºcc å¼ Magyar Česky Slovensko

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

Zespół podający ZP-30w, ZP-30

Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Instrukcja obsługi 363-0-0-00-00-00-0-P 0349301069 OZAS - ESAB Sp. z o.o. ul. A. Struga 10 45-073 Opole tel. (0-77) 4547240 49, fax 4537859 e-mail: ozas@ozas.com.pl htpp://www.ozas.com.pl

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo