KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza"

Transkrypt

1 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE Biuro wystawy / Exhibition office Elektryk/Electrician Ochrona wystawy / Exhibition protection service Meble / Equipment Usługi gastronomiczne GASTRO-NET Opracowanie graficzne i skład: Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, ul. Wesoła Kościelec tel.: fax: Organizator: Druk: Trans-Druk

2 Ladies and Gentlemen! Wiesław Kujawa Wiceprezes Zarządu Vice-president of Board Józef Dworakowski Wiceprezes Zarządu Vice-president of Board We would like to warmly welcome you to the 17th International Agricultural Exhibition AGRO SHOW! Since 1999 we have been striving to make AGRO SHOW an eagerly awaited holiday for the whole agricultural sector. We are proud to see that our Exhibition is perceived as a perfect platform for expanding knowledge, seeking inspirations, exchange ideas, establishing contacts and gaining experience, as well as a place for effective meetings between farmers and companies and institutions related to agriculture, which is one of the most important sectors of the Polish economy. As the Exhibition host, we are happy to see that so many of you have come this year to Bednary! AGRO SHOW is our crucial project, and we continuously develop its formula. For seventeen years we have been doing everything possible to meet expectations of exhibitors and visitors alike. Therefore, during each successive edition of the Exhibition we introduce numerous improvements and novelties, for years making AGRO SHOW most comprehensive agricultural event in Poland, and a great place to present the latest and most modern agricultural machines and equipment from manufacturers of all global brands. When organising AGRO SHOW, our main aim is to provide support for development of the Polish agriculture and rural areas. During 4 days (September 18 to 21, 2015) of the Exhibition you can become acquainted with a comprehensive offer from over 800 exhibitors from Poland and abroad, presenting their machines and products on 150 thousand m 2 of the exhibition area. It is worth noting that the whole Exhibition is held outdoors, covering the area of nearly 120 ha! This must sound impressive! Probably everyone waits for a fixed and most spectacular part of AGRO SHOW, presentations of machines at work. Apart from traditional presentations of sprayers and loaders in the ring, also active work of ploughs in individual presentation rings will be show, and a spectacular presentation of tractors. However, AGRO SHOW is certainly much more than just an exhibition of equipment and materials for agricultural production. We strongly promote education and sharing of professional knowledge. The event programme is enriched with thematic seminars, and we prepare a number of attractions for students from agricultural secondary schools and universities. This year, the Agro Debate was added to the exhibition programme, organised in cooperation with Redakcja Rolna TVP1 and concerning issues related to the vocational training in Poland. We are glad to see our event expand and evolve with each year. We strive to make the annual meeting in Bednary of farmers, entrepreneurs, and institutions associated with agriculture interesting and fruitful. We hope you will enjoy your stay at AGRO SHOW 2015, and already today we would like to invite you to Bednary for the next edition in 2016, on of September.

3 Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na XVII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW! Od 1999 roku dokładamy wszelkich starań, aby AGRO SHOW było wyczekiwanym świętem całej branży rolniczej. Jesteśmy dumni z tego, że nasza Wystawa postrzegana jest jako doskonała platforma do poszerzania wiedzy, szukania inspiracji, wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń, a także jako miejsce owocnych spotkań rolników z firmami i instytucjami związanymi z rolnictwem, czyli jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Jako gospodarz Wystawy cieszymy się, że kolejny rok z rzędu tak licznie przyjechaliście Państwo do Bednar! AGRO SHOW to nasz kluczowy projekt, którego formułę cały czas udoskonalamy. Od siedemnastu lat robimy wszystko, aby spełniać oczekiwania zarówno wystawców, jak i zwiedzających. W związku z tym podczas każdej kolejnej edycji Wystawy wprowadzamy wiele ulepszeń i nowości, dzięki czemu AGRO SHOW od lat pełni rolę najbardziej kompleksowej imprezy rolniczej w Polsce i odpowiedniego miejsca na prezentację najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych producentów wszystkich światowych marek. Podczas organizacji AGRO SHOW za główny cel obraliśmy sobie przede wszystkim wspieranie rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Podczas 4 dni Wystawy (od 18 do 21 września 2015 roku) będziecie Państwo mogli zapoznać się z kompleksową ofertą ponad 800 wystawców, polskich i zagranicznych, którzy swoje maszyny i produkty zaprezentują na 150 tys. m 2 powierzchni wystawienniczej. Warto przypomnieć, że cała Wystawa mieści się na otwartej przestrzeni, na powierzchni prawie 120 ha! To musi robić wrażenie! Wszyscy zapewne czekają na stały i najbardziej widowiskowy element AGRO SHOW, czyli pokazy maszyn podczas pracy. Oprócz tradycyjnego pokazu na ringu opryskiwaczy i ładowarek odbędzie się aktywna praca pługów na indywidualnych polach pokazowych oraz widowiskowy pokaz ciągników. AGRO SHOW to jednak zdecydowanie coś więcej niż tylko ekspozycja sprzętu i materiałów do produkcji rolnej. Mocno stawiamy na edukację i szerzenie fachowej wiedzy branżowej. Program imprezy wzbogacamy o seminaria tematyczne, przygotowujemy szereg atrakcji dla młodzieży szkół rolniczych i studentów wyższych uczelni. W tym roku program wystawy został wzbogacony o Agro Debatę organizowaną przy współpracy z Redakcją Rolną TVP1 dotyczącą problematyki szkolnictwa zawodowego w Polsce. Cieszy nas fakt, że z każdym rokiem nasza impreza rozrasta się i ewoluuje. Dokładamy wszelkich starań aby coroczne spotkania w Bednarach rolników oraz, przedsiębiorców i instytucji związanych z branżą rolniczą były interesujące i owocne. Życzymy miłego pobytu na AGRO SHOW 2015 i już dziś zapraszamy do Bednar na kolejną edycję w roku 2016 w dniach września. Aleksandra Gralik Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych President of the Polish Chamber of Commerce for Agricultural Machines and Facilities Renata Arkuszewska Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Vice-president of Board Managing Director

4 Ladies and Gentlemen, Marek Sawicki Minister of Agriculture and Rural Development The International Agricultural Exhibition Agro Show held in Bednary near Poznań has deservedly won a great recognition amongst the exhibitors and the farmers alike. This is one of the largest events of its type in Europe. From the very beginning, it has attracted a lot of attention due to spectacular presentations of machines at work in the field. A prospective buyer can check actual functions of individual machines. This allows selecting the best one, most suitable for a specific farm. The presentations are supplemented by counselling points organised by the Ministry of Agriculture and Rural Development, Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, Agricultural Market Agency, Farmers' Social Security Fund, and specialists from agriculture counselling centres. The contemporary farm requires not only modern equipment and technologies, but also increasingly specialist knowledge. Also possibilities for obtaining support from EU and Polish funds change. We are in the first year of operation of the new system for direct payments and the new Rural Development Programme for years Both these instruments complement each other and are designated for active farmers. Their main assumption is connecting the largest possible number of family farms with the market. This aim was also in view when possibilities for direct sale were expanded, which will take effect on January 1, This year many farms, including those in Wielkopolska, suffered due to the drought. I will strive to achieve restoration of packaged insurances and for starting implementation of the National Programme of Small and Medium Retention in the coming year. I would like to wish you a pleasant and effective time at the hospitable Wielkopolska Land during the International Agricultural Exhibition Agro Show in Bednary. Minister of Agriculture and Rural Development Marek Sawicki

5 Szanowni Państwo! Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show w Bednarach k/ Poznania zasłużenie zdobyła sobie wysokie uznanie zarówno wśród wystawców jak i wśród rolników. To jedna z największych tego typu imprez wystawienniczych w Europie. Od początku przyciągała zainteresowanie dzięki imponującym pokazom pracy maszyn w polu. Potencjalny kupiec ma możliwość sprawdzenia rzeczywistych zdolności poszczególnych rodzajów maszyn. Pozwala to wybrać tę najwłaściwszą, najlepiej pasującą do konkretnego gospodarstwa. Uzupełnieniem pokazów są punkty informacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz specjalistów z ośrodków doradztwa rolniczego. Współczesne gospodarstwo rolne wymaga nie tylko nowoczesnego sprzętu i technologii, ale także coraz bardziej specjalistycznej wiedzy. Zmieniają się również możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych i krajowych. Jesteśmy w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemy płatności bezpośrednich oraz nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oba instrumenty są wzajemnie spójne i ukierunkowane na rolnika aktywnego. Podstawowym założeniem jest to, aby efektem końcowym było powiązanie jak największej liczby rodzinnych gospodarstw rolnych z rynkiem. Temu celowi przyświecało też rozszerzenie możliwości w zakresie sprzedaży bezpośredniej, co będzie fizycznie miało miejsce z dniem 1 stycznia 2016 roku. W tym roku szereg gospodarstw, w tym także te z terenu Wielkopolski, ucierpiało w wyniku suszy. Będę zabiegał o to, aby nastąpił powrót do ubezpieczeń pakietowych i oto, aby od przyszłego roku rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Małej i Średniej Retencji. Życzę Państwu pożytecznie spędzonego czasu na gościnnej Ziemi Wielkopolskiej podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki

6 dr Dorota Nowacka Mayor Of Pobiedziska Town and Commune I would like to offer my warm welcome to all exhibitors, visitors and organisers of the International Agricultural Exhibition, AGRO SHOW 2015, held in Bednary, Pobiedziska commune, for the seventeenth time already. Pobiedziska is located on the ancient Piastowski Trail in the beautiful area of Poznanskie Lake District, 27km from Poznan and 25km from Gniezno. It is the largest commune in Poznan poviat, and about 19 thousand of its inhabitants live at the area of 189 km 2. Pobiedziska was established by Kazimierz Odnowiciel over 950 years ago. The only monument of this ruler in the world can be seen at Kostrzyńska street. Pobiedziska is also a beloved town of the king Władysław Jagiełło, who chose our town to welcome the delegation returning from the Council in Konstance in The Pobiedziska commune is also a place where Maksymilian Jackowski, founder of agricultural associations, lived and worked, and Professor Józef Kostrzewski, a distinguished archaeologist who discovered Biskupin, was born in nearby Węglewo. A picturesque landscape of Pobiedziska commune lands was formed during the Baltic glacial period. In the southern part of the commune, the landscape protection park Promno was created on moraine hills. The areas most interesting from the environmental point of view are protected in three nature sanctuaries: oak-hornbeam "Deciduous forest in Promno", "Lake Drążynek" and "Lake Dębiniec. The landscape protection park "Zielonka Forest" is located in the northwest part of the commune. All lovers of hiking and a contact with the nature can plan a memorable forest adventure along trails crisscrossing the commune lands. Numerous equestrian centres, available beaches and well-developed sports and recreation facilities definitely attract visitors to the town and the commune. An important attraction is the Open-air Museum presenting miniatures of buildings of the Piastowski Trail. The visitors to the museum can also see a wooden fortress from early Middle Ages and an exhibition of reconstructed siege machines located nearby. I hope you will have many memorable experiences, and that the exhibitors conclude successful contracts. In your free time, I would like to encourage you to admire the beauty of Pobiedziska lands. Mayor Of Pobiedziska Town and Commune Dorota Nowacka, PhD

7 Witam serdecznie wszystkich wystawców, zwiedzających oraz organizatorów Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2015, która już po raz siedemnasty odbywa się w Bednarach na terenie gminy Pobiedziska. Pobiedziska położone są na prastarym Szlaku Piastowskim wśród przepięknych terenów Pojezierza Poznańskiego, w odległości 27 km od Poznania i 25 km od Gniezna. Są największą gminą powiatu poznańskiego, a na powierzchni 189 km 2 mieszka ok.19 tysięcy mieszkańców. Pobiedziska zostały założone przez Kazimierza Odnowiciela ponad 950 lat temu. Przy ul. Kostrzyńskiej można podziwiać jedyny na świecie pomnik tego władcy. Pobiedziska to także umiłowane miasto króla Władysława Jagiełły, który w 1418 r. właśnie w naszym mieście witał delegację powracającą z soboru w Konstancji. Gmina Pobiedziska to również miejsce życia i działalności Maksymiliana Jackowskiego, założyciela kółek rolniczych. W pobliskim Węglewie urodził się prof. Józef Kostrzewski, wybitny archeolog odkrywca Biskupina. Malownicza rzeźba terenu gminy Pobiedziska jest dziełem zlodowacenia bałtyckiego.w południowej części gminy na morenowych pagórkach utworzono Park Krajobrazowy Promno. Natomiast z najciekawszych przyrodniczo fragmentów wydzielono trzy rezerwaty: dębowo-grabowy Las liściasty w Promnie, Jezioro Drążynek oraz rezerwat Jezioro Dębiniec. W północno-zachodniej części gminy znajduje się park krajobrazowy Puszcza Zielonka. Wszyscy miłośnicy wędrówek i obcowania z przyrodą, mogą dzięki wyznaczonym na terenie całej gminy szlakom zaplanować sobie niezapomnianą leśną przygodę. Niewątpliwą zachętą dla odwiedzających miasto i gminę są liczne ośrodki jeździeckie, dostępne plaże oraz dobrze rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne. Dużą atrakcją jest Skansen Miniatur park, w którym znajdują się miniatury budowli Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski. Tuż przy skansenie zwiedzić można drewnianą fortecę z okresu wczesnego średniowiecza oraz wystawę machin oblężniczych w naturalnej skali. Życzę wielu niezapomnianych wrażeń, a wystawcom udanych kontraktów. Zachęcam wszystkich do podziwiania w wolnym czasie piękna pobiedziskiej ziemi. dr Dorota Nowacka Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska dr Dorota Nowacka

8 PROGRAMME OF EVENTS XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 During the exhibition demonstrations of ploughs at work will take place on individual plots - demo fields. Consulting and advisory points can be found on the stands of government institutions - stand 192, sector B Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE FRIDAY, 18 SEPTEMBER The exhibition is open for visitors: 9:00a.m. - 5:00p.m. from 9:00 Accreditation of Journalists Press Office 9:30-10:00 Press conference inaugurating the XVII International Agricultural Exhibition Agro Show 2015 Press Office 10:00-11:30 Finals of competition, Mechanic on Medal 2015 and Young Mechanic on Medal 2015 Seminar Hall (by the airstrip) 10:30-11:00 Opracowanie Meeting of the inaugural activities of the Association of Innovative Boomgaarden Ruszków Agricultural Engineering ALBATROSS graficzne i skład: Medien Sp. z o.o. Drugi, Press ul. Wesoła 52 Office Kościelec Organizator: tel.: :30-11:30 Youth vs. tractor - who drags faster - competition of top agrar Polska fax: Presentation field Druk: Trans-Druk sector D The award ceremony attended by the Minister of Agriculture and 11:30-12:00 Rural Development to the winners of competitions: The mechanic on Medal 2015, Young Mechanic on Medal 2015, Service on Seminar Hall (by the airstrip) Medal :00-12:30 Presentation of tractors with HP airstrip 12:00-14:00 Summary of the thirteenth edition of the Nationwide Contest Safe Farm 2015 Seminar&Banquet Hall 12:00-14:00 AGRO SHOW THE GAME - outdoor game for visitors Information Point - Sector A AGRO DEBATE: Profession will not disappoint. The labor market of 12:30-14:00 agricultural technology and vocational education system. The most important problems. Seminar Hall (by the airstrip) 13:00-14:30 Machines show at work in the ring (sprayers, front loaders and telehandlers) and a presentation of the work of ploughs SATURDAY, 19 SEPTEMBER The exhibition is open for visitors: 9:00a.m. - 5:00p.m. 10:00-10:45 Press conference - RAITECH RAIFFESIEN AGRO-TECHNIKA Press Office 11:00-12:30 Presentation of tractors with HP airstrip 11:00-12:00 Press conference - PZL SĘDZISZÓW Press Office RING - field demonstration plots and individual plots 12:00-14:00 AGRO SHOW THE GAME - outdoor game for visitors Information Point - Sector A 13:00-14:00 Seminar: RDP Modernization of Agricultural Farms Seminar Hall (by the airstrip) 13:00-14:30 14:30-15:30 Machines show at work in the ring (sprayers, front loaders and telehandlers) and a presentation of the work of ploughs Seminar: The drones and sensors as a source for reliable information on the state of the plant for Precision Farming applications. SUNDAY, 20 SEPTEMBER The exhibition is open for visitors: 9:00a.m. - 5:00p.m. RING - field demonstration plots and individual plots Seminar Hall 10:00-11:30 Presentation of tractors with HP airstrip (by the airstrip) 11:15-11:45 12:00-13:00 Seminar: The drones and sensors as a source for reliable information on the state of the plant for Precision Farming applications. Seminar: RDP Modernization of Agricultural Farms Seminar Hall Seminar Hall (by the airstrip) (by the airstrip) 12:00-13:30 13:00-14:00 13:00-13:30 Machines show at work in the ring (sprayers, front loaders and telehandlers) and a presentation of the work of ploughs Seminar: Perennial crops on agricultural land - the economic exploitation of the weaker agricultural land. The press conference summarizing the XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 RING - field demonstration plots and individual plots Seminar Hall Press Office 14:00-15:30 Presentation of tractors with HP airstrip MONDAY, 21 SEPTEMBER The exhibition is open for visitors: 9:00a.m. - 1:00p.m. (by the airstrip)

9 PROGRAM WYDARZEŃ XVII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 2015 Podczas wystawy odbywają się pokazy pracy pługów na poletkach indywidualnych - pola pokazowe. Punkty konsultacyjne i doradcze znajdują się na stoiskach instytucji rządowych - stoisko 192, sektor B. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE PIĄTEK, 18 WRZEŚNIA 2015 r. Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00-17:00 od godz. 9:00 Akredytacja dziennikarzy Biuro Prasowe 9:30-10:00 10:00-11:30 10:30-11:00 10:30-11:30 11:30-12:00 Konferencja prasowa inaugurująca XVII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2015 Finały Konkursów: Mechanik na Medal 2015 i Młody Mechanik na Medal 2015 Spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Innowacyjnej Inżynierii Rolniczej ALBATROS Młodzież kontra traktor - kto przeciągnie szybciej Druk: - konkurs top agrar Polska Uroczyste wręczenie nagród z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi laureatom konkursów: Mechanik na Medal 2015, Młody Mechanik na Medal 2015, Serwis na Medal 2015 Biuro Prasowe Hala seminaryjna (przy pasie startowym) Biuro Prasowe Pola pokazowe sektor D Hala seminaryjna (przy pasie startowym) 11:00-12:30 Prezentacja ciągników o mocy 140 KM KM pas startowy 12:00-14:00 Podsumowanie XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015 Hala seminaryjno-bankietowa 12:00-14:00 AGRO SHOW GRA - gra terenowa z udziełem zwiedzających Punkt Informacyjny - SEKTOR A 12:30-14:00 13:00-14:30 AGRO DEBATA nt.: Zawód cię nie zawiedzie. Rynek pracy techniki rolniczej, a system edukacji zawodowej. Najważniejsze problemy. Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze, ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe) oraz pokaz pracy pługów SOBOTA, 19 WRZEŚNIA 2015 r. Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00-17:00 10:00-11:45 Konferencja prasowa RAITECH RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Biuro prasowe 11:00-12:30 Prezentacja ciągników o mocy 140 KM KM pas startowy 11:00-12:00 Konferencja prasowa PZL SĘDZISZÓW Biuro prasowe Hala seminaryjna (przy pasie startowym) RING - pola pokazowe i indywidualne poletka pokazowe 12:00-14:00 AGRO SHOW GRA - gra terenowa z udziełem zwiedzających Punkt Informacyjny - SEKTOR A 13:00-14:00 13:00-14:30 14:30-15:30 Seminarium nt.: PROW Modernizacja Gospodarstw Rolnych - ARIMR Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze, ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe) oraz pokaz pracy pługów Seminarium nt.: Drony, sensory i czujniki jako źródło pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie roślin dla zastosowań Rolnictwa Precyzyjnego NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA 2015 r. Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00-17:00 10:00-11:30 Prezentacja ciągników o mocy 140 KM KM pas startowy 11:15-11:45 12:00-13:00 12:00-13:30 13:00-14:00 13:00-13:30 Seminarium nt.: Drony, sensory i czujniki jako źródło pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie roślin dla zastosowań Rolnictwa Precyzyjnego Seminarium nt.: PROW Modernizacja Gospodarstw Rolnych - ARiMR Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze, ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe) oraz pokaz pracy pługów Seminarium nt.: Uprawy wieloletnie na gruntach rolnych - sposób opłacalnego wykorzystania gruntów słabszych rolniczo. Konferencja prasowa podsumowująca XVII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2015 Opracowanie graficzne i skład: Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, ul. Wesoła Kościelec tel.: fax: Hala seminaryjna (przy pasie startowym) RING - pola pokazowe i indywidualne poletka pokazowe Hala seminaryjna (przy pasie startowym) Hala seminaryjna (przy pasie startowym) Hala seminaryjna (przy pasie startowym) RING - pola pokazowe i indywidualne poletka pokazowe Hala seminaryjna (przy pasie startowym) Biuro Prasowe 14:00-15:30 Prezentacja ciągników o mocy 140 KM KM pas startowy PONIEDZIAŁEK, 21 WRZEŚNIA 2015 r. Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00-13:00 Trans-Druk Organizator:

10 MACHINES AT WORK PRESENTATION SHOW GROUP 18 SEPTEMBER 2015 (Friday) 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) PRESENTATION OF TRACTORS AT THE AIRSTRIP Tractors HP 11:00-12:30 11:00-12:30 10:00-11:30 14:00-15:30 PRESENTATION OF PLOUGHS AT INDIVIDUAL DEMONSTARTION PLOTS Ploughs 9:00-17:00 with break during presentation at RING PRESENTATION AT RING (APPROX) Opracowanie graficzne i skład: Organizator: Field sprayers 13:00 Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, 13:00 ul. Wesoła Kościelec 12:00 Telescopic handlers Front loaders 13:30 tel.: fax: :30 Druk: Trans-Druk 12:30 Ploughs 14:00 14:00 13:00 KIDS ZONE AT AGRO SHOW Other events in the area of AGRO SHOW SEPTEMBER 2015 (Friday) 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) LOCALIZATION - SECTOR A 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16: SAFETY FARM: SAAB - PIGMiUR localization - SECTOR D (near presentation fields) 18 SEPTEMBER 2015 (Friday) 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 TRACTOR OF THE YEAR SEPTEMBER 2015 (Friday) 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) Test drive at tractors nominated for the competition TOTY :00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 localization - SECTOR D (near the presentation fields) Show: National Labour Inspectorate and the State Fire Service: DANGEROUS sump, septic tanks and reservoirs 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) localization - SECTOR D (near the presentation fields) 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) In order to facilitate access to the exhibition Agro Show on 18, 19 and 20 September between the train station in Pobiedziska and the exhibition area will run a free shuttle bus. Bus-stops will be located: - In the parking lot in front of a railway station in Pobiedziska - At the intersection of routes in the exhibition area On other stops the bus will not stop. Timetable: 1. Departure from the railway station in Pobiedziska towards exhibition: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 2. Departure from the exhibition area in the direction of the railway station in Pobiedziska: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 WARNING! Due to the volume of traffic (especially on Sunday, September 20) there may be delays.

11 PROGRAM POKAZÓW XVII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 2015 GRUPA POKAZOWA 18 WRZEŚNIA 2015 (piątek) 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) PREZENTACJA CIĄGNIKÓW NA PASIE STARTOWYM 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) Ciągniki o mocy 10:00-11:30 11:00-12:30 11:00-12:30 od 140 do 160 KM 14:00-15:30 PREZENTACJA PŁUGÓW NA INDYWIDUALNYCH POLETKACH POKAZOWYCH Pługi obracalne 9:00-17:00 z przerwą na prezentację w RINGU PREZENTACJA W RING-u (orientacyjnie) Opracowanie graficzne i skład: Organizator: Opryskiwacze polowe 13:00 Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, 13:00 ul. Wesoła 52 12: Kościelec Ładowarki teleskopowe Ładowacze czołowe 13:30 tel.: fax: :30 Druk: Trans-Druk 12:30 Pługi obracalne 14:00 14:00 13:00 STREFA JUNIORA AGRO SHOW Pozostałe wydarzenia na terenie AGRO SHOW WRZEŚNIA 2015 (piątek) 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) lokalizacja - SEKTOR A 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16: WIOSKA BEZPIECZEŃSTWA: SAAB - PIGMiUR lokalizacja - SEKTOR D (przy polach pokazowych) 18 WRZEŚNIA 2015 (piątek) 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 TRACTOR OF THE YEAR WRZEŚNIA 2015 (piątek) 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) Jazdy testowe ciągnikami nominowanymi do konkursu TOTY :00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 lokalizacja - SEKTOR D (przy polach pokazowych) Pokaz Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej: NIEBEZPIECZNE STUDZIENKI, SZAMBA I ZBIORNIKI 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) lokalizacja - SEKTOR D (przy polach pokazowych) 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) W celu ułatwienia dojazdu na Wystawę AGRO SHOW w dniach 18, 19 i 20 września 2015r. pomiędzy Stacją PKP w Pobiedziskach a terenem Wystawy kursować będzie bezpłatny autobus. Może z niego skorzystać każdy zwiedzający. Przystanki znajdować się będą: - na parkingu przed Stacją PKP w Pobiedziskach - na skrzyżowaniu dróg asfaltowych na terenie wystawy Na innych przystankach autobus nie będzie się zatrzymywał. Rozkład jazdy: 1. Odjazd ze stacji PKP w Pobiedziskach w kierunku Wystawy: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 2. Odjazd z terenu wystawy w kierunku Stacji PKP w Pobiedziskach: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 UWAGA! Z powodu natężenia ruchu (szczególnie w niedzielę, 20 września) mogą nastąpić opóźnienia.

12 GASTRONOMIA GASTRONOMIA GASTRONOMIA GASTRONOMIA PLAN WYSTAWY FLOOR PLAN OF POKAZY PRACY PŁUGÓW P WYSTAWCY EXHIBITORS KVERNELAND GROUP POLSKA KUHN - MASZYNY ROLNICZE LEMKEN POLSKA UNIA AGRO-MASZ PAWEŁ NOWAK P1 P2 P3 P4 P5 METAL-FACH P6 Jazdy testowe ciągnikami nominowanymi do konkursu TOTY 2016 OP ŁAD ŁADOWAC WC kontener WEJŚCIE ENTRANCE droga dla zwiedzających/route for visitors 5 droga dla zwiedzających/route for visitors 5 droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route droga techniczna/technical route droga techniczna/technical route WC kontene WEJŚCIE ENTRANCE droga dla zwiedzających/route for visitors 4 droga dla zwiedzających/route for visitors 4 droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route kontener WC droga techniczna/technical route kontener WC droga techniczna/technical route WEJŚCIE ENTRANCE droga dla zwiedzających/route for visitors 3 droga dla zwiedzających/route for visitors 3 droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route BIURO SEKTOR SECTOR OFFICE A, B droga techniczna/technical route droga techniczna/technical route BIURO SEKTOR / SECTOR OFFICE C, D WEJŚCIE ENTRANCE 4 WEJŚCIE ENTRANCE 5 STREFA JUNIORA WC kontener A B C STUDIO droga dla zwiedzających/route for visitors 2 TVP 1 droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route BIURO PRASOWE PRESS OFFICE droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route droga techniczna/technical route kontener WC STARŻ POŻARNA droga techniczna/technical route WEJŚCIE HALA SEMINARYJNA SEMINAR TENT HALL P 6 ENTRANCE P ZWIEDZAJĄCY ABONAMENTOWY (STRZEŻONY DLA WYSTAWCÓW) VISITORS P WC kontener kontener WC P STRZEŻONY DLA ZWIEDZAJĄCYCH ATTENDED FOR VISITORS SUBSCRIPTION (ATTENDED FOR EXHIBITORS) WYSTAWCY P BIURO OBSŁUGI WYSTAWY EXHIBITORS OFFICE AUTOBUSY/BUS P P NIEPEŁNOSPRAWNI DISABLED 611 A, B BIURO SEKTOR SECTOR OFFICE droga techniczna/technical route droga dla zwiedzających/route for visitors 1 POLICJA POLICE OCHRONA SECURITY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZĄDZEÑ ROLNICZYCH BIURO WYSTAWY EXHIBITION OFFICE WC kontener HALA WYSTAWOWA HALA SEMINARYJNA SEMINAR TENT HALL droga techniczna/technical route droga dla zwiedzających/route for visitors 1 C, D

XVMiędzynarodowa Wystawa Rolnicza 2013 Dla rolnika. Dla natury. KATALOG WYSTAWY. 20-23 września 2013 r. Bednary koło Poznania, gmina Pobiedziska

XVMiędzynarodowa Wystawa Rolnicza 2013 Dla rolnika. Dla natury. KATALOG WYSTAWY. 20-23 września 2013 r. Bednary koło Poznania, gmina Pobiedziska XVMiędzynarodowa Wystawa Rolnicza 2013 Dla rolnika. Dla natury. KATALOG WYSTAWY 20-23 września 2013 r. Bednary koło Poznania, gmina Pobiedziska XV INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION Bednary 20-23 września

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014

MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014 MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa, POLSKA MT Polska Trade Fair and Congress Centre, Warsaw, POLAND KATALOG

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

Katalog/catalogue. Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL. Targi Obróbki Blach STOM-BLECH

Katalog/catalogue. Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL. Targi Obróbki Blach STOM-BLECH Katalog/catalogue Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL Targi Obróbki Blach STOM-BLECH Targi Laserów Przemysłowych i Technologii Laserowych stom-laser Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND 2nd International Food & Drinks Exhibition 14-16 April 2015 Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND worldfood.pl For more information please visit the website or contact: For polish

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition 10 12.09.2013 Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Warsaw international

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl China EXPO POLAND 2012 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl CHINA EXPO POLAND 2012 20-22 września 2012 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa 20-22 September 2012 MT Polska Trade

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo