GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA. Zabrze r. Nasz znak:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA. Zabrze 28.04.2010 r. Nasz znak:"

Transkrypt

1 GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Mikulczycka 5, Zabrze tel , fax Dział Eksploatacji Sieci Tel: (032) Fax: (032) Wasz znak GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CIESZYN ul. Św. Jerzego 7D/69 Zabrze r. Nasz znak: PS(11) /2010 Dot.: referencje Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy z siedź,bą w Zabrzu, ul. Miku.czycka 5 udziela niniejszym spółce GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią, na podstawie umowy zadania pod nazwą: Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP I Nierodzrm ul.kreta" w zakresie: > Demontaż starej nawanialni kontaktowej > montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej firmy Gascontrol typu OSGC - 03a na SRP I st. o przepustowości Q=1 000 Nm 3 /h w miejscowości Nierodzim > montaż nawanialni kontaktowej (awaryjnej) z zaworem elektromagnetycznym > instalacja systemu transmisji danych (kodowanie danych do protokołu Gazmodem..) Wartość dla zrealizowanego w ramach umowy zadania wyniosła , 00 zł. Oświadczamy, że prace wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i solidnie z zachowań,em obowiązujących standardów oraz z rzetelną dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowamem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Firmę GASCONTROL Sp z o.o. możemy polecić inwestorom, których celem jest terminowe i bezbłędne zrealizowanie inwestycji. ^ pianiem ^ Jan Teister Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji Do wiadomości: TW, PR k/o : PS Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , Regon , Kapitał Zakładowy: zł

2 GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Mikulczycka 5, Zabrze tel , fax Dział Eksploatacji Sieci Tel: (032) Fax: (032) Wasz znak GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CIESZYN ul. Św. Jerzego 7D/69 Zabrze r. Nasz znak: PS(11) /2010 Dot.: referencje Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5 udziela niniejszym spółce GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią, na podstawie umowy zadania pod nazwą: Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP l Kalwaria Zebrzydowska " w zakresie: > Demontaż starej nawanialni kontaktowej > Budowa fundamentu > Montaż nowej obudowy nawanialni, demontaż starej obudowy > montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej firmy Gascontrol typu OSGC - 03a na SRP I st. o przepustowości Q=3 000 Nm 3 /h w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska > montaż nawanialni kontaktowej (awaryjnej) z zaworem elektromagnetycznym > instalacja systemu transmisji danych ( kodowanie danych do protokołu Gazmodem II) Wartość dla zrealizowanego w ramach umowy zadania wyniosła ,93 zł. Oświadczamy, że prace wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i solidnie z zachowaniem obowiązujących standardów oraz z rzetelną dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Firmę GASCONTROL Sp z o.o. możemy polecić inwestorom, których celem jest terminowe i bezbłędne zrealizowanie inwestycji. Z poważaniem Ł Jart^ister Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji Górnośląska Spotka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , Regon , Kapitał Zakładowy: zł

3 GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Mikulczycka 5, Zabrze tel , fax Dział Eksploatacji Sieci Tel: (032) Fax. (032) Wasz znak GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CIESZYN ul. Św. Jerzego 7D/69 Zabrze r. Nasz znak: PS(11) /2010 Dot.: referencje Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5 udziela niniejszym spółce GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią na podstaw,e umowy zadania pod nazwą: Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP l Klecza Dolna» w zakresie: > Demontaż starej nawanialni kontaktowej > Budowa fundamentu > Montaż nowej obudowy nawanialni, demontaż starej obudowy > montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej firmy Gascontrol typu OSGC - 03a na SRP I st. o przepustowości Q=3 000 Nm 3 /h w miejscowości Klecza Dolna > montaż nawanialni kontaktowej (awaryjnej) z zaworem elektromagnetycznym > instalacja systemu transmisji danych ( kodowanie danych do protokołu Gazmodem II) Wartość dla zrealizowanego w ramach umowy zadania wyniosła ,72 zł. Oświadczamy, że prace wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i solidnie z zachowań,em obowiązujących standardów oraz z rzetelną dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowanym załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Firmę GASCONTROL Sp z o.o. możemy polecić inwestorom, których celem jest term,nowe i bezbłędne zrealizowanie inwestycji. Z poważaniem /ijjśtn^eister Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji k/o:ps: Górnośląska Spotka Gazownictwa sp. z o.o.. ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , Regon , Kapitał Zakładowy: zł

4 GORNOSLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Mikulczycka 5, Zabrze tel , fax Dział Eksploatacji Sieci Tel: (032) Fax: (032) GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CIESZYN ul. Św. Jerzego 7D/69 Wasz znak Zabrze r. Nasz znak: PS(11) /2010 Dot.: referencje Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5 udziela niniejszym spółce GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią, na podstawie umowy zadania pod nazwą: Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP l Imielin Sapety" w zakresie: > Demontaż starej nawanialni kontaktowej > Demontaż starej obudowy > montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej firmy Gascontrol typu OSGC - 03a na SRP I st. o przepustowości Q=3 000 Nm 3 /h w miejscowości Imielin Sapety > montaż nawanialni kontaktowej (awaryjnej) z zaworem elektromagnetycznym > instalacja systemu transmisji danych ( kodowanie danych do protokołu Gazmodem II) Wartość dla zrealizowanego w ramach umowy zadania wyniosła , 00 zł. Oświadczamy, że prace wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i solidnie z zachowaniem obowiązujących standardów oraz z rzetelną dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Firmę GASCONTROL Sp z o.o. możemy polecić inwestorom, których celem jest terminowe i bezbłędne zrealizowanie inwestycji. Z petoyażaniem Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji Do wiadomości: TW, PR k/o : PS Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , Regon , Kapitał Zakładowy: zł

5 9 Świerklany dn Or. REFERENCJE Niniejszym poświadczamy, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Św. Jerzego 7D/69 była wykonawcą prac związanych z realizacją zadania pn.: Montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03a na SRP o przepustowości Q= vn 3 Jh w miejscowości Oświęcim. Termin realizacji: październik 2009r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 zł netto Współpracę z wykonawcą oceniamy jako bardzo dobrą. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z umową obowiązującymi normami oraz zasadami bezpieczeństwa. Firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. dotrzymuje uzgodnionych terminów i jest otwarta na życzenia i warunki stawiane przez inwestora. Prezes Zarządu Gabriela Marcinkiewicz Zarząd: Gabriela Marcinkiewicz - Prezes Zarządu Mariusz Orlik - Wiceprezes Zarządu NIP , REGON Wysokość kapitału zakładowego: ,00 złotych Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS: Konto: Bank Pekao S.A. O/Gliwice /2

6 Świerklany dn Or. REFERENCJE Niniejszym poświadczamy, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Św. Jerzego 7D/69 była wykonawcą prac związanych z realizacją zadania pn.: Montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03a na SRP o przepustowości Q= m 3 n/h w miejscowości Przeciszów. Termin realizacji: maj 2009r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 zł netto Współpracę z wykonawcą oceniamy jako bardzo dobrą Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z umową obowiązującymi normami oraz zasadami bezpieczeństwa. Firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. dotrzymuje uzgodnionych terminów i jest otwarta na życzenia i warunki stawiane przez inwestora. Prezes Zarządu Gabriela Marcinkiewicz Zarząd: Gabriela Marcinkiewicz - Prezes Zarządu Mariusz Orlik - Wiceprezes Zarządu NIP , REGON Wysokość kapitału zakładowego: złotych Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach. KRS: Konto: Bank Pekao S.A. O/Gliwice

7 gaz serwis Specjalistyczne Usługi Gazownicze GAZ SERWIS Sp. z o.o. Wasz znak: z dnia ul. Rogatka 7i Opatówek Nasz znak: GSK/TE/046/2010 Opatówek, dnia r. Te!.: (0-62) Fax: <0-62) NIP: REGON: GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn SĄD REJONOWY W POZNANIU XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS NR: Kapitał zakładowy Spolki: zt REFERENCJE Niniejszym zaświadczamy, że GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Św. Jerzego 7D/69 wykonała w 2009r. na rzecz naszej firmy dostawę, montaż oraz uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03b. Prace polegały na dostarczeniu nawanialni OSGC - 03b, zamontowaniu poszczególnych elementów w przygotowanym wcześniej kontenerze oraz uruchomieniu wraz z przeprowadzeniem wstępnego instruktażu obsługi. Zlecone zadanie zostało zrealizowane z należytą starannością, sprawnie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala polecić firmę GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. jako rzetelnego i solidnego Partnera przy realizacji zadań w powyższym zakresie. Z poważaniem

8 BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA spółka z o o JZI 1995/2010 Zabrze, dnia Or. REFERENCJE Budownictwo Urządzeń Gazowniczych GAZOBUDOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na ul. Wolności 339 potwierdza, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Św. Jerzego 7D/69 była wykonawcą prac związanych z realizacją zadania pn.: Montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03a na SRP o przepustowości Q= 600 Nm 3 /h w miejscowości Lubienia Termin realizacji: czerwiec 2009r. Kwota zrealizowanego zadania: ,75 zł netto Firma wykazała się profesjonalizmem i rzetelną, dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Z poważaniem BUG Gazobudowa Sp. z o.o Zabrze, ul. Wolności 339 Tel.: do 16 Fax: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS NR NIP REGON Kapitał zakładowy: PLN GRUPA PGNiG

9 GAZOBUDOWA-KRAKÓW Konto Bankowe: Bank Pekao S.A. Nr Sp. z o.o K r a k ó w ul. Bociana 20 tel./fax: (012) tel./fax: (012) NIP: REGON: PN EN ISO 9001: 2009 PN EN ISO 14001: 2004 PN EN ISO : 2007 Kraków, dn REFERENCJE Niniejszym firma GAZOBUDOWA KRAKÓW Sp. z o.o. pragnie poinformować, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Św. Jerzego 7D/69 była wykonawcą prac związanych z realizacją zadania pn.: Montaż i uruchomienie nawanialni wtryskowej OSGC - 03b na SRP o przepustowości Q= Nm 3 /h w miejscowości Brzeszcze. Termin realizacji: r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 zł netto Działania firmy Gascontrol Polska Sp. z o.o. charakteryzowała wysoka jakość, operatywność, precyzyjna organizacja i koordynacja wykonywanych prac. Dzięki swojemu potencjałowi technicznemu ku naszemu zadowoleniu powierzone zadanie było wykonane terminowo, zgodnie z ustaleniami i umową oraz naszymi oczekiwaniami. V-ce aaąal mgr inż. Zoigniew \fityaxik CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Zenon Turek Zbigniew Matyasik Rejestracja Spółki: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY REJESTROWY NUMER KRS:

10 PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I SANITARNYCH INŻ. ALEKSANDER SIEPNEWSKI ISO EN ISO EN Inter Cert EN ISO 9001:2000 EN ISO 14001: Poznań, ul. Nizinna 30 a, tel./fax SIEDZIBA ZARZĄDU : Zakrzewo, ul. Olszynowa 1, Dopiewo tel , fax w. 50 NIP o.dz. i."..z dnia.1.5. KWI REFERENCJE Niniejszym udzielamy firmie GASCONTROL POLSKA, Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 7D, Cieszyn rekomendacji w zakresie nawanialni wtryskowej dla stacji redukcyjno pomiarowej w m. Bobrzany: wykonanie 2009r. nawanialni wtryskowej typ OSGC-O3a dla stacji redukcyjno pomiarowej gazu Q=600m7h. kwota zrealizowanego zadania ok ,-. Zamówione urządzenie zostało wykonane i dostarczone terminowo a wszystkie prace związane z montażem i uruchomieniem zrealizowane zostały z należytą starannością. Fachowe wykonanie robót przy zachowaniu standardów jakościowych pozwala nam polecić GASCONTROL POLSKA Cieszyn jako rzetelnego partnera w realizacji podobnych przedsięwzięć. Dyrektor Handlowy mmk ka Zakład nr 1: Poznań, ul. Nizinna 30 a, tel./fax Zakład nr 2: Zakrzewo, ul. Olszynowa 1, Dopiewo, tel , fax w. 50 Zakład nr 3: Białogard, ul. Gdyńska 21, tel , fax Dział Obsługi Klienta: Zakrzewo, ul. Olszynowa 1, Dopiewo, tel , fax w lub: Dział Usług Lotniczych: Zakład nr 2 Zakrzewo, ul. Olszynowa 1, Dopiewo, tel

11 s y s t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla Poznań tel I I fax Poznań, dnia r. Gas Control Polska ul.św. Jerzego 7D/ Cieszyn Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S A. Oddział w Gdańsku ul I W a Hi 80 ' i > irfck tul tr ix 058 V ul WciI<iwm/1I/.'I ' li u 14 REFERENCJE Operator Gazociggów Przesyłowych Gaz-System S,A. Oddział w Poznaniu potwierdza, że firma Gas Control była dostawcg nawanialni wtryskowych typu OSGC do stacji gazowych wysokiego ciśnienia w miejscowościach: Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S A Oddział w Rembelszczyźnie ul J< II 'ii" i/irrin-.'/: i I O) 126 Nil 'i x * 'I Rurnt>HIS/CAVI IO 1= / I ) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach Ul -'. 1 1 'Mi :sk< l ; S'A h '.I ii iy U' k ix > Wronki, (w 2006r.) > Kamień Pomorski, (w 2006r.) > Pniewy, (w 2007r.) Nawanialnie te pracujg w sposób ciggły i bezawaryjny, zapewniajgc wymagany stopień nawonienia gazu dostarczanego do sieci dystrybucyjnej. Bezproblemowa obsługa oraz niezawodne działanie urzgdzeń w okresie ich użytkowania, pozwala nam polecić produkty firmy GasControl wszystkim zainteresowanym klientom. Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie i n Hi II H ilow ku XI' ' 16 A lamó\a I-> t< ix OM 621 3/.0 Z-CA ds. Te YREKTO&A hnicznyc Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S A Oddział we Wrocławiu I-i o I u y Wojciec Lojewski i I Net Adres Siedziby: ud. Bohomolca 21, Warszawa tel , fax Zarzqd Spółki: Prezes Zarzqdu łgor Wasilewski Członkowie Zorzgdu: Wojciech Kowalski, Jan Chadam, Sławomir Siwiński Kapitał Zakładowy: 3 01? PLN il Kapitał Wpłacony: PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr KRS Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Kredowego Rejestru Sqdowego NIP: REGON 01S

12 ul. Gliwicka 59, Orzesze tel.: (+48) , fax: (+48) Orzesze, dn ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. wykonywała na rzecz POL-AM-PACK S.A. Oddział Huta Szkła Orzesze" w Orzeszu prace związane z rozbudową i modernizacją sieci gazowej w następującym zakresie: 1. Prefabrykacja stacji tymczasowej z wykorzystaniem urządzeń istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej. 2. Budowa gazociągu awaryjnego DNI60 w technologii PE. 3. Opracowanie projektu budowlanego oraz projektów branżowych dla budowy nowej stacji redukcyjno-pomiarowej II st. wraz z gazociągami przyłączeniowymi. 4. Dostawa dwuciągowej instalacji redukcyjnej o przepustowości 120 nm3/h, montaż na terenie hali produkcyjnej. 5. Montaż instalacji wewnątrz hali produkcyjnej: średniego ciśnienia DN 200 oraz niskiego ciśnienia DNI Budowa dwuciągowej, kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=4000 nm3/h, PI =6-12 bar, P2=l,2 bar. Zagospodarowanie terenu stacji, ogrodzenie, place manewrowe i dojścia z kostki betonowej. Stacja wyposażona w dwa podziemne układy zaporowo-upustowe: DN200 (stal) oraz DN250 (PE). 7. Budowa przyłącza kablowego 230V o długości około 120mb ze złączem kablowym na terenie projektowanej SRP. 8. Montaż instalacji telemetrii i transmisji danych pomiarowych. 9. Budowa gazociągu zasilającego, średniego podwyższonego ciśnienia, stalowego DN200 CNI,6 MPa. 10. Budowa średnioprężnego gazociągu DN200 PE100 wraz z przekroczeniem torów kolejowych. 11. Włączenie hermetyczne do istniejącego gazociągu DN200 CNI,6 MPa. 12. Demontaż gazociągu tymczasowego. 13. Wykonanie gazociągu PE100 DN32 dla zasilania kotłowni. Pol-Am-Pack S.A. z siedzibą w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: NIP: REGON: Kapitał zakładowy: PLN Kapitał wpłacony: PLN Oddział Huta Szkła "ORZESZE" w Orzeszu Bank Przemysłowo-Handlowy PBK o/rybnik, KONTO:

13 [Ml H^Mk ODDZIAŁ HUTA SZKŁA "ORZESZE" W ORZESZU Grupa Can Pack ul. Gliwicka 59, Orzesze tel.: (+48) , fax: (+48) Termin realizacji: r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 PLN netto Zlecone prace firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. wykonała zgodnie z umową. Usługi zostały wykonane w uzgodnionym standardzie, a współpraca z firmą przebiegała bez znaczących problemów. Niniejszym polecamy usługi Gascontrol Polska Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom. WIC ZARZĄDU POI-AM-PACK S.A. w Krakowie Oddział Huta Szklą "ORZESZE" Orzesze ul Gliwicka 59 Centrala (032) Sekretariat: (032) fax NIP Pol-Am-Pack S.A. z siedzibą w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, Xl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: NIP: REGON: Kapitał zakładowy: PLN Kapitał wpłacony: PLN Oddział Huta Szkła "ORZESZE" w Orzeszu Bank Przemysłowo-Handlowy PBK o/rybnik, KONTO:

14 MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, Radom tel. 048 / , fax 048 / GASCONTROL POLSKA" Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn Wasz znak : Nasz znak: / R Radom, dnia AJ LIST REFERENCYJNY Firma "GASCONTROL POLSKA" Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Św. Jerzego 7 D/6 9 wykonywała w 2009 roku na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom zadanie p.n.: Remont stacji ochrony katodowej SOK Policzna wraz z uziomem anodowym Powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w terminach zawartych w umowie. Współpraca z kadrą techniczną układała się poprawnie, zalecenia zgłaszane przez przedstawicieli O/Zakład Gazowniczy Radom były na bieżąco realizowane. sp. Z o.c Hm S27 23 *936 I0OOU REGON D8 Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, Radom KRS , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , Kapitał Zakładowy: zt.

15 GASCONTROL, spolećnost s r.o. Novy Svet 59a/1407, Havirov-Sucha LIST REFERENCYJNY Firma GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. Zrealizowała w roku 2009 dla firmy Gascontrol s.r.o. zadanie pn. PROJEKTOWANIE I BUDOWA STACJI OCHRONY KATODOWO - ANODOWEJ o całkowitej wartości ,00 PLN (bez VAT) Budowa była przeprowadzona z profesjonalną fachowością, w wymaganej jakości i terminie W Ostrawie, dnia lOr. GASCONTROL, spolećnost s r.o Novy Svet 59a/ H AV i R O V - Sucha DIĆ: CZ śtrava, oddii C. v!n?ka 3396

16 KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie ul. Wita Stwosza 7, Tarnów tel , faks Dział Organizacyjno - Prawny tel faks GASCONTROL POLSKA Sp.zo.o ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn Wasz znak: Nasz znak: KSGI/ODP/18/17/1/09 Tarnów; r. Dot.: referencji. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7 niniejszym pismem zaświadcza, że firma GASCONTROL Polska Sp. z o.o. wykonała dla nas: Remont Stacji Ochrony Drenażowej przy ul. Ziaji w m. Tarnów Remont Stacji Ochrony Drenażowej przy ul. Wita Stwosza w m. Tarnów Remont Stacji Ochrony Drenażowej przy ul. Dąbrowskiego w m. Tarnów Remont Stacji Ochrony Drenażowej przy ul. Dąbrowskiego w m. Tarnów. Termin wykonania: grudzień 2006 r. Wartość zamówienia: zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). Stacja ochrony drenażowej firmy Gascontrol Polska jest nowoczesną, sterowaną mikroprocesorowo stacją z system telemetrycznego nadzoru, utrzymującą zadaną przez operatora wartość potencjału gazociągu oraz rcagującą na zmiany parametrów elektrycznych gazociągu wywołanego prąciami błądzącymi. System monitoringu oparty na łączność GSM poprzez modem zabudowany w SOD oraz w serwerze operatora umożliwia przekaz danych pomiarowych, alarmów oraz zdalną regulację parametrów pracy SOD. Monitorowana SOD firmy Gascontrol Polska dostarcza operatorowi eksploatującemu gazociąg informacji o stanie ochrony drenażowej gazociągu w rejonie punktu drenażu i pozwala interweniować natychmiast w przypadku awarii lub nagłych zmian parametrów zapewniając skuteczną ochronę przeciwkorozyjną obiektu. Z poważaniem 1. Adresat 2. a/a DYREJĆTOj? //ćun Maria Gajaa Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, Tarnów KRS , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , Kapitał Zakładowy: zł

17 GORNOSLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Szczęść Boże 11, Zabrze tel , fax Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, Opole tel , fax GASCONTROL POLSKA SP Z O.O. ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn Wasz znak: Opole, dnia Nasz znak: TE/R-199/10 Dot REFERENCJE Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu udziela niniejszym spółce Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie referencji z zakresu zrealizowanego przez nią zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie układu zaporowo upustowego na gazociągu DN250 relacji UZU Przywory SRP Ozimek w miejscowości Raszowa", które obejmowało następujący zakres rzeczowy: wykonanie układu zaporowo-upustowego DN250 PN 63 wykonanie dwustronnego stopowania na gazociągu w/c DN250 PN63 wraz z wykonaniem bypassu DNI00 na czas prowadzonych prac dostawa materiału (układ zaporowo-upustowy, kształtki TDW) prace spawalnicze, montażowe Zadanie zostało wykonane w okresie: lipiec - październik 2009r. Kwota zrealizowanego zadania: ,00 zł netto Oświadczamy, że w/w zadanie wykonane zostało terminowo i rzetelnie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi oraz wymaganiami inwestora a także z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm. Fachowe wykonanie robót przy zachowaniu standardów jakościowych pozwala nam polecić firmę Gascontrol Polska Sp. z o.o. jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji podobnych przedsięwzięć. Ponadto informujemy, że firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. jest wyspecjalizowana w tego typu pracach, zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników oraz dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji tego typu zadań Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, Zabrze KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , Kapitał Zakładowy: zł

18 MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, Radom tel. 048 / , fax 048 / "GASCONTROL POLSKA" Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 7D/ Cieszyn Wasz znak : ą a - % h A & Radom, dnia A.O Nasz znak : (ID...!.dA. 1 /R LIST REFERENCYJNY Firma "GASCONTROL POLSKA" Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Św. Jerzego 7D/69 wykonywała w 2009 roku na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom następujące zadania: 1. Wymiana zasuwy gazowej DN80 na kurek doziemny DN100 PN63 na gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 w Suskowoli gm. Pionki Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW wymiana napowietrznego układu przyłączeniowego DN80 do SRP Pionki na kurek doziemny wspawany z kolumną wykonanie tymczasowego zasilania SRP l - Pionki gazem ziemnym CNG wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 2. Remont układu zaporowo-upustowego Januszno II" na gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 Figietów - Kozienice w miejscowości Januszno gmina Pionki Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, Radom KRS , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , Kapitał Zakładowy: zt.

19 przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW wymiana układu zaporowo-upustowego DN200/80 PN40 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych wykonanie ogrodzenia 3. Remont zasuwy gazowej DN50 na przyłączu do stacji gazowej 1 Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej ul. Pogodna Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN100 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci węża wysokociśnieniowego DN50 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN100 PN40 metodą TDW wymiana nieszczelnej zasuwy gazowej DN50 do SRP Pogorzałe na kurek doziemny wspawany z kolumną DN50 PN63 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 4. Montaż monobloku na gazociągu w/c DN200 relacji Falęcice-Warka w m. Kolonia Promna gmina Promna Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN63 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 przewiercenie gazociągu DN200 PN63 oraz DN300 PN63 przez zawory kulowe DN80 PN63 w celu podłączenia obejścia wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN63 metodą TDW Montaż złącza izolującego typu monoblok pod ziemią, w kierunku poziomym na gazociągu DN200 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 5. Remont gazociągu R04 w/c DN200 - demontaż odwadniacza w m. Kociołki gm. Kozienice Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe -2-

20 prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW demontaż odwadniacza WK-G 49 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 6. Remont gazociągu R04 w/c DN200 - demontaż odwadniacza w m. Czarna gm. Pionki Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW demontaż odwadniacza WK-G 49 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych 7. Remont gazociągu R04 w/c DN200 - wymiana układu zaporowo upustowego na gazociągu w/c w m. Słupica gm. Jedlnia Letnisko Zakres prac obejmował: dostawa materiału prace wykopowe prace spawalnicze, montażowe przewiercenie gazociągu DN200 PN40 w celu wprowadzenia urządzeń do wstrzymania przepływu, odpowietrzenia, balonowania wykonanie obejścia w postaci rury stalowej DN100 wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN200 PN40 metodą TDW wymiana układu zaporowo-upustowego DN200/80 PN40 wykonanie badań nieniszczących spoin wykonanie prac izolacyjnych wykonanie prac zanikowych wykonanie ogrodzenia Powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w terminach zawartych w umowie. iedca Spółka Gazowntctws sp. z o.o. Ołstefetf ZnfcbMf Cazownior -3- w. Gazowa 11/ Radom te fo N!P KRS REGON

poszerzamy horyzonty...

poszerzamy horyzonty... poszerzamy horyzonty... raport roczny 2006/2007 Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o. 45-446 OPOLE ul. Gosławicka 2

ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o. 45-446 OPOLE ul. Gosławicka 2 ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o. 45-446 OPOLE ul. Gosławicka 2 TELEFONY: Centrala: Nasz znak: ----------------- -------- Opole dnia 09.03.2004r. (077) 455 93 18 (077) 456 8122 (077) 456 81 23 Wasz znak:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI ZA 2010 ROK 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 4 1.1 Firma 4 1.2 Obszar, przedmiot działalności 4 2. ORGANIZACJA SPÓŁKI 7 2.1 Struktura organizacyjna 7 2.2 Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK ZŁOTNIKI, DNIA 15 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI L.p. Str. 1. Struktura i charakter działalności Grupy Kapitałowej Atrem 3 2. Osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku Kraków, 14 marca 2014 Spis treści I. OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZUE... 5 1. Zakres działalności... 5 2. Kierunki sprzedaży... 8 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU DĄBROWA, DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA 2014 ROK WŁOSZCZOWA, 23 MARZEC 2015 R. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

LIST REFERENCYJNY PREZESI ZARZĄDU. AndkląBiaiek. Sokołów Młp. 04.04.2007.

LIST REFERENCYJNY PREZESI ZARZĄDU. AndkląBiaiek. Sokołów Młp. 04.04.2007. JL SOKOt.ÓW MI..C CONNECT Sp. z 0.0. 36-050 SOKOŁÓW MŁP. ul. Sienkiewicza 24 tel. (017) 772 90 63, fex (017) 772 90 57 www.zpt-conneclcoin.pl CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001: 2000 Sokołów Młp. 04.04.2007.

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty... profil firmy

poszerzamy horyzonty... profil firmy poszerzamy horyzonty... profil firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Spis treści Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Profil działalności 5 Współpraca

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Skład organów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje, które budują przyszłość

Inwestycje, które budują przyszłość Inwestycje, które budują przyszłość Raport Roczny 2013 Inwestycje, które budują przyszłość Raport Roczny 2013 Stosowane skróty i oznaczenia: ZUE, Spółka ZUE S. A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 Firma... 3 1.2 Obszar, przedmiot działalności... 3 2. INFORMACJE O ZASADACH SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. ORGANY SPÓŁKI...

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U

O P I S P R Z E D M I O T U O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ III S P E C Y F I K A C J I I STOTNYCH W ARUNKÓW Z A M Ó W I E N I A NA USŁUGI pn. Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo