PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN"

Transkrypt

1 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN

2 PROFIL PRODUCENTA Firma ARMATURY Group a.s. jest wiodącym czeskim producentem i dystrybutorem armatury przemysłowej, osprzętu i systemów sterowania zaworami. Roczna produkcja przekracza sztuk zaworów i wyrobów hutniczych. Firma została założona 1 stycznia 2000 r. Tradycja naszej młodej i dynamicznie rozwijającej się firmy jest ściśle powiązana z ponad pięćdziesięcioletnią historią produkcji zaworów w regionie Hlučín. Nasze produkty są dostarczane lokalnym i zagranicznym klientom w przemyśle: energetyki, energii jądrowej chemii i petrochemii gazownictwa hutnictwa wodociągów Spółka posiada w Czechach trzy zakłady produkcyjne, trzy biura handlowe na Słowacji oraz spółkę zależną w Rosji. ARMATURY Group posiada certyfikacje ČSN EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005, certyfikat systemu jakości spawania wg EN ISO , API Spec 6D oraz GOST-R. COMPANY PROFILE The company ARMATURY Group a.s. is a leading Czech manufacturer and distributor of industrial valves, fittings and control systems for valves. The annual production is of more than valves and metallurgical stock items. The company was established January 1, The tradition of our young and dynamically developing company is closely linked with the more than fifty-years history of valve production in the Hlučín Region. Our products have been supplied to local and foreign customers for the following industries: power engineering, nuclear power chemical and petrochemical gas supply metallurgical industry water supply ARMATURY Group consists of three production plants located in Czech Repulic, three sales offices in Slovakia and subsidiary company in Russia. ARMATURY Group is ČSN EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005, EN ISO , API Spec 6D and GOST-R certified.

3 SPIS TREŚCI TALE OF CONTENT Profil spółki Spis treści Typ L32.6 Przepustnice zaporowe z pojedynczym mimośrodem Typ L32.7 Przepustnice zaporowe z podwójnym mimośrodem Typ L32.8 Przepustnice zaporowe z potrójnym mimośrodem Charakterystyki przepływów Typ L35.1 Przepustnice regulacyjne centryczne Typ L35.6 Przepustnice regulacyjne mimośrodowe Wyliczenia MKP Certyfikaty Złożenie numeru typowego Company profile Table of content Type L32.6 Single-eccentric butterfly valves Type L32.7 Double-eccentric butterfly valves Type L32.8 Triple-eccentric butterfly valves Flow characteristics Type L35.1 Centric control check valves Type L35.6 Eccentric control check valves CFD Analysis, FEM Analysis Certification Type number composition Przepustnica L32.7 DN wbudowana w elektrowni wodnej w norweskim Rendalenu. / utterfly valve L32.7 DN install in the hydropower plant in Rendalen in Norway. 3

4 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Zastosowanie Przepustnice pojedynczo mimośrodowe to armatura przemysłowa przeznaczona do zupełnego zamknięcia lub otwarcia przepływu. Można stosować ją do regulacji przepływu. Podczas długotrwałego stosowania w trybie regulacyjnym nie można zagwarantować 100% szczelności. Application Single-eccentric butterfly valves are industrial valves, which are designed to fully open or close a passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flow-control purposes. However, a 100% tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Medium robocze Ścieki i woda użytkowa, woda pitna, woda gorąca i para wodna, ciecze nieagresywne i gazy (gaz ziemny, gaz koksowniczy, produkty ropopochodne i inne). Przepustnice dostarczane moga być z powierzchnią pokrytą ochronną warstwą wykonaną z naniesionego tworzywa sztucznego (Rilsan, Halar). Warstwa ochronna wraz z zastosowaniem materiałów nierdzewnych rozszerza zakres zastosowania przepustnic na następujące media: substancje agresywne chemicznie lub abrazyjne, woda morska. Maksymalna temperatura robocza zależy od materiału uszczelnienia. Elastomer Oznaczenie / Identification Nitryl-butadein-kauczuk / Nitrile-butadien rubber NR Etylen-propylen-kauczuk / Ethylene-propylene rubber EPDM Fluor-kauczuk (viton) / Fluorine rubber Medium robocze / Working medium Opis techniczny Pojedynczy mimośród (rys. A) - oś wału sterowniczego pomimo osy uszczelki - prosta wymiana uszczelek - uszczelka na obwodzie nie jest przerwana wałem Talerz jest przymocowany do wału sterowniczego i czopa, które znajdują się w pozycji obrotowej w samosmarujących łożyskach ślizgowych (rys. ). Wał uszczelniony za pomocą pierścienia O (rys. ). Rys. / Fig. A FPM Kąt siedliska / Seat angle Working medium Waste and service water, drinking water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). utterfly valves is possible to deliver with surface protection which is done by coverage with plastic material (rilsan, halar). This surface protection together with the use of stainless steel material is widening the usage of utterfly valves for Chemically aggressive or abrasive media and Sea water. Maximum working temperature of the butterfly valve depends on the packing material used. Woda, powietrze, oleje mineralne, nafta, benzyna, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, gazy neutralne / Water, air, mineral oils, petroleum, petrol, animal and vegetable oils, non-agressive gases Para wodna, gorąca woda, ozon, nie nadaje się do oleju i tłuszczu / Steam, hot water, ozone; not suitable for oil and grease Najwyższa odporność chemiczna spośród wszystkich elastomerów; produkty ropopochodne, gaz koksowniczy i wielkopiecowy; nie nadaje się do pary wodnej i gorącej wody / The highest chemical resistance of all elastomers; oil products, stack and coke-oven gases etc.; not suitable for steam and hot water 1. mimośród / 1. Eccentricity Temperatura robocza / Working temperature od / from -20 C do / to +80 C od / from -40 C do / to +130 C od / from -20 C do / to +180 C Technical description Single eccentricity (Fig. A) - the operating shaft axis is eccentric to the packing axis - easy replacement of gasket - gasket is not interrupted on the circumference by shaft Disc is clamped on the operating shaft and pivot, which are pivoted in self-lubricated friction bearings (Fig. ). Shaft is sealed by O-ring (Fig. ). Čep je utěsněn plochým těsněním (Rys. C). Rys. / Fig. Łożysko / earing O krążek / O-ring 4

5 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Czop uszczelniono uszczelką płaską (rys. C). Uszczelka jest dopasowana do płaszczyzny stożkowej gniazda i wraz z talerzem dzięki ciśnieniu medium dociśnięta jest do gniazda, w ten sposób zapewniona jest całkowita szczelność w tym kierunku (rys. C). O szczelności w kierunku odwrotnym należy informować się u producenta. Rys. / Fig. C Uszczelnienie płaske / Flat seal Sterowanie Przekładnia ręczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny lub hydrauliczny, sterowanie zdalne z stojaka, zamykanie za pomocą dźwigni z cienżarkem, otwieranie wałem hydraulicznym. adania Armatury są badane wg. normy EN /ISO Połączenie z rurociągiem kołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria 14 międzykołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria 16 spawane wg. EN , ewentualnie wg. wymagań klienta długość wg. EN seria 14 Inne długości zabudowy i połączenia na żądanie klienta. Montaż Przepustnice zaporowe montowane są w rurociągach poziomych, pionowych i skośnych tak, aby strzałka na korpusie była zgodna z kierunkiem przepływu (strzałka skierowana jest od ciśnienia wyższego do niższego przy zamkniętym talerzu) a oś obrotu talerza przepustnicy znajdowała sie w pozycji poziomej. Ponad to należy brać pod uwagę typ śrub w okolicach czopu. W przypadku przepustnicy z napędem elektrycznym, należy kierować się instrukcjami producenta napędu. The pivot is sealed by flat gasket (Fig. C). The sealing bears on the conical area of the seat, and is together with the disc pushed by the media pressure onto the conical seat, and by this is an absolute tightness reached (Fig. C). To see the tightness grade in the opposite direction please contact manufacturer. Siedlisko / Seat Delta krążek / Delta ring Talerz / Disc Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping flanged ends acc. to EN , DIN 2501, face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14 wafer type acc. to EN , DIN 2501, face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16 welded ends acc. to EN , eventually acc. to the customer s requirement face to face dimension acc. to EN , Series 14 Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement, e.g. ANSI. Installation The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the tightness (arrow points from higher pressure to lower when the disc is closed), and the rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type at the pivot area is also very important. When there is a butterfly valve with electric actuator it is important to abide the actuator s manufacturer. Wykonanie międzykołnierzowe z przekładnią ręczną / Wafer-type with manual gear-box Wykonanie miedzykotnierzowe z napędem elektrycznym / Wafer-type with electric actuator Wykonanie kołnierzowe z napędem hydraulicznym / Flanged ends with pneumatic actuator Wykonanie kołnierzowe z obciążnikiem dźwigni z ciężarkiem i wałem hydraulicznym / Flanged ends with hydraulic cylinder and lever 5

6 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Materiał / Material Pozycja / Position Element / Component Materiał wg. EN / Material acc. EN Materiał wg. ASTM / Material acc. ASTM 1 Korpus / ody , A 105 A 350 LF2 A182 F316 2 Talerz / Disc , A 105 A 350 LF2 A182 F316 3 Gniazdo / Seat A 182 F304 A 182 F304 A182 F316 4, 5 Wał, czop / Shaft, pivot ocel / steel 13 % Cr A182 F6A A 182 F6A A182 F Zakres produkcji / Production range Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends Wykonanie międzykołnierzowe / Wafer type Wykonanie do spawania / Welded ends DN PN PN PN 2, , , Po konsultacji można zaproponować inne możliwości w kolejnych seriach ciśnieniowych (do DN 3500). Other dimensions (up to DN 3500) can be offered upon request. 6

7 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C f D1 D3 DN Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS L a PN 2,5 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 6 max. 10 ø ø A 0,7 L1 1,5 max ,5 ±5 0 A L1 1,5 t Końcówka do wspawania / Welded ends max. 30 ø DN ø ø A ø A - przez EN / acc. to EN ø - wewnętrzna średnica rury / inner pipe diameter (upon customer s request) t - grubość ścianki rury / pipe thickness (upon customer s request) L1 = 48 dla / for T 16 L1 = 3 T dla / for < T 50 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg C 1,5 F (ISO 5211) l ,5 max. 30 ±5 0 d1 n x d D2 * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 7

8 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5 25 DN Tmax +180 C PN 10 Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 16 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 25 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 8

9 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C DN > 1200 na podstawie szczególnych uzgodnień / upon special agreement Połączenie / Connection: D3 DN EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE F (ISO 5211) PN 2,5 PN 6 L n x M DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M M M M M A D2 C l1 d1 Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. / Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 9

10 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C DN > 1200 na podstawie szczególnych uzgodnień / upon special agreement Połączenie / Connection: EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE PN 10 PN 16 PN 25 DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M36 x M39 x M45 x M52 x M52 x M56 x Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. / Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 10

11 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Zastosowanie Przepustnice zaporowe z podwójnym mimośrodem to armatury przemysłowe przeznaczone do zupełnego otwarcia lub zamknięcia przepływu. Można stosować do regulacji przepływu. Przy długotrwałym stosowaniu do regulacji nie można zagwarantować 100% szczelności. Medium robocze Ścieki i woda użytkowa, woda pitna, woda gorąca i para wodna ciecze nieagresywne i gazy (gaz ziemny, gaz koksowniczy, produkty ropopochodne i inne). Przepustnice dostarczane moga być z powierzchnią pokrytą ochronną warstwą wykonaną z naniesionego tworzywa sztucznego (Rilsan, Halar). Warstwa ochronna wraz z zastosowaniem materiałów nierdzewnych rozszerza zakres zastosowania przepustnic na następujące media: substancje agresywne chemicznie lub abrazyjne, woda morska. Maksymalna temperatura robocza zależy od materiału uszczelnienia. Uszczelka / Seal Uszczelka miękka / Soft seal Uszczelka metal x metal / Metal x metal seal Opis techniczny Podwójny mimośród (rys. A) 1. osa wału sterowniczego jest pomimo osy uszczelki talerza 2. osa wału sterowniczego jest pomimo osy przepływu Talerz jest przymocowany do wału sterowniczego i czopa, które znajdują się w pozycji obrotowej w samosmarujących łożyskach ślizgowych (rys. ). Wał uszczelniony za pomocą uszczelki dławiącej (rys. ). Czop uszczelniono uszczelką płaską. Rys. / Fig. A Oznaczenie / Identification Application Double-eccentric butterfly valves are industrial valves, which are designed to fully open or close the passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flow-control purposes. However, a 100% tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Working medium Waste and service water, drinking water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). utterfly valves is possible to deliver with surface protection which is done by coverage with plastic material (rilsan, halar). This surface protection together with the use of stainless steel material is widening the usage of utterfly valves for Chemically aggressive or abrasive media and Sea water. A maximum working temperature of the butterfly valve depends on the packing material used. PTFE + 15 % C, grafit z nierdzewnym pierścieniem i sprężyną / graphite with stainless steel ring and spring NR kauczuk butadienowo-nitrylowy / nitrile-butadien rubber Etylenowo-propylenowego EPDM, gumy / ethylene-propylene rubber FPM fluoro-guma (Viton) / fluorine rubber Temperatura robocza / Working temperature od / from -50 C do / to +250 C od / from -20 C do / to + 80 C od / from -40 C do / to +130 C od / from -20 C do / to +180 C Metal / Metal od / from -40 C do / to +350 C Kąt siedliska / Seat angle 1. mimośród / 1. Eccentricity Technical description Double eccentricity (Fig. A) 1. the operating shaft axis is eccentric to the packing axis of the disc 2. the operating shaft axis is eccentric to the flow axe Disc is clamped on the operating shaft and pivot, which are pivoted in self-lubricated friction bearings (Fig. ). The shaft is sealed by gland packing (Fig. ). The pivot is sealed by flat gasket. Rys. / Fig. Łożysko / earing Krążek dławiący / Gland ring 2. mimośród / 2. Eccentricity O krążek / O-ring 11

12 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Uszczelka jest dopasowana do płaszczyzny stożkowej gniazda nierdzewnego i wraz z talerzem dzięki ciśnieniu medium dociśnięta jest do gniazda, w ten sposób zapewniona jest całkowita szczelność w tym kierunku (rys. C). O stopniu szczelności w kierunku odwrotnym należy informować się u producenta. W przypadku średnicy DN główny pierścień uszczelniający jest przyczepiony za pomocą pierścienia dokowego w korpusie. Talerz w stanie zamkniętym dociskany jest na stożkowej płaszczyźnie poprzez ciśnienie medium, w ten sposób zapewniona jest całkowita szczelność w tym kierunku (rys. D). Również w tej wersji szczelność w kierunku odwrotnym jest ograniczona. O stopniu szczelności w kierunku odwrotnym należy informować się u producenta. Rys. / Fig. C Siedlisko / Seat Uszczelnienie PTFE / Seal PTFE Sterowanie Przekładnia ręczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny lub hydrauliczny, sterowanie zdalne z stojaka, zamykanie za pomocą dźwigni z ciężarkem, otwieranie wałem hydraulicznym. adania Armatury są badane wg. normy EN /ISO Połączenie z rurociągiem kołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria 14 międzykołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria 16 spawane wg. EN , ewentualnie wg. wymagań klienta długość wg. EN seria 14 Inne długości zabudowy i połączenia na żądanie klienta. Montaż Przepustnice zaporowe montowane są w rurociągach poziomych, pionowych i skośnych tak, aby strzałka na korpusie była zgodna z kierunkiem przepływu (strzałka skierowana jest od ciśnienia wyższego do niższego przy zamkniętym talerzu) a oś obrotu talerza przepustnicy znajdovała sie w pozycji poziomej. Ponad to należy brać pod uwagę typ śrub w okolicach czopu. W przypadku przepustnicy z napędem elektrycznym, należy kierować się instrukcjami producenta napędu. The gasket bears on the conical area of the stainless steel seat, and is together with the disc pushed by the media pressure onto the conical seat, and by this is an absolute tightness reached (Fig. C). The tightness is restricted when the media flow is from the opposite side. To see the tightness grade is upon request. For DN is the major packing ring attached in the body by the thrust ring. In the closed position, the disc is pushed against the seat by its conical area due to the pressure caused by the working medium, which ensures a total tightness in that direction (Fig. D). For all the valve variants, however, the valve tightness is limited in the opposite flow direction. For the leakage class in opposite direction please contact manufacturer. Rys. / Fig. D Uszczelnienie PTFE / Seal PTFE Talerz / Disc Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping flanged ends acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14 wafer type acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16 welded ends acc. to EN , eventually acc. to the customer s requirement face to face dimension acc. to EN , Series 14 Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement, e.g. ANSI. Installation The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the tightness (arrow points from higher pressure to lower when the disc is closed), and the rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type at the pivot area is also very important. When there is a butterfly valve with electric actuator it is important to abide the actuator s manufacturer. 12

13 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Materiał / Material Pozycja / Position Element / Component Materiał wg. EN / Material acc. EN Materiał wg. ASTM / Material acc. ASTM 1 Korpus / ody , A 105 A 350 LF2 A182 F316 2 Talerz / Disc , A 105 A 350 LF2 A182 F316 3 Gniazdo / Seat A 182 F304 A 182 F304 A182 F316 4, 5 Wał, czop / Shaft, pivot stal / steel 13 % Cr A182 F6A A 182 F6A A182 F316 Zakres produkcji / Production range Wykonanie metal x metal / Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends Wykonanie do spawania / Welded ends Wykonanie międzykołnierzowe / Wafer type Wafer type design metal x metal DN PN PN PN PN 2, , , Przepustnice z uszczelnieniem z gumy projektowania typu podwójnie mimośrodowego L32.7 są wytwarzane w tym samym zakresie jak w przypadku produkcji L32.6 typu. / Rubber sealed butterfly valves with double-eccentricity type L32.7 are produced in the same production range as type L

14 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS f D1 D3 DN L a PN 2,5 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 6 ø ø A 0,7 L1 A max. 10 1, ,5 C max. 10 L1 1,5 t ±5 0 max. 30 ø DN ø ø A F (ISO 5211) DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg l1 d1 1,5 max ,5 ±5 0 n x d Końcówka do wspawania / Welded ends D2 ø A - przez EN / acc. to EN ø - wewnętrzna średnica rury / inner pipe diameter (upon customer s request) t - grubość ścianki rury / pipe thickness (upon customer s request) L1 = 48 dla / for T 16 L1 = 3 T dla / for < T 50 * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 14

15 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS PN 10 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 16 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 25 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 15

16 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal PN 40 Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. Wykonanie z końcówkami do wspawania z napędem elektrycznym / Wafer-type with electric actuator Wykonanie kołnierzowe z obciążnikiem dźwigni i wałem hydraulicznym / Flanged ends with hydraulic cylinder and lever Wykonanie kołnierzowe z przystosowaniem pod sterowanie / Flanged ends with bare shaft Wykonanie kołnierzowe z przekładnią ręczną / Wafer-type with manual gear-box 16

17 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Wykonanie metal x metal / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal L PN 2,5 PN 6 D3 DN DN metal x metal F (ISO 5211) DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M M M M M39 x * wytyczne sa ważne tylko dla wykonania z otworami gwintowanymi Połączenie / Connection: A C l1 d1 EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE n x M C n x d lub / or n x M* * this apply only for lug type connection D2 D2 C Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. Depth of the thread ( M ) in the body corresponds to the thread dimension. 17

18 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Wykonanie metal x metal / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal PN 10 Połączenie / Connection: EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x PN 16 DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x * wytyczne sa ważne tylko dla wykonania z otworami gwintowanymi Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. * this apply only for lug type connection Depth of the thread ( M ) in the body corresponds to the thread dimension. 18

19 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Wykonanie metal x metal / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal PN 25 Połączenie / Connection: EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M20* M24* M M M M M M M36 x M39 x M45 x M52 x M52 x M56 x PN 40 DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M20* M24* M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x * wytyczne sa ważne tylko dla wykonania z otworami gwintowanymi Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. * this apply only for lug type connection Depth of the thread ( M ) in the body corresponds to the thread dimension. 19

20 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POTRÓJNYM MIMOŚRODEM TRIPLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.8 Zastosowanie Przepustnice zaporowe z potrójnym mimośrodem to armatury przemysłowe przeznaczone do zupełnego otwarcia lub zamknięcia przepływu. Można stosować do regulacji przepływu. W przypadku długotrwałego stosowania systemu prawnego nie gwarantuje szczelność. Medium robocze Ścieki i woda użytkowa, woda gorąca i para wodna, ciecze nieagresywne i gazy (gaz ziemny, gaz koksowniczy, produkty ropopochodne i inne). Maksymalna temperatura robocza wynosi +400 C, wg. uzgodnień do +500 C zależy od materiału uszczelnienia. Opis techniczny Potrójny mimosród (Rys. A) 1. oś wału sterowniczego jest pomimo ośi uszczelki talerza 2. oś wału jest pomimo osą przepływu 3. oś stożka gniazda jest pomimo osą przepływu Konstrukcja z potrójnym mimośrodem zapewnia, że uszczelka pozostaje pomimo płaszczyzną uszczelniającą talerza oprócz pozycji zamkniętej, przedłuża to żywotność uszczelek oraz ilość cyklów sterowania. Konstrukcja z potrójnym mimośrodem w czasie otwarcia natychmiast oddzieli talerz od płaszczyzny uszczelniającej a przy zamykaniu przepustnicy talerzy dotknie płaszczyznę uszczelniającą dopiero bezpośrednio przed zamknięciem. Tak zmniejsza się moment otwarcia i zamknięcia armatury, zamykanie i otwieranie armatury przebiega z mniejszym tarciem, przedłuża to jej żywotność. Przepustnica jest szczelna w obydwóch kierunkach, strzałka na korpusie oznacza kierunek, w którym szczelność jest zapewniona długotrwale. Przepustnice wykonane zgodnie z rozporządzeniem TA-LUFT lub Fugitive Emision mają trzpień kierowniczy uszczelnion uszczelkami Quick set firm Garlock. Rys. / Fig. A 2. mimośród 1. mimośród Sterowanie Przekładnia ręczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny lub hydrauliczny, sterowanie zdalne z stojaka, zamykanie za pomocą dźwigni z cienżarkem, otwieranie wałem hydraulicznym. adania Armatury są badane wg. normy EN /ISO Połączenie z rurociągiem międzykołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria ANSI Inne długości zabudowy i połączenia na żądanie klienta. α α α = 3. mimośród Application Triple-eccentric butterfly valves are industrial valves, which designed to fully open or close the passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flowcontrol purposes. However, the tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Working medium Waste and service water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). A maximum working temperature of the butterfly valve is +400 C, by agreement up to +550 C and depends on the body material used. Technical description Triple eccentricity (Fig. A) 1. the operating shaft axe is eccentric to the packing axis 2. the operating shaft axe is eccentric to the axis of the flow 3. the axe of the seat cone is eccentric to the axis of the flow Triple eccentricity assures, that the packing stays out of sealing surface of the disc except for the closed position, which results in long life-time of the packing (sealing) and lots of cycles. The triple eccentricity design immediately divides the disc from the sealing surface and when closing the valve the disc touches sealing surface just before closure. y this is the closing and opening torque lower and the opening and closing of the valve is done by very little friction. This makes the valves life-time longer. utterfly valve is both-side tight. The arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the long-term tightness. Stems of the butterfly valves manufactured according to TA-Luft standard or in compliance with Fugitive Emission are tightened through the Quick set seal from Garlock company. Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping wafer type acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series ANSI Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement. 20

ZAWORY KLAPOWE CHECK VALVES KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE PL / EN

ZAWORY KLAPOWE CHECK VALVES KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE PL / EN ZAWORY KLAPOWE CHECK VALVES KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE PL / EN PROFIL PRODUCENTA Firma ARMATURY Group a.s. jest wiodącym czeskim producentem i dystrybutorem armatury przemysłowej, osprzętu i

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Przepustnica typ TCT Butterfly valve type TCT Зaтвop тип TCT

Przepustnica typ TCT Butterfly valve type TCT Зaтвop тип TCT Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia Manufacturer reserves the right to change designwithout notifications Dokument: DS Przepustnica typ Butterfly valve

Bardziej szczegółowo

SERIA 3E 3E High Performance

SERIA 3E 3E High Performance Przepustnice z potrójnym mimośrodem Triple offset butterfly valves SERIA 3E 3E High Performance Skład materiałowy zgodnie z PED 97/23/CE Materials according to PED - 97/23/CE Wersja ATEX zgodnie z normą

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material 201 figura / figure przyłącza / ends kształt / form gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

ZAWORY Z PŁYWAJĄCĄ KULĄ BALL VALVES WITH FLOATING BALL KATALOG PRODUKTU PRODUCT CATALOGUE PL EN

ZAWORY Z PŁYWAJĄCĄ KULĄ BALL VALVES WITH FLOATING BALL KATALOG PRODUKTU PRODUCT CATALOGUE PL EN ZAWORY Z PŁYWAJĄCĄ KULĄ BALL VALVES WITH FLOATING BALL KATALOG PRODUKTU PRODUCT CATALOGUE PL EN PROFIL PRODUCENTA Firma ARMATURY Group a.s. jest wiodącym czeskim producentem i dystrybutorem armatury przemysłowej,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material figura / figure przyłącza / ends kształt / form 277 gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

ZAWORY Z PŁYWAJĄCĄ KULĄ BALL VALVES WITH FLOATING BALL KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE PL / EN

ZAWORY Z PŁYWAJĄCĄ KULĄ BALL VALVES WITH FLOATING BALL KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE PL / EN ZAWORY Z PŁYWAJĄCĄ KULĄ BALL ALES WITH FLOATING BALL KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE PL / EN SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Spis treści..................................................... Typ K91

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AIR - RELEASE VALVE

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AIR - RELEASE VALVE figura / figure przyłącza / ends 917 kołnierzowe / flange ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AIR - RELEASE VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna nominal diameter

Bardziej szczegółowo

z napędem pneumatycznym Zawór procesowy z napędem pneumatycznym DN 15-50 ARI-STEVI AS 350 Napęd pneumatyczny - z gniazdami gwintowanymi

z napędem pneumatycznym Zawór procesowy z napędem pneumatycznym DN 15-50 ARI-STEVI AS 350 Napęd pneumatyczny - z gniazdami gwintowanymi z napędem pneumatycznym Zawór procesowy z napędem pneumatycznym DN 15-50 - z gniazdami gwintowanymi Siłownik tłoczkowy Wymag. ciśn. powietrza zasil. maks. 10 bar Ciśnienie robocze maks. 16 bar Str. 2 Fig.

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43 Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43 Zastosowanie Klapa regulacyjna o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla wysokich ciœnieñ, z potrójnym mimoœrodem, dla przemys³u procesowego i instalacji. 3 do 80

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Reduktor ciśnienia, typ 2422/2424 Zastosowanie Regulator ciśnienia dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar, z zaworami o średnicach nominalnych DN 125

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Przepustnice, Zasuwy, Filtry, Zawory, Kompensatory ARMATURA. www.lfp.com.pl

Przepustnice, Zasuwy, Filtry, Zawory, Kompensatory ARMATURA. www.lfp.com.pl Przepustnice, Zasuwy, Filtry, Zawory, Kompensatory ARMATURA www.lfp.com.pl Przepustnice, Zasuwy, Filtry, Zawory zwrotne, Kompensatory Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. oferuje Państwu szeroki asortyment

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

GEMÜ Przepustnica międzykołnierzowa, metalowa

GEMÜ Przepustnica międzykołnierzowa, metalowa GEMÜ Przepustnica międzykołnierzowa, metalowa Konstrukcja GEMÜ typu D480 jest przepustnicą międzykołnierzową typu wafer, występującą w kilku wersjach. Przepustnice są dostępne w zakresie średnic od DN25

Bardziej szczegółowo

Konrad. Armaturentechnik. PRZEMYSŁ CHEMICZNY i PETROCHEMICZNY WODA ENERGIA OIL& GAS PRZEMYSŁ HUTNICZY. Jakość. Nasza tradycja i idea.

Konrad. Armaturentechnik. PRZEMYSŁ CHEMICZNY i PETROCHEMICZNY WODA ENERGIA OIL& GAS PRZEMYSŁ HUTNICZY. Jakość. Nasza tradycja i idea. WODA ENERGIA OIL& GAS PRZEMYSŁ HUTNICZY PRZEMYSŁ CHEMICZNY i PETROCHEMICZNY Nasza tradycja i idea. Made in O firmie Produkt >> Pierwsze produkty firmy Alfred Maschinenfabrik >> Rysunek przekrojowy pierwszej

Bardziej szczegółowo

BIANCA - Przepustnica DN 32-900. Opis. Charakterystyka

BIANCA - Przepustnica DN 32-900. Opis. Charakterystyka Opis Przepustnica centryczna z uszczelnieniem plastomerowym. Zastosowanie: Do odcinania i regulacji przepływu mediów agresywnych i korozyjnych oraz dla warunków sterylnych. Charakterystyka wykonanie korpusu

Bardziej szczegółowo

Zawory pierścieniowo-tłokowe typu Y Fig. 10 Zawory regulacyjne DN 100 DN 2000 PN 10 PN 100 ANSI 125 600 lb/sq.in

Zawory pierścieniowo-tłokowe typu Y Fig. 10 Zawory regulacyjne DN 100 DN 2000 PN 10 PN 100 ANSI 125 600 lb/sq.in typu Y Fig. 10 Zawory regulacyjne DN 100 DN 2000 PN 10 PN 100 ANSI 125 600 lb/sq.in ZASTOSOWANIE: medium woda surowa, pitna oraz przemysłowa funkcja odcinanie i regulacja przepływu, redukcja ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Opis Wskaźnik położenia Ogranicznik momentu obrotowego Urządzenie fabrycznie kompletne i gotowe do instalacji Cechy zaworu: Zamocowana na wielowypuście kuliście

Bardziej szczegółowo

JAFAR. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r.

JAFAR. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r. JAFAR XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r. Informacje o firmie Firma Polska istniejąca od 1953 roku 100% kapitału polskiego leasing pracowniczy ( 1993-1994 rok) produkcja zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

ARMATURA PRZEMYSŁOWA. CENNIK 4/2006 Obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2006r

ARMATURA PRZEMYSŁOWA. CENNIK 4/2006 Obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2006r ARMATURA PRZEMYSŁOWA CENNIK 4/6 Obowiązuje od dnia 7 sierpnia 6r Spis treści Nr grupy Opis Strona 01 Zawory antyskażeniowe 1.1. 02 Reduktory i stabilizatory ciśnienia 2.1. 03 Zasuwy 3.1. 04 Przepustnice

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZAWORY REGULACYJNE PRZELOTOWE DWUGNIAZDOWE TYP Z 10 ZASTOSOWANIE: Zawory typ Z10 z grzybem ciśnieniowo odciążonym są stosowane jako końcowe elementy wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Zawór zaporowy niewymagający konserwacji, z uszczelnieniem metalicznym

Zawór zaporowy niewymagający konserwacji, z uszczelnieniem metalicznym Karta katalogowa 7150.1/4-61 BOA-H R Zawór zaporowy niewymagający konserwacji, z uszczelnieniem metalicznym z mieszkiem z kołnierzami wg normy europejskiej 1092-2 Typ 21 Żeliwo szare PN 16 DN 15-300 Żeliwo

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

V5049A,B ZAWÓR REGULACYJNY PN16, PN25/40

V5049A,B ZAWÓR REGULACYJNY PN16, PN25/40 V549A,B ZAWÓR REGULACYJNY PN16, PN25/4 ZASTOSOWANIE Zawór o pojedynczym gnieździe, stosowany do regulacji ciągłej zimnej i gorącej lub pary w układach grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Współpracuje

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYP Z 011-A

PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYP Z 011-A PRZEPUSTNICA MIĘDZYOŁNIERZOWA TYP Z 0-A Uniwersalna przepustnica międzykołnierzowa. Różnorodność wykonań materiałowych umożliwia szeroki zakres zastosowań. DANE TECNICZNE Średnica nominalna: - ( tylko

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

V5050A,B TRÓJDROGOWY ZAWÓR REGULACYJNY PN16 LUB PN25/40

V5050A,B TRÓJDROGOWY ZAWÓR REGULACYJNY PN16 LUB PN25/40 V55A,B TRÓJDROGOWY ZAWÓR REGULACYJNY PN16 LUB PN25/4 WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA Zawór kołnierzowy wykonany z żeliwa lub staliwa Wysoka szczelność Twarde gniazdo zapewniające długą żywotność Samonastawne

Bardziej szczegółowo

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 Gas pressure regulator Reduktory ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 The

Bardziej szczegółowo

Zawór membranowy Metalowy

Zawór membranowy Metalowy Zawór membranowy Metalowy Montaż 2/2 drożny zawór membranowy GEMÜ jest wyposażony w bezobsługowy napęd tłokowy, który może być sterowany za pomocą neutralnego gazu. Do dyspozycji są funkcje sterowania

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50

Bardziej szczegółowo

Zawory odcinające iglicowe, typu SNV-ST i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Zawory odcinające iglicowe, typu SNV-ST i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Zawory odcinające iglicowe, typu i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Zawory odcinające iglicowe, typu i SNV-SS Spis treści Strona Wprowadzenie... Charakterystyka... Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Przepustnice z potrójnym mimośrodem

Przepustnice z potrójnym mimośrodem Przepustnice BROEN Przepustnice z potrójnym mimośrodem Przepustnice BROEN Przeznaczenie Przepustnice mogą być stosowane jako odcinające i regulacyjne. Posiadają zastosowanie między innymi w: - sieciach

Bardziej szczegółowo

project: www.mediatec.pl QUADRO zawory kulowe wodne wzmocnione

project: www.mediatec.pl QUADRO zawory kulowe wodne wzmocnione project: www.mediatec.pl zawory kulowe wodne wzmocnione zawory kulowe wodne wzmocnione Armatury Kraków spis treści: 04_ 06_ 09_ zawór kulowy wodny wzmocniony nakrętnonatrętny z dźwignią zawór kulowy wodny

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis Jest to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo

zawór grzybkowy skośny sterowanie pneumatyczne Seria SE01, SE02, SE03

zawór grzybkowy skośny sterowanie pneumatyczne Seria SE01, SE02, SE03 zawór grzybkowy skośny sterowanie pneumatyczne Seria SE01, SE02, SE03 budowa materiały medium sterujące zakres zastosowania lepkość medium temperatura medium temperatura otoczenia ciśnienie sterujące ciśnienie

Bardziej szczegółowo

S+S Armaturen GmbH Lider w produkcji armatury wykładanej elastomerami

S+S Armaturen GmbH Lider w produkcji armatury wykładanej elastomerami S+S Armaturen GmbH Lider w produkcji armatury wykładanej elastomerami Doradztwo techniczne - Sprzedaż Serwis S+S Armaturen GmbH Armatura, elastomery oraz powłoki ochronne dla wszelkich zastosowań Armatura

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy regulacyjny HERZ

Zawór kulowy regulacyjny HERZ Zawór kulowy regulacyjny HERZ z charakterystyką stałoprocentową Arkusz znormalizowany 2117, Wydanie 0711 Wymiary w mm Numer artykułu DN PN Rp L H1 1 2117 11 15 40 1/2 60 27,5 1 2117 12 20 40 3/4 68 30,5

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne zawory zaciskowe Typ OV Mechanical Pinch Valves type OV

Mechaniczne zawory zaciskowe Typ OV Mechanical Pinch Valves type OV Typ OV type OV Pewność regulacji... Safety regulate... Mechaniczne zawory zaciskowe: Zawory służące o ocinania i regulacji przepływu meium. Rękaw zaworu o użej opowrności na ścieranie i korozję blokuje

Bardziej szczegółowo

kybezpieczny wybór do aplikacji wymagających dużej czystości LKB UltraPure zawór motylkowy otwierany i zamykany automatycznie lub ręcznie

kybezpieczny wybór do aplikacji wymagających dużej czystości LKB UltraPure zawór motylkowy otwierany i zamykany automatycznie lub ręcznie . kybezpieczny wybór do aplikacji wymagających dużej czystości LKB UltraPure zawór motylkowy otwierany i zamykany automatycznie lub ręcznie Zastosowanie Zawór LKB UltraPure jest zaworem motylkowym otwieranym

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRODUCENTA COMPANY PROFILE

PROFIL PRODUCENTA COMPANY PROFILE PL / EN PROFIL PRODUCENTA Firma ARMATURY Group a.s. jest wiodącym czeskim producentem i dystrybutorem armatury przemysłowej, osprzętu i systemów sterowania zaworami. Roczna produkcja przekracza 100000

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna Specyfikacja KONSTRUKCJA Zawór redukcyjny sprężynowy z tłokiem różnicy ciśnień. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, bez sterowania zwrotnego. Typ: DK Reduktor ciśnienia Stal nierdzewna PRZYŁĄCZA Kołnierze:

Bardziej szczegółowo

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami LP NAZWA 1. Rurociągi i kształtki preizolowane 2. Złącze mufowe

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE Zawory nadmiarowo-upustowe PM 512 Regulator nadmiarowo upustowy utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulator może być stosowany w zmiennoprzepływowych

Bardziej szczegółowo

R690. Zawór membranowy Tworzywo sztuczne

R690. Zawór membranowy Tworzywo sztuczne Zawór membranowy Tworzywo sztuzne Montaż Zawór membranowy GEMÜ wyposażony jest w bezobsługowy napęd membranowy, który sterowany jest powietrzem lub neutralnym gazem. Do dyspozyji są funkje sterowania normalnie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Zawory równoważące TBV Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór równoważący TBV do małych odbiorników

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy ciśnienia AFA / VFG 2 (VFG 21)

Regulator upustowy ciśnienia AFA / VFG 2 (VFG 21) Regulator upustowy ciśnienia AFA / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFA / VFG 2 (VFG 21)jest regulatorem upustowym ciśnienia bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych.

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

SCP Pompy CO i cyrkulacyjne 50 Hz

SCP Pompy CO i cyrkulacyjne 50 Hz Pompy CO i cyrkulacyjne 50 Hz Dopuszczenia CERTIFICATE IQNet and SQS hereby certify that the organisation Swiss Pump Company AG 3645 Thun-Gwatt Switzerland Whole Company Design, development, manufacture

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25) Opis Jest to regulator upustowy ciśnienia, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator normalnie jest

Bardziej szczegółowo

Zawory kulowe JIP do wcinki na gorąco

Zawory kulowe JIP do wcinki na gorąco Opis Zawory kulowe Danfoss JIP do wcinki na gorąco są przeznaczone do rozszerzeń sieci cieplnych, a także innych zamkniętych obiegów wody, w których woda jest poddawana specjalnej obróbce w celu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowania - przemysł spożywczy - do zastosowań w mleczarniach, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach.

Zastosowania - przemysł spożywczy - do zastosowań w mleczarniach, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach. Sterylne połączenia procesowe, separatory membranowe dla przemysłu spożywczego, biochemicznego i farmaceutycznego, modele przykręcane śrubami 990.18...990.21 Karta danych WIKA DS 99.40 Zastosowania - przemysł

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie Element termostatyczny typu RAVI - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie RAVI jest to element termostatyczny

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁOWE

WYKONANIE MATERIAŁOWE wykonanie wafer lub wykonanie luger 3.5.1. Fot. Zasuwa nożowa typ TAF wykonanie wafer. CECHY: PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA: armatura pełnoprzelotowa, brak stref martwych stacje przesypowe materiałów sypkich

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Zawór 2 drogowy (NC), hydraulicznie odciążony (PN 25) VGU - gwint zewnętrzny VGUF - kołnierz

Zawór 2 drogowy (NC), hydraulicznie odciążony (PN 25) VGU - gwint zewnętrzny VGUF - kołnierz Arkusz informacyjny Zawór 2 drogowy (NC), hydraulicznie odciążony (PN 25) VGU - gwint zewnętrzny VGUF - kołnierz Opis VGU i VGUF (NC) są zaworami hydraulicznie odciążonymi współpracującymi z: - napędem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Dane zawarte w katalogu mog¹ ulec zmianie w wyniku ci¹g³ych zmian i postêpu technicznego. edycja: 2012

Uwaga: Dane zawarte w katalogu mog¹ ulec zmianie w wyniku ci¹g³ych zmian i postêpu technicznego. edycja: 2012 ARMATURA REGULACYJNA I ODCINAJ CA ADJUSTING AND CUTTING OFF PLUMBING FITTINGS KOMPENSATORY PIPE JOINTS ZASTAWKI PENSTOCKS KLAPY BURZOWE STORM NON-RETURN VALVES edycja: 2012 PRZEPUSTNICE BUTTERFLY VALVES

Bardziej szczegółowo

kyzawory membranowe Unique

kyzawory membranowe Unique kyzawory membranowe Unique Zawór membranowy Premium UItraPure Unique Koncepcja Zawór membranowy Premium UltraPure Unique (DV-P) Alfa Laval jest przeznaczony do użycia w procesach sterylnych i ultra higienicznych

Bardziej szczegółowo

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką Informacje ogólne i przegląd programu produkcyjnego Funkcja Zawory VZWE są zaworami 2/2 z pilotem. Służą one do generowania impulsów sprężonego powietrza dla systemów mechanicznego czyszczenia filtrów

Bardziej szczegółowo

Zawory kulowe napęd elektryczny

Zawory kulowe napęd elektryczny Zawory kulowe napęd elektryczny ul. Naddawki 11 05-8 Milanówek tel.: 498 1 45 +48 91 518 faks: 45 97 45 74 84 78 email: armatura@medynski.pl www.medynski.pl Zawory kulowe z napędem elektrycznym 9000 11

Bardziej szczegółowo

ZASUWY KOŁNIERZOWE Z KLINEM GUMOWYM

ZASUWY KOŁNIERZOWE Z KLINEM GUMOWYM ZASUWA KOŁNIERZOWA Z EM GUMOWYM 0-00 PN/ KRÓTKA ZABUDOWA 0-00 PN/ SHORT k EN, EN - DIN 0-F EN - EN EPDM/ 0 o C Żeliwo GJS00+EPDM/ DI GJS00+EPDM/ POKRYWA U Stal nierdzewna x0cr L h h k d END FLANGE DIN

Bardziej szczegółowo

1 3KATALOG WYROB 0 7W CATALOGUE OF PRODUCTS / і 0 7 і є є

1 3KATALOG WYROB 0 7W CATALOGUE OF PRODUCTS / і 0 7 і є є 1 3KATALOG WYROB 0 7W CATALOGUE OF PRODUCTS / 0 1 0 2 0 2 0 0 і 0 7 і 0 5 0 1 0 9 є є 1 3 1 3Firma EFAR powsta 0 0a w 1991 roku, jako wy 0 0 єczny dystrybutor polskich producent w. Asortymentem wiod єcym

Bardziej szczegółowo

Zawory kulowe JIP do odgałęzień

Zawory kulowe JIP do odgałęzień Opis Zawory kulowe Danfoss JIP do odgałęzień są przeznaczone do rozbudowy sieci cieplnych, a także innych zamkniętych obiegów wody, w których woda jest poddawana specjalnej obróbce w celu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27

Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27 Separator membranowy Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27 Karta katalogowa WIKA DS 99.27 Więcej informacji dotyczących aprobat na stronie 3 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie Element termostatyczny typu RAVK - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie Element termostatyczny RAVK

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny. Opis

Arkusz informacyjny. Opis Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 16, 25, 40) / VFQ 2(1) montaż na rurociągu powrotnym, nastawa zmienna -F / VFQ 2(1) montaż na rurociągu powrotnym, nastawa stała

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Arkusz Informacyjny Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Zawory MSV-F2 są ręcznymi zaworami równoważącymi z nastawą wstępną. Zawory przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Służymy radą w zakresie doboru optymalnych parametrów reduktorów i regulatorów.

Służymy radą w zakresie doboru optymalnych parametrów reduktorów i regulatorów. Katalog wyrobów Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w aktualnym programie naszej produkcji znajdują się: reduktory ciśnienia pary, wody, powietrza i innych mediów typu RCP, RCW: DN15 do DN200

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 3 WN6 do 31,5 MPa do 50 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 450 360 12.2015 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 jest stosowany

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Przepustnica. (zawór motylkowy)

Przepustnica. (zawór motylkowy) Przepustnica (zawór motylkowy) Marley Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 24 03-236 Warszawa tel. (22) 329 79 15 fax (22) 329 79 17 http://www.fipnet.pl elzbieta.ciesielska@marley.com.pl Marley Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przepustnice kołnierzowe PAM EUROSTOP DN 150 - DN 2000 PN 10, PN 16 i PN 25

Przepustnice kołnierzowe PAM EUROSTOP DN 150 - DN 2000 PN 10, PN 16 i PN 25 Przepustnice kołnierzowe PAM EUROSTOP DN 150 - DN 2000 PN 10, PN 16 i PN 25 ARMATURA Ponad 100 lat doświadczeń w transporcie wody Saint-Gobain PAM jest światowym liderem w konstruowaniu i produkcji systemowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. SV615 Zawory bezpieczeństwa

Instrukcja Obsługi. SV615 Zawory bezpieczeństwa 3160050/11 IM-P316-03 PL CH Issue 11 SV615 Zawory bezpieczeństwa Instrukcja Obsługi 1. Wprowadzenie 2. Zakres dostawy 3. Czynności wstępne 4. Instalacja 5. Zapobieganie uszkodzeniom 6. Uruchamianie 7.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa. Zawór zaporowy prosty kołnierzowy Nr Katalogowy: 530

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa. Zawór zaporowy prosty kołnierzowy Nr Katalogowy: 530 Strona: 1 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Temat dokumentacji: Zawór zaporowy prosty kołnierzowy Nr Katalogowy: 530 Zawór zaporowy prosty z końcówkami do spawania Nr Katalogowy: 530S -2004- Strona: 2

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 VSG519... Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 Średnica DN15...50 k vs 2,5...28,5 m 3 /h Nastawiana żądana różnica ciśnienia Do montażu na

Bardziej szczegółowo

SQX..., SKD..., SKB...

SQX..., SKD..., SKB... 4 463 Zawory trójdrogowe gwintowane, PN6 VXG4... Zawory trójdrogowe z przyłączami z gwintem zewnętrznym, PN6 Korpus zaworu z brązu Rg5 DN5... DN50 mm (½"...2") k vs,6... 40 m 3 /h Skok 20 mm Mogą współpracować

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

ZWĘŻKA POMIAROWA AG2, AR2 I AW2

ZWĘŻKA POMIAROWA AG2, AR2 I AW2 ZWĘŻKA POMIAROWA AG2, AR2 I AW2 q Ciśnienie nominalne: 0,6...10MPa q Średnica nominalna: 50...250mm q Temperatura pracy: 400 C q Materiał: 1H18N9T OPIS Zwężki pomiarowe z serii A...2 są przyrządami pomiarowymi

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną

Bardziej szczegółowo