KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza"

Transkrypt

1 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE Biuro wystawy / Exhibition office Elektryk/Electrician Ochrona wystawy / Exhibition protection service Meble / Equipment Usługi gastronomiczne GASTRO-NET Opracowanie graficzne i skład: Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, ul. Wesoła Kościelec tel.: fax: Organizator: Druk: Trans-Druk

2 Ladies and Gentlemen! Wiesław Kujawa Wiceprezes Zarządu Vice-president of Board Józef Dworakowski Wiceprezes Zarządu Vice-president of Board We would like to warmly welcome you to the 17th International Agricultural Exhibition AGRO SHOW! Since 1999 we have been striving to make AGRO SHOW an eagerly awaited holiday for the whole agricultural sector. We are proud to see that our Exhibition is perceived as a perfect platform for expanding knowledge, seeking inspirations, exchange ideas, establishing contacts and gaining experience, as well as a place for effective meetings between farmers and companies and institutions related to agriculture, which is one of the most important sectors of the Polish economy. As the Exhibition host, we are happy to see that so many of you have come this year to Bednary! AGRO SHOW is our crucial project, and we continuously develop its formula. For seventeen years we have been doing everything possible to meet expectations of exhibitors and visitors alike. Therefore, during each successive edition of the Exhibition we introduce numerous improvements and novelties, for years making AGRO SHOW most comprehensive agricultural event in Poland, and a great place to present the latest and most modern agricultural machines and equipment from manufacturers of all global brands. When organising AGRO SHOW, our main aim is to provide support for development of the Polish agriculture and rural areas. During 4 days (September 18 to 21, 2015) of the Exhibition you can become acquainted with a comprehensive offer from over 800 exhibitors from Poland and abroad, presenting their machines and products on 150 thousand m 2 of the exhibition area. It is worth noting that the whole Exhibition is held outdoors, covering the area of nearly 120 ha! This must sound impressive! Probably everyone waits for a fixed and most spectacular part of AGRO SHOW, presentations of machines at work. Apart from traditional presentations of sprayers and loaders in the ring, also active work of ploughs in individual presentation rings will be show, and a spectacular presentation of tractors. However, AGRO SHOW is certainly much more than just an exhibition of equipment and materials for agricultural production. We strongly promote education and sharing of professional knowledge. The event programme is enriched with thematic seminars, and we prepare a number of attractions for students from agricultural secondary schools and universities. This year, the Agro Debate was added to the exhibition programme, organised in cooperation with Redakcja Rolna TVP1 and concerning issues related to the vocational training in Poland. We are glad to see our event expand and evolve with each year. We strive to make the annual meeting in Bednary of farmers, entrepreneurs, and institutions associated with agriculture interesting and fruitful. We hope you will enjoy your stay at AGRO SHOW 2015, and already today we would like to invite you to Bednary for the next edition in 2016, on of September.

3 Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na XVII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW! Od 1999 roku dokładamy wszelkich starań, aby AGRO SHOW było wyczekiwanym świętem całej branży rolniczej. Jesteśmy dumni z tego, że nasza Wystawa postrzegana jest jako doskonała platforma do poszerzania wiedzy, szukania inspiracji, wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń, a także jako miejsce owocnych spotkań rolników z firmami i instytucjami związanymi z rolnictwem, czyli jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Jako gospodarz Wystawy cieszymy się, że kolejny rok z rzędu tak licznie przyjechaliście Państwo do Bednar! AGRO SHOW to nasz kluczowy projekt, którego formułę cały czas udoskonalamy. Od siedemnastu lat robimy wszystko, aby spełniać oczekiwania zarówno wystawców, jak i zwiedzających. W związku z tym podczas każdej kolejnej edycji Wystawy wprowadzamy wiele ulepszeń i nowości, dzięki czemu AGRO SHOW od lat pełni rolę najbardziej kompleksowej imprezy rolniczej w Polsce i odpowiedniego miejsca na prezentację najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych producentów wszystkich światowych marek. Podczas organizacji AGRO SHOW za główny cel obraliśmy sobie przede wszystkim wspieranie rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Podczas 4 dni Wystawy (od 18 do 21 września 2015 roku) będziecie Państwo mogli zapoznać się z kompleksową ofertą ponad 800 wystawców, polskich i zagranicznych, którzy swoje maszyny i produkty zaprezentują na 150 tys. m 2 powierzchni wystawienniczej. Warto przypomnieć, że cała Wystawa mieści się na otwartej przestrzeni, na powierzchni prawie 120 ha! To musi robić wrażenie! Wszyscy zapewne czekają na stały i najbardziej widowiskowy element AGRO SHOW, czyli pokazy maszyn podczas pracy. Oprócz tradycyjnego pokazu na ringu opryskiwaczy i ładowarek odbędzie się aktywna praca pługów na indywidualnych polach pokazowych oraz widowiskowy pokaz ciągników. AGRO SHOW to jednak zdecydowanie coś więcej niż tylko ekspozycja sprzętu i materiałów do produkcji rolnej. Mocno stawiamy na edukację i szerzenie fachowej wiedzy branżowej. Program imprezy wzbogacamy o seminaria tematyczne, przygotowujemy szereg atrakcji dla młodzieży szkół rolniczych i studentów wyższych uczelni. W tym roku program wystawy został wzbogacony o Agro Debatę organizowaną przy współpracy z Redakcją Rolną TVP1 dotyczącą problematyki szkolnictwa zawodowego w Polsce. Cieszy nas fakt, że z każdym rokiem nasza impreza rozrasta się i ewoluuje. Dokładamy wszelkich starań aby coroczne spotkania w Bednarach rolników oraz, przedsiębiorców i instytucji związanych z branżą rolniczą były interesujące i owocne. Życzymy miłego pobytu na AGRO SHOW 2015 i już dziś zapraszamy do Bednar na kolejną edycję w roku 2016 w dniach września. Aleksandra Gralik Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych President of the Polish Chamber of Commerce for Agricultural Machines and Facilities Renata Arkuszewska Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Vice-president of Board Managing Director

4 Ladies and Gentlemen, Marek Sawicki Minister of Agriculture and Rural Development The International Agricultural Exhibition Agro Show held in Bednary near Poznań has deservedly won a great recognition amongst the exhibitors and the farmers alike. This is one of the largest events of its type in Europe. From the very beginning, it has attracted a lot of attention due to spectacular presentations of machines at work in the field. A prospective buyer can check actual functions of individual machines. This allows selecting the best one, most suitable for a specific farm. The presentations are supplemented by counselling points organised by the Ministry of Agriculture and Rural Development, Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, Agricultural Market Agency, Farmers' Social Security Fund, and specialists from agriculture counselling centres. The contemporary farm requires not only modern equipment and technologies, but also increasingly specialist knowledge. Also possibilities for obtaining support from EU and Polish funds change. We are in the first year of operation of the new system for direct payments and the new Rural Development Programme for years Both these instruments complement each other and are designated for active farmers. Their main assumption is connecting the largest possible number of family farms with the market. This aim was also in view when possibilities for direct sale were expanded, which will take effect on January 1, This year many farms, including those in Wielkopolska, suffered due to the drought. I will strive to achieve restoration of packaged insurances and for starting implementation of the National Programme of Small and Medium Retention in the coming year. I would like to wish you a pleasant and effective time at the hospitable Wielkopolska Land during the International Agricultural Exhibition Agro Show in Bednary. Minister of Agriculture and Rural Development Marek Sawicki

5 Szanowni Państwo! Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show w Bednarach k/ Poznania zasłużenie zdobyła sobie wysokie uznanie zarówno wśród wystawców jak i wśród rolników. To jedna z największych tego typu imprez wystawienniczych w Europie. Od początku przyciągała zainteresowanie dzięki imponującym pokazom pracy maszyn w polu. Potencjalny kupiec ma możliwość sprawdzenia rzeczywistych zdolności poszczególnych rodzajów maszyn. Pozwala to wybrać tę najwłaściwszą, najlepiej pasującą do konkretnego gospodarstwa. Uzupełnieniem pokazów są punkty informacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz specjalistów z ośrodków doradztwa rolniczego. Współczesne gospodarstwo rolne wymaga nie tylko nowoczesnego sprzętu i technologii, ale także coraz bardziej specjalistycznej wiedzy. Zmieniają się również możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych i krajowych. Jesteśmy w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemy płatności bezpośrednich oraz nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oba instrumenty są wzajemnie spójne i ukierunkowane na rolnika aktywnego. Podstawowym założeniem jest to, aby efektem końcowym było powiązanie jak największej liczby rodzinnych gospodarstw rolnych z rynkiem. Temu celowi przyświecało też rozszerzenie możliwości w zakresie sprzedaży bezpośredniej, co będzie fizycznie miało miejsce z dniem 1 stycznia 2016 roku. W tym roku szereg gospodarstw, w tym także te z terenu Wielkopolski, ucierpiało w wyniku suszy. Będę zabiegał o to, aby nastąpił powrót do ubezpieczeń pakietowych i oto, aby od przyszłego roku rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Małej i Średniej Retencji. Życzę Państwu pożytecznie spędzonego czasu na gościnnej Ziemi Wielkopolskiej podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki

6 dr Dorota Nowacka Mayor Of Pobiedziska Town and Commune I would like to offer my warm welcome to all exhibitors, visitors and organisers of the International Agricultural Exhibition, AGRO SHOW 2015, held in Bednary, Pobiedziska commune, for the seventeenth time already. Pobiedziska is located on the ancient Piastowski Trail in the beautiful area of Poznanskie Lake District, 27km from Poznan and 25km from Gniezno. It is the largest commune in Poznan poviat, and about 19 thousand of its inhabitants live at the area of 189 km 2. Pobiedziska was established by Kazimierz Odnowiciel over 950 years ago. The only monument of this ruler in the world can be seen at Kostrzyńska street. Pobiedziska is also a beloved town of the king Władysław Jagiełło, who chose our town to welcome the delegation returning from the Council in Konstance in The Pobiedziska commune is also a place where Maksymilian Jackowski, founder of agricultural associations, lived and worked, and Professor Józef Kostrzewski, a distinguished archaeologist who discovered Biskupin, was born in nearby Węglewo. A picturesque landscape of Pobiedziska commune lands was formed during the Baltic glacial period. In the southern part of the commune, the landscape protection park Promno was created on moraine hills. The areas most interesting from the environmental point of view are protected in three nature sanctuaries: oak-hornbeam "Deciduous forest in Promno", "Lake Drążynek" and "Lake Dębiniec. The landscape protection park "Zielonka Forest" is located in the northwest part of the commune. All lovers of hiking and a contact with the nature can plan a memorable forest adventure along trails crisscrossing the commune lands. Numerous equestrian centres, available beaches and well-developed sports and recreation facilities definitely attract visitors to the town and the commune. An important attraction is the Open-air Museum presenting miniatures of buildings of the Piastowski Trail. The visitors to the museum can also see a wooden fortress from early Middle Ages and an exhibition of reconstructed siege machines located nearby. I hope you will have many memorable experiences, and that the exhibitors conclude successful contracts. In your free time, I would like to encourage you to admire the beauty of Pobiedziska lands. Mayor Of Pobiedziska Town and Commune Dorota Nowacka, PhD

7 Witam serdecznie wszystkich wystawców, zwiedzających oraz organizatorów Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2015, która już po raz siedemnasty odbywa się w Bednarach na terenie gminy Pobiedziska. Pobiedziska położone są na prastarym Szlaku Piastowskim wśród przepięknych terenów Pojezierza Poznańskiego, w odległości 27 km od Poznania i 25 km od Gniezna. Są największą gminą powiatu poznańskiego, a na powierzchni 189 km 2 mieszka ok.19 tysięcy mieszkańców. Pobiedziska zostały założone przez Kazimierza Odnowiciela ponad 950 lat temu. Przy ul. Kostrzyńskiej można podziwiać jedyny na świecie pomnik tego władcy. Pobiedziska to także umiłowane miasto króla Władysława Jagiełły, który w 1418 r. właśnie w naszym mieście witał delegację powracającą z soboru w Konstancji. Gmina Pobiedziska to również miejsce życia i działalności Maksymiliana Jackowskiego, założyciela kółek rolniczych. W pobliskim Węglewie urodził się prof. Józef Kostrzewski, wybitny archeolog odkrywca Biskupina. Malownicza rzeźba terenu gminy Pobiedziska jest dziełem zlodowacenia bałtyckiego.w południowej części gminy na morenowych pagórkach utworzono Park Krajobrazowy Promno. Natomiast z najciekawszych przyrodniczo fragmentów wydzielono trzy rezerwaty: dębowo-grabowy Las liściasty w Promnie, Jezioro Drążynek oraz rezerwat Jezioro Dębiniec. W północno-zachodniej części gminy znajduje się park krajobrazowy Puszcza Zielonka. Wszyscy miłośnicy wędrówek i obcowania z przyrodą, mogą dzięki wyznaczonym na terenie całej gminy szlakom zaplanować sobie niezapomnianą leśną przygodę. Niewątpliwą zachętą dla odwiedzających miasto i gminę są liczne ośrodki jeździeckie, dostępne plaże oraz dobrze rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne. Dużą atrakcją jest Skansen Miniatur park, w którym znajdują się miniatury budowli Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski. Tuż przy skansenie zwiedzić można drewnianą fortecę z okresu wczesnego średniowiecza oraz wystawę machin oblężniczych w naturalnej skali. Życzę wielu niezapomnianych wrażeń, a wystawcom udanych kontraktów. Zachęcam wszystkich do podziwiania w wolnym czasie piękna pobiedziskiej ziemi. dr Dorota Nowacka Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska dr Dorota Nowacka

8 PROGRAMME OF EVENTS XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 During the exhibition demonstrations of ploughs at work will take place on individual plots - demo fields. Consulting and advisory points can be found on the stands of government institutions - stand 192, sector B Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE FRIDAY, 18 SEPTEMBER The exhibition is open for visitors: 9:00a.m. - 5:00p.m. from 9:00 Accreditation of Journalists Press Office 9:30-10:00 Press conference inaugurating the XVII International Agricultural Exhibition Agro Show 2015 Press Office 10:00-11:30 Finals of competition, Mechanic on Medal 2015 and Young Mechanic on Medal 2015 Seminar Hall (by the airstrip) 10:30-11:00 Opracowanie Meeting of the inaugural activities of the Association of Innovative Boomgaarden Ruszków Agricultural Engineering ALBATROSS graficzne i skład: Medien Sp. z o.o. Drugi, Press ul. Wesoła 52 Office Kościelec Organizator: tel.: :30-11:30 Youth vs. tractor - who drags faster - competition of top agrar Polska fax: Presentation field Druk: Trans-Druk sector D The award ceremony attended by the Minister of Agriculture and 11:30-12:00 Rural Development to the winners of competitions: The mechanic on Medal 2015, Young Mechanic on Medal 2015, Service on Seminar Hall (by the airstrip) Medal :00-12:30 Presentation of tractors with HP airstrip 12:00-14:00 Summary of the thirteenth edition of the Nationwide Contest Safe Farm 2015 Seminar&Banquet Hall 12:00-14:00 AGRO SHOW THE GAME - outdoor game for visitors Information Point - Sector A AGRO DEBATE: Profession will not disappoint. The labor market of 12:30-14:00 agricultural technology and vocational education system. The most important problems. Seminar Hall (by the airstrip) 13:00-14:30 Machines show at work in the ring (sprayers, front loaders and telehandlers) and a presentation of the work of ploughs SATURDAY, 19 SEPTEMBER The exhibition is open for visitors: 9:00a.m. - 5:00p.m. 10:00-10:45 Press conference - RAITECH RAIFFESIEN AGRO-TECHNIKA Press Office 11:00-12:30 Presentation of tractors with HP airstrip 11:00-12:00 Press conference - PZL SĘDZISZÓW Press Office RING - field demonstration plots and individual plots 12:00-14:00 AGRO SHOW THE GAME - outdoor game for visitors Information Point - Sector A 13:00-14:00 Seminar: RDP Modernization of Agricultural Farms Seminar Hall (by the airstrip) 13:00-14:30 14:30-15:30 Machines show at work in the ring (sprayers, front loaders and telehandlers) and a presentation of the work of ploughs Seminar: The drones and sensors as a source for reliable information on the state of the plant for Precision Farming applications. SUNDAY, 20 SEPTEMBER The exhibition is open for visitors: 9:00a.m. - 5:00p.m. RING - field demonstration plots and individual plots Seminar Hall 10:00-11:30 Presentation of tractors with HP airstrip (by the airstrip) 11:15-11:45 12:00-13:00 Seminar: The drones and sensors as a source for reliable information on the state of the plant for Precision Farming applications. Seminar: RDP Modernization of Agricultural Farms Seminar Hall Seminar Hall (by the airstrip) (by the airstrip) 12:00-13:30 13:00-14:00 13:00-13:30 Machines show at work in the ring (sprayers, front loaders and telehandlers) and a presentation of the work of ploughs Seminar: Perennial crops on agricultural land - the economic exploitation of the weaker agricultural land. The press conference summarizing the XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 RING - field demonstration plots and individual plots Seminar Hall Press Office 14:00-15:30 Presentation of tractors with HP airstrip MONDAY, 21 SEPTEMBER The exhibition is open for visitors: 9:00a.m. - 1:00p.m. (by the airstrip)

9 PROGRAM WYDARZEŃ XVII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 2015 Podczas wystawy odbywają się pokazy pracy pługów na poletkach indywidualnych - pola pokazowe. Punkty konsultacyjne i doradcze znajdują się na stoiskach instytucji rządowych - stoisko 192, sektor B. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 2015 KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE PIĄTEK, 18 WRZEŚNIA 2015 r. Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00-17:00 od godz. 9:00 Akredytacja dziennikarzy Biuro Prasowe 9:30-10:00 10:00-11:30 10:30-11:00 10:30-11:30 11:30-12:00 Konferencja prasowa inaugurująca XVII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2015 Finały Konkursów: Mechanik na Medal 2015 i Młody Mechanik na Medal 2015 Spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Innowacyjnej Inżynierii Rolniczej ALBATROS Młodzież kontra traktor - kto przeciągnie szybciej Druk: - konkurs top agrar Polska Uroczyste wręczenie nagród z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi laureatom konkursów: Mechanik na Medal 2015, Młody Mechanik na Medal 2015, Serwis na Medal 2015 Biuro Prasowe Hala seminaryjna (przy pasie startowym) Biuro Prasowe Pola pokazowe sektor D Hala seminaryjna (przy pasie startowym) 11:00-12:30 Prezentacja ciągników o mocy 140 KM KM pas startowy 12:00-14:00 Podsumowanie XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015 Hala seminaryjno-bankietowa 12:00-14:00 AGRO SHOW GRA - gra terenowa z udziełem zwiedzających Punkt Informacyjny - SEKTOR A 12:30-14:00 13:00-14:30 AGRO DEBATA nt.: Zawód cię nie zawiedzie. Rynek pracy techniki rolniczej, a system edukacji zawodowej. Najważniejsze problemy. Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze, ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe) oraz pokaz pracy pługów SOBOTA, 19 WRZEŚNIA 2015 r. Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00-17:00 10:00-11:45 Konferencja prasowa RAITECH RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Biuro prasowe 11:00-12:30 Prezentacja ciągników o mocy 140 KM KM pas startowy 11:00-12:00 Konferencja prasowa PZL SĘDZISZÓW Biuro prasowe Hala seminaryjna (przy pasie startowym) RING - pola pokazowe i indywidualne poletka pokazowe 12:00-14:00 AGRO SHOW GRA - gra terenowa z udziełem zwiedzających Punkt Informacyjny - SEKTOR A 13:00-14:00 13:00-14:30 14:30-15:30 Seminarium nt.: PROW Modernizacja Gospodarstw Rolnych - ARIMR Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze, ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe) oraz pokaz pracy pługów Seminarium nt.: Drony, sensory i czujniki jako źródło pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie roślin dla zastosowań Rolnictwa Precyzyjnego NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA 2015 r. Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00-17:00 10:00-11:30 Prezentacja ciągników o mocy 140 KM KM pas startowy 11:15-11:45 12:00-13:00 12:00-13:30 13:00-14:00 13:00-13:30 Seminarium nt.: Drony, sensory i czujniki jako źródło pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie roślin dla zastosowań Rolnictwa Precyzyjnego Seminarium nt.: PROW Modernizacja Gospodarstw Rolnych - ARiMR Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze, ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe) oraz pokaz pracy pługów Seminarium nt.: Uprawy wieloletnie na gruntach rolnych - sposób opłacalnego wykorzystania gruntów słabszych rolniczo. Konferencja prasowa podsumowująca XVII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2015 Opracowanie graficzne i skład: Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, ul. Wesoła Kościelec tel.: fax: Hala seminaryjna (przy pasie startowym) RING - pola pokazowe i indywidualne poletka pokazowe Hala seminaryjna (przy pasie startowym) Hala seminaryjna (przy pasie startowym) Hala seminaryjna (przy pasie startowym) RING - pola pokazowe i indywidualne poletka pokazowe Hala seminaryjna (przy pasie startowym) Biuro Prasowe 14:00-15:30 Prezentacja ciągników o mocy 140 KM KM pas startowy PONIEDZIAŁEK, 21 WRZEŚNIA 2015 r. Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00-13:00 Trans-Druk Organizator:

10 MACHINES AT WORK PRESENTATION SHOW GROUP 18 SEPTEMBER 2015 (Friday) 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) PRESENTATION OF TRACTORS AT THE AIRSTRIP Tractors HP 11:00-12:30 11:00-12:30 10:00-11:30 14:00-15:30 PRESENTATION OF PLOUGHS AT INDIVIDUAL DEMONSTARTION PLOTS Ploughs 9:00-17:00 with break during presentation at RING PRESENTATION AT RING (APPROX) Opracowanie graficzne i skład: Organizator: Field sprayers 13:00 Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, 13:00 ul. Wesoła Kościelec 12:00 Telescopic handlers Front loaders 13:30 tel.: fax: :30 Druk: Trans-Druk 12:30 Ploughs 14:00 14:00 13:00 KIDS ZONE AT AGRO SHOW Other events in the area of AGRO SHOW SEPTEMBER 2015 (Friday) 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) LOCALIZATION - SECTOR A 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16: SAFETY FARM: SAAB - PIGMiUR localization - SECTOR D (near presentation fields) 18 SEPTEMBER 2015 (Friday) 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 TRACTOR OF THE YEAR SEPTEMBER 2015 (Friday) 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) Test drive at tractors nominated for the competition TOTY :00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 localization - SECTOR D (near the presentation fields) Show: National Labour Inspectorate and the State Fire Service: DANGEROUS sump, septic tanks and reservoirs 19 SEPTEMBER 2015 (Saturday) localization - SECTOR D (near the presentation fields) 20 SEPTEMBER 2015 (Sunday) In order to facilitate access to the exhibition Agro Show on 18, 19 and 20 September between the train station in Pobiedziska and the exhibition area will run a free shuttle bus. Bus-stops will be located: - In the parking lot in front of a railway station in Pobiedziska - At the intersection of routes in the exhibition area On other stops the bus will not stop. Timetable: 1. Departure from the railway station in Pobiedziska towards exhibition: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 2. Departure from the exhibition area in the direction of the railway station in Pobiedziska: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 WARNING! Due to the volume of traffic (especially on Sunday, September 20) there may be delays.

11 PROGRAM POKAZÓW XVII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 2015 GRUPA POKAZOWA 18 WRZEŚNIA 2015 (piątek) 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) PREZENTACJA CIĄGNIKÓW NA PASIE STARTOWYM 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) Ciągniki o mocy 10:00-11:30 11:00-12:30 11:00-12:30 od 140 do 160 KM 14:00-15:30 PREZENTACJA PŁUGÓW NA INDYWIDUALNYCH POLETKACH POKAZOWYCH Pługi obracalne 9:00-17:00 z przerwą na prezentację w RINGU PREZENTACJA W RING-u (orientacyjnie) Opracowanie graficzne i skład: Organizator: Opryskiwacze polowe 13:00 Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, 13:00 ul. Wesoła 52 12: Kościelec Ładowarki teleskopowe Ładowacze czołowe 13:30 tel.: fax: :30 Druk: Trans-Druk 12:30 Pługi obracalne 14:00 14:00 13:00 STREFA JUNIORA AGRO SHOW Pozostałe wydarzenia na terenie AGRO SHOW WRZEŚNIA 2015 (piątek) 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) Międzynarodowa Wystawa Rolnicza XVII International Agricultural Exhibition AGRO SHOW KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOGUE 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) lokalizacja - SEKTOR A 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16: WIOSKA BEZPIECZEŃSTWA: SAAB - PIGMiUR lokalizacja - SEKTOR D (przy polach pokazowych) 18 WRZEŚNIA 2015 (piątek) 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 TRACTOR OF THE YEAR WRZEŚNIA 2015 (piątek) 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) Jazdy testowe ciągnikami nominowanymi do konkursu TOTY :00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 lokalizacja - SEKTOR D (przy polach pokazowych) Pokaz Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej: NIEBEZPIECZNE STUDZIENKI, SZAMBA I ZBIORNIKI 19 WRZEŚNIA 2015 (sobota) lokalizacja - SEKTOR D (przy polach pokazowych) 20 WRZEŚNIA 2015 (niedziela) W celu ułatwienia dojazdu na Wystawę AGRO SHOW w dniach 18, 19 i 20 września 2015r. pomiędzy Stacją PKP w Pobiedziskach a terenem Wystawy kursować będzie bezpłatny autobus. Może z niego skorzystać każdy zwiedzający. Przystanki znajdować się będą: - na parkingu przed Stacją PKP w Pobiedziskach - na skrzyżowaniu dróg asfaltowych na terenie wystawy Na innych przystankach autobus nie będzie się zatrzymywał. Rozkład jazdy: 1. Odjazd ze stacji PKP w Pobiedziskach w kierunku Wystawy: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 2. Odjazd z terenu wystawy w kierunku Stacji PKP w Pobiedziskach: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 UWAGA! Z powodu natężenia ruchu (szczególnie w niedzielę, 20 września) mogą nastąpić opóźnienia.

12 GASTRONOMIA GASTRONOMIA GASTRONOMIA GASTRONOMIA PLAN WYSTAWY FLOOR PLAN OF POKAZY PRACY PŁUGÓW P WYSTAWCY EXHIBITORS KVERNELAND GROUP POLSKA KUHN - MASZYNY ROLNICZE LEMKEN POLSKA UNIA AGRO-MASZ PAWEŁ NOWAK P1 P2 P3 P4 P5 METAL-FACH P6 Jazdy testowe ciągnikami nominowanymi do konkursu TOTY 2016 OP ŁAD ŁADOWAC WC kontener WEJŚCIE ENTRANCE droga dla zwiedzających/route for visitors 5 droga dla zwiedzających/route for visitors 5 droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route droga techniczna/technical route droga techniczna/technical route WC kontene WEJŚCIE ENTRANCE droga dla zwiedzających/route for visitors 4 droga dla zwiedzających/route for visitors 4 droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route kontener WC droga techniczna/technical route kontener WC droga techniczna/technical route WEJŚCIE ENTRANCE droga dla zwiedzających/route for visitors 3 droga dla zwiedzających/route for visitors 3 droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route BIURO SEKTOR SECTOR OFFICE A, B droga techniczna/technical route droga techniczna/technical route BIURO SEKTOR / SECTOR OFFICE C, D WEJŚCIE ENTRANCE 4 WEJŚCIE ENTRANCE 5 STREFA JUNIORA WC kontener A B C STUDIO droga dla zwiedzających/route for visitors 2 TVP 1 droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route BIURO PRASOWE PRESS OFFICE droga dla zwiedzających/route for visitors droga techniczna/technical route droga techniczna/technical route kontener WC STARŻ POŻARNA droga techniczna/technical route WEJŚCIE HALA SEMINARYJNA SEMINAR TENT HALL P 6 ENTRANCE P ZWIEDZAJĄCY ABONAMENTOWY (STRZEŻONY DLA WYSTAWCÓW) VISITORS P WC kontener kontener WC P STRZEŻONY DLA ZWIEDZAJĄCYCH ATTENDED FOR VISITORS SUBSCRIPTION (ATTENDED FOR EXHIBITORS) WYSTAWCY P BIURO OBSŁUGI WYSTAWY EXHIBITORS OFFICE AUTOBUSY/BUS P P NIEPEŁNOSPRAWNI DISABLED 611 A, B BIURO SEKTOR SECTOR OFFICE droga techniczna/technical route droga dla zwiedzających/route for visitors 1 POLICJA POLICE OCHRONA SECURITY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZĄDZEÑ ROLNICZYCH BIURO WYSTAWY EXHIBITION OFFICE WC kontener HALA WYSTAWOWA HALA SEMINARYJNA SEMINAR TENT HALL droga techniczna/technical route droga dla zwiedzających/route for visitors 1 C, D

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (4.09.2015)

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (4.09.2015) drogi ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (4.09.2015) E droga zwiedz. 2 221 2IE D droga zwiedz. 4 446 365 FARM NET GmbH C droga zwiedz. 4 404 4EVERYTHING - PATEER C droga zwiedz. 1 91 A/S CIMBRIA HOUSE F droga

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (24.07.2014)

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (24.07.2014) drogi ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (24.07.2014) E droga zwiedz. 4 484 365 FARM NET GROUP GMBH & Co KG D droga zwiedz. 4 444 44 TUNING D droga zwiedz. 2 230 A.R. CHMIELEWSKI P.P.H.U. S.J. C droga zwiedz.

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (7.08.2015)

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (7.08.2015) drogi ALFABETYZNA LISTA WYSTAWÓW (7.08.2015) E droga zwiedz. 2 221 2IE D droga zwiedz. 4 446 365 FARM NET GmbH droga zwiedz. 4 404 4EVERYTHING - PATEER droga zwiedz. 1 91 A/S IMBRIA HOUSE NAZWA WYSTAWY

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (9.08.2013)

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (9.08.2013) drogi ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW (9.08.2013) C droga zwiedz. 5 494 44TUNING - PRZEDSIĘBIORSTWO 44 JOANNA HALICKA D droga zwiedz. 5 555 ABZ ADAM ZACHAROW E droga zwiedz. 4 450 ACO FUNKI AS C droga zwiedz.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Dział redagowany przez www.dzienniktargowy.pl Odmienione oblicze Międzynarodowych Agro Show 2009 podsumowanie Targów Hodowli Zwierząt Farma

Dział redagowany przez www.dzienniktargowy.pl Odmienione oblicze Międzynarodowych Agro Show 2009 podsumowanie Targów Hodowli Zwierząt Farma 4 www.expovortal.com www.expovortal.com 5 6 www.aktualnosci.pl www.aktualnosci.pl 7 8 www.aktualnosci.pl www.aktualnosci.pl 9 10 www.aktualnosci.pl www.aktualnosci.pl 11 12 www.aktualnosci.pl www.aktualnosci.pl

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

193. ECOMALEX DAWID MAŁEK

193. ECOMALEX DAWID MAŁEK Lista rankingowa Deklaracji Uczestnictwa po ocenie merytorycznej Ekspertów, w ramach projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Nr stoiska 68 44TUNING.PL 22 AB UMEGA 83 ABRO SYSTEM 488 ADAMEX NAZWA WYSTAWCY

Nr stoiska 68 44TUNING.PL 22 AB UMEGA 83 ABRO SYSTEM 488 ADAMEX NAZWA WYSTAWCY 68 44TUNING.PL 22 AB UMEGA 83 ABRO SYSTEM 488 ADAMEX Hala 22 ADEL ZAKŁAD ELEKTRONICZNY STANISŁAW PĘKAL 264 ADIFEED Sp. z o.o. 312 ADNAR KOŁODZIEJCZYK DANIEL 236 AGAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe. Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011. www.agro-tech-minikowo.pl

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe. Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011. www.agro-tech-minikowo.pl XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011 www.agro-tech-minikowo.pl AGRO-TECH MINIKOWO Marka godna zaufania Targi AGRO-TECH to jedna z najważniejszych wystaw

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Aleksandra Gralik Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Szanowni Państwo, Aleksandra Gralik Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych Szanowni Państwo, W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych serdecznie witam na kolejnej edycji Wystawy ZIELONE AGRO SHOW! Tym razem po raz pierwszy w województwie lubelskim. Dołożyliśmy

Bardziej szczegółowo

AGRO SHOW 2009 - LIST OF THE EXHIBITORS

AGRO SHOW 2009 - LIST OF THE EXHIBITORS AGRO SHOW 2009 - LIST OF THE EXHIBITORS Stand No. NAME OF THE EXHIBITOR 7 A2 KOPARKI SP. Z O.O. 259 ADDCON AGRAR GmbH HALA 35 ADEL ZAKŁAD ELEKTRONICZNY STANISŁAW PĘKAL 268 ADNAR KOŁODZIEJCZYK DANIEL 12

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikołajczak Mariusz Lecznica dla zwierząt poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty usługowej

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikołajczak Mariusz Lecznica dla zwierząt poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty usługowej Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ 2015 (status: 2015-04-23)

KALENDARZ WYDARZEŃ 2015 (status: 2015-04-23) 1 2015-01 ECORUM / Warsztaty dla samorządów i firm komunalnych 2 2015-03-08 Targi Lubelskie Lublin Asprim 3 2015-03-10 Dni Otwarte MOTO AGRO Białystok MOTO AGRO 4 5 6 2015-03-13 2015-03-16 2015-03-17 Spotkania

Bardziej szczegółowo

Wiosenne Targi Ogrodnicze pełne atrakcji

Wiosenne Targi Ogrodnicze pełne atrakcji Wiosenne Targi Ogrodnicze pełne atrakcji Chcesz sprawnie przygotować się do sezonu ogrodniczego? Szukasz unikalnych nasadzeń? Przyjedź do Szepietowa, 18 i 19 kwietnia Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

MAPA SIECI SPRZEDAŻY MASZYN, SERWISU I CZĘŚCI ZAMIENNYCH KORBANEK

MAPA SIECI SPRZEDAŻY MASZYN, SERWISU I CZĘŚCI ZAMIENNYCH KORBANEK Generalnym dystrybutorem maszyn SULKY w Polsce jest firma KORBANEK sp. z o.o. Mogą Państwo nabyć maszyny SULKY w sieci sprzedaży tej firmy. Importer zapewnia również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Mistrz Zobel Tadeusz Gniezno 20 140,06 I V-ce Mistrz Biittner Grzegorz Arkadiusz Poznań 20 179,97

Bardziej szczegółowo

Mazurskie AGRO SHOW Ostróda

Mazurskie AGRO SHOW Ostróda MASZYNY ROLNICZE MASZYNY ROLNICZE UPRAWY CHEMIA ROLNICZA CHEMIA ROLNICZA BUDOWNICTWO OGRODNICTWO PRZETWÓRSTWO SZUKAJ... Witamy! Aktualności Radio Raportu Radio Raportu Fotogaleria Raporty Komunikaty Instytucje

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Nr działek ewidecyjnych

Nr działek ewidecyjnych Załącznik nr 1 Lp. Nr działki ewidencyjnej Numer działki ewidencyjnej objętej wnioskiem - przewidzianej do przejęcia Nr działek ewidecyjnych Obręb ewidencyjny działki Własciciel 1 2861 Rawicz - miasto

Bardziej szczegółowo

Powiat kutnowski 1/5

Powiat kutnowski 1/5 Powiat kutnowski Załącznik nr 3 Zadanie p.n. Melioracje gruntów rolnych Budy Stare Witoldów, Budy Nowe, Suchodębie Majątek, Łanięta gm. Łanięta" 107 Gminna Spółka Wodna w Łaniętach 1 Maria Lubasińska,000

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe

XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych www.agro-tech-minikowo.pl Uniwersytet technologiczno-przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy AGRO-TECH

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r.

Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r. Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r. 1. KLEJ PLAST Andrzej Sosnowski, Sadłogoszcz 2. Sklep Wielobranżowy HIT Henryk Jagodziński, Barcin 3.

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRASA ROLNICZA. Tytuł Adres Telefon, e-mail, www

PRASA ROLNICZA. Tytuł Adres Telefon, e-mail, www PRASA ROLNICZA AGROBAZAR Tytuł Adres Telefon, e-mail, www Agencja Wydawniczo-Reklamowa ul. Marszałkowska 55/73 lok. 62 00-676 Warszawa tel.: 22/ 622 97 60 fax: 22/ 622 80 24 agrobazar@agrobazar.pl www.agrobazar.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE MARKET OF FARM TRACTORS IN POLAND

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE MARKET OF FARM TRACTORS IN POLAND STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 3 173 Edmund Lorencowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE MARKET OF FARM TRACTORS

Bardziej szczegółowo

Lista członków. Nazwa Firmy

Lista członków. Nazwa Firmy 1 Lista członków Lp. Nazwa Firmy 1 PHU AUTO GAZ BUT Czesław Słowik Sp. J. ul. Traugutta 59 2 Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli ul. Okulickiego 56 c 3 HALMAR Mysior, W Gęsiorski Sp. K. ul. COP

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Jan Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. H. U. JAN - ROL Jan Wojciechowski

Jan Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. H. U. JAN - ROL Jan Wojciechowski Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres i siedziba przedsiębiorcy Rodzaj sprzętu Numer wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru 1. Jan Wojciechowski P. H. U. JAN - ROL Jan Wojciechowski Parchanki 40 88-110 Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsięwzięć prewencyjnych w rolnictwie Injury-free accident events as a basis for preventive

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

- 1 - LISTA KONKURSOWA 05/2016. POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału KŁODAWA. z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości SŁUBICE

- 1 - LISTA KONKURSOWA 05/2016. POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału KŁODAWA. z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości SŁUBICE - 1 - LISTA KONKURSOWA 05/2016 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału KŁODAWA z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości SŁUBICE Data odbytego lotu - 18.09.2016 rok Odległość do punktu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Program Wystawy

XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Program Wystawy Sobota, 29 czerwca 2013 r. Ring Godz. 8.00-12.30 Godz. 12.30 Godz. 13.30 Godz. 14.00 Budynek główny Blok seminaryjny sala nr 4 Godz. 10.00-13.00 Godz. 13.00-14.00 XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk W styczniu rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo