MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA"

Transkrypt

1 PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO ul. Dymińska 13, Warszawa, działki ewidencyjne: nr 1 obr teren zamknięty nr 15/2 obr teren zamknięty nr 1, 16, 18, 19, 20, 21 obr teren otwarty nr 2, 31, 32 obr teren otwarty INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA (ZLECENIODAWCA) BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O ul. Cicha 1 lok.14, Warszawa, tel.: / fax.: FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY TOM: 2 INSTALACJE SANITARNE BRANŻA: S - SANITARNA ZESZYT: 3 - PROJEKT PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYKONANIE: PRIMAWENT Sp. z o.o. ul. Tapicerska 17A, Warszawa tel projektant mgr inż. Agnieszka Olszowa-Zakrzewska upr. MAZ/0441/PWOS/08 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sprawdzający mgr inż. Marek Sikorski upr. St-514/71 spec. instalacji i urządzeń sanitarnych opracowanie: mgr inż. Arkadiusz Orczykowski mgr inż. Andrzej Raczkowski mgr inż. Mariusz Dębowczyk Paulina Rendaszek WARSZAWA / MARZEC 2013

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Opis projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej Trasa projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej Technologia s.c Posadowienie wysokościowe sieci ciepłowniczej Obliczenia Kompensacja wydłużeń termicznych Izolacje antykorozyjne i termiczne Przejścia rurociągu przez ściany Adaptacja istniejącej komory Kolizje Wytyczne technologiczne budowy s.c Wytyczne montażu Czyszczenie rurociągów Instalacja alarmowa Wstęp Założenia Opis systemu BRANDES Wytyczne montażowe Opis projektu Informacja dotycząca wykonania przyłącza sieci cieplnej Wpływ inwestycji na środowisko... 8 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 9 III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE Opinia ZUD nr 21/12 z dnia Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego Zaświadczenia Projektanta i Sprawdzającego o przynależności do Izby Inżynierów...20 V. CZĘŚĆ GRAFICZNA Plan zagospodarowania terenu - sieć cieplna 71_S_S_PZT_SC_01 1: Profil trasy przyłącza sieci ciepłowniczej niskich parametrów 71_S_S_PZT_SC_02 1:100/ 1: Schemat montażowy sieci ciepłowniczej 71_S_S_PZT_SC_ Schemat montażowy instalacji alarmowej Brandes 71_S_S_PZT_SC_ Pomieszczenie węzła cieplnego w budynku 71_S_S_PZT_SC_05 1:50 6. Schemat montażowy komory ciepłowniczej 71_S_S_PZT_SC_06 1:50 7. Przejście s.c. przez ścianę komory 71_S_S_PZT_SC_ Przejście s.c. przez ścianę budynku 71_S_S_PZT_SC_ Studnie dla zaworów odcinających- rzuty 71_S_S_PZT_SC_09 1: Studnie dla zaworów odcinających- przekrój 71_S_S_PZT_SC_10 1:25 2

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1. Umowa z Inwestorem. 2. Projekt wykonawczy budowy obiektu. 3. Ustalenia z Inwestorem. 4. Wizja w terenie. 5. Obowiązujące normy i przepisy. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odcinka sieci ciepłowniczej prowadzonego od istniejącej komory ciepłowniczej na działce nr 1 obr do projektowanego węzła cieplnego w kaponierze na potrzeby Muzeum Katyńskiego - Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Przyłącze sieci ciepłowniczej zaprojektowane jest z rur preizolowanych w technologii firmy Finpol Rohr z instalacją alarmową Brandes lub równoważnych. Z uwagi na przyszłościową rozbudowę na terenie Cytadeli wysokoparametrowej miejskiej sieci ciepłowniczej zaprojektowano sieć cieplną jako wysokoparametrową oraz nowy węzeł cieplny wg odrębnego opracowania. Lokalizacja inwestycji Teren inwestycji położony jest w Warszawie, w Dzielnicy Żoliborz, w południowej części Cytadeli Warszawskiej, w rejonie ulic Jeziorańskiego, Krajewskiego i Wybrzeże Gdyńskie. Teren przypisany jest do adresu policyjnego ul. Dymińska 13. Teren znajduje się częściowo na terenie zamkniętym, a częściowo na terenie otwartym. 3. Opis projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej 3.1 Trasa projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej TEREN ZAMKNIĘTY Całe projektowane przyłącze znajduje się na terenie zamkniętym. Projektowaną sieć cieplną preizolowaną należy włączyć do istniejącej sieci cieplnej w miejscu pokazanym w części rysunkowej. Pod płytą żelbetową, na której zaprojektowano sarkofagi, sieć cieplna prowadzona będzie w rurze osłonowej stalowej. TEREN OTWARTY Nie dotyczy. 3.2 Technologia s.c. Zaprojektowaną sieć cieplną opracowano w technologii bezkanałowej, preizolowanej. Obliczenia dokonano na podstawie instrukcji i wytycznych producenta technologii FINPOL ROHR Ltd z instalacją sygnalizacji lokalnej awarii sieci cieplnej, system BRANDES. W przypadku zmiany technologii należy dokonać weryfikacji obliczeń projektowych. Technologia i wymagania techniczne sieci preizolowanej zawarte są w Wytycznych wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów ciepłowniczych preizolowanych w płaszczu HDPE z maja 2012r Rurociągi stalowe ze szwem, - grubość ścianki rur zgodna z Zarządzeniem SPEC S.A. nr1/2012 z dnia w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.); zgodne z PN-EN A1:2010, ze stali P235GH wg PN-EN : 2004 / A1 : 2006, ze świadectwem jakościowym ZETOM - rurociągi preizolowane - Dn 65 Dz 76.0 x 3.2 Rurociągi te przystosowane są do pracy w następujących warunkach: - ciśnienie robocze do 1.6 MPa - ciśnienie próbne 2.0 MPa - maksymalna temperatura 124 o C 3

4 Dla odpowietrzenia w węźle należy zastosować rurociągi: Dn 15 Dz 21.3 x 3.6 Dla odwodnienia w studzience odwadniającej należy zastosować rurociągi Dn 32 Dz 42,4 x 4,5 Przewody w węźle cieplnym montować na podporach mocowanych do ściany. Przyjęto podpory np. firmy Hliti systemu MI lub równoważne. Dopuszczalne jest zastosowanie podpór innego typu spełniające parametry podane w projekcie. W skład jednej podpory systemu MI wchodzą następujące elementy (elementy składowe podpory pokazano w formie załącznika): 1 łącznik do betonu z elementami łączącymi MIC-C90-D 2 szyna montażowa MI-90 3 m, przycinana na wymiar na budowie 3 zaślepka szyny montażowej MIA-EC-90 4 łączniki do podpór przesuwnych z elementami łączącymi MIC-PS90 podpory do rur izolowanych MI PS1/ Armatura - zawory odcinające w pomieszczeniu węzła cieplnego i w komorze - kulowe, spawane, korpus całkowicie spawany, kula i trzpień zaworu ze stali nierdzewnej, spełniające warunki PN16 i temperatury 124 o C, np. f-my Naval lub równoważne - zawory odpowietrzające w pomieszczeniu węzła cieplnego - kulowe, spawane, korpus całkowicie spawany, kula i trzpień zaworu ze stali nierdzewnej, spełniające warunki PN16 i temperatury 124 o C, np. f-my Naval lub równoważne - zawory odwadniające w studzience odwadniającej - kulowe, spawane, korpus całkowicie spawany, kula i trzpień zaworu ze stali nierdzewnej, spełniające warunki PN16 i temperatury 124 o C, np. f-my Naval lub równoważne uwaga: szczegółowe wymagania dla poszczególnych zaworów w zestawieniu materiałowym. 3.3 Posadowienie wysokościowe sieci ciepłowniczej Rurociągi preizolowane należy prowadzić zgodnie z profilem załączonym w części graficznej opracowania, powyżej wód gruntowych. Posadowienie sieci uwzględnia nawiązanie się wysokościowe do rurociągów 2xDN100 w istniejącej komorze. 3.4 Obliczenia Obliczeniowe parametry przyłącza sieci cieplnej dla zasilania budynku Kaponiery wynoszą: Tz/Tp = 90/70 0 C - parametry obliczeniowe sieci cieplnej DT = 20 K różnica temperatur między przewodem zasilającym, a przewodem powrotnym sieci cieplnej 3.5 Kompensacja wydłużeń termicznych Kompensację wydłużeń termicznych rurociągów sieci cieplnej umożliwia układ samokompensacji. Korektę wydłużeń wyliczyć ze wzoru: L = α x L x T = 12*10-6 x L x T Gdzie: α współczynnik rozszerzalności cieplnej = 12 x 10-6 [1/K] L długość rurociągu [m] T różnica temperatur [K] W celu umożliwienia swobodnych ruchów termicznych, należy załamania obłożyć poduszkami kompensacyjnymi. Ilość poduszek i sposób obłożenia pokazano na schemacie montażowym w części graficznej projektu. 3.6 Izolacje antykorozyjne i termiczne Rury preizolowane FINPOL ROHR składają się z trzech integralnych części: rury stalowej, otaczającej jej pianki sztywnej PUR (z poliuretanu), płaszcza zewnętrznego z twardego poliuretanu 4

5 Wykonane są fabrycznie i przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie. Izolacja termiczna ma niski współczynnik przewodności cieplnej i spełnia wymogi PN-EN253: w pomieszczeniu węzła cieplnego oraz w komorze rurociągi wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu DN65 należy oczyścić do drugiego stopnia czystości i dwukrotnie pomalować emalią antykorozyjną, termoodporną (podkładową i nawierzchniową) wg załącznika nr 4. Zabezpieczenia antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A. Rurociągi stalowe DN65 w węźle cieplnym i komorze należy zaizolować otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej. Należy zastosować otulinę systemu Steinonorm 300 firmy Izoterm lub równoważnej dla DN65 o minimalnej grubości izolacji 55 mm. Można zastosować również maty z wełny mineralnej z pokryciem płaszczowym z folii z tworzywa lub blachy ocynkowanej (bądź aluminium) o minimalnej grubości 55 mm. Izolacje termiczne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-85/B Załamania po trasie i na spadkach realizować przez odchylenie do 2,5 o na połączeniach mufowych, a pozostałe przez gotowe kolana. 3.7 Przejścia rurociągu przez ściany Przejście przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać jako szczelne w/g technologii Finpol Rohr lub równoważnej, zakładając na rury specjalne pierścienie gumowe i taśmę smarową. Następnie pierścień należy betonować w ścianie oraz zastosować przejścia szczelne typu WGC na zewnątrz budynku. Przy ścianach grubszych od 20 cm stosować podwójną liczbę pierścieni. Końce rur preizolowanych zabezpieczyć uszczelką końcową termokurczliwą. 3.8 Adaptacja istniejącej komory Adaptacja istniejącej komory polega na wyprowadzeniu z niej sieci preizolowanej Dn 65/140. Nowy otwór w ścianie komory wykonać należy metodą odwiertu. Po ułożeniu rur osłonowych otwory zabetonować zaprawą cementową klasy M10, ścianę komory zabezpieczyć materiałem uszczelniającym, p. wilgociowym. Schemat montażowy komory rys. szczegółowy nr 71_S_S_PZT_SC_07 Przejście s.c. przez ścianę komory wg rys. nr 71_S_S_PZT_SC_08 Izolacja w komorze zgodnie z pkt Kolizje Roboty rozpocząć po szczegółowym zapoznaniu się z całością dokumentacji, a w tym z informacjami o istniejącym podziemnym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacji technicznej. Na rys. nr 71_S_S_PZT_SC_01 przedstawiono istniejące i projektowane przewody gospodarki podziemnej. O odkryciu każdego innego urządzenia podziemnego zawiadomić należy nadzór techniczny celem ustalenia sposobu zabezpieczenia na czas budowy i zlecić nadzór techniczny do instytucji eksploatujących urządzenia podziemne w rejonie prowadzonych robót. Należy pamiętać, że podane wysokościowe posadowienie sieci podziemnych są orientacyjne ze względu na niedokładne lub niepełne dane stanu sieci archiwalnych w materiałach źródłowych przedsiębiorstw branżowych i roboty winno się prowadzić ze szczególną ostrożnością. W związku z powyższym w bilansie kosztów zadania należy zabezpieczyć dodatkowe koszty na nieprzewidziane przebudowy lub zabezpieczenie kolizji, w oparciu o zalecenia przedsiębiorstw branżowych lub na zmiany przyjętych rozwiązań projektowych. Tego typu prace winny być rozliczane kosztorysem powykonawczym. Rozliczeniu ryczałtowe tylko na odpowiedzialność Inwestora lub Wykonawcy. 5. Wytyczne technologiczne budowy s.c. Sieć cieplną preizolowaną układać wg instrukcji producenta oraz zgodnie z wymaganiami SPEC S.A. zawartymi w Wytycznych wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE (układanych bezpośrednio w gruncie) wydanymi przez SPEC S.A. z 2012 roku oraz PN-EN A1:2010 Rurociągi układa się na podsypce piaskowej stosując podpory na czas montażu z bali drewnianych o wymiarach przekroju 10 x 10cm i długości w funkcji średnicy. Przy spawaniu rurociągów zwracać uwagę na usytuowanie przewodów instalacji alarmowej, które muszą znajdować się od góry. Montaż przewodów alarmowych wykonywać zgodnie z projektem technicznym instalacji alarmowej, jako uzupełnienie niniejszego opracowania. Transport i składowanie wg instrukcji producenta oraz wymagań SPEC S.A. zawartych w Wytycznych z 2012roku - rozdział VI i VII. Terminologia i składowanie wg instrukcji producenta zgodna z normą PN-90/B

6 Elementy sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowiązującymi w projektowaniu i wykonawstwie, mającymi akceptację SPEC S.A. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93) Roboty montażowe prowadzić wg wymagań PN-EN :2005 z późn. zmianami, PN-EN :2005; PN-EN :2002 Roboty ziemne winny być wykonane z zachowaniem wymagań normy PN-B-06050:1999. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z rozmieszczeniem urządzeń gospodarki podziemnej i sprawdzić ważność stanu inwentaryzacji przewodów. Bezwzględnie przestrzegać stosowania zabezpieczeń tych przewodów, które podane są w opracowaniach branżowych typowych rozwiązań, opracowanych przez poszczególne Przedsiębiorstwa, takie jak MPWiK, SPEC, STOEN, Zakład Telekomunikacji.; Roboty budowlane w trakcie prowadzenia robótr budowlanych należy przestrzegać przepisy bhp i ruchu drogowego, a w szczególności przepisy zawarte w rozporządzeniu MBiPMB z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkach Dz. Ustaw Nr 13 z Wytyczne montażu Przed przystąpieniem do montażu sieci ciepłowniczej sprawdzić dokładnie przebieg trasy w terenie z projektem technicznym. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności należy zawiadomić projektanta celem wyjaśnienia i podjęcia rozwiązania zastępczego. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w Opinii ZUD załącznik do niniejszego opracowania. Montaż rurociągów preizolowanych realizować w oparciu o Instrukcję montażu producenta w projekcie technologii oraz zgodnie z Wytycznymi WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE SPEC S.A., z 2012 roku. Do kompletu dokumentów odbiorowych załączyć należy m.in. z aktualizowany schemat montażowy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi złączami spawanymi oraz do wglądu atesty zamontowanych materiałów i urządzeń. Składowanie elementów preizolowanych należy prowadzić wg asortymentu rodzajowego i wymiarowego, zgodnie z wytycznymi producenta: - rury preizolowane składować na równych powierzchniach, tak aby na całej długości stykały się z podłożem. Można składować również warstwami w stosach o wysokości do 1.5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. - elementy prefabrykowane trójniki, kolana, armatura należy składować na paletach. Wysokość nie może przekraczać 1,5m, które winno się układać luzem, z zabezpieczeniem powłok malarskich. Wymogi SPEC dotyczące spawania rurociągów sieci cieplnej i badania jakości spawów : - roboty spawalnicze na rurociągach sieci cieplnej wodnych muszą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia, - obowiązkowe jest badanie i sprawdzenie kontrolne wszystkich spoin na odcinkach sieci cieplnej preizolowanej, zgodnie z PN-EN :2002 (U), PN-EN ISO 5817:2009, PN-EN ISO :2006 metoda ultradźwiękowa z udokumentowanym wynikiem badania. Próba szczelności nie obowiązkowa. W przypadku koniecznym należy przeprowadzić na ciśnienie 2 MPa (20atm) zgodnie z aktualną normą. 7. Czyszczenie rurociągów Należy odbierać rurociągi zabezpieczone fabrycznie w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem w czasie transportu, magazynowania i montażu tj. poprzez założone kołpaki zaślepiające. Rury muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wpływami atmosferycznymi. Ewentualnie zanieczyszczenia stałe należy usunąć mechanicznie przed montażem pod warunkiem, że ślady po ich usunięciu nie przekroczą ujemnej odchyłki od wymiaru nominalnego i nie będą miały ostrych krawędzi. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej czynnika grzejnego tj. 1.5 m/s. Czas płukania zgodnie z PN-EN :2005 z późniejszymi zmianami. Za kryterium czystości należy przyjąć maksymalną zawartość zawiesin w wodzie płuczącej- nie może przekroczyć 5 mg/l. Pobór próbki wody powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego. Dwa pojemniki z każdego rurociągu osobno, opisane, winny być dostarczone do OBRC SPEC S.A. celem przebadania na obecność zawiesiny a protokół z wynikami zawartości zawiesin należy dołączyć do dokumentów odbioru. Niezależnie od przyjętych metod płukania wykorzystać zawsze wodę z próby ciśnieniowej. 6

7 8. Instalacja alarmowa 8.1 Wstęp Tematem opracowania jest instalacja sygnalizacji i lokalizacji awarii sieci ciepłowniczej wykonanej z elementów preizolowanych zaopatrzonych w przewody systemu BRANDES lub równoważne. 8.2 Założenia - projekt instalacji sieci ciepłowniczej - wytyczne projektowania instalacji systemu BRANDES 8.3 Opis systemu BRANDES System umożliwia ciągłą kontrolę jakości montażu oraz stanu izolacji cieplnej podczas budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczej oraz lokalizację ewentualnych awarii sieci (uszkodzenie lub korozję rury przewodowej lub płaszcza osłonowego) z dokładnością do 1m. Taka dokładność lokalizacji ogranicza wielkość wykopu w miejscu awarii oraz przyśpiesza jej usunięcie. Do bieżącej kontroli w czasie montażu oraz ręcznego monitoringu s.c. używa się przenośnego przyrządu BS-MH-2 f- my Brandes lub równoważnym z zasilaniem bateryjnym. Przyrząd po podłączeniu przy pomocy wtyczki do puszki pomiarowej BS-MD dokonuje pomiaru stopnia suchości pianki izolacyjnej. W czasie montażu i eksploatacji stopień suchości winien wynosić 0 (min. 50 megaomów) lub 12 (min. 10 megaomów) Stopień niższy niż 12 świadczy o zawilgoceniu pianki im niższy stopień tym większe zawilgocenie. Lokalizacji awarii dokonuje się przy pomocy lokalizatora przenośnego BS-POK lub równoważnym z zasilaniem bateryjnym interpretując wskazania (w procentach długości całej pętli). 8.4 Wytyczne montażowe Do łączenia przewodów sygnalizacyjnych używać należy specjalistycznych narzędzi oraz łączników zaciskowych BS- QZ i koszulek termokurczliwych BS-SRA np firmy BRANDES lub równoważnych W trakcie montażu należy co najmniej w miejscach oznaczonych na projekcie dokonywać pomiarów i notować rzeczywistą oporność pętli pomiarowej w celu zapewnienia gwarantowanej dokładności lokalizacji (1 promil). W czasie montażu instalacji należy z końcówek elementów preizolowanych usunąć wierzchnią warstwę pianki, aż do uzyskania stopnia suchości 0 lub 12. Zasadą jest łączenie przewodów zielonego i czerwonego z czerwonym (z wyjątkiem zamykania pętli pomiarowej) W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest krzyżowanie przewodów, ale musi być zachowany warunek jak w p. powyżej. Złącza przewodów sygnalizacyjnych zaleca się podpierać kostkami z pianki PUR, umocowanymi przy pomocy papierowej taśmy samoklejącej. W miejscu gdzie jest to wskazane w projekcie, należy wprowadzić przewody do puszki przyłączeniowej BS-AD lub równoważnej przy pomocy kabla teflonowego lub silikonowego. W miejscu podłączenia puszki pomiarowej BS-MD lub równoważnej przewody wprowadza się do kostki łączników BS- RFA przyspawanych do stalowej rury przewodowej Końcówki elementów preizolowanych w węźle i komorze winny być zabezpieczone przy pomocy termokurczliwych kapturów końcowych. Zasada ogólna wprowadzania przewodów do puszek przyłączeniowych i pomiarowych jest następująca: styk 1 przewód oporowy (czerwony) rury zasilającej styk 2 przewód powrotny (zielony) rury zasilającej styk 3 rura stalowa zasilająca styk 4 rezerwa styk 5 przewód oporowy rury powrotnej styk 6 przewód powrotny rury powrotnej styk 7 rura stalowa powrotna styk 8 rezerwa W celu wyrównania potencjałów rury zasilającą i powrotną należy uziemić i spiąć przewodem miedzianym o przekroju min. 40 mm 2. UWAGA! W puszce BS-AD ( należy zmostkować styki 1 z 2 i 5 z 6) 7

8 8.5 Opis projektu Instalacja alarmowa zaprojektowana została w postaci dwóch pętli dla każdego rurociągu oddzielnie (zasilanie + powrót). Puszka pomiarowa BS-MD zlokalizowana jest w pomieszczeniu węzła cieplnego. W projekcie uwzględniono długość pętli docelowej z odcinkiem do budynku. Długość pętli alarmowej wynosi 147,1 9. Informacja dotycząca wykonania przyłącza sieci cieplnej Informacja winna być wykorzystana przez Wykonawców przy realizacji robót budowlanych opisanych w opisie technicznym projektu. Elementy sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowiązującymi w projektowaniu i wykonawstwie. [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439) i późniejszymi zmianami tekst jednolity Dz. Ust. Z 2003 roku nr 207 poz [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [4] Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity Terminologia przyjęta zgodnie z normą PN-90/B Elementy sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowiązującymi w projektowaniu i wykonawstwie. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia roku (Dz. U. Nr 75) wraz z późniejszymi poprawkami Roboty montażowe - prowadzić wg wymagań normy PN-M-34031:1992 i PN-M-34031/A1 10. Wpływ inwestycji na środowisko Przyłącze sieci ciepłowniczej niskoparametrowej do budynku kaponiery w Warszawie, obiekt w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U nr 257 poz. 2573) nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie kwalifikuje się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przyłącze sieci cieplnej zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący szczelność układu, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi tego rodzaju robót. Przy projektowaniu brano szczególnie pod uwagę ochronę istniejącej szaty roślinnej. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz dóbr publicznych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych czynników powstałych w następstwie jego sposobu działania. W czasie trwania robót ziemnych i montażowych w pasach dróg ustawione zostaną odpowiednie oznakowania dla ruchu kołowego i pieszego. Ściany wykopów zabezpieczone zostaną przed obrywaniem się ziemi grożącym zasypaniem. Uniemożliwiony zostanie dostęp osób postronnych w pobliże wykopu poprzez wykonanie kładek dla pieszych oraz ogrodzenie terenu budowy itp. Prace prowadzone w sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych itp. będą prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren do stanu z przed inwestycji. Inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska. Planowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie emituje do środowiska spalin ani żadnych innych niebezpiecznych substancji. Z powodu całkowitej szczelności i wyposażenia w instalację alarmową (informującą o zawilgoceniu izolacji termicznej zanim powstaną szkody) w znaczący sposób przyczyni się do ochrony gleby i wód gruntowych. 8

9 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 1.1 Zakres robót: Zakres robót obejmuje wykonanie nowego przyłącza niskoparametrowej sieci ciepłowniczej do budynku kaponiery przy ul. Dymińskigo w Warszawie. Projektowane przyłącze sieci ciepłowniczej obejmuje odcinek między komorą z zaworami odcinającymi, a budynkiem kaponiery. 1.2 Kolejność realizacji Zagospodarowanie placu budowy Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót, co najmniej w zakresie: a). ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, b). wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, c). zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, d). urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. Teren robót powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi Roboty ziemne a). wytyczenie geodezyjne zadania budowlanego, b). wykonanie wykopu sprzętem mechanicznym -koparka o poj. łyżki 0,25 m 3 oraz sprzętem ręcznym - szpadle przy zbliżeniu do istniejących sieci i uzbrojenia, c). wykonanie obudowy wykopu wąsko przestrzennego szalunkiem - obudową z bali drewnianych 50 mm lub wyprasek, d). wyprofilowanie dna wykopu sprzętem ręcznym z wykonaniem podsypki piaskowej grubości 10 cm Roboty budowlano- montażowe a) ułożenie rurociągów sieci ciepłowniczej z rur stalowych czarnych preizolowanych DN65 (76.1 x 3.2)/140 w technologii Finpol Rohr z instalacją alarmową rezystancyjną Brandes lub równoważnych pomiędzy komorą z odcinającymi zaworami preizolowanymi a budynkiem węzła cieplnego b) montaż części rurociągu i armatury wchodzącej do budynku kaponiery (odwodnienie przyłącza, zawory odcinające), c) wykonanie prób szczelności i płukania Roboty wykończeniowe a) zasypanie całości wykopu warstwami urobku sprzętem ręcznym i mechanicznym z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym zasypki oraz rozbiórką szalunku. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na trasie przebudowywanego przyłącza sieci ciepłowniczej występują następujące obiekty: a). istniejąca i projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, b). istniejące linie kablowe energetyczne, c). istniejąca linia kablowa telekomunikacyjna, d). istniejąca i projektowana sieć wodociągowa. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Brak elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie. 9

10 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 4.1 Roboty ziemne Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), - zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), - szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić podczas transportu rur, spawania rur i oświetlenia spawów i pianowania muf. Pracownicy biorący udział w procesie montażu sieci preizolowanej powinni być poinstruowani o mogących wystąpić zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku ich wystąpienia. Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien być sprawowany bezpośredni nadzór osoby odpowiedzialnej. Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej chroniącej ich przed skutkami zagrożeń. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: - elektroenergetyczne, - telekomunikacyjne, - wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 4.2 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: -pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), -potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), -porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne, - szkolenie okresowe. Szkolenia wstępne ogólne ( instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 10

11 Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 6.1 Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: - wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, - niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, - brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, - brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, - brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, - niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 11

12 b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: - zastosowanie materiałów zastępczych, - niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; c) wady materiałowe czynnika materialnego: - ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; - niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: - nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, - niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, - niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego Roboty ziemne W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: - w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, - w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: - zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, - osłonięte w okresie zimowym Zaplecze budowy Zaplecze budowy wyposażone w toaletę, podstawowe środki ochrony osobistej i ochrony zdrowia (np.: ubrania robocze odpowiednie do pory roku, hełmy, szelki bezpieczeństwa z linkami, drabiny, materiały opatrunkowe, apteczka pierwszej pomocy, itp.). 6.2 Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 12

13 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy - nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, - niewłaściwe polecenia przełożonych, - brak nadzoru, - brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, - tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, - brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, - dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: - niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, - nieodpowiednie przejścia i dojścia, - brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: - zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp Nazwa / producent o parametrach nie niższych niż: Rura preizolowana stalowa wersja standard bez szwu wg PN-EN 253:2005, piaskowane i malowane ze świadectwem jakościowym ZETOM, z instalacją alarmową Brandes lub równoważna Łuk preizolowany gięty równoramienny R=1/1,0m z rury stalowej bez szwu, wg PN-EN 253:2005, piaskowane i malowane ze świadectwem jakościowym ZETOM, z instalacją alarmową Brandes lub równoważny Łuk preizolowany gięty równoramienny R=1/1,0m z rury stalowej bez szwu, wg PN-EN 253:2005, piaskowane i malowane ze świadectwem jakościowym ZETOM, z instalacją alarmową Brandes lub równoważny Łuk preizolowany gięty równoramienny R=1/1,0m z rury stalowej bez szwu, wg PN-EN 253:2005, Wymiar podstawowy Dn 65/140 Dn 65/140 Dn 65/140 Dn 65/140 Wymiar / rozmiar (typ) JM x 3.2 / L=6m L=12m 76.1 x 3.2 / < x 3.2 / < x 3.2 / <118 szt. szt. szt. 4 szt. 2 Ilość szt. 2 13

14 piaskowane i malowane ze świadectwem jakościowym ZETOM, z instalacją alarmową Brandes lub równoważny Łuk preizolowany gięty równoramienny R=1/1,0m z rury stalowej bez szwu, wg PN-EN 253:2005, 76.1 x 3.2 / piaskowane i malowane ze świadectwem Dn 65/140 <135 jakościowym ZETOM, z instalacją alarmową szt. 2 Brandes lub równoważny Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej gęstości HDPE, usieciowany radiacyjnie z Dn 65/140 klejem i mastyką uszczelniającą, długość elementu szt. 36 L=700 mm Uszczelka końcowa termokurczliwa (materiał: poliolefina sieciowana) Dn 65/140 szt. 2 Pierścień gumowy uszczelniający, szerokość elementu 520mm, dla średnic płaszcza Dn 65/140 szt. 4 osłonowego Komponenty pianki poliuretanowej do wypełnienia kg 4,0 muf : (l) 3,5 Komponent A: 110g (97 ml) Komponent B: 186g (151ml) Odwodnienie dołem preizolowane dla Dn 65 z przewodami odwadniającymi Dn 32 PN16 / FINPOL-ROHR lub równoważne kg (l) Dn 32 Dz42,4x4,5 szt Taśma ostrzegawcza m Poduszki kompensacyjne typu A Dn 65/140 szt Przejście gazoszczelne typ WGC, Dn 125 (D1=124mm, D2=237mm), materiał WTO-EPDM, Tmax = 160 o C / INTEGRA lub równoważne Rura stalowa czarna DN65 ze stali w gatunku R35 wg PN-89/H-84023/07, ze świadectwem ZETOM kpl. 2 m Kolana z rur stalowych czarnych Dn 65 szt Zawory grzybkowe kołnierzowe PN16 Dn 65 szt Odpowietrzenie z rury stalowej Dz21,3xs3,6 z zaworem kulowym spawanym Dn 15, z końcówkami do spawania o grubości 3,2 mm PN 16, Tmax = 124 o C Dn 15 Dz21,3x3,2 kpl. 2 Rura Dz21,3x3,6 L=2,5m / KESC 88/2.6.1 typ A; PN-EN 253: Manometr z rurką syfonową z rury st. bez szwu Dz 21,3x 3,6 PN 16 Tmax = 124 kpl Termometr techniczny Tmax = 124 zamocowanie typ SPs szt Wełna mineralna z jednostronną folią aluminiową, zabezpieczającą / PN-B-02421:2000 m Rura stalowa, wersja b.szwu wg PN-EN253:2005 Dn 65 piaskowanie i malowanie ze świadectwem ZETOM Dz 71,1x3,2 m 3 Zawory kulowe, spawane z końcówkami do 22. wspawania PN16 Tmax = 124, Naval, DZT, Dn 65 Dz 71,1x3,2 szt. 2 BROEN lub równoważne 23. Maty izolacyjne z wełny mineralnej z jednostronną folią aluminiową typ Alfarock f-my Rockwool lub równoważne, maty 2000x3000mm / PN-Bm 2 3 6,7 5,5 14

15 :2000 Rura osłonowa stalowa, wersja bez szwu wg PN- EN 10204:2006 piaskowanie i malowanie L=4,0m Płozy 5E -35+1C Manszety uniwersalne typ N 150/300 / INTEGRA lub równoważne 244,5x7,1 25. Puszka BS-MD lub PPM (lub równoważne) szt Puszka BS-AD lub PPA (lub równoważne) szt Tulejki zaciskowe BS-QU lub równoważne szt Koszulki termokurczliwe BS-SRA lub równoważne szt Przewód BS-SL2 lub ME 2019 TK2 (lub równoważne) 30. Przewód BS-SL4 lub ME 2019 TK4 (lub równoważne) szt. szt. szt m 3,0 m 3,0 31. Łącznik BS-RFA lub ZPB (lub równoważne) szt Przekładki w miejscach połączeń mufowych szt. 72 Specyfikacja materiałowa dot. studni odwodnieniowej wraz z armaturą wg rys. nr 71_S_S_PZT_SC_09,10. 15

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA sporządzona na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE PROELBUD ZYGMUNT SZYMCZYK NIP: 712-238-67-48 REGON: 060145000 ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 (woj. dolnośląskie) INWESTOR: Gmina Walim ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA O B I E K T : DOM SOCJALNY PRZY UL. KSIĘŻEJ 19 W GRZAWIE GMINA MIEDŹNA TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIEKTU I N W E S T O R : GMINA MIEDŹNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu: Sieć wodociągowa Zakres robót: Adres obiektu: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Wąchocku. Nr działek wg zestawienia. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Zeszyt 1

Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Sieci nowoprojektowane: DN00/315 1317,00 m DN150/50 178,30 m DN65/140 16,70 m Sieci nowe - wymiana po trasie istniejących sieci: DN00/315 10,15 m DN80/160 6,5 m SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA INFORMACJA. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2639W relacji: Brok - Nagoszewo Fidury Koziki na odc. Koziki Koziki Majdan.

INFORMACJA INFORMACJA. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2639W relacji: Brok - Nagoszewo Fidury Koziki na odc. Koziki Koziki Majdan. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Powiat Ostrowski ul. 3-go Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 tel (0-89) 524-95-00 fax (0-89) 524-95-55 adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl (e-mail) info@bpbw.olsztyn.pl zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA: ADRES BUDOWY: PŁYTA GNOJOWA O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 504,00m 2 I ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 200,00m 3 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI SYPNIEWO,

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo Kunowo- Skalin rondo Golczewo . INFORMACJA BIOZ

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo Kunowo- Skalin rondo Golczewo . INFORMACJA BIOZ . INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty rozbiórkowe konstrukcji

Bardziej szczegółowo

INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki

INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki Egz. nr.. INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki 18+655 NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Widawa ul. Rynek Kościuszki 10 98-170 Widawa NAZWA

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: STBS Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 70-302 Szczecin INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Zatoki postojowe, chodnik, zjazdy ADRES: ul. Jana Kazimierza,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Dot. projektu wykonawczego niskoparametrowych przyłączy C.O. dla budowy socjalnego budynku mieszkalnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Temat: P.B. PRZEBUDOWY ULICY SPADOWEJ W DŁUTOWIE Obiekt: Ulica Spadowa w Dłutowie km 0+000 0+162,46 Działka nr 286 w obrębie Dłutów Poduchowny Branża:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY PROJEKT WEJŚCIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z ZAPROJEKTOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. CHOPINA 2A W MRĄGOWIE adres: Mrągowo ul.chopina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Nazwa obiektu budowlanego:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Nazwa obiektu budowlanego: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Lwowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. INWESTOR 3. INFORMACJA BIOZ 3.1. Zakres i kolejność robót 3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Przyłącze sieci cieplnej -Plan sieci rys. nr SC Przyłącze sieci cieplnej Profil nr 1 - rys. nr SC 02

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Przyłącze sieci cieplnej -Plan sieci rys. nr SC Przyłącze sieci cieplnej Profil nr 1 - rys. nr SC 02 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Podstawy opracowania 2 Przedmiot i zakres opracowania 3 Stan istniejący 4. Bilans cieplny 5. Opis przyjętych rozwiązań 5.1. Sieć cieplna preizolowana 5.2. Sieć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, luty 2008 r.

Gliwice, luty 2008 r. COREMATIC 44-102 Gliwice ul. Łużycka 16 tel./fax 0 (prefix) 32 2374434 e-mail: biuro@corematic.net www: www.corematic.net PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA: PRZYŁĄCZA CIEPLNE C.O. I C.W.U.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

SANITARNA PROJEKT PRZYŁĄCZA CEPLNEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY ULICY RUBINOWEJ 11 W MORĄGU. obręb Kruszewnia Gm.

SANITARNA PROJEKT PRZYŁĄCZA CEPLNEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY ULICY RUBINOWEJ 11 W MORĄGU. obręb Kruszewnia Gm. Egz. nr 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: OBIEKT: SANITARNA PROJEKT PRZYŁĄCZA CEPLNEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY ULICY RUBINOWEJ 11 W MORĄGU MIEJSCOWOŚĆ: DZ. NR 136/2;129/5;129/8

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE KOMBUDEX Sp. z o.o. w Siedlcach PRACOWNIA PROJEKTOWA 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, tel./fax.: 0(...)25-63-238-50, 63-279-06 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I :

S P I S T R E Ś C I : PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. MODRZEWSKIEGO 8-14 STRONA 1 S P I S T R E Ś C I : I. OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.... 2 4. OPIS INSTALACJI....

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH RUROCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Miasto Tomaszów Lubelski Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 NAZWA ZADANIA: REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI ULICE: ABOROWICZA, BATALIONOW CHŁOPSKICH, RADOSNA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI Nazwa inwestycji: BUDOWA KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH W UL. HUTNICZEJ W LUBARTOWIE Kod roboty wg WSZ (CPV): 45231000-5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

SANITARNA PROJEKT SIECI I PRZYŁĄCZA CEPLNEGO DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY ULICY BOLESŁAWA PRUSA W MORĄGU. obręb Morąg Gm.

SANITARNA PROJEKT SIECI I PRZYŁĄCZA CEPLNEGO DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY ULICY BOLESŁAWA PRUSA W MORĄGU. obręb Morąg Gm. Egz. nr 4 RODZAJ DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: SANITARNA OBIEKT: PROJEKT SIECI I PRZYŁĄCZA CEPLNEGO DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY ULICY BOLESŁAWA PRUSA W MORĄGU MIEJSCOWOŚĆ: DZ.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI - z uwagi na planowaną rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni Grudzień

Bardziej szczegółowo

Łańcucki Zakład Komunalny Sp.zo.o. ul. Traugutta 20 37-100 Łańcut

Łańcucki Zakład Komunalny Sp.zo.o. ul. Traugutta 20 37-100 Łańcut II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR : Łańcucki Zakład Komunalny Sp.zo.o. ul. Traugutta 20 37-100 Łańcut OBIEKT : Projekt budowlano wykonawczy budowy sieci wodociągowej z

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M AC J A D O T Y C Z ĄC A B E Z P I E C Z E Ń S T WA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y

I N F O R M AC J A D O T Y C Z ĄC A B E Z P I E C Z E Ń S T WA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y I N F O R M AC J A D O T Y C Z ĄC A B E Z P I E C Z E Ń S T WA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y OBIEKT: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa 13 dróg o długości ok m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ

Przebudowa 13 dróg o długości ok m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ Przebudowa 13 dróg o długości ok. 4524 m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ INFORMACJA BIOZ Inwestor zadania: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

NIP 849-121-65-28 Regon 510880510 Tel./fax. (087) 423-32-88 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NIP 849-121-65-28 Regon 510880510 Tel./fax. (087) 423-32-88 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 12 PIK PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ 12-200 Pisz Maldanin 18A NIP 849-121-65-28 Regon 510880510 Tel./fax. (087) 423-32-88 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie.

ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Nr projektu: 48e1 Zmiana: - - - - Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów Miejsce i data wykonania: Katowice, dn. 03.2016 Dane projektowe: Lokalizacja inwestycji: Miejski

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo