GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA. Zabrze r. Nasz znak:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA. Zabrze 28.04.2010 r. Nasz znak:"

Transkrypt

1 GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Mikulczycka 5, Zabrze tel , fax Dział Eksploatacji Sieci Tel: (032) Fax: (032) Wasz znak GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CIESZYN ul. Św. Jerzego 7D/69 Zabrze r. Nasz znak: PS(11) /2010 Dot.: referencje Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy z siedź,bą w Zabrzu, ul. Miku.czycka 5 udziela niniejszym spółce GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią, na podstawie umowy zadania pod nazwą: Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP I Nierodzrm ul.kreta" w zakresie: > Demontaż starej nawanialni kontaktowej > montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej firmy Gascontrol typu OSGC - 03a na SRP I st. o przepustowości Q=1 000 Nm 3 /h w miejscowości Nierodzim > montaż nawanialni kontaktowej (awaryjnej) z zaworem elektromagnetycznym > instalacja systemu transmisji danych (kodowanie danych do protokołu Gazmodem..) Wartość dla zrealizowanego w ramach umowy zadania wyniosła , 00 zł. Oświadczamy, że prace wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i solidnie z zachowań,em obowiązujących standardów oraz z rzetelną dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowamem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Firmę GASCONTROL Sp z o.o. możemy polecić inwestorom, których celem jest terminowe i bezbłędne zrealizowanie inwestycji. ^ pianiem ^ Jan Teister Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji Do wiadomości: TW, PR k/o : PS Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , Regon , Kapitał Zakładowy: zł

2 GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Mikulczycka 5, Zabrze tel , fax Dział Eksploatacji Sieci Tel: (032) Fax: (032) Wasz znak GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CIESZYN ul. Św. Jerzego 7D/69 Zabrze r. Nasz znak: PS(11) /2010 Dot.: referencje Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5 udziela niniejszym spółce GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią, na podstawie umowy zadania pod nazwą: Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP l Kalwaria Zebrzydowska " w zakresie: > Demontaż starej nawanialni kontaktowej > Budowa fundamentu > Montaż nowej obudowy nawanialni, demontaż starej obudowy > montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej firmy Gascontrol typu OSGC - 03a na SRP I st. o przepustowości Q=3 000 Nm 3 /h w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska > montaż nawanialni kontaktowej (awaryjnej) z zaworem elektromagnetycznym > instalacja systemu transmisji danych ( kodowanie danych do protokołu Gazmodem II) Wartość dla zrealizowanego w ramach umowy zadania wyniosła ,93 zł. Oświadczamy, że prace wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i solidnie z zachowaniem obowiązujących standardów oraz z rzetelną dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Firmę GASCONTROL Sp z o.o. możemy polecić inwestorom, których celem jest terminowe i bezbłędne zrealizowanie inwestycji. Z poważaniem Ł Jart^ister Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji Górnośląska Spotka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , Regon , Kapitał Zakładowy: zł

3 GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Mikulczycka 5, Zabrze tel , fax Dział Eksploatacji Sieci Tel: (032) Fax. (032) Wasz znak GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CIESZYN ul. Św. Jerzego 7D/69 Zabrze r. Nasz znak: PS(11) /2010 Dot.: referencje Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5 udziela niniejszym spółce GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią na podstaw,e umowy zadania pod nazwą: Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP l Klecza Dolna» w zakresie: > Demontaż starej nawanialni kontaktowej > Budowa fundamentu > Montaż nowej obudowy nawanialni, demontaż starej obudowy > montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej firmy Gascontrol typu OSGC - 03a na SRP I st. o przepustowości Q=3 000 Nm 3 /h w miejscowości Klecza Dolna > montaż nawanialni kontaktowej (awaryjnej) z zaworem elektromagnetycznym > instalacja systemu transmisji danych ( kodowanie danych do protokołu Gazmodem II) Wartość dla zrealizowanego w ramach umowy zadania wyniosła ,72 zł. Oświadczamy, że prace wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i solidnie z zachowań,em obowiązujących standardów oraz z rzetelną dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowanym załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Firmę GASCONTROL Sp z o.o. możemy polecić inwestorom, których celem jest term,nowe i bezbłędne zrealizowanie inwestycji. Z poważaniem /ijjśtn^eister Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji k/o:ps: Górnośląska Spotka Gazownictwa sp. z o.o.. ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , Regon , Kapitał Zakładowy: zł

4 GORNOSLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Mikulczycka 5, Zabrze tel , fax Dział Eksploatacji Sieci Tel: (032) Fax: (032) GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CIESZYN ul. Św. Jerzego 7D/69 Wasz znak Zabrze r. Nasz znak: PS(11) /2010 Dot.: referencje Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5 udziela niniejszym spółce GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią, na podstawie umowy zadania pod nazwą: Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP l Imielin Sapety" w zakresie: > Demontaż starej nawanialni kontaktowej > Demontaż starej obudowy > montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej firmy Gascontrol typu OSGC - 03a na SRP I st. o przepustowości Q=3 000 Nm 3 /h w miejscowości Imielin Sapety > montaż nawanialni kontaktowej (awaryjnej) z zaworem elektromagnetycznym > instalacja systemu transmisji danych ( kodowanie danych do protokołu Gazmodem II) Wartość dla zrealizowanego w ramach umowy zadania wyniosła , 00 zł. Oświadczamy, że prace wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i solidnie z zachowaniem obowiązujących standardów oraz z rzetelną dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Firmę GASCONTROL Sp z o.o. możemy polecić inwestorom, których celem jest terminowe i bezbłędne zrealizowanie inwestycji. Z petoyażaniem Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji Do wiadomości: TW, PR k/o : PS Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , Regon , Kapitał Zakładowy: zł

5 9 Świerklany dn Or. REFERENCJE Niniejszym poświadczamy, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Św. Jerzego 7D/69 była wykonawcą prac związanych z realizacją zadania pn.: Montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03a na SRP o przepustowości Q= vn 3 Jh w miejscowości Oświęcim. Termin realizacji: październik 2009r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 zł netto Współpracę z wykonawcą oceniamy jako bardzo dobrą. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z umową obowiązującymi normami oraz zasadami bezpieczeństwa. Firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. dotrzymuje uzgodnionych terminów i jest otwarta na życzenia i warunki stawiane przez inwestora. Prezes Zarządu Gabriela Marcinkiewicz Zarząd: Gabriela Marcinkiewicz - Prezes Zarządu Mariusz Orlik - Wiceprezes Zarządu NIP , REGON Wysokość kapitału zakładowego: ,00 złotych Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS: Konto: Bank Pekao S.A. O/Gliwice /2

6 Świerklany dn Or. REFERENCJE Niniejszym poświadczamy, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Św. Jerzego 7D/69 była wykonawcą prac związanych z realizacją zadania pn.: Montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03a na SRP o przepustowości Q= m 3 n/h w miejscowości Przeciszów. Termin realizacji: maj 2009r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 zł netto Współpracę z wykonawcą oceniamy jako bardzo dobrą Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z umową obowiązującymi normami oraz zasadami bezpieczeństwa. Firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. dotrzymuje uzgodnionych terminów i jest otwarta na życzenia i warunki stawiane przez inwestora. Prezes Zarządu Gabriela Marcinkiewicz Zarząd: Gabriela Marcinkiewicz - Prezes Zarządu Mariusz Orlik - Wiceprezes Zarządu NIP , REGON Wysokość kapitału zakładowego: złotych Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach. KRS: Konto: Bank Pekao S.A. O/Gliwice

7 gaz serwis Specjalistyczne Usługi Gazownicze GAZ SERWIS Sp. z o.o. Wasz znak: z dnia ul. Rogatka 7i Opatówek Nasz znak: GSK/TE/046/2010 Opatówek, dnia r. Te!.: (0-62) Fax: <0-62) NIP: REGON: GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn SĄD REJONOWY W POZNANIU XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS NR: Kapitał zakładowy Spolki: zt REFERENCJE Niniejszym zaświadczamy, że GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Św. Jerzego 7D/69 wykonała w 2009r. na rzecz naszej firmy dostawę, montaż oraz uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03b. Prace polegały na dostarczeniu nawanialni OSGC - 03b, zamontowaniu poszczególnych elementów w przygotowanym wcześniej kontenerze oraz uruchomieniu wraz z przeprowadzeniem wstępnego instruktażu obsługi. Zlecone zadanie zostało zrealizowane z należytą starannością, sprawnie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala polecić firmę GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. jako rzetelnego i solidnego Partnera przy realizacji zadań w powyższym zakresie. Z poważaniem

8 BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA spółka z o o JZI 1995/2010 Zabrze, dnia Or. REFERENCJE Budownictwo Urządzeń Gazowniczych GAZOBUDOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na ul. Wolności 339 potwierdza, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Św. Jerzego 7D/69 była wykonawcą prac związanych z realizacją zadania pn.: Montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03a na SRP o przepustowości Q= 600 Nm 3 /h w miejscowości Lubienia Termin realizacji: czerwiec 2009r. Kwota zrealizowanego zadania: ,75 zł netto Firma wykazała się profesjonalizmem i rzetelną, dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Z poważaniem BUG Gazobudowa Sp. z o.o Zabrze, ul. Wolności 339 Tel.: do 16 Fax: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS NR NIP REGON Kapitał zakładowy: PLN GRUPA PGNiG

9 GAZOBUDOWA-KRAKÓW Konto Bankowe: Bank Pekao S.A. Nr Sp. z o.o K r a k ó w ul. Bociana 20 tel./fax: (012) tel./fax: (012) NIP: REGON: PN EN ISO 9001: 2009 PN EN ISO 14001: 2004 PN EN ISO : 2007 Kraków, dn REFERENCJE Niniejszym firma GAZOBUDOWA KRAKÓW Sp. z o.o. pragnie poinformować, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Św. Jerzego 7D/69 była wykonawcą prac związanych z realizacją zadania pn.: Montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03b na SRP o przepustowości Q= Nm 3 /h w miejscowości Brzeszcze. Termin realizacji: r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 zł netto Działania firmy Gascontrol Polska Sp. z o.o. charakteryzowała wysoka jakość, operatywność, precyzyjna organizacja i koordynacja wykonywanych prac. Dzięki swojemu potencjałowi technicznemu ku naszemu zadowoleniu powierzone zadanie było wykonane terminowo, zgodnie z ustaleniami i umową oraz naszymi oczekiwaniami. V-ce aaąal mgr inż. Zoigniew \fityaxik CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Zenon Turek Zbigniew Matyasik Rejestracja Spółki: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY REJESTROWY NUMER KRS:

10 PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I SANITARNYCH INŻ. ALEKSANDER SIEPNEWSKI ISO EN ISO EN Inter Cert EN ISO 9001:2000 EN ISO 14001: Poznań, ul. Nizinna 30 a, tel./fax SIEDZIBA ZARZĄDU : Zakrzewo, ul. Olszynowa 1, Dopiewo tel , fax w. 50 NIP o.dz. i."..z dnia.1.5. KWI REFERENCJE Niniejszym udzielamy firmie GASCONTROL POLSKA, Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 7D, Cieszyn rekomendacji w zakresie nawanialni wtryskowej dla stacji redukcyjno pomiarowej w m. Bobrzany: wykonanie 2009r. nawanialni wtryskowej typ OSGC-O3a dla stacji redukcyjno pomiarowej gazu Q=600m7h. kwota zrealizowanego zadania ok ,-. Zamówione urządzenie zostało wykonane i dostarczone terminowo a wszystkie prace związane z montażem i uruchomieniem zrealizowane zostały z należytą starannością. Fachowe wykonanie robót przy zachowaniu standardów jakościowych pozwala nam polecić GASCONTROL POLSKA Cieszyn jako rzetelnego partnera w realizacji podobnych przedsięwzięć. Dyrektor Handlowy mmk ka Zakład nr 1: Poznań, ul. Nizinna 30 a, tel./fax Zakład nr 2: Zakrzewo, ul. Olszynowa 1, Dopiewo, tel , fax w. 50 Zakład nr 3: Białogard, ul. Gdyńska 21, tel , fax Dział Obsługi Klienta: Zakrzewo, ul. Olszynowa 1, Dopiewo, tel , fax w lub: Dział Usług Lotniczych: Zakład nr 2 Zakrzewo, ul. Olszynowa 1, Dopiewo, tel

11 s y s t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla Poznań tel I I fax Poznań, dnia r. Gas Control Polska ul.św. Jerzego 7D/ Cieszyn Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S A. Oddział w Gdańsku ul I W a Hi 80 ' i > irfck tul tr ix 058 V ul WciI<iwm/1I/.'I ' li u 14 REFERENCJE Operator Gazociggów Przesyłowych Gaz-System S,A. Oddział w Poznaniu potwierdza, że firma Gas Control była dostawcg nawanialni wtryskowych typu OSGC do stacji gazowych wysokiego ciśnienia w miejscowościach: Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S A Oddział w Rembelszczyźnie ul J< II 'ii" i/irrin-.'/: i I O) 126 Nil 'i x * 'I Rurnt>HIS/CAVI IO 1= / I ) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach Ul -'. 1 1 'Mi :sk< l ; S'A h '.I ii iy U' k ix > Wronki, (w 2006r.) > Kamień Pomorski, (w 2006r.) > Pniewy, (w 2007r.) Nawanialnie te pracujg w sposób ciggły i bezawaryjny, zapewniajgc wymagany stopień nawonienia gazu dostarczanego do sieci dystrybucyjnej. Bezproblemowa obsługa oraz niezawodne działanie urzgdzeń w okresie ich użytkowania, pozwala nam polecić produkty firmy GasControl wszystkim zainteresowanym klientom. Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie i n Hi II H ilow ku XI' ' 16 A lamó\a I-> t< ix OM 621 3/.0 Z-CA ds. Te YREKTO&A hnicznyc Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S A Oddział we Wrocławiu I-i o I u y Wojciec Lojewski i I Net Adres Siedziby: ud. Bohomolca 21, Warszawa tel , fax Zarzqd Spółki: Prezes Zarzqdu łgor Wasilewski Członkowie Zorzgdu: Wojciech Kowalski, Jan Chadam, Sławomir Siwiński Kapitał Zakładowy: 3 01? PLN il Kapitał Wpłacony: PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr KRS Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Kredowego Rejestru Sqdowego NIP: REGON 01S

12 ul. Gliwicka 59, Orzesze tel.: (+48) , fax: (+48) Orzesze, dn ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. wykonywała na rzecz POL-AM-PACK S.A. Oddział Huta Szkła Orzesze" w Orzeszu prace związane z rozbudową i modernizacją sieci gazowej w następującym zakresie: 1. Prefabrykacja stacji tymczasowej z wykorzystaniem urządzeń istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej. 2. Budowa gazociągu awaryjnego DNI60 w technologii PE. 3. Opracowanie projektu budowlanego oraz projektów branżowych dla budowy nowej stacji redukcyjno-pomiarowej II st. wraz z gazociągami przyłączeniowymi. 4. Dostawa dwuciągowej instalacji redukcyjnej o przepustowości 120 nm3/h, montaż na terenie hali produkcyjnej. 5. Montaż instalacji wewnątrz hali produkcyjnej: średniego ciśnienia DN 200 oraz niskiego ciśnienia DNI Budowa dwuciągowej, kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=4000 nm3/h, PI =6-12 bar, P2=l,2 bar. Zagospodarowanie terenu stacji, ogrodzenie, place manewrowe i dojścia z kostki betonowej. Stacja wyposażona w dwa podziemne układy zaporowo-upustowe: DN200 (stal) oraz DN250 (PE). 7. Budowa przyłącza kablowego 230V o długości około 120mb ze złączem kablowym na terenie projektowanej SRP. 8. Montaż instalacji telemetrii i transmisji danych pomiarowych. 9. Budowa gazociągu zasilającego, średniego podwyższonego ciśnienia, stalowego DN200 CNI,6 MPa. 10. Budowa średnioprężnego gazociągu DN200 PE100 wraz z przekroczeniem torów kolejowych. 11. Włączenie hermetyczne do istniejącego gazociągu DN200 CNI,6 MPa. 12. Demontaż gazociągu tymczasowego. 13. Wykonanie gazociągu PE100 DN32 dla zasilania kotłowni. Pol-Am-Pack S.A. z siedzibą w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: NIP: REGON: Kapitał zakładowy: PLN Kapitał wpłacony: PLN Oddział Huta Szkła "ORZESZE" w Orzeszu Bank Przemysłowo-Handlowy PBK o/rybnik, KONTO:

13 [Ml H^Mk ODDZIAŁ HUTA SZKŁA "ORZESZE" W ORZESZU Grupa Can Pack ul. Gliwicka 59, Orzesze tel.: (+48) , fax: (+48) Termin realizacji: r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 PLN netto Zlecone prace firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. wykonała zgodnie z umową. Usługi zostały wykonane w uzgodnionym standardzie, a współpraca z firmą przebiegała bez znaczących problemów. Niniejszym polecamy usługi Gascontrol Polska Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom. WIC ZARZĄDU POI-AM-PACK S.A. w Krakowie Oddział Huta Szklą "ORZESZE" Orzesze ul Gliwicka 59 Centrala (032) Sekretariat: (032) fax NIP Pol-Am-Pack S.A. z siedzibą w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, Xl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: NIP: REGON: Kapitał zakładowy: PLN Kapitał wpłacony: PLN Oddział Huta Szkła "ORZESZE" w Orzeszu Bank Przemysłowo-Handlowy PBK o/rybnik, KONTO:

14 MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, Radom tel. 048 / , fax 048 / GASCONTROL POLSKA" Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn Wasz znak : Nasz znak: / R Radom, dnia AJ LIST REFERENCYJNY Firma "GASCONTROL POLSKA" Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Św. Jerzego 7 D/6 9 wykonywała w 2009 roku na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom zadanie p.n.: Remont stacji ochrony katodowej SOK Policzna wraz z uziomem anodowym Powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w terminach zawartych w umowie. Współpraca z kadrą techniczną układała się poprawnie, zalecenia zgłaszane przez przedstawicieli O/Zakład Gazowniczy Radom były na bieżąco realizowane. sp. Z o.c Hm S27 23 *936 I0OOU REGON D8 Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, Radom KRS , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , Kapitał Zakładowy: zt.

15 GASCONTROL, spolećnost s r.o. Novy Svet 59a/1407, Havirov-Sucha LIST REFERENCYJNY Firma GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. Zrealizowała w roku 2009 dla firmy Gascontrol s.r.o. zadanie pn. PROJEKTOWANIE I BUDOWA STACJI OCHRONY KATODOWO - ANODOWEJ o całkowitej wartości ,00 PLN (bez VAT) Budowa była przeprowadzona z profesjonalną fachowością, w wymaganej jakości i terminie W Ostrawie, dnia lOr. GASCONTROL, spolećnost s r.o Novy Svet 59a/ H AV i R O V - Sucha DIĆ: CZ śtrava, oddii C. v!n?ka 3396

16 KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie ul. Wita Stwosza 7, Tarnów tel , faks Dział Organizacyjno - Prawny tel faks GASCONTROL POLSKA Sp.zo.o ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn Wasz znak: Nasz znak: KSGI/ODP/18/17/1/09 Tarnów; r. Dot.: referencji. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7 niniejszym pismem zaświadcza, że firma GASCONTROL Polska Sp. z o.o. wykonała dla nas: Remont Stacji Ochrony Drenażowej przy ul. Ziaji w m. Tarnów Remont Stacji Ochrony Drenażowej przy ul. Wita Stwosza w m. Tarnów Remont Stacji Ochrony Drenażowej przy ul. Dąbrowskiego w m. Tarnów Remont Stacji Ochrony Drenażowej przy ul. Dąbrowskiego w m. Tarnów. Termin wykonania: grudzień 2006 r. Wartość zamówienia: zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). Stacja ochrony drenażowej firmy Gascontrol Polska jest nowoczesną, sterowaną mikroprocesorowo stacją z system telemetrycznego nadzoru, utrzymującą zadaną przez operatora wartość potencjału gazociągu oraz rcagującą na zmiany parametrów elektrycznych gazociągu wywołanego prąciami błądzącymi. System monitoringu oparty na łączność GSM poprzez modem zabudowany w SOD oraz w serwerze operatora umożliwia przekaz danych pomiarowych, alarmów oraz zdalną regulację parametrów pracy SOD. Monitorowana SOD firmy Gascontrol Polska dostarcza operatorowi eksploatującemu gazociąg informacji o stanie ochrony drenażowej gazociągu w rejonie punktu drenażu i pozwala interweniować natychmiast w przypadku awarii lub nagłych zmian parametrów zapewniając skuteczną ochronę przeciwkorozyjną obiektu. Z poważaniem 1. Adresat 2. a/a DYREJĆTOj? //ćun Maria Gajaa Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, Tarnów KRS , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , Kapitał Zakładowy: zł

17 GORNOSLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Szczęść Boże 11, Zabrze tel , fax Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, Opole tel , fax GASCONTROL POLSKA SP Z O.O. ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn Wasz znak: Opole, dnia Nasz znak: TE/R-199/10 Dot REFERENCJE Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu udziela niniejszym spółce Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie układu zaporowo upustowego na gazociągu DN250 relacji UZU Przywory SRP Ozimek w miejscowości Raszowa", które obejmowało następujący zakres rzeczowy: wykonanie układu zaporowo-upustowego DN250 PN 63 wykonanie dwustronnego stopowania na gazociągu w/c DN250 PN63 wraz z wykonaniem bypassu DNI00 na czas prowadzonych prac dostawa materiału (układ zaporowo-upustowy, kształtki TDW) prace spawalnicze, montażowe Zadanie zostało wykonane w okresie: lipiec - październik 2009r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 zł netto Oświadczamy, że w/w zadanie wykonane zostało terminowo i rzetelnie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi oraz wymaganiami inwestora a także z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm. Fachowe wykonanie robót przy zachowaniu standardów jakościowych pozwala nam polecić firmę Gascontrol Polska Sp. z o.o. jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji podobnych przedsięwzięć. Ponadto informujemy, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. jest wyspecjalizowana w tego typu pracach, zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników oraz dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji tego typu zadań Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , Kapitał Zakładowy: zł

18 MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, Radom tel. 048 / , fax 048 / "GASCONTROL POLSKA" Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn Wasz znak : ą a - % h A & Radom, dnia A.O Nasz znak : (ID...!.dA. 1 /R LIST REFERENCYJNY Firma "GASCONTROL POLSKA" Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Św. Jerzego 7D/69 wykonywała w 2009 roku na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom następujące zadania: 1. Wymiana zasuwy gazowej DN80 na kurek doziemny DN100 PN63 na gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 w Suskowoli gm. Pionki Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW wymiana napowietrznego układu przyłączeniowego DN80 do SRP Pionki na kurek doziemny wspawany z kolumną wykonanie tymczasowego zasilania SRP l - Pionki gazem ziemnym CNG wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 2. Remont układu zaporowo-upustowego Januszno II" na gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 Figietów - Kozienice w miejscowości Januszno gmina Pionki Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, Radom KRS , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , Kapitał Zakładowy: zt.

19 przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW wymiana układu zaporowo-upustowego DN200/80 PN40 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych wykonanie ogrodzenia 3. Remont zasuwy gazowej DN50 na przyłączu do stacji gazowej 1 Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej ul. Pogodna Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN100 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci węża wysokociśnieniowego DN50 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN100 PN40 metodą TDW wymiana nieszczelnej zasuwy gazowej DN50 do SRP Pogorzałe na kurek doziemny wspawany z kolumną DN50 PN63 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 4. Montaż monobloku na gazociągu w/c DN200 relacji Falęcice-Warka w m. Kolonia Promna gmina Promna Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN63 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 przewiercenie gazociągu DN200 PN63 oraz DN300 PN63 przez zawory kulowe DN80 PN63 w celu podłączenia obejścia wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN63 metodą TDW Montaż złącza izolującego typu monoblok pod ziemią, w kierunku poziomym na gazociągu DN200 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 5. Remont gazociągu R04 w/c DN200 - demontaż odwadniacza w m. Kociołki gm. Kozienice Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe -2-

20 prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW demontaż odwadniacza WK-G 49 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 6. Remont gazociągu R04 w/c DN200 - demontaż odwadniacza w m. Czarna gm. Pionki Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW demontaż odwadniacza WK-G 49 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 7. Remont gazociągu R04 w/c DN200 - wymiana układu zaporowo upustowego na gazociągu w/c w m. Słupica gm. Jedlnia Letnisko Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW wymiana układu zaporowo-upustowego DN200/80 PN40 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych wykonanie ogrodzenia Powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w terminach zawartych w umowie. iedca Spółka Gazowntctws sp. z o.o. Ołstefetf ZnfcbMf Cazownior -3- w. Gazowa 11/ Radom te fo N!P KRS REGON

Zamówienia na roboty budowlane 2015

Zamówienia na roboty budowlane 2015 Zamówienia na roboty budowlane 2015 Warszawa, kwiecień 2015 r. Pion Zakupów 1 Agenda 1.Kluczowe obszary i wartości zamówień 2.Inwestycje budowlane wg typów obiektów 3.Inwestycje budowlane wg regionów 4.Gazociągi

Bardziej szczegółowo

LIST REFERENCYJNY. Mellow Sp. z o.o. ul. Zawiła 61 30-390 Kraków NIP: 676-21-98-713

LIST REFERENCYJNY. Mellow Sp. z o.o. ul. Zawiła 61 30-390 Kraków NIP: 676-21-98-713 Referencje Mellow Mellow Sp. z o.o. ul. Zawiła 61 30-390 Kraków NIP: 676-21-98-713 LIST REFERENCYJNY Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie Mellow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

GZOG GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. WIEDZA TECHNOLOGIA DOŚWIADCZENIE

GZOG GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. WIEDZA TECHNOLOGIA DOŚWIADCZENIE GZOG GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. WIEDZA TECHNOLOGIA DOŚWIADCZENIE KIM JESTEŚMY Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. powstał w 2000 roku, na bazie pionu technicznego oddziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25

ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25 wydanie ogólnokrajowe ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25 działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 4 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław tel.71 364 94 00, faks 71 336 78 17 Wpl ~-( r '*'*^**' Nr. j ll~7 3 Dział Przyłączeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 3 000 m 3 /h w miejscowości Wólka Radzymińska.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dystrybucyjne Pomorskiej Spółki Gazownictwa w świetle inwestycji strategicznych realizowanych przy pomocy środków unijnych

Możliwości dystrybucyjne Pomorskiej Spółki Gazownictwa w świetle inwestycji strategicznych realizowanych przy pomocy środków unijnych Możliwości dystrybucyjne Pomorskiej Spółki Gazownictwa w świetle inwestycji strategicznych realizowanych przy pomocy środków unijnych Ryn, 23.09.2010 roku Cel prezentacji: przedstawienie zasięgu działania

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o. 45-446 OPOLE ul. Gosławicka 2

ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o. 45-446 OPOLE ul. Gosławicka 2 ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o. 45-446 OPOLE ul. Gosławicka 2 TELEFONY: Centrala: Nasz znak: ----------------- -------- Opole dnia 09.03.2004r. (077) 455 93 18 (077) 456 8122 (077) 456 81 23 Wasz znak:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Strony ustalają : 1. Zakres przedmiotu zamówienia dodatkowo obejmuje demontaż istniejących drzwi stalowych.

UMOWA DOSTAWY. Strony ustalają : 1. Zakres przedmiotu zamówienia dodatkowo obejmuje demontaż istniejących drzwi stalowych. UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat naprawy gazociągu przesyłowego biegnącego do Sycowa

Informacja na temat naprawy gazociągu przesyłowego biegnącego do Sycowa Informacja na temat naprawy gazociągu przesyłowego biegnącego do Sycowa Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie gazociągami

Bardziej szczegółowo

WYDANIE 1/2014. Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych KATALOG PRODUKTÓW. Banninger

WYDANIE 1/2014. Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych KATALOG PRODUKTÓW. Banninger WYDANIE 1/2014 KATALOG PRODUKTÓW Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych BR Banninger O firmie Firma Polymedium sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach kształtek i innych elementów

Bardziej szczegółowo

PRZYKLADOWE REFERENCJE

PRZYKLADOWE REFERENCJE REFERENCJE REFERENCJE Skate Park w Wrzesni Burmistrz Miasta i Gminy Września stwierdza, że Techramps z siedzibą w Krakowie przy ul.tokarskiej 8 w roku 2005 dostarczył i wykonał montaż urządzeń: bank, piramida,

Bardziej szczegółowo

KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia. CBPBBK Warszawa Warszawa KARTA INFORMACYJNA

KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia. CBPBBK Warszawa Warszawa KARTA INFORMACYJNA KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia BPK Poznań CBPBBK BPKiUI Łódź KARTA INFORMACYJNA Tytuł projektu: Przebudowa linii kolejowej E 65 Odcinek -Gdynia. Etap I w Polsce Nr projektu: FS 2004/PL/16/C/PT/006-04

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH Ryn 23-24.09.2010 3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI GAZOWEJ 1) Określenie warunków przyłączenia

Bardziej szczegółowo

6. SYSTEM GAZOWNICZY.

6. SYSTEM GAZOWNICZY. 6. SYSTEM GAZOWNICZY. 6.1. SIEĆ GAZOWA. Na terenie gminy występuje sieć gazowa: gazociągi wysokiego ciśnienia eksploatowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Odział w Zielonej Górze, sieć

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2013 r. Agenda Nadzór nad systemem przesyłowym gazu ziemnego Nadzór nad nowo budowanymi gazociągami Ubezpieczenia GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

Pokrycia dachowe. www.dekarsc.pl biuro@dekarsc.pl tel./fax: (0-42) 717-81-18

Pokrycia dachowe. www.dekarsc.pl biuro@dekarsc.pl tel./fax: (0-42) 717-81-18 O firmie Jesteśmy ogólnopolskim przedsiębiorstwem budowlanym specjalizującym się w wykonawstwie pokryć dachowych. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, co bezpośrednio przekłada się na jakość

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 149 958 510,61 PLN 91 858 269,77 PLN. 41 446 451,32 PLN % dofinansowania 45,11%

UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 149 958 510,61 PLN 91 858 269,77 PLN. 41 446 451,32 PLN % dofinansowania 45,11% Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00 Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno-Młynowo-Muławki k/kętrzyna oraz gazyfikacja gmin Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Okres

Bardziej szczegółowo

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE PRZEJŚCIA POD TORAMI

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE PRZEJŚCIA POD TORAMI Przejście proj. rurociągów kanalizacyjnych pod torami PKP nr 195 relacji Kędzierzyn-Koźle - Baborów - 1 - I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 4. ROZWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl www.gaz-system.pl Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 BEZPIECZEŃSTWO GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH Inwestujemy w rozwój

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

O firmie. Gdańsk, 26-03-2010r.

O firmie. Gdańsk, 26-03-2010r. O firmie Gdańsk, 26-03-2010r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN jest doświadczonym, solidnym i godnym zaufania partnerem w realizacjach prac wysokościowych oraz w branży elektrycznej, hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE RURY PE do videoinspekcji RURY PE CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect PE/PPd PP

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji SZTUKA BUDOWANIA Szanowni Państwo Na początku 2006 roku grupa przyjaciół powołała do życia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane PROFBUD sp. z o.o., mające działać na rynku budowlanym montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KWALIFIKACJI PODWYKONAWCY

ANKIETA KWALIFIKACJI PODWYKONAWCY 1. Nazwa firmy:.. Adres:... NIP:.. Regon: KRS: Tel./fax.:. E-mail:... Prosimy o załączenie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem - do 6 miesięcy przed upływem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030. Część 08.

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030. Część 08. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 08 System gazowniczy W 798.08 2/13 SPIS TREŚCI 8.1 Informacje ogólne... 3 8.2

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4. Warszawa 02-337

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4. Warszawa 02-337 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opocececeuint Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 06.07.2015 r. Znak sprawy ZK-T.252.5.2015 ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KIM JESTEŚMY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.: 1. przedsiębiorstwo odpowiedzialne za transport gazu ziemnego i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA. zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy:

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA. zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl D/Kw 220/1-GAZ/2015/ Dębica, dnia 29 lipca 2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Rozdział 08. System gazowniczy

Rozdział 08. System gazowniczy ZZAAŁŁOśśEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAOPPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 08 System gazowniczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ DLA KLIENTÓW DEKLARUJĄCYCH ODBIÓR GAZU O MOCY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 110 kwh/h (10 m³/h)

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ DLA KLIENTÓW DEKLARUJĄCYCH ODBIÓR GAZU O MOCY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 110 kwh/h (10 m³/h) UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ DLA KLIENTÓW DEKLARUJĄCYCH ODBIÓR GAZU O MOCY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 110 kwh/h (10 m³/h) WZÓR OBOWIĄZUJĄCY OD..2015 ROKU UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ Nr zawarta

Bardziej szczegółowo

1. darmowe uruchomienie* przez Autoryzowany Serwis Grundfos (ASG). 2. przedłużenie gwarancji do 36 miesięcy.

1. darmowe uruchomienie* przez Autoryzowany Serwis Grundfos (ASG). 2. przedłużenie gwarancji do 36 miesięcy. GRUNDFOS POMPY Sp. z o. o. ul. Klonowa 23, Numery kont: Baranowo k.poznania BANK HANDLOWY 62-081 Przeźmierowo w Warszawie S.A. 80 1030 1508 0000 0005 0065 2004 Telefon: +48 61 650 13 00 Faks: +48 61 650

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn

UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn zawarta w Płocku w dniu 2016 roku pomiędzy: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Krajowy system przesyłu gazu ziemnego...4 Rysunek 3 Sieć gazownicza wysokoprężna w sąsiedztwie gminy Ujazd...6

Rysunek 1 Krajowy system przesyłu gazu ziemnego...4 Rysunek 3 Sieć gazownicza wysokoprężna w sąsiedztwie gminy Ujazd...6 05. PALIWA GAZOWE Spis treści 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 4 5.3. Przewidywane zmiany... 8 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe...12 Spis rysunków Rysunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zarejestrowanym w... pod Nr..., Nr NIP:..., REGON:... Konto bankowe... Nr... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA. zarejestrowanym w... pod Nr..., Nr NIP:..., REGON:... Konto bankowe... Nr... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2011r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości opłacony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Obszar: Dostawcy wyrobów

Obszar: Dostawcy wyrobów LISTA KATEGORII ZAKUPOWYCH dla których prowadzona jest LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Kopie dokumentów złożonych w procesie kwalifikacji dostawców muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Płock dnia 20.05.2014r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Lista kwalifikowanych dostawców GAZ-SYSTEM S.A.

Lista kwalifikowanych dostawców GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 14 września 2012 r. Lista kwalifikowanych dostawców GAZ-SYSTEM S.A. Dostawcy wyrobów Rury stalowe przewodowe 1. FERRUM S.A., Katowice 2. GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o., Suszec 3. IZOSTAL S.A.,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 OBIEKT: Numer zlecenia: 4/2008 z dn. 17.01.2008r. Rezydencja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1335/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA......

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA...... zawarta w dniu..2010r. w Raciborzu pomiędzy: UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA...... reprezentowany przez:...... Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą, NIP 639-00-01-529 REGON 272347774 Nr

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI DOSTAW GAZU W ASPEKCIE BUDOWY GAZOWYCH ŹRÓDEŁ ELEKTROENERGETYCZNYCH. perspektywa OSD

MOŻLIWOŚCI DOSTAW GAZU W ASPEKCIE BUDOWY GAZOWYCH ŹRÓDEŁ ELEKTROENERGETYCZNYCH. perspektywa OSD MOŻLIWOŚCI DOSTAW GAZU W ASPEKCIE BUDOWY GAZOWYCH ŹRÓDEŁ ELEKTROENERGETYCZNYCH perspektywa OSD IX FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW Warszawa, listopad 2012 r. 1 Obszar działania Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Szanowni Państwo, Rynek zarządzania nieruchomościami ewoluuje, zmieniają się wymagania właścicieli i zauważalne jest traktowanie własnego

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Przebudowa węzła stan Krajowych projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj.

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Wprowadzenie... 1. 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 7. 5.3. Przewidywane zmiany...

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Wprowadzenie... 1. 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 7. 5.3. Przewidywane zmiany... 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 7 5.3. Przewidywane zmiany... 16 5.1. Wprowadzenie Aktualizacja oceny pracy istniejącego systemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy opracowania 2. Zakres projektu 3. Cel inwestycji 4. Opis ogólny 5. Projektowane rozwiązania techniczne 5. Uwagi końcowe 6. Zestawienie urządzeń i armatury na instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne Zawartość opracowania I. Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej Rzezawa, 04.07.2012 r. ARCOM Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba ul. Brzeska 3 32-765 Rzezawa REGON: 850412167 NIP: PL868-10-14-503 KRS: 0000094094 Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH I DLA LUDZI. generalne wykonawstwo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH I DLA LUDZI. generalne wykonawstwo Z MYŚLĄ O LUDZIACH I DLA LUDZI generalne wykonawstwo Spis treści O nas Dział Generalnego ykonawstwa 3 Hala Mistrzów łocławek 4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 5 Fabryka Imperial Tobacco Jankowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera:

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r., Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Zaleca się oglądać prezentację w trybie pełnoekranowym Ctrl l

Uwaga: Zaleca się oglądać prezentację w trybie pełnoekranowym Ctrl l Uwaga: Zaleca się oglądać prezentację w trybie pełnoekranowym Ctrl l Szanowni Państwo. PARK PLUS powstała w marcu 2010 roku i jest zwieńczeniem moich kilkuletnich doświadczeń zawodowych zdobytych w branży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Gdynia, 2013-02-20 Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... Nr KRS lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej... NIP..., REGON... Konto bankowe... reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... a... Nr KRS lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej... NIP..., REGON... Konto bankowe... reprezentowanym przez: UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY.... / pełna nazwa Wykonawcy/... z siedzibą w... tel... REGON... NIP...

FORMULARZ OFERTOWY.... / pełna nazwa Wykonawcy/... z siedzibą w... tel... REGON... NIP... Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_IZKonsorcjum 23/07/2010- ID:2010-096911 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo