PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN"

Transkrypt

1 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN

2 PROFIL PRODUCENTA Firma ARMATURY Group a.s. jest wiodącym czeskim producentem i dystrybutorem armatury przemysłowej, osprzętu i systemów sterowania zaworami. Roczna produkcja przekracza sztuk zaworów i wyrobów hutniczych. Firma została założona 1 stycznia 2000 r. Tradycja naszej młodej i dynamicznie rozwijającej się firmy jest ściśle powiązana z ponad pięćdziesięcioletnią historią produkcji zaworów w regionie Hlučín. Nasze produkty są dostarczane lokalnym i zagranicznym klientom w przemyśle: energetyki, energii jądrowej chemii i petrochemii gazownictwa hutnictwa wodociągów Spółka posiada w Czechach trzy zakłady produkcyjne, trzy biura handlowe na Słowacji oraz spółkę zależną w Rosji. ARMATURY Group posiada certyfikacje ČSN EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005, certyfikat systemu jakości spawania wg EN ISO , API Spec 6D oraz GOST-R. COMPANY PROFILE The company ARMATURY Group a.s. is a leading Czech manufacturer and distributor of industrial valves, fittings and control systems for valves. The annual production is of more than valves and metallurgical stock items. The company was established January 1, The tradition of our young and dynamically developing company is closely linked with the more than fifty-years history of valve production in the Hlučín Region. Our products have been supplied to local and foreign customers for the following industries: power engineering, nuclear power chemical and petrochemical gas supply metallurgical industry water supply ARMATURY Group consists of three production plants located in Czech Repulic, three sales offices in Slovakia and subsidiary company in Russia. ARMATURY Group is ČSN EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005, EN ISO , API Spec 6D and GOST-R certified.

3 SPIS TREŚCI TALE OF CONTENT Profil spółki Spis treści Typ L32.6 Przepustnice zaporowe z pojedynczym mimośrodem Typ L32.7 Przepustnice zaporowe z podwójnym mimośrodem Typ L32.8 Przepustnice zaporowe z potrójnym mimośrodem Charakterystyki przepływów Typ L35.1 Przepustnice regulacyjne centryczne Typ L35.6 Przepustnice regulacyjne mimośrodowe Wyliczenia MKP Certyfikaty Złożenie numeru typowego Company profile Table of content Type L32.6 Single-eccentric butterfly valves Type L32.7 Double-eccentric butterfly valves Type L32.8 Triple-eccentric butterfly valves Flow characteristics Type L35.1 Centric control check valves Type L35.6 Eccentric control check valves CFD Analysis, FEM Analysis Certification Type number composition Przepustnica L32.7 DN wbudowana w elektrowni wodnej w norweskim Rendalenu. / utterfly valve L32.7 DN install in the hydropower plant in Rendalen in Norway. 3

4 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Zastosowanie Przepustnice pojedynczo mimośrodowe to armatura przemysłowa przeznaczona do zupełnego zamknięcia lub otwarcia przepływu. Można stosować ją do regulacji przepływu. Podczas długotrwałego stosowania w trybie regulacyjnym nie można zagwarantować 100% szczelności. Application Single-eccentric butterfly valves are industrial valves, which are designed to fully open or close a passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flow-control purposes. However, a 100% tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Medium robocze Ścieki i woda użytkowa, woda pitna, woda gorąca i para wodna, ciecze nieagresywne i gazy (gaz ziemny, gaz koksowniczy, produkty ropopochodne i inne). Przepustnice dostarczane moga być z powierzchnią pokrytą ochronną warstwą wykonaną z naniesionego tworzywa sztucznego (Rilsan, Halar). Warstwa ochronna wraz z zastosowaniem materiałów nierdzewnych rozszerza zakres zastosowania przepustnic na następujące media: substancje agresywne chemicznie lub abrazyjne, woda morska. Maksymalna temperatura robocza zależy od materiału uszczelnienia. Elastomer Oznaczenie / Identification Nitryl-butadein-kauczuk / Nitrile-butadien rubber NR Etylen-propylen-kauczuk / Ethylene-propylene rubber EPDM Fluor-kauczuk (viton) / Fluorine rubber Medium robocze / Working medium Opis techniczny Pojedynczy mimośród (rys. A) - oś wału sterowniczego pomimo osy uszczelki - prosta wymiana uszczelek - uszczelka na obwodzie nie jest przerwana wałem Talerz jest przymocowany do wału sterowniczego i czopa, które znajdują się w pozycji obrotowej w samosmarujących łożyskach ślizgowych (rys. ). Wał uszczelniony za pomocą pierścienia O (rys. ). Rys. / Fig. A FPM Kąt siedliska / Seat angle Working medium Waste and service water, drinking water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). utterfly valves is possible to deliver with surface protection which is done by coverage with plastic material (rilsan, halar). This surface protection together with the use of stainless steel material is widening the usage of utterfly valves for Chemically aggressive or abrasive media and Sea water. Maximum working temperature of the butterfly valve depends on the packing material used. Woda, powietrze, oleje mineralne, nafta, benzyna, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, gazy neutralne / Water, air, mineral oils, petroleum, petrol, animal and vegetable oils, non-agressive gases Para wodna, gorąca woda, ozon, nie nadaje się do oleju i tłuszczu / Steam, hot water, ozone; not suitable for oil and grease Najwyższa odporność chemiczna spośród wszystkich elastomerów; produkty ropopochodne, gaz koksowniczy i wielkopiecowy; nie nadaje się do pary wodnej i gorącej wody / The highest chemical resistance of all elastomers; oil products, stack and coke-oven gases etc.; not suitable for steam and hot water 1. mimośród / 1. Eccentricity Temperatura robocza / Working temperature od / from -20 C do / to +80 C od / from -40 C do / to +130 C od / from -20 C do / to +180 C Technical description Single eccentricity (Fig. A) - the operating shaft axis is eccentric to the packing axis - easy replacement of gasket - gasket is not interrupted on the circumference by shaft Disc is clamped on the operating shaft and pivot, which are pivoted in self-lubricated friction bearings (Fig. ). Shaft is sealed by O-ring (Fig. ). Čep je utěsněn plochým těsněním (Rys. C). Rys. / Fig. Łożysko / earing O krążek / O-ring 4

5 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Czop uszczelniono uszczelką płaską (rys. C). Uszczelka jest dopasowana do płaszczyzny stożkowej gniazda i wraz z talerzem dzięki ciśnieniu medium dociśnięta jest do gniazda, w ten sposób zapewniona jest całkowita szczelność w tym kierunku (rys. C). O szczelności w kierunku odwrotnym należy informować się u producenta. Rys. / Fig. C Uszczelnienie płaske / Flat seal Sterowanie Przekładnia ręczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny lub hydrauliczny, sterowanie zdalne z stojaka, zamykanie za pomocą dźwigni z cienżarkem, otwieranie wałem hydraulicznym. adania Armatury są badane wg. normy EN /ISO Połączenie z rurociągiem kołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria 14 międzykołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria 16 spawane wg. EN , ewentualnie wg. wymagań klienta długość wg. EN seria 14 Inne długości zabudowy i połączenia na żądanie klienta. Montaż Przepustnice zaporowe montowane są w rurociągach poziomych, pionowych i skośnych tak, aby strzałka na korpusie była zgodna z kierunkiem przepływu (strzałka skierowana jest od ciśnienia wyższego do niższego przy zamkniętym talerzu) a oś obrotu talerza przepustnicy znajdowała sie w pozycji poziomej. Ponad to należy brać pod uwagę typ śrub w okolicach czopu. W przypadku przepustnicy z napędem elektrycznym, należy kierować się instrukcjami producenta napędu. The pivot is sealed by flat gasket (Fig. C). The sealing bears on the conical area of the seat, and is together with the disc pushed by the media pressure onto the conical seat, and by this is an absolute tightness reached (Fig. C). To see the tightness grade in the opposite direction please contact manufacturer. Siedlisko / Seat Delta krążek / Delta ring Talerz / Disc Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping flanged ends acc. to EN , DIN 2501, face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14 wafer type acc. to EN , DIN 2501, face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16 welded ends acc. to EN , eventually acc. to the customer s requirement face to face dimension acc. to EN , Series 14 Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement, e.g. ANSI. Installation The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the tightness (arrow points from higher pressure to lower when the disc is closed), and the rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type at the pivot area is also very important. When there is a butterfly valve with electric actuator it is important to abide the actuator s manufacturer. Wykonanie międzykołnierzowe z przekładnią ręczną / Wafer-type with manual gear-box Wykonanie miedzykotnierzowe z napędem elektrycznym / Wafer-type with electric actuator Wykonanie kołnierzowe z napędem hydraulicznym / Flanged ends with pneumatic actuator Wykonanie kołnierzowe z obciążnikiem dźwigni z ciężarkiem i wałem hydraulicznym / Flanged ends with hydraulic cylinder and lever 5

6 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Materiał / Material Pozycja / Position Element / Component Materiał wg. EN / Material acc. EN Materiał wg. ASTM / Material acc. ASTM 1 Korpus / ody , A 105 A 350 LF2 A182 F316 2 Talerz / Disc , A 105 A 350 LF2 A182 F316 3 Gniazdo / Seat A 182 F304 A 182 F304 A182 F316 4, 5 Wał, czop / Shaft, pivot ocel / steel 13 % Cr A182 F6A A 182 F6A A182 F Zakres produkcji / Production range Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends Wykonanie międzykołnierzowe / Wafer type Wykonanie do spawania / Welded ends DN PN PN PN 2, , , Po konsultacji można zaproponować inne możliwości w kolejnych seriach ciśnieniowych (do DN 3500). Other dimensions (up to DN 3500) can be offered upon request. 6

7 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C f D1 D3 DN Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS L a PN 2,5 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 6 max. 10 ø ø A 0,7 L1 1,5 max ,5 ±5 0 A L1 1,5 t Końcówka do wspawania / Welded ends max. 30 ø DN ø ø A ø A - przez EN / acc. to EN ø - wewnętrzna średnica rury / inner pipe diameter (upon customer s request) t - grubość ścianki rury / pipe thickness (upon customer s request) L1 = 48 dla / for T 16 L1 = 3 T dla / for < T 50 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg C 1,5 F (ISO 5211) l ,5 max. 30 ±5 0 d1 n x d D2 * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 7

8 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5 25 DN Tmax +180 C PN 10 Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 16 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 25 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 8

9 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C DN > 1200 na podstawie szczególnych uzgodnień / upon special agreement Połączenie / Connection: D3 DN EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE F (ISO 5211) PN 2,5 PN 6 L n x M DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M M M M M A D2 C l1 d1 Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. / Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 9

10 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POJEDYNCZYM MIMOŚRODEM SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C DN > 1200 na podstawie szczególnych uzgodnień / upon special agreement Połączenie / Connection: EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE PN 10 PN 16 PN 25 DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M36 x M39 x M45 x M52 x M52 x M56 x Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. / Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 10

11 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Zastosowanie Przepustnice zaporowe z podwójnym mimośrodem to armatury przemysłowe przeznaczone do zupełnego otwarcia lub zamknięcia przepływu. Można stosować do regulacji przepływu. Przy długotrwałym stosowaniu do regulacji nie można zagwarantować 100% szczelności. Medium robocze Ścieki i woda użytkowa, woda pitna, woda gorąca i para wodna ciecze nieagresywne i gazy (gaz ziemny, gaz koksowniczy, produkty ropopochodne i inne). Przepustnice dostarczane moga być z powierzchnią pokrytą ochronną warstwą wykonaną z naniesionego tworzywa sztucznego (Rilsan, Halar). Warstwa ochronna wraz z zastosowaniem materiałów nierdzewnych rozszerza zakres zastosowania przepustnic na następujące media: substancje agresywne chemicznie lub abrazyjne, woda morska. Maksymalna temperatura robocza zależy od materiału uszczelnienia. Uszczelka / Seal Uszczelka miękka / Soft seal Uszczelka metal x metal / Metal x metal seal Opis techniczny Podwójny mimośród (rys. A) 1. osa wału sterowniczego jest pomimo osy uszczelki talerza 2. osa wału sterowniczego jest pomimo osy przepływu Talerz jest przymocowany do wału sterowniczego i czopa, które znajdują się w pozycji obrotowej w samosmarujących łożyskach ślizgowych (rys. ). Wał uszczelniony za pomocą uszczelki dławiącej (rys. ). Czop uszczelniono uszczelką płaską. Rys. / Fig. A Oznaczenie / Identification Application Double-eccentric butterfly valves are industrial valves, which are designed to fully open or close the passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flow-control purposes. However, a 100% tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Working medium Waste and service water, drinking water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). utterfly valves is possible to deliver with surface protection which is done by coverage with plastic material (rilsan, halar). This surface protection together with the use of stainless steel material is widening the usage of utterfly valves for Chemically aggressive or abrasive media and Sea water. A maximum working temperature of the butterfly valve depends on the packing material used. PTFE + 15 % C, grafit z nierdzewnym pierścieniem i sprężyną / graphite with stainless steel ring and spring NR kauczuk butadienowo-nitrylowy / nitrile-butadien rubber Etylenowo-propylenowego EPDM, gumy / ethylene-propylene rubber FPM fluoro-guma (Viton) / fluorine rubber Temperatura robocza / Working temperature od / from -50 C do / to +250 C od / from -20 C do / to + 80 C od / from -40 C do / to +130 C od / from -20 C do / to +180 C Metal / Metal od / from -40 C do / to +350 C Kąt siedliska / Seat angle 1. mimośród / 1. Eccentricity Technical description Double eccentricity (Fig. A) 1. the operating shaft axis is eccentric to the packing axis of the disc 2. the operating shaft axis is eccentric to the flow axe Disc is clamped on the operating shaft and pivot, which are pivoted in self-lubricated friction bearings (Fig. ). The shaft is sealed by gland packing (Fig. ). The pivot is sealed by flat gasket. Rys. / Fig. Łożysko / earing Krążek dławiący / Gland ring 2. mimośród / 2. Eccentricity O krążek / O-ring 11

12 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Uszczelka jest dopasowana do płaszczyzny stożkowej gniazda nierdzewnego i wraz z talerzem dzięki ciśnieniu medium dociśnięta jest do gniazda, w ten sposób zapewniona jest całkowita szczelność w tym kierunku (rys. C). O stopniu szczelności w kierunku odwrotnym należy informować się u producenta. W przypadku średnicy DN główny pierścień uszczelniający jest przyczepiony za pomocą pierścienia dokowego w korpusie. Talerz w stanie zamkniętym dociskany jest na stożkowej płaszczyźnie poprzez ciśnienie medium, w ten sposób zapewniona jest całkowita szczelność w tym kierunku (rys. D). Również w tej wersji szczelność w kierunku odwrotnym jest ograniczona. O stopniu szczelności w kierunku odwrotnym należy informować się u producenta. Rys. / Fig. C Siedlisko / Seat Uszczelnienie PTFE / Seal PTFE Sterowanie Przekładnia ręczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny lub hydrauliczny, sterowanie zdalne z stojaka, zamykanie za pomocą dźwigni z ciężarkem, otwieranie wałem hydraulicznym. adania Armatury są badane wg. normy EN /ISO Połączenie z rurociągiem kołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria 14 międzykołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria 16 spawane wg. EN , ewentualnie wg. wymagań klienta długość wg. EN seria 14 Inne długości zabudowy i połączenia na żądanie klienta. Montaż Przepustnice zaporowe montowane są w rurociągach poziomych, pionowych i skośnych tak, aby strzałka na korpusie była zgodna z kierunkiem przepływu (strzałka skierowana jest od ciśnienia wyższego do niższego przy zamkniętym talerzu) a oś obrotu talerza przepustnicy znajdovała sie w pozycji poziomej. Ponad to należy brać pod uwagę typ śrub w okolicach czopu. W przypadku przepustnicy z napędem elektrycznym, należy kierować się instrukcjami producenta napędu. The gasket bears on the conical area of the stainless steel seat, and is together with the disc pushed by the media pressure onto the conical seat, and by this is an absolute tightness reached (Fig. C). The tightness is restricted when the media flow is from the opposite side. To see the tightness grade is upon request. For DN is the major packing ring attached in the body by the thrust ring. In the closed position, the disc is pushed against the seat by its conical area due to the pressure caused by the working medium, which ensures a total tightness in that direction (Fig. D). For all the valve variants, however, the valve tightness is limited in the opposite flow direction. For the leakage class in opposite direction please contact manufacturer. Rys. / Fig. D Uszczelnienie PTFE / Seal PTFE Talerz / Disc Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping flanged ends acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14 wafer type acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16 welded ends acc. to EN , eventually acc. to the customer s requirement face to face dimension acc. to EN , Series 14 Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement, e.g. ANSI. Installation The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the tightness (arrow points from higher pressure to lower when the disc is closed), and the rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type at the pivot area is also very important. When there is a butterfly valve with electric actuator it is important to abide the actuator s manufacturer. 12

13 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Materiał / Material Pozycja / Position Element / Component Materiał wg. EN / Material acc. EN Materiał wg. ASTM / Material acc. ASTM 1 Korpus / ody , A 105 A 350 LF2 A182 F316 2 Talerz / Disc , A 105 A 350 LF2 A182 F316 3 Gniazdo / Seat A 182 F304 A 182 F304 A182 F316 4, 5 Wał, czop / Shaft, pivot stal / steel 13 % Cr A182 F6A A 182 F6A A182 F316 Zakres produkcji / Production range Wykonanie metal x metal / Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends Wykonanie do spawania / Welded ends Wykonanie międzykołnierzowe / Wafer type Wafer type design metal x metal DN PN PN PN PN 2, , , Przepustnice z uszczelnieniem z gumy projektowania typu podwójnie mimośrodowego L32.7 są wytwarzane w tym samym zakresie jak w przypadku produkcji L32.6 typu. / Rubber sealed butterfly valves with double-eccentricity type L32.7 are produced in the same production range as type L

14 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS f D1 D3 DN L a PN 2,5 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 6 ø ø A 0,7 L1 A max. 10 1, ,5 C max. 10 L1 1,5 t ±5 0 max. 30 ø DN ø ø A F (ISO 5211) DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg l1 d1 1,5 max ,5 ±5 0 n x d Końcówka do wspawania / Welded ends D2 ø A - przez EN / acc. to EN ø - wewnętrzna średnica rury / inner pipe diameter (upon customer s request) t - grubość ścianki rury / pipe thickness (upon customer s request) L1 = 48 dla / for T 16 L1 = 3 T dla / for < T 50 * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 14

15 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS PN 10 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 16 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 25 DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 15

16 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal PN 40 Połączenie / Connection: EN KOŁNIERZOWE / FLANGED ENDS EN DO SPAWANIA / WELDED ENDS DN A C L* F d1 l1 Wykonanie kołnierzowe / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * długości zabudowy w wykonaniu do spawania są takie same jak w wykonaniu kołnierzowym (na życzenie klienta po uzgodnieniu z producentem można dostarczyć armaturę o innych długościach zabudowy) Wymiary rury ød x t (ød średnica zewnętrzna rury; t grubość ściany rury) do spawania w wykonaniu do spawania podaje klient. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. Wykonanie z końcówkami do wspawania z napędem elektrycznym / Wafer-type with electric actuator Wykonanie kołnierzowe z obciążnikiem dźwigni i wałem hydraulicznym / Flanged ends with hydraulic cylinder and lever Wykonanie kołnierzowe z przystosowaniem pod sterowanie / Flanged ends with bare shaft Wykonanie kołnierzowe z przekładnią ręczną / Wafer-type with manual gear-box 16

17 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Wykonanie metal x metal / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal L PN 2,5 PN 6 D3 DN DN metal x metal F (ISO 5211) DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M M M M M39 x * wytyczne sa ważne tylko dla wykonania z otworami gwintowanymi Połączenie / Connection: A C l1 d1 EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE n x M C n x d lub / or n x M* * this apply only for lug type connection D2 D2 C Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. Depth of the thread ( M ) in the body corresponds to the thread dimension. 17

18 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Wykonanie metal x metal / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal PN 10 Połączenie / Connection: EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x PN 16 DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x * wytyczne sa ważne tylko dla wykonania z otworami gwintowanymi Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. * this apply only for lug type connection Depth of the thread ( M ) in the body corresponds to the thread dimension. 18

19 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z PODWÓJNYM MIMOŚRODEM DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Wykonanie metal x metal / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Wykonanie z uszczelnieniem PTFE / Design: PTFE seal PN 25 Połączenie / Connection: EN MIĘDZYKOŁNIERZOWE / WAFER TYPE DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M20* M24* M M M M M M M36 x M39 x M45 x M52 x M52 x M56 x PN 40 DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M20* M24* M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x * wytyczne sa ważne tylko dla wykonania z otworami gwintowanymi Głębokość gwintu M w korpusie jest równa znamionowemu wymiarowi gwintu. * this apply only for lug type connection Depth of the thread ( M ) in the body corresponds to the thread dimension. 19

20 PRZEPUSTNICE ZAPOROWE Z POTRÓJNYM MIMOŚRODEM TRIPLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.8 Zastosowanie Przepustnice zaporowe z potrójnym mimośrodem to armatury przemysłowe przeznaczone do zupełnego otwarcia lub zamknięcia przepływu. Można stosować do regulacji przepływu. W przypadku długotrwałego stosowania systemu prawnego nie gwarantuje szczelność. Medium robocze Ścieki i woda użytkowa, woda gorąca i para wodna, ciecze nieagresywne i gazy (gaz ziemny, gaz koksowniczy, produkty ropopochodne i inne). Maksymalna temperatura robocza wynosi +400 C, wg. uzgodnień do +500 C zależy od materiału uszczelnienia. Opis techniczny Potrójny mimosród (Rys. A) 1. oś wału sterowniczego jest pomimo ośi uszczelki talerza 2. oś wału jest pomimo osą przepływu 3. oś stożka gniazda jest pomimo osą przepływu Konstrukcja z potrójnym mimośrodem zapewnia, że uszczelka pozostaje pomimo płaszczyzną uszczelniającą talerza oprócz pozycji zamkniętej, przedłuża to żywotność uszczelek oraz ilość cyklów sterowania. Konstrukcja z potrójnym mimośrodem w czasie otwarcia natychmiast oddzieli talerz od płaszczyzny uszczelniającej a przy zamykaniu przepustnicy talerzy dotknie płaszczyznę uszczelniającą dopiero bezpośrednio przed zamknięciem. Tak zmniejsza się moment otwarcia i zamknięcia armatury, zamykanie i otwieranie armatury przebiega z mniejszym tarciem, przedłuża to jej żywotność. Przepustnica jest szczelna w obydwóch kierunkach, strzałka na korpusie oznacza kierunek, w którym szczelność jest zapewniona długotrwale. Przepustnice wykonane zgodnie z rozporządzeniem TA-LUFT lub Fugitive Emision mają trzpień kierowniczy uszczelnion uszczelkami Quick set firm Garlock. Rys. / Fig. A 2. mimośród 1. mimośród Sterowanie Przekładnia ręczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny lub hydrauliczny, sterowanie zdalne z stojaka, zamykanie za pomocą dźwigni z cienżarkem, otwieranie wałem hydraulicznym. adania Armatury są badane wg. normy EN /ISO Połączenie z rurociągiem międzykołnierzowe wg. EN , długość wg. EN seria ANSI Inne długości zabudowy i połączenia na żądanie klienta. α α α = 3. mimośród Application Triple-eccentric butterfly valves are industrial valves, which designed to fully open or close the passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flowcontrol purposes. However, the tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Working medium Waste and service water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). A maximum working temperature of the butterfly valve is +400 C, by agreement up to +550 C and depends on the body material used. Technical description Triple eccentricity (Fig. A) 1. the operating shaft axe is eccentric to the packing axis 2. the operating shaft axe is eccentric to the axis of the flow 3. the axe of the seat cone is eccentric to the axis of the flow Triple eccentricity assures, that the packing stays out of sealing surface of the disc except for the closed position, which results in long life-time of the packing (sealing) and lots of cycles. The triple eccentricity design immediately divides the disc from the sealing surface and when closing the valve the disc touches sealing surface just before closure. y this is the closing and opening torque lower and the opening and closing of the valve is done by very little friction. This makes the valves life-time longer. utterfly valve is both-side tight. The arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the long-term tightness. Stems of the butterfly valves manufactured according to TA-Luft standard or in compliance with Fugitive Emission are tightened through the Quick set seal from Garlock company. Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping wafer type acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series ANSI Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement. 20

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN PL USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN 02 PL 20 As part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to alter any technical,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

Dodatek techniczny Spis treści

Dodatek techniczny Spis treści Gr. 7 Dodatek techniczny Spis treści Zamiana norm z DIN na ISO... 7/003 Zestawienie norm produktów... 7/008 Mechaniczne elementy złączne... 7/010 Ogólne warunki dla śrub i nakrętek wyciąg z norm DIN ISO

Bardziej szczegółowo

Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék. Operating Instructions HOB Contents. Instrukcja obsługi PŁYTA Spis treści PH 941MSTV GH/HA EE.

Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék. Operating Instructions HOB Contents. Instrukcja obsługi PŁYTA Spis treści PH 941MSTV GH/HA EE. PH 941MSTV GH/HA EE Magyar Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék Használati útmutató,1 Figyelmeztetések,3 Szerviz,4 A készülék leírása,6 Beszerelés,21 Bekapcsolás és használat,25 Óvintézkedések és

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów Programme overview

Przegląd produktów Programme overview Przegląd produktów Programme overview Doskonałość w zarządzaniu kablami Competence in cable management PFLITSCH Doskonałość w zarządzaniu kablami PFLITSCH Competence in cable management Koryta oraz dławiki

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL MANUAL INFRA LINE

TECHNICAL MANUAL INFRA LINE 06/07 TECHNICL MNUL INFR LINE CE-0063 R 3210 1.1 General Ogólne Technical specifications 1.2 1.3 Projection Planowanie Dimensiones and specifications 1.4 1.5 Installation Instalacja Operation/ Faillure

Bardziej szczegółowo

A research into a gasoline HCCI engine

A research into a gasoline HCCI engine Jacek HUNICZ Andrzej NIEWCZAS Paweł KORDOS PTNSS-2010-SS1-101 A research into a gasoline HCCI engine Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL MANUAL INFRA LINE

TECHNICAL MANUAL INFRA LINE 06/07 TECHNICL MNUL INFR LINE CE-0063 R 3210 1.1 General 1.2 Technical specifications 1.3 Projection 1.4 Dimensiones and specifications Ogólne Dane techniczne Planowanie Wymiary i ciężar 1.5 Installation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi PL Instrukcja montażu i obsługi Montaż na dachu z profili aluminowych Montaż w dachu Montaż na dachu płaskim z profili aluminowych Wysokosprawny kolektor słoneczny TopSon F3 / TopSon F3-Q / CFK strona

Bardziej szczegółowo

TCW. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit

TCW. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit TCW Seria / Series TCW 42 4 Wydajnie / Edition Zastępuje / Superseedes

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne przekładnie planetarne

Precyzyjne przekładnie planetarne Precyzyjne przekładnie planetarne Serie: SERVOBOX PB FABGEAR FA SN www.pivexin-tech.pl KATALOG PRODUKTÓW Precyzyjne przekładnie planetarne 3 Index / Spis treści: Company / Na temat Marki 6 Concept of

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OGNIWA PALIWOWEGO PEM DO ZASILANIA POJAZDU PODWODNEGO

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OGNIWA PALIWOWEGO PEM DO ZASILANIA POJAZDU PODWODNEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNAL OF POLISH NAVAL ACADEMY 2014 (LV) 1 (196) Adam Polak 1) KONCEPCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OGNIWA PALIWOWEGO PEM DO ZASILANIA POJAZDU PODWODNEGO

Bardziej szczegółowo

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o.

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. Fandstan Electric Group Szynoprzewody w wersji nieobudowanej Open Conductor Lines Izolowane szyny pràdowe Insulated Conductor Bar System Szynoprzewody Multipole Conductor Lines

Bardziej szczegółowo

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS AAP-23(2009) AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS 1 AAP-23(2009) NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS Listing terms of significance

Bardziej szczegółowo