SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej Obserwując przyzwyczajenia i zachowania uczniów w różnych sytuacjach szkolnych z niepokojem patrzymy na ich często niewłaściwy styl życia i odżywiania. Nie wszyscy np. chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych. Opowiadają, że wolny czas spędzają przed telewizorem i komputerem. Chętnie kupują produkty żywieniowe o niskiej wartości odżywczej np. chipsy, słodycze Chcąc zapobiec temu stanowi rzeczy, zespół ds. promocji zdrowia w szkole podjął działania prozdrowotne, mają one na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy odnośnie zdrowia, higieny osobistej i ukształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków prozdrowotnych. Aby zdiagnozować potrzeby społeczności szkolnej w tym zakresie przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów i ich rodziców. Analiza wyników potwierdza obserwacje niepokojących zachowań. W związku z powyższym zespół ustalił dwa główne priorytety, które będą realizowane w Z.O. w Wiśniewie Szkole Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie: I priorytet PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA II priorytet BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ Aby zostały one zrealizowane, należy usunąć problemy, które zauważono w szkole. W tym celu proponujemy szereg rozwiązań dotyczących poszczególnych kwestii. Zadania główne dla priorytetu I w obszarze zwiększenie aktywności fizycznej Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych związanych z aktywnością ruchową. Rozpropagowanie i poszerzenie oferty zajęć rekreacyjnych, ruchowych dla dzieci w rejonie szkoły. Podniesienie świadomości uczniów i osób dorosłych na temat możliwości samodzielnego wpływania na poprawę własnej sprawności fizycznej oraz korzyści, jakie ona przynosi. Zadania główne dla priorytetu I w obszarze prawidłowe nawyki żywieniowe i higieniczne Kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości nadrzędnej. Zwiększanie poziomu wiedzy uczniów oraz ich rodzin w zakresie zasad prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety, estetyki spożywania posiłków. Podniesienie stopnia świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie zawartości konserwantów, barwników w spożywanych produktach. Promowanie higienicznego trybu życia Zadania główne dla priorytetu I w obszarze czyste środowisko Kształtowanie nawyków dbania o stan środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. Propagowanie działań mających na celu utrzymanie otoczenia w należytym porządku. Propagowanie działań prozdrowotnych związanych z chorobami cywilizacyjnymi.

2 Zadania główne dla priorytetu II Upowszechnianie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów procedur i zasad obowiązujących w szkole, oraz czuwanie nad ich respektowaniem. Udział w inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych podnoszących stan bezpieczeństwa uczniów. 1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia. zwiększenie skuteczności edukacji żywieniowej w celu kształtowania właściwych nawyków i postaw prozdrowotnych całej społeczności szkolnej; kształtowanie właściwych nawyków i postaw prozdrowotnych wśród społeczności szkolnej i rodziców, zachęcanie do inwestowania we własne zdrowie; zwiększanie świadomości społecznej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na poziom zdrowia; podnoszenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. 2. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań. Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z lokalną społecznością podejmują starania w kierunku poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania, programu wychowawczego i profilaktyki. Mając na uwadze powyższy fakt nasza szkoła rozpoczęła działania zmierzające do uzyskania certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie w Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po zapoznaniu rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, uczniów, wszystkich pracowników szkoły z koncepcją, strategią i modelem Szkoły Promującej Zdrowie oraz uzyskaniu akceptacji powyższych środowisk rozpoczęto działania w zakresie promocji zdrowia w szkole. Decyzja w tej sprawie zapadła na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu Z tym dniem został też powołany do życia Zespół ds. Promocji Zdrowia. Pierwszym zadaniem na początku stażu było określenie problemów priorytetowych. Diagnozy i wyboru dokonano na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród uczniów i rodziców. W latach realizowane były problemy priorytetowe: I priorytet PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRAWIDŁOWE NAWYKI ŻYWIENIOWE I HIGIENICZNE Ogłoszono Konkursu na hasło szkoły promującej zdrowie, zwyciężyło Wrzesień 2011 hasło Szkoła, która zdrowy tryb życia promuje, w zdrowie każdego ucznia inwestuje.

3 Powołano komisję w celu sprawdzenia produktów dostępnych w sklepiku Wrzesień 2011 szkolnym pod kątem zawartości w nich substancji szkodliwych dla zdrowia. Usunięto ze sklepiku szkolnego artykuły zawierające szkodliwe dla dzieci substancje chemiczne. Ogłoszono konkurs na hasło/wiersz związane z profilaktyką uzależnień. Październik 2011 Stale monitorowano asortyment dostępny w sklepiku szkolnym pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia dzieci. Poszerzano asortymentu sklepiku szkolnego o zdrowe artykuły np kanapki, soki owocowe, suszone owoce i inne produkty. Cyklicznie przygotowywano gazetki o tematyce zdrowotnej; jedz na zdrowie, - wartości odżywcze warzyw i owoców, - konserwanty w produktach spożywczych, - moje zdrowie w moich rękach, - uzależnienia w życiu młodzieży, -,,Dekalog zdrowego odżywiania. Organizowano imprezy ogólnoszkolne i klasowe: kiermasze świąteczne, wigilie klasowe, dyskoteki szkolne. Zwracano uwagę na prawidłową postawę uczniów podczas zajęć, regularne wietrzenie klas. Zorganizowano i przeprowadzono różne pogadanki dla uczniów na temat:: Między nami kobietkami - o problemach okresu dojrzewania - Jak uniknąć grypy? - Prawidłowe mycie rąk - Substancje toksyczne zawarte kosmetykach. Uczestniczono w programie Trzymaj formę Przystąpiono do programu profilaktyki palenia tytoniu Znajdź właściwe Maj/czerwiec rozwiązanie. Prowadzono pedagogizację rodziców kształcono rodziców w zakresie 2012 wiedzy o rozwoju i potrzebach psychicznych dziecka. Zorganizowano pomoc w uzyskaniu dofinansowania przy zakupie podręczników szkolnych i ciepłego posiłku. Uczestniczono w akcjach pomocy dla najuboższych organizowanym przez Szkolne Koło Caritas paczka dla potrzebujących - zbierano dary, Załącznik prowadzono kwesty. Zorganizowano Koncert profilaktyczny, w czasie którego próbowano odpowiedzieć na pytanie co robić, a czego nie robić, żeby nie zepsuć sobie życia i zdrowia Systematyczne dokształcanie i udział Zespołu ds. Promocji Zdrowia w organizowanych konferencjach m.in. Zdrowy styl życia Sanepid Siedlce. Uczestniczono w programie Tydzień chleba w szkole zorganizowano pokaz i degustację różnych rodzajów pieczywa. Kwiecień Marzec 2011 Kwiecień 2012, Październik 2012 Redagowano ulotki edukacyjne oraz plakaty o zdrowym odżywianiu realizowali Gimnazjalny Projekt Edukacyjny pod tytułem Co siedzi w jogurcie Jak smakuje tradycyjna kuchnia rosyjska?, - uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Jedz smacznie i zdrowo

4 prowadzonej pod patronatem firmy Winiary, - brali udział w Konkursie piosenki o zdrowiu, - brali udział uczniów szkolnym i wojewódzkim etapie konkursu Smak ekologicznej żywności. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Prowadzono w czasie ferii zajęcia sportowe: taniec, piłka nożna, piłka koszykowa, piłka ręczna, tenis stołowy, piłka siatkowa. Organizowano sportowy Dzień Dziecka Organizowano wycieczki rowerowe. Czerwiec 2012, Czerwiec - brali udział w projekcie Zagrajmy o sukces wyrównującym szanse wrzesień 2011 edukacyjne uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje czerwiec kluczowe w szkołach gimnazjalnych (dziewięć godzin zajęć sportowo wychowawczych w miesiącu), - uczestniczyli w zawodach sportowych, meczach, turniejach na terenie gminy i powiatu odnosząc sukcesy sportowe w wielu konkurencjach, - aktywnie uczestniczyli w zajęciach koła tanecznego nauka poloneza rozpoczynającego choinkę szkolną, - wyjeżdżali na basen i lodowisko, organizowali Dzień Sportu w ramach projektu edukacyjnego, Czerwiec startowali w biegach przełajowych, Wrzesień 2012 Maj - brali udział w Biegu Niepodległości ulicami Wiśniewa, Maj - brali udział w Parafiadzie w Krzesku, Czerwiec - realizowali Gimnazjalny Projekt Edukacyjny pod tytułem Barcelona podaje, Real strzela porównanie dwóch potęg piłkarskich.. Czerwiec CZYSTE ŚRODOWISKO Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w myśl zasady,,zdrowy człowiek w czystym środowisku całoroczna zbiórki surowców wtórnych, baterii. Organizowano akcję Sprzątanie Świata. Wrzesień Uczestniczono w programie Światowy Dzień Wody. Marzec Organizowano akademie z okazji Światowego Dnia Ziemi i Wody. Kwiecień Uczniowie brali udział w : - akcji Październik miesiącem dobroci dla zwierząt kwestując na rzecz bezdomnych zwierząt, Październik 2011-

5 - Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta, Styczeń konkursie Pejzaże leśne, Kwiecień - Gminnym Konkursie Wiatr - zielona energia zdobywając wyróżnienie, Maj - w ogólnopolskiej akcji - Listy dla Ziemi. Maj II priorytet - BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Upowszechniano wśród nauczycieli, rodziców i uczniów procedur i zasad obowiązujących w szkole oraz czuwano nad ich respektowaniem: - regulaminy klasopracowni, dowożenia, - regulamin korzystania z obiektów sportowych - regulaminu wycieczek szkolnych - zasady postępowania dla nauczycieli w przypadku naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej. Zorganizowano i przeprowadzono pogadanki dla uczniów: bezpieczna droga do szkoły, - spotkanie z policjantem, - cykl spotkań pt. Jak radzić sobie z agresją?, - pogadanka wraz z prezentacją filmu Cyberprzemoc. O zagrożeniach dzieci w Internecie, infoholizm - przekazanie rodzicom materiałów z wykazem uzależniających gier komputerowych, - bezpieczne ferie i wakacje, - nowe narkotyki tzw. dopalacze, - Bezpieczny Internet - spotkanie z psychologiem PPP. Wzmożono dyżury nauczycielskie na korytarzach i przed szkołą Przypominano nauczycielom i uczniom sposobu ewakuacji i przeprowadzano ewakuację próbną obserwowaną przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej brali udział w konkursie Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń, Maj realizowali Gimnazjalny Projekt Edukacyjny pod tytułem Czy łańcuch przeżycia działa?. Czerwiec

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14 . Pieczątka nagłówkowa szkoły/placówki RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE sporządzony przez nauczycieli Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach za okres po uzyskaniu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Nasze działania w Sieci Wojewódzkiej w latach 2008-2013

Nasze działania w Sieci Wojewódzkiej w latach 2008-2013 Nasze działania w Sieci Wojewódzkiej w latach 2008-2013 W listopadzie 2008 roku szkoła uzyskała certyfikat Szkoły promującej Zdrowie i została przyjęta do Sieci Wojewódzkiej. A oto nasze szczególne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca 16 77 400 Złotów Tel/fax: 0 67-265-00-88, Tel: 0 67-263-50-08 e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl www.sp2zlotow.pl NIP 767-16-15-318;Regon:000701429 Złotów, dn. 06.września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

L.p. Pracownicy szkoły

L.p. Pracownicy szkoły Załącznik Nr 1 do Systemu działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo