BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW."

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW. ŚCIEŻKI ZDROWIA Z URZĄDZENIAMI DO REKREACJI CZYNNEJ DLA MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH, MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY: ŁAWKI PARKOWE, KOSZE PARKOWE, TABLICA INFORMACYJNA, STOJAK NA ROWERY. BŁOTNICA STRZELECKA UL. DWORCOWA 7, DZ NR EWID. 281/1, 271/1. W RAMACH ZADANIA: POPRAWA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH ZABYTKOWEGO PARKU W BŁOTNICY STRZELECKIEJ. Strona: I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW...6 II. ZAŁĄCZNIKI: 1. Kopia pełnomocnictwa Kopia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Kopie uprawnień projektantów i zaświadczeń o przynależności do izby zawodowej Kopia wypisu z rejestru gruntów Kopie uzgodnień z WUOZ Kopia wypisu i wyrysu z MPZP III. INFORMACJE OGÓLNE...30 IV. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOT INWESTYCJI ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU...34

2 V. PROJEKT BUDOWLANY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ 1.Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Przeznaczenie, program użytkowy i charakterystyczne parametry techniczn Forma architektoniczna i funkcja Projekt rozbiórki istniejącej sceny plenerowej Stan istniejący Ekspertyza techniczna Zakres rozbiórki Zalecenia dotyczące wykonania prac Opis konstrukcji Geotechniczne warunki posadawiania obiektu Kategoria geotechniczna obiektu Opinia geotechniczna Obciążenia Materiały konstrukcyjne Fundamenty Słupy Belka oczepowa Konstrukcja dachu Zabezpieczenie antykorozyjne Elementy wykończenia Posadzka Opaska chodnikowa Schody Pokrycie dachu Rynny, rzygacze Zdobienia Uwagi końcowe I.INFORMACJA BIOZ Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji Roboty związane budową obiektu... 42

3 1.2.Kolejność realizacji Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych (skala, rodzaj i miejsce występowania) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia, ewakuacja w przypadku zagrożeń...44 VI. ALEJKI PARKOWE...45 VII. ŚCIEŻKA ZDROWIA DLA MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH VIII. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY IX. ZESTAWIENIE ZIELENI PROJEKTOWANEJ NASADZENIA ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE NASADZENIA DRZEW W OBRĘBIE POLAN X. PRZEZNACZENIE TERENU WZGLĘDEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...58 XI. INFORMACJA DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO XII. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA XIII. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM XIV. PODSUMOWANIA I WYTYCZNE PROJEKTOWE UWAGI PROJEKTOWE...69

4 XV. KONCEPCJA REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W BŁOTNICY STRZELECKIEJ...69 XVI. CZĘŚĆ GRAFICZNA Scena plenerowa z zadaszeniem. Arkusz 1 1: Scena plenerowa z zadaszeniem. Arkusz 2 1: Scena plenerowa z zadaszeniem. Arkusz 3 1: Scena plenerowa z zadaszeniem. Arkusz 4 1: Alejki Parkowe Arkusz 5 skala 1: Alejki Parkowe Arkusz 5a skala 1: Lokalizacja urządzeń do rekreacji czynnej Arkusz 6 skala 1: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 7 skala 1: Inwentaryzacja dendrologiczna Arkusz 8 skala 1: Gospodarka drzewostanem Arkusz 9 skala 1: Koncepcja rewitalizacji zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej Arkusz 10 skala 1: Mapa do celów projektowych...82

5 III. INFORMACJE OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 2. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa z dn. 20 maja 2014r, numer 11/5/ZP/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych części zabytkowego Parku w Błotnicy Strzeleckiej. Teren (powierzchnia ok. 1.5 ha) objęty opracowaniem znajduje się w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 7, na działkach ewidencyjnych o nr: 281/1, 271/1 obręb Błotnica Strzelecka. Park o charakterze zabytkowym wpisany do rejestru zabytków pod nr 136/86 na podstawie decyzji WKZ z dn r. 4. CEL OPRACOWANIA : Opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych zagospodarowania terenu. 5. ZAKRES OPRACOWANIA:. Zgodnie z zakresem określonym w umowie numer 11/5/ZP/ WYKONAWCA: A.M. Studio Pracownia Dokumentacji i Projektowania Zieleni, ul Odrodzenia Częstochowa. 7. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Zgodnie z wykazem na stronie tytułowej. 8. OKRES OPRACOWANIA : Maj 2014 Lipiec 2014.

6 IV. CZĘŚC OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Teren o powierzchni 1.5 ha jest częścią Zabytkowego Parku znajdującego się w Błotnicy Strzeleckiej. Zlokalizowany jest przy ul Dworcowej 7. Całe założenie parkowe o charakterze krajobrazowym pochodzi z końca XIX wieku, gdzie w swoim ostatecznym kształcie widoczne jest w ogólnym zarysie na starej mapie.

7 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren pośrodku północnej części parku ukształtowany jako centralna polana, obrzeżona drogą spacerową zwaną promenadą. Obecnie ten uroczy park uległ prawie całkowitemu zniszczeniu podczas przejścia trąby powietrznej nad Błotnicą Strzelecką 15 sierpnia 2008roku. Na terenie parku zachował się grobowiec rodziny von Wehner Posadowsky, ostatnich przedwojennych właścicieli majątku. Na części parku, która objęta jest niniejszym opracowaniem znajduje się niewielka ilość pojedynczych drzew, które nie zostały zniszczone podczas trąby powietrznej oraz dwie duże grupy stanowiące zwarte nasadzenie samosiejek oraz drobne pojedyncze samosiejki, nie stanowiące żadnego układu kompozycyjnego. Istniejące alejki parkowe to: droga wjazdowa o szerokości 3.5 m i długości ok. 218 mb oraz alejka wzdłuż istniejącego zbiornika wodnego (nie objętego opracowaniem) o szerokości 3.0 m i długości ok. 174 mb, obydwie wymagające remontu. Na terenie polany znajduje się podest sceny plenerowej, która powstała w latach 60-tych XX wieku w czynie społecznym działającego wówczas na terenie założenia pałacowoparkowego Uniwersytetu Ludowego. Obecnie stan i wygląd sceny kwalifikuje ją do likwidacji. Teren zróżnicowany wysokościowo ze spadkiem od strony alejki wjazdowej w stronę północną, zamknięty pierwotnym ogrodzeniem murowanym. Pokrycie terenu: Istniejąca szata roślinna to oprócz pojedynczych starych drzew i samosiejek zaniedbana murawa. a) Przewidywane zmiany istniejących elementów: - zieleni parkowej - alejek parkowych - sceny plenerowej b) Rozbiórka istniejących elementów: - postumentu sceny plenerowej - likwidacja kręgu betonowego pozbawionego funkcji

8 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projekt zagospodarowania terenu przewiduje zmiany prowadzące do poprawy walorów przyrodniczych i turystycznych części zabytkowego Parku w Błotnicy Strzeleckiej. Przedmiotowy park jest obiektem historycznym pełniącym funkcję parku miejskiego. Sprawia to, że obecnie sposób jego użytkowania znacznie różni się od tego z końca XIX wieku. Oprócz charakteru przestrzeni zmieniły się również podziały społeczne oraz aktywności, jakie odbywają się w parku. Historyczna oferta programowa jest niewystarczająca dla współczesnego użytkownika. Przewiduje się kompleksowe uporządkowanie terenu, w celu odtworzenia historycznego układu z elementami usprawniającymi funkcję obiektu. Uzupełnia się układ komunikacyjny o nieistniejące alejki parkowe. Projekt zakłada budowę zadaszonej sceny plenerowej, zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury : ławki i kosze parkowe, tablica informacyjna, stojak na rowery, a także w ramach podniesienia atrakcyjności obiektu montaż elementów ścieżki zdrowia dla młodzieży i osób starszych. Zieleń parkowa przewiduje się zachowanie starodrzewu (usunięcie samosiejek zgodnie z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM) z zachowaniem jednego pnia drzewa, zachowanego po zniszczeniach podczas tornado 2008r. Projekt przewiduje utrzymanie polan w kulturze regularnie wykaszanych trawników, z sezonowym przeznaczeniem na polany piknikowe (wypoczynek czynny) do organizowania imprez plenerowych. Elementy projektowanego zagospodarowania terenu : a) zadaszona scena plenerowa b) układ komunikacyjny c) elementy ścieżki zdrowia d) ukształtowanie terenu zachowuje się istniejące ukształtowanie terenu e) ukształtowanie zieleni wysokiej - drzewa wg załącznika, dobór na podstawie: - Ewidencja zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej opracowanie Halina Łukojć, Paweł Łukojć, październik 1984r. - Park w Błotnicy Strzeleckiej - historia ; szczegółowa inwentaryzacja dendroflory Barbara Trzebińska, 2002 r. - zdjęcia z prywatnego archiwum Pana Józefa Kowalczyka (sytuacja z przed tornado w 2008 r.)

9 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. a) stan istniejący - powierzchnia całkowita opracowania m 2 - powierzchnia alejek parkowych 1236 m 2 - powierzchnia zieleni m 2 - powierzchnia istniejącej sceny plenerowej 105 m 2 b) stan projektowany - powierzchnia całkowita opracowania m 2 - powierzchnia alejek parkowych 1911m 2 - powierzchnia zieleni 13659m 2 - powierzchnia projektowanej zadaszonej sceny plenerowej 53 m 2 - powierzchnia dla urządzeń do rekreacji czynnej 177m 2

10 V. PROJEKT BUDOWLANY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wyburzenia istniejącej sceny plenerowej i budowy nowej zadaszonej sceny zlokalizowanych na terenie istniejącego Parku Miejskiego w Błotnicy Strzeleckiej. Niniejszy projekt budowlany został opracowany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę oraz w zakresie niezbędnym do wykonania projektu wykonawczego. 2. Podstawa opracowania Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie: umowy zawartej z Zamawiającym, uzgodnień z Zamawiającym, obowiązujących norm i przepisów budowlanych. 3. Przeznaczenie, program użytkowy i charakterystyczne parametry techniczne Projektowany obiekt zostały przeznaczony na zadaszoną scenę umieszczoną w istniejącym Parku Miejskim w Błotnicy Strzeleckiej. Charakterystyczne parametry techniczne: powierzchnia zabudowy: 53,02m 2 ; powierzchnia użytkowa: 51,37m 2 ; długość/szerokość: 8,00/8,00m; maksymalna wysokość obiektu: 4,85m; wysokość obiektu do okapu: 3,67m. 4. Forma architektoniczna i funkcja Projektowana scena ma w rzucie kształt ośmiokąta foremnego o długości boku 3,314m (ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o promieniu 4,333m). Poziom posadzki wewnątrz (±0,000) wyniesiono 45cm ponad przyległy teren. Konstrukcję nośną stanowi osiem słupów stalowych o zmiennym przekroju. Słupy zostaną spięte u góry belką oczepową, na której oparta będzie konstrukcja drewniana dachu. Słupy i belkę oczepową należy wykonać ze stali S235JR.

11 Dach będzie miał kształt ostrosłupa o podstawie ośmiokąta foremnego o spadku połaci 31% (17 ). Pokrycie dachu zaprojektowano z gontów b itumicznych w kształcie dachówki karpiówki w kolorze brązowym pocienionym. Dach zostanie zwieńczony elementem stalowym kutym w postaci szpicy. Przewidziano również odprowadzenie wody opadowej z dachu za pomocą rynien i rzygaczy z blachy stalowej ocynkowanej bezpośrednio na przyległy teren zielony. Zadaszona scena jest obiektem otwartym, swoim kształtem i materiałami wykończeniowymi nawiązuje do otoczenia i obiektów znajdujących się w istniejącym Parku Miejskim. 5. Projekt rozbiórki istniejącej sceny plenerowej 5.1. Stan istniejący Istniejąca scena plenerowa powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku. Została wykonana w formie podestu o rzucie prostokąta o wymiarach 10,12x10,49m. Podest wykonano w postaci żelbetowej płyty opartej na murowanych z cegły i kamienia ścianach oraz słupach. Wierzch sceny znajduje się na wysokości ok. 1,0m powyżej poziomu terenu. Schody prowadzące na scenę wykonano jako żelbetowe. Wokół podestu zamocowano stalowe barierki Ekspertyza techniczna Ekspertyzy stanu technicznego sceny plenerowej dokonano na podstawie oględzin stanu istniejącego. W maju 2014r. dokonano oględzin obiektu i określono stan, w jakim się on znajduje. Oględziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Stan konstrukcji sceny ocenia się jako zły. Płyta podestu jest popękana, widoczne są wyraźnie ślady łuszczenia i kruszenia betonu spowodowane wpływem czynników atmosferycznych. Również spękane są ściany i słupy stanowiące podpory sceny. Istniejące barierki są zniszczone. Ogólny stan obiektu uznaje się za zły, a jego naprawa nie jest uzasadniona ekonomicznie Zakres rozbiórki Kolejność robót rozbiórkowych: zdemontować istniejące barierki i usunąć na zewnątrz obiektu, przenieść zdemontowane elementy na plac składowy lub bezpośrednio na środek transportowy, wyburzyć istniejące schody żelbetowe, wyburzyć płytę żelbetową podestu,

12 wyburzyć istniejące ściany i słupy murowane również poniżej terenu tak, aby nie powstała kolizja z projektowaną sceną. Prowadząc roboty rozbiórkowe należy usuwać gruz poza obiekt na plac składowy lub bezpośrednio na środek transportowy. Rozbiórkę wykonać należy za pomocą sprzętu mechanicznego po rozeznaniu możliwości technicznych i bezpieczeństwa na placu budowy Zalecenia dotyczące wykonania prac Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami. Prace rozbiórkowe należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych osób. Rozbiórkę należy przeprowadzać tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementówprzyległych. Gruz z rozbiórki od razu usuwać z obiektu. Przez cały czas trwania robót należy zadbać, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Kierownik budowy powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i rusztowań, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczenia. Teren budowy ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Znajdujące się w strefie rozbiórek urządzenia powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Materiał uzyskany z rozbiórki, a nie zakwalifikowany do odzysku należy w odpowiedni sposób zutylizować. 6. Opis konstrukcji 6.1. Geotechniczne warunki posadawiania obiektu Kategoria geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych określono kategorię geotechniczną projektowanych wiat jako pierwszą. Warunki posadowienia oceniono jako proste Opinia geotechniczna Na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla obiektów o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach przyjęto w projekcie posadowienie na warstwie gruntu nasypowego bez występowania wody gruntowej, dla którego nośność obliczeniowa w stanie naturalnym wynosi q fnb =150 kpa.

13 W przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na grunty niebudowlane, grunty niespoiste w stanie luźnym lub grunty spoiste w stanie plastycznym należy wybrać rozluźniony lub uplastyczniony grunt i posadowić fundamenty na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowo żwirowej Obciążenia Do obliczeń konstrukcji wiat i przyjmowania obciążeń wykorzystano następujące normy: PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. Przyjęto II strefę obciążenia śniegiem. PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie Materiały konstrukcyjne Beton żwirowy C16/20 f cd = 10,6 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29 GPa, Stal zbrojeniowa: A-III (34GS) f yd = 350 MPa, E s = 200 GPa A-0 (St0S-b) f yd = 190 MPa, E s = 200 GPa Stal profilowa S235JR Tarcica iglasta klasa C Fundamenty Pod słupy zaprojektowano stopy żelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach 80x80x30cm zbrojone krzyżowo dołem prętami ø12 co 15 cm ze stali A-III (34GS). Trzony stóp o przekroju 30x30cm należy zbroić prętami ø12 ze stali A-III (34GS), strzemiona ø6 ze stali A-0 (St0S-b). Zaprojektowano również obwodową żelbetową ścianę fundamentową szer. 20cm z betonu C16/20. Zbrojenie podłużne ściany wykonać z prętów ø12 ze stali A-III (34GS), zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion dwuciętych ø6 ze stali A-0 (St0S-b).

14 Stopy i ścianę należy posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 o grubości min. 10cm. Wzruszony lub przegłębiony grunt w poziomie posadowienia należy zastąpić chudym betonem. W stopach fundamentowych i ścianie należy zastosować otulinę zbrojenia c=4,0cm licząc do lica prętów. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe stóp fundamentowych i ściany w postaci 1 warstwy emulsji asfaltowej gruntującej i 1 warstwy emulsji asfaltowej izolacyjnej Słupy Zaprojektowano stalowe słupy w celu przeniesienia obciążeń od dachu oraz parć poziomych wiatru na dach. Przewidziano wykonanie słupów ze stali S235JR o przekroju okrągłym, zmiennym po wysokości: do wys. 1,21m od posadzki z rury o przekroju ø133,0x4,5, od wys. 1,21m od posadzki do wys. 2,45m od posadzki z rury o przekroju ø76,1x6,3, od wys. 2,45m od posadzki do belki oczepowej z z rury o przekroju ø133,0x4,5. Ponadto przewidziano dodatkowe zdobienie słupów przy zmianie przekroju z rury ø133,0x4,5 na rurę ø76,1x6,3 w postaci poszerzenia do przekroju o średnicy zewnętrznej ø200mm. Poszerzenie wykonać z blachy o gr. 3mm. Mocowanie słupów do żelbetowych fundamentów za pomocą kotew fajkowych M12. Słupy zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu poniżej Belka oczepowa Przewidziano wykonanie stalowej belki oczepowej ze stali S235JR z profilu zamkniętego 140x140x4, spinającej od góry słupy. Belka oczepowa będzie miała kształt ośmiokąta foremnego i jej oś będzie pokrywała się z osią słupów. Mocowanie belki oczepowej ze słupami wykonać poprzez spawanie na budowie. Belkę oczepową zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu poniżej Konstrukcja dachu Konstrukcję dachu zaprojektowano w postaci drewnianych wiązarów prefabrykowanych z drewna klasy C24 z połączeniami na stalowe płytki kolczaste. Ze względu na kształt dachu drewniane elementy zostaną sprefabrykowane w wyspecjalizowanej wytwórni konstrukcji drewnianych. W poziomie belki oczepowej należy zamontować siatkę przeciw ptakom i gryzoniom.

15 Na konstrukcji dachu należy wykonać deskowanie pełne z płyty OSB3 o gr. 22mm, a na niej przymocować papę podkładową oraz gont bitumiczny. Należy stosować wszystkie łączniki ocynkowane. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpływem owadów, ognia i grzybów odpowiednim środkiem chemicznym. W obliczeniach nie przewidziano możliwości obciążenia konstrukcji dachu elementami oświetlenia lub nagłośnienia. Dlatego zabrania się podwieszania, opierania lub innego mocowania elementów wystroju, nagłośnienia lub oświetlenia do konstrukcji drewnianej dachu lub stalowych belek oczepowych Zabezpieczenie antykorozyjne Elementy stalowe ze stali S235JR należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2 i pomalować podanym poniżej zestawem farb: - 2x farbą ftalową miniową 60% przeciwrdzewną grubość powłoki 60µm, - 2x farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania grubość powłoki 60µm. Kolor warstwy wierzchniej antracytowy RAL 7016 matowy. 2. Elementy wykończenia 2.1. Posadzka Posadzkę należy wykonać z następujących warstw: cegła ceramiczna gr. 6,5cm, piasek stabilizowany cementem gr. 20cm żwir (frakcja 16 32mm) gr. 20cm. Posadzkę ograniczyć po obwodzie również cegłą ceramiczną ustawioną w pionie. Poziom równy z wierzchem posadzki wiat wyznaczyć na poziomie 239,25m n.p.m Opaska chodnikowa Opaskę chodnikową należy wykonać o nawierzchni żwirowej z następujących warstw: kliniec 0 31,5mm gr. 7cm, tłuczeń 31,5 63,0mm gr. 15cm. Opaski należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20cm.

16 2.3. Schody Dla pokonania różnicy wysokości pomiędzy terenem i posadzką sceny (około 45cm) przewidziano schody utworzone z cegły ceramicznej pełnej Pokrycie dachu Zaprojektowano pokrycie dachu gontami bitumicznymi w kolorze brązowym pocieniowanym. Warstwę podkładową wykonać z papy podkładowej z welonem z tworzywa sztucznego mocowanej mechanicznie do płyt OSB. Należy stosować łączniki ocynkowane Rynny, rzygacze Do odprowadzenia wody deszczowej z dachu zaprojektowano rynny i rzygacze z blachy stalowej gr. 0,5mm ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7016 matowy Zdobienia Zaprojektowano zdobienia czterech przęseł sceny w postaci elementów stalowych kutych tworzących barierkę o wys. 1,1m mocowaną do słupów stalowych. Ponadto należy zamontować zdobienia z elementów stalowych kutych w przęśle nad barierkami, pod belką oczepową. Zaprojektowano również jako element kuty stalowy zwieńczenie dachu w postaci szpicy. Elementy zabezpieczyć antykorozyjne wg punktu powyżej. Zdobienia wykonać wg części rysunkowej. Kolor zdobień identyczny z kolorem słupów i belki oczepowej. W projekcie zastosowano zdobienia w postaci kombinacji gotowych elementów katalogowych. 3. Uwagi końcowe Wykonanie robót prowadzić pod stałym nadzorem technicznym; prace należy wykonać zgodnie z: - Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003r., - Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, - normami i normatywami związanymi.

17 I. INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji 1.1. Roboty związane budową obiektu a) demontaż barierek na istniejącej scenie plenerowej, b) rozbiórka istn. schodów żelbetowych, c) rozbiórka żelbetowej płyty podestu istn. sceny, d) rozbiórka murowanych ścian i słupów istn. sceny, e) wykonanie wykopów o głębokości ok. 1,1m, f) wykonanie stóp fundamentowych i ściany fundamentowej, g) montaż słupów stalowych, h) montaż belki oczepowej, i) montaż konstrukcji drewnianej dachu, j) roboty pokrywcze i dekarskie, k) wykonanie posadzki z cegły, l) montaż elementów kutych stalowych, ł) prace wykończeniowe Kolejność realizacji Kolejność realizacji inwestycji zgodnie z pkt.1.1. a ł. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Działka, na której przewidziano inwestycję znajduje się na terenie Parku w Błotnicy Strzeleckiej i jest to teren zieleni parkowej. Działka obecnie jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Brak 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych (skala, rodzaj i miejsce występowania) Wykopy mechaniczne i ręczne miejsce występowania: wykopy pod fundamenty, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, zasypanie,

18 skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób), Rusztowania budowlane miejsce występowania: rusztowania wystawiane na zewnątrz obiektów, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób) Roboty żelbetowe miejsce występowania: roboty żelbetowe związane z wykonywaniem fundamentów, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób) Roboty montażowe miejsce występowania: stalowa konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, przygniecenie elementem wielkogabarytowym, skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób) Roboty dekarskie miejsce występowania: dach, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób) 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych na budowie należy opracować projekt organizacji robót według wzoru przedstawionego poniżej. W projekcie należy między innymi odnotować fakt przeszkolenia pracowników w zakresie bhp przez osobę dozoru, która posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia bhp dla kierowników. Instruktaż stanowiskowy zawiera: część ogólną, właściwy instruktaż stanowiskowy. W części ogólnej prowadzący instruktaż uwzględnia: warunki pracy na stanowisku pracy: stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie stanowiskowe, odległości od sąsiednich stanowisk, itp.), maszyny i urządzenia (rodzaje urządzeń i występujące w związku z ich obsługą zagrożenia),

19 surowce, półprodukty i produkty danego stanowiska pracy (właściwości fizyczne i chemiczne i ich wpływ na zdrowie pracownika), urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieg procesu pracy, zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniem, sprzęt ochrony osobistej. Właściwy instruktaż stanowiskowy powinien zawierać: pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami bhp, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne, próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora, samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora, omówienie i ocenę przebiegu wykonania pracy przez pracownika. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia, ewakuacja w przypadku zagrożeń Wszystkie narzędzia i urządzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac budowlano-montażowych posiadają atesty i dopuszczenia do użytkowania zgodne z polskimi przepisami. W przypadku budowy rusztowań każde rusztowanie odbierane jest protokołem przez użytkownika. Ewakuacja w przypadku zagrożeń odbywa się istniejącymi drogami ewakuacyjnymi.

20 VI. ALEJKI PARKOWE Projekt przewiduje komunikację w formie alejek parkowych. Istniejące ciągi komunikacyjne (alejka parkowa nr 1, 2 zał. graficzny nr 5, 5a, 7) kwalifikują się do remontu, oraz dodatkowo projektuje się alejki parkowe nr 3, 4, 5 ( zał. graficzny nr 5, 5a, 7), zgodnie z układem historycznym. Alejki parkowe projektuje się jako ciągi utwardzone o nawierzchni z kruszywa bazaltowego. VII. ŚCIEŻKA ZDROWIA DLA MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH Projekt przewiduje montaż urządzeń do rekreacji czynnej dla dzieci powyżej 10 roku życia i osób starszych. Rekreacja ruchowa jest podstawowym elementem zdrowego stylu życia, hamującym rozwój wielu chorób cywilizacynych. Ruch to bardzo wartościowa forma wypoczynku i rozrywki, towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Wszelkie formy fizycznej aktywności ludzi, mające miejsce w czasie wolnym, wykonywane dla przyjemności służą odnowie i umacnianiu sił człowieka, jego innej od codziennej, aktywnej i różnorodnej samorealizacji o cechach zabawy, realizowane indywidualnie, lub w grupach. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA 1. TWISTER URZĄDZENIE NR 1 1 SZT. 2. PODCIĄGACZ URZĄDZENIE NR 2 1 SZT. 3. WYPYCHACZ URZĄDZENIE NR 3 1 SZT. 4. WIOŚLARZ URZĄDZENIE NR 4 1 SZT. 5. PRASA NOŻNA URZĄDZENIE NR 5 1 SZT. 6. PORĘCZE URZĄDZENIE NR 6 1 SZT.

21 TWISTER URZĄDZENIE NR 1 1 SZT. PRZEZNACZENIE Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych. EFEKT ĆWICZEŃ Wzmacnia mięśnie brzucha, aktywuje pracę stawów biodrowych, poprawia koordynację ruchową. DANE TECHNICZNE WYMIARY WAGA URZĄDZENIA ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH KOLORYSTYKA OBCIĄŻENIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA SPOSÓB OSADZENIA GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA MATERIAŁY KONSERWACJA długość: 855 mm x szerokość: 732 mm x wysokość: 1673 mm wysokość słupa: 1520 mm 75 kg jednocześnie 1 osoba energy green (zielony) max 125 kg PN-EN , PN-EN 957, PN-EN 1090 (wykonywanie konstrukcji metalowych), PN-EN ISO (pełne wymagania dot. jakości spawania) stopa fundamentowa betonowa prefabrykowana 0,8 m Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej A2; Stal konstrukcyjna S355JR; Rury stalowe okrągłe o ; ; mm, mm; Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej (X5CrNi18-10); Malowanie: podkład szary cynkowy (malowanie proszkowe); srebrny RAL 9006 (malowanie proszkowe); powłoka zewnętrzna farby proszkowe, poliestrowe. zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji

22 PODCIĄGACZ URZĄDZENIE NR 2 1 SZT. PRZEZNACZENIE Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych. EFEKT ĆWICZEŃ Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców. DANE TECHNICZNE WYMIARY WAGA URZĄDZENIA ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH KOLORYSTYKA OBCIĄŻENIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA SPOSÓB OSADZENIA GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA MATERIAŁY KONSERWACJA długość: 1384 mm x szerokość: 840 mm x wysokość: 1920 mm wysokość słupa: 2020 mm 75 kg jednocześnie 1 osoba energy green (zielony) max 125 kg PN-EN , PN-EN 957, PN-EN 1090 (wykonywanie konstrukcji metalowych), PN-EN ISO (pełne wymagania dot. jakości spawania) stopa fundamentowa betonowa prefabrykowana 0,8 m Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej A2; Stal konstrukcyjna S355JR; Rury stalowe okrągłe o ; ; mm, mm; Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej (X5CrNi18-10); Malowanie: podkład szary cynkowy (malowanie proszkowe); srebrny RAL 9006 (malowanie proszkowe); powłoka zewnętrzna farby proszkowe, poliestrowe. zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1.Przedmiot i zakres opracowania...3 2.Podstawa opracowania...3 3.Przeznaczenie, program uŝytkowy i charakterystyczne parametry techniczne...3 4.Forma architektoniczna i funkcja...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.pl PROJEKT PRZEDMIOT: WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBIEKT: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO UPRAWNIENIA 1 2 UPRAWNIENIA 2 3 IZBY 1 4 IZBY 2 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW (STRONA TYTUŁOWA) KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PARKU W RUDZIE-HUCIE

ZAGOSPODAROWANIE PARKU W RUDZIE-HUCIE Inwestor: Gmina Ruda-Huta ul. Niepodległości 44 22-110 Ruda-Huta Nazwa opracowania: ZAGOSPODAROWANIE PARKU W RUDZIE-HUCIE Funkcja: Imię, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Projektant: dr inż. arch. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa: Inwestor: REMONT OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOSCIUSZKI W GOSTYNINIE UL. 3MAJA 15 (DZ.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl Tytuł projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adres inwestycji: Smardzewo, dz. nr ewid. 278/5 i 278/6. Szczaniec 73, Szczaniec

PROJEKT BUDOWLANY. Adres inwestycji: Smardzewo, dz. nr ewid. 278/5 i 278/6. Szczaniec 73, Szczaniec BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ANETA WOJEWÓDKA Os. Kopernika 128, 66-200 Świebodzin tel. 502224475 email swiebud@swiebud.pl NIP 9271816043 REGON 080848222 PROJEKT BUDOWLANY Adres inwestycji: Smardzewo, dz.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń typu siłownia na wolnym powietrzu 5 zadań. Zadanie 1 Budowa siłowni na wolnym powietrzu. Dostawa i montaż urządzeń fitness

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU ZADANIE 3 PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY PL. POLSKIM OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR BIURO PROJEKTOWE: BULWAR XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU ZADANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP O WIATĘ W MIEJSCOWOŚCI GRABISZYCE GÓRNE

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP O WIATĘ W MIEJSCOWOŚCI GRABISZYCE GÓRNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Nr str. A. Część opisowa: 1. Strona tytułowa. 1 2. Zawartość opracowania. 2 Projekt zagospodarowania terenu 3 B. Część opisowa Opis do projektu zagospodarowania terenu 4-6 C. Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. MENT JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: BIURO PROJEKTÓW DIAMENT 62-510 KONIN, ul. DWORCOWA 9/5 TEL./FAX. (0-63) 242-54-24 OBIEKT: BRANŻA: INWESTOR: Projekt pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! D O K U M E N T A C J A

Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! D O K U M E N T A C J A Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! A R T O N OBIEKT: INWESTOR: D O K U M E N T A C J A, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalny zagospodarowania działki

Program funkcjonalny zagospodarowania działki JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARCHILAND ROBERT SZUMSKI INWESTOR GMINA KOSZĘCIN ZLECENIODAWCA GMINA KOSZĘCIN ul. Powstańców Śląskich 140/3, 53-315 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś PROJEKT KONSTRUKCJI Wiata drewniana Inwestor: Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła 48 32-089 Wiela Wieś Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz upr. Nr 144/2001 1 Luty 2014 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY ZLECENIODAWCA INWESTYCJA OBIEKT NR PROJEKTU : PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Przemysłowa 4 07-200 Wyszków : Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH KONTENERÓW NA ODPADY KOMUNALNE Na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Kielcach przy ul. Bocznej 15, na działkach: Nr 447/8 przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY GMINA KRAPKOWICE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 13 UTWORZENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA PLACU EICHENDORFFA W KRAPKOWICACH działka nr 438/5 z k.m.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO UPORZADKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO UPORZADKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS TECHNICZNY DO UPORZADKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Uzgodnienia z Zamawiającym Wizja lokalna w terenie Obowiązujące normy i rozporządzenia 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3

BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3 Osieck 10.02.2017 Inwestor : GMINA OSIECK Ul. Rynek 1 08-445 Osieck BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3 Opracował : Mgr inż. Jarosław Olszewski Usługi Inżynierskie dla Budownictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WYMIANA FRAGMENTU OGRODZENIA TERENU KOMPLEKSU PAŁACOWO-PARKOWEGO 1. STAN ISTNIEJĄCY Zakres niniejszego opracowania obejmuje fragmenty ogrodzenia działek nr 6/10 oraz 873/2, należących do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY OBIEKT: Mała infrastruktura rekreacyjno wypoczynkowa wraz z informacją turystyczną. LOKALIZCJA: ul. Strzelecka dz. nr 929/1 i 929/2 63-750 Sulmierzyce INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego Poznań. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data. upr.bud.

Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego Poznań. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data. upr.bud. INWESTOR: Miasto Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 175 Łódź PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na

Bardziej szczegółowo